of 2 /2
Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine 1 Master akademske studije Modul RI T US EEN EMT datum 22.06. - Napredno softversko inženjerstvo (SI) - Tehnike i metode analize podataka (IT) - Računarstvo u oblaku (BRS) - Satelitske komunikacije (TOS) - Satelitske telekomunikacije - Senzori i pretvarači u vozilima (RUSN) - Metode inteligentnog upravljanja (AU,RUSMT) - Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima - Materijali za nove i alternativne izvore energije (DEKM) - Smart GRID tehnologije (DELK) 23.06. - Primena računarstva u oblasti odbrane i bezbednosti - Senzori, pretvarači i aktuatori - Osnovi tehnike WEB MINING-a - Računarska neuronauka (RI) -3D grafički protočni sistemi (SI) - Paketske komunikacije (TOS) - Širokopojasne mreže za pristup - Tehnika i primena lasera (TOS) - Multimedijalni komunikacioni sistemi (RIT) - Računarski upravljački sistemi (AU,RUSMT) - Računarski merno-informacioni sistemi u industriji - DSP algoritmi i programiranje (DEKM,DELK) - Širokopojasne mreže za pristup (DELK) 24.06. - Heterogene metode za obradu digitalnih signala (RI) - Testiranje i kvalitet softvera (SI) - Organizacija i upravljanje projektima - Uvod u naučno-istraživački rad - Preduzetništvo i planiranje u visokim tehnologijama - Principi softverskog radija (TOC) - Organizacija i upravljanje projektima (RIT) - Stručna praksa (TOS,RIT) -Bežični senzori i senzorske mreže - Organizacija i upravljanje projektima (AU,RUSMT) - Stručna praksa (AU,RUSMT) -Višemotorni pogoni - Eksploatacija elektroenergetskih mreža - Stručna praksa -Tehnologije organskih poluprovodničkih materijala i komponenata (DEKM) - Modelovanje elemenata elektronskih kola i sistema (DELK) 25.06. - Inženjerstvo zahteva (SI) - Kompjuterska simulacija (RI) -Napredne tehnike za obradu slike (IT) - Elektronsko poslovanje (IS) - Projektovanje RF i mikrotalasnih kola i sklopova (RIT) Projektovanje telekomunikacionih mreza i sistema (TOS,RIS) - Računarski sistemi za merenje i kontrolu (RUSMT) - Upravljanje distributivnom mrežom - Adaptivna obrada signala (DELK) - Termovizija (DEKM) 26.06. - Sistemi virtuelne i proširene realnosti (SI) - Prepoznavanje uzoraka (IT) - Digitalna forenzika (BRS) - Elektromagnetska kompatabilnost (RIT) - Telemetrija - Inteligentne mašine (AU) - Inteligentni sistemi (RUSN) - Operaciona istraživanja - Odabrana poglavlja iz analize elektroenergetskih sistema - Obrada video signala (DELK) - Vremensko-frekvencijska analiza signala (DELK) 27.06. - Računarska animacija (SI) - Bezbednost računarskih mreža (BRS, RI) - Upravljanje računarskim resursima i servisima (BRS) - Geografski informacioni sistemi (SI) - Primena višeznačne logike u predstavljanju i obradi diskretnih signala (IT) - Projektovanje i implementacija sigurnog softvera (BRS) - Koherentni komunikacioni sistemi (TOS) - Distribuirani embeded sistemi (RIT) - Računarska animacija - Fleksibilni proizvodni sistemi - Modeliranje i simulacija u auto industriji (RUSMT) - Tržište električne enrgije i deregulacija - Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih postrojenja - Otvoreni operativni sistemi (DELK) - Virtuelni dizajn (DELK) 29.06. - Alg.i arhihtek. spec. rač. Sistema (RI) - Napredne web tehnologije (IT) - Mobilno računarstvo - Interoperabilnost i integracija informacija (SI) - VoIP mreže (RI) - Spektralne metode (IT) - Studijski istraživački rad 1 (TOS,RIS) - Nelinearna optika (TOS) - Bežični pristup internetu (RIT) - Studijski istraživački rad 1 (AU,RUSMT) - Regulacija elektromotornih pogona (AU,RUSMT) - Zaštita od atmosferskog pražnjenja - Regulacija elektromotornih pogona - Nanoelektronika (DEKM) - Izvori napona napajanja (DELK) 30.06. - Fazi logika (IT) - Sistemi za upravljanje bazama podataka (SI) - Informacione tehnologije za razvoj sistema E- uprave (IS) - Stohastički procesi, detekcija i estimacija (TOC) - Sistemi automatskog upravljanja u vozilima (RUSN) - Specijalne električne instalacije -Laserska elektronika (DEKM) - Mikroelektromehanički sistemi (MEMS) (DEKM,DELK) 01.07. - Inteligentni sistemi (SI) - Administracija sistema (BRS) - Arhitekture poslovnih informacionih sistema (IS) - Digitalna obrada slike (TOS) - Širokopojasne mreže za pristup (RIT) - Prediktivno upravljanje (AU) - Projektovanje mikroprocesorskih mernih instrumenata (RUSMT) - Telekomunikacije u еlektroenergetici - Elektromagnetna kompatabilnost u - Karakterna animacija (DELK) - Integrisani mokrosisemi (DEKM)

Raspored Ispita Master академске студије Jun 2014/2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Raspored Ispita Master академске студије Jun 2014 2015

Text of Raspored Ispita Master академске студије Jun 2014/2015

Page 1: Raspored Ispita Master академске студије Jun 2014/2015

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine

1

Master akademske studije Modul RI T US EEN EMT datum 22.06. - Napredno softversko inženjerstvo (SI)

- Tehnike i metode analize podataka (IT) - Računarstvo u oblaku (BRS)

- Satelitske komunikacije (TOS) - Satelitske telekomunikacije

- Senzori i pretvarači u vozilima (RUSN) - Metode inteligentnog upravljanja

(AU,RUSMT)

- Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

- Materijali za nove i alternativne izvore energije (DEKM) - Smart GRID tehnologije (DELK)

23.06. - Primena računarstva u oblasti odbrane i bezbednosti - Senzori, pretvarači i aktuatori - Osnovi tehnike WEB MINING-a - Računarska neuronauka (RI) -3D grafički protočni sistemi (SI)

- Paketske komunikacije (TOS) - Širokopojasne mreže za pristup - Tehnika i primena lasera (TOS) - Multimedijalni komunikacioni sistemi (RIT)

- Računarski upravljački sistemi (AU,RUSMT)

- Računarski merno-informacioni sistemi u industriji

- DSP algoritmi i programiranje (DEKM,DELK) - Širokopojasne mreže za pristup (DELK)

24.06. - Heterogene metode za obradu digitalnih signala (RI) - Testiranje i kvalitet softvera (SI) - Organizacija i upravljanje projektima - Uvod u naučno-istraživački rad - Preduzetništvo i planiranje u visokim tehnologijama

- Principi softverskog radija (TOC) - Organizacija i upravljanje projektima (RIT) - Stručna praksa (TOS,RIT)

-Bežični senzori i senzorske mreže - Organizacija i upravljanje projektima (AU,RUSMT) - Stručna praksa (AU,RUSMT)

-Višemotorni pogoni - Eksploatacija elektroenergetskih mreža - Stručna praksa

-Tehnologije organskih poluprovodničkih materijala i komponenata (DEKM) - Modelovanje elemenata elektronskih kola i sistema (DELK)

25.06. - Inženjerstvo zahteva (SI) - Kompjuterska simulacija (RI) -Napredne tehnike za obradu slike (IT) - Elektronsko poslovanje (IS)

- Projektovanje RF i mikrotalasnih kola i sklopova (RIT) Projektovanje telekomunikacionih mreza i sistema (TOS,RIS)

- Računarski sistemi za merenje i kontrolu (RUSMT)

- Upravljanje distributivnom mrežom

- Adaptivna obrada signala (DELK) - Termovizija (DEKM)

26.06. - Sistemi virtuelne i proširene realnosti (SI) - Prepoznavanje uzoraka (IT) - Digitalna forenzika (BRS)

- Elektromagnetska kompatabilnost (RIT) - Telemetrija

- Inteligentne mašine (AU) - Inteligentni sistemi (RUSN) - Operaciona istraživanja

- Odabrana poglavlja iz analize elektroenergetskih sistema

- Obrada video signala (DELK) - Vremensko-frekvencijska analiza signala (DELK)

27.06. - Računarska animacija (SI) - Bezbednost računarskih mreža (BRS, RI) - Upravljanje računarskim resursima i servisima (BRS) - Geografski informacioni sistemi (SI) - Primena višeznačne logike u predstavljanju i obradi diskretnih signala (IT) - Projektovanje i implementacija sigurnog softvera (BRS)

- Koherentni komunikacioni sistemi (TOS) - Distribuirani embeded sistemi (RIT)

- Računarska animacija - Fleksibilni proizvodni sistemi - Modeliranje i simulacija u auto industriji (RUSMT)

- Tržište električne enrgije i deregulacija - Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih postrojenja

- Otvoreni operativni sistemi (DELK) - Virtuelni dizajn (DELK)

29.06. - Alg.i arhihtek. spec. rač. Sistema (RI) - Napredne web tehnologije (IT) - Mobilno računarstvo - Interoperabilnost i integracija informacija (SI) - VoIP mreže (RI) - Spektralne metode (IT)

- Studijski istraživački rad 1 (TOS,RIS) - Nelinearna optika (TOS) - Bežični pristup internetu (RIT)

- Studijski istraživački rad 1 (AU,RUSMT) - Regulacija elektromotornih pogona (AU,RUSMT)

- Zaštita od atmosferskog pražnjenja - Regulacija elektromotornih pogona

- Nanoelektronika (DEKM) - Izvori napona napajanja (DELK)

30.06. - Fazi logika (IT) - Sistemi za upravljanje bazama podataka (SI) - Informacione tehnologije za razvoj sistema E- uprave (IS)

- Stohastički procesi, detekcija i estimacija (TOC)

- Sistemi automatskog upravljanja u vozilima (RUSN)

- Specijalne električne instalacije

-Laserska elektronika (DEKM) - Mikroelektromehanički sistemi (MEMS) (DEKM,DELK)

01.07. - Inteligentni sistemi (SI) - Administracija sistema (BRS) - Arhitekture poslovnih informacionih sistema (IS)

- Digitalna obrada slike (TOS) - Širokopojasne mreže za pristup (RIT)

- Prediktivno upravljanje (AU) - Projektovanje mikroprocesorskih mernih instrumenata (RUSMT)

- Telekomunikacije u еlektroenergetici - Elektromagnetna kompatabilnost u

- Karakterna animacija (DELK) - Integrisani mokrosisemi (DEKM)

Page 2: Raspored Ispita Master академске студије Jun 2014/2015

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2014/2015. godine

2

- Medicinska informatika - Medicinski informacioni sistemi - Sift kompjuting (RI) - Poslovna inteligencija (IS)

elektroenergetici

02.07. - Sveprisutno računarstvo (SI) - Komandno upravljanje informacionim sistemima - Embeded sistemi (RI)

- Adaptivne antene i MIMO sistemi (RIT) -Numerički metodi u telekomunikacijama

- Robusno upravljanje (AU)

- Elektronska kola za upravljanje pretvaračima

- Napredne mikroprocesorske arhitekture (DELK) - Projektovanje EMBEDED sistema (DELK)

03.07. - Napredni operativni sistemi (SI) - Virtualizacija (BRS) - Kriptografija (BRS)

- Obrada sistema u MIMO sistemima (TOS)

- Upravljanje složenim sistemima (AU,RUSMT)

- Statički elektricitet u tehnološkim procesima

- RF sistemi (DELK) -RF mikroelektronika (DEKM)

04.07. - Procesiranje prirodnih jezika (SI) - Računarska neuronauka (RI)

- Verovatnoća i statistika (DELK)

06.07.