of 16 /16
Óravázlatok: 6. évfolyam 1-2. óra Tanévi feladatok 1. Informatika szaktanterem használati rendje, balesetvédelem, baleset-megelőzés 2. Kötelező – ajánlott felszerelések 3. Tanulócsoportok kialakítása 4. Számítógépes munkakörnyezet kialakítása, testre szabása 5. Tanévi követelmények: a. Tartsa be az informatika szaktanterem használati rendjét. b. Ismerje a PC Hardver elemeit, azok szerepét a számítógép működésében c. Ismerje a WORD szövegszerkesztő program alapjait, tudjon dokumentumot létrehozni, formázni, módosítani, szöveget másolni és dokumentumon belül, illetve kívül másolni, áthelyezni. Ismerje az alábbi speciális alkalmazásokat: táblázat készítése, formázása, élőfej, élőláb szöveg szegélyezése, képek beillesztése, rajzok készítése – beillesztése speciális karakterek, Word Art, vízjel használata d. Ismerje a PowerPoint program alapjait, alapvető szolgáltatásait. e. Ismerje a prezentáció elkészítéséhez szükséges multimédiás tartalmak megszerzésének, mentésének, felhasználásának módját. f. Képes legyen 6-8 diából álló bemutató elkészítésére, áttünések, animációk, időzítés alkalmazására. g. Ismerje a GIMP, a fotószerkesztés használatának alapjait (átméretezés, kivágás, mentés másként).

Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos...

Page 1: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

Óravázlatok: 6. évfolyam

1-2. óra

Tanévi feladatok

1. Informatika szaktanterem használati rendje, balesetvédelem, baleset-megelőzés2. Kötelező – ajánlott felszerelések3. Tanulócsoportok kialakítása4. Számítógépes munkakörnyezet kialakítása, testre szabása5. Tanévi követelmények:

a. Tartsa be az informatika szaktanterem használati rendjét.b. Ismerje a PC Hardver elemeit, azok szerepét a számítógép működésébenc. Ismerje a WORD szövegszerkesztő program alapjait, tudjon dokumentumot

létrehozni, formázni, módosítani, szöveget másolni és dokumentumon belül, illetvekívül másolni, áthelyezni.Ismerje az alábbi speciális alkalmazásokat:táblázat készítése, formázása,élőfej, élőlábszöveg szegélyezése,képek beillesztése,rajzok készítése – beillesztésespeciális karakterek, Word Art, vízjel használata

d. Ismerje a PowerPoint program alapjait, alapvető szolgáltatásait.e. Ismerje a prezentáció elkészítéséhez szükséges multimédiás tartalmak

megszerzésének, mentésének, felhasználásának módját.f. Képes legyen 6-8 diából álló bemutató elkészítésére, áttünések, animációk, időzítés

alkalmazására.g. Ismerje a GIMP, a fotószerkesztés használatának alapjait (átméretezés, kivágás,

mentés másként).

Page 2: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

3-4. óra

WORD szövegszerkesztő program

Alapfogalmak:

editorok, szövegszerkesztők, kiadványszerkesztők

Szöveg részei: karakter, szó, mondat, bekezdés, fejezet, dokumentum

1. A programok indítása, azonosságok, különbségek

Fájlformátumok:

jegyzettömb: TXT

Word Pad: RTF (Rich Text)

Word: DOC (DOCX)

Publischer: PUB

2. Word programablak részei:

címsor

menüsor

eszköztár

vonalzó

állapotsor

szövegtükör

3. Beállítások:

oldalbeállítás

nézet beállítása

eszköztár testre szabása

Helyesírás (korrektúra)

4. Szövegbeviteli módok

beírással

másolás - beillesztéssel

scanerrel

5. Szöveghelyek

fejlés/élőfej

lábléc/élőláb

szövegtükör

6. Szövegbevitel (szövegszerkesztés) folyamata:

Szövegszerkesztő program megnyitása (Word)

Oldalbeállítás – alapértelmezett használata

Karakter (betű) formázás beállítása – alapértelmezett használata

Page 3: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

Mentés másként (cím megadása)

Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor)

Helyesírás ellenőrzés

Mentés

Nyomtatás

7. Néhány fontos szabály

Írásjelek . , ! ? : ; ) > } ] " előtt nem hagyunk szóközt, de utána viszont igen!

A nyitó zárójelek és idézőjel előtt hagyunk szóközt, utána viszont nem!

Csak új bekezdés esetén ütünk Entert, és nem a sorok végén!

Soha nem ütünk egymás után több szóközt és tabulátort!

Nem ütünk több Entert sem!

Ha új oldalt szeretnénk kezdeni, akkor a Beszúrás menü Töréspont menüpontját használjuk.

Gyakorlat:

Dokumentumok/Szövegszerkesztés/Word 1. gyakorlat

Szövegbevitel beírással: Csapot papot

Írd le az alábbi szöveget!Betűtípus: Times New RomanBetűstílus: normálBetűméret: 12

Csapot papot „Mikor valaki hirtelen félbeszakítja a munkáját, esetleg egy beszélgetést, selrohan, azt mondják róla: otthagyott csapot, papot. A szólással Petőfi Sándor Csokonai VitézMihályról írt, vidám hangulatú elbeszélő költeményében találkozhatunk. Petőfi tisztelte,szerette a harcos költőelődöt, s ez lehet az oka, hogy nemcsak a verseit tanulmányozta, hanemörömmel értesült azokról a derűs történetekről is, amelyek Csokonai nevéhez fűződtek. Azemlített versben is ilyen vidám eseményt mond el, amelyet Csokonai első életrajzírója, DombiMárton ekképpen jegyzett fel: „a…falun lévén egyszer egy jó barátjánál, vacsora előttkevéssel gazdájával együtt lementek a pincébe ketten borért. Azonban mélázások közbenaddig berhelik a különben rossz csapot, hogy azt a hordóból egészen kiberhelték vagybeletörték. Ekkor nem más csapjok, a gazda Csokonait a szomszédba szalasztja csapért, magapedig ujjával vagy tenyerével bedugja a csap lyukát. Csokonai elszalad a szomszédba csapért,de ott mulatság lévén s a mulatóktól megragadván elfelejtkezett a csapról s a csap lyukántenyerével kucorogva tartó gazdájáról…”. Ma már tudjuk, hogy Csokonai barátját NagyIstvánnak hívták, aki Hajdúböszörményben volt református lelkész.”

Page 4: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

5-6. óra

Szövegbeviteli gyakorlat (értékelés)

1. Tartalma: Levél

Feladat: Szövegbevitel gépeléssel – beírással

Mentés: Saját mappa/Szövegszerkesztés/” levél” néven

Értékelési szempontok: Beírt szöveg mennyisége (szavak száma), helyesírás

2. Tartalma: Táblázat

Feladat:

· Táblázat létrehozása közösen, utasítás szerint

· Szövegbevitel gépeléssel – beírással

Mentés: Saját mappa/Szövegszerkesztés/”Táblázat” néven

Értékelési szempontok: Beírt szöveg mennyisége (szavak száma), helyesírás

Page 5: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

7-8. óra

Szövegszerkesztés – Szövegformázás

1. Alapvető műveletek:

a. Adatok kijelölése:

Karakter, szó, mondat, bekezdés, és a dokumentum részleges és teljes kijelölése

Kijelölés végrehajtása

b. Adatok szerkesztése:

A tartalom szerkesztése: új karakterek és szavak beszúrása a már létező szövegbevisszavonás parancs használata.

c. Másolás, mozgatás és törlés:

Szöveg másolása egy dokumentumon belül és több megnyitott dokumentum között.

Szöveg mozgatása egy dokumentumon belül és több megnyitott dokumentumközött.

Szöveg törlése.

d. Keresés és csere:

Meghatározott szavak, kifejezések keresése a keresés parancs használatával.

Meghatározott szó, kifejezés egyszerű cseréje a csere parancs használatával.

2. Formázható szövegegységek:

Karakter (betű)

Bekezdés

Szakasz

Teljes dokumentum

3. Karakter, betűformázás

a. Végrehajtása: Kijelölés, > menüsor (betűtípus), eszköztár, gyorsmenü (betűtípus)

b. Betű,- karakterformázás lehetőségei:BetűtípusBetűstílusBetűméretBetűszínAláhúzásKülönlegességekKiemelés

c. térköz és pozíció:Méretarány:

100%50%200%

Page 6: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

Térköz:NormálRitkított (mértéke)Sűrített (mértéke)

Pozíció:NormálEmelt (mértéke)Süllyesztett (mértéke)

Betűpárok egalizálásaGyakorlat:

1. Saját mappa/Szövegszerkesztés/Táblázat fájl formázásának az alábbiak szerintivégrehajtása

Page 7: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

2. Saját mappa/Szövegszerkesztés/Levél fájl formázásának az alábbiak szerintivégrehajtása

Page 8: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

9-10. óra

Témazáró gyakorlat - értékelés

11-13. óra

Bekezdésformázás 1.

Bekezdés: Két „ENTER” közötti szövegegység, nagysága tetszőleges.

1. Szöveg tagolása bekezdésekkel:

Egybefüggő szövegegység ENTER –rel bekezdésekkel tagolható.

Bekezdés vége jelek beszúrása és törlése.

Page 9: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

(Egy bekezdést több sorba, a SHIFT + ENTER segítségével hozható létre.)

2. Bekezdés formázás végrehajtása

a. kijelölés (klikkelés, húzás, beállás)b. Menüsor> bekezdésc. gyorsmenü segítségével

3. Bekezdésformázás lehetőségei:

Behúzás és térköz:

a. igazítás (balra, középre, jobbra, sorkizárt)b. behúzás

a. balra, jobbra, mértékeb. nincs, függő, első sor

c. térköz (előtte, utána, mértéke)d. sorköz (értéke)

Gyakorlat:1. Minta szöveg begépelése

2. Mentése: Saját mappa/Szövegszerkesztés/Bekezdés formázás fájl néven3. Formázása az alábbiak szerint, - mentés.

Page 10: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

14-16. óra

Szövegszerkesztés –Tabulátorok

1. A tabulátorok a szöveg részek egy adott sorban történő elhelyezését, rendezését segítik.

2. Tabulátorok fajtái:

a. Balra zárt

b. Jobbra zárt

c. Középre zárt

d. Decimális

3. Tabulátorok a vonalzón

A Tabulátor - balra típus a szöveg kezdőpontját állítja be. A beírt szöveg ettől jobbrafolytatódik.

A Tabulátor - középre típus a szöveg közepére áll be. A beírt szöveg e pont körülhelyezkedik el.

A Tabulátor - jobbra típus a szöveg jobb végpontját állítja be. Gépelés közben a szövegbalra tolódik.

A Tabulátor - decimális típus a számokat tizedesvessző körül igazítja el. A tizedesjel helye a

Page 11: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

számjegyek mennyiségétől függetlenül változatlan marad. (A számjegyek csak tizedesjelköré igazíthatók; ezzel a tabulátorral nem rendezheti a számokat más karakterek, példáulelválasztójel vagy és-jel köré.)

A Tabulátor - vonal típus nem állítja be a szöveg elhelyezkedését, csak függőleges vonalatszúr be a tabulátor helyén.

4. Tabulátorok használata:

a. Tabulátorok elhelyezése

b. Módosítása

c. Kitöltés használata

d. Tabulátor törlése

Gyakorlat:

Page 12: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

17. óra

Szövegszerkesztés –Felsorolás, számozás

Felsorolás és számozás alkalmazása egyszintű és többszintű listára. Felsorolás és számozásstílusának megváltoztatása

A felsorolásjelek formázása, módosítására, és törlése.

1. Felsorolás2. Felsorolás3. Felsorolás4. Felsorolás5. Felsorolás

1. Felsorolás1.1.Felsorolás

2. Felsorolás2.1.Felsorolás

2.1.1.Felsorolás

Ø FelsorolásØ FelsorolásØ FelsorolásØ FelsorolásØ Felsorolás

FelsorolásFelsorolásFelsorolásFelsorolásFelsorolás

Ø Felsoroláso Felsorolás

Ø Felsoroláso Felsorolás

§ Felsorolás

Page 13: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

18. – 19. óra

Témazáró gyakorlat

Page 14: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

20. óra

Szövegszerkesztés – szegély, mintázat

Szegély, mintázat készíthető: (Lap elrendezése menü, vagy szegély mintázat eszköztár)

szöveg, szövegrész,

bekezdés,

oldal,

teljes dokumentumra.

Szegélyformázási lehetőségei:

Típus, stílus, szín, vonal vastagság, kép, hatókör

Felső, alsó és külső (keret) szegély, valamint kitöltő mintázat alkalmazása egybekezdésre.

Felső, alsó és külső (keret) szegély, valamint kitöltő mintázat alkalmazása egybekezdésre.

Felső, alsó és külső (keret) szegély, valamint kitöltő mintázat alkalmazása egybekezdésre.

Felső, alsó és külső (keret) szegély, valamint kitöltő mintázat alkalmazása egybekezdésre.

Felső, alsó és külső (keret) szegély, valamint kitöltő mintázat alkalmazása egybekezdésre.

Oldalszegély készítése: (Lap elrendezése menü, oldalszegély)

Szegélyformázási lehetőségei: Típus, stílus, szín, vonal vastagság, kép, hatókör

Oldalszín megadása (nyomtatásban nem látszik): (Lap elrendezése menü, oldalszínmenüpont)

Vízjel elhelyezése, formázása: (Lap elrendezése menü, Vízjel menüpont)

21. óra

Szövegszerkesztés – hasábok

· Hasábokra tagolandó szöveg (szövegrész) kijelölés· Lap elrendezése menü, hasábok menüpont· Hasábszám meghatározása· További formázási lehetőségek meghatározása

Gyakorlat:

Írd le a következő szöveget az alábbi látható módon! (Times New Roman, 12, balra zárt,)

A szövegbevitelt követően, végezd el a formázást! Cím: Cambria 14, félkövér, közére zárt

Vers: Cambria 12, normál, 3 hasábos, 6 bekezdés, szegély a látható módon!

Page 15: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés

József Attila: Nyári délután Cseveg az olló. Néne nyesi a pázsitot, s megáll. Hátulról nézve is látni,ásított. Rádió nyüzsög. Szárnyak dongnak az üvegen s a szellők táncot járnak a puha füveken. Az idősemmit játszik, langy tócsa most, megállt. Hogy elleng, abból látszik, hogy remeg a virág. Én semtudom már régen, alszom? Vagy dolgozom? Megterít a feleségem szép fehér abroszon. Az eget is etájon vászonfény lepi el s csillog, mert üvegtálon ül, a földi eper. Boldog vagyok. A kedves mellettemvarrogat s hallgatjuk, amint elmegy egy vén tehervonat.

József Attila: Nyári délután

Cseveg az olló. Néne nyesi apázsitot, s megáll. Hátulrólnézve is látni, ásított. Rádiónyüzsög. Szárnyak dongnakaz üvegen s a szellők táncotjárnak a puha füveken. Azidő semmit játszik, langy

tócsa most, megállt. Hogyelleng, abból látszik, hogyremeg a virág. Én semtudom már régen, alszom?Vagy dolgozom? Megterít afeleségem szép fehérabroszon. Az eget is e tájon

vászonfény lepi el s csillog,mert üvegtálon ül, a földieper. Boldog vagyok. Akedves mellettem varrogat shallgatjuk, amint elmegyegy vén tehervonat.

22. óraBeszúrás

Page 16: Óravázlatok: 6. évfolyam - uamk-baja.koznet.hu · Mentés másként (cím megadása) Folyamatos szövegbevitel és mentés (enter csak új bekezdéskor) Helyesírás ellen őrzés