raspored-ispita-januar-03-02-13-2-2015

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 raspored-ispita-januar-03-02-13-2-2015

  1/5

  1

  R A S P O R E DPOLAGANJA ISPITA U KOLSKOJ 2014/2015. GODINI

  ISPITNI ROK: Nastavak Januarskog ispitnog roka

  Datum: 03.02.2015. godine

  Vreme: 09,00 sati Naziv predmeta Grupa Br.

  Stud Sale

  Osnovi elektriotehnike IOsnovi elektriotehnike IOsnovi elektriotehnike I

  B-AB-BB-C

  5510

  A1A1A1

  Osnovi elektrotehnike SS 1 A1Elektrotehnika IIElektrotehnika IIElektrotehnika II

  ABC

  886

  A1A1A1

  MEMS E-NNP 1 A1Prenos elektrine energije Prenos elektrine energije

  EEN-NNPB-EEN

  38

  A1A1

  Elektroenergetske komponenteElektroenergetske komponente

  EEN-NNPB-EEN

  222

  A1A1

  Regulacija elektromotornih pogona EEN-NNP 1 A2Obnovljivi izvori energijeObnovljivi izvori energije

  B-EB-M

  423

  A2A2

  Mikroraunarski sistemi Mikroraunarski sistemi

  B-RIR-NNP

  11

  A4A4

  Projektovanje raunarskih mrea B-RI 44 A4Digitalne telekomunikacije 1 B-T 9 A4Digitalne telekomunikacije T-NNP 5 A2KodovanjeKodovanje

  B-TT-NNP

  41

  A4A4

  Memorijski sistemi R-NNP 1 A4Statistika teorija telekomunikacija T-NNP 3 A4Digitalni SAU US-NNP 1 A2Projektovanje informacionih sistema US-NNP 1 A4Projektovanje raunarskih mrea-usmeni deo ispita

  35 A3

  Datum: 04.02.2015. godineVreme: 09,00 sati

  Laboratorijski praktikum-FizikaLaboratorijski praktikum-FizikaLaboratorijski praktikum-Fizika

  B-AB-BB-C

  149150149

  A1A2A3A4

  Elektromeh.pretvaranje energije B-EEN 31 1 Maine naizmenine struje-IIkolokvijum

  B-EEN 30 2

  RF elektronika B-E 12 1

 • 8/9/2019 raspored-ispita-januar-03-02-13-2-2015

  2/5

  2

  Datum: 04.02.2015. godineVreme: 14,00 sati

  Raunarske mree Raunarske mree Raunarske mree

  RR-NNPB-RI

  110115

  A1A2A3A4

  Mehatronika B-US 28 A1Vetaka inteligencija Vetaka inteligencija

  R-NNPB-RI

  410

  A2A2

  Projektovanje raunarskog hardvera B-RI 4 A2Teorija informacija B-T 2 A4Digitalni SAU B-US 5 A1Dinamika mehanizama i maina B-US 35 A1

  Datum: 05.02.2015. godineVreme: 09,00 sati

  Algoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranje

  ABCB-AB-BB-C

  636647

  A1A1A1A1A1A1

  Programiranje SS 3 A1Telekomunikacije E-NNP 3 A1Kvalitet elektrine energije B-EEN 3 A1Programski prevodiociProgramski prevodioci

  B-RIR-NNP

  746

  A2A4

  Feding i smetnje u mobilnim B-T 5 A1

  Datum: 06.02.2015. godineVreme: 09,00 sati

  Matematika 3-kolokvijum B-EEN 131Elektronika u mediciniElektronika u medicini

  B-EB-US

  47

  A1A1

  Medicinska fizika B-M 3 A1Upravljanje procesimaUpravljanje procesimaUpravljanje procesima

  B-EENB-USUS-NNP

  45412

  A1A2A1

  Distribuir.proizvodnja el.energije B-EEN 22 A1Raunarski sistemi Raunarski sistemi Raunarski sistemi

  B-RI

  B-USR-NNP

  100

  485

  A3

  A41

  Strukture podatakaStrukture podataka

  B-RR-NNP

  512

  1 1

  Antene i prostiranja-II kolokvijum B-T 7 A1

 • 8/9/2019 raspored-ispita-januar-03-02-13-2-2015

  3/5

  3

  Datum: 09.02.2015. godineVreme: 09,00 sati

  Linearna algebraLinearna algebraLinearna algebra

  ABC

  567

  A1131231

  Matematika IMatematika IMatematika IMatematika IMatematika IMatematika I

  B-AB-BB-CABC

  12312612371314

  A2A3A41 2 525431531

  Satelitska i kablovska televizijaSatelitska i kablovska televizijaSatelitska i kablovska televizija

  E-NNPB-EB-T

  112

  A1A1A1

  Tehnologije mikrosistema B-M 17 A2Telekomunikacione mreeTelekomunikacione mree

  B-TT-NNP

  111

  A2A2

  Projektovanje SAU B-US 29 A3TelekomunikacijeTelekomunikacije

  B-RIR-NNP

  617

  A2A2

  Datum: 10.02.2015. godineVreme: 09,00 sati

  Paralelni raunarski sistemi R 1 A1Paralelni sistemiParalelni sistemi

  B-RIR-NNP

  87

  A2A2

  Web dizajn E-NNP 1 A1Osnovi elektronikeOsnovi elektronikeOsnovi elektronikeOsnovi elektronikeOsnovi elektronike

  B-EB-MB-EENB-TB-US

  153447756

  A1A1A2A2A3

  Materijali za nove i alternativne izvore B-M 10 A1Elektromotorni pogoni B-EEN 41 A4Elektronske komponenteElektronske komponenteElektronske komponente

  B-AB-BB-C

  484

  A1A1A1

 • 8/9/2019 raspored-ispita-januar-03-02-13-2-2015

  4/5

  4

  Datum: 10.02.2015. godineVreme: 14,00 sati

  Objektno orjentisano programiranjeObjektno orjentisano programiranjeObjektno orjentisano programiranje

  B-TB-USB-E

  1132

  A1A2A3

  Objektno orjentisano projektovanjeObjektno orjentisano projektovanje

  B-RIR-NNP

  1003

  A3A4

  Datum: 11.02.2015. godineVreme: 09,00 sati

  ElektromagnetikaElektromagnetika

  EEN-NNPB-EEN

  833

  A1A1

  Elektromagnetika-odabrana poglavljaElektromagnetika-odabrana poglavlja

  B-TT-NNP

  54

  A1A1

  SCADA sistemi B-US 37 L-24

  Datum: 12.02.2015. godineVreme: 09,00 sati

  Matematika analiza Matematika analizaMatematika analiza

  ABC

  1498

  A1A1A1

  Matematika-odabrana poglavljaMatematika-odabrana poglavljaMatematika-odabrana poglavlja

  EEN-NNPT-NNPUS-NNP

  256

  A1A1A1

  Matematika M-NNP 1 A1Matematika IIMatematika IIMatematika II

  B-AB-BB-C

  1289

  A1A1A1

  Zatita u elektroenergetiZatita u elektroenergeti

  EEN-NNPB-EEN

  441

  A2A2

  Eksploatacija elektroenergetskih mrea EEN-NNP 5 A2Automatsko upravljanjeAutomatsko upravljanjeAutomatsko upravljanje

  B-EENB-RIR-NNP

  37437

  A3A4A3

  Mikrotalsna tehnika B-T 14 A1Distribuirani sistemi R-NNP 4 A1Projektovanje komunikac. I inf.sistema

  T-NNP 3 A1

  Antene i prostiranjaAntene i prostiranja

  B-EB-T

  111

  A1A1

 • 8/9/2019 raspored-ispita-januar-03-02-13-2-2015

  5/5

  5

  Datum: 13.02.2015. godineVreme: 09,00 sati

  Uvod u raunarstvo Uvod u raunarstvo Uvod u raunarstvo Uvod u raunarstvo Uvod u raunarstvo Uvod u raunarstvo Uvod u raunarstvo Uvod u raunarstvo Uvod u raunarstvo

  ABCB-AB-BB-CABC

  111146150145154

  A1A2A3A41 2 525531431231131121122134221222

  Objektno orjentisano programiranjeObjektno orjentisano programiranje

  B-RIR-NNP

  1405

  A1A2

  Raunarska grafikaRaunarska grafika

  B-RIR-NNP

  778

  A3A4

  Struna praksa/Timski projekatStruna praksa/Timski projekat Struna praksa/Timski projekat Struna praksa/Timski projekat

  M-NNPB-EENR-NNPE-NNP

  2112

  LabLabLabLab

  Struna praksa B-RI 3 LabProjekat/Zavrni ispit R-NNP 4 LabUpravljanje projektima r-nnp 2 LabProjektovanje mikrosistema M-B 10 Lab

  Datum: 13.02.2015. godineVreme: 14,00 sati

  Elektroenergetski pretvarai Elektroenergetski pretvarai

  B-EENB-US

  376

  A3A3

  Projektovanje elektromotornih pogona B-EEN 22 A4Elektrane B-EEN 57 A1SAU B-US 34 1 Maine naizmenine struje Mai ne naizmenine struje

  EEN-NNPB-EEN

  251

  A4A4

  Odab. poglavlja iz el.energ postrojenja EEN-NNP 1 A3Matematika 3

  Matematika 3Matematika 3Matematika 3Matematika 3

  B-E

  B-MB-EENB-TB-US

  8

  2531554

  525

  A2A2A2531