Raspored Decembar 8-12-2015

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/20/2019 Raspored Decembar 8-12-2015

  1/14

    1

  RASPOREDPOLAGANJA ISPITA U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE

  ČETVRTAK , 17.12.2015. GODINE U 09,00 SATI

  ADAPTIVNA OBRADA SIGNALAADAPTIVNE ANTENE I MIMO SISTEMI

  ALATI ZA MULTIMEDIJEALATI ZA PROJEKTOVANJEANALOGNA MIKROELEKTRONIKAANTENE I ANTENSKI SISTEMIANTENE I PROSTIRANJEARHITEKTURA I PROGRAMIRANJE DSP PROCESORAARHITEKTURA MIKROSISTEMAARHITEKTURE DIGITALNIH SISTEMAAUDIOTEHNIKAAUTOMATIZACIJA INDUSTRISKIH POSTROJENJABEZBEDNOST RAČUNARSKIH MREŽA BEŽIČNI KOMUNIKACIONI SISTEMIBEŽIČNI PRISTUP INTERNETU 

  DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJEDIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE IDIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE IIDIGITANALNA OBRADA SLIKEELEKTRIČNE MAŠINE IIFILOZOFIJA I SOCIOLOGIJAFOTONIKAHETEROGENE METODE ZA OBRADU DIGITALNIH SIGNALAHIDRAULIČKI I PNEUMATSKI UPRAVLJAČKI SISTEMI IDENTIFIKACIJA SISTEMAIDUSTRIJSKI SISTEMI ZA MERENJE I KONTROLUKAMERAKAMERA I MONTAZA

  KODNA TEHNIKAKOMERCIJALNI SOFTVER ZA SIMULACIJU DINAMIČKIH SISTEMAKOMERCIJALNI SOFTVER ZA SIMULACIJUKOMPLEKSNOST ALGORITAMAKOMPONENTE I KOLA SNAGEKOMPONENTE ZA TELEKOMUNIKACIJEKOMPONENTE SNAGEKOMUNIKACIONA AKUSTIKAKOMUNIKACIONA TEHNIKAKOMUTACIJE I RUTIRANJEKOMUTACIONI SISTEMIKREIRANJE I ODRŽAVANJE WEB APLIKACIJEKRIPTOGRAFIJALABORATORIJSKI PRAKTIKUM - ELEKTROTEHNIKALABORATORIJSKI PRAKTIKUM ILABORATORIJSKI PRAKTIKUM IILABORATORIJSKI PRAKTIKUM IIILABORATORIJSKI PRAKTIKUM IVLABORATORIJSKI PRAKTIKUM VMEHATRONIKAMEMORIJSKE KOMPONENTEMERENJA U MIKROELEKTRONICIMETROLOGIJA ELEKTRIČNIH VELIČINA

 • 8/20/2019 Raspored Decembar 8-12-2015

  2/14

    2

  MODELIRANJE I SIMULACIJA U AUTO INDUSTRIJIMONTAŽAMULTIMEDIJALNEA PREZENTACIJAOBRADA AUDIO SIGNALAOCENA PERF. SISTEMAOSNOVI MEHANIKE I MAŠINSTVAOSVETLJENJEOTVORENI OPERATIVNI SISTEMI

  POSLOVNA INTELIGENCIJAPOSLOVNE KOMUNIKACIJEPREDUZETNIŠTVO I PLANIRANJE U VISOKIM TEHNOLOGIJAMAPRENOS PODATAKAPRIMENA AKUSTIKE U ELEKTROENERGETICIPRIMENA RAČUNARSTVA U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI PRIMOPREDAJNA TEHNIKAPRINCIPI SOFTVERSKOG RADIJAPRINCIPI TELEFONIJEPROCESNI INFORMACIONI SISTEMIPROGRAMABILNA DIGITALNA KOLAPROJEKTNI OBRAZCIPROJEKTOVANJE SAU

  PROJEKTOVANJE I SIMULACIJA MIKROELEKTRONSKIH KOMPONENATARAČUNARSKI MERNO-INFORMACIONI SISTEMI U INDUSTRIJISATELITSKA I KABLOVSKA TELEVIZIJASATELITSKE KOMUNIKACIJESATELITSKI KOMUNIKACIONI SISTEMISENZORI I PRETVARAČI U VOZILIMASIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMA SISTEMI ZA UPRAVLJANJE I NADZOR U INDUSTRIJISISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA U VOZILIMASISTEMI VIRTUELNE I PROŠIRENE REALNOSTISISTEMI VISOKE POUZDANOSTISISTEMI ZA MERENJE I KONTROLUSISTEMI ZA UPRAVLJANJE I NADZOR

  SISTEMI ZA VODJENJE TALASASISTEMI ZA AKVIZICIJUSISTEMI ZA AKVIZICIJU PODATAKASKLADIŠTENJE PODATAKA I OTKRIVANJE ZNANJASOFTVER ZA SIMULACIJU DINAMIČKIH SISTEMA SVEPRISUTNO RAČUNARSTVO SVETLOST I SLIKAŠIROKOPOJASNE MREŽE ZA PRISTUPŠIROKOPOJASNE PRISTUPNE KOMUNIKACIJETEHNIČKA MEHANIKA TEHNIKA I METODE PROGRAMIRANJATEHNIKE I METODE ANALIZE PODATAKATEHNOLOGIJE ORGANSKIH POLUPROVODNIČKIH MATERIJALA I KOMPONENATA TELEKOMUNIKACIONA AKUSTIKATELEKOMUNIKACIONI SISTEMITELEKOMUNIKACIONI SISTEMI ITELEKOMUNIKACIONI SISTEMI IITELEVIZIJSKE PRODUKCIJETEORIJA DRUŠTVENOG RAZVOJAUPRAVLJANJE KVALITETOM MERNIH SISTEMAUPRAVLJANJE SLOŽENIM SISTEMIMAUPRAVLJANJE U ROBOTICIUPRAVLJANJE VELIKIM SISTEMIMA

 • 8/20/2019 Raspored Decembar 8-12-2015

  3/14

    3

  USMERENE RADIO VEZEUVOD U FAZI LOGIKUVIDEO KOMUNIKACIJE

  ČETVRTAK , 17.12.2015. GODINE U 14,00 SATI

  ARHITEKTURE I PROJEKTOVANJE SOFTVERADIGITALNA ELEKTRONIKA

  DIGITALNA ELEKTRONSKA KOLADIGITALNA FORENZIKADISTRIBUIRANA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJEDISTRIBUIRANI SISTEMIDRUŠTVO I ODRŽIVI RAZVOJDSP ZASNOVANO UPRAVLJANJEELEKTRANEELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA MERENJAELEKTRIČNA MERENJA ELEKTRIČNA-ELEKTRONSKA MERENJAELEKTROMAGNETIKAELEKTROMAGNETIKA -ODABRANA POGLAVLJAELEKTRONSKA MERENJA

  ELEKTRONSKE KOMPONENTEENGLESKI JEZIKENGLESKI JEZIK IENGLESKI JEZIK IIFEDING I SMETNJE U MOBILNIM TELEKOMUNIKACIJAMAGEOMETRIJSKO MODELOVANJEINTEROPERABILNOST I INTEGRACIJA INFORMACIJAINŽENJERSKA ETIKAISPITIVANJE ELEKTRIČNIH MAŠINA KOMPJUTERSKA VIZUELIZACIJALASERSKA ELEKTRONIKAMATEMATIČKA ANALIZAMATEMATIČKI METODI

  MATEMATIČKI METODI U RAČUNARSTVUMATEMATIKAMATEMATIKA 2MATEMATIKA 2 -ODABRANA POGLAVLJAMATEMATIKA IIMATEMATIKA IVMATEMATIKA -ODABRANA POGLAVLJAMATERIJALI ZA NOVE I ALTERNATIVNE IZVORE ENERGIJEMEMORIJSKI SISTEMIMERENJA U ELEKTRONICIMERENJA U TELEKOMUNIKACIJAMAMIKROARHITEKTUREMODELIRANJE DINAMIČKIH SISTEMA MODELIRANJE I SIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMAMODELIRANJE TEHNOLOGIJE I KOMPONENATAMODELOVANJE I SIMULACIJAMODELOVANJE I SIMULACIJA MIKROELKETRONSKIH KOMPONENATA I KOLAMODELOVANJE I SIMULACIJA TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMAMODELOVANJE I SIMULACIJE SISTEMAMULTIMEDIJALNI UREDJAJI

   NUMERIČKA ANALIZA  NUMERIČKA ANALIZA U ELEKTROMAGNETICI  NUMERIČKA MATEMATIKA 

 • 8/20/2019 Raspored Decembar 8-12-2015

  4/14

    4

  OPERACIONA ISTRAŽIVANJAOSNOVI ANALIZE SIGNALA I SISTEMAPARALELNI RAČUNARSKI SISTEMIPARALELNI SISTEMIPEDAGOŠKO-PSIH. DIDAKTIČKO MEH. DISCIPLINE PRAVNI ASPEKTI INFORMATIKEPROJEKTOVANJE I RAZVOJ SOFTVERAPROJEKTOVANJE MIKROPROCESORSKIH MERNIH INSTRUMENATA

  RF ELEKTRONIKARF SISTEMIROBOTIKASTATISTIKA I VEROVATNOĆASVETLOTEHNIKAŠIROKOPOJASNE TELEKOMUNIKACIJETEHNIKA OBRADE SIGNALATELEKOMUNIKACIJETERMOVIZIJATV PRODUKCIJAVEROVATNOĆA I STATISTIKA 

  PETAK, 18.12.2015. GODINE U 09,00 SATI

  AKUSTIKA I PSIHOAKUSTIKABAS SISTEMI-SMART SENZORIBEŽIČNE PRISTUPNE MREŽE BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE DIGITALNA INTEGRISANA KOLADIGITALNA OBRADA SIGNALADIGITALNA OBRADA SLIKEDIGITALNI SAUDSP ARHITEKT. I ALGORITMIEKONOMIKA PREDUZEĆA EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH MREŽAELEKTRIČNA VUČA ELEKTRIČNI SPICE MODELI I KOMPONEATA 

  ELEKTROAKUSTIKAELEKTROENERGETSKA KABLOVSKA TEHNIKAELEKTROMAGNETNA KOMPATABILNOST U ELEKTROENERGETICIELEKTROMEDICINSKA INSTRUMENTACIJAELEKTRONSKE KOMUNIKACIJEELEKTRONSKE MREŽEELEKTRONSKI SISTEMI ZA ZAŠTITU I NADZORELEKTRONSKO POSLOVANJEEM POLJAFIZIČK A ELEKTRONIKAFIZIKA OTKAZA MIKROELEKTRONSKIH KOMPONENATAIMPULSNA ELEKTRONIKAINDENTIFIKACIJA PROCESAINDUSTRISKI MENADŽMENTINDUSTRISKI UPRAVLJAČKO-NADZORNI SISTEMIINTEGRISANA KOLA SA MEŠOVITIM SIGNALIMAINTELIGENTNA INSTRUMENTACIJAINTERAKCIJA-ČOVEK RAČUNARINTERNET PREKO WDM MREŽAINTERNET UPRAVLJANJEINŽENJERSKO PROJEKTOVANJEIZVORI NAPONA NAPAJANJAIZVORI ZA NAPAJANJE

 • 8/20/2019 Raspored Decembar 8-12-2015

  5/14

    5

  KARAKTERIZACIJA KOMPONENATAKODOVANJEKODOVANJE I KOMP.SIGNALAKODOVANJE I KOMPRESIJAKODOVANJE I KOMPRESIJA PODATAKAKOHERENTNI KOMUNIKACIONI SISTEMIKOHERENTNI TELEK. SISTEMIKONKURENTNO PROGRAMIRANJE

  KONSTRUKCIJA I ODR-EL.UREDJAJAKONTROLA POSLOVANJAKRIPTOGRAFIJAKULTURA I KOMUNIKACIJEKVANTNA I STATISTIČKA FIZIKA MEDICINSKA DIJAGNOSTIKAMEDICINSKA ELEKTRONIKAMEDICINSKA INSTRUMENTACIJAMEMSMEMS KOMPONENTEMERENJA U OPTIČKIM KOMUNIKACIJAMA MERNA INSTRUMENTACIJAMERNI PRETVARAČI 

  MERNO-INFORMACIONI SISTEMIMETODI I SISTEMI ZA OBRADU SIGNALAMETROLOGIJA PROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIM UREDJAJIMAMIKROELEKTROMEHANIČKI SISTEMI (MEMS)MOBILNI I DISTRIBUIRANI INFORMACIONI SISTEMIMOBILNI KOMUNIKACIONI SISTEMIMOBILNO RAČUNARSTVO MODELIRANJE ELEKTRIČNIH MAŠINA I POGONA MODELOVANJE ELEMENATA ELEKTRONSKIH KOLA I SISTEMAMODELOVANJE U TELEKOMUNIKACIJAMAMULTIMEDIJALNI KOMUNIKACIONI SISTEMIMULTIPLEKSNI PRENOS SIGNALAMULTIVARIJABILNI SISTEMI

  OBRADA SIGNALA U MIMO SISTEMIMAODABRANA POGLAVLJA IZ ANALIZE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMAOSNOVI MIKROTALASNE TEHNIKEPOUZDANOST MIKROELEKTRONSKIH KOMPONENATAPRELAZNI PROCESI U ELEKTRIČNIM MAŠINAMAPROJEKTOVANJE I IMPLEMENTACIJA SIGURNOG SOFTVERARADIO I TV PRIJEMNICISISTEMI ZA UPRAVLJANJE I NADZOR U INDUSTRIJISTUDIJSKA AUDIO I VIDEO TEHNIKASTUDIJSKA AUDIOTEHNIKASTUDIJSKI ISTRAŽIVAČKI RAD 1 UPRAVLJANJE RAČUNARSKIM RESURSIMA I SERVISIMA 

  PETAK, 18.12.2015. GODINE U 14,00 SATI

  ARHITEKTURE RAČUNARA ARHITEKTURA I ORGANIZACIJA RAČUNARA ADMINISTRACIJA SISTEMABAZE PODATAKADETEKCIJA SIGNALA U ŠUMUDIGITALNA MIKROELEKTRONIKADIGITALNI SISTEMI UPRAVLJANJADIGITALNO PROCESIRANJE SIGNALA

 • 8/20/2019 Raspored Decembar 8-12-2015

  6/14

    6

  DISTRIBUIRANA OBRADADISTRIBUIRANI EMBEDED SISTEMIDSP ALGORITMI I PROGRAMIRANJEEKSPERTNI SISTEMI I NEURONSKE MREŽEEKSPERTNI SISTEMI U ELEKTROENERGETICIELEKTRIČNA KOLAELEKTRIČNA VOZILA ELEKTRIČNE INSTALACIJE

  ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE SA OSVETLJENJEMELEKTRIČNE MAŠINE I ELEKTROENERGETSKA OPREMAELEKTROENERGETSKA POSTROJENJAELEKTROMAGNETNE KOMPONENTEELEKTRONIKA U AUTOMOBILUELEKTRONIKA U ELEKTROENERGETICIELEKTRONIKA U TELEKOMUNIKACIJAMAELEKTRONSKA KOLA ZZA UPRAVLJNJE PR ETVARAČIMA EMBEDED SISTEMIFIZIKAINDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA

  INDUSTRIJSKA ROBOTIKAINFORMACIONE TEHNOLOGIJE ZA RAZVOJ SISTEMA E-UPRAVEINFORMACIONI SISTEMIINTEGRISANE TELEKOMUNIKACIONE SLUŽBEINTEGRISANI SENZORIINTEGRISANI MIKROSISTEMIINTEL. INFORMACIONIH SISTEMAINTELIGENTNE KOMPONENTE SNAGEINTELIGENTNI MERNI SISTEMIINTELIGENTNI MERNI UREDJAJIINTELIGENTNI SISTEMI I MAŠINEINTERAKCIJA ČOVEK ROBOT INTERNET I WEB TEHNOLOGIJE

  INTERNET TEHNOLOGIJEINŽENJERSKA EKONOMIJAINŽENJERSTVO ZAHTEVAKADROVSKI MENADŽMENTKARAKTERNA ANIMACIJAKOMPONENTE SNAGELABORATORIJSKI PRAKTIKUM - FIZIKAMAŠINE NAIZMENIČNE STRUJE MEDICINSKA INFORMATIKAMENADŽMENT KVALITETAMERENJA U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMAMERNO INFORMACIONI SISTEMI U VOZILIMAMETODE INTELIGENTNOG UPRAVLJANJAMETODE OBRADE SIGNALA U MUZICIMETODI I SRED.ZA PROC. MER. NESIGURNOSTIMIKROELEKTROMEHANIČKE KOMPONENTE I SISTEMI MIKROELEKTRONIKAMIKROELEKTRONSKE TEHNOLOGIJEMIKROPROCESORI I MIKRORAČNARI MIKROPROCESORSKA TEHNIKAMIKROPROCESORSKI SISTEMIMIKRORAČUNARI I PROGRAMIRANJEMIKRORAČUNARSKI SISTEMI I U/I UREDJAJI 

 • 8/20/2019 Raspored Decembar 8-12-2015

  7/14

    7

  MIKROSENZORI I AKTUATORI U ELEKTROMEDICINIMOBILNI I BEŽIČNI INROMACIONI SERVISI MOBILNI SISTEMI I SERVISIMODULACIONE TEHNIKEMULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJEMULTIMEDIJALNI RAČUNARSKI SISTEMIMULTIMEDIJALNI SISTEMI

   NAPREDNE BAZE PODATAKA

   NAPREDNE TEHNIKE ZA OBRADU SLIKE NAPREDNE WEB TEHNOLOGIJE NAPREDNI OPERATIVNI SISTEMI NAPREDNO SOFTVERKO INŽENJERSTVO NELINEARNI SAU NESIMETRIČNI REŽIMI RADA ELEKTRIČNIH MAŠINAOBJEKTNO ORJENTISANE TEHNIKE PROJEKTOVANJA SISTEMAOBNOVLJIVI IZVORI ELNERGIJEOBRAČUN TROŠKOVA PROIZVODNJE OBRADA MEDICINSKE SLIKEOBRADA RADARSKOG SIGNALAOBRADA SIGNALAOBRADA VIDEO SIGNALA

  OFDMOPERATIVNI SISTEMIOPERATIVNI SISTEMI ZA RAD U REALNOM VREMENUOPŠTA FIZIKAOPTIČKE KOMUNIKACIJE OPTIČKE MREŽE OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE OPTIMALNO UPRAVLJANJEORGANIZACIJA RAČUNARA OSNOVI AUTOMATIKEOSNOVI FOTOGRAFIJEOSNOVI INFORMACIONIH KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJAOSNOVI MIKROELEKTRONIKE

  OSNOVI MUZIČKE KULTURE OSNOVI TELEKOMUNIKACIJAOSNOVI TELEKOMUNIKACIONE TEHNIKEPAKETSKE KOMUNIKACIJEPASIVNE I ELEKTROMEHANIČKE KOMPONENTE PC APLIKACIJA U INDUSTRIJIPC APLIKACIJA ZA POSLOVANJEPLANIRANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMAPLANIRANJE PROIZVODNJEPOLUPROVODNIČKE KOMPONENTEPREDUZETNIŠTVOPRENOS SIGNALA SA PROŠIRENIM SPEKTROMPREPOZNAVANJE UZORAKAPRIMENA VIŠEZNAČNE LOGIKE U PREDSTAVLJANJU I OBRADI DISKRETNIH SIGNALA PRIVATNO PREDUZETNIŠTVOPROCESIRANJE AUDIOSIGNALAPROCESNA MERNA TEHNIKAPROGRAMABILNA DIGITALNA ELEKTRONIKAPROGRAMABILNA KOLA I UREDJAJIPROGRAMABILNI LOGIČKI KONTROLERIPROGRAMIRANJE INDUSTRIJSKIH KONTROLERAPROIZVODNI MENADŽMENTPROJEKTOVANJE ELEKTROMOTORNIH POGONA

 • 8/20/2019 Raspored Decembar 8-12-2015

  8/14

    8

  PROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIH KOLAPROJEKTOVANJE EMBEDED SISTEMAPROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMAPROJEKTOVANJE INTEGRISANIH KOLAPROJEKTOVANJE KOLA ZA TELEKOMUNIKACIJEPROJEKTOVANJE MIKROPROCESORSKIH SISTEMAPROJEKTOVANJE MIKROSISTEMAPROJEKTOVANJE RAČUNARSKIH MREŽA

  PROJEKTOVANJE RAČUNARSKOG HARDVERAPROJEKTOVANJE RF ARHITEKTURAPROJEKTOVANJE SCENEPROJEKTOVANJE UGRADJENIH RAČUNARSKIH SISTEMA PROJEKTOVANJE UPRAVLJAČKIH SISTEMA PROJEKTOVANJE VLSIPROJEKTOVANJE VLSI SISTEMAPROJEKTOVANJE SOFTVERA KORIŠĆENJEM PROJEKTNIH OBRAZACA PROSTIRANJE EM TALASA I ANTENEPROTIVPOŽARNI I PROTIVPROVALNI SISTEMIRAČUNARSKA ANIMACIJA RAČUNARSKA ANIMACIJA II RAČUNARSKA ANIMACIJA III 

  RAČUNARSKA GRAFIKA I DIZAJN RAČUNARSKA NEURONAUKA RAČUNARSKE KOMUNIKACIJERAČUNARSKE MREŽE I INTERFEJSIRAČUNARSKE TELEKOMUNIKACIJE RAČUNARSKI UPRAVLJAČKI SISTEMI RAČUNARSKO OBJEDINJ. PROIZVODNJA RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE U ELEKTROENERGETICI RAČUNARSKO UPRAVLJANJE I RAZVOJ RAČUNARSTVO I INFORMATIKA RADARSKI SISTEMI I RADIOLOKACIJARADIO I TV TEHNIKA

  RADIO KOMUNIKACIJERADIODIFUZNI SISTEMIRADIOSISTEMIRAZVODNA POSTROJENJARAZVOJ SISTEMSKOG SOFTVERA I SISTEMSKO PROGRAMIRANJERAZVOJ SISTEMSKOG SOFTVERA I SISTEMSKO UPRAVLJANJEREGULACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMAREGULACIJA ELEKTROMOTORNIH POGONARF I MIKROTALASNA MERENJAROBOTIKA U MEDICINISAUSERVISNA ROBOTIKASERVO SISTEMISIMULACIJA I MODELIRANJE DINAMIČKIH SISTEMA SIMULACIJA I MODELIRANJESISTEMI BAZA PODATAKASISTEMI BESPREKIDNOG NAPAJANJASISTEMI ZA DIGITALNU OBRADU SIGNALASISTEMI ZA RAD U REALNOM VREMENUSOFTCOMPUTINGSPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE SPECIJALNE ELEKTRIČNE MAŠINESPEKTRALNE METODE

 • 8/20/2019 Raspored Decembar 8-12-2015

  9/14

    9

  SPEKTRALNE METODESTANDARD I KVALITETSTANDARDIZACIJA I KVALITETSTATIČKI METODI KONTROLE KVALITETA STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA STRATEGIJSKI MENADŽMENTSTRUKTURE PODATAKASTRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI

  STRUKTURE I KOMPONENTE ZA VLSI KOLASTRUKTURE I BAZE PODATAKATAUTEHNIČKA ROBOTIKA TEHNIKA I PRIMENA LASERATEHNIKA KONVERZIJETEHNIKA MERENJATEHNIKA MERENJA EM POLJATEHNIKA MODULACIJETEHNIKA PRENOSA SLIKETEHNIKA TELEKOMUNIKACIJATEHNIKE KALIBRACIJE MERILATEHNOLOGIJE I KOMPONENTE ZA VLSI I KOLA

  TEHNOLOGIJE MIKROSISTEMATELEKOMUNIKACIJE U ELEKTROENERGETICITELEKOMUNIKACIONE MREŽETELEKOMUNIKACIONI SOFTVERTELEUPRAVLJANJETELEVIZIJATELEVIZIJA I RADIOTELEVIZIJA I RADIO-RODOVI I VRSTETEORIJA EL. KOLA ITEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA TEORIJA INFORMACIJATEORIJA KOLATEORIJA STABILNOSTI

  TEORIJA TELEKOMUNIKACIJATESTIRANJE ELEKTRONSKIH KOLATESTIRANJE HARDVERATESTIRANJE I DIJAGNOSTIKATESTIRANJE I KVALITET SOFTVERATRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE I DEREGULACIJA TV SISTEMIUGRADJENI RAČUNARSKI SISTEMI ULAZNO IZLAZNI UREDJAJIULTRAZVUČNA TEHNIKA UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO UPRAVLJANJE EL.MOT. POGONIMAUPRAVLJANJE ENERGETSKIM SISTEMIMAUPRAVLJANJE PROCESIMAUPRAVLJANJE PROCESIMA U REALNOM VREMENUUVOD U BAZE PODATAKAUVOD U INFORMACIONE SISTEMEUVOD U MENADŽMENTUVOD U METROLOGIJUVEKTORSKA KVANTIZACIJA I KOMPRESIJA SIGNALAVIRTUELNA MERNA INSTRUMENTACIJAVISOKONAPONSKA MERENJAVREMENSKO-FREKVENCIJSKA ANALIZA SIGNALA

 • 8/20/2019 Raspored Decembar 8-12-2015

  10/14

    10

  ZAŠTITA OD ATMOSFERSKIH PRAŽNJENJAZAŠTITNO KODOVANJE

  PONEDELJAK, 21.12.2015. GODINE U 09,00 SATI

  FAZI LOGIKAFAZI UPRAVLJANJEMEDICINSKA ELEKTRONIKA I SISTEMI

  MEDICINSKI ELEKTRONSKI SISTEMIMERENJA U ELEKTROENERGETICIMERENJA U MEDICINIMERENJE NEELEKTRIČNIH VELIČINA

   NAPREDNE METODE ZA OBRADU SLIKE-INTERNET NAPREDNE TEHNIKE BAZE PODATAKA NAPREDNE TEHNIKE DIGITALNE LOGIKE NAPREDNE TEHNIKE U LOGIČKOM  PROJEKTOVANJUOSNOVI RAČUNARSKE TEHNIKE SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČKI RAD 1 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČKI RAD 2UVOD U RAČUNARSTVO UZEMLJIVAČI

  VEŠTAČKA INTELIGENCIJAVoIP MREŽEWEB PROGRAMIRANJEWEB TEHNOLOGIJEZAVRŠNI PROJEKAT

  PONEDELJAK, 21.12.2015. GODINE U 14,00 SATI

  ANALOGNA ELEKTRONIKAANALOGNA ELEKTRONSKA KOLAARHITEKTURE POSLOVNIH INFORMACIONI SISTEMI

  BEŽIČNE RAČUNARSKE MREŽEDIGITALNO PROCESNI SISTEMIDIJAGNOSTIKA I MONITORING ELEKTRIČ NIH MAŠINADISKRETNA MATEMATIKADISTRIBUIRANO RAČUNARSKO UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNE I INDUSTRIJSKE MREŽEDOZIMETRIJA I DOZIMETRIELEKTRIČNA KOLA I SIGNALIELEKTRIČNE MAŠINE ELEKTRIČNE MAŠINE III ELEKTROENERGETSKE KOMPONENTEELEKTROENERGETSKI PRETVARAČIELEKTROMEHANIČKO PRETVARANJE ENERGIJEELEKTRONIKAELEKTRONIKA IELEKTRONIKA IIELEKTRONSKA FIZIKA ČVRSTOG TELA ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALIELEKTROTEHNIČKI MATER IJALI I KOMPONENTEELEKTROTEHNIKA 2ELEKTROTEHNIKA IIELEKTROTEHNIKA IIIELEKTROTEHNIKA-ODABRANA POGLAVLJA

 • 8/20/2019 Raspored Decembar 8-12-2015

  11/14

    11

  ELEKTROTERMIJAELIMINACIJA STATIČKOG ELEKTRICITETA EMISIONA I LINKOVSKA TEHNIKAFAZI LOGIKA-INTERNET PREDMETFIZIKA I DIJAGNOSTIKA OTKAZAFLEKSIBILNA AUTOMATIZACIJAFLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMIKABLOVSKI I OPTIČKI KOMUNIKACIONI SISTEMI

  KARAKTERIZACIJA MIKROELEKTRONSKIH KOMPONENATAKOLA ZA OBRADU SIGNALAKONTROLA KVALITETAKVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE KVALITET I POUZDANOSTLABORATORIJSKI PRAKTIKUM – ALGORITMI I PROGRAMIRANJELABORATORIJSKI PRAKTIKUM – UVOD U RAČUNARSTVO LINEARNA ALGEBRALINEARNI SAULOGIČKO PROJEKTOVANJEMATEMATIKA IMATEMATIKA IIIMATERIJALI ZA ELEKTRONIKU

  MATERIJALI ZA MIKROELEKTRONIKUMIKROKONTROLERIMIKROKONTROLETI I PROGRAMIRANJE 40)MIKROMEHANIĆKE KOMPONENTE I SISTEMI MIKRORAČUNARSKA MERNA INSTRUMENTACIJA MIKRORAČUNARSKI SISTEMIMIKROTALASNA ELEKTRONIKAMIKROTALASNA I SUBMILMETARSKA TEHNIKAMIKROTALASNA KOLA I VODOVIMIKROTALASNI KOMUNIKACIONI SISTEMIMIKROTALASNI SISTEMIMIKROTALASNI TELEKOMUNIKACIONI SISTEMIMOBILNE KOMUNIKACIJE

  MOBILNE TELEKOMUNIKACIJEMULTIMEDIJALNA PREZENTACIJA NEURONSKE MREŽE NISKOTEMPERATURNA ELEKTRONIKA NISKOTEMPERATURNA MIKROELEKTRONIKAOBRADA SIGNALA U TELEKOMUNIKACIJAMAOBRADA VIODEOSIGNALAODABRANA POGLAVLJA IZ ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJAODABRANA POGLAVLJA IZ ELEKTROMOTORNIH POGONAOPŠTA TEORIJA ELEKTRIČNIH MAŠINA OSNOVI ELEKTROTEHNIKE IIPERFORMANSE OPTIČKIH PRIJEMNIKA POGLAVLJA IZ ELEKTROENERG. POSTROJENJAPREDIKTIVNO UPRAVLJANJEPRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJEPRENOS I DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE PROCESNI MIKRORAČUNARSKI SISTEMI PROJEKTNI ZADATAKPROJEKTOVANJE ANALOGNIH INTEGRISANIH KOLAPROJEKTOVANJE DIGITALNIH INTEGRISANIH KOLAPROJEKTOVANJE DIGITALNIH KOLAPROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIH KOLAPROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIH SISTEMA

 • 8/20/2019 Raspored Decembar 8-12-2015

  12/14

    12

  PROJEKTOVANJE I MERENJE U RADIODIFUZIJIPROJEKTOVANJE INDUSTRIJSKIH SISTEMA ZA UPRAVLJANJE I NADZORPROJEKTOVANJE KOMUNIKACIONIH I INFORMACIONIH SISTEMAPROJEKTOVANJE MATERIJALA ZA ELEKTRONIKUPROJEKTOVANJE RF I MIKROTALASNIH KOLA I SKLOPOVAPROJEKTOVANJE TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA I SISTEMAPROJEKTOVANJE TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMARAČUNARSKI SISTEMI ZA MERENJE I KONTROLU

  RAČUNARSKO-MERNI INFORMACIONI SISTEMIRAČUNARSTVO U OBLAKU RADIOKOMUNIKACIONI SISTEMIRADIOTEHNIKASIMULACIJA I MODELOVANJE U MIKROELKTRONICISINTEZA MREŽASINTEZA MREŽA I OBRADA SIGNALASISTEMI ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKASISTEMI ZA VIZ.MERNIH PROCESASISTEMI ZA VODJENJE EM TALASASISTEMSKI SOFTVERSMART GRID TEHNOLOGIJESOFTVERSKI ALATI ZA TK

  SOFTVERSKI TK ALATISOLARNE KOMPONENTE I SISTEMISPECIJALIZOVANI RAČUNARSKI SISTEMI SPECIJALNI ELEKTROENERGETSKI PRETVARAČI SREDSTVA ZA RAZVOJ SOFTVERASTATIČKI ELEKTRICITET U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA STOHASTIČKI SISTEMI TEHNIKA KONTROLE KVALITETATEHNIKA ZAŠTITETELEMETRIJATENOLOGIJA MIKROSISTEMATEORIJA APROKSIMACIJATEORIJA GRAFOVA

  TEORIJA SISTEMAUPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNIM MREŽAMAUPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNOM MREŽOMUPRAVLJANJE ELEKTROENERGETSKIM PRETVARAČIMA I POGONIMA VISOKOFREKVENTNA ELEKTRONIKAZAŠTITA U ELEKTROENERGETICI

  UTORAK, 22.12.2015. GODINE U 09,00 SATI

  MIKROSENZORSKA I AKTUA. U ELEKTROMEDICINIMIKROTALASNA I OPTIČKA ELEKTRONIKA MIKROTALASNA TEHNIKAMIKROTALASNA TEHNIKA I TEHNOLOGIJE

   NANOELEKTRONIKA NAPAJANJE TELEK. UREDJAJA NELINEATNA OPTIKARAČUNARSKA GRAFIKA SCADA SISTEMISEMANTIČKI WEB SENZORI I PRETVARAČISENZORI PRETVARAČI I AKTUATORI 

 • 8/20/2019 Raspored Decembar 8-12-2015

  13/14

    13

  SOFTVERSKO INŽENJERSTVOSTRUČNA PRAKSASTRUČNA PRAKSA/TIMSKI PROJEKAT UVOD U RAČUNARSKO INŽENJERSTVO UVOD U ROBOTIKUUVOD U SOFTVERSKO INŽENJERSTVOVIRTUELNI DIZAJNVIŠEMOTORNI POGONI

  VIŠEMOTORNI POGONIVITRUALIZACIJAWEB DIZAJNZAŠTITA INFORMACIJA

  UTORAK, 22.12.2015. GODINE U 14,00 SATI

  ALGORITMI I ARHITEKTURA SPEC. RAČUNARSKIH SISTEMA ALGORITMI I PROGRAMIRANJEANALIZA ELEKTROENERGETSKIH MREŽAAUTOMATIKA

  AUTOMATSKO UPRAVLJANJEDINAMIKA MEHANIZAMA I MAŠINAELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOSTELEKTROMOTORNI POGONIELEKTROMOTORNI POGONI I VUČA ELEKTRONIKA U MEDICINIELEKTROTEHNIKAELEKTROTEHNIKA IENERGETSKA ELEKTRONIKAGEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMIGEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJEINTEGRISANA OPTIKAINTEGRISANI MEDICINSKI SISTEMI

  INTELIGENTNE MAŠINEINTELIGENTNI INFORMACIONI SISTEMIINTELIGENTNI SISTEMIINTELIGENTNI SISTEMILABORATORIJSKI PRAKTIKUM – ELEKTRONSKE KOMPONENTEOBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJEOBJEKTNO ORJENTISANO PROJEKTOVANJEOBJEKTNO ORJENTISANO PROJEKTOVANJE SISTEMAOPTIKAOPTIMALNI LINEARNI SISTEMIOPTOELEKTRONIKAOPTOELEKTRONIKA I INTEGR. OPTIKAOPTOELEKTRONSKI KOM. SISTEMIORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMAOSNOVI ELEKTRONIKEOSNOVI ELEKTROTEHNIKEOSNOVI ELEKTROTEHNIKE IOSNOVI ENERGETSKE ELEKTRONIKEOSNOVI KABLOVSKE TEHNIKEOSNOVI LIKOVNE KULTURE I TEORIJA FORMEOSNOVI OPTIKEOSNOVI TELEKOMUNIKACIONIH MREŽAPAKETSKE KOMUNIKACIJE

 • 8/20/2019 Raspored Decembar 8-12-2015

  14/14

    14

  PRETRAŽIVANJE INFORMACIJAPROGRAMIRANJEPROGRAMSKI JEZICIPROGRAMSKI PREVODIOCIPROJEKAT/ZAVRPNI ISPITRAČUNARSKE MREŽERAČUNARSKI SISTEMIROBUSNO UPRAVLJANJE

  SENZORI I AKTUATORISENZORI, PRETVARAČI I AKTUATORI SIGNALI I SISTEMISOCIJALNI I PRAVNI ASPEKTI INFORMATIKESTOHAISTIČKI PROCESI, DETEKCIJA I ESTIMACIJA STUDIJSKI ISTRAŽIVAČKI RAD 2 TIMSKI PROJEKATTRANSFORMATORI I MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJEUPRAVLJANJE PROJEKTIMAUVOD U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD