25
1 UČITELJSKE STUDIJE 1. god. 2016./2017. PONEDJELJAK 2. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI) S1 S2 S3 S4 S5 S6 PROGRAM 835 PROGRAM 903 ENGLESKI JEZIK NJEMAČKI JEZIK HRVATSKI JEZIK LIKOVNA KULTURA ODGOJNE ZNANOSTI INFORMA TIKA 8 9 V 1 322 Jezične vj. nj.j1 Knežević 9 10 P 317 Fonetika i fonologija nj. j.1 D. Velički 10 11 P Psihologija učenja i poučavanja 13 M. Rijavec 11 12 P Geografija 2 13 I. Nejašmić 12 13 S1 206 Psihologija uč. i poučavanja M. Rijavec S2 319 Geografija 2 I. Nejašmić S4 209 Psihologija uč. i pouč. L. Jurčec 13 14 S1 319 Geografija 2 I. Nejašmić KK2 S3 206 Psihologija uč. i poučavanja M. Rijavec S5 209 Psihologija uč. i pouč. L. Jurčec 14 15 S5 319 Geografija 2 I. Nejašmić S6 206 Psihologija uč. i poučavanja M. Rijavec KK1 V 1/2 312 Fonetika i fonologija njem j Rončević 15 16 SOz 17 Prostorno- plastičko oblikovanje 1 Luka Petrač 16 17 Izbotni kolegij 835 + 903 317 Obrazovanje za demokratsko društvo D. Velički KK3 17 18 18 19 19 20

Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

  • Upload
    lediep

  • View
    221

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

1

UČITELJSKE STUDIJE

1. god. 2016./2017. PONEDJELJAK 2. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

V 1 322 Jezične vj. nj.j1 Knežević

9 10

P 317 Fonetika i fonologija nj. j.1

D. Velički

10 11

P Psihologija učenja i poučavanja 13 M. Rijavec

11 12

P Geografija 2 13 I. Nejašmić

12 13

S1 206 Psihologija uč. i

poučavanja M. Rijavec

S2 319 Geografija 2 I. Nejašmić

S4 209 Psihologija uč. i

pouč. L. Jurčec

13 14

S1 319 Geografija 2 I. Nejašmić

KK2

S3 206 Psihologija uč. i

poučavanja M. Rijavec

S5 209 Psihologija uč. i

pouč. L. Jurčec

14 15

S5 319 Geografija 2 I. Nejašmić

S6 206 Psihologija uč. i

poučavanja M. Rijavec

KK1 V 1/2 312

Fonetika i fonologija njem j Rončević

15 16

SOz 17 Prostorno- plastičko

oblikovanje 1 Luka Petrač

16 17

Izbotni kolegij 835 + 903 317 Obrazovanje za demokratsko društvo D. Velički

KK3

17 18

18 19

19 20

Page 2: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

2

1. god. 2016./2017. UTORAK 2. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

V 2 322 Jezične vj. nj.j1 Knežević

P 13 Prostorno i plastičko oblikovanje 1

Luka Petrač

9 10

S1 319 Hrvatska povijest 2

A. Feldman

S2 206 Psihologija uč. i

pouč. D. Olčar

P + S 217 Dijalektologija

hrvatskog jezikJ.

Vignjević

SLk 17 Prostorno- plastičko

oblikovanje 1 Luka Petrač

10 11

VA 313

Jez. vj. eng.j. J.P.

S2 319 Hrvatska pov.2

A. Feldman

11 12

S5 326 Matematika 2 Devčić

S6 319 Hrvatska povijest 2

A. Feldman

VB 313

Jez. vj. eng.j. J.P.

S 320A Gramatika suv. nj.j 1 L.Sušić

12 13

V1 Gr,suv.nj.j. 320A L. Sušić

S4 326 Matematika 2 Devčić

13 14

P Hrvatski pravopis 308 T. Gazdić A.

14 15

SA 311 Kr.n. ak. na

e.j. 1 Cindrić H Deda

VC 313

Jez. vj. eng.j. J.P.

V1 Gr,suv.nj.j. L. Sušić 320A

P Hrvatski pravopis 308 T. Gazdić A.

15 16

SNj 209 Hrvatski prv.

T. Gazdić A.

P + S 213

Građa računala 1 V. Zovko/V.

Markovac

16 17

SE2 209 Hrvatski prv. T. Gazdić A.

Izborni kolegij

17 18

18 19

19 20

Page 3: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

3

1. god. 2016./2017. SRIJEDA 2. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

S1 326

Matematika 2

T. Perkov

V1/2 322 Jezične vj. nj.j1 Sušić Knežević 311

P + S 20A Starija

hrvatska književnost P. Marušić

P + V 204

Crtanje 2

D. Žabčić

9 10

S6 319 Geografija 2 I. Nejašmić

10 11

S1 312 Školska

pedagogija M. Drvodelić

S2 326

Matematika 2

T. Perkov

S3 319 Geografija 2 I. Nejašmić

S6 208 Razvojna

psihologija 2 T. Pavin I.

11 12

S1 208 Razvojna

psihologija 2 T. Pavin I.

S4 319

Geografija 2 I. Nejašmić

S5 209 Školska

pedagogija M. Drvodelić

12 13

P Školska pedagogija 12,15 sati 13 V.Domović

13 14

P Prirodoslovlje 2 13 N.Vijtiuk

14 15

S1 Prirodosl. 2 N.Vijtiuk

S2 208 Školska

pedagogija M. Drvodelić

S3 206 Školska

pedagogija V. Domović

S4 317 Razvojna

psihologija 2 T. Pavin I.

15 16

VA 313 Jez. vj. eng.j. J.P.

S2 Prirodosl. 2 N.Vijtiuk

S4 206 Školska

pedagogija V. Domović

KK5

S6 208 Školska

pedagogija M. Drvodelić

16 17

VB 313 Jez. vj. eng.j. J.P.

S5 Prirodosl. 2 N.Vijtiuk

KK6

17 18

VC 313 Jez. vj. eng.j. J.P.

KK4

18 19

19 20

Page 4: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

4

1. god. 2016./2017. ČETVRTAK 2. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

V 1/2 311 Jezične vj. nj.j1 Knežević Sušić 322

9 10

10 11

P Razvojna psihologija 2 13 T. Pavin Ivanec

11 12

P Hrvatska povijest 2 13 A. Feldman

12 13

S2 208 Razvojna

psihologija 2 T. Pavin I.

S3 319 Hrvatska povijest 2

A. Feldman

KK6

13 14

P 2015 Kom. gram. e.j. 2

L.Zergollern Miletić

S3 208 Razvojna

psihologija 2 T. Pavin I.

S4 Prirodosl. 2 N.Vijtiuk

S5 319 Hrvatska povijest 2

A. Feldman

14 15

VA 215 Kom. gr. ej LMZ

SB 311 Kr.n. ak. na

e.j. 1 I. Cindrić H. Deda

S3 Prirodosl. 2 N.Vijtiuk

S4 319 Hrvatska povijest 2

A. Feldman

S5 317 Razvojna

psihologija 2 T. Pavin I.

SInf. 209 Hrvatski prv. T. Gazdić A.

15 16

SHj 17 Prostorno- plastičko

oblikovanje 1 Luka Petrač

SLk 209 Hrvatski prv.

T. Gazdić A.

S6 Prirodosl. 2 N.Vijtiuk

VB 215 Kom. gr. ej LMZ

16 17

SOz 209 Hrvatski prv.

T. Gazdić A.

SInf 17

Prostorno- plastičko oblik. 1

Luka Petrač17 18

SE1 209 Hrvatski prv. T. Gazdić A.

Izborni kolegij

18 19

19 20

Page 5: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

5

1. god. 2016./2017. PETAK 2. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

P 320A

Matematika 2 T. Perkov

P 308 Matematika 2

M. J. Devčić

9 10

10 11

VC 215 Kom. gr. ej LMZ

S6 326 Matematika 2 Devčić

KK4

11 12

12 13

S3 326 Matematika 2 Devčić

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

Page 6: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

6

2. god. 2016./2017. PONEDJELJAK 4. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

P + S + V 209 Komunikacijska gramatika hrvatskog jezika D. P. Franić

V7 315 Uvod u inf. L.B.

9 10

P Nastavni kurikulum 320A V.Rajić

10 11

SOz 324 Nastavni

kurikulum .Matijević

11 12

SE2 312 Nastavni

kurikulum V.Rajić

S5 Prirodosl.4

M.Ćaleta

SInf 324 Nastavni

kurikulum .Matijević

12 13

SE1 312 Nastavni

kurikulum V.Rajić

S2 Prirodosl.4

M.Ćaleta

SHj 324 Nastavni

kurikulum .Matijević

S6 322 Filozofija odgoja

Knezović

13 14

S1 Prirodosl.4

M.Ćaleta

S3NJ 312 Nastavni

kurikulum V.Rajić

P 308 Kineziologija

I. Prskalo, M. Lorger

14 15

S1 322 Filozofija odgoja

Knezović

S2 SK Kineziologija S. Mraković

15 16

P Filozofija odgoja 2 13 Knezović

16 17

Izbotni kolegij 835 + 903 317 Obrazovanje za demokratsko društvo D. Velički

S4 SK Kineziologija S. Mraković

S5 322 Filozofija odgoja

Knezović

17 18

18 19

19 20

Page 7: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

7

2. god. 2016./2017. UTORAK 4. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

P + S 317 Njemačka i

Austrija od 1945. do danas D. Velički

P + S

315

Informacijski sustavi V. Zovko

9 10

P + S 317 Uvod u dječju knjiž. njem.

govornog područja

Iris Š. Pelajić

V6 213 Uvod u inf. K.T

10 11

11 12

KK4

12 13

V2 213 Uvod u inf.

Markovac

13 14

S6 SK Kineziologija S. Mraković

V1 213 Uvod u

inf. Markovac

14 15

KK2

S4 322 Filozofija odgoja

Knezović

S5 SK Kineziologija S. Mraković

15 16

S1 SK Kineziologija S. Mraković

S3 322 Filozofija odgoja

Knezović

KK5

16 17

S2 322 Filozofija odgoja

Knezović

S3 SK Kineziologija S. Mraković

17 18

18 19

19 20

Page 8: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

8

2. god. 2016./2017. SRIJEDA 4. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

S Gramatika suvremenog njemačkog jezika 3Šmidt Pelajić

9 10

P 215 Anglosaksonske kulture

LZM

V1 Gr.suv.nj.j. 3Šmidt Pelajić

P 315

Računalne

mreže

T. Vrbanec (svaki drugi

tjedan)

V8 213 Uvod u

inf. Markovac

10 11

SA 215 Anglosa kulture LZM

V2 Gr.suv.nj.j. 3Šmidt Pelajić

V4 206 Glazbena kult.2 T. Jurkić Sviben

11 12

SB 313 Anglosa kulture LZM

V4 213 Uvod u

inf. Markovac

P + S 20A Uvod u svjetsku

književnost P. Marušić

V5 206 Glazbena kult.1 T. Jurkić Sviben

12 13

V1 206 Glazbena kult.2 T. Jurkić Sviben

P+V 204 Slikanje 2 D. Žabčić

13 14

P 209 Istraživanje učenja i poučav. e.j.

K. Cergol Kovačević

P 312 Teorijske osnove nastave stranih

jezika Gehrmann

14 15

SA 209 Istraživanje uč.

i pouč. e.j. K. C. K.

15 16

SB 209 Istraživanje uč.

i pouč. e.j. K. C. K.

16 17

17 18

P Glazbena kultura 2 13 D. Atanasov- Piljek

18 19

Pjevački zbor Učiteljskog fakulteta 13

Studenti koji pjevaju u zboru ne mogu imati u isto vrijeme izborni kolegij 19 20

Page 9: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

9

2. god. 2016./2017. ČETVRTAK 4. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

VC 208 Integ.

j.vj. e.j. Parizoska

V1/2 312 Jezične vježbe njem.jez. 4 Rončević

9 10

VC 208 Integ.

j.vj. e.j. Parizoska

P Nastavni kurikulum 308 M. Matijević

10 11

VC 208 Integ.

j.vj. e.j. Parizoska

11 12

VC 208 Integ.

j.vj. e.j. Parizoska

V3 206 Glazbena kult.2 T. Jurkić Sviben

SLk 324 Nastavni

kurikulum .Matijević

12 13

P Uvod u informatiku 308 V. Markovac

V6 206 Glazbena kult.2 T. Jurkić Sviben

13 14

KK1

V2 206 Glazbena kult.2 T. Jurkić Sviben

V5 315 Uvod u

inf. K.T

P+S 24 Teorija likovnog oblikovanja 2 Huzjak

S 213 Računalne mreže

V. Markovac

14 15

V3 315 Uvod u inf. K.T

Izborni kolegij 15 16

16 17

Izborni kolegij

KK6

17 18

18 19

19 20

Page 10: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

10

2. god. 2016./2017. PETAK 4. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

P PK Kineziologija

, M. Lorger

9 10

S6 Prirodosl.4

M.Ćaleta

10 11

P Prirodoslovlje 4 13 Marko Ćaleta

11 12

VA 313 Integ.

j.vj. e.j. Legac

VB 217 Integ. j.vj.

e.j. Novaković

S3 Prirodosl.4 M.Ćaleta

12 13

VA 313 Integ.

j.vj. e.j. Legac

VB 217 Integ. j.vj.

e.j. Novaković

S4 Prirodosl.4 M.Ćaleta

13 14

VA 313 Integ.

j.vj. e.j. Legac

VB 217 Integ. j.vj.

e.j. Novaković

KK3

14 15

VA 313 Integ.

j.vj. e.j. Legac

VB 217 Integ. j.vj.

e.j. Novaković

15 16

P 215 Osnove književnosti na e. j.

K. Mikulan

16 17

SA 215 Os.knj.e.j. K.Mikulan

17 18

SB 215 Os.knj.e.j. K.Mikulan

18 19

19 20

Page 11: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

11

3. god. 2016./2017. PONEDJELJAK 6. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

9 10

P Kineziološka metodika 1 308 I. Prskalo

10 11

P 215 Dj. knjiž. na e.j.

S. N. Kovač

P + S 317 Sociokulturološke

teme u nastavi njemačkoga jezika

D. Velički

P + S 322 Rane soc.-ped.

interv. I. Velimirović

S Inf 217 Hrvatska dj. književnost Gabelica

11 12

SB 311 Dj. knjiž. na

e.j. Kujunđić

S Lk 217 Hrvatska dj. književnost Gabelica

12 13

S + V 317 Primjena jez. vješt. u analizi

teksta I. Rončević

13 14

P 215 Suvremeni e.j. i lingvistika 2

KCK

S Oz 217 Hrvatska dj. književnost Gabelica

14 15

15 16

16 17

Izbotni kolegij 835 + 903 317 Obrazovanje za demokratsko društvo D. Velički

17 18

18 19

19 20

Page 12: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

12

3. god. 2016./2017. UTORAK 6. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

V1 24 L. K.

I.G. Kčinbači

P+S 209

Dječja

književnost 2

D. Težak

P 211 Pismo 2 D. Brčić

9 10

VA 204 Pismo Brčić

V6 24 L. K.

I.G. Kčinbači

10 11

P 211 Dj. knjiž. na e.j.

Milković

11 12

SA 215 Dj. knjiž. na

e.j. I.Milković

V3 24 L. K.

I.G. Kčinbači

VB 204 Pismo Brčić

12 13

V 315

Napredno korištenje računala i interneta

M. Varga

13 14

PRAKSA U NASTAVI

ENGLESKOG JEZIKA

P + S 317 Fantastična knjiž. njem. govornog

područja za djecu i mladež

Iris Š. Pelajić

14 15

15 16

P+S 317 Metodika njem. j: razvoj j. vještina nj.j. 2 Petravić

16 17

17 18

18 19

19 20

Page 13: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

13

3. god. 2016./2017. SRIJEDA 6. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

9 10

P Likovna kultura I 13 I.Gagić Kičinbači

P 17 Grafika 1 L. Petrač

P Likovna kultura I 13 I.Gagić Kičinbači

10 11

P 308 Hrvatska dječja književnost

D.Težak

V4 24 L. K.

I.G. Kčinbači

VA 17 Grafika

2 Petrač

V8 KD KM1

Lorger

11 12

P 215

Metodika e.j.: rano učenje R. Šamo

S Nj 312 Hrvatska dj. književnost D. Težak

V7 KD KM1

Lorger

VB 17

Grafika 2

Petrač

12 13

13 14

SA 215 Metodika e.j.: rano učenje

R. Šamo

SB 324 Osnove prevođenja e.j.

LZM

P 308 Hrvatska dječja književnost

M. Gabelica

14 15

SA 324 Osnove

prevođenja e.j. LZM

SB 215 Metodika e.j.: rano učenje

R. Šamo

15 16

P Metodika likovne kultura I 13 Miroslav Huzjak

16 17

P Metodika glazbene kulture 1 13 D. Atanasov

17 18

18 19

19 20

Pjevački zbor Učiteljskog fakulteta 13

Studenti koji pjevaju u zboru ne mogu imati u isto vrijeme izborni kolegij

Page 14: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

14

3. god. 2016./2017. ČETVRTAK 6. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

S E1 324 Hrvatska dj. književnost D. Težak

V2 24 L. K.

I.G. Kčinbači

P+S+V 209

Hrvatski standardni

jezik 2

D. P. Franić

S 215 En .uč. j.

struke S. Pavić

9 10

S E2 324 Hrvatska dj. književnost D. Težak

P+S 317 Metodika njem. j:

rano učenje 1 A. Šenjug Golub

S 215 En .uč. j. struke

S. Pavić

V5 24 L. K.

I.G. Kčinbači

10 11

P 315 Napredno korištenje računala i interneta P. Oreški

11 12

P 215 Osnove prevođenja e.j.

LZM

S 209 En .uč. j. struke

S. Pavić

12 13

S 215

En .uč. j. struke S. Pavić

13 14

PRAKSA U NASTAVI

ENGLESKOG JEZIKA

14 15

P Njemački jezik učiteljske struke Svi moduli koji slušaju njem,j. 313

I. Šmidt Pelajić

15 16

AP Engleski jezik 208 učiteljske struke

S. Pavić

S Njemački jezik učiteljske struke Svi moduli koji slušaju njem,j. 313

I. Šmidt Pelajić

16 17

S Njemački jezik učiteljske struke Svi moduli koji slušaju njem,j. 313

I. Šmidt Pelajić

BP Engleski jezik 208 učiteljske struke

S. Pavić

17 18

18 19

19 20

Page 15: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

15

3. god. 2016./2017. PETAK 6. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

V5 KD KM1 Jenko

VA 311 M.ej r .učenje Smolić

9 10

V2 KD KM1 Jenko

10 11

P PK Kineziološka metodika 1

I. Prskalo, M. Lorger

V6 KD KM1 Jenko

11 12

V1 KD KM1 Jenko

P+S 17 Prostorno plastičko oblikovanje 4 S. Živković

12 13

VB 311 M.ej r .učenje Smolić

V3 KD KM1 Jenko

13 14

V4 KD KM1 Jenko

VC 311 M.ej r .učenje Smolić

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

Page 16: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

16

4. god. 2016./2017. PONEDJELJAK 8. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

V1 M

G.k. 2

V2

K.m. 2

V4

M. hrv. j. Budinski Oš I.G. Kovačić

P Kineziološka metodika 3 308 I. Prskalo

9 10

10 11

V3

K.m. 2

V9

M G.k. 2

V7 M. hrv. j. 3 Budinski Oš I.G. Kovačić

11 12

S1 11,15sati 208 M. prirode i

društva 2 Bertić

12 13

P 12,15 sati 308 Kineziološka metodika 3

Prskalo, M. Lorger

13 14

S2 208 M. prirode i

društva 2 Bertić

14 15

P Metodika prirode i društva 2 13 Daniela Bertić -Alena Letina

15 16

P + V 208 Dramski

odgoj R. Jurinović

16 17

Izbotni kolegij 835 + 903 317 Obrazovanje za demokratsko društvo D. Velički

17 18

18 19

19 20

Page 17: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

17

4. god. 2016./2017. UTORAK 8. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

V2

M L. k.

Nevjestić

V6

M. hrv. j. 3 Kolar B. Oš D. Trstenjak

V7 M

G.k. 2

V9

K.m. 2

9 10

10 11

V1

K.m. 2

V2 M

G.k. 2

V3 10-12,30 sati M. hrv. j. 3 Franjčec 0. š. T. Ujević

V4 M

L. k. Nevistić

11 12

12 13

SA 215 Govor i raz. na e.j. 2 Kujunđić

P 308 Metodika hrvatskog jezika 2

Kolar Billege

13 14

S3 324 Kvalit. i kvant. m. 1

S. Opić

S5 208 M. prirode i

društva 2 Bertić

SB 215Govor i raz. na e.j. 2 Kujunđić

14 15

S5 324

Kvalit. i kvant. m. 1 S. Opić

S6 208 M. prirode i

društva 2 Bertić

15 16

P Kvalitativne i kvantitativne metode 1 13

S. Opić

16 17

P 13 Metodika hrvatskog jezika 2

V. Budinski

S6 324Kvalit. i kvant. m. 1

S. Opić

17 18

S2 324 Kvalit. i kvant. m. 1

S. Opić

Opić Opić

18 19

S4 324Kvalit. i kvant. m.

1 S. Opić

19 20

S1 324 Kvalit. i kvant. m.

1 S. Opić

Page 18: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

18

4. god. 2016./2017. SRIJEDA 8. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

V3

M L. k.

Nevistić

V4

K.m. 2

V5 M

G.k. 2

V7

K.m. 2

9 10

10 11

V1 M

L. k. Nevistić

V6

K.m. 2

V8 M

G.k. 2

V2 M. hrv. j. 3 Oš Kajzerica

11 12

12 13

Bobinski S3 208 M. prirode i

društva 2 Bertić

13 14

S3 M. matematika 2

Glasnovič

S4 208 M. prirode i

društva 2 Bertić

14 15

P Metodika likovne kulture 3 13 M. Huzjak

15 16

S2 326

M. matematika 2 Glasnovič

16 17

S1 326 M. matematika 2

Glasnovič

17 18

18 19

P Metodika glazbene kulture 3 13

D. Atanasov

19 20

Pjevački zbor Učiteljskog fakulteta 13

Studenti koji pjevaju u zboru ne mogu imati u isto vrijeme izborni kolegij

Page 19: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

19

4. god. 2016./2017. ČETVRTAK 8. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

V5

K.m. 2

V6 M

G.k. 2

V8 M

L. k. Jurić

V7

M G.k. 2

9 10

V 313

Program. eduk.

prog. pak. N.Rogulja

10 11

V1 10-12,30

sati M. hrv. j. 3 Franjčec 0. š. T. Ujević

V3 M

G.k. 2

V5 M

L. k. Jurić

V8

K.m. 2

V6 M

G.k. 2

11 12

12 13

S6 12,15 sati 326 M. matematika 2

Glasnovič

13 14

13,15 sati P Metodika početne nastave matematike 2 308

D. Glasnović

14 15

SA 322 Pisanje ak.t. na

e.j. Davies

P + S 211 Multikulturalnost

i europski identitet

I.Rončević

P Metodika početne nastave matematike 2 308 D. Glasnović

15 16

S4 326

M. matematika 2 Glasnovič

P 213 Program. eduk. prog. pak. M. Dumančić

SB 322 Pisanje ak.t. na

e.j. Davies

S + V 211 Njemački jezik

znanstvenog diskursa

I. Rončević

16 17

P + S 20A Klasični med. u nastavi hr. j.

S5 326 M. matematika 2

Glasnovič

17 18

P+S 317 Metodka nj.j. pos. j. z. 2 Petravić

P + S 315 Multimed. U nastavi hr. j. M. Gregurić

18 19

19 20

Page 20: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

20

4. god. 2016./2017. PETAK 8. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

V5 M. hrv. j. 3 Ivančić Oš M. Gupca

V4 M. hrv. j. Budinski Oš I.G. Kovačić

P 24 Vizualne

komunikacije Živković

9 10

10 11

P 312 Metodika engleskog jezika:

vrednovanje I. Cindrić

V 24 Vizualne

komunikacije Živković

V4 10,30

M G.k. 2

11 12

SB 312 M. e.j.:

vrednovanje Cindrić

V8 M. hrv. j. 3 Ivančić Oš M. Gupca

12 13

SA 312 M. e.j.:

vrednovanje Cindrić

13 14

V1 213 Kvalitativne i kvantitativne metode 1 3.03.2017. 10.03.2017. 17.03.2017. V. Galašev

V2 213 Kvalitativne i kvantitativne metode 1 24.03.2017. 31.03.2017. 7.04.2017. V. Galašev

V3 213 Kvalitativne i kvantitativne metode 1 14.04.2017. 21.04.2017. 28.04.2017. V. Galašev

V4 213 Kvalitativne i kvantitativne metode 1 5.05.2017. 12.05.2017. 19.05.2017. V. Galašev

V5 213 Kvalitativne i kvantitativne metode 1 26.05.2017. 2.06.2017. 9.06.2017. V. Galašev

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

Page 21: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

21

5. god. 2016./2017. PONEDJELJAK 10. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

VA 311 Met. vj. e.j. OŠ I. Kršnjavi Štefan Bilić

V3 208 M. PiDa

Bertić OŠ.

Kajzerica 8,45sati

V4 M. Matemat

Oš Harambašića

Lukačić

9 10

SOZ 211 M. hrvatskog

jezika 4 Kolar Billege

SInf 213 Inter. pr. m. Gregurić

10 11

SOz 213 Inter. pr. m. Gregurić

SInf 211 M. hrvatskog

jezika 4 Kolar Billege

11 12

SHj 211 M. hrvatskog

jezika 4 Kolar Billege

SLk 213 Inter. pr. m. Gregurić

12 13

P 215 Suv. roman e.j.

S. N. Kovač

SHj 213 Inter. pr. m. Gregurić

SLk 211 M. hrvatskog

jezika 4 Kolar Billege

13 14

SE1 213 Inter. pr. m. Gregurić

SE2 324 M. hrvatskog

jezika 4 V. Velički

SNj 211 M. hrvatskog

jezika 4 Kolar Billege

14 15

SE1 324 M. hrvatskog

jezika 4 V. Velički

SE2 213 Inter. pr. m. Gregurić

15 16

P 315 Primijenjena lingvistika u e.j.2

J. Parizoska

SNJ 213 Inter. pr. m. Gregurić

16 17

P Interdisciplinarni pristup medijima 13 M. Gregurić

17 18

SA 315 Primijenjena ling. u e.j.2

J.P,

18 19

SB 315 Primijenjena ling. u e.j.2

J.P,

19 20

Page 22: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

22

5. god. 2016./2017. UTORAK 10. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

VB Met. vj. e.j. OŠ T.G. Smolić

V5 M. Matemat

Oš SS Kranjčević

10,45-13,10 Souice

V6 208 M.

PiDa Bertić

8,45sati OŠ. I

T. Ujević

V8 208 M.

PiDa S. Androić

OŠ. M. P.Miškine

9 10

10 11

11 12

12 13

VB Met. vj. e.j. OŠ T.G. Smolić

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

Page 23: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

23

5. god. 2016./2017. SRIJEDA 10. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

V 4 M.

PiDa Androić

OŠ. A. Šenoa

V6 M.

Matemat. K. Čosić 3.,4.,5.sat Oš D.Trstenjak

V7 M.

Matemat. Kulušić Oš M. Gupca

V8 M.

Matemat. Režek

Oš. K.

Tomislav

9 10

10 11

VC 311 Met. vj. e.j. OŠ D. Posedi

V 1 M. PiDa

Prohaska Ž. OŠ. I

G. Kovačić 10,40

11 12

12 13

V 317 Metodika njem.j. planiranje nast. nj.j. i a. udž. 2 Knežević

P 211 Suvremene metodičke

teorije M.Kolar

13 14

P 20 plava s. Istraživanje dječjeg lik. stv.2 M. Huzjak

S 211 Suvremene metodičke

teorije M.Kolar

14 15

P 308 Metodika hrvatskog jezika 4

V. Velički

15 16

P 308 Metodika hrvatskog jezika 4

V. Velički

16 17

Izborni kolegij

17 18

18 19

19 20

Page 24: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

24

5. god. 2016./2017. ČETVRTAK 10. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

V2 211 M.

PiDa S. Androić

OŠ. P. Miškine

V3 M. Matemat

Oš A Harambašić

Penzer

VA Istr. dječjeg lik. stv Huzjak

V 213

Metodika nastave

inf. 2 Dumančić

Na školama

9 10

VB Istr. dječjeg lik. stv Huzjak

10 11

11 12

P + S 317 Didaktičko-

metodički diskurs na njj

B. Filipan-Žignić

P 213

M. nastave inf. 2

M. Dmančić 12 13

SA 215 Suv. roman e.j.

Milković

13 14

SB 322 Suv. roman e.j.

Kujunđić

P+S 312 Interkulturalno učenje i knji nj.g. Područja Gehrman

14 15

Izborni kolegij Izborni kolegij

15 16

P+S 317

Metodika njem.j. planiranje nast. nj.j. i a. udž. 2 A. Petravić

16 17

Izborni kolegij Izborni kolegij

17 18

18 19

19 20

Page 25: Raspored US ljetni semestar 2016 2017.d - ufzg.unizg.hr · PDF fileNjemačka i Austrija od 1945. do danas D. Velički P + S 315 Informacijsk i sustavi ... Gramatika suvremenog njemačkog

25

5. god. 2016./2017. PETAK 10. semestar PREDAVANJA (ZAJEDNIČKI I OPĆI KOLEGIJI)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PROGRAM 835 PROGRAM 903

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

ODGOJNE ZNANOSTI

INFORMA TIKA

8 9

V1 M.

Matemat. Trupčević

Oš. A. Šenoa

V2 M.

Matemat. Režek

Oš. K.

Tomislav

VA/VB Metodičke vj. njem j. u školama

V7 208 M.PiDa

Bertić 8,45sati OŠ. I

T. Ujević

9 10

10 11

V 5

M. PiDa Prohaska Ž.

OŠ. I G. Kovačić

10,40

11 12

VA/VB Metodičke vj. njem j. u školama

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20