Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

Embed Size (px)

Text of Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  1/21

  UNIVERSITATEA ROMNO-AMERICANFACULTATEA DE DREPTSESIUNEA DE COMUNICARI TIINIFICE 2013SECIUNEA: DREPT PRIVAT

  DISCIPLINA: DREPTUL MUNCII

  RSPUNDEREA DISCIPLINAR I PROCEDURA

  DISCIPLINAR N DREPTUL MUNCII

  PROF. COORD. George MGUREANU

  StudeniBITA Rodica Irina

  DRAGNEA Cristiana - Camelia

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  2/21

  BUCURETI 2013

  Cuprins

  1. Introducere si definitii doctrinare

  2. Raspunderea disciplinara

  3. Trasaturi caracteristice raspunderii disciplinare

  3.1 Elementele constitutive ale raspunderii disciplinare

  3.2 Sanctiuni disciplinare

  4. Procedura aplicarii sanctiunilor disciplinare

  5. Concluzii6. Bibliografie

  2

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  3/21

  Abstractul lucrarii

  In prezenta lucrare, ne-am propus sa analizam, in principal, raspunderea disciplinara si,

  in plan secund, punem in discutie si notiunile conexe acesteia. Sigur, raspunderea disciplinara

  este o forma a raspunderii juridice, insa, se cer, in mod imperativ, intrunirea unor anumite

  cerinte; in acest sens, am facut analiza acestor cerinte reclamate de catre legiuitor.In partea a doua a eseului, prezentam procedura conform careia se aplica sanctiunile

  disciplinare.

  Analiza pe care o facem are la baza ideea ca persoanele incadrate in munca au obligatia

  de a realiza intocmai si la timp obligatiile ce le revin in cadrul raportului juridic de munca.

  Lucrarea se incheie cu prezentarea concluziilor, unde reiteram referirile facute in Codul

  Muncii, dar si urmarile produse, in plan concret, in practica judiciara.

  1. Introducere si definitii doctrinare

  Dreptul muncii reprezint acea ramur din sistemul de drept, care reglementeaz sfera

  raporturilor de munc. Prin raporturi de munc se neleg acele relaii stabilite cu ocazia

  ncheierii, executrii, modificrii i ncetrii contractului individual de munc.

  Aceste relatii se stabilesc intre cei care utilizeaza forta de munca angajatori (patroni) si

  cei ce presteaza munca salariati (angajati).Disciplina muncii. Disciplina muncii constituie o obligatie complexa a oricarui salariat.

  Ea se refera la ansamblul indatoririlor ce revin salariatilor in calitate de persoane incadrate in

  munca in cadrul unitatilor (societati comerciale; institutii publice etc.). Numai indatoririle care

  izvorasc din raportul juridic de munca, bazat pe contractul de munca, fac parte din disciplina

  muncii.

  Raspunderea disciplinara apare ca un mijloc subsidiar de intarire a disciplinei in munca,

  prin sanctionarea persoanelor incadrate care, la un momemt dat, tulbura ordinea si disciplina lalocul de munca.

  Persoanele incadrate in munca au obligatia de a realiza intocmai si la timp obligatiile ce

  le revin in cadrul raportului juridic de munca. Ele au indatorirea de a actiona in mod constiincios

  pentru sporirea eficientei si imbunatatirea calitatii produselor, pentru realizarea obligatiilor ce

  decurg din contractele colective si individuale de munca, regulamentele de organizare si

  3

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  4/21

  functionare a unitatilor, regulamentele de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din

  partea conducatorilor de unitati si a sefilor ierarhici. Continutul notiunii consta in indatorirea

  complexa de a realiza intocmai si in termen obligatiile de seviciu, de a presta o munca conforma

  cu sarcinile incredintate, de a respecta programul de lucru, procesul tehnologic, normele de

  protectie a muncii, de a apara patrimonial societatii, de a avea o pregatire corespunzatoare,

  comportare exemplara in relatiile de munca, mentinerea ordinii, etc.Codul Muncii cuprinde referiri despre disciplina muncii in art. 258 lit. e) ce se refera la

  reguli concrete privind disciplina muncii in unitate, aceste reguli fiind cuprinse in

  regulamentul intern ca act intocmit de angajator cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor

  salariatilor, dupa caz.

  Obligatia salariatului de a respecta disciplina muncii subzista in baza raporturilor de

  subordonare fata de angajator, ale carui sarcini trebuie aduse la indeplinire in vederea realizarii

  obiectului de activitate al persoanei juridice.

  Disciplina muncii este specific relaiilor sociale de munc.

  Angajatorul dispune de o prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica potrivit legii,

  sanciuni disciplinare salariailor si ori de cte ori constat c acetia au svrit o abatere

  disciplinar.

  Abaterea disciplinar este definit in art.263 alin.2 C.muncii ca fiind "o fapt n legtur

  cu munca i care const ntr-o aciune sau inaciune svrit cu vinovie de ctre salariat,

  prin care acesta a nclcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munc

  sau contractul colectiv de munc aplicabil, ordinele i dispoziiile legale ale conductorilor

  ierarhici".

  Angajatorul stabilete sanciunea disciplinar aplicabil n raport cu gravitatea abaterii

  disciplinare svrite de salariat, avndu-se n vedere urmtoarele:

  - mprejurrile n care fapta a fost svrit;

  - gradul de vinovie a salariatului;

  - consecinele abaterii disciplinare;

  - comportarea general n serviciu a salariatului;

  - eventualele sanciuni disciplinare suferite anterior de ctre acesta.

  2. Raspunderea disciplinara

  4

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  5/21

  Rspunderea disciplinar este o instituie specific dreptului muncii i const ntr-un

  ansamblu de norme legale privind sancionarea faptelor de nclcare cu vinovie de ctre

  salariat, indiferent de funcia sau de postul pe, care l ocup, a obligaiilor asumate prin

  contractul individual de munc, inclusiv a normelor de comportare. Aceste fapte sunt denumite

  de lege abateri disciplinare (art. 263 alin. 1 din Codul muncii).

  Rspunderea disciplinar poate fi angajat numai dac sunt ntrunite elementeleconstitutive ale abaterii: obiectul abaterii; latura obiectiva; subiectul abaterii; latura subiectiva.

  Raspunderea disciplinara este asadar o forma a raspunderii juridice, specifica dreptului

  muncii si intervine in cazurile in care o persoana incadrata intr-o unitate savarseste , cu

  vinovatie, o abatere de la obligatiile de serviciu inclusive normele de comportare asumate

  prin contractul de munca, abatere prin care se incalca obligatia de a respecta disciplina muncii,

  sau, in alti termeni se lezeaza ordinea normala a desfasurarii procesului de munca in acea

  unuitate. Daca aceste conditii sunt indeplinite cumulativ, raspunderea disciplinara se realizeaza

  prin aplicarea, de catre organul competent de regula, acel organ unipersonal sau colectiv care a

  incheiat contractul de munca a sanctiunilor disciplinare prevazute de lege.

  Semnand contractul individual de munca si intrand prin aceasta intr-un raport juridic de

  munca, salariatul adera implicit la intreaga figura juridica a acestui raport care include atat

  subordonarea si obligatia sa de a respecta disciplina muncii, cat si dreptul de sanctionare ce

  apartine angajatorului.

  Disciplina muncii este specific relaiilor sociale de munc. Obligatia de a respecta disciplina

  muncii este o obligatie ce rezuma si implica toate obligatiile de serviciu inclusiv normele decomportare in unitate - ce revin salariatilor potrivit contractului individual de munca incheiat, n

  legatura cu realizarea atributiilor si sarcinilor aferente functiei n care este ncadrat.

  Existenta raspunderii disciplinare este conditionata de existenta vinovatiei, indiferent de

  garvitatea ori intensitatea acesteia.

  Specifica raspunderii disciplinare este functia sa sanctionatorie in sensul restrans al

  notiunii (in sens larg,termenul cuprinde si masurile proprii reaspunderii civile: despagubirile,

  penalitatile amenzile civile, adica acela de a aplica celui vinovat o pedeapsa cu caracter

  precumpanitor moral, sau material, dupa caz, care sa se reflecte in planul constiintei si al

  atitudinii celui sanctionat ca o constrangere sau ca o privatiune, de natura sa-l retina pe viitor de

  la comiterea altor abateri. Aceasta functie deosebeste raspunderea disciplinara de raspunderea

  patrimoniala care indeplineste, in principal,o functie reparatorie asemanandu-se mai mult, din

  acest punct de vedere, cu raspunderea penala si administrativa.

  5

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  6/21

  Sanctiunea disciplinara urmareste indreptarea celui nedisciplinat, respectarea constienta

  si liber consimtita a regulilor de disciplina.

  Sub aspectul relatiei sociale pe care o octoteste, raspunderea disciplinara are o natura

  contractuala, prin aceea ca sanctioneaza incalcarea obligatiilor asumate prin contractul de

  munca.

  Nu este mai putin adevarat ca, atat prin trasaturile laturii ei obiective fapta ilicita- si alelaturii ei subiective vinovatia, cat mai ales prin natura sanctiunii, raspunderea disciplinara

  prezinta unele asemanari cu raspunderea penala.

  3.Trasaturi caracteristice raspunderii disciplinare

  Raspunderea disciplinara se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi proprii:

  a) este angajata prin savarsirea abateriidisciplinare -fapta ilicita, antisociala - care prezinta,

  de obicei, o periculozitate sociala relativ redusa, repercusiunea ei fiind cantonata, prin insasi

  continutul ei, la campul raporturilor de munca dintr-o anumita unitate;

  b) are caracter strict personal, nefiind de conceput o raspundere pentru fapta altuia sau o

  transmitere a ei asupra mostenitirilor;

  c) este o forma de raspundere independenta de toate celelalte forme ale raspunderii,

  trasatura care rezulta cu claritate din reglementarea data disciplinei muncii, prin dispozitii

  specifice de legislatie a muncii.

  Abaterea disciplinara

  Pentru a lua nastere raspunderea disciplinara este necesar ca o persoana incadrata inunitate sa fi savarsit o abatere de la disciplina muncii.

  Abaterea disciplinara este asadar conditia necesara si suficienta, unicul temei pentru

  declansarea raspunderii disciplinare, care se exprima prin aplicarea sanctiunilor disciplinare.

  Aceasta regula de principiu are un continut similar cu regulile aplicabile in materia

  raspunderii penale sau contraventionale. Astfel, infractiunea este singurul temei al raspunderii

  penale, dupa cum savarsirea contraventiei constituie singurul temei al raspunderii

  contraventionale.

  Abaterile disciplinare nu sunt insa enumerate, individualizate de lege.

  Pentru a se stabili daca suntem in prezenta unei abateri disciplinare se impune a analiza

  elementele sale constitutive.

  3.1. Elemente constitutive ale raspunderii disciplinare

  6

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  7/21

  Sunt acele elemente asemanatoare ca structura cu cele ale infractiunii a caror intrunire

  cumulativa conduce la existenta abaterii si anume: obiectul, latura obiectiva, subiectul si latura

  subiectiva.

  a) Obiectul abaterii disciplinare

  Prin obiect al abaterii disciplinare respectiv valoarea sociala lezata prin savarsirea ei -

  intelegem relatia sociala de munca, ordinea si disciplina in procesul muncii. Ca atare, pentru aexista o abatere disciplinara este necesar ca prin fapta omisiva sau comisiva - sa se incalce o

  obligatie de munca.

  In acceptia dreptului muncii normele de comportareprivesc relatiile cu ceilalti membrii

  ai colectivului de munca si nu normele de comportare in afara unitatii. De la regula enuntata

  fac exceptie unele functii care - prin caracterul special al indatoririlor de serviciu, prin pozitia

  sociala a celor care le exercita implica un prestigiu moral nestirbit, o tinuta etica exemplara in

  relatiile sociale ( ex. procurori, judecatori, personal didactic)

  Ordinele superiorului ierarhic reliefeaza raportul de subordonare specific raporturilor

  juridice de munca in baza caruia salariatul are obligatia indeplinirii constiincioase si intocmai a

  sarcinilor trasate de superiorii ierarhici.

  In literatura juridica se face precizarea ca numai nerespectarea obligatiei de serviciu

  legale atrage raspunderea disciplinara. Per a contrario, neexecutarea ordinului ilegal, precum si a

  celui care, desi legal in continut prezinta o vadita aparenta de ilegalitate, nu constituie abatere, si

  in consecinta, nu poate fi sanctionata disciplinar.

  b) Latura obiectiva.Al doilea element constitutiv al abaterii disciplinare consta intr-o fapta (actiune)

  neconforma cu obligatiile de serviciu asumate prin contractul de munca, fapta care produce, in

  raportul de la cauza la efect, un rezultat sau urmari daunatoare si, prin aceasta, socialmente

  periculoase.

  Latura obiectiva reprezinta fapta neconforma obligatiilor de serviciu asumate prin

  contractul individual de munca, savarsita de salariat prin care acesta aduce atingere relatiei de

  munca. Persoanele care fac parte din consilii de administratie raspund disciplinar in masura in

  care au si calitatea de salariati ai repectivei unitati.

  Spre deosebire de legea penala, care enumera infractiunile grupate dupa obiectul lor

  nemijlocit si le descrie prin trasaturile lor specifice, Codul si legislatia muncii in ansamblu nu

  cuprind enumerarea abaterilor disciplinare.

  7

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  8/21

  In disciplinar nu opereaza principiul nullum crimen sine lege (nicio infractiune in afara de

  lege)ce se refera la legalitatea incriminarii. In disciplinar opereaza insa, ca si in penal, principiul

  legalitatii sanctiunii: nulla poena sine lege (nicio pedeapsa in afara legii).

  Abaterile disciplinare sunt determinate numai in mod implicit prin aratatea obligatiilor de

  serviciu ale salariatului. Pentru a stabili daca o anumita fapta constituie abatere, este necesar sa

  se vada daca sunt intrunite elementele constitutive ale abaterii si apoi, sa se analizeze - prinprisma trasaturilor faptei si in ordinea fireasca a cauzalitatii daca urmarile nefavorabile asupra

  relatiilor de munca din unitate, sunt efectuldirect al faptei savarsite, precum si masura in care

  efectul daunator prezinta gradul de intensitate minim care sa justifice declansarea raspunderii

  disciplinare.

  Ca si in cazul raspunderii materiale, fapta ce constituie abatere disciplinara poate sa fie

  comisiva constand intr-o actiune prin care se infrange o obligatie de a nu face, adica o norma

  prohibitiva, - sau omisiva, in neindeplinirea unei obligatii de a face. Fapta poate fi mixta atunci

  cand, in loc sa-si indeplineasca constiincios si intocmai obligatiile sale de munca, persoana

  lucreaza neglijent, cu nesocotirea regulilor profesiunii sale, provocand pagube sau alte neajunsuri

  angajatorului.

  c) Subiectul abaterii disciplinare.

  Numai persoana fizicapoate fi subiect al abaterii disciplinare.

  Sanctiunile disciplinare se pot aplica si salariatilor delegati sau detasati cu observatia ca

  salariatii delegati pot fi sanctionati numai de unitatile care i-au delegat, pe cand salariatii detasati

  pot fi sanctionati de unitatea unde acestia sunt detasati, cu exceptia desfacerii disciplinare acontractului de munca.

  Elevii si studentii care efectueaza paractica pot fi sanctionati disciplinar pentru fapte ce

  incalca ordinea dintr-o unitate, sanctiunea fiind insa aplicata potrivit regulamentelor scolare.

  Evident, pentru a-si angaja raspunderea juridica, persoana fizica trebuie sa fie

  responsabila, adica sa actioneze cu discernamant.

  Discernamantul, sub aspectul raspunderii disciplinare, este totdeauna prezumat prin insasi

  capacitatea persoanei de a incheia contractul de munca. Daca se constata ca este iresponsabila,

  contractul de munca este nul, caz in care nici raspunderea disciplinara nu mai subzista.

  Pe langa aceasta conditie similara cu cele ale subiectului raspunderii penale sau

  administrative subiectul raspunderii disciplinare trebuie sa fie calificat, adica incadrat in munca

  prin incheierea unui contract.

  8

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  9/21

  Capacitateajuridica deplina a persoanei fizice de a incheia un contract de munca se

  dobandeste la implinirea varstei de 16 ani . Prin exceptie pt anumite functii ( posturi ) capacitatea

  deplina de a incheia un contract de munca se dobandeste numai la varsta de 18 ani ( gestionari ),

  20 ani (domeniul silvic ).

  Varsta minima de incadrare in munca este de 15 ani , potrivit Constitutiei . Intre 15 si 16

  ani , persoana dispune de o capacitate restransa de a se incadra in munca, respectiv se poateincadra numai cu incuviintarea parintilor sau a tutorilor si in munci potrivite pt dezvoltarea fizica

  , aptitudinile si cunostiintele lor. Incuviintarea trebuie data de ambii parinti (cu exceptia cazului

  cand unul dintre ei este decazut din drepturile parintesti, pus sub interdictie sau se afla in

  neputinta, din orice imprejurare, de a-si manifesta vointa). In cazul in care intre parinti nu se

  realizeaza un acord, hotararea cu privire la incuviintarea incheierii contractului de munca se ia de

  catre autoritatea tutelara.

  d)Latura subiectiva

  Abaterea disciplinara implica savarsirea cu vinovatie a faptei.

  In orice forma a raspunderii juridice, vinovatia consta intr-o atitudine psihica a

  subiectului fata de fapta sa si fata de consecintele ei nefavorabile.

  Vinovatia ca latura a abaterii disciplinare, se analizeaza dupa formele si gradele vinovatiei

  din penal.

  Vinovia ca element al laturii subiective, const n poziia subiectiv a subiectului fa

  de fapt i rezultatul faptei sale, iar ca element subiectiv poate fi prevzut sub forma inteniei,

  culpei sau a praeteriteniei.Existena elementelor laturii subiective nu poate fi presupus, ea trebuie dovedit

  ntotdeauna.

  Cauzele de exonerare sau de neresponsabilitate

  Raspunderea disciplinara nu opereaza in unele situatii care exclud caracterul ilicit al

  faptei, si anume legitima aparare, starea de necesitate, constrangerea fizica sau morala, cazul

  fortuit, eroarea de fapt.

  Codul muncii prin art. 266 prevede ca, la stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele

  si gravitatea faptei, de imprejurarile in care a fost savarsita, gradul de vinovatie al persoanei in

  cauza, daca acesta a mai avut si alte abateri in trecut, precum si de urmarile abaterii.

  9

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  10/21

  3.2. Sanctiunile disciplinare

  Constituie mijloace de constrngere prevzute de lege, cu caracter educativ, avnd ca

  scop aprarea ordinii interne, dezvoltarea rspunderii pentru ndeplinirea ndatoririlor de serviciu

  i respectarea normelor de comportare, precum i prevenirea producerii unor acte de indisciplin.

  Sanciunile disciplinare sunt msuri specifice dreptului muncii, n legtur cu executarea

  contractului individual de munc, reflectndu-se, prin consecinele lor, numai asupra raportuluijuridic de munc, fr a afecta celelalte drepturi personale i patrimoniale ale salariailor.

  Sanciunile disciplinare sunt prevzute expres i limitativ n lege, iar aplicarea lor sub

  aspectul ratei i cuantumului trebuie s se fac cu respectarea riguroas a dispoziiilor legale

  (principiul legalitii sanciunii). inndu-se seama c sanciunile sunt enumerate de lege n mod

  gradat, de la cea mai blnd la cea mai sever, urmeaz ca la alegerea uneia dintre ele, pentru a

  corespunde abaterii svrite, trebuie s se recurg la criteriile generale pe care legea le prevede:

  cauzele i gravitatea faptei, mprejurrile n care a fost svrit, gradul de vinovie,

  antecedentele, urmrile abaterii (art. 266 din Codul muncii).

  Sanctiunile disciplinare sunt expres si limitativprevazute de Codul muncii in art.

  264, aplicarea lor,in functie de fapta savarsita, fiind lasata la latitudinea

  angajatorului.

  Aceste sanciuni reprezint sanciuni generale, deoarece n cazul n care, prin statute

  profesionale aprobate prin lege special, se stabilete un alt regim sancionator, va fi aplicat

  acesta din urm.

  Sanciunile disciplinare generale prevazute in actualul Cod al muncii, constau inurmatoarele:

  a)Avertismentul scris (art. 264 alin. 1 lit. a) C. muncii).

  Acesta, const ntr-o comunicare scris fcut salariatului prin care i se atrage atenia

  asupra faptei svrite i i se pune n vedere c, dac nu se va ndrepta i va svri noi abateri, i

  se vor aplica sanciuni mai grave, pn la desfacerea contractului de munc. Aceast sanciune se

  poate aplica atunci cnd cel n cauz a nu a mai fost sancionat, ori cnd prin fapta sa poate aduce

  prejudicii materiale unitii, ori poate duna n alt mod bunului mers al acesteia. Aceasta

  sanctiune are efect precumpnitor moral.

  Prin derogare de la prevederile art. 267 alin 1 C. muncii, numai avertismentul scris se

  poate dispune fara efectuarea unei cercetari prealabile disciplinare

  b)Retrogradarea n funcie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a

  dispus retrogradarea, pe durat ce nu poate depasi 60 de zile (art. 264 alin. 1 lit. c) C. muncii).

  10

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  11/21

  Retrogradarea n funcie sau n categorie se situeaz pe loc superior, n ordinea gravitii,

  pe scara sanciunilor disciplinare, fiind o sanctiune sever dintre acelea care pot fi aplicate cu

  pstrarea raportului de munc. Aceast sanciune este destinat, s se aplice persoanelor care,

  nefiind la prima abatere disciplinar, aduc prejudicii materiale i morale nsemnate unitii n

  mprejurri i cu antecedente disciplinare care confer faptei un grad ridicat de periculozitate.

  Retrogradarea trebuie s fie efectiv, ea implicnd nu numai diminuarea salariului, ci itrecerea ntr-o alt munc, n mod temporar. Meninerea mai departe a celui sancionat, dup

  pronunarea retrogradrii, n postul avut i ndeplinirea efectiv a atribuiilor i sarcinilor

  respective sunt de natur s atrag obligaia unitii de a-l salariza pentru munca efectiv prestat.

  Pentru a fi legal, retrogradarea poate fi aplicat pe cel mult 60 zile. Orice retrogradare

  dispus sau meninut pe o durat mai mare, reprezint o modificare unilateral a contractului de

  munc, fr temei legal i ca atare inadmisibil, cel n cauz fiind ndreptit s cear organului

  de jurisdicie a muncii anularea ei i reintegrarea n funcie.

  c)Reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% (art. 264 alin. 1 lit. d)

  C. muncii).

  d)Reducerea salariului de baza si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioad

  de 1-3 luni cu 5-10% (art. 264 alin. 1 lit. e) C. muncii).

  Aceast sanciune este aplicabil personalului de conducere al unitii, care, potrivit legii,

  beneficiaz de indemnizaie de conducere. Textul prevede reducerea numai a salariului de baza

  ori, dupa caz, reducerea concomitent, att a salariului ct i a indemnizaiei de conducere.

  e)Desfacerea disciplinar a contractului de munc (art. 264 alin. 1 lit. f ) C. muncii).Angajatorul poate dispune chiar concedierea pentru motive care in de persoana

  salariatului n cazul n care salariatul a svrit o abatere grav, sau abateri repetate de la regulile

  de disciplin a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munc, contractul

  colectiv de munc aplicabil sau regulamentul intern, ca sanciune disciplinar.

  Reprezinta sanctiunea cea mai grava aplicabila salariatului care din motive imputabile

  acestuia deterioreaza grav relatiile de munca.

  Prin urmare, pentru a putea fi justificata masura concediereii, abaterea disciplinar

  trebuie s aib o asemenea gravitate nct raporturile de munc s nu mai poat fi continuate

  datorita deteriorarii acestora din culpa salariatului, iar prezena acestuia la lucru s fie de natur a

  perturba activitatea angajatorului nct s impun n mod obiectiv ndeprtarea salariatului din

  mediul relatiilor de munca.

  11

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  12/21

  Amenzile disciplinare sunt interzise. Pentru aceeai abatere disciplinar se poate aplica

  numai o singur sanciune (art.265 C.muncii).

  Sanctiunile strict reglementate de Codul muncii sunt sanciuni generale, deoarece n cazul

  n care, prin statute profesionale aprobate prin lege special, se stabilete un alt regim

  sancionator, va fi aplicat acesta din urm.

  Sanciunile cuprinse n statutele disciplinare, respectiv altele dect cele prevzute nCodul muncii, sunt denumite, n literatura de specialitate, sanciuni specifice, pentru a scoate n

  eviden aplicabilitatea lor numai la anumite categorii de salariai, dup cum urmeaz:

  a)Personalului din unitile de cale ferat i se pot aplica urmtoarele sanciuni specifice:

  retragerea disciplinar, pe o perioad de 1-6 luni, din funcii care concur la sigurana circulaiei

  trenurilor i trecerea ntr-o funcie inferioar, corespunztoare pregtirii profesionale, n aceeai

  sau n alt localitate sau nlocuirea disciplinar din funcii care concur la sigurana trenurilor i

  trecerea n alt munc corespunztoare, n aceeai sau n alt localitate.

  b)Printre sanciunile disciplinare specifice care pot fi aplicate personalului navigant n

  marina civil se numr: ridicarea permisiei de a iei la uscat, n porturi strine, pn la 5 zile;

  reinerea n cabin pn la 3 zile; debarcarea disciplinar de pe nav pe o perioad de 1-6 luni i

  trecerea ntr-o funcie inferioar, corespunztoare pregtirii profesionale etc.

  c) Personalului sanitar i se pot aplica urmtoarele sanciunile: avertismentul n faa

  colegiului de disciplin; avertismentul n faa personalului sanitar din colectivul de munc din

  unitate; mustrarea ca avertisment, cu aducerea sanciunii la cunotina ntregului personal sanitar

  din localitate sau jude; mustrarea cu avertisment n faa Colegiului Central de disciplin, cuaducerea sanciunii la cunotina ntregului personal sanitar; suspendarea dreptului de exercitare

  a profesiei.

  n "condiiile prevzute de lege" se poate proceda i la desfacerea contractului individual

  de munc (a se vedea, art. 11 din Regulamentul de organizare i funcionare a colegiilor de

  disciplin a personalului sanitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Sntii nr. 185/1993. n

  temeiul Legii nr. 74/1995 (republicat), medicilor li se pot aplica urmtoarele sanciuni:

  mustrare; avertisment; vot de blam; suspendarea temporar pe un interval de 6-12 luni, a calitii

  de membru al Colegiului Medicilor din Romnia; retragerea calitii de membru al acestui

  colegiu i a autorizaiei de practic a profesiunii de medic (art. 37 alin. 1).

  d)Sanciunile disciplinare ce se pot aplica magistrailor n raport cu gravitatea abaterilor

  sunt: observaia; mustrarea; diminuarea salariului cu pn la 15% pe o perioad de 1-3 luni sau

  retragerea salariului de merit pe aceeai perioad; mutarea disciplinar pe o perioad de 1-3 luni

  12

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  13/21

  la o instan sau la un parchet, situate pe raza teritorial a aceleiai curi de apel, respectiv

  parchet de pe lng acesta; suspendarea din funcie pe timp de maximum 6 luni; eliberarea din

  funcia ocupat; ndeprtarea din magistratur (art. 123 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru

  organizarea judectoreasc, republicat n 1997, cu modificrile ulterioare).

  e) Sanciunile disciplinare aplicabile personalului didactic sunt: observaie scris;

  avertisment; diminuarea salariului de baz, cumulat, cnd este cazul, cu indemnizaia deconducere, de ndrumare i de control, cu pn la 15%, pe o perioad de 1-6 luni; suspendarea,

  pe o perioad de pn la 3 ani, a dreptului de nscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcii

  didactice superioare sau pentru obinerea gradelor didactice ori a unei funcii de conducere, de

  ndrumare i de control; destituirea din funcia de conducere, de ndrumare i de control din

  nvmnt; desfacerea disciplinar a contractului de munc (art. 115 i art. 116 din Legea

  128/1997 privind Statutul personalului didactic).

  4.Procedura aplicrii sanciunilor disciplinare

  Aplicarea sanciunii disciplinare este un atribut al conducatorului unitatii, potrivit

  competenei stabilite de lege.

  Codul muncii nu face vreo precizare in sensul organelor competente a aplica sanctiunea

  disciplinara, nu distinge de asemenea intre angajatorul persoana fizica sau persoana juridica. Or,

  in categoria persoanelor juridice intra: societati comerciale, regii autonome, societati si companiinationale, unitati bugetare, etc., care nu ar putea,direct,prin ele insele, ca personae juridice, sa

  aplice sanctiuni disciplinare. Dar toate aceste personae juridice dispun de organe de conducere,

  (colegiale precum si, unipersonale).

  n cazul societilor comerciale cu capital privat n care funcioneaz un singur

  administrator, sanciunea disciplinar se stabilete i se aplic salariailor societii de ctre

  acesta.

  La societile n nume colectiv, n comandit simpl i n comandit pe aciuni

  administrate de mai muli administratori, respectiv asociai comanditai, sanciunile disciplinare,

  se aplic conform prevederilor contractului (i statutului) societii; de regul, toate sanciunile

  pentru ntregul personal salariat se aplic de administratorul competent s ncheie contractul

  individual de munc.

  13

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  14/21

  Directorii executivi i ceilali funcionari ai societilor comerciale sunt sancionai

  disciplinar de consiliul de administraie (comitetul de direcie), ori preedintele acestuia, aa cum

  se prevede n contractul de societate sau statut.

  Cu excepia cazurilor prevzute n dispoziii de lege speciale, aplicarea sanciunilor

  disciplinare este un act unilateral al conducerii unitii, act de drept al muncii, care poate fi

  ndeplinit n baza consimmntului general i prealabil dat de salariat la ncheierea contractuluide munc. Deoarece nu este un act jurisdicional, decizia de sancionare este revocabil.

  Asadar, din punct de vedere al raspunderii disciplinare, al stabilirii si aplicarii

  sanctiunilor, pozitia proeminenta o au organele unipersonale de conducere (director, director

  general, administrator, presedinte etc.). Aceasta competenta rezulta din prerogativa lor de a

  selecta, angaja, si concedia personalul, precum si din prevederile Decretului 31/1954 privind

  reprezentarea societatii in relatiile cu persoanele fizice si/sau juridice.

  De regula, toate sanctiunile pentru intreg personalul salariat se aplica de administratorul

  competent sa incheie contractul individual de munca. Directorii executivi si ceilalti

  functionar ai societatilor comerciale sunt sanctionati disciplinar de consiliul de administratie

  (comitetul de directie), ori presedintele acestuia, asa cum se prevede in actul constitutiv. De

  altfel, prin diverse statute profesionale au fost instituite comisii (consilii, colegii) de disciplina

  competente sa aplice sanctiuni disciplinare membrilor anumitor profesii, fie ca acestia sunt

  salariati, functionari publici sau liber profesionisti( de ex. avocatii - conform art. 88 din Legea

  51/1995R.

  Fiind un drept, angajatorul, ca regula, il poate sanctiona sau nu pe salariatul care aincalcat disciplina muncii. Totusi, ca exceptie, in cazul celor vinovati de manifestari de hartuire

  sexuala la locul de munca exista obligativitatea aplicarii sanctiunilor disciplinare (art. 11 lit. c din

  Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati).

  Prima faz a aciunii disciplinare este cercetarea abaterii disciplinare. Sesizat din

  oficiu, de ctre o alt persoan (de obicei de ctre eful ierarhic al autorului abaterii) sau de ctre

  colectivul de munc, conducerea unitii este obligat s dispun efectuarea cercetrii abaterii.

  Cercetarea prealabil este o condiie de validitate pentru aplicarea oricreia dintre

  sanciunile prevzute de lege.

  Art. 267 C. muncii prevede in mod imperativ ca sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o

  masura nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari prealabile disciplinare, cu

  exceptia avertismentului scris.

  14

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  15/21

  In vederea desfasurarii cercetarii prealabile, salariatul va fi convocat in scris de catre

  persoana imputernicita de angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si

  locul intrevederii.

  Neprezentarea salariatului la data, ora si locul convocarii fara un motiv obiectiv, vor fi

  consemnate intr-un proces verbal, act ce da dreptul angajatorului sa aplice sanctiunea

  disciplinaraIn cursul cercetarii salariatul poate sustine aparari in favoarea sa, poate proba aceste

  sustineri asa cum crede, putand fi asistat la cererea sa de catre un reprezentant al sindicatului.

  Aplicarea sanctiunii disciplinare - a doua faza a actiunii disciplinare.

  Aplicarea sanciunilor disciplinare este un act unilateral al conducerii unitii, act de drept al

  muncii, care poate fi ndeplinit n baza consimmntului general i prealabil dat de salariat la

  ncheierea contractului de munc

  Aceasta faza obliga angajatorul sa elucideze unele aspecte ce tin de individualizarea

  sanctiunii, pentru ca in final acestea sa fie materializate in forma si continutul masurii coercitive.

  Individualizarea sanctiunii. Angajatorul stabilete sanciunea disciplinar

  aplicabil n raport cu gravitatea abaterii disciplinare svrite de salariat, avndu-

  se n vedere urmtoarele:

  a) mprejurrile n care fapta a fost svrit;

  b) gradul de vinovie a salariatului;

  c) consecinele abaterii disciplinare;

  d) comportarea general n serviciu a salariatului; e) eventualele sanciuni disciplinare suferite anterior de ctre acesta.

  n toate cazurile organul competent s aplice sanciunea va trebui s se preocupe cu toat

  atenia de individualizarea-acesteia, de dozarea ei, innd seama de criteriile prevzute de lege

  (conform art. 266 Codul muncii), deoarece numai o corelare just a sanciunii cu gravitatea faptei

  este de natur s asigure realizarea rolului educativ i preventiv al rspunderii.

  Termenele de aplicare a sanctiunilor disciplinare. Angajatorul dispune aplicarea

  sanciunii disciplinare printr-o decizie emis n form scris, n termen de 30 de zile

  calendaristice de la data lurii la cunotin despre svrirea abaterii disciplinare, dar nu mai

  trziu de 6 luni de la data svririi faptei.

  Art. 268 alin 1 C. muncii reglementeaza doua termene diferite in interiorul carora

  angajatorul va putea sa sanctioneze pe cei vinovati de nesocotirea normelor si regulilor care

  compun disciplina muncii: unul de 30 de zile calendaristice si altul de 6 luni.

  15

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  16/21

  Primul termen curge de la data la care reprezentantul angajatorului (director,

  administrator,presedinte etc.) sau angajatorul persoana fizica a luat cunostinta despre savarsirea

  abaterii (printr-o nota de constatare, referat, proces verbal etc.) avand o data certa, prin

  inregistrarea ei in registrul general al unitatii.

  Acest termen se calculeaza conform prev. art. 101 Cod procedura civila, pe zile libere,

  adica nu se ia in calcul ziua in care a inceput si nici cea in care s-a sfarsit. Curgerea termenuluide 30 de zile calendaristice conduce la prescrierea dreptului angajatorului de a aplica sanctiuni

  disciplinare. Daca intervine totusi sanctionarea, aceasta va fi nelegala.

  Termenul de 6 luni curge de la un moment obiectiv: data savarsirii abaterii disciplinare.

  In interiorul sau angajatorul trebuie sa ia cunostinta de savarsirea acestei abateri si tot aici se va

  incadra si termenul de 30 de zile.

  In mod normal, acest ultim termen va inceta anterior celui de 6 luni. Cel mult, poate

  inceta concomitent.

  Si termenul de 6 luni se va calcula in conformitate cu dispozitiile codului de proc. civila,

  adica se va sfarsi inluna corerspunzatoare zilei de plecare (art. 101 alin 3). Evident ca si curgerea

  acestui termen are drept consecinta prescrierea dreptului angajatorului de a-l sanctiona

  disciplinar pe salariatul vinovat. Atat termenul de 6 luni cat si termenul de 30 de zile sunt

  termene de prescriptie a raspunderii disciplinare. Asa fiind, ele sunt susceptibile de intrerupere

  sau suspendare in conditiile dreptului comun.

  Decizia de sanctionare. Orice sanctiune disciplinara trebuie concretizata, materializata,

  intr-un inscris (decizie), act unilateral al angajatorului.In temeiul prevederilor art. 268 alin 2 C. muncii, sub sanciunea nulitii absolute, n decizie se

  cuprind n mod obligatoriu:

  a)descrierea faptei care constituie abatere disciplinar;

  b)precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv

  de munc aplicabil, care au fost nclcate de salariat;

  c)motivele pentru care au fost nlturate aprrile formulate de salariat n timpul cercetrii

  disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuat cercetarea - neprezentarea

  salariatului la convocare;

  d)temeiul de drept n baza cruia sanciunea disciplinar se aplic;

  e)termenul n care sanciunea poate fi contestat;

  f)instana competent la care sanciunea poate fi contestat.

  16

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  17/21

  Decizia de sancionare se comunic salariatului n cel mult 5 zile calendaristice de la data

  emiterii i produce efecte de la data comunicrii (art. 268 alin 3 C. muncii).

  Acest termen nu este insa unul de decadere , adica necomunicarea in interiorul lui, nu

  atrage nulitatea sanctionarii. Este doar de recomandare; sanctiunea pentru necomunicare consta

  in lipsa producerii efectelor.

  Dar daca trece termenul de 6 luni, de la data comiterii faptei, decizia de sanctionare vadeveni caduca.

  Comunicarea se pred personal salariatului, cu semntur de primire, ori, n caz de refuz

  al primirii, prin scrisoare recomandat, la domiciliul sau reedina comunicat de acesta (art.

  268 alin 4 C. Muncii).

  Decizia de sancionare poate fi contestat de salariat la instanele judectoreti

  competente n termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicrii.

  Executarea sanctiunilor disciplinare ultima faza a actiunii disciplinare.

  De regula, executarea sanctiunilor disciplinare are loc imediat dupa comunicarea lor.

  Unitatea ia masurile corespunzatoare pentru aplicarea neintarziata a sanctiunii aplicate in

  conformitatea cu prevederile art. 264 din C. muncii. Aceasta tine de buna organizare a activitatii

  si de caracterul moral-educativ al sanctiunii.

  Executarea sanciunilor disciplinare este diferit, n raport cu natura specific a fiecreia

  dintre ele. Astfel, executarea avertismentului se consum prin nsui actul comunicrii lor ctre

  cel sancionat i notrii lui n dosarul personal al acestuia. Sanciunile cu efect de retrogradare

  (art. 264 alin 1 lit. c) ori de retinere de 5 10% din salariul de baza, prevzute n art. 264 alin 1,lit. d) i e) din Codul muncii, implic efectuarea modificrilor corespunztoare, cu caracter

  temporar n statele de plat, aceste sanctiuni avand efecte patrimoniale ce dureaza in timp: pana

  la 60 de zile in cazul retrogradarii, 1- 3 luni in cazul reducerii salariului de baza si/sau a

  indemnizatiei de conducere, dupa caz, cu 5-10%.

  De asemenea, este de aratat ca desfacererea disciplinara a contractului de munca (art. 264

  alin 1 lit. f) nu produce efecte decat la comunicarea ei. Inainte de comunicare, raporturile de

  munca dintre persoana sanctionata si unitate sunt in fiinta chiar daca s-a aplicat sanctiunea

  respectiva.

  Sanctiunile aplicate pentru abateri savarsite la date diferite se vor executa distantate in

  timp, executarea celei de a doua urmand a incepe dupa finalizarea primei sanctiuni disciplinare.

  Contestatia calea de atac impotriva sanctiunilor disciplinare

  17

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  18/21

  Cel sancionat poate face contestatie la tribunalul judetean in a carei sfera de competenta

  functioneaza unitatea.

  Contestatia mpotriva oricrei sanciuni disciplinare se soluioneaz de ctre instanele

  judectoreti, mai precis tribunal in prima instanta si curte de apel ca instanta de recurs - organe

  cu plenitudine de competen n rezolvarea litigiilor de munc, Legea 168/1999 privind

  conflictele de drepturi si conflictele de interese fiind legea speciala aplicabila acestor raporturi demunca.

  Art. 268 alin 5 Codul muncii prevede ca decizia de sanctionare poate fi contestata de

  salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data

  comunicarii.

  Asadar, in conformitate cu textul citat orice sanctiune disciplinara, incepand cu

  avertismentul scris si terminand cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca

  (concedierea disciplinara) poate fi contestata doar la instantele judecatoresti. Este o dispozitie

  conforma atat cu prev. art. 284 din Codul muncii, cat si cu cele ale art. 70 din Legea nr. 168/1999

  privind solutionarea conflictelor de munca, potrivit carora judecarea conflictelor de munca (de

  drepturi) este de competenta instantelor judecatoresti in a carei circumscriptie reclamantul (deci,

  salariatul sanctionat) isi are domiciliul sau resedinta.

  In temeiul art. 2 pct. b indice 1 din Codul de procedura civila, din punct de vedere

  material competenta pentru judecarea contestatiei, apartine tribunalelor. Contestatia este scutita

  de taxa juridica de timbru si de timbru judiciar (art. 285 din Codul muncii si art. 89 din Legea nr.

  168/1999).Exista si exceptii de la regula competentei instantelor judecatoresti de a solutiona

  plangerea impotriva sanctiunii disciplinare. Este cazul unor acte normative speciale ce prevad

  alte organe cu o asemenea competenta. Ex.: Statutul personalului didactic (Legea 128/1997)

  contestatia se adreseaza colegiului de disciplina de pe langa inspectoratul scolar. In invatamantul

  superior, contestatia se adreseaza colegiului de onoare al institutiei. Acelasi statut prevede insa

  ca dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. Atunci

  insa cand sanctiunea este data pe planul legislatiei muncii (Codul muncii sau Statutul

  functionarilor publici) plangerea sau contestatia indiferent de sanctiunea aplicata se va

  solutiona exclusiv de instanta competenta sa judece conflictele de drepturi. Exercitand controlul

  asupra temeiniciei si legalitatii actului de sanctionare, organul de jurisdictie este obligat in baza

  rolului sau activ sa examineze cauza sub toate aspectele de fapt si de drept. El poate respinge

  18

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  19/21

  contestatia situatie in care sanctiunea se considera legala de la data aplicarii ei , sau poate

  dispune admiterea contestatiei desfiintand astfel total si retroactiv sanctiunea.

  Potrivit art 283 din C.muncii, cererile n vederea soluionrii unui conflict de munc pot

  fi formulate:

  a)n termen de 30 de zile calendaristice de la data n care a fost comunicat decizia unilateral

  a angajatorului referitoare la ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetareacontractului individual de munc;

  b)n termen de 30 de zile calendaristice de la data n care s-a comunicat decizia de sancionare

  disciplinar;

  c) n termen de 3 ani de la data naterii dreptului la aciune, n situaia n care obiectul

  conflictului individual de munc const n plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor

  despgubiri ctre salariat, precum i n cazul rspunderii patrimoniale a salariailor fa de

  angajator;

  d)pe toat durata existenei contractului, n cazul n care se solicit constatarea nulitii unui

  contract individual sau colectiv de munc ori a unor clauze ale acestuia;

  e)n termen de 6 luni de la data naterii dreptului la aciune, n cazul neexecutrii contractului

  colectiv de munc ori a unor clauze ale acestuia.

  n toate situaiile, altele dect cele prevzute mai sus termenul este de 3 ani de la data

  naterii dreptului.

  Cererile referitoare la soluionarea conflictelor de drepturi se judec n regim de urgen

  termenele de judecat, neputnd fi mai mari de 15 zile.Procedura de citare a prilor se consider legal ndeplinit dac se realizeaz cu cel puin

  24 de ore nainte de termenul de judecat.

  Sarcina probei n conflictele de munc revine angajatorului, acesta fiind obligat s

  depun dovezile n aprarea sa pn la prima zi de nfiare.

  La prima zi de nfiare, nainte de intrarea n dezbateri, instana are obligaia de a

  ncerca stingerea conflictului de drepturi prin mpcarea prilor.

  n cazul n care judecata continu, administrarea probelor se face cu respectarea

  regimului de urgen, instana fiind n drept s decad din beneficiul probei admise partea care

  ntrzie n mod nejustificat administrarea acesteia.

  Hotrrile prin care se soluioneaz fondul cauzei se pronun n ziua n care au luat

  sfrit dezbaterile. n situaii deosebite pronunarea poate fi amnat cel mult dou zile.

  Hotrrile pronunate n fond sunt definitive i executorii de drept. Hotrrile motivate ale

  19

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  20/21

  instanei de fond se redacteaz i se comunic prilor n termen de cel mult 15 zile de la

  pronunare. Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicrii hotrrii pronunate de

  instana de fond.

  n cazul admiterii recursului, instana va judeca n fond cauza. Aceste prevederi nu se

  aplic n urmtoarele situaii:

  a) soluionarea cauzei de instana de fond s-a fcut cu nclcarea prevederilor legale referitoarela competen;

  b)judecata n fond a avut loc n lipsa prii care nu a fost legal citat.

  Concluzii

  Disciplina muncii constituie o obligatie complexa a oricarui salariat. Ea se refera la

  ansamblul indatoririlor ce revin salariatilor in calitate de persoane incadrate in munca in cadrul

  unitatilor.

  Raspunderea disciplinara apare ca un mijloc subsidiar de intarire a disciplinei in munca,

  prin sanctionarea persoanelor incadrate care, la un momemt dat, tulbura ordinea si disciplina la

  locul de munca.

  Angajatorul stabilete sanciunea disciplinar aplicabil n raport cu gravitatea abaterii

  disciplinare svrite de salariat, avndu-se n vedere urmtoarele:mprejurrile n care fapta a

  fost svrit; gradul de vinovie a salariatului; consecinele abaterii disciplinare; comportarea

  general n serviciu a salariatului; eventualele sanciuni disciplinare suferite anterior de ctre

  acesta.Disciplina muncii este specific relaiilor sociale de munc. Obligatia de a respecta

  disciplina muncii este o obligatie ce rezuma si implica toate obligatiile de serviciu inclusiv

  normele de comportare in unitate - ce revin salariatilor potrivit contractului individual de munca

  incheiat, n legatura cu realizarea atributiilor si sarcinilor aferente functiei n care este ncadrat.

  Existenta raspunderii disciplinare este conditionata de existenta vinovatiei, indiferent de

  garvitatea ori intensitatea acesteia

  Abaterea disciplinara este asadar conditia necesara si suficienta, unicul temei pentru

  declansarea raspunderii disciplinare, care se exprima prin aplicarea sanctiunilor disciplinare.

  In literatura juridica se face precizarea ca numai nerespectarea obligatiei de

  serviciu legale atrage raspunderea disciplinara. Per a contrario, neexecutarea ordinului ilegal,

  precum si a celui care, desi legal in continut prezinta o vadita aparenta de ilegalitate, nu

  constituie abatere, si in consecinta, nu poate fi sanctionata disciplinar.

  20

 • 7/29/2019 Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

  21/21

  Latura obiectiva reprezinta fapta neconforma obligatiilor de serviciu asumate prin

  contractul individual de munca, savarsita de salariat prin care acesta aduce atingere relatiei de

  munca. Persoanele care fac parte din consilii de administratie raspund disciplinar in masura in

  care au si calitatea de salariati ai repectivei unitati

  Numai persoana fizicapoate fi subiect al abaterii disciplinare.

  Raspunderea disciplinara nu opereaza in unele situatii care exclud caracterul ilicit alfaptei, si anume legitima aparare, starea de necesitate, constrangerea fizica sau morala, cazul

  fortuit, eroarea de fapt.

  Sanciunile disciplinare sunt msuri specifice dreptului muncii, n legtur cu executarea

  contractului individual de munc, reflectndu-se, prin consecinele lor, numai asupra raportului

  juridic de munc, fr a afecta celelalte drepturi personale i patrimoniale ale salariailor.

  Sanciunile disciplinare sunt prevzute expres i limitativ n lege

  Sanciunile disciplinare generale prevazute, constau in urmatoarele: Avertismentul scris;

  Retrogradarea n funcie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus

  retrogradarea, pe durat ce nu poate depasi 60 de zile ; Reducerea salariului de baza pe o

  durata de 1-3 luni cu 5-10%; Reducerea salariului de baza si, dupa caz, a indemnizatiei de

  conducere pe o perioad de 1-3 luni cu 5-10%;Desfacerea disciplinar a contractului de

  munc.