15
Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant: Numele complet: COMUNA SCANTEIA Adresa: Sat Scanteia, comuna Scanteia, jud. Iasi, strada Stefan cel Mare §i Sfant nr. 532, cod postal: 707425 Cod fiscal: 4540313 Telefon: 0232/229260 Fax: 0232/229260 E-mail: [email protected] 2. Denumirea proiectului: „Vis de lama", editia a II-a 3. Locul de desfa§urare §i durata/perioada de desfa'§urare a proiectului: Caminul Cultural Scanteia, 16-18 decembrie 2016 4. Scopul proiectului: Manifestarile desfa§urate au avut ca stop promovarea traditiilor in aceasta parte de judet, evidentiind datini si obiceiuri de iarna specifice judetului Iasi (colindatul, mersul cu steaua), contribuind prin aceasta la pastrarea obiceiurilor populare si la transmiterea acestora care generatiile viitoare. Pastrarea §i redescoperirea identitatii nationale in context european trebuie sa tins cont de obiceiurile populare, de cultura populard specifics fiecarei regiuni, iar promovarea acestora prin sprijinirea comunitatilor locale este un obiectiv de interes public. 5. Grupurile tints: - Circa 100 de copii din satele comunei Scanteia - Locuitorii comunei Scanteia prezenti la spectacolul de duminica, 18 decembrie 2016 - Profesorii §i reprezentantii cultelor din comuna PaginA 1

Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

1.Solicitant: Numele complet: COMUNA SCANTEIA Adresa: Sat Scanteia, comuna Scanteia, jud. Iasi, strada Stefan cel Mare §i Sfant nr. 532, cod postal: 707425 Cod fiscal: 4540313 Telefon: 0232/229260 Fax: 0232/229260 E-mail: [email protected]

2. Denumirea proiectului: „Vis de lama", editia a II-a

3. Locul de desfa§urare §i durata/perioada de desfa'§urare a proiectului: Caminul Cultural Scanteia, 16-18 decembrie 2016

4. Scopul proiectului: Manifestarile desfa§urate au avut ca stop promovarea traditiilor in aceasta parte

de judet, evidentiind datini si obiceiuri de iarna specifice judetului Iasi (colindatul,

mersul cu steaua), contribuind prin aceasta la pastrarea obiceiurilor populare si la

transmiterea acestora care generatiile viitoare. Pastrarea §i redescoperirea identitatii

nationale in context european trebuie sa tins cont de obiceiurile populare, de cultura

populard specifics fiecarei regiuni, iar promovarea acestora prin sprijinirea comunitatilor

locale este un obiectiv de interes public.

5. Grupurile tints: - Circa 100 de copii din satele comunei Scanteia - Locuitorii comunei Scanteia prezenti la spectacolul de duminica, 18 decembrie

2016 - Profesorii §i reprezentantii cultelor din comuna

PaginA 1

Page 2: Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

6. Activitiltile principale:

Nr. Crt.

Activitatea Data desf4urarii Locatia

1. Atelier de creatie populard (stele din lemn si hartie creponatk ingerasi din carton colorat, globuri din baloane, fir textil si aracet, ghirlandd din hartie colorata decupatd, ornamente de brad din land coloratd, globuri din oud de gaind golite si pictate, stele colorate pentru brad din hartie, fulg de nea din pahare din plastic)

16, 17 decembrie 2016 Cdminul Cultural Scanteia

2. Atelier de muzica (colinde traditionale) si teatru folcloric

16, 17 decembrie 2016 Cdminul Cultural Scanteia

3. Concert de colinde la care au participat copii do Scanteia, dansatori de la Ansamblul „Doina Carpatilor" si interpreti de muzica populard: Stefan Deaconita si Biatrice Duca

18 decembrie 2016 intre orele: 15.30 - 18.00

Cdminul Cultural Scanteia

9. Suma solicitata. de la Consiliul Judetean Ia§i :

Costul total al proiectului -Lei-

Suma solicitata de la% Consiliul Judetean Iasi

-Lei-

din costul totalul al proiectului

4800 3500 72,9%

Paging 2

Page 3: Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

Stele din lemn si hartie creponata

Page 4: Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

Ornament din lana colorata

Ornamente create de copii la atelierele „Vis de iarna"

Page 5: Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

Imagine de ansamblu de la atelierele de creatie „Vis de iarna"

Copiii au invatat s5 faca ornamente pentru bradul de Craciun

Page 6: Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

Imagine de ansamblu de la atelierele de crea;ie „Vis de iarn5"

Stele create in cadrul atelierelor „Vis de lama"

Page 7: Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

Imagine de ansamblu de la atelierele de creatie „Vis de iarna"

Page 8: Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

Atelierul de stelute

Atelier de creatie „fulg de nea" din pahare din plastic

Page 9: Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

Copiii au a invatat sa fac5 a stea de Craciun din lemn si hartie creponata

Impodobitul bradului

Page 10: Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

Brad impodobit de copii cu ornamente create la atelierele „Vis de lama"

Page 11: Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

Copii din comuna Scanteia au cantat colinde in cadrul concertului

Page 12: Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

lnterpretii de muzica populara Stefan Deaconita si Biatrice Duca, invitati sa cante la

Concertul de colinde din cadrul proiectului „Vis de iarna"

Dansatori de la Ansamblul „Doina Carpatilorn — Iasi

Page 13: Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

Ornamente create de copii la atelierele „Vis de lama"

Interpreta Biatrice Duca

Page 14: Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

1111111111.1111ii

Dansatori din Ansamblul „Doina Carpatilor" — Iasi

Spectatori la Concertul de colinde din cadrul proiectului „Vis de lama" - 2016

Page 15: Raport proiect „Vis de iarna — Scanteia, Iaqi 1.Solicitant ...194.102.43.1/sites/default/files/files/parteneriate/R17.pdf · Raport proiect „Vis de iarna" — Scanteia, Iaqi

f

Dansatori din Ansamblul „Doina Carpatilor" — Iasi

Spectatori la Concertul de colinde din cadrul proiectului „Vis de lama" - 2016