of 6 /6
1 RASPORED POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI Decembarski ispitni rok Datum: 17.12.2015. godine Vreme: 09,00 sati Naziv predmeta Grupa Br. stud Sale Alati za multimedije E-NNP 1 Č1 Bezbednost računarskih mreža MS 1 Č1 Bežični komunikacioni sistemi B-T 1 Č1 Digitalne telekomunikacije I T-NNP 1 Č1 Identifikacija sistema B-US 3 Č1 Komercijalni softver za simulaciju dinamičkih sistema US-NNP 1 Č1 Komponente i kola snage B-M 2 Č1 Laboratorijski praktikum Osnovi elektrotehnike C 1 Č1 Metrologija električnih veličina B-M 2 Č1 Poslovne komunikacije A A B C 1 2 4 1 Č1 Č1 Č1 Č1 Projektovanje SAU B-US 3 Č1 Računarski merno-informacioni sistemi u industriji US-NNP 1 Č1 Upravljanje velikim sistemima US-NNP 1 L-24 Datum: 17.12.2015. godine Vreme: 14,00 sati Arhitekture i projektovanje softvera R-NNP 1 A3 Digitalna elektronika E-NNP K-NNP B-E B-RI B-T B-US T-NNP 1 1 1 1 1 1 3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 Distribuirana proizvodnja električne energije B-EEN 2 A3 Distribuirani sistemi R-NNP 2 A3 Elektrane EEN-NNP B-EEN 1 7 A3 A3 Električna merenja B-US 1 A3 Elektronske komponente B-A B-B B-C A 5 1 9 1 A3 A3 A3 A3 Engleski jezik IE PS 1 1 226 226 Engleski jezik I B-US R-NNP 2 1 226 226 Engleski jezik II EEN-NNP B-M B-EEN B-US R-NNP T-NNP 1 2 1 2 1 1 226 226 226 226 226 226

raspored-decembar-17-22-12-2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

raspored-decembar-17-22-12-2015

Text of raspored-decembar-17-22-12-2015

Page 1: raspored-decembar-17-22-12-2015

1

RASPORED

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI

Decembarski ispitni rok

Datum: 17.12.2015. godine

Vreme: 09,00 sati

Naziv predmeta Grupa Br.

stud

Sale

Alati za multimedije E-NNP 1 Č1

Bezbednost računarskih mreža MS 1 Č1

Bežični komunikacioni sistemi B-T 1 Č1

Digitalne telekomunikacije I T-NNP 1 Č1

Identifikacija sistema B-US 3 Č1

Komercijalni softver za simulaciju dinamičkih sistema US-NNP 1 Č1

Komponente i kola snage B-M 2 Č1

Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike C 1 Č1

Metrologija električnih veličina B-M 2 Č1

Poslovne komunikacije

A

A

B

C

1

2

4

1

Č1

Č1

Č1

Č1

Projektovanje SAU B-US 3 Č1

Računarski merno-informacioni sistemi u industriji US-NNP 1 Č1

Upravljanje velikim sistemima US-NNP 1 L-24

Datum: 17.12.2015. godine

Vreme: 14,00 sati

Arhitekture i projektovanje softvera R-NNP 1 A3

Digitalna elektronika

E-NNP

K-NNP

B-E

B-RI

B-T

B-US

T-NNP

1

1

1

1

1

1

3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

Distribuirana proizvodnja električne energije B-EEN 2 A3

Distribuirani sistemi R-NNP 2 A3

Elektrane

EEN-NNP

B-EEN

1

7

A3

A3

Električna merenja B-US 1 A3

Elektronske komponente

B-A

B-B

B-C

A

5

1

9

1

A3

A3

A3

A3

Engleski jezik

IE

PS

1

1

226

226

Engleski jezik I

B-US

R-NNP

2

1

226

226

Engleski jezik II

EEN-NNP

B-M

B-EEN

B-US

R-NNP

T-NNP

1

2

1

2

1

1

226

226

226

226

226

226

Page 2: raspored-decembar-17-22-12-2015

2

US-NNP 1 226

Inženjerska etika B-US 2 A1

Ispitivanje električnih mašina EEN-NNP 2 A1

Laserska elektronika MS 1 A1

Matematička analiza

A

B

C

10

6

8

A1

A1

A1

Matematički metodi US-NNP 1 A1

Matematički metodi u računarstvu B-RI 11 A1

Matematika M-NNP 1 A1

Matematika 2

B-A

B-B

B-C

3

5

11

A1

A1

A1

Matematika II

A

A

B

C

1

2

5

3

A1

A1

A1

A1

Matematika IV B-T 2 A1

Matematika -odabrana poglavlja T-NNP 1 A1

Mod.i simulacija dinamičkih sistema

Mod.i simulacija dinamičkih sistema

EEN-NNP

B-M

1

1

A3

A3

Modelovanje i simulacija sistema T-NNP 2 A3

Numerička analiza M-NNP 1 A1

Operaciona istraživanja B-US 2 A1

Osnovi analize signala i sistema B-RI 1 A1

Paralelni sistemi

B-RI

R-NNP

10

3

A1

A1

Pedagoška psihologija 1 A1

Metodika nastavnog rada 1 A1

Didaktika 1 A1

Dokimologija 1 A1

Telekomunikacije

A

E-NNP

B-M

B-RI

R-NNP

1

1

4

1

1

A1

A1

A1

A1

A1

Termovizija MS 1 A1

Verovatnoća i statistika R-NNP 2 A1

Datum: 18.12.2015. godine

Vreme: 09,00 sati

Digitalna integrisana kola E-NNP 2 531

Električni SPICE modeli i komponeata M-NNP 15 531

Elektroakustika

ET

T-NNP

1

2

531

531

Elektromedicinska instrumentacija MS 2 531

Interakcija-čovek računar B-RI 2 531

Izvori za napajanje

B-E

B-EEN

B-US

1

2

6

531

531

531

Kvantna i statistička fizika M-NNP 1 531

Metodi i sistemi za obradu signala B-RI 4 531

Mikroelektromehanički sistemi (MEMS) MS 1 531

Mobilni komunikacioni sistemi

B-T

T-NNP

1

1

531

531

Modeliranje električnih mašina i pogona EEN-NNP 2 531

Page 3: raspored-decembar-17-22-12-2015

3

Osnovi mikrotalasne tehnike B-T 2 531

Pouzdanost mikroelektronskih komponenata B-M 3 531

Prelazni procesi u električnim mašinama EEN-NNP 1 531

Sistemi za upravljanje i nadzor u industriji B-EEN 1 531

Studijski istraživački rad 1 MS 1 531

Datum: 18.12.2015. godine

Vreme: 14,00 sati

Kolokvijum iz predmeta-Elektronska merenja

B-US

B-EEN

B-RI

43

17

2

A3

A4

A4

Arhitekture računara R-NNP 1 A4

Arhitektura i organizacija računara B-RI 8 A4

Baze podataka R-NNP 1 A4

Električna kola B-EEN 1 A4

Električne instalacije

Električne instalacije

EEN-NNP

B-EEN

2

2

A4

A4

Elektroenergetska postrojenja

EEN-NNP

B-EEN

2

2

A4

A4

Elektronika u telekomunikacijama T-NNP 1 A4

Embeded sistemi MS 2 A4

Fizika

B-A

B-B

B-C

SS

3

7

3

4

A4

A4

A4

A4

Informacioni sistemi R-NNP 1 A3

Mašine naizmenične struje

EEN-NNP

B-EEN

2

2

A3

A3

Medicinska informatika R-NNP 1 A3

Mobilni sistemi i servisi B-RI 2 A3

Multimedijalni računarski sistemi B-RI 2 A3

Napredne baze podataka B-RI 1 A3

Napredne WEB tehnologije MS 1 A3

Napredno softverko inženjerstvo MS 1 A3

Nelinearni SAU B-US 5 A4

Operativni sistemi B-RI 1 A3

Opšta fizika

B

C

1

2

A4

A4

Prepoznavanje uzoraka

B-RI

R-NNP

1

1

A3

A3

Projektovanje mikrosistema

M-NNP

B-M

1

1

A3

A3

Projektovanje računarskih mreža B-RI 2 A3

Projektovanje VLSI

E

B-E

1

1

A3

A3

Računarske telekomunikacije R 1 A3

Regulacija elektromotornih pogona MS 1 A3

Sistemi baza podataka B-RI 1 A3

Strukture podataka

B-RI

R-NNP

5

8

A3

A3

Teleupravljanje US-NNP 1 A3

Datum: 21.12.2015. godine

Vreme: 09,00 sati

Laboratorijski praktikum-Uvod u računarstvo A 1 Č1

Merenja u medicini B-US 1 Č1

Merenje neelektričnih veličina B-US 1 Č1

Page 4: raspored-decembar-17-22-12-2015

4

Samostalni istraživački rad 1 MS 2 Č1

Uvod u računarstvo

B

B-A

B-B

B-C

B

1

1

3

4

2

Č1

Č1

Č1

Č1

Č1

Uzemljivači B-EEN 4 Č1

Veštačka inteligencija

B-RI

R-NNP

12

1

Č1

Č1

Web programiranje

B-RI

R-NNP

2

2

Lab

Lab

Internet tehnologije T-NNP 1 Lab

Datum: 21.12.2015. godine

Vreme: 14,00 sati

Dijagnostika i monitoring el. mašina i pogona B-EEN 2 A2

Diskretna matematika B-RI 8 A1

Distributivne i industrijske mreže B-EEN 1 A1

Elektroenergetski pretvarači

EEN-NNP

B-EEN

1

1

A1

A1

Elektrotehnika II

A

B

C

1

5

1

A1

A1

A1

Kablovski i optički komunikacioni sistemi T-NNP 2 A1

Linearna algebra

A

B

C

9

2

6

A2

A2

A2

Linearni SAU B-US 2 A2

Logičko projektovanje B-RI 4 A2

Matematika 1

B-A

B-B

B-C

A

B

C

4

2

2

3

4

4

A2

A2

A2

A2

A2

A2

Matematika 3

B-E

B-M

B-US

3

2

1

A1

A1

A1

Mikrokontroleri i programiranje

B-M

US-NNP

4

1

A2

A2

Mikroračunarski sistemi

B-RI

R-NNP

2

2

A2

A2

Mikrotalasna kola i vodovi T-NNP 2 A2

Mikrotalasni telekomunikac.sistemi T-NNP 1 A2

Obrada signala u telekomunikacijama

B-T

T-NNP

1

1

A2

A2

Odabrana pog. iz elektromot. pogona

EEN-NNP

B-EEN

1

3

A2

A2

Osnovi elektrotehnike 2

B-A

B-B

B-C

A

B

C

3

5

5

5

2

3

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Prenos električne energije

EEN-NNP

B-EEN

2

5

A1

A1

Page 5: raspored-decembar-17-22-12-2015

5

Projektovanje elektronskih kola E-NNP 1 A1

Projektovanje telekom. mreža i sistema MS 1 A1

Sistemi za upravljanje bazama podataka MS 1 A1

Sistemski softver R 1 A1

Uprav. elektroener.pretvaračima i pogonima MS 1 A2

Zaštita u elektroenergetici

EEN-NNP

B-EEN

2

6

A2

A2

Datum: 22.12.2015. godine

Vreme: 09,00 sati

Mikrotalasna tehnika B-T 1 221

Računarska grafika

B-RI

R-NNP

2

1

221

221

SCADA sistemi B-US 3 L-24

Softversko inženjerstvo B-RI 1 221

Stručna praksa

A

B-M

B-RI

1

1

2

221

221

221

Stručna praksa/timski projekat MS 1 221

Uvod u robotiku B-US 3 221

Zaštita informacija B-RI 1 221

Datum: 22.12.2015. godine

Vreme: 14,00 sati

Algoritmi i programiranje

A

B

C

B-A

B-B

B-C

A

B

C

3

3

5

2

5

6

3

5

4

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Analiza elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

B-EEN

1

7

A1

A1

Automatsko upravljanje B-EEN

B-RI

2

2

A1

A1

Dinamika mehanizama i mašina B-US 6 A1

Elektromotorni pogoni EEN-NNP

B-EEN

5

8

A1

A1

Elektrotehnika I A

B

C

5

1

1

A1

A1

A1

Energetska elektronika E-NNP 1 A1

Geografski informacioni sistemi MS 1 A1

Laboratorijski praktikum – Elektronske komponente B-A

B-C

1

1

A1

A1

Objektno orijentisano programiranje B-RI 1 A1

Objektno orjentisano projektovanje B-RI

R-NNP

2

1

A1

A1

Osnovi elektronike B-T 1 A1

Elektronika E-NNP

M-NNP

2

1

A1

A1

Osnovi elektrotehnike 1 B-A

B-B

B-C

4

4

6

A1

A1

A1

Page 6: raspored-decembar-17-22-12-2015

6

A

B

C

1

2

1

A1

A1

A1

Osnovi energetske elektronike B-US 1 A2

Programski prevodioci R-NNP 5 A2

Projekat/zavrpni ispit R-NNP 1 A2

Računarske mreže R

B-RI

R-NNP

T-NNP

1

6

3

2

A2

A2

A2

A2

Računarski sistemi B-RI 3 A1

Signali i sistemi B-E

B-M

2

7

A2

A2

Socijalni i pravni aspekti informatike B-RI 1 A2

Studijski istraživački rad 2 MS 3 A2

Timski projekat T-NNP 1 A2

Transformatori i mašine jed. struje EEN-NNP

B-EEN

2

4

A2

A2

Upravljanje projektima R-NNP 3 A2

Uvod u naučno-istraživački rad MS 2 A2

Projektovanje elektronskih uredjaja MS 1 A2

Osnovi tehnike Web mining-a MS 1 A2

Rf mikroelektronika MS 1 A2