RAPPORT Geoteknisk unders£¶kning (RGeo) Detaljplan Greby 1 ... ... c) och kompressionsmodul M L, best£¤mda

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPPORT Geoteknisk unders£¶kning (RGeo) Detaljplan Greby 1 ... ... c) och...

 • RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun 2009-02-23

  Upprättad av: Johan Bengtsson

  Granskad av: Michael Engström

  moleid Ny stämpel

 • 10118955 2 (3)

  L: \5

  25 0\

  S tig

  _K ar

  ls so

  n_ E

  nt re

  pr en

  ad _G

  re by

  \3 _D

  ok um

  en t\3

  8_ R

  ap po

  rt\ R

  ge o.

  do c

  M al

  l: R

  ap po

  rt A

  dv an

  ce d.

  do t v

  er 1

  .0

  RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 2009-02-23

  Kund Stig Karlsson Entreprenad Att: Stig Karlsson Greby 17 457 95 Grebbestad

  Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se

  Kontaktpersoner Michael Engström Tel 031-727 2605, michael.engstrom@wspgroup.se

  Johan Bentgsson Tel 031-727 2921, johan.bengtsson@wspgroup.se

 • 10118955 3 (3)

  L: \5

  25 0\

  S tig

  _K ar

  ls so

  n_ E

  nt re

  pr en

  ad _G

  re by

  \3 _D

  ok um

  en t\3

  8_ R

  ap po

  rt\ R

  ge o.

  do c

  M al

  l: R

  ap po

  rt A

  dv an

  ce d.

  do t v

  er 1

  .0

  Uppdrag WSP Samhällsbyggnad i Göteborg har på uppdrag av Stig Karlsson Entreprenad utfört en geoteknisk undersökning inför en detaljplan över fastigheterna Greby 1:3 och 1:4. Undersökningens syfte är att utreda förutsättningarna för grundläggning inom det planlagda området.

  Utförda undersökningar Geotekniska fältundersökningar har utförts i januari år 2009 och omfattar tryckson- dering, skruv- och kolvprovtagning samt vingsondering. Ett grundvattenrör har ock- så installerats.

  Prover tagna med skruv- och kolvprovtagare har analyserats i WSP Göteborgs labo- ratorium för bestämning av jordart, vattenkvot och densitet. Vidare har CRS-försök utförts för bedömning av lerans sättningsegenskaper.

  Redovisning Laboratorieprotokoll Bilaga 1 (9 sidor)

  Beteckningsblad SGF Bilaga 2 (12 sidor)

  Ritnings nr

  Plan G1001001

  Enstaka borrhål G1001002

  WSP Samhällsbyggnad

  Avdelning Geo

  Göteborg

  Johan Bengtsson

 • Bilaga: Sammanställning av

  Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Greby Grebbestad Rullagergatan 4 402 51 Göteborg Uppdragsnummer 10118955 Tfn: 031-727 25 00/ -26 02/ -27 84 Borrhål 4 Tfn: 031-727 28 41/-28 91 Fältundersökning 2009-01-28 Fax: 031-727 25 03 Labundersökning 2009-02-02

  Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Granskning 2009-02-05 / MB X Grundvattennivå 0,55

  Sekt./BH Benämning Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.-

  Djup sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass

  m w wL St τfu kPa τfu kPa ATBväg ATBväg t/m3 % % Kon Kon

  0,0 30 0,3

  0,3 22 1,3

  1,3 2,4

  2,4 26 3,1

  3,1 59 4,0

  brun siltig sandig MULLJORD, skalrester

  brun ngt siltig SAND, rikligt med skalrester

  gråbrun SAND, skalrester

  grå ngt siltig lerig SAND, skalrester

  grå ngt siltig LERA

 • Bilaga: Sammanställning av

  Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Greby Grebbestad Rullagergatan 4 402 51 Göteborg Uppdragsnummer 1011895 Tfn: 031-727 25 00/ -26 02/ -27 84 Borrhål 5 Tfn: 031-727 28 41/-28 91 Fältundersökning 2009-01-29 Fax: 031-727 25 03 Labundersökning 2009-02-02

  Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Granskning 2009-02-05 / MB X Grundvattennivå

  Sekt./BH Benämning Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.-

  Djup sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass

  m w wL St τfu kPa τfu kPa ATBväg ATBväg t/m3 % % Kon Kon

  0,0 42 0,2

  0,2 27 0,3

  0,3 1,0

  1,0 2,0

  brun MULLJORD, växtrester

  grå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA, sandkörtlar

  brun grusig SAND

  rostbrun ngt siltig grusig SAND

 • Bilaga: Sammanställning av

  Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Greby Grebbestad Rullagergatan 4 402 51 Göteborg Uppdragsnummer 10118955 Tfn: 031-727 25 00/ -26 02/ -27 84 Borrhål 6 Tfn: 031-727 28 41/-28 91 Fältundersökning 2009-01-29 Fax: 031-727 25 03 Labundersökning 2009-02-02

  Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Granskning 2009-02-05 / MB X Grundvattennivå

  Sekt./BH Benämning Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.-

  Djup sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass

  m w wL St τfu kPa τfu kPa ATBväg ATBväg t/m3 % % Kon Kon

  0,0 44 0,4

  0,4 35 0,6

  0,6 19 1,0

  1,0 20 2,1

  2,1 20 3,0

  brun MULLJORD, växtrester

  grå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA, sandkörtlar

  rostbrun ngt lerig siltig SAND

  grå ngt grusig siltig SAND

  grå sandig lerig SILT, skalrester, enstaka gruskorn

 • Bilaga: Sammanställning av

  Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Greby Grebbestad Rullagergatan 4 402 51 Göteborg Uppdragsnummer 10118955 Tfn: 031-727 25 00/ -26 02/ -27 84 Borrhål 8 Tfn: 031-727 28 41/-28 91 Fältundersökning 2009-01-29 Fax: 031-727 25 03 Labundersökning 2009-02-02

  Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Granskning 2009-02-05 / MB X Grundvattennivå

  Sekt./BH Benämning Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.-

  Djup sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass

  m w wL St τfu kPa τfu kPa ATBväg ATBväg t/m3 % % Kon Kon

  1,51 90 3,0 1,55

  1,53 81 63 >189 12 10 1,54 85

  4,0 1,58 1,58 88 39 >155 9 10 1,55 74

  5,0 1,59 1,59 76 44 >177 11 11 1,63 66

  6,0 1,63 1,64 66 42 >198 12 12 1,64 66

  7,0 1,63 1,66 62 42 103 18 18 1,93 32

  9,0 1,98 1,99 28 18 38 8

  d

  grå LERA, enstaka sandkörtlar, skalrester

  grå LERA, enstaka sandkörtlar, skalrester

  grå LERA

  grå ngt siltig LERA, skalrester

  grå ngt siltig LERA

  grå ngt sandig siltig LERA, sandskikt

 • Bilaga: Sammanställning av

  Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Greby Grebbestad Rullagergatan 4 402 51 Göteborg Uppdragsnummer 10118955 Tfn: 031-727 25 00/ -26 02/ -27 84 Borrhål 8 Tfn: 031-727 28 41/-28 91 Fältundersökning 2009-01-29 Fax: 031-727 25 03 Labundersökning 2009-02-02

  Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Granskning 2009-02-05 / MB X Grundvattennivå

  Sekt./BH Benämning Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.-

  Djup sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass

  m w wL St τfu kPa τfu kPa ATBväg ATBväg t/m3 % % Kon Kon

  0,0 37 0,4

  0,4 23 1,0

  1,0 28 1,6

  1,6 46 2,0

  2,0 65 2,5

  brun MULLJORD, växtrester

  gråbrun siltig SAND, rikligt med skalrester

  brun ngt grusig ngt lerig siltig SAND, rikligt med skalrester

  grå sandig siltig LERA, rikligt med skalrester

  grå ngt siltig LERA, skalrester

 • Bilaga: Sammanställning av

  Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Greby Grebbestad Rullagergatan 4 402 51 Göteborg Uppdragsnummer 10118955 Tfn: 031-727 25 00/ -26 02/ -27 84 Borrhål 9 Tfn: 031-727 28 41/-28 91 Fältundersökning 2009-01-28 Fax: 031-727 25 03 Labundersökning 2009-02-02

  Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Granskning 2009-02-05 / MB X Grundvattennivå

  Sekt./BH Benämning Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.-

  Djup sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass

  m w wL St τfu kPa τfu kPa ATBväg ATBväg t/m3 % % Kon Kon

  0,0 31 0,4

  0,4 22 1,2

  1,2 25 2,1

  2,1 48 2,5

  brun ngt sandig siltig MULLJORD, växtrester

  grå rostfläcig ngt lerig siltig SAND

  grå lerig siltig SAND, rikligt med skalrester

  grå siltig LERA, sandkörtlar

 • moleid Ny stämpel

 • moleid Ny stämpel

 • moleid Ny stämpel

 • SGF/BGS Beteckningssystem 1 Version 2001:2

  Svenska Geotekniska Föreningen (SGF)

  Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS)

  Beteckningssystem för geotekniska utredningar

 • Redovisning i plan

  SGF/BGS Beteckningssystem 7 Version 2001:2

  Sondering

  Undersökningspunkt (grundsymbol) utan attribut vid sondering samt enkel sondering utan redovisning av sonderingsmotstånd (t ex s