of 29 /29
RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019. Akmadža, Miroslav Katolička crkva i hrvatska politika u 20. st. 153214 / IZBP-81 Pismeni ispit 10.06.2019. 15:00 Usmeni ispit Pismeni ispit 26.06.2019. 15:00 Usmeni ispit Pismeni ispit 04.07.2019. 09:00 Usmeni ispit Anić, Tomislav Živjeti u Jugoslaviji: 1945.-1990. 101703 / POVD214 Pismeni ispit 13.06.2019. 09:30 Usmeni ispit Pismeni ispit 27.06.2019. 09:30 Usmeni ispit Pismeni ispit 04.07.2019. 09:30 Usmeni ispit Anić, Tomislav / Miškulin, Ivica / Matić, Tomislav Gospodarska i društvena povijest 111962 / POVP6-9 13.06.2019. 12:15 Pismeni ispit / Janković, Valentina Usmeni ispit 27.06.2019. 12:15 Pismeni ispit Usmeni ispit 04.07.2019. 12:15 Pismeni ispit Usmeni ispit Anić, Tomislav / Patafta, Daniel Ekonomska misao: 19.-20. stoljeće 101701 / POVD212 Pismeni ispit 12.06.2019. 10:00 Usmeni ispit Pismeni ispit 26.06.2019. 10:00 Usmeni ispit Pismeni ispit 03.07.2019. 10:00 Usmeni ispit Antolović, Roberto / Erceg, Damir / Čulig, Josip Farmakologija 144116 / SESP2-3 11.03.2019. 11:00 Pismeni ispit Usmeni ispit 10.06.2019. 12:00 Pismeni ispit Usmeni ispit 17.06.2019. 12:00 Pismeni ispit Usmeni ispit Antolović, Roberto / Erceg, Damir / Čulig, Josip Farmakologija 171543 / SP2-3 I 14.05.2019. 14:30 Pismeni ispit Usmeni ispit 10.06.2019. 15:30 Pismeni ispit Usmeni ispit 17.06.2019. 15:30 Pismeni ispit Usmeni ispit Babić, Zdenko / Baturina, Danijel Javne politike II: Socijalna politika 101853 / SOCD124 13.06.2019. 14:00 Pismeni ispit 13.06.2019. 15:00 Usmeni ispit 21.06.2019. 10:00 Pismeni ispit 21.06.2019. 11:00 Usmeni ispit 04.07.2019. 14:00 Pismeni ispit 04.07.2019. 15:00 Usmeni ispit Balabanić, Ivan / Bratić, Andreja Komunikacijske i promidžbene tehnike 157448 / IZBD-33 Pismeni ispit 13.06.2019. 18:00 Usmeni ispit Pismeni ispit 27.06.2019. 18:00 Usmeni ispit Pismeni ispit 04.07.2019. 18:00 Usmeni ispit 1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA 2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Akmadža, Miroslav Katolička crkva i hrvatska politika u 20. st. 153214 / IZBP-81 Pismeni ispit

10.06.2019. 15:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 15:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

04.07.2019. 09:00 Usmeni ispit

Anić, Tomislav Živjeti u Jugoslaviji: 1945.-1990. 101703 / POVD214 Pismeni ispit

13.06.2019. 09:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

27.06.2019. 09:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

04.07.2019. 09:30 Usmeni ispit

Anić, Tomislav / Miškulin, Ivica / Matić, Tomislav Gospodarska i društvena povijest 111962 / POVP6-9 13.06.2019. 12:15 Pismeni ispit

/ Janković, Valentina Usmeni ispit

27.06.2019. 12:15 Pismeni ispit

Usmeni ispit

04.07.2019. 12:15 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Anić, Tomislav / Patafta, Daniel Ekonomska misao: 19.-20. stoljeće 101701 / POVD212 Pismeni ispit

12.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

03.07.2019. 10:00 Usmeni ispit

Antolović, Roberto / Erceg, Damir / Čulig, Josip Farmakologija 144116 / SESP2-3 11.03.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Antolović, Roberto / Erceg, Damir / Čulig, Josip Farmakologija 171543 / SP2-3 I 14.05.2019. 14:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 15:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 15:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Babić, Zdenko / Baturina, Danijel Javne politike II: Socijalna politika 101853 / SOCD124 13.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

13.06.2019. 15:00 Usmeni ispit

21.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

21.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

04.07.2019. 14:00 Pismeni ispit

04.07.2019. 15:00 Usmeni ispit

Balabanić, Ivan / Bratić, Andreja Komunikacijske i promidžbene tehnike 157448 / IZBD-33 Pismeni ispit

13.06.2019. 18:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

27.06.2019. 18:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

04.07.2019. 18:00 Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 2: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Balabanić, Ivan / Brdovčak, Barbara Neeksperimentalna kvantitativna metodologija 97912 / PSIP4-4 11.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Balabanić, Ivan / Brgles, Miriam Mary Metodologijska radionica 97946 / SOCP6-5 14.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

21.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

05.07.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Balabanić, Ivan / Brgles, Miriam Mary / Plenković, Mateja Uvod u sociologiju medija 158349 / SOCP6-3 13.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

21.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

04.07.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Balabanić, Ivan / Ćosić, Toni Kvantitativne metode u historiografiji 101705 / POVD216 Pismeni ispit

10.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

17.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

01.07.2019. 10:00 Usmeni ispit

Balabanić, Ivan / Ježovita, Josip Inferencijalna statistika 131831 / SOCP3-5 10.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Balabanić, Ivan / Mihaljević, Lucija Marketinško komuniciranje 172518 / KOMP6-1 11.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Balabanić, Ivan / Milavić, Tina Društveni aspekti hrane i prehrane 195129 / IZBD-124 Pismeni ispit

12.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

19.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Balabanić, Ivan / Pandža Kunčević, Ana / Globan, Jasmina Sociologija u marketinškoj praksi 186779 / IZBD-112 Pismeni ispit

11.06.2019. 17:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

17.06.2019. 17:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

01.07.2019. 17:00 Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

PREDROK

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 3: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Balabanić, Ivan / Plenković, Mateja Kvantitativna metodologija 164110 / SOCP4-4 Pismeni ispit

11.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

18.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Bara, Mario / Miloš, Damir Klasične sociološke teorije 153663 / SOCP2-1 Pismeni ispit

13.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

27.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

04.07.2019. 14:00 Usmeni ispit

Bara, Mario / Paštar, Zlata Metodičke vježbe - sociologija 158120 / PN21 Pismeni ispit

11.06.2019. 16:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

18.06.2019. 16:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

02.07.2019. 16:00 Usmeni ispit

Barščevski, Taras Biblijska arheologija 101682 / POVD114 17.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

01.07.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Bartulica, Stephen Nikola The Foundations of Western Culture 133262 / IZBP-48 Pismeni ispit

13.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

27.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

04.07.2019. 10:00 Usmeni ispit

Bartulica, Stephen Nikola Filozofija povijesti 98005 / POVP6-7 Pismeni ispit

12.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

03.07.2019. 10:00 Usmeni ispit

Bartulica, Stephen Nikola / Kljaić, Stipe Intelektualci i hrvatska politika (1918.-1945.) 177690 / IZBP-134 Pismeni ispit

11.06.2019. 17:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

18.06.2019. 17:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

02.07.2019. 17:00 Usmeni ispit

Bartulica, Stephen Nikola / Stier, Davor Ivo Mediji i politika 186799 / KD2 2-4 13.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

21.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 4: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Bartulica, Stephen Nikola / Žižić, Jakov Uvod u politologiju 181171 / IZBP-138 Pismeni ispit

10.06.2019. 09:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

17.06.2019. 09:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

01.07.2019. 09:00 Usmeni ispit

Bilić-Dujmušić, Siniša Povijest Grčke i Rima 97971 / POVP4-2 18.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

19.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

27.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

03.07.2019. 10:00 Usmeni ispit

Bilić-Dujmušić, Siniša / Periša, Darko Hrvatski prostor u pretpovijesti i antici 97974 / POVP4-4 Pismeni ispit

11.06.2019. 09:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

18.06.2019. 09:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

02.07.2019. 09:30 Usmeni ispit

Bilić-Dujmušić, Siniša / Vuković, Krešimir Grčka i rimska mitologija 195128 / IZBP-158 Pismeni ispit

18.06.2019. 09:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

27.06.2019. 09:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

04.07.2019. 09:30 Usmeni ispit

Boban Lipić, Ana Metodičke vježbe - psihologija 158121 / PN22 13.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

27.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

04.07.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Bogović Dijaković, Anamarija Vještine psihologijskog testiranja 101736 / PSD27 13.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

27.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

04.07.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Bogović Dijaković, Anamarija Psihologijski intervju 101737 / PSD31 13.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

27.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

04.07.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Bogović Dijaković, Anamarija / Šeremet, Ana Psihološko savjetovanje 101733 / PSD24 11.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 5: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Brkljačić, Tihana Percepcija 97879 / PSIP2-2 14.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

21.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Brkljačić, Tihana / Matijaš, Marijana Psihologija rada 97936 / PSIP6-3 11.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Brković, Vjera Teorije odgoja i obrazovanja u praksi 156964 / IZBP-88 10.06.2019. 14:15 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 14:15 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 14:15 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Čartolovni, Anto / Singbo, Odilon Sestrinska struka u doba tehnološko-biomedicinskog 195608 / IZBD-125 20.05.2019. 17:00 Pismeni ispit

poboljšanja čovjeka Usmeni ispit

10.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Čerkez Habek, Jasna / Rudan, Diana Dijetetika 171524 / SP2-5 I 29.05.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Čerkez Habek, Jasna / Rudan, Diana / Mosler, Domagoj Dijetetika 144118 / SESP2-5 10.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

01.07.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Čivljak, Marta / Havelka Meštrović, Ana / Peitl, Vjekoslav Psihološke krizne intervencije 144268 / SESD2-4 04.04.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Čivljak, Marta / Miletić-Medved, Marica / Uremović, Melita Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja 172077 / SP6-2 I 29.04.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 6: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Čivljak, Marta / Miletić-Medved, Marica / Uremović, Melita Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja 176964 / RAZ-2 15.04.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Črpić, Gordan / Brgles, Miriam Mary Europska modernizacija: komparativna analiza 164203 / SOCP6-2 12.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Črpić, Gordan / Brstilo Lovrić, Ivana Suvremene sociološke teorije II 97913 / SOCP4-1 12.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Črpić, Gordan / Brstilo Lovrić, Ivana Sociologija tijela 144269 / SESD2-5 08.05.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

12.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Črpić, Gordan / Čengić, Drago / Žagi, Karla / Dorotić, Jeronim Uvod u analizu modernog društva 97815 / SOCP1-2 11.06.2019. 08:15 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 08:15 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 08:15 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Črpić, Gordan / Dorotić, Jeronim / Đuho, Nika Sociologija europskih integracija 97915 / SOCP4-2 12.06.2019. 08:45 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 08:45 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 08:45 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Črpić, Gordan / Poljičak, Ivica / Miloš, Damir Sociologija upravljanja II: Upravljanje institucijama 101879 / SOCD121 Pismeni ispit

javnog sektora 13.06.2019. 18:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

27.06.2019. 18:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

04.07.2019. 18:00 Usmeni ispit

Čudina-Obradović, Mira / Haramina, Ana Psihologija čitanja 126021 / IZBP-44 13.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

27.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

04.07.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 7: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Ćurković Nimac, Jasna Uvod u etiku 132599 / IZBP-97 Pismeni ispit

13.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

27.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

04.07.2019. 10:00 Usmeni ispit

Ćurković Nimac, Jasna / Valković, Jerko Etika interkulturalne komunikacije 186798 / KD2 2-3 Pismeni ispit

11.06.2019. 17:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

18.06.2019. 17:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

02.07.2019. 17:00 Usmeni ispit

Domijan, Dražen / Glavaš, Dragan / Matijaš, Marijana Modeli analize varijance 97914 / PSIP4-5 13.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

27.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

04.07.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Dukić, Josip Sinjska alka 181179 / IZBP-141 12.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Galović, Filip Od dijalektologije ka sociolingvistici 167441 / IZBD-48 Pismeni ispit

11.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

18.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

02.07.2019. 13:00 Usmeni ispit

Galović, Filip Hrvatski mjesni govori kao dio kulturne baštine 174435 / IZBP-129 Pismeni ispit

14.06.2019. 16:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

21.06.2019. 16:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

05.07.2019. 16:00 Usmeni ispit

Gostečnik, Christian / Valenta, Tanja / Šeremet, Ana Family Therapy 171748 / IZBD-38E 14.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

21.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Grbavac, Branka Diplomatički seminar I 101689 / POVD124 10.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

01.07.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 8: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Habek, Dubravko Povijest zdravstva 119037 / IZBP-42 02.05.2019. 08:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Habek, Dubravko / Čavka, Mislav Povijest zdravstva 171686 / IZBP-42I 02.05.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Habek, Dubravko / Jurić, Gordana Zdravstvena njega majke i novorođenčeta 171680 / SP4-2 I 20.05.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 18:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Habek, Dubravko / Jurić, Gordana Zdravstvena njega majke i novorođenčeta 144160 / SESP4-2 20.05.2019. 17:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 18:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Habek, Dubravko / Tikvica Luetić, Ana / Marton, Ingrid Ginekologija i porodništvo 144158 / SESP4-1 11.03.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Habek, Dubravko / Tikvica Luetić, Ana / Marton, Ingrid Ginekologija i porodništvo 171628 / SP4-1 I 08.04.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Havel, Boris Suvremeni Izrael: povijest, politika i teologija 153215 / IZBP-82 10.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

židovske državnosti Usmeni ispit

14.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Havelka Meštrović, Ana Zdravstvena psihologija 144171 / SESP4-5 30.05.2019. 18:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

05.07.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 9: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Havelka Meštrović, Ana Zdravstvena psihologija 171682 / SP4-5 I 30.05.2019. 18:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

14.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Hreščan, Antonija Engleski jezik 4 132562 / KOMP4-6 14.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

21.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Hreščan, Antonija Strani jezik - Engleski II 142203 / POVP2-5 Pismeni ispit

11.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

18.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

Hreščan, Antonija Engleski jezik 1 157483 / IZBP-92 12.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Hreščan, Antonija Engleski jezik 158348 / SOCP2-6 11.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Hreščan, Antonija Engleski jezik 2 158732 / KOMP2-6 12.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Hreščan, Antonija Engleski jezik 6 172523 / KOMP6-6 14.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

21.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Janković, Valentina Hrvatske zemlje: 16.-18. stoljeće 111938 / POVP2-3 Pismeni ispit

14.06.2019. 08:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

28.06.2019. 08:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

05.07.2019. 9:30 Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 10: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Janković, Valentina Novovjekovne civilizacije 97953 / POVP2-1 Pismeni ispit

12.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

19.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Janković, Valentina / Katušić, Maja Hrvatske zemlje u kontekstu srednje i mediteranske 189380 / IZBP-148 11.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Europe Usmeni ispit

18.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Janković, Valentina / Kekez, Hrvoje / Puljizević, Kristina Hrvatska historiografija 98006 / POVP6-8 12.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Jareb, Mario Ustaše i Nezavisna država Hrvatska 177689 / IZBP-133 11.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

04.07.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Jazvinšćak Jembrek, Maja / Štefulj, Jasminka Biološka psihologija II 97883 / PSIP2-3 12.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Jurić, Tado Hrvatske političke ideje u 19. i 20. stoljeću 101708 / POVD223 12.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Jurić, Tado Bosna i Hercegovina: raskrižje svjetova 192114 / IZBP-15 13.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

21.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Karlović, Dalibor / Aukst Margetić, Branka / Vidrih, Branka Psihopatologija II 97938 / PSIP6-4 Pismeni ispit

/ Peitl, Vjekoslav 12.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

03.07.2019. 13:00 Usmeni ispit

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

4. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 11: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Kekez, Hrvoje Osmanlije i hrvatske zemlje tijekom 16. stoljeća 177695 / POVD245 13.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

27.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

04.07.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Kekez, Hrvoje / Kužić, Krešimir Povijest vojski i ratova u Hrvatskoj (15.-17. stoljeće) 177698 / IZBD-110 12.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Kekez, Hrvoje / Stipančević, Mario Uvod u arhivistiku 111941 / POVP2-8 Pismeni ispit

10.06.2019. 17:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

17.06.2019. 17:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

01.07.2019. 17:00 Usmeni ispit

Kevo, Mario Drugi svjetski rat 101712 / POVD231 Pismeni ispit

13.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

27.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

04.07.2019. 14:00 Usmeni ispit

Knežević, Martina Emocije 97908 / PSIP4-2 12.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Knežević, Martina Mozak, znanje i obrazovanje 194549 / IZBP-15 Pismeni ispit

10.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

17.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

01.07.2019. 14:00 Usmeni ispit

Kovač, Nedjeljka s. Valerija Teološka antropologija 144266 / SESD2-2 05.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

14.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Kovač, Tomislav Uvod u religije svijeta 177697 / IZBD-109 11.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

27.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 12: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Kovačević, Dražen Psihološko forenzično vještačenje 157447 / IZBD-32 12.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Kraljević, Jadranka Modeli analize varijance 97924 / SOCP4-5 21.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

05.07.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Kraljević, Jadranka Osnove statistike 132363 / KOMP2-4 18.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Kraljević, Jadranka / Mravunac, Damir Kvalitativne metode II. (dubinske tehnike) 186873 / KD1 2-3 10.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

01.07.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Kraljević, Jadranka / Rihtar, Stanko Teorije i istraživanje javnoga mnijenja 186872 / KD1 2-2 12.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Kušar, Stjepan / Majnarić, Ivan Srednjovjekovna filozofija 101687 / POVD123 14.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

05.07.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Kušar, Stjepan / Žagi, Karla Odabrane teme iz sociologije II 97942 / SOCP6-1 14.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

21.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Majnarić, Ivan Hrvatsko srednjovjekovlje 135469 / POVD142 10.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

01.07.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 13: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Majnarić, Ivan / Matić, Tomislav Srednjovjekovna društva 101686 / POVD122 14.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

21.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Majnarić, Ivan / Matić, Tomislav Povijest Crkve u srednjem vijeku 97962 / POVP3-2 Pismeni ispit

11.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

18.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

02.07.2019. 14:00 Usmeni ispit

Majnarić, Ivan / Periša, Darko Doba velike seobe naroda 182379 / DODATNI Pismeni ispit

11.06.2019. 15:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

18.06.2019. 15:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

02.07.2019. 15:00 Usmeni ispit

Mališa, Snježana Pedagoško umijeće u sestrinstvu 173102 / IZBD102I 15.05.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

11.06.2019. 08:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Mandarić, Blaženka s. Valentina / Mališa, Snježana Didaktika 170204 / PNB-7-8 Pismeni ispit

12.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

19.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Marin, Emilio Fenomen kršćanstva 97973 / POVP4-3 Pismeni ispit

10.06.2019. 15:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

24.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

05.07.2019. 09:00 Usmeni ispit

Marin, Emilio / Musa, Ivica Kršćanstvo u Europi 153295 / POVD121 13.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

27.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

04.07.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Marušić, Marinko Krvarenje iz gastrointestinalnog trakta 157485 / IZBP-94 29.05.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

12.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 14: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Marušić, Marinko Krvarenje iz gastrointestinalnog trakta 171693 / IZBP-94I 29.05.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

12.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Matešić, Krunoslav Ocjenjivanje i vrjednovanje znanja 189184 / PNA Pismeni ispit

14.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

21.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

05.07.2019. 13:00 Usmeni ispit

Matešić, Krunoslav Mjerenje u psihologiji 97941 / PSIP6-6 14.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

05.07.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Matešić, Krunoslav Uvod u psihologiju obrazovanja 153815 / PN13 11.06.2019. 08:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 08:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 08:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Matešić, Krunoslav / Haramina, Ana Uvod u psihologiju obrazovanja 156965 / IZBP-89 11.06.2019. 08:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 08:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 08:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Matešić, Krunoslav / Haramina, Ana Uvod u psihologiju obrazovanja 182466 / PNB-CU 15.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 16:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

05.07.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Matešić, Krunoslav / Mališa, Snježana Ocjenjivanje i vrjednovanje znanja 197687 / PNB-CU Pismeni ispit

14.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

21.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

05.07.2019. 13:00 Usmeni ispit

Matijević-Sokol, Mirjana Uvod u pomoćne povijesne znanosti I 116632 / POVP2-7 12.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

12.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

19.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

19.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

03.07.2019. 10:00 Pismeni ispit

03.07.2019. 11:00 Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 15: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Matijević-Sokol, Mirjana / Ledić, Stipe Srednjovjekovni latinitet I 131596 / POVD125 Pismeni ispit

12.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

19.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

03.07.2019. 14:00 Usmeni ispit

Matijević-Sokol, Mirjana / Vuković, Krešimir Klasični jezik - Latinski 97999 / POVP6-4 Pismeni ispit

19.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

03.07.2019. 14:00 Usmeni ispit

Mažuran, Berislav Poremećaji mokrenja kod osoba starije životne dobi 187173 / IZBP-145 16.05.2019. 17:00 Pismeni ispit

16.05.2019. 18:00 Usmeni ispit

12.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

27.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Mažuran, Berislav Poremećaji mokrenja kod osoba starije životne dobi 187174 / IZBP145I 16.05.2019. 17:00 Pismeni ispit

16.05.2019. 18:00 Usmeni ispit

12.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

27.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Medvešek, Rene Umijeće govora (govorne vježbe) 132565 / KOMP4-4 Pismeni ispit

11.06.2019. 09:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

18.06.2019. 09:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

02.07.2019. 09:00 Usmeni ispit

Merkaš, Marina Procjena i poticanje socijalne kompetencije 193778 / IZBD-123 Pismeni ispit

11.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

03.07.2019. 11:00 Usmeni ispit

Merkaš, Marina Procjena i poticanje razvoja socijalne kompetencije 157449 / IZBD-34 Pismeni ispit

11.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

03.07.2019. 11:00 Usmeni ispit

Merkaš, Marina / Rihtar, Stanko / Pandžić, Mario Deskriptivna statistika 97885 / PSIP2-4 12.06.2019. 09:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 09:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 09:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 16: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Merkaš, Marina / Šakić Velić, Marija Psihologija adolescencije 145762 / PSIP4-3 12.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Mihaljević, Josip Ideologija i praksa komunizma u povijesnoj perspektivi 153213 / IZBP-80 Pismeni ispit

13.06.2019. 18:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

27.06.2019. 18:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

04.07.2019. 19:00 Usmeni ispit

Miletić-Medved, Marica / Čavić, Dalibor / Puntarić, Dinko Higijena i epidemiologija 144178 / SESP4-7 29.04.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Miletić-Medved, Marica / Čavić, Dalibor / Sapunar, Damir Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu 172058 / SP6-6 I 04.04.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Miletić-Medved, Marica / Sapunar, Damir / Čavić, Dalibor Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu 144243 / SESP6-6 22.03.2019. 15:00 Pismeni ispit

/ Koporc, Zvonimir Usmeni ispit

10.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Mišetić, Anka Uvod u urbanu sociologiju 97917 / SOCP4-3 14.06.2019. 09:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

21.06.2019. 09:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 09:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Mišetić, Anka / Đuho, Nika Urbana sociologija 142322 / SOCD126 13.06.2019. 09:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

27.06.2019. 09:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

04.07.2019. 09:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Mišetić, Roko / Belić, Tomislav Demografija 158347 / SOCP2-9 12.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 17: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Miškulin, Ivica Povijest europskih integracija 101706 / POVD221 Pismeni ispit

11.06.2019. 17:45 Usmeni ispit

Pismeni ispit

18.06.2019. 16:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

02.07.2019. 16:00 Usmeni ispit

Mlačić, Boris / Batinić, Lana Diferencijalna psihologija 97932 / PSIP6-1 13.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

27.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

04.07.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Nakić Radoš, Sandra / Bačlija Sušić, Blaženka / Gelo, Josipa Psihologija glazbe 126022 / IZBP-45 10.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

01.07.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Nakić Radoš, Sandra / Batista, Maja Osnove kognitivno-bihevioralne terapije 157451 / IZBD-36 10.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Nakić Radoš, Sandra / Brdovčak, Barbara Praktikum iz metodologije 153300 / PSIP6-5 10.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

/ Ćepulić, Dominik-Borna / Matijaš, Marijana Usmeni ispit

17.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Nakić Radoš, Sandra / Ćepulić, Dominik-Borna Izradba psihologijskog istraživanja 101735 / PSD26 21.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

05.07.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Nakić Radoš, Sandra / Ćepulić, Dominik-Borna Uvod u akademski studij 186906 / PSIP2-5 11.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Nakić Radoš, Sandra / Šeremet, Ana Preventivni programi: izradba, izvođenje i vrednovanje 157446 / IZBD-31 14.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

21.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 18: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Nikčević, Sanja Povijest i teorija kazališta 172521 / KOMP6-3 10.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Novak, Krunoslav Semiotika u medijima 172519 / KOMP6-2 Pismeni ispit

12.06.2019. 09:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 08:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

03.07.2019. 09:30 Usmeni ispit

Novak, Krunoslav / Mikić, Anto Radijsko novinarstvo 132360 / KOMP2-1 Pismeni ispit

14.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

28.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

05.07.2019. 10:00 Usmeni ispit

Novak, Krunoslav / Mikić, Anto Praksa u agenciji/medijskoj kući 186800 / KD2 2-5 19.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Novak, Krunoslav / Mikić, Anto Praksa u agenciji/medijskoj kući 186875 / KD1 2-5 19.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Novak, Krunoslav / Sedak, Kristijan Komunikacijske vještine 171657 / SP2-2 I 29.03.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Novak, Krunoslav / Sedak, Kristijan Komunikacijske vještine 144115 / SESP2-2 15.05.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Novak, Krunoslav / Uldrijan, Ivan Televizijsko novinarstvo 132546 / KOMP4-1 Pismeni ispit

11.06.2019. 09:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

18.06.2019. 09:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

02.07.2019. 09:30 Usmeni ispit

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 19: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Novak, Krunoslav / Uldrijan, Ivan Fotonovinarstvo 172526 / IZBP-118 Pismeni ispit

10.06.2019. 09:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

17.06.2019. 09:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

24.06.2019. 09:30 Usmeni ispit

Novak, Krunoslav / Uldrijan, Ivan Područno (sektorsko) izvještavanje za tisak i web 176384 / KOMP6-4 Pismeni ispit

21.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

28.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

05.07.2019. 11:00 Usmeni ispit

Obradović, Josip / Perić, Katarina Kulturalna psihologija 102963 / IZBP-34 10.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Obradović, Josip / Perić, Katarina Međukulturalna psihologija 102964 / IZBP-35 10.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Obradović, Josip / Perić, Katarina Međukulturalna psihologija 186796 / KD2 2-1 10.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Ogrizek Biškupić, Ivana Novi mediji i web tehnologije 132558 / KOMP4-3 14.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

01.07.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

05.07.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Ožanić Bulić, Suzana Atopijske bolesti - osobitosti njege kože 173080 / IZBP-125 31.05.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Ožanić Bulić, Suzana Atopijske bolesti - osobitosti njege kože 173083 / IZBP125I 31.05.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 20: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Pačić Turk, Ljiljana / Anđelinović, Maja Stručna praksa 157430 / IZBD-18 12.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Pačić Turk, Ljiljana / Anđelinović, Maja Klinička psihodijagnostika 101731 / PSD22 12.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Pačić Turk, Ljiljana / Anđelinović, Maja / Gelo, Josipa Zdravstvena psihologija 101732 / PSD23 14.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

05.07.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Pačić Turk, Ljiljana / Šeremet, Ana Pisanje psiholoških nalaza i mišljenja 157450 / IZBD-35 12.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Pavešković, Antun Nacionalna kultura u europskom kontekstu 135478 / POVD241 Pismeni ispit

13.06.2019. 17:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

27.06.2019. 17:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

04.07.2019. 17:00 Usmeni ispit

Pokos, Nenad Politička geografija 134169 / IZBP-51 Pismeni ispit

13.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

27.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

04.07.2019. 10:00 Usmeni ispit

Priante, Monica Strani jezik - Talijanski II 190966 / IZBP-149 Pismeni ispit

10.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

24.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

01.07.2019. 11:00 Usmeni ispit

Puljak, Livia / Čavić, Dalibor / Reiner, Ivan Informatika u zdravstvenoj njezi 144114 / SESP2-1 11.06.2019. 14:00 Pismeni ispit

/ Birkić Belanović, Ines Usmeni ispit

18.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 21: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Puljak, Livia / Čavić, Dalibor / Reiner, Ivan Informatika u zdravstvenoj njezi 171651 / SP2-1 I 11.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

/ Birkić Belanović, Ines Usmeni ispit

18.06.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Puljizević, Kristina Svjetska povijest 19. stoljeća 111936 / POVP2-2 Pismeni ispit

10.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

17.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

24.06.2019. 14:00 Usmeni ispit

Puljizević, Kristina Epidemije, medicina i društvo kroz povijest 181177 / IZBP-139 Pismeni ispit

10.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

17.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

24.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

Puntarić, Dinko Okoliš i zdravlje 152740 / IZBP-69 10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Puntarić, Dinko Okoliš i zdravlje 171685 / IZBP-69I 10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Puntarić, Dinko / Čavić, Dalibor Osnove menadžmenta u sestrinstvu 152742 / IZBD-16 11.04.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Puntarić, Dinko / Čavić, Dalibor / Miletić-Medved, Marica Higijena i epidemiologija 171629 / SP4-7 I 10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Razum, Ružica / Brković, Vjera Metodičke vježbe - povijest 158213 / PN24 14.06.2019. 09:15 Pismeni ispit

Usmeni ispit

21.06.2019. 09:15 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 09:15 Pismeni ispit

Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 22: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Rudan, Diana / Mrkonjić, Ružica / Mijoč, Vesna Zdravstvena njega starijih osoba 172072 / SP6-3 I 27.05.2019. 14:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

12.06.2019. 14:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 14:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Sabotič, Ines Historiografija I 97978 / POVP4-8 Pismeni ispit

12.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

19.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 11:00 Usmeni ispit

Sabotič, Ines / Priante, Monica / Šimetin Šegvić, Nikolina Kulturna povijest 111960 / POVP5-2 Pismeni ispit

10.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

17.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

24.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

01.07.2019. 13:00 Usmeni ispit

Sabotič, Ines / Šimetin Šegvić, Nikolina Suvremeni historiografski pristupi 101704 / POVD215 17.06.2019. 08:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 08:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

01.07.2019. 08:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Šakić, Vlado / Ćepulić, Dominik-Borna Teorijski sustavi u psihologiji 97869 / PSIP2-1 17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

01.07.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Sambunjak, Dario Kvalitativna paradigma istraživanja 144255 / SESD2-1 11.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Sambunjak, Dario / Mijoč, Vesna Zdravstvena njega u zajednici 172073 / SP6-1 I 08.04.2019. 18:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Sambunjak, Dario / Mijoč, Vesna Zdravstvena njega u zajednici 144219 / SESP6-1 15.05.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

4. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 23: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Sambunjak, Dario / Tikvica Luetić, Ana / Antolović, Roberto Istraživanje u sestrinstvu 176963 / RAZ-1 26.04.2019. 15:00 Pismeni ispit

/ Čavić, Dalibor Usmeni ispit

10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Sapunar, Damir / Šklebar, Ivan / Šakić, Kata Liječenje boli 144274 / SESD4-1 05.04.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

12.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Šego, Jasna / Togonal, Marijana Jezična kultura i izražavanje 132566 / KOMP4-5 12.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Šešo, Luka Povijest svakodnevice 97986 / POVP5-4 Pismeni ispit

11.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

18.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

02.07.2019. 10:00 Usmeni ispit

Šešo, Luka Hrvatska tradicijska kultura i formiranje identiteta 101661 / IZBP-29 Pismeni ispit

10.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

17.06.2019. 10:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

01.07.2019. 10:00 Usmeni ispit

Šetić Beg, Mia / Batinić, Lana Učenje 97903 / PSIP4-1 11.06.2019. 09:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 09:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 09:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Šetić Beg, Mia / Zelenika Zeba, Mirta Kognitivna psihologija 101725 / PSD14 11.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Sever Globan, Irena / Žižić, Jakov Međunarodna komunikacija 186797 / KD2 2-2 Pismeni ispit

13.06.2019. 09:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

27.06.2019. 09:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

04.07.2019. 09:00 Usmeni ispit

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 24: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Sever Globan, Irena / Žižić, Jakov Međunarodna komunikacija 186874 / KD1 2-4 Pismeni ispit

13.06.2019. 09:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

27.06.2019. 09:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

04.07.2019. 09:00 Usmeni ispit

Skoko, Iko / Dabo, Krešimir Strategije odnosa s javnošću 186871 / KD1 2-1 19.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Skoko, Iko / Trbušić, Davor / Sedak, Kristijan Uvod u odnose s javnošću 132361 / KOMP2-2 10.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

01.07.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Sokol, Tomislav Javno pravo i sustav javne uprave 101867 / SOCD122 10.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 08:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Štefančić, Hrvoje / Ježovita, Josip Regresijska analiza 139209 / SOCD125 Pismeni ispit

12.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 13:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

03.07.2019. 13:00 Usmeni ispit

Šubić, Roman / Palić, Petra Uvod u ekonomiju 97862 / SOCP1-7 14.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

05.07.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Šubić, Roman / Đuho, Nika Upravljanje osobnim financijama 174438 / IZBD105 Pismeni ispit

10.06.2019. 17:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

17.06.2019. 17:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

01.07.2019. 17:30 Usmeni ispit

Šubić, Roman / Đuho, Nika / Palić, Petra Osnove makroekonomije 101880 / SOCD123 12.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 25: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Švegar, Domagoj Regresijska analiza 101727 / PSD16 19.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Tanjić, Željko / Turza, Zoran Središnje teološke teme 97945 / SOCP6-4 Pismeni ispit

21.06.2019. 08:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

28.06.2019. 08:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

05.07.2019. 08:00 Usmeni ispit

Togonal, Marijana Javni nastup 158763 / IZBP-98 13.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Turkalj, Jasna Hrvatske zemlje u 19. stoljeću 111940 / POVP2-4 12.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

13.06.2019. 16:00 Usmeni ispit

26.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

27.06.2019. 16:00 Usmeni ispit

03.07.2019. 16:00 Pismeni ispit

04.07.2019. 16:00 Usmeni ispit

Turkalj, Mirjana / Budrović, Anđelka / Jurić, Gordana Zdravstvena njega djeteta 171679 / SP4-4 I 12.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

/ Ordulj-Aničić, Darija / Kulić, Ines Usmeni ispit

26.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Turkalj, Mirjana / Budrović, Anđelka / Jurić, Gordana Zdravstvena njega djeteta 144167 / SESP4-4 12.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

/ Ordulj-Aničić, Darija / Kulić, Ines Usmeni ispit

26.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Turkalj, Mirjana / Krešić, Vlasta / Trupinić, Vlatka Komunikacijske vještine u sestrinskoj praksi pedijatrijskog 157484 / IZBP-93 27.05.2019. 15:00 Pismeni ispit

bolesnika Usmeni ispit

10.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Turkalj, Mirjana / Krešić, Vlasta / Trupinić, Vlatka Komunikacijske vještine u sestrinskoj praksi pedijatrijskog 171692 / IZBP-93I 28.05.2019. 16:00 Pismeni ispit

/ Ordulj-Aničić, Darija bolesnika Usmeni ispit

10.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 26: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Turkalj, Mirjana / Slijepčević Saftić, Vanja Pedijatrija 171671 / SP4-3 I 12.04.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Turkalj, Mirjana / Slijepčević Saftić, Vanja Pedijatrija 144164 / SESP4-3 22.03.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Turza, Zoran / Čartolovni, Anto / Carti, Dajana / Markotić, Josip Uvod u teologiju 176512 / RAZ-3 18.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

/ Šipuš, Valentina Usmeni ispit

26.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Turza, Zoran / Markotić, Josip Uvod u teologiju 132356 / KOMP2-5 Pismeni ispit

18.06.2019. 08:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

26.06.2019. 08:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

03.07.2019. 08:00 Usmeni ispit

Turza, Zoran / Matos, Bruno Katoličanstvo u modernoj angloameričkoj misli 195040 / IZBP-156 Pismeni ispit

17.06.2019. 10:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

24.06.2019. 10:30 Usmeni ispit

Pismeni ispit

01.07.2019. 10:30 Usmeni ispit

Turza, Zoran / Mikšić, Vlado Katolički apsolutizam u Habsburškoj Monarhiji 181180 / IZBP-142 17.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

01.07.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Uremović, Melita Fizikalna medicina i rehabilitacija u prevenciji i liječenju 173051 / IZBP-121 22.05.2019. 16:00 Pismeni ispit

bolesti lokomotornog, kardiorespiratornog i Usmeni ispit

neurološkog sustava 10.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Uremović, Melita Fizikalna medicina i rehabilitacija u prevenciji i liječenju 173054 / IZBP121I 22.05.2019. 16:00 Pismeni ispit

bolesti lokomotornog, kardiorespiratornog i Usmeni ispit

neurološkog sustava 10.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 27: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Uremović, Melita / Čivljak, Marta / Miletić-Medved, Marica Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja 144226 / SESP6-2 31.05.2019. 11:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Uremović, Melita / Mijoč, Vesna Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama 144228 / SESP6-4 09.04.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Uremović, Melita / Mijoč, Vesna Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama 172062 / SP6-4 I 20.03.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

24.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Uremović, Melita / Mrkonjić, Ružica / Mijoč, Vesna Zdravstvena njega starijih osoba 144230 / SESP6-3 27.05.2019. 13:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

11.06.2019. 14:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 14:30 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Uremović, Melita / Starčević, Andreja / Lupieri, Tanja Proces zdravstvene njege 144117 / SESP2-4 28.05.2019. 16:00 Pismeni ispit

/ Kičić, Miroslava Usmeni ispit

10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Uremović, Melita / Starčević, Andreja / Lupieri, Tanja Proces zdravstvene njege 171674 / SP2-4 I 28.05.2019. 17:00 Pismeni ispit

/ Kičić, Miroslava Usmeni ispit

10.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 17:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Ursić, Sara Sociologija stanovanja 139200 / SOCD142 12.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Valković, Jerko / Carti, Dajana Uvod u bioetiku 97925 / SOCP4-6 11.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 28: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Valković, Jerko / Carti, Dajana / Kompes, Marijana Socijalni nauk Crkve 176515 / RAZ-5 29.05.2019. 15:00 Pismeni ispit

/ Šipuš, Valentina Usmeni ispit

18.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Valković, Jerko / Carti, Dajana / Markotić, Josip Uvod u bioetiku 112033 / POVP3-10 11.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

27.06.2019. 09:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Valković, Jerko / Ćurić, Dražen / Uldrijan, Ivan Tiskano novinarstvo 186525 / KOMP2-3 Pismeni ispit

12.06.2019. 12:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

19.06.2019. 12:00 Usmeni ispit

Pismeni ispit

03.07.2019. 12:00 Usmeni ispit

Valković, Jerko / Kompes, Marijana Socijalni nauk Crkve 101666 / TEOP-8 11.06.2019. 09:15 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 12:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 09:15 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Valković, Jerko / Kompes, Marijana Socijalni nauk Crkve 172514 / KOMP5-5 12.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Valković, Jerko / Kompes, Marijana / Šipuš, Valentina Socijalni nauk Crkve 142311 / POVP6-11 11.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

18.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

02.07.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Valković, Jerko / Osmančević, Leali Etika u medijima 132555 / KOMP4-2 12.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

03.07.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Važanić, Damir Sestrinstvo u hitnoj medicini 173063 / IZBP-124 07.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

05.07.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

Page 29: RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA - unicath.hr · RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018

RASPORED ISPITA LJETNOG ISPITNOG ROKA

Nastavnik Predmet Šifra predmeta ISVU Datum Sat Vrsta ispita Ljetni ispitni rok 2018. / 2019.

Važanić, Damir Sestrinstvo u hitnoj medicini 173064 / IZBP124I 07.06.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

05.07.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Vrselja, Ivana / Batinić, Lana Socijalna psihologija 97895 / SOCP2-7 12.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

19.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

26.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Vrselja, Ivana / Batinić, Lana Socijalni utjecaj 158351 / IZBD-44 14.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

21.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 10:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Vrselja, Ivana / Pandžić, Mario Socijalna psihologija II 97935 / PSIP6-2 14.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

21.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

28.06.2019. 13:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

Vučković, Ante Teološki aspekti umiranja i smrti 144267 / SESD2-3 28.05.2019. 15:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

10.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

17.06.2019. 16:00 Pismeni ispit

Usmeni ispit

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

3. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

1. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA

2. ISPITNI TERMIN LJETNOG ROKA