of 71/71
RAPORT PRIVIND SOLVABILITATEA SI SITUATIA FINANCIARA 2016 Aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 45 / 16 mai 2017

RAPORT PRIVIND SOLVABILITATEA SI SITUATIA … POZIȚIA BRD AV ÎN CADRUL GRUPULUI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE .....9 1.5 LINII DE AFACERI ȘI Z ... KPI Indicatori heie de Performanță LAT

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPORT PRIVIND SOLVABILITATEA SI SITUATIA … POZIȚIA BRD AV ÎN CADRUL GRUPULUI SOCIÉTÉ...

 • RAPORT PRIVIND SOLVABILITATEA

  SI SITUATIA FINANCIARA

  2016

  Aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 45 / 16 mai 2017

 • 2 BRD Asigurari de Viata SA Raport Privind Solvabilitatea si Situatia Financiara

  SUMAR......................................................................................................................................................... 7

  ACTIVITATE I PERFORMAN ...................................................................................................................... 8

  1 - ACTIVITATE .............................................................................................................................................. 8

  1.1 INTRODUCERE.......................................................................................................................................... 8

  1.2 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE ................................................................................................................. 9

  1.3 AUDITOR EXTERN ..................................................................................................................................... 9

  1.4 POZIIA BRD AV N CADRUL GRUPULUI SOCIT GNRALE ................................................................................. 9

  1.5 LINII DE AFACERI I ZONE GEOGRAFICE .......................................................................................................... 10

  1.6 MEDIU DE FUNCTIONARE .......................................................................................................................... 10

  2 - PERFORMANA N SUBSCRIERE .............................................................................................................. 12

  3 - PERFORMANA INVESTIIILOR ............................................................................................................... 13

  3.1 CLASIFICAREA INVESTIIILOR BRD AV PE CATEGORII PRINCIPALE DE ACTIVE ............................................................. 13

  3.2 CLASIFICAREA REZULTATELOR INVESTIIILOR PE CATEGORII DE ACTIVE .................................................................... 13

  3.2.1 Venitul net din investiii pe categorii de active ................................................................................................ 14 3.2.2 Ctigurile i pierderile realizate pe categorii de active .................................................................................... 14

  3.3 CTIGURILE I PIERDERILE NEREALIZATE PE CATEGORII DE ACTIVE ......................................................................... 14

  3.4 INVESTIII IN SECURITIZARE ........................................................................................................................ 14

  4 - PERFORMANA ALTOR ACTIVITI ......................................................................................................... 15

  5 - ALTE INFORMAII ................................................................................................................................... 15

  SISTEMUL DE GUVERNAN ........................................................................................................................ 16

  1 - INFORMAII GENERALE ASUPRA SISTEMULUI DE GUVERNAN ............................................................... 16

  1.1 ORGANELE DE GUVERNAN I FUNCIILE CHEIE .............................................................................................. 16

  1.1.1 Prezentarea sistemului de guvernan al BRD AV ............................................................................................ 16 1.1.2 Consiliul de Administraie ............................................................................................................................. 17 1.1.3 Direcia General i Funciile Cheie ................................................................................................................ 18

  1.2 POLITICA I PRACTICILE DE REMUNERARE ....................................................................................................... 20

  2 - CERINELE DE COMPETENTA PROFESIONALA SI PROBITATE MORALA ....................................................... 21

  3 - SISTEMUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI INCLUSIV AUTOEVALUAREA RISCURILOR SI SOLVABILITATII ..... 22

  3.1 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI ..................................................................................................... 22

  3.1.1 Prezentare general ..................................................................................................................................... 22 3.1.2 Implementarea sistemului de management al riscurilor ................................................................................... 22

  3.2 AUTOEVALUAREA RISCURILOR SI SOLVABILITATII (ORSA) .................................................................................. 26

  Cuprins

 • 3 BRD Asigurari de Viata SA Raport privind Solvabilitatea si Situatia Financiara

  4 - SISTEMUL DE CONTROL INTERN .............................................................................................................. 27

  4.1 PREZENTARE GENERAL A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN ................................................................................ 27

  4.1.1 Prezentare general ..................................................................................................................................... 27 4.1.2 Organizarea ................................................................................................................................................ 27

  4.2 IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN .......................................................................................... 27

  4.2.1 Comitete ..................................................................................................................................................... 27 4.2.2 Instrumentele sistemului de control intern ...................................................................................................... 29

  5 - FUNCIA CHEIE AUDIT INTERN ................................................................................................................ 31

  5.1 PREZENTARE GENERAL A FUNCIEI DE AUDIT INTERN ....................................................................................... 31

  5.1.1 Responsabiliti ........................................................................................................................................... 31 5.1.2 Organizarea angajamentelor de audit intern .................................................................................................. 31 5.1.3 Raportarea concluziilor i urmrirea recomandarilor ....................................................................................... 32

  5.2 INDEPENDENA I OBIECTIVITATEA AUDITULUI INTERN ....................................................................................... 32

  6 - FUNCIA CHEIE ACTUARIAL .................................................................................................................. 33

  6.1 MISIUNILE FUNCIEI ACTUARIALE ................................................................................................................ 33

  6.2 IMPLEMENTAREA FUNCIEI ACTUARIALE ........................................................................................................ 33

  7 - EXTERNALIZAREA ................................................................................................................................... 34

  7.1 PRINCIPII GENERALE ................................................................................................................................ 34

  7.2 SISTEMUL IMPLEMENTAT .......................................................................................................................... 34

  7.3 ACTIVITI SI FUNCII OPERAIONALE IMPORTANTE SAU CRITICE EXTERNALIZATE....................................................... 35

  8 - ALTE INFORMAII ................................................................................................................................... 35

  PROFILUL DE RISC ....................................................................................................................................... 36

  1 - INTRODUCERE ........................................................................................................................................ 36

  2 - RISCUL DE SUBSCRIERE ........................................................................................................................... 37

  2.1 EXPUNERE LA RISCUL DE SUBSCRIERE I MSURAREA RISCULUI ............................................................................. 37

  2.2 CONCENTRAREA RISCULUI DE SUBSCRIERE ...................................................................................................... 37

  2.3 REDUCEREA RISCULUI DE SUBSCRIERE ........................................................................................................... 37

  2.4 SENSITIVITATEA RISCULUI DE SUBSCRIERE ...................................................................................................... 38

  3 - RISCUL DE PIA .................................................................................................................................... 38

  3.1 EXPUNEREA LA RISCUL DE PIA I MSURAREA RISCULUI ................................................................................... 38

  3.2 CONCENTRAREA RISCULUI DE PIA ............................................................................................................. 38

  3.3 REDUCEREA RISCULUI DE PIA ................................................................................................................... 39

  3.4 SENSITIVITATEA RISCULUI DE PIA .............................................................................................................. 39

  4 - RISCUL DE CREDIT .................................................................................................................................. 39

  4.1 EXPUNEREA LA RISCUL DE CREDIT I MSURAREA RISCULUI ................................................................................. 39

  4.2 CONCENTRAREA RISCULUI DE CREDIT ............................................................................................................ 39

  4.3 REDUCEREA RISCULUI DE CREDIT ................................................................................................................. 39

  4.4 SENSITIVITATEA LA RISCUL DE CREDIT ............................................................................................................ 39

  5 - RISCUL DE LICHIDITATE ........................................................................................................................... 40

  5.1 EXPUNEREA LA RISCUL DE LICHIDITATE I MSURAREA RISCULUI ........................................................................... 40

 • 4 BRD Asigurari de Viata SA Raport privind Solvabilitatea si Situatia Financiara

  5.2 CONCENTRAREA RISCULUI DE LICHIDITATE ...................................................................................................... 40

  5.3 REDUCEREA RISCULUI DE LICHIDITATE ........................................................................................................... 40

  5.4 SENSITIVITATEA RISCULUI DE LICHIDITATE ...................................................................................................... 40

  6 - RISCUL OPERAIONAL ............................................................................................................................ 40

  7 - ALTE RISCURI ......................................................................................................................................... 40

  EVALUAREA N SCOPURI DE SOLVABILITATE ................................................................................................. 41

  1 - ACTIVE ................................................................................................................................................... 42

  1.1 PRINCIPII, METODE I IPOTEZE PRINCIPALE UTILIZATE PENTRU EVALUAREA ACTIVELOR ................................................. 42

  1.1.1 Imobilizri necorporale, costuri de achiziie amnate (DAC) i costuri de achiziie amnate cedate ...................... 42 1.1.2 Activele privind impozitul amnat.................................................................................................................. 43 1.1.3 Activele corporale de exploatare i a proprietilor deinute pentru uz propriu ................................................... 43 1.1.4 Investiii, cu excepia activelor suport pentru contracte de tip index-linked i unit-linked ..................................... 43 1.1.5 Investiii financiare suport pentru contractele de tip unit-linked........................................................................ 44 1.1.6 Cota reasigurtorilor n rezervele tehnice ....................................................................................................... 45 1.1.7 Depozite, creane de asigurare i creane de reasigurare ................................................................................. 45 1.1.8 Alte creane ................................................................................................................................................ 45 1.1.9 Numerar i echivalente de numerar ............................................................................................................... 45

  2 - REZERVE TEHNICE .................................................................................................................................. 46

  2.1 PRINCIPII, METODE I IPOTEZE PRINCIPALE UTILIZATE PENTRU EVALUAREA REZERVELOR TEHNICE .................................... 46

  2.1.1 Principii de evaluare a rezervelor tehnice n cadrul Solvabilitate 2 ..................................................................... 46 2.1.2 Calculul celei mai bune estimri pentru activitatea de asigurari de via cu componenta investitionala ................ 48 2.1.3 Calculul celei mai bune estimri pentru activitatea de asigurri de via de Protecie si Sanatate ........................ 49 2.1.4 Asigurari generale........................................................................................................................................ 50 2.1.5 Calculul marjei de risc (toate activitile) ........................................................................................................ 50 2.1.6 Gradul de incertitudine asociat cu nivelul rezervelor tehnice ............................................................................. 50 2.1.7 Descrierea rezervelor tehnice cedate.............................................................................................................. 50 2.1.8 Impactul msurilor tranzitorii ale garaniei pe termen lung folosite de BRD AV .................................................. 51

  3 - ALTE DATORII ......................................................................................................................................... 52

  3.1 PRINCIPII, METODE I IPOTEZE PRINCIPALE UTILIZATE PENTRU EVALUAREA ALTOR DATORII ........................................... 52

  3.1.1 Datorii contingente ...................................................................................................................................... 52 3.1.2 Provizioane pentru riscuri i cheltuieli ............................................................................................................ 52 3.1.3 Obligaii privind beneficiile acordate la pensionare ......................................................................................... 52 3.1.4 Depozite de la reasigurtori .......................................................................................................................... 52 3.1.5 Datorii privind impozitul amnat ................................................................................................................... 53 3.1.6 Datorii ctre instituii de credit ...................................................................................................................... 53 3.1.7 Datorii din asigurare i de la intermediari i datorii catre reasigurtori .............................................................. 54 3.1.8 Datorii (comerciale, nelegate de asigurari) ..................................................................................................... 54 3.1.9 Alte datorii .................................................................................................................................................. 54

  4 - ALTE INFORMAII ................................................................................................................................... 54

  GESTIONAREA CAPITALULUI ........................................................................................................................ 55

  1 - FONDURI PROPRII .................................................................................................................................. 55

  1.1 POLITICA DE MANAGEMENT AL FONDURILOR PROPRII ........................................................................................ 55

  1.2 COMPONENA FONDURILOR PROPRII DISPONIBILE ............................................................................................ 55

  1.3 RECONCILIEREA DINTRE FONDURILE PROPRII STATUTARE I FONDURILE PROPRII SOLVABILITATE 2 .................................. 56

  1.4 ELEMENTE DEDUSE DIN FONDURI PROPRII ...................................................................................................... 56

 • 5 BRD Asigurari de Viata SA Raport privind Solvabilitatea si Situatia Financiara

  1.5 FONDURI PROPRII ELIGIBILE PENTRU ACOPERIREA CERINELOR DE CAPITAL............................................................... 57

  1.5.1 Limite de nivel aplicabile fondurilor proprii disponibile ..................................................................................... 57 1.5.2 Fonduri proprii eligibile pentru acoperirea SCR ................................................................................................ 57 1.5.3 Fonduri proprii eligibile pentru acoperirea cerinei minime de capital ................................................................ 57

  2 - CERINE DE CAPITAL DE SOLVABILITATE I CERINE MINIME DE CAPITAL ................................................. 58

  2.1 CERINELE DE CAPITAL I RATELE DE ACOPERIRE ............................................................................................... 58

  2.2 PRINCIPII DE CALCUL AL CERINELOR DE CAPITAL .............................................................................................. 58

  2.2.1 Cadrul general ............................................................................................................................................. 58 2.2.2 Metodele i opiunile selectate pentru calculul SCR ......................................................................................... 59 2.2.3 Principii de calculare a cerinei de capital minim ............................................................................................. 59

  2.3 CERINE DE CAPITAL DE SOLVABILITATE PE MODUL DE RISC ................................................................................. 59

  2.4 CERINA MINIM DE CAPITAL .................................................................................................................... 61

  3 - UTILIZAREA SUBMODULULUI DE RISC DE BAZ PE DURAT N CALCULAREA CERINEI DE CAPITAL DE SOLVABILITATE ........................................................................................................................................... 61

  4 - DIFERENELE DINTRE FORMULARUL STANDARD I ORICE MODELE INTERNE UTILIZATE ............................. 61

  5 - NERESPECTAREA CERINEI MINIME DE CAPITAL I NERESPECTAREA CERINEI DE CAPITAL DE SOLVABILITATE 61

  6 - ALTE INFORMAII ................................................................................................................................... 61

  ANEXA 1 ..................................................................................................................................................... 62

  ANEXA 2 .................................................................................................................................................. 63

 • 6 BRD Asigurari de Viata SA Raport Privind Solvabilitatea si Situatia Financiara

  LISTA ABREVIERILOR UZUALE

  Tabelul de mai jos reunete principalele acronime folosite n raport

  Acronime Descriere

  ASF Autoritatea de Supraveghere Financiar

  ALM Managementul Activelor i Pasivelor

  AMSB Organ de conducere, de administrare sau de control al societii

  AVM Metoda Alternativ de Evaluare

  BE/BEL Cea Mai Bun Estimare: cea mai bun Estimare a rezervelor tehnice care aplic principiile de calcul Solvabilitate 2

  BRD BRD Groupe Societe Generale

  BRD AV BRD Asigurri de Viata S.A.

  BSCR Cerina de Capital de Solvabilitate de Baz

  CIC Cod de Identificare Complementar: Cod EIOPA folosit pentru clasificarea activelor financiare

  ECB Banca Central European

  EIOPA Autoritatea European pentru Asigurri i Pensii Ocupaionale : Autoritatea European de Supraveghere

  ESG Generatorul de Scenariu Economic

  RFR Rata Fr Risc

  GAAP Principiile Contabile General Acceptate

  IAS / IFRS Standardele Internaionale de Contabilitate / Standardele Internaionale de Raportare Financiar

  IBNR Suportat dar care nc nu a fost raportat

  KPI Indicatori Cheie de Performan

  LAT Testul de Adecvare a Pasivului

  LoB Linia de Activitate aa cum este definit de Directiva Solvabilitate 2

  MCR Cerina Minim de Capital

  NSLT Tehnici non- similare asigurarii de viata

  ORSA Autoevaluarea Riscurilor si Solvabilitatii

  QMP Preul Cotat pe Pia

  QRT Model de Raportare Cantitativ

  P&C Bunuri i Accidente

  RFF Fond Restricionat

  RM Marj de Risc

  S2 Solvabilitate 2

  SCR Cerina de Capital de Solvabilitate

  SLT Tehnici similare asigurarii de viata

  SOGECAP Societate pe Aciuni de naionalitate francez care deine 51% din BRD AV

  SST Testul de Stres i Solvabilitate

  UL Contracte de asigurare cu componenta investitionala

  VA Ajustarea Volatilitii

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 7 / 71

  SUMAR

  n anul 2016, BRD AV i-a continuat creterea dinamic i dezvoltarea mixului su de afaceri pe cele trei segmente de activitate: Asigurari de viata pentru Protecie si Sntate, Asigurri generale (ca si clauza suplimentara) i Asigurari de viata cu componenta investitionala, i a atins o cifr de afaceri de 118.532.747 RON.

  Rezultatul net al anului se ridic la 15.950.546 RON, iar n 2015 a fost de 14.008.705 RON.

  La nivel operaional i de reglementare, 2016 a fost marcat de intrarea n vigoare a regimului prudenial Solvabilitate 2. Acesta a fost utilizat spre a implementa cei 3 piloni ai Solvabilitatii 2. n primul rnd, cerinele cantitative au necesitat dezvoltarea instrumentelor de calcul necesare pentru evaluarea activelor i pasivelor i pentru determinarea cerinelor de capital conform Formulei Standard. n jurul acestei baze cantitative, BRD AV i-a adaptat sistemul de guvernan i de management al riscurilor pentru a-l alinia cu cerinele calitative ale Directivei i a dezvoltat sistemele informatice.

  Avnd in vedere faptul c activitatea sa se desfoar n principal pe produse de asigurare de via, BRD AV este expus mai ales riscurilor de pia i riscurilor de subscriere. Aceste riscuri sunt monitorizate de un sistem adaptat de management al riscurilor i de sistemul de guvernan.

  La sfritul anului 2016, fondurile proprii Solvabilitate 2 ale BRD AV disponibile, pe baza bilanului su prudenial, au fost in valoare de 113.458.624 RON. Cerina de capital de solvabilitate (SCR) calculat pe baza bilanului prudenial aplicnd formula standard au fost in valoare la 48.183.733 RON la 31 decembrie 2016. Rata de acoperire SCR este de 235% i corespunde cerinelor reglementare. Cerina minim de capital de solvabilitate (MCR) calculat pe baza bilanului prudenial folosind formula standard se ridic la 27.886.360 RON. Rata de acoperire MCR este de 407% i respect cerinele reglementare.

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 8 / 71

  ACTIVITATE I PERFORMAN

  1 - ACTIVITATE

  1.1 Introducere

  BRD ASIGURRI DE VIATA S.A. (BRD AV) este o societate pe aciuni cu capital integral social de 36.116.500 RON, cu sediul n Bucureti, Splaiul Independenei 15, cldirea nr. 100, Tronson 1, etajul 5, sectorul 5, cod potal 050082, nregistrat n Registrul Comerului Romnesc sub nr. J40 / 20877 / 15.12.2008, cod fiscal de identificare nr. 24870553 / 16.12.2008, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiar, nregistrat n Registrul asigurtorilor sub nr. RA - 064 / 03.04.2009.

  Acionarii societii sunt SOGECAP (o societate de asigurri de naionalitate francez, constituit i funcionnd conform

  legilor din Frana, cu sediul social n Tour D2-17 bis Place des Reflets - 92919 Paris La Dfense Cdex, numr de nregistrare

  RCS 086 380 730 Nanterre i BRD - Groupe Socit Gnrale SA (o societate de naionalitate romn, constituit i

  funcionnd conform legilor din Romnia, cu sediul social n Bd. Ion Mihalache 1-7, sector 1, Bucureti, Romnia, nregistrat

  la Registrul Comerului sub nr. J40 / 608/1991, cod unic de nregistrare RO 361579, nregistrat la Banca Naional a Romniei

  sub numrul RB-PJR-40-007 / 18.02.1999.

  BRD AV este autorizat s ofere asigurri ce apartin urmtoarelor clase de asigurare:

  1 Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 237/2015 privind autorizarea i supravegherea activitii de asigurare i reasigurare

  Clase de asigurri BRD AV

  Clasele de asigurare conform Solvabilitate 21

  C1 Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare

  C3 Asigurri de viata si anuitati atasate unor fonduri de investitii.

  B1 Asigurri de accidente si sanatate.

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 9 / 71

  1.2 Autoritatea de Supraveghere

  Principala autoritate de supraveghere a BRD AV este Autoritatea de Supraveghere Financiar ("ASF"), autoritatea de

  supraveghere a asigurrilor din Romnia, cu sediul n Splaiul Independenei nr. 15, sector 5, cod potal 050092, Bucureti.

  1.3 Auditor extern

  Situaiile financiare ale BRD AVS sunt auditate anual de ctre Ernst & Young, societate desemnata de Adunarea General a

  Acionarilor.

  Ernst &Young SRL

  Bucharest Tower Center etajul 22

  Bd. Ion Mihalache 15-17 Sector 1 011171

  Bucureti

  1.4 Poziia BRD AV n cadrul Grupului Socit Gnrale

  BRD AV este deinut de SOCIT GNRALE GROUP prin companiile SOGECAP (51%), respectiv BRD Groupe Socit Gnrale S.A.

  (49%).

  SOGECAP

  (France)

  BRD Asigurari de

  Viata

  BRD Group SG(Romania)

  49,00% 51,00%

  Socit Gnrale

  Group

  100%60,17%

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 10 / 71

  BRD AV nu are sucursale i aparine liniei de afaceri de asigurri a grupului Societe Generale, mpreun cu celelalte societati de asigurri, filiale i sucursale constituite n ri din Europa, Rusia si Africa.

  1.5 Linii de afaceri i zone geografice

  BRD AV ofer o gam diversificat de produse de asigurare pe trei segmente principale: Asigurari de viata cu componenta

  investitionala, Asigurari de viata pentru Protecie i Sntate i Asigurri generale, pentru a satisface nevoile clienilor si

  persoane fizice i juridice.

  Asigurari de viata cu componenta investitionala

  Asigurari de Viata pentru Protecie i Sntate Asigurri generale (inclusiv asigurari

  generale de sntate)

  Asigurari indiduale Asigurarea de via pentru credit i asigurarea de via de grup

  Asigurri generale

  Unit linked

  Asigurarea Credit Life (asigurare

  de via pentru credit)

  Asigurarea individual de sntate

  Asigurarea de via de grup la

  termen

  Asigurarea de sntate de grup

  Pierderi financiare diverse

  (omaj)

  Un tabel de coresponden ntre segmentele de activitate i liniile de afaceri Solvabilitate 2 este disponibil n Anexa 1.

  Produsele BRD AV pentru clieni persoane fizice i juridice sunt comercializate prin intermediul a doua canale de distributie: BRD Groupe Societe Generale SA i BRD Finance IFN SA.

  Rolul BRD AV const n:

  Crearea de produse de asigurare

  Distribuie prin intermediul reelei

  Coordonarea activitilor de vnzri, suport i instruire pentru cele doua canale de distributie

  Monitorizarea i urmrirea calitii serviciilor oferite tuturor clienilor

  Tabelul de mai jos prezint primele brute subscrise ale BRD AV pe segmente principale pentru anul curent i cel precedent:

  (In RON, cu excepia %) 2016 2015

  Prime brute subscrise 118.532.747 100% 90.776.469 100%

  - Asigurari de viata pentru Protectie si Sanatate 71,063,449 60% 58.190.808 64%

  - Asigurri generale 38.798.106 33% 26.335.870 29%

  - Asigurri de viata cu componenta investiionala 8.671.191 7% 6.249.792 7%

  BRD AV ofer produse de asigurare pe teritoriul Romniei i acoper riscuri la nivel mondial (cu cteva excepii).

  1.6 Mediu de functionare

  Mediul economic2

  Produsul Intern Brut al Romniei a crescut cu 4,7% n 2016 fa de 2015.

  Economia local a nregistrat cea mai mare cretere din 2008. Creterea a fost determinat n principal de consumul privat, stimulat de creterea venitului disponibil, reducerea impozitelor i un mediu favorabil al ratei dobnzii. n acelai timp, investiiile au avut un impact pozitiv in creterea economic, mai mare ca in 2015.

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 11 / 71

  Rata inflaiei a rmas ntr-o zon negativ pentru al doilea an la rnd, influenat de reducerea ratei TVA de la 24% la 20% din ianuarie 2016. La finalul anului 2016, rata inflaiei a fost de -0,5% fa de sfritul anului 2015.

  Implementarea Solvabilitate 2

  BRD AV ntocmete situaii financiare pentru a ndeplini cerinele legale. ncepnd cu anul 2015, compania intocmeste situatii financiare statutare (GAAP3), situatii financiare conform IFRS4 i raportari conform cadrului Solvabilitate 2 de raportare, pentru a ndeplini cerinele ASF.

  ncepnd cu ianuarie 2016 se intocmesc Modele de Raportare Cantitativ. Raportul ziua 1 privind diferenele principale dintre principiile de evaluare Solvabilitate 2 i Solvabilitate 1 a fost elaborat n conformitate cu articolul 314 din Regulamentul (UE) 2015/35 delegat al Comisiei Europene i cu articolul 5 din Regulamentul de punere n aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei Europene.

  Rapoartele mai sus mentionate au fost validate de ctre Directorul Executiv n conformitate cu Legea 237/2015 privind autorizarea i supravegherea activitii de asigurare i reasigurare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiar din Romnia care transpune prevederile Directivei 2009/138 / CE privind iniierea i exercitarea asigurrii i reasigurrii (Solvabilitate 2).

  2 Extras din Raportul anual BRD GSG al Consiliului de Administraie pe 2016 3 GAAP - Principiile Contabile General Acceptate 4 IFRS - Standardele Internaionale de Raportare Financiar

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 12 / 71

  2 - PERFORMANA N SUBSCRIERE

  Urmtoarele tabele prezint rezultatul tehnic net al BRD AV, ntocmit conform standardelor romanesti GAAP i elementele de

  reconciliere, care nu sunt raportate n QRT S.05.01 Prime, Daune i Cheltuieli.

  * QRT S.05.01 Prime, Daune i cheltuieli la nivelul liniei de afaceri este prezentat n Anexa 2

  Primele brute subscrise au crescut cu RON +27.756.277:

  Primele brute subscrise pe segmentul Asigurari de viata pentru Protecie si Sntate au crescut cu RON +9.443.699

  Primele brute subscrise pe segmentul Asigurri generale au crescut cu RON +12.462.236

  Primele brute subscrise pe segmentul Asigurri de viata cu componenta investitionala au crescut cu RON +5.850.342

  Rezultatul net al investiiilor este de +458.919 RON, n principal datorit creterii activelor. Daunele au crescut cu +4.338.717 RON, n principal datorit creterii activitii de asigurare atasata creditelor. Cheltuielile de achiziie si administrative au crescut cu +9.074.481 RON, in principal datorita creterii activitii.

  n consecin, rezultatul tehnic recunoscut de BRD AV n conturile sale la sfritul anului 2016 este n cretere cu 15% (+2.517.445 RON) fa de anul 2015.

  2015

  Investitii PBAlte venituri si

  cheltuieli

  Prime brute subscrise 118,532,747 0 0 0 118,532,747 90,776,469

  Venit net din investitii 0 2,440,970 0 0 2,440,970 2,899,889

  Modificari in valoarea investitiilor UL 0 559,005 0 0 559,005 973,647

  Alte venituri si cheltuieli tehnice -14,966,873 0 0 277,438 -14,689,435 -2,734,600

  Daune -14,054,976 0 0 0 -14,054,976 -9,716,259

  Variatii ale altor rezerve tehnice -6,268,255 0 0 0 -6,268,255 -7,271,017

  Participarea detinatorilor de polite 0 0 0 0 0 0

  Cheltuieli de achizitie si administrative -67,852,645 0 0 358,600 -67,494,044 -58,416,244

  Rezultat tehnic 15,389,999 2,999,975 0 636,038 19,026,012 16,511,886

  Rezultat

  tehnic

  Rezultat

  tehnic

  2016

  (In RON) QRT S.05.01*

  Elemente de reconciliere

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 13 / 71

  (In RON) 2016 2015

  Venit net din investitii 3,359,553 3,975,564

  Castiguri si pierderi din realizarea investitiilor -175,933 329,815

  Rezultat din investitii 3,183,621 4,305,379

  din care rezultat tehnic al asigurarilor de viata 2,999,975 3,873,537

  din care rezultat netehnic 183,645 431,842

  3 - PERFORMANA INVESTIIILOR

  3.1 Clasificarea investiiilor BRD AV pe categorii principale de active

  Urmtorul tabel ofer o trecere n revist a investiiilor deinute de BRD AV pe principalele categorii de active (codificarea CIC), asa cum sunt prezentate n bilanul statutar (la cost amortizat, cu excepia investiiilor UL prezentate la valoarea just) i n bilanul Solvabilitate 2, pentru anul curent i precedent:

  3.2 Clasificarea rezultatelor investiiilor pe categorii de active

  Veniturile i cheltuielile care contribuie la rezultatul investiiei (inclusiv cheltuielile cu dobnzile) ale BRD AV, aa cum sunt raportate n contul statutar de profit i pierdere (att n contul tehnic al asigurrilor de via, ct i n contul non-tehnic) pentru anul curent i anul precedent sunt prezentate n urmtorul tabel:

  Valoare Bilant

  Solvency 2

  Valoare Bilant

  statutar

  %

  valoare

  Bilant

  statutar

  Valoare Bilant

  Solvency 2

  Valoare Bilant

  statutar

  % valoare

  Bilant

  statutar

  137,741,341 133,060,420 85.1% 130,614,834 126,133,080 87.90%

  1 Titlurii de Stat 58,203,481 53,520,326 34.2% 56,289,399 51,807,632 36.10%

  4 Fonduri de Investitii 662,309 662,309 0.4% 887,087 887,101 0.62%

  7 Numerar si depozite 78,357,450 78,357,450 50.1% 72,998,149 72,998,148 50.87%

  9 Proprietati 518,101 520,334 0.3% 440,199 440,199 0.31%

  23,215,781 23,215,781 14.9% 17,375,035 17,365,436 12.10%

  4 Fonduri de Investitii 23,215,781 23,215,781 14.9% 17,375,035 17,365,436 12.10%

  160,957,122 156,276,200 100.0% 147,989,869 143,498,516 100.00%Total

  (In RON)

  2016 2015

  Active Investite GA

  Active investite UL

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 14 / 71

  3.2.1 Venitul net din investiii pe categorii de active

  Venitul din investiii este reprezentat de intrarile de numerar din timpul anului, legate de investiiile deinute de societate. Acestea sunt compuse din cupoanele titlurilor de stat, randamentul din fonduri de investiii i dobnzi din numerar i depozite.

  3.2.2 Ctigurile i pierderile realizate pe categorii de active

  Urmtorul tabel detaliaz ctigurile i pierderile realizate, recunoscute ca urmare a vnzrilor de investiii sau a scadenelor n cursul anului curent i precedent:

  (In RON) 2016 2015

  1 Titluri de stat -365.853 -141.694

  4 Fonduri de investiii 6.275 39.667

  7 Numerar i depozite 183.645 431.842

  9 Proprieti 0 0

  Total -175.933 329.815

  3.3 Ctigurile i pierderile nerealizate pe categorii de active

  La sfritul anului 2016, investiiile BRD AV (cu excepia investiiilor care susin contracte UL) au condus la obtinerea unui castig net nerealizat de 4.680.921 RON, n scdere cu 199.168 RON fa de anul precedent. n bilanul statutar, investiiile sunt evaluate la cost amortizat (cu excepia fondurilor de investiii care sunt evaluate la valoarea de pia), net de depreciere. Prin urmare, modificrile n ctigurile i pierderile nerealizate nu sunt evidentiate n contul de profit i pierdere. Tabelul urmtor prezint ctigurile i pierderile nerealizate, pe categorii de active, aferente anului curent i precedent.

  (In RON) 2016 2015

  1 Titluri de stat 4.683.155 4.481.767 2 Fonduri de investiii 0 -14 3 Numerar i depozite 0 0

  4 Proprieti -2.233 0

  Total 4.680.921 4.481.753

  3.4 Investiii in securitizare

  Portofoliul de investiii al BRD AV nu include nici o investiie n securitizare la sfritul anului 2016.

  2016 2015

  1 Titluri de stat 2,733,748 2,706,588

  4 Fonduri de Investitii 439,279 701,416

  7 Numerar si depozite 186,527 567,560

  9 Proprietati 0 0

  3,359,553 3,975,564

  (In RON)

  Total

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 15 / 71

  4 - PERFORMANA ALTOR ACTIVITI

  Tabelul de mai jos prezint veniturile i cheltuielile netehnice care contribuie la rezultatul net al BRD AV pe anul curent i cel precedent:

  *prezentat n capitolul 3 anterior Performana Investiiilor

  5 - ALTE INFORMAII

  Nici una

  (In RON) 2016 2015

  Rezultat tehnic 19,026,012 16,511,886

  Rezultat net din investitii - netehnic* 183,645 431,842

  Alte venituri 2,695,644 2,540,674

  Alte cheltuieli -2,957,176 -2,846,237

  Rezultat extraordinar 0 0

  Participare salariati la profit 0 0

  Impozit pe profit -2,997,579 -2,629,459

  Rezultat net 15,950,546 14,008,705

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 16 / 71

  SISTEMUL DE GUVERNAN

  1 - INFORMAII GENERALE ASUPRA SISTEMULUI DE GUVERNAN

  1.1 Organele de guvernan i Funciile Cheie

  1.1.1 Prezentarea sistemului de guvernan al BRD AV

  BRD AV este o societate pe actiuni, avand ca responsabil cu sistemul de guvernanta Consiliul de Administraie.

  Consiliul de Administraie stabilete direciile strategice ale companiei i monitorizeaz implementarea acestora cu ajutorul unui comitet special compus mai ales din Directori ai societii. Misiunea lor este de a sprijini membrii Consiliului de Administraie al BRD AV n luarea deciziilor.

  Direcia General (compus din doi membri executivi, pentru a indeplini cerinta de dubla verificare impusa de lege) rspunde de implementarea liniilor directoare strategice stabilite de Consiliul de Administraie n conformitate cu principiile managementului riscului care monitorizeaz activitatea BRD AV. Pentru a ndeplini aceast misiune, Direcia General este asistat de titularii celor patru Funcii Cheie cerute de Solvabilitate 2, care sunt implicate n diferitele comitete.

  DIRECTIA GENERALADirector General

  Director General Adjunct Secretar General

  COMITET AUDIT

  MANAGEMENTUL RISCURILOR

  SI REVIZUIRE ACTUARIALA

  COMITET DE

  PRODUSE NOI

  CONSILIUL DE

  ADMINISTRATIE

  CONTROL INTERN SI

  CONFORMITATE

  COMITET

  TEHNIC

  COMITET DE ANALIZA SI

  SOLUTIONARE A

  PETITIILOR

  AUDIT INTERN

  COMITET DE

  DATE

  COMITET DE CONTROL

  INTERN

  Functia Cheie de

  Conformitate

  Functia-Cheie Control Intern

  Functia-Cheie Managementul

  Riscurilor

  Functia-Cheie

  Actuariala

  Interventia functiilor-cheie

  COMITET DE

  MANAGEMENT AL

  RISCURILOR

  COMITET DE

  INVESTITII

  COMITET CONTINUAREA

  AFACERII SI

  GESTIONAREA CRIZELOR

  COMITET DE

  CONFORMITATE

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 17 / 71

  1.1.2 Consiliul de Administraie

  Roluri i responsabiliti

  Consiliul de Administraie definete liniile directoare strategice ale companiei, care sunt puse n aplicare de Direcia General sub supravegherea sa regulat.

  n conformitate cu atribuiile conferite n mod expres de Adunarea General a Acionarilor i n limitele obiectului de activitate al societii i al cadrului legal, Consiliul de Administraie este implicat n toate problemele legate de buna funcionare a Societii i ia deciziile necesare dup deliberare. n special, Consiliul de Administraie i exercit atribuiile n urmtoarele domenii:

  desemnarea Direciei Generale i stabilirea remuneraiei acestora, precum i supravegherea activitii acestora n cadrul Societii;

  elaborarea strategiei i a planului de afaceri al companiei si evaluarea poziiei financiare a companiei, pe baza unor decizii formale i transparente care stabilesc criterii relevante pentru monitorizarea rezultatelor activitii generale de management i a companiei, evalund anual modul de aplicare a acestor criterii;

  stabilirea politicilor de contabilitate i control financiar aplicabile de ctre Societate i aprobarea planificrii financiare a Societii;

  ntocmirea raportului anual, organizarea Adunrilor Generale ale Acionarilor i implementarea rezoluiilor acestora;

  aprobarea politicilor societii, innd seama de activitile specifice ale societii, i revizuirea periodic a acelor politici i organizarea modificrii acestora;

  aprobarea oricrei externalizri a activitilor Societii, fiind responsabil de ndeplinirea cerinelor privind externalizarea activitilor i funciilor operaionale, att nainte, ct i pe toat durata externalizrii, pentru ca aceasta s nu aib drept consecine: deteriorarea semnificativ a calitii sistemului de guvernan al entitii reglementate; creterea nejustificat a riscului operaional; Imposibilitatea ASF de a monitoriza ndeplinirea de ctre entitatea reglementat a obligaiilor sale; mpiedicarea furnizrii de servicii continue i de calitate pentru consumatorii de produse financiare; analizarea, revizuirea i aprobarea periodic, cel puin anual, a activitilor societii i a perspectivelor de dezvoltare ale acesteia;

  elaborarea i aprobarea reglementrilor interne ale societii;

  aprobarea limitelor apetitului la risc i a limitelor de toleran la risc ale societii i procedura de identificare, evaluare, monitorizare, management i raportare a riscurilor semnificative la care societatea este sau poate fi expus i evaluarea eficienei sistemului de management al riscului adoptat de societate i continuitatea activitii.

  Proceduri de lucru

  Consiliul de Administraie asigur administrarea societii; Consiliul de Administraie este alctuit din minimum trei membri, conform legii.

  Membrii Consiliul de Administraie sunt numii de Adunarea General Ordinar a Acionarilor Societii dintre persoanele nominalizate de acionarii Societii i/sau de ctre Consiliul de Administraie i pot fi revocai de Adunarea General Ordinar a Acionarilor Societii.

  Majoritatea membrilor Consiliului de Administraie sunt Directori neexecutivi care nu dein funcii executive n Societate. Persoanele numite ca membri ai Consiliului de Administraie au mandat de director de doi ani i pot fi ulterior numii din nou pentru perioade succesive de maximum patru ani, cu respectarea prevederilor legale aplicabile i a prevederilor prezentei.

  Consiliul de Administraie numete unul dintre membrii si ca preedinte al Consiliului de Administraie, care ndeplinete sarcinile stabilite de legislaia aplicabil i orice alte sarcini ce pot fi stabilite de Consiliul de Administraie. Preedintele Consiliului de Administraie poate fi, de asemenea, numit Director General al Societii. Consiliul de Administraie al Societii poate revoca Preedintele Consiliului de Administraie din funciile sale.

  nainte de nceperea activitii n societate, membrii Consiliului de Administraie trebuie s ncheie contracte de asigurare a responsabilitii profesionale cu privire la activitatea lor.

  Consiliul de Administraie rspunde n mod solidar pentru administrarea Societii i pentru respectarea Statutului Societii i a legilor aplicabile n legtur cu administrarea Societii.

  Componenta

  La data de 31 decembrie 2016, Consiliul de Administraie este alctuit din cinci membri, dintre care unul este un administrator independent.

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 18 / 71

  Persoanele numite ca membri ai Consiliului de Administraie au mandat de director de doi ani i pot fi ulterior numii din nou pentru perioade succesive de maximum patru ani, cu respectarea prevederilor legale aplicabile i a prevederilor prezentei.

  Comitete speciale ale Consiliului de Administraie

  Patru comitete speciale au sarcina de a consilia Consiliul n luarea deciziilor acestuia. Aceste comitete contribuie, prin expertiza lor, la deciziile Consiliului de Administraie n conformitate cu principiile managementului riscurilor i cu cele mai bune practici de guvernan. Acestea sunt:

  Comitetul de Audit

  Comitetul de Control Intern

  Comitetul de Conformitate

  Comitetul de Management al Riscurilor

  Rolurile acestor diferite comitete sunt descrise mai detaliat n capitolele: 3.1.2, 4.2.1 i respectiv 5.1.

  1.1.3 Direcia General i Funciile Cheie

  Direcia General

  BRD AV - Direcia General este format din:

  Directorul General care conduce i reprezint Societatea i asigur buna funcionare curent a acesteia, precum i coordonarea diverselor divizii, in conformitate cu Actul Constitutiv. Directorul General i ndeplinete atribuiile n conformitate cu legile romne i hotrrile Consiliului de Administraie i ale Adunrii Generale a Acionarilor Societii.

  Directorul General Adjunct - Secretarul General al Societii gestioneaz i reprezint societatea n absena Directorului General, inclusiv reprezint Societatea n relaiile cu terii.

  Funcii Cheie

  Ca o component major a sistemului de guvernan al societii, titularii de Funcii Cheie sunt numii de ctre Direcia General, innd cont de expertiza acestora i de adecvarea Funciei Cheie cu poziia de conducere pe care o exercit n cadrul BRD AV. Astfel, Funciile Cheie dispun de autoritatea, resursele i independena operaional pentru a-i ndeplini sarcinile.

  Persoanele responsabile din Funciile Cheie particip i contribuie la diferitele comitete constituite de Consiliul de Administraie i de Direcia General. n mod regulat, acestea particip la Consiliile de Administraie pentru a raporta activitile lor.

  Principalele atribuii ale titularilor de Funcii Cheie n cadrul BRD AV, n conformitate cu legea i instructiunile SOGECAP, sunt urmtoarele:

  Funcia Cheie Actuarial Funcia Cheie Managementul Riscurilor

  Titular: ef Departament de Management al Riscurilor i Revizuire Actuarial

  Exprim o opinie despre politica general de subscriere.

  Exprim o opinie cu privire la caracterul adecvat al msurilor luate n ceea ce privete reasigurarea i profilul de risc.

  Coordoneaz calculul rezervelor tehnice

  ntocmete un raport al funciei Actuariale cel puin o dat pe an ctre AMSB care acoper punctele de mai sus.

  Contribuie la implementarea eficient a sistemului de management al riscului, n special la modelarea riscurilor SCR i evaluarea ORSA.

  Evalueaz suficiena i calitatea datelor utilizate pentru calculul rezervelor tehnice.

  Titular: ef Departament de Management al Riscurilor i Revizuire Actuarial

  Asist AMSB n implementarea, organizarea, coordonarea i monitorizarea sistemului de management al riscului.

  Redacteaz rapoarte detaliate privind expunerile la risc.

  Asigur monitorizarea profilului de risc.

  Conduce procesul ORSA i include rezultatele ORSA n vizualizarea de ansamblu a riscului raportat la AMSB.

  Identific i evalueaz riscurile emergente.

  ntocmete raportul ORSA cel puin o dat pe an ctre Consiliului de Administraie.

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 19 / 71

  Funcia Cheie Audit Intern Funcia Cheie Conformitate

  Titular: Responsabil Audit Intern

  Propune planul anual de audit.

  Coordoneaz activitatea de audit intern n cadrul BRD AV

  Prezint concluziile misiunilor de control intern organelor de guvernan i le informeaz cu privire la termenele prevzute pentru remedierea deficienelor constatate.

  Monitorizeaz implementarea recomandrilor din auditurile anterioare.

  Titular: Responsabil Control Intern i Conformitate

  Implementeaz o monitorizare ampl a standardelor activitilor de asigurare.

  Identific i evalueaz riscul de neconformitate

  Conduce funciile de conformitate (planul de conformitate, urmrirea aciunilor i a incidentelor).

  Rol consultativ fa de Consiliul de Administraie i de Direcia General.

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 20 / 71

  Comitete care aparin Direciei Generale

  Direcia General BRD AV a constituit ase comitete cu expertiz specific. Aceste comitete, care se ntrunesc n mod regulat, reunesc membrii direciei generale, funciile cheie i membrii conducerii societii pentru a acoperi diferitele domenii de risc inerente activitii. Acestea sunt:

  Comitetul pentru Produse Noi

  Comitetul de Investiii

  Comitetul de Reclamaii

  Comitetul Tehnic

  Comitetul pentru Continuitatea activitatii i de Gestiune a Crizelor

  Comitetul de Date

  Rolul acestor comitete este descris n capitolele 3.1.2 i 4.2.1.

  1.2 Politica i practicile de remunerare

  n conformitate cu Directiva Solvabilitate 2, BRD AV a adoptat o politic de remunerare.

  Aceast politic vizeaz utilizarea de remunerare pentru a crea loialitate i atractivitate pentru societate, care contribuie la

  performana pe termen lung a societii i asigur integrarea managementului riscului i a culturii conformitii n cadrul

  societii.

  Aceasta necesit implementarea unei politici de remunerare care s respecte strategia i gestionarea riscurilor societii,

  inclusiv msuri de prevenire a conflictelor de interese, pentru a promova o gestionare eficient i moderat a riscurilor pentru

  a evita nclcarea limitelor de risc. Aceast politic precizeaz echilibrul dintre componentele de remuneraie fixe i cele

  variabile.

  Mai precis, urmrete :

  S defineasc cadrul i principiile care conduc aciunile n ceea ce privete remunerarea i beneficiile sociale,

  S descrie rolurile i responsabilitile, s redacteze reguli transparente i eficiente de guvernan,

  S descrie principiile remunerrii BRD AV pentru a preveni comportamentele riscante i a asigura c sistemul de

  remunerare promoveaz alinierea dintre obiectivele angajailor i interesul pe termen lung al societii.

  Aceast politic se aplic tuturor angajailor companiei, inclusiv membrilor Directiei Generale a BRD AV.

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 21 / 71

  2 - CERINELE DE COMPETENTA PROFESIONALA SI PROBITATE MORALA

  n conformitate cu politica de competenta profesionala si probitate morala n vigoare la sfritul anului 2016, persoanele implicate n conducerea companiei, n sensul reglementrilor locale, trebuie s se asigure c:

  Au abilitile profesionale, cunotinele i experiena necesare pentru managementul solid i prudent al operaiunilor,

  ndeplinesc cerinele de competenta profesionala si probitate morala la un nivel bun.

  Aceast politic se aplic membrilor din conducerea societii (Preedintele Consiliului de Administraie, Direciei Generale) precum i titularilor funciilor-cheie i membrilor Consiliului de Administraie, n condiiile prevzute de legea de transpunere a Directivei 2009 / 138 / CE (Solvabilitate 2).

  n acelai timp, cnd o persoan este desemnat n una din aceste funcii, Secretarul Societii BRD AV prezint ctre ASF un dosar care conine informaiile ce demonstreaz c persoana nou numit n companie corespunde cerintelor de competenta profesionala si probitate morala i are abilitile i experiena necesar pentru responsabilitile sale.

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 22 / 71

  3 - SISTEMUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI INCLUSIV AUTOEVALUAREA RISCURILOR SI SOLVABILITATII

  3.1 Sistemul de Management al Riscului

  3.1.1 Prezentare general

  Sistemul de management al riscurilor din cadrul BRD AV stabilete, n mod continuu, detectarea, evaluarea, controlul, gestionarea i declararea principalelor riscuri individuale i agregate la care BRD AV este sau ar putea fi expus n ndeplinirea obiectivelor sale strategice.

  Implementarea sistemului de management al riscului pentru BRD AV se bazeaz pe urmtoarele componente:

  Organisme conduse de Direcia General BRD AV sau desemnate de Consiliul de Administraie pentru a asigura managementul transversal i raportarea adecvat a riscurilor pentru a permite luarea unor decizii corecte,

  Instrumente de Management al Riscurilor spre a ajuta la luarea deciziilor: Cartografierea riscurilor, politici scrise, indicatori de monitorizare, procese de management al riscurilor, autoevaluarea riscurilor si solvabilitatii.

  Pentru a i atinge obiectivele, sistemul de management al riscului este integrat n structura organizatoric i procedurile decizionale ale BRD AV. Se bazeaz n special pe urmtoarele principii:

  O implicare puternic a Direciei Generale i a Consiliului de Administraie;

  Ocuparea funciilor-cheie, n special prin cooperarea strns ntre funciile cheie de supraveghere actuarial i managementul riscului;

  Integrarea sistemului n cadrul structurii organizatorice i a procedurilor decizionale,

  Coordonarea strns cu sistemul de control intern,

  Separarea clar ntre roluri i responsabiliti pentru a evita eventualele conflicte de interes.

  Implementarea standardizat a acestor principii la nivel de grup i individual

  3.1.2 Implementarea sistemului de management al riscurilor

  Implementarea sistemului de management al riscurilor este responsabilitatea organelor de conducere i funciilor cheie ale BRD AV prin utilizarea instrumentelor de management al riscurilor i a deciziilor luate de diferitele comitete.

  Acest capitol prezint sarcinile atribuite organelor de conducere, precum i principalele politici scrise de management al riscurilor.

  Comitetul de Management al Riscurilor

  Acest comitet este un comitet permanent, care se va ntruni ori de cte ori este necesar, dar nu mai puin de patru ori pe an, i ndeplinete n principal urmtoarele sarcini:

  Informarea Direciei generale i a Consiliului de Administraie cu privire la expunerea societii la risc ori de cte ori apar schimbri semnificative n expunerea la riscuri, dar cel puin trimestrial;

  Furnizarea de informaii suficient de detaliate i n timp util pentru a permite conducerii s cunoasc i s evalueze performana n monitorizarea i controlul riscurilor n conformitate cu politicile aprobate;

  Informarea direciei generale i a Consiliului de Administraie cu privire la problemele cheie i evoluiile care ar putea afecta profilul de risc al societii;

  Elaborarea de politici i proceduri adecvate pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea i controlul riscurilor i stabilirea limitelor adecvate de expunere la riscuri, inclusiv pentru condiiile de criz, precum i procedurile necesare pentru aprobarea excepiilor de la aceste limite;

  Aprobarea metodologiilor i modelelor adecvate pentru evaluarea riscurilor i limitarea expunerii la risc;

  Aprobarea angajamentului societii n noi activiti specifice domeniului su de activitate pe baza analizei de risc aferente;

  Examinarea msurii n care planurile alternative ale Societii se potrivesc situaiilor neprevzute cu care se poate confrunta;

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 23 / 71

  Crearea de sisteme de raportare n cadrul societii n legtur cu problemele legate de risc;

  Stabilirea drepturilor i responsabilitilor din cadrul departamentelor legate de managementul i controlul expunerilor la risc;

  Validarea politicii ORSA, a profilului de risc i a scenariului/scenariilor de stres;

  Validarea strategiei de risc (apetitul / tolerana / pragurile i limitele);

  Comitetul de Investiii

  Misiunea Comitetului de investiii este de a analiza activitatea de investiii a companiei. Comitetul aprob politica de investiii i supravegheaz implementarea acesteia, inclusiv:

  Revizuirea orientrilor economice i financiare;

  Elaborarea detaliat a alocrii strategice a activelor;

  Monitorizarea lichiditilor;

  Revizuirea propunerilor de investiii;

  Monitorizarea rapoartelor privind investiiile i activele realizate;

  Propunerile de praguri i limite n ceea ce privete expunerea la riscul de pia (capitalul propriu, rata dobnzii,

  valuta) ctre Consiliul de Administraie pentru validarea sa;

  Orice alte sarcini legate de gestionarea activelor, limitele de investiii i perspectivele economice i financiare

  care au impact asupra managementului activelor.

  Comitetul este format din Directorul Financiar, Directorul Diviziei Tehnice i Financiare, Responsabilul de management al riscurilor, precum i reprezentanii SOGECAP: eful ALM, Directorul General de Investiii i reprezentanii echipei de investiii.

  Comitetul se reunete de patru ori pe an. n cazul deciziilor de investiii care difer de alocarea tactic a activelor, validarea poate fi efectuat n cadrul unei sesiuni extraordinare a comitetului de investiii (fr a se atepta ntrunirea regulat trimestrial a comitetului de investiii).

  Comitetul Tehnic

  Acest comitet, care funcioneaz pe lng Direcia General BRD AV, se ntrunete de dou ori pe an pentru a aproba politica de administrare a riscurilor tehnice legat de activitile de asigurare i pentru a supraveghea implementarea acesteia. Principalele sale misiuni sunt:

  Monitorizarea implementrii politicilor de risc legate de subscriere, rezervare i reasigurare,

  Validarea rezervelor tehnice,

  Monitorizarea indicatorilor de risc n politicile de subscriere, rezervare i reasigurare.

  Comitetul de Date

  Comitetul este compus din membri numii prin decizia Direciei Generale i se ntrunete semestrial.

  Misiunile Comitetului:

  Validarea principiilor de guvernan a datelor;

  Validarea raportului anual privind scadena eliminrii;

  Validarea i urmrirea indicatorilor de calitate;

  Validarea prioritilor i alocrilor bugetare pentru mbuntirea calitii datelor i a planurilor de aciune relevante.

  Comitetul de Continuitate a Activitii i de Gestionare a Crizelor

  Comitetul este compus din membri numii prin decizia Direciei Generale i se ntrunete semestrial.

  Comitetul pentru continuitatea activitii i managementul crizelor de la BRD AV definete strategia entitii n ceea ce privete acoperirea riscurilor, determin resursele necesare pentru a fi alocate n vederea continuitii operaiunilor i managementul crizelor i valideaz soluiile propuse. Sarcinile sale includ:

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 24 / 71

  Validarea nivelului acceptabil al riscurilor reziduale;

  Validarea activitilor vitale i critice ale entitii;

  Validarea analizei impactului asupra activitii (BIA);

  Validarea soluiilor pentru continuitatea activitii din Planul de continuitate a activitii;

  Monitorizarea finalizrii programului de testare i implementarea a aciunilor corective.

  Instrumente de Gestiune a Riscurilor

  BRDAV dispune de instrumente comune sistemului de management al riscurilor i sistemului de control intern, n special:

  Lista riscurilor;

  Cartografierea riscurilor;

  Politicile de risc;

  Procesele de management al riscului i control.

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 25 / 71

  Politici scrise

  Principalele riscuri inerente activitilor BRD AV sunt acoperite de politici scrise de management al riscurilor. Aceste politici formalizeaz principiile, procesele i procedurile implementate de societate pentru a-i controla riscurile. Pentru a adapta aceste politici la standardele interne i la factorii externi care influeneaz riscurile la care este supus BRD AV, acestea sunt actualizate cel puin o dat pe an. Pentru fiecare politic, a fost numit un responsabil.

  Politici de management al riscurilor

  Politica privind riscul investiional

  Politica specific principiile care trebuie respectate n special atunci cnd se investete n active complexe (derivate, produse structurate, management alternativ, mprumuturi etc.). Toate pragurile i limitele validate de organismele de guvernan pentru acest risc sunt de asemenea detaliate. Scopul acestor dispoziii este de a respecta principiul "persoanei prudente".

  Politica privind riscurile ALM

  Politica detaliaz principiile i pragurile care trebuie respectate, studiile i rapoartele care trebuie prezentate pentru managementul pe termen lung al societii, inclusiv managementul capitalului.

  Politica privind riscul de subscriere

  Riscul de subscriere este reglementat de reguli care definesc condiiile de proiectare a produsului (riscuri, garanii, familii de produse), condiiile de subscriere (procesele de subscriere, pragurile i limitele care trebuie respectate), raportarea i monitorizarea riscurilor subscrise i controalele.

  Politica de risc privind rezervele

  Obiectivul politicii privind rezervele este de a se asigura c BRD AV prezint o imagine fidel a angajamentelor asumate asupra tuturor riscurilor acoperite, n conformitate cu standardele contabile, IFRS i prudeniale. Politica definete cadrul pentru calcularea rezervelor tehnice n diferitele standarde n care urmeaz s fie produse.

  Politica privind riscul de reasigurare

  Aceast politic detaliaz procesul global de implementare a planului de reasigurare (exprimarea nevoii, pragurilor i limitelor i selectarea reasigurtorului, inclusiv criteriile de stabilitate financiar necesare) i procedurile de raportare i monitorizare.

  Politica de autoevaluare a riscurilor i a solvabilitii (ORSA)

  Aceast politic detaliaz procesul i procedurile implementate pentru a conduce evaluarea intern a riscurilor i a solvabilitii n raport cu profilul de risc al BRD AV, limitele de toleran la risc i cerina global de solvabilitate. Acesta include, de asemenea, o descriere a metodelor i metodologiilor aplicate n cadrul BRD AV pentru desfurarea ORSA.

  Politica de gestionare a riscului operaional

  Sistemul ar trebui s faciliteze identificarea riscurilor operaionale, msurarea impactului potenial asupra rezultatelor financiare, implementarea controalelor sau a dispozitivelor de reducere a acestora i verificarea eficienei acestora..

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 26 / 71

  3.2 Autoevaluarea Riscurilor si Solvabilitatii (ORSA)

  Evaluarea solvabilitii globale se realizeaz n cadrul definit de Direcia General a BRD AV i n conformitate cu legea.

  Aceast evaluare se bazeaz pe calcularea cerinelor de capital de solvabilitate i a rezultatelor normative pentru fiecare an al planului de afaceri al societii. Aceste calcule sunt efectuate n cadrul unui scenariu central i al unui scenariu advers.

  Rezultatele ORSA permit direciei generale a BRD AV i Consiliului su de Administraie s aib la dispoziie o evaluare prospectiv a riscurilor la care este expus BRD AV n atingerea obiectivelor sale strategice pe termen scurt i mediu.

  Evaluarea Propriilor Riscuri i a Propriei Solvabiliti reprezinta un instrument strategic de luare a deciziilor pentru Direcia Generala.

  Raportul ORSA este prezentat Consiliului de Administraie spre aprobare de ctre funcia de management al riscului de la BRD AV nainte de a fi transmisa autoritii de supraveghere.

  Paii eseniali n implementarea procesului ORSA sunt urmtorii:

  Definiia profilului de risc Analiza adecvrii profilului de risc la formula standard Definirea apetitului pentru risc Definirea scenariilor de stres Evaluarea global a solvabilitii Definirea aciunilor de management Prezentarea raportului ORSA Consiliului de Administraie Depunerea la autoritatea de supraveghere n conformitate cu legea.

  Frecvena

  Cerina global de solvabilitate este calculat cel puin o dat pe an. Dac este necesar, se poate efectua o ORSA si n cazul unei modificri nefavorabile a solvabilitii, detectate de sistemul de monitorizare a gradului de adecvare a capitalului, sau n cazul unei achiziii sau cesiuni semnificative a unei activiti.

  Cerina de solvabilitate

  Cerina de solvabilitate este msurat ntr-o manier prospectiv, cel putin pe perioada de bugetare, prin mai multe scenarii (centrale i adverse), determinate pe baza profilului de risc.

  Profilul de risc identific principalele riscuri la care este expus grupul sau societatea. Analiza profilului de risc al BRD AV demonstreaz caracterul adecvat al acesteia cu formula standard pentru calcularea cerinelor de capital. Prin urmare, BRD AV menine cerina de capital de solvabilitate (SCR) ca msur a cerinei globale de solvabilitate.

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 27 / 71

  4 - SISTEMUL DE CONTROL INTERN

  4.1 Prezentare general a sistemului de control intern

  4.1.1 Prezentare general

  Controlul intern este definit ca reprezentnd toate masurile implementate pentru a se asigura n permanen c operaiunile companiei, organizarea i procedurile interne respect legislatia in vigoare, practicile profesionale i etice, precum i normele i orientrile interne definite de organul executiv al societii.

  n special, controlul intern vizeaz:

  prevenirea disfunctionalitatilor;

  asigurarea adecvrii i eficienei proceselor interne, n special a celor care contribuie la protejarea activelor;

  garantarea fiabilitii, integritii i disponibilitii informaiilor financiare i de management;

  verificarea calitii sistemelor de informare i comunicare.

  Sistemul de control al BRD AV se bazeaz pe modelul celor "3 linii de aprare". Sistemul de control intern reprezint primele dou linii de aprare:

  prima linie de aprare este asigurata de nivelul 1 al controlului intern, respectiv de departamentele i diviziile

  operationale;

  a doua linie de aprare const n:

  o nivelul 2 al controlului intern, exercitat de funcia cheie de Conformitate, independent de departamentele i diviziile operationale, care controleaz n mod constant adecvarea i eficacitatea nivelului 1 al controlului intern

  Pentru realizarea acestor obiective, sistemul de control intern al BRD AV se bazeaz pe:

  suportul Direciei Generale i al Consiliului de Administraie;

  ocuparea funciei cheie de Conformitate i colaborarea cu alte funcii cheie, n special funcia cheie de management

  al riscurilor;

  colaborarea strns ntre funcia cheie de Conformitate i Funcia Juridic;

  o implementare omogen a sistemelor i instrumentelor de control pentru ntregul domeniu al BRD AV.

  4.1.2 Organizarea

  Organizarea i gestionarea sistemului de control intern este responsabilitatea Secretariatului General al BRD AV. Acesta din urm este alctuit din 2 departamente independente:

  Departamentul de Control Intern i Conformitate, responsabil de gestionarea sistemului de control intern i care

  cuprinde funcia cheie de Conformitate;

  Departamentul juridic, responsabil cu:

  o Asigurarea conformitatii juridice a angajamentelor societii;

  o Efectuarea unei monitorizri legale i evaluarea impactului schimbrilor legislative sau de reglementare;

  o Consilierea managementului n cadrul activitilor de exploatare, de investiii i a relaiilor cu furnizorii.

  4.2 Implementarea sistemului de control intern

  4.2.1 Comitete

  Comitetul de Conformitate

  Comitetul de Conformitate este compus din membri numii prin decizia Direciei Generale.

  Rolul Comitetului de Conformitate consta in:

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 28 / 71

  Examinarea incidentelor de neconformitate observate n timpul trimestrului i raportate la funcia Cheie de conformitate prin completarea formularelor de neconformitate;

  Aprobarea planurilor de aciune stabilite pentru corectarea i prevenirea incidentelor de neconformitate propuse de departamentele societatii n colaborare cu funcia cheie de Conformitate;

  Urmrirea planurilor de aciune lansate n perioadele anterioare i stabilirea unor noi termene, dupa caz;

  Emiterea de recomandri pentru tratarea i prevenirea necomformitatilor cu privire la respectarea legislatiei;

  Revizuirea i validarea rapoartelor trimestriale de conformitate;

  Revizuirea noilor produse i monitorizarea permanent a condiiilor;

  Prezentarea modificrilor standardelor de conformitate ce pot avea impact asupra funcionrii filialei i monitorizarea tuturor aciunilor posibile luate n acest sens;

  Orice alt subiect care poate avea un impact semnificativ n ceea ce privete conformitatea.

  Comitetul de Control Intern

  Comitetul de control intern este nfiinat pentru a supraveghea implementarea i desfurarea activitilor de control intern. Comitetul se reunete trimestrial pentru a analiza deficienele constatate ca urmare a activitilor de control i a statutului planurilor de remediere a acestora. Comitetul este compus din membri numii prin decizia Direciei Generale.

  Rolul Comitetului de Control Intern consta in:

  Monitorizarea implementrii i actualizrii supravegherii permanente a tuturor departamentelor din cadrul societii

  Revizuirea constatrilor identificate n urma controalelor de supraveghere permanent

  Revizuirea i monitorizarea planurilor de aciune

  Revizuirea rapoartelor trimestriale ctre SOGECAP

  Comitetul de Reclamaii

  Comitetul pentru Reclamaii este compus din membri numii prin decizia Direciei Generale.

  Comitetul de reclamaii se ntrunete sau acord consimmntul su oficial prin e-mail pentru fiecare reclamaie care necesit atenia Comitetului i aprobarea soluiei. Comitetul de Reclamaii se ntrunete cel puin o dat pe an pentru a examina activitatea referitoare la reclamaii i pentru a propune i adopta msurile adecvate pentru soluionarea reclamaiilor.

  Procesele verbale se ntocmesc pentru fiecare edin, indicnd msurile care trebuie luate pentru a rezolva plngerile din perioada examinat sau pentru o anumit reclamaie. Procesele verbale vor fi elaborate de unul dintre membrii Comitetului.

  Rolul Comitetului de Reclamaii consta in:

  Examinarea reclamaiilor nregistrate

  Examinarea reclamaiilor n cadrul legal aplicabil

  Verificarea dac rspunsurile au fost trimise reclamanilor in termenii stabilii de lege sau solicitai de ASF

  Examinarea activitii legate de reclamaii i aprobarea msurilor adecvate de procesare a reclamaiilor

  Comitetul pentru Produse noi

  Noile produse, linii de afaceri sau activiti din cadrul BRD AV precum si schimbarile semnificative aparute in cadrul acestora trebuie s fac obiectul unui proces de aprobare nainte de lansare, aa cum este stipulat n Procedura pentru produse noi implementat de BRD AV. Misiunea Comitetului pentru produse noi este de a se asigura c toate riscurile legate de lansarea de noi produse au fost identificate, examinate i evaluate. Comitetul este alctuit din membri numii prin decizia Direciei Generale.

  Rolul Comitetului pentru Produse Noi consta in:

  Asigurarea valabilitii conformitii nainte de lansarea oricrui produs nou;

  Asigurarea c toate condiiile prealabile menionate n Studiile de fezabilitate sunt ndeplinite;

  Decizia de a aproba noul produs.

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 29 / 71

  4.2.2 Instrumentele sistemului de control intern

  Politici scrise

  Politicile legate de sistemul de control intern formalizeaz principiile i procesele implementate de BRD AV.

  Pentru a adapta aceste politici la standardele interne i la factorii de risc externi, ele sunt actualizate cel puin o dat pe an.

  Politicile integrate n sistemul de control intern sunt urmtoarele:

  Politica de Control Intern

  Politica descrie sistemul de control intern al BRD AV i precizeaz termenii implementrii: principiile, instrumentele, responsabilitile i misiunile.

  Politica de Conformitate

  Politica definete managementul riscurilor pentru cadrul de neconformitate i precizeaz: - responsabilitile i misiunile funciei cheie de Conformitate - instrumentele de conformitate.

  Politica de externalizare

  Politica definete principiile legate de externalizare (n special n timpul studierii proiectului de subcontractare i urmrirea unui serviciu externalizat), n special pentru activiti importante sau funcii operaionale critice.

  Politica privind competenta profesionala si probitatea morala

  Politica urmrete, n principal, asigurarea faptului c toate persoanele care detin pozitii de conducere sau care ndeplinesc funcii cheie in BRD AV ndeplinesc cerinele de competen i reputaie solid (calificri, cunotine, experien profesional, reputaie, integritate).

  Primul nivel al controalelor interne

  Nivelul 1 al controlului intern este definit ca setul de msuri implementate n mod constant pentru a asigura regularitatea, valabilitatea i securitatea operaiunilor la nivel operaional.

  Vizeaza toi angajaii societatii i se bazeaz pe:

  respectarea permanent a regulilor i procedurilor n vigoare pentru toate operaiunile;

  verificarea periodic a respectrii acestor proceduri la toate nivelele ierarhice.

  La aplicarea acestor practici, nivelul 1 al controlului intern ia n considerare dou tipuri de controale:

  Controale operaionale, integrate n politici i efectuate de fiecare angajat n cadrul activitilor zilnice

  Supravegherea managerial, care este o verificare formal a funcionrii sistemelor la toate nivelele ierarhice

  Al doilea nivel al controalelor interne

  Misiunea nivelului 2 de control permanent este de a asigura securitatea i gestionarea riscurilor operaiunilor i eficiena nivelului 1 al controlului intern.

  Aceast verificare este realizat printr-o analiz cantitativ i calitativ a nivelului 1 al controlului intern, inclusiv supravegherea managerial (relevana, definirea procedurilor operationale, calitatea controalelor, documentaia de susinere, urmrirea aciunilor corective).

  Aceast activitate are drept rezultat formularea unei opinii calificate asupra nivelului 1 al eficacitii controalelor interne de nivelul 1 al echipei de control intern i, dup caz, a unor recomandri.

  Nivelul 2 al controlului intern se realizeaz prin funcia cheie de Conformitate, care este independent de personalul operaional.

  Urmrirea disfuncionalitilor de conformitate

  Urmrirea disfuncionalitilor de conformitate se bazeaz pe un sistem de avertizri n timp real, implementat la nivelul BRD

  AV sub forma unei raportari trimestriale.

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 30 / 71

  Politica de aprobare a produselor noi

  Procesul de aprobare a noilor produse este implementat i realizat n BRD AV. Procesul de aprobare este piramidal, cu niveluri

  diferite de aprobare n funcie de aspectele strategice i de risc. In anul 2016 a fost aprobat un singur produs nou.

  Monitorizarea misiunilor i relaia cu autoritatea de supraveghere

  Misiunile de control ale autoritii de supraveghere i relaia cu aceasta sunt urmarite centralizat de ctre BRD AV. Recomandrile emise de autoritatea de supraveghere fac obiectul unei monitorizri i al unei raportari specifice de catre funcia cheie Conformitate, precum i de cea de Audit Intern.

  Combaterea splrii banilor i aciunilor de finanare a terorismului

  Sistemul de combatere a splrii banilor i actiunilor de finanare a terorismului aplicat de BRD AV este adaptat prevederilor legii i se bazeaz pe:

  Activitate declarativ

  Monitorizare a tranzaciilor clienilor

  Instruirea personalului i campanii de contientizare

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 31 / 71

  5 - FUNCIA CHEIE AUDIT INTERN

  5.1 Prezentare general a funciei de audit intern

  5.1.1 Responsabiliti

  Auditul intern al BRD AV este responsabilitatea Departamentului de Audit Intern, care raporteaz direct Consiliului de Administraie al societii i este subordonat funcional funciei-cheie de Audit Intern. Funcia cheie de audit intern este externalizat la Sogecap i este deinut de Responsabilul Sogecap pentru Audit Intern.

  Misiunile de audit intern sunt efectuate de auditorul intern al BRD AV.

  Fiind a treia linie de aprare n cadrul sistemului de control al BRD AV, Auditul Intern asigur monitorizarea periodic a tuturor activitilor, pentru principalele categorii de riscuri.

  Resursele utilizate pentru acoperirea scopului de audit intern sunt asigurate pe baza previziunilor misiunilor, inclus n planul de audit aprobat de Consiliul de Administraie al BRD AV. Activitatea efectuat de controlul periodic se bazeaz pe metodologia de audit a Grupului Societe Generale, implementat n funcie de filialele verificate. Fiecare misiune se ncheie cu un raport coninnd un rezumat i recomandri, care sunt apoi monitorizate n mod regulat, n cooperare cu Departamentul de Control Intern i Conformitate al BRD AV.

  Comitetul de Audit

  Comitetul de Audit are un rol consultativ i este compus din cinci membri alei de Adunarea General a Acionarilor Societii, dintre care unul este un Director independent. n 2016 Comitetul de Audit s-a ntrunit trimestrial, nainte de edinele Consiliului de Administraie.

  Principalele sale atribuii sunt:

  Monitorizarea eficacitii controlului intern, a auditului intern, acolo unde este cazul, i managementul riscului n cadrul entitii;

  Validarea planului de audit intern i a resurselor necesare acestei activiti, nainte de aprobarea de ctre Consiliul de Administraie;

  Verificarea i monitorizarea independenei auditorului financiar, n special n ceea ce privete serviciile suplimentare efectuate pentru entitate;

  Primirea rapoartelor de audit intern i analizarea constatrilor i recomandrilor auditorului financiar cu privire la deficienele majore de control privind procesul de raportare financiar;

  Asigurarea c Consiliul de Administraie ia toate msurile necesare pentru a pune n aplicare recomandrile auditorului financiar;

  Informarea n mod regulat a Consiliul de Administraie asupra aspectelor considerate importante de ctre auditul intern i efectuarea de recomandri Consiliului de Administraie cu privire la controlul intern, auditul intern i auditul financiar, precum i numirea auditorului financiar al societii;

  Monitorizarea auditului financiar al situaiilor financiare anuale;

  Monitorizarea procesului de raportare financiar;

  Asigurarea c societatea dispune de mecanismele necesare pentru respectarea cadrului legal, a statutului i a normelor aprobate de Consiliul de Administraie;

  Pregtirea anual a unui raport privind activitatea Comitetului de Audit, n conformitate cu cerinele legale, care n cele din urm este transmis ctre ASF n termen de ase luni de la ncheierea exerciiului financiar

  5.1.2 Organizarea angajamentelor de audit intern

  Planul de audit al BRD AV este realizat anual. Misiunile, care se desfasoara la nivel global in cadrul societatii, sunt determinate dup o evaluare a riscului pentru fiecare departament i o estimare a unui buget de timp necesar. Aceast evaluare este insotita de menionarea ultimei misiuni i a datei finalizrii ei.

  La cererea Direciei Generale a BRD AV pot fi de asemenea realizate misiuni speciale sau n afara planului de audit.

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 32 / 71

  5.1.3 Raportarea concluziilor i urmrirea recomandarilor

  Planul detaliat de audit este prezentat Comitetului de Audit al BRD AV n sesiunea care precede sfritului de an. Concluziile controlului periodic i urmrirea punerii n aplicare a recomandrilor din verificarile anterioare sunt prezentate Comitetului de audit n fiecare edin.

  Fiecare misiune va da natere unei prezentri a constatrilor i recomandrilor privind departamentul n cauz. Un raport este transmis apoi acestui departament pentru comentarii i formalizarea planului de aciune i a termenelor limit de punere n aplicare a recomandrilor. Raportul final, inclusiv comentariile, este trimis ctre Direcia General a BRD AV.

  5.2 Independena i obiectivitatea auditului intern

  Auditul intern, care este responsabil de Controlul Periodic, este separat de Controlul Permanent. Departamentul de Audit Intern raporteaz Consiliului de Administraie. Aceast structur organizatoric a auditului intern i garanteaz independena.

  Independena i obiectivitatea sunt asigurate i de faptul c departamentului de audit nu i sunt alocate sarcini operaionale.

  Rapoartele diferitelor controale interne (dashbord, misiuni de audit) sunt examinate periodic de ctre Direcia General BRD AV, n cadrul diferitelor comitete specializate (Comitetul de Control Intern i de Conformitate, Comitetul de Audit).

  Independena i eficacitatea auditului intern sunt de asemenea evaluate i garantate de Comitetul de Audit, care raporteaz Consiliului de Administraie, aa cum se descrie n capitolul 1.1.2 de mai sus.

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 33 / 71

  6 - FUNCIA CHEIE ACTUARIAL

  6.1 Misiunile funciei actuariale

  Funcia actuarial este un factor cheie n sistemul de management al riscurilor implementat de BRD AV, fiind direct subordonat Direciei Generale. Datorit expertizei sale, funcia actuarial contribuie la gestionarea riscurilor de asigurare tehnic, care reprezint o component semnificativ a profilului de risc al societii. Misiunea atribuit funciei actuariale se axeaz pe trei domenii principale:

  Coordonarea calculului rezervelor tehnice de asigurare;

  Revizuirea politicii generale de subscriere i a adecvrii programului de reasigurare innd cont de profilul de risc al societii;

  Contribuie la implementarea sistemului de management al riscului i la realizarea ORSA.

  Din punct de vedere organizatoric, funcia actuarial nu are nicio legtur ierarhic cu departamentele care desfoar activitile din domeniul supus supravegherii sale. Aceast poziie ofer independena necesar pentru a-i ndeplini efectiv sarcinile.

  6.2 Implementarea funciei actuariale

  Pentru ndeplinirea sarcinilor sale, funcia actuarial are un acces extins la toate resursele n raport cu riscurile tehnice suportate de BRD AV. Titularul funciei actuariale particip la diverse comitete care aparin Consiliului de Administraie i Direciei Generale, pentru subiecte legate de sfera sa de responsabilitate.

  Funcia actuarial este implicat n monitorizarea riscurilor tehnice, n special n revizuirea calculului rezervelor tehnice, inclusiv monitorizarea calitii datelor, monitorizarea riscului de subscriere i adecvarea sistemului de reasigurare cu profilul de risc al societii.

  Prin urmare, contribuie la implementarea sistemului de management prin analiza i monitorizarea acestor riscuri tehnice, dar i prin implementarea procesului ORSA.

  Lucrrile efectuate de funcia actuarial i concluziile i recomandrile rezultate sunt formalizate ntr-un raport actuarial anual care este prezentat Direciei Generale i Consiliului de Administraie al BRD AV.

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 34 / 71

  7 - EXTERNALIZAREA

  Principiile managementului externalizrii sunt descrise ntr-o politic scris dedicat ("Politica de externalizare"), validat de Consiliul de Administraie al BRD AV.

  7.1 Principii generale

  Externalizarea unui proces sau a unei activiti ctre un ter extern sau ctre o entitate a SOCIT GNRALE sau SOGECAP este o practic obinuit:

  Externalizarea ar trebui s contribuie la un mai bun management al riscurilor prin delegarea ctre o ter parte cu expertiz sau resurse mai mari care s conduc la un nivel mai bun de control al societii asupra activitilor externalizate furnizorilor.

  n toate cazurile, entitatea care subcontracteaz un serviciu rmne responsabil pentru serviciul furnizat i calitate.

  Externalizarea nu ar trebui s duc la o deteriorare a managementului riscurilor. Prin urmare, este supus unei monitorizri specifice n cadrul sistemului de control intern privind:

  riscuri specifice, cum ar fi dependena de o ter parte - de exemplu, cnd anumite activiti specializate se concentreaz pe un numr limitat de furnizori;

  creterea riscurilor operaionale;

  riscul potenial de nerespectare n cazul nendeplinirii obligaiilor de ctre un furnizor.

  7.2 Sistemul implementat

  Fiecare proiect de externalizare este supus unei analize preliminare a riscurilor, pentru a aprecia dac proiectul se afl n sfera activitii sau funciei semnificative / critice i dac exist o legtur cu ndatoririle funciei cheie.

  Activitile subcontractate sunt monitorizate. Informaiile colectate permit identificarea deficienelor poteniale, provocarea planurilor de aciune sugerate i monitorizarea implementrii acestora (n limitele permise de relaia contractual).

  Activitatea sau funcia externalizat rmne sub responsabilitatea BRD AV. Prin urmare, activitile externalizate intr n sfera auditului intern, ca i activitile administrate intern.

  Msurile aplicabile operaiunilor de subcontractare sunt consolidate dac operaiunea se refer la:

  o funcie sau o activitate considerat "important sau critic";

  o funcie-cheie a sistemului de guvernan n conformitate cu sensul directivei "Solvabilitate 2".

  n acest caz, se iau msuri speciale privind:

  informaiile ctre autoritatea de supraveghere;

  obligaiile contractuale;

  raportare.

  Toate functiile/activitatile societatii

  Activitati si functii semnificative/critice

  Masuri de

  intarire

  Functii cheie

 • BRD ASIGURARI DE VIATA SA Raport privind solvabilitatea i situaia financiar Pagina 35 / 71

  7.3 Activiti si funcii operaionale importante sau critice externalizate

  Activitile sau funciile operaionale importante sau critice externalizate sunt urmtoarele:

  Obiectul contractului Furnizorul

  Servi