RASPORED SATI ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE poslovno planiranje pred ¢â‚¬â€œ p3 8. sat 15.05- 15.50

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RASPORED SATI ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE poslovno planiranje pred...

 • RASPORED SATI ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2018./2019. 3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA MARKETINGA I KOMUNIKACIJA – redovni studenti – smjer KOMUNIKACIJE

  1. TJEDAN NASTAVE PREDDIPLOMSKI STUDIJ (04.03.-08.03.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  5.sat 12.30-13.15

  6.sat 13.20-14.05

  7. sat 14.15-15.00

  MARKETING DRUŠTVENIH

  MEDIJA – PRED – P4

  POSLOVNO PLANIRANJE

  PRED – P3

  8. sat 15.05- 15.50

  MARKETING DRUŠTVENIH

  MEDIJA – PRED – P4

  POSLOVNO PLANIRANJE

  PRED – P3

  9. sat 15.55-16.40

  MARKETING DRUŠTVENIH

  MEDIJA – VJEŽ – P4

  POSLOVNO PLANIRANJE

  VJEŽ – P3

  10. sat 17.00-17.40

  MEDIJSKI MENADŽMENT

  PRED - 304

  POLITIČKO KOMUNICIR. –

  PRED – P1

  OSNOVE KORPORATIVNE

  KOM. – PRED – P1

  IZ B

  - O

  SN O

  V E

  N JE

  M A

  Č K

  O G

  J EZ

  . -

  30 4

  IZ B

  O R

  N I

  - M

  A R

  K ET

  IN G

  U

  M A

  LO P

  R O

  D A

  JI –

  P 1

  11.sat 17.45-18.25

  MEDIJSKI MENADŽMENT

  PRED - 304

  POLITIČKO KOMUNICIR. –

  PRED – P1

  OSNOVE KORPORATIVNE

  KOM. – PRED – P1

  12. sat 18.30-19.10

  MEDIJSKI MENADŽMENT

  VJEŽ - 304

  POLITIČKO KOMUNICIR. –

  VJEŽ – P1

  OSNOVE KORPORATIVNE

  KOM. – VJEŽ – P1

  13. sat 19.25-20.05

  IZ B

  – K

  O N

  K .

  G O

  SP O

  D A

  R . -

  3 0

  3

  IZ B

  – K

  O M

  . E M

  O .

  U S

  F. M

  . - 3

  0 7

  IZ B

  - K

  R EA

  TI V

  N O

  R A

  ZM IŠ

  . –

  P 4

  14. sat 20.10-20.50

  15. sat 20.55-21.35

 • RASPORED SATI ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2018./2019. 3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA MARKETINGA I KOMUNIKACIJA – redovni studenti – smjer KOMUNIKACIJE

  2.TJEDAN NASTAVE PREDDIPLOMSKI STUDIJ (11.03.-15.03.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  5.sat 12.30-13.15

  6.sat 13.20-14.05

  7. sat 14.15-15.00

  MARKETING DRUŠTVENIH

  MEDIJA – PRED – P4

  POSLOVNO PLANIRANJE

  PRED – P3

  8. sat 15.05- 15.50

  MARKETING DRUŠTVENIH

  MEDIJA – PRED – P4

  POSLOVNO PLANIRANJE

  PRED – P3

  9. sat 15.55-16.40

  MARKETING DRUŠTVENIH

  MEDIJA – VJEŽ – P4

  POSLOVNO PLANIRANJE

  VJEŽ – P3

  10. sat 17.00-17.40

  MEDIJSKI MENADŽMENT

  PRED - 304

  POLITIČKO KOMUNICIR. –

  PRED – P1

  OSNOVE KORPORATIVNE

  KOM. – PRED – P1

  IZ B

  O R

  N I

  - M

  A R

  K ET

  IN G

  U

  M A

  LO P

  R O

  D A

  JI –

  P 1

  IZ B

  U P

  R A

  V LJ

  A N

  JE

  LJ U

  D . P

  O T.

  . –

  P 3

  11.sat 17.45-18.25

  MEDIJSKI MENADŽMENT

  PRED - 304

  POLITIČKO KOMUNICIR. –

  PRED – P1

  OSNOVE KORPORATIVNE

  KOM. – PRED – P1

  12. sat 18.30-19.10

  MEDIJSKI MENADŽMENT

  VJEŽ - 304

  POLITIČKO KOMUNICIR. –

  VJEŽ – P1

  OSNOVE KORPORATIVNE

  KOM. – VJEŽ – P1

  13. sat 19.25-20.05

  IZ B

  – K

  O N

  K .

  G O

  SP O

  D A

  R . -

  3 0

  3

  IZ B

  – K

  O M

  . E M

  O . U

  SF . M

  . - 3

  0 7

  IZ B

  - K

  R EA

  TI V

  N O

  R A

  ZM IŠ

  . –

  P 4

  IZ B

  – U

  P R

  A V

  . L JU

  D .

  P O

  TE N

  C . -

  3 0

  4

  14. sat 20.10-20.50

  15. sat 20.55-21.35

 • RASPORED SATI ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2018./2019. 3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA MARKETINGA I KOMUNIKACIJA – redovni studenti – smjer KOMUNIKACIJE

  3.TJEDAN NASTAVE PREDDIPLOMSKI STUDIJ (18.03.-22.03.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  5.sat 12.30-13.15

  6.sat 13.20-14.05

  7. sat 14.15-15.00

  MARKETING DRUŠTVENIH

  MEDIJA – PRED – P4

  POSLOVNO PLANIRANJE

  PRED – P3

  8. sat 15.05- 15.50

  MARKETING DRUŠTVENIH

  MEDIJA – PRED – P4

  POSLOVNO PLANIRANJE

  PRED – P3

  9. sat 15.55-16.40

  MARKETING DRUŠTVENIH

  MEDIJA – VJEŽ – P4

  POSLOVNO PLANIRANJE

  VJEŽ – P3

  10. sat 17.00-17.40

  MEDIJSKI MENADŽMENT

  PRED - 304

  POLITIČKO KOMUNICIR. –

  PRED – P1

  OSNOVE KORPORATIVNE

  KOM. – PRED – P1

  IZ B

  - O

  SN O

  V E

  N JE

  M A

  Č K

  O G

  J EZ

  . -

  30 4

  IZ B

  O R

  N I

  - M

  A R

  K ET

  IN G

  U

  M A

  LO P

  R O

  D A

  JI –

  P 1

  11.sat 17.45-18.25

  MEDIJSKI MENADŽMENT

  PRED - 304

  POLITIČKO KOMUNICIR. –

  PRED – P1

  OSNOVE KORPORATIVNE

  KOM. – PRED – P1

  12. sat 18.30-19.10

  MEDIJSKI MENADŽMENT

  VJEŽ - 304

  POLITIČKO KOMUNICIR. –

  VJEŽ – P1

  OSNOVE KORPORATIVNE

  KOM. – VJEŽ – P1

  13. sat 19.25-20.05

  IZ B

  – K

  O N

  K .

  G O

  SP O

  D . –

  1 06

  /4

  IZ B

  – K

  O M

  . E M

  O .

  U S

  F. M

  . - 3

  1 2

  IZ B

  - K

  R EA

  TI V

  N O

  R A

  ZM IŠ

  . –

  P 4

  14. sat 20.10-20.50

  15. sat 20.55-21.35

 • RASPORED SATI ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2018./2019. 3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA MARKETINGA I KOMUNIKACIJA – redovni studenti – smjer KOMUNIKACIJE

  4.TJEDAN NASTAVE PREDDIPLOMSKI STUDIJ (25.03.-29.03.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  5.sat 12.30-13.15

  6.sat 13.20-14.05

  7. sat 14.15-15.00

  MARKETING DRUŠTVENIH

  MEDIJA – PRED – P4

  POSLOVNO PLANIRANJE

  PRED – P3

  8. sat 15.05- 15.50

  MARKETING DRUŠTVENIH

  MEDIJA – PRED – P4

  POSLOVNO PLANIRANJE

  PRED – P3

  9. sat 15.55-16.40

  MARKETING DRUŠTVENIH

  MEDIJA – VJEŽ – P4

  POSLOVNO PLANIRANJE

  VJEŽ – P3

  10. sat 17.00-17.40

  MEDIJSKI MENADŽMENT

  PRED – P2

  POLITIČKO KOMUNICIR. –

  PRED – P1

  OSNOVE KORPORATIVNE

  KOM. – PRED – P1

  IZ B

  O R

  N I

  - M

  A R

  K ET

  IN G

  U

  M A

  LO P

  R O

  D A

  JI –

  P 1

  IZ B

  U P

  R A

  V LJ

  A N

  JE

  LJ U

  D . P

  O T.

  . –

  P 3

  11.sat 17.45-18.25

  MEDIJSKI MENADŽMENT

  PRED – P2

  POLITIČKO KOMUNICIR. –

  PRED – P1

  OSNOVE KORPORATIVNE

  KOM. – PRED – P1

  12. sat 18.30-19.10

  MEDIJSKI MENADŽMENT

  VJEŽ – P2

  POLITIČKO KOMUNICIR. –

  VJEŽ – P1

  OSNOVE KORPORATIVNE

  KOM. – VJEŽ – P1

  13. sat 19.25-20.05

  IZ B

  – K

  O N

  K .

  G O

  SP O

  D . –

  1 06

  /4

  IZ B

  – K

  O M

  . E M

  O . U

  SF . M

  . - 3

  1 2

  IZ B

  - K

  R EA

  TI V

  N O

  R A

  ZM IŠ

  . –

  P 1

  IZ B

  – U

  P R

  A V

  . L JU

  D .

  P O

  TE N

  C . -

  3 0

  7

  14. sat 20.10-20.50

  15. sat 20.55-21.35

 • RASPORED SATI ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2018./2019. 3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA MARKETINGA I KOMUNIKACIJA – redovni studenti – smjer KOMUNIKACIJE

  5.TJEDAN NASTAVE PREDDIPLOMSKI STUDIJ (01.04.-05.04.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PET