Razvoj informacionih sistema - ef.uns.ac.rs 3 Razvoj informacionih sistema Razvoj informacionog sistema

Embed Size (px)

Text of Razvoj informacionih sistema - ef.uns.ac.rs 3 Razvoj informacionih sistema Razvoj informacionog...

 • 1

  Razvoj

  informacionih

  sistema

  Prof. dr Pere Tumbas ptumbas@ef.uns.ac.rs

  Prof. dr Predrag Matković pedja@ef.uns.ac.rs

  mailto:ptumbas@ef.uns.ac.rs mailto:ptumbas@ef.uns.ac.rs mailto:ptumbas@ef.uns.ac.rs mailto:ptumbas@ef.uns.ac.rs mailto:ptumbas@ef.uns.ac.rs mailto:ptumbas@ef.uns.ac.rs mailto:ptumbas@ef.uns.ac.rs mailto:djovica@ef.uns.ac.rs mailto:djovica@ef.uns.ac.rs mailto:djovica@ef.uns.ac.rs mailto:djovica@ef.uns.ac.rs mailto:djovica@ef.uns.ac.rs mailto:djovica@ef.uns.ac.rs mailto:djovica@ef.uns.ac.rs mailto:djovica@ef.uns.ac.rs

 • 2

  Razvoj informacionih sistema

  Struktura softverskog inženjeringa Razvojni principi,

  Metodi,

  Sredstva (alati) i

  Procedure.

  Izbor uslovljen: individualnim i kreativnim

  postupkom razvoja, različitošću sistema i

  različitošću okruženja.

 • 3

  Razvoj informacionih sistema

  Razvoj informacionog sistema

  Metode

  Intervju Grupno ispitivanje Brain-storming SWOT analiza

  Funkcionalno orijentisano Strukturisano Objektno orijentisano Planiranje znanja

  Tabele odlučivanja Procesno orijentisano programiranje Struktruno planiranje programa Objektno orijentisano programiranje

  Faza

  analize

  Planiranje

  Izvedba

  Sredstva Dijagrami Tabele Sheme/Slike/Prikazi

  Dijagrami Tabele I/O analiza HIPO IPO

  Blok dijagrami Strukturogrami Dijagrami strukture

  CASE alati 4GL tehnike SQL standard

  Nadzor

  sistema

  Izvedba

  Planiranje

  Faza

  analize

  Principi Dvo-nivoosko planiranje Iterativost (???) Odlučnost Projektni rad Odložene odluke Osiguranje kvaliteta Modelsko posmatranje Samodokumentovanje

  Posmatranje sa aspekta životnog ciklusa Funkcionišući modeli Spiralni model V model

  Koraci razvoja

  Opšta

  očekivanja

 • 4

  Razvoj informacionih sistema

  Razvojni principi - određuju način izvršenja rada.

   Opšti principi - modelovanja, iteracija,

  dokumentovanja, ..

   Metodološki koraci - modeli razvoja softvera

  (model životnog ciklusa, model vodopada,

  spiralni model, 4GT model, model prototipskog

  razvoja, kombinovani model).

  Metodi - propisani sistematski načini u izvršavanju

  pojedinih zadataka razvoja softvera.

   Mogu se kombinovati i ne postoji najbolji.

   Strukturiraju se po različitim kriterijumima.

   Pravilan izbor podrazumeva minimalne troškove i

  visoki kvalitet proizvoda.

 • 5

  Razvoj informacionih sistema

  Alati - automatizovana ili poluautomatizovana

  podrška metodima.

   CASE tehnologije.

  Procedure - sistemi metoda i alata u realizaciji

  razvoja.

   Opredeljuje ih - priroda problema i očekivanje

  korisnika.

   Definišu - redosled metoda/koraka, rezultate -

  izlaze koraka, kontrole radi obezbeđenja

  kvaliteta.

 • 6

  Razvoj informacionih sistema

  Metodologije - jedinstveni sistemi metoda.

   SADT,

   ISAC,

   James Martin,

   Gane and Sarson,

   SSADM,

   De Marco,

   SDM- Pandata,

   Lorensen,

   Martin and Odell,

   RUP

 • 7

  Razvoj informacionih sistema

  Životni ciklus:

   Prilikom idealnog razvoja informacionog

  sistema, proces razvoja je linearan.

  Identifikacija i izbor projekata

  Inicijalizacija projekata

  i planiranje

  Analiza sistema

  Dizajn sistema

  Implemen- tacija

  sistema

  Održavanje sistema

 • 8

  Razvoj informacionih sistema

  Životni ciklus:

   Nakon implementacije prve verzije javljaju se –

  novi ili izmenjeni zahtevi korisnika, potrebe za

  algoritmima koji će ubrzati rad softvera, okruženje

  postavlja svoje zahteve, tehnološki razvoj nameće

  potrebu za daljim izmenama, ...

   Ciklus se ubrzo ili za godinu-dve ponavlja.

 • 9

  Razvoj informacionih sistema

   U zavisnosti od značaja koji se pojedinim fazama razvoja softvera i informacionog sistema pridaje, forme organizacije i upravljanja razvojem, iskustva zaposlenih i prirode proizvoda, razlikuju se:

   Preskriptivni procesni modeli razvoja – konvencionalni procesni modeli sa delimično različitim tokom procesa razvoja ali sa istim generičkim aktivnostima;

   Model vodopada,

   Inkrementalni procesni modeli razvoja

   Inkrementalni model,

   RAD model,

 • 10

  Razvoj informacionih sistema

   Razvojni procesni modeli:

   Model prototipskog razvoja,

   Spiralni model,

   Specijalizovani procesni modeli:

   Model zasnovan na komponentama,

   Procesni model sjedinjenog procesa

  (Unified Process)

   Kombinovani procesni model

 • 11

  Razvoj informacionih sistema

   Procesni modeli agilnog razvoja:

   Extreme Programming (XP)

   Adaptive Software Development (ASD)

   Dynamic Systems Development Method

  (DSDM)

   Scrum

   Crystal

   Feature Driven Development (FDD)

   Agile Modeling (AM)

 • 12

  Procesni modeli razvoja informacionih sistema

   Model vodopada

  Analiza zahteva

  Verifikacija

  Promene u zahtevima

  Verifikacija

  Specifikacija zahteva

  Verifikacija

  Projektovanje

  Verifikacija

  Implementacija

  Verifikacija

  Integracija

  Verifikacija

  Funkcionisanje i

  održavanje

  Isporuka

  proizvoda

  Razvoj

  Održavanje

 • 13

  Procesni modeli razvoja informacionih sistema

   Karakteristike:

   Sačinjavaju ga aktivnosti koje se

  sukcesivno obavljaju;

   Iterativne interakcije između susednih

  aktivnosti;

   Svaka aktivnost poseduje strogo definisane

  ulaze i izlaze;

   Pretpostavka realizacije naredne aktivnosti

  su rezultati realizacije prethodne aktivnosti;

 • 14

  Procesni modeli razvoja informacionih sistema

   Karakteristike:

   Realizacija softvera je posledica obavljenih

  svih aktivnosti razvoja bez izuzeća;

   Najstariji model koji je najšire i najviše

  primenjivan do danas;

   Kombinuje se sa ostalim modelima, većini

  čini osnovu;

   Obezbeđuje solidnu dokumentaciju i lakše

  održavanje;

 • 15

  Procesni modeli razvoja informacionih sistema

   Prednosti modela vodopada:

   strogo definisani i kontrolisani proces,

  kojeg karakterišu standardizovane i

  detaljno opisane aktivnosti u svim fazama

  razvoja,

   uključeno testiranje odnosno verifikacija

  izvršenih aktivnosti i dobijenih rezultata na

  kraju svake faze razvoja,

   detaljna i kvalitetna dokumentacija, koja se

  generiše u svim fazama razvoja,

  istovremeno kada se izvršavaju pojedine

  aktivnosti i

   relativno laka zamena pojedinih učesnika u

  procesu razvoja.

 • 16

  Procesni modeli razvoja informacionih sistema

   Nedostaci modela vodopada:

   nefleksibilna podela aktivnosti razvoja u

  posebne faze i nedostatak povratne sprege

  između faza,

   greške koje se ne otklone u pojedinim

  fazama razvoja kada se vrši testiranje ili

  verifikacija proizvoda, mogu imati stravično

  distorziono dejstvo na razvoj u celini,

   nemogućnost obavljanja iteracija tokom

  realizacije razvoja jer iste izazivaju ozbiljne

  probleme i konfuziju u primeni modela,

   teška prilagodljivost neizvesnosti koja

  uglavnom egzistira na startu projekta, kada

  je korisniku veoma teško da eksplicitno

  navede sve svoje zahteve prema softveru,

 • 17

  Procesni modeli razvoja informacionih sistema

   Nedostaci modela vodopada:

   dugotrajan proces razvoja te korisnik mora

  biti veoma strpljiv i istrajan jer su mu radne

  verzije softvera dostupne tek na kraju

  aktivnosti razvoja, a do tada postoji samo

  pisana specifikacija funkcionalnosti

  budućeg softvera,

   samo potpuno gotov proizvod je upotrebljiv

  od korisnika,

   visoki razvojni troškovi.

 • 18

  Procesni modeli razvoja informacionih sistema

   Inkrementalni model

  Inicijalni koncept

  funkcionalnosti

  Analiza zahteva

  Projektovanje

  arhitekture

  Faza 1: Detaljni dizajn, kodiranje,

  testiranje i distribucija

  Faza 2: Detaljni dizajn, kodiranje,

  testiranje i distribucija

  Faza n: Detaljni dizajn, kodiranje,

  testiranje i distribucija

 • 19

  Procesni modeli razvoja informacionih sistema

   Inkrementalni model

   Karakteristike:

   Model u osnovi poseduje model vodopada

  pošto svaki inkrement predstavlja

  pojedinačno primenjen model vodopada;

   Potpuno se razvija inicijalni podskup

  soft