3
Raspored Septembar II ispitnog roka 2017/18 FIZIČKO VASPITANJE I SPORT PRVA GODINA PREDMET PROFESOR TERMIN VREME SALA Antropomotorika Aleksandar Gadžić Teorijski deo 18.09.2018. Praktični deo 18.09.2018. 14:00 09:30 A-03 Zavod-sala 4 Psihologija fizičkog vaspitanja i sporta Milica Čolović 12.09.2018. 11:00 A-23 Fudbal Predrag Nemec Teorijski deo 11.09.2018. Praktični deo 10.09.2018. 15:00 8:30 A-21 Zavod - Hala Funkcionalna anatomija Mirko Rosić 21.09.2018. 12:00 A-03 Engleski jezik 1 Jovana Radojković 13.09.2018. 11:00 10:00 А-01 E01 Informatika Dragan Cvetković 20.09.2018. 16:00 E 01 Fiziologija sa osnovama biohemije Mirko Rosić 14.09.2018. 12:00 S-13 Rukomet Predrag Nemec Teorijski deo 17.09.2018. Praktični deo 17.09.2018. 15:00 08:30 A-03 Zavod - Hala Pedagogija fizičkog vaspitanja i sporta Dragana Bogavac 19.09.2018. 11:00 A-03 DRUGA GODINA PREDMET PROFESOR TERMIN VREME SALA Fudbal Predrag Nemec Teorijski deo 11.09.2018. Praktični deo 10.09.2018. 15:00 8:30 A-21 Zavod - Hala Biomehanika Predrag Gavrilović 21.09.2018. 10:00 S-16 Košarka Branislav Banić Teorijski deo 22.09.2018. Praktični deo 18.09.2018. 13:00 08:30 S-13 Zavod- Hala Odbojka Predrag Nemec Teorijski deo 20.09.2018. Praktični deo 17.09.2018. 15:00 10:00 A-21 Zavod-Hala Plivanje/ Vaterpolo Vladan Marković Praktični deo 12.09.2018. Teorijski deo 12.09.2018. 12:30 15:00 Zavod- Bazen S18

Raspored Septembar II ispitnog roka 2017/18repository.singidunum.edu.rs/ispitni_rokovi/redovni/2018/ffkms-fvs-septembar-ii-2018.pdfRaspored Septembar II ispitnog roka 2017/18 FIZIČKO

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Raspored Septembar II ispitnog roka 2017/18

FIZIČKO VASPITANJE I SPORT

PRVA GODINA

PREDMET PROFESOR TERMIN VREME SALA

Antropomotorika Aleksandar Gadžić Teorijski deo 18.09.2018. Praktični deo 18.09.2018.

14:00 09:30

A-03 Zavod-sala 4

Psihologija fizičkog vaspitanja i sporta Milica Čolović 12.09.2018.

11:00 A-23

Fudbal Predrag Nemec Teorijski deo 11.09.2018. Praktični deo 10.09.2018.

15:00 8:30

A-21 Zavod - Hala

Funkcionalna anatomija

Mirko Rosić 21.09.2018. 12:00 A-03

Engleski jezik 1 Jovana Radojković 13.09.2018. 11:00 10:00

А-01 E01

Informatika

Dragan Cvetković 20.09.2018. 16:00 E 01

Fiziologija sa osnovama biohemije

Mirko Rosić 14.09.2018. 12:00 S-13

Rukomet Predrag Nemec Teorijski deo 17.09.2018. Praktični deo 17.09.2018.

15:00 08:30

A-03 Zavod - Hala

Pedagogija fizičkog vaspitanja i sporta Dragana Bogavac 19.09.2018. 11:00 A-03

DRUGA GODINA

PREDMET PROFESOR TERMIN VREME SALA

Fudbal Predrag Nemec Teorijski deo 11.09.2018. Praktični deo 10.09.2018.

15:00 8:30

A-21 Zavod - Hala

Biomehanika Predrag Gavrilović 21.09.2018. 10:00 S-16

Košarka Branislav Banić Teorijski deo 22.09.2018. Praktični deo 18.09.2018.

13:00 08:30

S-13 Zavod- Hala

Odbojka Predrag Nemec Teorijski deo 20.09.2018. Praktični deo 17.09.2018.

15:00 10:00

A-21 Zavod-Hala

Plivanje/ Vaterpolo Vladan Marković Praktični deo 12.09.2018. Teorijski deo 12.09.2018.

12:30 15:00

Zavod- Bazen S18

Engleski jezik 2 Jovana Radojković 15.09.2018. 11:00 А-03

Didaktika Dragana Bogavac 18.09.2018. 11:00 S-16

Sportska medicina Nenad Dikić 19.09.2018. 13:00 14:00

E01 S-13

Atletika (diferencijalni) Ivan Ćuk Praktični deo 20.09.2018. Teorijski deo 19.09.2018.

10:00 11:00

stadion S13

Ishrana Svetlana Stanišić 13.09.2018. 17:00 16:00

A03 E02

Trenažna tehnologija Predrag Nemec 21.09.2018. 10:00 S-15

Dečiji sport (diferencijalni) Vesna Nemec Praktični deo 12.09.2018. Teorijski deo 12.09.2018.

12:30 15:00

Zavod- sala 4 A-23

Praktični deo ispita se održava u Domu sportova Zavoda za sport I medicine sporta.

TREĆA GODINA

PREDMET PROFESOR TERMIN VREME SALA

Sportska Gimnastika

Saša Veličković

Praktični deo 21.09.2018. Teorijski deo 21.09.2018.

09:30 14:00

Zavod-sala 3 S-13

Rekreacija (izborni predmet) Vesna Nemec Praktični deo 12.09.2018. Teorijski deo 12.09.2018.

12:30 15:00

Zavod- sala 4 A-23

Menadžment u sportu Radovan Ilić 11.09.2018. 12:00 S16

Košarka Branislav Banić Teorijski deo 22.09.2018. Praktični deo 18.09.2018.

13:00 08:30

S-13 Zavod- sala 4

Fudbal

Predrag Nemec Teorijski deo 11.09.2018. Praktični deo 10.09.2018.

15:00 08:30

A-21 Zavod-Hala

Razvojna sa pedagoškom psihologijom

Milica Čolović 21.09.2018. 12:00 S-13

Menadžment ljudskih resursa Jelena Đorđević Boljanović 11.09.2018. 16h Kumodraška 261 Prostorija 004

Engleski jezik 3

Jovana Radojković 20.09.2018. 11:00 А-03

Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije

Dragana Petrović 22.09.2018. 10:00 S-16

Personalni fitnes (izbornipredmet)

Vesna Nemec Praktični deo 12.09.2018. Teorijski deo 12.09.2018.

12:30 15:00

Zavod-sala 4 A23

Metodika vežbi oblikovanja (izbornipredmet)

Aleksandar Gadžić Teorijski deo 18.09.2018. Praktični deo 18.09.2018.

14:00 09:30

A-03 Zavod-sala 4

Praktični deo ispita se održava u Domu sportova Zavoda za sport I medicine sporta.

ČETVRTA GODINA

PREDMET PROFESOR TERMIN VREME SALA

Rukomet Predrag Nemec Teorijski deo 17.09.2018. Praktični deo 17.09.2018.

15:00 08:30

A-03 Zavod - Hala

Odbojka Predrag Nemec Teorijski deo 20.09.2018. Praktični deo 17.09.2018.

15:00 10:00

A-21 Zavod-Hala

Menadžment ljudskih resursa Jelena Đorđević Boljanović

11.09.2018. 16h Kumodraška 261 Prostorija 004

Samoodbrana Branislav Banić Teorijski deo 22.09.2018. Praktični deo 18.09.2018.

13:00 09:30

S-13 Zavod- sala 4

Razvojna sa pedagoškom psihologijom

Milica Čolović 21.09.2018. 12:00 S-13

Marketing u sportu

Slavko Alčaković 11.09.2018. 14:00 A01

Fizičko vežbanje dece sa posebnim potrebama Vesna Nemec Teorijski deo 19.09.2018. Praktični deo 19.09.2018.

18:0016:00

S-15 Bazen Banjica

Teorija I metodika fizičkog vaspitanja Aleksandar Gadžić Teorijski deo 18.09.2018. Praktični deo 18.09.2018.

14:00 09:30

A-03 Zavod-sala 4

Enlgeski jezik 4

Jovana Radojković 12.09.2018. 10:00 S17

Praktična istraživanja i poslovne veštine Radovan Ilić 20.09.2018. 12:00 E-01

Praktični deo ispita se održava u Domu sportova Zavoda za sport I medicine sporta.