of 8 /8
Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine - SNP 1 God/smer I II/A II/E II/I Datum SNP SNP SNP SNP 11.06. Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku Elektrotehnički materijali i komponente 12.06. Poslovne komunikacije Društvo i održivi razvoj 15.06. Tehnička mehanika 16.06. 17.06. Električna merenja Električna merenja Električna merenja 18.06. Fizika 19.06. Osnovi mikroelektronike 22.06. 23.06. 24.06. Osnovi elektrotehnike 25.06. Teorija el.kola Teorija el.kola Teorija el.kola 26.06. 27.06. Programiranje Programiranje Programiranje 29.06. 30.06. 01.07. Matematika I 02.07. Elektronske komponente Elektronika I Elektronske komponente Elektronika I Elektronika I 03.07. 04.07. Matematika II Matematika II Matematika II 06.07. Osnovi računarske tehnike

raspored-ispita-snp-jun-2014-2015-izmena-1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

raspored-ispita-snp-jun-2014-2015

Text of raspored-ispita-snp-jun-2014-2015-izmena-1

Page 1: raspored-ispita-snp-jun-2014-2015-izmena-1

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine - SNP

1

God/smer I II/A II/E II/I

Datum SNP SNP SNP SNP

11.06. Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku Elektrotehnički materijali i komponente 12.06. Poslovne komunikacije

Društvo i održivi razvoj

15.06. Tehnička mehanika 16.06. 17.06. Električna merenja

Električna merenja

Električna merenja

18.06. Fizika 19.06. Osnovi mikroelektronike

22.06.

23.06. 24.06. Osnovi elektrotehnike 25.06. Teorija el.kola Teorija el.kola Teorija el.kola 26.06. 27.06. Programiranje Programiranje Programiranje 29.06. 30.06. 01.07. Matematika I 02.07. Elektronske komponente

Elektronika I Elektronske komponente

Elektronika I Elektronika I

03.07. 04.07. Matematika II Matematika II Matematika II 06.07. Osnovi računarske tehnike

Page 2: raspored-ispita-snp-jun-2014-2015-izmena-1

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine - SNP

2

godina/smer I II/M II/R II/T

Datum SNP SNP SNP SNP

11.06. Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku 12.06. Poslovne komunikacije

Društvo i održivi razvoj

15.06. 16.06. 17.06. Električna merenja

Električna merenja

Električna merenja

18.06. Fizika 19.06. Osnovi mikroelektronike 22.06. 23.06. 24.06. Osnovi elektrotehnike 25.06. Teorija el.kola Teorija el.kola Teorija el.kola 26.06. 29.06. Programiranje Programiranje Programiranje 30.06. Računarski sistemi

01.07. Matematika I 02.07. Elektronske komponente

Elektronika I Elektronske komponente

Elektronika I Elektronske komponente

Elektronika I 03.07. 04.07. Matematika II Matematika II Matematika II 06.07. Osnovi računarske tehnike

Page 3: raspored-ispita-snp-jun-2014-2015-izmena-1

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine - SNP

3

(SNP)

godina/smer III/AE III/ET III/IE III/ME III/RTI datum 11.06. Materijali za elektroniku 12.06. Poluprovodničke komponente 15.06. Osnovi mehanike i mašinstva

Programski jezici

16.06. Osnovi mikroelektronike 17.06. 18.06. Merenja u elektronici

Merenja u elektronici

Elektroakustika Osnovi telekomunikacija

Merenja u elektronici

19.06. 20.06. Analogna elektronika Organizacija računara 22.06. Sinteza mreža Električne mašine I

Mikroelektronske tehnologije

23.06. Električne mašine Sinteza mreža

Logičko projektovanje

24.06. Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

25.06. Osnovi automatike

Elektroenergetske komponente

Osnovi automatike

Automatika

26.06. Merenja u elektroenergetici 27.06. Telekomunikacije Telekomunikacije Telekomunikacije 29.06. 30.06. 01.07. Elektronske komponente Elektronske komponente Energetska elektronika Fizička elektronika Elektronske komponente

02.07. 03.07. Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika 04.07. Matematički metodi Numerička matematika Prenos i distrib. el. energije Numerička matematika Numerička matematika

06.07. SAU

Page 4: raspored-ispita-snp-jun-2014-2015-izmena-1

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine - SNP

4

godina/smer III/A III/E III/I III/M III/R III/T

Datum 11.06. 12.06. Popuprovodničke komponente 15.06. Kvantna i statistička fizika Programski jezici 16.06. Mikroelektronika 17.06. 18.06. Merenja u elektronici Merenja u elektronici

Osnovi telekomunikacija Fizička elektronika Merenja u elektronici Merenja u elektronici

Elektroakustika Osnovi telekomunikacija

19.06. Digitalno proc. Signala

20.06. Analogna el..kola Analogna elektronika Organizacija računara 22.06. Sinteza mreža Električne mašine I

Materijali za mikroelektroniku Sinteza mreža i obrada

signala 23.06. Električne mašine Logičko projektovanje 24.06. Elektronika II

Simulacija i modeliranje Digitalna elektronika

Elektronika II Digitalna elektronika

Električne instalacije Elektronika II Digitalna elektronika

Elektronika II Digitalna elektronika

Elektronika II Digitalna elektronika

25.06. Osnovi automatike

Automatika

Elektroenergetske komponente

Osnovi automatike

Automatika

Automatika

26.06. Dinamika mehanizama i mašina Merenja u elektroenergetici

27.06. Telekomunikacije Telekomunikacije Telekomunikacije 29.06. 30.06. 01.07. Energetska elektronika Energetska elektronika 02.07. 03.07. Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika 04.07. Matematički metodi Numerička analiza Numerička analiza

Prenos i distrib. el. energije Numerička matematika Numerička matematika Numerička analiza

Mikrotalasna tehnika 06.07.

Page 5: raspored-ispita-snp-jun-2014-2015-izmena-1

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine

5

godina/smer IV/AE IV/ET IV/IE IV/ME IV/RTI

Datum

11.06. Engleski jezik Upravljanje procesima

Engleski jezik

Engleski jezik Engleski jezik

Engleski jezik

12.06. Električne instalcije 15.06. Digit. procesiranje signala Računarsko projektov. u

elektroenergetici Pasivne i elektromeh.

Komponente Projektov. digitalnih kola

16.06. Procesni mikrorač. Sistemi 17.06. TAU Radiotehnika Mikrorač.sistemi i I/U uređaji 18.06. Mikroproc. i mikroračunari Merenja u mikroelekt.

19.06. El. mašine II Kvalitet i pouzdanost Mikrotalasna elektronika

Distribuirana obrada

20.06. Analogna elektronika 22.06. Projektovanje el. kola Elektrotermija Optoelektronika i integrisana

optika Tehnika i metode program

23.06. Sistemi za merenje i kontrolu

Televizija Sistemi za merenje i kontrolu

Modelrianje tehnologije i komponenata

24.06. Industrijska elektronika Mikroračunari i programiranje

Digitalna el. Kola

Telekomunikac. Sistemi Digitalna el. Kola

El. instalacije sa osvetljenjem

Mikroelektronika Digitalna el. Kola

Digitalna el. Kola

25.06. Digitalne telekomun. 26.06. Dinamika mehanizama i mašina Diskretna matematika 27.06. Teorija telekomunikacija Telekomunikacije 29.06. Sistemski softver 30.06. 01.07. 02.07. 03.07. Strukture i baze podataka 04.07. Mikrotalasna tehnika Elektroenerg. postrojenja 06.07.

Page 6: raspored-ispita-snp-jun-2014-2015-izmena-1

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine

6

godina/smer IV/A IV/E IV/I IV/M IV/R IV/T

datum 11.06. Engleski jezik

Upravljanje procesima Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik

12.06. El. instalacije sa osvetljenjem Mikrotalasni sistemi 15.06. Tehnika

telekomunikacija Senzori i pretvarači

16.06. Proj. mikropr. sistema Projektovanje el. Sistema

Računarsko projektov. u elektroenerg.

Digitalni procesni sistemi

Komponente i kola snage

17.06. TAU Radiotehnika Optoelektronika Računarske telekom. Mikrorač.sistemi i I/U

uređaji

Radiotehnika

18.06. Digit. proces. Signala

Mikroproc. sistemi Elektromot. Pogoni

Modelov. i simulacija Mikroproc. sistemi

19.06. Identifik. Procesa

Mikrotalasna tehnika El. mašine II Kvalitet i pouzdanost Mikrotalasna elektronika

Merenje u telekomunik.

22.06. Projektovanje el. kola Osnovi kablovske tehnike

Projektovanje integr. Kola Mikroelektronske tehnologije

Teh.i metode progranja

Projektovanje el. kola

Mikroelektronske tehnologije 23.06. Sistemi za merenje i

kontrolu

Televizija Testiranje el. kola

Industrijski sistemi za merenje i kontrolu

TV sistemi

24.06. Električne instalcije Niskotemper. elektronika Telekom. sstemi

25.06. Mikroračunari i programiranje

Visokofrekventna elektronika

Ispitivanje el. mašina Digitalne telekom

26.06. Sistemski softver Diskretna matematika

Računarske mreže

27.06. Teorija telekomunikacija 29.06. 30.06. 01.07. Energetska elektronika Telekom. mreže 02.07. 03.07. Strukture i baze podataka 04.07. Elektroenerg. Postrojenja Paralelni rač. Sistemi

Veštačka inteligencija

06.07.

Page 7: raspored-ispita-snp-jun-2014-2015-izmena-1

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine

7

God V/A V/E V/I V/M V/R V/T 11.06. Upravljanje procesima Satelitske komunikacije 12.06.

Projektovanje VLSI Projek sof koriš.proj obrazaca

Sistemi visoke pouzdanosti Prenos podataka

15.06. Merno-informac.

sistemi Radio sistemi Eksploatacija elektroenerg.

mreža Projektovanje ugrađenih

računarskih sistema WEB programiranje

Komutacioni sistemi

16.06. Fleksibilna automatizacija

Digitalna obrada slike Merenja u mikroele. Alg.i arhihtek. spec. rač. Sistema

Projektovanje telekom. Sistema Obrada audio signala

17.06. Tehnička robotika

Elektronske mreže Tehnika zaštite

Fizika i dijagnostika otkaza

Projektovanje upravljačkih sistema

18.06. Upravljanje energet. sistemima

Inteligentna instrumentacija

Ekspert sist u elektroenerg

Napredne tehnike u logičkom projektovanju

Mikrotalasna i optička elektronika Mobilne telekomunikacije

19.06. Elektromedicin. instrumentac

Neuronske mreže

Električne mašine III

Karakterizacija komponenata

Ekspertni sistemi i neuronske mreže

Optičke komunikacije

20.06. Sistemi za rad u realnom vremenu

Sistemi za rad u realnom vremenu

22.06. Telemetrija Računarsko

projektovanje

Industrijska robotika Primena akust. u elektro Elektrotermija

Arhitektura mikrosistema Tehnologija mikrosistema

Uvod u fazi logiku

Radarski sistemi i radiolokacija Telekomunikacioni softver

23.06. Računarsko merno

Sistemi za akviziciju Upravljanje

elektroenerg.pretvarač Mobilni i bežični informacioni

servisi

24.06. Metode intelig upravljanja

Specijalne el. instalacije Integrisani mikro Napredne tehnike baza podataka Napredne tehnike za obradu slike Računarska grafika

Kodna tehnika

25.06. Regul. elektromot. pogona

Telekomunikacije u elektroenergetici

Regul. elektromot. pogona

Satelitska i kablovska televizija

26.06. 29.06. informacioni sistemi Informacioni sistemi 30.06. Softversko inženjerstvo

Programski prevodioci

01.07. Projektovanje SAU 02.07. 03.07. Prepoznavanje uzoraka 04.07. Računarske telekom. 06.07. Audiotehnika

Page 8: raspored-ispita-snp-jun-2014-2015-izmena-1

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine

8

God/smer V/AE V/ET V/IE V/ME V/RT

Datum 11.06. Satelitske komunikacije Upravljanje procesima

12.06.

15.06. Komutacioni sistemi Ekspertni sist. u еlektroenergetici

Senzori i pretvarači

16.06. Radiokomunikac. sistemi

17.06. Tehnička robotika

Tehnika zaštite

18.06. Tehnika konverzije Prelazni procesi u el. mašinama

Fizika otkaza mikroel. kompon. Mikroproc. tehnika

Spec. rač. sistemi

19.06. Elektromedicin. instrumentac. Optičke telekomunikac

22.06. Procesni informac. sistemi Računarsko projektovanje

Projektovanje el. sistema Projektovanje integr.kola

23.06. Upravljanje elektroenerg.pretvarač Niskotemperaturna elektronika Sredstva za razvoj softvera

24.06. Sistemi za akviziciju podataka

Simulacija i modeliranje Obrada signala

Sistemi za akviziciju podataka Specijalne el. instalacije

Strukture i komponente za VLSI kola

Računarska grafika

25.06. Regul. elektromot. pogona Regul. elektromot. pogona

26.06.

29.06. Informacioni sistemi 30.06. Projektovanje SAU Telekomunikacione mreže Programski prevodioci

01.07.

02.07. Prepoznavanje uzoraka

03.07.

04.07. Paralelni rač. Sistemi Veštačka inteligencija Računarske telekom.

06.07.