of 29/29
RAPORT PRIVIND SITUAȚIA OBSERVATĂ DE CLINICA JURIDICĂ MOBILĂ ÎN CRRN CĂLINEȘTI JUDEȚUL PRAHOVA CENTRUL DE RESURSE JURIDICE, 2016 Raport realizat în cadrul proiectului „SOS: ONG-urile din România, împreună pentru drepturile persoanelor cu dizabilități mintale închise în instituții” implementat de Centrul de Resurse Juridice și co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Acest raport nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Centrul de Resurse Juridice. Centrul de Resurse Juridice Str. Arcului nr. 19, sector 2, București P: 021.212.06.90, F: 021.212.05.19 E: [email protected]

RAPORT PRIVIND SITUAȚIA OBSERVATĂ DE CLINICA JURIDICĂ ... · RAPORT PRIVIND SITUAȚIA OBSERVATĂ DE CLINICA JURIDICĂ MOBILĂ ÎN CRRN CĂLINEȘTI JUDEȚUL PRAHOVA CENTRUL DE RESURSE

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPORT PRIVIND SITUAȚIA OBSERVATĂ DE CLINICA JURIDICĂ ... · RAPORT PRIVIND SITUAȚIA OBSERVATĂ...

 • RAPORTPRIVINDSITUAȚIAOBSERVATĂDECLINICAJURIDICĂMOBILĂÎN

  CRRNCĂLINEȘTIJUDEȚULPRAHOVA

  CENTRULDERESURSEJURIDICE,2016

  Raport realizat în cadrul proiectului „SOS: ONG-urile din România, împreună pentru drepturile persoanelor cu dizabilități mintale închise în instituții” implementat de Centrul de Resurse Juridice și co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Acest raport nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Centrul de Resurse Juridice.

  CentruldeResurseJuridiceStr.Arculuinr.19,sector2,BucureștiP:021.212.06.90,F:021.212.05.19E:[email protected]

 • www.crj.ro

  2

  A. INFORMAŢIIGENERALE

  A1 Membriiechipeidemonitorizare ClaraMitar,FlorentinaVîrtej,ȘtefaniaDascălu

  A2 DatamonitorizăriiZiua1:22.08.2016

  Ziua2:08.09.2016

  A3Intervaleleorareîncareaavutlocvizita(ziua1şiziua2)

  Ziua1:09,45–17,50

  Ziua2:10,00–18,00

  A4 Judeţ,localitate Jud.Prahova,com.Florești,satCătina

  A5 DenumireacompletăainstituţieiCentrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică pentru PersoaneAdultecuHandicap

  A6 AdresaCom. Floreşti, Sat Cătina, Str. Principală nr. 153, tel. 0344.526.750, e-mail:[email protected]

  A7Şef/manageralinstituţiei

  SimonaDavid,fostconsilierjudețean

  DirectorexecutivDGASPCPH–CalinViorel

  0244/586.100;0244/511.400

  A8

  Personalulprezentladatavizitei,cucaresediscută

  SimonaDavid,director;MirelaFircea,psiholog;MitrescuElena,asistentsocial;CristinaMoscu,asistentmedical;Dr.PsihiatruMoruzziElza.Persoane care ne-au însoțit în vizită sau erau prezente în pavilioane:Daniela Tudose, asistent social; Cioblea Ionelia, asistent social; CrețuCristian,asistentmedical;MihalacheViorica,infirmieră;GeorgetaRoșu,infirmieră.

  La data de 08.09.2016, a doua vizită am vorbit cu Mirela Fircea,psiholog; Mitrescu Elena, asistent social, Mariana Popa, asistentmedical,CiobleaIonelia,asistentsocial.

  A9 TipulinstituţieiCentru de tip rezidențial, cu personalitate juridică, pentru persoaneadulte

  A10 Capacitateatotală(nr.locuri)

  Ladataviziteicentruareocapacitatetotalăde235delocuridispuseîn4pavilioane, 3 destinate bărbaților și unul pentru femei. Birourileasistențilormedicali și sociali sunt într-o cladire separată împreună cucamera portarului. Conducerea și birourile administrative sunt în altălocație, apropiată de centru. Pe acestea însă nu le-am vizitat, nefiindpartedinscopulviziteinoastre.

 • www.crj.ro

  3

  A11Nr.locuriefectivocupateladatavizitei

  La prima vizită, realizată în 22 august 2016, erau prezenți în instituție137 de beneficiari, iar la a doua vizită, în data de 08.09.2016, 133 debeneficiari.

  Deși numărul de persoane este mai mic decât capacitatea instituției,totușisepoateapreciacăspațiuldestinatunuibeneficiarși,înspecialînpavilionuldefemei,esterelativredus.Înpavilioaneledebărbațiexistășicamerepentruopersoanăsaudedouălocuri,maigeneroasecaspațiu.

  A12 Beneficiariînfuncţiedegen M73 F64

  A13 Beneficiaripevârste

  Încentrusuntinstituționalizațibeneficiaricuvârstecuprinseîntre20și80 de ani. Raportul bărbați femei este echilibrat și, de asemenea, dinpunctdevederevârstăsuntreprezentatetoategrupele.

  Din statisticile prezentate de reprezentanții centrului clasificarea pevârste și gen, la data de 31.07.2016, înainte cu aproximativ o lună devizitanoastră,este:

  4bărbați între20-24ani;2femei între25-29ani;4bărbați între30-34ani;1femeieși5bărbațiîntre35-39ani;4femeiși9bărbațiîntre40-44ani;9femeiși11bărbațiîntre45-49ani;8femeiși5bărbațiîntre50-54ani;8femeiși18bărbațiîntre55-59ani;15femeiși8bărbațiîntre60-64ani;4femeiși2bărbațiîntre65-69ani;8femeiși2bărbațiîntre70-74ani;3femeiși4bărbațiîntre75-79ani;2femeiși1bărbatîntre80-84ani.

  A14 Beneficiaripertipdedizabilitate

  În ceea ce privește diagnosticul, majoritatea beneficiarilor au fostdiagnosticați cu schizofrenie, dar sunt câțiva și cu retard mental,tulburare de personalitate, psihoză, chiar demență și Alzheimer. Dinstatistica pusă la dispoziție de personal, rezultă următoarele tipuri dedizabilitate:

  -100debeneficiaridiagnosticațicuschizofrenie;

  -33beneficiaridiagnosticațicuretardmental;

  -9beneficiaridiagnosticațicutulburaredepersonalitate;

  -10beneficiaridiagnosticațicupsihozăparanoidă/comițialitate;

  -2beneficiaridiagnosticațicudemență/Alzheimer;

  -1beneficiardiagnosticatcuautisminfantil;

  -1beneficiardiagnosticatcutulburareafectivăbipolară.

  A15Sursedefinanţare,inclusivfondurieuropene

  Finanțarea centrului esteasiguratăde labuget. Înbazaunuiproiectalconsiliului județan urmează să primească finanțare, prin fondurilestructurale2014-2020,pentrudezinstituționalizare.

 • www.crj.ro

  4

  Alteinformaţii

  Primireaîninstituțieșicolaborareacupersonalulinstituțieiaudecursnormal.Amașteptataproximativ20deminute să vină directoarea, dna Simona David, din clădirea unde sunt birourile administrative și apoi amînceputvizitaîncentru.

  Ni s-au oferit informații și acces la documente. În cadrul primei vizite am putut fotografia o parte dindocumente,aspectconsemnatîntr-unprocesverbalîncheiatlasfârșitulzileicupsihologulcentrului.Laceade-adouavizită,nunis-amaipermisfotografiereadocumentelor,ne-ausolicitatsăfacemoadresăînacestsenspecareautrimis-olaDGASPCPrahovașidirecțialaANPDpentruasolicitapermisiuneadeafotocopiadosarelebeneficiarilor.Pânălasfârșitulviziteinuamprimitrăspunslaaceastăsolicitare.

  Ca impresie generală, pebazaobservației și documentării realizate în celedouă vizite, apreciemcănu suntaspecte care să sugereze că au loc în mod voit acte sau fapte care pun în pericol integritatea și viațabeneficiarilor.Totuși,personalulșiconducereacentruluinucunoscfoartebinereglementărileînvigoareși,înnecunoștințădecauză,uneoriacționeazăneprofesionistsauurmândinstrucțiunilealtora,precumComisiadeevaluaresaujuristuldeladirecție.

  CRRNPAHCălineștifuncționeazăîntr-unfostconac,Mavru-Cantacuzino,cuovechimedepeste190deani.Estecel mai mare centru de acest tip care se află în subordinea DGASPC Prahova. Centrul cuprindemai multeclădiri:4pavilioane încaresuntcazațibeneficiarii,uncorpdeclădirecufuncțiedeblocalimentarși încăuncorpdeclădireundesuntbirourilepersonalului.

  Cele4pavilioanecaregăzduiescbeneficiariisuntîmpărțiteastfel:PavilionulAFemei–cuprinde13saloaneîncaresuntcazatedela3la8beneficiare,înfuncțiededimensiuneacamerelor.PavilionulBBărbați–cuprinde10saloaneîncaresuntcazațiîntre2și10beneficiari.PavilionulCBărbațicuprinde7saloaneîncaresuntcazațiîntre2și5beneficiari.PavilionulDBărbați–cuprinde6saloaneîncaresuntcazațiîntre1și8beneficiari.

  Camerele sunt mici, spațiul este insuficient, beneficiarii nu au intimitate. Unele saloane sunt improvizate,destinațiainițială,lamomentulconstruiriiconaculuinuafostdecameredelocuit,ciprobabildeholuri,fiindcăsuntdelimitatecuușișigeamuridintermopan,înuneledintreelesevedeîncamerăpringeamurilecaredauînaltecameresauînhol.Astfel,beneficiariinuauniciunfeldeintimitate,oricinetrecepeholputândsăseuiteîncameră.

  Saloanelesuntsărăcăcioase,uneleslabluminate,maialesceledinpavilionulA,defemei,caresuntdelimitatecutermopan.Salonuldesocializaredinpavilioaneconstăînholulclădirii,destuldemaredealtfel,celpuținînpavilionulA,careseparecăafostconacul,încaresuntpuserânduridescauneșiexistăuntelevizorprinsdepereteundebeneficiariisepotuita.Dealtfel,principalaactivitateaacestora,dindeclarațiilelor,esteprivitullatelevizor,plimbareaprincurteacentruluișiascultatulmuzicii.

  Dormitoarele din pavilionul C, de bărbați, dispus pe un singur nivel, sunt dotate doar cu paturi si noptieregoale, unele stricate și câteva televizoare în anumite camere, nefuncționale sau scoase din priză. Într-undormitor, lemnul de la capătul patului era rupt. Două grupuri sanitare sunt prevăzute cu două căzi într-osingurăîncăpere,respectivdouădușuriîntr-osingurăîncăpere,gresiepepodeașipepereți,iarungrupsanitarera nefolosit. Sala de activități este dotată doar cu câteva scaune, o jucărie mare și creioane de colorat,improprie pentru activități diversificate. Programul de activități este afișat pe uși. De asemenea, din acestpavilion făcea parte și o cameră a infirmierelor, în care depozitau cearceafuri, aceasta fiind singura camerăpersonalizată,conținândfrigider,căni,reviste,sticlecuapă,mese,scaune.ÎnpavilionulB,undesuntcazațibărbați,semaiaflăunspațiudestinatfarmaciei,birouluilideruluidesindicatșimaimultedulapuridinfierpentruangajați,dispusede-alungulcoridoarelor,toateacesteafiindîncuiate,astfelcănuampututaveaacceslaele.

 • www.crj.ro

  5

  PavilionulD, alocatbeneficiarilor bărbați, estedispuspe2niveluri (2 etaje șimansardă).Dormitoarele suntslabluminate(luminănaturală)iarferestrelerabatatecuajutorulsticlelor.PeholexistăunTV,înfuncțiunelamomentul vizitei. Lamansardăeste spațiul pentru ateliere: croitorie cudouămașini de cusut (lamomentulviziteipersoanacareseocupădecroitorieutilizamașiniledecusutsăreparehainelebeneficiarilor);masaj–exsităomasădemasaj;meseșiscaunedinplasticpecareseaflaujucării,plante,cărțidecolorat;8aparatedegimnastică,dintrecare2bicicleteși6steppereșiuntelevizornefuncțional.Accesul înpavilionulA,undesuntcazatefemei,sefacedupăurcareamaimultortrepte,fărăcaacesteasăfifostprevăzutecubalustrade,astfelcăpentruuniidintrebeneficiariestedificilsăleurcesinguri.Clădireaestedispusăpeunsingurnivelșiaratămultmaideterioratdecâtceleîncaresuntcazațiceilalțibeneficiari.Suntvizibileurmedeigrasie,noptiereneutilizabile,gresieruptășigândacipejos.Unelesaloaneaufereastrăîncomun. Într-un singur salon exista o masă, un ventilator și un aparat de aer condiționat nefuncțional. DinpavilionulAsecoboarăpescăriînspirală,pentruaseajungelasalademese.

  Clădirile în care funcționeazăCRRNPAHCălinești sunt impropriiuneiastfeldeutilizări,nuau fostproiectatepentrua fi împărțite însaloaneșia fi locuitedeunnumăratâtdemaredebeneficiari.UnraportdetaliatalANPISdin iulie2013prezintă toate situațiilede încălcareaa standardelordinpunctdevedereal spațiului șicondițiilordelocuit.1MențiuniledinraportulANPIS,iulie2013semenținșiladataviziteinoastre.

  Concret,stareaactualăaunoradintrepavilioanenupermiteutilizareaacestoraîncondiţiidesiguranţă,igienăşiconfort,deoarececamerelesuntsupraaglomerateşinurespectăstandardeledecalitateînvigoare.

  Centrul areo curte foartemare și beneficiarii în ambele zile au fost în curte aproape toată ziua. Nuexistăspațiiamenajatedesportsaupentrualteactivitățidarpentruplimbareestesuficientspațiu.

  B. ContextulsocialalPERSOANELORINSTITUŢIONALIZATE

  Dinperspectivacontextuluisocialalpersoanelorinstituționalizatenuexistălanivelulcentruluiostatisticăcuprivirelaloculdeundeprovinadulții,respectivaltecentresaudinfamilie,astfelcănuamaflatnumărulexactalcelorprovenițidincentreledeplasament.Dinobservațiilenoastreșipebazadosarelorbeneficiarilorcareaufoststudiateîntimpulvizitei,opartedintreaceștiaprovindincentreledeplasamentpentruminori,iarlaîmplinireavîrsteide18aniaufostmutațiîncentru.Mulțidintrebeneficiariiînvârstăsuntîncentrudefoartemultăvreme,dezecideani,iaruniidintreaceștiaaufosttransferațidelaaltecentre.Înceeacepriveștemomentulinstituționalizăriiamsolicitatșiobținuturmătoareleinformații:18beneficiarisuntinstituționalizațidinperioada1966-1990;

  1ExtrasRaportANPISiulie2013-Dinpunctdevederealdotăriidormitoarelorcumobilierșispațiidedepozitare(pentruobiectelepersonaleșiîmbrăcăminteafiecăruibeneficiar),deficiențe:Mobilierulesteimpropriuutilizării(vechi,deteriorat,uzatsaunefuncțional);Spațiiledegăzduireprezintăigrasiesaumucegaidatorităinfiltrațiilorpluvialesaualeapeiprovenitedininstalațiilesanitare;Dinpunctdevederealnumăruluigrupurilorsanitare,albăilorșidușurilorraportatela numărul beneficiarilor, s-a constatat că doar unnumărmic deCRRN respectă prevederileOrdinului 559/2008, capacitateaCRRNnefiind determinantă.Numărul grupurilor sanitare raportat la numărul beneficiarilor estemai mic decât cel prevăzut de normele în vigoare, și aproximativ în același procent,grupurile sanitare nu sunt adaptate nevoilor persoanelor cu handicap și utilizatorilor de fotolii rulante; Grupurile sanitare sunt parțial deteriorate,nefuncționale,uzate,ruginite,fărămobiliercorespunzător,multecuurmeevidentedeigrasie;CRRNCălineşti(jud.Prahova)deţinespaţiidestinatepreparăriişi păstrării alimentelor, dotate cu instalaţii şi aparatură specifică, însă neigienizate corespunzător; Nereguli în ceea ce privește numărul beneficiarilorrepartizați în dormitoare, ca urmare a supraaglomerării, sau ca urmare a compartimentării necorespunzătoare a spațiilor, precum și privind dotarea șiamenajareaspațiilorinterioare;S-aconstatatlipsatotalăsauparțialăaadaptăriispațiilordelocuit,precumșialcelorîncaresedesfășoarăactivitățilezilnice,lacerințeleutilizatorilordefotoliirulantesaucudeficiențededeplasare;Aufostidentificatedeficiențelegatedeigienizareașirenovareaspațiilor;deficiențeînceeacepriveșteasigurareapermanentăaapeicalde;lipsaactivitățilorderecuperarefizio-kinetoterapeutică,terapiiderecuperareneuromotorie

 • www.crj.ro

  6

  11beneficiariaufostinstituționalizațiînperioada1990–1995;34beneficiariaufostinstituționalizațiînperioada1995–2000;22beneficiariaufostinstituționalizațiînperioada2000–2005;27beneficiariaufostinstituționalizațiînperioada2005–2010;21beneficiariaufostinstituționalizațiînperioada2010–2016;Înprezentcentrulesteînprocesdedezinstituționalizareșiprintransferopartedintreeimergcătrealtecentre.Proiectuldedezinstituționalizarevizează,defapt,restructurareaCentruluidelaCălineştiprinconstruireapeterenurilepuseladispoziţiedeConsiliulLocalFloreştia10„locuinţeprotejate”,precumşiînfiinţareaapatrucentredezi,încarepersoanelecudizabilităţidinlocuinţeleprotejate,precumşidincomunitatealocală,săbeneficiezedeserviciispecifice.

  Conformevaluărilorfăcute,s-aluatîncalculcă93depersoanevorputeaficonsideratepersoaneeligibilepentruaintraîntr-unprocesdedezinstituţionalizare,prin locuire înconstrucţiide tip „locuinţeprotejate”,prinaccesarea serviciiloroferitedecentreledezi,restulbolnavilorfiindpersoaneimobilizatelapatsauvârstnicicarenecesităsupraveghereşiîngrijirespecificăşicontinuă.

  Transferul beneficiarilor către alteunități, partedinprocesul dedezinstituționalizare, așa cumne-au comunicat angajații, aînceput.Înanul2016aufosttransferațipotrivitregistruluidetransferuri34debeneficiari:4dintreaceștialaCIAPAHLiliești,3beneficiari transferați laCIAPAHPucheniiMari, 5dintreei laCIAPAHMislea, 4beneficiari laCRRNPAHBreaza, 1beneficiartransferatlaCRRNPAHNedelea,3beneficiarilaCITOTătărăi,14transferațilaCRRNPAHUrlați.

  Potrivit deciziilor de transfer, aproape identice din punct de vedere al formei și conținutului, decizii emise de Comisia deEvaluareaPersoanelorAdultecuHandicap,acesteaindicănumelebeneficiarului,dateledeidentificareșideciziadetransfercătreoaltăinstituție,precumșiposibilitateacontestăriideciziei,deșinucunoaștemdacăbeneficiariiaufostinformațidespreposibilitateadeacontesta,dacăînțelegcereprezintaacestlucrușidacăseținecontdedorințabeneficiarului.

  Reprezentanții comisiei sunt:Asistent social Elena Faur,medicOltinescu Sanda, psiholog ZmieureanuMonica, reprezentantONGManeaGheorghe.

  DindeclarațiileangajațilordeciziilesuntmotivatedenecesitateareduceriinumăruluidebeneficiarișifiecarebeneficiarstădevorbăcuComisiaîncentruînaintedeluareadeciziei.

  Înceeacepriveștesituaţiileîncarefamiliaaapelatlainstituţionalizaredinlipsădealternative,nuamconstatatniciunastfeldecazînsăsuntsituațiiprezentatedeasistențiisocialiîncarefamilianudoreștesăîiiaacasăpemotivcănupotsăaibăgrijădeei.Unastfeldecazesteprezentatmaijos,celalbeneficiareiC.A.

  Înceeacepriveșteactul juridiccarestă labaza instituționalizării, toțibeneficiariicentruluiaucontractedeasigurareserviciisociale.Ceicarenusuntpușisubinterdicție,ausemnatacestecontractepersonal.Amdescoperitînsășineregulicuprivirelaacestecontracte.Celpuținîncazulunuibeneficiar,carenuestepussubinterdicție,contractulnuerasemnat,fiindmenționatdeasistentulsocialcăbeneficiarulnuștiesăscrie.Încazulaltuibeneficiar,toatecontracteleerausemnatedemamasa,deșiacestanuerapussubinterdicție.Pentrubeneficiariipușisubinterdicțieamconstatatcăceicareaututore,acestaestecelcaresemneazăcontractul,iarpentruceicaresuntpușisubinterdicțiedarnuafostnumituntutore,contractulnuestesemnat,înloculindicatpentrusemnăturăestemenționatcăbeneficiarulnupoatesemnacăestepussubinterdicțieșinuaretutore.

  C. ACCESLAJUSTIŢIE,REPREZENTARE

  Proceduraplângerilor

 • www.crj.ro

  7

  Proceduraurmatădebeneficiaripentrua seplânge,din spuseleangajațiloreste:există formularedeplângere laasistentulsocial,beneficiarulcereunastfeldeformular,îlcompleteazășiapoiîlintroduceîncutiacusesizări.Maisuntșisituațiiîncarevinșispundirectasistentuluisocialcareesteplângerea/solicitarea,deexempluatuncicândvorsăfiemutațiînaltdormitor.

  Laprimavizită,îndatade22.08.2016nis-acomunicatcănuexistăregistrudeplângeri,doarcutiipentrusesizării.Nuamvăzutnicioplângereformulatădebeneficiari.Aceștia,întimpulviziteinoastreaufostîntrebațidacăaunevoiedeceva,dacădorescsăfacăocerere,dacăausuficientămîncare.Îngeneral,declarativ,eraufoartebine.

  Laceade-adouavizită,îndatade08.09.2016amsolicitatsăvedemplângerilebeneficiarilordincutiiledereclamațiișisesizări.Ambelecutiieraugoale,fărănicioplângere/sesizare.Unadintrecutiiesteamplasatăîncurte,înperetelecamereiportarului,laaproximativ2msaupoatechiarmaimultdetrotuarceeacenupermiteoricăreipersoane,înfuncțiedestaturășiabilitățisăajungălaeașiunaînsaladeactivități.Le-amrecomandatangajațilorsămutecutiadesesizărimaijos.Aceștiaaudeclaratcăvorținecont,deșibeneficiariiostricășipotoricumsădepunăsesizăriînbiroullor.Le-amcomunicatangajațilorșiavantejeleuneiastfeldecutiicareasigurăconfidențialitateașipermitebeneficiarilorsăspunălucruripecarealtfelnule-arcomunica.

  Totîn08.09.2016amcerutdinnouregistruldeplângerișiamprimitdedataaceastaunregistru,primamențiunefiinddindatade07.03.2016,iarînperioada19.04–29.08.2016fărămențiunilegatedesesizărisauplângeri.

  Celecinciplângeri/sesizărimenționateînregistrusunt:

  12.03.2016–oscrisoaredemulțumiredinparteafamilieibeneficiaruluiS.B.

  25.02.2016–BeneficiariiB.P.,D.A.,V.C.suntnemulțumițicălis-aopritpensia

  26.02.2016–BeneficiaraC.A.,56anicăreiais-areținutpensiasolicită”reîntoarcereaprinmărireapensiei”

  15.05.2016 – Sesizare din partea beneficiarei D.V. care dorește să se externeze și care a fost informată de procedura deîncetare/sistareaserviciilor.

  27.07.2016–BeneficiaraD.V.afăsutosesizarepentruafimutatădinspitalulFrasineiîncentru,întimpceeaeraprezentăîncentru.

  În cazul plângerilor legate de reținerea banilor din pensie, la întrebarea adresată angajaților dacă există o hotărâre privindmajorareacosturilorcucazareașireținereauneisumemaimaridebanidinpensiilebeneficiarilorprecumșiunprocesverbalprincaresuntinformațibeneficiarii,amprimiturmătoareleinformații:

  Înlunafebruarie2016,pebazaO.G.467din2009șiaHG532/1999șidupăsolicitareaunuipunctdevederelaserviciuljuridicalDGASPCPrahovaconducereaadecisreținereauneisumede602 leidinpensiilebeneficiarilor(osumămaimaredecât înlunaprecedentă),reprezentândcostulcucazareașimasa.

  Au informat beneficiarii în 25.02.2016 și au încheiat un proces verbal, dar beneficiarii C.A. și A.G au refuzat să semnezeprecizândcănusuntdeacordsăliseopreascăcei602lei.ÎncazulbeneficiareiC.A.afostinformatășifiicaacesteia.

  Amsolicitatdocumenteleprincares-apusînaplicareaceastădecizieșine-aufostpuseladispozițielasfârșitulzilei,înaintedeplecare.Dinlunamartie2016nus-amaireținutosumămajorată,aplicându-seacelașialgoritmdecalculcașiînlunaianuarie.

  Situațiaarămasneclară.Angajațiinus-aulămuritcuprivireladispozițiileînvigoaredarnicinuaurestituitsumeleîncasateînplusînlunafebruarie.

  Înceeacepriveștesituațiaveniturilorbeneficiarilor,amîntrebatșicareesteproceduraîncazulcelorpușisubinterdicție.Nis-acomunicat că pentru aceștia tutorele primește pensia, iar ceilalți beneficiari primesc pensia de la reprezentantul poștei înmână și se încheie un proces verbal în care semnează beneficiarul, factorul poștal și 3martori. Din banii încasați personalbeneficiarulplăteștecontribuția.

  BeneficiaraC.A.,cares-aplânsșipentrureținereapensiei,aformulat în23.03.2016osolicitaredeexternare, înregistrată în30.03căreiais-arăspunsîn13.06.2016.Beneficiara,născutăîn1961,esteinternatăîncentrudin05.02.2013cudiagnosticdeschizofrenieparanoidășiprimeșteopensiedeinvaliditateînvaloarede463delei.Dindosarulmedicalreiesecămanifestăo

 • www.crj.ro

  8

  dată pe lună o stare de neliniște, insomnie, logoree, cu comportament bizar. Medicamentele administrate, potrivitdiagnosticuluișimenționateînfișaacesteia,sunt:Convulex,diazepam,romparkin,amisulpridă.Dinpunctdevederemedicaltratamentul administrat are efect benefic, cu dinamică pozitivă, fiind recomandate de obicei în această patologie. Totuși,avândînvederecăfacpartedingrupediferite:anticonvulsive,antidepresive,tranchilizante,neurotropesipsihotropeșisuntrecomandateafiadministrateînacelașitimp,precumșiefecteleadversealeacestormedicamente,arputeafimaimultdecâtaraveanevoiebeneficiara.

  Oreduceretreptatăadozeloradministrate,având învederestareabunăabeneficiarei, serecomandă înaintedease luaodeciziedetransfersauviațăîncomunitate,pentruaverificacomportamentulacesteialauntratamentmedicalîndozemici.

  Potrivitultimeievaluăridindatade08.06.2016beneficiaraarenevoiedesuport,încurajare,îndrumarepermanentă.Înceeacepriveștecapacitateade reinserție,dinacceași fișădeevaluare reiesecăpsihologulamenționat calificativul ”satisfăcător” șiasistentulsocialcalificativul”bună”.Angajațiiauluatlegăturacufatadânsei(aretreicopii)șiaufăcutoanchetăsocială.

  Potrivitancheteisociale,realizatăpedatade08.06.2016șiînregistratăsubnr.2379în21.06.2016beneficiaraesteautonomă,sedeplaseazăsingură,fărădispozitive, îșigestioneazăsingurăveniturile,necesităajutor lacumpărături,areacuitatevizuală,memoriaesteafectatăparțial,vorbeștebine, inteligibil.Lacapitolulnevoi, înanchetasocială,asistentasocialăCorinaStoicastabilește:hrănire,găzduire,socializare,recuperareșireabilitareșirecomandătransferulcătreoaltăunitate.

  LaîntrebareadirectăcătreangajațișirespectivcătreasistentasocialăCorinaStoicapecebazăaluatdeciziadetransferșidecenusecoreleazăinformațiilelegatedestareabeneficiareicurecomandărilefăcute,aceastamaiîntâinuarăspunsșiulteriorne-aspuscădeciziadetransferafostluatădecomisiadeevaluareapersoaneloradultecuhandicap,acestafiindșipretextulrealizăriiancheteisociale.

  Astfel,beneficiaravafitransferatădeșiîșidoreșteexternareaiarmențiunilespecialiștilordindocumenteleprezentatearatăcăarecapacitatedereinserție.CDPDrecunoaștedreptulpersoanelordea trăi încomunitate,cușanseegale.Având învederesolicitareabeneficiareișievaluărilefăcute,CNRRCălineștianesocotitdispozițiileart.19alConvenției.

  Art. 19 din Convenția din 26 septembrie 2007 privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prinLegeanr.221din11noiembrie2010:Viaţăindependentăşiintegrareîncomunitate

  Statele părţi la prezenta convenţie recunosc dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilităţi de a trăi încomunitate, cu şanse egale cu ale celorlalţi, şi vor lua măsuri eficiente şi adecvate pentru a se asigura căpersoanelecudizabilităţisebucurăpedeplindeacestdreptşidedeplinaintegrareîncomunitateşiparticiparelaviaţaacesteia,inclusivasigurându-secă:

  a)persoanele cu dizabilităţi au posibilitatea de a-şi alege locul de reşedinţă, unde şi cu cine să trăiască, încondiţiideegalitatecuceilalţi,şinusuntobligatesătrăiascăîntr-unanumemediudeviaţă;

  Totodată,trebuieamintitcăunuldintreprincipiilegeneralealeConvenției,enunțateînart.3lit.a,esteurmătorul:

  a)respectareademnităţiiinalienabile,aautonomieiindividuale,inclusivalibertăţiideafacepropriilealegerişiaindependenţeipersoanelor;

  Lovireșialteviolențe

  Înceeacepriveștelovireașialteviolențeamconstatatlamomentulprimeiviziteioaltercațieîntredouăbeneficiarecarenuafostsoluționată.Dinlipsareacțiilor,personalulpăreacăesteobișnuitcuastfeldesituațiișiletrateazăcaatare.

  Totastfelamasistat lamanifestareaunoractedeviolență întredoibeneficiari. În fațapavilionuluiB,unbărbataagresatofemeievârstnicăverbalșiulteriorfizic.Înurmasesizăriipersonalului,nuaufostluatemăsuri,aceștiadeclarândcăînrealitatebeneficiarul agresiv dorea să o ajute pe femeie, oprind-o să consume produse dintr-o pubelă, deoarece exista riscul să seînece.

  Înceeacepriveșteintegritateafizicăabeneficiarilor,dindeclarațiileunoradintreaceștia(spreexemplu–A.M.,schizofrenică,50ani, sub interdicție– tatălestecurator,beneficiarăacentruluidin1999:”A.mă loveștepestepicioare”) reiesecăau loc

 • www.crj.ro

  9

  diferiteformedelovire/violențeîntrebeneficiaricarenusunt înregistrateșinicirezolvatelanivelulcentrului.A.esterelativdesagitată,aspectconsideratnormaldeangajațișidoarînsituațiidecrizăiseinjecteazădiazepam.

  Aceste manifestări/acțiuni/fapte nu sunt înregistrate nicăieri și nu sunt soluționate în vreun fel. Prin coroborarea tuturorinformațiilordindeclarațiișidocumenteapreciemcăsuntsituațiirelativefrecvente, însăpersonalul intervinedoarînsituațiimaigrave.

  Avândînvederecaracterulrepetatalacestorfapte,considerămcănus-aurespectatdispozițiileConvențieiprivinddrepturilepersoanelorcudizabilități,referitoarelaacteledeviolențăasuprabeneficiarilor:

  ART.17,Protejareaintegrităţiipersoanei

  Fiecare persoană cu dizabilităţi are dreptul de a-i fi respectată integritatea fizică şi mentală, în condiţii deegalitatecuceilalţi.

  În plus, Convenția obligă statele semnatare să ia toatemăsurile pentru protejarea persoanelor cu dizabilitățiîmpotriva tuturor formelor de exploatare și abuz, dar și pentru asigurarea unor mecanisme eficiente deinvestigare.

  Art.16,Nimeninupoatefisupusviolenței,exploatăriișiabuzului

  1.Statelepărţivorluatoatemăsurilelegislative,administrative,sociale,educaţionaleşialtemăsuriadecvatepentruaprotejapersoanelecudizabilităţi,atâtînfamilie,câtşiînafaraacesteia,împotrivatuturorformelordeexploatare,violenţăşiabuz,inclusivîmpotrivacelorpecriteriidesex.

  5.Statelepărţivorimplementalegişipoliticieficiente,inclusivlegislaţieşipoliticiaxatepeproblematicafemeiişia copilului pentru a asigura, atunci când este necesar, identificarea, investigarea şi judecarea cazurilor deexploatare,violenţăşiabuzîmpotrivapersoanelorcudizabilităţi.

  Incidentedeosebite

  Înregistruldeincidentedeosebiteexistămențiunicuprivirelacomportamenteagresive–verbalșifizic,astfel:

  1. Îndatade20.07.2016,laora8.00beneficiarulV.M.amanifestatagitațiepsihomotorieșiaagresat-ofizicpeinfirmieraPană Paraschiva. Cu sprijinul infirmierului Câmpeanu Marius beneficiarul a fost imobilizat și condus în cabinetulmedicalundeis-aoferitsuportsocial.

  2. Îndatade26.06.2016beneficiarulS.V.acazutdintr-uncopac.Afostanunțatăpoliția,salvareașiconducereaunității.BeneficiarulafosttransportatlaspitaluljudețanPloiești.

  3. Îndatade10.06.2016beneficiaraG.Cbolnavădecancer(careulterioradecedat)s-asprijinitdebalustradăîntimpceurcaspresalademese,fiindînsoțitădeBăcanuGabriela.Și-afracturatmembrulsuperiordreptșiafostinternatălaspitaluljudețeanPloiești.

  4. Îndatade07.06.2016beneficiarulM.N.amanifestatuncomportamentagresivverbalșifiziclaadresabeneficiarilorșipersonalului, a părăsit unitatea și a revenit în 15 minute. A fost anunțat cabinetul medical, s-a intervenitmedicamentosșiafostinternatlaspitalulVoila.

  5. În25.02.2016,laora07.00beneficiaraP.I.aalunecatpegresiaudășiacazutpescarainterioară.Afosttransportatălaspital.

  6. Îndatade08.02.2016M.M.apărăsitcentrul,avrutsămeargăacasă.Afostcăutatdepersonal,găsitpestradășiadusîncentru.S-aupurtatdiscuțiicuellaîntoarcereaîncentru,auintervenitcumedicamentepentrua-lliniștișiarămassubsupraveghereatentă.

  7. Îndatade27.01.2016beneficiarulC.TșibeneficiarulB.Ps-auagresatfizicreciproc.Personalulaintervenit,aanunțatcabinetulmedical.

 • www.crj.ro

  10

  8. În data de 12/13.01.2016 T.V. a părăsit unitatea fără aprobare. A fost anunțată poliția, conducerea unității.BeneficiarulafostgăsitînPloiești.Is-aacordatsuportsocial/consilierepsihologicășiafostsupravegheatatent.

  Tutela.Punereasubinterdicție

  Persoanepusesubinterdicție

  Încentruseaflăunnumărde27depersoanepusesubinterdicție,dintrecare13suntfemeiși14bărbați.Pentrumajoritateadintre ei, tutorele face parte din familie. Inițierea demersurilor de punere sub interdicție s-a făcut de membri familiilorbeneficiarilor,nus-ainițiatniciundemersdecătrecentru,nicidepuneresubinterdicțieșinicideridicareaacesteia.

  Estedemenționatsituațiaunorbeneficiaricare,deșiaufostpușisub interdicțieprinhotărâre judecătorească, lamomentulrespectivnulis-anumitniciuntutore.Astfelcăaceștia,deșinuauexercițiuldrepturilorlor,nicinusuntreprezentațidenimeniînmomentulîncareseiaudeciziice-iprivesc.

  Lamomentulvizitelordemonitorizare,unbeneficiaraveanumittutorepemanageruldecaz,angajatalcentrului,urmândcaun altul să aibă tutore tot un angajat al centrului, după ce se finalizează procesul. Or, angajații centrului, chiar dacă suntresponsabilidecaz,nupotfinumițitutorepentrubeneficiari,datfiindconflictuldeintereseîncareseaflă.Responsabilitateatutorelui este de a apăra interesele și drepturile beneficiarului, inclusiv în raport cu centrul. Cel puțin din acest punct devedere,misiuneatutoreluiestecompromisă,datfiindfaptulcăestepuținprobabilcaacestasăacționezeîmpotrivapropriuluiangajatorcasă-laperepebeneficiar.

  Art.113NCCcareprevedecazuriledepersoanecarenupot finumitetutore,arată înart.1 lit f)cănupoatefitutore:

  f)celcare,dincauzaintereselorpotrivnicecucelealeminorului,nuarputeaîndeplinisarcinatutelei;

  Art.12dinConvenție–Recunoaștereegalăînfațalegii,pct.4:

  4.Statele părţi se vor asigura că toate măsurile legate de exercitarea capacităţii juridice prevăd protecţiaadecvatăşieficientăpentruprevenireaabuzurilor,conformlegislaţieiinternaţionaleprivinddrepturileomului.Oastfel de protecţie va garanta cămăsurile referitoare la exercitarea capacităţii juridice respectă drepturile,voinţaşipreferinţelepersoanei,nuprezintăconflictdeintereseşinuauoinfluenţănecorespunzătoare,suntproporţionale şi adaptate la situaţia persoanei, se aplică pentru ceamai scurtă perioadă posibilă şi se supunrevizuiriiperiodicedecătreoautoritatecompetentă, independentăşi imparţialăsaudecătreunorgan juridic.Măsuriledeprotecţievor fiproporţionalecugradul încareasemeneamăsuriafecteazădrepturile şi intereselepersoanei.

  Or,personalulangajatalcentrului,aflatînrelațiidesubordonarefațădeangajator,înmodevidentnupoatefinumittutorepentrupersoanabeneficiar al serviciiloroferitede centru,neavândposibilitatea, înmodobiectiv, să îndeplinească sarciniletutelei.

  În ceea ce privește reprezentarea reală a drepturilor beneficiarilor de către tutore/curator sunt foarte multe semne deîntrebare. Dacă pentru o parte dintre aspectele legale tutorele/curatorul acționează în numele beneficiarului (semneazăcontractul de servicii, încasează pensia și plătește contribuția) pentru toate celelalte nu există reprezentare (proprietăți,situații legate de succesiune, reprezentarea în ceea ce privește tratamentul adecvat, reabilitarea și reinserția beneficiaruluietc).

  Art.174NCC:Obligaţiiletutorelui-(1)Tutoreleestedatorsăîngrijeascădecelpussubinterdicţiejudecătorească,spre a-i grăbi vindecarea şi a-i îmbunătăţi condiţiile de viaţă. În acest scop, se vor întrebuinţa veniturile şi, lanevoie,toatebunurileceluipussubinterdicţiejudecătorească.

  Art.142NCC:Administrareabunurilor–(1)Tutoreleareîndatorireadeaadministracubună-credinţăbunurile(…).Înacestscop,tutoreleacţioneazăîncalitatedeadministratorînsărcinatcusimplaadministrareabunurilor(…).

 • www.crj.ro

  11

  Înceeacepriveștesuportul,sprijinul juridicdinparteacentruluicătrebeneficiariși familiilor lor,acestanuexistă.Maimult,estenecesarsuportuljuridicșipentrubeneficiarișipentrupersonal.Înprimulrândpentruexplicareaprevederilorlegislative,asituațiilordeconflictdeinterese,aresponsabilitățiisemnăriidocumentelorfărăasumareaconsecințelorimplementăriiactelor.

  Existăînsănumereledetelefonaleinstituțiilor,doctoruluidefamilie,drepturilebaneficiarilorprecumșialteanunțurilegatedeprogramuldemasă,activități.

  Deciziiprivindintervențiilemedicale,exercitareadrepturilor

  Înunelecazuri,beneficiarii,deșipușisubinterdicție,nuauavutnumittutoredecătreAutoritateaTutelară,astfelcădeciziiles-auluatînlipsaunuireprezentantlegalcaresăleîncuviințezesaucaresăfieînștiințat.Pentruacestepersoane,centrulafăcutdemersuriînvedereanumiriiunuitutore.Principalulmotiv,astfelcumne-adeclaratpersonalul,fiindfaptulcănuputeauridicapensiabeneficiarilor,neavândcinesăsemnezedeprimireabanilor.

  Beneficiariipușisubinterdicție

  Hotărâreadepuneresubinterdicție Hotărâreadenumireatutorelui Cineestetutore

  1. Sentințacivilănr.78/13.01.2004,JudecătoriaCâmpina

  Numittutoreprinaceeașisentință Dinfamilie

  2. Sentințacivilănr.876/05.03.2010,JudecătoriaCâmpina

  DispozițiaPrimaruluicomuneiFlorești

  Dinfamilie

  3. Sentințacivilă6100/2009 Prinsentință Dinfamilie

  4. Sentințacivilănr.17447/19.12.2014,JudecătoriaPloiești

  Prinaceeașisentință Dinfamilie

  5. Sentințacivilănr.106/2003,TribunalulPrahova

  DispozițiaPrimaruluicomuneiMirceștidin24.11.2015.Beneficiarulastat12anifărăaaveanumittutore.

  Dinfamilie

  6. Sentințacivilănr.1612/28.04.2010,JudecătoriaCâmpina

  Beneficiaraîncănuarenumittutore,dosarulesteperolulinstanțeipentrunumireaunuiasistentsocialalcentruluiîncalitatedetutore.

  Fărătutore

  7. Sentințacivilănr.253/24.03.2003,TribunalulBucurești

  DispozițiaPrimaruluidin2003 Dinfamilie

  8. Sentințacivilănr.560/1994 Dispozițiaprimaruluidin1994 Dinfamilie

  9. Sentințacivilănr.355/2000,Tribunalul DispozițiaPrimaruluidin2004.Beneficiarulnuaavuttutoretimp

  Dinfamilie

 • www.crj.ro

  12

  Prahova de4ani.

  10. Sentințacivilăner.15633/19.11.2014,JudecătoriaPloiești

  Prinaceeașisentință Dinfamilie

  11. Sentințacivilădin1998,TribunalulBucurești

  DispozițiaprimaruluiSector1 Dinfamilie

  12. Sentințacivilănr.475/11.11.1994,TribunalulPrahova

  Nuexistăladosaractuldenumirealvreunuitutore

  Fărătutore

  13. Sentințacivilănr.55/28.01.2013,JudecătoriaSlatina

  Prinaceeașisentință Dinfamilie

  14. Sentințacivilănr.236/24.05.2002,TribunalulPrahova

  DispozițiaPrimaruluidin2002 Dinfamilie

  15. Nuexistăladosarhotărâreadepuneresubinterdicție

  Nuseaflăladosarhotărâreadenumiretutore

  Fărătutore

  16. Sentințacivilănr.322/2004,TribunalulPrahova

  DispozițiaPrimaruluidin2004 Dinfamilie

  17. Sentințacivilănr.2689/2013,JudecătoriaCâmpina

  Prinaceeașisentință Dinfamilie

  18. Sentințacivilănr.608/2006,JudecătoriaMizil

  Nuafostnumittutore Fărătutore

  19. Sentințacivilănr.59/2003,TribunalulPrahova

  Hotărâreajudecătoreascădin01.11.2013,JudecătoriaCâmpina

  Manageruldecaz

  20. Sentințacivilănr.859/2003,TribunalulPrahova

  Hotărâreajudecătoreascădin17.07.2012.Timpde11ani,beneficiarulnuaavutnumittutore.

  Dinfamilie

  21. Sentințacivilănr.3035/2013 Prinaceeașisentință Dinfamilie

  22. Sentințacivilănr.4455/2005,JudecătoriaPloiești

  Prinaceeașisentință Dinfamilie

  23. Sentințacivilănr.1172/2014,JudecătoariaCâmpina

  Prinaceeașisentință Dinfamilie

  24. Sentințacivilănr.15975/2011, Hotărâreajudecătoreascădin Dinfamilie

 • www.crj.ro

  13

  JudecătoriaBrașov 24.08.2016.Timpde15anibeneficiarulnuaavutnumittutore

  25. Sentințacivilănr.80/1994,TribunalulBucurești

  Dispozițiaprimaruluidin2003.Timpde9anibeneficiarulnuaavutnumittutore

  Dinfamilie

  26. Sentințacivilănr.2854/2015,JudecătoriaCâmpina

  Prinaceeașihotărâre Dinfamilie

  27. Sentințacivilănr.723/05.04.2004,JudecătoriaCâmpina

  Hotărâreajudecătoreascănr.32/27.04.2016,JudecătoriaCâmpina.Timpde12anibeneficiarulnuaavutnumittutore

  Dinfamilie

  Din totalul beneficiarilor puși sub interdicție, un număr de 22 au tutore numit unmembru al familiei. Pentru restul de 5,situațiaseprezintăastfel:

  1.BeneficiaraH.M.estepusăsubinterdicțiedinanul2010,însănuafostnumitniciuntutore,astfelcăde6anibeneficiaranuareniciunreprezentantlegal.Anulacestacentrulasolicitatinstanțeinumireaunuitutoreînpersoanafratelui,singurarudăabeneficiarei. Fratele însă a refuzat, astfel că instața a cerut să fie indicată o altă persoană care ar putea fi numită. A fostmenționatăasistentasocialăresponsabilădecaz,iaracumseașteaptădeciziainstanței,procesulfiindîncăperol,însăcelmaiprobabilasistentasocialăvafinumitătutore.

  2.BeneficiaraS.Mestepusăsubinterdicțieîncădinanul1994.Ladosarulsăunuseaflaniciundocumentdincaresăreiasăcăaraveatutore.Contractelesocialesuntsemnatedecumnatasa.Personalulne-adeclaratcăaceastaarfitutorelebeneficiarei,asistentasocialăaluatlegăturacueașine-acomunicatcăaraveaohotărâreșivatrecedupă-amiazăsăne-oarate.Pânăladataplecăriinoastredincentru,înjurulorei18.00,nuamvăzutacestdocument.

  3.BeneficiarulC.M,deșifigureazăpelistacelorpușisubinterdicție,nuareladosarniciundocumentdincaresărezulteacestlucru.Contractelesuntsemnatedebeneficiar.Personalulnune-apututdainformațiisuplimentare.

  4.BeneficiarulM.V.afostpussubinterdicțieînanul2006,însănuafostnumittutore.

  5.BeneficiarulN.O.afostpussubinterdicție înanul2003șiaavut-otutorepemamasa,careadecedat în2013.Lacerereaformulatădeasistenta socialămanagerde caz, instanțaanumit-opeaceasta tutorelebeneficiarului.Asistenta socialăne-adeclaratcăbeneficiarulnumaiaveaniciorudăînviațășinuaveapecinesănumeascătutoreșinuputeauridicapensia,fiindcănuaveacinesăsemneze.

  PrezentareacazuluibeneficiaruluiB.F.

  Beneficiarul B.F. are vârsta de 39 de ani și este internat în centru din anul 2016. Potrivit Deciziei Comisiei de Evaluare aPersoanelorAdultecuHandicapdindatade19.02.2016,acestaabeneficiatdeserviciileCentruluide IntegrareprinTerapieOcupațională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați, iar la solicitarea acestui centru s-a decis transferul la Călinești.Beneficiarulafostpussubinterdicțieprinsentințacivilănr.723/05.04.2004pronunțatădeJudecătoriaCâmpina,însănuafostnumitniciuntutorepentruacesta.

  Lamomentulpronunțăriisentinței judecătoreștidepuneresub interdicțieera încă învigoareCodulFamilieide la1953careprevedea, în art.145 alin.1, că hotărârea judecătorească de punere sub interdicție, rămasă definitivă, va fi comunicatăautoritățiitutelarecarevaprocedalanumireaunuitutore.OdatăcuabrogareaCoduluiFamilieiprinLegeanr.71/2011pentrupunerea în aplicare aNoului CodCivil, la datade 01.10.2011, numirea tutorelui se facede către instanțade judecată carepronunțăhotărîreadepuneresubinterdicție.

 • www.crj.ro

  14

  Datfiindcăautoritateatutelarănuanumituntutoredupăcebeneficiarulafostpussubinterdicție,acestanuaavutniciunreprezentant legalpeparcursula12ani. La rubricadiagnostic clinicdin certificatuldehandicapalbeneficiaruluiestenotat“episodmaniacal,intelectliminar,tulburareschizoafectivă”.

  Deabiaanulacesta, JudecătoriaCâmpinaadecisnumirea încalitatedetutoreacumnatului său.Cerereadenumireaunuitutoreafostformulatădecumnatulbeneficiarului.Acestaafostreprezentatîninstanțădeunasistentsocialdincentru,StoicaCorina,numităcuratorspecialdePrimăriaFlorești.Beneficiarulnuafostaudiatdecătreinstanță.

  Înhotărârea judecătoreascădenumirea tutorelui, semenționeazăcăpetentulasolicitatnumireasa încalitatedetutoreabeneficiarului,arătândcăacestaesteinternatîncadrulCRRNAPHCălineștișifiindcănuarecinesă-isemnezedocumenteledereabilitare și recuperare, centrulnu-ipoateadministraniciun tratament și se vădnevoiți să-l externeze, situație care,dupăapreciereaacestuia,i-aragravamairăustareaîncareseaflă.

  La dosarul beneficiarului este un contract pentru acordarea de servicii sociale care însă nu este semnat de acesta, în loculindicatpentrusemnăturăfiindmenționat“beneficiarulnuaretutore,areinterdicție,nuaredreptdesemnătură”.Totodată,contractulnuestesemnatnicidevreunreprezentantalcentruluișinicinuesteînregistrat.

  B.F.abeneficiatdeserviciileCentruluideIntegrareprinTerapieOcupaționalăpentruPersoaneAdultecuHandicapUrlați,deșila acelmoment nu avea niciun tutore desemnat, fără ca vreunmembru al personalului să-și pună problema reprezentăriiacestuiaîndeciziilecares-auluatșifărăsăexistevreunacordalbeneficiaruluipentruformeledetratamentsaualteserviciidecareabeneficiat.

  Dindiscuțiilecubeneficiarul,acestacunoaștediagnosticulpecare-lare,ne-adeclaratcă tratamentulconstă înHaloperidol,ConvulexșiRomparkinșiștiacăafostpussubinterdicțiecuvreo10aniînurmă.Apovestitcăafostaudiatlaacelmomentdecătreinstanță,darcăfuseseadusdelaspitaluldinVoilașiprimisemaimultemedicamentecarei-auindusostaredesedare.Nuștiacăafostnumitîntretimpunalttutore.

  Beneficiarulși-amanifestatdorințadeafitransferatînapoilacentruldinUrlați.Motiveleacestuiasuntlegatedeviațaintima/viața în comunitate. Beneficiarul ne-a menționat în ambele vizite faptul că nu ies din centru neînsoțiți, că nu merg încomunitate,înexcursii,cănuaudreptullaviațăintimă.

  PrezentareacazuluibeneficiareiP.I.

  Aceastaarevârstade57deanișisuferădeschizofrenieparanoidă.Afostpusăsubinterdicțieprinsentințăcivilăînanul2014,pronunțatădeJudecătoriaPloiești.Pânălamomentulpuneriisub interdicțieaavutnumitcuratorspecialpesorasa,pentruadministrarea drepturilor bănești ce i se cuvin din pensie. Numirea s-a făcut în anul 1995, prin Dispoziția Consiliului LocalPloiești.

  Înanul2013,sorabeneficiareisolicităinstanțeidejudecatănumireaunuicuratorpentruaceasta,învedereavânzăriiparțialesau totale și administrării bunurilor dobândite în urma succesiunii părinților. Ulterior, pe parcursul judecății, aceasta și-aschimbatcererea,însensulîncareasolicitatpunereasubinterdicțieasuroriisaleșinumireasaîncalitatedetutore.

  Beneficiaraafostaudiatădeinstanțadejudecată,faptconsemnatînsentință,însănuseregăseșteladosarșiprocesul-verbalalaudierii,iarconsiderentelehotărâriinufacnicioreferirelamodulcumafostaudiatășiconținutulaudierii.Instanțaaadmiscererea,adispuspunereasubinterdicțieabeneficiareișianumit-oîncalitatedetutorepesoraacesteia.

  Deși cererea inițială de chemare în judecată fusese făcută cu scopul vânzării și administrării unor bunuri provenite dinsuccesiune, la dosarul beneficiarei nu este niciun document din care să reiasă dacă această vânzare s-a realizat, care estevaloareamoșteniriilacarearedreptulbeneficiarașicumesteadministratăaceasta.

  Dindiscuțiilecupersonalularezultatfaptulcăbeneficiaraestevizitatăfoartedesdesorasa,careîiaducepacheteși îidășibani,merge în familie iar legăturilecuaceastasuntstrânse.Totodată,beneficiaraareun fiucarese îngrijeștedeeași carecunoaște calitateademoștenitoramamei sale, fiind în relații foartebunecumătușa sa.Amvorbit și cubeneficiara careaconfirmatcelespusedepersonal.

  Curatelaspecială

 • www.crj.ro

  15

  CazulbeneficiaruluiO.M.

  Acesta este internat în centru din anul 2007, din certificatul de încadrare în grad de handicap rezultând că acesta arediagnosticuldeoligofreniegradulIIcutulburăridecomportament.Are58deanișiesteimobilizatlapat.

  Beneficiarulnuestepussubinterdicție.Contractulsăudeserviciisocialenuestesemnat,laloculindicatpentrusemnăturăseaflă mențiunea unei asistente sociale că beneficiarul nu știe să scrie. Sub această semnătură se află semnătura cumnateibeneficiarului,careînsănuafostnumitătutorealacestuia.

  Înanul2008,fratelebeneficiarului,îldăînjudecatăpeacestasolicitândpartajareabunurilorsuccesoralerămasedepeurmapărinților.PrinDispozițiaemisădeprimarulcomuneiMăneciu,jud.Prahova,estenumităîncalitatedecuratorspecialcaresăreprezinteintereselebeneficiaruluiîndosaruldepartajcumnataacestuiașisoțiareclamantului.Aceastaseprezintăîninstanțăînnumelebeneficiarului însănu formulează întâmpinare,nupropuneprobe,nu faceobiecțiuni la raportuldeexpertiză,nuatacăhotărâreajudecătorească.Ceeaceestefiresc,avândînvederecăaceastaestesoțiareclamantului.

  Prin hotărârea pronunțată de Judecătoria Vălenii de Munte, se admite acțiunea, bunurile sunt atribuite reclamantului iaracesta esteobligat să-i plăteascăbeneficiarului sumade15.464,6 lei cu titlude sultă, sumă careulterior estediminuată lasumade15.083,8lei.

  Deșitoateacestehotărârijudecătoreștiseaflăladosarulbeneficiarului,personalulnuapututsănespunăces-aîntâmplatcusumadebanipecareacestaarfitrebuitsăoprimeascădreptsultă,iarmanageruldecazalacestuia,careteoreticarfitrebuitsăștieacestlucru,seaflalamomentulprimeiviziteînconcediudeodihnă.

  Separecăbaniinuaufostplătițibeneficiarului,dindeclarațiilepersonaluluișidindosarulacestuiareiesecăestevizitatdoarodatăpeandefratelesăucareînsănu-ilasăvreosumădebani.

  Deșicuratorulspecialseafla înconflictdeintereseînmodvădit,nimeninuasesizat instanțadejudecatăcuprivire laacestaspect,cutoatecătoatecitațiilepentrubeneficiarauvenitpeadresacentruluișiseaflauladosar,iarcelpuținmanageruldecaz cunoștea situația și eraevident că soția reclamantuluinu-lputea reprezentapepârât în instanță. Înplus,nu reiesedindosar că s-ar fi făcut vreun demers pentru recuperarea sultei datorată, iar curatorul special fusese numit doar pentrureprezentareaintereselorîndosar,nupentruaridicabaniibeneficiaruluisauadispunedeaceștia.

  Totodată,curatorulspecialnuareșicalitateadetutoreșinuputeasemnacontractuldeacordareaserviciilorsocialeînnumelebeneficiarului.

  Art. 25 din LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cuhandicap1)–Republicată: (2)Încazul încarepersoanacuhandicap, indiferentdevârstă,este în imposibilitatetotală sau parţială de a-şi administra bunurile personale, aceasta beneficiază de protecţie juridică sub formacurateleisaututeleişideasistenţăjuridică.

  Art.12dinConvenție:Recunoaștereegalăînfațalegii,pct.5:

  5.În conformitate cuprevederileprezentuluiarticol,statelepărţi vor lua toatemăsurileadecvate şi eficientepentruaasiguradreptulegalalpersoanelorcudizabilităţideadeţinesaumoşteniproprietăţi,dea-şigestionapropriileveniturişideaaveaaccesegallaîmprumuturibancare,ipotecişialteformedecreditfinanciarşisevorasiguracăpersoanelecudizabilităţinusuntdeposedateînmodarbitrardebunurilelor.

  Înconcluzie,fațădeaspecteleprezentateanteriorreferitoarelasituațiabunurilorpersoanelorpusesubinterdicțiesaucare,deșinuaufostpusesubinterdicție,nu-șipotrealizadrepturilecuprivirelaacestebunurisaulasuccesiunilenedezbătuteîncă,seremarcăototalăindiferențădinparteaautoritățilorînvedereaasigurăriidrepturilorenunțatemaisus.

  D. CONDIŢIIDEVIAŢĂÎNINSTITUŢIE

 • www.crj.ro

  16

  În ceea ce privește condițiile de viață din instituție, acestea nu respectă standardele de cazare, intimitatea. Așa cum ammenționatanterior,acesteaspecteau fostmenționateși în raportulANPISdin iulie2013și reprezintăunuldintremotivelepentrucares-aluatînconsideraredemarareaprocesuluideinstituționalizare.

  Beneficiariisuntcazațiînsaloane,acesteacuprinzândîntre1și10beneficiari.Paturilesuntdefier,fiecareavândonoptieră.Alt mobilier nu există în saloane, nu sunt dulapuri, mese sau scaune. Camerele nu sunt personalizate, în unele saloanenoptiereleeraugoale,foarteraramvăzutbeneficiaricaresăaibălucruripersonalepecaresăleținăîncameră.

  Spațiulnuesteaccesibilizat, cei imobilizaținu s-arputea folosideun scaun rulant ca săajungă lamasă, spreexemplu.Dinspuselepersonalului,beneficiariiimobilizaținusuntscoșiafară,mănâncăîncameră.

  Femeilesuntcazateseparatdebărbați,acesteaocupăpavilionulA,întimpcebărbațiisuntcazațiînpavilioaneleB-D.Nuexistăo repartizare pe camere în funcție de vârstă, în același salon am întâlnit persoane tinere împreună cu vârstnici. Ni s-acomunicatcăbeneficiariiși-aualescucinedorescsăsteaîncamerășidacădorescsăsemuteînaltdormitoracestlucruesteposibilșirealizatimediat.

  Începriveștetipuldedizabilitateșimobilitateabeneficiarilor,nuamobservatsăseținăcontdeacesteaspectelarepartizareapesaloane.ÎnpavilionulD,debărbați,amconstatatcăîntr-ocamerăcu6paturieraucazați3beneficiariimobilizațiîmpreunăcu alți 3 beneficiari care se puteau deplasa. La fel se prezentă situația și într-un alt salon, unde erau cazați 2 beneficiariimobilizațiîmpreunăcualțibeneficiaricarenuseaflauînaceeașistare.Dinspuseleasistentuluimedical,CrețuCristian,aceștianupărăsesccamera,masaliseaducelapatșisunthrănițidepersonal.Celmaitânărdintreeiare23deani,areretardmental,estehrănitcumâncarepasată,depersonal.

  Spațiile de cazare și băile sunt neigienizate, neaerisite. În unele camere iluminatul natural era slab sau inexistent și perețiiprezentauurmedeigrasie.Apăcaldănueraînziuaviziteinoastre.Nuexistăintimitate,nici încamereșinicimăcarînunelegrupurisanitare.

  Baie li se face zilnic, doi dintre ei sunt duși cu căruciorul la duș, iar cel de 23 de ani este spălat “în copaie”, lângă pat.Menționămcănuamvăzut vreun cărucior în centru care să confirme spuselepersonalului.Activitatea trecută înplan carepriveșteplimbăriînparculunitățiinusecoroboreazăcudeclarațiapersonaluluicareaspuscăaceștibeneficiarinusuntscoșiafară.Programuldebaieestededouăoripesăptămână,obiectedeigienăpersonalăfoartepuținesaudeloc,cearceafurișisalteleneigienizate,rufearuncateînspateleușilor.

  Spreexemplu,potrivitprogramuluideigienăcareeraafișatlapavilionulC,beneficiariiaveauprogramdebaiegeneralădoarmarțeașivinereadelaora10.00;dimineața–igienăorală;seara–spălatpicioare,igienaintimașiaxilă.Potrivitprogramului,beneficiariiimobilizațieraiîmbăiațizilnic.

  Îmbrăcăminteanuestepersonalizată.Esteținutălacomunînanumitedulapuriși/saucamere.

  Beneficiarii erau neîngrijit îmbrăcați, unii dintre ei chiar sumar, hainele ponosite, relativ murdare. Singurele articole dinnoptieră erau o pijama sau câteva haine. În unele camere, noptierele erau goale. Paturile sunt de fier, camerele nu suntpersonalizate,hainelepentrumajoritateabeneficiarilorsuntținutedepersonal,subcheie.Acestoralisedaudoarhaineledeschimb,înunelecamereînafarădepatșinoptieregoale,nuseaflanimic.Înceeacepriveștealimentațiaexistă3mesepezișidouăgustări,gătiteînbucătăriacentrului,precumșimeniupersonalizatpentrudiferiteafecțiuni(regimdesodat,gastro-hepatic).Programuldemasășimeniulsuntafișate.Uniibeneficiari,întimpulvizitei centrului s-au plâns cămâncarea nu e suficientă. Dinmeniu și declarațiile beneficiarilor apreciem cămâncarea esteinsuficientăsubaspectcalitativ.Deexemplu,lamiculdejunauprimitgemșiceai,iargustareadelaora10.00aconstatîntr-ocrochetădecașcavalșiofeliedepâine.

 • www.crj.ro

  17

  În CRRN Călinești există o curte foarte mare, neamenajată dar curată. Nu există spații amenajate pentru desfășurareaactivitățilorsportiveînsăbeneficiariijoacăfotbalîncurte.Înambelezilealeviziteimonitorilor,beneficiariiseaflauafară.

  E. SERVICIIMEDICALEÎn ceea ce privește acordarea de serviciimedicale, centrul deține personal de specialitate și cabinet astfel încât să asigureserviciimedicalelastandarde.

  Documentele utilizate în ceea ce privește serviciile medicale: foaia de observații, condica de medicamente, fișa deadministrareamedicamentelorpentrufiecarebeneficiar,registreledeturăaleasistențilorșiinfirmierilor.

  Zilnic pentru fiecare beneficiar se menționează starea de sănătate, temperatură, pulsul și tensiunea arterială, precum șimedicamenteleadministrate în registrulasistențilormedicali. Laverificarea fișelormedicaleamconstatat caunadintre fișeavea în locdenumeșiprenumemențiuneapersoanănecunoscută și, la întrebareanoastrăcineestepersoananecunoscutăcareaprimittratament,asistentamedicalăacompletatnumelebeneficiaruluifărănicioaltăexplicație.

  Întimpulviziteimaimulțibeneficiaridormeau,deșidupăceasvizita înpavilioanes-arealizat între10.45–12.30.Astfel,celmaiprobabilauprimitmedicamenteînaintedeaajungenoisauimediatdupă.Dinfișelecumedicamentenucunoaștemoralacareseadministrează,existădoarorarulzilnicdeactivitateafișat(ladatade22augusteraafișatcelplanificatpentru1august)dincarerezultăcăoreledeadministrareatratamentuluisunt:9.30-10.30întimpulgustării,15.00-16.00și21.30-22.30.

  Medicinădefamilie:drNuțuAureliaareprogramzilnic,4ore.Nuexistăunprogramfix,mediculvineșipleacă.Laprimavizitănu a fost deloc în centru iar, în 8 septembrie, la cea de-a doua vizită, a venit spre sfârșitul zilei, la solicitarea repetată amonitorilordeastadevorbăcuaceasta.

  Dindeclarații,încazdeurgențăsunălasalvare,polițieșiseanunțăconducerea.Existăregistredeturăaleasistențilormedicalișialeinfirmierilorșine-aufostprezentate.

  Odatăpeansefacanalizeledesânge.Lanevoieapeleazălaoftalmolog,stomatolog.Încentrusunt3persoane,2femeișiunbărbatcuproblemedeoftalmologie.Pentruunadintrefemei,fiicaacesteiaoducelaoftalmolog.Ceilalțidoibeneficiarimergodatăpeanlaoftalmolog.Principalaproblemăcuserviciiledestomatologie,oftalmologieestelegatădedecontare.

  Femeilenumerglaginecologodatăpeanșinicianalizelepentruprevențiacanceruluinusefac.NuexistăîncentruizolatoriarpentruboliinfecțioasebeneficiariisuntinternațilaspitaluljudețeanPrahova,secțiaexternă.Medicamenteleneurolepticesuntprescrisedemediculpsihiatrușiadministratedeasistențiimedicali.Dinregistrulasistențilormedicali se pot vedea medicamentele și dozele administrate. Pentru evitarea efectelor secundare ale neurolepticelorbeneficiariiprimescîndozemiciromparkineiarpentruagitațiediazepaminjectabil.Tipuridemedicamenteadministrate:convulex,levomepromazină,pentoxifilina,depakine,risperidone.

  Medicul psihiatru, dr.Moruzzi Elza are program zilnic de la 17.00 – 22.00. Din discuțiile aceasta, serviciimedicale puse ladispoziție în centru sunt: evaluare psihiatrie și recomandări, recomandări pentru analize, tomografie, recomandari pentrupsihoterapie.Fiecarepacientestevăzutînaintedeoriceprescripție/recomandareșioridecâteoriesteposibil.Psihologul,dnaMirelaFircea,pedealtăparte,adeclaratcă faceconsilierecubeneficiarii, respectivstădevorbăcuei.Astfel,psihoterapiadacăexistă,sereducelasimplediscuțiișieventualcompletareafișelordemonitorizare.

  DinperspectivaConvenției,dreptullasănătatevizeazătoatesectoarelemedicinei,acoperindprevenția,accesibilitateaetc,așacumstipuleazăart.25. ÎnCRRNCălineștiserviciilemedicaledebază,serviciiledeurgențăfuncționează.Maipuținprevenția,accesibilitatea, calitatea actului medical. Apoi, sunt investigații necesare care nu se fac, precum cele legate de prevențiacancerului la femei,mai ales că o beneficiară a decedat și alta este pe listă pentru a fi operată – ambele diagnosticate cucancermamar.

  ART.25dinConvenție,Sănătatea

 • www.crj.ro

  18

  Statele părţi recunosc faptul că persoanele cu dizabilităţi au dreptul să se bucure de ceamai bună stare desănătate, fără discriminare pe criterii de dizabilitate. Statele părţi vor lua toate măsurile adecvate pentru aasiguraaccesulpersoanelorcudizabilităţi laserviciiledesănătatecareacordăatenţieproblemelorspecificedegen,inclusivrefacereastăriidesănătate.Înspecial,statelepărţi:

  a) vor furniza persoanelor cu dizabilităţi aceeaşi gamă de servicii, la acelaşi nivel de calitate şi standard deîngrijire,şiprogramemedicalegratuiteorilapreţuriaccesibile,precumcelefurnizatecelorlaltepersoane,inclusivîndomeniulsănătăţiisexualeşireproductiveşialprogramelorpublicedesănătatepentrupopulaţie;

  b)vorfurnizaaceleserviciidesănătatespecifice,necesarepersoanelorcudizabilităţi, inclusivserviciiadecvatedediagnosticareşideintervenţietimpurieşiserviciimenitesăprevinărisculapariţieialtordizabilităţi,inclusivînrândulcopiilorşipersoanelorvârstnice;

  c)vorfurnizaacesteserviciidesănătatecâtmaiaproapeposibildecomunităţileîncaretrăiescacestepersoane,inclusivînmediulrural;

  d) vor solicitaprofesioniştilordindomeniulmedical să furnizezepersoanelor cudizabilităţi îngrijiredeaceeaşicalitatecaşicelorlalţi,inclusivpebazaconsimţământuluiconştientşiliberexprimat,printrealtele,princreştereagraduluideconştientizareprivinddrepturileomului,demnitatea,autonomiaşinevoilepersoanelorcudizabilităţi,prininstruireşiprinpromovareadestandardeeticeîndomeniulserviciilordesănătatepubliceşiprivate;

  e)vorinterzicediscriminareapersoanelorcudizabilităţiînceeacepriveştedreptullaasiguraredesănătatesaudeviaţă, încazul încare legislaţianaţionalăpermiteacest lucru,accesul laacesttipdeasigurări realizându-seîntr-omanierăcorectăşiadecvată;

  f) vor împiedicaorice refuzdiscriminatordeacordarea îngrijirilorde sănătateori a serviciilormedicale sauaunoralimenteorilichidepecriteriidedizabilitate.

  CazulbeneficiareiG.F.

  Aceastaeste învârstăde46deani,estepusăsub interdicțiedinanul2003și seaflă internată încentrudin11.03.2003,cudiagnosticuldescizofrenieparanoidăcutulburaredecomportament.Esteîncadratăîngraddehandicapgrav,permanent,cuasistentpersonal.

  Ladatade30.04.2013anăscutunbăiatcareafostdatspreadopție,dupăcumreiesedinÎnștiințareadin08.03.2016primitădebeneficiarădelaDGASPC.Dinspuselepersonalului,beneficiaraarfirămasînsărcinatăcuunaltbeneficiar,sebănuieștecăarvorbadespreopersoanăcareadecedatîntretimp.Numeletatăluinuestetrecutpecertificatuldenașterealcopilului.

  SarcinaafostdescoperităînlunaaIV-a,timpîncarebeneficiaraaluattratamentulprescris,inclusivneuroleptice.Dupăceafost descoperită sarcina, nu a mai primit medicamentele neuroleptice. Din cele declarate de personal, chiar și în lipsamedicației,beneficiaras-asimțitfoartebine.Dupănaștereacopilului,aprimitdinnoutratamentulneuroleptic.

  Estedeobservatcăbeneficiaraerapusăsubinterdicție,ceeacepresupuneundiscernământcelpuțindiminuat.Încondițiileacestea, nu se poate ști dacă beneficiara a consimțit relațiile sexuale sau nu, sau dacă a înțeles despre ce este vorba șiconsecințelecepotdecurgedeaici.Personalulmedicalși-aexprimatpărereacăbeneficiaraavearelațiisexualeconsimțite,daresteunlucrucarenusepoateverifica.

  Dinspuseleasistenteimedicale, laacelmomentbeneficiarelenuprimeauanticoncepționale.Acumprimesc,celecarenuauintrat lamenopauză și sunt încă active sexual, din ce bănuiește personalul, ar fi un număr de 6 beneficiare. La întrebareamonitorilor,asistentamedicalăaafirmatcăbeneficiarelesuntinformatecuprivirelaadministrareaanticoncepționalelor.

  În centru nu au amenajată o cameră intimă, personalul nu știe exact unde au loc relațiile sexuale. Există de asemenea,informațiifurnizatedebeneficiaribărbațidincarereiesecănuauviațăintimă.

  RecuperareșiReabilitate

 • www.crj.ro

  19

  În ceea ce privește reabilitarea și recuperarea, există doar o cameră la mansardă, ocupată în timpul vizitei noastre decroitoreasă,undebeneficiariimaidispunșide8aparatedegimnastică,dintrecare2bicicleteși6steppere,mesecujucării,cărțidecolorat,și2mesedecroitorie.Deasemenea,2televizoarecareerauscoasedinpriză.

  Dincolodedotareaminimă înceeacepriveștereabilitareanuexistăprogrameplanificateși implementatecaresăconfirmeutilizareaacestordotăriminime.

  Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități stipulează deplina integrare și participare și menționează cainstrumente evaluarea multidisciplinară a nevoilor și abilităților, utilizarea echipamentelor și tehnologiilor care vizeazăabilitarea și reabilitarea, condiții care nu sunt asigurate la CRRN Călinești și despre care și raportul ANPIS din iulie 2013menționează.

  ART.26,Abilitareşireabilitare

  1.Statelepărţivorluamăsurileeficienteşiadecvate,inclusivprinsprijinulreciprocîntrepersoanecuaceleaşiprobleme,pentruapermitepersoanelorcudizabilităţisăobţinăşisăîşimenţinămaximumdeautonomie,săîşidezvoltepedeplinpotenţialulfizic,mintal,socialşiprofesionalşisărealizezeodeplinăintegrareşiparticipareîntoateaspectelevieţii.Înacestscop,statelepărţivororganiza,vorconsolidaşivorextindeserviciişiprogramedeabilitare şi reabilitare complexe, în special în domeniul sănătăţii, încadrării în muncă, educaţiei şi serviciilorsociale,astfelîncâtacesteserviciişiprograme:

  a)săînceapăîntr-unstadiucâtmaitimpuriuposibilşisăsebazezepeevaluareamultidisciplinarăanevoilorşiabilităţilorindividuale;

  b) să sprijine participarea şi integrarea în comunitate şi în toate aspectele societăţii, pe baza liberuluiconsimţământ,şisăfiedisponibilecâtmaiaproapeposibildecomunitateaîncaretrăiesc,inclusivînmediulrural.

  2. Statele părţi vor promova dezvoltarea formării iniţiale şi continue pentru profesioniştii şi personalul carelucreazăînserviciiledeabilitareşireabilitare.

  3.Statelepărţivorpromovaoferta,cunoaştereaşiutilizareaechipamentelorşitehnologiilorconceputepentrupersoanelecudizabilităţicarevizeazăabilitareaşireabilitarealor.

  Planuriledeintervenție

  Dinechipadeintervențiefacepartemediculdefamiliealcentrului,unpsihologșiunasistentsocial,careesteșiresponsabiluldecaz.Planurilesuntîntocmiteanual.

  Obiectivelestabilitedeechipamultidisciplinarăsuntdestuldegenerale,iaractivitățiledeimplementarealorsuntformulatevag, astfel încâtnuesteposibilăoevaluareobiectivă. Înunele cazuri, descriereaactivităților se confundă cuobiectivele, înalteleactivitățilerespectivenuaucumsăasigureatingereaobiectivelorpropuse.

  PlanuldeintervențiepentrubeneficiarulB.C.

  B.C.esteoperosoanăautonomă,carese îngrijeștesingură,estesinguruldintrebeneficiaricarepotpărăsicentrulneînsoțit,poatefolosimijloaceledetransportîncomun,îșigestioneazăsingurbanii.

  Planulindividualizatalsăucuprindeurmătoarelemențiuni:

  Obiectiv:Menținereaabilitățilordehrănire;Activități:hrănire(?!),autoservire,autogospodărire.

  Obiectiv:Menținereainteresuluipentruaspectîngrijit;Activități:activitatedeîngrijirepersonală.

  Obiectiv: Menținerea stării de sănătate fizică și psihică; Activități: monitorizare permanentă, continuarea intervențiilorparaclinice.

  Obiectiv: Întărireamecanismelor de apărare și de adaptare la cerințele centrului și la viața specifică din centru. Asigurareaechilibruluiemoțional;Activitate:consilierepsihologică.

 • www.crj.ro

  20

  Obiectiv:Menținerearelațieicufamilia;Activități:viziteînfamilie,convorbiritelefonice,informare.

  Obiectiv:Menținereainteresuluipentruactivitățileocupaționale;Activități:terapieocupațională,ergoterapie.

  După cum se poate observa, în multe cazuri, activitățile propuse nu duc în mod necesar la realizarea obiectivelor. Spreexemplu,faptulcăsepropunebeneficiaruluisăparticipelaterapiaocupaționalășilaergoterapienuînseamnăcăsevareușicaptareașimenținereainteresuluipentruacestea.

  PlanulpentrubeneficiarulO.M.

  Acestplannuestesemnatdebeneficiarsaudereprezentantullegalalacestuia.Esteîntocmitîndatade17.05.2015.

  Obiectiv: Formarea unor deprinderi elementare de hrănire/hidratare; Activitate: ajutor permanent din partea personaluluipentruafihrănitșihidratatcorespunzător(?!).

  Obiectiv:Monitorizareadeprinderilordeîngrijireși igienăpersonală(?!)(obiectivulseparecăestestabilitpentrupersonalulcentrului,iarnupentrubeneficiar);Activitate:beneficiarulestetotaldependentdepersonal.

  Obiectiv:Menținereastăriiactuale(?!)prin implicarea înactivitățiderecuperareșireabilitate;Activități:evaluareperiodică,tratamentdespecialitateconformprescripțiilormedicale,monitorizaremedicalăpermanentă.

  Obiectiv: Supraveghererea și menținerea sănătății fizice și psihice; Activități: plimbări în parcul unității, masaj de relaxare,meloterapiepasivă.

  Obiectiv:Menținerea relațiilor cu familia; Activități: beneficiarul primește suport social permanent, familia are o atitudinecălduroasășiîlviziteazăpebeneficiar.

  Obiectiv:Gestionareaemoțiilor;Activitate:terapiesuportivă.

  Acesta nu poate fi un plan de intervenție, astfel cum prevăd standardeleminime, activitățile propuse nu duc la realizareaobiectivelor,înunelecazurinicimăcarnusuntpropuseactivități,cidoarmonitorizareșiajutordinparteapersonalului2.

  2Standardeleminimedecalitateprevădurmătoarele:S2.1Planul individualizatdeasistenţăşi îngrijire/planul individualdeintervenţieseelaboreazăînbazaevaluării/reevaluăriinevoilorbeneficiarului,adatelorcuprinse în documentele emise de structurile specializate în evaluare complexă, în evaluările şi recomandările medicale, în documentele emise de altestructuridespecialitateşicuprindeinformaţiiprivind:(…)-activităţilederulate/serviciileacordatepentruaacoperinevoiledeîngrijirepersonală,menţinereaşi/sauameliorareastăriidesănătateşiaautonomieifiziceşipsihice,nevoilederecuperare/reabilitarefuncţională(psihicăşi/saufizică),nevoiledeintegrare/reintegraresocială,evaluareaabilităţilor;S3.1Centrulasigurăterapiiderecuperare/reabilitarefuncţionalăconformplanuluiindividualizatdeasistenţăşiîngrijire/planuluiindividualdeintervenţie.

 • www.crj.ro

  21

  F. VIAŢAÎNCOMUNITATE

  În ceea ce privește viața în comunitate așa cum este reglementată de dreptul internațional, centrul de la Călinești nufacilitează integrarea în comunitate și, potrivit informațiilor furnizate, nici nu acordă o deosebită importanță reintegrării șireinserției,scopînrealibilitareabeneficiarilor.

  Conform CRPD, Art. 19: Viaţă independentă şi integrare în comunitate: Statele părţi la prezenta convenţierecunoscdreptulegalaltuturorpersoanelorcudizabilităţideatrăiîncomunitate,cuşanseegalecualecelorlalţi,şi vor luamăsuri eficiente şiadecvatepentrua seasigura căpersoanele cudizabilităţi sebucurăpedeplindeacestdreptşidedeplinaintegrareîncomunitateşiparticiparelaviaţaacesteia,inclusivasigurându-secă:

  a)persoanelecudizabilităţiauposibilitateadea-şialegeloculdereşedinţă,undeşicucinesătrăiască,încondiţiideegalitatecuceilalţi,şinusuntobligatesătrăiascăîntr-unanumemediudeviaţă;

  b)persoanelecudizabilităţiauacceslaogamădeserviciiladomiciliu,rezidenţialeşialteserviciicomunitaredesuport, inclusiv la asistenţă personală necesară vieţii şi integrării în comunitate, precum şi pentru prevenireaizolăriisausegregăriidecomunitate;

  c)serviciileşifacilităţilecomunitarepentrupopulaţieîngeneralsuntdisponibileînaceeaşimăsurăpersoanelorcudizabilităţişirăspundnevoiloracestora.

  În Centrul de la Călinești există un spațiu de vizită amenajat în interiorul centrului și unii beneficiari sunt vizitați defamilie/rude. Beneficiarii ies foarte rar din centru, uneori merg la cumpărături însoțiți de personalul centrului. Nu ies încomunitatepentruactivitățiculturale/sportivedarpotjucafotbalîncurteacentrului.

  Unii beneficiari au telefon mobil. Din declarații, cei care nu au telefon pot veni să sune de la biroul asistenților sociali.Corespondențăscrisănuexistășinicicomunicareprininternet.

  În ceea ce privește serviciile suport – psihologice/ sociale în comunitate, acestea nu există. Centrul este amplasat într-olocalitaterurală(comună)destuldemică.ExistăînschimbastfeldeserviciilaPloiești,aproximativ15kmdistanță.

  Deasemenea,întimpulviziteinoastrenuamvăzutnicioactivitatedesfășuratăcubeneficiarii.Întimpuldiminețiiuniierauîncamere,celmaiprobabilsedați(dormeauîntre10.00și12.00)șialțiiîncurte.Dindeclarațiilepersonalului facuneoridimineața înviorare, laactivitățiledegrupaudiscuțiipe teme libere, îngrijescparcul(deșinuesteniciunparc,doarogradinamare,uncopacșicâtevabănci),”îiscoatemlastradă”șimaimerguneoriînsoțițilamagazin.Beneficiarii, laniveldeclarativpăreaumulțumițidecentru,activități, însă înmodcertnuse întâmplămainimic.Unuldintrebeneficiari însă,M.N., care se află de 8 ani în centru pentru tulburări de comportament pe fondul consumului de băuturialcoolicene-adeclaratcăeramaibinelacentruldinNedelea,fiindcăacoloputeauieșidincentrucubiletdevoie.Aici,dacăvorsăcumperecevadelamagazintrebuiesăroageo infirmierăsăseducăsă lecumpere.Eranemulțumitcănupotpărăsideloccentrul,decâtînsoțiți.Deasemenea,s-amaiplânsdefaptulcănusuntscoșiîncomunitate,aufostcuunanșicevaînurmălaSinaia,dardeatuncin-aumaiplecatniciunde.

  Dinspuselepersonaluluilamarilesărbătorimerglabiserică,iarînexcursiigrupulesteformatdinmaxim10-20beneficiari,înspecialceitineri(ultimadatăaufostlaSinaia,în2015).

  Dindeclarațiilebeneficiarilor șialepersonalului,aceștiamerguneori labiserică.Pebazaexperiențeinoastreconsiderămcăacest lucruse întâmplăfoarterar.Dinchestionareledeevaluareaasatisfacțieibeneficiarilor,puseladispozițiedeasistentulsocialreiesecăaceștiaîșidorescsăaibăocamerăpentrudans,sămeargăacasa,labiserică.

 • www.crj.ro

  22

  BeneficiarulB.C.

  Acestaseaflăinternatîncentrude16ani,dindatade20.09.2000.Diagnosticulprezent,potrivitgrileidereevaluaredindatade 07.02.2016 este de tulburare severă de personalitate polimorfă predominant instabilă, decompensări depresiv-comportamentaleseverecuabuzurietilice.Acestaareunfiu,B.D.F,învârstăde6ani,împreunăcuoaltăbeneficiară,careînprezentseaflăinternatăîncentruldinUrlați.Dinfișadereevaluarepeanul2016,rezultăcăbeneficiarulestecooperant,autonom,știesă-șigestionezeveniturile, îșifacesingurcumpărăturile,foloseștesingurmijloaceledetransportîncomun,pleacădesdincentrusă-șivizitezecopilul.Copilulseaflăîngrijasoacrei,beneficiarulne-adeclaratcăacestaestebineîngrijitșiînsiguranță.Arvreaînsăsăplecedincentrucasăaibăgrijădeel,darnumaiîmpreunăcumamacopilului.Beneficiarularvreasăpleceacasă,numaicăîiesteteamăcănuareveniturișiîivafifoartegreusă-șiîntreținăcopilul.Nuareundesăstea,spuneacătatălluiaplecatînSuedia,poatemergesălocuiascăîmpreunăcusoacra,darnupăreaconvinscă-șidoreșteastașioricum,vreasăfieșimamacopiluluicuel.Dindiscuțiilecupersonalulșicubeneficiarul,rezultăcăacestaarfiaptsălocuiascăîncomunitateșisă-șicreascăcopilul.Dinceamobservatșine-adeclaratșiB.C,îiesteteamăcănusepoateintegradupăatâtatimppetrecutîncentru,iarfaptulcănuareolocuințășiunvenitreprezintăuninconvenientmajor.Înceeacepriveșteasistareapentrulocuință/suportpentruviațaîncomunitatebeneficiarulafostîntrebatdacadoreștesăștiecaresuntposibilitățilepentrua-șigăsiolocuițăîncomunitate.Acestaaspuscădoreștesăplecedincentrudoardacăpleacășisoțialui.Beneficiarulafostinformatcăpoatesolicitadirecțieiunsprijinfinanciarpentruplataînparteachirieidacădoreștesăîșireiaviațaîncomunitatealăturidefamilie.

  G. PERSONALULINSTITUŢIEISituațiastatisticăapersonaluluiconformorganigrameișistatuluidefuncțiiesteanexălaraport.Încadrulcentruluilucrează162persoane,2pozițiideconducere,directorșicontabilșefși160pozițiideexecuție.Personaluldespecialitate,îngrijireșirecuperarecumapareîndocumentelecentruluiesteformatdin3psihologi(programde8 ore pe zi – 07.00-15.00), 8 asistenți sociali, 1 instructor ergoterapie, 1masor. Unul dintre psihologi este în concediu decreșterealcopilului.Potrivit fișei postului, psihologul are în sarcină săderulezeprograme specialede recuperarepentru fiecare caz în parte, săpropună programe de ergoterapie și să realizeze un echilibru stabil între subiect și familie, oferind servicii de consilierebeneficiarului și familiei sale. Din discuțiile purtate în cele două zile de vizită, rolul psihologului se limitează la discuții cubeneficiarii și completarea fișelor de evaluare/monitorizare. Potrivit medicului psihiatru, psihologul asigură în partepsihoterapia. Psihologul ne-a spus ca nu are practică în psihoterapie și are cu beneficiarii discuții prin care încearcă să îiliniștească,săleexpliceanumitesituațiietc.Asistentul social participă și el, potrivit fișei de post, la întocmirea planului de recuperare individualizat, organizează șicoordoneazăactivitățicarevizeazăintegrarea/reintegrareasocială–învedereapregătiriipentruoviațăindependentă.Față de celelalte atribuții partea de integrare/reintegrare, recuperare și reabilitare este neacoperită la nivelul centrului dinCălinești.Personalulmedicalcareasigurăpermanența încentru,prin turede12/24 (07.00-19.00și19.00–07.00)este formatdin19asistențimedicaliși73infirmieri.Unmedicdefamilieșiunmedicpsihiatrusuntcontractațidecentrupentruunprogramde4ore/zi.Înceeacepriveșteactulmedicalapreciemcănumărulangajațiloracoperănevoilebeneficiarilor.Asistențiimedicalișiinfirmiereleasigurășisupraveghereașiasistențaîntimpulnopții.

 • www.crj.ro

  23

  RestulpersonaluluiintrăîncategoriaTesașiadministrative.Înceeacepriveșteinstruireapersonaluluicentrului,potrivitadreseinr.2259din22.08.2016s-aurealizaturmătoarelecursuri:

  - Cursnoțiunifundamentaledeigienă–117participanți- Tehnicideprogramareneuro-lingvisticăinasistențasocială–5participanți- Tehnicidearhivare–2participanți

  Dindiscuțiilecuangajații, lacursuldetehnicideprogramareneuro-lingvistică înasistențasocială,organizatdepreședintelecolegiului de asistență socială Prahova,DanAlexe, au participat 5 asistenți sociali. Cursul a avut în vedere comunicarea cubeneficiarii.

  Desprecursul”Noțiunifundamentaledeigienă”angajatelecucareamstatdevorbănuîșiaminteauceaustudiat/învățatdar,auprecizatcădiscuțiidespreigienăauloctottimpul.

  În perioada imediat următoare (septembrie 2016) sunt planificate alte 2 cursuri: Evaluarea clinică cu ajutorul tehnicilorproiectivededesenșitestulBender-Gestalt(2persoane)șiExpertachizițiipublice(3persoane)

  Din situația prezentată (în scris) de reprezentanții centrului reiese că celor 5 responsabili de caz nominalizați, le revin 27,respectiv28beneficiari,ceeaceesteoîncalcareaOrdinului67/2015.

  Responsabilidecazsuntasistentelesocialecare lucrează încentru, respectiv IoneliaCioblea,LilianaMitrescu,ȘtefaniaEne,CorinaStoica,ȘtefaniaTudose.

  Dinpunctulnostrudevedereomaimareimplicareșipoatepregătireprofesionalăapersonaluluiarfiutilă.Altfel,schemadepersonal,inclusivceldespecialitate,considerămcăacoperănevoilebeneficiarilor.Ceestenecesaresteinvestițieîncalitateaintervenției,periodicitateaeișiinstrumenteaplicatecorespunzătorastfelîncâtsărăspundănevoilorbeneficiarilor.

  H. DECESE

  Înceeacepriveșteproceduraîncazdedecesaceastanuestecunoscutădepersonal.Existăunregistrudedecese.Înanul2016audecedat2persoane,iarînanul2015,4persoane.

  În niciunul din cazuri nu a fost notificată poliția și nici nu s-a efectuat expertiza medico-legală. Personalul centrului ne-adeclaratcănuștiacăaceastaesteprocedurașicăauobligațiadearaportaoricedecesavândînvederecăcentrulreprezintăoinstituțieprivativădelibertate.

  Nuexistăoprocedurădesolicitareaambulanțeiși/sauamediculuide familie înoricesituație încaredecesuleste iminent.Asistentelemedicale,prezente24din24deoreîncentrusuntcelecareconstatădecesulși/sauacordăunminimajutor.

  Mediculdefamiliealcentruluielibereazăcertificatulconstatator.Ulterior,înurmătoarele24deore,seobținecertificatuldedecesdelaprimărieși,decelemaimulteori,beneficiarulesteînmormântatchiarlaozidupădeces.Familianuesteinformatăcuceleritate.Alțibeneficiarinuparticipălaînmormântare.Fondurilepentruînmormântareasuntalocatedecentru.

  Toatecertificateledeconstatareadecesuluisuntîntocmiteșisemnatedemediculcentrului,NuțăAurelia.Nicidindocumente,nici din declarații nu reiese cămedicul de familie ar fi văzut toți beneficiarii care au decedat înmomentul decesului sauimediatdupă.

  Deceseledinanul2016În cursul anului2016audecedat în centrudouă femei, ladatade11.06.2016 și ladatade10.08.2016, avândvârstade72(A.M.),respectiv61deani(G.C).Unadintreele(A.M.)sufereadeschizofrenie,diabetșihipertensiune.Ladosarnuexistăcertificatconstatatoraldecesului,cidoarcertificatuldedeces.Dindiscuțiilecupersonalulamaflatcăcertificatulconstatatoraldecesuluiesteîntocmitdemedicul

 • www.crj.ro

  24

  defamiliealcentrului,NuțăAurelia.Înacestcazs-asolicitatambulanța,însăpacientaeraintratăînstopcardio-respirator,s-auaplicatmanevrederesuscitare40deminute,apois-aconstatatdecesul.Certificatul constatator a fost eliberat demedicul de familie al centrului, nu a fost anunțată poliția și nu a fost efectuatăexaminareamedico-legală.Încelde-aldoileacaz,beneficiaraG.C.sufereadeschizofrenieparanoidășiafostdepistatăcuneoplasmlasân în2014.EraînscrisăladrDianaNegoiescu,mediconcologSpitalJudețeanPloiești.Dindocumentelemedicalereiesecăbeneficiaraaprimit îngrijire înSpitalul JudețanPloiești.Eaa fostdepistatăcutumoaremalignăstânga(01.04.2014) înurmaunuiconsuloncologicșiaprimitrecomandareademamografiebilateralășipuncție.Sefac investigații lunar–ecografie abdominală,manografie și biopsie (aprilie 2014).Rezultatele sunt: leziuni sugestivepentrumalignitate la nivelul sânului stâng, țesut conjunctiv și adipos cu infiltrații tematice. În 22.09.2014 este internată pentruoperațieși începândcu lunadecembrie2014 începechimioterapia. În2015continuaseria investigațiilor–analize,ecografieabdominală(mai,iunie,septembrie,noiembrie)șionouătestarehispatologicăîn20.05.2014alcăruirezultatestemetastazecarcinomatoase.Înnoiembrieareonouătrimiterepentruecografiecarenus-amairealizat.În2016dindosarulmedicalreiesecănuamaifostlacontrolsauinternată.Aprimitdoarrețetășiis-auadministratcitostaticeși fier pe lângă tratamentul inițial: faslodex, bondronat, ferrogradumet, tramadol, anastrozol. În luna iunie s-a sprijinit debalustradăîntimpcecoborascărileînsoțită,și-aruptumărul,afostinternatălaspitaluljudețeanși,ulterior,afostlacontrollaortopedie.În9șirespectiv10august2016stareageneralăafostprofundalterată/comatoasă,refluxuldeglutițieabolit,venecolabate.Nuafostchematăsalvareasaumedicul.S-aîncercatdoar,operațienereușită,administrareauneiperfuziideglucozăînambelezile.În zilele premergătoare decesului nu s-au solicitat servicii medicale din afara centrului, nu reiese că ar fi primit îngrijirimedicale,inclusivmedicațiepentruterapiadureriipotrivitstandardelorminime.Familia/rudelenuaufostinformateîn24deore,potrivitstandardului3.Certificatulconstatatoraldecesuluiafostșiînacestcazeliberattotdemedicaldefamiliealcentrului,NuțăAurelia.Nuexistăcertificatmedico-legalșinus-afăcutoexpertizămedicolegală,deșisituațiaoimpunea.Nuexistăocopieacertificatuluiconstatatoraldecesuluiladosar.Înmormântareas-arealizat,dindeclarațiilereprezentanțilorcentrului,adouazi.Înceledouăcazuridedecesînregistrateîn2016precumși,dindeclarațiilepersonalului,întoatecelelaltecazuri,nuaexistatexaminareacadavruluidecătremedic.Nus-auinformat,înaintedeînhumare,organeledepoliție.Deceseînregistrateînanul2015Pe parcursul anului 2015, au decedat în centru 4 beneficiari, toți barbați, la data de 15.01.2015, 19.03.2015, 05.05.2015 și30.07.2015.1.Beneficiaruldecedatladatade15.01.2015.

  Primulbeneficiardecedatavea21deaniladatadecesului.ProveneadinComplexuldeServiciiComunitare“Sf.Andrei”Ploieștișieradiagnosticatcusindromplurimalformativ,epilepsiesimptomaticăcucrizeraresubtratament,întârzierepsihicăseveră,afaziededezvoltaretipexpresiv.

  3ExtrasdinStandarde:MODULUL IIIACTIVITĂŢI/SERVICII, STANDARD6ASISTENŢA ÎNCAZDEDECES,S6.1Centrulelaboreazăşiaplicăoprocedurăproprieprivindasistenţaînstareterminalăsauîncazdedecescareareînvedereurmătoareleaspecte:-centrulrealizeazăsupraveghereapermanentăabeneficiaruluiaflat în stare terminală, asigură servicii medicale şi tratament corespunzător, inclusiv medicaţie pentru terapia durerii; S6.2Centrul are obligaţia de ainforma,înscris,prinpoştăelectronicăsautelefonic,rudelebeneficiaruluiîntermende24deoredeladecesulacestuia.

 • www.crj.ro

  25

  Potrivitdosaruluimedical, în seara zileide15.01.2015, în timpul tratamentuluimedicamentosaprezentato criză comițialămajoră și a primit o fiolă deDiazepam și una de Fenobarbital, însă după 10minute a intrat în stop cardio-respirator, s-auefectuatmanevrederesuscitare,darfărărezultat,iarlaora21,15afostdeclaratdecesul.Nuafostsolicitatăambulanțaînmomentulîncareasurvenitcriza,personaluldincentrui-aadministratcele2fiole,iarla10minutebeneficiarula intrat înstopcardio-respirator.Fiindcăcrizaasurvenitseara, laacelmomentîncentrunueraprezentniciunmedic,cidoarasistențiimedicali.Dinspuselepersonalului, înmomentulîncareauosituațiecarenecesitătratament,iau legătura telefonic cumedicul de familie sau cumedicul psihiatru, după caz, care le indicămedicamentelepe care să leadministreze,fărăînsăaconsultabolnavul.Ulterior,mediculnoteazăîndosarulmedicalcetratamentafostadministrat.Decesulafostconstatatdeabiaadouazidecătremediculdefamilie,careaeliberatșicertificatulconstatator.Acestaseaflaladosarulbeneficiarului,iarpotrivitcelornotatedemediculdefamilie,cauzadirectă/imediatăadecesuluiarfifostcoma,iarcauzeleantecedentecareauduslacomăsunt“crizedeGrandmall,epilepsieșisindromplurimalformativ”.Dupăcumsepoateobserva din aceste notări alemedicului de familie, niciuna dintre cauzele enumerate nu ar fi putut duce înmod direct ladecesulbeneficiarului,comafiindunefect,nicidecumocauză.Înplus,toatecelelaltecauzeenumeratereprezintădiagnosticulbeneficiarului,careexistaudeanidezileșicareeleînselenuarfipututduceladeces,înlipsaaltorfactori.Fărăasenotificaorganelejudiciareșifărăaexistaoexpertizămedico-legală,cauzamorțiiesteincertă,cuatâtmaimultcucâtnu se știe ce anume a declanșat criza inițială, dacă solicitarea ambulanței ar fi putut schimba soarta beneficiarului, în cemăsurăcele2 fiole,deDiazepamșiFenobarbital,administrateconcomitent,auavut rezultatulurmărit saudimpotrivă,datfiindfaptulcăbeneficiarulaintratînstopcardio-respiratorla10minutedupăadministrareaacestora.Tratamentulpecareîlurmabeneficiarul,astfelcumaparenotatînfișamedicală,pentruperioada01.01.2015–15.01.2015eraurmătorul:Carbamazepină200mgcpXXX1-0-1,Orifril300mgcpXXX1-0-1,Diazepam10mgcpXV0-0-1,PiracetamcpXXX1-1-0.Din punct de vedere medical, fără a investigație amănunțită a cazului și fără o consultare în prealabil a persoanei, nu serecomandăDiazepamșiFenobarbitalînstaredecomă.Deasemenea,avândînvederevârstașidiagnosticulputemapreciacădecesulnuaveacumsăsurvinăîntr-untimpașascurtșisăfiecauzatdeboală.Oipotezăarputeaficealegatădetratamentuladministratanteriorcaresăfiprodus,utilizatîndozemari,insuficiențăhepatică,renalăsaupancreaticăacută.2.Beneficiaruldecedatladatade19.03.2015.Acestaavea27deani,proveneatotdinComplexuldeServiciiComunitare“Sf.Andrei”Ploieștișiafostadusîncentruîndatade12.12.2006,dupăceaîmplinit18ani.Diagnosticulluieradeîntârzierepsihicăseverăcunoteautiste,afaziededezvoltaretipexpresiv,epilepsie,tulburăridecomportament.Îndatade17.03.2015aparenotatînfișamedicalăcăbeneficiarulareapetitdiminuatșianemieșiis-auprescrismultivitamine30detablete,câteunapezi.Tratamentulluinuesteschimbatînniciunfel,primeșteaceleașimedicamenteîntoatăaceastăperioadă. Astfel, cum apare notat în fișa medicală, pentru perioada 01.03.2015-15.03.2015, tratamentul administrat esteurmătorul:SilimarinăcpXLV1-1-1,EsentialecpXXX1-0-1,DepakinecpXXX1-0-1,DiazepamcaXXX1-0-1,CarbamazepinăcpXXX1-0-1,LevomepromazincaXXX1-0-1.Dinziuade17.03.2015,cândbeneficiarulaprezentatapetitdiminuatșianemieșipânăcândadecedat,douăzilemaitârziu,nus-au făcut niciun fel de investigații medicale, nu a fost dus la spital, nu a fost solicitată ambulanța și nu a primit un alttratament înafaraceluiobișnuit,plusmultivitamineleprescrise îndatade17.03.Sepoatepresupunecuușurințăcăstareabeneficiarului s-a alterat considerabil în cele două zile, culminând cu decesul, cu toate acestea niciunul dintre angajațiicentruluinuauconsideratoportunănecesitateaintervențieimedicaledeurgență.Îndatade19.03.2015,ora05,30,estenotatdecesulbeneficiarului,cauzadecesului,astfelcumestemenționatădemediculdefamiliealcentruluiarfifost“insuficiențăhepatică,hepatităcronicășiretardmental”(!).

 • www.crj.ro

  26

  Însă, diagnosticul de insuficiență hepatică se stabiliește doar după expertizamedico-legală, iar la diagnosticul de bază ar fitrebuitsăaparăhepatitacronică.Avândînvederevârstapacientului,undecescauzatdeinsuficiențăhepaticănuesteunlucruobișnuitiarmultivitamineleadministratenuputeauinfluențastareaacestuia.Certificatulconstatatoraldecesulnuseaflăladosar,acestaafostemistotdemediculdefamiliealcentrului,dinnounuafostanunțatăpolițiașinus-afăcutexpertizamedico-legală.3.Beneficiaruldecedatladatade05.05.2015.Beneficiarul, în vârstă de 18 ani, provenea din Complexul de Servicii Comunitare “Sf. Andrei” Ploiești și a fost internat laCRRNPAHCălineștipebazaDispozițieiComisieideEvaluareaPersoanelorAdultecuHandicapPrahovadindatade14.07.2014.Acestaeradiagnosticatcuretardmentalsever,trăsăturidizamornicedepersonalitate,epilepsiegeneralizată.Îndatade21.04.2015acestaafugitdincentrușiafostgăsitpedatade05.05.2015decedat,înalbiarâuluiPrahova.DinraportuldeactivitateîntocmitdeasistentulmedicalCîrsteaMihaela,înnoapteade26/27.04.2015rezultăcăînjurulorei21.00s-aconstatatcăbeneficiarulnuseaflăînunitate,afostcăutatpânălaora03.00,darfărărezultat.Semaimenționeazăînraportcăacestaaservitmasadesearăîncentru,apoiaplecatlapavilionulA,deundenus-amai întors.Afostanunțatăconducerea.Unaltraportdespreincidentafostîntocmitînziuade27.04.2015decătreasistentasocialăTudoseȘtefania,dincarerezultăcăafostanunțatăPolițiaLocală,careaînsoțitpersonalulîncăutareabeneficiarului.Adresă oficială către Poliția Florești a fost înaintată abia în data de 29.04.2015, prin care s-a adus la cunoștința polițieidisparițiabeneficiaruluidincentrușis-asolicitatajutorulpentrugăsirealui.DinraportulîntocmitdeasistentulsocialMoraruClaudiaîndatade26.05.2015rezultăînsăcăPolițiaLocalăafostanunțatăînaceanoapteșii-aajutatsă-lcautepebeneficar,adouaziafostanunțatăfamiliașiPolițiaFlorești,dardoarverbal,iaratreiaziafosttrimisăadresascrisăcătrePolițiaFlorești.În data de 05.05.2015 a fost descoperit cadavrul beneficiarului pemalul râului Prahova, în satulNedelea, comunaAriceștiiRathivani.În urma raportului medico