raspored-polaganja-ispita-master-jun-2-6-2014

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/12/2019 raspored-polaganja-ispita-master-jun-2-6-2014

  1/2

  Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku kolske 2013/2014. godine

  1

  Master akademske studije

  Modul RI T US EEN EMT

  datum

  17.06. - Napredno softversko inenjerstvo (SI)- Tehnike i metode analize podataka (IT)- Raunarstvo u oblaku (BRS)

  - Satelitske komunikacije (TOS) Senzori i pretvarai u vozilima(RUSN)

  18.06. - Testiranje i kvalitet softvera (SI)- Primena raunarstva u oblasti odbrane i bezbednosti

  (IS)

  - Paketske komunikacije (TOS) - Raunarski upravljaki sistemi(AU,RUSMT)

  - Raunarski merno-informacionisistemi u industriji

  - DSP algoritmi i programiranje(DEKM,DELK)

  - irokopojasne mree za pristup(DELK)19.06. - Heterogene metode za obradu digitalnih signala (RI) - Principi softverskog radija (TOC) -Viemotorni pogoni -Tehnologije organskih

  poluprovodnikih materijala i

  komponenata (DEKM)20.06. - Inenjerstvo zahteva (SI) - Projektovanje RF i mikrotalasnih

  kola i sklopova (RIT)- Raunarski sistemi za merenje ikontrolu (RUSMT)

  - Upravljanje distributivnommreom

  - Adaptivna obrada signala (DELK)- Verovatnoa i statistika (DELK)

  23.06. - Sistemi virtuelne i proirene realnosti (SI) - Elektromagnetska kompatabilnost(RIT)

  - Inteligentne maine (AU)- Inteligentni sistemi (RUSN)

  24.06. - Raunarska animacija (SI)- Bezbednost raunarskih mrea (BRS, RI)- Upravljanje raunarskim resursimai servisima (BRS)

  - Koherentni komunikacioni sistemi(TOS)

  - Fleksibilni proizvodni sistemi(AU)- Modeliranje i simulacija u autoindustriji (RUSMT)

  - Trite elektrine enrgije ideregulacija

  - Otvoreni operativni sistemi (DELK)

  25.06. - Alg.i arhihtek. spec. ra. Sistema (RI)- Napredne web tehnologije (IT)

  - Studijski istraivaki rad 1(TOS,RIS)

  - Studijski istraivaki rad 1(AU,RUSMT)

  - Zatita od atmosferskog pranjenja - Nanoelektronika (DEKM)- Izvori napona napajanja (DELK)

  26.06. - Fazi logika (IT) - Stohastiki procesi, detekcija iestimacija (TOC)

  - Sistemi automatskog upravljanjau vozilima (RUSN)

  - Specijalne elektrine instalacije

  27.06. - Inteligentni sistemi (SI)- Administracija sistema (BRS)- Arhitekture poslovnih informacionih sistema (IS)

  - Digitalna obrada slike (TOS)- irokopojasne mree za pristup(RIT)

  - Prediktivno upravljanje (AU)- Projektovanje mikroprocesorskihmernih instrumenata (RUSMT)

  - Telekomunikacije ulektroenergetici

  - Karakterna animacija (DELK)- Integrisani mokrosisemi (DEKM)

  28.06. - Sveprisutno raunarstvo (SI) - Adaptivne antene i MIMO sistemi(RIT)

  - Elektronska kola za upravljanjepretvaraima

  30.06. - Napredni operativni sistemi (SI)- Virtualizacija (BRS)- Kriptografija (BRS)

  - Obrada sistema u MIMO sistemima(TOS)

  - Upravljanje sloenim sistemima(AU,RUSMT)

  - Statiki elektricitet u tehnolokimprocesima

  - Termovizija (DEKM)- RF sistemi (DELK)

  01.07. - Embeded sistemi (RI) - Distribuirani embeded sistemi (RIT) - Robusno upravljanje (AU) - Obrada video signala (DELK)

  02.07. - Geografski informacioni sistemi (SI)- Primena vieznane logike u predstavljanju i obradidiskretnih signala (IT)- Projektovanje i implementacija sigurnog softvera(BRS)

  - Tehnika i primena lasera (TOS)- Multimedijalni komunikacionisistemi (RIT)

  - Metode inteligentnog upravljanja(AU,RUSMT)

  - Odabrana poglavlja izelektroenergetskih postrojenja

  - Projektovanje EMBEDED sistema(DELK)

  03.07. - Sift kompjuting (RI)- Poslovna inteligencija (IS)

  Projektovanje telekomunikacionihmreza i sistema (TOS,RIS)

  - Odabrana poglavlja iz analizeelektroenergetskih sistema

  - Vremensko-frekvencijska analizasignala (DELK)

  04.06. - Interoperabilnost i integracija informacija (SI)- VoIP mree (RI)

  - Struna praksa (TOS,RIT) - Struna praksa (AU,RUSMT) - Upravljanje elektroenergetskimpretvaraima i pogonima

  - Materijali za nove i alternativneizvore energije (DEKM)

 • 8/12/2019 raspored-polaganja-ispita-master-jun-2-6-2014

  2/2

  Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku kolske 2013/2014. godine

  2

  - Spektralne metode (IT) - Struna praksa - Smart GRID tehnologije (DELK)

  05.07. - Sistemi za upravljanje bazama podataka (SI)- Informacione tehnologije za razvoj sistema E- uprave(IS)

  - Virtuelni dizajn (DELK)

  07.07. - Prepoznavanje uzoraka (IT)- Digitalna forenzika (BRS)

  - Nelinearna optika (TOS)- Beini pristup internetu (RIT)

  - Regulacija elektromotornihpogona (AU,RUSMT)

  - Regulacija elektromotornih pogona - Modelovanje elemenata elektronskihkola i sistema (DELK)

  08.07. - Raunarska neuronauka (RI) Elektromagnetna kompatabilnost uelektroenergetici

  09.07. - Organizacija i upravljanje projektima- Uvod u nauno-istraivaki rad- Preduzetnitvo i planiranje u visokim tehnologijama

  - Organizacija i upravljanjeprojektima (RIT)

  - Organizacija i upravljanjeprojektima (AU,RUSMT)

  - Eksploatacija elektroenergetskihmrea

  - Mikroelektromehaniki sistemi(MEMS) (DEKM,DELK)