Click here to load reader

Raport Valori Europene in guvernarea Europene in guvernarea locala - Raport.pdf · PDF file capacităţii reduse de absorbţie a fondurilor structurale. Dar, ca şi în celelalte

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Raport Valori Europene in guvernarea Europene in guvernarea locala - Raport.pdf · PDF...

 • Valori europene în guvernarea localå Valori europene în guvernarea localå

 • Valori europene în guvernarea localå

 • 2

  Acest material a fost publicat în cadrul proiectului „Valori europene în guvernarea locală” derulat de către Asociaţia Pro Democraţia cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul Fondul Europa 2006 - Programul Phare de Micro-Proiecte de Comunicare. Opiniile exprimate în acest raport aparţin autorilor şi nu reflectă poziţia oficială a finanţatorului. Coordonatorul proiectului: Felicia Alexandru © Asociaţia Pro Democraţia Publicat: Bucureşti, octombrie 2007 Mulţumim tuturor celor care s-au implicat în implementarea proiectului şi, în mod deosebit, reprezentanţilor administraţiei publice locale din Blejoi, Folteşti, Frecăţei, Hemeiuş, Luizi Călugăra, Mihălăşeni, Pucioasa, Slobozia Bradului, Techirghiol, Viziru, Vânători, Voluntari.

  Asociaţia Pro Democraţia B-dul Maresal Al. Averescu nr.17 Pavilion F, Et. 3, Sector 1, Bucuresti Telefon/fax: (+4021) 222 82 45, 222 82 54 E-mail: [email protected] Web: www.apd.ro

 • 3

  Cuprins

  Cuvânt înainte...................................................................................................... 5 PARTEA I............................................................................................................ 7 VALORILE EUROPENE ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ .......... 7

  1. Reforma administraţiei publice în România. Capacitate administrativă, descentralizare şi dezvoltare locală ............................................................. 7

  2. Valorile europene – fundament al democraţiei participative ...................... 8 2.1. Charta Europeană a Drepturilor Fundamentale ................................. 10 2.2. Proiectul de Constituţie Europeană .....................................................11

  3. Valorile europene în administraţia publică locală ..................................... 12 3.1. Europenizarea administraţiei publice locale....................................... 12 3.2. Transparenţa actului decizional .......................................................... 13 3.3. Promovarea comportamentelor antrepenoriale................................... 13

  4. Promovarea participării cetăţeneşti pe plan local la nivel european – Uniunea Europeană şi Consiliul Europei ................................................. 14 4.1. Carta Albă a Guvernării Europene....................................................... 14 4.2. Recomandarea Consiliului Europei cu privire la participarea cetăţenilor

  în viaţa publică locală (Rec(2001)19).................................................... 15 5. Concluzii..................................................................................................... 16

  PARTEA A II-A................................................................................................. 17 PROIECTE DE ACŢIUNE LOCALĂ. DESCRIERE, MODELE DE BUNĂ PRACTICĂ, RECOMANDĂRI ........................................................... 17

  1. Consideraţii generale despre proiectul „Valori europene în guvernarea locală” ..................................................................................... 17

  2. Consideraţii metodologice ......................................................................... 18 2. Criterii de analiză ....................................................................................... 19 3. Prezentarea datelor..................................................................................... 20

  3.1. Luizi Călugăra (Bacău)........................................................................ 20 3.1.1. Descrierea aspectelor principale ale proiectului ........................... 20 3.1.2. Metode şi instrumente de informare şi consultare a cetăţenilor .. 20 3.1.3. Recomandări.................................................................................. 21

  3.2. Hemeiuş (Bacău)................................................................................. 21 3.2.1. Descrierea aspectelor principale ale proiectului ........................... 21 3.2.2. Metode şi instrumente de informare şi consultare a cetăţenilor .. 22 3.2.3. Recomandări ................................................................................. 23

  3.3.Slobozia Bradului (Vrancea)................................................................. 23 3.3.1. Descrierea aspectelor principale ale proiectului ........................... 23 3.3.2. Metode şi instrumente de informare şi consultare a cetăţenilor .. 23 3.3.3. Recomandări ................................................................................. 24

  3.4.Vânători (Vrancea)................................................................................ 25 3.4.1. Descrierea aspectelor principale ale proiectului ........................... 25 3.4.2. Metode şi instrumente de informare şi consultare a cetăţenilor .. 25 3.4.3. Recomandări ................................................................................. 25

  3.5. Folteşti (Galaţi) .................................................................................... 25 3.5.1. Descrierea aspectelor principale ale proiectului ........................... 25

 • 4

  3.5.2. Metode şi instrumente de informare şi consultare a cetăţenilor .. 26 3.5.3. Recomandări ................................................................................. 27

  3.6. Frecăţei (Tulcea).................................................................................. 28 3.6.1. Descrierea aspectelor principale ale proiectului ........................... 28 3.6.2. Metode şi instrumente de informare şi consultare a cetăţenilor .. 28 3.6.3. Recomandări ................................................................................. 29

  3.7. Techirghiol (Constanta) ...................................................................... 29 3.7.1. Descrierea aspectelor principale ale proiectului ........................... 29 3.7.2. Metode şi instrumente de informare şi consultare a cetăţenilor .. 30 3.7.3. Recomandări ................................................................................. 30

  3.8. Blejoi (Prahova) ................................................................................... 31 3.8.1. Descrierea aspectelor principale ale proiectului ........................... 31 3.8.2. Metode şi instrumente de informare şi consultare a cetăţenilor .. 31 3.6.3. Recomandări ................................................................................. 31

  3.9. Pucioasa (Dâmboviţa) ......................................................................... 32 3.9.1. Descrierea aspectelor principale ale proiectului ........................... 32 3.9.2. Metode şi instrumente de informare şi consultare a cetăţenilor .. 32 3.9.3. Recomandări ......................................................................................... 323

  3.10. Viziru (Brăila)..................................................................................... 33 3.10.1. Descrierea aspectelor principale ale proiectului ......................... 33 3.10.2. Metode şi instrumente de informare şi consultare a cetăţenilor. 33 3.10.3. Recomandări ................................................................................ 35

  3. 11. Mihălăşeni (Botoşani) ....................................................................... 35 3.11.1. Descrierea aspectelor principale ale proiectului.......................... 35 3.11.2. Metode şi instrumente de informare şi consultare a cetăţenilor. 35 3.11.3. Recomandări ................................................................................ 36

  3.12. Voluntari (Ilfov).................................................................................. 36 3.12.1. Descrierea aspectelor principale ale proiectului ......................... 36 3.12.2. Metode şi instrumente de informare şi consultare a cetăţenilor. 36 3.12.3. Recomandări ................................................................................ 36

  CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ................................................................. 37

 • 5

  Cuvânt înainte Administraţia publică locală ar trebui să fie unul dintre domeniile cele mai afectate de transformări radicale şi reformări, dacă sunt luate în considerare dezbaterile demarate încă la începutul anilor 1990, fie că acestea au adus în discuţie problema descentralizării sau a deconcentrării, a bugetelor locale limitate şi a finanţării mult prea reduse, sau a deficitului de personal. În plus, accentul tot mai mare pus pe globalizare, pe provocările internaţionale tot mai intense şi pe tendinţele de integrare regionale şi globale presupun o dezvoltare concomitentă a administraţiilor naţionale în sensul capacităţii de a acţiona şi a reacţiona flexibil şi coerent. Practic, lista problemelor vehiculate în privinţa administraţiei publice locale din România este fără sfârşit. Între acestea, problema deschiderii administraţiei publice din România către cetăţenii şi, mai bine spus, a definirii unei relaţii constante şi transparente cu aceştia, cu alţi factori interesaţi şi cu membrii societăţii civile de tip asociativ, este una de substanţă, având în vedere că afectează raporturile esenţiale între administraţie şi beneficiarii ei finali. Po

Search related