Raspored za etf 2015/16

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  1/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&VA (322 mjesta)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA

  ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5P

  Os! !!"$"!i!/I

  '$3. 4$. N. !ii

  P

  I7!8!$s# m#"!m#"i# 1/I

  '$3. 4$. H. F#"i

  P

  I7!8!$s# m#"!m#"i# 1/I

  '$3. 4$. H. F#"i

  P

  I7!8!$s# 3izi# 1/I

  '$3. 4$. H.9#mi

  P

  Os! $#:;#$s"#/I

  '$3. 4$. H. 9;!$# i >!m!"$i8#/IB. 4$ A. O47#

  P

  I7!8!$s# 3izi# 1/I'$3. 4$. H.9#mi

  P

  Os! $#:;#$s"#/I'$3. 4$. H. 9;!$# i >!m!"$i8#/IB. 4$ A. O47#

  6. 1=*00 + 1=*,5P R#z8

  $#msi $8!?!8#'$3. 4$. 7. @

  P

  Li!#$# #>!$# i >!m!"$i8#/IB. 4$ A. O47#

  P

  I7!8!$s# m#"!m#"i# 1/II'$3. 4$. H. F#"i

  P

  Os! !!"$"!i!/II'$3. 4$. N. !ii

  C. 1,*00 + 1,*,5 P I7!8!$s# m#"!m#"i# 1/II'$3. 4$. H. F#"i

  PLi!#$# #>!$# i >!m!"$i8#/IIB. 4$ A. O47#

  P Os! $#:;#$s"#/II'$3. 4$. H. 9;!$# i >!m!"$i8#/IIB. 4$ A. O47#

  P

  Os! $#:;#$s"#/II'$3. 4$. H. 9;!"si sis"!m#

  B 4$. S. i?#i

  11. 1)*00 + 1)*,5P

  I7!8!$s# 3izi# 1/II'$3. 4$. H.9#mi

  P Os!!!"$!!$>!"si sis"!m#

  B 4$. S. i?#i12. 1-*00 + 1-*,5

  1= 20*00 + 20*,5

  02.10.2015.

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  2/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&MA (154 mjesta)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA

  ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5P A>$i"mi i

  s"$;";$!

  P

  E!"$i:# m8!$!8#'$3. 4$. A.D;#$!mi

  P

  is$!"# m#"!m#"i#'$3. 4$. . J;$i

  5. 12*00 + 12*,5P

  Os! #z#

  '$3. 4$. . J;$i

  T

  Li!#$# #>!$# i >!m!"$i8#G$;i 2

  B. 4$ S . i?#i

  P Os!$#:;#$si m$!7#

  B.4$ K. H#84#$!i

  P

  Sis"!ms $#mi$#8!

  '$3. 4$. S Rii

  C. 1,*00 + 1,*,5P

  Os! #z# i 2B. 4$ S . i?#i

  P Os!$#:;#$si m$!7#

  B.4$ K. H#84#$!i

  P

  Sis"!ms $#mi$#8!'$3. 4$. S Rii

  ). 15*00 + 15*,5P

  I3$m#Bii sis"!miB. 4$ A. K#$#!>i

  P

  E!"$i:i $;>i 2B. 4$ S . i?#i

  -. 16*00 + 16*,5P

  I3$m#Bii sis"!miB. 4$ A. K#$#!>i

  P

  E!"$i:i $;>i 2B. 4$ S . i?#i

  10. 1C*00 + 1C*,5P

  I3$m#Bii sis"!miB. 4$ A. K#$#!>i

  11. 1)*00 + 1)*,512. 1-*00 + 1-*,5

  02.10.2015.

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  3/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&S0 (70 mjesta)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA

  ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5T

  T!>i8# is#!$# i >!m!"$i8#G$;i8# is#!$# i >!m!"$i8#G$;!$# i >!m!"$i8#G$;!$# i >!m!"$i8#G$;$#3i#'$3. 4$ S. Rizi

  P

  NN sis"!mi i ;!m!"$i8#G$;.

  6. 1=*00 + 1=*,5T

  Os! !!"$"!i!G$;!$# i >!m!"$i8#G$;

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  4/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&EE1 (54 mjesta i

  13 raunara)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA

  ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5T/L

  E!"$!!$>!"si sis"!miP Es!"i#

  '$3. 4$. S.#$?im#mi

  =. 10*00 + 10*,5T/L

  E!"$!!$>!"si sis"!miP Es!"i#

  '$3. 4$. S.#$?im#mi

  ,. 11*00 + 11*,5

  T/L

  E!"$!!$>!"si sis"!miP Es!"i#

  '$3. 4$. S.#$?im#mi

  5. 12*00 + 12*,5

  T/L

  I4;s"$i8si i 4is"$i;"ii EEsis"!mi

  T/L

  A#iz#!!"$!!$>!"si sis"!m#

  T

  Es!"si sis"!m#/I7!8!$s# m#"!m#"i# =/is"$i;i$## !"i#

  6. 1=*00 + 1=*,5

  T/L

  I4;s"$i8si i 4is"$i;"ii EEsis"!mi

  T/L

  A#iz#!!"$!!$>!"si sis"!m#

  T

  Es!"si sis"!m#/is"$i;i$## !"i#

  C. 1,*00 + 1,*,5T/L

  I4;s"$i8si i 4is"$i;"ii EEsis"!mi

  T/L

  A#iz#!!"$!!$>!"si sis"!m#

  L

  Es!"si sis"!m#

  T/L

  I7!8!$s# !!"$m#>!"i#

  ). 15*00 + 15*,5T/L

  I4;s"$i8si i 4is"$i;"ii EEsis"!mi

  T/L

  A#iz#!!"$!!$>!"si sis"!m#

  L

  Es!"si sis"!m#

  T/L

  I7!8!$s# !!"$m#>!"i#

  -. 16*00 + 16*,5

  T/L

  E!"$!!$>!"si sis"!mi

  L

  N;m!$i: m4!i$#8!

  L

  Es!"i#

  10. 1C*00 + 1C*,5T/L

  E!"$!!$>!"si sis"!miL

  N;m!$i: m4!i$#8!L

  Es!"i#

  11. 1)*00 + 1)*,5L

  N;m!$i: m4!i$#8!L

  Es!"i#

  12. 1-*00 + 1-*,5L

  N;m!$i: m4!i$#8!L

  Es!"i#

  1=. 20*00 + 20*,5T/L

  I7!8!$s# !!"$m#>!"i#

  02.10.2015.

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  5/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&EE2 (54 mjesta)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA

  ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5P

  S3"!$si i7!8!$i>

  B. 4$. . ?i

  T

  Os!

  !!"$!!$>!"si sis"!m#

  P E!"$i:! is"##Bi8!i m8!$! si>;$s"i

  '$3. 4$. A.D;#$!mi

  T

  I7!8!$s# 3izi# 1

  G$;!"si sis"!m#

  P/L E!"$i:! is"##Bi8!i m8!$! si>;$s"i

  '$3. 4$. A.D;#$!mi

  T

  I7!8!$s# 3izi# 1G$;!"si sis"!m#

  P

  T!i# is> #i"#ii"!>$i$#i $;>i

  T

  I7!8!$s# 3izi# 1G$;

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  6/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&0-01 (S1) (! mjesta)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA

  ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5P ';z4#s" !!"$i:i

  !!m!#"# i sis"!m#

  '$3. 4$. A. D;#$!mi

  P

  L>i:i 4iz#8

  '$3. 4$. N.Nsi

  P

  E!"$i:! m#?i!

  B. 4$ S. Sm##

  P

  E!"$!!$>!"si sis"!mi

  '$3. 4$. T. K8i

  =. 10*00 + 10*,5P ';z4#s" !!"$i:i

  !!m!#"# i sis"!m#'$3. 4$. A. D;#$!mi

  P

  L>i:i 4iz#8'$3. 4$. N.Nsi

  P

  E!"$i:! m#?i!B. 4$ S. Sm##

  P

  E!"$!!$>!"si sis"!mi'$3. 4$. T. K8i

  ,. 11*00 + 11*,5P ';z4#s" !!"$i:i

  !!m!#"# i sis"!m#'$3. 4$. A. D;#$!mi

  P

  L>i:i 4iz#8'$3. 4$. N.Nsi

  P

  E!"$i:! m#?i!B. 4$ S. Sm##

  P

  E!"$!!$>!"si sis"!mi'$3. 4$. T. K8i

  5. 12*00 + 12*,56. 1=*00 + 1=*,5C. 1,*00 + 1,*,5). 15*00 + 15*,5-. 16*00 + 16*,5

  10. 1C*00 + 1C*,5

  02.10.2015.

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  7/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&0-02 (2 ! mjesta i

  2! raunara)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5T

  A>$i"mi i s"$;";$!

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  8/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&0-03 (3! mjesta)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5

  P

  is"$i;i$#i sis"!mi'$3 .4$ J. V!#>i

  P '$8!"#8! sis"!m##;"m#"s> ; ; ;i

  6. 1=*00 + 1=*,5

  P D$!7im;"im!4i8#i s!$isi

  B. 4$ J. #$#iH;si

  P Z#?"i"#i ;i

  C. 1,*00 + 1,*,5

  P D$!7im;"im!4i8#i s!$isi

  B. 4$ J. #$#iH;si

  P Z#?"i"#i ;

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  9/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&0-13 (32 mjesta)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5

  P Sim;#Bi8#

  P T!!m;i#Bi8s!"!i! 2

  '$3. 4$. D. H#47i#i

  P Sis"!mi i s!$isimii TK

  '$3. 4$ D. 9$i

  P

  K## 4i$#8!'$3.4$ N.!ii

  P Di$!!"$i:!m

  '$3. 4$. D. H#47i#i

  T

  Sis"!mi i s!$isimii TK

  T

  A$i"!";$!

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  10/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&0-15 (12 mjesta i

  ! raunara)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5

  =. 10*00 + 10*,5

  ,. 11*00 + 11*,5

  5. 12*00 + 12*,5

  6. 1=*00 + 1=*,5

  C. 1,*00 + 1,*,5

  ). 15*00 + 15*,5

  -. 16*00 + 16*,5

  10. 1C*00 + 1C*,5

  11. 1)*00 + 1)*,5

  12. 1-*00 + 1-*,5

  1=. 20*00 + 20*,5

  02.10.2015.

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  11/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&1-01 (S5) ( 5! mjesta)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5P

  N;m!$i: m4!i$#8!'$3. 4$. H.Zi47

  2. 0-*00 + 0-*,5P

  A#># !!"$i#

  '$3. 4$ A. A?#mi

  P

  T!$i8# si>##

  '$3.4$ D. Ai@i

  P D!"4! i !Bi8!

  '$3.4$ Z.A4#>i

  P

  N;m!$i: m4!i$#8!

  '$3. 4$. H.Zi47

  P R#:;#$si sis"!mi; $!#m $!m!;

  '$3.4$ Z.A4#>i

  =. 10*00 + 10*,5P

  A#># !!"$i#'$3. 4$ A. A?#mi

  P

  T!$i8# si>##'$3.4$ D. Ai@i

  P D!"4! i !Bi8!

  '$3.4$ Z.A4#>i

  P

  N;m!$i: m4!i$#8!'$3. 4$. H.Zi47

  P R#:;#$si sis"!mi; $!#m $!m!;'$3.4$ Z.A4#>i

  ,. 11*00 + 11*,5P

  A#># !!"$i#'$3. 4$ A. A?#mi

  P

  T!$i8# si>##'$3.4$ D. Ai@i

  P D!"4! i !Bi8!

  '$3.4$ Z.A4#>i

  P R#:;#$si sis"!mi; $!#m $!m!;'$3.4$ Z.A4#>i

  5. 12*00 + 12*,5T

  EE sis"!mi i i#" N#!"i! 1'$3. 4$. H. Zi47

  T

  E!"$i:! m#?i!

  C. 1,*00 + 1,*,5P N#i8!B. 4$ S.H#8#i

  -. 16*00 + 16*,5P is"$i;i$##

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  12/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&1 -02 ( 12 mjesta i

  ! raunara)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5

  =. 10*00 + 10*,5,. 11*00 + 11*,5

  5. 12*00 + 12*,5T

  D8!$!8# ; "!!m;i#Bi8#m#

  6. 1=*00 + 1=*,5T

  D8!$!8# ; " !!m;i#Bi8#m#/E!"$i:# m8!$!8#

  C. 1,*00 + 1,*,5T

  D8!$!8# ; " !!m;i#Bi8#m#/E!"$i:# m8!$!8#

  ). 15*00 + 15*,5L

  E!"$i:# m8!$!8#L

  E!"$i:# m8!$!8#

  -. 16*00 + 16*,5

  L

  E!"$i:# m8!$!8#

  10. 1C*00 + 1C*,5L

  E!"$i:# m8!$!8#

  11. 1)*00 + 1)*,5L

  E!"$i:# m8!$!8#

  12. 1-*00 + 1-*,5L

  E!"$i:# m8!$!8#

  1=. 20*00 + 20*,5L

  E!"$i:# m8!$!8#

  02.10.2015.

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  13/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&1 -03 (40 mjesta)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5

  P T!$i8#!!"$m#>!"i !"i i"#i $#:;#$i#$i"!. i $>. s3"!$#

  '$3. 4$. S. K$!s

  P

  Di! m;i#Bi8!'$3. 4$. D. 9$i

  T

  Di! m;i#Bi8!/K## 4i$#8!

  6. 1=*00 + 1=*,5

  T

  ';z4#s" !!"$i:i!!m!#"# i sis"!m#

  P i>i"#i $#:;#$i#$i"!. i $>. s3"!$#

  '$3. 4$. S. K$!s

  P

  Di! m;i#Bi8!'$3. 4$. D. 9$i

  T

  Di! m;i#Bi8!/K## 4i$#8!

  C. 1,*00 + 1,*,5

  T';z4#s" !!"$i:i

  !!m!#"# i sis"!m#

  TA#iz# si>## i sis"!m#/

  i>i"#i sis"!mi ;i"#i $#:;#$i#$i"!. i $>. s3"!$#

  '$3. 4$. S. K$!s

  PDi! m;i#Bi8!

  '$3. 4$. D. 9$i

  PR#4i"!i#

  '$3. 4$. D. H#47i#i

  ). 15*00 + 15*,5

  T

  ';z4#s" !!"$i:i!!m!#"# i sis"!m#

  T

  A#iz# si>## i sis"!m#/i>i"#i sis"!mi ;

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  14/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&1 -04 ( 2# mjesta i

  14 raunara)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5L

  D;"im!4i8#i sis"!mi

  2. 0-*00 + 0-*,5L

  O#iz#Bi8#s3"!$#2

  L i>i"#i $#:;#$i*#$i"!";$# i $>#iz#Bi8#

  s3"!$#2

  L

  '#$#!i $#:;#$si sis"!mi

  11. 1)*00 + 1)*,5

  L

  '#$#!i $#:;#$si sis"!miL

  '#$#!i $#:;#$si sis"!miL i>i"#i $#:;#$i*

  #$i"!";$# i $>#iz#Bi8#s3"!$#2

  L i>i"#i $#:;#$i*#$i"!";$# i $>#iz#Bi8#

  s3"!$#2

  L

  '#$#!i $#:;#$si sis"!mi

  12. 1-*00 + 1-*,5

  L

  '#$#!i $#:;#$si sis"!miL

  '#$#!i $#:;#$si sis"!miL i>i"#i $#:;#$i*

  #$i"!";$# i $>#iz#Bi8#s3"!$#2

  L i>i"#i $#:;#$i*#$i"!";$# i $>#iz#Bi8#

  s3"!$#2

  L

  '#$#!i $#:;#$si sis"!mi

  1=. 20*00 + 20*,5

  L i>i"#i $#:;#$i*#$i"!";$# i $>#iz#Bi8#

  s3"!$#2

  L i>i"#i $#:;#$i*#$i"!";$# i $>#iz#Bi8#

  s3"!$#2

  02.10.2015.

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  15/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&1 -11 ( 15 mjesta i

  15 raunara)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5

  L i>i"#i $#:;#$i*

  #$i"!";$# i $>#iz#Bi8# s3"!$#

  L

  R#:;#$s# >$#3i#

  =. 10*00 + 10*,5L i>i"#i $#:;#$i*#$i"!";$# i $>#iz#Bi8# s3"!$#

  L

  R#:;#$s# >$#3i#

  ,. 11*00 + 11*,5L i>i"#i $#:;#$i*#$i"!";$# i $>#iz#Bi8# s3"!$#

  L

  R#:;#$s# >$#3i#

  5. 12*00 + 12*,5L i>i"#i $#:;#$i*#$i"!";$# i $>#iz#Bi8# s3"!$#

  L

  R#:;#$s# >$#3i#

  6. 1=*00 + 1=*,5L

  R#:;#$s# >$#3i#

  C. 1,*00 + 1,*,5L

  R#:;#$s# >$#3i#). 15*00 + 15*,5-. 16*00 + 16*,5

  10. 1C*00 + 1C*,511. 1)*00 + 1)*,512. 1-*00 + 1-*,51=. 20*00 + 20*,5

  02.10.2015.

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  16/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&1 -13 ( 15 mjesta i

  15 raunara)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5L

  Os! i:i sis"!m#

  2. 0-*00 + 0-*,5

  L

  Os!

  L

  '$8!"#8! >i:i sis"!m#

  =. 10*00 + 10*,5L

  Os!

  '$8!"#8! >i:i sis"!m#

  ,. 11*00 + 11*,5L

  Os!

  '$8!"#8! >i:i sis"!m#

  5. 12*00 + 12*,5L

  Os!

  '$8!"#8! >i:i sis"!m#

  6. 1=*00 + 1=*,5L

  Os! #z# i"#i $#:;#$i*

  #$i"!";$# i $>#iz#Bi8#s3"!$#2

  10. 1C*00 + 1C*,5L i>i"#i $#:;#$i*

  #$i"!";$# i $>#iz#Bi8#s3"!$#2

  11. 1)*00 + 1)*,5L N!i!#$i sis"!mi

  #;"m#"s> ; ;

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  17/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&1 -15 ( 25 mjesta i

  25 raunara)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5

  =. 10*00 + 10*,5,. 11*00 + 11*,55. 12*00 + 12*,56. 1=*00 + 1=*,5C. 1,*00 + 1,*,5). 15*00 + 15*,5-. 16*00 + 16*,5

  10. 1C*00 + 1C*,511. 1)*00 + 1)*,512. 1-*00 + 1-*,51=. 20*00 + 20*,5

  02.10.2015.

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  18/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&1 -1# ( $$$ mjesta i

  $$$ raunara)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK 1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5L

  '$!

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  19/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&1 -20 ( 1 2 mjesta i

  ! raunara)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5

  P/L

  T!>i8! si>;$s"i=. 10*00 + 10*,5

  P/L

  T!>i8! si>;$s"i

  ,. 11*00 + 11*,5L

  T!>i8! si>;$s"i

  5. 12*00 + 12*,5L

  T!>i8! si>;$s"i6. 1=*00 + 1=*,5C. 1,*00 + 1,*,5). 15*00 + 15*,5

  -. 16*00 + 16*,5L

  Os! $#:;#$si m$!7#L

  Os! $#:;#$si m$!7#

  10. 1C*00 + 1C*,5

  L

  Os! $#:;#$si m$!7#

  L

  A4miis"$#Bi8# $#:;#$si m$!7#

  L

  A4miis"$#Bi8# $#:;#$si m$!7#

  L

  Os! $#:;#$si m$!7#

  11. 1)*00 + 1)*,5L

  Os! $#:;#$si m$!7#L

  Os! $#:;#$si m$!7#L

  A4miis"$#Bi8# $#:;#$si m$!7#L

  A4miis"$#Bi8# $#:;#$si m$!7#L

  Os! $#:;#$si m$!7#

  12. 1-*00 + 1-*,5L

  Os! $#:;#$si m$!7#L

  Os! $#:;#$si m$!7#L

  A4miis"$#Bi8# $#:;#$si m$!7#L

  A4miis"$#Bi8# $#:;#$si m$!7#L

  Os! $#:;#$si m$!7#1=. 20*00 + 20*,5

  02.10.2015.

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  20/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&2-01 (S) (!! mjesta)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5P

  I4;s"$i8si i 4is"$i;"ii EESB. 4$ S. Sm##

  2. 0-*00 + 0-*,5P

  I4;s"$i8si i 4is"$i;"ii EESB. 4$ S. Sm##

  P

  EE sis"!mi i i#'$3. 4$. A. D;#$!mi

  P E!"$m"$i ii 4i#mi# !. m#?i#

  '$3. 4$. 9. D#?i

  T

  Os! !!"$"!i!G$;!m!"$i8#G$;

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  21/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&2-02 (S10) (52 mjesta)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5P A#iz#

  !!"$!!$>!"si sis"!m#B 4$. S. H#8#i

  P

  #z! !" ;!"s# !!"$i#'$3. 4$. N.H#47im!8i

  T

  S!z$i i m8!$!8#P A;"m#"izi$#

  m8!$!8! i ;. s3"!$# 2'$3. 4$. S. K$!s

  T

  I7!8!$s# 3izi# 1G$;i"#i $#:;#$i

  #$i"!. i $>. s3"!$# 2'$3. 4$. S. K$!s

  11. 1)*00 + 1)*,512. 1-*00 + 1-*,5

  1=. 20*00 + 20*,5

  02.10.2015.

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  22/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&2-03 (S#) (52 mjesta)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5P

  I7!8!$s# m#"!m#"i# ='$3. 4$. H.Zi47

  2. 0-*00 + 0-*,5P '$8!"#8!

  >i:i sis"!m#'$3.4$ D. Ai@i

  P

  I7!8!$s# m#"!m#"i# ='$3. 4$. A.Om!$s## i sis"!m#'$3.4$ D. Ai@i

  P

  i>i"## $#4# si>##'$3.4$ D. Ai@i

  P

  I7!8!$s# m#"!m#"i# ='$3. 4$. H.Zi47

  =. 10*00 + 10*,5P '$8!"#8!

  >i:i sis"!m#'$3.4$ D. Ai@i

  P

  I7!8!$s# m#"!m#"i# ='$3. 4$. A.Om!$s## i sis"!m#'$3.4$ D. Ai@i

  P

  i>i"## $#4# si>##'$3.4$ D. Ai@i

  P

  I7!8!$s# m#"!m#"i# ='$3. 4$. H.Zi47

  ,. 11*00 + 11*,5P '$8!"#8!

  >i:i sis"!m#'$3.4$ D. Ai@i

  P

  S!z$i i m8!$!8#'$3. 4$ I. T;$i

  P

  A#iz# si>## i sis"!m#'$3.4$ D. Ai@i

  P

  i>i"## $#4# si>##'$3.4$ D. Ai@i

  5. 12*00 + 12*,5P I#Bi8! ; i

  P

  S!z$i i m8!$!8#'$3. 4$ I. T;$i

  P

  '$#"i;m E!"$i!'$3. 4$ A. A?#mi

  P

  I7!8!$s# m#"!m#"i# ='$3. 4$. A.Om!$si

  P

  S!z$i i m8!$!8#'$3. 4$ I. T;$i

  P

  '$#"i;m A;"m#"i!'$3..4$ S.K8iBi8#

  P

  I7!8!$s# m#"!m#"i# ='$3. 4$. A.Om!$s$i$#i $;>i'$3. 4$ D. D;si

  10. 1C*00 + 1C*,5P i>i"#i

  i"!>$i$#i $;>i'$3. 4$ D. D;si

  11. 1)*00 + 1)*,5

  P i>i"#i

  i"!>$i$#i $;>i'$3. 4$ D. D;si

  12. 1-*00 + 1-*,5

  1=. 20*00 + 20*,5

  02.10.2015.

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  23/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&2-0! (S12) (30 mjesta)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5

  T

  E!$>!"s# !!"$i#P

  i#mi:i sis"!mi

  B. 4$ E. K8;

  =. 10*00 + 10*,5

  T

  E!$>!"s# !!"$i#T

  T!$i8#i3$m#Bi8# i iz$ 4i$#8!

  P

  i#mi:i sis"!miB. 4$ E. K8;

  ,. 11*00 + 11*,5

  T

  E!$>!"s# !!"$i#T

  T!$i8#i3$m#Bi8# i iz$ 4i$#8!

  P

  i#mi:i sis"!miB. 4$ E. K8;

  5. 12*00 + 12*,5

  T

  T!$i8#!!"$m#>!"i ##T

  Sim;#Bi8# !"si sis"!m#

  -. 16*00 + 16*,5

  10. 1C*00 + 1C*,5

  11. 1)*00 + 1)*,5

  12. 1-*00 + 1-*,5

  1=. 20*00 + 20*,5

  02.10.2015.

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  24/28

  UNIVERZITET U SARAJEVU

  ELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&2 -11 ( 14 mjesta i14 raunara)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK 1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5L

  Di# $"i#

  =. 10*00 + 10*,5L

  Di# $"i#

  ,. 11*00 + 11*,5L

  Di# $"i#

  5. 12*00 + 12*,5L

  is"$i;i$#i sis"!miL

  Z#?"i"# i ;

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  25/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&2 -13 (10 mjesta)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5L

  A#># !!"$i#L

  i>i"#ii"!>$i$#i $;>i

  2. 0-*00 + 0-*,5

  L

  E!$>!"s# !!"$i#

  L

  A#># !!"$i#

  L

  i>i"#ii"!>$i$#i $;>i

  =. 10*00 + 10*,5L

  E!$>!"s# !!"$i#L

  A#># !!"$i#L

  i>i"#ii"!>$i$#i $;>i

  ,. 11*00 + 11*,5L

  E!$>!"s# !!"$i#L

  A#># !!"$i#L

  i>i"#ii"!>$i$#i $;>i

  5. 12*00 + 12*,5L

  E!$>!"s# !!"$i#L

  A#># !!"$i#L

  E!"$i# TK1L

  i>i"#ii"!>$i$#i $;>i

  6. 1=*00 + 1=*,5L

  E!$>!"s# !!"$i#L

  E!"$i# TK1

  C. 1,*00 + 1,*,5 L E!$>!"s# !!"$i# L A#># !!"$i# L E!"$i# TK1

  ). 15*00 + 15*,5L

  E!$>!"s# !!"$i#L

  A#># !!"$i#

  -. 16*00 + 16*,5L

  A#># !!"$i#

  10. 1C*00 + 1C*,5L

  A#># !!"$i#

  11. 1)*00 + 1)*,5L

  A#># !!"$i#12. 1-*00 + 1-*,51=. 20*00 + 20*,5

  02.10.2015.

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  26/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&2 -15 ( 12 mjesta i

  12 raunara)

  'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5L

  S!z$i i m8!$!8#

  2. 0-*00 + 0-*,5

  L

  A#iz# si>## i sis"!m#/i>i"#i sis"!mi ;## i sis"!m#/i>i"#i sis"!mi ;## i sis"!m#/i>i"#i sis"!mi ;##

  6. 1=*00 + 1=*,5L

  A#iz# si>## i sis"!m#/i>i"#i sis"!mi ;##L

  '$#"i;m !!"$i!

  C. 1,*00 + 1,*,5L

  A#iz# si>## i sis"!m#/i>i"#i sis"!mi ;!" ;!" ;

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  27/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&2 -22 ( 14 mjesta i

  7 raunara)'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5L

  Sim;#Bi8#

 • 7/23/2019 Raspored za etf 2015/16

  28/28

  UNIVERZITET U SARAJEVUELEKTROTEHNIKI FAKULTET SARAJEVO A.G. 2015/16 (zimsi s!m!s"#$% SALA&2 -2! ( 12 mjesta i

  12 raunara)'ONEJELJAK UTORAK SRIJEA ETVRTAK 'ETAK

  1. 0)*00 + 0)*,5

  2. 0-*00 + 0-*,5L

  O