Click here to load reader

Rayuan Arakan

 • View
  237

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rayuan Arakan, bantuan kemanusiaan MRA untuk mangsa keganasan di Arakan, Myanmar

Text of Rayuan Arakan

 • BANTUAN KEMANUSIAAN

  ARAKAN

  MALAYSIAN RELIEF AGENCY (MRA) No 7, Jalan Raja Uda, Kampung Baru, 50300 KUALA LUMPUR

  Tel: 03 26972007 Faks: 03 26922002

  Aung Mingalar, Sitwe

 • MALAYSIAN RELIEF AGENCY Lot 7, Jalan Raja Uda,

  Kampung Baru

  50300 Kuala Lumpur, MALAYSIA

  Tel no: +603 - 2697 2007

  Faks no: +603 - 2697 2002

  Web: www.mra.my

  Email: [email protected]

  Anak-anak pelarian ini mengharapkan bantuan anda

 • RINGKASAN PROPOSAL

  MRA berhasrat untuk membangunkan semula wilayah Arakan dengan membina

  kawasan penempatan baru bagi para pelarian dalaman (IDPs), membangunkan sekolah berserta sistem pendidikan, membekalkan air minuman termasuk menggali

  telaga, menghulurkan bantuan makanan asasi kepada mereka yang kebuluran tanpa

  sebarang sumber pendapatan termasuk membantu memberikan rawatan perubatan

  dan kesihatan kepada para pelarian dan mereka yang memerlukan disana.

  PROPOSAL BANTUAN ARAKAN MRA helaian 2

  Dihadapan masjid Aung Mingalar, Sitwe

 • PENEMPATAN ISU PEMASALAHAN

  RASIONAL

  LOKASI

  FAEDAH KOS PER UNIT

  KOS KESELURUHAN

  Pertelingkahan diantara kedua bangsa yang men-

  diami Arakan, iaitu diantara Rohingya dan Rakhine

  menyebabkan hubungan diantara kedua belah pihak

  menjadi begitu tegang. Mereka tidak boleh lagi

  duduk berdekatan, prejudis dan syak wasangka

  yang begitu mendalam, menyukarkan proses inte-

  grasi sesama mereka.

  Terdekat, ini merupakan jalan penyelesaian terbaik

  bagi mengelakkan kedua pihak ini dari terus berte-

  lagah, kebanjiran puluhan ribu pelarian dalaman ke

  kem-kem pelarian menjadikan projek penempatan

  ini sebagai solusi terbaik pada masa ini.

  Memberikan perlindungan sementara kepada para

  penduduk yang kehilangan tempat tinggal

  Mengumpul mereka didalam satu kawasan/lokaliti,

  dan ini memudahkan untuk agihan bantuan

  Memudahkan kerja-kerja bantuan kerana bancian

  yang lebih tepat dapat dilakukan

  Mengurangkan masa pergerakkan kerana semua

  berkumpul ditempat yang sama

  Lebih banyak bantuan lojistik dapat disalurkan

  kepada pelarian kerana ianya lebih mudah untuk

  disediakan.

  RM18,000 Per Rumah

  SATU Rumah : 10 Keluarga

  Kos 1 Keluarga: RM1,800

  MRA berhasrat untuk membangunkan 30 buah Rumah Sitwe ini

  dikawasan-kawasan yang memerlukan:

  30 unit X RM18,000 : RM540,000

  30 unit X 10 famili : 300 keluarga

  Konflik ini telah menimbulkan perasaan prejudis

  yang begitu tebal diantara satu sama lain.

  Justeru, mengasingkan mereka buat masa kini me-

  rupakan penyelesaian jangka pendek terbaik untuk

  kedua belah pihak.

  Wilayah Paktaw

  PROPOSAL BANTUAN ARAKAN MRA helaian 3

  Thatkayphin, Sitwe

 • TEMPOH PERLAKSANAAN

  Setiap satu penempatan mengambil

  selama 2 minggu untuk disiapkan. Kita

  mensasarkan untuk membina penem-

  patan ini dalam temph selama 3 bulan.

  Konsep Rumah Sitwe yang dibangunkan

  ini adalah seperti konsep Rumah Panjang yang terdapat di Malaysia.

  PROPOSAL BANTUAN ARAKAN MRA helaian 4

  Tetap Riang di Kem Thatkayphin, Sitwe

  Thatkayphin, Sitwe

 • BEKALAN AIR

  ISU PEMASALAHAN RASIONAL Kekurangan bekalan air bersih bagi tujuan minuman

  dan pembersihan di kawasan penempatan baru atau

  sementara yang diwujudkan bakal menjadikan krisis

  yang sedang berlaku ini menjadi bertambah buruk,

  dari konflik perpecahan kepada krisis kemanusiaan.

  Kekurangan bekalan air bersih sebagai minuman

  pastinya menambahkan kesulitan kepada para pe-

  larian yang mengalami kesukaran hidup, terutama-

  nya kanak-kanak.

  Penggunaan air yang tercemar hanya mengundang

  padah dan bakal menyebabkan pelbagai penyakit

  merebak di kalangan pelarian kelak.

  Konflik yang melanda wilayah Arakan ini mem-

  bawa kepada perpindahan penduduk samada se-

  cara paksa atau sukarela ke penempatan-

  penempatan baru.

  Penempatan baru kebiasaannya mempunyai fasiliti

  yang agak terhad dan sekiranya ada pun, ia belum

  tentu dapat menampung kehadiran pelarian yang

  semakin ramai.

  Justeru, sumber-sumber sedia ada, terutamanya air

  menjadi satu bahan keperluan yang cukup mende-

  sak. Kita belum lagi membincangkan soal kebersi-

  han air, merawat air dan sebagainya.

  PROPOSAL BANTUAN ARAKAN MRA helaian 5

  Membantu ibu membasuh baju di

  Thatkayphin, Sitwe

 • LOKASI FAEDAH

  KOS PER UNIT

  KOS KESELURUHAN

  Dapat memberikan bantuan secara langsung

  kepada para pelarian yang sangat memerlukan

  bantuan.

  Ianya juga dapat mengelakkan mereka daripada

  ditimpa penyakit-penyakit yang berpunca dari-

  pada pencemaran air.

  Memberikan kelegaan dan ketenangan kepada

  para pelarian dalam memulakan kehidupan baru

  mereka di tempat yang serba asing bagi mereka.

  Membantu mereka dalam mengekal dan menjaga

  kesihatan termasuk kebersihan diri dan perseki-

  taran setempat

  Kos seunit meliputi kos pam, menggali telaga,

  simen, pemantauan dan lain-lain berjumlah se-

  banyak RM1000 sahaja. Sebuah.

  Kami bercadang untuk membantu di kem-kem

  pelarian di sekitar Sitwee dan Pauktaw dahulu.

  Selepas itu, kami bercadang untuk membantu di

  kawasan-kawasan lain yang memerlukan.

  MRA mensasarkan untuk memasang 500 buah

  pam air di kawasan-kawasan yang telah dikenal-

  pasti memerlukan.

  PROPOSAL BANTUAN ARAKAN MRA helaian 6

  Inilah sumber air kami disini (Thatkayphin)

 • PERUBATAN

  ISU PEMASALAHAN

  Persengketaan diantara kedua buah pihak telah memisahkan serta semakin menjarakkan

  mereka, secara fizikal dan mental. Ramai yang terpaksa meninggalkan kediaman mereka

  menuju ke kem-kem pelarian.

  Tanggapan umum penduduk Rakhine terhadap penduduk Rohingya sebagai pendatang as-

  ing ke negara mereka telah membentuk satu pandangan serong yang begitu membarah di-

  dalam hati mereka. Justeru, sekiranya penduduk Rohingya datang mendapatkan rawatan di

  klinik Kerajaan, mereka akan disindir dan dicerca, malah terpaksa membayar kos rawatan

  yang lebih tinggi dari orang lain.

  Manakala di belah pihak Rohingya pula, mereka tidak mempercayai sistem kesihatan tem-

  patan, mereka beranggapan dan percaya sekiranya seorang Rohingya pergi mendapatkan

  rawatan di Hospital atau Klinik Kerajaan, mereka akan disuntik dengan racun dan ubat

  yang boleh membunuh mereka. Kepercayaan ini begitu kuat tertanam menjadikan mereka

  takut untuk ke hospital sekiranya sakit kesihatan

  PROPOSAL BANTUAN ARAKAN MRA helaian 7

  Rohingya mendakwa mereka tidak mendapat

  layanan baik ketika berada di Hospital Kerajaan

 • RASIONAL

  LOKASI

  FAEDAH

  KOS PER UNIT

  KAEDAH

  Keperluan untuk menghantar pasukan perubatan

  yang dinamik, bertutur dan memahami bahasa

  tempatan, bukan daripada bangsa yang berseng-

  keta amatlah perlu bagi memastikan bantuan

  yang terbaik dapat diberikan kepada mereka

  yang memerlukan.

  Prejudis bangsa Rohingya dan sindiran Rakhine

  terhadap sesama mereka akan dapat dilenyapkan

  sekiranya kita dapat memberikan perkhidmatan

  kesihatan dikawasan yang memerlukan.

  Memberikan rawatan dan mengadakan pemerik-

  saan kesihatan kepada mereka yang benar-benar

  memerlukan bantuan lantaran kemelaratan yang

  melanda disamping ketidakpercayaan mereka

  terhadap sistem kesihatan yang sedia ada.

  RM40,000 sebulan

  RM240,000 untuk 6 bulan

  Kem-kem pelarian sekitar Sitwee seperti di

  Thechaung, Bawdhupa, Sitamarji, Aung Min-

  galar dan lain-lain.

  ADA tiga kaedah yang akan digunapakai oleh

  MRA:-

  1. Mengadakan Klinik Bergerak dari satu Kem

  pelarian ke Kem pelarian yang lain

  2. Mengadakan Dispensari Tempatan yang

  akan memberikan ubat-ubatan bagi penyakit-

  penyakit mudah yang telah dikenalpasti

  3. Membekalkan ubat-ubatan, peralatan kesi-

  hatan ke Klinik-klinik dan pusat perubatan

  yang terdapat dikawasan tersebut

  JANGKAMASA

  24 Minggu

  atau 6 bulan

  PROPOSAL BANTUAN ARAKAN MRA helaian 8

  Aung Mingalar, Sitwe

 • BANTUAN KECEMASAN

  ISU PEMASALAHAN

  RASIONAL

  LOKASI

  Mendiami Kem Pelarian tanpa mempunyai se-

  barang pekerjaan atau melakukan sebarang ak-

  tiviti yang boleh menjana pendapatan adalah ma-

  salah utama buat para pelarian muslim di Ara-

  kan.

  Ketiadaan sumber pendapatan tetap ditambah

  dengan keadaan sekeliling yang serba daif dan

  miskin, menjadikan mereka hidup dalam penuh

  kesusahan dan kesukaran.

  Kehidupan melarat seperti ini telahpun mema-

  suki bulan ke enam dan ianya amatlah me-

  runcing dan memerlukan bantuan yang berteru-

  san terutamanya dalam membekalkan makanan

  dan minuman kepada para pelarian.

  Mereka tidak mempunyai sebarang pekerjaan

  dan juga tidak mempunyai sebarang punca pen-

  dapatan. Mereka juga tidak dibenarkan keluar

  dari kawasan kem pelarian atau penempatan

  mereka.

  Kawasan penempatan penduduk yang masih

  terkepung di Aung Mingalar serta di Kem-kem

  pelarian dan penempatan penduduk di Techaung,

  Thatkayphin, Bawdupha, Sitamaji dan lain-lain.

  PROPOSAL BANTUAN ARAKAN MRA helaian 9

  Aung Mingalar, Sitwe

Search related