92
Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso BluAstrum Upute za uporabu (izvorni jezik, njemački) L_621533_6

Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorimaGrasso BluAstrum

Upute za uporabu (izvorni jezik, njemački)L_621533_6

Page 2: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

COPYRIGHT (AUTORSKA PRAVA)Sva prava zadržana.Nijedan dio ove dokumentacije ne smije se bez pisa-nog odobrenja tvrtke

• GEA Refrigeration Germany GmbH(u nastavku: Proizvođač) umnožavati ni distribuiratini u kojem obliku (tiskano, fotokopirano, mikrofilm ilibilo koji drugi postupak). Ovo ograničenje odnosi se ina crteže i dijagrame koje sadrži dokumentacija.

PRAVNE NAPOMENEOvaj je Priručnik dio tehničke dokumentacije za ispo-ručenu opremu. On sadrži važne upute za siguran ipravilan transport, montažu, stavljanje u pogon,ekonomično korištenje, održavanje i popravljanjeuređaja. Pridržavanjem tih uputa doprinositeizbjegavanju opasnosti, smanjivanju troškovapopravaka i skraćivanju prekida rada te povećavatepouzdanost i produljujete vijek trajanja uređaja.Ovaj Priručnik namijenjen je korisniku uređaja, aposebno vlasniku uređaja i njegovom osoblju zarukovanje i održavanje.Vlasnik uređaja i njegovo osoblje za rukovanje iodržavanje odgovorno je pročitati ovaj Priručnik prijetransporta, montaže, stavljanja u pogon, primjene,održavanja, popravka, demontaže i zbrinjavanjauređaja. Obavezno čitanje vrijedi i za sve osobe kojeimaju bilo koje zadatke u bilo kojoj fazi korištenjastroja.Vlasnik stroja odgovoran je ovaj Priručnik nadopunitiuputama na temelju službenih nacionalnih propisa oradnoj sigurnosti, zaštiti zdravlja i okoliša.Uz ovaj Priručnik i obavezna pravila za zaštitu odnesreća na radu koja su na snazi u zemlji primjeneuređaja, potrebno je pridržavati se i priznatih pravilatehničke struke za sigurno i stručno obavljanjeradova.Ovaj Priručnik dio je opreme uređaja. Cjelokupnadokumentacija sastoji se od ovog Priručnika i svihdrugih isporučenih dodatnih uputa. Uvijek ga držitena mjestu primjene uređaja. Prilikom premještanjauređaja na neku drugu lokaciju ili prodaje uređaja,proslijedite i cjelokupnu dokumentaciju ili je uručitenovom vlasniku.

Ovaj Priručnik sastavljen je u najboljoj namjeri. Ipak,tvrtka GEA Refrigeration Germany GmbH neće bitiodgovorna za eventualne greške u ovomdokumentu, kao ni za štete nastale zbog tih grešaka.Proizvođač zadržava pravo na tehničke izmjene radirazvoja uređaja koje navodi ovaj Priručnik.

Slike i crteži u ovom Priručniku pojednostavljeni suprikazi. Zbog poboljšanja i izmjena slike možda nećepotpuno odgovarati vašem uređaju. Tehnički podaci idimenzije nisu obavezujući. Oni ne mogu biti temeljza reklamacije.Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete

• koje su nastale unutar jamstvenog razdobljazbog

– nedozvoljenih uvjeta rada i primjene

– manjkavog održavanja

– nepravilne upotrebe

– pogrešnog postavljanja

– pogrešnog ili nestručnog priključivanjaelektričnih pogonskih strojeva.

• koje su nastale zbog samoinicijativnih preinaka ilizanemarivanja uputa

• pri upotrebi pribora ili zamjenskih dijelova, kojeproizvođač nije isporučio ni odobrio.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

2 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 3: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

KORIšTENI SIMBOLIOpasno po život !

Označava neposrednu opasnost kojadovodi do teških tjelesnih ozljeda ilismrti.

Upozorenje !

Označava moguću opasnu situacijukoja dovodi do teških tjelesnih ozljedaili smrti.

Oprez !

Označava moguću opasnu situacijukoja bi mogla dovesti do lakšihtjelesnih ozljeda ili materijalnih šteta.

Napomena !

Označava napomenu koja sadrži važneinformacije o pravilnoj upotrebi ifunkciji proizvoda.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 3

Page 4: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

PREDGOVORSlika na naslovnici pokazuje rashladnik tekućine skućištem (dodatna značajka opreme).

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

4 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 5: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

NAPOMENE O PRIKAZIVANJU

Oznake raščlanjivanja i nabrajanjaOznake raščlanjivanja služe odvajanju logičkih sadržaja unutar odlomka:

• Točka raščlanjivanja 1

Napomene za točku raščlanjivanja 1.

• Točka raščlanjivanja 2

Napomene za točku raščlanjivanja 2.Oznake nabrajanja služe odvajanju nabrojenih točaka unutar opisnog teksta:Opisni tekst s popratnim nabrajanjem:

– Točka nabrajanja 1

– Točka nabrajanja 2

Upute o načinu radaUpute o načinu rada potiču vas na određeni korak. Više uzastopnih radnih koraka čine slijed postupanja, kojitreba izvršiti navedenim redoslijedom. Slijed postupanja može se razdijeliti na pojedine radne korake.Slijed postupanja

1. Slijed postupanja – korak 1

– Radni korak 1

– Radni korak 2

– Radni korak 3

2. Slijed postupanja – korak 2Iza slijeda postupanja navodi se očekivani rezultat:

® Rezultat slijeda postupanja.

Pojedinačni korakPojedinačni koraci imaju oznaku:

– Pojedinačni radni korak

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 5

Page 6: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

6 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 7: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

SADRŽAJ1 OSNOVNO 13

1.1 Značenje dokumentacije 131.2 Zahtjevi za osoblje, standardi odgovornog postupanja 131.3 Zakonski okvir (u Njemačkoj) 141.4 Pravilna upotreba 151.5 Upozorenje na predvidivu zloupotrebu 151.6 CE oznaka 16

2 ZAŠTIĆENA PRAVA 172.1 Isparivač s razdjelnikom ubrizgavanja 172.2 Kompresori s ugrađenim odvajačem tekućine 17

3 INFORMACIJE O PROIZVOĐAČU 184 SLUŽBA ZA KORISNIKE 19

4.1 Odjel za tehničku podršku 194.2 Zamjenski dijelovi 194.3 Obuka 194.4 Servisni ugovori 19

5 SIGURNOST 205.1 Općenito o sigurnosti 205.2 Postupanje u hitnom slučaju 205.3 Moguće dodatne opasnosti 20

6 TRANSPORT, SKLADIŠTENJE 226.1 Opće upute 226.2 Isporuka 226.3 Transport (dizalicom) 226.4 Skladištenje 23

7 POSTAVLJANJE 257.1 Osnovne informacije o postavljanju 257.2 Informacije o postavljanju u strojarnici 257.3 Fiksno postavljanje 267.4 Postavljanje s izolacijom protiv vibracijske buke 267.5 Električni priključak 267.6 Zvučna izolacija, zaštita od vremenskih uvjeta 26

8 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 279 OPIS FUNKCIJE I KONSTRUKCIJE 29

9.1 Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima – serija BluAstrum 299.2 Karakteristični podaci 309.3 Mjesto stavljanja informacija o proizvodu (označna pločica) 319.4 Informacije o sigurnosnim oznakama na proizvodu 32

9.4.1 Označavanje senzora tlaka i temperature na sustavu grijanja 329.4.2 Oznaka sigurnosnog ventila 329.4.3 Označavanje vijčanih spojeva s reznim prstenom 329.4.4 Označavanje cjevovoda 339.4.5 Oznaka smjera okretanja pogonskog motora kompresora 339.4.6 Oznaka upravljačkog sklopa/razvodnog ormara 349.4.7 Oznaka priključka uzemljenja 349.4.8 Označavanje zasebno isporučenih dijelova 359.4.9 Oznaka zasebnog dijela senzora razine 36

9.5 Dijagram postupka 379.6 Struktura 37

9.6.1 Serija BluAstrum – s kondenzatorom 389.6.2 Serija BluAstrum (R) – bez kondenzatora 38

9.7 Glavne komponente 389.7.1 Kompresor 389.7.2 Pogonski motor kompresora 399.7.3 Spojka 399.7.4 Isparivač 399.7.5 Kondenzator 409.7.6 Odvajač ulja 409.7.7 Hladnjak ulja 419.7.8 Sklop usisnog filtra SFC 41

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 7

Page 8: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

9.7.9 Razvodni ormar s upravljačkim sklopom 419.7.10 Sigurnosni mehanizmi 429.7.11 Nadzor i prikaz procesnih vrijednosti 439.7.12 Armature 44

9.8 Komponente koje montira klijent 449.9 Opći opis funkcije uređaja 449.10 Cirkulacijski krug rashladnog sredstva 459.11 Cirkulacijski krug ulja 45

9.11.1 Grijanje ulja 459.11.2 Hlađenje ulja 469.11.3 Filtar ulja 469.11.4 Vraćanje ulja s niskotlačne strane 46

9.12 Promjena snage kompresora 479.13 Regulacija razine u isparivaču 489.14 Tehnički podaci 49

9.14.1 Osnovni pojmovi 499.14.2 Pogonska sredstva 49

9.14.2.1 Rashladno sredstvo 509.14.2.2 Ulja za rashladnike 509.14.2.3 Rashladni medij 509.14.2.4 Toplinski medij 50

9.14.3 Primjena materijala u prijenosnicima topline 5110 OGRANIČENJA PRIMJENE 5211 STAVLJANJE U POGON 54

11.1 Važne upute o stavljanju u pogon 5411.2 Osnovno 5511.3 Priključivanje rashladnika tekućine 5511.4 Priključivanje cjevovoda 5511.5 Cijevi za vodu 5611.6 Električni priključak 5711.7 Premaz i izolacija 5711.8 Tijek stavljanja u pogon 58

11.8.1 Provjera električnog priključka 5811.8.2 Provjera nepropusnosti 5811.8.3 Sušenje, vakuum 5811.8.4 Pogonski položaj ventila 6011.8.5 Punjenje ulja 6311.8.6 Izjednačavanje tlaka rashladnim uređajem 6311.8.7 Provjera nadzora smetnji 6311.8.8 Namještanje tlaka ulja 6411.8.9 Provjera smjera okretanja pogonskog motora 6411.8.10 Montaža spojke 6411.8.11 Provjera cirkulacijskih krugova vode 6511.8.12 Punjenje rashladnog sredstva 6511.8.13 Prvo pokretanje 6611.8.14 Provjera hlađenja ulja 66

11.9 Stavljanje u pogon nakon duljeg prekida rada 6611.10 Ponovno stavljanje u pogon nakon otprilike godinu dana mirovanja 66

12 RUKOVANJE RASHLADNIKOM TEKUĆINE 6712.1 Važne upute za operatera 6712.2 Preduvjet uključivanja 6712.3 Pregled načina rada 6712.4 Postavljanje zadanih i graničnih vrijednosti i sigurnosnih mehanizama 6912.5 Pogon rashladnika tekućine 6912.6 Protokol sustava 70

12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog sredstva (uzorak) 7112.6.2 List s tehničkim podacima o punjenju ulja (uzorak) 7312.6.3 Tehnički list za punjenje rashladnog sredstva (uzorak) 74

12.7 Smetnje, njihovi uzroci i rješenje 7513 ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE, SERVISIRANJE 77

13.1 Važne upute za servisno osoblje 7713.2 Čišćenje prijenosnika topline 77

13.2.1 Mehaničko čišćenje 77

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

8 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 9: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

13.2.2 Kemijsko čišćenje 7713.3 Održavanje 78

13.3.1 Opće upute 7813.3.2 Popravci 7913.3.3 Upute za popravak 7913.3.4 Popravci tlačnih spremnika koji podliježu testu tvorničkog preuzimanja 7913.3.5 Radovi održavanja 79

13.3.5.1 Održavanje vijčanog kompresora 7913.3.5.2 Zamjena filtra ulja 7913.3.5.3 Održavanje sklopa usisnog filtra SFC 8013.3.5.4 Ispuštanje, ulijevanje i zamjena ulja 8113.3.5.5 Dotezanje vijaka 8213.3.5.6 Provjera ispravnosti nepovratnih ventila 8213.3.5.7 Otkrivanje propusnosti/provjera nepropusnosti na strani rashladnog sredstva

8313.3.5.8 Odzračivanje cirkulacijskog kruga rashladnog sredstva 8313.3.5.9 Otkrivanje i uklanjanje propusnih mjesta 8313.3.5.10 Punjenje i ispuštanje rashladnog sredstva 8413.3.5.11 Uklanjanje ulja iz cirkulacijskog kruga rashladnog sredstva 8413.3.5.12 Pražnjenje na strani rashladnog sredstva 8513.3.5.13 Održavanje pogonskog motora kompresora 8513.3.5.14 Provjera pogonskih parametara 8513.3.5.15 Provjera priključka uzemljenja 8613.3.5.16 Održavanje razvodnog ormara 8613.3.5.17 Izolacija 8613.3.5.18 Provjera poteznih momenata na učvrsniku pričvrsnog postolja 87

14 STAVLJANJE IZVAN POGONA 8814.1 Isključivanje u opasnim situacijama 8814.2 Stavljanje izvan pogona na razdoblje kraće od 48 sati 8814.3 Stavljanje izvan pogona na razdoblje duže od 48 sati 8814.4 Mjere tijekom prekida rada 89

14.4.1 Mjesečne mjere tijekom prekida rada 8914.4.2 Četiri tjedna prije stavljanja u pogon 89

14.5 Zimski režim rada 8915 DEMONTAŽA I ZBRINJAVANJE 90

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 9

Page 10: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

10 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 11: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

POPIS SLIKASl. 1 CE oznaka 16Sl. 2 Oznake podiznih točaka 22Sl. 3 Pričvršćivanje na podiznoj točki 23Sl. 4 Transport bez kućišta 23Sl. 5 Transport s kućištem 23Sl. 6 Mjesto stavljanja informacija o proizvodu (označna pločica) 31Sl. 7 Sigurnosna oznaka tlaka i temperature na sustavu grijanja 32Sl. 8 Oznaka sigurnosnog ventila 32Sl. 9 Označavanje vijčanih spojeva 32Sl. 10 Označavanje cjevovoda 33Sl. 11 Oznaka smjera okretanja pogonskog motora kompresora 33Sl. 12 Dokaz provjere upravljačkog sklopa 34Sl. 13 Oznaka priključka uzemljenja 34Sl. 14 Označavanje zasebno isporučenih dijelova 35Sl. 15 Oznaka zasebnog dijela senzora razine 36Sl. 16 Dijagram postupka, BluAstrum 37Sl. 17 Razmještaj kompresora 38Sl. 18 Razmještaj pogonskog motora kompresora 39Sl. 19 Razmještaj spojke 39Sl. 20 Razmještaj isparivača 39Sl. 21 Razmještaj kondenzatora 40Sl. 22 Razmještaj odvajača ulja 40Sl. 23 Razmještaj hladnjaka ulja 41Sl. 24 Razmještaj sklopa usisnog filtra SFC 41Sl. 25 Razmještaj razvodnog ormara 41Sl. 26 Razmještaj referentne posude i senzora razine na isparivaču tipa 6HH (crni), 5HH (crveni)

i 4HH (plavi) 48Sl. 27 Sustav rashlađivača 56Sl. 28 Potreban vakuum za uklanjanje vlage iz rashladnih uređaja 59Sl. 29 Zaporni ventil otvoren 60Sl. 30 Zaporni ventil zatvoren 60Sl. 31 Nepovratni ventil 60Sl. 32 Zaporno nepovratni ventil 60Sl. 33 Regulacijski ventil 61Sl. 34 Zaporno nepovratni ventil 61Sl. 35 Magnetski ventil 61Sl. 36 Odvojni ventil 61Sl. 37 Regulacijski ventil tlaka ulja 61Sl. 38 Prelivni ventil, sigurnosni ventil 62Sl. 39 Tlačno upravljani nepovratni ventil 62Sl. 40 Brzozatvarajući ventil, opterećen oprugom 62Sl. 41 Uljevni ventil, ispusni ventil 62Sl. 42 Servisni ventil 62Sl. 43 Ograničavač temperature ulja 63Sl. 44 Temperaturno upravljani regulacijski ventil 63Sl. 45 Smjer okretanja motora 64

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 11

Page 12: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

12 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 13: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

1 OSNOVNO

1.1 Značenje dokumentacije

Ovaj Radni priručnik dio je tehničke dokumentacije.Sadrži upute za siguran, stručan i ekonomičan radrashladnika tekućine. Pridržavanjem uputa iz ovogpriručnika doprinosite izbjegavanju opasnosti,smanjivanju troškova popravaka i skraćivanjuprekida rada te povećavanju pouzdanosti iproduljenju vijeka trajanja rashladnika tekućine.Ovaj Radni priručnik namijenjen je korisnikurashladnika tekućine, a posebno vlasniku uređaja injegovom osoblju za rukovanje i održavanje. OvajRadni priručnik treba pročitati prije transporta,montaže, stavljanja u pogon, održavanja, popravka idemontaže/zbrinjavanja. Obavezno treba slijediti svenavedene upute i napomene!Sve radove navedene u ovom Radnom priručnikusmije izvoditi isključivo stručno osoblje.Vlasnik stroja odgovoran je ovaj Radni priručnik nad-opuniti uputama na temelju službenih nacionalnihpropisa o radnoj sigurnosti, zaštiti zdravlja i okoliša.Uz ovaj Radni priručnik i obavezna pravila koja seprimjenjuju na mjestu postavljanja uređaja, potrebnoje pridržavati se i priznatih tehničkih pravila zasigurno i stručno obavljanje radova.Radni priručnik dio je opreme uređaja. Cjelokupnadokumentacija, koja se sastoji od ovog Radnogpriručnika i svih dodatnih isporučenih uputa, uvijekmora biti dostupna na mjestu postavljanjarashladnika tekućine. Prilikom prodaje rashladnikatekućine novom vlasniku treba uručiti i kompletnudokumentaciju.

1.2 Zahtjevi za osoblje, standardi odgo-vornog postupanja

KvalifikacijaSve radove koji su opisani u ovim uputama(montaža, električni priključci, stavljanje u pogon,rukovanje, itd.) smije obavljati samo kvalificiranostručno osoblje, koje slijedi službene propise.Stručno osoblje obuhvaća osobe koje je ovlastioproizvođač uređaja i osobe koje su dostatna znanjastekle svojim stručnim usavršavanjem, edukacijom,iskustvom i osobnim obrazovanjem, uključujući:

– službene međunarodne i nacionalne norme

– službene radne sigurnosne propise

– službene propise za sprječavanje nesreća

– službene propise za zaštitu okoliša

– strukturu i način rada uređaja

– priznata pravila tehničke struke za sigurno istručno obavljanje radova.

Stručno osoblje mora:

– biti u stanju analizirati primljene radne zadatke,prepoznati moguće opasnosti te ih izbjeći

– za izvršavanje traženih zadataka i radova imatiovlaštenje osobe zadužene za sigurnostpostrojenja.

Oprez !

Ne smiju se provoditi samoinicijativnepreinake na upravljačkom sustavu nidrugim elementima uređaja.Održavanje smije obavljati samoovlašteno servisno osoblje.

Posebni zahtjevi za električareRadove na električnim komponentama i sklopovimasmije obavljati samo stručan električar premaelektrotehničkim pravilima. Vlasnik stroja mora sepobrinuti i za to da se električne instalacije ipogonska sredstva koriste i servisiraju sukladnoelektrotehničkim pravilima i službenim normama.

– Načelno je zabranjeno izvršavati radove nadijelovima pod naponom.

– Osigurači se smiju samo mijenjati, a nepopravljati ni premošćivati.

– Smiju se primjenjivati samo osigurači predviđenipriključnim planom.

– Dvopolnim ispitivačem napona mora se provjeritiodsutnost napona.

– Mrežni priključak i kućište uređaja moraju bitidovoljno uzemljeni i označeni odgovarajućimsimbolom.

– Ustanovljeni nedostaci na električniminstalacijama/sklopovima/pogonskim sredstvimamoraju se ukloniti bez odlaganja. Ako se umeđuvremenu pojavi ozbiljna opasnost,rashladnik tekućine ne smije se pogoniti ako nijeu potpuno sigurnom stanju.

Minimalna starost

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Osnovno

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 13

Page 14: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Minimalna starost za rukovanje rashladnikomtekućine i instalaciju je 18 godina. Sve osobe kojeobavljaju zadatke montaže i instalacije rashladnikatekućine i uređaja moraju redovito prolaziti obuku,odnosno usvajati najnovije tehničke podatke ouređaju. Obuke i dodatnu edukaciju treba provoditinajmanje jednom godišnje, ako s proizvođačem nijedrugačije dogovoreno.

Standardi odgovornog postupanjaObavezno se moraju pridržavati zakonske odredbe uvezi s odgovornim načinom rada.Odgovorno postupanje sukladno najnovijimtehnološkim standardima zahtijeva sljedeće:

– učiniti ono što je tehnički izvedivo (primjena pri-znatih pravila tehnike) i

– komercijalno prihvatljivoda bi se preventivno izbjegle štete.

1.3 Zakonski okvir (u Njemačkoj)

Sljedeće norme, propisi, odredbe i zakoni moraju sepoštivati radi sigurnog i ispravnog načina radarashladnika tekućine:

– Direktiva 2006/42/EZ o strojevima

– Direktiva o tlačnim uređajima 97/23/EZ– ADpodsjetni listovi 2000

– Savezna uredba o zaštiti od štetnih emisija(12. Uredba o zaštiti od imisija) s 1. Saveznomuredbom o zaštiti od štetnih emisija (Upravni pro-pis)

– Savezni njemački zakon o zaštiti od emisija(Zakon o zaštiti od imisija), 4. Uredba o zaštiti odimisija

– Zakon o gospodarenju vodama (Zakon ovodama u domaćinstvu, Uredba o tvarima kojeonečišćuju vodu)

– Uredba o opasnim tvarima

– Zakon o recikliranju i uklanjanju otpada

– DIN EN 378, dio 1 do 4 sigurnosno-tehnički iekološki zahtjevi

– Propis za zaštitu od nesreća s odredbama zaizvršavanje (Njemački pravilnik strukovnihudruga BGR 500, poglavlje 2.35) rashladniuređaji, toplinske crpke i rashladnici (Propisstrukovne udruge BGV B3) buka

– EN 12284 Armature rashladnog sredstva, sigur-nosno-tehnička specifikacija, provjere,označavanje

– DIN 2405 Cjevovodi unutar rashladnih uređaja,označavanje

– VDMA specifikacije, posebno VDMA 24 243 i24 020

– VDI smjernice

– Podsjetni listovi o rukovanju amonijakom,podsjetni list za halogene ugljikovodike kojisadrže fluor BGI 648

– Sigurnosno-tehnički list amonijaka i drugihrashladnih sredstava i ulja rashladnika

Postavljanje regulatora propisuje statusno izvješćebr. 5 Njemačkog udruženja za rashladnu iklimatizacijsku tehniku "Sigurnost i zaštita okoliša zarashladne uređaje s amonijakom" te se u cijelostiodnosi i na druga rashladna sredstva.Moraju se poštivati sljedeće vrste uputa koje navodiovaj priručnik:

– norme

– sigurnosni propisi

– smjernice i priznata tehničkapravila!

Napomena !

Ako se rashladnik tekućine koristi udrugoj zemlji (izvan Njemačke), morajuse poštivati i slijediti službeni zakoni ipropisi koji se primjenjuju na mjestopostavljanja uređaja!

Osim toga, treba se pridržavati obvezujućih pravilaza zaštitu od nesreće koja se primjenjuju na mjestopostavljanja uređaja.Nepoštivanje sigurnosnih uputa dovodi u opasnostosobe, okoliš i uređaj.

Osnovno Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

14 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 15: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

1.4 Pravilna upotreba

Napomena !

Slijedite upute iz poglavlja "Pravilnaupotreba" iz uputa za ugradnjukompresora!

Rashladnik tekućine smije se pokretati samo domaksimalnog krajnjeg tlaka navedenog na tipskojpločici.Obavezno je pridržavanje uputa vezanih uz tlak itemperaturu, neovisno o tome primjenjuje li sevanjski kondenzator.Nemojte mijenjati postavljene vrijednosti sigurnosnesklopke za tlak. Time biste doveli u pitanje radnusigurnost rashladnog uređaja.Ako je odabrana vrijednost isključivanja viša od 0,9 xmaksimalnog pogonskog tlaka (pogledajte normuEN378-2) visokotlačnog dijela rashladnog uređaja, tomože uzrokovati eksploziju spremnika tog dijelauređaja.

Moraju se poštivati radni režimi koje je naveo proiz-vođač, posebice za početnu fazu rashladnikatekućine.Moraju se nadzirati pogonski parametri i ne smijuprelaziti gornji ni donji prag.

Rashladnik tekućine projektiran je i izrađen zaposebnu primjenu u definiranim uvjetima. Nisu dopu-štene samoinicijativne preinake na konstrukciji.Nećemo preuzeti odgovornost za pritom nastaleštete. U svrhu daljnjeg razvoja tehnologije GEARefrigeration Germany GmbH zadržava pravo natehničke izmjene. Ovdje opisani rashladnik tekućineizrađen je prema najnovijim tehnološkimstandardima u trenutku tiskanja ovih uputa za upo-trebu.U slučaju promjene načina ili uvjeta primjene oba-vezno treba od proizvođača zatražiti odobrenje zapromjenu.

Cirkulacijski krug rashladnog medija treba osmislititako da je uvijek zajamčen nepromjenjiv volumniprotok isparivača. Ako se smanji volumni protok, tomože dovesti do zaleđivanja rashladnog medija isigurnosnog isključivanja rashladnika tekućine.

Potrebno je osigurati protok rashladne vode zakondenzatore koji se rashlađuju vodom. Ako sesmanji ili prekine protok vode, dolazi do povećanjakrajnjeg tlaka i isključivanja kompresora.

Nemojte provoditi izmjene na rashladniku tekućine iupravljanja kompresorom.

Time biste mogli ograničiti sigurnost i ispravnostrashladnika tekućine. To ujedno ukida pravo najamstvo.

Ovdje opisani tlačni uređaji smiju se koristitiisključivo u svrhu koja je ovdje navedena. Ako setlačni uređaji ne koriste u skladu s propisima, nećebiti zajamčena sigurna upotreba uređaja. Zaeventualne ozljede osoba i materijalnu štetuuzrokovanu nepravilnom upotrebom odgovorna jeosoba koja oprema/instalira uređaj ili vlasnik uređaja,a ne proizvođač.Tlačni uređaji nisu namijenjeni za dinamičkaopterećenja. Ako postoji rizik od udara munje, tlačniuređaji moraju se uzemljiti. Osoba koja oprema/instalira uređaj mora u svojem primjerku uputa zaupotrebu zabilježiti upute o redovitoj provjeri tlačnihuređaja te definirati ponašanje krajnjeg korisnika uslučaju oštećenja. Da bi se spriječile opekline ilipromrzline, zabranjen je kontakt s tlačnom posudomtijekom pogona. To se može izbjeći primjenomodgovarajućih mjera zaštite. Potrebno je postavitiodgovarajuće oznake upozorenja. Rashladnicitekućine moraju biti opremljeni sigurnosnim ventilimau skladu sa zahtjevima norme EN 378 . Temelj morabiti dovoljno čvrst.Osoba koja oprema/instalira uređaj mora pažljivougraditi dodatnu opremu za tlačne uređaje. Tlačniuređaji ne smiju se oštetiti tijekom instalacije, anakon instalacije potrebno ih je zaštititi premazom.Tlačni uređaji smiju se puniti samo rashladnimsredstvom koje je navedeno u ugovoru. Tlačniuređaji moraju se ugraditi u rashladnik tekućine ilisustav tako da se onemogući prijenos vibracija ilipulsiranja na tlačne uređaje. Priključni vodovi nesmiju se instalirati pod naponom.

Pravilna upotreba podrazumijeva pridržavanje ovihuputa i svih isporučenih uputa za upotrebu tepridržavanje propisanih intervala i uvjeta održavanja iservisiranja.U slučaju nepravilne upotrebe ukidaju se pravo naprimjenu jamstva i dozvola za rad.

1.5 Upozorenje na predvidivuzloupotrebu

Zloupotreba rashladnika tekućine obuhvaća:

– upotrebu neovlaštenih rashladnih sredstava,pogonskih sredstava i rashladnih medija

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Osnovno

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 15

Page 16: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Napomena !

Uzmite u obzir podatke navedene uspecifikaciji proizvoda!

– pogrešno priključivanje električnih komponenti

Napomena !

Uzmite u obzir napon i frekvenciju!

– pogrešno priključivanje mehaničkih komponenti

Napomena !

Uzmite u obzir tlak i temperaturu!

– zloupotreba uređaja za podupiranje, vješanje iskladištenje

– poduzimanje neovlaštenih intervencija naregulacijskim i upravljačkim elementima,uključujući upravljački softver

– pogonska energija proizvedena motorom nekoristi se za pogon odgovarajućeg kompresora icrpki.

1.6 CE oznaka

Stavljanjem CE oznake proizvođač potvrđujesukladnost proizvoda s pripadajućim europskimdirektivama i pridržavanje osnovnih zahtjeva koji suu njima navedeni.

Sl. 1: CE oznaka

CE oznaka navedena je na označnoj pločici.CE oznaka za proizvode tvrtke GEA RefrigerationGermany GmbH dodjeljuje se sukladno Direktivi otlačnim uređajima, odnosno ona potvrđuje da sutlačni uređaji stavljeni na tržište s potrebnimdijelovima opreme i sigurnosnom funkcijom. Tajcjelokupan sklop podliježe zahtjevima Direktive zatlačne uređaje.

Osnovno Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

16 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 17: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

2 ZAŠTIĆENA PRAVA

Rashladnici tekućine opremljeni su tehničkimrješenjima koje pokrivaju patenti tvrtke GEA Refrige-ration Germany GmbH ili su ti patenti zatraženi.

2.1 Isparivač s razdjelnikomubrizgavanja

Model isparivača s razdjelnikom ubrizgavanja,prisilnim premošćivanjem, sakupljanjem i povratomrashladnog sredstva i ulja zaštićen je zakonom.Patent DE 10 2010 010 840 B4 "Potopljeni isparivačs prisilnim premošćivanjem"

2.2 Kompresori s ugrađenim odvajačemtekućine

Razmještaj i oblik odvajača tekućine koji je ugrađenu kompresor prijavljen je za patent.Javna prijava patenta 10 2013 010 510 A1

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Zaštićena prava

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 17

Page 18: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

3 INFORMACIJE O PROIZVOĐAČU

GEA Refrigeration Germany GmbH tvrtka je izsektora GEA Refrigeration Technologies, grupacijeGEA Group, koja se bavi segmentima rashladnetehnike, a korisnicima diljem svijeta pruža vrhunskekomponente i usluge u okviru procesne tehnike.

Lokacije:

GEA Refrigeration Germany GmbHWerk BerlinHolzhauser Str. 16513509 Berlin, NjemačkaTel.: +49 30 43592-600Faks: +49 30 43592-777Web-mjesto: www.gea.comE-pošta: [email protected]

GEA Refrigeration Germany GmbHWerk HalleBerliner Straße 13006258 Schkopau/OT Döllnitz, NjemačkaTel.: +49 345 78 236 - 0Faks: +49 345 78 236 - 14Web-mjesto: www.gea.comE-pošta: [email protected]

Informacije o proizvođaču Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

18 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 19: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

4 SLUŽBA ZA KORISNIKE

Trvtka GEA Refrigeration Germany GmbHisporučuje vrlo kvalitetne i pouzdane proizvode.Osim toga, proizvođač osigurava dugotrajan radrashladnog i procesnog uređaja te pruža izvanredneservisne usluge za isporučene komponente.

4.1 Odjel za tehničku podršku

Trebate li pomoć našeg odjela za tehničku podršku?Specijalizirani i iskusni servisni tehničari rado će vampomoći savjetima o uklanjanju tehničkih problema iuslugama u okviru korisničke podrške.Dežurna linija (uvijek dostupna):u svakom trenutku i svaki dan u tjednu slobodnonazovite dežurnu liniju:

• mobilna mreža+49 (0) 172 39 12 050

• fiksna mreža, radnim danima od 7 do 17 sati+49 (30) 43 59 27 61+49 (30) 43 59 27 62

• E-pošta:[email protected]

izvan Njemačke, Austrije i Švicarske:

• regionalni prodajni uredwww.gearefrigeration.de

tehnička podrška korisnicima naših rashladnikatekućine s podiznim klipnim kompresorima uNjemačkoj, Austriji i Švicarskoj

• dežurna linija (uvijek dostupna)+49 (345) 78236 20

Specijalizirani tehničari našeg odjela za tehničkupodršku pružit će vam pomoć pri instalacijama,preuzimanju opreme, održavanju, pitanjima o načinurada, provjeri na licu mjesta i popravcima naših pro-izvoda.

4.2 Zamjenski dijelovi

GEA Refrigeration Germany GmbH ima vlastiti odjelza zamjenske dijelove koji isporučuje opremu napraktičan i brz način diljem svijeta. Naručenizamjenski dijelovi šalju se u što je moguće kraćemroku.U većini slučajeva primit ćete svoje zamjenskedijelove 24 sata nakon slanja narudžbe.

Dostupni smo vam na sljedećim dežurnim linijama:

• mobilna mreža, izvan radnog vremena+49 (0) 172 30 14 579

• fiksna mreža, tijekom radnog vremena, od 8do 17 sati+49 (30) 43 59 27 50

• Faks+49 (30) 43 59 27 58

• E-poš[email protected]

• Zamjenske dijelove naručite putem našeinternetske trgovine G-Pos.((Grasso Parts online shop)[email protected]

4.3 Obuka

Upozorenje !

Sve radove na našim uređajima smijeprovoditi samo stručno osoblje! Navrijeme steknite potrebna stručnaznanja i vještine!

Redovito se provode temeljite obuke servisnih tehni-čara i mehaničara koje omogućavaju sigurnu ipravilnu primjenu i održavanje naših uređaja.

• E-poš[email protected]

4.4 Servisni ugovori

Može se zaključiti dugoročan dogovor o servisnimuslugama (servisni ugovor). Više informacija osadržaju, opsegu i uvjetima mogućih servisnihusluga saznajte od tehničke službe za korisnike.

• E-pošta:[email protected]

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Služba za korisnike

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 19

Page 20: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

5 SIGURNOST

5.1 Općenito o sigurnosti

U poglavlju "Sigurnost" prikazani su sigurnosniaspekti važni za rad uređaja.Uređaj je razvijen i proizveden prema najnovijihtehnološkim dostignućima i siguran je za rad.Provjeren je te je tvornicu napustio u besprijekornomsigurnosno-tehničkom stanju.Da bi se ovo stanje održalo tijekom vijeka upotrebeuređaja, moraju se uzeti u obzir i slijediti podaci izprojektne dokumentacije i certifikati. Tijekom radauređaja moraju se slijediti opće sigurnosne odredbe,kao i propisi i smjernice navedene u ovojdokumentaciji.Samo pridržavanje propisa i smjernica omogućavaoptimalnu zaštitu osoblja i okoliša od opasnosti tenačin rada uređaja bez smetnji.

5.2 Postupanje u hitnom slučaju

Napomena !

Prije obavljanja radova dobroupoznajte lokalni plan za evakuaciju.

Ako unatoč pridržavanju sigurnosnih propisa dođedo hitne situacije, odmah isključite rashladniktekućine i odvojite ga s električne mreže na svimpolovima.Mrežne dovodne kabele treba blokirati tako da se nemogu ponovno koristiti i treba ih označiti da bi seonemogućilo ponovno uključivanje.Vlasnik postrojenja treba se pobrinuti da se udovodnim kabelima napajanja lokalno instaliramehanizam za odspajanje, npr. glavna sklopkaelektrične mreže s odgovarajućim kontaktnimopterećenjem i ugrađenim kontrolnim indikatorom.Za rad rashladnika tekućine treba instalirati vlastitimrežni dovodni kabel/napajanje.Mrežni dovodni kabel/napajanje treba dodatno zašti-titi i opremiti dodatnom sklopkom za isključivanje uhitnom slučaju.

5.3 Moguće dodatne opasnosti

Upozorenje !

Ne mogu se potpuno isključiti dodatneopasnosti za ljude i stroj u svimfazama rada rashladnika tekućine una-toč pažljivoj izradi stroja i poštivanjusigurnosnih propisa. Stoga treba obra-titi punu pažnju dodatnim sigurnosnimuputama u svakom poglavlju ovogPriručnika!

Dodatne opasnosti utvrđene procjenom rizika koja jeizvršena na proizvodu sukladno zahtjevima sigur-nosne norme EN ISO 14121 – Sigurnost strojeva:

– mehaničke opasnosti zbog oštrih dijelova ilidijelova koji vire

– električne opasnosti uslijed nehotičnog kontaktas priključnim stezaljkama i kabelima

– toplinske opasnosti uslijed nehotičnog kontakta sprijenosnicima topline i cijevima

– opasnosti zbog buke

– opasnosti zbog vibracija uzrokovanih nepravilnimpostavljanjem

– opasnosti od materijala i drugih tvari u slučajualergija i sl.

– zanemarivanje ergonomskih pravila

– kombinacije opasnosti

– iznenadno pokretanje, neočekivano okretanje naprazno pri pogrešno izvedenom električnompriključku ili kvarovima

– zaustavljanje, hitno isključivanje nakonotkrivenog kvara

– promjene brzine okretanja

– prekid napajanja

– prekid rada upravljačkog ili regulacijskog kruga

– pogrešna montaža

– lom dijela stroja tijekom pogona

– izbacivanje pogonskih medija ili predmeta

– gubitak stabilnosti i

– proklizavanje, zapinjanje ili pad osoba.

– Opasnosti zbog miješanja medija

Sigurnost Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

20 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 21: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Napomena !

Pri oštećenjima isparivača/kondenzatora (npr. pucanje ploča)načelno postoji opasnost od miješanjamedijaTo može dovesti do prodiranjaamonijaka na stranu tekućineprijenosnika topline.Da bi se izbjegle posljedične štete uhidrauličkom sustavu, treba poduzetiodgovarajuće mjere na mjestuprimjene stroja. To mogu biti:

19.1 Razdvojni prijenosnik topline usustavima s glikolom i bakrenimcijevima.

19.2 Senzori amonijaka (NH3) ucjevovodu odmah iza prijenosnikatopline

Napomena !

Nema opasnosti od zračenja.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Sigurnost

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 21

Page 22: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

6 TRANSPORT, SKLADIŠTENJE

6.1 Opće upute

Oprez !

Treba osigurati dostatno osvjetljenjetijekom utovara, istovara i skladištenjaopreme da bi se izbjegle ozljede imaterijalne štete.Osoblje može udariti ili zapeti odijelove koji vire izvan uređaja (npr.poklopci ventila). Na oštrim rubovima ipovršinama postoji dodatna opasnostod porezotine. Tijekom transportapostoji opasnost od drobljenja dijelovatijela. Stoga se svi zadaci morajuizvršiti uz maksimalan oprez. Osobnazaštitna oprema (radna odjeća, obuća irukavice) obavezna je tijekomobavljanja svih zadataka na uređaju.

Napomena !

Treba pročitati ove upute prije tran-sporta, skladištenja i boravka namjestu instalacije uređaja. Obaveznotreba slijediti sve navedene upute inapomene!Sve radove navedene u ovim uputamasmije izvoditi isključivo stručnoosoblje.

6.2 Isporuka

Isporuka se provodi u ambalaži koja je potvrđenanalogom. Rashladnik tekućine obično se isporučujebez ambalaže.Rashladnik tekućine ima punjenje zaštitnom plinom(suhi zrak, nadtlak od 0,2 bar) unutar cirkulacijskogkruga rashladnog sredstva.Zatvoreni su priključci prijenosnika topline.

Upozorenje !

Kompresor rashladnika tekućine nijenapunjen uljem i stoga se rashladniktekućine ne smije pokrenuti prije negose pravilno montira i stavi u pogon.

6.3 Transport (dizalicom)

Upozorenje !

Uređaj BluAstrum nije predviđen zatransport viličarom!

Uređaj BluAstrum proizvod je vrhunske kvalitete istoga ga treba transportirati na izuzetno pažljivnačin. Treba izbjegavati svako udaranje ili nepažljivoodlaganje.Transport uređaja BluAstrum dizalicom treba uvijekizvršiti u položaju u kojem se koristi (okvir premadolje!). Ne smiju se koristiti nikakve druge podiznetočke osim onih koje su posebno predviđene za ovusvrhu. Podizne su točke označene!

Sl. 2: Oznake podiznih točaka

Transport, skladištenje Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

22 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 23: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Sl. 3: Pričvršćivanje na podiznoj točki

Oprez !

Zabranjeno je podizati uređajBluAstrum na armaturama ilicjevovodima, kao ni na prstenastimvijcima/podiznim ušicamakompresora, elektromotora, spremnikaili razvodnog ormara.

Posebno treba paziti na to da užad ne naliježe nacijevi manje nazivne širine ili izolaciji da se ti dijelovine bi oštetili. Prema potrebi koristite razmačneelemente.Podizne točke nisu na istoj visini. Užad mora bitidulja od tri metra. Visinske razlike izmeđupojedinačnih podiznih točaka moraju se poravnatiprikladnim produžecima.Treba omogućiti prikladna pomagala (drvo ili podloguod izolacijskog materijala) da bi se izbjeglo oštećenjepovršinskog sloja.Moraju se koristiti škopci.

Sl. 4: Transport bez kućišta

Sl. 5: Transport s kućištem

Opasno po život !

Treba osigurati da se tijekom tran-sporta dizalicom nitko ne nalazi podvisećim teretom!

Uređaj BluAstrum treba smjestiti na transportnovozilo tako da je onemogućeno njegovoproklizavanje, naginjanje i prevrtanje. Teret seučvršćuje prvenstveno zatezanjem užadi napredviđenim točkama. Zabranjeno je stajati nacijevima i dijelovima opreme rashladnika tekućine.Komponente treba zaštititi od vibracija. Za zaštitutijekom transporta odgovoran je suradnik koji jezadužen za taj zadatak ili sama tvrtka.

Upozorenje !

Uređaj BluAstrum treba tijekom tran-sporta u dovoljnoj mjeri zaštititi odvanjskih utjecaja.

Transportna ambalaža (prema izboru): folijaFoliju treba ukloniti tek prije postavljanja uređajaBluAstrum na predviđeno mjesto instalacije unutarstrojarnice. Do tog trenutka folija štiti uređajBluAstrum od vanjskih utjecaja.

6.4 Skladištenje

Prilikom primitka rashladnika tekućine potebno jeprovjeriti je li došlo do oštećenja tijekom transporta, aeventualne štete pisanim putem treba javiti proizvo-đaču.Rashladnici tekućine moraju se držati nanatkrivenom, ravnom i stabilnom mjestu kojem nemogu pristupiti neovlaštene osobe. Rashladniktekućine treba odložiti na drvene grede i zaštititi odudaraca.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Transport, skladištenje

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 23

Page 24: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Upozorenje !

Uskladištene rashladnike tekućinetreba u dovoljnoj mjeri zaštititi odvanjskih utjecaja (vlaga, led,ekstremna vrućina). To se u praviluodnosi na dulji boravak u slobodnomprostoru prije ugradnje i stavljanjarashladnog uređaja u pogon. TvrtkaGEA Refrigeration Germany GmbHpreporučuje upotrebu pokrivnih folijaza cjelokupan uređaj.Za BluAstrum, model bez kućišta:Ventilacijski otvori elektromotora oba-vezno trebaju biti pokriveni!

Temperatura skladištenja: 5 °C do 40 °CBoja rashladnika tekućine koncipirana je zapostavljanje u strojarnici (postavljanje u zatvorenom).Treba izbjegavati svaki kontakt s vodom (iraspršenom vodom).

Napomena !

Rashladnik tekućine pri isporucinapunjen je zaštitnim plinom. Punjenjezaštitnim plinom treba provjeravatisvaki tjedan, a prema potrebi ga trebanapuniti do propisanog transportnogtlaka od 0,2 bar. Pritom se koristi suhizrak (rosište ispod -40 °C).

Transportna ambalaža (folija), koja se mora otvoritiradi testnog okretanja vratila kompresora na prazno iprovjere punjenja zaštitnog plina, ponovno se morazatvoriti nakon izvršenih zadataka radi zaštite odvanjskih utjecaja. Ambalažu (foliju) po potrebi inakon duljeg skladištenja treba zamijeniti novom.

Upozorenje !

Da bi se izbjegla kondenzacija na povr-šini stroja, treba redovito prozračivatiambalažu rashladnika tekućine.

Dugotrajno skladištenjeAko se kompresor neće koristiti dulje od 16 tjedanaprije stavljanja u pogon, postoji opasnost odprianjanja brtve kliznog prstena na vratilu ioštećivanja pri stavljanju u pogon. Stoga sepreporučuje demontaža i čišćenje brtve kliznogprstena da bi se osigurala njezina ispravnost prilikombudućeg stavljanja u pogon:

1. Skidanje poklopca brtve kliznog prstena sunutarnjim protuprstenom brtve pomoću dva pri-tisna vijka.

2. Ručno vađenje brtvenice stavljene na vratilo spripadajućim kliznim prstenom ili skidanje alatomako je pričvršćena. Ako je labava, brtvenicaostaje na protuprstenu te će se izvaditi već privađenju poklopca.

3. Očistite dosjed vratila krpom koja ne ostavljadlačice, malo ga podmažite i brtvenicu ponovnonataknite na vratilo.

4. Nakon stavljanja na vratilo brtvenicu treba rukomstisnuti nasuprot djelujuće opružne sile.Istovremeno treba provjeriti popušta li brtvaponovno.

5. Naposljetku, ponovno montirajte poklopac brtvekliznog prstena.

Upozorenje !

Postoji opasnost od porezotina idrobljenja.

Transport, skladištenje Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

24 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 25: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

7 POSTAVLJANJE

7.1 Osnovne informacije o postavljanju

Oprez !

Prilikom postavljanja trebaonemogućiti da pogonska sredstvakoja izlaze iz stroja dospiju u tlo ili upodzemnu i površinsku vodu. Morajuse poštivati zakonski propisi koji seprimjenjuju na mjesto postavljanja(npr. za Njemačku: Zakon ogospodarenju vodama WHG).

Za izračun statike temelja, odabir materijala iprovjeru terena na kojem se instalira stroj odgovoranje projektant, odnosno vlasnik stroja.Da bi se omogućila pravilna i stručna montaža,potrebno je prije postavljanja uređaja izraditi plan.Treba instalirati električne priključke i priključke zapogonske medije. Uz dovoljno prostora zapostavljanje uređaja BluAstrum potrebno jeomogućiti i prostor za cjevovode te za rukovanjeuređajem prilikom obavljanja održavanja.BluAstrum treba postaviti na ravnu podlogu.Odstupanje od vodoravne linije smije iznositimaksimalno 0,3%. Treba omogućiti dovoljno pro-stora za obavljanje održavanja.

Napomena !

Ventilacijski otvori na kućištu (akopostoje) ne smiju se pomicati!

Uređaj BluAstrum vlastitom težinom čvrsto seoslanja na podlogu na koju je postavljen. Izmeđupodloge i (osnovnog) okvira uređaja BluAstrum trebastaviti gumene rebraste ploče radi prigušivanjavibracija. Za model bez kućišta predviđeni suelementi za montažu u ravnini koji služe zaprigušenje vibracija (dodatna oprema).Ako se zahtijeva snažnije amortiziranje (zbogpostavljanja na strop etaže ili krov), treba omogućitiprigušnike vibracija. U tom slučaju treba utvrditi iprimijeniti prikladan način prigušivanja vibracija. Priprimjeni prigušnika vibracija treba odspojiti vodoverashladnog sredstva pomoću kompenzatora.Nakon što operater (vlasnik stroja) izvrši zavarivanjespojeva na cijevima i prirubnicama, potrebno je pro-vesti provjeru zavara u skladu s Direktivom o tlačnimuređajima.

7.2 Informacije o postavljanju ustrojarnici

Rashladnik tekućine treba postaviti u zatvorenojstrojarnici na ravnu podlogu. Treba omogućitidovoljno prostora za obavljanje održavanja.Dozvoljena okolna temperatura u pogonu je između+5 i +40 °C ako ne postoje druga ograničenjauvjetovana projektom.

Napomena !

Prilikom pripremanja strojarnice isigurnosno-tehničke opreme trebaslijediti službene propise. Višeinformacija o opremljenosti strojarnicesaznajte u našoj knjižici "Opremljenoststrojarnice i količine punjenja za NH3-rashladne uređaje prema propisima osprječavanju nezgoda"

Specifične karakteristike pri postavljanju skućištem (prema izboru)Kućište ima funkciju zaštitnog plašta koji smanjujebuku.Kućište nema funkciju strojarnice u smislu normeDIN EN 378-3, nego služi samo za smanjivanje bukei zaštitu od kontakta s dijelovima stroja.Prozračivanje motora omogućavaju usisni i ispusniotvori u bočnim zidovima i krovu kućišta.

Napomena !

Ne smiju se pomicati usisni i ispusniotvori!Minimalno nadvođe iznad gornjeg rubakrova kućišta: 30 mm

Kompletno uklonjivi bočni zidovi omogućavaju pri-stup komponentama rashladnika tekućine prilikomservisiranja.

Napomena !

Bočni zidovi kućišta smiju se izvaditisamo kada stroj nije uključen!Prostor za demontažu bočnog zida: 1m

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Postavljanje

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 25

Page 26: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

7.3 Fiksno postavljanje

Okvir rashladnika tekućine postavlja se napripremljeni temelj pomoću vijaka za temelj. Okvirtreba poravnati pomoću podložaka tako da seponovno postigne približno centrirani položaj (kružni ikutni pomak ≤ 0,25 mm) na spojci. Potom trebazategnuti vijke za temelj.

7.4 Postavljanje s izolacijom protivvibracijske buke

Okvir rashladnika tekućine potrebno je centriratipomoću vijaka za niveliranje tako da se ponovnopostigne približno centrirani položaj (kružni i kutnipomak ≤ 0,25 mm) na spojci.Prije zatezanja pričvrsnih vijaka izolatora mora seprovjeriti jesu li tijela izolatora iznad opruge(uglavnom gumeni dio), a ne na temelju.

7.5 Električni priključak

Opasno po život !

Zabranjen je izravan kontakt sdijelovima koji provode napon.Instalirajte električni priključaksukladno oznakama na preglednojshemi. Pogledajte poglavlje "Oznakapriključka uzemljenja".

Prije radova treba osigurati da su svi dijelovi koje jepotrebno priključiti bez napona, npr. uklanjanjemglavnog osigurača u svim fazama ili ugradnjompremosnika kratkog spoja.Treba provjeriti izolacijski otpornik električnihpogonskih sredstava i kabela. Priključak se možeinstalirati samo ako se ta vrijednost nalazi udozvoljenom području.Sve električne priključke i sva strujna trošila/senzorepotrebno je instalirati prema priključnoj shemi.

7.6 Zvučna izolacija, zaštita odvremenskih uvjeta

Ako je rashladnik tekućine predviđen za postavljanjena otvorenom, korisnik je dužan pobrinuti se da budeopremljen prikladnim kućištem koje će pružiti zvučnuizolaciju i zaštitu od vremenskih uvjeta. Zaštita odvremenskih uvjeta mora pružati dostatnu zaštitustroja od klimatskih uvjeta na mjestu postavljanja.

Napomena !

Rashladnik tekućine nije predviđen zanezaštićeno mjesto postavljanja naotvorenom. Obavezna je zaštita odvanjskih utjecaja, posebice prljavštine,prašine i vlage (mokre površine).

Tvrtka GEA Refrigeration Germany GmbH neće sno-siti odgovornost za štete nastale uslijed nepravilnogpostavljanja na otvorenom.

Postavljanje Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

26 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 27: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

8 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Napomena !

Uređaj BluAstrum izrađen je i isporučen u skladu s tehničkom specifikacijom Na temelju stan-dardne opreme mogu se osmisliti dodatni modeli.

Standardna oprema

Pogonski tlak: maks. 28 bar

Prostor za primjenu: zatvorene strojarnice

Okolna temperatura: +5 °C do +40 °C(+5 °C do +32 °C s kućištem)

Visina postavljanja: ≤ 1000 m nadmorske visine

Temperatura na izlazurashlađivača1:

-15 °C/6 °C/15 °C

Elektromotor: standardni komplet isporuke

Rashladno sredstvo: R717

Vrsta ulja: visokorafinirana mineralna ulja, npr. CPI1009-68 ili dopuštenapolialfaolefinska ulja (PAO), npr. Klüber Summit R100 ili Klüber SummitR200

Oprez !

za upotrebu neke druge vrste ulja treba zatražiti dozvoluproizvođača

Hlađenje ulja: tekućinom (interni cjevovod)rashladnim sredstvom (za model kondenzatora (R))

Grijanje ulja: standardni komplet isporuke

Filtar ulja: jednostruki filtar

Zamjenski filtar ulja: ne

Razinska sklopka ulja: ne

Senzor tlaka: izravno u cijevi

Zasebna tlačna sklopka: ne

1 Razlika temperature rashladnih medija najviše 10 K / standardno 5 K

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Tehnička specifikacija

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 27

Page 28: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Standardna oprema

Prelivni ventil: standardni komplet isporuke

Sigurnosni ventil (visoki/niski tlak): dvostruki sigurnosni ventil s trosmjernim ventilom

Kontrolnik protoka: mehanički

Upravljačka jedinica: GSC TP

Sklop napajanja i pretvaračfrekvencije: standardni komplet isporuke, donja uvodnica kabela

Boja: RAL 5014 (golublje plava)

Kućište: ne

Izolatori vibracija: ne

Test tvorničkog preuzimanja tlačnihuređaja: CE-PED, modul H (cjevovodi)

Dokumentacija: 2 papirnata primjerka i 1 primjerak na CD-ROM-u

Dodatna oprema

Zamjenski filtar ulja: dostupan

Kućište: dostupno, boja: RAL 7035 (šljunčano siva)

Komunikacijsko sučelje: Profibus DPModbus RTUModbus TCP

Elektromotor: moguća izvedba prema zahtjevima korisnika

Kontrolnik protoka: elektronički

Izolatori vibracija: dostupno

Test tvorničkog preuzimanja tlačnihuređaja: CE-PED, modul H1 (kompletan rashladnik tekućine)

Tehnička specifikacija Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

28 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 29: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

9 OPIS FUNKCIJE I KONSTRUKCIJE

9.1 Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima – serija BluAstrum

BluAstrum Serija rashladnika tekućine

9 Nazivna snaga rashladnika tekućine u kW pri pogonu s hladnom vodom (12°C/6 °C)

Y Model kondenzatora

BluAstrum = serija rashladnika tekućine

9 Nazivna snaga rashladnika tekućine pri 4500 min-1 u kW i pogonu s hladnom vodom (12 °C/6 °C)

Tip kompresora Nazivna snaga u kW

G 500

H 800

L 900

M 1000

N 1500

R 1800

(Yy) = model kondenzatora

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Opis funkcije i konstrukcije

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 29

Page 30: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

(W)Pločasti prijenosnik topline hlađen vodom/tekućinom (potpuno zavaren)Rashladnik tekućine za postavljanje u unutarnji prostor

(Wx)Pločasti prijenosnik topline hlađen vodom/tekućinom (potpuno zavaren)Rashladnik tekućine za postavljanje na otvoreno

(R)Isparivački ili zrakom hlađeni kondenzator (nije sadržan u isporučenomkompletu tvrtke GEA Refrigeration Germany)Rashladnik tekućine za postavljanje u unutarnji prostor

(Rx)Isparivački ili zrakom hlađeni kondenzator (nije sadržan u isporučenomkompletu tvrtke GEA Refrigeration Germany)Rashladnik tekućine za postavljanje na otvoreno

Primjer oznake

BluAstrum 1000 (W) Rashladnik tekućine s vijčanim kompresorom, potopljeni tip isparivanja sugrađenim odvajačem (BluAstrum)Nazivna snaga rashladnika tekućine 1000 kW (1000)Model isparivača i kondenzatora kao potpuno zavareni pločasti prijenosniktoplineRashladnik tekućine za postavljanje u unutarnji prostor (W)

9.2 Karakteristični podaci

Rashladnici tekućine BluAstrum projektirani su i izrađeni za posebne primjene. Karakteristični podaci navedenisu u sljedećoj dokumentaciji:

– specifikacija naloga

– popis parametara

– pregledna shema

– dijagram cjevovoda i instrumentacije.

Opis funkcije i konstrukcije Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

30 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 31: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

9.3 Mjesto stavljanja informacija o proizvodu (označna pločica)

Označna pločica sadrži najvažnije tehničke podatke o proizvodu. Ti podaci i ugovorom definirane postavkeodređuju okvir pravilne upotrebe.Označna pločica standardno se nalazi na razvodnom ormaru (moguća su odstupanja mjesta na koja se stavlja).

Sl. 6: Mjesto stavljanja informacija o proizvodu (označna pločica)

Podaci na označnoj pločici:

– Proizvođač

– Tip

– Serijski broj

– Težina u praznom stanju

– Rashladno sredstvo

– Količina punjenja rashladnog sredstva

– Visokotlačna strana

– Niskotlačna strana

– Dozvoljeni tlakStandardni su jezici njemački i engleski

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Opis funkcije i konstrukcije

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 31

Page 32: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

9.4 Informacije o sigurnosnimoznakama na proizvodu

Opasno po život !

Moraju se poštivati sigurnosne oznakena agregatu/rashladniku tekućine!

9.4.1 Označavanje senzora tlaka itemperature na sustavu grijanja

(sigurnosna oznaka)

Sl. 7: Sigurnosna oznaka tlaka i temperature na sustavugrijanja

Značenje oznake:Prije zamjene senzora tlaka i temperature bez cijeviza uranjanje treba provjeriti jesu li cjevovodi, ukojima su montirani senzori, u bestlačnom stanju.Bestlačno stanje može se postići zatvaranjem zapor-nih armatura ispred senzora koji je potrebnozamijeniti.Prije zamjene grijača ulja treba osigurati da seodvajač ulja, u koji je ugrađen grijač ulja, nalazi ubestlačnom stanju.

Napomena !

Ne vrijedi za grijanje ulja seriju HLP.

9.4.2 Oznaka sigurnosnog ventila

(sigurnosna oznaka)

Sl. 8: Oznaka sigurnosnog ventila

Značenje oznake:Sigurnosni ventil treba priključiti na ispusni vod.

9.4.3 Označavanje vijčanih spojeva sreznim prstenom

(pravilo)

Sl. 9: Označavanje vijčanih spojeva

Informativna oznaka za sve vijčane spojeve s reznimprstenom (pravilo) jasno je vidljiva na elektromotoru.Značenje oznake:Ako na vijčanom spoju dođe do propuštanja (cureplinovi ili pare), vijke treba dotegnuti:

Blokirajte ključem vijčani nastavak. Zategniteprekrivnu maticu otprilike 1/4 do 1/3 okretaja iznadtočke zamjetnog povećanja sile.

® Uklonjeno je propusno mjesto.

Opis funkcije i konstrukcije Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

32 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 33: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

9.4.4 Označavanje cjevovoda

(pločica s informacijama)Cjevovodi unutar rashladnih uređaja moraju nositisljedeće oznake (DIN 2405):

– rashladno sredstvo

– smjer protoka

– stanje agregata

Sl. 10: Označavanje cjevovoda

1 vrh strelice (oznaka smjera protoka)

2 poprečne crtice (označavanje stanja agregata),zelene = tekuće // plave = plinovito hladno //crveno = plinovito toplo

3 polje za informiranje (oznaka rashladnog sred-stva)

9.4.5 Oznaka smjera okretanjapogonskog motora kompresora

(pločica s informacijama)

Sl. 11: Oznaka smjera okretanja pogonskog motorakompresora

Smjer strelice označava smjer okretanja pogonskogmotora kompresora.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Opis funkcije i konstrukcije

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 33

Page 34: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

9.4.6 Oznaka upravljačkog sklopa/razvodnog ormara

(pločica s informacijama)

• Oznaka na stražnjoj strani upravljačke jedinice(vidljiva nakon otvaranja razvodnog ormara):

– Naziv projekta

– Tvornički broj agregata / rashladnikatekućine

– MPI adresa

• Oznaka na unutrašnjoj strani vrata razvodnogormara:

– Dokaz provjere upravljačkog sklopa

Sl. 12: Dokaz provjere upravljačkog sklopa

9.4.7 Oznaka priključka uzemljenja

Sigurnosna oznaka

Sl. 13: Oznaka priključka uzemljenja

Značenje oznakePrije stavljanja u pogon potrebno je osiguratiispravno uzemljenje proizvoda. Spojite priključakuzemljenja. Potreban montažni materijal i kabel nisusadržani u kompletu isporuke.Položaj priključaka uzemljenja naveden je napreglednoj shemi.

Napomena !

Presjek kabela uzemljenja mora izno-siti najmanje 10 mm² ili se morajukoristiti dva zasebno položena ipriključena kabela uzemljenja, kojizajedno osiguravaju minimalnipresjek.

Opis funkcije i konstrukcije Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

34 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 35: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

9.4.8 Označavanje zasebno isporučenih dijelova

(propis o načinu postupanja)Stavljanje oznake: na isparivač

Sl. 14: Označavanje zasebno isporučenih dijelova

2040 Otpornički termometar – temperatura na izlazu rashladnog medija

2045 Otpornički termometar – temperatura na ulazu rashladnog medija (opcija)

2050 Kontrolnik protoka

Značenje oznakePrije stavljanja u pogon treba osigurati da su zasebno isporučeni dijelovi ugrađeni u cirkulacijski krug cjevovoda:

1. Izvadite dijelove iz ambalaže.

2. Ugradite komponente prema uputama sa slike.

Napomena !

Pritom slijedite upute iz poglavlja "Stavljanje u pogon/cjevovod za vodu".

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Opis funkcije i konstrukcije

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 35

Page 36: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

9.4.9 Oznaka zasebnog dijela senzora razine

(propis o načinu postupanja)

Napomena !

Vrijedi samo za uređaj BluAstrum (R).

Sl. 15: Oznaka zasebnog dijela senzora razine

2000 Isparivač

2810/ 2815 Zaporni ventil – plovak na strani niskog tlaka

2850 Senzor razine – odvajač

2875 Zaporni ventil – servis

A Referentna posuda

Značenje oznakePrije stavljanja u pogon potrebno je provjeriti je li zasebni dio senzora razine (2850) montiran u referentnuposudu (A).

Napomena !

Pritom slijedite upute iz dokumentacije proizvođača senzora razine da biste osigurali ispravnuinstalaciju.Dokumentacija o senzoru razine sastavni je dio dokumentacije o proizvodu.

Opis funkcije i konstrukcije Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

36 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 37: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

9.5 Dijagram postupka

Napomena !

Detaljan popis svih položaja naveden je na korisničkom popisu dijelova (po sklopovima) ipripadajućem dijagramu cjevovoda i instrumentacije!

Sl. 16: Dijagram postupka, BluAstrum

10 Vijčani kompresor

20 Odvajač ulja

30 Hladnjak ulja hlađen vodom

35 Filtar ulja

45 Usisni filtar SFC

55 Nepovratni ventil na usisnoj strani

60 Zaporni nepovratni ventil na tlačnoj strani

2000 Isparivač

2100 Kondenzator

2200 Odvajač tekućine

2245 Ubrizgavač

2860 Ekspanzijski ventil

9.6 Struktura

Rashladnici tekućine BluAstrum rade s poplavljenimsustavima isparivača djelovanjem sile teže, a mogubiti opremljeni različitim modelima kondenzatora.Rashladnici tekućine modularne su strukture isastoje se od sljedećih glavnih modula:

• agregat vijčanog kompresora

• sklop prijenosnika topline s ugrađenimodvajačem tekućine i sustavom uklanjanja ulja

• niskotlačni sustav s pretvaračem frekvencije iupravljačkim sklopom

Modularna struktura optimalno je prilagođenakompaktnom dizajnu uređaja BluAstrum. Odvajačulja i ugrađeni odvajač tekućine postavljeni su vodo-ravno. Razmještaj komponenti osigurava manjedimenzije uz izvanredan rashladni kapacitet.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Opis funkcije i konstrukcije

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 37

Page 38: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Primjenjuju se samo potpuno zavareni pločasti ispa-rivači s ugrađenim odvajačem.Na strani kondenzatora primjenjuju se sljedećimodeli:

• potpuno zavareni pločasti kondenzator

• isparivački kondenzator (model kondenzatora(R))

• kondenzator koji se rashlađuje zrakom (modelkondenzatora (R))

Rashladnici tekućine BluAstrum standardno seisporučuju u stanju spremnom za priključivanje, pot-puno ožičeni i opremljeni cijevima.Rashladnici tekućine BluAstrum (R) isporučuju setako da je još samo potrebno na mjestu postavljanjapriključiti kondenzator hlađen zrakom ili isparivačkikondenzator. Na mjestu postavljanja uređaja morabiti pripremljen kondenzator hlađen zrakom iliisparivački kondenzator.Prijenosnici topline podešeni su prema parametrimaprojekta i uzimajući u obzir maksimalnu energetskuučinkovitost na strani isparivača i kondenzatora.

Rashladnici tekućine standardno su opremljeniprogramabilnim upravljačkim sklopom.Na zaslonu (dodirna ploča) mogu se iščitati sveporuke pogona i smetnji, kao i procesne varijable.Rukovanje upravljačkim sklopom odvija se prekododirne ploče.Rashladnici tekućine isporučuju se bez rashladnogsredstva. Napunjeni su zaštitnim plinom (osušenizrak, nadtlak otpr. između 0,2 i 0,5 bara).Ulje za rashladnike isporučuje se na zahtjevstavljanja u pogon ili testa tvorničkog preuzimanja(FAT).

9.6.1 Serija BluAstrum – skondenzatorom

Rashladnici tekućine BluAstrum standardno seisporučuju u stanju spremnom za priključivanje, pot-puno ožičeni i opremljeni cijevima.Kao ekspanzijska naprava primjenjuje se elektroničkiventil ubrizgavanja.Rashladnik tekućine opremljen je hladnjakom uljakoji se rashlađuje vodom.Rashladnik tekućine isporučuje se s kondenzatoromkoji se rashlađuje vodom.

9.6.2 Serija BluAstrum (R) – bezkondenzatora

Rashladnik tekućine BluAstrum (R) ne sadržikondenzator u kompletu isporuke. Priključakkondenzatora koji se rashlađuje zrakom, odnosnoisparivačkog kondenzatora obavlja se lokalno.Moduli se spajaju na mjestu instaliranja stroja.Rashladnik tekućine opremljen je hladnjakom uljakoji se rashlađuje rashladnim sredstvom.Da bi se omogućio siguran rad hladnjaka ulja,rashladnik tekućine opremljen je visokotlačnimsakupljačem.

9.7 Glavne komponente

9.7.1 Kompresor

Sl. 17: Razmještaj kompresora

Vijčani kompresor odlikuje se kompaktnom izradom,vrlo pouzdanim radom, vrhunskim komponentama ilakim načinom servisiranja.Vijčani su kompresori strojevi za zakretnim klipovimai dvostrukim vratilom, a funkcioniraju na principupotiska te se pogone ubrizganim uljem.Vijčani kompresor pogoni se rashladnim sredstvomamonijakom (NH3). Kao ulje za rashladnikepreporučuje se CPI1009-68.Na raspolaganju su različiti modeli i dimenzijevijčanih kompresora s različitom namjenom.Vijčani kompresor izravno se pogoni pogonskimmotorom vijčanog kompresora preko spojke.

Opis funkcije i konstrukcije Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

38 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 39: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Napomena !

Dokumentacija za vijčani kompresor(upute za montažu, popisi dijelova,crteži) sastavni je dio dokumentacijeproizvoda.

9.7.2 Pogonski motor kompresora

Sl. 18: Razmještaj pogonskog motora kompresora

Standardno: kompresor se pogoni 2-polnimelektromotorom IP23 hlađenim zrakom uz pogonskinapon od 400 V i 50 Hz pomoću spojke.Elektromotor ima regulirani broj okretaja putem pre-tvarača frekvencije (1000 min-1 ... 4500 min-1) te jeizrađen kao motor s prirubnicom i nožicom, modelIMB35.Opcija: drugi načini zaštite i pogonski naponi nazahtjev.

Napomena !

Dokumentacija za elektromotor (uputeza rad) sastavni je dio dokumentacijeproizvoda.

9.7.3 Spojka

Sl. 19: Razmještaj spojke

Spojka služi prijenosu zakretnih momenata izmeđukompresora i pogonskog motora kompresora. Modelspojke bez sklopke onemogućava utjecaj uobičajenihsmetnji kao što su osne ili kružne sile, vibracije iliosni pomak.Promjene i iznenadni skokovi broja okretajaublažavaju se i amortiziraju, a promjene okretaja sesmanjuju.

Napomena !

Dokumentacija za spojku (upute zarad) sastavni je dio dokumentacije pro-izvoda.

9.7.4 Isparivač

Sl. 20: Razmještaj isparivača

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Opis funkcije i konstrukcije

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 39

Page 40: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

U isparivaču se isparivanjem rashladnog sredstvapreuzima toplina iz rashladnog medija i time seomogućava njegovo rashlađivanje. Isparivač radi naprincipu isparivanja s potapanjem.U odvajaču tekućine, koji je ugrađen u isparivač,učinkovito se odvajaju kapljice tekućine.Pri vanjskim sustavima kondenziranja (modelkondenzatora R) radi dodatne zaštite odprekomjernog punjenja ugrađuje se alarmmaksimalne razine u odvajaču tekućine. Nadziru seusisni tlak i temperatura na izlazu rashladnog sred-stva da bi se omogućila sigurna zaštita odzaleđivanja.Projektiranje, izrada i test tvorničkog preuzimanjaisparivača s ugrađenim odvajačem tekućine provodese u skladu s direktivama za tlačne uređaje.

Napomena !

Dokumentacija za isparivač (upute zarad i održavanje, certifikat testatvorničkog preuzimanja) sastavni jedio dokumentacije proizvoda.

9.7.5 Kondenzator

Sl. 21: Razmještaj kondenzatora

U kondenzatoru se komprimirana para rashladnogsredstva zagrijava i kondenzira tako što se količinatopline koju preuzima isparivač i kompresor predajerashladnom mediju (zagrijavanje).Projektiranje, izrada i test tvorničkog preuzimanjakondenzatora provode se sukladno Direktivi zatlačnu opremu.

1. Model kondenzatora s pločastim prijenosnikomtopline (sadržan u isporučenom kompletu)

Napomena !

Dokumentacija o kondenzatoru (uputeza upotrebu i održavanje, certifikattesta tvorničkog preuzimanja) sastavnije dio dokumentacije proizvoda.

2. Model kondenzatora (R):kondenzator koji se rashlađuje zrakom na straniuređaja (nije isporučen)isparivački kondenzator na strani uređaja (nijeisporučen)

Napomena !

Prilikom korištenja vanjskogkondenzatora (model BluAstrum (R))za svaki uređaj BluAstrum mora bitiraspoloživ zaseban kondenzator! Nijedopušten pogon više uređajaBluAstrum na samo jednomzajedničkom kondenzatoru.

9.7.6 Odvajač ulja

Sl. 22: Razmještaj odvajača ulja

Odvajač ulja ima standardiziranu konstrukciju iodlikuje se izbacivanjem male količine ulja.Odvajač ulja ugrađuje se vodoravno.

Napomena !

Dokumentacija o odvajaču ulja (uputeza rad i održavanje, certifikat testatvorničkog preuzimanja) dio jedokumentacije o proizvodu.

Opis funkcije i konstrukcije Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

40 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 41: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

9.7.7 Hladnjak ulja

Sl. 23: Razmještaj hladnjaka ulja

Hladnjak ulja služi rashlađivanju ulja koje sezagrijava unutar kompresora na temperaturu kojaosigurava viskoznost ulja prikladnu za opskrbukompresora uljem. Temperatura ulja nije regulirana.Minimalna moguća temperatura ulja na ulazu osigu-rava se troputnim ventilom koji je ugrađen unutarcirkulacijskog kruga ulja.Hladnjak ulja potpuno je opremljen cijevima na stranivode.

Napomena !

Dokumentacija o hladnjaku ulja (uputeza rad, certifikat testa tvorničkogpreuzimanja) dio je dokumentacije oproizvodu.

9.7.8 Sklop usisnog filtra SFC

Sl. 24: Razmještaj sklopa usisnog filtra SFC

Sklop usisnog filtra SFC znatno doprinosi radnojsigurnosti komponenti i cjelokupnog proizvoda.Sklop usisnog filtra SFC sprječava prodiranje česticeprljavštine koje je povuklo usisno strujanje u vijčanikompresor. Na ulošku usisnog filtra protok se odvijaiznutra prema van, a filtar je izrađen tako da nijepotreban nadzor. Uložak filtra može se čistiti.

Napomena !

Dokumentacija o sklopu usisnog filtraSFC (upute za rad, certifikat testatvorničkog preuzimanja) sastavni jedio dokumentacije o proizvodu.

9.7.9 Razvodni ormar s upravljačkimsklopom

Sl. 25: Razmještaj razvodnog ormara

Razvodni ormar s upravljačkim sklopom obuhvaćaupravljačku jedinicu s upravljačkim poljem i poljemprikaza, signalnim svjetlima za "Pogon","Upozorenje" i "Smetnju", tipku za hitno isključivanje,spojne elemente i kućište.Razvodni ormar s upravljačkim sklopom montiran jeizravno na uređaj BluAstrum.

Standardni raspon funkcija razvodnog ormara supravljačkim sklopom:

– prikaz svih važnih fizikalnih i tehničkihparametara, kao npr. tlaka, temperature, strujemotora, snage, broja pogonskih sati, načina radai poruka o stanju

– automatsko pokretanje i isključivanje uređajaBluAstrum, kao i regulacija snage ovisno otemperaturi na izlazu vode (rasola)

– nadzor svih pogonskih parametara

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Opis funkcije i konstrukcije

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 41

Page 42: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

– ograničavanje snage kompresora kada izmjerenikrajnji tlak, usisni tlak, temperatura na izlazurashladnog medija ili struja motora pokazujepreopterećenje

– memorija smetnji s datumom i vremenom

– prepoznavanje prekida veze svih analognihulaznih signala

– zaštitna zaporka za izbjegavanje neovlaštenihpristupa važnim parametrima

– pohrana programa na nevolatilnim uređajima

– mogućnost komunikacije s nadređenimupravljačkim uređajem putem MPI-ja(prema izboru: putem sučelja Profibus-DP, Mod-bus RTU ili Modbus TCP)

– Daljinski pristup (prema izboru putem Etherneta)

Napomena !

Detaljne informacije o načinukomunikacije jedinice GSC TP nave-dene su u komunikacijskimsmjernicama. Komunikacijskesmjernice dostupne su u preliminarnojfazi planirane instalacije.

9.7.10 Sigurnosni mehanizmi

Rashladnik tekućine ima dugačak softverski sigur-nosni lanac za zaštitu od previsokih tlakova,temperatura i opasnosti zaleđivanja.Regulacija usisa i kondenzacijskog tlaka teograničenja nazivne struje pri prekoračenju podesi-vih graničnih vrijednosti aktivira pomicanje klizača zaregulaciju volumnog odnosa u smjeru minimalnetočke.Razne institucije za certificiranje zahtijevaju natemelju službenih zakona i pravila bogatu dodatnuopremu sa samostalnim sigurnosnim uređajima.Ako se rashladnik tekućine isporučuje s CE oznakomsukladno normi EN 378, sadržana je sljedeća sigur-nosna oprema:

– prelivni ventil (na kompresoru) od tlačne premausisnoj strani

– dvostruki sigurnosni ventil s priključkom zapropuhivanje

Napomena !

Instalater mora sigurno izvestipriključak za propuhivanje prema van.

– Ograničavač sigurnosnog tlaka (2 razine sklopkes ručnim unutarnjim i vanjskim resetiranjem)

– Rasteretna jedinica tlaka za svaki spremnik kojise zatvara koji može sadržavati tekućerashladno sredstvo. To vrijedi za sve spremnikepromjera preko 152 mm i kapaciteta preko 100litara, izuzevši odvajač ulja i filtar ulja.

Komplet isporuke rashladnika tekućine ne sadržisljedeće sigurnosne mehanizme protiv curenjaamonijaka:

– zaštitnu opremu (zaštita zdravlja i zaštita naradu)

– detektor plina

Sukladno normi EN 378 prilikom isporuke s CEoznakom isporučuju se i svi dijelovi dokumentacijena jeziku korisnika koje zahtijeva propis.Uz dogovor se mogu izvršiti razni testovi tvorničkogpreuzimanja.

Opis funkcije i konstrukcije Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

42 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 43: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

9.7.11 Nadzor i prikaz procesnih vrijednosti

Upravljački sklop neprestano nadzire i prikazuje sljedeće pogonske parametre:

Naziv Objašnjenje

Usisni tlak Usisni tlak u bar (a) i pripadajuća temperatura isparivanja u °C

Krajnji tlak Krajnji tlak u bar (a) i pripadajuća temperatura kondenzacije u °C

Tlak ulja Tlak ulja u bar (a)

Diferencijalni tlak ulja Diferencijalni tlak ulja u bar

Tlak filtra ulja 1 Tlak filtra ulja u bar (a)

Diferencijalni tlak filtra ulja 1 Diferencijalni tlak filtra ulja u bar

Temperatura na usisu Temperatura usisnog plina u °C

Krajnja temperatura Krajnja temperatura kondenziranja u °C

Temperatura ulja Temperatura ulja u °C

Vanjska temperatura Temperatura na izlazu rashladnog medija u °C

Temperatura na ulazurashladnog medija 1

Temperatura na ulazu rashladnog medija u °C

PS-položaj 1 Položaj regulacijskog klizača u %

Struja motora Struja motora u A

Broj okretaja motorakompresora Broj okretaja motora u okr./min

Temperatura na ulazutoplinskog medija 1

Temperatura na ulazu rashladnog medija prema kondenzatoru u °C

Temperatura na izlazutoplinskog medija 1

Temperatura na izlazu rashladnog medija iz kondenzatora u °C

Pogonski sati Stanje pogonskih sati u h

Minimalno vrijemepodešavanja

Minimalno vrijeme podešavanja u s, preostalo vrijeme dok regulacijski klizači nedostignu minimalni položaj

Odgoda uključivanja Odgoda uključivanja (automatska), preostalo vrijeme u s, do automatskoguključivanja

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Opis funkcije i konstrukcije

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 43

Page 44: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Naziv Objašnjenje

Odgoda isključivanja Odgoda isključivanja (automatska), preostalo vrijeme u s, do automatskogisključivanja

Vrijeme blokade uključivanja Vrijeme blokade uključivanja, preostalo vrijeme čekanja do sljedećeguključivanja u s

Prisilna stanka Prisilna stanka u s, preostalo vrijeme

Vanjska temperatura 1 Vanjska temperatura u °C

1 postoji kao opcija

9.7.12 Armature

Armatura se općenito odnosi na upravljački elementstroja. Izraz armatura koristi se, između ostalog, i zaventile koji služe upravljanju i reguliranju protokafluida unutar cjevovoda.Šire značenje izraza armatura obuhvaća i sve vrsteugrađenih elemenata u cjevovodima, primjericekontrolna stakla, mjerne membrane, filtre i sl. Uarmature spadaju i sve vrste ventila, primjerice:

– zaporni ventili

– nepovratni ventili

– sigurnosni ventili

– prigušni ventiliSvaka armatura ima svoje područje primjene, ovisnoo prevladavajućem tlaku ili temperaturi unutarcjevovoda, veličini cjevovoda, zahtjevima nepropus-nosti armature te prigušivanju protoka fluida i samogmedija.Sigurnosne armature služe ograničavanju tlaka usustavima pod tlakom.Svaka armatura namijenjena je specifičnoj primjeni.Armature se mogu koristiti ručno ili na motornipogon, npr. pomoću motora s prijenosnikom ilipneumatskim/hidrauličkim cilindrom. Pri nepovratnimarmaturama protok fluida unutar cjevovoda uzrokujesamostalno zatvaranje ventila.Ovisno o modelu različiti zatvarači (npr. pladnjiventila, zaklopke, ploče) zatvaraju cjevovodpriključen na armaturu.

Napomena !

Dokumentacija o armaturi (upute zarad) sastavni je dio dokumentacije oproizvodu.

9.8 Komponente koje montira klijent

Upozorenje !

Komponente i dijelovi uređaja kojepriprema i montira klijent, posebicecirkulacijski krug rashladnog sredstva,rashladnog medija i ulja, moraju bitiizrađeni od materijala prikladnog zaprotočne fluide. Nadalje, klijent trebaprovjeriti kako preinake na proizvoduutječu na sigurnosne mehanizme.U slučaju štete i kršenja sigurnosnihpropisa zbog upotrebe neprikladnihmaterijala ili preinake na proizvodu,koje nisu uzete u obzir u prvobitnomsigurnosnom konceptu, tvrtka GEARefrigeration Germany GmbH nećesnositi odgovornost.

9.9 Opći opis funkcije uređaja

Rashladnici tekućine BluAstrum služe hlađenjurashladne vode ili ulja u svrhu klimatizacije iliindustrijskih procesa.Rashladnici tekućine montirani i testirani u tvorniciproizvođača predviđeni su za postavljanje ustrojarnice u zatvorenom prostoru. BluAstrum semože opremiti kućištem koje smanjuje buku i štiti odkontakta s dijelovima uređaja.

Opis funkcije i konstrukcije Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

44 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 45: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Rashladnici tekućine BluAstrum automatski surashladni uređaji s vijčanim kompresorima ipoplavljenim pločastim isparivačima koji služerashlađivanju rashladnog medija. Kao rashladnimediji mogu se koristiti voda i rasoli.Serijom vijčanih kompresora Grasso programrashladnika tekućine BluAstrum pokriva rasponsnage rashladne vode od cca 600 do cca 1800 kW.Rashladnici tekućine posebno su namijenjenipogonu s rashladnim sredstvom amonijakom (NH3,R 717).

Napomena !

Preporuka: savjet tvrtke GEA Refrige-ration Germany GmbH u vezi sazaštitom protiv korozije u specifičnomslučaju primjene.

9.10 Cirkulacijski krug rashladnog sred-stva

Vijčani kompresor usisava rashladno sredstvo izodvajača tekućine i komprimira ga do tlaka zakondenziranje.Gubitkom topline rashladno sredstvo kondenzira teodlazi u sklop isparivača/odvajača tekućine.Ovdje se provodi odvajanje pare rashladnog sred-stva i tekućine.Tekućina cirkulira kroz isparivač djelovanjem sileteže (princip termosifona). Preuzimanjem toplinetekućeg rashladnog sredstva (isparivanje upotopljenom stanju) rashladno sredstvo isparava irashladni medij se rashlađuje.Tijekom pogona vijčanog kompresora ulje se ubriz-gava u radni prostor, koji je u odvajaču ulja na tlačnojstrani ponovno maksimalno odvojen od rashladnogsredstva.Ulje koje se zagrijalo u kompresoru prijeubrizgavanja u kompresor rashlađuje se u hladnjakuulja na temperaturu ulaza.Unatoč učinkovitom sustavu odvajanja, ulje ipakdospijeva na niskotlačnu stranu rashladnikatekućine.Poseban automatski sustav povrata ulja tvrtke GEARefrigeration Germany GmbH, koji ne zahtijevaodržavanje, vraća ulje iz odvajača tekućine u vijčanikompresor.To je temeljni preduvjet za rad sustava isparivačabez smetnji.

9.11 Cirkulacijski krug ulja

Vijčani kompresori rade potopljeni uljem. Tijekomkomprimiranja kompresoru se neprekidno dovodi uljeza rashladnike radi podmazivanja, brtvljenja,smanjivanja buke i odvođenja dijela topline kojustvara kompresija. Ulje se nakon komprimiranja uodvajaču ulja ponovno u maksimalnoj mjeri odvajaod rashladnog sredstva. Preostalo ulje iz rashladnogsredstva vraća se daljnjim djelovanjem odvajačatekućine/isparivača.

9.11.1 Grijanje ulja

Grijanje ulja na odvajaču ulja aktivira se prilikomprekida rada agregata da bi se osigurala minimalnatemperatura ulja i dostatna viskoznost ulja priponovnom uključivanju agregata. Grijanje ulja nije

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Opis funkcije i konstrukcije

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 45

Page 46: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

regulirano. Odvija se bez ograničenja maksimalnetemperature grijaće šipke.

9.11.2 Hlađenje ulja

Prije nego se ponovno dovede u kompresor radiupotrebe, ulje zagrijano u kompresoru mora serashladiti na temperaturu koja jamči dostatnuviskoznost ulja.Hladnjak ulja koji se rashlađuje tekućinomopskrbljuje se rashladnim medijem. U tu je svrhuhladnjak ulja opremljen cijevima na strani tekućine.Primjena fluida koji odstupaju od rashladnog medijau svrhu hlađenja ulja može uslijediti samo na upit.

9.11.3 Filtar ulja

Ulje nakon hlađenja dolazi u filtar ulja koji zadržavakrute čestice iz cjelokupnog ulja koje protječe filtrom.Zahvaljujući svojoj velikoj površini zvjezdasto nabo-rani uložak od staklenih vlakana ima veliki kapacitet,a time i dugi vijek trajanja. Relativna finoća filtra je 25µm.

9.11.4 Vraćanje ulja s niskotlačnestrane

Ulje odlazi u druge dijelove uređaja unatočučinkovitom odvajanju ulja u odvajaču ulja. Da bi seomogućilo vraćanje ulja iz odvajača tekućine,rashladnik tekućine opremljen je posebnimautomatskim sustavom za povrat ulja. Automatskisustav vraćanja ulja standardno obuhvaća spremnikza uklanjanje ulja i dva magnetska ventila.

1. Punjenje spremnika za uklanjanje ulja (2300)Mješavina ulja i rashladnog sredstva vadi se naodgovarajućem mjestu između odvajačatekućine i isparivača te se odvodi u spremnik zauklanjanje ulja. Pritom se otvara magnetski ventil(2305).

2. Isparivanje rashladnog sredstvaMagnetski se ventil (2305) zatvara u dotoku.Eventualno preostalo tekuće rashladno sredstvomože ispariti iz separatora ulja preuzimanjemokolne topline. Putem upravljačkog sustavamože se vremenski ograničiti trajanjeisparivanja.

Opis funkcije i konstrukcije Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

46 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 47: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

3. Odvođenje ulja iz spremnika separatora uljaNakon isteka trajanja isparivanja vrući se zraknakratko odvodi putem magnetskog ventila(2310) u spremnik za uklanjanje ulja te se uljeodvodi u usisni nastavak rashladnika.Interval uklanjanja ulja određuje se putemupravljačkog sustava. Na upravljačkoj jedinicimože se odrediti trajanje upravljanja magnetskimventilima.

Pri visokotlačnim primjenama oba se magnetskaventila mogu zamijeniti zajedničkim ventilom motora.

9.12 Promjena snage kompresora

Promjena snage kompresora odvija se jednostavno iučinkovito pomoću pretvarača frekvencije (rasponokretaja: 1000 – 4500 o/min).U skladu s tim rasponom broja okretaja i ovisno ouvjetima primjene može se namjestiti raspon snagekompresora na otprilike 25 do 100 % bez prijelaza iprema postavkama upravljačkog sustava.Promjenom broja okretaja pretvaračem frekvencijepotpuno je opterećen i par rotora kompresora, čak i upogonu s djelomičnim opterećenjem. Kompresornema regulacijski klizač, nego samo klizač zaregulaciju volumnog odnosa.Ovisno o protutlaku (temperatura kondenziranja)ovim se klizačem volumnog odnosa optimalnoprilagođava ispusni otvor na kompresoru.

Napomena !

Pojedinosti o tijeku upravljanja potra-žite u dokumentaciji o upravljačkomsustavu.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Opis funkcije i konstrukcije

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 47

Page 48: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

9.13 Regulacija razine u isparivaču

Napomena !

Ovaj način regulacije razine primjenjuje se na kondenzatore koji se rashlađuju zrakom iisparivačke kondenzatore.

Oprez !

Senzor razine u referentnoj posudi isporučuje se zasebno i mora se instalirati lokalno prijestavljanja u pogon.Pritom slijedite upute iz dokumentacije proizvođača senzora razine da biste osigurali ispravnuinstalaciju.Dokumentacija o senzoru razine sastavni je dio dokumentacije o proizvodu.

Ubrizgavanje tekućine rashladnog sredstva u isparivač odvija se putem elektroničkog ekspanzijskog ventila. Zaregulaciju ekspanzijskog ventila analizira se razina u isparivaču. U tu je svrhu na isparivaču ugrađena referentnaposuda sa senzorom razine.Razina se određuje masom šipke (mjerača) koja slobodno uranja u tekućinu rashladnog sredstva. Masa šipkemjeri se opružnom vagom. Smanjuje se za uzgon. Uzgon je funkcija dubine uranjanja šipke i time razinetekućine unutar isparivača.Ako je mjerač u prostoru plina, neće uroniti u tekućinu. Time je uzgon jednak nuli, a izmjerena sila jednaka jemasi šipke s lancem. Mjerna je vrijednost 4 mA, a razina 0 %.Ako se gornji rub mjerača poklapa s razinom tekućine ili tekućina manje ili više prekriva gornji rub mjerača,opružna vaga mjeri masu umanjenu za maksimalni uzgon. Mjerna vrijednost tada iznosi 20 mA, a razina je 100%.Drugim riječima, u odabranoj konstrukciji pri mjernoj vrijednosti od 0 % spremnik se može napuniti do 33 %(pogledajte sliku)!

Sl. 26: Razmještaj referentne posude i senzora razine na isparivaču tipa 6HH (crni), 5HH (crveni) i 4HH (plavi)

1 Duljina lanca

2 Mjerno područje

Opis funkcije i konstrukcije Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

48 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 49: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Senzor mjerne vrijednosti u referentnoj posudi

Duljina šipke (= mjernopodručje) 750 mm

Duljina lanca 100 mm

Postavljene vrijednosti senzora razine

Spremnik isparivača 6HH 5HH 4HH

Zadana vrijednost u sredini spremnika 31 % 24 % 20 %

Vrijednost od kraja mjernog područja do zadane vrijednosti usredini spremnika 235 mm 180 mm 150 mm

Zadana vrijednost 20 mm ispod sredine spremnika 29 % 21 % 17 %

Vrijednost od kraja mjernog područja do zadane vrijednosti 20mm ispod sredine spremnika 215 mm 160 mm 130 mm

Alarm isključivanja, maks. razina 30 mm iznad sredinespremnika 35 % 28 % 24 %

XP = 20 %

TN 0 40 s

9.14 Tehnički podaci

9.14.1 Osnovni pojmovi

Rashladnosredstvo

Tvari (tekućina ili plin) kojecirkuliraju unutar uređaja i kojeuslijed promjene agregatnogstanja drugom mediju (rashladni ilitoplinski medij) oduzimaju toplinuili mu je predaju.

Rashladnimedij

Fluidi, koji preuzimaju toplinu izsustava i mogu je predatirashladnom sredstvu (reverzibilanproces), a služe rashlađivanjusustava (industrijski postupak)

Toplinskimedij

Tvari (tekućina ili zrak) koje,primjerice, prenose i predajutoplinu preuzetu od rashladnogsredstva. Ako se voda koristi kaotoplinski medij, uobičajeno sekoriste i izrazi toplinska i rashladnavoda.

Provjerasnage

Test tvorničkog preuzimanja (Fac-tory Acceptance Test, FAT), testniciklus rashladnika tekućine upogonskim uvjetima (rashladnosredstvo NH3) na tvorničkom pro-totipu.

9.14.2 Pogonska sredstva

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Opis funkcije i konstrukcije

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 49

Page 50: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

9.14.2.1 Rashladno sredstvo

Rashladnik tekućine pogoni se isključivo rashladnimsredstvom amonijakom. Sve komponenterashladnika tekućine namijenjene su za upotrebu srashladnim sredstvom amonijakom.

Napomena !

Potrebno je slijediti sigurnosno-tehnički list primijenjenog rashladnogsredstva. Sigurnosno-tehnički listsastavni je dio dokumentacije o proiz-vodu.

9.14.2.2 Ulja za rashladnike

Oprez !

Za dostatnu nosivost kliznih ležajeva iosiguravanje dugog vijeka trajanjavaljnih ležajeva nužna je minimalnaviskoznost ulja od 7cSt ispredkompresora. Prikladno ulje potrebno jepažljivo odabrati uzimajući u obzirradne uvjete.Kriteriji i tablice odabira navedeni su utehničkim podacima u odjeljku "Ulja zapodmazivanje vijčanih kompresora". Tisu tehnički podaci sastavni diodokumentacije o proizvodu.Pri odabiru prikladnog ulja zarashladnike na raspolaganju vam jeosoblje tvrtke GEA RefrigerationGermany GmbH.

Preporučena vrsta ulja: CPI1009-68, KlüberSummit R100 i Klüber Summit R200Za upotrebu neke druge vrste ulja treba zatražitidozvolu proizvođača.

9.14.2.3 Rashladni medij

• Voda, nije korozivan, maksimalno 200 ppm Cl

• Dozvoljeni rasoli:

– na bazi etilenglikola

– na bazi propilenglikola

– Stupanj tvrdoće

– NH3-otopina

Napomena !

Prije primjene daljnjih rashladnihmedija potrebno je utvrditikompatibilnost s primijenjenimmaterijalima.

9.14.2.4 Toplinski medij

• Voda, nije korozivan, maksimalno 100 ppm Cl

• Dozvoljeni rasoli:

– na bazi etilenglikola

– na bazi propilenglikola

– Stupanj tvrdoće

Napomena !

Za druge rashladne medije potrebno jeutvrditi kompatibilnost s primijenjenimmaterijalima.

Ako se primjenjuju rasoli kao toplinski medij ukondenzatoru, treba dodatno provjeriti jesu li sadr-žani inhibitori toplinski postojani na željenimtemperaturama.

Napomena !

Kvaliteta vode može se značajnorazlikovati i stoga preporučujemosvakom korisniku da u svojem slučajupotraži savjet od stručnjaka za zaštituod korozije.

Upozorenje !

Spriječite ključanje toplinskog medijaunutar kondenzatora! Pogonski tlaktoplinskog medija uvijek mora bitiiznad tlaka ključanja toplinskogmedija, ovisno o temperaturi medija.Ta temperatura ili tlak ovisi otemperaturi na ulazu u kondenzator nastrani amonijaka.

Opis funkcije i konstrukcije Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

50 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 51: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Primjer

Toplinski medij voda:

temperatura naulazu 30 °Ctemperatura naizlazu 35 °C

Vijčani kompresor: Tc = 37 °C

Temperatura na ulazurashladnog medija ukondenzator:

95 °C

Obavezan pogonski tlak na stranivode:

1,0 bar(apsolutni tlak)

9.14.3 Primjena materijala uprijenosnicima topline

Za procjenu otpornosti na koroziju komponenti kojesu u kontaktu s rashladnim ili toplinskim medijemključan je materijal ploča prijenosnika topline (stan-dardni materijal ploča je AISI 316). Njihova izradanavodi se u "Tehničkoj specifikaciji" svakog naloga.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Opis funkcije i konstrukcije

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 51

Page 52: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

10 OGRANIČENJA PRIMJENE

Rashladnici tekućine iz serije BluAstrum za potopljeno isparivanje mogu se pogoniti unutar navedenihograničenja primjene u skladu s navedenim zahtjevima u najrazličitijim radnim uvjetima. Prikazana ograničenjaprimjene temelje se na radnom principu vijčanog kompresora, termodinamičnim odnosima i korištenimspremnicima i sigurnosnim mehanizmima, kao i uvjetima primjene u praksi. Pri konkretnoj primjeni treba odabratiodgovarajući model kompresora.

rashladno sredstvo NH3

Broj okretaja n min-1 min 1000

maks 4500

Usisni tlak p0 bar (a) minmaks

1,97,3

Temperatura na izlazu rashladnogmedija vode

tWA °C minmaks

+ 2,5+ 15

Temperatura na izlazu srashladnim medijima otpornima nazaleđivanje

tWA °C minmaks

- 15+ 15

Krajnji tlak Krajnji tlak bar (a) minmaks

7,319,3

Temperatura na ulazu rashladnogmedija u kondenzatoru

tKwe °C minmaks

1240

Temperatura kondenziranja t °C minmaks

1554

Krajnja temperatura na izlazukompresora

t1 °C minmaks

50100

Omjer tlaka (p/p0) π - min > 1,5

Razlika tlaka (p-p0) 1 Δp bar min 3 2

Napomene

1. Prilikom provjere konkretne primjene potrebno jeuzeti u obzir i pridržavati se svih uvjeta navede-nih u tablici.

2. Ako se prilikom posebne primjene prekoračenavedena ograničenja, o tome treba obavijestitiproizvođača.

3. Uz ograničenja primjene navedena u tablicimoraju se ispunjavati i pogonski uvjetikompresora (npr. načini pokretanja, tlak ulja,količina ulja, sorta ulja, itd.).

4. Temperatura ulja ispred ulaza u kompresor moraiznositi najmanje 18 °C.

Ograničenja primjene Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

52 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 53: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

5. Navedeni podaci odnose se na pogonske uvjeterashladnog ili klimatizacijskog uređaja.

Tijekom radne stanke ili u pokrenutom stanjumože doći do neznatnog prekoračenja (nikadatrajno) gornje ili donje granične vrijednosti.

1 Navedena razlika tlaka osigurava pouzdani radkompresora. Osim toga, mora se uzeti u obzirpotrebna razlika tlaka za primijenjene regulacijskearmature rashladnog uređaja.2 Da biste se pridržavali minimalne razlike tlaka,preporučujemo lokalnu ugradnju troputnog ventila nastrani vode.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Ograničenja primjene

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 53

Page 54: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

11 STAVLJANJE U POGON

11.1 Važne upute o stavljanju u pogon

Upozorenje !

Zabranjen je izravan kontakt sdijelovima koji provode napon.

Napomena !

Služba za korisnike pruža potpunupodršku za stavljanje rashladnikatekućine u pogon. Podaci za kontaktnavedeni su u poglavlju "Odjel zatehničku podršku".

Upozorenje !

Stavljanje rashladnika tekućine upogon smije izvršiti samo stručnoosoblje koje je dobro upoznato sasadržajem Radnog priručnika.Pritom se svakako moraju slijediti svisigurnosno-tehnički propisi zarashladne uređaje da bi se spriječileopasnosti za osoblje koje rukujestrojem i oštećenja rashladnikatekućine.

Rashladnici tekućine tvornički se provjeravajuprije isporuke kupcu. Na isporučenimrashladnicima tekućine izvršeni su sljedećiradovi:

• Potpuna montaža rashladne opreme, posebice:

– čišćenje i sušenje cirkulacijskog krugarashladnog sredstva i ulja

– provjera nepropusnosti primjenom zraka

– pražnjenje cirkulacijskog kruga rashladnogsredstva i punjenje zaštitnim plinom pri tlakuod 0,3 do 0,5 bar (nadtlak)

• polaganje električnih kabela i provjera

• tvorničko namještanje postavki na upravljačkomormaru

• tvorničko namještanje sigurnosnih i nadzornihuređaja

• tvorničke kontrolne procedure (na zahtjevkupca).

Prije stavljanja u pogon treba učiniti sljedeće:

• provjeriti vanjsko stanje rashladnika tekućine(provjera izolacije, oštećenja u transportu,punjenja zaštitnog plina, itd.).

• Treba provjeriti jesu li svi električarski radovipriključivanja izvršeni prema normi (npr. zaštitnivodič, izolacija, podmazivanje, pokrovi). Premapotrebi treba omogućiti priključak uzemljenja.

• Područje oko stroja, u kojem se provodistavljanje u pogon, treba označiti i zaštititi od pri-stupa neovlaštenih osoba. Treba osiguratidovoljno osvjetljenje radnog područja da bi seizbjegle ozljede i materijalne štete.

• Pogonska i funkcijska ispravnost opreme ustrojarnici (usis i prozračivanje).

• Osobna zaštitna oprema (radna odjeća, obuća irukavice) obavezna je tijekom obavljanja svihradova na rashladniku tekućine. Osoblje možeudariti ili zapeti o dijelove koji vire izvanrashladnika tekućine (npr. poklopci ventila). Naoštrim rubovima i hrapavim površinama postojidodatna opasnost od porezotine. Stoga se svizadaci moraju izvršiti uz maksimalan oprez.

• Oštećenje sluha i gubitak sluha zbog buke moguse izbjeći nošenjem zaštite sluha.

• Toplinske opasnosti koje uzrokuju ozljede uslijedozeblina ili opeklina u slučaju kontakta sdijelovima uređaja koji su jako ili umjerenozagrijani. Mora se nositi osobna zaštitna oprema.

• Mora se koristiti odgovarajući alat/poseban alat.

• Mora se provjeriti smjer okretanja pogonskogmotora.

– Prije stavljanja u pogon, odnosno prijepriključivanja dovoda napona na razvodnomormaru rashladnika tekućine potrebno jeprovjeriti je li odvojena spojka izmeđupogonskog motora i kompresora. Uprotivnom se mora demontirati međudiospojke u skladu s propisima za montažu.

– Pritom svakako treba onemogućiti nehotičnouključivanje pogonskog motora kompresora.

– Ispravan smjer okretanja mora se provjeritipomoću strelice smjera okretanja nakompresoru ili pomoću podataka udokumentaciji o kompresoru.

Stavljanje u pogon Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

54 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 55: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

– Pogonski motor kompresora u ručnomnačinu rada pokreće se potpuno pomoćuzvijezda-trokut preklopke te se potomponovno isključuje.

– Ako je smjer okretanja motora pogrešan,mora se ispraviti!

– Potom se ponovno onemogućuje nehotičnouključivanje električnog sklopnog bloka.Spojka se mora montirati prema uputama izzasebne dokumentacije.

Opasno po život !

Mora se provjeriti nalijeganje štitnikaspojke. Bez montiranog štitnika spojkene smije se izvršiti stavljanje u pogon.

• Cjevovodi i dijelovi cijevi moraju biti učvršćeni dabi se osigurala dostatna mehanička stabilnost.Zabranjeno je stajati na cijevima i dijelovimaopreme rashladnika tekućine.

• Može doći do curenja pogonskih sredstava(dušik, ulje, rashladno sredstvo). Pritom semoraju poduzeti odgovarajuće mjere za njihovosakupljanje i ekološki prihvatljivo zbrinjavanje(npr. primjenom uljnog korita). U slučaju curenjarashladnog sredstva respiratorna oprema morabiti spremna za korištenje. Osoblje mora pročitatisigurnosno-tehničke listove primijenjenih ulja irashladnog sredstva prije stavljanja u pogon.Upoznajte se s planom evakuacije mjesta zainstaliranje stroja.

• Provjera punjenja zaštitnog plina (mora biti prisu-tan nadtlak ≥ 0,2 bar)

Napomena !

Ako se ustanove nedostaci, obaveznoo tome treba obavijestiti Servisni odjeli postupiti u skladu s njihovimuputama.

11.2 Osnovno

Uključivanje kompresora načelno se smije provodititek nakon pravilnog priključivanja rashladnikatekućine i punjenja pogonskim sredstvima.Zadaci navedeni u poglavlju "Stavljanje u pogon"moraju se izvršiti navedenim redoslijedom.Rukovanje rashladnikom tekućine obavlja se supravljačke ploče (dodirna ploča) upravljačkogsustava.

Nakon unosa zadanih vrijednosti moguće je i ručno iautomatsko upravljanje.Upravljački softver i rukovanje putem upravljačkeploče opisani su u zasebnom radnom priručniku zaupravljački sustav.

11.3 Priključivanje rashladnika tekućine

Oprez !

Svi mehanički priključci izvršeni sushodno dijagramu cjevovoda iinstrumentacije koji se primjenjuje naprojekt. Dijagram cjevovoda iinstrumentacije dio je dokumentacije oproizvodu.

Oprez !

Svi električni priključci izvršeni sushodno priključnom planu koji seprimjenjuje na projekt. Priključni plansastavni je dio dokumentacije o proiz-vodu.

Potrebno je provjeriti jesu li dijelovi demontirani raditransporta, zasebno isporučene komponente ikomponente koje je omogućio korisnik čvrsto ugra-đeni.Potrebno je provjeriti pričvršćenost svih vijaka.

11.4 Priključivanje cjevovoda

Prije priključivanja cjevovoda treba ispustiti punjenjezaštitnog plina iz rashladnika tekućine otvaranjemodzračnog ventila na strani usisa.Svi priključci cjevovoda moraju se instalirati tako daje maksimalno ograničen prijenos toplinskog širenja ivibracija na rashladniku tekućine.Na vodovima rashladnog sredstva i ulja mogu sekoristiti čelični kompenzatori i metalna crijeva, a zapriključke vode gumeni kompenzatori.Svi priključci cjevovoda moraju imati učvrsne točkeizravno postavljene na rashladniku tekućine.

• Priključak za:

– rashladni medij

– toplinski medij

• Za rashladnik tekućine s testom tvorničkogpreuzimanja koji provodi Njemačka udruga zanadzor tehničke ispravnosti TÜV: priključiti sigur-nosne ventile na ispusni vod

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Stavljanje u pogon

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 55

Page 56: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Oprez !

Da bi se osigurao besprijekoran radrashladnika tekućine, potreban jekonstantan volumni protok rashladnogi toplinskog medija.

Napomena !

Načelno treba instalirati sve priključkeu skladu s dijagramom cjevovoda iinstrumentacije, koji se primjenjuje naodređeni projekt. Cjevovode trebainstalirati na rashladnik tekućine takoda ne mogu uzrokovati dodatnastatička i dinamička opterećenja.Svi cjevovodi i sustavi koje jepotrebno priključiti moraju nakonradova proći provjeru nepropusnosti.

11.5 Cijevi za vodu

Budući da se rashladnik tekućine može montirati naizolatore protiv vibracija, cijevi za vodu moraju sespajati putem savitljivih priključaka.Treba omogućiti instalaciju za punjenje i pražnjenje.

Napomena !

Treba provjeriti kvalitetu vode.

Prije priključivanja treba provjeriti cjevovod. Pritomtreba ukloniti čestice prljavštine i kapljice znoja.

• Sustav rashlađivačaNakon centriranja rashladnik tekućine može sepriključiti na strani rashladnog medija. Instalatermora postaviti sustav cijevi za priključkerashladnog medija na gradilištu. Veličina ipoložaj priključaka za vodu isparivača navode sena crtežu u dokumentaciji naloga.Isparivač treba spojiti na zatvoreni cirkulacijskikrug rashladnog medija na tlačnoj strani crpke.Potrebno je ugraditi odvajač prljavštine nepo-sredno ispred isparivača (preporučena širinaotvora ≤ 0,9 mm).Volumni protok rashladnog medija treba bitistalan.Senzor temperature (pol. 2040) za mjerenjetemperature na izlazu i dodatni (pol. 2045) zamjerenje temperature na ulazu rashladnogmedija isporučuju se zasebno sa zavarnimrukavcem te ih, kao i kontrolnik protoka (pol.

2050), instalater treba ugraditi u sustavcjevovoda.Kontrolnik protoka mora biti ugrađen u vodoravniili okomiti cjevovod s protokom prema gore.Kontrolnik protoka treba ugraditi s razmakom od5 do 10 promjera cijevi od luka ili ventila sprotokom. Izlazna staza mora iznositi 3 do 5promjera cijevi.Ako se elektronički senzor protoka ugradi uvodoravnu cijev, mora se postaviti bočno.Prilikom ugradnje s gornje strane cijev koju senadzire mora biti potpuno napunjena, a prilikomugradnje s donje strane nakupine prljavštinemogu utjecati na rezultate mjerenja.Između izlaza rashladnog medija na isparivaču/rashladniku tekućine i senzora temperature (pol.2040) treba instalirati najmanje 2 m cijevi i dvakoljena s kutom od 90° kroz cijevne lukove iliarmature. Ako se senzor temperature (pol. 2040)ugradi neposredno iza kontrolnika protoka (pol.2050), ovdje isto tako treba omogućiti razmak od5 do 10 promjera cijevi.Kabeli senzora temperature i kontrolnika protokapolažu se, mjereno od izlaza rashladnikatemperature, s dodatnom duljinom kabela od 6m.

Sl. 27: Sustav rashlađivača

2000 Isparivač / odvajač tekućine

2040 Otpornički termometar – temperatura na izlazurashlađivača

2045 Otpornički termometar – temperatura na ulazurashlađivača

2050 Kontrolnik protoka

• Sustav toplinskog medijaVeličina i položaj priključaka za vodukondenzatora navode se na crtežu udokumentaciji naloga.

Stavljanje u pogon Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

56 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 57: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Kondenzator treba ugraditi na tlačnoj stranicrpke.Potrebno je ugraditi odvajač prljavštine nepo-sredno ispred kondenzatora (preporučena širinaotvora ≤ 0,9 mm).U ponudi su kao opcija senzori temperature zamjerenje temperature na ulazu rashladnog sred-stva (pol. 2145) ili temperature na izlazurashladnog sredstva (pol. 2140) za primjenetoplinskih crpki standardnih regulacijskihdimenzija. Senzori temperature sa zavarnimrukavcima isporučuju se zasebno te ih u sustavcjevovoda treba ugraditi instalater.Treba provjeriti kvalitetu vode.

• Pročišćavanje vodeIndustrijska voda sadrži najviše otopljenih ilikrutih elemenata koji uzrokuju koroziju ili talogprljavštine, odnosno pospješuju razvoj algi. Voduza cirkulacijski krug kondenzatora i isparivačapotrebno je kemijski obraditi da bi se takviutjecaji sveli na najmanju moguću mjeru. Da bise izbjegli sve veći troškovi održavanja zbogdodatnih zadataka uklanjanja slojeva prljavštineili zamjene korodiranih komponenti, potrebno jeangažirati specijaliziranu tvrtku za pročišćavanjevode.

11.6 Električni priključak

Opasno po život !

Zabranjen je izravan kontakt sdijelovima koji provode napon.

Rashladnik tekućine namijenjen je pouzdanom,automatskom pogonu s pripremljenim priključcima.Sve priključke treba instalirati sukladno najnovijimodredbama za instalaciju.Svi priključci rashladnika tekućine trebaju biti savitljivii bez opterećenja.

Napomena !

Dimenzije presjeka dovoda premazahtjevima norme DIN VDE 100, dio520.

Prije radova treba osigurati da su svi dijelovi koje jepotrebno priključiti bez napona, npr. uklanjanjemglavnog osigurača u svim fazama ili ugradnjompremosnika kratkog spoja. Treba provjeriti izolacijskiotpornik električnih pogonskih sredstava i kabela.Priključak se može instalirati samo ako se tavrijednost nalazi u dozvoljenom području.

Spojevi i gotovo svi vanjski priključci već su tvorničkiožičeni.

Upozorenje !

Instalirajte električni priključaksukladno oznakama na preglednojshemi. Pogledajte poglavlje "Oznakapriključka uzemljenja".

Električna trošila i senzore treba priključiti u skladu spriključnim planom. Sve električne priključke trebainstalirati u skladu s priključnim planom, npr.

– pogonski motor kompresora

– napajanje upravljačkog sklopa kompresora

– grijanje ulja

Napomena !

Specifične vanjske naprave, kao što jedruga sklopka za hitno isključivanje,senzora amonijaka i ventilatorastrojarnice mora priključiti instalaterna mjestu montaže.Provjerite pričvršćenost vijaka nastezaljkama (u razvodnom ormaru).

11.7 Premaz i izolacija

Oštećena mjesta premaza ili izolacije koja su nastalatijekom transporta ili montaže treba pažljivo obnoviti.

BojaSustav premaza S 2.15 prema normi EN ISO12944-5 za okolne uvjete C2 prema normi EN ISO12944-2.Predviđeno za okolne temperature od 5 °C do 40 °C.Boja rashladnika tekućine: RAL 5014 golublje plavaBoja razvodnog ormara: RAL 7035Boja kućišta (prema izboru): RAL 7035 svijetlosiva

IzolacijaStandardna izolacija s kućištem za usisni vod i ispa-rivač u izolaciji Armaflex od 19 mm.Standardna izolacija bez kućišta za dijelove uređajakoji se rashlađuju u poliuretanskoj pjeni/aluminiju.Izolacija je u pravilu predviđena za okolnutemperaturu od 20 °C i 70-postotnu vlažnost zraka.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Stavljanje u pogon

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 57

Page 58: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

11.8 Tijek stavljanja u pogon

Sljedeće zadatke treba izvršiti navedenimredoslijedom:

11.8.1 Provjera električnog priključka

Opasno po život !

Zabranjen je izravan kontakt sdijelovima koji provode napon.

Treba provjeriti jesu li svi električarski radovipriključivanja izvršeni prema normi (npr. zaštitnivodič, izolacija, podmazivanje, pokrovi). Premapotrebi treba omogućiti priključak uzemljenja.

11.8.2 Provjera nepropusnosti

Napomena !

Dozvoljeni pogonski tlak naveden jena označnoj pločici.

Prije provjere nepropusnosti treba izvršiti potrebnesigurnosne mjere.Provjera obuhvaća približno trosatnu provjeru padatlaka sa suhim dušikom. Kontrolni tlak: 7 barU razdoblju od tri sata dozvoljen je pad tlaka od 2 %,pri čemu treba uzeti u obzir promjene okolnetemperature.

Oprez !

Regulacijski i upravljački uređaji, kojenavedeni kontrolni tlak može oštetiti,moraju prije provjere nepropusnostibiti demontirani ili blokirani.

Treba voditi zapisnik o provjeri nepropusnosti ukojem se svaki sat unose tlak u vodovima koje trebaprovjeriti, okolna temperatura i vanjska temperaturau hladu.Nakon provjere postojećeg stanja nepropusnostiagregata/rashladnika tekućine ponovno se morajuugraditi demontirani mjerni, upravljački i regulacijskiuređaji.

Strategija provjereKao kontrolni medij primjenjuje se suhi dušik. Nakondostizanja kontrolnog tlaka provodi se mjerenje padatlaka mjerenjem diferencijalnog tlaka. On se smijemijenjati najviše 0,02 bara unutar jednog sata. Akoindikator ne otkrije propusno mjesto stvaranjempjene, uređaj ne propušta.

Kontrolno sredstvoKao kontrolno sredstvo treba primijeniti manometretočnosti mjerenja 0,5 % iznad mjernog raspona sdigitalnom razlučivosti od 0,01 bar.Ovdje opisan postupak provjere propuštanja odnosise na manometar tvrtke Keller s načinom radaManometar i LEAK.

IndikatorKao indikator propusnih mjesta treba koristiti sred-stvo za pjenjenje. Kao sredstvo za pjenjenje može sekoristiti otopina koja sadrži 50 dijelova vode i jedandio deterdženta. Propusna mjesta otkrivaju sestvaranjem pjene. U problematičnim područjimamože se koristiti raspršivač za otkrivanje propusnihmjesta.

Provođenje provjere

1. Sve spojeve (zavari, spojevi prirubnice, vijčanispojevi, itd.) treba navlažiti sredstvom zapjenjenje. Uklonite propusna mjesta koja suotkrivena vidljivim stvaranjem pjene.

11.8.3 Sušenje, vakuum

Nakon provjere nepropusnosti uređaj će bitiispražnjen i podvrgnut vakuumskom testu u trajanjuod tri sata. Pražnjenje služi uklanjanju zraka i vlageiz sustava.Pražnjenje se provodi pomoću vakuumske crpke.Tijekom tri sata postignuti tlak vakuuma smije porastiza najviše 6,66 mbar.

Stavljanje u pogon Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

58 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 59: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Sl. 28: Potreban vakuum za uklanjanje vlage iz rashladnihuređaja

X Temperatura prostorije/zida u °C

Y Vakuum u mbar

A Potreban vakuum za uklanjanje vlage izrashladnih uređaja

Nakon postizanja zadanog vakuuma svaki sat trebabilježiti izmjerene vrijednosti. Nakon unosavrijednosti podtlaka treba unijeti temperature ustrojarnici i vanjske temperature u hladu. Nakontesta vakuuma treba izvršiti izjednačavanje tlakaamonijakom (NH3)

Upozorenje !

Zatvorite crpku ulja prilikompražnjenja!

Pogledajte i dio "Pražnjenje na strani rashladnogsredstva" u poglavlju "Radovi održavanja".

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Stavljanje u pogon

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 59

Page 60: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

11.8.4 Pogonski položaj ventila

Položaji ručno upravljanih armatura za pogon agregata/rashladnika tekućine navedeni su na dijagramucjevovoda i instrumentacije.Prikaz i simboli na dijagramu cjevovoda i instrumentacije odgovaraju odredbama norme EN 1861, iz srpnja1998.

Oprez !

Prije stavljanja agregata/rashladnika tekućine u pogon ventili se moraju nalaziti u radnompoložaju. Samo je tako moguć pogon bez smetnji!

Sl. 29: Zaporni ventil otvoren

Zaporni ventil otvoren u normalnom načinu rada

Sl. 30: Zaporni ventil zatvoren

Zaporni ventil zatvoren u normalnom načinu rada

Sl. 31: Nepovratni ventil

Nepovratni ventil u normalnom načinu rada

Sl. 32: Zaporno nepovratni ventil

Zaporno nepovratni ventil otvoren u normalnom načinu rada

Stavljanje u pogon Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

60 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 61: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Sl. 33: Regulacijski ventil

Regulacijski ventil podešen prilikom:

– stavljanja u pogon

– promijenjenih radnih uvjeta

Sl. 34: Zaporno nepovratni ventils integriranom regulacijskom funkcijom

Zaporno nepovratni ventil s regulacijskom funkcijom otvoren unormalnom načinu rada

Sl. 35: Magnetski ventil

Reguliran preko upravljačkog sklopa (npr. GEA Omni)

Sl. 36: Odvojni ventil

Trosmjerni ventil (troputni ventil), otvoren odozdo u smjeru strelice

Sl. 37: Regulacijski ventil tlaka ulja

Pogonski položaj: podešenΔp x,x ± x bar regulacijski tlak koji treba podesiti u odnosu nareferentni tlak (pogledajte dijagram cjevovoda i instrumentacije)

Oprez !

Previsoki ili prenizak tlak ulja može već nakon kraćeg rada dovesti do ozbiljnih oštećenjakompresora, pa čak i totalne štete!

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Stavljanje u pogon

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 61

Page 62: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Sl. 38: Prelivni ventil, sigurnosni ventil

Prelivni ventil, sigurnosni ventil

Sl. 39: Tlačno upravljani nepovratni ventil

samostalno upravljan

Sl. 40: Brzozatvarajući ventil, opterećen oprugom

ručno upravljanje po potrebi

Sl. 41: Uljevni ventil, ispusni ventil

– Priključci od ½-inča

– s poklopcem

Sl. 42: Servisni ventil

– Priključak Rp ¼-inčni

– Za manometar i predajnik tlaka

Stavljanje u pogon Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

62 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 63: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Sl. 43: Ograničavač temperature ulja

samostalno upravljanje putem regulacijske jedinice

Sl. 44: Temperaturno upravljani regulacijski ventil

samostalno upravljanje putem regulacijske jedinice

11.8.5 Punjenje ulja

Oprez !

Provjerite vrstu ulja koju ulijevate!Pogledajte ugovor/projekt ilipreporuku tvrtke GEA RefrigerationGermany GmbH.

Prilikom prvog punjenja ulja može se iskoristitivakuum agregata vijčanog kompresora / rashladnikatekućine prije izjednačavanja tlaka. Nakonizjednačavanja tlaka i za nadolijevanje ulja potrebnaje zasebna crpka za ulijevanje ulja.Priključak zapornog ventila za ispuštanje ili punjenjeulja (090) treba spojiti na spremnik za ulijevanje ulja.Prije ulijevanja ulja ventile treba staviti u pogonskipoložaj.Zaporni ventil (090) treba držati otvoren dok razinaulja ne dostigne gornju trećinu armature kontrolnogstakla u koritu odvajača ulja. Tijekom rada agregatarazina ulja treba dostizati samo donju trećinuarmature kontrolnog stakla.Punjenje odvajača ulja općenito se provodi pomoćuhladnjaka ulja.Pri prvom punjenju ulje se dodatno mora puniti uzpomoć servisnog ventila (135). Pritom treba zatvoritizaporni ventil (065).

Oprez !

Ulja rashladnika upijat će više vlageako se koriste kvalitetnijekomponente. Stoga bi ulja prilikompunjenja kompresora smjela samonakratko dolaziti u kontakt sa zrakom.Sadržaj napuknute posude trebapotrošiti u roku od jednog radnogdana, uz pretpostavku da se uvijeksigurno zatvara između postupakaulijevanja.

11.8.6 Izjednačavanje tlaka rashladnimuređajem

Obnavljanje vakuuma. Izjednačavanje tlaka prekozapornog servisnog ventila (285).

11.8.7 Provjera nadzora smetnji

1. Napajanje pogonskog motora kompresoraodvojite od električne mreže radi provjere sigur-nosnog mehanizma (npr. uklonite sigurnosneumetke).

2. Stavite upravljački sklop pod napon.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Stavljanje u pogon

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 63

Page 64: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

3. Provjerite ispravno spajanje kabelima naugrađenim pretvaračima tlaka i otporničkimtermometrima.U tu je svrhu potrebno otpustiti odgovarajućepriključne spojeve. Na zaslonu upravljačkogsustava prikazana je poruka "Prekid kabela<Senzor XXX>". Nakon vraćanja priključnogspoja treba provjeriti je li stanje na zaslonuispravno.Više informacija navedeno je u priručnikuupravljačkog sustava.

4. Provjerite granične vrijednosti.Granične vrijednosti = pogledajte popisparametara

5. Uključite rashladnik tekućine na upravljačkomsustavu.

6. Ograničenje nazivne struje pogonskog motorakompresora treba namjestiti u skladu s nazivnimpodacima motora. Pogledajte popis parametara!

11.8.8 Namještanje tlaka ulja

(kod vanjske crpke ulja)Prije pokretanja pogonskog motora kompresora, atime i agregata vijčanog kompresora/rashladnikatekućine, mora se unijeti ispravan tlak ulja uizborniku "Parametri" na upravljačkom sklopu.Vrijednost postavke = pogledajte popisparametara

Upozorenje !

Previsoki ili prenizak tlak ulja moževeć nakon kraćeg rada dovesti doozbiljnih oštećenja kompresora, pačak i totalne štete!

Regulacija tlaka ulja provodi se tijekom pogona pot-puno automatski regulacijom broja okretaja crpkeulja. Tijekom faze uključivanja kompresora normalnasu odstupanja od prikazanog tlaka ulja.

11.8.9 Provjera smjera okretanjapogonskog motora

Upozorenje !

Spojka još ne smije spajati motor ikompresor.

– Električni sklopni blok treba zaštititi od nehotič-nog uključivanja pogonskog motora kompresora.

– Kada je regulacijski klizač u položaju MIN i MAX,vratilo kompresora mora se rukom moći lagano iravnomjerno okretati na prazno. Prilikomprovjere smjera okretanja pogonskog motorakompresora potrebno je pridržavanje uvjeta zauključivanje kompresora.

Sl. 45: Smjer okretanja motora

A Kompresor

B Motor

– Pogonski motor kompresora izravno se pokrećenametanjem digitalnih izlaza i potom se ponovnoisključuje.

Napomena !

Prije stavljanja pogonskog motorakompresora u pogon obavezno semoraju slijediti upute proizvođača,primjerice o podmazivanju motora.

– Ako se motor okreće u pogrešnom smjeru, to seispravlja zaštitom električnog sklopnog bloka odnehotičnog uključivanja. Nakon toga motor trebaraditi najmanje 1 sat bez opterećenja i smetnji.To je važno da bi isparila preostala vlaga unutarmotora (nastala prilikom transporta iliskladištenja).

– Zbog propisa o zaštiti na radu tijekom togpokretanja mora biti montiran štitnik spojke.

– Nakon provjere smjera okretanja pogonskogmotora spojka se može spojiti s elektromotorom.

11.8.10 Montaža spojke

1. Ponovno osigurajte električni sklopni blok odnehotičnog uključivanja.

2. Montirajte spojku prema uputama iz zasebnedokumentacije.

Stavljanje u pogon Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

64 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 65: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

3. Obavezno se pridržavajte vrijednosti kružnog ikutnog odstupanja navedenih u dokumentaciji ospojki. Potrebno je provjeriti osni razmak izmeđupogonskog motora kompresora i kompresora.

4. Vrijednosti centriranja treba zabilježiti na tehničkilist u dokumentaciji o spojki. Jedan primjerakispunjenog tehničkog lista pošaljite na adresu:GEA Refrigeration Germany GmbHHolzhauser Straße 16513509 BerlinFaks: +49 (0)30 - 43 592 759

Oprez !

Slijedite upute za održavanje!Dodatno podmazujte spojku unavedenim intervalima ako se tonavodi u uputama za održavanjespojke!

11.8.11 Provjera cirkulacijskih krugovavode

Potrebno je provjeriti jesu li pokrenute rashladnecrpke i crpke za hladnu vodu i nalaze li se pregradnearmature unutar cirkulacijskog kruga vode u radnompoložaju.Ako postoji regulator hladne vode, shodno uvjetimaprojekta treba ga namjestiti tako da su temperaturekondenziranja i ulja u dozvoljenom rasponu.

11.8.12 Punjenje rashladnog sredstva

Upozorenje !

Kod punjenja rashladnog sredstvakompresor mora biti pogonski pripra-van!

1. Priključite spremnik rashladnog sredstva nauljevni ventil.

2. Otvorite uljevni ventil.

3. Pažljivo otvorite ventil spremnika i izvršiteizjednačavanje tlaka.

4. Zatvorite ventil.

5. Ponovno provjerite nepropusnost sustava.

6. Pokrenite kompresor.

7. Otvorite ventil spremnika.

8. Pri niskoj snazi kompresora uvedite rashladnosredstvo u cirkulacijski krug.

9. Zatvorite ventil spremnika ako se usisni tlakpribližava zadanim vrijednostima. Ostavite dakompresor radi dok se rashladno sredstvopravilno ne rasporedi unutar cirkulacijskog kruga.Na temelju izmjerenih vrijednosti može seprocijeniti treba li nadoliti rashladno sredstvo i jeli napunjena količina dovoljna.

Napomena !

Po potrebi ponovite postupak punjenjarashladnog sredstva dok usisni tlak nedostigne zadanu vrijednost.

10. Pri zasebnom cirkulacijskom krugu rashladnogsredstva za hladnjak ulja:tijekom punjenja držite zatvoren ventilubrizgavanja u kompresor da bi se smanjilakrajnja temperatura, a potom procijenite količinurashladnog sredstva u cirkulacijskom krugu ulja.

11. Nakon punjenja zatvorite uljevni ventil i ventilboce.

12. Ispraznite vod za punjenje i demontirajte ga.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Stavljanje u pogon

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 65

Page 66: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

11.8.13 Prvo pokretanje

Nakon provođenja prethodno navedenih radovarashladnik tekućine može se staviti u pogon u skladus radnim uputama za upravljački sklop (GSC TP).

1. Uključivanje upravljačkog napona naupravljačkom sklopu.

2. Uklanjanje i potvrđivanje postojećih porukasmetnje.

3. Odaberite način rada "Ručno i ručno (1)".

4. Uključite rashladnik tekućine.

11.8.14 Provjera hlađenja ulja

Hlađenje ulja s hladnjakom ulja koji se rashlađujerashladnim sredstvomNije potrebna regulacija ni provjera.

11.9 Stavljanje u pogon nakon duljegprekida rada

1. Primjena glavnog osigurača

2. Uključivanje upravljanja prema radnim uputama.

3. Provjera svih parametara na zaslonu upravljanja.Pogledajte popis parametara.

4. Provjera postavki svih regulacijskih i sigurnosnihnaprava.

11.10 Ponovno stavljanje u pogon nakonotprilike godinu dana mirovanja

• Zamijenite uloške filtra ulja (pogledajte upute oodržavanju).

• Uključite grijanje ulja najmanje jedan sat prijepokretanja agregata vijčanog kompresora/rashladnika tekućine.

• Otvorite zaporne ventile na usisnoj i tlačnoj strani(odnosno zaporno nepovratne ventile).

• Ako postoje: otvorite zaporne ventile (odnosnozaporno nepovratne ventile) u usisnom voduzagrijača napojne vode.

• Ako postoje: otvorite dovod rashladnog sredstvaprema hladnjaku ulja termosifona.

• Ako postoje: otvorite ručni zaporni ventil zaubrizgavanje rashladnog sredstva.

• Svi nekondenzirajući plinovi moraju se uklonitiodzračivanjem. Pritom provjerite kondenzacijskitlak i temperaturu (pogledajte popis parametara).

• Provjerite spremnik odvajača ulja i po potrebi gaispraznite.

• Uključite kompresor pomoću uputa o rukovanjuelektričnim sklopnim blokovima. Tijek rada agre-gata vijčanog kompresora/rashladnika tekućineza provjeru senzora i aktuatora (funkcija i točnostprikaza).

Stavljanje u pogon Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

66 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 67: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

12 RUKOVANJE RASHLADNIKOM TEKUĆINE

12.1 Važne upute za operatera

Rukovanje rashladnikom tekućine dopušteno jesamo stručnom osoblju koje je dobro upoznato sasadržajem Radnog priručnika za rashladnik tekućineGrasso.Pritom se svakako moraju slijediti svi sigurnosno-tehnički propisi za rashladne uređaje da bi sespriječile opasnosti za osoblje koje rukuje strojem teoštećenja rashladnika tekućine.

Napomena !

Rukovanje rashladnikom tekućineobavlja se s upravljačke pločeupravljačkog sustava. Ako je dodirnaupravljačka ploča Grasso GSC TPsadržana u isporučenom kompletu,osoblje koje rukuje strojem moradobro upoznati sadržaj cjelokupnedokumentacije o upravljanju.Dokumentacija o upravljanju dio jedokumentacije o proizvodu.

12.2 Preduvjet uključivanja

Rashladnik tekućine namijenjen je automatskompogonu, dok upravljački sklop obavlja uključivanje iisključivanje kompresora i regulaciju njegove snage.U automatskom načinu rada nije potrebno stalnoupravljanje i nadziranje rashladnika tekućine. Koracikoje zahtijeva uključivanje rashladnika tekućinenavedeni su u dokumentaciji o upravljačkomsustavu.Pri ručnom upravljanju rashladnikom tekućine trebaupravljati iz prostorije rashladnika, a pritom posebnotreba paziti na upute o popravcima i održavanju.

Pri uključivanju rashladnika tekućine moraju se ispu-niti sljedeći preduvjeti:

1. Glavni izvor električne energije mora biti dostu-pan i uključen.

2. Rashladnik tekućine mora biti napunjendovoljnom količinom rashladnog sredstva i ulja.

3. Ventili se moraju nalaziti u pogonskom položaju.

4. Razina ulja u odvajaču ulja mora biti unutardozvoljenog raspona.

5. Crpke rashladne vode i hladne vode moraju biti upogonu.

6. Hladnjak ulja mora primati rashladnu vodu irashladno sredstvo.

7. Grijač ulja u odvajaču ulja mora dovoljno zagrijatiulje.

Napomena !

Grijač ulja može se aktivirati ako nijeuključen rashladnik tekućine. Grijačulja potom se automatski isključujestavljanjem rashladnika tekućine upogon, a automatski se uključujestavljanjem rashladnika tekućine izvanpogona. Ako je okolna temperatura 5°C, grijač ulja mora biti uključennajmanje 1 sat prije stavljanjarashladnika tekućine u pogon.

8. Ograničenje nazivne struje podešeno je u skladus nazivnim podacima motora.

® Rashladnik tekućine može se uključiti u skladu suputama iz Radnog priručnika upravljačkogsklopa.

12.3 Pregled načina rada

Načini rada Signal za ...

Ime Objašnjenje Pokretanje/zaustavljanje Snaga +/-

0 Servis Ulaz pumpe uljaBlokiran motor kompresora

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Rukovanje rashladnikom tekućine

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 67

Page 68: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Načini rada Signal za ...

1 Ručnoi ručno

Ručno upravljanje preko dodirne ploče Ručno Ručno

2 Ručno iautomatski

Ručno pokretanje/zaustavljanje preko dodirne ploče ipotpuno automatske lokalne regulacije snage

Ručno Automatski

3 Automatski iautomatski

Potpuno automatsko pokretanje/zaustavljanje i lokalnaregulacija snage

Automatski Automatski

4 Centralnoi hardverski(neizravno)

Preko digitalnih kontakata (hardvera) sa središnjegupravljačkog sklopa izvršava se pokretanje/zaustavljanje i regulacija snage kompresora, nododirna ploča GSC TP time generira impulse zapromjenu snage (neizravno).

Vanjsko VanjskoTrajan signal

5 Centralnoi hardverski(izravno)

Preko digitalnih kontakata (hardvera) sa središnjegupravljačkog sklopa izvršava se pokretanje/zaustavljanje i regulacija snage kompresora, aupravljački uređaj generira i impulse za promjenusnage (izravno).

Vanjsko VanjskoImpulsni signal

6 Centralnoi hardverski(lok. softver)

Preko digitalnih kontakata (hardver) sa središnjegupravljačkog sklopa izvršava se pokretanje/zaustavljanje. Dodirna ploča GSC TP regulira snaguprema lokalnoj zadanoj vrijednosti (dodirna ploča) tena temelju te zadane vrijednosti automatski uključuje/isključuje uređaj.

Vanjskoi odst. odzadanevrijednosti

Lokalnazadanavrijednost

7 Centralnoi hardverski(vanj. softver)

Preko digitalnih kontakata (hardver) sa središnjegupravljačkog sklopa izvršava se pokretanje/zaustavljanje. Dodirna ploča GSC TP regulira snaguprema vanjskoj zadanoj vrijednosti (analogni ulaz) tena temelju te zadane vrijednosti automatski uključuje/isključuje uređaj.

Vanjskoi odst. odzadanevrijednosti

Vanjskazadanavrijednost

8 Centralnoi sabirnica(neizravno)

Preko signala sabirnice sa središnjeg upravljačkogsklopa izvršava se pokretanje/zaustavljanje iregulacija snage kompresora, no dodirna ploča GSCTP time generira impulse za promjenu snage (neiz-ravno).

Mreža MrežaTrajan signal

9 Centralnoi sabirnica(izravno)

Preko signala sabirnice sa središnjeg upravljačkogsklopa izvršava se pokretanje/zaustavljanje iregulacija snage kompresora, a upravljački uređajgenerira i impulse za promjenu snage (izravno).

Mreža MrežaImpulsni signal

Rukovanje rashladnikom tekućine Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

68 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 69: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Načini rada Signal za ...

10 Centralnoi sabirnica (lok.softver)

Preko signala sabirnice sa središnjeg upravljačkogsklopa izvršava se pokretanje/zaustavljanje. Dodirnaploča GSC TP regulira snagu prema lokalnoj zadanojvrijednosti (dodirna ploča) te na temelju te zadanevrijednosti automatski uključuje/isključuje uređaj.

Mrežai odst. odzadanevrijednosti

Lokalnazadanavrijednost

11 Centralnoi sabirnica(mrež. softver)

Preko signala sabirnice sa središnjeg upravljačkogsklopa izvršava se pokretanje/zaustavljanje. Dodirnaploča GSC TP regulira snagu prema vanjskoj zadanojvrijednosti poslanoj putem mreže te na temelju tezadane vrijednosti automatski uključuje/isključujeuređaj.

Mrežai odst. odzadanevrijednosti

Mrežnazadanavrijednost

12.4 Postavljanje zadanih i graničnihvrijednosti i sigurnosnihmehanizama

Oprez !

Pravilno postavljanje svih zadanih igraničnih vrijednosti preduvjet jesigurnog pogona rashladnikatekućine.

Za postavljanje zadanih i graničnih vrijednostimjerodavni su

1. podaci (radni koraci) iz uputa za upotrebuupravljačkog sklopai

2. podaci specifični zaprojekt. Zadane i granične vrijednosti koje se odnosena projekt te vrijednosti postavki sigurnosnihmehanizama navedene su na popisu parametaraodređenog projekta. Popis parametara sastavni jedio dokumentacije upravljačkog sklopa.

Napomena !

Prilagođavanje lokalnim uvjetimapotrebno je izvršiti na licu mjesta.

12.5 Pogon rashladnika tekućine

Oprez !

Upoznajte se s dokumentacijom oupravljačkom sklopu.Trebate li pomoć, obratite se Odjelu zatehničku podršku tvrtke GEA Refrige-ration Technology GmbH.

Rukovanje rashladnikom tekućine obavlja se putemupravljačkog sustava (standardno: GSC TP).Dodirna ploča GSC TP montira se u standardnojvarijanti na samom rashladniku tekućine, no može sepostaviti i na upravljačku stanicu.Dodirna ploča GSC TP obuhvaća upravljačkujedinicu s upravljačkim poljem i poljem prikaza(dodirna ploča), signalnim svjetlima za "Pogon","Upozorenje" i "Smetnju", tipku za hitno isključivanje,spojne elemente i kućište.Sve radnje uključivanja, upravljanja i nadzoraodvijaju se putem dodirne ploče. Dodirna je pločasučelje za komunikaciju između ljudi i stroja.

Standardni raspon funkcija dodirne ploče GSCTP:

– prikaz svih važnih fizikalnih i tehničkihparametara, kao što su tlak, temperatura, strujamotora, snaga, broj pogonskih sati, način rada iporuke o stanju

– automatsko pokretanje i isključivanje rashladnikatekućine te regulacija snage, ovisno oparametrima koji odgovaraju pojedinačnomslučaju primjene (npr. usisnog tlaka ili vanjsketemperature)

– nadzor svih pogonskih parametara

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Rukovanje rashladnikom tekućine

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 69

Page 70: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

– ograničavanje snage kompresora kada izmjerenikrajnji tlak, usisni tlak, temperatura rashladnogmedija ili struja motora pokazuje preopterećenje

– memorija smetnji s datumom i vremenom

– prepoznavanje prekida veze svih analognihulaznih signala

– zaštitna zaporka za izbjegavanje neovlaštenihpristupa važnim parametrima

– pohrana programa na nevolatilnim uređajima

– komunikacijske mogućnosti s nadređenomupravljačkom jedinicom preko MPI-ja (dodatnopreko sabirnice Profibus-DP, Modbus RTU iliModbus TCP).

12.6 Protokol sustava

Napomena !

Vlasnici ili operateri rashladnoguređaja kapaciteta punjenjarashladnog sredstva većeg od 3 kgobavezni su voditi protokol sustavasukladno normi EN378, dio 2.Odjel za tehničku podršku tvrtke GEARefrigeration Germany GmbH pružapomoć oko vođenja protokola sustava.Protokol sustava mora se čuvatinajmanje pet godina nakon njegovasastavljanja, a smiju ga zatražitinadležna tijela.

Protokol sustava mora sadržavati sljedeće podatke:

1. radove održavanja i servisiranja

2. dokaz redovitog ispitivanja nepropusnosti

3. količinu i vrstu ulivenog ili nadopunjenograshladnog sredstva s količinskom bilancomAko se primjenjuju rashladna sredstva koja semogu višekratno koristiti,

– navedite rezultat analizei

– podrijetlo rashladnog sredstvakoje se ponovno koristi.

4. količinu i vrstu ulivenog ili obnovljenog ulja skoličinskom bilancom

5. preinake i zamjene komponenti

6. redovite rutinske provjere s rezultatom iterminom provođenja

7. dulje stanke u radu

8. podatke o tvrtki ili tehničkom osoblju koje jeizvršilo održavanje/servisiranje

Napomena !

Prilikom vođenja protokola sustavamogu se koristiti sljedeći dokumentikoji su sastavni dio dokumentacije oproizvodu ili ovih uputa za upotrebu:

1. Zapisnik održavanja

2. Protokol mjerenja pogonskihparametara (uzorak)

3. Tehnički list za punjenje ulja (uzorak)

4. Tehnički list za punjenje rashladnogsredstva (uzorak)

Rukovanje rashladnikom tekućine Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

70 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 71: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog sredstva(uzorak)

Operater

Rashladno sredstvo

Sorta ulja

Rashladnik tekućine – tip/proizvođačTvornički broj/godina proizvodnje

Kompresor – tip/proizvođačTvornički broj/godina proizvodnje

Datum/vrijeme

Pogonski sati Bh

Položaj klizača %

Broj okretaja min-

1

Psuc Usisni tlak bar

t0 Temperatura isparivanja °C

Pdis Tlak komprimiranja bar

Tdis Krajnja temperatura komprimiranja °C

tC Temperatura kondenziranja °C

Tsuc-t0 Pregrijavanje 2 K

Pulje Diferencijalni tlak ulja bar

Tulje Temperatura ulja °C

Imot Struja motora kompresora A

t W1 Temperatura na ulazu rashladnogmedija

°C

t W2 Temperatura na izlazu rashladnogmedija

°C

2 Temperatura usisnog plina mjeri se prikladnim osjetnikom na usisnom nastavku kompresora

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Rukovanje rashladnikom tekućine

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 71

Page 72: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

t K1 Temperatura na ulazu rashladnogmedija

°C

tK2 Temperatura na izlazu rashladnogmedija

°C

Stanje ulja u kompresoru 3

Stanje rashladnog sredstva na kontrolnimstaklima 43)

Napomene

Servisni tehničar

3 Stanje ulja mora biti vidljivo4 Normalno stanje: prozirno i bez mjehurića

Rukovanje rashladnikom tekućine Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

72 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 73: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

12.6.2 List s tehničkim podacima o punjenju ulja (uzorak)

Operater

Rashladno sredstvo

Sorta ulja

Rashladnik tekućine – tip/proiz-vođačTvornički broj/godina izrade

Kompresor – tip/proizvođačTvornički broj/godina izrade

Datum Pogonskisati

Izvađenakoličinastarogulja(u l)

Stavljenakoličinaulja(u l)

Primjedbe(npr. masena bilanca, rezultat analize ulja)

Servisnitehničar

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Rukovanje rashladnikom tekućine

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 73

Page 74: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

12.6.3 Tehnički list za punjenje rashladnog sredstva (uzorak)

Operater

Rashladno sredstvo

Vrsta ulja

Rashladnik tekućine – tip /ProizvođačTvornički br. / godinaproizvodnje

Kompresor – tip/proizvođačTvornički br. / godinaproizvodnje

Datum Sati rada Izvađenakoličinarashladnog sred-stva(u l)

Napunjena količinarashladnog sred-stva(u l)

Napomene(npr. količinska bilanca)

Servisnitehničar

Rukovanje rashladnikom tekućine Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

74 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 75: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

12.7 Smetnje, njihovi uzroci i rješenje

Rashladnici tekućine tvrtke GEA Refrigeration Technology GmbH snažni su uređaji najnovije generacije sautomatskim načinom rada. Ipak, mogu se pojaviti smetnje koje mogu otežati stalan rad sustava i uzrokovatiprekid rada nekog dijela postrojenja.

Tablica sa smetnjama

Smetnja Uzrok Rješenje

Usisni je tlak prenizak, snaga sesmanjuje, pregrijavanje jeprekomjerno.

Gubitak manje količine rashladnogsredstva zbog propusnog mjesta ucirkulacijskom krugu rashladnogsredstva.

Pretražite cjelokupan sustav dabiste otkrili propusna mjesta.Zabrtvite propusno mjesto i popotrebi nadolijte rashladno sred-stvo.

Senzor tlaka nije ispravan. Zamijenite senzor tlaka.

Usisni filtar je začepljen. Očistite ili zamijenite uložak filtra.

Povećava se usisni tlak, kompresorse previše zaleđuje ili stvara buku,koja ukazuje na problem stekućinom (rashladnim sredstvom)u kompresoru.

Prilikom pokretanja kompresor usi-sava mokru paru ili tekućinu. Neaktivira se sigurnosni mehanizamza zaštitu od previsoke razinetekućine.

Provjerite punjenje uređaja, popotrebi ispustite rashladno sred-stvo, popravite sigurnosnimehanizam. Provjeritepregrijavanje.

Previsok je tlak kondenziranja. U cirkulacijskom krugu rashladnogsredstva prisutni su zrak ili drugiplinovi koji se ne mogukondenzirati.

Odzračite cirkulacijski krugirashladnog sredstva.

Jedan ili više kompresora nepokreću se nakon uključivanja ili seodmah nakon pokretanja isključuju.

Strujni krug je prekinut putemnekog uređaja u sigurnosnomlancu.

Uključite napajanje, provjerite sigur-nosne uređaje i po potrebi ihzamijenite ili pravilno podesite.

Unutar agregata/rashladnikatekućine ne dolazi do povećanjatlaka ulja. Cirkulacijski krug uljaometaju začepljeni filtar ulja ili pro-pusna mjesta.

Uloške filtra ulja zamijenite, očistite,uklonite propusna mjesta i nadolijteulje.

Kompresori se vrlo često isključujuzbog previsokog tlakakomprimiranja.

Previsok je tlak kondenziranja. Pogledajte prethodne stavke.

Senzor nije ispravan ili je pogrešnonamještena vrijednost isključivanja.

Izvadite sklopku prekomjernogtlaka, popravite je, pravilnonamjestite ili zamijenite.

Kompresori se vrlo često isključujuzbog preniskog usisnog tlaka.

Prenizak je usisni tlak. Otvoreno stanje svih armatura nausisnoj strani kondenzatora.

Senzor nije ispravan ili je pogrešnonamješten.

Izvadite sklopku preniskog tlaka,popravite je, pravilno namjestite ilizamijenite.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Rukovanje rashladnikom tekućine

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 75

Page 76: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Smetnja Uzrok Rješenje

Smanjuje se snaga prijenosatopline isparivača.

Provjerite podmazivanje isparivačauljem i po potrebi ispustite ulje

Agregat/rashladnik tijekom pogonauzrokuje preglasnu buku.

Nije ispravan jedan ili višekompresora ili pogonskih motora.

Obavijestite službu za korisnike.

Rukovanje rashladnikom tekućine Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

76 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 77: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

13 ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE, SERVISIRANJE

Napomena !

Potrebno je pridržavati se obveze označavanja za zaštitu od nehotičnog uključivanja uređajaprilikom čišćenja, održavanja i servisiranja.

13.1 Važne upute za servisno osoblje

Napomena !

Slijedite sve sigurnosne upute iz ovogRadnog priručnika Dobro se upoznajtes uvjetima na mjestu postavljanjarashladnika tekućine. Pridržavajte sesvih zakonskih i lokalnih propisa zazaštitu zdravlja, zaštitu na radu i vatro-gasnu zaštitu, sigurnosno-tehničkihpropisa za rashladne uređaje te pro-pisa koje treba poštivati pri rukovanjukomprimirajućim plinovima. Prijeradova na rashladniku tekućinepažljivo pročitajte sve upute iz Radnogpriručnika. Upoznajte specifičnekarakteristike rashladnika tekućine.

Oprez !

Zbog kontakta pogonskih sredstava stlom postoji veća opasnost odproklizavanja!

Rashladnik tekućine smije održavati samo stručnoosoblje. Prilikom svih radova održavanja moraju seslijediti navedene upute za održavanje.Priložene dokaze održavanja popunjavaju i potpisujuovlašteni tehničari u okviru provjere i održavanja kaodokaz izvršenih radova.Tijekom jamstvenog razdoblja ti potvrđeni dokazisluže i kao preduvjet za korištenje prava iz jamstvaproizvođača.Ako su potrebni popravci, o tome treba obavijestitiovlaštenu specijaliziranu tvrtku.Sve radove održavanja treba izvršiti na pažljiv načinda se ne bi ugrozila funkcionalnost rashladnikatekućine. U slučaju kršenja uputa za održavanjeodbija se svaki zahtjev za primjenu prava iz jamstva.

13.2 Čišćenje prijenosnika topline

13.2.1 Mehaničko čišćenje

Mehaničko čišćenje korak je održavanja kojim se osi-gurava trajno siguran pogon rashladnika tekućine.Komponente rashladnika tekućine (npr. usisni filtar,prijenosnik topline) mogu se demontirati u svrhu ruč-nog mehaničkog čišćenja. Pritom treba postupiti uskladu s podacima navedenima u dokumentaciji okomponenti. Nakon čišćenja ponovno treba pravilnomontirati komponentu i provjeriti njezinu nepropus-nost.

13.2.2 Kemijsko čišćenje

Kemijsko čišćenje prijenosnika topline smije izvršitisamo kvalificirana stručna tvrtka. Pritom se morajupoštivati podaci proizvođača.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Čišćenje, održavanje, servisiranje

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 77

Page 78: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

13.3 Održavanje

Rashladnik tekućine smije održavati samo stručno ikvalificirano osoblje. Prilikom svih radova održavanjamoraju se slijediti smjernica iz Knjižice održavanja.Knjižica održavanja dio je dokumentacije o proizvodui sadrži popis zadataka u okviru održavanja te propi-sane intervale održavanja. Osim toga, moraju seslijediti upute za zaštitu na radu, protupožarne uputei sigurnosno-tehnički propisi za rashladne uređaje.Knjižica održavanja sadrži propise i dokaze izvršenihodržavanja za prvih deset godina uporaberashladnika tekućine. Dokaze o održavanjupopunjavaju i potpisuju ovlašteni tehničari u okviruprovjere i održavanja kao dokaz izvršenih radova.Tijekom jamstvenog razdoblja ti potvrđeni dokazisluže i kao preduvjet za korištenje prava iz jamstvatvrtke GEA Refrigeration Germany GmbH.Preporučujemo da dugoročnim ugovorom angažiratestručnog izvođača održavanja koji ima ovlaštenjetvrtke GEA Refrigeration Germany GmbH. Naš ser-visni odjel rado će vam pomoći pri traženjuodgovarajućeg partnera.Ako je potrebno izvršiti popravke, o tome obavijestiteslužbu za korisnike.

Upozorenje !

Slijedite upute za održavanje proizvo-đača koje su navedene udokumentaciji o pojedinačnimkomponentama! Zadaci i rokoviodržavanja izravno ovise o korištenimkomponentama.Korisnik je dužan pridržavati se uputaproizvođača da bi ostvario pravo nakorištenje jamstva!Ako proizvođač nije dao posebneupute za održavanje, obvezujući supodaci iz ove Knjižice održavanja.

13.3.1 Opće upute

Opasno po život !

Zabranjen je izravan kontakt sdijelovima koji provode napon.Nisu dozvoljeni radovi održavanja napokrenutom rashladniku tekućine.

Radove pri kojima se zahvaća u cirkulacijski krugrashladnog sredstva smiju izvršavati samo stručnimontažeri uz poštivanje jamstvenih uvjeta.

Rashladnik tekućine treba staviti izvan pogona prijedemontaže. Prije radova treba osigurati da nijedandio na kojem je izvršeno održavanje ili popravak nijepod naponom (npr. uklanjanjem glavnog osigurača iliugradnjom premosnika kratkog spoja).Rashladno sredstvo mora se ukloniti iz dotičnihdijelova uređaja. Ti se radovi moraju izvršavati izu-zetno pažljivo i u skladu sa sigurnosnim propisimada rashladno sredstvo ili ulje rashladnika, koje senalazi u uređaju, ne bi ugrozilo osoblje koje provodiodržavanje.Dijelovi uređaja pod tlakom smiju se otvoriti teknakon potpunog pražnjenja. Tijekom popravka se usvakom trenutku mora osigurati potpunaizjednačenost tlaka dotičnih tlačnih prostorija iokolnog tlaka.Rashladnik tekućine ili njegove komponente morajuse tijekom čišćenja, održavanja ili stavljanja u pogonzaštititi od prodiranja vlage da ne bi ugrozila ispravanrad komponenti.Najvažnije pravilo koje treba slijediti je to da štomanje zraka i vlage ulazi u rashladnik tekućine. Svestrane tvari treba držati podalje od stroja ili ukloniti, ameđu njima su:

– ostaci zavarivanja

– ostaci brtvljenja

– pomoćna sredstva poput masti, ulja ili otapala.Varenje i lemljenje smiju se obavljati samo uz pisanoodobrenje vlasnika stroja. Treba odrediti potrebnemjere zaštite. U njih spadaju:

– osobne zaštitne mjere prilikom otvaranja određe-nog dijela uređaja

– potpuno pražnjenje određenog dijela uređaja

– čišćenje prikladnim sredstvima

– mjerenja koncentracije

– osiguravanje dostatnog prozračivanja iodzračivanja

– provođenje zavarivanja samo uz primjenu plinaza pročišćavanje.

Ako se prilikom održavanja otvaraju cijevi zaprovođenje plina, u njima ne smije biti plina.

Čišćenje, održavanje, servisiranje Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

78 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 79: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

13.3.2 Popravci

Preinake i popravke smije obavljati samo stručnjak ilispecijalizirani tehničar uz odobrenje proizvođača,odnosno smiju se obavljati samo prema pravilima zadotične komponente koja su navedena u propisimaza održavanje.

Napomena !

Posebnu pažnju valja obratiti uputamaza održavanje.

Kod popravaka i zamjeni potrošnih dijelova smiju seupotrebljavati samo originalni zamjenski dijelovi pro-izvođača. Njih se može naručiti preko odjela zazamjenske dijelove.

13.3.3 Upute za popravak

Prilikom popravka uređaja treba uzeti u obzir važnetehnološke aspekte i načine izrade:

– apsolutna nepropusnost naprava i cjevovoda

– suhoća i čistoća uređaja

– primjena zavarivanja koje osigurava minimalnerazine onečišćenja uređaja

– savijanje cijevi na savijačici cijevi samo uzkorištenje ulja za rashladnike.

– Za popravke sustava cjevovoda, koji je izgrađenvlastitom opremom, preporučuje se cijevkvalitete površinske obrade NBK (blago žarenje iuklanjanje kamenca, nakon blagog žarenja,kemijski i mehanički uklonjen kamenac).

– Prilikom popravaka sustava cjevovoda obaveznotreba obnoviti vodilicu cjevovoda.

– Smije se upotrebljavati isključivo cijev dostatnekvalitete materijala s odgovarajućim certifikatimaprema normi EN 10216-2.

13.3.4 Popravci tlačnih spremnika kojipodliježu testu tvorničkogpreuzimanja

Napomena !

Najprije o tome treba obavijestitinadležno nadzorno tijelo (npr.Njemačka udruga za nadzor tehničkeispravnosti TÜV).

Potrebno je novo odobrenje nakon popravaka ilipreinaka na tlačnim spremnicima koji podliježu testutvorničkog preuzimanja. Varenje smiju izvršiti samoovlašteni zavarivači koji raspolažu valjanimcertifikatom.

13.3.5 Radovi održavanja

13.3.5.1 Održavanje vijčanogkompresora

Sljedeći radovi održavanja na vijčanom kompresorutrebaju se provoditi u redovitim intervalima(pogledajte Knjižicu održavanja):

– mjerenje zazora osnog ležaja

– provjera izolacije vratila

– provjera kretanja glavnog klizača

– provjera postavke senzora puta.Nakon 50 000 pogonskih sati odnosno u desetojgodini upotrebe proizvođač treba izvršiti općuprovjeru vijčanog kompresora. Pritom trebakontaktirati s službu za korisnike.

13.3.5.2 Zamjena filtra ulja

Napomena !

Slijedite upute proizvođača ostručnom održavanju filtra ulja!Pogledajte dokumentaciju okomponenti.

1. Stavite rashladnik tekućine izvan pogona.

2. Zamjene filtra ulja mogu biti potrebne i izvannormalnog rasporeda održavanja u slučajuvelikog onečišćenja.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Čišćenje, održavanje, servisiranje

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 79

Page 80: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

3. Pri zamjeni uloška filtra ulja treba zatvoritisljedeće ventile u skladu s podacima izdijagrama cjevovoda i instrumentacije i uputa izdokumentacije o filtru ulja:

– zaporni ventil ispred filtra ulja (pol. 65)

– dodatni zaporni ventili ispred filtra ulja (akopostoje) pogledajte dijagram cjevovoda iinstrumentacije

– zaporni ventil funkcijskog ulja (pol. 70)

– dodatni zaporni ventili iza filtra ulja (akopostoje) pogledajte dijagram cjevovoda iinstrumentacije

– zaporni ventil na obilaznom vodu hladnjakaulja (opcija)

4. Izvršite izjednačavanje tlaka s atmosferskimtlakom.

5. Ispustite ulje.

6. Skinite poklopac filtra ulja.

7. Izvadite uložak filtra ulja te ga pravilno zbriniteako je jako onečišćen.

8. Pažljivo umetnite novi uložak filtra ulja.

9. Zatvorite poklopac filtra ulja.

10. Ponovno otvorite ventile u skladu s točkom 3.

11. Nakon izvršenog izjednačavanja tlaka, odzračitefiltar ulja preko odzračnog filtra.

13.3.5.3 Održavanje sklopa usisnogfiltra SFC

13.3.5.3.1 Zamjena uloška filtra

Interval održavanja prilikom zamjene ili čišćenjauloška filtra određuje proizvođač rashladnog uređaja.Provjera razine onečišćenja i mehaničkog stanjauloška filtra mora se provoditi najmanje jednomgodišnje.Prije otvaranja filtra treba pripaziti na to da kućištefiltra nije pod tlakom.

Oprez !

Kod otvaranja filtra može doći docurenja rashladnog sredstva. Morajuse provoditi zaštitne mjere navedene uodgovarajućim sigurnosno-tehničkimlistovima rashladnog sredstva.

Učinite sljedeće prilikom vađenja uloška filtra:

1. Otpustite vijke poklopca.

2. Izvadite poklopac s uloškom filtra.

3. Uklonite opružnu žičanu polugu.

4. Okrenite uložak na poklopcu tako da se otpustibajunetni zatvarač.

5. Skinite uložak s poklopca.

6. Uložak stavite u prikladan spremnik i pričekajteda se osuši.

Oprez !

Prilikom svakog održavanja trebaprovjeriti oštećenja brtvenog prstena(O-prsten) na poklopcu i po potrebi gatreba zamijeniti.

7. Potom s novim ili očišćenim uloškom filtra svedijelove montirajte obrnutim redoslijedom.

Čišćenje, održavanje, servisiranje Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

80 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 81: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

13.3.5.3.2 Čišćenje uloška filtra

Pri umetnutom metalnom ulošku filtra uložak semože više puta čistiti prije umetanja novog.

Ručno čišćenjeOnečišćeni metalni uložak filtra uronite u čistutekućinu koja otapa masnoću. Potom gakomprimiranim zrakom pročistite izvana prema unu-tra. Pritom je važno da se cilindričan dio, pomogućnosti omotan kartonom, umetne u uložak da bičestice prljavštine spale na njega.

Oprez !

Za čišćenje se ne smije koristiti žičanačetka.

Napomena !

Da bi se izbjegli lomovi metalnogpletiva uslijed zamora materijala,uloške sita treba zamijeniti nakon 4 do5 čišćenja novim originalnim ulošcimafiltra.

13.3.5.4 Ispuštanje, ulijevanje izamjena ulja

13.3.5.4.1 Zamjena ulja, značenje

Staro ulje negativno utječe na učinak podmazivanja.Time se ugrožavaju sve rotirajuće komponentekompresora. Ulošci filtra ulja prijevremeno će sezaprljati te ih treba češće čistiti ili mijenjati.Potrebno je zamijeniti ulje u agregatu kompresora/rashladnika tekućine

– kada vijek upotrebe punjenja ulja dostignetehnički određeni rok zamjene ulja

Upozorenje !

Rokovi za analizu/zamjenu uljaAnaliza/zamjena ulja pri upotrebiamonijaka kao rashladnog sredstvasvakih 5000 pogonskih sati ilinajkasnije nakon 1 godine.

– kada se, primjerice, zbog prodiranja vode ucirkulacijski krug rashladnog sredstva uljeprekomjerno onečisti.

Starenje ulja u rashladnim uređajima može se nadzi-rati analizom ulja i uspoređivanjem s podacimasvježeg ulja. Starenje ulja može se prepoznati i po

vanjskoj promjeni boje i talozima u filtrima ulja. Akose ne može izvršiti laboratorijska procjena starenja, avizualna procjena nije sigurna, treba se pridržavatipreporučenih rokova za zamjenu filtra (pogledajteKnjižicu održavanja).Procjena stanja upotrebljivosti ulja rashladnoguređaja vizualnom grubom procjenom (onečišćenja)ili laboratorijskim istraživanjem provodi se:

– nakon 5000 pogonskih satiili

– nakon isteka radne godineili

– nakon uklanjanja većih oštećenjaili

– pri vrlo tamnoj nijanse ili zamućenosti ulja.

13.3.5.4.2 Izmjena ulja, održavanje

Redovito vađenje uzoraka ulja radi analize iuspoređivanja s podacima svježeg ulja. Vizualnaanaliza boje ulja i procjena stupnja onečišćenja.Ovisno o rezultatu istraživanja, vlasnik stroja moradonijeti odluku o odobrenju punjenja ulja dosljedećeg termina procjene, odnosno treba se pobr-inuti da se izvrši zamjena ulja.Nedozvoljeno vlažno ulje odmah se mora ukloniti izagregata kompresora/rashladnika tekućine.

13.3.5.4.3 Postupak zamjene ulja

1. Prije zamjene ulja, stavite rashladnik tekućine upogon (najmanje 1/2 sata) kako bi se postiglapogonska temperatura.

2. Najprije stavite rashladnik tekućine izvan pogonau skladu s radnim uputama.

3. Otvorite zaporni ventil u obilaznom vodu i nepo-vratni ventil na usisnoj strani da bi se omogućiloizjednačavanje tlaka kompresora i usisnog voda.Potom zatvorite zaporne ventile u obilaznomvodu i zaporni ventil na usisnoj strani. Pad tlakatakođer se može postići otvaranjem odzračnogventila na usisnom filtru i zbrinjavanjemrashladnog sredstva u skladu sa zakonskimpropisima.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Čišćenje, održavanje, servisiranje

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 81

Page 82: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

4. Potom treba ispustiti i zbrinuti staro ulje puemventila za ispuštanje/punjenje ulja (pozor! pose-ban otpad!). Nakon toga zatvorite ventil te pomogućnosti izvršite dodatno usisavanjerashladnog sredstva opremom za zbrinjavanjedok se ne postigne atmosferski tlak.

5. Rashladnik tekućine rastlačite otvaranjem odz-račnog ventila usisnog filtra uzimajući u obzirsigurnosno-tehničke propise za rashladneuređaje.

Oprez !

Slijedite sve sigurnosne upute zarashladno sredstvo amonijak.

6. Otvorite vijke za pražnjenje i ventile nahladnjaku, odvajaču i filtru ulja da bi se ispustilopreostalo ulje. Potom ponovno zatvorite vijke zapražnjenje i ventile.

7. Zamijenite uložak filtra ulja i sklopa usisnog filtraSFC te ih očistite.

8. Vakuumskom crpkom ispraznite rashladniktekućine.

9. Na rashladniku tekućine primjenjuje se neznatannadtlak putem obilaznog zapornog ventila nepo-vratnog ventila na tlačnoj strani.

10. Potom treba provjeriti nepropusnost svihkomponenti. Nakon toga treba izvršiti potpunoizjednačavanje tlaka s tlačnim vodom i zatimponovno provjerite nepropusnost rashladnikatekućine. Ulijevanje ulja i stavljanje rashladnikatekućine u pogon moraju se izvršiti premaradnim uputama.

13.3.5.4.4 Staro ulje

Ulje rashladnika ispušteno iz cirkulacijskog krugaviše se ne može koristiti za pogon u rashladnicima.Potebno ga je skladištiti ili transportirati kao staro uljeu skladu sa zakonskim propisima u označenimspremnicima. Vlasnik stroja odgovoran je za pravilnozbrinjavanje.

13.3.5.4.5 Ispuštanje ulja

Ispuštanje ulja može biti potrebno:

– radi pregleda ili popravka kompresorai

– kod viška ulja u cirkulacijskom krugu.

Ispuštanje ulja treba izvršiti sukladno koracima 1 do6 iz poglavlja "Način zamjene ulja". Ulje treba ispu-stiti kroz cijev za pražnjenje u spremnik za staro ulje.

13.3.5.4.6 Provjera razine ulja

Razina ulja provjerava se vizualno na kontrolnomstaklu odvajača ulja.Razina napunjenosti trebala bi na kontrolnom staklubiti 1/2 do 3/4 visine kontrolnog stakla.Ako je razina još preniska, potrebno je nadoliti ulje.Naknadno ulivena količina ulja mora biti evidenti-rana.

13.3.5.4.7 Punjenje i nadolijevanje ulja

Pogledajte poglavlje "Stavljanje u pogon, punjenjeulja".

Napomena !

Dopuštene vrste ulja navedene su utehničkim specifikacijama.Ulje koje je iscurilo iz kompresora nesmije se više upotrebljavati.Upotrebljavajte samo svježe ulje izzatvorenih spremnika! Zabranjeno jemiješanje s drugim vrstama ulja.

13.3.5.5 Dotezanje vijaka

Vijci na komponentama mogu olabaviti uslijedvibracija ili pomicanja. Stoga treba redovitoprovjeravati pričvršćenost vijaka i po potrebi ih dote-zati.Dotezanje vijaka smije se obavljati samo uzpridržavanje maksimalnih poteznih momenata.Potezni moment, ako nije drugačije navedeno naoznakama upozorenja na proizvodu, ovisi o veličini ičvrstoći vijka.

13.3.5.6 Provjera ispravnosti nepovrat-nih ventila

Ako se primjenjuje nepovratni ventil, važno je redo-vito provoditi provjere ispravnosti.Provjera se može izvršiti mjerenjem razine buke kojustvaraju ventili tijekom pogona. Nakon isključivanjaagregata vijčanog kompresora na usisnoj se stranipojavljuje greška na usisnoj strani zbog duljeg

Čišćenje, održavanje, servisiranje Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

82 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 83: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

povratnog okretanja kompresora. Greška na tlačnojstrani uzrokuje povećanje tlaka u stanju mirovanjaagregata na tlak tlačne strane uređaja.

13.3.5.7 Otkrivanje propusnosti/provjera nepropusnosti nastrani rashladnog sredstva

Preduvjet besprijekornog rada agregata kompresora/rashladnika tekućine njegova je nepropusnost.Dijelovi ili spojni elementi s propusnim mjestimauzrokuju gubitke rashladnog sredstva i ulja, kao iprodiranje zraka i vlage na strani niskog tlaka. Pro-pusno mjesto stoga treba otkriti i ukloniti u slučaju:

– gubitka punjenja zaštitnog plina (isporučeno)

– gubitka cjelokupnog punjenja rashladnog sred-stvaili

– nedovoljnog punjenja.Razina unutar spremnika smanjuje se zbog gubitkarashladnog sredstva uslijed propuštanja. Stoga trebaredovito provjeravati sve cijevne spojeve, priključke ičepove ventila, posebice u prvoj fazi montaže.Najvažniji pokazatelj propuštanja u napunjenomcirkulacijskom krugu rashladnog sredstva je mirisrashladnog sredstva. Prag osjeta mirisa amonijaka uzraku iznosi otprilike 5 ppm, što je daleko ispoddozvoljenih MAK-vrijednosti.Načini otkrivanja propusnih mjesta:

– Redovita vizualna provjera.

– Masne mrlje ukazuju na propuštanje rashladnogsredstva/uljne mješavine.

– Provjera nepropusnosti dušikom s maks. 0,5volumnog postotnog udjela amonijaka i vremenatrajanja > 3 h i premazivanje svih spojnih mjestasredstvom za pjenjenje. Radi smanjivanja tlakakompresori napunjeni uljem ili odjeljcicirkulacijskog kruga smiju se puniti samodušikom, a ne zrakom.

– Uporaba detektora curenja amonijaka (NH3).

– Amonijak stvara boju prilikom provjere nepropus-nosti:

– crveni lakmus-papir postaje plav

– upijajući papir namočen fenolftaleinompostaje crven (ovlažiti).

Oprez !

Zbog opasnosti od eksplozije nikadase ne smije koristiti kisik za povećanjetlaka!

Za provjeru nepropusnosti radi otkrivanja propusnihmjesta na strani rashladnog sredstva ucirkulacijskom krugu rashladnog sredstva u slučajucurenja napunjenog zaštitnog plina ili rashladnogsredstva treba omogućiti kontrolni tlak koji odgovarapredviđenom pogonskom tlaku. Ako se provjeravasvaka komponenta zasebno, ne smije se prekoračitimaksimalni pogonski tlak naveden na komponentiodgovarajuće tlačne prostorije. Prilikom uporabesredstava za pjenjenje najbolji rezultati postižu sekontrolnim tlakovima < 5 bar.Ako se otkriju propusna mjesta, odmah ih treba zabr-tviti. Otpustite kontrolni tlak prije popravka! Nakonpopravka i ponovne provjere nepropusnosti, sustavtreba isprazniti.

13.3.5.8 Odzračivanje cirkulacijskogkruga rashladnog sredstva

Zrak koji dospije u cirkulacijski krug rashladnog sred-stva utječe na smanjenje snage uređaja, pri čemumanometar na tlačnoj strani kompresora pokazujeveći tlak u odnosu na temperaturu kondenzacije.Propusna mjesta moraju se ukloniti na pravilannačin. U ekstremnim slučajevima zrak unutarcirkulacijskog kruga može izazvati prekid cirkulacijerashladnog sredstva i hlađenja ulja.Za odzračivanje sustava postoji više mogućnosti.Prilikom prekida rada agregata zrak ili mješavinaNH3 i zraka ispušta se na odzračnim ventilimakondenzatora ili usisnim filtrima u spremnikenapunjene vodom.Ako mješavina sadrži zrak, voda će upiti NH3 kojiistječe van.

13.3.5.9 Otkrivanje i uklanjanje propus-nih mjesta

Razina unutar spremnika smanjuje se zbog gubitkarashladnog sredstva uslijed propuštanja. Stoga trebapomoću prikladnog indikatora (npr. lakmus-papira)redovito provjeravati sve cijevne spojeve, priključke ičepove ventila, posebice neposredno nakonmontaže.Propusna mjesta otkrivaju se promjenom boje imoraju se odmah zabrtviti.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Čišćenje, održavanje, servisiranje

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 83

Page 84: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Dobavljač neće biti odgovoran za gubitak rashladnogsredstva uslijed propuštenog ili nepravilnogodržavanja!

13.3.5.10 Punjenje i ispuštanjerashladnog sredstva

13.3.5.10.1 Punjenje rashladnog sred-stva

Punjenje tekućine provodi se:

– nakon provjere nepropusnosti i pražnjenja agre-gata vijčanog kompresora/rashladnika tekućineili

– za nadolijevanje.Rashladno sredstvo dovodi se u tekućem stanjuputem ventila za uvlačenje rashladnog sredstva, kojise nalazi na uređaju. Bocu s rashladnim sredstvomtreba čvrsto priključiti pomoću voda za uvlačenje.Treba osigurati da u crijevu za punjenje nema zraka(npr. prilikom korištenja voda u svrhu pražnjenja).Rashladno sredstvo uvlači se nakon sporogotvaranja ventila za uvlačenje rashladnog sredstva iventila boce.Nakon punjenja ponovno treba čvrsto zatvoriti ventilboce i ventil za uvlačenje rashladnog sredstva.Treba demontirati vod za uvlačenje rashladnog sred-stva i bocu rashladnog sredstva. Uređaj je ustandardnom načinu rada.Ako više nema normalnog punjenja rashladnog sred-stva (gubici rashladnog sredstva zbog ispuhivanjasigurnosnih ventila ili popravaka), tijekom pogonatreba nadoliti rashladno sredstvo. Rashladno sred-stvo smije se uliti samo u nepropusni uređaj koji je upogonu.

13.3.5.10.2 Ispuštanje rashladnog sred-stva

Oprez !

Rashladno sredstvo može iscuriti.Obavezna je radna zaštitna odjeća(zaštitne naočale i rukavice).

Rashladno sredstvo mora se ispustiti:

– pri prekomjernom punjenju sustava

– prilikom demontaže ili popravka cirkulacijskogkruga rashladnog sredstva i ulja

– prilikom održavanja cirkulacijskog kruga ulja

– kada se u sustavu otkriju strani plinovi.Rashladno sredstvo može se u tekućem stanju uliti uboce za rashladno sredstvo ili se usisnim uređajemmože usisati u obliku pare rashladnog sredstva.Da biste ulili rashladno sredstvo u boce za rashladnosredstvo, boce prethodno treba isprazniti i rashladiti.Prije ulijevanja treba pripremiti dovoljno očišćenih,suhih i pothlađenih boca za rashladno sredstvo,ovisno o količini koja će se uliti. Treba izmjeriti težinuprazne boce za rashladno sredstvo.Vod za punjenje čvrsto se spaja s ventilom zauvlačenje rashladnog sredstva te se na drugom krajučvrsto priključuje na zatvorenu bocu za rashladnosredstvo. Ventil za uvlačenje polako se otvara.Potom se ventil boce za rashladno sredstvo polakootvara Treba izbjegavati svako prskanje rashladnogsredstva zbog opasnosti od mogućih povezanihnezgoda.Punjenje se mjeri vagom, pri čemu se uzima u obzirda se boca smije napuniti do 80 % njezinakapaciteta. Ako ta razina napunjenosti nije postig-nuta, iako se u sustavu nalazi još rashladnog sred-stva, odzračivanjem boce može se smanjiti njezintlak. Ako je boca napunjena do 80 %, zatvaraju seventil za uvlačenje rashladnog sredstva i ventil bocete se priključuje sljedeća boca. Taj se postupakponavlja dok se ne izlije cjelokupno rashladno sred-stvo. Smije se puniti samo po jedna boca.Ulivena količina rashladnog sredstva mora biti evi-dentirana. Nakon ulijevanja rashladnog sredstvazatvorite ventil za uvlačenje.Sustav se isisava dok ne bude potpuno prazan.Nakon isključivanja kompresora tlak se više ne smijepovećati.

Priključci za ispuštanje rashladnog sredstvaPražnjenje cirkulacijskog kruga ili odjeljakacirkulacijskog kruga može se izvršiti putem predviđe-nih servisnih ventila (pogledajte dijagram cjevovoda iinstrumentacije).

13.3.5.11 Uklanjanje ulja izcirkulacijskog krugarashladnog sredstva

Opreznim otvaranjem zapornog ventila (2330) možese ispustiti eventualno preostalo ulje iz isparivača.Pritom je bezuvjetno nužno slijediti sigurnosnapravila o rukovanju amonijakom.

Čišćenje, održavanje, servisiranje Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

84 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 85: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Opasno po život !

Imajte pri ruci spremnu sigurnosnuopremu (respiratorna maska)!Radove uvijek izvodite uz nadzordruge osobe!

13.3.5.12 Pražnjenje na stranirashladnog sredstva

Pražnjenje je namijenjeno uklanjanju zraka i vlagekoji su prodrli u cirkulacijski krug rashladnog sred-stva.Pražnjenje je potrebno:

– nakon intervencija u cirkulacijskom krugurashladnog sredstva i obnavljanja nepropusnosti

– prije stavljanja u pogon/ponovnog stavljanja upogon.

Pražnjenje rashladnika tekućine izvršava sevakuumskom crpkom. Kompresor se ne smijekoristiti za pražnjenje sustava.Tijekom pražnjenja svi obuhvaćeni dijelovicirkulacijskog kruga moraju imati najmanje sobnutemperaturu jer hladni dijelovi sprječavaju uklanjanjevlage.

Ako i dalje ima vlage unutar rashladnika tekućine, toće uzrokovati porast tlaka. Pražnjenje treba nastavitidok se ne prestane povećavati tlak. Zauspoređivanje tlaka potrebna je stalna okolnatemperatura.

13.3.5.13 Održavanje pogonskog motorakompresora

Napomena !

Održavanje pogonskog motorakompresora treba izvršiti u skladu s"Dokumentacijom o motoru".

Održavanje pogonskog motora kompresora obuh-vaća sljedeće aktivnosti:

– podmazivanje motoraIntervali podmazivanja i količine prema"Dokumentaciji o motoru" ili "Označnoj pločici".

– čišćenje motora (vanjsko)Odabir prikladnog sredstva za čišćenje u skladus "Dokumentacijom o motoru".

13.3.5.14 Provjera pogonskih parametara

Napomena !

Provjera pogonskih parametara odvija se putem dodirne ploče. Moraju se poštivati intervaliprovjere preporučeni u tablici. Vrijednosti postavki i ograničenja određene projektom nave-dene su na popisu parametara.Ako su pogonski parametri izvan dozvoljenih graničnih vrijednosti, o tome treba obavijestitiOdjel za tehničku podršku tvrtke GEA Refrigeration Germany GmbH.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Čišćenje, održavanje, servisiranje

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 85

Page 86: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Provjerasvakih 24

do 72sata

tjedno mjesečno Napomena

Krajnja temperaturakomprimiranja X

Minimalno pregrijavanje od 25 K ne smije seprekoračiti.Maksimalna krajnja temperatura komprimiranjaje 100 °C, u pojedinačnim slučajevima (npr.primjena toplinskih crpki) može biti i veća uzdogovor s proizvođačem.

Temperatura ulja X Pogledajte popis parametara!Viskoznost od 7cSt ne smije se prekoračiti primaks. broju okretaja.

Tlak ulja X Diferencijalni tlak ulja u odnosu na krajnji tlak nesmije biti niži od – 2 bara. Tlak ulja možeometati zaprljani filtar ulja.

Krajnji tlakkomprimiranja X

Pogledajte vrijednost zadanu projektom (popisparametara). Pregrijavanje na tlačnoj stranitreba utvrditi uspoređivanjem s krajnjomtemperaturom komprimiranja.

Razina ulja u odvajačuulja X

Na kontrolnom staklu uvijek treba biti jasnovidljiva razina ulja. Ako je razina ulja ispodzadnje trećine kontrolnog stakla, nadolijte ulje.

Grijanje ulja X

Prilikom mirovanja kompresora grijanje se moraautomatski pokrenuti. Ako ograničavač isključigrijanje, to može ukazivati na nedovoljnu razinuulja.

Postavljanje sigurnos-nih mehanizama X Pogledajte vrijednosti postavki na popisu

parametara.

Broj pogonskih sati X U Knjižici održavanja provjerite radoveodržavanja koji se moraju izvršiti, ovisno ostanju pogonskih sati.

13.3.5.15 Provjera priključka uzemljenja

Redovito provjeravajte priključak uzemljenja(pogledajte preglednu shemu i oznaku na proiz-vodu).Provjeru smije izvršiti samo stručna tvrtka.

13.3.5.16 Održavanje razvodnog ormara

Redovito se mora provjeravati pričvršćenost vijakana stezaljkama (svakih 5 000 pogonskih sati,najmanje jedanput godišnje) te ih po potrebi trebadotegnuti. Provjerite jesu li pregorjeli kontaktisklopnika.

13.3.5.17 Izolacija

Treba provjeriti oštećenje izolacije (ako postoji) nasklopovima, spremnicima i cjevovodima.

Čišćenje, održavanje, servisiranje Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

86 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 87: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Oštećena izolacija mora se zamijeniti. Debljinaizolacije mora odgovarati temperaturi i vlažnostizraka na mjestu postavljanja stroja. Podaci o izolacijinavedeni su na dijagramu cjevovoda iinstrumentacije.

Oprez !

Ako se izoliraju cjevovodi, ispodizolacije ne smiju se koristiti vijci. Tevodove treba zavariti.

13.3.5.18 Provjera poteznih momenatana učvrsniku pričvrsnogpostolja

Potezni momenti ovise o čvrstoći i veličiniupotrijebljenog vijka. Potezni momenti navedeni suprema službenoj normi DIN (ako nije drugačije naz-načeno).

Napomena !

Potezni momenti učvrsnika navedenisu u tehničkom listu. Tehnički listsastavni je dio dokumentacije o proiz-vodu.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Čišćenje, održavanje, servisiranje

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 87

Page 88: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

14 STAVLJANJE IZVAN POGONA

14.1 Isključivanje u opasnim situacijama

Sigurnosno-tehnička oprema rashladnika tekućineispunjava zahtjeve norme EN 378.Automatskim nadzorom pojedinačnih pogonskihparametara upravljački sklop pravodobno otkrivaopasne situacije te izvršava automatsko isključivanjerashladnika tekućine.Uzrok smetnje zatim se prikazuje na upravljačkojjedinici i može se ukloniti.Koncept rashladnika tekućine temelji se namaksimalno nepropusnim cirkulacijskim krugovimarashladnog sredstva koji ne zahtijevaju održavanje.Ipak postoje dodatne opasnosti, posebice zbogmogućih propusnih mjesta, curenja rashladnog sred-stva ili rotirajućih pogonskih dijelova.

Napomena !

U svakom trenutku može se na licumjesta izvršiti isključivanje pomoćutipke za hitno isključivanje.

Rashladno sredstvo koje iscuri može se otkritipomoću detektora plina (nije sadržan u isporučenompaketu) koji se može ugraditi u automatski sigurnosnilanac.Upute o načinu postupanja prilikom curenjarashladnog sredstva saznajte iz sigurnosnih propisakoji su dio ove dokumentacije.

14.2 Stavljanje izvan pogona narazdoblje kraće od 48 sati

Napomena !

Treba poštivati obavezno označavanje"Uređaj izvan pogona"!

Ako se rashladnik tekućine stavi izvan pogona narazdoblje kraće od 48 sati, učinite sljedeće:

1. isključite kompresor pomoću uputa o rukovanjuelektričnim sklopnim blokovima

2. Po potrebi stavite izvan pogona sve pomoćnepogone.

3. Uklanjanje glavnog osigurača

4. Po potrebi blokirajte dovod rashladnog medija,toplinskog medija i rashladne vode.

5. Prekrijte sve ventilacijske otvore elektromotora!

® Izvršeno je stavljanje izvan pogona.

Napomena !

Ako se nakratko isključi rashladniktekućine, neće biti potrebno aktivirativentile (oni će ostati u pogonskompoložaju). Ako se može podesiti višatemperatura unutar isparivača odtemperature rashladne vode, mora sezatvoriti dovod rashladne vode ilizaporni ventil na usisnoj stranikompresora.Ako se u isparivaču može podesiti višatemperatura od okolne temperaturerashladnika tekućine, treba zatvoriti izaporni ventil na usisnoj stranikompresora.

14.3 Stavljanje izvan pogona narazdoblje duže od 48 sati

Napomena !

Treba poštivati obavezno označavanje"Uređaj izvan pogona"!

Ako se rashladnik tekućine stavi izvan pogona nadulje vrijeme (više od 48 sati), učinite sljedeće:

1. isključite kompresor pomoću uputa o rukovanjuelektričnim sklopnim blokovima

2. isključite sve sporedne pogone

3. isključite glavnu sklopku napajanja

4. zatvorite zaporne ventile na usisnoj i tlačnojstrani (odnosno zaporno nepovratne ventile)

5. blokirajte dovod rashladnog medija, toplinskogmedija i rashladne vode

6. blokirajte dovod rashladnog medija na hladnjakulja (ako postoji)

7. zatvorite ručni zaporni ventil za ubrizgavanjerashladnog sredstva

8. isključite grijanje ulja.

9. Blokirajte daljinski kondenzator (modelkondenzatora (R)) da biste spriječili taloženjerashladnog sredstva.

Stavljanje izvan pogona Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

88 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 89: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

10. Priprema za zimski način rada (modelkondenzatora (R)). Pogledajte poglavlje "Zimskinačin rada".

11. Prekrijte sve ventilacijske otvore elektromotora.

® Izvršeno je stavljanje izvan pogona.

14.4 Mjere tijekom prekida rada

Pri duljim prekidima rada (više od šest mjeseci) una-toč nadtlaku u agregatu vijčanog kompresora/rashladnika tekućine potrebno je nadzirati vlažnostrashladnog sredstva i ulja u rashladniku. Vlažnost nesmije značajno odstupati od referentnih vrijednosti.

14.4.1 Mjesečne mjere tijekom prekidarada

– Provjera postoji li stalni nadtlak u agregatuvijčanog kompresora/rashladnika tekućine.Detektorom propusnosti mora se provjeritihermetičnost agregata vijčanog kompresora/rashladnika tekućine.

– Rukom na prazno okrećite kompresora(najmanje 10 okretaja).

14.4.2 Četiri tjedna prije stavljanja upogon

– Provjera vlažnosti i stanja starenja ulja urashladniku. U tu je svrhu potrebno izvršitianalizu ulja. Rezultati analize moraju se uspore-diti s podacima svježeg ulja. Izmjena uljapreporučuje se nakon godinu dana (rashladnosredstvo amonijak) (pogledajte upute oodržavanju).

– Provjera izolacijskog otpora pogonskih motora(pogledajte Radni priručnik za elektromotor).

– Provjera nepropusnosti rashladnika tekućine.

14.5 Zimski režim rada

(za model kondenzatora R)

"Zimski režim rada" znači da je vanjska temperaturaniža od temperature na mjestu postavljanjarashladnika tekućine.U slučaju duljih prekida rada tijekom hladnograzdoblja godine potrebno je izvršiti posebne mjereza zaštitu uređaja.

Upozorenje !

Zaporni ventili za izlaz kondenzatoraprema sakupljaču, vod zaizjednačavanje tlaka izmeđusakupljača i ulaz kondenzatora morajubiti zatvoreni kako bi se onemogućilopremještanje rashladnog sredstva!

U protivnom bi prilikom ponovnog pokretanjarashladnika tekućine moglo doći do ometanja usis-nog tlaka.Ti ventili moraju služiti kao ventili motora, koji će seautomatski zatvoriti nakon isključivanja rashladnikatekućine.

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Stavljanje izvan pogona

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 89

Page 90: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

15 DEMONTAŽA I ZBRINJAVANJE

Pripremni koraci

Napomena !

Potrebno je slijediti upute iz poglavlja"Stavljanje izvan pogona".

Napomena !

Prilikom zbrinjavanja i rastavljanjatreba pripaziti na to da se različitimaterijali razvrstaju i recikliraju radinjihovog ponovnog korištenja. Nijedozvoljeno odlagati ostatkekomponenti i dijelova u kućanskiotpad ili kontejner za smeće. Načelnose moraju poštivati zakonski propisi zazbrinjavanje električnih uređaja koji seprimjenjuju na mjesto postavljanjastroja.Demontirane dijelove treba zbrinuti nastručan način u skladu sa zakonom.

– Demontaža i zbrinjavanje agregata/rashladnikatekućine moraju se izvršiti tako da se poštuju ovapravila:

• uređaj nije pod naponom i zaštićen je odnehotičnog uključivanja napona

• izbjegavaju se ozljede

• izbjegava se oštećenje imovine

• izbjegava se nekontrolirano curenjerashladnog sredstva ili ulja.

– Radove zbrinjavanja i demontaže smije obavljatisamo stručno osoblje koje ispunjava zahtjevenorme EN 13313.

– Komponente mogu biti pod povišenim tlakom, aprije otvaranja moraju biti rastlačene i ne smijubiti pod tlakom.

– U kontaktu s rashladnim i pogonskim sredstvimamoraju se uzeti u obzir njihova opasna svojstva(npr. toksičnost, zapaljivost) (pogledajte i sigur-nosno-tehnički list rashladnog sredstva). Mora senositi osobna zaštitna oprema za rashladnosredstvo prema normi EN 378-3.

– Prilikom reciklaže i zbrinjavanja rashladnih sred-stava treba slijediti nacionalne propise (npr. EN378-4, odlomak 6).

– Prilikom reciklaže i zbrinjavanja pogonskih sred-stava (ulje) treba slijediti nacionalne propise (npr.EN 378-4, Prilog A).

– Tijekom demontaže na području postavljanjastroja ne smije se nalaziti neovlaštena osoba jerbi mogla doći u kontakt s rashladnim sredstvom.

– Svi dijelovi uređaja koji se ne recikliraju terashladna i pogonska sredstva moraju se držatiu zasebnim prikladnim spremnicima, tretirati kaootpad i zbrinuti na siguran način.

Napomena !

Nije moguće ponovno koristitiupotrijebljena pogonska sredstva!

Demontaža i zbrinjavanje Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

90 GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015

Page 91: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog

Upute za uporabu | Grasso BluAstrumRashladnici tekućine s vijčanim kompresorima

Demontaža i zbrinjavanje

GEA Refrigeration Germany GmbH | L_621533_6 | Izdanje: 21.04.2015 91

Page 92: Rashladnici tekućine s vijčanim kompresorima Grasso ... Documents/Grasso Chiller BluAstrum/L_621533_om...12.6.1 Mjerni list s pogonskim parametrima cirkulacijskog kruga rashladnog