2
www.studerende.au.dk/rse Scan koden, hvis du vil læse mere om rådgivning og støtte til studerende med vanskeligheder. Tuborgvej Emdrupvej A B D C Hovedindgang 2114 A B D C Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Gæstehuset Trøjborg Centret Niels Juels Gade Willemoesgade Aldersrovej Nordre Ringgade København Rådgivnings- og støtteenheden Tuborgvej 164, bygning C 2400 København NV Aarhus Rådgivnings- og støtteenheden Willemoesgade 15, bygning 2114 8200 Aarhus N Fotos: Lars Kruse /AU Kommunikation RÅDGIVNING OG STØTTE Er du studerende med en psykisk eller neurologisk lidelse læse- og skrivevanskeligheder fysisk handikap vanskeligheder grundet dansk som andetsprog så kan du få rådgivning, vejledning og støtte ved Rådgivnings- og støtteenheden, Aarhus Universitet. AARHUS UNIVERSITET AU Modelfoto

RÅDGIVNING OG STØTTE - Aarhus Universitet · s V e j F r e d r i k N i e l s e n s V e j T ... ikke blive registreret på dit eksamensbevis. Alle ansatte har tavshedspligt. KONTAKT

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RÅDGIVNING OG STØTTE - Aarhus Universitet · s V e j F r e d r i k N i e l s e n s V e j T ... ikke blive registreret på dit eksamensbevis. Alle ansatte har tavshedspligt. KONTAKT

www.studerende.au.dk/rse

Scan koden, hvis du vil læse mere om rådgivning og støtte til studerende med vanskeligheder.

Tubo

rgve

j

Emdrupvej

AB

D C

Hovedindgang

0 100 200 300 meter

N

3120

3140 3130

1590

14301420 1440

1410

1360

1320

13401330

1350

1240

12601110

1090

1610

1230

1220

1210

1120

1100

1130

1150

1140

1520

1530

1550

1540

1580

1510

1160

1180

1170

1250

1190

1310

1670

1630

3110

5220

5350

5340

1650

5420

5620

5510

5530

2630 2620

B

A

CM

DH

EF

GP

S

U

R

I

L

K

2640

2610

3610

3410

3430

3420

5345

5795

5794

534453

43

5342

5427

5533

5128

5132

5365

5366

5363

5177

5008

589C

5789

5126

53525346

5347

5341

5104

5106

5102

5335

5361

5360

P1ABC

D

P2

P3

1445

1448

1447

1414

1412 1325

1265

5125

5124

5123

2628

2635

2632

B

A

CD

E

F

G

HL

J

K

1582

1585

1586

1584

1581

1591

1523

1521

1137

1135

1141

1212

1213 1211

1161

1163

1181

1182

1185

1415

14231422

1431

1421

1413

1411

1343

1342

13281327

1326

1324 1323

1322

1241

1245

1242

1243

1244

13211331

1333

1332

1351

1341

1162

1441

1442

1443

1444

1196

1197

1191

1193

1192

1194

1195

1261

1262

1613

1614 1612

1675

1674

1673

1671

1672

1611

1266

12681267

1313

1312

1311

1102 1101

1463

1465

14671493

1495

3141

3142

3131

3132

3133

3134

3135

1592

1593

1453 1455 1457

1451

1461

1491

6 1

3

2

4

5

07B

03A18B

1264

7

8

9

1481-1485

1633

1631

1632

2114

2631

2626

2627

2624

26252621

262326

22

2636

1131

11341535

1541

1533

1536

1534

1122

1233

1231

1235

1252

1253

1251

1234

1111

1232

1221

12231222

1532

1522

1512

1511

1513

15141515

1516

1171

1172

1525

1583

3611

3421

3422

3424

3431

3433

3434

3435

3425

3423

5511

5522

5524

5521

5532

5531

5221

A

B

D

C

Kultur og Samfund

Kultur og Samfund

Æstetik og KommunikationErhvervskommunikation

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Æstetik og Kommunikation

Geoscience

Geoscience

Molekylærbiologiog Genetik

Molekylærbiologiog Genetik

Molekylærbiologiog Genetik

Molekylærbiologiog Genetik

Ingeniør-videnskab

Ingeniørvidenskab

Ingeniør-videnskab

Ingeniør-videnskab

Folkesundhed

Ingeniør-videnskab

Kemi

Fysik og Astronomi

Matematik

Bioscience

Kemi

Matematik

Datalogi

Geoscience

Bioscience

Folke-sundhed

Folkesundhed

Folkesundhed

Odontologi

Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere

Odontologi

Odontologi

Klinisk Medicin

Klinisk Medicin

Klinisk Medicin

Biomedicin

Biomedicin

Biomedicin

Biomedicin

Biomedicin

Biomedicin

Biomedicin

Molekylær-biologi

Genetik

Statskundskab

Psykologi

Psykologi

Økonomi

Jura Marketing og Organisation

iNANO

Zuse

Stibitz

DreyerBabbage

IT Huset

Benj

amin

Bush

AdaTuring

Chomsky

Schön

Edison Shannon

Stakladen

Bartholin

Adorno

Statsbiblioteket

Kasernen

Kasernescenen

Antikmuseet

Aula

Kollegier

Kollegier

Kollegiekontor

Nyg

aard

Wiener

Fred

riksh

us

Hopper

Gæstehuset

Steno Museet

Dale T. MortensenInternationalt Center

Søauditorierne

Tandlægeskolen

Victor Albeck

Naturhistorisk Museum

Væksthusene

46404641

Søren Frichs Vej

Valhalvej

Herm

odsvej

ÅrhusUniversitets-hospitalINCUBA Science Park

UniversitetsledelsenDekanater

BotaniskHave

Universitets-forlaget

Nobelparken

Katrinebjerg

Storcenter Nord

VIA

Aarhus Universitet 12-02-2013

InformationscentretAU StudieadministrationAU KommunikationAU Viden

AU IT

AU Forskning og Talent

AU Økonomi og Planlægning

AU IT

AU IT

AU HR

Trøjborg Centret

Niels Juels Gade

Wille

moesg

ad

e

Kirkegård

svej

Ald

ersro

vej

Frederiks A

lle

Valdemarsgade

Thomas Jensens Alle

Skt. Nicolaus Gade

Nordre Ringgade

Nordre Ringgade

rreb

rog

ad

e

Carl Holst-Knudse

ns Vej

Vennelyst Boulevard

Høegh-Guldbergs G

ade

C. F

. M

øllers A

llé

Wilhelm Meyers Allé

Ole W

orms A

llé

Victor Albecks Vej

Gustav Wieds Vej

Lang

elan

dsga

de

Ny M

unkega

deKaserneboulevarden

Paludan-M

üllers Vej

Ka

rl Verne

rs Ve

j

Trøjborgvej

Pete

r Sab

roe

s Ga

de

Ba

rtholins A

llé

Ra

nde

rsvej

Vestre Ringgade

Ærøgade

Emil Aarestrups Vej

Jens Chr. Skous Vej

Niels Jense

ns Ve

j

Fredrik Nielsens Vej

Tåsingegade

Langelandsgade

Finl

ands

gade

Helsingforsgade

Katrinebjergvej

Møl

leva

ngs A

llé

Paludan-Müllers V

ej

Åboga

de

Jens Baggesens Vej

Møllevejen

Lang

elan

dsga

de

Fugl

esan

gs A

llé 4. Maj Kollegiet

Viborgvej

Vestre Ringgade

Ingerslevs Blvd.

Da

lga

s Avenue

N. J. Fjord

s Ga

de

N. J. Fjords Gade

Adm. og stud. center for Arts og BSS

Adm. og stud. center for Science and Technology

Adm. og stud. center forHealth

KøbenhavnRådgivnings- og støtteenhedenTuborgvej 164, bygning C2400 København NV

AarhusRådgivnings- og støtteenheden Willemoesgade15,bygning21148200 Aarhus N

Fotos: Lars Kruse /AU Kommunikation

RÅDGIVNING OG STØTTE Er du studerende med

• en psykisk eller neurologisk lidelse• læse- og skrivevanskeligheder• fysisk handikap• vanskeligheder grundet dansk som andetsprog

så kan du få rådgivning, vejledning og støtte ved Rådgivnings- og støtteenheden, Aarhus Universitet.

AARHUS UNIVERSITET AU

Mo

del

foto

Page 2: RÅDGIVNING OG STØTTE - Aarhus Universitet · s V e j F r e d r i k N i e l s e n s V e j T ... ikke blive registreret på dit eksamensbevis. Alle ansatte har tavshedspligt. KONTAKT

RÅDGIVNING OG STØTTE TIL STUDERENDE

RÅDGIVNING OG STØTTE TIL STUDERENDE

RÅDGIVNING OG STØTTE TIL STUDERENDE MED VANSKELIGHEDER

Rådgivnings- og støtteenheden ved Aarhus Universitet tilbyder rådgivning, vejledning og støtte til studerende med særlige behov.

Vores tilbud henvender sig til studerende, som har studiemæssige vanskeligheder på grund af f.eks.:

• psykiskeellerneurologiskelidelser• læse-ogskrivevanskeligheder(ordblind-

hed)• fysiskehandikap• dansksomandetsprog

Vi giver rådgivning, vejledning og støtte med fokus på den studiemæssige situation, f.eks. i forhold til:

• gennemførelse• hjælpemidler-fysiskeellerelektroniske• ansøgningomdispensation

Vi har fokus på dig som studerende, og hvor-dan du kan klare dit studium med de vanske-ligheder, du har.

For at få bevilget støtte skal den studiemæs-sige problemstilling udredes.

HVEM ER VI?I Rådgivnings- og støtteenheden er der ansat rådgivere, akademiske læsepædagoger, IT-medarbejdere og administrativt personale.

ANONYMITETVi videregiver ikke oplysninger til dit institut eller fag uden dit samtykke. Desuden vil den rådgivning og støtte, der gives på centret, ikke blive registreret på dit eksamensbevis. Alle ansatte har tavshedspligt.

KONTAKT OS Dukankontakteospåtlf.:87162720(hverdagefrakl.9-15)ellerpåmail:[email protected]

AarhusRådgivnings- og støtteenheden Willemoesgade158200 Aarhus N

KøbenhavnRådgivnings- og støtteenhedenTuborgvej 1642400 København NV

Læs mere på vores hjemmeside www.studerende.au.dk/rse

Mo

del

foto

Mo

del

foto