59
Raportul Consiliului de Administra ţ ie 2010 Conf. Regulamentului 1/2006 Denumirea societăţii comerciale: S.C. CEPROHART S.A. Sediul societăţii: Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr.3 Numărul de telefon / fax: 0239-619741 / 0239-680280 Codul unic de înregistrare Oficiul Registrului Comertului: RO 2269251 Numărul de ordine la Registrului Comertului: J09/649/91 Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Piaţa RASDAQ Capitalul social subscris şi vărsat: 697.347 RON 1.Analiza activitatii soietatii comerciale 1.1. a) Descrierea activitatii societatii comerciale. 1.1.b. Denumirea: CEPROHART 1.1.c. Forma juridica: SOCIETATE PE ACTIUNI 1.1.d. Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J / 09 / 649 / 01.08.1991 1.1.e. Infiintarea societatii comerciale: Societatea comerciala CEPROHART provine din fosta intreprindere de stat “I.C.P.C.H.” (Institutul de cercetare si proiectare pentru celuloza si hartie) Braila infiintata in anul 1956 in Bucuresti si transferata la Braila in anul 1975 ca urmare a construirii noului sediu in locatia actuala. Temeiul juridic de constituire a societatii comerciale il reprezinta Hotararea Guvernului nr. 227 / 29.03.1991, emisa în baza prevederilor din Legea nr. 15/1990 privind organizarea ca societati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului intreprinderii de stat "ICPCH (Institutul de cercetare si proiectare pentru celuloza si hartie) – Braila”. Codul fiscal: RO 2269251 Sediul principal: Localitatea: BRAILA B-dul. Alexandru Ioan Cuza nr. 3, judetul Braila; Cod Postal 810019 Prefix: 0239; Tel: 619733 / 619741; Fax : 0239 / 680280 E-mail: [email protected] Capitalul social (RON): a) la infiintarea Societatii Comerciale: 96.100 mii lei ROL b) conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994: 6.673.575 mii lei ROL c) majorat in anul 1996 cu valoarea terenurilor: 6.973.450 mii lei ROL d) inregistrat la Oficiul Registrului Comertului conform ultimului certificat de inscriere mentiuni: 6.973.475 mii lei ROL

Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Ra por tu l Consi l iu lu i de Ad min ist ra ţ ie 20 10

Conf. Regulamentului 1/2006 Denumirea societăţii comerciale: S.C. CEPROHART S.A. Sediul societăţii: Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr.3 Numărul de telefon / fax: 0239-619741 / 0239-680280 Codul unic de înregistrare Oficiul Registrului Comertului: RO 2269251 Numărul de ordine la Registrului Comertului: J09/649/91 Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Piaţa RASDAQ Capitalul social subscris şi vărsat: 697.347 RON

1.Analiza activitatii soietatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii societatii comerciale.

1.1.b. Denumirea: CEPROHART 1.1.c. Forma juridica: SOCIETATE PE ACTIUNI 1.1.d. Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J / 09 / 649 / 01.08.1991 1.1.e. Infiintarea societatii comerciale:

Societatea comerciala CEPROHART provine din fosta intreprindere de stat “I.C.P.C.H.” (Institutul de cercetare si proiectare pentru celuloza si hartie) Braila infiintata in anul 1956 in Bucuresti si transferata la Braila in anul 1975 ca urmare a construirii noului sediu in locatia actuala. Temeiul juridic de constituire a societatii comerciale il reprezinta Hotararea Guvernului nr. 227 / 29.03.1991, emisa în baza prevederilor din Legea nr. 15/1990 privind organizarea ca societati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului intreprinderii de stat "ICPCH (Institutul de cercetare si proiectare pentru celuloza si hartie) – Braila”. Codul fiscal: RO 2269251 Sediul principal: Localitatea: BRAILA B-dul. Alexandru Ioan Cuza nr. 3, judetul Braila; Cod Postal 810019 Prefix: 0239; Tel: 619733 / 619741; Fax : 0239 / 680280 E-mail: [email protected] Capitalul social (RON):

a) la infiintarea Societatii Comerciale: 96.100 mii lei ROL b) conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994: 6.673.575 mii lei ROL c) majorat in anul 1996 cu valoarea terenurilor: 6.973.450 mii lei ROL d) inregistrat la Oficiul Registrului Comertului conform ultimului certificat de inscriere

mentiuni: 6.973.475 mii lei ROL

Page 2: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

- din care varsat : 6.973.475 mii lei ROL la data de 27.03.1997 e) inregistrat la Oficiul Registrului Comertului dupa denominare conf. Legea nr. 348/2004

este de: 697.347,50 lei RON Terenurile (reevaluate conform HG 500/1994) detinute de societate sunt incluse in capitalul social.

f) Rulajul contului de capital social :

CAPITAL SOCIAL

Nr.act Data

NR. ACTIUNI

Valoare Actiune ACTIONARI Continutul

mentiunii Hotararea

nr./data 96.100.000 649

01.08.91 19.230 5.000 70%FPS

30%FPP Infiintare societate

HG nr. 227 /29.03.1991

220.598.000 53 25.01.93

44.119 5.000 70%FPS 30%FPP

Majorare capital social. (reevaluare cf. HG 945/1990)

Hot. CIS 12.11.1992

1.441.069.000 1586 22.04.93

288.213 5.000 70%FPS 30%FPP

Majorare capital social. (reevaluare cf. HG 26/1992}

Hot. CIM 23.03.1993

1.441.069.000 757 06.05.93

288.213 5.000 70%FPS 30%FPP

Transmitere Actiuni

Hot. CIMS Legea

15/1990 1.441.069.000 2297

25.08.93 57.643 25.000 70%FPS

30%FPP Modificat valoarea nominala a actiunii

Hot. CIMS 09.07.1993

6.673.575.000 4116 29.11.94

266.943 25.000 70%FPS 30%FPP

Majorare capital social. (reevaluare cf. HG 500/1994)

Hot. AGA nr.8

15.09.1994

6.973.450.000 2137 12.06.96

278.938 25.000 70%FPS 30%FPP

Majorare capital social. (valoarea terenului)

Hot. AGA nr.1

04.04.1996

6.973.475.000 1308 27.03.97

278.939 25.000 70%FPS 30%FPP

Majorare capital social cu o actiune FPS

Hot. CA nr.3 18.12.1996

6.973.475.000 415 18.02.98

278.939 25.000 58,945 FPS 30,25 SIF 10,75 PPM

0,02 Borhan G 0,02 Pugna I 0,02 Botez P

Transmitere actiuni. Modificare asociati.

6.973.475.000 80 18.01.99

278.939 25.000 58,765 FPS 30,25 SIF 10,75 PPM

0,09 Borhan G 0,07 Pugna I 0,07 Botez P

Transmitere actiuni. Modificare asociati.

697.347,50 RON

01.07.2005 278.939 2,50 RON

Denominare cf. Legea nr. 348 / 2004

Actiuni: Valoare nominala: 2,50 lei RON Numar : 278.939 actiuni nominative

Page 3: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Structura actionariatului

Conform ultimei cereri de înscriere de menţiuni nr. 80/18.01.1999 înregistrată la Registrul Comerţului şi a Registrului consolidat al CEPROHART S.A. la data de 31.12.2008 emis de registrul SC DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucureşti, structura acţionariatului este :

Nr. crt.

DENUMIREA ACŢIONARULUI

%

Nr. Acţiuni

Valoarea actiunilor

1 A.V.A.S. 58,76554 163.920 409.800,00 2 S.I.F. MOLDOVA 30,25213 84.385 210.962,50 3 Persoane fizice 10,55464 29.441 73.602,50 4 Persoane juridice 0,42769 1.193 2.982,50 T O T A L 100,00 278.939 697.347,50

Sectorul de activitate

Cercetare – Dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie (industria de celuloza si hartie) - Cod CAEN 7219.

. Obiect de activitate Obiectul principal de activitate este: CERCETARE – DEZVOLTARE IN ALTE STIINTE NATURALE– cod CAEN 7219. Activităţile principale desfăşurate în companie sunt: cercetare – dezvoltare – consultanţă în domeniul producţiei de celuloză, papetărie, proiectare industrială şi microproducţie deproduse din hârtie. Celelalte activitati din obiectul de activitate si codurile CAEN sunt urmatoarele :

Cod CAEN D E N U M I R E A C T I V I T A T E

1712 Fabricarea hartiei si cartonului 1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. 5811 Activitati de editare a cartilor 5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similar 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. 1814 Legatorie si servicii conexe 4619 Intermedieri in comert cu produse diverse 4690 Comert cu ridicata nespecializat 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de

produse alimentare, bauturi si tutun 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de

produse nealimentare 4761 Comert cu amanuntul a cartilor, in magazine specializate 4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate 4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si

pietelor 4941 Transporturi rutiere de marfuri 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 5829 Activitati de editare a altor produse software 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 6910 Activitati juridice 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in

domeniul fiscal 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management 7111 Activitati de arhitectura 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 7120 Activitati de testari si analize tehnice 7820 Activitati de contractare, pe baze temporare a personalului

Page 4: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca 8211 Activitati combinate de secretariat 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de

secretariat 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 7430 Activitati de traducere scrisa si orala ( interpreti) 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center) 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional 1.1.1. Elemente de evaluare generala : a) profit

In anul 2010 SC CEPROHART SA, Braila a realizat un profit brut de 21.228 lei, avind inregistrata o cifra de afaceri de 6.806.647 lei. Nu am vut export.

Costurile aferente veniturilor realizate au avut un ritm de crestere mai accentuat decit cel al veniturilor, creind premizele inregistrarii unui profit aproximativ egal cu cel al anului precedent ,ponderea detinind-o rezultatul din exploatare,care a inregistrat o reducere de 14.2%, fata de cel din 2009. Acesti indicatori sunt analizati in detaliu in partea a II a Raportului. 1.1.2. Evaluare nivelului tehnic al societatii

Societatea comerciala CEPROHART s-a constituit in baza H.G. 227 din 29.03.1991 prin preluarea intregului patrimoniu al Institutului de cercetare si proiectare pentru celuloza si hartie - ICPCH Braila - care avea, la acea data, filiale la Bucuresti, Suceava si Constanta. In perioada 1948-1956, sectorul de celuloza si hartie a apartinut administrativ de Ministerul Industriei Lemnului (MILCH din 1952 pana in 1956). La infiintare, acest minister a organizat cercetarea de profil in cadrul ICEIL (Institut de cercetare pentru industria lemnului), iar activitatea de proiectare in cadrul IPROIL (Institut de proiectare pentru industria lemnului). Activitatea de consultanta pentru obiectivele de investitii realizate in perioada 1948 – 1956 in cadrul sectorului de celuloza si hartie, inclusiv proiectarea acestora, s-a realizat in cadrul IPROIL Bucuresti.

De la 1 ianuarie 1956, sectorul de celuloza si hartie trece la Ministerul Industriei Chimice, luand fiinta concomitent Institutul departamental de cercetare-proiectare stuf, hartie – ICPSH format din trei sectii:

• Cercetare stuf - celuloza - hartie • Proiectare celuloza si hartie • Proiectare amenajari stuficole si utilaje de recoltat stuf In octombrie 1963, ICPSH preia proiectarea obiectivelor de fabricat fibre artificiale

modificandu-se numele acestuia in ICPFS. Din octombrie 1969, urmare a transferului grupei de proiectare fibre artificiale la

IPROCHIM, ICPFS isi modifica numele in ICPCH. In perioada 1973-1975 ca urmare a Decretului de mutare a institutului din Bucuresti la

Braila si a investitiilor demarate in acest sens, are loc mutarea activitatii de cercetare - proiectare in Braila, la inceput in diverse sedii inchiriate, iar din 1976 in actualul sediu. Totodata s-a aprobat realizarea de investitii pentru asigurarea desfasurarii activitatii de cercetare - proiectare.

In 1975, ICPCH, de data aceasta cu sediul la Braila, preia pentru a doua oara, activitatea de proiectare - cercetare fibre artificiale si isi modifica denumirea in ICPFCH, pana in

Page 5: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

noiembrie 1978, cand are loc o ultima despartire de “fibristi” si cand se revine la vechea denumire ICPCH.

Toate lucrarile realizate in aceasta perioada au fost efectuate pe baza contractelor

incheiate ca urmare a comenzilor ferme transmise de beneficiari. La proiectarea celor mai importante obiective industriale mentionate anterior, aportul

ICPCH (exprimat in ore de proiectare) a variat intre 60 si 90%. In toate aceste cazuri, ICPCH a colaborat cu furnizorii externi ai utilajelor livrate si a ingineriei tehnologice de baza. Unele obiective mici cu furnitura in totalitate din tara au fost proiectate “la cheie” numai de catre ICPCH.

Proiectarea lucrarilor de plan general, arhitectura-constructii, ateliere de intretinere, laboratoare, magazii, etc., pentru toate obiectivele realizate in sector dupa 1956, cu exceptia racordurilor CF, a revenit in exclusivitate ICPCH.

Lucrarile de alimentare cu apa, energie electrica, energie termica, inclusiv de epurare a

apelor reziduale pentru toate intreprinderile sectorului, s-au proiectat de catre ICPCH in colaborare, dupa caz, cu institute de specialitate din tara. Pentru toate obiectivele proiectate, ICPCH a acordat asistenta tehnica prin personalul sau de specialitate (proiectanti, cercetatori).

Dupa mutarea la Braila in sediul actual din B-dul. A. I. Cuza nr. 3, sectia de cercetare a ICPCH, amplasata pe platforma CCH Braila, a fost treptat dotata cu o serie de instalatii experimentale (pilot) dimensionate sa asigure reproductibilitatea industriala a experimentarilor efectuate si chiar de microproductie, in special pentru unele sortimente speciale de hartii, cartoane si confectii papetare. Au fost construiti piloti atat la sediul cercetarii ICPCH din Braila, cat si la filialele acestuia de pe platforma CCH Suceava, (pentru unele confectii papetare, prepararea pastei din maculatura) si pe platforma FCH Palas Constanta (celuloza micronizata).

Desi cea mai mare parte a acestor instalatii pilot executate in tara dupa proiecte proprii au un nivel tehnic modest si fiabilitate scazuta, cercetatorii CEPROHART au obtinut, cu ajutorul lor, produse si tehnologii omologate transferate cu mici adaptari in instalatiile industriale.

Valoarea dotarilor ICPCH reprezentata in cea mai mare parte de instalatii experimentale,

depasea in 1989 cca. 20 mil. $, respectiv aprox. 2% din valoarea mijloacelor fixe ale sectorului. Pe pilotul pentru celuloza, realizat in 1980, avand fierbator de 2 mc, a permis obtinerea unor microloturi, insumand sute de kg, spre exemplu, de celuloza chimica din fag. Testarea de catre ICECHIM pe pilot industrial a acestor loturi experimentale, a furnizat date pentru definitivarea tehnologiilor aplicate cu succes la obiectivele industriale de fabricat celuloza chimica sulfit si sulfat cu prehidroliza de calitate superioara din lemn de fag. Pe acest pilot au fost efectuate si alte incercari, inclusiv pentru stabilirea valorii papetare a unor specii de lemn din Zair, etc.

In 1989, au fost puse in functiune cei mai importanti piloti pentru experimentari si microproductie din dotarea ICPCH, respectiv: Ü instalatia de hartii (cartoane) cretate in afara masinii (proiect propriu) avand latimea de lucru 0,85 m si capacitatea 350 t/an Ü masina – pilot pentru fabricarea a cca. 1500 t/an hartie de la 45 g/mp in sul si cartoane de 1300-1500 g/mp. , achizitionata de la Fampa – Beloit Polonia, avand latimea utila 1,65 m. si viteza maxima de lucru 100 m/min.

Capacitatea de consultanta, cercetare-proiectare a ICPCH determinata de dotarea tehnica, cat mai ales de numarul si calitatea personalului (studii, educatie, comportament, experienta, specializare, aptitudini, etc.) au crescut continuu de la infiintare pana in 1989, cu o anumita modificare a structurii acestuia pe activitati.

In tabelul urmator se prezinta evolutia numarului de personal al ICPCH inainte de 1989, fara activitatea de cercetare-proiectare in domeniul fibrelor artificiale.

Page 6: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

A n u l Structura personalului dupa

activitati si studii 1956 1965 1975 1985 1989 Total, din care: Ø studii superioare

45

17

450

300

637

375

886

579

1.102

335

• Cercetare 9 16 48 199 99 • Proiectare 8 284 327 379 234 • Microproductie - - - 1 2 Ø studii medii si

elementare

28

150

262

307

767 • Cercetare 18 30 52 70 407 • Proiectare 10 120 210 220 330 • Microproductie - - - 17 30

Dupa 1989, ICPCH a fost afectat puternic de diminuarea dramatica la cca. 1/3 a

productiei sectorului papetar autohton, insotita de reducerea intr-o proportie si mai accentuata a acumularilor pentru dezvoltare, iar capitalul strain a fost prea putin interesat in preluarea intreprinderilor acestuia. Tranzitia la economia de piata a gasit sectorul mult ramas in urma. Aceasta s-a datorat limitarii pana la stopare, in anii ’80, a investitiilor care impuneau efort investitional in valuta, potential returnabil prin cresterea exporturilor profitabile.

Dupa 1989, cand cererea pentru asimilarea de noi produse si tehnologii s-a redus aproape total, masina - pilot de fabricat hartie a institutului a fost adaptata pentru a produce profitabil doua sortimente cerute in loturi mici a caror calitate se afla in crestere continua:

- hartie securizata inlocuita ulterior cu hartie rezistenta la grasimi - placi filtrante pentru lichide alimentare. Inainte de 1989, cercetarea ICPCH si-a adus aportul, asa cum s-a aratat, la

fundamentarea tehnologiilor aplicate la cele mai multe din investitiile realizate in sector, asimiland numeroase produse precum celulozele chimice, papetare sau speciale (electrotehnica, pentru difuzoare, etc.) produsi lignosulfonici, inclusiv cei rezultati din valorificarea solutiilor reziduale - drojdie furajera, furfurol, metanol, etc. Totodata, pe langa aportul adus la omologarea sortimentelor papetare de masa produse in sector, ICPCH a cercetat si omologat o serie de tipuri calitative speciale de hartii: electrotehnica cu insertie textila; amidonata; tip electrolit; benzi autoadezive; antiaderenta; pentru filtre auto; etc.

La acestea s-au adaugat complexe caserate pentru abrazivi (HPA) diverse tipuri de confectii diagrame, repere mulate, cartoanele Verdol, filtru Vac, etc.

In perioada 1989-2008 au fost elaborate de CEPROHART diverse lucrari de cercetare –

proiectare in domeniul celulozei si hartiei, cum ar fi: Ø Lucrari de cercetare:

• valorificarea superioara a maculaturii si studierea valorii papetare a kenafului si sorgului

• stabilirea tehnologiilor de inalbire a celulozelor fara clor elementar (ECF) si total fara clor (TCF) aplicabile pe instalatii existente in sector

• procedeul de incleiere a hartiei in mediu neutru aplicat la CEPROHART in 1992 si CELHART DONARIS in 1996 pentru hartii de scris-tipar

• utilizarea agentilor sintetici de incleiere (pe baza de AKD) la CEPROHART si CELHART DONARIS

• utilizarea agentilor de retentie: poliacrilamide cationice la CEPROHART, COMCEH, PALAS si polimina la VRANCART

• utilizarea amidonului cationic la mai multe masini de fabricat hartie din sector si a agentilor pentru conferirea hidrorezistentei hartiilor speciale si placilor filtrante

Page 7: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

• Tehnologii de fabricare a cartoanelor filtrante fara azbest pentru industria alimentara

• studii şi cercetări aplicative privind fabricarea hartiilor speciale pentru documente de valoare, a hartiilor pentru ambalaj alimentar, a hartiilor electroizolante pentru transformatoare electrice, diverse materiale compozite pe bază de fibre celulozice cu aplicaţii speciale în filtrarea lichidelor alimentare, la producerea materialului agricol săditor, în industria automobilelor, etc.

• Cercetari privind modificarea fibrelor celulozice pentru a putea fi utilizate in materiale compozite cu aplicatii in domenii de varf;

• Tehnologii de valorificare superioară a maculaturii (studii si cercetari privind cresterea potentialului papetar al fibrelor celulozice revuperate, descernelizarea maculaturii)

Ø Lucrari de proiectare:

• Modernizarea masinii nr. 11 de la LETEA Bacau, cu furnitura Beloit Italia vizand cresterea capacitatii acesteia la 100 mii t/an hartie de ziar

• Instalatia de 40 mii t/an a.u. pasta descernelizata din maculatura alba tiparita, de la LETEA Bacau, cu furnitura Lamort - Franta si din tara

• Completari si modernizari cu furnitura Sunds - Suedia, la linia de fabricat semiceluloza de la CELROM Tr. Severin vizand cresterea capacitatii acesteia la 60 mii t/an

• Modernizari la fierbatorul de celuloza Kamyr si implementarea treptei de extractie oxidativa (E/O) la albitorie etapa II CELHART DONARIS Braila

• Instalatia de prepararea pastei pentru masina 1 de la AMBRO Suceava, care s-a modernizat cu crestere de capacitate de la 60 mii t/an la 150 mii t/an hartie dublu strat pentru capac de carton ondulat

• Documentatie de executie pentru reducerea consumului de apa al masinii de hartie A de la COMCEH Calarasi sub 45 mc/t de hartie

• Documentatie de executie cu utilaje Black - Clawson Franta pentru instalatia de pasta din maculatura pentru hartie igienica la VRANCART Adjud.

• Documentatii de executie pentru modernizarea fabricii de celuloza si grup chimic la S.C. AMBRO S.A. Suceava

• Documentatii de inginerie tehnologica la fierbere-spalare-albire de la CELHART-DONARIS S.A. Braila

• Documentatii de executie pentru realizarea grupului chimic de la S.C. CELROM S.A. Dr. Tr. Severin, in colaborare cu CTS Enginering Finlanda;

• Documentatii de implementare sisteme integrate de management calitate si mediu la peste 21 clienti din sector si din afara lui;

• Documentatie de executie pentru reamplasarea MH1 de la S.C. LETEA S.A. Bacau;

• Documentatii de executie pentru reteaua de distributie si depozite PETROM; • Documentatii de executie pentru modernizare cazane de regenerare, instalatie

de delignificare cu oxigen, fundatii cojitor si tocator, instalatie de superconcentrare, impregnator, etc la S.C. CELHART DONARIS S.A. Braila;

• Documentatii de executie pentru montaj electrofiltru, turn stocare pasta, rezervor amestec pasta, instalatie presa de spalare, etc, la S.C. SOMES S.A. Dej;

• Documentatii de executie pentru depozit deseuri, proiect tehnic si documentatii pentru autorizare construire instalatie de valorificare deseuri la S.C. VRANCART S.A. Adjud;

• Documentatii de executie pentru instalatie de separare sapun sulfatic, constructii presa spalare si structura depozit bobine, colectare scurgerii lesii, alimentare cu apa industriala, etc, la S.C. AMBRO S.A. Suceava;

• Documentatii de executie pentru constructii si montaj hidrapulper, turbosuflanta depozit de bobine si structura de razistenta pod rulant si shoe press, etc la S.C. ECOPAPER S.A. Zarnesti;

Page 8: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

• Proiect tehnic si documentatii pentru autorizare de construire atelier de piese mulate la S.C. PETROCART S.A. Piatra Neamt;

• Proiect tehnic si documentatii pentru autorizare de construire instaltie de producerea energiei termice si electrice din biogaz de la S.C. CARNIPROD S.A. Tulcea;

• Documentatii de executie pentru modernizare cuptor de var, proiect tehnic si documentatii pentru autorizare construire statie de epurare ape reziduale la S.C. AGRANA S.A. Buzau si Roman;

• Documentatie de executie pentru instalatii de epurare ape uzate la SAB Radauti si la ETERMED Medgidia.

Studii diverse:

• Restructurarea subramurii de celuloza si hartie cu mai multe reactualizari anuale; • Strategia dezvoltarii industriei de celuloza si hartie pana in 2010, reactualizata

pentru viziunea pana in 2013; • Asigurarea cu material lemnos a sectorului de celuloza si hartie in perspectiva; • Piata cartoanelor ondulate, duplex si a confectiilor din acestea, a hartiilor de ziar

si de scris-tipar, inclusiv a celor cretate, a plicurilor; • Studii de prefezabilitate pentru MH si MCO la S.C. PALAS S.A. Constanta, la

MH1 de la S.C. SOMES S.A. Dej si la MH10 de la S.C. HARTIA S.A. Busteni; • Studii de fezabilitate pentru :

- Reamplasarea si modernizarea masinii MG la S.C. SOMES S.A. Dej; - Statie de epurare la S.C. CELROM S.A. Turnu Severin; - Valorificare deseuri de fabricatie la S.C. VRANCART S.A. Adjud; - Atelier de fabricatie piese mulate la S.C. PETROCART S.A. Piatra Neamt; - Instalatie de biogaz la S.C. CARNIPROD S.A. Tulcea; - Infrastructuri de cercetare-dezvoltare pentru 15 entitati din universitati si institute in cadrul Programului Impact;

• Studii de impact de mediu, bilanturi de mediu, rapoarte de amplasament, documentatii pentru autorizatii de gospodarire apa, documentatii pentru autorizatii integrate de mediu, documentatii pentru inchidere depozite si amplasamente, etc, la peste 100 de societati comerciale din diverse sectoare economice.

• Studii de evaluare societati comerciale pentru privatizare sau vanzare-cumparare si actualizarea valorii mijloacelor fixe;

• Strategie de dezvoltare a S.C. SOMES S.A. Dej; • Studii de solutii tehnice pentru realizarea unei masini de hartie miez la S.C.

PETROCART S.A. Piatra Neamt; • Scenarii de siguranta la foc; • Studii de reducere poluare sonora;

Ø Alte lucrari :

• Traducere BREF pentru industria de celuloza si hartie • Strategia de implementare a BAT in industria romaneasca de celuloza si hartie; • Proiecte finantate din Planul National de Cercetare-Dezvoltare (CEEx,

Parteneriate, Inovare, Capacitati, Plan Sectorial, Impact); • Proiecte finantate de Programe cu finantare externa: RICOP, PHARE,

PROGRES, ECOLINKS, COST, FP6; • Analize chimice pentru identificarea poluantilor din factorii de mediu, documentatii

de mediu, analize fizice pentru produse papetare (hârtii şi cartoane) în laboratoare acreditate RENAR;

• Consultanţă şi instruire în domenii: Managementul Resurselor Umane, Management de Mediu şi Calitate, Managementul Proiectelor şi Scrierea Cererilor de finnaţare, Sănătate şi Securitate Ocupaţională;

• Studii de piata pentru industria de hartii si cartoane din Romania; • Baza de date a sectorului romanesc de celuloza si hartie.

Page 9: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Pe baza atestarii primite de la MAPPM, in perioada 1997-2007, CEPROHART a elaborat

peste 50 de studii de impact si 150 de bilanturi de mediu, pe baza carora s-au obtinut acordurile de mediu sau autorizatiile de functionare pentru diverse intreprinderi din sector (CELHART DONARIS, CELROM, VRANCART, LETEA, etc.) sau din afara acestuia.

Activitatea de export In anii '70 si '80 ICPCH a realizat actiuni contractuale de proiectare in comun a unor

obiective din sector cu firmele BELOIT ITALIA, BELOIT POLONIA, METEX FINALANDA, KAMYR Suedia, etc. Dupa 1989, actiuni de acest fel au fost realizate cu BELOIT Italia, LAMORT Franta, SUND Suedia, proiectantii romani, avand acces la standardele si bancile de date de la sediile respectivelor firme straine.

La acestea se adauga proiectarea la cheie a unei fabrici de mucava la Ulan Bator in

Mongolia si a unor studii de fezabilitate sau alte documentatii executate contracost pentru obiective de profil din Iran, Turcia, Zair, Argentina.

CEPROHART a elaborat in 1991-1993, cu finantare externa, studii de ansamblu privind

sectorul de celuloza si hartie din Romania impreuna cu firmele PARSONS WIHITTEMORE Anglia, JAAKKO POYRY Suedia si EPTISA Spania. Pe linie de cercetare, institutul colaboreaza cu firme de prestigiu precum STFI – Suedia, PTS – Germania, KCL – Finlanda, VTT – Finlanda, etc.

CEPROHART, continuand traditia ICPCH, focalizeaza si transmite informatiile de

specialitate catre intreprinderile interesate din sectorul de celuloza si hartie prin intermediul revistei “Buletinul informativ” pe care o editeaza lunar si al revistei trimestriale "Celuloza si Hartie" recunoscută CNCSIS, cat si prin alte canale, respectiv:

ü Sesiuni de comunicari tehnico-stiintifice proprii, de exemplu, cele organizate in lunile mai

ale anilor 1979, 1980, 1981, 1983, in aprilie 1984, in octombrie 1987; ü Simpozioane internationale precum: "Instalatii si Tehnologii moderne, prietenoase

mediului, pentru fabricarea celulozei si hartiei" care a avut loc in 10-11 iunie 1993, "Procese si Echipamente cu performante ridicate in industria de celuloza si hartie ", intre 3-6 iunie 1996, “Ambalaje si confectii papetare", intre 17-19 iunie a aceluiasi an, respectiv “Tehnologii nepoluante pentru industria de celuloza si hartie” ce a avut loc in perioada 5-7 septembrie 2006; al V – lea Simpozion internaţional “Tehnologii avansate pentru industria de celuloză şi hârtie şi mediu” organizat de Ceprohart în perioada 3-5 septembrie 2008. CEPROHART Braila a primit de la LLOYD'S Register Quality Assurance urmatoarele

certificate privind desfasurarea activitatii in regim de asigurarea calitatii in proiectare si consultanta pentru celuloza si hartie:

§ CERTIFICAT DE AUTORIZARE ISO 9001:2000 EN ISO 9001:2000; SR EN ISO 9001:2001 – Sistem pentru Managementul Calitatii nr. 170010 emis de Lloyd’s Register (Romania) S.R.L.;

§ CERTIFICAT DE AUTORIZARE ISO 14001:2004 SR EN ISO 14001:2005 – Sistem pentru Managementul Mediului nr. 170523 emis de Lloyd’s Register (Romania) S.R.L.;

§ CERTIFICAT DE AUTORIZARE ISO 9001:2000 EN ISO 9001:2000; SR EN ISO 9001:2001 – Sistem pentru Managementul Calitatii nr. 7154/08 mai 2009 emis de SRAC Romania

§ CERTIFICAT DE AUTORIZARE ISO 14001:2004 SR EN ISO 14001:2005 – Sistem pentru Managementul Mediului nr. 2489 din 08 mai 2009 emis de SRAC Romania

§ CERTIFICAT DE ACREDITARE nr. 196-L, emis RENAR conform SR EN ISO CEI 17025:2005 pentru Laboratorul de incercari Fizico-Mecanice

Page 10: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

In tabelul urmator se prezinta evolutia productiei de hartii si cartoane realizata de

CEPROHART in ultimii 5 ani. - t/an -

Sortimentul 2006 2007 2008 2009 2010 Hartii de scris-tipar 625,3 54,4 87,56

38 12,17

Hartii si cartoane speciale, tehnice

43,4 80,00 185,9 209,5

525,27

Carton filtrant si placi 164,4 50,00 65,4 46.9 17,47 Carton velin 42,5 15,00 18,1

Total 875,6 199,4 356,96 294,4 554,91 In 2010 cca 80% din portofoliul de produse planificat a se produce este constituit din

hartii speciale securizate. In tabelul urmator se prezinta evolutia principalilor indicatorilor sintetici realizati de

CEPROHART in ultimii 5 ani.

Indicatorul UM 2006 2007 2008 2009 2010 Venituri totale mii RON 6873,5 6658,3 6494,4 4.698,0 7.672,4 Profitul brut mii RON 25,40 65,97 101,1 21,02 21,2 Profitul net mii RON 20,45 42,59 87,5 11,2 12,8 Nr. mediu salariati nr. 140 134 125 80 105

PREZENTAREA GENERALA A CAPACITATILOR DE PRODUCTIE,

TEHNOLOGIILOR, A STARII TEHNICE

Dotarile principale pentru activitatile de baza ale societatii sunt urmatorele: Ø ACTIVITATEA DE CERCETARE

Dotarea laboratoarelor si instalatiilor experimentale este adecvata activitatii de cercetare

experimentala in industria de celuloza si hartie si consta din: a) Laboratoare specializate

1. Laboratorul pentru analize chimice şi protecţia mediului dotat cu : spectrofotometru de absorbţie atomică Zenit P, Spectrofotometru UV VIS Specord 205, instalaţii de mineralizare şi digestie probe, etuve, balante tehnice si analitice, agitatoare, termostate, pompe de vid, aparate pentru determinarea reactivitatii si numarului de impuritati, pH-metre de laborator, oxigenometru, conductometru ;

2. Laborator tehnologii şi preparare solutii, dotat cu: vascozimetre Brookfield, distilator metalic pentru apa, băi de termostatare, agitatoare, termobalanţe si etuve, aparat pentru determinarea caracteristicilor reologice ale pastelor fibroase Rheotest, moara vibratoare cu bile, aparat de sitare pulberi.

3. Statie micropilot fierbere şi albire celuloze: fierbator electric rotativ 15 l., sortizor vibrator Johnson, rafinor de laborator, etuva, agitator dezintegrator; pompe de vid, termostat, calorimetru, turbidimetru, etuva.

4. Laborator paste fibroase: moara Yokro, holendru Valey, Aparat de laborator pentru formarea foilor de hârtie şi carton - Rapid Kothen, aparat pentru determinarea gradului de macinare Schopper Riegler, omogenizator supsensii, microscop optic cu fluorescenţă, aparat pentru clasarea fibrelor celulozice, gramiere, micrometru, balanta tehnica.

Page 11: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

5. Laborator incercari fizico-mecanice produse papetare (acreditat RENAR): aparat pentru determinarea gradului de alb Elrepho L&W SE 070, leucometru Zeiss, Microscop optic cu fluorescenţă Carls Zeiss, aparat pentru determinarea rezistenţei la plesnire, porozimetru Gurley, Dinamoteru electronic INSTRON pentru determinarea proprietăţilor de tracţiune ale produselor papetare, aparat pentru determinare permeabilitatii la apa, aparat pentru determinarea absorbtiei apei (Cobb), micrometru automat, aparat pentru detectarea componentelor cu absorbţie în spectrul UV, balanta analitica, aparat pentru determinarea absorbtiei Klemm, aparat pentru determinarea grosimii, aparat I-I-3 pentru determinarea de duble indoiri, rigidimetru Schelenker, aparat pentru determinarea rezistentei la sfasiere RB, aparat de incercare la tiparire IGT, dispozitiv pneumatic pentru determinarea netezimii hartiei, dinamometre mecanice pentru determinarea rezistentei la tractiune si a alungirii la rupere (pentru domeniul 4-100N, pentru domeniul 30-300N si pentru domeniul 0-10N), prese de ondulare, gramiere, truse Dennison.

b) Instalatii experimentale, micropilot si pilot

(functionale in prezent si utilizabile partial pentru microproductie) 1. Instalatie micropilot tip DIXON de fabricare a hartiilor acoperite la suprafata

(latime 30 mm, viteza max. 10 m/min) 2. Instalatie micropilot pentru acoperirea la suprafata a hartiei cu silicon si solutii

de adezivi (latime 500 mm, viteza 10-15 m/min, capacitate cca. 6 t/an (Sucursala Constanta)

Aparatura de laborator si instalatiile pilot, nominalizate mai sus, sunt in proportie de

peste 85 % achizitionate sau construite anterior anului 1989, fiind depasite din punct de vedere tehnic si cu un grad de uzura fizica major.

Ø ACTIVITATEA DE MICROPRODUCTIE Aceasta activitate se desfasoara, de regula, cu participarea cercetatorilor si cu utilizarea

in scopuri productive a instalatiilor pilot si experimentale. Singura dotare care poate fi asimilata partial cu echipamentele industriale o constituie

instalatia experimentala de fabricare hartii scris-tipar, hartii tehnice speciale, cartoane veline si tehnice, placi filtrante, etc., cu capacitatea proiectata de max. 1500 t/an. Functie de natura si ponderea sortimentelor fabricate, capacitatea de functionare a masinii se poate diminua, pana la 700-800 t/an.

Instalatia a fost realizata cu echipamente importate de la firma Fampa-Beloit Polonia, fiind pusa in functiune in anul 1989 si completata cu unele dotari suplimentare in anul 1992.

Principalele parti componente ale instalatiei sunt:

• Masina de hartie (capacitate 1500 t/an in cazul fabricarii de hartii scris-tipar si tehnice, cartoane netede, hartii pentru industria electrotehnica; latime de lucru: 1500-1600 mm; viteza mecanica: 100 m/min). Masina este echipata cu :

- Sistem de formare cu sita plana - Partea preselor, formata din trei prese dintre care una offset. - Sistem de uscare cu cilindrii uscatori, format din 11 cilindri uscatori - Un cilindru racitor si 6 cilindri uscatori flanela Ø 1000 mm. - Sistem de uscare, tip tunel, utilizat pentru fabricarea cartoanelor filtrante si avand

o capacitate max. de 600 t/an. - Calandru cu patru valturi. - Sistem de vacuum cu pompe de vacuum. - infasurator, Ømax. = 1000 mm

Page 12: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

In 2007 masina de hartie a fost dotata cu un valt watermark pentru fabricarea hartiei filigran.

Comparativ cu masinile industriale de fabricare hartii si cartoane, masina respectiva are o capacitate foarte mica, un grad scazut de automatizare, ocazionand costuri mai ridicate de exploatare si o productivitate redusa.

• Instalatia de preparare material este conceputa pentru prelucrarea de celuloza albita sulfat, din lemn de rasinoase si celuloza din lemn de foioase cca. 10-12 t/zi. Instalatia include utilaje de macinare, de tipul holendrelor (pentru macinare menajata) si a morilor conice, precum si echipamente uzuale pentru sortare pasta. Si aceasta instalatie este de complexitate mai ridicata si cu productivitate apreciabil mai redusa, comparativ cu instalatiile industriale. Deprecierea instalatiei, ingloband uzura morala (caracter experimental, automatizare redusa, etc.) si uzura fizica este actualmente de cca. 65 %.

Ø ACTIVITATEA DE CONSULTANTA – DEZVOLTARE Avand in vedere specificul activitatii de consultanta - dezvoltare, echipamentele din dotare

sunt in principal : calculatoare, imprimante, periferice, aparate de multiplicat, aparate pentru legatorie si mobilier.

In prezent institutul detine cca. 75 calculatoare personale, intre care aprox. 50 sunt legate in reteaua Novell, 12 Laptop-uri, 30 imprimante locale (matriciale si cu jet de cerneala sau laser), o imprimanta de retea, un plotter format A2 si un plotter format A1.

Pe langa acestea, institutul s-a dotat cu aparate specifice de masura, control si diagnosticare, necesare activitatilor de expertiza tehnica, cum ar fi: aparat pentru controlul starii utilajelor dinamice (analiza starii rulmentilor, a filmului de lubrifiant si a conditiilor de ungere, masurarea turatiei, a nivelului de zgomot), aparat pentru analiza vibratiilor, aparat pentru masurarea ultrasonica a grosimilor, masurarea umiditatii, aparat detector multigaz, aparat pentru analiza vitezei, umiditatii si temperaturii aerului, etc. Acestea au fost achizitionate de la firme consacrate in domeniu, avand o precizie corespunzatoare.

Dotarea institutului pentru multiplicare documentatie este formata din: 9 copiatoare format A4/A3, un copiator A0, un multiplicator digital, doua plottere, aparat de legat.

PREZENTAREA SUCCINTA A PROCESULUI DE PRODUCTIE SI DE REALIZARE A SERVICIILOR

CERCETARE Lucrarile au, in general, caracter aplicativ si vizeaza perfectionarea tehnologiilor existente,

stabilirea de tehnologii noi cu efecte poluante reduse, definirea caracteristicilor produselor papetare, realizarea unor sortimente noi, masuratori privind factorii de mediu si elementele poluante.

Aceste lucrari se efectueaza pe baza temelor convenite cu beneficiarii directi sau a tematicilor specifice, prevazute in programele nationale de cercetare-dezvoltare, finantate din fonduri publice.

Tipurile de lucrari de cercetare-dezvoltare, conform O.G. nr. 57/2002 si H.G. nr. 1579/2002 sunt:

• cercetare fundamentala • cercetare industriala • dezvoltare tehnologica • transfer tehnologic Dependent de natura obiectivelor lucrarilor si de complexitatea acestora, se constituie grupe

adecvate de cercetatori avand specializari specifice. Coordonatorul grupului (directorul de proiect) asigura si managementul desfasurarii lucrarii pana la avizarea finala a acesteia in consiliul tehnico-stiintific al institutului si obtinerea acceptului beneficiarului.

Page 13: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Din 2000 CEPROHART participa in calitate de coordonator sau partener la un numar de proiecte complexe in cadrul programelor de cercetare - dezvoltare: INFRAS, MENER, RELANSIN, CEEX, PNCDI-2, plan sectorial MEF, etc.

MICROPRODUCTIE Procesele tehnologice pentru producerea sortimentelor fabricate curent sunt cele clasice.

Tehnologiile de obtinere a placilor filtrante si hartiei securizate sunt proprii societatii CEPROHART si ca urmare, nu este oportun a fi descrise.

Dupa cum s-a mai prezentat, pentru realizarea sortimentelor speciale se utilizeaza pe langa instalatia experimentala de fabricare hartii sau cartoane tehnice si instalatiile pilot sau micropilot aferente activitatii de cercetare.

DEZVOLTARE – CONSULTANTA Sistemul de organizare al institutului cuprinde un departament de inginerie cu doua

colective de proiectanti grupate dupa specializarea acestora si dupa necesitatea elaborarii documentatiilor de proiectare complete.

Tipurile de lucrari de dezvoltare – consultanta care se elaboreaza sunt : • Studii de diverse tipuri (de piata, de evaluare, de restructurare, de prefezabilitate, de

fezabilitate, de impact de mediu, etc); • Inginerie de baza pentru specialitatile : tehnologie, automatizare, electrice si mediu

(inginerie tehnologica, conceptii de automatizare, inginerie de automatizare, elaborare softuri dedicate, etc)

• Inginerie de detaliu (proiecte tehnice, documentatii pentru autorizare construire, detalii de executie, etc);

• Documentatii de mediu (bilanturi de mediu, rapoarte de amplasament, documentatii de inchidere, documentatii de dezafectare,etc).

In prezent exista S.C. CEPROHART S.A. Braila cuprinde urmatoarele departamente si

colective de specialisti : Ø Departamentul CERCETARE, avand in subordine :

• Colectiv Suceava; • Colectiv Braila.

Ø Departamentul INGINERIE, avand in subordine:

• Colectivul Tehnologie; • Colectivul Instalatii, evaluari si instruiri.

Pentru a realiza un schimb rapid de informatii interdepartamental si in acelasi timp pentru a

se economisi resursele calculatoarelor, s-a realizat reteaua locala Novell conectata la INTERNET.

Listarea se realizeaza pe imprimante locale sau pe multiplicatorul digital de retea. Pentru planse realizate in AutoCAD, tiparirea se realizeaza pe un ploter format A1 sau format A2.

In prezent exista o biblioteca cu adrese e-mail si pagini web din domeniu pentru a putea accesa rapid informatiile dorite.

In anul 1996, S.C. CEPROHART S.A. Braila a lansat programul privind implementarea managementului calitatii pentru activitatea proprie in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001, detinand in prezent certificat ISO 9001:2000 si din anul 2005 sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2004 de catre LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE – Londra.

Activitatea din domeniul dezvoltarii si consultantei consta in : elaborarea de documentatii

pentru instalatii de fabricare a celulozei si hartiei, proiecte de inginerie tehnologica, proiecte si detalii de executie pentru constructii industriale si speciale, instalatii termoenergetice inclusiv verificare si avizare conforma ISCIR, gospodarii de depozitare si distributie combustibil, instalatii

Page 14: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

electrice, instalatii AMCR, tratari si alimentari cu apa, canalizari, epurare ape uzate, studii si cercetari de piata, studii de restructurare si de oportunitate, studii de prefezabilitate si de fezabilitate pentru lucrari de modernizare, retehnologizare, evaluari de societati comerciale, active si mijloace fixe din cadrul acestora, inclusiv evaluari de afaceri, studii de impact asupra mediului, documentatii privind ingineria calitatii si implementarea sistemului de asigurare a calitatii, documentatii privind ingineria mediului (bilanturi de mediu) si pentru sisteme de management de mediu conf. ISO 14000, documentatii de executie pentru utilaje specifice industriei de celuloza si hartie, precum si de modernizare a acestora inclusiv verificarea conforma ISCIR, expertizari de instalatii, asistenta tehnica la beneficiari pentru realizarea lucrarilor de constructii – montaj si/sau rezolvarea unor probleme legate de exploatarea si repararea unor instalatii din dotare, etc.

Se mentioneaza ca in prezent cca. 90 % din operatiunile aferente elaborarii lucrarilor de

dezvoltare – consultanta se realizeaza cu utilizarea tehnicii de calcul. in acest sens au fost achizitionate licente pentru anumite produse program, specifice proiectarii asistate de calculator cum sunt : Microsoft Word, Excel, Access, Corel Draw, AutoCAD, PRO97, Works, Microsoft Back Office, Cadworks Pipe, Microsoft Windows XP si Office XP.

In acelasi timp, prin specialistii proprii, s-au realizat si dezvoltat programe particularizate si

baze de date pentru industria de celuloza si hartie, cum sunt : - bilanturi materiale si energetice la instalatiile de fierbere celuloza, de spalare celuloza,

de sortare celuloza, de albire celuloza, de evaporare lesie neagra si la cazanele de regenerare saruri sodice;

- soft pentru urmarire parametri tehnologici la masina de hartie; - soft pentru calculul zidariilor - baze de date tehnice si grafice pentru o parte din liniile tehnologice proiectate; - baze de date privind productiile si consumurile specifice ale unitatilor din sectorul de celuloza si hartie. Pe activitati, productia realizata in ultimii 5 ani se prezinta astfel:

Productie realizata ( mii RON/ an) Activitati 2006 2007 2008 2009 2010 Cercetare-dezvoltare si microproductie pe instalatii experimentale

6.515,4 3.883,0 6.263,4 4.468,8 6.640,0

Venituri din imobilizari - 2.527,3

Alte activitati (inchirieri, magazin, activ.com.etc.) 358,1 248,0 231,0 211,2 1.032,4

TOTAL VENITURI 6.068,7 6.873,5 6.658,3 6.494,4 7.672,4

1.1.3. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Numarul total de salariati la data de 31.12.2010 este: 90 , din care :

(a) Conducere: 4 (b) Personal cercetare, consultanta, proiectare, microproductie pe instalatii experimentale si alte categorii: 86 din care: - cu studii superioare: 59 - cu studii medii ; 9 (c) Personal muncitor: 18

La data de 31.12.2010 societatea avea urmatoarea structura a celor 90 angajati:

Page 15: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Categoria de personal Numar % Total, din care: 90 - conducere 4 - productie 35 - cercetare 17 - marketing/desfacere 4 - administrativ 10 - proiectare 20 Total personal 69 din care: 45 Femei Varsta medie 49 Studii: - Superioare 59 - Medii 13 - Generale 18 Personal atestat 29 - Cercetator Stiintific gradul I - - Cercetator Stiintific gradul II 1 - Cercetator Stiintific gradul III 14 - Cercetator Stiintific 2 - Ing. de Dezvoltare Tehnologica gradul I

1

- Ing. de Dezvoltare Tehnologica gradul II

7

- Ing. de Dezvoltare Tehnologica gradul III

4

din care Doctori: 2 Programe si actiuni intreprinse/organizate in vederea pregatirii continue si initiale privind formarea profesionala si logistica/infrastructura aferenta In cadrul SC CEPROHART S.A. activeaza comisia de pregatire profesionala care avizeaza si organizeaza anual cursuri de perfectionare profesionala pentru personalul adult din diverse domenii de activitate, atat in cadrul centrelor de instruire si pregatire personal specializate, la sediile altor societati organizatoare de cursuri de pregatire profesionala, cat si la sediul S.C. CEPROHART S.A. Până în prezent Ceprohart este autorizat de Consiliul Naţional al Formării Profesionale a Adulţilorr pentru următoarele cursuri de instruire:

1. AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂŢII – program de specializare, durata 80 ore

2. AUDITOR DE MEDIU – program de specializare, durata 80 ore

3. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE – program de iniţiere, durata 60 ore

4. OPERATOR ÎN DOMENIUL PROIECTĂRII ASISTATE DE CALCULATOR – program de iniţiere, durata 60 ore

5. COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ – program de iniţiere, durata 60 ore

6. COMPETENŢE ANTREPRENORIALE – program de iniţiere, durata 40 ore

7. MANAGER DE PROIECT – program de specializare, durata 80 ore

8. AGENT VÂNZĂRI – program de perfecţionare, durata 80 ore (în curs de autorizare)

Page 16: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Principalele exporturi

Exporturile societatii au avut un caracter conjunctural, fiind efectuate ca urmare a unor oportunitati aparute, avand valori nesemnificative. Prezentarea avantajelor si a punctelor slabe, a oportunitatilor si a riscurilor pentru societatea comerciala. A) Puncte tari

• Produsele si piata * Este unicul institut de cercetare-dezvoltare-consultanta din Romania specializat in celuloza si hartie, avand legaturi traditionale cu toate societatile comerciale din sectorul industrial respectiv cu institutii si organizatii de cercetare in celuloza si hartie din Uniunea Europeana * Are in prezent exclusivitate in ceea ce priveste fabricarea si livrarea pe piata interna a unor sortimente speciale de hartii si cartoane tehnice, cum sunt placile filtrante pentru lichide alimentare, hartii de valoare si hartii electroizolante * Prin structura actuala de personal, documentatiile si informatiile detinute, este in masura sa realizeze cercetari aplicative si documentatii complete pentru investitii de dezvoltare-modernizare a capacitatilor de productie din cadrul sectorului de celuloza si hartie. Deasemenea, poate participa cu bune rezultate la realizarea unor lucrari din programele nationale sau sectoriale de cercetare-dezvoltare, finantate din fonduri publice; * Participarea cercetatorilor la activitatea de microproductie permite o mai buna utilizare a personalului si realizarea in termene relativ scurte de produse noi sau imbunatatirea raportului calitate-pret la cele fabricate curent. * Pe baza specializarii adecvate a personalului si obtinerea de abilitati sau atestari suplimentare, poate sa-si extinda activitatea in domenii de actualitate, cum ar fi : protectia mediului, protectia muncii, ingineria calitatii, instruirea si perfectionarea personalului, etc.

• Productia si serviciile in ansamblu * Din punct de vedere al distributiei teritoriale a centrelor de activitate, societatea prezinta atat la sediul principal, cat si la filialele din tara, amplasamente favorabile, situate in apropierea societatilor comerciale din sectorul celulozei si hartiei. * Prin structura, pregatirea personalului si a bazei de date detinute, societatea este in masura sa realizeze cercetari aplicative si documentatii complete pentru investitii complexe de dezvoltare-modernizare a capacitatilor de productie din sector. * Participarea cercetatorilor la activitatea de microproductie permite operationalizarea perfectionarii tehnologiilor si a imbunatatirii calitatii produselor. * Urmare a specializarii personalului in domenii conexe, societatea poate efectua unele lucrari si pentru societati comerciale din alte sectoare de activitate ale industriei: protectia mediului, protectia muncii, ingineria calitatii, instruirea si perfectionarea personalului, constructii-arhitectura, apa-canal, instalatii termoenergetice, instalatii electrice si AMCR, etc.

• Structura organizatorica/management, calitatea fortei de munca * Existenta unei structuri de organizare flexibile, eficiente; * Conducerea operativa specializata, cu experienta si coerenta; * Personal de cercetare – dezvoltare foarte bine pregatit profesional si cu atestari multiple * Compartimentele functionale sunt dimensionate adecvat necesitatilor firmei * Relatii salariati – administratie precis reglementate prin contracte specifice. * Atitudine cooperanta din partea salariatilor/sindicatului

• Activitatea economico – financiara * solvabilitate patrimoniala * tendinta de imbunatatire a duratelor de rotatie a activelor, a capitalului propriu si a clientilor * durata de achitare a obligatiilor * mentinerea unui nivel ridicat al ratei valorii adaugate.

Page 17: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

B) Puncte slabe • Produsele si piata

* Dependenta veniturilor din activitatea de productie, si implicit a viabilitatii structurii existente pentru aceasta, de productia pe statiile pilot experimentale de produse de serie mica ;

* Activitatea de marketing si promotionala insuficient dezvoltata fata de cerintele economiei concurentiale;

* Cunoasterea limitata a micilor concurenti cu capital privat si a prestatiilor efectuate de acestia in decursul timpului pentru societatile comerciale din sectorul de celuloza si hartie;

• Productia si serviciile in ansamblu * Dependenta sectoarelor de cercetare-microproductie, amplasate in incinta unor

societati comerciale din sector, in asigurarea cu utilitatile necesare; * Insuficienta aparaturii laboratoarelor de cercetare, precum si uzura avansata fizica

si morala a unor dotari existente; • Structura organizatorica/manageriala, calitatea fortei de munca

* Structura personalului care asigura abordarea documentatiilor pentru investitii complexe, este dimensionata la un minim necesar, astfel incat o noua restructurare de personal ar putea conduce la nesatisfacerea cerintelor in desfasurarea unor asemenea tipuri de lucrari de cercetare-dezvoltare;

* Disiparea eforturilor manageriale cu activitati curente; * Personalul de cercetare – dezvoltare are media de varsta avansata.

• Activitatea economico – financiara * lichiditate redusa si insuficienta disponibilitatilor banesti * nivelul insuficient al utilizarii capitalului propriu; * volumul mare al creantelor si dependenta fata de clienti; * reducerea eficientei exploatarii; * remunerarea redusa a capitalului investit.

C) Oportunitati * Posibilitatea achizitiei in cadrul proiectelor complexe finantate prin PNCDI 2 de

echipamente complexe si soft-uri aferente sistemului informatic existent pentru pentru dotarea laboratoarelor si birourilor de proiectare si consultanta cu efect de crestere a productivitatii muncii in activitatea de cfercetare – dezvoltare - consultanta.

* Valorificarea oportunitatilor de finantare a activitatii de cercetare-dezvoltare din PNCDI-2 si Fondul Structural POS-CCE

* Accesarea de catre societatile comerciale din sector a fondurilor structurale pentru necesitati tehnologice si de mediu largeste portofoliul de lucrari de cercetare – dezvoltare.

D) Riscuri * Lipsa fondurilor de investitii la unele societati comerciale importante din sector

care ar putea conduce la restragerea cerintelor pentru lucrari de cercetare-dezvoltare specifice;

* Reducerea fondurilor alocate pentru cercetare prin PNCDI 2 si dificultatea accesarii fondurilor de la buget aferente Programului National de Cercetare-Dezvoltare-Inovare poate restrange numarul personalului de cercetare-dezvoltare din institut ;

* Tendinta societatilor comerciale din sector de a utiliza servicii de proiectare-consultanta din partea furnizorilor externi de echipamente pentru modernizari, echipamente care nu se fabrica in tara. Prin aceasta se limiteaza posibilitatile institutului de a participa cu servicii specifice la realizarea modernizarilor. Privatizarea societatilor comerciale din sector cu participarea capitalului strain poate amplifica aceasta tendinta.

* Modificarea in perspectiva a tehnologiilor de filtrare a lichidelor alimentare, precum si realizarea de catre alti agenti economici a unor instalatii mici de producere a hartiilor securizate, situatie in care CEPROHART S.A. poate pierde exclusivitatea pe care o

Page 18: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

detine actualmente in fabricarea acestui sortiment de hartie, precum si a placilor filtrante celulozice.

* inchiderea unor capacitati, in special de fabricare celuloza si paste semichimice, datorita constrangerilor de mediu.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE 2.1. Descrierea pozitiei geografice a S.C. Societatea comerciala CEPROHART S.A. Braila este amplasata astfel:

Ø Sediul principal (sectia proiectare) in Braila, b-dul A. I. Cuza nr. 3.

Ø Punctele de lucru ale societatii sunt amplasate astfel: - Sectia Microproductie Braila + Cercetare Braila, sos. Vizirului km. 10 - Sectia Cercetare Braila, pe platforma industriala CELHART-DONARIS, sos. Vizirului km. 10, in incinta S.C. CELHART-DONARIS Braila - Sucursala Cercetare Suceava pe platforma industriala AMBRO Suceava, Calea Unirii nr. 24, in incinta S.C. AMBRO S.A. Suceava

Sediul principal este amplasat in zona centrala a municipiului Braila, in apropierea falezei Dunarii iar punctul de lucru “Sectia microproductie + cercetare” este amplasat pe platforma industriala CELHART-DONARIS Braila.

Sectia Cercetare Braila este amplasata in platforma industriala CELHART-DONARIS Braila.

Sucursala Suceava este amplasata in incinta societatii comerciale AMBRO S.A. Suceava (amplasare captiva), avand drept de acces si teren in cota-parte indiviza.

Societatea comerciala isi desfasoara activitatea pe urmatoarele amplasamente: 1. Sediul administrativ si sectia Proiectare, pentru activitatea de proiectare-

dezvoltare-consultanta, in Braila, B-dul A. I. Cuza nr. 3 2. Sectia Microproductie + Cercetare Braila, sos. Vizirului km. 10, pentru activitatea

de cercetare si microproductie hartii speciale si tehnice 3. Sectia Cercetare Braila, sos. Vizirului km. 10, in incinta societatii comerciale

Celhart Donaris S.A. Braila, pentru activitatea de cercetare Braila 4. Sectia Cercetare Suceava, Calea Unirii nr. 24, in incinta societatii comerciale

AMBRO S.A. Suceava, pentru activitatea de cercetare Suceava 2.2. TerenuriIe

Societatea detine urmatoarele certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emise de Ministerul Industriilor :

1. Seria M 03 nr. 2450 din 22.11.1995 pentru suprafata de 2.449 mp. modificat prin Decizia civila nr. 187/15.11.2007 a Tribunalului Braila la 2.091 mp. 2. Seria M 03 nr. 2473 din 29.11.1995 pentru suprafata de 8.159 mp. 3. Seria M 03 nr. 2507 din 14.12.1995 pentru suprafata de 5.715 mp. 4. Seria M 03 nr. 2434 din 19.12.1995 pentru suprafata de 619 mp. 5. Seria M 03 nr. 2151 din 02.08.1995 pentru suprafata de 1.563 mp.

Page 19: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Situatia actuala a terenurilor detinute este urmatoarea :

Nr. crt.

Amplasare

Suprafata conform

Certificat de proprietate

(m.p.)

Suprafata ramasa,

inregistrata in Cartea funciara

(m.p.)

Destinatie

Valoarea contabila la

ultima balanta

incheiata (RON)

Situatia juridica.

Certificat de proprietate/

Carte funciara

0 1 2 3 4 5 6 1. Braila,

B-dul A.I.Cuza nr. 3

2.449 2.091 Conf.

Decizia civila nr.

187/15.11.2007 a

Tribunalului Braila

Sediu + Sectia Proiectare

4.948

Certificat de proprietate seria M 03 nr. 2450 / 22.11.1995 C.F. nr. 9382/N

2. Braila, sos. Vizirului km. 10

5.715 din care:

- 100 mp. cota-parte indiviza

5.715 din care: - 100 mp. cota-parte

indiviza

Sectia Cercetare Braila

6.286 Certificat de proprietate seria M 03 nr. 2507 / 14.12.1995 C.F. nr. 9542/N

3. Braila, sos. Vizirului km. 10

8.159 din care:

- 20 mp. cota-parte indiviza

8.159 din care: - 20 mp.

cota-parte indiviza

Sectia Micro-productie Braila

8.975 Certificat de proprietate seria M 03 nr. 2473 / 29.11.1995 C.F. nr. 9383/N

4. Suceava, Calea Unirii nr. 24

619 din care:

- 53 mp. cota-parte indiviza

619 din care:

- 53 mp. cota-parte indiviza

Sectia Cercetare Suceava

1.795 Certificat de proprietate seria M 03 nr. 2434 / 19.12.1995 C.F. nr. ......... Suceava

5. Constanta, str. Celulozei nr. 6

1.563 din care:

- 39 mp. cota-parte indiviza

1.530 Sectia Micro-productie Constanta

4.162

Certificat de proprietate seria M 03 nr. 2151 / 02.08.1995 C.F. nr. 107303/ Constanta

TOTAL 18.466 17.844,18 26.166 1.1.13. Proprietati ale societatii comerciale care sunt provenite prin nationalizare si/sau care sunt posibil revendicabile

Asupra terenului inscris in Cartea funciara nr. 9382/N a localitatii Braila, numar cadastral provizoriu 4559, a existat litigiul inregistrat cu nr. 25031 din 12.07.2007 avand ca obiect suprafata de 358 mp., teren revendicat de Vidrighin Julieta.

Prin Decizia Civila nr. 187 din 15.11.2007 a Tribunalului Braila se admite apelul formulat de Vidrighin Julieta, respectiv rectificarea cu 358 mp. a suprafetei de teren proprietate CEPROHART, aceasta fiind conform incheierii de rectificare nr. 2287/22.10.2004 a Biroului de carte funciara de 2.091 mp. real masurata.

Page 20: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

2.3. Cladiri principale/Active A. Cladiri principale S.C. CEPROHART S.A. Braila detine cladiri avand o suprafata totala construita de 5.554 mp. si suprafata totala desfasurata de 18.770 mp.

Suprafaţa (mp)

Nr. crt.

Denumire Nr. Inv.

Amplasare Construită Desfăşurată

An PIF

Valoarea contabila Valoarea rămasă

neamort. la 31.12.2010

Conf. HG500/94 - lei RON -

Situaţia juridicã

0 1 2 3 4 5 6 7 1. Sediu + atelier

proiectare Nr.inv.: 15

Brăila, b-dul. A.I. Cuza nr.3

692 2.763 1976 77.833 39.636

Proprietate Carte funciară nr. 9382

Microproducţie- Clădire instal. de tratare la suprafaţă şi laboratoare Nr.inv.: 20

1989 39.669 25.775

Proprietate Carte funciară nr. 9383

Microproducţie- Clădire instal. de preparare a materialelor Nr.inv.: 21

1989 14.488 9.411

Proprietate Carte funciară nr. 9383

Microproducţie- Clădire instal. de fabricat h@rtie Nr.inv.: 22

1989 46.908 30.477

Proprietate Carte funciară nr. 9383

2.

Microproducţie- Clădire instal. de mercerizare Nr.inv.: 23

Brăila, şos. Brăila-Viziru km. 10

3.190 9.569

1992 32.020 21.079

Proprietate Carte funciară nr. 9383

Microproducţie - Clădire centrala termică Nr.inv.: 35

69 69 2004 60.678 52.627

Proprietate

3. Cercetare - Staţie pilot epurare ape Nr.inv.: 12

Brăila, şos. Brăila-Viziru km. 10

648 1.944 1967 17.184 6.917

Proprietate CF nr.9542

4. Cercetare - Staţie pilot fabriare h@rtie Nr.inv.: 14

Brăila, şos. Brăila-Viziru km. 10

328 984 1977 15.749 2.414

Proprietate CF nr.9542

5. Cercetare - Clădire cercetare, staţie pilot Nr.inv.: 30

Suceava Calea Unirii nr. 24

404 1.212 1987 32.800 21.394

Proprietate

Page 21: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

6. Microproducţie- Clădire instalaţie micropilot Nr.inv.: 24

Constan-ţa, str. Celulo-zei nr. 6

361 940 1989 21.000 13.504

Proprietate

T O T A L 5.554 17.412 358.332 223.234

Ultima reevaluare a terenurilor s-a efectuat conform H.G. 500 / 1996. 1.2.3. Investitii 1.2.3.1. Investitii in curs Nr. crt. Descrierea Valoarea totala

(mii lei) %

realizat Data

finalizarii - Instalatie de

incalzire 140.000 58.000 15.05.2011

1.2.3.2 Estimarea investitiilor pentru modernizare/retehnologizare.

Pentru mentinerea capacitatilor de productie si modernizare instalatiilor existente sunt necesare urmatoarele lucrari de investitii in perioada 2010 – 2012: Sectia Proiectare

Ø Completarea si actualizarea tehnicii de calcul (echipamente + soft) o Monitoare 17” – 10 buc. o Calculatoare – 10 buc. o Software (CADMATIC, AUTOCAD, E-PLAN; etc.)

Valoare totala, estimata : 71.500 Euro

Sectia Cercetare

Ø Laborator Încercari fizico-mecanice o Aparat pentru determinarea rezistentei la smulgere a hârtiei cu anexa

pentru determinarea gradului de prafuire. o Aparat electronic pentru determinarea netezimii hârtiei tip Bekk. o Aparat pentru determinarea coeficientului de frecare static si dinamic al

hârtiei. o Aparat pentru determinarea rezistentei la sfâsiere a hârtiei si cartonului o Microscop electronic cu baleaj o Aparat pentru determinarea porozitatii si rugozitatii hârtiei si cartonului

Bendsten o Presa de laborator pentru componentele cartonului ondulat (Crush

tester) cu accesorii RCT, ECT, CCT, CMT. o Presa pentru testarea rezistentei cutiilor de carton ondulat

Ø Laborator de protectia mediului si analize chimice

o Gaz cromatograf o Analizor pentru determinarea indicilor de poluare din aer. o Baie de nisip o Nisa de laborator

Ø Laborator paste fibroase

o Moara de macinare Jokro o Aparat pentru clasarea fibrelor celulozice Bauer McNett (4 trepte de

clasare) o Balante analitice.

Page 22: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Ø Laborator tehnologie - paste de cretare o Agitator cu viteza variabila pentru solutii concentrate. o Aparat pentru determinarea dimensiunii particulelor de pigment.

Ø Laborator fierbere - albire o Aparat pentru determinare AOX.

Valoare totala, estimata : 350.000 Euro

Sectia Microproductie

Ø Modernizarea etapizata a masinii de hartie (pompe de medie consistent si agitatoare, pompe vacuum, cleenere, automatizare, convertizoare, electromotoare, reductoare, aparatura laborator, etc.)

Ø Modernizarea etapizata a masinii de hartie (QCS; PLC; calandru masina, cutit, echipamente pentru hartii speciale, valturi cu filigran, ghilotina, masina pentru ambalare hartie, etc.)

Ø Reabilitarea termica cladire laboratoare si birouri

Valoare totala estimata : 3.000.000 Euro Valoarea totala a investitiilor necesare, estimate, pentru modernizarea/retehnologizarea activitatilor S.C. CEPROHART S.A. Braila se ridica la cca : 3.421.500 Euro Volumul investitiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor de mediu si realizarii prevederilor programelor de conformare cuprinse in Avizele de mediu pentru privatizare.

Total: 950 mii Euro. Participari la alte societati comerciale: Nu este cazul. Bunurile imobile ipotecate

a) Ipotecă: Teren in suprafata de 814 mp. si “Hala mercerizare” cu suprafata desfasurata de 2.160 mp. situate in Braila, Sos. Vizirului km 10 inregistrate in Cartea funciara nr. 9383/N a localitatii Braila, conform Contract de ipotecă nr. 1/13.01.2003 încheiat cu BRD Sucursala Brăila. Garanţie la Linia de credit în valoare de 660.000 RON pentru completare capital de lucru, conform Contractul de credit nr. 494 din 05.12.2006 încheiat cu BRD GROUPE SOCIETE GENERALE Sucursala Brăila.

b) Ipotecă: Asupra cotei indivize de teren in suprafata de 104,1 mp. Si asupra imobilului de tip administrativ inscris in CF nr.70724-C4-U4 a localitatii Braila cu nr.cadastral 4559-C1-U6 ,situat in Mun. Braila,B.dul A.I.Cuza nr.3,respectiv etajul 3 al constructiei C1-Cladire I.C.P.C.H.-Atelier Proiectare Braila –sediul administrativ, conform Contract de ipotecă nr. 3CST-SBZ/14.10.2009 încheiat cu BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI XIBANK S.A.Sucursala Buzau. Garanţie la Contractul de credit de investitii nr.3 CST-SBZ/14.10.2009 în valoare de 410.000 RON,pentru proiecte prioritare,pentru sustinerea si dezvoltare intreprinderilor mici si mijlocii , pentru realizarea proiectului de investitii –Modernizarea masinii de hartie pentru fabricarea hartiilor de valoare la Sectia de Instalatii Experimentale si Pilot- respectiv pentru plata sumei de 96.157 EUR ramasa de achitat firmei PAPCEL a.s. Cehia ,conform contract P-1142-00-0/23.03.2007.

Page 23: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

c) Ipotecă aprobata in AGEA din data de 07. 04.2011 , in curs de finalizare, asupra activului “Cladire instalatie de fabricat hartie” cu suprafata construita de 1913 mp. si suprafata desfasurata de 4.192 mp., avand nr. inv. 22, inclusiv terenul aferent avand suprafata de 5623 mp si este aferenta Instalatiei de fabricat hartie.

Valoarea contabila a activului este 46.908.20 lei, valoare actualizata conform HG 500/1994 denominata iar a terenului aferent de 697.6 lei conf.HG834/1991,respectiv valoarea ramasa la data de 28.02.2011 este de 30.999,54 lei,cu o pondere in valoarea ramasa a activelor corporale de 3.17%.

Activul propus este reprezentat de hala in care fuctioneaza Instalatia de fabricat hartie ,o constructie din beton armat si zidarie, avand instalatii electrice, apa , canalizare si de incalzire. Cladirea are suprafata construita de 1913 mp. si o suprafata desfasurata de 4.192 mp. avand un regim de inaltime P+2. Cladirea este situata in Braila, sos. Vizirului Km.10si terenul aferent cu suprafata de 5623 m.p.

Activul descris mai sus, inclusiv terenul aferent, propus pentru ipotecare, este proprietatea S.C. CEPROHART S.A. Braila conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria M03 nr. 2473 emis de Ministerul Industriilor la data de 29.11.1995; HGR nr. 227/25.08.1991; Procesului verbal de receptie a punerii in functiune incheiat la data de 15.01.1992; Incheiere nr. 13973/11.05.2010 a Biroului de Carte Funciara Braila si a schitelor si fiselor activului avizate de O.J.C.G.C. Braila la data de 07.05.2001.

Valoarea contabila a bunurilor mobile reprezentate de Instalatia de preparare material si Instalatia de fabricat hartie ,care constituie parti componente ale Masinii de hartie, propuse ca garantie in completare este 270.348 lei, valoare actualizata conform HG 500/1994,fiind amortizate 100% la 28.02.2011.

Ipoteca este constituita in favoarea EXIM BANK Suc. Buzau , in vederea obtinerii unei

scrisori de confort necesara contractarii Programului “Modernizarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare a S.C. CEPROHART S.A. Braila in vederea extinderii si diversificarii cercetarilor si productiei in domeniul produselor papetare speciale”si a unui credit de investitii ce reprezinta cofinantarea acestui proiect in valoare de 6.158.116 lei si a unui credit pe obiect de 2.373.284 lei.

Bunurile care fac obiectul contractelor de inchiriere

ANEXA 13

Principalele suprafeţe închiriate în anul 2010 le prezentăm în anexa 13.

Nr. crt DENUMIREA SOCIETATII Suprafata

(mp) Nr. contract

1 S.C. IFPTR S.R.L. Miecurea Ciuc 65,5 2330/26.06.2007 2 ARR – AG Braila 82,1 3444/26.10.2001 3 EXEC. JUD. TURCU GEORGE 25,0 2754/03.11.2002 4 CAB.AVOCAT POPARTAC 15,0 2205/01.07.2010 5 SC BRIST TEHNIC SRL 15,5 3694/02.10.2008 7 SC DAROMET SRL 43,4 4165/22.12.2010 8 SC DENTOCOS SRL Braila 23,73 2312/1-7/2004 9 SC TEROL PROD SRLBraila 22,08 2329/25.06.2007

10 PF GRAMESCU ANA MARIA Braila 20,4 3666/02.10.2008 11 SC P&P.TCH.BUC. 36,0 2204/01.07.2010 13 SC LIANSIO SRL 5,5 2189/29.06.2010 14 SC PAPER MARINE 107,0 2048/15.06.2010

TOTAL 461,21

Page 24: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

• cu clauză de prelungire sau reziliere de ambele părţi cu anunţ prealabil Pe toata durata inchirierii, locatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile

consumate pentru desfasurarea activitatii, precum si pentru eventualele prestari de servicii ce i se fac de catre locator. Bunurile care fac obiectul contractelor de asociere in participatiune

Nu este cazul. Bunurile care fac obiectul contractelor de leasing,

- Autoturism DACIA LOGAN L90 Ambition 1,6 L, cu valoarea de 11.807,91 Euro si 48

luni perioada de leasing, conform contractului de leasing nr. 71967 din 15.09.2007, incheiat cu RDI Leasing Romania IFN Bucuresti;

- Autoturism DACIA LOGAN VAN Pak Conf 1,6 L, cu valoarea de 9600,29 Euro si 48 luni perioada de leasing, conform contractului de leasing nr. 71968 din 15.09.2007, incheiat cu RDI Leasing Romania IFN Bucuresti;

- Autoturism OPEL/ASTRA CLASSIC/ 1,6 DOHC 16 V, cu valoarea de 9637,00 Euro si 36 luni perioada de leasing, conform contractului de leasing nr. 60842 din 22.11.2010, incheiat cu VB Leasing Romania IFN SA Bucuresti;

- Autoturism OPEL/ASTRA CLASSIC/ 1,6 DOHC 16 V, cu valoarea de 9637,00 Euro si 36 luni perioada de leasing, conform contractului de leasing nr. 60843 din 22.11.2010, incheiat cu VB Leasing Romania IFN SA Bucuresti; 2.13. Drepturile de proprietate industriala si intelectuala detinute (numar, titlu, perioada de valabilitate): * Licente. – Nu detine

* Brevete de inventie, inregistrate la OSIM

Nr. Crt.

Numar brevet Data inregistrarii TITLU BREVET

1 97643 02.07.1987 Procedeu de obtinere a hartiei de inregistrare pentru vitezometre

2 102889 19.01.1998 Hartie si cartoane cretate prin turnare si procedeu de obtinere

3 112039 20.09.2002

Placa filtranta de profunzime pe baza de fibre celulozice si procedeu de obtinere a acesteia

4 115893 12.03.1999 Procedeu de obtinere a unei hartii destinate tiparirii marcajelor de securizare sau documentelor de valoare

5 A/01014 03.12.2009 Hartii securizate si procedeu de obtinere a acestora,folosind ca elemente de securitate compozitia,amprenta inst.de fabricatie si culoarea specifica.

6 A/01013 03.12.2009 Hartie securizata si procedeu de obtinere a acesteia.

7 A/01058 18.12.2009 Hartie electroizolanta pentru utilizari tehnice si procedeu de obtinere a acesteia

* Marci de fabrica si comert. – Nu detine

* Desene si modele industriale. – Model filigran inregistrat OSIM

Page 25: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Autorizatii de functionare si acreditare detinute

Pentru activitatile desfasurate, S.C. CEPROHART S.A. Braila detine urmatoarele Autorizatii şi Certificate :

1. Certificat de Autorizare a Sistemului pentru Managementul Calităţii ISO 9001:2008, emis de SRAC CERT SRL Bucureşti, nr. 7154/08.05.2009;

2. Certificat de Autorizare a Sistemului pentru Managementul Mediului SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004), emis de SRAC CERT SRL Bucureşti, nr. 7154/08.05.2009;

3. Certificat de Acreditare nr. 196-L, conform ISO 17025:2005 pentru Laboratorul de Încercări Fizico- Mecanice, emis de RENAR România.

4. Certificat de Membru Asociat ANEVAR NR. F07/ 0020/ 7.12.2006; 5. Membru al Technical Association of Pulp and Paper Industry TAPPI - the leading

association for the pulp, paper, packaging and converting industries 6. Certificat de înregistrare în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia

mediului emis de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor la data de 15.12.2009

7. Autorizaţie nr. 000069/ 22.09.2005, emisă de MMSSF şi MEdC, pentru programul de formare profesională a adulţilor – curs de specializare „Auditor în domeniul calităţii”;

8. Autorizaţie nr. 000068/ 16.09.2005, emisă de MMSSF şi MEdC, pentru programul de formare profesională a adulţilor – curs de specializare „Auditor de mediu”.

9. Certificat de Acreditare pentru prestarea serviciilor de informare şi consiliere, servicii de mediere a muncii pe piaţa internă, emis de AJOFM Brăila, seria C, nr. 0000581/ 16.03.2005.

10. Autorizaţie nr.240/ 17.06.2008, emisă de MMSSF şi MEdC, pentru programul de formare profesională a adulţilor – Curs de iniţiere – „Operator introducere, validare şi prelucrare date”;

11. Autorizaţie nr.241/17.06.2008, emisă de MMSSF şi MEdC, pentru programul de formare profesională a adulţilor – Curs de iniţiere – „Comunicare în Limba engleză”

12. Autorizaţie nr. 227/9.06.2009 emisă de MMSSF şi MEdC, pentru programul de formare profesională a adulţilor – Curs de iniţiere – „Operator în domeniul proiectării asistate de calculator”

13. Autorizaţie nr. 243/23.06.2009 emisă de MMSSF şi MEdC, pentru programul de formare profesională a adulţilor – Curs de iniţiere – „Competenţe antreprenoriale”

14. Autorizaţie nr. 445/13.11.2009 emisă de MMSSF şi MEdC, pentru programul de formare profesională a adulţilor – Curs de specializare – „Manager proiect”

15. Autorizaţie de mediu nr. Nr. 65/15.04.2008 Litigii:

a) in calitate de parat (debitor)

Nr. crt. DENUMIRE SOCIETATE VALOAREA

LITIGIULUI MOTIVUL LITIGIULUI

1 EPURE VASILE 476.824 lei + foloase nerealizate

Drepturi Brevet inventie 2002-2008

2 EPURE VASILE Executare silita-SUSPENDATA

Drepturi banesti Brevet inventie-IN REJUDECARE

Page 26: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

O problema importanta privind situatia patrimoniala a institutului, consideram ca este

cea privind actiunea in instanta a fostului salariat Epure Vasile, care a solicitat drepturi banesti

pentru Brevet inventie, perioada 2002-2008, dosar solutionat in prima instanta de Tribunalul

Braila prin sentinta civila nr 831/2008 si la Curtea de Apel Galati prin sentinta civila nr.

220/A/08.07.2009, obligind SC Ceprohart la plata sumei de 476.824,32 lei + 32.755,5 lei

cheltuieli de judecata. SC Ceprohart si reclamantul Epure Vasile au formulat recurs la sentinta

mentionata la Inalta Curte de Justitie si Casatie. Prin decizia nr. 2857/ 7 mai 2010, Inalta Curte

de Casatie si Justitie a admis recursurile declarate de CEPROHART si de reclamantul Epure

Vasile impotriva deciziei nr. 220A din 8 iulie 2009 pronuntata de Curtea de Apel Galati – sectia

civila, a casat in parte decizia si a trimis cauza la aceeasi instanta pentru rejudecarea apelurilor.

Primul termen de judecata la Curtea de Apel Galati a fost anuntat pe data de 17 ianuarie 2011.

Sentinta civila nr. 220/A/08.07.2009 a Curtii de Apel Galati fiind definitiva, Vasile Epure a

solicitat inceperea executarii silite impotriva CEPROHART prin Biroul Executorului

Judecatoresc Turcu George care a scos la vanzare prin licitatie publica Imobilul proprietate a

SC CEPROHART Braila aflat la parterul cladirii situate pe B-dul Al. I. Cuza nr. 3. Imobilul

respectiv a fost evaluat la 818.720 lei (inclusiv TVA), conform Raport de evaluare intocmit de

Androiu Iulian Cosmin – expert evaluator ANEVAR.

In procesul verbal de licitatie din 17 05 2010 incheiat de Biroul Executorului

Judecatoresc Turcu George actele de executare au fost desfiintate de drept ca urmare a

deciziei nr. 2857/ 7 mai 2010 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. In anexa 16 redam Situatia

Litigiilor la 31.12.2010.

SITUATIA LITIGIILOR la 31.12.2010

a) in calitate de reclamant (creditor) Nr. Crt. Denumire societate Valoarea

litigiului Motivul litigiului

Obs.

1 COMERTUL ROMANESC Falticeni

3.332,00 In procedura de insolventa

Declaratie de creanta

2 PHOENIX SA Braila 4.760,00 In procedura de insolventa

Declaratie de creanta

3 FULGER SA Bragadiru 1.976,58 In procedura de insolventa

Declaratie de creanta RADIATA 06.01.2010

4 VALAHIA PRINTING Bucuresti

25.760,19 In procedura de insolventa

Declaratie de creanta RADIATA 23.03.2010

5 HABITAT GROUP Bucuresti

3.393,51 In procedura de insolventa

Declaratie de creanta

6 3I LOGISTIC Bucureti

1.469,65 In procedura de insolventa

Declaratie de creanta

7 COMSTERHORST IMPEX Bistrita

5.418,77 In procedura de insolventa

Declaratie de creanta

8 BIO BAGS FACTORY Baraolt

126,.504,46 Insolventa L.85/2006

Declaratie de creanta incasat 88.213,26 lei

9 LOGOS SRL Galati 3.594,85 In procedura de insolventa

Declaratie de creanta

10 CELROM Dr.T.Severinn

22.800,30 In procedura de insolventa

Declaratie de creanta

Page 27: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

11 CRAMELE DABULENI SRL Rosiori de Vede

7.057,25 In procedura de insolventa

Declaratie de creanta RADIATA 20.10.2010

12 U.A.T. Braila Directie Finantelor Publice

Impozite si taxe Platforma Chiscani

Conntestatie la exect. pt.18.673,00

SUSPENDAT

13 DGFP Braila In calitate de tert poprit pt. CET SA

Contestatie la executare

SOLUTIONATachitat debit–ramas fara obiect

14 FRUVIMED SA Medgidia 11.678,37 In procedura de insolventa

Declaratie de creanta

15. PERFECT RENAISSANCE Timisoara

187,42 In procedura de insolventa

Declaratie de creanta

16. EPURE VASILE si BEJ Turcu George

Anulare licitatie bun imobil

Contestatie la executare - licitatie

Solutionat Fond RECURS declarat de intim E.V.

17 M & M FLEXO Sf. Gheorghe

2.856,00 Somatie de plata Admis

c) Titluri emise impotriva societatii: Nu este cazul.

4.1.Conducerea societatii comerciale

Conducerea societatii este structurata pe niveluri:

- AGA – 2 membri: 1 membru AVAS + 1 membru SIF MOLDOVA

- CA – 3 membri: 2 membrii AVAS + 1 membru SIF MOLDOVA

Incepand cu 29.04.2009, luand act de demisia d-lui Jelea Bogdan si a d-nei Gorghiu

Alina, conform legii 441/2007, care modifica legea 31/1991, s-a constituit si ales un nou consiliu

de administratie cu urmatoarea componenta:

- Iacob Niculai - presedinte CA – reprezentant AVAS

-Nicolae Ramona Claudia- membru – reprezentant AVAS

- Săndica Chiriţă – membru – reprezentant SIF Moldova ,

Consiliu ce a fost revocat in AGA din 21.04.2010 ,si aprobat un nou CA:

- Bibicu Constantin - presedinte CA – reprezentant AVAS

-Gurlea Florin Florica- membru – reprezentant AVAS

- Săndica Chiriţă – membru – reprezentant SIF Moldova ,

a functionat pana la 01.11.2010 ,cand a fost revocat si aprobat un Consiliu de Administratie cu

urmatoare componenta ;

- Sarbu Constantin- presedinte CA – reprezentant AVAS

-Doroftei Nicolae - membru – reprezentant AVAS

- Săndica Chiriţă – membru – reprezentant SIF Moldova ,

Consiliul de Administratie reprezentat de dl Sarbu Constantin a incheiat contract de mandat cu

ing.Ghiorghe Gore, director general.

Menţionăm că societatea nu a încheiat acte juridce cu administratorii şi cu salariaţii.

De asemenea, au fost respectate prevederile art. 4 şi art. 6 din Regulamentul nr. 2/1996

al CNVM precum şi art. 123 OUG 28/2002 modificat prin legea 525/2002.

Page 28: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

4.2 Conducerea executivă conform organigramei aprobate în AGA a fost asigurată de:

- Dan Buteică – director general – contract de mandat

- Pena Botez – director economic

- Boris Andronic – director tehnic proiectare – dezvoltare-productie

- Nechita Petronela -director stiintific ,pina la data de 01 noiembrie 2010 ,cind in CA a

fost aprobata conducerea executiva astfel;

-Ghiorghe Gore- director general – contract de mandat

- Dan Buteică – director general -adjunct

- Boris Andronic – inginer sef

- Nechita Petronela – secretar stiintific

De asemenea, tot in AGA din 21.04.2010,in urma demisiei cenzorilor Sgircitu Stefan

si Rotaru Anca a fost revocata comisia de cenzori, fiind votata o noua componenta;

- ec. Mariana Popescu Craiova - propunere AVAS

- ec. Guzu Lucica - propunere AVAS

- ec. Vlad Mihaela - propunere SIF Moldova

Analiza situaţiei economico – financiare

Analiza situaţiei economico – financiare pe bază de bilanţ presupune analiza

patrimoniului, ca indicator economico – financiar, pe baza datelor prezentate în bilanţ din punct

de vedere al resurselor din care se finanţează, şi al mijloacelor economice de care dispune

firma, in timp ce analiza modalităţii de realizare a echilibrului financiar, precum şi treptele de

acumulare bănească, de rentabilitate a activităţii, se realizează pe baza datelor prezentate în

contul de profit şi pierdere.

De aceea considerăm că analiza activelor circulante trebuie să fie corelată cu analiza

mai aprofundată a activelor imobilizate, deoarece analiza dinamicii şi structurii patrimoniului se

caracterizează prin stabilirea relaţiilor dintre elementele patrimoniale şi evidenţierea

modificărilor calitative a mijloacelor economice şi surselor financiare.

Aceasta presupune investigarea elementelor bilanţiere în dinamică, a abaterilor faţă de

perioada anterioară, structura şi raporturile de echilibru şi proporţionalitate, care se analizează

pe bază de indici, şi care sintetic, pentru institutul nostru, în cadrul exerciţiului financiar 2009,

comparativ cu 2008, se prezintă astfel:

Page 29: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Anexa 1

Solduri Diferente % Structura DiferenteNr. crt. Den.grupei de activ

2009 2010 2009 2010 1 Active imobilizate(AI) 1.096.574 1.154.817 58.243 105,31 24,19 8,80 -15,39 din care; -imob.necorp. 31.860 14.139 -17.721 44,38 2,91 1,22 -1,68

-imob.corp.din care;(IC) 1.063.644 1.139.608 75.964 107,14 97,00 98,68 1,69

-mj.fixe 1.063.644 1.092.188 28.544 102,68 100,00 95,84 -4,16 -inv. In curs 0 47.420 47.420 0,00 4,16 4,16 -imob.financiare 1.070 1.070 100,00 2 Active circulante(AC) 3.436.355 11.960.931 8.524.576 348,07 75,81 91,20 15,39 din care; 0 -stocuri 1.870.397 1.885.719 15.322 100,82 54,43 15,77 -38,66 -creante 1.427.045 5.301.161 3.874.116 371,48 41,53 44,32 2,79 -inv.fin.pe termen scurt -casa si ct.la banci 138.913 4.371.597 4.232.684 3.147,00 4,04 36,55 32,51 -chelt. In avans 402.454 402.454 0,00 3,36 3,363 Active total (AT) 4.532.929 13.115.748 8.582.819 289,34 100,00 100,00 0,004 Cifra de afaceri 4.287.143 6.858.214 2.571.071 159,97 5 Capital social CS 697.347 697.347 0,0 100,00 6 Raport AC/AI 3,13 10,36 7,22 7 Raport MF/AC 0,31 0,09 -0,22

8 Rata de imobilizare AI/AT 0,24 0,09 -0,15

9 Nr.rotatii amijl.circ.CA/AC 0,95 0,52 -0,42

10 Gr.de utiliz.CS AT/CS 6,50 18,81 12,31 11 Capac. Tehnica 0,00 MF/AT*100 23,46 8,33 -15,14 IC/AT*100 23,46 8,69 -14,78

I. Analiza situaţiei financiar – patrimoniale

1. Analiza mijloacelor economice

Evoluţia mijloacelor economice care se regasesc în bilanţ, în elemente de activ cu

utilizare aciclică cuprinzând grupe de „Active imobilizate” şi elemente de activ cu utilizare ciclică,

în care se includ grupe de „Active circulante” în dinamica pe bază de indici, pentru anul 2010

este redată în Anexa 1.

Analizând comparativ situaţia anului 2010 cu cea a anului 2009 se constată o crestere

semnificativa a activelor totale , în volum valoric cu 8.671.414 lei, ponderea revenind activelor

circulante care au inregistrat o crestere valorica de 8.613.171 lei, în timp ce activele imobilizate

au crescut cu 58.243 lei, ceea ce corespunde unui ritm de crestere de 5,31%,fata de cea a

mijloacelor circulante care s-a triplat. În ceea ce priveşte modificarea structurii grupelor de

active a fost determinată de ritmurile diferite de creştere a acestora. Astfel,ca o consecinta

acresterii deosebite a mijloacelor circulante si structura activelor totale s-a modificat ponderea

mijloacelor circulante,crescand cu 15,45 concomitent cu scaderea ponderii activelor imobilizate

fata de anul precedent.

Page 30: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Ponderea activelor imobilizate este modestă, reprezentând 8,75% din activele

institutului, ceea ce dealtfel constituie un factor favorabil, întrucât imobilizarea unei părţi

importante din active în mijloace fixe, investiţii în curs şi titluri de participare, reflectă o

compoziţie fragilă a utilizării resurselor financiare.

În cadrul acestora o parte importantă o constituie mijloacele fixe care au înregistrat o

crestere a volumului cu 5,31 % faţă de anul precedent, si o crestere a ponderii cu 1,69%,

înregistrandu-se concomitent si o reducere valorica a imolizarilor necorporale cu 63,62% si

respectiv a ponderii cu 1,68%.O alta categorie a imobilizarilor corporale cu o pondere de 4,16%

o reprezinta investitii in curs ,care in cazul nostru se concretizeaza prin lucrarile incepute in

decembrie 2010 la instalatia de incalzire cu termen de finalizare trim.I 2011.

Toate aceste comentarii se confimă si de către indicatorii calculaţi în partea a II-a a

Anexei 1.

Astfel, desi volumul activelor imobilizate a inregistrat o crestere nesemnificativa cu o

reducere mai accentuata a ponderii ,a determinat o reducere a ratei de imobilizare cu 0,15 si a

raportului mijloace fixe/active circulante cu 0,22 în timp ce la activele circulante s-a inregistrat

o crestere a raportului active circulante/active imobilizate cu 7,3 concomitent cu reducerea

vitezei de rotatie cu 0,43. Calculand capacitatea tehnica prin prisma categoriei –mijloace fixe si

respectiv imobilizari corporale, se constata o reducere fata de anul precedent cu 15,19 si

respectiv 14,83 care se explica prin inregistrarea unui ritm mai rapid de crestere a

componentelor activelor circulante, respectiv creante si disponibilitati banesti, fenomen ce

sprijina afirmatia anterioara privind fragilitatea stabilitatii firmei.

Ponderea cea mai importantă a activelor totale ale institutului o reprezintă cealaltă

componentă, adică activele circulante, care au înregistrat o crestere consistenta ,triplindu-se

faţă de anul precedent depasirea valorica fiind de 8.613.171 lei. Structural, ponderea

activelor circulante a crescut cu 15,45%,pe seama componentelor sale in principal creante si

disponibilitati banesti.

Aprofundand analiza in structura a activelor circulante se constata ca, cresterea fost

determinată de cea a componentelor sale, a cresterii modeste stocurilor crestere

determinanta inregistrind creanţele,devansate insa de crestera atat in pondere cat si valoric a

componentei –disponibilitati banesti. Analiza mai profunda ne demonstreaza ca stagnarea

stocurilor a fost rezultat al politicii comerciale de aproduce numai pe baza de comenzi , ceea ce

a impus functionarea masinii numai 30 de zile in trim II si reluarea productiei la un volum ridicat

pe baza de contracte si comenzi ferme in trim.

4. Astfel, la sfarsitul anului 2010 se regasesc in stoc materii prime si materiale pentru

reluarea fabricatiei in trim I 2011 si produse finite care urmeaza sa fie livrate in prima parte a

anului 2011, conform contractelor negociate, precum si productie neterminata la cercetare si

proiectare.

Cresterea creanţelor s-a produs ca urmare a predarii unui volum mai mare de lucrari in

luna decembrie, majoritatea programelor avind termene de raportare in aceasta luna, precum si

Page 31: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

a volumului ridicat din productia lunilor noiembrie – decembrie livrat si facturat si cu termene de

plata in ianuarie 2011. Un alt element al activelor circulante cu importanta deosebita in

activitatea noastra il reprezinta disponibilitatile banesti care au inregistrat o crestere consistenta

fata de anul precedent, fenomen ce s-a realizat prin incasarea de la clienti conform contractelor

incheiate a sumelor necesare achitarii furnizorilor pentru folie holografica si utilaje de tiparit a

caror scadenta este in ianuarie 2011,acestea regasindu-se la finele anului in soldul contului

clienti. De altfel, după cum se ştie, bilantul ofera criterii de apreciere a situaţiei la un moment dat

ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că aceste fenomene nu s-au manifestat permanent în

activitatea noastră.

a) Situaţia stocurilor

Analizand în structură a activele circulante, un loc important se acordă componentei

Stocuri, care dealtfel are influenţă asupra tuturor laturilor activităţii economico-financiare şi care

se prezintă astfel:

Anexa 2 SITUATIA STOCURILOR

2009 2010 Nr.crt. Denumire

Val. Pondere Val. Pondere %

1 Materii prime si mat. 371.923 19,89 538.124 28,54 144,69

-mat.prime din import 100.980 27,15 158.068 29,37 156,534

-celuloza 216.629 58,25 308.546 57,34 142,431

-alte mat. Prime 54.314 14,60 71.510 13,29 131,66

2 Mat. Consumabile 219.521 11,74 247.761 13,14 112,86

3 Prod. in curs de exec. 161.502 8,64 130.192 6,90 80,61

-microprod. 161.502 100,00 41.209 31,65 25,52

-proiect.-cercetare 0 0,00 88.983 68,35

4 Semifabricate 71.111 3,80 104.121 5,52 146,4

5 Prod. finite si prod. la terti 984.578 52,65 780.492 41,39 79,27

6 Mat. de natura ob. de inventar. 57.018 3,05 55.269 2,93 96,93

7 Marfuri si ambalaje 1.448 0,08 2.042 0,11 141,02 8 Avansuri pt.cump.de stocuri 3.072 0,16 16.988 0,90 552,99 9 Produse aflate la terti 10.730 0,57

TOTAL 1.870.173 100,0 1.885.719 100 100,83

Din datele prezentate mai sus se constată o crestere modesta a stocurilor pe total cu

15.546 lei faţă de anul precedent cu mutaţii importante în structura lor. Astfel, cresterea în cea

mai mare parte se regăseşte la stocul de materii prime si materiale si cel de semifabricat, care

Page 32: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

au inregistrat cresteri semnificative fata de anul precedent, concomitent cu cresterea ponderii.

Reduceri de stocuri s-au inregistrat laproduse finite, productia neterminata, obiecte de inventar,

care au fost nesemnificative in comparatie cu cresterile evidentiate anterior. Pe total institut

indicele de crestere a stocurilor a fost influentat si de reducerea soldului productiei

neterminata,indeosebi la micriproductie, in acelasi timp inregistrindu-se cresterea ponderii

productiei neterminate la cercetare si proiectare –consultanta.

În ceea ce priveşte stocurile de materii prime şi materiale, deasemenea au inregistrat o

crestere de 44.69%fata de anul precedent, justificata fiind de necesitatea asigurarii cu materia

prima necesara fabricatiei din trim.I. 2011, celuloza si materiale auxiliare (coloranti,fibra, aditivi

etc.), care se procura din import, intrucit perioada de aprovizionare este mai mare si uneori

nesigura efectuindu-se prin intermediari, avind facilitati la plata prin stabilirea unui termen de

45-90 de zile, ponderea revenind celulozei .

Dealtfel, in atenţia managementului s-a regăsit permanent grija de a nu produce pe

stocuri, deoarece acestea reprezintă imobilizări financiare (materii prime, utilităţi, salarii, etc -

încorporate) dar situatia reala in anul 2010, s-a caracterizat prin oprirea masinii cu reluarea

fabricatiei la finele lunii februarie –aprilie , reluarea in trim ll si din nou oprire in trim. III, cu

reluarea productiei in trim.IV, cind au fost produse placi filtrante si hartii speciale necesare

satisfacerii pietii in trim I.2011, cind masina a fost din nou oprita. Faţă de situaţia existentă şi

prezentată la finele anului 2010, conducerea executivă a institutului cât şi cea operativă a

secţiei trebuie să ia măsuri concrete pentru reducerea stocurilor de produse, prin programarea

producţiei pe bază de comenzi ferme, produse rentabile – şi printr-un marketing mai agresiv

pentru câştigarea unor noi sectoare de piaţă, cât şi pentru noile produse ce intenţionăm a le

introduce în fabricaţie. Dealtfel, aceste actiuni au fost concretizate prin incheierea unor

contracte pentru hartia pentru bilete BINGO, contractarii hirtiei securizate cu IMPRIMERIA

NATIONALA care a inclus si fabricarea unor loturi de proba, precum si pentru hartii cu filigran

pentru diplome cu SC ROMDIDAC SA Bucuresti.

De asemenea, aprovizionarea cu materii prime şi materiale să se facă ritmic, la nivelul

necesar programului de fabricaţie – care s-a avut permanent în vedere – şi care prin folosirea

bună a fondurilor băneşti are influenţă asupra eficientizării utilizării activelor circulante şi implicit

asupra rezultatelor economice ale firmei.

Page 33: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

b) Situaţia creanţelor

O altă componentă a activelor circulante cu pondere semnificativă de 44,74% - o

reprezintă creanţele care au inregistrat o triplare valorica, fata de anul precedent. În vederea

analizei acestui element în structură se va sintetiza situaţia în Anexa 3.

Anexa 3 SITUATIA CREANTELOR

2009 2010 Nr. crt.

Denumire Val. Pondere Val. Pondere

%

1 Clienti 1.336.110 93,63 5.202.988 98,15 389,4

2 Alte creante din care; 90.935 6,37 98.173 1,85 108,0

-creante pers. si asig.soc. 0,0 0,00 0,0 0,00

-alte creante cu st. si inst. publ. 68.889 75,76 27.817 28,33 40,4

- debitori diversi 22.046 24,24 70.356 71,67 319,1

TOTAL CREANTE 1.427.045 100,00 5.301.161 100,00 371,5

Pondere creante in:

-active total 4.532.929 31,48 13.204.343 40,15 291,3

-active circulante 3.436.355 41,53 11.647.071 45,51 338,9

Din Situaţia Creanţelor sintetic prezentată se constată că ponderea acestora a crescut

atat în cadrul activelor totale cu 8,67 cat si in activele circulante cu 3,98 faţă de anul

precedent. Aşa cum am arătat în capitolul precedent şi volumul valoric al creanţelor a crescut

cu 3.963.850 lei faţă de soldul creanţelor anului 2009. Aprofundind analiza structurala, se

constata ca, cresterea semnificativa a fost inregistrata la componenta –clienti, a caror crestere

a fost inregistrata atat ca volum cat si ca pondere fata de anul precedent.

Într-o privire de ansamblu acest fenomen constituie un aspect pozitiv al activităţii,

ilustrind o crestere a vinzarilor, dar in acelasi timp indica si o crestere a perioadei de incasare

,conditii impuse de piata si de criza economica. Dealtfel conform contractelor incheiate pentru

productia de hartii securizate mentionate mai sus s-a incasat avans, restul platilor facandu-se in

functie de livrari incepand de la 25 de zile pana la 90 zile. Privită în profunzime, situaţia cresterii

livrarilor SIEP s-a modificat ca structura, in cursul anului 2009si 2010 reducindu-se volumul

vanzarilor pentru produsul nostru cel mai rentabil, plăci filtrante, cât şi pentru hârtii şi cartoane,

in favoarea hartiilor speciale. Acest lucru se explica prin pierderea unor clienti importanti de

placi filtrante – ca urmare a trecerii la alte tehnologii de filtrare - precum şi prin pătrunderea pe

piaţă a unei concurenţe agresive cu preţuri de dumping mult sub preţul nostru de desfacere.

Page 34: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Un alt factor de influenţă a fost şi hotărârea de a renunţa la produsele nerentabile, unul

dintre ele fiind hârtia de ambalaj albit, hartii si cartoane,precum si fabricarea numai pe baza de

comenzi ferme si contracte.

Societatea noastra a avut si experiente neplacute privind incasarea produselor livrate

catre beneficiari.

Au existat situaţii când, deşi analiza clienţilor a fost făcută prin mai multe deplasări,

finalizând cu încheierea unui contract, cu răspunderi asumate de ambele parţi, si chiar dupa

plata avansului firma intrand in incapacitate de plata (SC INTERNATIONAL GAMBLE SRL), a

fost necesara recuperarea marfii si valorificarea catre alt client.

O altă grupă a activelor circulante o constituie

c) Casa şi conturile la bănci

Analiza dinamicii disponibilităţilor băneşti ca principal element de caracterizare a

trezoreriei, reflectă gradul de sănătate financiară a firmei, situatia carora în cadrul firmei noastre

conform datelor din Anexa 1 a înregistrat o crestere valorica de 4.232.684 lei, cu o pondere în

active circulante de 36,28 şi o crestere a acesteia faţă de 2009 de 32,24.

Aşa cum am mai subliniat, bilanţul ofera starea patrimonială şi criterii de apreciere a

situaţiei la un moment dat, fenomen prin prisma căruia trebuie analizată şi situaţia

disponibilităţilor băneşti ale socităţii noastre la 31.12.2010 comparativ cu 31.12.2009.

Altfel prezentată problema trebuie arătat că, in cursul anului 2010, an de continuare a

crizei economice ce s-a manifestat cu pregnanta la nivel macro, cit si la nivelul societatii noastre

au existat si perioade ne-am confruntat cu lipsa de disponibilitati banesti, cresterea

semnificativa inregistrata regăsindu-se in contul in EURO prin constituirea unui depozit in

vederea achitarii foliei holografice catre furnizorul extern HOLOGRAPH scadent in ianuarie

2011,pe baza incasarilor de la IMPRIMERIA NATIONALA. Deasemenea , s-au incasat facturile

scadente in decembrie de la clientii nosti PHOENIX GAMEX SRL,Monetaria Statului precum si

Imprimerie existand conditii pentru constituirea unui depozit si in lei ,necesar achitarii

furnizorului PRIMATEHNIC transei a II pentru utilajul de tiparit ce va fi livrat conform

contractului in trim II al anului 2011.derulare. Deasemenea, trebuie subliniat faptul ca, desi

programele finalizate si predate in cursul lunii decembrie (SAFEPACK, ELHART, ARCON,

IMPACT, BIOSUN, FIR MAGIC,etc.), a fost de 380.400 lei, incasarea nu s-a realizat nici pina in

luna martie 2011. Desi cele relatate ne prezinta o imagine a situatiei de ansamblu la o analiză

mai atentă, de interdependenţă dintre acestea şi celelalte grupe a mijloacelor circulante pe baza

calcului unor indicatori se poate spune că:

Gradul net de asigurare a firmei cu disponibilităţi băneşti

Gr. Net 2009= %04,4100355.436.3

913.138.

.=×=

circulanteactivebanestiitdisponibil

Gr. Net 2010 = %28,36100526.049.12597.371.4

..

=×=circulanteactive

banestiitdisponibil

Page 35: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Sau în funcţie de total active.

Gr. Net 2009= %06,3100929.532.4

913.138=×

Gr. Net 2010= %1,33100343.204.13597.371.4

..

=×=totaleactive

banestiitdisponibil

Se constată în ambele cazuri că gradul de asigurare cu disponibilităţile băneşti a fost

mai mare decât în anul precedent, cu precizarea insistentă că aceasta reflectă situaţia la un

moment dat, şi concluzia că reflecta existenta mijloacelor banesti este cu destinatii precise si

nu conditiile permanente ale anului 2010, lucru ce nu era posibil intrucit desi necesitatile au

crescut, in asa masura ca desi plafonul liniei de credit a fost majorat nu reusim sa ne incadram

respectind termenele scadente ale platilor ,impunindu-se o niua majorare a plafonului.

2. Analiza situaţiei patrimoniale

O altă latură a analizei situaţiei mijloacelor economice şi a cunoaşterii situaţiei sintetice a

acestora o constituie analiza evoluţiei şi structurii surselor financiare de acoperire a

patrimoniului. Sintetic, situaţia surselor proprii de acoperire a mijloacelor economice, în cadrul

exerciţiului financiar 2010 comparativ cu 2009 este prezentată în anexa 4.

Anexa 4

Anul Diferente % Structura Diferente Nr. Crt.

Denumirea grupei 2009 2010 2009 2010

1 Capitaluri proprii 1.271.394 1.279.137 7.743 100,6 28,05 9,75 -18,30

2 Provizioane 3.375 3.375 0,0 0,0 0,07 0,03 -0,05

3 Subventii pt.inv. 394.494 189.892 -204.602 48,1 8,70 1,45 -7,26

4 Venituri in avans 0,0 2.154.100 16,42

5 Datorii, din care: 2.863.666 9.489.244 6.625.578 331,4 63,17 72,35 9,18

-datorii financ. 1.056.623 799.398 -257.225 75,7 36,90 8,42 -28,47

-datorii nefinanc. 1.807.043 8.689.846 6.882.803 480,9 63,10 91,58 28,47

TOTAL SURSE 4.532.929 13.115.748 6.428.719 289,34 100,0 100,0 0,0

Din analiza datelor anexei 4 se constată cresterea surselor societăţii în volum valoric:

6.428.719 lei, respectiv triplare acestora care se regăseşte exclusiv în in cresterea datoriilor, a

caror pondere a crescut fata de anul precedent cu 9,18.Cresterea datoriilor, privită ca fenomen

independent prezinta o situaţie nefavorabilă a activităţii, dar tinind seama ca au crescut

datoriile nefinanciare (furnizori,creditori,datorii salariale,parte din ele fiind achitate in perioada

imediat urmatoare)care nu afecteaza cheltuielile financiare prin utilizarea lor , poate fi

considerata ca o latura a politicii societatii de a folosi surse atrase nepurtatore de dobanzi ,ele

fiind rezultatul negocierii unor contracte cu termene avantajoase,confimarea acestui fenomen

Page 36: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

,rezultand si din analiza creantelor la capitolul anterior intre acestea existind corelatii de

interdependenta.

Capitalurile proprii ca volum au înregistrat o crestere nesemnificativa de 7.743 lei,

scazind ca pondere cu 18,30 influientata de crestera consistenta a datoriilor cit si de cresterea

modesta ca element component a profitului, acesta fiind într-adevăr un fenomen ce are

influenţă asupra întregii activităţi economice .

Creşterea datoriilor in sursele societăţii are corespondent în mijloace economice şi

trebuie corelat, asa cum am mai aratat cu grupa creanţelor care de asemenea a înregistrat o

creştere tot atat de consistenta , ceea ce a avut ca efect neasigurarea la nivelul cerintelor a

resurselor pentru achitarea datoriilor. Datoriile nefinanciare – nepurtatoare de dobanzi sau

penalitati – se prezinta in termen, desi in acest context trebuie sa mentionam ca mai sunt

furnizori care au calculat, conform prevederilor contractuale penalitati, un exemplu in acest sens

fiind CET Braila .

De asemenea, asupra volumului şi structurii datoriilor a avut influenţă şi creşterea

stocurilor cu 44,69% - analizate în capitolul anterior – prin crestera stocului de materii prime in

special a celor din import (celuloze, aditivi, coloranti, mat. Securizare, etc.) ceea ce implicit a

determinat creşterea soldului furnizorilor care, dealtfel, reprezintă ponderea în cadrul datoriilor

nefinaciare, celelalte reprezentând datorii curente ce se decontează în luna în curs, institutul

neavând datorii faţă de bugetul consolidat.Trebuie deasemenea mentionat faptul ca ponderea o

detine furnizorul HOLOGRAPHY INTERNATINAL Bratislava pentru folia livrata de catre

Ceprohart ,IPRIMERIEI a carui termen de achitare conform contract este in ianuarie 2011.

Furnizorii semnificativi aflaţi totusi în sold la 31.12.2010 sunt:

HOLOGRAPH Bratislava 6.105.052 lei

OMYA CALCITA -12.455 lei

TEHNOMAT Brăila -13.967 lei

REMAT Cluj -14.026 lei

L&G CONSULTING Dej - 622.754 lei,

parte din ei achitaţi în luna ianuarie 2011.

Comparativ, cealaltă componentă a datoriilor – datoriile financiare – a inregistrat o

reducere a soldului faţă de anul precedent, cu 257.225 lei care reprezintă, după cum am mai

arătat, utilizarea în ultima parte a anului, a liniei de credit pentru completare capital de lucru la

BRDGSG Brăila de 660.000 lei din care la 31.12.2011 am consumat 365.902 lei şi a creditului

de investitii de 410.000 lei contractat in cursul lunii octombrie 2009 pe termen lung (5 ani ),

pentru plata furnizorului PAPCELL CEHIA pentru valtul egutor achizitionat in 2007 si la care

soldul la 31decembrie 2010 era de 316.491 lei ,precum si soldul de 117.001 lei la societati de

leasing pentru autoturimele achizitionate.

Trebuie menţionat că societatea nu a înregistrat credite sau dobânzi restante şi nu

prezintă datorii către Bugetul Consolidat la 31.12.2010, in sold regasindu-se datorii curente ce

se achita pina la 25 ale lunii urmatoare.

Page 37: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Deşi s-au evidenţiat fenomene ce au avut influenţe asupra activităţii economico-

financiare a anului 2010, totuşi pentru o edificare mai riguroasă a argumentelor si detalierea

acestora vom aprofunda analiza prin calculul unor indicatori.

1) Cota de Capital propriu sau securitatea financiară reflectă gradul de asigurare cu

capitaluri proprii a finanţării activităţii societăţii:

CCP2009 = %02,39100160.258.3394.271.1100

..

=×=×atrascapital

propriucapital

CCP2010= %81,10100236.833.11

137.279.1100.

.=×=×

atrascapitalpropriucapital

În ambele exerciţii financiare gradul de acoperire cu capitaluri proprii a fost mic, şi nu a

avut posibilitatea acoperirii a obligaţiilor asumate în întregime,in 2010 ,inregistradu-se o scadere

semnificativa ceea ce a determinat utilizarea liniei de credit si a celorlalte surse , scaderea

fiind de 28,21% în 2010, ceea ce confirmă afirmaţiile anterioare ca volumul capitalului atras a

înregistrat o creştere. Corespunzator, acelaşi lucru s-a întâmplat şi ca structură, cresterea fiind

de 9,18 în detrimentul ponderii capitalurilor proprii, fenomen reflectat in valoarea indicatorului

calculat.

2) Gradul de acoperire a activelor imobilizate = 100.

eimobilizatactivepropriucapital

Gr a 2009 = %9,115100574.096.1394.271.1

Gr a 2010 = %6,110100817.154.1137.279.1

În ambii ani, gradul de acoperire al activelor imobilizate a fost bun, mai mic cu 5,3% fata

de anul precedent, influentat fiind de cresterea inregistrata de activele imobilizate, – un principiu

al finanţării fiind acela că cel puţin activele fixe trebuie finanţate din capitalul propriu. Trebuie

precizat că valoarea activelor imobilizate (clădirile şi utilajele secţiei) a ramas la valorile evaluate

conform HG 500/1994, indicatorul nefiind prea concludent. Deasemenea, în ultimii ani,

societatea a avut achiziţii de mijloace fixe importante, investiţii receptionate (cazan de abur)

care au fost înregistrate la valori actuale, ele făcând parte din această grupă.

3) Analiza randamentului capitalului propriu evidenţiază trei factori de influenţă:

a) poziţia pe piaţă a societăţii precum şi specificul sectorului de activitate (indice de

concentrare a concurenţei, bariere de intrare/ieşire, accesul la resurse, etc) prin indicatorul –

marjă de profit asupra veniturilor – profit net/venituri.

b) calitatea managementului, prin abilitatea de a realiza o rotaţie a activului total, care să

maximizeze valoarea firmei, şi implicit rata rentabilităţii – venituri/activ total.

c) utilizarea surselor financiare atrase sau împrumutate pentru finanţări şi cresterea

activităţii – activ total/capital propriu.

Sintetic pentru anii în analiză se prezintă astfel:

Page 38: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Factori 2009 2010

a) marja de profit = profit net/venituri 0,24 0,17

b) rotaţia activului = venituri/activ total 1,04 0,58

c) structura finanţării = activ total/capital propriu 3,56 10,25

Se constată că randamentul capitalului propriu este rezultatul:

- unei marje a profitului care în 2010 a scazut, şi care în ambii ani este mult sub nivelul

optim – de 8-12% într-un sector în care piaţa este relativ stabilă, si fata de marja de profit minim

5%.

- unei rotaţii a activelor care a scazut sensibil faţă de anul precedent şi care exprimă un

volum mai mic de vânzări faţă de mărimea capitalului mobilizat, situatie analizata in capitolul

anterior si confirmata si prin acest indicator, care cu cit este mai mare semnifica o eficacitate a

utilizarii activelor totale mai buna si o crestere a rentabilitatii activitatii firmei.

- a unei structuri financiare echilibrate, in crestere fata de anul precedent, ceea ce ne

îndreptăţeşte să tragem concluzia că încă există resurse de dezvoltare a activităţii societăţii,

având ca parghii folosirea cât mai eficientă a activelor pentru îmbunătăţirea randamentului

capitalului propriu şi asigurarea unui grad sporit de rentabilitate pentru întreaga activitate.

4) Lichiditate globala (generală) reflectă posibilităţile componentelor patrimoniale curente de a se transforma într-un termen scurt în lichidităţi pentru a satisface obligaţiile

exigibile = curentedatorii

circulanteactive.

.

Lg2009 = 90,1043.807.1355.436.3

=

Lg2010 = 33,1846.689.8477.558.11

=

Pentru a caracteriza o activitate favorabilă, acest indicator trebuie să fie 2-2,5. In cazul

nostru ne indică un raport prea strâns între elementele patrimoniale active uşor lichidabile şi

datoriile pe termen scurt, sau altfel spus, satisfacerea obligaţiilor exigibile nu se face în

parametrii programaţi, ceea ce constituie un semnal de alarmă pentru factorii de răspundere ai

societăţii.

În ceea ce priveşte gradul de îndatorare pentru cei doi ani în analiză, situaţia privită prin

prisma unor indicatori se prezintă astfel:

1. Rata globală de îndatorare = 100.

pasivetotaltotaledatorii

Rg2009 = %2,63100929.532.4666.863.2

Page 39: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Rg2010 = %3,72100748.115.13244.489.9

Se constată o crestere cu 9,1 procente, a gradului de îndatorare comparativ cu anul

precedent, ceea ce confirmă afirmaţiile anterioare privind cresterea ponderii datoriilor în total

pasive, influenta importanta asupra acesteia avind cresterea soldului furnizorilor cat si utilizarea

liniei de credit precum si contractarea creditului de investitii cu EXIMBANK Buzau. Acest

indicator este recomandabil sa fie mai mic de 30%.

2. Gradul sau rata netă de îndatorare faţă de capitalul propriu =

100.

propriucapitalimprumutatcapital

Rni2009 = %1,83100394.271.1623.056.1

Rni 2010= %5,62100137.279.1

398.799=×

Se observă că acesta a inregistrat o reducere semnificativa în 2010 faţă de 2009 cu

20,6 procente, ceea ce indica o scadere mai rapida a capitalului imprumutat in raport cu

capitaluri proprii, fenomen analizat anterior,cand s-a evidentiat utilizarea in mare proportie a

surselor atrase in special a datoriilor nefinanciare.

De menţionat că în ambii ani rata netă reprezintă o valoare în general admisă. În

practica băncilor şi a altor ţări, se acceptă ca acest grad să fie de 1/1, pentru a exista o

siguranţă a recuperării capitalului împrumutat şi a fi ferită de riscuri banca sau firma creditoare.

Acest indicator ne arata proportia din totalul fondurilor de care dispune societatea ce provine

din credite. El este util de calculat atat pentru potentialii creditori cit si pentru proprietari, avind

puncte de vedere diferite. Astfel, creditorii prefera rate mici ale indatorarii, riscul unor eventuale

pierderi in cazul unui faliment fiind mai mic, in timp ce proprietarii prefera o rata mai mare,

pentru dezvoltarea afacerii fiind necesar imprumutul.

3. Gradul autonomiei financiare = 100..

+ imprumutatcappropriucappropriicapitaluri

Graf2009 = %6,54100623.056.1394.271.1

394.271.1=×

+

Graf2010 = %5,61100398.799137.279.1

137.279.1=×

+

Aceasta indică un grad de autofinanţare oarecum corespunzător, dar destul de fragil,

care a crescut în anul 2010 influentat de reducerea volumului capitalurilor imprumutate .

4. Ponderea capitalului împrumutat şi atras în cifra de afaceri, care pentru cei doi

ani se prezintă astfel:

Page 40: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Pci = 100×CA

ascapitalatr

Pci2009 = %0,76100143.287.4160.258.3

Pci2010 = %174100647.806.6236.833.11

Se observă o crestere a indicatorului, influentat fiind de cresterea inregistrata de

capitalul atras fata de anul precedent, si respectiv a devansarii ritmului de crestere a cifrei de

afaceri, de cel al capitalului atras.

Ca o sintetizare a indicatorilor calculaţi prin prisma cărora am încercat să analizăm

situaţia economico-financiară a societăţii, se constată că aceştia nu satisfac o situaţie viabilă şi

stabilă confirmând faptul că nu dispunem de capitaluri proprii suficiente pentru finanţarea

activităţii cât şi satisfacerea obligaţiilor exigibile, fenomen accentuat de manifestarile crizei

economice.

Venind în sprijinul acestor deziderate, se impune folosirea tuturor pârghiilor de către

managementul societăţii pentru stimularea producţiei cu stocuri minimale, extinderea pieţei,

diversificarea serviciilor şi a produselor, vânzarea şi încasarea acestora imediat sau cu o

perioadă de decontare cât mai mică.

II. Analiza financiară

Analiza financiară este activitatea de diagnosticare a stării de performanţă financiară a

firmei la încheierea exerciţiului financiar, care permite să propunem şi să stabilim punctele tari şi

punctele slabe ale gestiunii financiare, în vederea fundamentării unei noi strategii de menţinere

şi dezvoltare într-un mediu concurenţial. Ea are ca obienctiv stabilirea unui diagnostic a situaţiei

financiare necesar în decizia de investiţie şi de finanţare apelând la documentele de sinteză

contabile (bilanţ, contul de profit şi pierderi).

1. Analiza echilibrului financiar

Analiza financiară urmăreşte să evidenţieze modalităţile de realizare a echilibrului

financiar (obiectiv al analizei pe baza de bilanţ) şi treptele de acumulare bănească, de

rentabilitate a activităţii întreprinderii (obiectiv de analiză pe baza contului de profit şi pierderi).

Pentru a analiza echilibrul financiar al societăţii noastre, având ca sursă de date bilanţul,

folosim ca indicatori - situaţia netă, fondul de rulment, nevoia de fond de rulment şi trezoreria

netă.

a) Activul net sau situaţia netă

O primă şi principală evaluare a stării patrimoniale a firmei la încheierea exerciţiului

financiar este dată de situaţia netă, ce se determină ca diferenţă între active totale şi datoriile

înregistrate, care conform datelor din bilanţ la 31.12.2010 se prezintă astfel:

Page 41: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Anexa 5

Solduri Nr. crt. Grupe de activ si pasiv

2009 2010 Diferente %

1 Active imobilizate 1.096.574 1.154.817 58.243 105,31

2 Active circulante 3.436.355 11.558.477 8.122.122 336,36

3 Cheltuieli in avans 0 402.454 402.454

Total activ 4.532.929 13.115.748 8.582.819 289,34

4 Datorii, din care: 2.405.326 9.119.331 6.714.005 379,13

- financiare pe termen scurt 598.283 365.902 -232.381 61,16

- nefinanciare 1.807.043 8.753.429 6.946.386 484,41

5 Venituri inregist. in avans 2.154.100

6 Situatia neta 2.127.603 2.208.219 80.616 103,79

Se constată că situaţia netă (activul net) este pozitivă în ambele exerciţii financiare, ceea

ce reprezintă efectul unei gestiuni economice sănătoase, aceasta reprezentând dealtfel averea

netă a acţionarilor (activul neangajat în datorii).

Faptul că activele au inregistrat o crestere in expresie valorica de 8.582.819 lei

respectiv, o triplare a valorii fata de anul precedet in timp ce datoriile de exploatare au avut un

ritm de crestere mai accentuat a determinat o crestere de numai 3,79% a situatiei nete in

expresie valorica de 80.616 lei, influenta determinanta avind-o cresterea activelor circulante.

Trebuie mentionat ca s-a avut in vedere la calculul datoriilor numai cele pe termen scurt.

Având valoare pozitivă si in crestere faţă de anul precedent, nu pune în pericol

solvalilitatea societăţii, existând căi de creştere a acesteia prin reinvestirea profitului (care în

2010 nu este prea mare) şi a altor elemente de acumulări (fonduri europene, amortizări),

precum şi a reducerii datoriilor atât financiare cât şi nefinanciare.

Pentru a aprofunda analiza financiară pe baza celorlalţi indicatori mentionaţi vom

sintetiza datele din bilanţ astfel:

Page 42: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Anexa 6

Solduri Solduri Nr.crt. ACTIV

01.01.2010 31.12.2010 PASIV

01.01.2010 31.12.2010 1 Active imobilizate(AI) 1.096.574 1.154.817 1.Capitaluri proprii 1.271.394 1.279.137 -imob.necorp. 31.860 14.139

-imob.corp.din care;(IC) 1.063.644 1.139.608 2.Datorii - din care; 2.863.666 9.489.244

-mj.fixe 1.063.644 1.092.188 -datorii financiare 1.056.623 799.397

-inv. In curs 47.420 -datorii nefinanciare 1.807.043 8.689.847

-imob.financiare 1.070 1.070 2 Active circulante(AC) 3.436.355 11.960.931 3.Provizioane 3.375 3.375 din care;

-stocuri 1.870.397 1.885.719 4.Subventii pt. inv. 394.494 189.892 -creante 1.427.045 5.301.161 5.Venituri in avans 2.154.100 -inv.fin.pe termen scurt -casa si ct.la banci 138.913 4.371.597 -chelt. In avans 0,0 402.454 TOTAL 4.532.929 13.115.748 4.532.929 13.115.748

Ca regulă generală a echilibrului financiar al întreprinderii, o parte a capitalurilor

permanente este destinată acoperirii nevoilor ciclice (temporare) în cadrul ciclurilor de

exploatare succesive ale societăţii. Stocurile şi creanţele, care se constituie permanent pot fi

considerate nevoi stabile (permanente) ca şi activele fixe care necesită surse stabile

(permanente) de finanţare.

Această regulă specifică de finanţare a activelor circulante este realizată prin existenţa

fondului de rulment.

b) Fondul de rulment

Este un indicator al echilibrului financiar şi, poate cel mai important după părerea

aproape unanimă a analiştilor financiari exprimand surplusul de surse permanente (capitaluri

proprii şi datorii financiare) utilizate pentru reînnoirea stocurilor şi a creanţelor şi este rezultatul

diferenţei dintre capitaluri proprii şi totalul activelor imobilizate, reprezinta marja de siguranta a

firmei, avind in vedere decalajele care se creaza intre momentul incasarii creantelor si cel al

efectuarii platilor catre furnizori si creditori. Este indicat ca fondul de rulment sa acopere in

proportie de 2/3 volumul stocurilor. In cazul nostru, pentru cei doi ani în analiza se prezintă

astfel (conform datelor din anexa 6).

FR = surse permanente – alocări permanente = (capitaluri proprii + datorii financiare) –

imobilizări nete.

FR2009= (1.271.394 + 1.056.623) – 1.096.574 = 1.231.443 lei

FR2010= (1.279.137 + 799.397) – 1.154.817 = 923.717 lei

Page 43: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Se observă o descrestere a fondului de rulment cu 307.726 lei, în condiţiile creşterii

capitalurilor proprii, descresterii datoriilor financiare si a cresterii imobilizarilor corporale ceea ce

în acest caz constituie o situaţie favorabilă, neţinând seama de analiza fiecăruia independent.

Se constata deasemenea ca acopera 48,9% din stocuri intr-oproportie mai mica decit in anul

precedent, recomandarea specialistilor fiind de acoperire a 2/3 din acestea.

Determinarea prin calcul a fondului de rulment şi neînscrierea lui într-un post de bilanţ

este o consecinţă a gestiunii globale şi unitare a fondurilor întreprinderii, fără a face separare

distinctă a fondurilor pentru investiţii din cele pentru producţie.

Această utilizare globală fără destinaţii prestabilite a fondurilor băneşti, dă posibilitatea

conducerii de a aloca unde este nevoie de finanţare, fie că este vorba de investiţii, de producţie

sau de cercetare, etc.

Posibilitatea de a aloca fondurile acolo unde este necesar are şi reversul asumării unei

responsabilităţi a managementului întreprinderii în privinţa elabolarii unei politici coerente de

finanţare în măsură să asigure dezvoltarea echilibrată a tuturor sectoarelor de activitate şi să

determine obţinerea de rezultate care să o impună în faţa concurenţei. Nu pot fi neglijate

necesităţile de finanţare a investiţiilor (cu efect în timp) pentru cele de producţie (cu efect

imediat), întrucât se afectează strategia de dezvoltare a întreprinderii în raport cu o piaţă liberă,

deschisă pentru concurenţă, ceea ce de multe ori în practică nu se aplică, tocmai din lipsa

disponibilităţilor băneşti.

Dealtfel, nici preponderenţa finanţării dezvoltării în detrimentul producţiei nu poate fi

acceptată, în acelaşi context a unei politici echilibrate, în acest caz înregistrându-se un fond de

rulment negativ, cu implicaţii serioase asupra trezoreriei şi deci a capacităţii de plată.

Avind in vedere aceste principii, societatea noastra in anul 2010 a inregistrat cheltuieli

de investitii de 282.084 lei, concretizate in achizitii de programe informatice, licente,

echipamente birotica, atit pentru societate cit si pentru parteneri, in cadrul programelor aflate in

derulare, cit si aparatura de laborator, avind ca surse atat fonduri proprii (amortizarea,

repartizari din profit net) cit si alocari prin programe din PNCDII, POSDRU, etc. In acelasi timp,

prin continuarea restructurarii aprobata in 2007, s-au executat lucrari de modernizare a

masinii.

c) Nevoia de fond de rulment

Este un alt indicator al echilibrului financiar, care determină diferenţa între necesităţile

de finanţare şi datoriile de exploatare.

Sunt analişti financiari care apreciază că nevoia de fond de rulment ar fi indicatorul cel

mai relevant al echilibrului financiar deoarece evidenţiază acele nevoi temporare ce se

reînnoiesc permanent în cadrul ciclurilor de exploatare succesivă ale socităţii şi care au rămas

neacoperite din surse temporare în cadrul activităţii de exploatare.

Partea rămasă neacoperită financiar trebuie să fie egală sau inferioară fondului de

rulment, altfel calitatea necorespunzatoare a activelor de exploatare conduce la dezechilibru

Page 44: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

financiar, care va afecta exerciţiile financiare viitoare, sau care pune în pericol integritatea

capitalurilor proprii.

În starea de echilibru financiar, fondul de rulment ar trebui să fie egal cu nevoia de fond

de rulment.

NFR = (stocuri+creanţe) – datorii de exploatare

NFR2009 = (1.870.397+1.427.045) –2.405.326= + 892.116 lei

NFR2010 = (1.885.719+5.301.161) –8.689.847= - 1.502.967 lei

Nevoia de fond de rulment a fost pozitivă in anul 2009 de 892.116 lei, ceea ce semnifică

un surplus de nevoi temporare, în raport cu sursele temporare posibile de mobilizat, situaţie

normală, în condiţiile în care este rezultatul unei politici de investiţii, si care confirma afirmatiile

anterioare cu referire la posibilitatile de acoperire a nevoilor activitatii de exploatare.

Altfel, nevoia de fond de rulment poate evidenţia un decalaj nefavorabil între lichiditatea

stocurilor şi creanţelor şi exigibilitatea datoriilor de exploatare (prin încetinirea încasărilor şi

urgentarea plăţilor, cazuri foarte des întâlnite) sau invers. Fenomenul ce apare cand nivelul

alocărilor ciclice – în 2010 – atit stocurile cit si creanţele, au crescut, intr-un ritm mai lent decit

datoriile de exploatare, determinand un surplus de surse temporare (ciclice) in raport cu nevoile

corespunzatoare de capitaluri circulante.

În cazul nostru poate fi apreciat ca un aspect pozitiv al politicii economice, ca urmare a

angajarii de datorii cu scadente mai relaxate daranalizata in functie de rotatia activelor

circulante,analizata in capitolul precedent care a scazut in anul 2010 fata de anul precedent

acest surplus de surse este o consecinta a intreruperilor temporare in aprovizionare si

reinnoirea stocurilor , cocretizat prin oprirea functionarii masinii in cadrul activitatii de

microproductie. d) Trezoreria netă

Dacă fondul de rulment la un moment dat (al încheierii exerciţiului financiar) este

superior nevoii de fond de rulment, atunci excedentul de finanţare se regăseşte sub forma unei

trezorerii nete concretizate în diponibilităţi băneşti în conturile firmei.

Trezoreria netă este expresia cea mai concludentă a desfăşurării unei activităţi eficiente.

TN = FR-NFR care în cazul analizei noastre se prezintă astfel:

TN2009 = 1.231.443 - 892.116 = + 339.327 lei

TN2010 =923.717 – (-1.502.967) = + 2.426.684 lei

Se constata, comparativ cu anul precedent, ca 2010 s-a incheiat cu trezorerie neta

pozitiva mai mare, confirmind afirmatiile anterioare. Deasemenea , se poate spune ca este

rezultatul intregului echilibru financiar, exercitiul financiar incheidu-se cu un surplus monetar,

expresie concreta a profitului net din pasivul bilantului si a incasarii productiei livrate la

IMPRIMERIE cat si a foliei ce trebuie achitata furnizorului in ianuarie 2011, si se interpreteaza

ca o crestere a capacitatii reale de finantare a investitiilor, exprimand o imbogatire a activului

real, o confirmare a majorarii averii proprietarilor.

Page 45: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

III. Analiza rezultatelor economice ale activităţii

Diagnosticul financiar are ca obiective măsurarea rentabilităţii capitalurilor întreprinderii

şi aprecierea condiţiilor de echilibru financiar pentru a evalua gradul de independenţă

economică şi financiară al societăţii în vederea formulării unei opinii asupra stării de sănătate

financiară a societăţii.

Nivelul îndeplinirii acestor obiective este dat de un sistem de rate de eficienţă

determinate ca raport între efectele economice şi financiare obţinute (acumulări brute, profituri,

dividende etc.) şi eforturile depuse pentru obţinerea lor (activul economic, capitalurile investite,

capitaluri proprii etc.)

Sistemul de rate de rentabilitate cuprinde 3 grupe:

a) rate de rentabilitate economică

b) rate de rentabilitate financiară

c) rate de structură a capitalurilor (tratate la capitolul anterior)

a căror determinare se face pe baza datelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere.

Dacă bilanţul sintetizează starea patrimonială a întreprinderii la un moment dat, contul

de profit şi pierdere sintetizează rezultatul fluxurilor economice şi financiare de intrare, de

prelucrare şi de ieşire, cum s-a ajuns la respectiva stare patrimonială finală, care au fost

fluxurile de venituri şi cheltuieli care au marcat traiectoria evoluţiei întreprinderii de la inceputul

până la sfârşitul exerciţiului.

În vederea analizei evoluţiei indicatorilor de rentabilitate economici şi financiari, în cei doi

ani, cât şi faţă de BVC, redăm sintetic datele din contul de profit şi pierderi 2009 si 2010 şi

respectiv BVC 2010.

Page 46: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

a) analiza indicatorilor de rentabilitate economici şi financiari

Anexa 7

Realizat 2010 2010/ Realizat/ Diferenta Diferenta Nr. crt. Indicatori

2009 Programat Realizat 2009 Programat 2009 BVC

1 Venituri totale 4.698.011 5.200.000 7.672.409 163,31 147,55 2.974.398 2.472.409

a -venituri din expl. 4.692.318 5.190.000 7.500.105 159,84 144,51 2.807.787 2.310.105

b -venituri financiare 5.693 10.000 172.304 3.026,59 1.723,04 166.611 162.304

c -venituri extraordinare 0,0 0,0

2 Cheltuieli totale 4.676.983 5.176.000 7.650.520 163,58 147,81 2.973.537 2.474.520 a -chelt.de expl. 4.484.100 4.976.000 7.321.282 163,27 147,13 2.837.182 2.345.282 b -chelt.financiare 192.883 200.000 329.238 170,69 164,62 136.355 129.238 c -chelt.extraordinare 0,0 0,0

3 Rezultatul din expl. 208.218 214.000 178.823 85,88 83,56 -29.395 -35.177

4 Rezultatul financiar -187.190 -190.000 -156.934 83,84 82,60 30.256 33.066 5 Rezultatul curent 21.028 24.000 21.889 104,09 91,20 861 -2.111

6 Rezult. Extraordinar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Rezultatul brut 21.028 24.000 21.889 104,09 91,20 861 -2.111 8 Impozit pe profit 9.852 3.840 9.085 92,21 236,59 -767 5.245 9 Profit net 11.176 20.160 12.804 114,57 63,51 1.628 -7.356

10 Cifra de afaceri 4.287.143 4.540.000 6.806.647 158,77 149,93 2.519.504 2.266.647

Din datele prezentate în anexa 7, se constată că veniturile totale, în 2010, au înregistrat

o crestere de 63,31% faţă de anul precedent (în volum valoric 2.974.398 lei) si de 47,55% faţă

de BVC, respectiv -2.472.409 lei.

Ponderea însemnată în cadrul veniturilor totale o deţin veniturile din exploatare, care

dealtfel au influenţat în aceeaşi măsură în care a şi reuşit să înregistreze o crestere de 59,84

% faţă de anul precedent şi de 44,51% faţă de programat prin BVC, fenomen la care au

concurat atit factori interni cit si externi.

Dintre factorii interni, dealtfel si cel mai important a fost cel deschimbare a structurii

productiei pe masina de hartie ,productia fiind orientata pe hartiile speciale si securizate ,cu

preturi de livrare mai mari determinind o crestere a volumului veniturilor dar in acelasi timp o

temperare a ritmului de crestere prin utilizarea masinii la capacitate mai mica prin oprirea

masinii in trim. I, productia fiind reluata in luna aprilie pentru 45 de zile si apoi in trim. IV

2010, avand influenta directa asupra veniturilor si implicit asupra cifrei de afaceri.

Din grupa factorilor externi, dar cu influenta importanta, putem mentiona modificările de

pe piaţa de hârtie şi cartoane – prin pierderea unor clienţi importanţi privind produsul placi

filtrante si castigareaaltui tronson de piata –pentru hartii securizate.Deasemenea pentru

activitatea de cercetare –dezvoltare anul 2010 a insemnat continuarea programelor contractate

in anii anteriori, contracte directe cu beneficiari din sector si nu numai ,iar in decembrie

contractarea celor doua programe POSDRU - Sectorial si Regional cu derulare pe 36 luni.

Page 47: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Cealaltă categorie de venituri – venituri financiare a înregistrat crestere atat faţă de

anul precedent cat şi faţă de programexclusiv pe diferentei de curs valutar din derularea

contractului comercial cu HOLOGRAPH dar ponderea este prea mică (2,2%) pentru a avea o

influenţă determinanta asupra total venituri.

În ceea ce priveşte nivelul cheltuielilor totale se observă că au inregistrat o crestere

atat fata de anul precedent cu 63,58 % şi respectiv 47,81%faţă de program, ca şi veniturile

totale cu pondere însemnată înregistrată fiind cheltuielile de exploatare, respectând aproximativ

acelaşi ritm, ca şi veniturile de exploatare.

Un aspect cu influenta importanta asupra rezultatelor economice este cel privind

depasirea cheltuielilor financiare, atit faţă de anul precedent, cit si faţă de program, ceea ce

poate fi considerat ca un factor extern.Aceasta crestere a fost compensata de cea a veniturilor

financiare, a caror crestere valorica a depasit pe cea a cheltuielilor ,astfel incat piederea

financiara inregistrata a aut un nivel mai scazut decat in anul precedent si cel programat prin

BVC.

Cu toate acestea rezultatul brut al exerciţiului financiar, in care ponderea o reprezinta

rezultatul din exploatare, care a a înregistrat o descrestere faţă de anul precedent de 14,12%

şi de 16,44% faţă de cel programat,influientat fiind de acesta a inregistrat o crestere de 4,09%

si o nerealizare fata de cel programat de 8,8%. Desi pozitiv, rezultatul brut nu ne poate

satisface, întrucât nu se înscrie în parametrii unei activităţi sănătoase din punct de vedere

financiar. Este justificat insa de implicatiile pe care criza la nivel macro a avut-o si asupra

activitatii institutului nostru. Ca o consecinta a cresterii veniturilor si cifra de afaceri a inregistrat

crestere fata de anul precedent de 58,77% si fata de program BVC de 49,93%.

Analiza aprofundată a rezultatelor economice se face prin prisma indicatorilor de

eficienţă, care se prezintă astfel:

1) Rata profitului = 100..

.Re×

afaceridecifrabrutzultat

Rp2009 realiz. . = %49,0100143.287.4

028.21=×

Rp2010 realiz. = %32,0100647.806.6

889.21=×

Rp2010 BVC = %53,0100000.540.4

000.24=×

Se confirmă cele expuse anterior, deaorece acest indicator în anii analizaţi cât şi în

programe se situeaza la o valoare mult inferioară celei recomandate unei activităţi economice

rentabile de minim 15%.

2) Rata rentabilităţii resurselor

Rrs = 100exp

×loataredecheltuieli

brutprofit

Page 48: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Rrs.2009 realiz. = %47,0100100.484.4

028.21=×

Rrs.2010 realiz. = %30,0100282.321.7

889.21=×

Rrs2010 BVC = %49,0100000.976.4

000.24=×

Şi acest indicator, exprimă neîncadrarea activităţilor noastre în parametrii funcţionali

înregistrând şi în acest caz o descrestere faţă de anul precedent, cat si nerealizare fata de

programat reflectind totodata lipsa de mobilizare în fundamentarea BVC.

3) Rata rentabilităţii financiare

Rrf = 100×propriucapital

netprofit

Rrf 2009 = %88,0100394.271.1

176.11=×

Rrf 2010 = %0,1100137.279.1

804.12=×

In cazul acestui indicator semnificativa este tendinţa de crestere a rezultatelor

activităţii, el exprimând modalitatea de procurare a capitalurilor proprii, dar care în condiţiile unei

economii şi activităţi funcţionale trebuie să fie mai mare decât rata dobânzii, fiind sensibil la

structura financiară, cât şi la situaţia îndatorarii societăţii. În cazul nostru este departe de a

exprima o situaţie bună, sau chiar normală.

c) Analiza structurii cheltuielilor societăţii

În cadrul analizei rezultatelor financiare, având ca sursă de date contul de profit şi

pierdere este importantă şi analiza structurii cheltuielilor comparativ cu anul precedent şi BVC,

deşi în condiţiile funcţionării economice şi îndeosebi a situaţiei institutului nostru de stagnare

(tarif –cercetare-proiectare) şi chiar de reducere a preţurilor de vânzare, a produselor noastre şi

de creştere a preţurilor îndeosebi la utilităţi, celuloze – nu poate fi chiar concludent.

Datele din contul de Profit şi Pierdere privind cheltuielile sunt sintetizate în Anexa 8.

Page 49: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Anexa 8 Realizat 2010 Pondere Pondere Pondere Diferenta Diferenta 2010/ 2010.real./ Nr.

crt. Indicatori 2009 Programat Realizat 2009 BVC 2010 2009 BVC 2009 progr.

Cheltuieli totale 4.676.982 5.175.700 7.650.520 100 100 100 2.973.538 2.474.820 163,58 147,82

1 Cheltuieli de expl. 4.484.099 4.975.700 7.321.282 95,88 96,14 95,70 2.837.183 2.345.582 163,27 147,14

-chelt.privind marf. 617 0,0 1.702 0,01 0,00 0,02 1.085 1.702 275,85

-chelt.cu mat.prime si cons. 829.566 1.000.000 2.361.574 18,50 20,10 32,26 1.532.008 1.361.574 284,68 236,16

-chelt.cu energie si apa 595.549 700.000 1.035.339 13,28 14,07 14,14 439.790 335.339 173,85 147,91

-alte chelt.materiale 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

a -total chelt.materiale 1.425.732 1.700.000 3.398.615 31,80 34,17 46,42 1.972.883 1.698.615 238,38 199,92

b -chelt.lucr., serv.terti 816.767 651.900 1.015.782 17,46 12,60 13,28 199.015 363.882 124,37 155,82

c -chelt.impozite si taxe 87.841 210.600 81.064 1,88 4,07 1,06 -6.777 -129.536 92,28 38,49

d -chelt. cu personalul 1.860.207 2.088.200 2.644.853 39,77 40,35 34,57 784.646 556.653 142,18 126,66

-chelt.cu salariile 1.424.987 1.580.200 2.067.327 30,47 30,53 27,02 642.340 487.127 145,08 130,83

-chelt.cu prot.soc. 435.220 508.000 577.526 9,31 9,82 7,55 142.306 69.526 132,70 113,69

e -chelt.cu amortizarea 290.177 325.000 223.768 6,20 6,28 2,92 -66.409 -101.232 77,11 68,85

f -alte chelt.de expl. 3.375 0,0 21.429 0,07 0,00 0,28 18.054 21.429 634,93

g - ajustari mj.circ. -64.229

2 Cheltuieli financiare 192.883 200.000 329.238 4,12 3,86 4,30 136.355 129.238 170,69 164,62

-chelt.cu dobinzi 144.749 150.000 94.815 3,09 2,90 1,24 -49.934 -55.185 65,50 63,21

-alte chelt.financiare 48.134 50.000 234.423 1,03 0,97 3,06 186.289 184.423 487,02 468,85

10 Venituri exploatare 4.692.318 5.190.000 7.500.105 99,88 99,81 97,75 2.807.787 2.310.105 159,84 144,51

10 Venituri totale 4.698.011 5.200.000 7.672.409 2.974.398 2.472.409 163,31 147,55

Se constată că, structural cheltuielile totale sunt caracterizate de ponderea însemnată

ce revine cheltuielilor de exploatare – situaţie normală, mai mica decit cea a veniturilor de

exploatare, pondere ce în anul 2010 a scazut nesemnificativ faţă de anul precedent si respectiv

BVC. In cadrul cheltuielilor de exploatarer ponderea o deţin cheltuielile cu materii prime şi

consumabile, care au inregistrat o crestere semnificativa atat fata de anul precedent cat si fata

fata de nivelul programat,devansand cu mult crestera veniturilor de exploatare ceea ce confirma

afirmatia anterioara privind decalajul dintre tarifele si preturile noastre si cele ale materiilor prime

care au crescut atat in euro cit si determinat de cresterea cursului, determinind o crestere

valorica insemnata. Cheltuielile cu energia şi apa, deasemenea se inscriu cu o creştere faţă de

anul precedent de 73,85% şi 47,91% faţă de programat, fenomen ce trebuie analizat in strinsa

interdependenta cu evolutia veniturilor, care dupa cum am mai afirmat, au inregistrat crestere

atat , fata de anul precedent cat si de nivelul programat, devansand ritmul de crestere in primul

caz si respectind pe cel al veniturilor in al doilea caz.

Decalajul favorabil dintre indicele de creştere al cheltuielilor materiale şi cel al veniturilor

din exploatare a fost o consecinţă a preocuparii de reducere a consumurilor specifice cit si a

Page 50: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

strategiei de imbunatatire a structurii de fabricatie in favoarea produselor rentabile care

presupun importul de materii prime care influienteaza prin factorii aratati anterior.

O altă categorie de cheltuieli cu pondere importantă în cadrul cheltuielilor de exploatare

o reprezintă cheltuielile cu personalul care s-au redus ca pondere, atit fata de anul precedent

cit si fata de programat cu 3,45 si respectiv 3,51, inregistrind insa o crestere a volumului atit

fata de anul precedent cu 42,18% si 26,66% fata de BVC., incadrindu-se in limitele cresterii

veniturilor respectind astfel parametrii normali ce trebuie avuti in vedere la elaborarea BVC.In

cadrul acestei categorii ponderea o detin cheltuielile cu salariile care a inregistrat o

descreştere comparabila cu cea analizata anterior atit fata de anul precedent cit si fata de

program, in timp ce cheltuielile cu protectia sociala, ca pondere fata de anul precedent cit si fata

de BVC au scazut nesemnificativ, iar ca nivel au inregistrat aceeasi ritmuri de crestere situate

sub cele ale cheltuielilor cu salarii.

La celelalte categorii de cheltuieli se observă crestere a nivelului atât faţă de anul

precedent şi faţă de program.

De menţionat – important pentru activitatea noastră - că deşi cu o pondere mică,

cheltuielile financiare au crescut cu 70,69% faţă de anul precedent inregistrind o depasire de

136.355 lei – volum valoric si 64,62% si respectiv o crestere de 129.238 lei fata de BVC. La

aceasta grupa de cheltuieli trebuie remarcat ca depasirea inregistrata s-a datorat exclusiv

categoriei –alte cheltuieli financiare,influienta determinanta avind diferentele de curs valutar

pentru valuta rulata prin cont necesara achitarii foliei holographice.Concomitent au scazut

cheltuielile cu dobinzi intrucit asa cum am aratat la capitolul anterior s-au utilizat in mare

masura disponibilitatile banesti proprii.

Din această succintă prezentare se desprinde concluzia că o influenţă nefavorabilă

asupra rezultatelor economice au avut-o creşterea cheltuielilor financiare cu efect de reducere

asupra rezultatului din exploatare, precum si al preturilor la materii prime si materiale, al tarifelor

la prestari servicii, impozite si taxe, in timp ce, tariful orei de cercetare–proiectare precum si

preturile produselor de mic tonaj au ramas la nivelul anului precedent, fiind dictate si limitate de

piaţă.

d) Analiza situaţiei generale a activităţii de productie şi comercializare pe baza dinamicii indicatorilor valorici

Această latură a analizei presupune o categorie de indicatori prin prisma cărora se poate

caracteriza activitatea societăţii faţă de anul precedent cât şi faţă de BVC.

Page 51: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Anexa 9

2009 2010 INDICI

Progr. Realizat Pr./0 1./0. 1/pr. Nr. crt.

Indicatori

Simbol

0 PR. 1

1 Cifra de afaceri CA 4.287.143 4.540.000 6.806.647 105,90 158,77 149,93

2 Productia fabricata Qf 3.916.482 4.190.000 6.113.189 106,98 156,09 145,90

3 Productia exercitiului Qf 4.351.461 3.890.000 6.614.992 89,40 152,02 170,05

4 Valoare adaugata Qa 2.676.483 2.617.000 3.128.508 97,78 116,89 119,55

Din analiza acestor indicatori, se constată că la fundamentarea BVC-ului pe anul 2010 s-

a avut în vedere realizarile preliminare ale anului 2009, luând în calcul factorii conjucturali cu

importanţă deosebită in conditiile de criza economica si financiara (piaţă, cerere şi ofertă, curs

valutar, gradul de acoperire cu lucrari a activitatii cercetare –proiectare ,etc.), renuntarea la

unele produse nerentabile. S-a avut in vedere faptul ca la instalatia pilot si experimentala s-a

continuat procesul de restructurare demarat inca din anul 2007, caracterizat prin modificarea

structurii productiei cit si de personal avind in vedere fabricatia numai pe baza de comenzi si

produse cu rentabilitate acceptabila, precum si contractele ce s-au incheiat in cursul anului. De

asemenea, lucrarile de cercetare dezvoltare si consultanta contractate/ in derulare in 2010,

precum si cele in curs de contractare cu un grad de acoperire a capacitatii de peste 60%. In

consecinta, cifra de afaceri si productia planificata au trebuit sa fie adaptate la aceste realitati si

sa inregistreze nivele ce sa poata fi realizate in conditiile de criza previzionate, care dealtfel s-

au dovedit a fi realiste chiar subevaluate in cazul cifrei de afaceri . Se constata că s-a

supraevaluat cererea pe piaţă, programind la producţia fabricată comparativ cu cea a cifrei de

afaceri un volum mai mare, stiindu-se ca în condiţiile unei pieţe de desfacere satisfacatoare

cifra de afaceri trebuie să devanseze producţia fabricată, altfel din start se porneşte cu

constituire de stocuri care după cum ştim implică imobilizări financiare – ca şi în cazul nostru.

De asemenea, programarea unei cresteri a valorii adăugate inferioară creşterii producţiei

fabricate, presupune faptul că nu s-a prevăzut crearea unor condiţii necesare de scădere a

ponderii consumurilor intermediare cu implicaţii negative asupra costurilor şi implicit a

rezultatului financiar, prin ciclurile lungi de fabricaţie care necesită alocarea de fonduri prin

apelarea la credite bancare.

Analizând realizările exerciţiului financiar 2010 comparativ cu 2009 se constată o

crestere a tuturor indicatorilor,inregistrind diferente semnificative fata de anul precedent dar

cum anul 2009 pentru institut a fost grav afectat de criza economica situatia existenta isi

gaseste explicatia justificata.Indicele de crestere al cifrei de afaceri fiind mai mare decit cel al

producţiei fabricate – deducem ca in cursul anului 2010 fabricatia s-a facut nu numai pe baza

de comenzi, ceea ce a avut ca rezultat reducerea nivelului stocurilor de produse finite,

confirmind astfel afirmaţiile de la capitolul stocuri.

Page 52: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Se constată o creştere a valorii adăugate mai accentuata ,dar mai mica decit cea

inregistrata de productia exercitiului, influienţind astfel nivelul stocurilor.

Urmărind situaţia realizării BVC-ului fundamentat pentru anul 2010 se constată

depasirea tuturor indicatorilor ,ceeace ne indreptateste sa spunem că la fundamentare BVC-ului

s-au subevaluat condiţiile reale ale anului previzionat.Trebuie mentionat insa ca societatea a

intocmit un BVC revizuit in care se propuneau niveluri mai mari la toti indicatorii ,forma aprobata

in Consiliul de Administratie dar care nu a fost aprobata in AGA.

Deci fata de aceste conditii se constată totuşi că cifra de afaceri a avut un indice de

realizare de 49,9% fata de cel inregistrat de producţia fabricata de 45,9% respectând astfel

condiţia de interdependenta confirmata de reducerea stocurilor de produse finite.

Depasirea inregistrata de productia exercitiului de 70,05%, comparativ cu cea a

productiei fabricate de 45,9%, ne indica faptul ca la fundamentarea BVC-ului s-a avut in vedere

fabricarea pe baza de comenzi, presupunind existenta unor stocuri de produse finite si

productie neterminata nu mai mari decit cele realizate, ceea ce atesta afirmatiile anterioare

privind reducerea consumurilor intermediare cat si a stocurilor.

IV. Repartizarea profitului

Din datele furnizate de Contul de profit şi pierderi la 31.12.2010

analizate la capitolul anterior s-a constatat realizarea unui:

Profit brut 21.889 lei

Impozit pe profit 9.085 lei

Profit net 12.804 lei

pe care propunem să-l repartizam conform OG 64/2001 ,modificata de OG 55/2010 astfel:

a) Constituirea de rezerve legale – 5 % din profitul brut conform legii 571/2003 art.22 cu modificarile ulterioare şi legii 31/1990 republicată art. 183 cu modificarile ulterioare

1.094 lei

b) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare aferente profitului rezultat din vânzari de active

-

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

-

d) dividende - AVAS - SIF MOLDOVA - PPM

11.524 lei 6.772 lei 3.486 lei 1.266lei

e) Surse proprii de finanţare 186 lei

Page 53: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

V. Investiţii

În anul 2010 s-au achizitionat si inregistrat la mijloace fixe, din fonduri proprii cit si pe

programe, aparatura de laborator si echipamente de calcul si copiere precum si doua

autoturisme in regim de leasing in valoare de 239.008 lei

Programul de investiţii pentru anul 2010 a fost de 355.000 lei.

VI. Analiza activitatii pe departamente Consiliul de administraţie prin conducerea executivă a asigurat continuitatea acţiunilor

ce s-au avut în vedere la fundamentarea BVC-ului pe 2010, şi la dimensiunea indicatorilor de

producţie, economico-financiari şi strategia de administrare, urmărind mentinerea capacităţii de

cercetare – dezvoltare – consultanţă – proiectare, lărgirea şi consolidarea pieţii de desfacere

pentru produsele şi serviciile din portofoliu, ridicarea eficienţei economice pentru întreaga

activitate corelată cu influenţele evoluţiei pe economie în ansamblul său. În ceea ce priveşte

realizarea indicatorilor comparativ cu 2009 pe activităţi situaţia se prezintă astfel:

Anexa 10

2009 2010 Nr. crt. Activitatea

Venituri Pondere Venituri Pondere %

TOTAL DIR.CERC.DEZV. 2.172.972 46,3 2.019.686 26,9 95,6

1 Cercetare-dezvolt. 1.246.592 26,5 1.137.142 15,5 95,9

2 Proiectare-consultanta 926.380 19,7 882.544 11,4 95,3

3 Sect.instal.exper.pilot 2.322.123 49,4 4.620.294 59,9 199,4

4 Alte activitati 202.916 4,3 147.316 1,9 72,6

5 Activitati comerciale 0 885.113 11.3

TOTAL 4.698.011 100 7.672.409 100 163,3

Din datele prezentate în Anexa 10 se constată o crestere a volumului activităţii pe total

institut cu 63,3 procente faţă de anul precedent, care se regăseşte exclusiv in cresterea

inregistrata de productia Sectiei instalatii experim. Si pilot si activitati comerciale, care se refera

la contractele incheiete pentru folia holographica si cerneluri. Reducerea inregistrata la

Directia cercetare dezvoltare, nu este semnificativa si s-a datorat reducerii bugetului alocat

cercetarii, justificat prin implicatiile asupra tuturor sectoarelor a efectelor crizei economice. De

asemenea, s-a redus si valoarea contractelor directe, intrucit si beneficiarii acestora au resimtit

aceste efecte. Concomitent, s-a inregistrat descrestere a ponderii activitatii Directiei de

cercetare –dezvoltare cu 19,4% in cadrul careia activitatea de cercetare s-a redus cu 11,0%, si

respectiv 8,3% activitatea de proiectare –consultanta. In acelasi timp, activitatea sectiei de

instalatii pilot si experimentale, care se afla in strinsa interdependenta cu cea a cercetarii, a

Page 54: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

inregistrat o crestere a ponderii de 10,5%, concretizata in cresterea productiei cu 99,4% fata de

anul precedent - datorita comenzilor si contractelor incheiate pentru hartii securizate ,care

dealtfel sunt rezultat al cercetarii- in conditiile in care masina nu a functionat la intrega

capacitate.

Activitatea de cercetare

Activitatea departamentului Cercetare a înregistrat o uşoară scădere în anul 2010

comparativ cu 2009, ca urmare a efectelor crizei economice care au condus la:

- scăderea gradului de finanţare în anul 2010, pentru proiectele contractate în anii

2007 şi 2008, cu cca. 33% faţă de anul 2009;

- lipsa competiţiei pentru proiectele de CD în anul 2010;

O sursă importantă de finanţare au constituit-o proiectele finanţate în cadrul Programului

Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007 – 2013, de la 116.875 lei în

2009 la 611.090 lei în anul 2010. Acest lucru a fost posibil prin contractarea în anul 2010 a 3

proiecte în cadrul POSDRU, unul de grant pe schema de ajutor de minimis şi alte 2 strategice,

care se demarează pentru o perioadă de 2, respectiv 3 ani.

Contractele directe cu beneficiarii pentru întocmirea documentaţiilor în vederea obţinerii

autorizaţiilor de mediu, contracte de consultanţă pentru atragere surse de finantare, scriere şi

implementare proiecte, efectuarea de analize de laborator pentru produse papetare şi pentru

determinarea şi identificarea poluanţilor din ape reziduale, aer, deşeuri sau sol s-au situat în

anul 2010 la o valoare de cca. 145.930 lei , având o pondere mult mai mică faţă de anul 2009.

Lucrările departamentului elaborate în 2010 în funcţie de tematică sunt redate mai jos

comparativ cu anul 2009:

Anexa 11

Tematica 2009

lei 2010

lei 2010/2009

%

Proiecte de cercetare-dezvoltare 654.269 438.461 67 %

Contracte directe cu beneficiarii (lucrari de protectia mediului si analize produse papetare)

475.449 145.930 30,6 %

Proiecte POSDRU de instruire si consultanta

resurse umane

116.875 552.751 472,9 %

TOTAL 1.246.593 1.137.147 95,89 %

Se observa ca s-a inregistrat o scădere destul de importantă a finanţării proiectelor CD

şi a contractelor încheiate direct cu beneficiarii din diverse sectoare de activitate şi o creştere

Page 55: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

semnificativă a ponderii contractelor încheiate în cadrul programelor de finanţare din fonduri

structurale, POSDRU.

Dupa natura surselor de finantare s-a inregistrat urmatoarea evolutie:

2009 2010 Sursa de finantare Valoare

(lei) % Valoare (lei) %

Programe nationale finantate de la buget 645.897 51,8 438.461 38,52

Fonduri europene 125.247 10,0 552.751 48,60

Contracte directe 475.449 38,13 145.930 12,88

TOTAL 1.246.593 100 1.137.147 100

Se constata ca ponderea ce mai mare este dată de fondurile din programele din fonduri

structurale, urmată de programele nationale de cercetare-dezvoltare, chiar dacă faţă de anul

2009 acestea din urmă au înregistrat o uşoară scădere.

Activitatea de proiectare-consultanta

In anul 2010 activitatea de proiectare-consultanta a inregistrat un usor recul fata de anul

2009 veniturile totale realizate scazand cu 4,76 %.

Lucrările de proiectare consultanta elaborate în 2010, în funcţie de tematică si

comparativ cu anul 2009, sunt redate mai jos :

Activitatea 2009 (lei)

2010 (lei)

2010/2009 %

Proiecte si lucrari de dezvoltare

tehnologica 235.347 592.677 251,8

Lucrari de proiectare si consultanta in

protectia mediului 404.434 101.110 25,0

Instruire si consultanta resurse umane 288.889 188.757 65,34

TOTAL 926.670 882.544 95,24

Trebuie facuta precizarea ca la scaderea veniturilor realizate in 2010 a contribuit in mod

hotarator reducerea numarului de personal direct productiv, prin pensionari, si alocarea unei

parti semnificative din valorile contractate subproiectantilor de specialitate.

Dupa natura surselor de finantare in 2010 s-a inregistrat urmatoarea evolutie:

Page 56: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

2009 2010 Sursa de finantare Valoare

(lei) % Valoare (lei) %

Programe nationale finatate de la buget ul de stat 331.778 35,80 215.967 24,47

Programe finantate din Fonduri Structurale

europene 286.889 30,96 188.757 21,39

Contracte directe 308.003 33,24 477.820 54,14

TOTAL 926.670 100 882.544 100

Se constata schimbari importante in ponderea surselor de finantare in 2010 comparativ

cu 2009. Ca si in cazul activitatii de cercetare s-a inregistrat o diminuare semnificativa a valorii

contractelor finantate de la bugetul de stat, prin diminuarea bugetului alocat Planului National

de Cercetare Dezvoltare, si a celor finantate din Fonduri Structurale, ca urmare a intarzierii

proceselor de evaluare si contractare, crescind in schimb valoarea lucrarilor comandate direct

de clientii nostri din economie. Activitatea sectiei instalatii experimentale si pilot

Analiza structurii producţiei comparativ cu anul precedent oferă elemente de analiză a

acestei secţii şi o vom face pe baza datelor din Anexa 12.

Anexa 12

Structura productiei fabricate 2009 si 2010 2009 2010

Diferente Tip

Prod. T Pondere Prod. T Pondere Cant. Pondere Placi filtrante 15,30 4,75 10,31 1,81 -4,99 -2,94 Hartie securizata pt. CNIN - - 173,02 30,39

+173,02 +30,39

Carton diplome - - 22,65 4,08 +22,65 +4,08 H. securizata pt cecuri si BO - - 5,15 0,93 +5,15 +0,93 H.R.G 46,50 14,44 22,29 3,98 -24,21 -10,46 H.pt. tipar 38,00 11,80 11,41 2,00 -26,59 -9,8 H.filtru 7,00 2,17 7,16 1,26 +0,16 0,91 H.ambalaj uz general 15,20 4,72 1,36 0,24 -13,84 -4,48 H.melanj fluorescent 22,40 6,96 0,00 0,00 -22,4 -6,96 H.securizata Bingo 77,60 24,10 265,6 46,65 +188 +22,55 H.filigran CPH 7,50 2,33 0,00 0,00 -7,5 -2,33

H.stare civila 8,79 2,73 4,32

0,76 -4,47 -1,97 H. si cartoane securizate 22,60 7,02 3,19 0,56 -19,41 -6,46 H.pt. diagrame 1,60 0,50 0,00 0,00 -1,6 -0,50 H. si cartoane colorate 0,00 0,00 14,43 2,53 +14,43 +2,53

Page 57: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

H. pt.fisicat 12,50 3,88 11,96 2,10 -0,54 -1,78 H.ambalaj albit 17,50 5,43 0,76 0,13 -16,74 -5,30 Total hartii si cartoane 292,49 554,91 Confectii Role pt.fisicat 11,60 3,60 10,7 1,88 -0,9 -1,72 Cuburi albe si colorate 9,40 2,92 5,0 0,88 -4,4 -2,04 Total confectii 21 15,7 TOTAL general 313,49 100,00 569,31 100,0 +255,82

Anul 2007 este anul în care s-a pus în practică un program de restructurare al

activităţii de producţie bazat pe dezvoltarea de produse noi cu valoare adaugata ridicata:

sortimente de hartii de valoare si sortimente de hartii tehnice. In acest sens în 2010 au

continuat lucrarile de modernizare si adaptare a masinii in vederea fabricarii in conditii de

calitate si consumuri optimizate de materiale si utilitati a noilor sortimente precum si lucrari de

marire a gradului de securitate a fabricatiei si a produselor securizate. A fost upgradata in acest

sens instalatia de supraveghere video a fluxurilor de fabricatie, de produse si personal. A fost

securizata intrarea in obiectiv, prin montarea unui turnichet si introducerea de carduri personale.

A fost modernizata linia de ambalare a produselor finite in bobine, pentru a satisface conditii

superioare de manipulare si siguranta.

Pentru 2010 a fost necesară dezvoltarea si mărirea producţiei pentru sortimentele ce

asigură acoperirea costurilor de fabricaţie şi implicarea directa a conducerii executive (directorul

general si directorul tehnic) in activitatea de marketing si vânzări, astfel încât în ansamblu

activitatea sa se desfasoare in conditii de profit.

În acest sens a fost elaborat un program de fabricaţie pentru anul 2010 care a tinut

cont atât de oportunităţile de pe piaţă, cât şi de ţintele impuse în programul de vânzări.

Hartii si cartoane securizate Anul 2010 este anul consacrarii pe piata nationala de hartii securizate prin demararea

unui contract important cu CNIN de hartii securizate derulat in regim de securitate a informatiilor

pentru care am primit certificare ORNISS

Productia de hartii si cartoane securizate, asa cum arata datele din Anexa 12 s-a

ridicat la cca 474 de tone fata de numai 140 tone in 2009, ponderea in productia fizica crescand

de la la 44,3% in 2009 la 85,4% in anul 2010.

In cadrul contractului in regim de secret de stat incheiat cu CNIN am produs si livrat o cantitate

de 173 tone hartii cu un inalt grad de securizare si calitati superioare de tiparire pentru tipar

digital. In cadrul acestui contract furnizam intregul sistem de securizare a produsului, inclusiv

folie holografica, cerneluri securizate si alte servicii care aduc venituri importante pentru

CEPROHART.

Personalul tehnic al sectiei, coordonat de seful sectiei sing.Ion Gavrila, a facut eforturi

perseverente de imbunatatire a caracteristicilor de calitate a hartiei la nivelul cerintelor clientului.

Page 58: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Au fost imbunatatite caracteristicile de tiparire si calibrare a hartiei, imbuntatiri

recunoscute si apreciate de client.

Un alt produs cu un grad ridicat de complexitate este cartonul pentru diplome pentru

care s-a reusit imbunatatirea calitatii fata de anul anterior. Avem in continuare de facut eforturi

in sensul imbunatatirii constantei nuantei de culoare pe parcursul intregului lot.

Un aport important in fabricatia si desfacerea de hartii securizate in 2010 a constituit-o

hartia pentru bilete Bingo cu o productie de 265,6 tone. Din pacate al doilea client pentru acest

produs aparut in 2010 – SC Gamble International SRL – pentru care am produs conform

contractului o cantitate de 75 tone a intrat in incapacitate de plata in luna noiembrie. O cantitate

de cca 57 de tone ramasa neconsumata am preluat-o si valorifacat prin vanzare clientului SC

Phoenix Games SRL Bistrita care a incheiat anul cu un stoc mare de hartie.

Stocurile mari existente la sfarsitul anului la clientul SC Phoenix Games SRL Bistrita dar

si la CNIN Bucuresti vor afecta prin diminuare comenzile acestor clienti pentru 2011. Sunt

necesare eforturi mari in 2011 pentru a mari cota noastra pe piata interna prin contractarea de

noi produse pentru CNIN si prin intrarea ca furnizor de hartii securizate al Imprimeriei Bancii

Nationale. Aceasta piata este puternic concurentiala, majoritatea comenzilor fiind achizitionate

prin licitatie.

In anul 2011 eforturile de vanzare vor trebui continuate si extinse pe piata regionala

prin actiuni de marketing in Moldova, Bulgaria si alte state din regiune care nu au producatori

interni de hartii de valoare, Aceste eforturi vor trebui sustinute prin extinderea elementelor de

securizare din oferta noastra prin transferul tehnologic a rezultatelor deja puse la punct la

nivel laborator de colectivul cercetare Braila si prin continuarea eforturilor de elaborare de noi

tehnologii de securizare cu grad ridicat de complexitate si originalitate.

Plăcile filtrante - produsul care s-a situat întotdeauna în topul profitabilităţii între

produsele fabricate la CEPROHART, a înregistrat un recul puternic al vânzării. Motivele sunt

legate atât de condiţiile generale ale pieţii cât şi de o activitate mai puţin flexibilă pe vânzări.

Piaţa acestui produs este în continuă scadere. Tehnologiile actuale utilizate la fabricaţia

băuturilor înlătură necesitatea utilizării de plăci filtrante. Acestor aspecte li s-a alăturat încă unul:

piaţa devine din ce în ce mai concurenţială. Există deja competitori pe piaţă care practică nivele

scăzute ale preţurilor şi mai ales termene de plată greu de contracarat. Acest motiv a dus la

pierderea unor clienţi, iar efortul de a-i recâştiga este mare si costisitor.

In 2010 asa cum se observa din Anexa 12 s-a realizat o productie de placi filtrante de

numai 10,3 tone, cu 5 tone mai mica fata de 2009.

In conditiile unui grad de utilizare in continuare redus, de 37% a masinii de fabricatie

si a cheltuielilor importante de modernizare si reparatii, activitatea sectiei s-a incheiat cu un

usor profit, care se regaseste direct, in rezultatele economice ale institutului. Rezultatul a fost

obtinut prin aplicarea ferma a principiilor unui management sanatos, care a inclus

disponibilizarea personalului operativ pe perioadele de intrerupere a fabricatiei (ianuarie-

februarie si decembrie) si somaj tehnic pentru perioadele fara comenzi.

Page 59: Raportul Consiliului de Administra ie 2010 Conf ... Consiliu de Administratie 2010.pdfsocietati comerciale a unitatilor economice de stat, cu preluarea integrala a activului si a pasivului

Pentru 2011 este necesară continuarea programului de intretinere si dotare a masinii

de hartie pentru asigurarea livrarii in conditii de calitate si siguranta a hariilor securizate,

reorganizarea activităţii de vânzări in asa fel incat sa crestem cota noastra pe piata interna a

hartiilor de valoare si sa intram cu export pe piata regionala, in special a tarilor fara producatori

interni de hartii securizate (Moldova, Bulgaria, Serbia, s.a), mărirea producţiei pe sortimentele

ce asigură acoperirea costurilor de fabricaţie, iar in ansamblu, activitatea să inregistreze un

profit care sa sprijine politica de dezvoltare a acestei activitati.

Conducerea executivă a institutului a dus o politică de reducere a costurilor prin pârghiile

de care dispune, de optimizare maximă a folosirii mijloacelor circulante şi creşterea veniturilor

atât prin creştere cantitativă şi calitativă, prin extinderea pieţei de desfacere pentru produse şi

servicii în condiţiile de concurenţă analizate în raport.

Cu toate acestea, indicatorii nu s-au realizat la nivelul aşteptărilor datorită in special

influenţelor externe conditiilor de criza economico-financiara detaliate in capitolele anterioare.

De asemenea, permanent s-au facut eforturi pentru asigurarea lichidităţilor necesare

desfăşurării normale a activităţii si a reducerii arieratelor.

Bilanţul s-a întocmit pe baza balanţei de verificare, conform Reglementărilor contabile în

vigoare – aliniate la normele Europene - cumulat de începutul anului, care la rândul ei a fost

întocmită pe baza notelor contabile ce au avut la bază documente justificative ce reflectă

realitatea activităţii economico-financiare în mod cronologic, fidel şi real.

DIRECTOR GENERAL

GORE GHIORGHE

DIRECTOR ECONOMIC

PENA BOTEZ