of 16 /16
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDATIEI EUROPENE TITULESCU PE ANUL 2015

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

  • Author
    phamque

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu...

Page 1: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

FUNDAȚIA

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL

FUNDAT IEI EUROPENE

TITULESCU PE ANUL 2015

Page 2: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

RA

PO

RTU

L D

E A

CTI

VIT

ATE

AL

FUN

DA

ȚIEI

EU

RO

PEN

E TI

TULE

SCU

PE

AN

UL

20

15

1

”Socotelile noastre cu

viitorul sunt simple. Lui îi

putem spune: aşa te-am

întrezărit, aşa am înţeles

să te servim. Asteptăm

să te realizezi ca să

vedem dacă ţi-am fost

slujitori buni sau răi”.

(Nicolae Titulescu)

FUNDAȚIA EUROPEANĂ TITULESCU

Adresa: București, Șoseaua Kiseleff nr. 47, sector 1, cod

011343

Telefon: 021 222 19 83; 021 260 28 00

Fax: 021 222 19 82

Email: [email protected]

Website: www.titulescu.eu

CONSILIUL FUNDAȚIEI

PREȘEDINTE:

prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE, membru fondator al

Fundației Europene Titulescu

VICEPREȘEDINȚI:

academician Răzvan THEODORESCU, membru

fondator

prof.univ.dr. Florin GEORGESCU, viceguvernator al

Băncii Naționale a României

academician Dan BERINDEI

MEMBRI DE DREPT:

academician Ionel Valentin VLAD, președintele

Academiei Române, membru de drept al Fundației

Europene Titulescu

Page 3: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

RA

PO

RTU

L D

E A

CTI

VIT

ATE

AL

FUN

DA

ȚIEI

EU

RO

PEN

E TI

TULE

SCU

PE

AN

UL

20

15

2

Lazăr COMĂNESCU, ministrul Afacerilor Externe, membru de drept al

Fundației Europene Titulescu

MEMBRI:

lect.univ. Bogdan ANTONIU

ambasador Paraschiva BĂDESCU

Radu BOROIANU, președintele Institutului Cultural Român

ambasador Traian CHEBELEU

senator Titus CORLĂȚEAN

Adrian Marius DOBRE, Secretar de stat

Ion GÂLEA. director general al Departamentului afaceri juridice, Ministerul

afacerilor externe

Laurenţiu GUŢICĂ-FLORESCU, directorul Muzeului de Istorie Olt

prof.univ.dr. Corneliu-Mihai LUNGU

Dumitru-Dorin PRUNARIU, astronaut, general maior, președinte al COPUOS

(Comitetul ONU pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului Extra-atmosferic)

Octavian ŞTIREANU, publicist

Radu TIMIȘ, CEO Cristim

ambasador Gheorghe TINCA

dr. Liviu ȚĂRANU, istoric

Adrian URSU, realizator Antena 3

academician Cătălin ZAMFIR, președintele ISR

CONSILIUL DIRECTOR FUNDAȚIA EUROPEANĂ TITULESCU

Adrian Marius DOBRE, secretar general

Mihaela DRĂGHICI, director adjunct

Page 4: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

RA

PO

RTU

L D

E A

CTI

VIT

ATE

AL

FUN

DA

ȚIEI

EU

RO

PEN

E TI

TULE

SCU

PE

AN

UL

20

15

3

Fundația Europeană Titulescu, organizație non-guvernamentală, a luat ființă la 15

martie 1991, sub responsabilitatea morală și științifică a Academiei Române, cu

scopul de a onora memoria marelui diplomat și om politic român Nicolae Titulescu,

încurajând studiul relațiilor internaționale contemporane, al păcii și securității în

Europa și în lume, de a stimula și întreține interesul pentru această personalitate

excepțională a României și a Europei. Astfel, Fundația Europeană Titulescu a editat,

în limbi de largă circulație internațională, opera politico-diplomatică și opera

științifică a lui Nicolae Titulescu; inițiază studii și organizează conferințe, seminarii,

simpozioane, mese rotunde, grupuri de lucru pe probleme de drept internațional,

relații internaționale, instituții internaționale – regionale și mondiale, diplomație și

politică externă a României.

La 3 aprilie 2006, în cadrul Fundației Europene Titulescu, a fost înființat Centrul de

Studii Strategice, forum de dezbatere a unor probleme complexe ale vieții și

relațiilor internaționale contemporane, cu precădere a celor europene și

euroatlantice. În acest cadru, sunt analizate interesele, implicațiile și pozițiile

României, degajându-se puncte de vedere utile factorilor de decizie la nivel național.

Dezbaterile din cadrul CSS se bucură de prezența activă a unor experți, juriști,

istorici, oameni politici, diplomați, sociologi, politologi și jurnaliști. Fundația

Europeană Titulescu promovează consecvent atragerea, la aceste dezbateri, a

tinerilor din mediul academic, a cercetătorilor și masteranzilor din centre și institute

de cercetare de profil.

La 29 aprilie 2015, a avut loc ședința de constituire a Centrului de Cercetare al

Fundației Europene Titulescu. La propunerea președintelui FET, un grup de

inițiativă, format din istoricii Florian Banu, Alin Spânu și Liviu Țăranu, a prezentat

proiectul unui centru de studii a cărui misiune principală constă în dezvoltarea unui

solid program de cercetare istorică, ale cărui rezultate să contribuie la o mai bună

înțelegere a trecutului (de către specialiști și publicul larg). Totodată, Centrul își

propune să atragă în zona de cercetare studenți din anii terminali ai facultăților cu

profil socio-uman, care să abordeze în studiile lor teme fundamentale de istorie și

politică externă.

Activitatea Centrului se va desfășura pe două direcții: organizarea de evenimente

academice (mese rotunde, dezbateri, lansări de carte) la care să participe specialiști

de marcă (istorici, diplomați, analiști etc.) și elaborarea și publicarea de studii și

volume de documente referitoare la politica externă și situația internă a României

Page 5: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

RA

PO

RTU

L D

E A

CTI

VIT

ATE

AL

FUN

DA

ȚIEI

EU

RO

PEN

E TI

TULE

SCU

PE

AN

UL

20

15

4

(1877-1989): influențe și reacții la contextul european și regional, miniștrii de

externe (biografii, activitate, discursuri, realizări); diplomația românească în alianțele

politico-militare etc.

În anul 2015, Fundația Europeană Titulescu a organizat1 dezbateri, lansări de carte,

mese rotunde, simpozioane, continuând tradiția inaugurată în anul 1991, după cum

urmează:

Apariții editoriale ale Fundației Europene Titulescu

1. România – Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece. Trei

decenii de relații româno-americane (1955 – 1985), vol. V–VII, coordonator

ambasador Nicolae Ecobescu, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2015,

813 p. + 741 p. + 623 p. (vol. V, vol. VI, vol. VII)

Lansări de carte la Casa Titulescu

- ”Domnului consul general. cu aleasă stimă. Rio de Janeiro, 199… Însemnări

diplomatice”, de ambasador Sicu V. Macovei

- România – Supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece”

(vol. IV), coordonat de ambasador Nicolae Ecobescu

- ”Condeie, voci, chipuri. Presa românească – pagini de istorie”, de ambasador

Neagu Udroiu

- „ Istoria diplomației. Secolul XX ”, de ambasador Constantin Vlad

- „Spionajul american în România (1944 – 1948)”, de dr. Sorin Aparaschivei

- „Elita politică istorică 1945-1955”, de dr. Liviu P. Nițu

- „România – Supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece

(vol. V – VII) Trei decenii de relații româno-americane", coordonat

de ambasador Nicolae Ecobescu

- ,,Istoria lumii contemporane. De la Revoluția bolșevică până în zilele noastre

(1917 – 2015) " de prof.univ.dr. Gheorghe Onișoru

1 Anexa 1

Page 6: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

RA

PO

RTU

L D

E A

CTI

VIT

ATE

AL

FUN

DA

ȚIEI

EU

RO

PEN

E TI

TULE

SCU

PE

AN

UL

20

15

5

Dezbateri organizate de Fundația Europeană Titulescu (inclusiv sub egida Centrului

de Studii Strategice și a Centrului de Cercetare)

- „Republica Moldova. Situația postelectorală”,

- „Atentatele de la Paris. Implicații în Franța și în lume“

- „Grecia – ce fel de schimbare?”

- „Paradoxul frontierei într-o lume globalizată”

- „Bătălia pentru Ucraina”

- „Iran’s New Deal”

- „Relațiile Cuba – Statele Unite. Drumul spre normalizare”.

- „Pakistan’s Foreign Policy Perspectives”

- ”Europa – noua Arcă a lui Noe. Refugiați sau imigranți?”

- ”Utilizarea dronelor și dreptul internațional”

- ”Strategia răsăriteană din politica externă a României”

- ”Locul și relevanța ONU în relațiile internaționale”

- ”România și pregătirile pentru intrarea în Primul Război Mondial”

În 2015, Fundația a organizat trei cursuri – sub forma unor serii de prelegeri – după

cum urmează:

1. ”România în noua configurație mondială” (18 martie – 24 aprilie 2015)

2. ”Diplomația ”vizibilă” și diplomația ”invizibilă” – politică externă, servicii de

informații și securitate națională” (6 mai – 5 iunie 2015)

3. ”Parteneriate strategice, relații speciale și acorduri bilaterale ale României –

între mituri și legende” (2 – 25 noiembrie 2015)

FET a marcat 133 de ani de la nașterea lui Nicolae Titulescu printr-o ceremonie la

Brașov, la care au participat Adrian Năstase, președintele Fundației, Radu

Podgorean, secretar de stat în cadrul MAE, Mihai Mohaci, prefectul județului Brașov,

alături de cadre didactice și elevi de la Colegiul ”Nicolae Titulescu” din Brașov.

Page 7: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

RA

PO

RTU

L D

E A

CTI

VIT

ATE

AL

FUN

DA

ȚIEI

EU

RO

PEN

E TI

TULE

SCU

PE

AN

UL

20

15

6

Președintele Fundației Europene Titulescu, dl. Adrian Năstase, a ţinut o prelegere în

cadrul ediţiei a XXII-a a Cursurilor internaţionale „Nicolae Titulescu” pentru tineri

diplomaţi (Braşov, 3 – 11 octombrie 2015) şi a participat în cadrul conferințelor

SpectActor (Craiova, 14 iunie 2015).

În parteneriat cu Colegiul Național ”Octav Onicescu”, Fundația a organizat concursul

de eseuri cu tema Valorile umane care-mi ghidează viața, cu prilejul Zilei

Internaționale al Toleranței.

La 23 septembrie 2015, a avut loc ședința Adunării Generale a Fundației Europene

Titulescu. Ordinea de zi a inclus, printre altele:

– prezentarea Raportului de activitate pentru perioada 1 decembrie 2011 – 15

septembrie 2015;

– propunerile pentru activitățile viitoare ale fundației;

– propunerile privind acordarea Premiului Internațional Nicolae Titulescu pe anul

2014;

– admiterea de noi membri;

– alegerea noului Consiliu al FET.

Membrii Adunării generale au aprobat Planul de acțiune al fundației pentru

perioada următoare, plan care prevede continuarea manifestărilor – dezbateri,

conferințe, prelegeri – pe teme de actualitate din domenii precum relațiile

internaționale, securitate și diplomație. De asemenea, s-a decis consolidarea

activităților fundației sub egida Centrului de cercetare recent înființat la FET în

scopul studierii istoriei și al promovării tinerei elite academice, prin elaborarea și

publicarea de studii și volume de documente referitoare la politica externă a

României și situația internă a României în perioada 1877-1989. Nu în ultimul rând, a

fost aprobată derularea unor proiecte în parteneriat cu instituții din România și

străinătate.

Cu ocazia reuniunii, Adunarea generală a ales membrii noului Consiliu al Fundației

Europene Titulescu.

Premiul Internațional Nicolae Titulescu pe anul 2014 a fost decernat, în cadrul unei

ceremonii oficiale care s-a desfășurat la 15 decembrie 2015, d-lui ambasador

Page 8: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

RA

PO

RTU

L D

E A

CTI

VIT

ATE

AL

FUN

DA

ȚIEI

EU

RO

PEN

E TI

TULE

SCU

PE

AN

UL

20

15

7

Nicolae Ecobescu, pentru coordonarea seriei de volume România – Supraviețuire și

afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece, apărute sub egida FET.

Fundația Europeană Titulescu a continuat, și în 2014, să doneze lucrările tipărite atât

bibliotecilor județene și municipale din România, unor unități de învățământ

universitar, cât și unor biblioteci prestigioase din străinătate, printre care amintim:

Biblioteca Națională a Franței, Biblioteca Congresului Statelor Unite alea Americii,

British Library, Biblioteca Națională din Roma, Universitatea de stat din Moscova.

FET a avut o constantă și bună colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Asociația

de Drept Internațional și Relații Internaționale, Asociația Ambasadorilor și

Diplomaților de carieră, Asociația Română de Politică Externă și Institutul Național

pentru Studiul Totalitarismului.

FET a beneficiat de activitatea unor voluntari care au desfăşurat activităţi legate de

organizarea evenimentelor din punct de vedere documentar şi logistic. De

asemenea, aceştia au participat la acţiunile de ordonare și structurare a arhivei FET.

Page 9: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

RA

PO

RTU

L D

E A

CTI

VIT

ATE

AL

FUN

DA

ȚIEI

EU

RO

PEN

E TI

TULE

SCU

PE

AN

UL

20

15

8

LISTA EVENIMENTELOR ÎN ANUL 2015

14 ianuarie 2015, Casa Titulescu - Fundaţia Europeană Titulescu – Centrul de Studii

Strategice au organizat dezbaterea cu titlul Republica Moldova. Situația

postelectorală. Invitați speciali la acest eveniment au fost: senatorul Titus

Corlățean, membru al Comisiei pentru politică externă a Senatului; Angel Tâlvăr,

ministru delegat pentru relațiile cu românii de peste hotare; E.S. Iurie Reniță,

ambasadorul Republicii Moldova la București. Dezbaterea a fost moderată de Adrian

Năstase, președintele FET.

28 ianuarie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu a organizat lansarea

volumului Domnului consul general, cu aleasă stimă. Rio de Janeiro 199… Însemnări

diplomatice, semnat de ambasadorul Sicu V. Macovei. Alături de domnia-sa au luat

cuvântul ambasadorii Stelian Oancea și Ion Porojan și ministru consilier Ion

Turturică. Invitat special la acest eveniment a fost E.S. dl. Raymundo Santos Rocha

Magno, ambasadorul Republicii Federative a Braziliei în România.

29 ianuarie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu a organizat lansarea

volumului 4 al lucrării România – Supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii

Războiului Rece, coordonat de ambasadorul Nicolae Ecobescu și apărut sub egida

FET. Alături de domnia-sa, au luat cuvântul: prof.univ.dr. Adrian Năstase,

președintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu.

30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET, prof. univ. dr. Adrian

Năstase a participat la reuniunea omagială consacrată împlinirii vârstei de 80 de ani

de către dl. prof. univ. dr. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române.

Cu acest prilej a avut loc lansare volumului O viață dedicată dreptului – Ion Dogaru,

al dl. prof. univ. dr. Mircea Duțu și dl. prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor.

3 februarie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu a organizat lansarea

volumului Condeie, voci, chipuri. Presa românească – pagini de istorie, semnat

de ambasadorul Neagu Udroiu. Alături de autor, au luat cuvântul E.S. Ion Iliescu,

fost președinte al României, academicianul Răzvan Theodorescu, ambasadorul

George Apostoiu, teleaștii Ilie Ciurescu și Nicolae Melinescu, scriitorii Nicolae Dan

Fruntelată și Florentin Popescu și prof.univ.dr. Titus Vâjeu.

Moderator: prof.univ.dr. Adrian Năstase, președintele FET.

Page 10: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

RA

PO

RTU

L D

E A

CTI

VIT

ATE

AL

FUN

DA

ȚIEI

EU

RO

PEN

E TI

TULE

SCU

PE

AN

UL

20

15

9

5 februarie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu – Centrul de Studii

Strategice au organizat dezbaterea cu tema Atentatele de la Paris. Implicații în

Franța și în lume. Invitații speciali ai acestui eveniment au fost Dirar Kutaini,

președintele Centrului Cultural European Româno-Panarab, și Nicolas Don, jurnalist

Radio France International. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase, președintele

FET.

11 februarie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu a organizat

lansarea volumului Istoria diplomației. Secolul XX, semnat de ambasadorul

Constantin Vlad. Pe lângă autor, au luat cuvântul prof.univ.dr. Adrian

Năstase (președintele FET), ambasadorul Sergiu Celac, prof.univ.dr. Ion

Calafeteanu și ambasadorul Nicolae Ecobescu.

12 februarie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu – Centrul de Studii

Strategice au organizat dezbaterea cu tema Grecia – Ce fel de schimbare?. Invitați

speciali ai acestei dezbateri au fost: George Ciamba, secretar de stat pentru Afaceri

Europene, MAE, și prof. univ. dr. Cristian Socol, Departamentul de Economie și

Politici Economice, ASE. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase, președintele

FET.

9 martie 2015, Casa Titulescu – Fundația Europeană Titulescu – Centrul de Studii

Strategice au organizat dezbaterea cu tema Paradoxul frontierei într-o lume

globalizată. Invitat special: Ion Gâlea, director general, Departamentul pentru

afaceri juridice, MAE. Moderator: Adrian Năstase, președintele FET.

16 martie 2015, Brașov – Fundația Europeană Titulescu și Ministerul afacerilor

externe au organizat luni, 16 martie a.c., ceremonia de aniversare a 133 de ani de la

nașterea marelui diplomat și om politic Nicolae Titulescu. Evenimentul a avut loc la

Biserica ”Sf. Nicolae” din Șcheii Brașovului, unde au fost prezenți prof.univ.dr.

Adrian Năstase, președintele FET, Radu Podgorean, secretar de stat în cadrul

MAE, Mihai Mohaci, prefectul județului Brașov, alături de cadre didactice și elevi de

la Colegiul ”Nicolae Titulescu” din Brașov. Cu acest prilej, s-a desfășurat o slujbă

religioasă și au fost depuse coroane de flori.

18 martie – 24 aprilie 2015, Casa Titulescu - FET a organizat cursul cu tema

generală România în noua configurație mondială. Modulele acestui curs:

Page 11: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

RA

PO

RTU

L D

E A

CTI

VIT

ATE

AL

FUN

DA

ȚIEI

EU

RO

PEN

E TI

TULE

SCU

PE

AN

UL

20

15

10

I. Politica externă a României în secolele XIX și XX – tumultul unui parcurs la limita

imposibilului

II. Diplomația românească și rolul ei în contextul lumii globalizate a secolului XXI

III. O nouă ordine mondială? Aspecte ale geopoliticii globale

IV. România – de la izolarea anilor ’90 la poziția de frontieră estică a Uniunii

Europene și NATO

Prelegerile subsumate acestor module au oferit participanților oportunitatea de a

dobândi cunoștințe fundamentale referitoare la istoria politicii externe și a

diplomației române în ultimele două secole, o înțelegere aprofundată a relațiilor

internaționale ale lumii contemporane, precum și o perspectivă asupra poziției

României în noul context geopolitic al secolului XXI.

În ordinea cronologică a prelegerilor, academicianul Dan BERINDEI a conferențiat

despre ”modernitate și trezire națională” în politica externă românească, cu referire

la perioada dintre Mica Unire și Marea Unire. Profesorul Ioan SCURTU a explicat

miza apărării integrității teritoriale în politica externă românească din perioada

interbelică. Ambasadorul Constantin VLAD a evocat personalitatea lui Nicolae

Titulescu și epoca Societății Națiunilor, parcurgând etapele prin care a trecut

diplomația românească până în 1975, la Actul Final de la Helsinki. Decanul Facultății

de istorie a Universității București, profesorul Adrian CIOROIANU, a schițat

arhitectura de alianțe a Europei în logica Războiului Rece și folosirea ideologiei ca

instrument al politicii externe. Ambasadorul Sergiu CELAC a deslușit stilul diplomatic

și ”jocurile de societate” care au urmat căderii Zidului Berlinului. Fostul director al

SIE, profesorul Teodor MELEȘCANU, a lansat întrebarea dacă securitatea României

este doar o chestiune militară. Generalul Mihail E. IONESCU a prezentat actorii

sistemului internațional actual și balanța de putere. Profesorul Adrian SEVERIN a

făcut harta războaielor locale și a conflictelor înghețate iar generalul Constantin

DEGERATU a analizat tendințele actuale de realiniere din punct de vedere geopolitic

și geostrategic. Senatorul Titus CORLĂȚEAN a oferit o perspectivă asupra unui

necesar proiect al României la Uniunea Europeană. Profesorul Cristian BARNA s-a

referit la prevenirea și managementul conflictelor în cadrul NATO și al UE. În

sfârșit, președintele FET, Adrian NĂSTASE, a analizat redefinirea hărții geopolitice și

a mediului de securitate la frontiera estică a comunității euro-atlantice și a amintit

cursanților de ziua în care Google a învins secretul de stat – Operațiunea Wikileaks.

Page 12: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

RA

PO

RTU

L D

E A

CTI

VIT

ATE

AL

FUN

DA

ȚIEI

EU

RO

PEN

E TI

TULE

SCU

PE

AN

UL

20

15

11

19 martie 2015, Casa Titulescu – Fundația Europeană Titulescu – Centrul de Studii

Strategice a organizat joi, 19 martie a.c., începând cu orele 16.00, o dezbatere cu

titlul Bătălia pentru Ucraina. Invitați speciali: Adrian SEVERIN, vicepreședintele

Fundației Institutului Social-Democrat ”Ovidiu Șincai” și g-ral Alexandru GRUMAZ,

președintele Centrului de Analiză și Studii de Securitate. Moderator:

prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.

29 aprilie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu – Centrul de Studii

Strategice, a organizat dezbaterea cu tema Iran’s New Deal. Invitații speciali ai

acestui eveniment au fost E.S. Hamid MOAYYER, ambasadorul Republicii Islamice

Iran la București, și Monica MATEI, director Direcția OSCE, Riscuri Asimetrice și

Neproliferare (MAE) Moderator: Adrian NĂSTASE, președintele FET.

6 mai – 5 iunie 2015, Casa Titulescu - În perioada 6 mai – 5 iunie 2015, Fundația

Europeană Titulescu a organizat cursul cu tema Diplomația ”vizibilă” și

diplomația ”invizibilă” – politică externă, servicii de informații și securitate

națională.

Cursul a fost structurat pe 12 prelegeri cu următoarele teme:

Cultura de diplomație și securitate – națiune, patrie, stat - lector: Alex Mihai

STOENESCU

Relația diplomație – servicii de informații – lector: g-ral Ioan POPA

Tendințe în doctrinele de securitate post-moderne – lector: Alex ȘERBAN

Războiul invizibil din spatele Războiului Rece – câtă diplomație, cât intelligence? -

lector: Lucian IVAN

Rolul serviciilor de intelligence în prăbușirea regimurilor comuniste din

1989. ”Adevăruri incomode” - lector: col. (r) Filip TEODORESCU

Studiu de caz: Cel de-al doilea război din Irak – diplomație, servicii de informații și

decizii de politică externă – lector: prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE

Scandalul PRISM și dezvăluirile lui Edward Snowden – ce efecte asupra relațiilor

diplomatice internaționale? - lector: prof.dr. Adrian SEVERIN

Relațiile externe ale Patriarhiei Române - lector: dr. George GRIGORIȚĂ

Page 13: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

RA

PO

RTU

L D

E A

CTI

VIT

ATE

AL

FUN

DA

ȚIEI

EU

RO

PEN

E TI

TULE

SCU

PE

AN

UL

20

15

12

Mass-media și rețelele de socializare – instrumente de propagandă și

manipulare? – lector: prof.univ.dr. Vasile DÂNCU

Acorduri secrete între Marile Puteri cu impact asupra Românei – lector: g-ral Mihail

E. IONESCU

Studiu de caz: Aderarea României la NATO – rolul structurilor de intelligence în

negocierile internaționale – lector: prof.dr. Ioan Mircea PAȘCU

O nouă strategie de securitate națională pentru România – ce rol pentru

diplomație și intelligence? - dr. Georgian POP

14 mai 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu a primit vizita elevilor de

la Colegiul Național ”Octav Onicescu” din București, cu ocazia Zilei Europei. În acest

cadru, președintele FET, Adrian Năstase, a avut o expunere în care a

prezentat momente din activitatea politico-diplomatică a lui Nicolae Titulescu,

subliniind nu numai dimensiunea europeană a personalității patronului spiritual al

Fundației, dar și actualitatea ideilor sale. Tinerii prezenți au avut ocazia să vizioneze

și o proiecție video despre viața lui Nicolae Titulescu, întâlnirea încheindu-se cu o

sesiune de întrebări și răspunsuri.

9 iunie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu – Centrul de Cercetare

a organizat marți, 9 iunie a.c., începând cu orele 16.30, lansarea

volumului ”Spionajul american în România (1944 – 1948), semnat de dr. Sorin

Aparaschivei. Alături de autor, au luat cuvântul: prof.univ.dr. Adrian Năstase,

președintele FET, dr. Florian Banu, cercetător CNSAS, dr. Alin Spânu, istoric, și

dr. Constantin Corneanu, președintele Consiliului Director al Asociației Europene de

Studii Geopolitice și Strategice “Gheorghe I. Brătianu”.

17 iunie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu – Centru de Cercetare

a organizat miercuri, 17 iunie a.c., începând cu ora 17.00, dezbaterea cu

tema Dispariția unei elite, cu ocazia lansării volumului ”Elita politică istorică 1945-

1955”, semnat de dr. Liviu P. Nițu. Alături de autor, au luat cuvântul prof.univ.dr.

Ioan Scurtu, dr. Constantin Corneanu și Liviu Pleșa.

24 iunie 2015, Casa Titulescu – Cu ocazia împlinirii a 135 de ani de relații diplomatice

între România și Statele Unite ale Americii, Fundația Europeană Titulescu a

organizat miercuri, 24 iunie a.c., începând cu ora 16.30, lansarea volumelor 5, 6 și 7

din seria România – Supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului

Page 14: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

RA

PO

RTU

L D

E A

CTI

VIT

ATE

AL

FUN

DA

ȚIEI

EU

RO

PEN

E TI

TULE

SCU

PE

AN

UL

20

15

13

Rece, coordonată de ambasadorul Nicolae ECOBESCU. Tema acestei serii de trei

volume – Trei decenii de relații româno-americane (1955 – 1985). Alături de

coordonatorul volumelor, au luat cuvântul prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE,

președintele FET, ambasador Sergiu CELAC, ambasador Constantin VLAD,

prof.univ.dr. Ion CALAFETEANU și prof.univ.dr. (g-ral) Mihail E. IONESCU, director al

Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară.

9 septembrie 2015, Casa Titulescu – Fundația Europeană Titulescu – Centrul de

Studii Strategice a organizat miercuri, 9 septembrie 2015, începând cu ora 16.00,

dezbaterea cu tema Relațiile Cuba – Statele Unite. Drumul spre normalizare?. Invitați

speciali: E.S. Dumitru Preda, ambasadorul României la Havana, și Corneliu Vlad,

analist de politică externă. Moderator: prof.univ.dr. Adrian Năstase, președintele

FET.

11 septembrie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu – Centrul de

Studii Strategice și Ambasada Republicii Islamice Pakistan în România a

organizat vineri, 11 septembrie a.c., începând cu ora 15.00, conferința “Pakistan’s

Foreign Policy Perspective”. Invitat special: E.S. ambasadorul Nadeem RIYAZ,

Secretar adițional pentru Europa în cadrul Ministerului pakistanez al afacerilor

externe. Moderator: Adrian NĂSTASE, președintele FET.

23 septembrie 2015, Casa Titulescu – reuniunea Consiliului și a Adunării generale a

Fundației Europene Titulescu.

25 septembrie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu – Centrul de

Studii Strategice a organizat vineri, 25 septembrie a.c., începând cu ora 16.00, la

dezbaterea cu tema Europa – noua Arcă a lui Noe. Refugiați sau imigranți?. Invitații

speciali ai acestei dezbateri sunt Catrinel BRUMAR, Agentul guvernamental al

României la CEDO, și Cătălin IVAN, europarlamentar. Moderator: Adrian NĂSTASE,

președintele FET.

29 septembrie 2015, Casa Titulescu – Fundația Europeană Titulescu – Centrul de

cercetare a organizat marți, 29 septembrie a.c., începând cu ora 16.30, dezbaterea

cu tema Femeile și spionajul în Primul Război Mondial. Invitați speciali: dr. Alin

SPÂNU, istoric, și dr. Alexandru POPESCU, istoric. Moderator: prof.univ.dr. Adrian

NĂSTASE, președintele FET.

Page 15: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

RA

PO

RTU

L D

E A

CTI

VIT

ATE

AL

FUN

DA

ȚIEI

EU

RO

PEN

E TI

TULE

SCU

PE

AN

UL

20

15

14

5 octombrie 2015, Brașov - Prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE, președintele Fundației

Europene Titulescu, a participat luni, 5 octombrie 2015, în calitate de lector invitat,

la cea de-a XXII-a ediție a Cursurilor Internaționale Nicolae Titulescu pentru tinerii

diplomați, desfășurată la Brașov. Tema prelegerii domniei-sale a fost Drept

internațional sau suveranitate?

13 octombrie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu – Centrul de

Studii Strategice a organizat marți, 13 octombrie a.c., începând cu ora 16.00,

dezbaterea cu tema Utilizarea dronelor și dreptul internațional. Invitați speciali: g-

ral(r) Ion MAGDALENA și Andrei STOICA, doctorand. Moderator: prof.univ.dr.

Adrian NĂSTASE, președintele FET.

29 octombrie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu – Centrul de

Cercetare, în parteneriat cu Asociația Europeană de Studii Geopolitice și

Strategice Gheorghe I. Brătianu, Institutul Frații Golescu pentru relații cu românii din

străinătate și Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina a organizat joi, 29

octombrie a.c., începând cu ora 16.30, dezbaterea cu tema Strategia răsăriteană din

politica externă a României și cea față de minoritățile rusofone din spațiul de interes

național. Cazul Republicii Moldova. Invitați speciali: g-ral Constantin DEGERATU,

ambasador Ion BISTREANU, Gabriel MICU, consilier diplomatic, și dr. Constantin

CORNEANU, istoric. Moderator: prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.

2 – 23 noiembrie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu a organizat

cursul cu tema Parteneriate strategice, relații speciale și acorduri bilaterale ale

României – între mituri și legende.

Temele prelegerilor și lectorii asociați:

Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii – lector: prof.univ.dr. Teodor

MELEȘCANU

Relația specială cu Republica Populară Chineză – lector: ambasador Ioan Romulus

BUDURA

Relațiile bilaterale cu Republica Federală a Germaniei – lector: ambasador Lazăr

COMĂNESCU, consilier prezidențial pentru politică externă

Parteneriatul Strategic cu Republica Polonă – lector: ambasador Nicolae MAREȘ

Page 16: RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI EUROPENE · PDF filepreședintele FET, ambasadorii Sergiu Celac și Neagu Udroiu. 30 ianuarie 2015, Aula Academiei Române – Președintele FET,

RA

PO

RTU

L D

E A

CTI

VIT

ATE

AL

FUN

DA

ȚIEI

EU

RO

PEN

E TI

TULE

SCU

PE

AN

UL

20

15

15

Parteneriatul Strategic cu Republica Turcia – lector: prof.univ.dr. Tahsim Gemil;

invitat special: E.S. dl. Osman Koray ERTAŞ, Ambasadorul Republicii Turcia la

București

Parteneriatul Strategic cu Ungaria – lector: Gyorgy FRUNDA, consilier onorific al

Primului Ministru

Parteneriatul Strategic cu Republica Franceză – lector: deputat Theodor

PALEOLOGU

Relațiile bilaterale cu Republica Moldova – lector: Titus CORLĂȚEAN, ministru

delegat pentru relațiile cu românii de peste hotare

Relațiile bilaterale cu Ucraina – lector: prof.dr. Adrian SEVERIN

Relațiile bilaterale cu Federația Rusă– lector: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE; invitat

special: E.S. dl. Oleg MALGINOV, ambasadorul Federației Ruse la București

Relațiile bilaterale cu Republica Serbia – lector: senator Viorel BADEA,

vicepreședintele Comisiei românilor de pretutindeni

3 noiembrie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu - Centrul de

Cercetare și Editura Cetatea de Scaun au organizat marți, 3 noiembrie a.c., începând

cu ora 17.00, lansarea volumului Istoria lumii contemporane. De la Revoluția

bolșevică până în zilele noastre (1917 - 2015) a prof.univ.dr. Gheorghe ONIȘORU.

Alături de autor, au luat cuvântul dr. Florian BANU și dr. Liviu ȚĂRANU, istorici.

Moderator: prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.

10 decembrie 2015, Casa Titulescu - Fundația Europeană Titulescu – Centrul de

cercetare au organizat joi, 10 decembrie a.c., începând cu ora 16.30, dezbaterea cu

tema România și pregătirile pentru intrarea în Primul Război Mondial. Invitați

speciali: dr. Alin SPÂNU, istoric, prof.univ.dr. Ion GIURCĂ, Moderator:

prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.

În debutul dezbaterii, a avut loc și ceremonia de înmânare a premiilor câștigătorilor

concursului de eseuri lansat de Fundația Europeană Titulescu și Colegiul

Național ”Octav Onicescu” din București cu prilejul Zilei Internaționale a Toleranței.