of 21 /21
Razvoj pasme krškopoljski prašič mag. Andrej KASTELIC

Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in...

Page 1: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Razvoj pasme krškopoljski prašič

mag. Andrej KASTELIC

Page 2: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Vsebina

• Uvod

• Izvor in razvoj pasme

• Opisi zunanjosti

• Lastnosti plodnosti

• Pomembni mejniki

Page 3: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Avtohtone pasme

Avtohtone pasme

• Nadomeščanje avtohtonih pasem

• Izguba biotske raznovrstnosti

• Spodbude za ohranjanje in uveljavitev avtohtonih domačih živali

Krškopoljski prašič

• Krškopoljski prašič – avtohtona pasma

• Prvi znani zapis iz leta 1851

• Do leta 1972 zadnje raziskave plodnosti

• Ponovne raziskave po letu 1990

Uvod Razvoj pasme

Page 4: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Dolenjska prašičereja

Do konca 19. stoletja

• Mali in veliki svinjski davek

• Paša

• Uporaba masti, klobas, prekajevanje

• Uvoz s Hrvaške, izvoz v Trst, Celovec, na Dunaj20. stoletje

• Meso, mast, koža, ščetine

• Krma rastlinskega in živalskega izvora, odpadki, paša

• Izredno razvita trgovina s prašiči

• Poraba nemastnega svinjskega mesa

Uvod Razvoj pasme

Page 5: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Izvor in prvi opisi pasme

• Izvorna populacija

• Zapis Vojaškega popisa (1851)

• Poduk našemu kmetu (1887)

• Rohrman (1899)

• Vichodil (1902)

• Katero prašičje pleme (1913)

Rezultati Razvoj pasme

Page 6: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Nenačrtna parjenja

• Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev

• Padovanski oz. laški prašiči

• Druge pasme prašičev

• Divji prašič

• Nenačrtovana parjenja pasmi ne koristijo

Rezultati Razvoj pasme

Page 7: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Načrtna križanja in oplemenjevanja

- 19. stol.

• sufolk, berkšir, cornwall, wessex

- 20. stol.

• jorkšir, heševski prašič, nemška oplemenjena

- 1964-1968, 1969

• sattelschwein in wessex

- 2003

• sattelschwein

Rezultati Razvoj pasme

Page 8: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Po II. svetovni vojni

� 1961 – prepoved reje merjascev krškopoljske pasme

� 1963 – rejci vztrajajo

� 1964-1968 – uvoz 10 merjascev in svinj pasme wessex in sattelschwein

� 1969 – uvoz treh merjascev pasme sattelschwein

� 1970 – zadnje raziskave

� 1972 – zadnja objava

� 1972-1990 – brez rejskega nadzora

Rezultati Razvoj pasme

Page 9: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Po letu 1990

� 1990 – biotska raznovrstnost, načrtno ohranjanje

� 1991 – dipl. delo Švajger in Bregar� 1993 – vzpostavitev rodovniške knjige,

označevanje, vodenje rejske dokumentacije

� 2003 – osveževanje pasme, Slovenski kmetijsko okoljski program

Rezultati Razvoj pasme

Page 10: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Opisi zunanjosti - barvaRezultati Razvoj pasme

� 1851 – večji del črni ali prekasti

� 1899 – bel pas, drugod črni; zadnji del črn, prednji bolj ali manj bel; bele lise

� 1956 – belo črna, prednji del bolj ali manj bel

� 1970 – širši ali ožji bel pas čez pleča in prednje noge

� 1991 – različno širok bel pas

� 1994 – pasasta (75 %)� 2007 – značilna opasanost (67 %), širok bel pas

(30 %)

Page 11: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Opisi zunanjosti - glaveRezultati Razvoj pasme

� 1851 – ni opisa

� 1899 – srednje dolga in ozka, čelo in rilec ravna

� 1956 – srednje dolga, upognjen rilec

� 1970 – srednje dolga, široka, sedlasta

� 1991 – krajša, široka, konkavni profil

� 1994 – konkavni nosni profil (95 %)� 2007 – srednja (59 %), konkavni nosni profil (86 %)

Page 12: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Opisi zunanjosti - ušesaRezultati Razvoj pasme

� 1851 – viseča, redko pokončna

� 1899 – viseča, velika

� 1956 – viseča, dolga

� 1970 – viseča, srednje velika

� 1991 – viseča, različno dolga

� 1994 – viseča (95 %), segajoča prek rilca (67 %)� 2007 – viseča (93 %)

Page 13: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Prednosti pasmeRezultati Razvoj pasme

� Prilagodljivost na vhlevitnev� Prilagodljivost na intenzivnost� Požrešnost lahko vodi v zamaščenost� Meso primernejše za predelavo (kranj. klobase)

• Intenzivnejša barva mišičnine• Bogata barva, aroma, sočnost

� Krškopoljski prašič ima v podkožnem maščobnem tkivu večjo vsebnost večkrat nenasičenih maščobnih kislin, tako omega 3, kot tudi omega 6 maščobnih kislin (v primerjavi z linijo 12). Tako je slanina (špeh) krškopoljskega prašiča bolj zdrav od slanine hibrida 12

Page 14: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Rezultati Razvoj pasme

Razširjenost pasme 2007

Page 15: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Stalež plemenskih živali

Stalež KP

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Število

Leto

Število kmetij

Število plemenic

Število plemenjakov

Rezultati Razvoj pasme

Page 16: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Lastnost Povprečja SD

Stare Št. rojenih pujskov na gnezdo 11,3 3,01

svinje Št. živorojenih pujskov na gnezdo 10,0 3,07

Št. odstavljenih pujskov na gnezdo 8,1 2,88

Doba med prasitvama (dni) 186 32,0

Doba od prasitve do izločitve (dni) 134 103,1

Osnovna statistikaRezultati Razvoj pasme

Page 17: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Rejec

0

2

4

6

8

10

12

14

Rojeni Živorojeni Mrtvorojeni Odstavljeni Izgubljeni Izgube rojenih

Šte

vilo

puj

skov

1 2 3 4 5

* * * *

* Vpliv statistično značilen (P≤0,05)

Rezultati Plodnost

Rejec in velikost gnezda starih svinj

Page 18: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Zaporedna prasitev

0

2

4

6

8

10

12

14

Rojeni Živorojeni Mrtvorojeni Odstavljeni Izgubljeni Izgube rojenih

Šte

vilo

puj

skov

2 3-4 5-6 7 in več

* * * *

* Vpliv statistično značilen (P≤0,05)

Rezultati Plodnost

Zaporedna prasitev in velikost gnezda starih svinj

Page 19: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Rejec

0

50

100

150

200

250

Brejost Laktacija Interim obdobje Poodstavitvenipremor

Servis perioda Doba medprasitvama

Tra

janj

e do

be (

dni)

1 2 3 4 5

* * * *

* *

* Vpliv statistično značilen (P≤0,05)

Rezultati Plodnost

Rejec in reprodukcijski ciklus starih svinj

Page 20: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

Rezultati Plodnost

OGLED IN TRŽENJE

Restavracija Janeza Bratovža, Miklošičeva cesta, LjubljanaKamp Konda, Stari trg ob Kolpi

Turistična kmetija Soklič, Srednja vas v BohinjuMesarstvo Kodila, Markišavci, Murska Sobota

Mesarstvo Štajnbirt, Škofja Loka (občasno)Predelava Janežič iz Grosuplja

Ekomesnine (Intermarketing d.o.o.) Kmetija Kastelic, Žabja vas, Novo mesto (ogled kmetije)

Page 21: Razvoj pasme krškopoljski prašič - GOVEDO.si · 2011. 12. 5. · • Hrvaške, bosanske in srbske pasme prašičev • Padovanski oz. laški prašiči ... 1993 –vzpostavitev

POVZETEK

Krškopoljski prašič• Izvira iz dolgih, večji del črnih ali prekastih

prašičev• Prvi zapis iz leta 1851• 1972-1990: pasma brez rejskega dela• 1990: načrtno ohranjanje• 2008: Plodna pasma, prilagodljiva, meso

kakovostno• 2011: 268 plemenskih svinj in merjascev• 17. in 18.11.2011: izvedeno predavanje o KP na

strokovnem usposabljanju izvajalcev strokovnih nalog v živinoreji na pobudo KIS

Razvoj pasme