118
Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadaci - 2010/2011 (Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 1 / 19

Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Realne funkcije dve realne promenljive- formule i zadaci -

2010/2011

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 1 / 19

Page 2: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Prvi parcijalni izvod funkcije

Neka je f : D ⊂ R2 → R funkcija dve realne promenljive i (x0, y0) ∈ D.

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi x u tacki (x0, y0)

fx(x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂x= lim

h→0

f (x0 + h, y0)− f (x0, y0)

h

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi y u tacki (x0, y0)

fy (x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂y= lim

h→0

f (x0, y0 + h)− f (x0, y0)

h

Drugi parcijalni izvodi funkcije f

fxx = (fx)x =∂

∂x

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂x2fxy = (fx)y =

∂y

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂y∂x

fyx = (fy )x =∂

∂x

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂x∂yfyy = (fy )y =

∂y

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂y2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 2 / 19

Page 3: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Prvi parcijalni izvod funkcije

Neka je f : D ⊂ R2 → R funkcija dve realne promenljive i (x0, y0) ∈ D.

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi x u tacki (x0, y0)

fx(x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂x= lim

h→0

f (x0 + h, y0)− f (x0, y0)

h

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi y u tacki (x0, y0)

fy (x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂y= lim

h→0

f (x0, y0 + h)− f (x0, y0)

h

Drugi parcijalni izvodi funkcije f

fxx = (fx)x =∂

∂x

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂x2fxy = (fx)y =

∂y

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂y∂x

fyx = (fy )x =∂

∂x

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂x∂yfyy = (fy )y =

∂y

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂y2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 2 / 19

Page 4: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Prvi parcijalni izvod funkcije

Neka je f : D ⊂ R2 → R funkcija dve realne promenljive i (x0, y0) ∈ D.

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi x u tacki (x0, y0)

fx(x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂x= lim

h→0

f (x0 + h, y0)− f (x0, y0)

h

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi y u tacki (x0, y0)

fy (x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂y= lim

h→0

f (x0, y0 + h)− f (x0, y0)

h

Drugi parcijalni izvodi funkcije f

fxx = (fx)x =∂

∂x

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂x2fxy = (fx)y =

∂y

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂y∂x

fyx = (fy )x =∂

∂x

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂x∂yfyy = (fy )y =

∂y

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂y2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 2 / 19

Page 5: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Prvi parcijalni izvod funkcije

Neka je f : D ⊂ R2 → R funkcija dve realne promenljive i (x0, y0) ∈ D.

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi x u tacki (x0, y0)

fx(x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂x= lim

h→0

f (x0 + h, y0)− f (x0, y0)

h

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi y u tacki (x0, y0)

fy (x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂y= lim

h→0

f (x0, y0 + h)− f (x0, y0)

h

Drugi parcijalni izvodi funkcije f

fxx = (fx)x =∂

∂x

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂x2fxy = (fx)y =

∂y

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂y∂x

fyx = (fy )x =∂

∂x

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂x∂yfyy = (fy )y =

∂y

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂y2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 2 / 19

Page 6: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Prvi parcijalni izvod funkcije

Neka je f : D ⊂ R2 → R funkcija dve realne promenljive i (x0, y0) ∈ D.

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi x u tacki (x0, y0)

fx(x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂x= lim

h→0

f (x0 + h, y0)− f (x0, y0)

h

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi y u tacki (x0, y0)

fy (x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂y= lim

h→0

f (x0, y0 + h)− f (x0, y0)

h

Drugi parcijalni izvodi funkcije f

fxx = (fx)x =∂

∂x

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂x2

fxy = (fx)y =∂

∂y

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂y∂x

fyx = (fy )x =∂

∂x

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂x∂yfyy = (fy )y =

∂y

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂y2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 2 / 19

Page 7: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Prvi parcijalni izvod funkcije

Neka je f : D ⊂ R2 → R funkcija dve realne promenljive i (x0, y0) ∈ D.

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi x u tacki (x0, y0)

fx(x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂x= lim

h→0

f (x0 + h, y0)− f (x0, y0)

h

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi y u tacki (x0, y0)

fy (x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂y= lim

h→0

f (x0, y0 + h)− f (x0, y0)

h

Drugi parcijalni izvodi funkcije f

fxx = (fx)x =∂

∂x

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂x2fxy = (fx)y =

∂y

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂y∂x

fyx = (fy )x =∂

∂x

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂x∂yfyy = (fy )y =

∂y

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂y2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 2 / 19

Page 8: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Prvi parcijalni izvod funkcije

Neka je f : D ⊂ R2 → R funkcija dve realne promenljive i (x0, y0) ∈ D.

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi x u tacki (x0, y0)

fx(x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂x= lim

h→0

f (x0 + h, y0)− f (x0, y0)

h

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi y u tacki (x0, y0)

fy (x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂y= lim

h→0

f (x0, y0 + h)− f (x0, y0)

h

Drugi parcijalni izvodi funkcije f

fxx = (fx)x =∂

∂x

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂x2fxy = (fx)y =

∂y

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂y∂x

fyx = (fy )x =∂

∂x

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂x∂y

fyy = (fy )y =∂

∂y

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂y2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 2 / 19

Page 9: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Prvi parcijalni izvod funkcije

Neka je f : D ⊂ R2 → R funkcija dve realne promenljive i (x0, y0) ∈ D.

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi x u tacki (x0, y0)

fx(x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂x= lim

h→0

f (x0 + h, y0)− f (x0, y0)

h

Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi y u tacki (x0, y0)

fy (x0, y0) =∂f (x0, y0)

∂y= lim

h→0

f (x0, y0 + h)− f (x0, y0)

h

Drugi parcijalni izvodi funkcije f

fxx = (fx)x =∂

∂x

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂x2fxy = (fx)y =

∂y

(∂f

∂x

)=

∂2f

∂y∂x

fyx = (fy )x =∂

∂x

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂x∂yfyy = (fy )y =

∂y

(∂f

∂y

)=

∂2f

∂y2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 2 / 19

Page 10: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcije f (x) = x2 · y .

fx(x , y) =∂f (x , y)

∂x= lim

h→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h

limh→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h= lim

h→0

(x + h)2y − x2y

h

= limh→0

x2y + 2xyh + h2y − x2y

h= lim

h→0

2xyh + h2y

h

= limh→0

h(2x + h)y

h= lim

h→0

(2x + h)y

1= 2xy .

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 3 / 19

Page 11: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcije f (x) = x2 · y .

fx(x , y) =∂f (x , y)

∂x= lim

h→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h

limh→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h=

limh→0

(x + h)2y − x2y

h

= limh→0

x2y + 2xyh + h2y − x2y

h= lim

h→0

2xyh + h2y

h

= limh→0

h(2x + h)y

h= lim

h→0

(2x + h)y

1= 2xy .

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 3 / 19

Page 12: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcije f (x) = x2 · y .

fx(x , y) =∂f (x , y)

∂x= lim

h→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h

limh→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h= lim

h→0

(x + h)2y − x2y

h

=

limh→0

x2y + 2xyh + h2y − x2y

h= lim

h→0

2xyh + h2y

h

= limh→0

h(2x + h)y

h= lim

h→0

(2x + h)y

1= 2xy .

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 3 / 19

Page 13: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcije f (x) = x2 · y .

fx(x , y) =∂f (x , y)

∂x= lim

h→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h

limh→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h= lim

h→0

(x + h)2y − x2y

h

= limh→0

x2y + 2xyh + h2y − x2y

h=

limh→0

2xyh + h2y

h

= limh→0

h(2x + h)y

h= lim

h→0

(2x + h)y

1= 2xy .

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 3 / 19

Page 14: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcije f (x) = x2 · y .

fx(x , y) =∂f (x , y)

∂x= lim

h→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h

limh→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h= lim

h→0

(x + h)2y − x2y

h

= limh→0

x2y + 2xyh + h2y − x2y

h= lim

h→0

2xyh + h2y

h

=

limh→0

h(2x + h)y

h= lim

h→0

(2x + h)y

1= 2xy .

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 3 / 19

Page 15: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcije f (x) = x2 · y .

fx(x , y) =∂f (x , y)

∂x= lim

h→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h

limh→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h= lim

h→0

(x + h)2y − x2y

h

= limh→0

x2y + 2xyh + h2y − x2y

h= lim

h→0

2xyh + h2y

h

= limh→0

h(2x + h)y

h=

limh→0

(2x + h)y

1= 2xy .

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 3 / 19

Page 16: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcije f (x) = x2 · y .

fx(x , y) =∂f (x , y)

∂x= lim

h→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h

limh→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h= lim

h→0

(x + h)2y − x2y

h

= limh→0

x2y + 2xyh + h2y − x2y

h= lim

h→0

2xyh + h2y

h

= limh→0

h(2x + h)y

h= lim

h→0

(2x + h)y

1=

2xy .

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 3 / 19

Page 17: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcije f (x) = x2 · y .

fx(x , y) =∂f (x , y)

∂x= lim

h→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h

limh→0

f (x + h, y)− f (x , y)

h= lim

h→0

(x + h)2y − x2y

h

= limh→0

x2y + 2xyh + h2y − x2y

h= lim

h→0

2xyh + h2y

h

= limh→0

h(2x + h)y

h= lim

h→0

(2x + h)y

1= 2xy .

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 3 / 19

Page 18: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcije f (x) = x2 · y .

fy (x , y) =∂f (x , y)

∂y= lim

h→0

f (x , y + h)− f (x , y)

h

limh→0

f (x , y + h)− f (x , y)

h= lim

h→0

x2(y + h)− x2y

h

= limh→0

x2y + x2h − x2y

h= lim

h→0

x2h

h= lim

h→0x2 = x2.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 4 / 19

Page 19: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcije f (x) = x2 · y .

fy (x , y) =∂f (x , y)

∂y= lim

h→0

f (x , y + h)− f (x , y)

h

limh→0

f (x , y + h)− f (x , y)

h=

limh→0

x2(y + h)− x2y

h

= limh→0

x2y + x2h − x2y

h= lim

h→0

x2h

h= lim

h→0x2 = x2.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 4 / 19

Page 20: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcije f (x) = x2 · y .

fy (x , y) =∂f (x , y)

∂y= lim

h→0

f (x , y + h)− f (x , y)

h

limh→0

f (x , y + h)− f (x , y)

h= lim

h→0

x2(y + h)− x2y

h

=

limh→0

x2y + x2h − x2y

h= lim

h→0

x2h

h= lim

h→0x2 = x2.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 4 / 19

Page 21: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcije f (x) = x2 · y .

fy (x , y) =∂f (x , y)

∂y= lim

h→0

f (x , y + h)− f (x , y)

h

limh→0

f (x , y + h)− f (x , y)

h= lim

h→0

x2(y + h)− x2y

h

= limh→0

x2y + x2h − x2y

h=

limh→0

x2h

h= lim

h→0x2 = x2.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 4 / 19

Page 22: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcije f (x) = x2 · y .

fy (x , y) =∂f (x , y)

∂y= lim

h→0

f (x , y + h)− f (x , y)

h

limh→0

f (x , y + h)− f (x , y)

h= lim

h→0

x2(y + h)− x2y

h

= limh→0

x2y + x2h − x2y

h= lim

h→0

x2h

h=

limh→0

x2 = x2.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 4 / 19

Page 23: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcije f (x) = x2 · y .

fy (x , y) =∂f (x , y)

∂y= lim

h→0

f (x , y + h)− f (x , y)

h

limh→0

f (x , y + h)− f (x , y)

h= lim

h→0

x2(y + h)− x2y

h

= limh→0

x2y + x2h − x2y

h= lim

h→0

x2h

h= lim

h→0x2 =

x2.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 4 / 19

Page 24: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcije f (x) = x2 · y .

fy (x , y) =∂f (x , y)

∂y= lim

h→0

f (x , y + h)− f (x , y)

h

limh→0

f (x , y + h)− f (x , y)

h= lim

h→0

x2(y + h)− x2y

h

= limh→0

x2y + x2h − x2y

h= lim

h→0

x2h

h= lim

h→0x2 = x2.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 4 / 19

Page 25: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Ekstremi funkcije dve promenljive

Stacionarna tacka

Stacionarna tacka funkcije f (x , y) je tacka (x0, y0) ∈ D ako vazi:

∂f

∂x(x0, y0) = 0 i

∂f

∂y(x0, y0) = 0 .

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 5 / 19

Page 26: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Ekstremi funkcije dve promenljive

Stacionarna tacka

Stacionarna tacka funkcije f (x , y) je tacka (x0, y0) ∈ D ako vazi:

∂f

∂x(x0, y0) = 0 i

∂f

∂y(x0, y0) = 0 .

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 5 / 19

Page 27: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Ekstremi funkcije dve promenljive

Neka je (x0.y0) stacionarna tacka funkcije f (x , y). Oznacimo sa g(x , y)

g(x , y) =∂2f

∂x2(x , y) · ∂2f

∂y2(x , y)−

(∂2f

∂x∂y(x , y)

)2

, (x , y) ∈ D .

Tada vazi:

Tacka (x0, y0) je lokalni minimum funkcije f ako je

∂2f

∂x2(x0, y0) > 0 ∧ g(x0, y0) > 0 .

Tacka (x0, y0) je lokalni maksimum funkcije f ako je

∂2f

∂x2(x0, y0) < 0 ∧ g(x0, y0) > 0 .

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 6 / 19

Page 28: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Ekstremi funkcije dve promenljive

Neka je (x0.y0) stacionarna tacka funkcije f (x , y). Oznacimo sa g(x , y)

g(x , y) =∂2f

∂x2(x , y) · ∂2f

∂y2(x , y)−

(∂2f

∂x∂y(x , y)

)2

, (x , y) ∈ D .

Tada vazi:

Tacka (x0, y0) je lokalni minimum funkcije f ako je

∂2f

∂x2(x0, y0) > 0 ∧ g(x0, y0) > 0 .

Tacka (x0, y0) je lokalni maksimum funkcije f ako je

∂2f

∂x2(x0, y0) < 0 ∧ g(x0, y0) > 0 .

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 6 / 19

Page 29: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Ekstremi funkcije dve promenljive

Tacka (x0, y0) nije ekstremna vrednost funkcije f ako je

g(x0, y0) < 0 .

Ako je g(x0, y0) = 0 potrebna su dalja ispitivanja.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 7 / 19

Page 30: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Ekstremi funkcije dve promenljive

Tacka (x0, y0) nije ekstremna vrednost funkcije f ako je

g(x0, y0) < 0 .

Ako je g(x0, y0) = 0 potrebna su dalja ispitivanja.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 7 / 19

Page 31: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Diferencijal funkcije

Neka je f : D ⊂ R2 → R funkcija dve realne promenljive. Diferencijalfunkcije f (x , y) je:

df =∂f (x , y)

∂xdx +

∂f (x , y)

∂ydy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 8 / 19

Page 32: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Diferencijal funkcije

Neka je f : D ⊂ R2 → R funkcija dve realne promenljive. Diferencijalfunkcije f (x , y) je:

df =∂f (x , y)

∂xdx +

∂f (x , y)

∂ydy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 8 / 19

Page 33: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 1.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = 3x4 − y3 + 4 .

dz=

12x3

dx

−3y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 9 / 19

Page 34: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 1.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = 3x4 − y3 + 4 .

dz=

12x3

dx

−3y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 9 / 19

Page 35: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 1.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = 3x4 − y3 + 4 .

dz=

12x3

dx

−3y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 9 / 19

Page 36: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 1.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = 3x4 − y3 + 4 .

dz=

12x3

dx

−3y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 9 / 19

Page 37: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 1.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = 3x4 − y3 + 4 .

dz= 12x3 dx

−3y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 9 / 19

Page 38: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 1.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = 3x4 − y3 + 4 .

dz= 12x3 dx −3y2 dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 9 / 19

Page 39: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 2.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = x2 · y3 .

dz=

2xy3

dx+

3x2y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 10 / 19

Page 40: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 2.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = x2 · y3 .

dz=

2xy3

dx+

3x2y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 10 / 19

Page 41: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 2.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = x2 · y3 .

dz=

2xy3

dx+

3x2y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 10 / 19

Page 42: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 2.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = x2 · y3 .

dz=

2xy3

dx+

3x2y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 10 / 19

Page 43: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 2.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = x2 · y3 .

dz= 2xy3 dx+

3x2y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 10 / 19

Page 44: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 2.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = x2 · y3 .

dz= 2xy3 dx+ 3x2y2 dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 10 / 19

Page 45: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 3.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z =x2

y+ 2x + y + 3 .

dz=

(2x

y+ 2

)

dx+

(−x2

y2+ 1

)

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 11 / 19

Page 46: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 3.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z =x2

y+ 2x + y + 3 .

dz=

(2x

y+ 2

)

dx+

(−x2

y2+ 1

)

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 11 / 19

Page 47: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 3.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z =x2

y+ 2x + y + 3 .

dz=

(2x

y+ 2

)

dx+

(−x2

y2+ 1

)

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 11 / 19

Page 48: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 3.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z =x2

y+ 2x + y + 3 .

dz=

(2x

y+ 2

)

dx+

(−x2

y2+ 1

)

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 11 / 19

Page 49: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 3.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z =x2

y+ 2x + y + 3 .

dz=

(2x

y+ 2

)dx+

(−x2

y2+ 1

)

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 11 / 19

Page 50: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 3.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z =x2

y+ 2x + y + 3 .

dz=

(2x

y+ 2

)dx+

(−x2

y2+ 1

)dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 11 / 19

Page 51: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 4.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = ln(x + y2) .

dz=

1

x + y2

dx+

2y

x + y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 12 / 19

Page 52: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 4.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = ln(x + y2) .

dz=

1

x + y2

dx+

2y

x + y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 12 / 19

Page 53: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 4.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = ln(x + y2) .

dz=

1

x + y2

dx+

2y

x + y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 12 / 19

Page 54: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 4.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = ln(x + y2) .

dz=

1

x + y2

dx+

2y

x + y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 12 / 19

Page 55: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 4.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = ln(x + y2) .

dz=1

x + y2dx+

2y

x + y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 12 / 19

Page 56: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 4.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = ln(x + y2) .

dz=1

x + y2dx+

2y

x + y2dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 12 / 19

Page 57: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 6.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z =xy

x − y.

dz=

− y2

(x − y)2

dx+

x2

(x − y)2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 13 / 19

Page 58: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 6.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z =xy

x − y.

dz=

− y2

(x − y)2

dx+

x2

(x − y)2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 13 / 19

Page 59: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 6.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z =xy

x − y.

dz=

− y2

(x − y)2

dx+

x2

(x − y)2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 13 / 19

Page 60: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 6.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z =xy

x − y.

dz=

− y2

(x − y)2

dx+

x2

(x − y)2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 13 / 19

Page 61: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 6.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z =xy

x − y.

dz= − y2

(x − y)2dx+

x2

(x − y)2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 13 / 19

Page 62: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 6.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z =xy

x − y.

dz= − y2

(x − y)2dx+

x2

(x − y)2dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 13 / 19

Page 63: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 12.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = arctgy

x.

dz=

− y

x2 + y2

dx+

x

x2 + y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 14 / 19

Page 64: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 12.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = arctgy

x.

dz=

− y

x2 + y2

dx+

x

x2 + y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 14 / 19

Page 65: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 12.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = arctgy

x.

dz=

− y

x2 + y2

dx+

x

x2 + y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 14 / 19

Page 66: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 12.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = arctgy

x.

dz=

− y

x2 + y2

dx+

x

x2 + y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 14 / 19

Page 67: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 12.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = arctgy

x.

dz= − y

x2 + y2dx+

x

x2 + y2

dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 14 / 19

Page 68: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 12.

Odrediti totalni diferencijal funkcije

z = arctgy

x.

dz= − y

x2 + y2dx+

x

x2 + y2dy

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 14 / 19

Page 69: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 13.

Da li je tacna sledeca jednakost:

x∂z

∂x+ 2y

∂z

∂y= 2z , ako je z = x2 cos

y

x2.

∂z

∂x=

2x cosy

x2+

2y

xsin

y

x2

,∂z

∂y=

− siny

x2

, Da/Ne

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 15 / 19

Page 70: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 13.

Da li je tacna sledeca jednakost:

x∂z

∂x+ 2y

∂z

∂y= 2z , ako je z = x2 cos

y

x2.

∂z

∂x=

2x cosy

x2+

2y

xsin

y

x2

,∂z

∂y=

− siny

x2

, Da/Ne

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 15 / 19

Page 71: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 13.

Da li je tacna sledeca jednakost:

x∂z

∂x+ 2y

∂z

∂y= 2z , ako je z = x2 cos

y

x2.

∂z

∂x=

2x cosy

x2+

2y

xsin

y

x2

,∂z

∂y=

− siny

x2

, Da/Ne

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 15 / 19

Page 72: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 13.

Da li je tacna sledeca jednakost:

x∂z

∂x+ 2y

∂z

∂y= 2z , ako je z = x2 cos

y

x2.

∂z

∂x=

2x cosy

x2+

2y

xsin

y

x2

,∂z

∂y=

− siny

x2

, Da/Ne

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 15 / 19

Page 73: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 13.

Da li je tacna sledeca jednakost:

x∂z

∂x+ 2y

∂z

∂y= 2z , ako je z = x2 cos

y

x2.

∂z

∂x= 2x cos

y

x2+

2y

xsin

y

x2,

∂z

∂y=

− siny

x2

, Da/Ne

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 15 / 19

Page 74: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 13.

Da li je tacna sledeca jednakost:

x∂z

∂x+ 2y

∂z

∂y= 2z , ako je z = x2 cos

y

x2.

∂z

∂x= 2x cos

y

x2+

2y

xsin

y

x2,

∂z

∂y= − sin

y

x2, Da/Ne

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 15 / 19

Page 75: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 16.

Data je funkcija

z(x , y) = x2 + 6y2 − 6x + 12y + 10 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx =

2x − 6

zy =

12y + 12

zxx =

2

zxy =

0

zyx =

0

zyy =

12

(ii) A (

3

,

− 1

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 5

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 16 / 19

Page 76: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 16.

Data je funkcija

z(x , y) = x2 + 6y2 − 6x + 12y + 10 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx =

2x − 6

zy =

12y + 12

zxx =

2

zxy =

0

zyx =

0

zyy =

12

(ii) A (

3

,

− 1

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 5

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 16 / 19

Page 77: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 16.

Data je funkcija

z(x , y) = x2 + 6y2 − 6x + 12y + 10 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx =

2x − 6

zy =

12y + 12

zxx =

2

zxy =

0

zyx =

0

zyy =

12

(ii) A (

3

,

− 1

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 5

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 16 / 19

Page 78: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 16.

Data je funkcija

z(x , y) = x2 + 6y2 − 6x + 12y + 10 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 2x − 6 zy =

12y + 12

zxx =

2

zxy =

0

zyx =

0

zyy =

12

(ii) A (

3

,

− 1

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 5

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 16 / 19

Page 79: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 16.

Data je funkcija

z(x , y) = x2 + 6y2 − 6x + 12y + 10 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 2x − 6 zy = 12y + 12

zxx =

2

zxy =

0

zyx =

0

zyy =

12

(ii) A (

3

,

− 1

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 5

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 16 / 19

Page 80: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 16.

Data je funkcija

z(x , y) = x2 + 6y2 − 6x + 12y + 10 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 2x − 6 zy = 12y + 12

zxx = 2 zxy =

0

zyx =

0

zyy =

12

(ii) A (

3

,

− 1

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 5

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 16 / 19

Page 81: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 16.

Data je funkcija

z(x , y) = x2 + 6y2 − 6x + 12y + 10 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 2x − 6 zy = 12y + 12

zxx = 2 zxy = 0

zyx =

0

zyy =

12

(ii) A (

3

,

− 1

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 5

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 16 / 19

Page 82: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 16.

Data je funkcija

z(x , y) = x2 + 6y2 − 6x + 12y + 10 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 2x − 6 zy = 12y + 12

zxx = 2 zxy = 0

zyx = 0 zyy =

12

(ii) A (

3

,

− 1

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 5

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 16 / 19

Page 83: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 16.

Data je funkcija

z(x , y) = x2 + 6y2 − 6x + 12y + 10 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 2x − 6 zy = 12y + 12

zxx = 2 zxy = 0

zyx = 0 zyy = 12

(ii) A (

3

,

− 1

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 5

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 16 / 19

Page 84: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 16.

Data je funkcija

z(x , y) = x2 + 6y2 − 6x + 12y + 10 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 2x − 6 zy = 12y + 12

zxx = 2 zxy = 0

zyx = 0 zyy = 12

(ii) A ( 3 ,

− 1

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 5

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 16 / 19

Page 85: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 16.

Data je funkcija

z(x , y) = x2 + 6y2 − 6x + 12y + 10 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 2x − 6 zy = 12y + 12

zxx = 2 zxy = 0

zyx = 0 zyy = 12

(ii) A ( 3 , − 1 ) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 5

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 16 / 19

Page 86: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 16.

Data je funkcija

z(x , y) = x2 + 6y2 − 6x + 12y + 10 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 2x − 6 zy = 12y + 12

zxx = 2 zxy = 0

zyx = 0 zyy = 12

(ii) A ( 3 , − 1 ) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) = − 5

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 16 / 19

Page 87: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 17.

Data je funkcija

z(x , y) = −2x2 − 4y2 + 4x + 2y − 4xy − 12 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx =

− 4x − 4y + 4

zy =

− 8y − 4x + 2

zxx =

− 4

zxy =

− 4

zyx =

− 4

zyy =

− 8

(ii) A (

− 1/2

,

− 1/2

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 35/2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 17 / 19

Page 88: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 17.

Data je funkcija

z(x , y) = −2x2 − 4y2 + 4x + 2y − 4xy − 12 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx =

− 4x − 4y + 4

zy =

− 8y − 4x + 2

zxx =

− 4

zxy =

− 4

zyx =

− 4

zyy =

− 8

(ii) A (

− 1/2

,

− 1/2

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 35/2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 17 / 19

Page 89: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 17.

Data je funkcija

z(x , y) = −2x2 − 4y2 + 4x + 2y − 4xy − 12 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx =

− 4x − 4y + 4

zy =

− 8y − 4x + 2

zxx =

− 4

zxy =

− 4

zyx =

− 4

zyy =

− 8

(ii) A (

− 1/2

,

− 1/2

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 35/2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 17 / 19

Page 90: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 17.

Data je funkcija

z(x , y) = −2x2 − 4y2 + 4x + 2y − 4xy − 12 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = − 4x − 4y + 4 zy =

− 8y − 4x + 2

zxx =

− 4

zxy =

− 4

zyx =

− 4

zyy =

− 8

(ii) A (

− 1/2

,

− 1/2

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 35/2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 17 / 19

Page 91: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 17.

Data je funkcija

z(x , y) = −2x2 − 4y2 + 4x + 2y − 4xy − 12 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = − 4x − 4y + 4 zy = − 8y − 4x + 2

zxx =

− 4

zxy =

− 4

zyx =

− 4

zyy =

− 8

(ii) A (

− 1/2

,

− 1/2

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 35/2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 17 / 19

Page 92: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 17.

Data je funkcija

z(x , y) = −2x2 − 4y2 + 4x + 2y − 4xy − 12 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = − 4x − 4y + 4 zy = − 8y − 4x + 2

zxx = − 4 zxy =

− 4

zyx =

− 4

zyy =

− 8

(ii) A (

− 1/2

,

− 1/2

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 35/2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 17 / 19

Page 93: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 17.

Data je funkcija

z(x , y) = −2x2 − 4y2 + 4x + 2y − 4xy − 12 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = − 4x − 4y + 4 zy = − 8y − 4x + 2

zxx = − 4 zxy = − 4

zyx =

− 4

zyy =

− 8

(ii) A (

− 1/2

,

− 1/2

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 35/2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 17 / 19

Page 94: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 17.

Data je funkcija

z(x , y) = −2x2 − 4y2 + 4x + 2y − 4xy − 12 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = − 4x − 4y + 4 zy = − 8y − 4x + 2

zxx = − 4 zxy = − 4

zyx = − 4 zyy =

− 8

(ii) A (

− 1/2

,

− 1/2

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 35/2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 17 / 19

Page 95: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 17.

Data je funkcija

z(x , y) = −2x2 − 4y2 + 4x + 2y − 4xy − 12 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = − 4x − 4y + 4 zy = − 8y − 4x + 2

zxx = − 4 zxy = − 4

zyx = − 4 zyy = − 8

(ii) A (

− 1/2

,

− 1/2

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 35/2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 17 / 19

Page 96: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 17.

Data je funkcija

z(x , y) = −2x2 − 4y2 + 4x + 2y − 4xy − 12 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = − 4x − 4y + 4 zy = − 8y − 4x + 2

zxx = − 4 zxy = − 4

zyx = − 4 zyy = − 8

(ii) A ( − 1/2 ,

− 1/2

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 35/2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 17 / 19

Page 97: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 17.

Data je funkcija

z(x , y) = −2x2 − 4y2 + 4x + 2y − 4xy − 12 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = − 4x − 4y + 4 zy = − 8y − 4x + 2

zxx = − 4 zxy = − 4

zyx = − 4 zyy = − 8

(ii) A ( − 1/2 , − 1/2 ) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 35/2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 17 / 19

Page 98: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 17.

Data je funkcija

z(x , y) = −2x2 − 4y2 + 4x + 2y − 4xy − 12 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = − 4x − 4y + 4 zy = − 8y − 4x + 2

zxx = − 4 zxy = − 4

zyx = − 4 zyy = − 8

(ii) A ( − 1/2 , − 1/2 ) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) = − 35/2

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 17 / 19

Page 99: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 29.

Data je funkcija

z(x , y) = 2x3 + y2 − 6x + 8y + 12 , x > 0 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx =

6x2 − 6

zy =

2y + 8

zxx =

12x

zxy =

0

zyx =

0

zyy =

2

(ii) A (

1

,

− 4

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 8

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 18 / 19

Page 100: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 29.

Data je funkcija

z(x , y) = 2x3 + y2 − 6x + 8y + 12 , x > 0 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx =

6x2 − 6

zy =

2y + 8

zxx =

12x

zxy =

0

zyx =

0

zyy =

2

(ii) A (

1

,

− 4

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 8

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 18 / 19

Page 101: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 29.

Data je funkcija

z(x , y) = 2x3 + y2 − 6x + 8y + 12 , x > 0 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx =

6x2 − 6

zy =

2y + 8

zxx =

12x

zxy =

0

zyx =

0

zyy =

2

(ii) A (

1

,

− 4

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 8

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 18 / 19

Page 102: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 29.

Data je funkcija

z(x , y) = 2x3 + y2 − 6x + 8y + 12 , x > 0 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 6x2 − 6 zy =

2y + 8

zxx =

12x

zxy =

0

zyx =

0

zyy =

2

(ii) A (

1

,

− 4

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 8

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 18 / 19

Page 103: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 29.

Data je funkcija

z(x , y) = 2x3 + y2 − 6x + 8y + 12 , x > 0 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 6x2 − 6 zy = 2y + 8

zxx =

12x

zxy =

0

zyx =

0

zyy =

2

(ii) A (

1

,

− 4

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 8

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 18 / 19

Page 104: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 29.

Data je funkcija

z(x , y) = 2x3 + y2 − 6x + 8y + 12 , x > 0 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 6x2 − 6 zy = 2y + 8

zxx = 12x zxy =

0

zyx =

0

zyy =

2

(ii) A (

1

,

− 4

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 8

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 18 / 19

Page 105: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 29.

Data je funkcija

z(x , y) = 2x3 + y2 − 6x + 8y + 12 , x > 0 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 6x2 − 6 zy = 2y + 8

zxx = 12x zxy = 0

zyx =

0

zyy =

2

(ii) A (

1

,

− 4

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 8

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 18 / 19

Page 106: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 29.

Data je funkcija

z(x , y) = 2x3 + y2 − 6x + 8y + 12 , x > 0 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 6x2 − 6 zy = 2y + 8

zxx = 12x zxy = 0

zyx = 0 zyy =

2

(ii) A (

1

,

− 4

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 8

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 18 / 19

Page 107: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 29.

Data je funkcija

z(x , y) = 2x3 + y2 − 6x + 8y + 12 , x > 0 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 6x2 − 6 zy = 2y + 8

zxx = 12x zxy = 0

zyx = 0 zyy = 2

(ii) A (

1

,

− 4

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 8

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 18 / 19

Page 108: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 29.

Data je funkcija

z(x , y) = 2x3 + y2 − 6x + 8y + 12 , x > 0 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 6x2 − 6 zy = 2y + 8

zxx = 12x zxy = 0

zyx = 0 zyy = 2

(ii) A ( 1 ,

− 4

) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 8

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 18 / 19

Page 109: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 29.

Data je funkcija

z(x , y) = 2x3 + y2 − 6x + 8y + 12 , x > 0 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 6x2 − 6 zy = 2y + 8

zxx = 12x zxy = 0

zyx = 0 zyy = 2

(ii) A ( 1 , − 4 ) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) =

− 8

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 18 / 19

Page 110: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadatak 29.

Data je funkcija

z(x , y) = 2x3 + y2 − 6x + 8y + 12 , x > 0 .

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(i) zx = 6x2 − 6 zy = 2y + 8

zxx = 12x zxy = 0

zyx = 0 zyy = 2

(ii) A ( 1 , − 4 ) je MINIMUM/MAKSIMUM

z(A) = − 8

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 18 / 19

Page 111: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadaci

Zadatak 5. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x2y .Zadatak 7. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = y/x − x/y .Zadatak 8. Odrediti totalni diferencijal funkcije z =

√x2 + y2.

Zadatak 11. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x ln y .Zadatak 14. Da li je tacna jednakost x3 ∂z

∂x − xy ∂z∂y + y2 = 0, ako je

z = y2/(3x) + sin(xy) .Zadatak 19. Data je funkcija z(x , y) = x2 + 2y2 − 2x + 8y +−2xy + 10.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.Zadatak 21. Data je funkcija z(x , y) = −3x2 − 4y2 + 9x − y + 6xy + 2.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 19 / 19

Page 112: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadaci

Zadatak 5. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x2y .

Zadatak 7. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = y/x − x/y .Zadatak 8. Odrediti totalni diferencijal funkcije z =

√x2 + y2.

Zadatak 11. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x ln y .Zadatak 14. Da li je tacna jednakost x3 ∂z

∂x − xy ∂z∂y + y2 = 0, ako je

z = y2/(3x) + sin(xy) .Zadatak 19. Data je funkcija z(x , y) = x2 + 2y2 − 2x + 8y +−2xy + 10.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.Zadatak 21. Data je funkcija z(x , y) = −3x2 − 4y2 + 9x − y + 6xy + 2.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 19 / 19

Page 113: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadaci

Zadatak 5. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x2y .Zadatak 7. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = y/x − x/y .

Zadatak 8. Odrediti totalni diferencijal funkcije z =√

x2 + y2.Zadatak 11. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x ln y .Zadatak 14. Da li je tacna jednakost x3 ∂z

∂x − xy ∂z∂y + y2 = 0, ako je

z = y2/(3x) + sin(xy) .Zadatak 19. Data je funkcija z(x , y) = x2 + 2y2 − 2x + 8y +−2xy + 10.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.Zadatak 21. Data je funkcija z(x , y) = −3x2 − 4y2 + 9x − y + 6xy + 2.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 19 / 19

Page 114: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadaci

Zadatak 5. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x2y .Zadatak 7. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = y/x − x/y .Zadatak 8. Odrediti totalni diferencijal funkcije z =

√x2 + y2.

Zadatak 11. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x ln y .Zadatak 14. Da li je tacna jednakost x3 ∂z

∂x − xy ∂z∂y + y2 = 0, ako je

z = y2/(3x) + sin(xy) .Zadatak 19. Data je funkcija z(x , y) = x2 + 2y2 − 2x + 8y +−2xy + 10.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.Zadatak 21. Data je funkcija z(x , y) = −3x2 − 4y2 + 9x − y + 6xy + 2.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 19 / 19

Page 115: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadaci

Zadatak 5. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x2y .Zadatak 7. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = y/x − x/y .Zadatak 8. Odrediti totalni diferencijal funkcije z =

√x2 + y2.

Zadatak 11. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x ln y .

Zadatak 14. Da li je tacna jednakost x3 ∂z∂x − xy ∂z

∂y + y2 = 0, ako je

z = y2/(3x) + sin(xy) .Zadatak 19. Data je funkcija z(x , y) = x2 + 2y2 − 2x + 8y +−2xy + 10.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.Zadatak 21. Data je funkcija z(x , y) = −3x2 − 4y2 + 9x − y + 6xy + 2.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 19 / 19

Page 116: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadaci

Zadatak 5. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x2y .Zadatak 7. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = y/x − x/y .Zadatak 8. Odrediti totalni diferencijal funkcije z =

√x2 + y2.

Zadatak 11. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x ln y .Zadatak 14. Da li je tacna jednakost x3 ∂z

∂x − xy ∂z∂y + y2 = 0, ako je

z = y2/(3x) + sin(xy) .

Zadatak 19. Data je funkcija z(x , y) = x2 + 2y2 − 2x + 8y +−2xy + 10.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.Zadatak 21. Data je funkcija z(x , y) = −3x2 − 4y2 + 9x − y + 6xy + 2.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 19 / 19

Page 117: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadaci

Zadatak 5. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x2y .Zadatak 7. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = y/x − x/y .Zadatak 8. Odrediti totalni diferencijal funkcije z =

√x2 + y2.

Zadatak 11. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x ln y .Zadatak 14. Da li je tacna jednakost x3 ∂z

∂x − xy ∂z∂y + y2 = 0, ako je

z = y2/(3x) + sin(xy) .Zadatak 19. Data je funkcija z(x , y) = x2 + 2y2 − 2x + 8y +−2xy + 10.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

Zadatak 21. Data je funkcija z(x , y) = −3x2 − 4y2 + 9x − y + 6xy + 2.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 19 / 19

Page 118: Realne funkcije dve realne promenljive - formule i zadacipolj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/files/matematika/10-11-vzb-dv... · Prvi parcijalni izvod funkcije Neka je f : D ⊂ R2

Zadaci

Zadatak 5. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x2y .Zadatak 7. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = y/x − x/y .Zadatak 8. Odrediti totalni diferencijal funkcije z =

√x2 + y2.

Zadatak 11. Odrediti totalni diferencijal funkcije z = x ln y .Zadatak 14. Da li je tacna jednakost x3 ∂z

∂x − xy ∂z∂y + y2 = 0, ako je

z = y2/(3x) + sin(xy) .Zadatak 19. Data je funkcija z(x , y) = x2 + 2y2 − 2x + 8y +−2xy + 10.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.Zadatak 21. Data je funkcija z(x , y) = −3x2 − 4y2 + 9x − y + 6xy + 2.

(i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

(ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

(Funkcije dve promenljive - formule i zadaci) 2010/2011 19 / 19