22
Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Машинско инжењерство 1. година ...................................................................... Друмски саобраћај 2 Моторна возила и мотори 3 Примењена механика и аутоматско управљање 4 Информатика у инжењерству 5 Машинске конструкције и механизација 6 Индустријски инжењеринг 7 Производно машинство 8 Енергетика и процесна техника 9 2. година ...................................................................... Друмски саобраћај 10 Моторна возила и мотори 11 Примењена механика и аутоматско управљање 12 Информатика у инжењерству 13 Машинске конструкције и механизација 14 Индустријски инжењеринг 15 Производно машинство 16 Енергетика и процесна техника 17 Аутомобилско инжењерство 1. година ...................................................................... 18 2. година ...................................................................... 19 Војноиндустријско инжењерство 1. година ...................................................................... 20 Индустријско инжењерство ПИС 1. година ...................................................................... 21 Инжењерски менаџмент 1. година ...................................................................... 22 Распоред часова за школску 2015/2016. годину Зимски семестар Мастер академске студије САДРЖАЈ

Raspored MASTER Zima 2015-16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cccc

Citation preview

Page 1: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу

Факултет инжењерских наука

Машинско инжењерство1. година ......................................................................

Друмски саобраћај 2 Моторна возила и мотори 3 Примењена механика и аутоматско управљање 4 Информатика у инжењерству 5 Машинске конструкције и механизација 6 Индустријски инжењеринг 7 Производно машинство 8 Енергетика и процесна техника 9

2. година ...................................................................... Друмски саобраћај 10 Моторна возила и мотори 11 Примењена механика и аутоматско управљање 12 Информатика у инжењерству 13 Машинске конструкције и механизација 14 Индустријски инжењеринг 15 Производно машинство 16 Енергетика и процесна техника 17

Аутомобилско инжењерство1. година ...................................................................... 18

2. година ...................................................................... 19

Војноиндустријско инжењерство1. година ...................................................................... 20

Индустријско инжењерство ПИС1. година ...................................................................... 21

Инжењерски менаџмент1. година ...................................................................... 22

Распоред часова за школску 2015/2016. годинуЗимски семестар

Мастер академске студије

САДРЖАЈ

Page 2: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 Инжењерски 8:158:30 алати 2 8:308:45 предавања Ергономија МВ 8:459:00 9:009:15 9:159:30 Сала 201 предавања 9:309:45 Динамика МВ 9:4510:00 Др Ј. Лукић 10:0010:15 вежбе 10:1510:30 Сала Б-I-12 10:3010:45 Сала Б-I-11 10:4511:00 11:0011:15 11:1511:30 Динамика МВ Возила повећане Ергономија МВ 11:3011:45 предавања проходности 11:4512:00 предавања вежбе 12:0012:15 Др А. Јанковић Др Ј. Лукић 12:1512:30 Сала Б-I-12 Сала Б-I-12 Сала Б-I-12 12:3012:45 12:4513:00 13:0013:15 13:1513:30 13:3013:45 Возила повећане 13:4514:00 проходности 14:0014:15 14:1514:30 вежбе 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 Инжењерски 15:1515:30 Сала Б-I-12 ИНЖЕЊЕРСКИ алати 2 15:3015:45 АЛАТИ 2 предавања 15:4516:00 Вежбе 16:0016:15 16:1516:30 Сала 212 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 17:1517:30 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 17:3017:45 17:4518:00 Сандра Стефановић Сала ТЕМПУС 18:0018:15 18:1518:30 Сала 201 18:3018:45 *термин ће бити 18:4519:00 накнадно одређен 19:0019:15 на основу броја 19:1519:30 студената на модулу 19:3019:45 19:4520:00 20:00

20:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Мастер академске студије - I семестар модул ДС

Page 3: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 8:158:30 8:308:45 Ергономија МВ 8:459:00 9:009:15 9:159:30 предавања 9:309:45 Динамика МВ 9:4510:00 Др Ј. Лукић 10:0010:15 вежбе 10:1510:30 Сала Б-I-12 10:3010:45 Сала Б-I-11 10:4511:00 11:0011:15 11:1511:30 Динамика МВ Моделирање Ергономија МВ 11:3011:45 предавања проц. у мотору 11:4512:00 СУС вежбе 12:0012:15 Др А. Јанковић вежбе 12:1512:30 Сала Б-I-12 Моделирање Сала Б-П-23 Сала Б-I-12 12:3012:45 проц. у мотору 12:4513:00 СУС 13:0013:15 предавања 13:1513:30 Сала Б-I-11 13:3013:45 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 Инжењерски 15:1515:30 ИНЖЕЊЕРСКИ алати 2 15:3015:45 АЛАТИ 2 предавања 15:4516:00 Вежбе 16:0016:15 16:1516:30 Сала 212 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 17:1517:30 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 17:3017:45 17:4518:00 Сандра Стефановић Сала ТЕМПУС 18:0018:15 18:1518:30 Сала 201 18:3018:45 *термин ће бити 18:4519:00 накнадно одређен 19:0019:15 на основу броја 19:1519:30 студената на модулу 19:3019:45 19:4520:00 20:00

20:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Мастер академске студије - I семестар модул МВМ

Page 4: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 Инжењерски 8:158:30 алати 2 8:308:45 предавања 8:459:00 9:009:15 Дигитално 9:159:30 управљање Сала 201 9:309:45 9:45

10:00 Др М. Матијевић 10:0010:15 10:1510:30 Ц-82 Моделирање 10:3010:45 динамичких 10:4511:00 система 11:0011:15 Др Д. Милосављевић 11:1511:30 11:3011:45 А - I - 34 11:4512:00 12:0012:15 12:1512:30 Моделирање 12:3012:45 динамичких 12:4513:00 система 13:0013:15 13:1513:30 ВЕЖБЕ 13:3013:45 А - I - 34 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 Инжењерски 15:1515:30 ИНЖЕЊЕРСКИ алати 2 Динамика 15:3015:45 АЛАТИ 2 предавања конструкција 15:4516:00 Вежбе 16:0016:15 Др Р. Славковић 16:1516:30 Сала 212 16:3016:45 16:4517:00 А - I -37 17:0017:15 17:1517:30 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 17:3017:45 17:4518:00 Сандра Стефановић Сала ТЕМПУС 18:0018:15 18:1518:30 Сала 201 18:3018:45 *термин ће бити 18:4519:00 накнадно одређен 19:00

19:15 на основу броја 19:1519:30 студената на модулу 19:3019:45 19:4520:00 20:00

20:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Мастер академске студије - I семестар модул ПМАУ

Page 5: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 Инжењерски 8:158:30 Организација алати 2 8:308:45 производње и предавања Електронско Пројектовање 8:459:00 операциона пословање и информационих 9:009:15 истраживања менаџмент односа система и 9:159:30 Сала 201 са корисницима база података 9:309:45 Др Д. Тадић CRM 9:4510:00 10:0010:15 Др Н. Грујовић Др М. Стефановић 10:1510:30 Сала 104 Др Р. Славковић Др М. Ерић 10:3010:45 10:4511:00 Сала А-I-37 Сала A-I-12 11:0011:15 Организација 11:1511:30 производње и 11:3011:45 операциона 11:4512:00 истраживања 12:0012:15 Др Д. Тадић 12:1512:30 Сала 104(А-I-12) 12:3012:45 вежбе 12:4513:00 13:0013:15 13:1513:30 13:3013:45 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 Инжењерски 15:1515:30 ИНЖЕЊЕРСКИ алати 2 15:3015:45 АЛАТИ 2 предавања 15:4516:00 Вежбе 16:0016:15 16:1516:30 Сала 212 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 17:1517:30 17:3017:45 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 17:4518:00 Сала ТЕМПУС 18:0018:15 Сандра Стефановић 18:1518:30 18:3018:45 Сала 201 *термин ће бити 18:4519:00 накнадно одређен 19:0019:15 на основу броја 19:1519:30 студената на модулу 19:3019:45 19:4520:00 20:00

20:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Мастер академске студије - I семестар модул ИНФ

Page 6: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 Инжењерски 8:158:30 алати 2 8:308:45 предавања 8:459:00 9:009:15 Индустријски 9:159:30 Сала 201 Механички дизајн 9:309:45 преносници 2 9:4510:00 Др Л. Ивановић 10:0010:15 Др Б. Стојановић C - IV - 2 10:1510:30 10:3010:45 Сала 206 предавања 10:4511:00 + 11:0011:15 вежбе 11:1511:30 11:3011:45 11:4512:00 12:0012:15 12:1512:30 12:3012:45 12:4513:00 13:0013:15 13:1513:30 13:3013:45 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 Инжењерски 15:1515:30 ИНЖЕЊЕРСКИ алати 2 15:3015:45 АЛАТИ 2 предавања 15:4516:00 Вежбе Поузданост 16:0016:15 у развоју 16:1516:30 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 Сала 212 машинских 16:3016:45 система 16:4517:00 Сандра Стефановић 17:0017:15 Др Д. Ћатић 17:1517:30 Сала 201 17:3017:45 Сала 106 17:4518:00 Сала ТЕМПУС 18:0018:15 18:1518:30 18:3018:45 *термин ће бити 18:4519:00 накнадно одређен 19:0019:15 на основу броја 19:1519:30 студената на модулу 19:3019:45 19:45

20:00 20:00

20:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Мастер академске студије - I семестар модул МКМ

Page 7: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 Интегрисани 8:158:30 Организација системи 8:308:45 производње и менаџмента Пројектовање 8:459:00 операциона вежбе информационих 9:009:15 истраживања система и 9:159:30 Др С. Арсовски база података 9:309:45 Др Д. Тадић Сала A-I-13 9:4510:00 10:0010:15 Интегрисани Др М. Стефановић 10:1510:30 Сала 104 системи Др М. Ерић 10:3010:45 менаџмента 10:4511:00 предавања Сала A-I-12 11:0011:15 Организација 11:1511:30 производње и Др С. Арсовски 11:3011:45 операциона 11:4512:00 истраживања 12:0012:15 Др Д. Тадић 12:1512:30 Сала 104 Сала A-I-13 12:3012:45 вежбе 12:4513:00 13:0013:15 13:1513:30 13:3013:45 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 Инжењерски 15:1515:30 ИНЖЕЊЕРСКИ алати 2 15:3015:45 АЛАТИ 2 предавања 15:4516:00 Вежбе 16:0016:15 16:1516:30 Сала 212 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 17:1517:30 17:3017:45 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 17:4518:00 Сала ТЕМПУС 18:0018:15 Сандра Стефановић 18:1518:30 18:3018:45 Сала 201 *термин ће бити 18:4519:00 накнадно одређен 19:0019:15 на основу броја 19:1519:30 студената на модулу 19:3019:45 19:4520:00 20:00

20:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Мастер академске студије - I семестар модул ИИнж

Page 8: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 Савремени 8:158:30 поступци 8:308:45 Одржавање Трибомеханички пластичног 8:459:00 техничких системи обликовања 9:009:15 система Др М. Стефановић 9:159:30 Др С. Александровић 9:309:45 Др В. Мандић 9:4510:00 Др И. Мачужић Др С. Митровић Сала 212 10:0010:15 Савремени 10:1510:30 Сала А-I-12 поступци 10:3010:45 пластичног 10:4511:00 Сала A-П-12 обликовања 11:0011:15 вежбе 11:1511:30 Центар за 11:3011:45 теротехнологију Сала 104 11:4512:00 12:0012:15 12:1512:30 12:3012:45 12:4513:00 13:0013:15 13:1513:30 13:3013:45 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 Инжењерски 15:1515:30 ИНЖЕЊЕРСКИ алати 2 15:3015:45 АЛАТИ 2 предавања 15:4516:00 Вежбе 16:0016:15 16:1516:30 Сала 212 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 17:1517:30 17:3017:45 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 17:4518:00 Сала ТЕМПУС 18:0018:15 Сандра Стефановић 18:1518:30 18:3018:45 Сала 201 *термин ће бити 18:4519:00 накнадно одређен 19:0019:15 на основу броја 19:1519:30 студената на модулу 19:3019:45 19:4520:00 20:00

20:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Мастер академске студије - I семестар модул ПМ

Page 9: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 8:158:30 8:308:45 Транспорт 8:459:00 флуида 9:009:15 Др Д. Миловановић 9:159:30 Сала 106 9:309:45 9:45

10:00 10:0010:15 Пројектовање Компјутерске 10:1510:30 ХИП машина симулације и 10:3010:45 Транспорт оптимизација 10:4511:00 флуида процеса 11:0011:15 11:1511:30 11:3011:45 11:4512:00 Др М. Деспотовић Др Д. Миловановић Др Н.Јовичић 12:0012:15 12:1512:30 12:3012:45 12:4513:00 Сала 119 Сала 105 Сала Б-П-26 13:0013:15 13:1513:30 13:3013:45 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 Инжењерски 15:1515:30 ИНЖЕЊЕРСКИ алати 2 15:3015:45 АЛАТИ 2 предавања 15:4516:00 Вежбе 16:0016:15 16:1516:30 Сала 212 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 17:1517:30 17:3017:45 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 17:4518:00 Сала ТЕМПУС 18:0018:15 Сандра Стефановић 18:1518:30 18:3018:45 Сала 201 *термин ће бити 18:4519:00 накнадно одређен 19:0019:15 на основу броја 19:1519:30 студената на модулу 19:3019:45 19:4520:00 20:00

20:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Мастер академске студије - I семестар модул ЕПТ

Page 10: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:45

8:00 8:00

8:15 8:158:30 8:308:45 8:45

9:00 9:00

9:15 9:159:30 9:309:45 9:4510:00 10:0010:15 10:1510:30 10:3010:45 10:4511:00 11:0011:15 11:15

11:30 11:30

11:45 11:45

12:00 12:00

12:15 12:15

12:30 12:30

12:45 12:4513:00 13:0013:15 13:1513:30 13:3013:45 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 15:1515:30 15:3015:45 15:4516:00 16:0016:15 16:1516:30 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 17:1517:30 17:3017:45 17:4518:00 18:0018:15 18:1518:30 18:3018:45 18:4519:00 19:0019:15 19:1519:30 19:3019:45 19:4520:00 20:0020:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Мастер академске студије - III семестар - Модул ДС

Сала Б-I-11

НАПОМЕНА: Остали предмети се одржавају у договору са ментором

Петак Субота

саобраћај саобраћај

Понедељак Уторак Среда Четвртак

МАС - 2 год. - Друмски

Др Ј. Лукић

Сала Б-I-12

Стручна пракса 2

МАС - 2 год. - Друмскисаобраћај

Мехатроника МВМ

Др Д. Тарановић

МАС Друмски саоб.саобраћај саобраћај

МАС - 2 год. - Друмски МАС - 2 год. - Друмски

Алтернативни Испитивање МВМ 2 Конструкција и погонски системи

прорачунмотора СУС

Сала Б-I-11Сала Б-I-11 Сала Б-I-11

МАС - 2 год. - Друмски

Пројектовање МВ

Page 11: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:45

8:00 8:00

8:15 8:158:30 8:308:45 8:45

9:00 9:00

9:15 9:159:30 9:309:45 9:4510:00 10:0010:15 10:1510:30 10:3010:45 10:4511:00 11:0011:15 11:15

11:30 11:30

11:45 11:45

12:00 12:00

12:15 12:15

12:30 12:30

12:45 12:4513:00 13:0013:15 13:1513:30 13:3013:45 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 15:1515:30 15:3015:45 15:4516:00 16:0016:15 16:1516:30 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 17:1517:30 17:3017:45 17:4518:00 18:0018:15 18:1518:30 18:3018:45 18:4519:00 19:0019:15 19:1519:30 19:3019:45 19:4520:00 20:0020:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

НАПОМЕНА: Остали предмети се одржавају у договору са ментором

Сала Б-I-11 Сала Б-I-11 Сала Б-I-11

мотора СУС

Испитивање МВМ 2 Конструкција и погонски системипрорачун

саобраћај саобраћајАлтернативни

Сала Б-I-11 МАС - 2 год. - Друмски МАС - 2 год. - Друмски МАС Друмски саоб.

Мехатроника МВМ

Др Д. Тарановић

МАС - 2 год. - Моторнавозила и мотори

Сала Б-I-12

Стручна пракса 2Др Ј. Лукић

Пројектовање МВ

МАС - 2 год. - Друмски МАС - 2 год. - Друмски

саобраћај саобраћај

Мастер академске студије - III семестар - Модул МВМ

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота

Page 12: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 8:158:30 8:308:45 8:459:00 9:009:15 9:159:30 9:309:45 9:4510:00 10:0010:15 10:1510:30 10:3010:45 10:4511:00 11:0011:15 11:1511:30 11:3011:45 11:4512:00 12:0012:15 12:1512:30 12:3012:45 12:4513:00 13:0013:15 13:1513:30 13:3013:45 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 15:1515:30 15:3015:45 15:4516:00 16:0016:15 16:1516:30 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 17:1517:30 17:3017:45 17:4518:00 18:0018:15 18:1518:30 18:3018:45 18:4519:00 19:0019:15 19:1519:30 19:3019:45 19:4520:00 20:0020:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Мастер академске студије - III семестар - Модул ПМАУ

НАПОМЕНА: Остали предмети се одржавају у договору са ментором

Петак СуботаПонедељак Уторак Среда

Изборни предмет

Четвртак

управљањемеханика и аутоматско механика и аутоматско

Сала А-I-12

ДАС - 2 год. - Примењена

механика и аутоматскоДАС - 2 год. - Примењена

Стручна пракса 2Изборни предмет

модула 4

Сала 104

ДАС - 2 год. - Примењена ДАС - 2 год. - Примењена

Сала 104 Сала 104

Изборни предмет

механика и аутоматскоуправљање

Изб. пред. модула 2 Компјутерска графика

модула 1 модула 3

управљање управљање

Page 13: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 8:158:30 8:308:45 8:459:00 9:009:15 9:159:30 9:309:45 9:4510:00 10:0010:15 10:1510:30 10:3010:45 10:4511:00 11:0011:15 11:1511:30 11:3011:45 11:4512:00 12:0012:15 12:1512:30 12:3012:45 12:4513:00 13:0013:15 13:1513:30 13:3013:45 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 15:1515:30 15:3015:45 15:4516:00 16:0016:15 16:1516:30 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 17:1517:30 17:3017:45 17:4518:00 18:0018:15 18:1518:30 18:3018:45 18:4519:00 19:0019:15 19:1519:30 19:3019:45 19:4520:00 20:0020:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Сала А-I-12

модула 2Изборни предмет

у инжењерству

Сала А-I-Нова

Сала А-I-12

модула 4Изборни предмет

у инжењерствуДАС - 2 год. - Информатика ДАС - 2 год. - Информатика

Изборни предмет Изборни предмет

Сала А-I-12

модула 1 модула 3 Стручна пракса 2

НАПОМЕНА: Остали предмети се одржавају у договору са ментором

Петак Субота

у инжењерствуДАС - 2 год. - Информатика

у инжењерству

Мастер академске студије - III семестар - Модул ИНФ

ДАС - 2 год. - Информатика

у инжењерствуДАС - 2 год. - Информатика

Понедељак Уторак Среда Четвртак

Page 14: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:45

8:00 8:00

8:15 8:158:30 8:308:45 8:459:00 9:009:15 9:159:30 9:309:45 9:4510:00 10:0010:15 10:1510:30 10:3010:45 10:4511:00 11:0011:15 11:1511:30 11:3011:45 11:4512:00 12:0012:15 12:1512:30 12:3012:45 12:4513:00 13:0013:15 13:1513:30 13:3013:45 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 15:1515:30 15:3015:45 15:4516:00 16:0016:15 16:1516:30 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 17:1517:30 17:3017:45 17:4518:00 18:0018:15 18:1518:30 18:3018:45 18:4519:00 19:0019:15 19:1519:30 19:3019:45 19:4520:00 20:0020:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Механика

Стручна пракса 2

лома

ДАС - 2 год. - Машинске

Мастер академске студије - III семестар - Модул МКМ

ДАС - 2 год. - Машинске

Лаке

конструкције и механизација

Субота

конструкције и механизација

Метода прорачуна

Сала C - IV - 2Сала C - IV - 2Сала C - IV - 2

НАПОМЕНА: Остали предмети се одржавају у договору са ментором

конструкције и механизација

производа

ЧетвртакПонедељак Уторак Среда

Др Н. Марјановић

Примена

конструкције и механизација

конструкције /

ДАС - 2 год. - Машинске

Петак

ДАС - 2 год. - Машинске

рачунара у развоју

Изб. пред. модула 4

у развоју производа

Компјутерскаанализа

конструкција

Сала C - IV - 2

ДАС - 2 год. - Машинскеконструкције и механизација

Изб. пред. модула 4

Page 15: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 8:158:30 8:308:45 8:459:00 9:009:15 9:159:30 9:309:45 9:45

10:00 10:0010:15 10:1510:30 10:3010:45 10:4511:00 11:0011:15 11:1511:30 11:3011:45 11:4512:00 12:0012:15 12:1512:30 12:3012:45 12:4513:00 13:0013:15 13:1513:30 13:3013:45 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 15:1515:30 15:3015:45 15:4516:00 16:0016:15 16:1516:30 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 17:1517:30 17:3017:45 17:4518:00 18:0018:15 18:1518:30 18:3018:45 18:4519:00 19:0019:15 19:1519:30 19:3019:45 19:4520:00 20:0020:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Четвртак

ДАС - 2 год. - Индустријски ДАС - 2 год. - ИндустријскиДАС - 2 год. - Индустријски

Мастер академске студије - III семестар - Модул ИИНЖ

НАПОМЕНА: Остали предмети се одржавају у договору са ментором

Петак СуботаПонедељак Уторак Среда

ДАС - 2 год. - Индустријски ДАС - 2 год. - Индустријски

инжењеринг инжењеринг инжењеринг инжењеринг

Изборни предмет Изборни предмет Изборни предмет Стручна пракса 2модула 2 модула 3 модула 4

Сала 105 Сала 105 Сала 105Сала 105

инжењеринг

Изборни предмет модула 1

Page 16: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 8:158:30 8:308:45 8:459:00 9:009:15 9:159:30 9:309:45 9:45

10:00 10:0010:15 10:1510:30 10:3010:45 10:4511:00 11:0011:15 11:1511:30 11:3011:45 11:4512:00 12:0012:15 12:1512:30 12:3012:45 12:4513:00 13:0013:15 13:1513:30 13:3013:45 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 15:1515:30 15:3015:45 15:4516:00 16:0016:15 16:1516:30 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 17:1517:30 17:3017:45 17:4518:00 18:0018:15 18:1518:30 18:3018:45 18:4519:00 19:0019:15 19:1519:30 19:3019:45 19:4520:00 20:0020:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Мастер академске студије - III семестар - Модул ПМ

Четвртак

ДАС - 2 год. - Производно

Машинско инжењерство Машинско инжењерство

ДАС - 2 год. - Производно ДАС - 2 год. - Производно ДАС - 2 год. - Производно ДАС - 2 год. - Производно

НАПОМЕНА: Остали предмети се одржавају у договору са ментором

Петак СуботаПонедељак Уторак Среда

Машинско инжењерство Машинско инжењерство Машинско инжењерство

Изборни предмет Изборни предмет Изборни предмет Изборни предмет Стручна пракса 2

Сала 103 Сала 103 Сала 103 Сала 103

модула 1 модула 2 модула 3 модула 4

Page 17: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Среда

Време Време7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:45

8:00 8:00

8:15 ДАС - 2 год. - Енергетика 8:158:30 и процесна техника 8:308:45 8:45

9:00 9:00

9:15 9:15

9:30 Термоенергетски 9:30

9:45 уређаји 9:45

10:00 и постројења 10:00

10:15 10:1510:30 10:3010:45 10:4511:00 Др. Н. Лукић 11:0011:15 11:1511:30 сала 103 11:3011:45 11:45

12:00 12:00

12:15 12:15

12:30 ДАС - 2 год. - Енергетика 12:30

12:45 и процесна техника 12:45

13:00 Управљање 13:00

13:15 отпадом 13:15

13:30 Др. Н. Јовичић 13:30

13:45 Предавања 13:45

14:00 Сала 106 14:00

14:15 14:15

14:30 ДАС - 2 год. - Енергетика 14:3014:45 и процесна техника 14:4515:00 15:00

15:15 15:1515:30 15:3015:45 Соларна техника 15:45

16:00 16:0016:15 16:1516:30 Др М. Бојић 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 17:1517:30 17:3017:45 Сала A-I-34 17:4518:00 18:0018:15 18:1518:30 18:3018:45 18:4519:00 19:0019:15 19:1519:30 19:3019:45 19:4520:00 20:0020:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Мастер академске студије - III семестар - Модул ЕПТ

Стручна пракса 2

Понедељак Уторак Четвртак Петак

Сала 103

Др. Д. Гордић

и процесна техника

за пречишћавање

ДАС - 2 год. - Енергетика

Субота

ДАС - 2 год. - Енергетикаи процесна техника

ДАС - 2 год. - Енергетика

пројектима

НАПОМЕНА: Остали предмети се одржавају у договору са ментором

и процесна техника

воде и ваздуха

ДАС - 2 год. - Енергетика

Др. Д. Гордић др В. Шуштершич Др. Д. Кончаловић

и процесна техника

Др. Н. Јовичић

Сала 104Сала 103

Др М. Бојић

Уређаји ипостројења

и климатизацијуза грајање

Сала 103

ДАС - 2 год. - Енергетикаи процесна техника

Др. Н. Јовичић

Управљањеотпадом

Сала A-I-34

ДАС - 2 год. - Енергетикаи процесна техника

енерго и екои постројењаизвори енергије 2УправљањеОбновљиви Технолигије

Page 18: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 8:158:30 Мотори СУС 2 Динамичке Управљање Управљање Електрични 8:308:45 предавања симул. и прорачун квалитетом квалитетом и електронски 8:459:00 возила производа производа системи на МВ 9:009:15 Др Р. Пешић предавања предавања вежбе предавања 9:159:30 Др А. Јанковић Др Д. Тарановић 9:309:45 Б-I-11 Б-I-12 Б-I-12 Б-I-11 9:4510:00 10:0010:15 10:1510:30 Б-I-11 Динамичке Електрични 10:3010:45 симул. и прорачун и електронски 10:4511:00 возила системи на МВ 11:0011:15 вежбе вежбе 11:1511:30 11:3011:45 Б-I-11 Б-I-11 11:4512:00 12:0012:15 12:1512:30 12:3012:45 12:4513:00 13:0013:15 13:1513:30 Мотори СУС 2 13:3013:45 вежбе 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 Б-I-12 14:4515:00 15:0015:15 15:1515:30 15:3015:45 15:4516:00 16:0016:15 16:1516:30 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 17:1517:30 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 17:3017:45 17:4518:00 Сандра Стефановић 18:0018:15 18:1518:30 Сала 201 18:3018:45 18:4519:00 19:0019:15 19:1519:30 19:3019:45 19:4520:00 20:00

20:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Мастер академске студије - I семестар Аутомобилско инжењерство

Page 19: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 8:158:30 8:308:45 Ергономија МВ 8:459:00 9:009:15 9:159:30 предавања 9:309:45 9:4510:00 Др Ј. Лукић 10:0010:15 10:1510:30 Сала Б-I-12 10:3010:45 10:4511:00 11:0011:15 11:1511:30 Моделирање Ергономија МВ 11:3011:45 проц. у мотору 11:4512:00 СУС вежбе 12:0012:15 вежбе 12:1512:30 Моделирање Сала Б-П-23 Сала Б-I-12 12:3012:45 проц. у мотору 12:4513:00 СУС 13:0013:15 предавања 13:1513:30 Сала Б-I-11 13:3013:45 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 МАС Аутомоб. инж. 14:3014:45 14:4515:00 Алтернативни 15:0015:15 погонски системи Стручна 15:1515:30 Конструкција и пракса 2 15:3015:45 прорачун 15:4516:00 мотора СУС 16:0016:15 16:1516:30 Сала Б-I-11 Сала Б-I-11 16:3016:45 16:4517:00 17:0017:15 Опрема МВМ 17:1517:30 17:3017:45 17:4518:00 18:0018:15 18:1518:30 18:3018:45 18:4519:00 19:00

19:15 Сала Б-I-11 19:1519:30 19:3019:45 19:45

20:00 20:0020:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Мастер академске студије - III семестар Аутомобилско инжењерство

Page 20: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.

Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота

Време Време

7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 МАС Војноиндус. инж. 8:158:30 Напредна анализа Изборни Експеримент 8:308:45 и компјутерска предмет 1 у машинству 8:459:00 симулација система 9:009:15 Др Б. Тадић 9:159:30 предавања предавања предавања 9:309:45 Сала: - Сала: 104 9:4510:00 10:0010:15 МАС Војноиндус. инж. 10:1510:30 Напредна анализа Сала: - Експеримент 10:3010:45 и компјутерска у машинству 10:4511:00 симулација система Др Б. Тадић 11:0011:15 вежбе вежбе 11:1511:30 Изборни 11:3011:45 Сала: - предмет 1 Сала: 104 11:4512:00 12:0012:15 вежбе 12:1512:30 12:3012:45 Сала: - 12:4513:00 13:0013:15 13:1513:30 13:3013:45 13:4514:00 14:0014:15 Изб. пред. 2 14:1514:30 Изборни Унутрашње МАС Војноиндус. инж. 14:3014:45 предмет 2 балистичко 14:4515:00 пројектовање Алтернативни 15:0015:15 погонски системи 15:1515:30 предавања предавања 15:3015:45 15:4516:00 16:0016:15 16:1516:30 Сала: - Интеграција Сала: - Сала Б-I-11 16:3016:45 наоружања 16:4517:00 на мобилне 17:0017:15 платформе Унутра. балист. 17:1517:30 Изборни предавања пројектовање 17:3017:45 предмет 2 вежбе 17:4518:00 Сала: - 18:0018:15 вежбе 18:1518:30 Сала: 101 18:3018:45 Сала: - 18:4519:00 19:00

19:15 Интеграција наор. 19:1519:30 на моб. платформе 19:3019:45 вежбе 19:4520:00 Сала: 101 20:00

20:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Мастер академске студије - I семестар Војноиндустријско инжењерство

Page 21: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Време Време

7:00 7:00

7:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 8:15

8:30 8:30

8:45 8:45

9:00 9:009:15 9:159:30 9:30

9:45 9:45

10:00 10:00

10:15 10:15

10:30 10:30

10:45 10:45

11:00 11:0011:15 11:15

11:30 11:3011:45 11:4512:00 12:0012:15 12:15

12:30 12:30

12:45 12:45

13:00 13:00

13:15 13:15

13:30 13:30

13:45 13:4514:00 14:0014:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 15:1515:30 15:30

15:45 15:45

16:00 16:00

16:15 16:15

16:30 16:30

16:45 16:45

17:00 17:00

17:15 17:15

17:30 17:30

17:45 17:45

18:00 18:00

18:15 18:1518:30 18:3018:45 18:45

19:00 19:00

19:15 19:1519:30 19:3019:45 19:4520:00 20:0020:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Сала 201

Енглескијезик

Стефановић Сандра

Мастер академске студије - I семестар - Индустријско инжењерство ПИС

Сала ТЕМПУС

Др Н. ЈовичићДр М. Деспотовић

оптимизацијапроцеса

Компјутерске симулације и

А - I -13

А - I -13

Др М. Ерић Ц - 85

система и базеподатака

предмет 2 Др М. Матијевић,Пројектовање инфор. Др В. Цвјетковић

Др Н. Грујовић

Изборни

Индстријски рачунарски А-I-12 комуникацијамасистеми

Др М. Бабић Изборни А - I -13 А - I -13 предмет 1 Менаџмент

Др М. ЕрићДр Д. Тадић,

Предузетнички процес

Др С. Арсовски

Изборни мрежама снадбевања

предмет 2

предмет 1

Менаџмент

менаџментапредавања

Изборни

Интегрисанисистеми

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота

Page 22: Raspored MASTER Zima 2015-16

Универзитет у Крагујевцу Школска 2015/2016.год.Факултет инжењерских наука Важи од 1.10.2015.

Време Време7:00 7:007:15 7:157:30 7:307:45 7:458:00 8:008:15 8:15

8:30 8:30

8:45 8:45

9:00 9:00

9:15 9:15

9:30 9:30

9:45 9:45

10:00 10:00

10:15 10:15

10:30 10:30

10:45 10:45

11:00 11:00

11:15 11:15

11:30 11:30

11:45 11:45

12:00 12:00

12:15 12:15

12:30 12:30

12:45 12:45

13:00 13:00

13:15 13:1513:30 13:30

13:45 13:45

14:00 14:00

14:15 14:1514:30 14:3014:45 14:4515:00 15:0015:15 15:15

15:30 15:30

15:45 15:45

16:00 16:0016:15 16:15

16:30 16:30

16:45 16:45

17:00 17:0017:15 17:15

17:30 17:30

17:45 17:45

18:00 18:00

18:15 18:15

18:30 18:30

18:45 18:45

19:00 19:00

19:15 19:1519:30 19:3019:45 19:4520:00 20:0020:15 20:1520:30 20:3020:45 20:4521:00 21:00

Сала 119

Изборни предмет 1

Инжењерска економија

А - I -13

Енерго - еколошки

менаџмент

Др Д. Гордић, Др М. Бабић

Изборни предмет 1

Стефановић Сандра

Сала 201

А - I -13Енглескијезик

Др М. Ерић

А - I -13

система и базеподатака

Пројектовање инфор.

Изборни предмет 2

Др Н. Грујовић

104

Др Д. Тадић комуникацијамаА - I -13 вежбе Менаџмент

истраживања А - I -13операциона предмет 2производње и Изборни Организација

Др С. Арсовски Др М. Бабић

104

ПредузетничкиДр Д. Тадић процес

предавања истраживањаПредавања

системи производње именаџмента операциона

Интегрисани Организација

Мастер академске студије - I семестар - Инжењерски менаџмент

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота