2
Raspored polaganja ispita u JANUARSKOM ispitn om roku školsk e 2013/2014. godine 1  Master akademske studije Modul RI - V godina T- V godina US - V godina EEN - V godina EMT- V godina datum 18.02. - Napredno s oftversko inženjerstvo (SI) - Tehnike i metode analize podataka (IT) - Računarstvo u oblaku (BRS)  - Paketske komunikacije (TOS) - Računarski upravljački sistemi (AU,RUSMT) - Računarski merno-informacioni sistemi u industriji - DSP algoritmi i programiranje (DEKM,DELK) - Širokopojasne mreže za pristup (DELK) 19.02. - Inženjerstvo zahteva (SI) - Embeded sistemi (RI) - Projektovanje RF i mikrotalasnih kola i sklopova (RIS) - Računarski sistemi za merenje i kontrolu (RUSMT) - Upravljanje distributivnom mrežom - Adaptivna obrada signala (DELK) 20.02. - Računarska animacija  (SI) - Bezbednost računarskih mreža (BRS, RI) - Koherentni komunikacioni sistemi (TOS) - Fleksibilni proizvodni sistemi (AU) - Modeliranje i simulacija u auto industriji (RUSMT) - Tržište električne enrgije i deregulacija - Otvoreni operativni sistemi (DELK) 21.02. - Alg. i arhihtek. spec. rač. Sistema (RI) - Napredne web tehnologije (IT) - Studijski istraživački rad 1 (TOS,RIS) - Studijski istraživački rad 1 (AU,RUSMT) - Zaštita od atmosferskog  pražnjenja - Nanoelektronika (DEKM) - Izvori napona napajanja (DELK) 22.02. - Inteligentni s istemi (SI) - Administracija sistema (BRS) - Arhitekture poslovnih informacionih sistema (IS) - Digitalna obrada slike (TOS) - Širokopojasne mreže za pristup (RIS) - Prediktivno upravljanje (AU) - Projektovanje mikroprocesorskih mernih instrumenata (RUSMT) - Telekomunikacije u elektroenergetici - Karakterna animacija (DELK) 24.02. - Napredni opera tivni sistem i (SI) - Virtualizacija (BRS) - Obrada sistema u MIMO sistemima (TOS) - Upravljanje složenim sistemima (AU,RUSMT) - Statički elektricitet u tehnološkim procesima - Termovizija (DEKM) - RF sistemi (DELK) 25.02. - Geografski informacioni sistemi (SI) - Primena višeznačne logike u predstavljanju i obradi diskretnih signala (IT) - Projektovanje i implementacija sigurnog softvera (BRS) - Tehnika i primena lasera (TOS) - Multimedijalni komunikacioni sistemi (RIS) - Metode inteligentnog upravljanja (AU,RUSMT) - Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih postrojenja - Projektovanje EMBEDED sistema (DELK) 26.02. - Interoperabilnost i integrac ija informa cija (SI) - VoIP mreže (RI) - Stručna praksa (TOS,RIS) - Stručna praksa (AU,RUSMT) - Upra vljanje elek troenergetskim  pretvaračima i pogonima - Stručna praksa - Materijali za nove i alternativne izvore energije (DEKM) - Smart GRID tehnologije (DELK) 27.02. - Prepoznavanje uzoraka (IT) - Digitalna forenzika (BRS) - Nelinearna optika (TOS) - Bežični pristup internetu (RIS)  - Regulacija elektromotornih  pogona (AU,RUSMT) - Regulacija elektromotornih  pogona - Modelovanje elemenata elektronskih kola i sistema (DELK) 28.02. - Organizacija i upravljanje projektima - Uvod u naučno-istraživački rad - Preduzetništvo i planiranje u visokim tehnologijama - Satelitske komunikacije (TOS) - Organizacija i upravljanje projektima (RIS) - Organizacija i upravljanje  projektima (AU,RUSMT) - Eksploatacija elektroenergetskih mreža - Mikroelektromehanički sistemi (MEMS) (DEKM,DELK)

Raspored Ispita Januar 2014 Master Lat

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raspored Ispita Januar 2014 Master Lat

8/13/2019 Raspored Ispita Januar 2014 Master Lat

http://slidepdf.com/reader/full/raspored-ispita-januar-2014-master-lat 1/1

Raspored polaganja ispita u JANUARSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

1

 

Master akademske studije

Modul RI - V godina T- V godina US - V godina EEN - V godina EMT- V godina

datum18.02. - Napredno softversko inženjerstvo (SI)

- Tehnike i metode analize podataka (IT)- Računarstvo u oblaku (BRS) 

- Paketske komunikacije (TOS) - Računarski upravljački

sistemi (AU,RUSMT)- Računarski merno-informacionisistemi u industriji

- DSP algoritmi i programiranje(DEKM,DELK)- Širokopojasne mreže za pristup(DELK)

19.02. - Inženjerstvo zahteva (SI)

- Embeded sistemi (RI)

- Projektovanje RF i mikrotalasnih kola i

sklopova (RIS)

- Računarski sistemi za merenje

i kontrolu (RUSMT)

- Upravljanje distributivnom

mrežom

- Adaptivna obrada signala

(DELK)20.02. - Računarska animacija (SI)- Bezbednost računarskih mreža (BRS, RI)

- Koherentni komunikacioni sistemi (TOS) - Fleksibilni proizvodni sistemi(AU)- Modeliranje i simulacija uauto industriji (RUSMT)

- Tržište električne enrgije i

deregulacija- Otvoreni operativni sistemi(DELK)

21.02. - Alg.i arhihtek. spec. rač. Sistema (RI)- Napredne web tehnologije (IT)

- Studijski istraživački rad 1 (TOS,RIS) - Studijski istraživački rad 1

(AU,RUSMT)- Zaštita od atmosferskog pražnjenja

- Nanoelektronika (DEKM)- Izvori napona napajanja (DELK)

22.02. - Inteligentni sistemi (SI)- Administracija sistema (BRS)- Arhitekture poslovnih informacionih sistema (IS)

- Digitalna obrada slike (TOS)- Širokopojasne mreže za pristup (RIS)

- Prediktivno upravljanje (AU)- Projektovanjemikroprocesorskih mernihinstrumenata (RUSMT)

- Telekomunikacije uelektroenergetici

- Karakterna animacija (DELK)

24.02. - Napredni operativni sistemi (SI)- Virtualizacija (BRS)

- Obrada sistema u MIMO sistemima (TOS) - Upravljanje složenimsistemima (AU,RUSMT)

- Statički elektricitet u

tehnološkim procesima- Termovizija (DEKM)- RF sistemi (DELK)

25.02. - Geografski informacioni sistemi (SI)- Primena višeznačne logike u predstavljanju i

obradi diskretnih signala (IT)- Projektovanje i implementacija sigurnog softvera(BRS)

- Tehnika i primena lasera (TOS)- Multimedijalni komunikacioni sistemi (RIS)

- Metode inteligentnogupravljanja (AU,RUSMT)

- Odabrana poglavlja izelektroenergetskih postrojenja

- Projektovanje EMBEDEDsistema (DELK)

26.02. - Interoperabilnost i integracija informacija (SI)- VoIP mreže (RI)

- Stručna praksa (TOS,RIS) - Stručna praksa (AU,RUSMT)  - Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima - Stručna praksa 

- Materijali za nove i alternativneizvore energije (DEKM)- Smart GRID tehnologije(DELK)

27.02. - Prepoznavanje uzoraka (IT)- Digitalna forenzika (BRS)

- Nelinearna optika (TOS)- Bežični pristup internetu (RIS) 

- Regulacija elektromotornih pogona (AU,RUSMT)

- Regulacija elektromotornih pogona

- Modelovanje elemenataelektronskih kola i sistema(DELK)

28.02. - Organizacija i upravljanje projektima

- Uvod u naučno-istraživački rad - Preduzetništvo i planiranje u visokimtehnologijama

- Satelitske komunikacije (TOS)

- Organizacija i upravljanje projektima (RIS)

- Organizacija i upravljanje

 projektima (AU,RUSMT)

- Eksploatacija elektroenergetskih

mreža

- Mikroelektromehanički sistemi

(MEMS) (DEKM,DELK)