500
Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007 1 CUPRINS 1. CADRUL NATURAL ŞI DATE DEMOGRAFICE ......................................................... 5 1.1.Date generale ale regiunii .............................................................................................. 5 1.1.1.Poziţia geografica a regiunii ............................................................................ 5 1.1.2. Principalele altitudini muntoase. Altitudinea medie ........................................ 5 a principalelor localitaţi............................................................................................. 5 1.1.3. Cursuri de apă şi lacurile naturale.................................................................. 9 1.1.4. Temperatura ambientală .............................................................................. 10 1.1.5.Precipitaţii atmosferice. ................................................................................. 11 1.2.Resurse naturale ale Regiunii Vest .............................................................................. 12 1.2.1. Resurse naturale neregenerabile ................................................................. 12 1.2.2. Resurse naturale regenerabile..................................................................... 13 1.3. Date demografice........................................................................................................ 15 1.3.1.Procesul de urbanizare ................................................................................. 15 1.3.2. Concentrările urbane ................................................................................... 16 2. AERUL ...................................................................................................................... 19 2.1. Introducere .................................................................................................................. 19 2.2.Cadru legislativ............................................................................................................. 20 2.3. Progrese realizate în domeniul calităţii aerului ............................................................ 23 2.4. Acidifierea. Emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot şi de amoniac (SO 2 , NO x ,NH 3 ) ...... 24 2.4.1. Emisii anuale de dioxid de sulf (SO 2 ) ........................................................... 25 2.4.2. Emisii anuale de monoxid şi dioxid de azot (NO x ) ........................................ 26 2.4.3. Emisii anuale de amoniac (NH 3 ) .................................................................. 27 2.5. Emisiile de compuşi organici volatili nemetanici .......................................................... 28 2.6. Poluarea cu metale grele (mercur, plumb, şi cadmiu) şi poluanţi organici persistenţi (POPs) ............................................................................................................................... 29 2.6.1.Emisii de metale grele (mercur, cadmiu, plumb) ........................................... 30 2.6.2. Emisii de poluanţi organici persistenţi (POPs) ............................................. 31 2.7. Calitatea aerului ambiental .......................................................................................... 32 2.7.1. Concentraţii ale dioxidului de sulf................................................................. 54 2.7.2. Concentraţii ale dioxidului de azot şi oxizilor de azot ................................... 55 2.7.3. Concentraţii ale amoniacului ....................................................................... 56 2.7.4. Producerea ozonului troposferic (poluarea fotochimică); ............................. 57 concentraţii ale ozonului ........................................................................................ 57 2.7.5. Pulberi în suspensie (PM 10 şi PM2,5) ........................................................ 58 2.7.6. Concentraţii ale metalelor grele ................................................................... 59 2.7.7. Concentraţii ale benzenului .......................................................................... 60 2.7.8. Concentraţii ale monoxidului de carbon ....................................................... 60 2.8. Deprecierea stratului de ozon stratosferic ................................................................... 60 2.9. Zone afectate şi zonele de risc de poluare atmosferică .............................................. 62 2.10. Obiective şi măsuri privind poluarea aerului (se vor face referiri şi la aspecte privind poluarea aerului în zonele urbane) .................................................................................... 67 3. SCHIMBĂRI CLIMATICE .......................................................................................... 68 3.1. Cadru general. Cadru legislativ ................................................................................... 68 3.2. Emisii totale anuale de gaze cu efect de seră ............................................................. 69 3.3. Emisii anuale de dioxid de carbon............................................................................... 71 3.4. Emisii anuale de metan ............................................................................................... 72 3.5. Emisii anuale de protoxid de azot ............................................................................... 73

Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul ...apmtm-old.anpm.ro/files/ARPM TIMISOARA/Calitatea aerului/Raportarea... · Poluarea cu metale grele (mercur, plumb, ... românească

Embed Size (px)

Citation preview

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  1

  CUPRINS 1. CADRUL NATURAL I DATE DEMOGRAFICE ......................................................... 5 1.1.Date generale ale regiunii .............................................................................................. 5

  1.1.1.Poziia geografica a regiunii ............................................................................ 5 1.1.2. Principalele altitudini muntoase. Altitudinea medie ........................................ 5 a principalelor localitai............................................................................................. 5 1.1.3. Cursuri de ap i lacurile naturale.................................................................. 9 1.1.4. Temperatura ambiental .............................................................................. 10 1.1.5.Precipitaii atmosferice.................................................................................. 11

  1.2.Resurse naturale ale Regiunii Vest .............................................................................. 12 1.2.1. Resurse naturale neregenerabile................................................................. 12 1.2.2. Resurse naturale regenerabile..................................................................... 13

  1.3. Date demografice........................................................................................................ 15 1.3.1.Procesul de urbanizare ................................................................................. 15 1.3.2. Concentrrile urbane ................................................................................... 16

  2. AERUL ...................................................................................................................... 19 2.1. Introducere.................................................................................................................. 19 2.2.Cadru legislativ............................................................................................................. 20 2.3. Progrese realizate n domeniul calitii aerului ............................................................ 23 2.4. Acidifierea. Emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot i de amoniac (SO2, NOx,NH3) ...... 24

  2.4.1. Emisii anuale de dioxid de sulf (SO2) ........................................................... 25 2.4.2. Emisii anuale de monoxid i dioxid de azot (NOx)........................................ 26 2.4.3. Emisii anuale de amoniac (NH3) .................................................................. 27

  2.5. Emisiile de compui organici volatili nemetanici.......................................................... 28 2.6. Poluarea cu metale grele (mercur, plumb, i cadmiu) i poluani organici persisteni (POPs) ............................................................................................................................... 29

  2.6.1.Emisii de metale grele (mercur, cadmiu, plumb) ........................................... 30 2.6.2. Emisii de poluani organici persisteni (POPs) ............................................. 31

  2.7. Calitatea aerului ambiental.......................................................................................... 32 2.7.1. Concentraii ale dioxidului de sulf................................................................. 54 2.7.2. Concentraii ale dioxidului de azot i oxizilor de azot ................................... 55 2.7.3. Concentraii ale amoniacului ....................................................................... 56 2.7.4. Producerea ozonului troposferic (poluarea fotochimic); ............................. 57 concentraii ale ozonului ........................................................................................ 57 2.7.5. Pulberi n suspensie (PM 10 i PM2,5) ........................................................ 58 2.7.6. Concentraii ale metalelor grele ................................................................... 59 2.7.7. Concentraii ale benzenului.......................................................................... 60 2.7.8. Concentraii ale monoxidului de carbon ....................................................... 60

  2.8. Deprecierea stratului de ozon stratosferic................................................................... 60 2.9. Zone afectate i zonele de risc de poluare atmosferic .............................................. 62 2.10. Obiective i msuri privind poluarea aerului (se vor face referiri i la aspecte privind poluarea aerului n zonele urbane) .................................................................................... 67 3. SCHIMBRI CLIMATICE .......................................................................................... 68 3.1. Cadru general. Cadru legislativ................................................................................... 68 3.2. Emisii totale anuale de gaze cu efect de ser ............................................................. 69 3.3. Emisii anuale de dioxid de carbon............................................................................... 71 3.4. Emisii anuale de metan............................................................................................... 72 3.5. Emisii anuale de protoxid de azot ............................................................................... 73

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  2

  3.6. Aciuni privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser ...................................... 74 3.6.1. Participarea la utilizarea mecanismelor de gaze cu efect de ser ............... 75 3.6.2. Participarea Romniei la implementarea schemei europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser .................................................... 76

  4. APA........................................................................................................................... 82 4.1. Introducere.................................................................................................................. 82 4.2. Cadru legislativ............................................................................................................ 82 4.3. Resursele de ap ........................................................................................................ 85

  4.3.1. Resurse de ap teoretice i tehnic utilizabile ............................................... 85 4.3.2.Prelevrile de ap ......................................................................................... 85 4.3.3. Mecanismul economic n domeniul apelor ................................................... 87

  4.4 .Ape de suprafa......................................................................................................... 89 4.4.1Starea rurilor interioare ................................................................................ 89 4.4.2.Starea lacurilor............................................................................................ 112 4.4.3. Starea fluviului Dunarea............................................................................. 121

  4.5.Apele subterane......................................................................................................... 123 4.6.Apa potabil ............................................................................................................... 132 4.7. Apele uzate ............................................................................................................... 155

  4.7.1. Surse majore i grad de epurare................................................................ 155 4.7.2. Reele de canalizare .................................................................................. 177

  Capitolul 5. SOLUL .......................................................................................................... 198 5.3.2 .Produse pentru protecia plantelor (fitosanitare) ........................................ 200 5.3.3.Soluri afectate de reziduuri zootehnice ....................................................... 202

  Capitolul 6. BIODIVERSITATEA. BIOSECURITATEA. STAREA PDURILOR.......... 231 6.1. Biodiversitatea........................................................................................................... 231

  6.1.1. Habitatele naturale. Flora i fauna slbatic din Romnia ......................... 236 6.1.1.1. Habitatele naturale ................................................................................... 236 6.1.1.2. Flora i fauna slbatic............................................................................. 245

  6.1.2. Specii din flora i fauna slbatic valorificate economic, inclusiv ca resurse genetice ............................................................................................................... 264 6.1.3. Starea ariilor naturale protejate.................................................................. 267 6.1.4. Rezervaiile biosferei.................................................................................. 285 6.1.4.1. Rezervaia Biosferei Delta Dunrii nu este cazul ................................. 286 6.1.4.2. Parcul Naional Retezat .......................................................................... 286 6.1.4.3. Parcul Naional Rodna nu este cazul ................................................... 286 6.1.5. Situri Ramsar ............................................................................................. 286 6.1.6. Presiuni antropice exercitate asupra biodiversitii .................................... 288

  6.2. Biosecuritatea ......................................................................................................... 292 6.2.1. Reglementri n domeniul biosecuritii ..................................................... 292

  Capitolul 8. DEEURI ................................................................................................. 311 8.1. Date generale. Cadru legislativ ................................................................................. 311 8.2. Deeuri municipale.................................................................................................... 311

  8.2.1. Cantiti i compoziie ................................................................................ 311 8.2.2. Deeuri biodegradabile .............................................................................. 315 8.2.3. Deeuri de ambalaje .................................................................................. 317 8.2.4. Tratarea i valorificarea deeurilor municipale........................................... 321 8.2.5. Eliminarea deeurilor municipale ............................................................... 322

  8.3. Deeuri de producie ................................................................................................. 328 8.3.1. Deeuri periculoase ................................................................................... 329 8.3.2. Gestionarea deeurilor de producie .......................................................... 330 8.3.3. Gestionarea i controlul bifenililor policlorurai i ale altor compui similari 333

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  3

  8.4. Deeuri generate de activiti medicale .................................................................... 335 8.5. Nmoluri.................................................................................................................... 337

  8.5.2. Nmoluri provenite de la epurarea apelor uzate industriale....................... 338 8.6. Deeuri din echipamente electrice i electronice ...................................................... 339

  8.6.1. Colectarea DEEE....................................................................................... 340 8.7. Vehicule scoase din uz ageni economici autorizai pentru colectarea i tratarea VSU, numr de vehicule colectate i dezmembrate......................................................... 343

  8.7.1. Colectarea VSU ......................................................................................... 344 8.7.2. Tratarea VSU............................................................................................. 344

  8.8. Uleiuri uzate .............................................................................................................. 345 8.9. Impactul activitilor de gestionare a deeurilor asupra mediului .............................. 346 8.10. Iniiative adoptate pentru reducerea impactului deeurilor asupra mediului............ 347 8.11. Tendine privind generarea deeurilor..................................................................... 351

  8.11.1. Prognoza privind generarea deeurilor municipale .................................. 351 8.11.2. Prognoza generrii deeurilor de producie ............................................. 353 8.11.3. mbunatairea calitaii managmentului deeurilor ..................................... 353

  Capitolul 9. SUBSTANE I PREPARATE CHIMICE PERICULOASE ...................... 355 9.1. Introducere................................................................................................................ 355 9.2. Cadrul legislativ......................................................................................................... 356 9.3. Importul i exportul anumitor substane i preparate periculoase ............................. 358 9.4. Evaluarea riscului utilizrii substanelor chimice periculoase asupra sntii umane i mediului............................................................................................................................ 359 9.5. Prevenirea, reducerea i controlul polurii mediului cu azbest - inventarul cantitilor de azbest deinute de ctre agenii economici i instituii publice .................................... 360 9.6. Substane reglementate de Protocolul de la Montreal (ODS) - inventarul cantitilor de ODS ................................................................................................................................. 362 9.7. Biocide (utilizare, import, export)............................................................................... 368 9.8. Poluanii organici persisteni ..................................................................................... 369 9.9. Produse fitosanitare pesticide ................................................................................ 370 9.10. Mercurul .................................................................................................................. 371 9.11. Introducerea pe pia a detergenilor ...................................................................... 373 10. RADIOACTIVITATEA............................................................................................ 374 10.1.Reeaua naional de supraveghere a radioactivitii mediului ................................ 374 10.2. Programul Naional de monitorizare a radioactivitii mediului ................................ 375

  10.2.1. Radioactivitatea aerului............................................................................ 376 10.2.1.1. Aerosoli atmosferici ................................................................................ 376 10.2.1.2. Debitul dozei gama n aer....................................................................... 378 10.2.1.3. Depuneri atmosferice totale i precipitaii ............................................... 379

  10.2.2. Radioactivitatea apelor............................................................................. 380 10.2.2.1. Radioactivitatea principalelor ruri.......................................................... 380 10.2.2.1. Radioactivitatea Dunrii.......................................................................... 382 10.2.2.1. Radioactivitatea Mrii Negre .................................................................. 382

  10.2.3. Radioactivitatea solului ............................................................................ 382 10.2.4. Radioactivitatea vegetaiei ....................................................................... 382

  10.3. Programul de supraveghere a radioactivitii mediului n zonele cu fondul natural modificat antropic............................................................................................................. 383

  10.3.1. Impactul funcionrii CNE Cernavod asupra populaiei i mediului ........ 383 10.3.1.1. Programul de supraveghere radiologic a mediului ............................... 383 10.3.1.2. Expunerea populaiei n zona de influen CNE PROD.......................... 383

  10.3.2. Impactul funcionrii CNE Kozlodui asupra populaiei............................ 384 i mediului ............................................................................................................ 384

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  4

  10.3.2.1. Programul de supraveghere radiologic a mediului .............................. 384 10.3.2.2. Expunerea populaiei din zona de influen CNE Kozlodui ................... 384 10.3.2.3. Expunerea populaiei n zona de influen a ......................................... 384 10.3.2.4.Expunerea populaiei n zona platformei Mgurele ................................ 384

  10. 4. Concluzii ............................................................................................................... 384 Capitolul 11. MEDIUL URBAN .................................................................................. 385 11.1. Aezrile urbane ................................................................................................... 386

  11.1.1. Amenajarea teritorial ( dezvoltarea zonelor comerciale, rezideniale ) ... 387 11.1.2. Situaia spaiilor verzi i a zonelor de agrement....................................... 388 11.1.2.1. Parcuri................................................................................................... 389

  11.1.2.2. Scuaruri .................................................................................................. 390 11.3. Poluarea sonor. Hri de zgomot ....................................................................... 391 11.4. Mediu i sntate .................................................................................................. 395

  11.4.1. Efectele polurii aerului asupra strii de sntate.................................... 395 11.4.2. Efectele polurii apei asupra strii de sntate........................................ 397 11.4.3. Efectele gestionrii deeurilor asupra strii de sntate .......................... 399 11.4.4. Efectele polurii sonore asupra sntii populaiei ................................. 400 11.4.6. Animale abandonate i influena asupra strii de sntate a ................... 402 populaiei ............................................................................................................. 402

  11.5. Obiective i msuri ............................................................................................... 403 11.5.1. Poluarea aerului....................................................................................... 403 11.5.2. Poluarea apei........................................................................................... 404 11.5.3. Deeuri..................................................................................................... 408 11.5.4. Poluarea sonor....................................................................................... 409 11.5.5. Animale abandonate ................................................................................ 410 11.5.8. Spaiile verzi i zonele de agrement ........................................................ 414 11.5.9. Agenda local 21 ..................................................................................... 416

  Capitolul 12. PRESIUNI ASUPRA MEDIULUI ............................................................ 420 12.1. Agricultura............................................................................................................... 420

  12.1.1. Interaciunea agriculturii cu mediul...................................................... 420 12.1.2. Evoluiile pe ultimii ani (din 1999) din domeniul agriculturii, estimrile noilor efective de animale i perfecionarea metodelor de reducere a emisiilor din sectorul agricol............................................................................................ 420 12.1.2.5. Agricultura ecologic ......................................................................... 423

  12.2. Industria .................................................................................................................. 427 12.3.2. Consum brut de energie........................................................................ 437

  12.3.6. Energii neconvenionale ............................................................................ 442 12.3.7. Evoluia energiei n perioada 1995-2007 i tendinele generale............... 443 n urmtorii ani ..................................................................................................... 443

  12.4. Transporturile........................................................................................................ 445 12.5. Turismul................................................................................................................. 450

  12.5.1 Potenialul turistic al Regiunii Vest ............................................................ 450 12.6. Poluri accidentale. Accidente majore de mediu ............................................... 459 CAPITOLUL 13. Instrumente ale politicii de mediu n Regiunea Vest .................. 470 13.1. Cheltuieli i resurse pentru protecia mediului ................................................. 470 13.2. Cheltuieli i investiii efectuate de agenii economici n anul 2007 i .............. 471 raportate la Garda Naional de Mediu......................................................................... 471 13.3. Fondul pentru Mediu............................................................................................. 473 13.4. Fondurile Uniunii Europene de preaderare......................................................... 475 13.5. Fondurile Uniunii Europene de postaderare....................................................... 492

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  5

  1. CADRUL NATURAL I DATE DEMOGRAFICE

  1.1.Date generale ale regiunii

  1.1.1.Poziia geografica a regiunii n Romnia exist opt zone de dezvoltare, care au fost definite conform Directivei Cadru UE. Aceast zonificare are, n mod evident, avantajul de a simplifica competena administrativ. Regiunea Vest este a 5-a dintre ele. Istoric vorbind, Regiunea vest cuprinde provincia Banatului, provincie istoric romneasc cu o dezvoltare economic timpurie i mai puternic n comparaie cu alte provincii din ar. Regiunea Vest cuprinde, de asemenea, inutul vechii Dacii cu capitala la Sarmisegetuza, aflat n judeul Hunedoara de astzi.

  Regiunea se situeaz n partea de vest a Romniei, nvecinndu-se la sud-vest cu Republica Serbia i la nord-vest cu Ungaria, i este format din patru judee: Arad, Cara-Severin, Hunedoara i Timi. Extremitatea sudic a regiunii o reprezint localitatea Berzasca, judeul Cara-Severin - 4435'12" latitudine nordic, extremitatea nordic se afl n localitatea Berechiu, judeul Arad - 4638' latitudine nordic, extremitatea vestic n localitatea Beba Veche, judeul Timi - 2015' longitudine estic, iar extremitatea estic n apropiere de localitatea Petroani, judeul Hunedoara - 23 longitudine estic.

  Suprafaa Regiunii Vest este de 32.034 km2, ce reprezint 13,42% din suprafaa Romniei. Judeul Timi este, ca suprafa, cel mai mare din ar (3,65% din teritoriul naional), n timp ce judeul Cara-Severin ocup locul trei (3,56% din teritoriul naional), judeul Arad, este al aselea jude al Romniei (3,25% din teritoriul naional), iar judeul Hunedoara, ocup 2,96% din teritoriul naional.

  1.1.2. Principalele altitudini muntoase. Altitudinea medie

  a principalelor localitai.

  n Regiunea Vest se intlnesc forme variate de relief: cmpii, dealuri, muni. n

  judeul Timi predomin zona de cmpie, care face parte din Marea Cmpie de Vest. Munii din Cara-Severin i Hunedoara ocup 65% din suprafaa acestor judee. Cele mai nalte vrfuri muntoase din Regiune sunt: Vf. Parng 2519 m (M-ii Parng), Vf. Peleaga 2509 m i Vf. Retezat 2482 m (M-ii Retezat).

  Judeul Arad are un relief variat i este distribuit n zone de cmpie, deal i munte, dup cum urmeaza:

  munii Codru-Moma - (Vrful Pleu -1112 m, Vrful Izoi -1098 m, Vrful Momua-930 m);

  munii Bihorului - sunt reprezentai pe teritoriul judeului prin versantul sud-vestic al Muntelui Gina, unde se gsesc cele mai mari altitudini din jude (Vrful Gina-1486 m i Vrful Piatra Aradului-1429 m);

  munii Zrandului cu Vrfurile Mgura Ciungani - 841 m, Drocea - 839 m i Highi - 798 m. Dei prin altitudine (n medie 500-600 m) se ncadreaz n

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  6

  categoria dealurilor, prin aspectul formelor de relief (prezena platformelor de eroziune), prin geologie (isturile cristaline) i vegetaie (pduri compacte), munii Zrandului reprezint o unitate muntoas clar;

  Piemontul Codrului - este situat la marginea de vest a Munilor Codru-Moma; Piemontul Zrandului - situat la poala nordic a Munilor Zrandului; Depresiunea Zrandului reprezint ntreaga arie depresionar dintre Munii

  Codru-Moma i Zrand; Depresiunea Alma-Gurahon - poate fi considerat ca un sector al depresiunii

  Zrandului; Depresiunea Hlmagiu - comunic cu depresiunile Brad (pe Criul Alb) i Beiu ; Dealurile Lipovei - care reprezint, n mare, un piemont de eroziune, se afl

  situate la sud de Mure. Genetic ele sunt legate de Munii Zrandului i de aciunea Mureului;

  Culoarul Mureului (Petri-Lipova) - elementul predominant este dat de Valea Mureului, cu relieful creat de ea la contactul dintre Munii Zrandului i Podiul Lipovei;

  Cmpia Cermeiului - parte a aa-numitei cmpii a glaciurilor, se afl situat n continuarea piemontului Codrului i este mrginit la sud de Valea Teuzului;

  Cmpia Criului Alb - cuprinde relieful cobort, dintre Teuz i Criul Alb. Este o regiune joas cu o dezvoltare larg a luncilor;

  Cmpia nalt a Aradului - cuprins ntre Mure i Criul Alb reprezint o delt cuaternar a Mureului, construit la ieirea din defileul oimo-Lipova;

  Cmpia Vingi - este situat la sud de Mure, fiind o cmpie nalt, care reprezint tot o veche delt continental a Mureului (anterioar ns deltei ce formeaz Cmpia Aradului).

  Teritoriul judeului este cuprins ntre altitudinile absolute de 80 m la Zerind i 1486 m la Vrful Gina.

  Judeul Cara-Severin este situat n partea de sud-vest a Romniei, se ncadreaz ntre urmtoarele coordonate : 21o2116 22o4241 longitudine estic i 44o3512 45o3830 latitudine nordic i are o suprafa de 8.514 kmp. Se nvecineaz cu Republica Serbia la sud-vest, cu judeul Mehedini la sud-est, cu judeul Gorj la est, cu judeul Hunedoara la nord-est, i cu judeul Timi la nord-vest. Dei judeul Cara-Severin este preponderent montan, relieful acestuia se caracterizeaz printr-o mare diversitate: 65,4% din suprafa o constituie relieful muntos, 16,5% relieful depresionar, 10,8% dealurile i 7,3% cmpiile.

  Zona muntoas este reprezentat prin: Munii Banatului, ce aparin Carpailor Meridionali; Munii arcu-Godeanu (cu vrful Gugu, cel mai nalt din Banat - 2.291

  m) i Munii Cernei, din cadrul Carpailor Meridionali.

  Altitudinile cresc de la vest la est, masivul arcu -Godeanu cu nlimi cuprinse ntre intervalul 1600-2200 m, n timp ce grupul Semenic, Anina, Almj, Dognecea, Locvei au nlimi variind ntre 600-1400m. Munii Banatului, care se nscriu aproape n ntregime n limitele judeului, sunt delimitai de zone joase, care le dau aspectul unui bloc montan unitar, cu altitudini medii ntre 600-800 m. ntre acestea, o zona aparte o constituie Depresiunea Almjului. Spre vest, zona muntoas este flancat de un relief deluros, unde se delimiteaz dealurile Oraviei, Doclinului i Saco-Zgujeni. Treapta cea mai joas de relief o formeaz cmpia, care ocup o suprafa restrns din cadrul Cmpiei Timiului, avnd urmtoarele subuniti: Cmpia Sipetului, Cmpia Moraviei i Cmpia Caraului.

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  7

  Judeul Hunedoara este situat n partea central-vestic a Romniei, relieful predominant fiind cel montan. (vrfurile Munilor Retezat i Parng depind nlimea de 2500 m). Masivele muntoase nalte i mijlocii din partea de sud i sud-est aparin Carpailor Meridionali, iar munii mijlocii i mici din vest i nord aparin Carpailor Occidentali. Carpaii Meridionali cuprind Munii Godeanu (vf. Gugu-2290 m), Munii arcu (vf. Petrii-2190 m), Munii Vlcan (vf. Straja-1870 m), Munii Retezat (vf.Peleaga-2509 m), Munii Parng (vf.Parngul Mare-2519 m), Munii ureanu (Vf.lui Ptru - 2130 m). Carpaii Occidentali cuprind: Munii Poiana Rusc, Munii Zarand, Munii Metaliferi. ntre aceste masive muntoase se afl depresiunile: Petroani, Brad, ara Haegului i culoarele depresionare Strei-Cerna (Ortie) i Mureului (Deva - Zam). Judeul Hunedoara face legtura ntre judeele bnene - din vest (Cara-Severin, Timi, Arad) i cele transilvnene - din centrul rii (Alba, Sibiu), precum i cu judeele sudice Gorj i Vlcea.

  Judeul Timi se situeaz n partea de vest a Romniei cu o suprafa de 8696,7 km2. La nord se mrginete cu judeul Arad, la est cu judeul Hunedoara, la sud cu judeul Cara-Severin, iar la Vest cu Republica Serbia i Ungaria. Punctele extreme ale judeului sunt: la vest, longitudine estic 200 21`(Beba Veche), la rsrit, longitudine estic 22015`(Poieni), la sud, latitudine nordic 45015`(Luna), iar la miaz-noapte, latitudine nordic 46010 (Cenad).

  Relieful este reprezentat printr-o varietate de forme de relief: muni, dealuri, depresiuni de contact i cmpii:

  munii Poiana Rusc sunt situai n extremitatea estic, cu nlimi de aproximativ 1300 m (Vf. Pade 1374 m, Vf. Rusca 1355 m). La altitudini situate ntre 600-800 m sunt prezente suprafee plane (platourile Luncani, Poieni), lipsite de pdure. La acelai nivel, se gsesc cteva mguri cristaline izolate: Druja (Vf. Druja 958 m), Masivul Braianu (Vf. Braianu Mare 873 m), Masivul Plea Jdioarei (623m). n regiunea periferic a munilor se afl Vf. Mgura Surduc (496 m) strbtut transversal de Valea Gladna;

  depresiunile: Zolt, Gladna Romn, Gladna Montan, Frdea-Huzeti; zona dealurilor piemontane, reprezint o alt treapt a reliefului judeului,

  alctuit din dealuri cu altitudini ntre 200-400 m: dealurile Frgulii (Bulzii) - situate n N-V Poiana Rusci; dealurile Lpugiului - situate ntre Valea Icuii i Valea Hompdiei; dealurile Fgetului - ntre Valea Begi i Valea Gladnei; dealurile Lugojului - situate la marginea vestic a munilor Poiana

  Rusci, desprii fiind de acetia prin Valea Huzeti; dealurile Lipovei - ntre Vile Mureului (la N), Begi (la S),

  Beregsului (la V); dealurile Silagiului-limitate de Vile Timiului i Pogniului; dealurile Sacoului - continu spre dealurile Silagiului (spre S-E), n

  dreapta Vii Pogniului. Se remarc unele mguri ce domin regiunea: Mgura Poieni 434 m, Bleauca 356 m

  zona cmpiei reprezint cea mai joas treapt a reliefului judeului. Ocup partea central i vestic a judeului Timi cmpie. Se disting:

  - Cmpia Fgetului i Lugojului; - Cmpia Vinga; - Cmpia Gtaia; - Cmpia Aranci (Mure-Aranca) ce cuprinde lunca Mureului i

  Lunca Aranci; - Cmpia Timiului cu altitudini 80-90 m.

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  8

  Altitudinile medii ale principalelor localiti din Regiune, sunt prezentate n tabelul 1.1.2.1.

  Tab. 1.1.2.1. Altitudinile medii ale principalelor localiti din Regiunea Vest

  Judeul Localitatea Altitudinea (m) Ndlac 90 Arad 108 Lipova 130 Svrin 153 Chiineu Cri 351 Sebi 431 Ineu 451 Brad 455 Gurahon 515

  Arad

  Hlmagiu 650 Boca 189 Moldova Nou 200 Caransebe 201 Reia 260 Oelu Rou 500 Oravia 500 Anina 645

  Cara-Severin

  Bile Herculane 1600 Municipiul Deva 187 Oraul Simeria 201 Municipiul Brad 206 Municipiul Ortie 210 Oraul Clan 230 Municipiul Hunedoara 278 Oraul Haeg 310 Oraul Geoagiu 321 Municipiul Petroani 615 Oraul Aninoasa 650 Oraul Petrila 675 Municipiul Vulcan 680 Municipiul Lupeni 700

  Hunedoara

  Oraul Uricani 750 Jimbolia 82 Deta 89 Timioara 90 Lugoj 125 Buzia 128

  Timi

  Fget 159

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  9

  1.1.3. Cursuri de ap i lacurile naturale.

  Din punct de vedere hidrografic se remarc existena unor importante cursuri de ap i a unor rezerve subterane apreciabile.

  Pe teritoriul Regiunii Vest exist urmtoarele bazine hidrografice: Mure, Criul Negru, Criul Alb, Bega, Nera, Cerna, Cara, Aranca, Strei, Jiul, Bistra, Brzava. Debite periculoase s-au realizat pe rurile Nera, Cerna, ca urmare a topirii zpezilor i a precipitaiilor sub form de ploaie cu caracter de avers, czute n perioada 20-24.03.2007, pe arii extinse n judeul Cara-Severin, depindu-se cotele de aprare. Nu s-au nregistrat inundaii n bazinul hidrografic al altor rurilor.

  n Regiunea Vest, mai ales n zonele montane, sunt situate foarte multe lacuri naturale, dintre care se pot remarca:

  Ochiul Bei (n Munii Aninei); Iezerul arcu, Pietrele Albe (lacuri glaciare n Munii arcu); Lacul Dracului (lac carstic n Cheile Nerei); Iezerul Mare i Iezerul Mic (lacuri glaciare n Munii urianu); Glcescu, Roiile, Zvoaiele, Mndra, Dene (lacuri glaciare n Munii

  Parng; Iezerul Mare i Iezerul Mic); Tu Mare, Tu Mic, Tu Porii, Bucura, Znoaga, Tu Negru, Slveiul,

  Stnioara, apului, Galeul (lacuri glaciare n Munii Retezat); lacurile relicte (cele de la Satchinez i Becicherecu Mic) sunt resturi din

  mlatinile care au acoperit o mare parte din cmpie; lacurile fluviale (cele de la Macedonia, Ionel, Nichidorf, Cebza, Obad)

  formate n braele prsite i parial colmatate ale rurilor Brzava, Bega, Timi;

  lacurile de tasare (cele de la Valcani, Deta, Izvin, Voiteg) alimentate din apa freatic, din ploi.

  Lacurile artificiale sunt rezultatul unei aciuni directe sau indirecte, n scopuri economice. Dintre lacurile antropice de aici, se numr lacurile ce s-au format n excavaiile executate pentru extragerea argilei, cum ar fi cele de la Crpini, Snnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Timioara. Mai pot fi incluse aici acumulri formate n urma construirii de baraje (Surduc, Giarmata, Satchinez, Mntur), sau heletee piscicole: Dinia, Urseni, Ndrag, Bazou Vechi, Parto, lacurile Vliug, Breazova si Secu formate n urma excavaiilor terenurilor pentru extragerea argilei.

  Apele subterane se caracterizeaz printr-un debit bogat i prin situarea pnzei freatice, n general, la mic adncime (peste 2/3 din Cmpia Aradului are ape subterane la mai puin de 3 m adncime). Dup coninutul chimic, apele din limitele judeului Arad pot fi incluse n urmtoarele categorii:

  izvoare termale bicarbonatate-sulfatate din zona aferent bazinului Criurilor, a cror genez este legat de prezena unui sistem de falii (apele carbogazoase alcaline de la Moneasa);

  izvoare carbogazoase feruginoase n Dealurile Lipovei; izvoare bicarbonatate calcice termale, carbogazoase i sulfuroase

  sodice din zona Mureului legate de prezena formaiunilor vulcanice neogene din zon.

  Regiunea Vest face parte din Euroregiunea Dunre - Cri - Mure - Tisa (DKMT), care implic cele patru judee ale Regiunii Vest, patru comitate din Ungaria i Provincia

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  10

  autonom Voivodina din Serbia. Euroregiunea a fost nfiinat n anul 1997 pe baza unui protocol de colaborare semnat de ctre reprezentanii autoritilor locale din cadrul regiunilor componente. Protocolul semnat s-a dovedit a fi un suport puternic pentru apariia primelor instituii frontaliere dezvoltarea unor relaii ct mai intense ntre administraiile aflate de-o parte i de alta a granielor.

  1.1.4. Temperatura ambiental. Regiunea Vest este dominat de un climat moderat, cu influene mediteraneene.

  n judeul Arad, la cele 5 staii de monitorizare a parametrilor meteorologici temperatura absolut minim a fost mult mai ridicat n anul 2007 fa de cea din anul precedent, valoarea minim absolut de -9,2 oC nregistrndu-se la Vrdia n datele de 16.01.2007 i 29.11.2007 i la Chiineu Cri n data de 19.12.2007. Temperaturile maxime absolute au fost mai ridicate dect n anul 2006, situndu-se n jurul valorilor de 38-39 oC, iar cele mai mari valori de 40,2oC i respectiv 40,3oC, nregistrndu-se la Arad i respectiv Vrdia n data de 24.07.2007. Temperatura medie anual s-a situat n intervalul 10,9 12,0C, ceea ce reprezint valori mai ridicate dect n anul 2006.

  n judeul Cara-Severin, de asemenea fa de anul 2006, n 2007 s-au nregistrat valori mai mari ale temperaturilor. Astfel, temperatura medie anual a fost n jur de 11,5 C, cea maxim fiind de 44 C.

  Clima judeului Hunedoara este temperatcontinental, cu influene submediteraneene la sud de Valea Mureului i influene oceanice n vest. Temperatura medie anual a aerului n anul 2007 a avut valori cuprinse ntre 5,1 C (staia Parng) i 11,2 C (staia Deva). Maxima absolut a fost nregistrat chiar anul trecut (n 2007) la Deva, fiind de 40,0C, minima absolut fiind de -29C (n 1954 la Petroani).

  Judeul Timi este dominat de un climat temperat continental moderat, caracteristic prii de sud-est a Depresiunii Panonice cu influene mediteraneene i oceanice. Temperatura medie anual variaz, n funcie de altitudinea treptei de relief, ntre 10 i 11, n zona de cmpie, 9 i 10 C, n zona dealurilor joase, 8 i 9 C, n zona dealurilor nalte, iar n zona montan, ntre 4 i 7 C.

  Datele privind temperaturile medii, maxime i minime absolute ale aerului, nregistrate la principalele staii meteorologice din Regiunea Vest, conform Administraiei Naionale de Meteorologie, sunt redate n Tabelul 1.1.4.1.

  Tab.1.1.4.1. Temperaturile medii, maxime i minime anuale

  din Regiunea Vest n anul 2007

  Jude Staia meteorologic Temp. medie anual (C)

  Temp. maxim absolut (C)

  Temp. minim absolut (C)

  Arad 12,0 40,2 -7,7 Vrdia 10,9 40,3 -9,2 Gurahon 11,2 38,9 -7,5 Chiineu Cri 11,8 39,1 -9,2

  Arad

  iria 11,6 38,1 -7,8 Reia 11.6 40,0 -19.2 - 1987 Oravia 12.5 41,8 -23.6 - 1942 Caransebe 11.7 40,3 -26.8 - 1963 Bozovici 10.4 41,8 -30.8 - 1985 Moldova Nou 13.1 44,0 -23.7 - 1963

  Cara-Severin

  Bile Herculane 12.0 43,0 -23.0- 1947

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  11

  Semenic 5.3 29,4 -24.5 - 1963 Cuntu 5.7 29,5 -25.4 - 1963 Vf. arcu 0.6 22,5 -34.4 - 1979 ebea 10,3 38,0 - 10,8 Deva 11,2 40,0 -8,4 Petroani 9,2 36,4 -15,0 Hunedoara

  Parng 5,1 28,4 -15,0 Banloc 12,2 42,0 -7,8 Jimbolia 12,2 40,9 -8,1 Lugoj 11,9 40,7 -8,5 Snnicolau Mare 12,3 40,5 -9,8

  Timi

  Timioara 12,4 41,1 -6,7

  1.1.5.Precipitaii atmosferice. Datele referitoare la nivelul precipitaiilor din Regiunea Vest (tabel 1.1.5)

  evideniaz faptul c n anul 2007 acestea au fost cantitativ superioare anului 2006 (n aproape toate staiile)

  Tab. 1.1.5.1.Precipitaii atmosferice - cantiti anuale, mm/m2

  Jude Staia meteorologic Cantitate total de precipitaii 2007

  Arad 695,5 Vrdia 778,7 Gurahon 819,5 Chiineu Cri 671,4

  Arad

  iria 728,6 Reia 903.6 Oravia 878.9 Caransebe 693.5 Bozovici 1007.5 Moldova Nou 708.1 Bile Herculane 1137.6 Semenic 1243.5 Cuntu 1184.8

  Cara-Severin

  Vf. arcu 1201.6 ebea 774,6 Deva 655,9 Petroani 925,4 Hunedoara

  Parng 1243,6 Banloc 663,4 Jimbolia 691,2 Lugoj 830,5 Snnicolau Mare 558,7

  Timi

  Timioara 649,2

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  12

  1.2.Resurse naturale ale Regiunii Vest

  1.2.1. Resurse naturale neregenerabile

  Cele mai bogate i variate resurse naturale din judeul Arad sunt concentrate n zona munilor Zrandului i Codru Moma, unde se gsesc importante rezerve de: roci de construcie (pentru consolidarea drumurilor, pentru taluzare, lucrri de terasamente feroviare, etc.), minereuri metalifere i nemetalifere. Dintre acestea amintim:

  granitele i granodioritele din perimetrele Puli, Radna, oimo; calcarele i marnocalcarele cantonate n zcmintele identificate la

  Moneasa, Cprioara, Gala; andezitele puse n eviden n perimetrele Dieci, Vrfurile, Leasa,

  Romania, Tlagiu, Aciua; zcmintele de diabaze de la Bata i Btua i Vrdia de Mure; zcmintele de nisip cuarifer i pietri i roci vulcanice rulate,

  cantonate n depozitele aluvionare ale Criului Alb i ale Mureului. structurile petroliere din cmpia Aradului, de unde se obine iei i a

  gaze de sond. Izvoarele termale i minerale constituie, de asemenea, importante bogii naturale

  ale judeului.Cele mai importante sunt: - izvoarele termale de la poalele Munilor Codru Moma, din zona

  Moneasa, care conin ape bicarbonatate, calcice, magneziene i sodice;

  - izvoarele de la Moneasa, Macea, Chiineu Lipova, Dezna recunoscute pentru efectele lor medicale (pentru cura intern i extern);

  - izvoarele de la Curtici care conin ap termal; - izvoarele termale bicarbonate sulfurate, n zona aferent bazinului

  Criurilor (apele carbogazoase alcaline de la Moneasa) - izvoare carbogazoase feruginoase (Dealurile Lipovei); - zvoare bicarbonate calcice termale, carbogazoase i sulfuroase

  sodice (n zona Mureului). Resursele naturale neregenerabile ale judeului Cara-Severin sunt:

  crbunii, huil de cocs, huil energetic, crbune brun, lignit, ist bituminos, ist crbunos;

  minereurile de: fier, fier-mangan, cupru, molibden, aur-argint, minereuri polimetalice

  roci utile: calcar industrial i de construcii, marn, granit pentru construcii, granodiorit, andezit de construcie, cuar, nisip industrial, siderurgic i metalurgic, nisip pentru materiale de construcii, nisip cu pietri, argil comun, argil refractat, gnais, calcar ornamental, marmur, cuarit, feldspat, roc de azbest, granit ornamental, roc cu talc.

  Judeul Hunedoara deine importante resurse neregenerabile (minerale i combustibili fosili). Cele mai importante resurse sunt :

  huila n Valea Jiului (zona Petrila, Petroani, Vulcan, Lupeni, Aninoasa, Uricani, Lonea, Paroeni, Brbteni, Livezeni, Dlja);

  crbunele brun la ebea, Brad; piritele n zonele Deva, Boia-Haeg;

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  13

  minereurile complexe neferoase din Munii Metaliferi (la Bia, Scrmb, Hondol, Mgura-Toplia), Munii Poiana Rusc (Muncelul Mic) i Munii Zarand (Ciungani, Czneti, Alma Slite);

  minereurile auro-argintifere la Gurabarza, Scrmb, Brad, Certej; zcmintele de fier la Ghelari, Teliuc i Vadu Dobrii, Ciungani

  Czneti; travertinul la Geoagiu, Crpini, Bampotoc; calcarul la Crciuneti, Lpugiu, Ardeu, Rocani, Zlati i Bnia; bauxita la Ohaba-Ponor; talcul Lelese, Cerior; bentonita la Gurasada, Dobra; dolomita Teliuc, Zlati; gipsul Clanu Mic; nisipurile cuaroase : Baru Mare i Uricani; marmura: Alun, Bunila; andezitele i dacitele: Deva, Bita, Cricior, Ormindea i Valea Arsului; apele geotermale Geoagiu-Bi, Vaa, Clan-Bi; apele minerale Boholt, Bcia, Bampotoc, Chimindia; dioxidul de carbon Ocoliu Mare.

  Resursele neregenerabile din subsolul judeului Timi sunt; petrol i gaze naturale, crbuni, roci utile n zonele montane i piemontane, cum ar fi:

  bazalt (exploatate la anovia-Lucare), granodiorit (Jdioara), andezit (Drinova, Coteiul de Sus), calcare i calcare dolomitice (Tometi, Luncani, Baloeti,

  Jdioara, Ndrag), zcmnt de marmur (Valea Topla, Luncani) substane nemetalifere (Luncani, Tometi), acumulari de pietriuri i nisipuri prezente n albiile rurilor Timi,

  Bega, Mure (la localitatea Gtaia i satele din apropiere) apele minerale, etc. ; argilele comune utilizate ca materie prim pentru fabricarea produselor

  ceramice. Acestea sunt exploatate la Jimbolia, Crpini, Biled, Timioara, anovia-Lucare, Lugoj;

  hidrocarburi lichide i gazoase se afl la andra, Calacea, Dudetii Vechi. Zcmintele de nisip cuaros din zona Fgetului reprezint o alt resurs important.

  1.2.2. Resurse naturale regenerabile.

  Resursele naturale regenerabile ale Regiunii Vest le reprezint apele de suprafa, apele subterane, pdurile.

  Resursele naturale regenerabile ale judeului Arad sunt: resursele de ap de suprafa care const din apele de suprafa din

  cele dou bazine hidrografice: Mure i Criul Alb

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  14

  resursele de ap subterane cantonate, n principal, n conul aluvionar al Mureului i Criului Alb.

  pdurile ocup o suprafa de 203482 ha reprezentnd 26,24% din suprafaa total a judeului. Cele mai mari suprafee mpdurite se gsesc n zonele de deal i munte; n zona de cmpie pdurile reprezint doar 4,2% din suprafa.

  Resursele naturale regenerabile ale judeului Cara-Severin sunt diversificate, cele mai importante sunt: resursele de ap, sol, faun, flor i pduri. Rurile Timi, Cara, Cerna, Nera i afluenii lor, precum i ai fluviului Dunrea, formeaz principalele artere hidrografice. Cele mai importante lacuri sunt: cele dou lacuri de la Oravia (Lacul Mare i Lacul Mic), barajele de pe valea Dognecei (Lacul cu Nuferi i Lacul Mare), Lacul Buhui, Lacul Mrghita. Pe Brzava sunt amenajate lacurile Gozna, Vliug i Secu, iar pe cursul superior al Timiului s-a construit lacul de acumulare Trei Ape, cu o suprafa de 52.612 ha. Apele subterane sunt reprezentate sub forma de izvoare, foraje termominerale (la Valea Cernei, Bile Herculane, Greoni) i ap de min (la Ciclova Montan).

  Resursa de sol n judeul Cara-Severin este tot att de important ca i resursa de ap. Din suprafaa total a judeului de 851 976 ha, 46,72% reprezint suprafaa agricol, 48,27% pdurile, 1,19% apele i 3,82% alte suprafee.

  Cea mai important resurs regenerabil din judeul Hunedoara o constituie apa (de suprafa i subteran). Resursele de ap cuprind: rul Mure cu afluenii si (Strei, Ru Mare i Cerna). Partea de sud a judeului este drenat de Jiul de Est i Vest, iar partea de nord de apele Criului Alb. Cele mai multe lacuri sunt de origine glaciar; n Retezat Tul Mare, Tul Mic, Tul Porii, Bucura, Znoaga, Tul Negru, Judete, Slveiul, Stnioara, apului, Galeul; n Parng Glcescu, Roiile, Zvoaiele, Mndra, Dene, etc. i n ureanu Iezerul Mare i Iezerul Mic. Importante sunt i lacurile antropice Cinci i Valea de Peti.

  Alte resurse naturale regenerabile sunt i solurile de cernoziom, soluri brune, smolnie, brun-rocate de pdure i podsoluri care se ntlnesc n depresiuni, pe terase i pe dealurile piemontane; n zona munilor scuzi (pn la 10001200m), se afl soluri brune tipice podzolice i acide de munte.

  Fauna cuprinde principalele specii de mamifere (capra neagr, cerb, ursul carpatin, mistreul, vulpea, lupul, iepurele) i psri. La acestea se adaug o mare diversitate de reptile i amfibieni, iar n lacuri i ruri abund speciile piscicole (scobari, pstrvi, cleni, mrene, tiuci, somoni .a.).

  n judeul Timi apele termominerale sunt exploatate pentru cura balnear i agrement n staiunea Calacea, Timioara, Snnicolau Mare, Teremia Mare, Lovrin. Apele minerale carbogazoase sunt prezente la Buzia, Sacu Mare, Pichia, Fibi.

  Lacuri cu ap cald (peste 20 0C) i mineral se afla la Romneti, respectiv la vulcanul noroios Forocici.

  La nivelul oraului Fget, resursele naturale regenerabile sunt reprezentate prin pduri, puni impdurite.

  n vederea protejrii acestui valoros capital natural i asigurrii unei stri favorabile de conservare a unor tipuri de habitate naturale cu importan deosebit att la nivel naional ct i comunitar, Regiunea Vest a fcut pai importani prin implementarea elementelor legislative specifice Uniunii Europene, ct i a unor programe i proiecte dedicate conservrii biodiversitii.

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  15

  1.3. Date demografice

  1.3.1.Procesul de urbanizare

  n judeul Arad, nc din paleolitic a fost atestat prezena locuitorilor, iar mai trziu

  se poate afirma c primele documente atestate provin din secolul Xl , ns doar din secolele XVI-XV se poate vorbi despre nceputurile oraului Arad. Pe lng un important centru strategic, oraul devine i un important centru de schimb comercial, cu administraie proprie.

  n secolul XVIII, se construiete n bucla Mureului, n afara perimetrului urban noua cetate a Aradului (existent i azi). Aflat la ntretierea unor importante drumuri comerciale, Aradul devine cea mai dezvoltat zon a regiunii de vest a rii.

  n anul 1818 se inaugureaz bile de la Lipova. Dupa ce n anul 1834 Aradul fost declarat ora liber regesc, crete spaiul cldit al

  oraului, crescnd i numarul locuitorilor, astfel n anul 1870 Aradul era cel mai mare ora din Transilvania ca numr de locuitori (avnd la acea dat 32000 de locuitori). n secolul XlX se construiesc marile edificii publice ale oraului Arad (Teatrul, cldirea Primriei, Banca Naional, palatul Cenad, palatul C.F.R., biserici, hoteluri). Dup cel de-al Doilea Rzboi Mondial, Aradul se dezvolt ca un centru industrial, cu mari platforme industriale i iau fiin ntreprinderile republicane, cu mii de locuri de munc. Aceasta determin atragerea populaiei din mediul rural, (fie de pe teritoriul judeului Arad, fie din alte judee ale rii), precum i creterii numrului de locuitori. Conform recensmntului din 1977 rezult c un numr de 259342 persoane (50,6%) locuiau n mediul urban n timp ce 252985 persoane (49,4%) n mediul rural. La creterea ponderii populaiei urbane o contribuie esenial a avut-o sporirea i declararea n 1968 a noilor centre urbane: Pncota, Curtici, Ndlac, Sebi, Chiineu Cri. Pe perioada 2000-2006 populaia n mediul urban a avut diferite fluctuaii, unul din motivele principale fiind migraia populaiei nspre i dinspre jude. Conform acestor date la nivelul judeului se poate vorbi de un nivel mediu de urbanizare. Datorita poziiei sale geografice, oraele din judeul Cara-Severin au aprut timpuriu, deoarece, aici s-au conturat drumurile comerciale din lungul culoarelor montane, i resursele miniere ce au stat la baza meteugurilor de prelucrare a metalelor. Sub ocupaia roman, localitatea Tibiscum (Jupa) aezat pe acelai drum strategic i comercial cu Dierna din Defileul Dunrii (Orova), avea grad de municipiu, concentra numeroi meteugari, organizai n colegii, fiind i un important centru militar i rutier spre porile Transilvaniei. nainte de primul rzboi mondial se poate vorbi de existena celor trei orae (Caransebe, Reia i Oravia). Industrializarea secolului XX, bazat pe exploatarea resurselor subsolului, pe crearea de noi ramuri industriale (metalurgia neferoas la Moldova Nou) i intensificarea funciilor de servicii (Bile Herculane), duc la dezvoltarea oraelor precum Boca, Oelu Rou i Anina

  Gradul de urbanizare a judeului Hunedoara, 76,8% populaie urban, reprezint cea mai ridicat rat de urbanizare din ar. Judeul Hunedoara cuprinde un numr de 7 municipii, 7 orae, 55 comune i 457 sate, cu o populaie de 472 284 locuitori. Populaia este distribuit n mediul urban - 362.732 locuitori (76,8 %) i n mediul rural - 109 552 locuitori (23,2 %). Populaia judeului Hunedoara este n scdere continu ca urmare a unei rate negative a natalitii i emigraiei externe a populaiei din jude.

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  16

  n judeul Timi se urmrete construirea cartierelor noi de locuine precum i conservarea caracteristicilor cldirilor de interes arhitectic deosebit, fr a se afecta spaiile verzi, locurile de agreement, terenurile de joac etc.

  Se prevede mbuntirea infrastructurilor de circulaie, att rutiere ct i feroviare . Sunt prevzute lucrri noi de construcii rutiere viznd nchiderea inelelor 2, 3 i 4, lucrri de reparaii i modernizri ale reelei rutiere actuale. Se prevede nchiderea unor staii de cale ferat pentru transport de marf, modernizarea grilor de cltori, etc.

  Localitile Timioara, Jimbolia, Snnicolau Mare, Ciacova, Deta, Fget, Buzia, Reca, Gtaia dispun de zone de agrement, parcuri, scuaruri, pduri, spaii verzi, tanduri, locuri de joac pentru copii, stadioane.

  n ceea ce privete grija fa de spaiile verzi, acestea se vor menine i se vor extinde prin plantarea arborilor pentru a crea o perdea de protecie. Se intenioneaz amplificarea valorificrii potenialului de ape geotermale, pentru sntate i agrement, prin construirea unui Complex Balnear.

  1.3.2. Concentrrile urbane

  Judeul Arad are o suprafa de 7754 km2. Concentrrile urbane ale judeului Arad

  sunt reprezentate de municipiul Arad i de cele 9 orae. Numrul de locuitori din aceste localiti este dat n tabelul 1.3.2.1.

  Tab. 1.3.2.1.Numrul de locuitori din oraele judeului Arad

  Municipiu / Orae: Numrul de locuitori: Municipiul Arad 167.238 Oraul Pecica 13.011 Oraul Sntana 12.936 Oraul Lipova 11.200 Oraul Ineu 10.207 Oraul Chiineu Cri 8.400 Oraul Curtici 8.040 Oraul Pncota 8.221 Oraul Ndlac 8.142 Oraul Sebi 6.327

  Datorit evoluiei civilizaiei, n judeul Cara-Severin au aprut orae create pentru

  a ndeplini un rol comercial i un rol militar ( de asigurare a securitii). n prezent judeul Cara-Severin are opt orae: Reia, Caransebe, Bile Herculane, Moldova Nou, Anina, Oelu Rou, Oravia, Boca. n funcie de numrul de locuitori acestea se clasific n orae:

  foarte mici (sub 20 000 loc.) 6 orae (Anina, Moldova Nou etc.) mici (20 000-50 000 loc) 1 ora (Caransebe) mijlocii (50 000-100 000 loc)- 1 ora (Reia - reedin de jude)

  Judeul Cara-Severin are o suprafa de 8520 km2. Judeul Hunedoara are o suprafa de 706 267 ha, din care 22,6% ocup zona

  urban, respectiv 160 035 ha. n anul 2007, n judeul Hunedoara s-a nregistrat o densitate a populaiei de 66,9 locuitori/ km2. n spaiul rural, densitatea populaiei este

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  17

  redus, datorat migraiei i mbtrnirii populaiei, precum i a ratei mortalitii relativ ridicat i o capacitaii sczute de rennoire demografic. Din 472284

  Judeul Timi arte o suprafa de 8697 km2, exist 2 municipii (Timioara, Lugoj), 8 de orae i 86 comune, de care aparin 231 de sate. Conform datelor de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliar Timis, situaia fondului funciar (2004) al municipiului Timioara se prezint astfel: suprafaa total a municipiului Timioara este de 12.926,83 ha, din care:

  7902, 61 ha teren agricol (7130,57 ha teren arabil; 425,57 ha puni; 223,25 ha fnee; 39,20 ha vii; 84,02 ha livezi).

  5024, 22 ha teren neagricol (649,08 ha paduri; 317,31 ha ape, bli; 2920,36 ha constructii; 1062,51 ha drumuri; 74,96 ha teren neproductiv)

  Tab. 1.3.2.2.Concentrrile urbane i densitatea populaiei din Regiunea Vest

  Judeul Ora Zona

  urban (ha)

  Intravilan (ha)

  % zona urban din suprafaa

  judeului

  Densitatea populaiei n zona urban

  (loc/km2) Arad 25 285 6 227 3,30 661,41 Chiineu Cri 11 780 859 1,53 71,30 Curtici 6 625 908 0,86 121,36 Ineu 11 662 922 1,52 87,52 Lipova 13 400 12531 1,75 83,58 Ndlac 13 315 707 1,74 61,14 Pecica 23 717 967 3,09 54,85 Pncota 6 696 435 0,87 122,77 Sntana 10 899 995 1,42 118,69

  Arad

  Sebi 6 594 537 0,86 95,95 Cara- Severin (total jude) 101656 7345 11,9 % 181,6

  Deva 5883 1513,96 0,83 1163,9 Brad 7998 1256,85 1,13 201,6 Hunedoara 9730 1809,00 1,37 731,8 Lupeni 7773 1080,00 1,10 381,5 Ortie 3862 995,00 0,54 564,3 Petroani 19556 1215,00 2,76 224,7 Vulcan 8731 1218,20 1,23 333,4 Aninoasa 3361 305,75 0,47 144,0 Clan 10155 910,95 1,43 127,4 Geoagiu 15569 990,84 2,20 36,8 Haeg 6433 624,58 0,91 171,9 Petrila 30868 962,35 4,37 82,2 Simeria 4975 839,63 0,70 275,8

  Hunedoara

  Uricani 25141 1109,20 3,55 38,8 Deta 1188,50 Gtaia 1275 Buzia 7646 Jimbolia 1228

  Timi

  Fget 1057

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  18

  Ponderea (n %) i locul Regiunii Vest i a judeelor componente n economia naional sunt redate n tabelul de mai jos:

  Tab. 1.3.2.3. Regiunea Vest n Romnia, %

  Regiunea Vest Arad Cara- Severin Hunedoara Timi

  Suprafaa P total L

  13,4 6

  3,3 5

  3,6 3

  3 9

  3,6 1

  Suprafaa P agricol L

  12,8 6

  3,5 4

  2,7 13

  1,9 32

  4,8 1

  Suprafaa P arabil L

  11,5 5

  3,7 9

  1,3 30

  0,8 41

  5,6 1

  Populaia total P la 1 iulie L

  8,9 8

  2,1 21

  1,5 32

  2,2 20

  3,1 9

  Lungimea liniilor P de cale ferat L

  17,6 1

  4,4 5

  3,2 7

  2,7 11

  7,4 1

  Lungimea P drumurilor L

  publice

  12,9 6

  2,8 12

  2,4 21

  4 1

  3,6 4

  P ponderea, % L locul pe ar

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  19

  2. AERUL

  2.1. Introducere nveliul gazos reprezentat de atmosfera terestr constituie unul dintre factorii eseniali ai existenei vieii pe pmnt. Ea a evoluat continuu de la formarea Pmntului (acum 4,6 miliarde ani), pn la compoziia sa actual. Compoziia normal a aerului cuprinde (n % volume) : azot 78,09%, oxigen 20,95%, argon 0,92%, bioxid de carbon 0,03%. Acest amestec de gaze reprezint peste 99,99% din masa aerului uscat. Restul, de circa 0,01%, este alctuit din alte gaze ca: neon, heliu, metan, kripton, hidrogen, radon. La acestea se adaug proporii variabile de vapori de ap, ozon (1-2 mg la 100 m3), oxid de carbon (1-15 mg/m3), fum i particule fine de praf. Atmosfera este un nveli subire (aproximativ 1000 km), alctuit din mai multe straturi distincte, diferite prin compoziie i temperatur :

  Troposfera : situat ntre 0 i 15 km, cu o descretere a temperaturii pn la 60o C. La nivelul acestui strat are loc cea mai mare parte a fenomenelor meteorologice. n general, dispersia poluanilor are loc n stratul de jos al troposferei sau stratul limit planetar, ntre 0 i 3 km altitudine

  Stratosfera : situat ntre 15 i 50 km altitudine cu o cretere a temperaturii pn la 0oC. La nivelul acestui strat, ntre 25 i 30 km, ozonul are concentraia maxim ;

  Mezosfera : ntre 50 i 85 km, cu o descretere a temperaturii care ajunge pn la 100oC;

  Termosfera: de la 85 km n sus, temperatura crete n permanen pn la 1000oC. Aerul este esenial pentru via. Cinci minute fr aer provoac leziuni ireversibile la nivelul celulelor nervoase, cu consecine grave asupra sntii, ameninnd viaa. Echilibrul natural al compoziiei atmosferei, care s-a meninut timp de milioane de ani, este ameninat acum de activitatea omului, astfel nct noiunea de poluare a aerului este tot mai frecvent ntlnit. Conform cu OUG nr. 195/2005 aprobat prin Legea nr. 265/2006 , poluare nseamn introducerea direct sau indirect a unui poluant (orice substan, preparat n orice form de agregare care introdus n mediu modific echilibrul constituienilor acestuia i al organismelor vii i aduce daune bunurilor materiale) care poate aduce prejudicii sntii umane i/sau calitii mediului, poate duna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o mpiedicare a utilizrii mediului n scop recreativ sau n alte scopuri . Fenomenele de poluare atmosferic care ne intereseaz au loc aproape exclusiv n troposfer i, n mod deosebit, n stratul limit. Doar aparatele de zbor supersonice, capabile a se ridica n spaiul aerian, pot emite poluani n stratosfer. Se disting mai multe tipuri de poluare : Poluarea de proximitate se refer la zonele supuse fenomenelor de poluare, cum ar fi : fumul industrial, rezidenial sau de la evile de eapament ale automobilelor. Generalizarea utilizrii automobilelor i diversificarea instalaiilor de nclzire a mrit suprafaa zonelor supuse unor nivele ridicate de poluare pn la afectarea n ntregime a aglomerrilor (scar urban). Aceste poluri urbane i industriale afecteaz i zonele rurale nvecinate i pot parcurge distane destul de mari, antrennd fenomenele de poluare fotochimic (la periferia aglomerrilor i n mediul rural) i acidifiant (cderea, depunerea compuilor emii i transformarea lor la cteva zeci, chiar sute de kilometri deprtare de locul emisiei.) n acest caz este vorba despre o poluare regional.

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  20

  Dou fenomene de poluare mobilizeaz comunitatea tiinific ncepnd din anii 1970 1980 : distrugerea stratului de ozon i nclzirea climatic. Acestea au efecte la nivelul ntregii planete (la scar global), avnd importan pentru sntatea uman i ecosisteme. Principalii poluani atmosferici sunt urmtorii :

  Compuii acidifiani : oxizii de sulf i de azot Compuii oxidani : dioxid de azot, ozon Compuii din particule : particule de tip PM10 i PM2,5 Compuii organici : COVNM cu impact asupra pturii de ozon sau direct asupra

  sntii umane, cum ar fi benzenul Compuii contaminani : metale grele, anumii compui organici, compui azotai Compuii cu efecte la nivelul planetei : gaze cu efect de ser (dioxid de carbon, n

  principal, dar i ozon, ptotoxid de azot, metan, anumii compui halogenai) sau care au impact asupra stratului de ozon (clorofluorocarburi, hidroclorofluorocarburi).

  Poluanii pot fi considerai ca fcnd parte din dou categorii : Poluani primari : sunt emii, ca atare, direct din sursele de emisie (dioxid de sulf,

  monoxid de azot i carbon, particule, etc) Poluani secundari : provin din transformarea poluanilor primari (ozon, acizii

  sulfuric i azotic, etc) Trebuie specificat faptul c msurarea sau simularea ansamblului de poluani este imposibil, innd cont de multitudinea compuilor existeni. Tocmai de aceea, a fost implementat o monitorizare permanent a unui numr limitat de specii chimice, numite indicatori de poluare, care ofer o imagine reprezentativ a tuturor poluanilor.

  2.2.Cadru legislativ

  n Romnia problematica proteciei atmosferei este reglementat prin urmtoarele acte normative care se refer la emisiile de poluani i poluanii din aerul nconjurtor, care implementeaz sau transpun Directivele europene n domeniu:

  Directiva nr. 96/62/CE privind evaluarea i managementul calitii aerului i directivele fiice: Directiva nr.1999/30/CE privind valorile limit pentru dioxid de sulf, dioxid de azot i oxizi de azot, particule n suspensie i plumb n aerul atmosferic; Directiva nr. 2000/69/CE privind valorile limit pentru benzen i monoxid de carbon n aerul nconjurtor; Directiva nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon; Directiva nr. 2004/107/CE privind arseniu, cadmiu, nichel i hidrocarburi aromatice policiclice n mediul ambiant.

  OUG nr.243/2000 privind protecia atmosferei - publicat n MO nr. 633/06.12.2000 Legea nr.655/2001 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.

  243/2000 privind protecia atmosferei - publicat n MO nr. 773/04.12.2001 OM nr.745/2002 privind stabilirea aglomerrilor i clasificarea aglomerrilor i

  zonelor pentru evaluarea calitii aerului n Romnia - publicat n MO nr. 739/2002 OM nr.592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limit, a

  valorilor de prag i a criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot i oxizilor de azot, pulberilor n suspensie (PM 10 i PM 2,5 ),

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  21

  plumbului, benzenului, monoxidului de carbon i ozonului n aerul nconjurtor - publicat n Monitorul Oficial nr. 765/21.10.2002

  HG nr.586/15.04.2004 privind nfiinarea i organizarea Sistemului naional de evaluare i gestionare integrat a calitii aerului - publicat n MO nr. 389/03.05.2004

  HG nr.543/2004 privind elaborarea i punerea n aplicare a planurilor i programelor de gestionare a calitii aerului - publicat n M O nr. 393/04.05.2004

  HG nr.738/2004 pentru aprobarea Planului naional de aciune n domeniul proteciei atmosferei - publicat n MO nr. 476/27.05.2004

  HG nr.731/2004 pentru aprobarea Strategiei naionale privind protecia atmosferei - publicat n M O nr. 496/02.06.2004

  OM nr. 27/2007 pentru modificarea i completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu - publicat n MO nr. 194/21.03.2007

  OM nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare i punere n aplicare a planurilor i programelor de gestionare a calitii aerului publicat n MOl nr. 56/24.01.2007

  OUG nr. 12/2007 pentru modificarea i completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar n domeniul proteciei mediului - publicat n M O nr. 153/02.03.2007

  O M privind aprobarea ncadrrii localitilor din cadrul regiunilor n liste , potrivit prevederilor OM nr.745/2002 privind stabilirea aglomerrilor i clasificarea aglomerrilor i zonelor pentru evaluarea calitii aerului n Romnia:

  OM nr. 346/2007 pentru Regiunea 1 OM nr. 347/2007 pentru Regiunea 2 OM nr. 348/2007 pentru Regiunea 3 OM nr. 349/2007 pentru Regiunea 4 OM nr. 350/2007 pentru Regiunea 5 OM nr. 351/2007 pentru Regiunea 6 OM nr. 342/2007 pentru Regiunea 7

  OM nr. 448/21.03.2007 pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel i hidrocarburi aromatice policiclice n aerul nconjurtor - publicat n MO nr. 226/03.04.2007

  Legea nr. 161/06.06.2007 pentru aprobarea OUG nr. 12/28.02.2007 pentru modificarea i completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar n domeniul proteciei mediului - publicat n MO nr. 395/12.06.2007

  OM nr. 1095/02.07.2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului n vederea facilitrii informrii publicului - publicat n MO nr. 513/31.07.2007

  Directiva 94/63/CE privind controlul emisiilor de compui organici volatili (COV) rezultai din depozitarea benzinei i distribuia sa de la terminale la staiile de benzin

  HG nr.568/2001 din 14 iunie 2001 privind stabilirea cerinelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compui organici volatili rezultai din depozitarea, ncrcarea, descrcarea i distribuia benzinei la terminale i la staiile de benzin - publicat n MO nr. 348/29.06.2001

  M nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind msurarea emisiilor de compui organici volatili rezultai din depozitarea i ncrcarea/descrcarea benzinei la terminale - publicat n MO nr. 1243/23.12.2004

  MIR 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecia tehnic a instalaiilor, echipamentelor i dispozitivelor utilizate n scopul limitrii emisiilor de compui

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  22

  organici volatili rezultai din depozitarea, ncrcarea, descrcarea i distribuia benzinei la terminale i la staiile de benzin - publicat n MO nr. 10/10.01.2002

  OM nr. 122/2005 privind nlocuirea anexei la Ordinul nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecia tehnic a instalaiilor, echipamentelor i dispozitivelor utilizate n scopul limitrii emisiilor de compui organici volatili rezultai din depozitarea, ncrcarea, descrcarea i distribuia benzinei la terminale i la staiile de benzin - publicat n MO nr. 324/18.04.2005

  HG nr. 893/2005 pentru modificarea i completarea HG 568/2001 privind stabilirea cerinelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compui organici volatili rezultai din depozitarea, ncrcarea, descrcarea i distribuia benzinei la terminale i la staiile de benzin - publicat n MO nr. 783/29.08.2005

  HG nr. 360/2007 pentru modificarea i completarea HG 568/2001 privind stabilirea cerinelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compui organici volatili rezultai din depozitarea, ncrcarea, descrcarea i distribuia benzinei la terminale i la staiile de benzin - publicat n MO nr. 288/02.05.2007

  Directiva nr.99/94/CE privind furnizarea ctre cumprtorii de autoturisme noi a informaiilor legate de economia de combustibil i emisiile de CO 2

  HG nr.343/2004 privind furnizarea informaiilor referitoare la consumul de carburant i emisiile de CO2 ale autoturismelor noi, destinate cumprtorilor la comercializare - publicat n M O nr. 293/05.04.2004

  Directiva nr.98/70/CE privind calitatea benzinei i motorinei, care amendeaz Directiva nr. 93/12/CEE modificat de Directiva 2000/71/CE i de Directiva 2003/17/CE

  HG 689/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a benzinei i motorinei - publicat n M O nr. 442/18.05.2004

  HG nr. 55/2005 privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din Romnia i a planurilor individuale de viabilitate ale companiilor siderurgice, reactualizate pentru perioada 2003-2008 - publicat n MO nr. 127/09.02.2005

  HG nr. 15/2006 pentru modificarea i completarea HG nr. 689/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a benzinei i motorinei - publicat n MO nr. 34/13.01.2006

  Directiva nr.99/32/CE privind reducerea coninutului de sulf n combustibilii lichizi

  HG nr. 470/2007 privind limitarea coninutului de sulf din combustibilii lichizi - publicat n MO nr. 364/29.05.2007

  Directiva nr.97/68/CE privind armonizarea legislaiei Statelor Membre referitoare la msurile luate mpotriva emisiilor de gaze i particule poluante, provenite de la motoarele cu combustie intern instalate pe echipamente nerutiere

  HG nr.1209/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maini mobile nerutiere i a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marf i stabilirea msurilor de limitare a emisiilor de gaze i particule poluante provenite de la acestea, n scopul proteciei atmosferei - publicat n MO nr. 809/02.09.2004

  Convenia de la Geneva, semnat la 13.11.1979

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  23

  Legea nr.271/2003 pentru ratificarea protocoalelor Conveniei asupra polurii atmosferice transfrontiere pe distane lungi, ncheiat la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 i la Gothenburg la 1 decembrie 1999 - publicat n MO nr. 470/01.07.2003

  Convenia de la Stockholm, semnat la 22.05.2001

  Legea nr.261/004 pentru ratificarea Conveniei privind poluanii organici persisteni, adoptat la Stockholm la 22 mai 2001 - publicata n MO nr. 638/15.07.2004.

  Referitor la limitarea emisiilor de poluani atmosferici sunt n vigoare urmtoarele:

  OM nr.462/1993 pentru aprobarea Condiiilor tehnice privind protecia atmosferei i Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluani atmosferici produi de surse staionare,

  HG nr. 1879/2006 pentru aprobarea Programului Naional de reducere progresiv a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compui organici volatili i amoniac publicat n MO nr.27/16.01.2007.

  2.3. Progrese realizate n domeniul calitii aerului

  Progresele realizate n domeniul calitii aerului sunt strns legate de dotarea cu echipamente pentru monitorizarea calitii aerului a laboratoarelor din cadrul ageniilor locale. n baza Acordului - cadru de mprumut dintre Romnia i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (ratificat prin Legea nr. 68/26.03.2004) privind finanarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaii i poluarea aerului, a fost ncheiat contractul nr. 84/11.01.2006, ntre MMGA i DATAMAT Italia pentru instalarea a 94 de staii de monitorizare a calitii aerului la nivel naional. Reeaua naional de monitorizare a calitii aerului, cuprinde staii pentru evaluarea influenei traficului asupra calitii aerului, staii pentru evaluarea influenei activitilor industriale asupra calitii aerului, pentru evaluarea influenei asezrilor urbane asupra calitii aerului, dar i staii de fond regional de referin - pentru evaluarea calitii aerului, departe de orice tip de surs, natural sau antropic. La nivel local, datele referitoare la calitatea aerului, provenite de la staii, vor fi prezentate publicului cu ajutorul unor panouri exterioare (amplasate n mod convenional n zone dens populate ale oraelor sau n zona pietonal) ori prin intermediul afiajelor de interior (amplasate n spaii publice intens frecventate). De asemenea, aceleai informaii vor putea fi accesate i prin internet. n total, la nivel naional, vor exista 68 de puncte de informare a publicului. Totodat, acest sistem va permite autoritilor locale de protecia mediului s evalueze, s cunoasc i s informeze n permanen publicul i alte autoriti interesate, despre nivelul calitii aerului, s raporteze datele validate Laboratorului Naional de Referin pentru Calitatea Aerului din cadrul ANPM i s ia, n timp util, msuri prompte pentru diminuarea i/sau eliminarea episoadelor de poluare sau n cazul unor situaii de urgent. De asemenea, sistemul va face posibil avertizarea i protejarea populaiei, n caz de urgen.

  La nivelul Regiunii Vest este n derulare procesul de punere n funciune a reelei automate de monitorizare a calitii aerului. Vor funciona 13 staii automate de monitorizare a calitii aerului, care sunt localizate astfel:

  2 staii n judeul Arad, localitatea Arad: fond urban trafic+ industrie

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  24

  3 staii n judeul Cara Severin: 2 staii fond industrial la Reia i Oelu Rou 1 staie EMEP , pe muntele Semenic

  3 staii n judeul Hunedoara: 2 staii fond industrial la Hunedoara i Clan 1 staie fond urban/industrial la Deva

  5 staii n judeul Timi: 2 staii trafic n Timioara 1 staie fond urban n Timioara 1 staie fond industrial n Timioara 1 staie suburban la Carani.

  n consecin, n Regiunea Vest, reeaua de moni torizare a calitii aerului este compus din urmtoarele categorii de staii de prelevare:

  2 staii fond urban (judeele AR i TM) 5 staii fond industrial (judeele CS,HD i TM) 2 staii de trafic (judeul TM) 1 staie trafic/industrie (judeul AR) 1 staie fond urban/industrial (judeul HD) 1 staie fond suburban (judeul TM) 1 staie EMEP (judeul CS) n prezent, reeaua este n faza de testare a comunicaiilor dintre staii i calculatorul

  central, precum i dintre staii i panoul de informare a publicului. Se perfecioneaz procedura de validare a datelor.

  Sistemul de comunicare a datelor va respecta prevederile OM nr. 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului n vederea facilitrii informrii publicului. Acest ordin cuprinde i sistemul calificativelor i codul culorilor, asociate valorilor indicatorilor generali i indicatorilor specifici de calitate a aerului.

  2.4. Acidifierea. Emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot i de amoniac (SO2, NOx,NH3)

  Acidifierea este fenomenul ce apare ca urmare a faptului c anumii poluani atmosferici sunt transformai n substane acide, sub aciunea umiditii din aer i a luminii solare, conducnd la modificarea pH-lui depunerilor atmosferice, a solului. Aceti poluani sunt: oxizii de azot, dioxidul de sulf i amoniacul. Produii reaciilor mai sus amintite au efecte duntoare asupra sntii umane, ecosistemelor naturale, materialelor i culturilor agricole. Pe lng aceasta, oxizii de azot, dioxidul de sulf i amoniacul au o contribuie major n desfurarea fenomenelor de eutrofizare sau a formrii ozonului troposferic. Protocolul Conveniei din 1979 asupra polurii atmosferice transfrontiere pe distane lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizrii i nivelului de ozon troposferic adoptat la Gothenburg la 1.12. 1999, a fost ratificat de ara noastr prin elaborarea Legii nr.271/23.06.2003. Ulterior a fost emis HG nr.1879/2006 pentru aprobarea Programului naional de reducere progresiv a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compui organici volatili i amoniac, privind plafoanele de emisie a acestor poluani care transpune n legislaia naional Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naionale de emisie pentru anumii poluani atmosferici. Respectarea plafoanelor naionale de emisie stabilite pentru anul 2010 contribuie la ndeplinirea obiectivelor prevzute la nivel comunitar, pe termen mediu ( anul 2010) i lung (anul 2020), de limitare a emisiilor de poluani cu efect de acidifiere, eutrofizare i de respectare a ncrcrilor i nivelurilor critice i de asigurare a proteciei efective a populaiei

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  25

  mpotriva riscurilor cunoscute pentru sntate, provocate de poluarea atmosferic. Pentru Romnia plafoanele naionale de emisie stabilite pentru anul 2010 sunt cele prevzute n protocolul Conveniei din 1979, mai sus amintite. Calculul cantitilor emise de poluani s-a realizat cu ajutorul programului de baze de date CORINVENT, de ctre fiecare A.P.M. n parte.

  2.4.1. Emisii anuale de dioxid de sulf (SO2) Dioxidul de sulf provine, n mod principal, din sectorul energetic (72%). Alturi de

  arderile combustibililor fosili, industria metalurgic, n special cea neferoas, cocseriile, (judeele Caras Severin i Hunedoara) industria alimentar, etc, contribuie la poluarea atmosferei cu SO2. O alt surs important de poluare o constituie instalaiile mici de ardere din zonele rezideniale, care folosesc combustibili fosili. La acest tip de poluare se adaug arderile din industria de prelucrare. Nivelul de emisie stabilit pentru anul 2010 implic o reducere a emisiilor de dioxid de sulf cu 30%, comparativ cu anul 1990, considerat ca an de referin. Din totalul emisiilor pe regiune, 72,2% provin din judeul HD unde este concentrat industrie metalurgic i de prelucrare, pe lng cea energetic.

  Tab. 2.4.1.1. Emisii anuale de SO2 (t/an)

  Judeul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

  AR 9689 15836 15946 11710 14109 13309 11833 11666 10981 CS 20500 20400 20076 19400 19972 19857 19832 19517 2951 HD 62800 403300 154400 79900 54100 43400 41600 45600 TM 10900 8610 9246 4373 3973 3333 3900 3550

  Regiunea Vest 30189 109936 447932 194756 118354 91239 78398 76683 63052

  0100000200000300000400000500000

  t/an

  1999 2001 2003 2005 2007

  Emisii dioxid de sulf

  Fig. 2.4.1.1. Evoluia emisiilor de SO2

  17.46%

  4.67%

  72.27%

  5.60%ARCSHDTM

  Fig. 2.4.1.2. Contribuia judeelor la emisiile

  de SO2 - 2007

  Pe baza calculelor efectuate cu modelul CORINVENT, dup realizarea inventarului de emisii pe anul 2007, s-au centralizat datele respective la nivelul regiunii. Activitile sunt clasificate pe grupe pe baza codurilor SNAP.

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  26

  Tab. 2.4.1.2. Emisii totale de SO2 in Regiunea Vest (t/2007)

  Grupa Activitate SO2 GRUPA 1 Arderi n energii i ind. de transformare 56815,17 GRUPA 2 Instalaii de ardere neindustriale 1029,199 GRUPA 3 Arderi in industria de prelucrare 2157,536 GRUPA 4 Procese de producie 2031,344 GRUPA 5 Extracia si distrib. combustib.fosili si a energ. geotermale GRUPA 6 Utilizarea solvenilor si a altor produse GRUPA 7 Transport rutier 1014,227 GRUPA 8 Alte surse mobile i utilaje GRUPA 9 Tratarea si depozitarea deeurilor 0,41726 GRUPA10 Agricultur i silvicultur, modificarea suprafeelor mpd. GRUPA11 Alte surse 4,31075

  TOTAL 63052,2

  2.4.2. Emisii anuale de monoxid i dioxid de azot (NOx) Principalele surse de poluare cu oxizi de azot sunt reprezentate de arderile

  energetice, industriile de transformare i traficul rutier. Pentru anul 2007, la nivelul regiunii, principala contribuie o are judeul HD, cu 70,4%. Nivelul de emisie stabilit pentru anul 2010 implic o reducere a emisiilor de oxizi de azot cu 20%, comparativ cu nivelul de emisii aferent anului 1990, considerat ca an de referin.

  Tab.2.4.2.1. Emisii anuale de NOx (t/an)

  Judeul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

  Arad 3476 6893 6075 3710 7514 10013 4839 5806 1001

  Caras Severin 5945 5984 3275 3756 4336 3884 3951 3353 2297

  Hunedoara 707300 48830

  0 15140

  0 91000 1480

  0 1480

  0 1420

  0 1582

  6 Timi 5120 3120 4149 1291 1380 1320 2967 3358

  Regiunea Vest

  725297

  500770

  163015

  104141

  30077

  24910

  26326

  22482

  0

  200000

  400000

  600000

  800000

  t/an

  2000 2002 2004 2006

  Emisii oxizi de azot

  Fig. 2.4.2.1. Evoluia emisiilor de NOx

  4% 10%

  71%

  15%ARCSHDTM

  Fig.2.4.2.2. Contribuia judeelor la emisiile de

  NOx 2007

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  27

  Tab.2.4.2.2. Emisii totale de NOx n Regiunea Vest (t/2007)

  Grupa Activitate NOx GRUPA 1 Arderi n energii i ind. de transformare 13454 GRUPA 2 Instalaii de ardere neindustriale 2140,585 GRUPA 3 Arderi in industria de prelucrare 2704,414 GRUPA 4 Procese de producie 226,8621

  GRUPA 5 Extracia si distrib. combustib.fosili si a energ. geotermale 13,5231 GRUPA 6 Utilizarea solvenilor si a altor produse 4,633215 GRUPA 7 Transport rutier 3265,499 GRUPA 8 Alte surse mobile i utilaje 649,3839 GRUPA 9 Tratarea si depozitarea deeurilor 4,987564

  GRUPA10 Agricultur i silvicultur, modificarea suprafeelor mpd. GRUPA 11 Altele 18,94725 TOTAL 22482,84

  2.4.3. Emisii anuale de amoniac (NH3)

  Principala surs de poluare cu amoniac o constituie agricultura. Nivelul de emisie stabilit pentru anul 2010 implic o reducere a emisiilor de amoniac cu 30% comparativ cu nivelul de emisii aferent anului 1990, considerat ca an de referin.

  Tab.2.4.3.1. Emisii anuale de NH3 (t/an)

  Judeul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Arad 4625 4953 5055 5261 4795

  Caras Severin 3920 3042 3712 3789 5951 5236 5805 5349 3851

  Hunedoara 593000 661400 3400 900 500 1000 801 4962 Timi 6270 5020 4864 9295 4834 5179 5238 6295

  Regiunea Vest 20771 15523 17039 16659 19903

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  28

  05000

  10000150002000025000

  t/an

  2003 2004 2005 2006 2007

  Emisii amoniac

  Fig. 2.4.3.1. Evoluia emisiilor de NH3

  24%

  19%25%

  32% ARCSHDTM

  Fig.2.4.3.2. Contribuia judeelor la emisiile

  de NH3 2007

  Tab.2.4.3.2. Emisii totale de NH3 n Regiunea Vest (t/2007) Grupa Activitate NH3 GRUPA 1 Arderi n energii i ind. de transformare 0,195056 GRUPA 2 Instalaii de ardere neindustriale 99,7212 GRUPA 3 Arderi in industria de prelucrare 1,022768 GRUPA 4 Procese de producie GRUPA 5 Extracia si distrib. combustib.fosili si a energ. geotermale GRUPA 6 Utilizarea solvenilor si a altor produse GRUPA 7 Transport rutier GRUPA 8 Alte surse mobile i utilaje 0,090537 GRUPA 9 Tratarea si depozitarea deeurilor 1522,466 GRUPA10 Agricultur i silvicultur, modificarea suprafeelor mpd. 18275,7 GRUPA 11 Alte surse 4,31075 TOTAL 19903,5

  2.5. Emisiile de compui organici volatili nemetanici De prezena compusilor organici volatili nemetanici este strns legat creterea nedorit a nivelului de ozon troposferic, duntor pentru sntatea uman i vegetaie. Acetia constituie, alturi de NOx, substane precursoare ale ozonului la nivelul solului. Sursele principale ale emisiilor de compui organici volatili sunt: utilizarea solvenilor organici n anumite activiti i instalaii, care trebuie s respecte reglementrile HG nr.699/2003 i introducerea pe pia a benzinei i motorinei, depozitarea carburanilor i distribuia acestora de la terminale la staiile de benzin. Nivelul de emisie stabilit pentru anul 2010 presupune o reducere a emisiilor de compui organici volatili cu 15% fa de nivelul de emisii aferent anului 1990, considerat ca an de referin. Tab.2.5.1. Emisii anuale de COV nemetanici (t/an)

  Judeul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Arad 3793 12380 5137 3471 14974 14419 7804 8157 5563

  Caras Severin 8230 9450 8450 7880 7440 13720 23620 23690 15895

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  29

  Hunedoara 7000 5200 5100 10110 12445 Timi 30200 1450 1416 4032 2076 2509 3906 4075

  Regiunea Vest 33446 35415 39033 45863 37978

  0

  10000

  20000

  30000

  40000

  50000

  t/an

  2003 2004 2005 2006 2007

  Emisii COVNM

  Fig. 2.5.1. Evoluia emisiilor de COVNM

  2007

  15%

  41%33%

  11%ARCSHDTM

  Fig.2.5.2. Contribuia judeelor la emisiile de COVNM 2007

  Tab.2.5.2. Emisii totale de COV nemetanici n Regiunea Vest (t/2007) Grupa Activitate COVNM GRUPA 1 Arderi n energii i ind. de transformare 1613,982 GRUPA 2 Instalaii de ardere neindustriale 6062,568 GRUPA 3 Arderi in industria de prelucrare 393,7216 GRUPA 4 Procese de producie 179,9145 GRUPA 5 Extracia si distrib. combustib.fosili si a energ. geotermale 6469,409 GRUPA 6 Utilizarea solvenilor si a altor produse 5227,259 GRUPA 7 Transport rutier 3629,595 GRUPA 8 Alte surse mobile i utilaje 93,87858 GRUPA 9 Tratarea si depozitarea deeurilor 37,93246 GRUPA10 Agricultur i silvicultur, modificarea suprafeelor mpd. 13,224 GRUPA 11 Alte surse 14256,83 TOTAL 37978,31

  2.6. Poluarea cu metale grele (mercur, plumb, i cadmiu) i poluani organici persisteni (POPs) Legea nr. 271/2003 ratific i protocoalele Coveniei asupra polurii atmosferice transfrontiere pe distane lungi care au fost adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 referitoare la poluani organici persisteni (POPs) i metale grele (Hg, Cd i Pb). Anul de referin pentru reducerea emisiilor totale de POPs i metale grele (Hg, Cd i Pb) ce fac obiectul protocoalelor respective este 1989.

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  30

  2.6.1.Emisii de metale grele (mercur, cadmiu, plumb)

  Emisiile acestor metale sunt transportate, prin intermediul pulberilor, dincolo de graniele naionale, ele putnd deteriora ecosistemele de importan economic i ecologic sau avnd efecte duntoare asupra sntii umane. Procesele industriale i cele de ardere reprezint sursele antropice predominante de emisie a metalelor grele n atmosfer.

  Metalele grele reprezint acele metale sau, n unele cazuri, metaloizi, care sunt stabili, au o densitate mai mare de 4,5 g/mc i compuii lor. Printre acestea, plumbul, cadmiul i mercurul sunt cele mai toxice. Pn n prezent, doar plumbul a fcut obiectul unei supravegheri, urmrindu-se ncadrarea concentraiilor determinate n anumite limite. Emisiile de plumb ar trebui s scad pe msura folosirii pe scar tot mai larg a benzinei fr plumb.

  n anul 2007 metalele grele au provenit din arderile n industria de prelucrare : Pb n proporie de 44,8%, Cd n proporie de 83,8%, iar Hg -75,8,%.

  Tab. 2.6.1.1. Emisiile totale de metale grele n Regiunea Vest (kg/an)-2007

  Grupa Activitate Mercur Cadmiu Plumb GRUPA 1 Arderi n energii i ind. de transf. 68,67642 1,802554 16,46192 GRUPA 2 Instalaii de ardere neindustriale 12,53752 15,87299 132,453 GRUPA 3 Arderi in industria de prelucrare 317,3552 150,7456 5575,765 GRUPA 4 Procese de producie 0,060685 1,2078 300,7765

  GRUPA 5 Extracia si distribuia combustib. fosili si a energiei geotermale

  GRUPA 6 Utilizarea solvenilor si a altor produse GRUPA 7 Transport rutier 1,957073 6326,912 GRUPA 8 Alte surse mobile i utilaje 0,129339 GRUPA 9 Tratarea si depozitarea deeurilor 19,82706 8,0839 89,864

  GRUPA10 Agricultur i silvicultur, modificarea suprafeelor mpdurite

  Grupa 11 Alte surse TOTAL 418,4569 179,7993 12442,23 n proporie de 50,8% cantitea de Pb din atmosfer provine din transportul rutier, avdu-se n vedere date din judeele CS, HD i TM. Tab.2.6.1.2 Evoluia emisiilor de metale grele, t/an

  Judeul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Arad 35,48 35,51 0,18 0,19 0,16

  Caras Severin 10,03 11,03 20,12 10,45 12,64 18,40 12,39 12,2 10,07

 • Raport privind Starea factorilor de mediu la nivelul Regiunii Vest in anul 2007

  31

  Hunedoara 3,62 8,36 7,27 3,69 3,09 Timi 0,54 0,15 0,42 0,11 0,26 0,12 0,46 0,41

  Regiunea Vest 51,85 62,53 19,96 9,05