25
planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii Numărul proiectelor de acte normative elaborate 123 Soldul mijloacelor financiare neutilizate în sumă de 5 520,5 mii lei s-a format în legătură cu neprezentarea facturilor spre achitare de către prestatori de servicii (pentru luna decembrie), din cauza semnării în luna decembrie a contractului privind serviciile de expertiză în legătură cu litigiile arbitrale (suma preconizată - 150 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană. Numărul proiectelor de acte normative avizate 1756 Rata de migraţie a personalului din sistem 56% Pe parcursul anului 2017 au încetat raporturile de serviciu/muncă în cadrul Ministerului Justiției 58 de angajați, dintre care: 3 în legătură cu reîncadrarea în funcție a titularului, 5 în legătură cu revocarea din funcție a ministrului și 6 în legătură cu reducerea unităților de personal. Alți angajații au demisionat din cauza nivelului redus de salarizare. Numărul de cursuri organizate Pe parcursul anului 2017 au fost organizate 8 activități de instruire în cadrul cărora au fost instruiți 87 de angajați Numărul de persoane instruite Au fost instruiți 134 de angajați, dintre care 87 în cadrul instruirii interne și 47 în cadrul instruirilor externe Numărul de acte normative elaborate 3 Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul justiția pe anul 2017 Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în anul 2017 (mii.lei) Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017 Obiective de politică pe termen mediu Realizarea politicii de stat în sfera justiţiei Subprogramul 01. Elaborare a politicii şi management în domeniul justiţiei administrat de aparatul central al Ministerului Justiției Organizarea cursurilor de instruire conform planului de dezvoltare profesională aprobat (art. 37 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Programul de instruire a funcționarilor publici pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 970 din 11.08.2016 Asigurarea activității Direcţiei de justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut Cursurile de instuire au fost organizate conform planului de dezvoltare profesională. A fost asigurată actiuvitatea Dircției UTA Găgăuzia. Au fost elaborate acte normative ce țin de activitatea direcției dintre care: Legea pentru modificarea și 80% din funcționarii publici ai aparatului central din cadrul Ministerului Justiíei instruiți anual -Fluctuația de personal din cadrul Ministerului Justiției redusă la 20% pînă în 2017 -Asigurarea elaborării proiectelor actelor normative în chestiunile ce ţin de competenţa UTA a Găgăuziei (Gagauz-Yeri) -Reducerea numărului cererilor adresate Curţii Europene a Drepturilor Omului împotriva Republicii Moldova, în special al celor inadmisibile -Asigurarea examinării și executării cererilor de asistenţă juridică internaţională -Asigurarea respectării implementării Legii nr. 229, din 10.12.2015 privind acceptarea de către Republica Moldova a Statutului Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat - Asigurarea cooperării internaționale în combaterea criminalității transfrontaliere 50 675,1 45 154,6 67,2 65,8 1 112,7 1 067,8 Pe parcursul anului au fost elaborate proiecte în conformitate cu Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pe anul 2017, precum și realizată avizarea actelor normative în proporție de 100%. A fost asigurată elaborarea/ avizarea documentelor de politici.

Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Numărul proiectelor

de acte normative

elaborate

123 Soldul mijloacelor financiare

neutilizate în sumă de 5 520,5 mii

lei s-a format în legătură cu

neprezentarea facturilor spre

achitare de către prestatori de

servicii (pentru luna decembrie), din

cauza semnării în luna decembrie a

contractului privind serviciile de

expertiză în legătură cu litigiile

arbitrale (suma preconizată - 150

000 euro), precum şi datorită

aprecierii leului moldovenesc faţă de

moneda europeană.

Numărul proiectelor

de acte normative

avizate

1756

Rata de migraţie a

personalului din

sistem

56% Pe parcursul anului 2017 au încetat

raporturile de serviciu/muncă în

cadrul Ministerului Justiției 58 de

angajați, dintre care: 3 în legătură cu

reîncadrarea în funcție a titularului,

5 în legătură cu revocarea din

funcție a ministrului și 6 în legătură

cu reducerea unităților de personal.

Alți angajații au demisionat din

cauza nivelului redus de salarizare.

Numărul de cursuri

organizate

Pe parcursul anului 2017 au fost

organizate 8 activități de instruire

în cadrul cărora au fost instruiți

87 de angajați

Numărul de persoane

instruite

Au fost instruiți 134 de angajați,

dintre care 87 în cadrul instruirii

interne și 47 în cadrul instruirilor

externe

Numărul de acte

normative elaborate

3

Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul justiția pe anul 2017

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Realizarea politicii de stat în

sfera justiţiei

Subprogramul 01. Elaborare a politicii şi management în domeniul justiţiei administrat de aparatul central al Ministerului Justiției

Organizarea cursurilor de

instruire conform planului

de dezvoltare profesională

aprobat (art. 37 din Legea

nr. 158-XVI din 4 iulie

2008 cu privire la funcția

publică și statutul

funcționarului public,

Programul de instruire a

funcționarilor publici pentru

anii 2016-2020, aprobat

prin Hotărîrea Guvernului

nr. 970 din 11.08.2016

Asigurarea activității

Direcţiei de justiţie a

unităţii teritoriale autonome

cu statut

special a Găgăuziei (Gagauz-

Yeri)

Cursurile de instuire au fost organizate

conform planului de dezvoltare

profesională.

A fost asigurată actiuvitatea Dircției UTA

Găgăuzia. Au fost elaborate acte

normative ce țin de activitatea direcției

dintre care: Legea pentru modificarea și

completarea Legii nr. 41 от 22.07.2014

г. «Cu privirea la asigurării sociale și

beneficiile forțelor de securitate

veteranilor Republicii Găgăuze perioada

1990-1995. " Legea pentru modificarea și

completarea Legii nr.43-XX/II din 17.07.

2001 г. «Cu privire la asociaţiile obşteşti

UTA Găgăuzia». Au fost

avizate/expertizate toate proiectele

parvenite în adresa Dircției.

A fost asigurată participarea în grupurile

de lucru create de Comitetul Executiv ale

UTA Găgăuzia în scopul elaborării

Planului anticorupție pentru perioada

2018-2020.

80% din funcționarii publici ai

aparatului central din cadrul

Ministerului Justiíei instruiți

anual

-Fluctuația de personal din

cadrul Ministerului Justiției

redusă la 20% pînă în 2017

-Asigurarea elaborării

proiectelor actelor normative în

chestiunile ce ţin de

competenţa UTA a Găgăuziei

(Gagauz-Yeri)

-Reducerea numărului cererilor

adresate Curţii Europene a

Drepturilor

Omului împotriva Republicii

Moldova, în special al celor

inadmisibile

-Asigurarea examinării și

executării cererilor de asistenţă

juridică internaţională

-Asigurarea respectării

implementării Legii nr. 229,

din 10.12.2015 privind

acceptarea de către Republica

Moldova a Statutului

Conferinţei de la Haga de

Drept Internaţional Privat -

Asigurarea cooperării

internaționale în combaterea

criminalității transfrontaliere

50 675,1 45 154,6

67,2 65,8

1 112,7 1 067,8

Pe parcursul anului au fost elaborate

proiecte în conformitate cu Planul de

acțiuni al Ministerului Justiției pe

anul 2017, precum și realizată avizarea

actelor normative în proporție de 100%.

A fost asigurată elaborarea/ avizarea

documentelor de politici.

Page 2: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Numărul de acte

normative avizate

64

Traducerea cererilor de

asistență juridică în materie

de extrădare,transfer al

persoanelor condamnate și

recunoaștere a sentințelor

străine pe teritoriul

Republicii Moldova și

viceversa

Pe parcursul anului 2017, au fost traduse

in jur de 300 dosare/cereri, care au inclus

diverse acte judecatoresti si de procedura.

In acest sens, traducereile au fost

efectuate pe marginea cauzelor de

extradare, de transfer a persoanelor

condamnate, de recunoastere a

asentintelor straine pe teritoriul

Republicii Moldova si de preluare a

cauzelor penale in faza judiciara.

Luind in considerare ca Republica

Moldova este parte la foarte multe

instrumente internationale sub egida

Consiliului Europei, traducerea

dosarelor/cererilor a avut loc din/in limba

romana in/din limba engleza, franceza,

italiana, turca, germana, spaniola,

portugheza, rusa.

390,1 344,7 Numărul de

documente traduse

300

Delegaarea juriştilor

secunzi, pentru participare

la lucrările Grefei Curţii

Europene a Drepturilor

Omului

A fost desfășurat concursul pentru

delegarea candidaților propuși pentru

ocuparea funcțiilor de juriști la Grefa

Curții Europene a Drepturilor Omului

(CtECO), în rezultatul căruia au fost

propuși 8 candidați.

999,0 947,2 Contract -

memorandum încheiat

În legătură cu extinderea

concursului, memorandumul a fost

încheiat în februarie 2018.

Mijloacele financiare a fost utilizate

în scopul întreţinerii juriştilor

secunzi, contractaţi în baza

memorandumului precedent.

Achitarea cotizației de

membru al Republicii

Moldova la Statutul

Conferinței de la Haga de

Drept Internațional Privat

(HCCH)

178,9 164,4 Cotizație achitată Cotizație achitată Devieri în sumă de 14,5 mii lei se

explică prin aprecierea monedei

naţionale faţă de moneda europeană

Delegarea funcționarului

Ministerului Justiției la

Organizația Internațională a

Poliției Criminale

771,8 683,7 Cheltuieli achitate

conform Hotărîrii

Guvernului nr. 1108

din 05.10.2016

Cheltuieli achitate conform

Hotărîrii Guvernului nr.1108 din

05.10.2017

Devieri în sumă de 88,1 mii lei se

explică prin aprecierea monedei

naţionale faţă de moneda europeană

Asigurarea activității

Direcţiei de justiţie a

unităţii teritoriale autonome

cu statut

special a Găgăuziei (Gagauz-

Yeri)

A fost asigurată actiuvitatea Dircției UTA

Găgăuzia. Au fost elaborate acte

normative ce țin de activitatea direcției

dintre care: Legea pentru modificarea și

completarea Legii nr. 41 от 22.07.2014

г. «Cu privirea la asigurării sociale și

beneficiile forțelor de securitate

veteranilor Republicii Găgăuze perioada

1990-1995. " Legea pentru modificarea și

completarea Legii nr.43-XX/II din 17.07.

2001 г. «Cu privire la asociaţiile obşteşti

UTA Găgăuzia». Au fost

avizate/expertizate toate proiectele

parvenite în adresa Dircției.

A fost asigurată participarea în grupurile

de lucru create de Comitetul Executiv ale

UTA Găgăuzia în scopul elaborării

Planului anticorupție pentru perioada

2018-2020.

80% din funcționarii publici ai

aparatului central din cadrul

Ministerului Justiíei instruiți

anual

-Fluctuația de personal din

cadrul Ministerului Justiției

redusă la 20% pînă în 2017

-Asigurarea elaborării

proiectelor actelor normative în

chestiunile ce ţin de

competenţa UTA a Găgăuziei

(Gagauz-Yeri)

-Reducerea numărului cererilor

adresate Curţii Europene a

Drepturilor

Omului împotriva Republicii

Moldova, în special al celor

inadmisibile

-Asigurarea examinării și

executării cererilor de asistenţă

juridică internaţională

-Asigurarea respectării

implementării Legii nr. 229,

din 10.12.2015 privind

acceptarea de către Republica

Moldova a Statutului

Conferinţei de la Haga de

Drept Internaţional Privat -

Asigurarea cooperării

internaționale în combaterea

criminalității transfrontaliere

1 112,7 1 067,8

Page 3: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Asigurarea activității

poliției judecătorești

0,0 0,0 Numărul persoanelor

angajate

Condiții de muncă

adecvate asigurate

0 Mijloacele financiare destinate

poliției judecătorești în sumă de

3740,5 mii lei au fost redistribuite

către DIP pentru acoperirea

necesităților stringente ale acestuia.

Detaşarea domnului Gurin

la Misiunea Uniunii

Europene de instruire

militară şi consiliere pentru

forţele de apărare şi de

securitate din Mali

95,7 95,6 Cheltuieli achitate

conform acordului

încheiat cu Ministerul

Justiției la data de 4

octombrie 2016.

Cheltuieli achitate conform

acordului încheiat cu Ministerul

Justiției la data de 4 octombrie

2016.

54 290,5 48 523,8

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Proiect de renovare

întocmit

Documentația de deviz întocmită

și verificată de verificată de

verificatorul Vascan Grigore prin

aviz de vetrificare nr. 217-10-17,

la 26.10.2017.

686,8 mii lei au fost alocați prin

rectificarea bugetului de stat (Legea

cu privire la modificarea Legii

bugetului de stat nr. 230 din

10.11.2017

Act de recepție a

lucrărilor de

construcții

Procesul-verbal nr. 1 de recepție a

lucrărilor executate;

80% din funcționarii publici ai

aparatului central din cadrul

Ministerului Justiíei instruiți

anual

-Fluctuația de personal din

cadrul Ministerului Justiției

redusă la 20% pînă în 2017

-Asigurarea elaborării

proiectelor actelor normative în

chestiunile ce ţin de

competenţa UTA a Găgăuziei

(Gagauz-Yeri)

-Reducerea numărului cererilor

adresate Curţii Europene a

Drepturilor

Omului împotriva Republicii

Moldova, în special al celor

inadmisibile

-Asigurarea examinării și

executării cererilor de asistenţă

juridică internaţională

-Asigurarea respectării

implementării Legii nr. 229,

din 10.12.2015 privind

acceptarea de către Republica

Moldova a Statutului

Conferinţei de la Haga de

Drept Internaţional Privat -

Asigurarea cooperării

internaționale în combaterea

criminalității transfrontaliere

13 307,3 13 305,4Asigurarea activităţii CSM Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate

lucrări de reparație curentă a sediului.

Deasemenea, a fost desfășurată 1

procedură de achiziționare a bunurilor

prin Licitație Publică, în rezultatul căreia

a fost achiziționat un automobil, în baza

Contractului nr. 53 din 13.07.2017 și 2

proceduri de achiziție a mobilierului de

birou prin COP. - Referitor la alte acțiuni

importante, care se rezumă în activitatea

CSM sunt: - petrecerea a 2 Adunări

Generale a Judecătorilor (la 03.03 și

20.10.2017); desfășurarea ședințelor

CSM (an. 2017 - 37 ședințe), emise 856

de hotărâri; - petrecute 13 ședințe a

Colegiului de evaluare a performanțelor

judecătorilor pe an. 2017, fiind evaluați în

mod ordinar și extraordinar 133

judecători; - petrecute 24 ședințe a

Colegiului pentru selecția și cariera

judecătorilor, fiind supuși procedurii de

selecție 69 de judecători și 73 de

candidați la funcția de judecător; -

petrecute 11 ședințe Colegiului

disciplinar, emise 60 de hotărâri și

examinate 11 de contestații asupra

hotărârilor Completelor de admisibilitate; -

Inspecția judiciară a primit în audiență

191 de cetățeni a petrecut 6 controale în

diverse instanțe judecătorești, Pe

parcursul anului 2017 au fost examinate

325 petiții și 1687 sesizări. Analizând

comparativ rata procentuală a petițiilor și

sesizărilor parvenite în adresa CSM

pentru anii 2016-2017, se atestă o

diminuare a numărului sesizărilor care

sunt cu 453 mai puține pe când petițiile

parvenite în adresa CSM au fost în

creștere în anul 2017 cu 146 petiții.

Consolidarea rolului

Consiliului Superior al

Magistraturii ca organ al

autoadministrării judecătorești

prin promovarea

reglementărilor privind

competența, atribuțiile CSM și

a organelor din subordinea

acestuia (Colegiul de evaluare,

Colegiul de selecție, Colegiul

disciplinar, Inspecția judiciară).

Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017

Total subprogram 01:

Subprogramul 02. Organizarea a sistemului judecătoresc administrat de Consiliul Superior al Magistraturii

Scopul subprogramului: Asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de funcționare a sistemului judecătoresc

Obiective de politică pe

termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017

Page 4: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Act de recepție a

produselor de

mobilier

Act de predare-primire a comenzii

nr. 85 din 26 decmbrie 2017; Act

de predare-primire a comenzii nr.

56 din 06 septembrie 2017; Act

de predare-primire nr. 20806 din

28 iulie 2017.

% micșorării/majorării

petițiilor privind

activitatea instanțelor

în raport cu anii

precedenți

Rata sesizărilor/petiților parvenite

în 2017 în raport cu 2016 a scăzut

cu -15%

Pagina web dezvoltată Pagina web nu a fost dezvoltată Cu suportul Proiectului justițe

transparentă a fost inițiată procedura

de dezvoltare a paginii web a CSM,

care urmează să fie lansată în primul

trimestru al anului 2018

Publicații editate 0 Mijloacele finnanciare alocate

pentru realizarea acțiunii respective

nu au fost suficiente

Numărul de

broşuri/pliante

informative

elaborate

Numărul de

broşuri/pliante

informative

distribuite/ publicate

Numărul de hotărîri

adoptate

Au fost adoptate de Plenul CSM

856 hotărâri

13 307,3 13 305,4

60,0

Asigurarea activităţii CSM Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate

lucrări de reparație curentă a sediului.

Deasemenea, a fost desfășurată 1

procedură de achiziționare a bunurilor

prin Licitație Publică, în rezultatul căreia

a fost achiziționat un automobil, în baza

Contractului nr. 53 din 13.07.2017 și 2

proceduri de achiziție a mobilierului de

birou prin COP. - Referitor la alte acțiuni

importante, care se rezumă în activitatea

CSM sunt: - petrecerea a 2 Adunări

Generale a Judecătorilor (la 03.03 și

20.10.2017); desfășurarea ședințelor

CSM (an. 2017 - 37 ședințe), emise 856

de hotărâri; - petrecute 13 ședințe a

Colegiului de evaluare a performanțelor

judecătorilor pe an. 2017, fiind evaluați în

mod ordinar și extraordinar 133

judecători; - petrecute 24 ședințe a

Colegiului pentru selecția și cariera

judecătorilor, fiind supuși procedurii de

selecție 69 de judecători și 73 de

candidați la funcția de judecător; -

petrecute 11 ședințe Colegiului

disciplinar, emise 60 de hotărâri și

examinate 11 de contestații asupra

hotărârilor Completelor de admisibilitate; -

Inspecția judiciară a primit în audiență

191 de cetățeni a petrecut 6 controale în

diverse instanțe judecătorești, Pe

parcursul anului 2017 au fost examinate

325 petiții și 1687 sesizări. Analizând

comparativ rata procentuală a petițiilor și

sesizărilor parvenite în adresa CSM

pentru anii 2016-2017, se atestă o

diminuare a numărului sesizărilor care

sunt cu 453 mai puține pe când petițiile

parvenite în adresa CSM au fost în

creștere în anul 2017 cu 146 petiții.

Consolidarea rolului

Consiliului Superior al

Magistraturii ca organ al

autoadministrării judecătorești

prin promovarea

reglementărilor privind

competența, atribuțiile CSM și

a organelor din subordinea

acestuia (Colegiul de evaluare,

Colegiul de selecție, Colegiul

disciplinar, Inspecția judiciară).

Sporirea gradului de

transparență a activității

CSM și a organelor

subordonate prin

dezvoltarea capacităților

paginii oficiale web,

editarea publicațiilor

informaționale și alte acțiuni

de informare a societății.

Au fost adoptate 856 hotărâri ale Plenului

CSM; Au fost publicate pe pagina web a

CSM -7 rapoarte cu privire la activitarea

CSM și a organelor subordonate 37

ședințe a Plenului CSM transmise live.

60,0

1 spot realizat și publicat pe

pagina Facebook a CSM, care a

acumulat 1,5 mii vizualizări fiind

distribuit de 667 ori;

Spotul INTEGRITATE a fost

difuzat diverse surse mass-media:

Protv, Publika, Canal 2, Canal 3,

Prime, JurnalTV.

Page 5: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Numărul rapoartelor

publicate

Au fost publicate 7 de activitate a

CSM și organelor subordonate

13 367,3 13 365,4

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Numărul de cauze

penale/persoane

urmărite penal în

exercitare și conduse

Pe parcursul anului 2017

procurorii au exercitat și condus

urmărirea penală pe 57313 cauze

penale/ 25208 persoane.

Ponderea dosarelor

rămase în gestiune la

sfîrșitul perioadei

La finele anului restante au fost

13934 cauze penale

Proiecte de

construcţie/renovare a

sediilor procuraturii

Sedii renovate

/construite

Numărul de mantii

confecţionate

Nr. de procurori

asiguraţi cu ţinută

vestimentară

corespunzătoare

Numărul de birouri de

audienţă a

cetăţenilor/ghişeuri de

recepţionare a

adresărilor

amenajate/reparate în

toate

procuraturile

9 218,8 0,0

Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017

60,0

Consolidarea rolului

Consiliului Superior al

Magistraturii ca organ al

autoadministrării judecătorești

prin promovarea

reglementărilor privind

competența, atribuțiile CSM și

a organelor din subordinea

acestuia (Colegiul de evaluare,

Colegiul de selecție, Colegiul

disciplinar, Inspecția judiciară).

Sporirea gradului de

transparență a activității

CSM și a organelor

subordonate prin

dezvoltarea capacităților

paginii oficiale web,

editarea publicațiilor

informaționale și alte acțiuni

de informare a societății.

Au fost adoptate 856 hotărâri ale Plenului

CSM; Au fost publicate pe pagina web a

CSM -7 rapoarte cu privire la activitarea

CSM și a organelor subordonate 37

ședințe a Plenului CSM transmise live.

60,0

Total subprogram 02:

Subprogramul 06. Implementarea politicii penale a statului administrat de Procuratura Generală

Scopul subprogramului: Sporirea calităţii şi gradului de eficienţă al Procuraturii în eforturile de prevenire şi combatere eficientă a corupţiei şi protecţionismului.Consolidarea şi modernizarea Procuraturii în

procesul de prevenire şi combateare a infracţiunilor, înfăptuire a actului de justiţie, promovarea consecventă a imaginii Procuraturii în societate

Obiective de politică pe

termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017

Din motivul că Prin Hotărîrea

Guvernului nr. 982 din 15.10.2017

bunurile imobile amplasate în mun.

Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi

Sfînt, nr.73,au fost transmise în

gestiunea Procuraturii, pentru

amplasarea în acest sediu a

Procuraturii Generale, a procuraturii

mun. Chișinău, s-a renunțat la

obiectivul edificarea unui sediu nou.

Întru restructurarea paginii web a

Procuraturii în perioada de raport au fost

întreprinse următoarele lucrări :

- pagina web a Procuraturii a fost

completată cu subrubrici care se referă la

organele din subordinea Consiliului

Superior al Procurorilor (Colegiul de

selecție și carieră a procurorilor, Colegiul

de evaluare a performanțelor procurorilor,

Colegiul de disciplină și etică);

- a fost completată subrubrica informații

de contact prin care se depun petițiile.

Consolidarea capacităţilor

instituţionale ale

procuraturii în

comunicarea/interacţiunea

cu societatea

Asigurarea transparenţei

decizionale

6 050,0 0,0 Lucrările de restructurare a paginii

web au fost efectuate fără a fi

suportate careva cheltuieli

financiare.

În contextul schimbării sediului

Procuraturii Generale , a

procuraturii mun. Chișinău și a

Consiliului Superior al Procurorilor

s-a renunțat la obiectivul

amenajării/renovării sălii de protocol

și ghișeelor de recepționare a

adresărilor cetățenilor.

În decursul anului 2017 întru realizarea

acestui obiectiv au fost încheiate

contractele de procurarea serviciilor

respective :

- Contractul nr. 31/393 din 25.08.2017;

- Contractul nr.31/38 din 12.01.2017.

În anul 2017 întru asigurarea

implementării politicii penale a statului

procurorii au exercitat principalele sale

atribuții de conducere și exercitare a

urmăririi penale.

274 841,2 260 039,7

2 736,0 700,0 Pe parcursul anului 2017 au fost

confecționate 500 mantii.

Implementarea reformei

procuraturii în conformitate cu

termenele expres indicate în

Legea nr. 3 din 25.02.2016

-Perfecționarea tehnicilor de

investigare prin utilizare de

tehnici criminalistice avansate

şi instruirea continuă a

procurorilor

-Asigurarea procurorilor în

anul 2017 cu ţinută

vestimentară şi pînă în anul

2019 a condiţiilor adecvate de

muncă în toate procuraturile

-Consolidarea capacităţilor

instituţionale în domeniul

securităţii informaţionale

-Consolidarea capacităţilor

instituţionale ale Consiliului

Superior al Procurorilor

Asigurarea implementării

politicii penale a statului

(Legea cu privire la

Procuratură nr. 3 din

25.02.2016

Consolidarea capacităţilor

instituţionale ale organelor

procuraturii, inclusiv

examinarea oportunităţii

edificării unui sediu comun

pentru organele procuraturii

din municipiul Chişinău;

construcţia/renovarea

sediului Procuraturii

Generale şi a procuraturilor

din întreaga ţară (art. 99

alin. (1) din Legea nr. 3 din

25.02.2016)

Asigurarea procurorilor cu

ţinută vestimentară

(conform art. 16 şi 98 alin.

(1) din Legea nr. 3 din

25.02.2016)

Page 6: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Număr de săli de

şedinţă şi protocol

amenajate/renovate în

incinta

Procuraturii Generale

Web site al

Procuraturii

restructurat

Ajustarea capacităţilor

instituţionale în prevenirea

şi combaterea infracţiunilor

în domeniul informaticii şi

telecomunicaţiilor la

metodele avansate şi

progresele tehnice

înregistrate în domeniu

Întru realizarea obiectivului menționat,

fiind necesară asigurarea procurorilor cu

softuri licențiate, pe parcursul anului

2017 în vederea procurării programelor

Windows , Microsoft și antivirus au fost

încheiate contractele:

- Contractul nr.31/376 din 09.08.2017;

- Contractul 31/377 din 09.08.2017.

Ulterior au fost efectuate lucrării de

instalare a programelor procurate.

În aceiași perioadă a fost organizată

instruirea utilizatorilor cu regulile de

utilizare a programelor procurate și

instalate.

5 242,9 5 242,9 Softuri de analiză a

datelor procurate,

instalate, instruirea

persoanelor în

utilizarea lor, utilaj

pentru teleconferinţe

procurat, instalat

Au fost procurate 1100 pachete

programul Windows și Microsoft

Au fost procurate 1100 pachete

anti-virus.

Au fost instruiți 720 procurori și

250 de funcționari în utilizarea

programelor menționate supra.

Crearea platformelor de

comunicare (pagini web

oficiale) pentru Consiliul

Superior al Procurorilor,

procuraturile specializate

(Procuratura Anticorupţie şi

PCCOCS) şi Procuratura

Generală

416,0 0,0 Pagini web oficiale

create şi administrate

Referitor la Consiliul Superior al

Procurorilor necesitatea a decăzut

parțial în legătură cu modificările

operate în conținutul paginii web a

Procuraturii.

Sediu pentru Consiliul

Superior al

Procurorilor

identificat

Contract de achiziţii

încheiat

Contracte de achiziţii

încheiate

În total întru procurarea

serviciilor și bunurilor menționate

au fost încheiate 118 contracte de

achiziție.

33 000,0 0,0

În vederea asigurării tehnico-materiale,

bunei funcționări a Procuraturii și

amenajarea birourilor de lucru, inclusiv a

sediilor renovate și reparate, în perioada

anului 2017 au fost procurate: mobilier,

jaluzele, covoare traversa.

În acest sens au fost încheiate contractele

:

- Contractul nr.31/433 din 02.10.2017;

- Contractul nr.31/504 din 27.11.2017;

- Contractul 31/482 din 02.11.2017;

- Contractul 31/122 din 28.02.2017.

Întru restructurarea paginii web a

Procuraturii în perioada de raport au fost

întreprinse următoarele lucrări :

- pagina web a Procuraturii a fost

completată cu subrubrici care se referă la

organele din subordinea Consiliului

Superior al Procurorilor (Colegiul de

selecție și carieră a procurorilor, Colegiul

de evaluare a performanțelor procurorilor,

Colegiul de disciplină și etică);

- a fost completată subrubrica informații

de contact prin care se depun petițiile.

Consolidarea capacităţilor

instituţionale ale

procuraturii în

comunicarea/interacţiunea

cu societatea

Asigurarea transparenţei

decizionale

6 050,0 0,0 Lucrările de restructurare a paginii

web au fost efectuate fără a fi

suportate careva cheltuieli

financiare.

În contextul schimbării sediului

Procuraturii Generale , a

procuraturii mun. Chișinău și a

Consiliului Superior al Procurorilor

s-a renunțat la obiectivul

amenajării/renovării sălii de protocol

și ghișeelor de recepționare a

adresărilor cetățenilor.

Implementarea reformei

procuraturii în conformitate cu

termenele expres indicate în

Legea nr. 3 din 25.02.2016

-Perfecționarea tehnicilor de

investigare prin utilizare de

tehnici criminalistice avansate

şi instruirea continuă a

procurorilor

-Asigurarea procurorilor în

anul 2017 cu ţinută

vestimentară şi pînă în anul

2019 a condiţiilor adecvate de

muncă în toate procuraturile

-Consolidarea capacităţilor

instituţionale în domeniul

securităţii informaţionale

-Consolidarea capacităţilor

instituţionale ale Consiliului

Superior al Procurorilor

Identificarea şi

achiziţionarea

sediului Consiliului

Superior al Procurorilor

Asigurarea tehnico-

materială a procurorilor

Din motivul că Prin Hotărîrea

Guvernului nr. 982 din 15.10.2017

bunurile imobile amplasate în mun.

Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi

Sfînt, nr.73, au fost transmise în

gestiunea Procuraturii, pentru

amplasarea în acest sediu inclusiv a

Consiliului Superior al Procurorilor,

s-a renunțat la obiectivul procurării

unui sediu nou.

2 500,0 3 404,6

Page 7: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Numărul de unităţi de

mobilier achiziţionat

În perioada de raport au fost

procurate 1166 unități de

mobilier.

334 004,9 269 387,2

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Număr de beneficiari

de asistență juridică

primară şi calificată

garantată de stat

65 322 beneficiari. Acordarea

asistenței juridice primare

constituie 10849 cazuri.Asistența

juridică calificată constituie

54473 cazuri.

Număr de avocați

publici și avocați la

cerere care activează

în sistemul de

asistență juridică

garantată de stat.

481 avocați la cerere,

15 avocați publici.

Numărul de ședințe

ale CNAJGS

organizate și

desfășurate

6 ședințe organizate și desfășurate 2 ședințe mai mult

Numărul vizitelor de

monitorizare la OT ale

CNAJGS efectuate

16 vizite de monitorizare la Ot ale

CNAJGS

În vederea asigurării tehnico-materiale,

bunei funcționări a Procuraturii și

amenajarea birourilor de lucru, inclusiv a

sediilor renovate și reparate, în perioada

anului 2017 au fost procurate: mobilier,

jaluzele, covoare traversa.

În acest sens au fost încheiate contractele

:

- Contractul nr.31/433 din 02.10.2017;

- Contractul nr.31/504 din 27.11.2017;

- Contractul 31/482 din 02.11.2017;

- Contractul 31/122 din 28.02.2017.

Asistența juridică garantată de stat

include asistența juridică calificată și

asistența juridică primară. Asistența

juridică calificată include atît asistența

juridică ordinară (la cerere), cît și

asistența juridică de urgență. Prestatorii

AJGS (avocații la cerere, avocații publici

și parajuriștii) sunt incluși în Registrul

național al prestatorilor AJGS, care este

deținut de către CNAJGS, și este aprobat

prin Hotărirea Consiliului. Coordonatorul

Oficiului teritorial întocmeşte şi

actualizează lista avocaţilor publici şi lista

avocaţilor care acordă asistenţa juridică la

cerere în raza sa de activitate, pe care o

prezintă Consiliului Naţional pînă la data

de 15 iunie şi 15 decembrie a fiecărui an.

Pentru unitățile de avocat public, au fost

aprobate 18 unități. Numărul avocaților la

cerere este nelimitat.

Conform pct.5 din Regulamentul

Consiliului Național pentru Asistența

Juridică Garantată de Stat, ședințele

ordinare ale Consiliului au loc o dată în

fiecare trimestru. Selectarea avocaţilor

pentru acordarea asistenţei juridice

calificate se efectuează în bază de

concurs, organizat de Consiliul

Naţional.Concursul se anunţă de către

Consiliul Naţional, în coordonare cu

oficiile teritoriale, conform razei de

activitate a acestora. Conform pct. 4 din

Regulamentul funcționării Oficiilor

teritoriale ale CNAJGS, Oficiile

teritoriale au funcția de a prezenta

trimestrial Consiliului Național raportul

de activitate. Consiliul Naţional

întocmeşte, pînă la data de 1 martie,

raportul anual de activitate în sistemul de

acordare a asistenţei juridice garantate de

stat, care este prezentat Ministerului

Justiţiei, Guvernului şi Parlamentului.

Obiective de politică pe

termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017

Organizarea şi

administrarea sistemului de

asistenţă juridică garantată

de stat (Legea nr. 198-XVI

din 26.07.2007 cu privire la

asistenţa juridică garantată

de stat)

23 485,8 23 242,9

3 529,5 3 513,1

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017

3 unități vacante avocați publici în

raza Ot Chișinău. Remunerarea

prestatorilor pentru anul 2017 a

depășit suma 242,9 mii lei, creșterea

se datorează faptului că au crescut

numărul de beneficiari.

Asigurarea acordării asistenței

juridice calificate garantate de

stat persoanelor defavorizate.

-Asigurarea și organizarea unei

bune funcționări a activității

Aparatului administrativ și a

Oficiilor teritoriale ale

CNAJGS

Acordarea asistenţei

juridice primare şi calificate

garantate de stat pe toate

tipurile de cauze (penale și

non-penale) în modul și

condițiile prevăzute de

Legea nr.198-XVI din

26.07.2007 cu privire la

asistenţa juridică garantată

de stat proporțional nr. de

solicitări de acordare a unei

asemenea asistențe.

Cheltuieli bugetare în

anul 2017(mii.lei)

Total subprogram 06:

Subprogramul 08. Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor administrat de Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat

Scopul subprogramului: Protejarea dreptului la un proces echitabil, stabilit de articolul 6 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, inclusiv necesitatea asigurării

accesului liber şi egal pentru toate persoanele la asistenţă juridică, prin organizarea şi acordarea asistenţei juridice garantate de stat, precum şi diminuarea impedimentelor economico-financiare în realizarea

accesului la justiţie.

Implementarea reformei

procuraturii în conformitate cu

termenele expres indicate în

Legea nr. 3 din 25.02.2016

-Perfecționarea tehnicilor de

investigare prin utilizare de

tehnici criminalistice avansate

şi instruirea continuă a

procurorilor

-Asigurarea procurorilor în

anul 2017 cu ţinută

vestimentară şi pînă în anul

2019 a condiţiilor adecvate de

muncă în toate procuraturile

-Consolidarea capacităţilor

instituţionale în domeniul

securităţii informaţionale

-Consolidarea capacităţilor

instituţionale ale Consiliului

Superior al Procurorilor

Asigurarea tehnico-

materială a procurorilor

2 500,0 3 404,6

Page 8: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Numărul rapoartelor

cu date statistice ale

OT-urilor ale

CNAJGS acumulate și

sistematizate

16 rapoarte acumulate și

sistematizate

Numărul de

concursuri de

selectare a avocaților

care acordă asistență

juridică garantată de

stat, desfășurate

3 concursuri de selectare a a

avocaților care acordă AJGS

organizate și desfășurate

Au fost organizate concursuri de

selectare la necesitatea Oficiilor ale

CNAJGS

1 raport de activitate

anual în sistemul de

acordare a asistenței

juridice garantate de

stat elaborat

1 raport de activitate a sistemului

AJGS elaborat

5,3 mii lei au fost făcute economii

pentru cheltuielile administrative

Numărul de spot-uri,

cu privire la dreptul

asistenței juridice

garantate de stat

acordată copiilor în

conflict cu legea

difuzate la posturile

naționale și regionale

de televiziune

Numărul de materiale

informative cu privire

la dreptul asistenței

juridicegarantate de

stat acordată copiilor

în conflict cu legea

printate și distribuite

(l. română l. rusă)

Conform pct.5 din Regulamentul

Consiliului Național pentru Asistența

Juridică Garantată de Stat, ședințele

ordinare ale Consiliului au loc o dată în

fiecare trimestru. Selectarea avocaţilor

pentru acordarea asistenţei juridice

calificate se efectuează în bază de

concurs, organizat de Consiliul

Naţional.Concursul se anunţă de către

Consiliul Naţional, în coordonare cu

oficiile teritoriale, conform razei de

activitate a acestora. Conform pct. 4 din

Regulamentul funcționării Oficiilor

teritoriale ale CNAJGS, Oficiile

teritoriale au funcția de a prezenta

trimestrial Consiliului Național raportul

de activitate. Consiliul Naţional

întocmeşte, pînă la data de 1 martie,

raportul anual de activitate în sistemul de

acordare a asistenţei juridice garantate de

stat, care este prezentat Ministerului

Justiţiei, Guvernului şi Parlamentului.

563,4

Organizarea şi

administrarea sistemului de

asistenţă juridică garantată

de stat (Legea nr. 198-XVI

din 26.07.2007 cu privire la

asistenţa juridică garantată

de stat)

3 529,5 3 513,1

Resursele mentionate au fost

derectionate la alte actiuni cu

acordul donatorului (UNICEF):

elaborarea si actualizarea termenilor

tehnici pentru ajustarea SOFT ului

in vederea colectarii datelor

statistice;- atelere de lucru pentru

317 avocati, care acorda AJGS ,

desfasurarea atelierelor de lucru

pentru 217 avocati privind

mecanismul de monitorizare externa

a calitatii AJGS in cazurile cu

implicarea copiilor (Balti, Cahul,

Comrat);- efectuarea monitorizarii

externe a calitatii juridice ;-

elaborarea standartelor de calitate si

instrumenteor de monitorizare in

cazurile cu implicarea copiilor

565,2

Asigurarea acordării asistenței

juridice calificate garantate de

stat persoanelor defavorizate.

-Asigurarea și organizarea unei

bune funcționări a activității

Aparatului administrativ și a

Oficiilor teritoriale ale

CNAJGS

Consolidarea mecanismului

de asigurare a asistenșei

juridice garantate de stat

acordate copiilor.

Page 9: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Număr panouriilor

informative cu privire

la dreptul asistenței

juridice garantate de

stat acordată copiilor

înconflict cu legea,

montate

27 580,5 27 319,4

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Coordonarea activităţii în

domeniul teoriei şi practicii

expertizei judiciare (HG nr.

1052 din 12.09.2006 Cu

privire la Centrul Naţional

de Expertize Judiciare de pe

lângă Ministerul Justiţiei)

Au fost efectuate 1035 expertize judiciare

pe cauze penale, civile şi în baza cererilor

de la persoane.

10 674,8 10 465,2 Numărul de expertize

efectuate

1035 expertize efectute Din motivul micşorării numărului de

exeprtze efectuate s-a redus şi suma

cheltuielilor.

Achiziţia echipamentului

modern necesar pentru

cercetări şi investigaţii în

cadrul expertizelor judiciare

Au fost achiziţionate 19 unităţi de

echipament în baza contractului nr.10 din

20.02.17, Acordului nr.22 din 29.11.17,

contractului nr.25 din 30.11.17

2 944,0 2 943,4 Numărul de

echipamente

procurate

19 echipamente procurate

Numărul de experţi

instruiţi în instituţii

specializate

66 experți (2167 ore) Suma cheltuielilor a fost mai mică

datorită instruirii oferite gratis de

INCŞEJ din or.Kiev

Numărul de experţi ce

au fost supuşi

atestării

12 experți

Administrarea/mentenanţa

paginei oficiale a instituţiei

A fost creată pagina web a instituţiei prin

implicarea angajaţilor

CNEJ.http://cnej.gov.md/

10,0 Pagina web

funcţională/

actualizată

Pagina web este funcţională şi

actualizată.

Nu a fost încheiat un contract de

mentenanţă, iar pagina web este

menţinută de angajaţii CNEJ.

13 651,8 13 427,8

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Subprogramul 09. Expertiză legală administrat de Centrul Național de Expertize Judiciare

Scopul subprogramului: Asigurarea prestării calitative și comprehensive a serviciilor de expertiză legală

Obiective de politică pe

termen mediu

Subprogramul 10. Sistem integrat de informare juridică administrat de Centrul de Informare Juridică

Scopul subprogramului: Servicii calitative de informare juridică prestate persoanelor fizice şi agenților economice.

Total subprogram 09:

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017

Micşorarea termenului de

efectuare a expertizelor

judiciare cu 5 % faţă de situaţia

curentă pînă în anul 2018

Dotarea Centrului Naţional de

Expertize Judiciare cu

echipament corespunzător

standardelor europene.

- Instruirea a 100% din experţii

judiciari în fiecare an.

563,4 Resursele mentionate au fost

derectionate la alte actiuni cu

acordul donatorului (UNICEF):

elaborarea si actualizarea termenilor

tehnici pentru ajustarea SOFT ului

in vederea colectarii datelor

statistice;- atelere de lucru pentru

317 avocati, care acorda AJGS ,

desfasurarea atelierelor de lucru

pentru 217 avocati privind

mecanismul de monitorizare externa

a calitatii AJGS in cazurile cu

implicarea copiilor (Balti, Cahul,

Comrat);- efectuarea monitorizarii

externe a calitatii juridice ;-

elaborarea standartelor de calitate si

instrumenteor de monitorizare in

cazurile cu implicarea copiilor

565,2

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017

Desfăşurarea cursurilor de

instruire iniţială şi continuă

a reprezentanţilor experţilor

judiciari (art. 54 al Legii nr.

68 din 14 aprilie 2016 cu

privire la expertiza judiciară

şi statutul expertului

judiciar în vigoare din

10.12.2016)

23,0 19,2Au fost instruiţi 3 experţi la INCŞEJ din

Kiev,

s-a efectuat instruirea experţilor în cadrul

CNEJ.

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Obiective de politică pe

termen mediu

Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Total subprogram 08:

Consolidarea mecanismului

de asigurare a asistenșei

juridice garantate de stat

acordate copiilor.

Page 10: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Numărul de acte

normative plasate în

baza de date

Au fost plasate in Registrul de

Stat al actelor juridice: 4672 acte

(varianta de stat)

3287 (varianta limbii ruse)

Numărul de acte

normative actualizate

în baza de date

Au fost actualizate in Registrul de

Stat al actelor juridice:

2092 acte (varianta de stat)

900 (varianta limbii ruse)

Numărul de solicitări

examinate din

numărul total de

solicitări parvenite

Au fost examinate 1335 solicitări

din 1335 solicitări parvenite

Numărul de accesări a

paginii web

Pagina web a Ministerului

Justiției a fost accesată de

3447938.

Numărul de cereri

examinate din

numărul total de

cereri parvenite ce

ține de serviciile

prestate cetăţenilor şi

mediului de afaceri

Au parvenit 19 cereri și au fost

eliberate 5 acte normative, 14

extrase autentificate, înregistrate

în Registrul de evidență a

serviciilor prestate/ Registrul

conturilor de plată

Numărul de reclamaţii

privind calitatea

serviciilor

Nu a parvenit nici o reclamație.

Contract încheiat

pentru prestarea

serviciilor

A fos încheiat contract nr.10 LPR-

C din 11.12.2017 pentru

achiziționarea serviciilor de

administrare/întreținere a

infrastrucurii tehnologiilor

informaționale și comunicații,

stabilirea prețurilor pentru

materiale și lucrările conexe

Numărul actelor de

primire-predare

aprobate, ce confirmă

lucrările efectuate în

registru (baza de date)

Au fost transmise 12 acte de

primire-predare ce confirmă

lucrările efectuate

Numărul de incidente

(nefuncţionarea

sistemului)

Au fost depistate 382 de incidente

și au fost înlăturate.

2 015,2 1 506,5

1 481,6 610,8

A fost asigurată funcționalitatea

Registrelor aflate în gestiunea Centrului

de Informații Juridice și au fost în

permanent actualizate și accesibile pentru

beneficiari (plasarea și prelucrarea actelor

juridice, introducerea modificărilor din

Monitorul Oficial în Registrul de Stat al

actelor juridice, examinarea solicitărilor

ce ține de Registrul garanțiilor reale

mobiliare și Registrul dosarelor

succesorale și a testamentelor).

Centrul de Informații Juridice a prestat

servicii conform solicitărilor parvenite de

la beneficiari (imprimarea și

eliberarea/autentificarea extrasului

textului actului juridic din registrul de

Stat al actelor juridice

A fost asigurată mentenanța Registrelor

aflate în gestiunea Centrului de Informații

Juridice

Mentenanța bazelor de date:

Registrului de Stat al actelor

juridice, Registrului

dosarelor succesorale și a

testamentelor, Registrului

garanțiilor reale mobiliare.

Perfecționarea funcționalității

bazei de date, inclusiv prin

flexibilizarea motorului de

căutare pe pagina web și

asigurarea accesului la

versiunile anterioare ale actului

normativ

- Asigurarea examinării

calitative în proporţie de 100 %

a solicitărilor de informaţii

juridice conform termenelor

stabilite de legislaţia în vigoare

către anul 2019

Asigurarea funcționalității

activității Centrului de

Informații

Juridice

Page 11: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Numărul contractelor

încheiate

A fost încheiat contractul nr.

9ZPR-C din 6 decembrie 2017

privind achiziționarea serviciilor

de devoltare a SIA „Registrul de

stat al actelor juridice”.

A fost încheiat contractul nr.

7LPE-C din 16 iunie 2017 privind

achiziționarea serviciilor de

devoltare a funcționalităților noi și

mentenanță a SIA „Registrul

procedurilor de executare”.

A fost încheiat contractul nr.

117PR-C din 15 decembrie 2017

privind prestarea serviciilor de

dezvoltare a sistemului

informational „Registrul

garanțiilor reale mobiliare”.

Numărul actelor de

primire-predare

aprobate, ce confirmă

lucrările efectuate în

registru (sisteme

informaționale)

Au fost recepționate cite 1 act de

primire-predare pentru fiecare

contract în parte.

Numărul de obiecții

ajustate în raport cu

numărul de obiecții

înaintate

Contractul nr. 9ZPR-C din 6

decembrie 2017- 30 de obiecții

ajustate în rapot cu 30 înaintate.

Contractul nr. 7LPE-C din 16

iunie 2017 5 funcționalități

ajustate în raport cu 5 înaintate.

Contractul nr. 117PR-C din 15

decembrie 2017- 37 de obiecții

ajustate în rapot cu 37 înaintate.

Contract de

versionare a actelor

juridice încheiat

A fost încheiat contract nr.62PV-

C din 12 iunie 2017 privind

versionarea și popularea în limba

rusă – RSAJ (legis.md) cu “SC

PROEUROCONSULT"

Numărul actelor de

primire-predare

aprobate, ce confirmă

lucrările efectuate în

registru (versionarea

actelor)

Au fost recepționate cite 28 acte

de primire-predare.

Numărul de acte

juridice populate

Au fost versionate și populate

28.000 acte juridice

7 246,8 5 429,5

2 750,0 2 324,4

1 000,0 987,8

A fost dezvoltat Registrul de stat al

actelor juridice, Registrul procedurilor de

executare și Registrul garanțiilor reale

mobiliare.

Au fost versionate și populate actele

juridice în Registrul de stat al actelor

juridice (www.legis.md), conform

contractului de rigoare.

Dezvoltarea și mentenanța

registrelor transmise în

gestiune: Registrul

procedurilor de executare (e-

executare), Sistemul

informatic integrat e-

procură, Sistemul informatic

integrat e- Rețineri,

Sistemul informational

automatizat e-legislație și

configurare, Sistemul

informatic

platforma Ghișeul unic,

Sistemul

informational automatizat

Registrul unic al agenților

economici și organizațiilor

necomerciale.

Perfecționarea funcționalității

bazei de date, inclusiv prin

flexibilizarea motorului de

căutare pe pagina web și

asigurarea accesului la

versiunile anterioare ale actului

normativ

- Asigurarea examinării

calitative în proporţie de 100 %

a solicitărilor de informaţii

juridice conform termenelor

stabilite de legislaţia în vigoare

către anul 2019

Subprogramul 12. Instruire inițială și continuă în domeniul justiţiei administrat de Institutul Național al Justiției

Scopul subprogramului: Personal calificat care înfăptuieşte actul de justiţie şi asigură supremaţia legii

Total subprogram 10:

Versionarea și popularea

actelor juridice în Registrul

de stat al actelor juridice în

limba rusă.

Page 12: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Asigurarea activităţii

Insitutului Naţional al

Justiţiei (Legea privind

Institutul Naţional al

Justiţiei nr. 152XVI din

08.06.2006)

Pe parcursul anului de referință INJ a

realizat formarea iniţială a candidaţilor la

funcţiile de judecător şi de procuror;

formarea continuă a judecătorilor în

funcție şi a procurorilor în funcţie;

formarea continuă a grefierilor,

asistenţilor judiciari, şefilor

secretariatelor instanţelor judecătoreşti,

consultanţilor procurorului, consilierilor

de probaţiune, avocaților care acordă

asistență juridică garantată de stat;

organizarea şi desfăşurarea examenelor

pentru persoanele care candidează la

funcţia de judecător sau de procuror în

temeiul vechimii în muncă; formarea

formatorilor; efectuarea unor studii de

cercetare științifică în domeniul dreptului

şi al justiţiei, publicarea studiilor

realizate, a materialelor didactice şi a altor

materiale elaborate în procesul activităţii.

17 523,1 16 264,9 Numărul de persoane

instruite

În perioada de raporare au urmat

cursuri de formare inițială 65

candidați la funcția de judecător și

69 candidați la funcția de

procuror

În cadrul a 219 activități de

formare continuă au fost instruite

circa 5523 persoane.

În cadrul a 10 activități de

formare formatori au fost

certificați 167 formatori.

Editarea publicaţiei

periodice, ştiinţifico –

practice, informative şi de

drept a INJ (Legea privind

Institutul Naţional al

Justiţiei nr.152-XVI din

08.06.2006)

În 2017 editarea Revistei INJ, publicaţie

ştiinţifico-practică, a fost programată

tradițional

88,6 88,6 Numărul revistelor

editate

800 de exemplare Pe parcursul anului cele patru ediții

ale Revistei INJ, fiecare cu apariție

trimestriaă s-au editat în tiraj de 200

exemplare (tiraj total/an - 800 de

exemplare).

Numărul contractului

încheiat

Contract nr.14/17 încheiat cu

compania ,,SOFTTEHNICA” în

vederea dezvoltării sistemului

informațional.

Pe parcursul anului 2017, numaru

total de task-uri a constituit 96. 88

din aceastea au fost rezolvate, iar

8 ramân deschise.

Numărul incidentelor

apărute

Pe parcursul anului 2017, numaru

total de task-uri a constituit 96.

Numărul incidentelor

soluționate

88 incidente au fost rezolvate.

150,7 În anul de CIJ a continuat implementarea

tehnologiilor informaționale în activitatea

INJ şi gestionarea instruirii la distanță a

beneficiarilor INJ, precum și asigurarea

mentenanței tehnico-informaționale a

bazei hardware și software a Institutului

Național al Justiției.

Pe parcursul anului 2017, numaru

total de task-uri a constituit 96. 88

din aceastea au fost rezolvate, iar 8

ramân deschise.

150,7

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Creşterea nivelului de

performanţă a judecătorilor şi

procurorilor, precum şi a altor

persoane care contribuie la

înfăptuirea justiţiei

-Consolidarea capacităţilor

instituţionale

-Sporirea poziţiei INJ pe plan

internaţional

-Diversificarea programelor şi

serviciilor de instruire oferite

Mentenanța softului în

vederea asiguraării

funcționalităţii Centrului de

Informații Juridice (CIJ)

Page 13: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Finalizarea reconstrucţiei

sediului Institutului

Naţional al Justiţiei

În anul 2017, în scopul finalizării

reconstrucției și sporirii accesibilității, la

Institutul Național al Justiției a fost

efectuată și amenajarea curții INJ și

începerea reparației sediului.

8 692,5 8 692,4 Sediul reconstruit Pentru perioada de raportare, INJ

a amenajat curtea în întregime,

facilitînd accesul persoanelor cu

dizabilități. In ceea ce ține de

reapartia sediului, menționăm că

aceasta activitate a fost susțunută

inclusiv și din cadrul unui proiect

gestionat de PNUD Moldova.

Astfel suma alocată în bugetul INJ

pentru această activitate a fost

transferată pe contul PNUD

Moldova, în cadrul proiectului

„Suport pentru Reforma

Sectorului Justiției în Moldova”

care va efectua în totalitate

lucrările de reparație pe întrega

suprafață.

26 454,9 25 196,6

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Numărul de emisiuni

TV și radio, realizate

1 emisiune TV Participarea Președintelui

Consiliului de mediere la

emisiunuea televizată ”Deșteptarea”.

Numărul de conferințe

și seminare,

evenimente publice,

desfăşurate

3 evenimente organizate Organizarea concursului de eseuri,

cu genericul "Rolul medierii în

dezvoltarea unui stat democratic",

- Organizarea Conferinței naționale

științifico-practice ”Medierea în

Republica Moldova din perspectiva

integrării în spațiul european” din 14-

15 decembrie 2017,

- A fost semnat protocolul

instituțional între Consiliul de

mediere din România și cel din

Republica Moldova la data de 24

decembrie 2017.

Numărul articolelor

de presă publicate

Au fost publicate 2 articole de

presă

Spoturi video şi

reclame plasate

A fost înaintat spre difuzare un

spot publicitar în scopul

promovării medierii

62,7 62,7 A fost înaintat spre difuzare un spot

publicitar în scopul promovării medierii.

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2016

Subprogramul 13. Medierea administrat de Consiliul de Mediere

Scopul subprogramului: Servicii de mediere de calitate acordate de mediatori

Realizarea și difuzarea

materialelor promoționale

referitoare la mecanismele

alternative de soluționare a

disputelor

Campanie de promovare a

medierii

-Sporirea numărului de cauze

soluționate prin intermediul

serviciilor de mediere cu 15 %

către anul 2019

Cheltuieli bugetare în

anul 2016 (mii.lei)

Total subprogram 12:

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016

Creşterea nivelului de

performanţă a judecătorilor şi

procurorilor, precum şi a altor

persoane care contribuie la

înfăptuirea justiţiei

-Consolidarea capacităţilor

instituţionale

-Sporirea poziţiei INJ pe plan

internaţional

-Diversificarea programelor şi

serviciilor de instruire oferite

Obiective de politică pe

termen mediu

Page 14: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Numărul de ghiduri,

recomandări editate

și distribuite

300 materiale promoționale Au fost distribuite pliante în cadrul

Conferinței naționale științifico-

practice ”Medierea în Republica

Moldova din perspectiva integrării

în spațiul european” din 14-15

decembrie 2017.

Încheierea contractului cu

specialistul în domeniul PR

în realizarea Planului de

implementare a Strategiei de

promovare a medierii.

A fost încheiat contractul cu specialistul

în domeniul PR în realizarea Planului de

implementare a Strategiei de promovare a

medierii.

61,2 48,7 Numărul actelor de

predare - primire

semnate

Au fost semnate 10 de acte de

predare-primire

Contractul a fost încheiat pentru 9.5

luni ale anului 2017

Pagină web

specializată dezvoltată

A fost actualizată pagina web al

Consiliului de mediere

Numărul de ședințe

organizate

16 ședințe organizate

340,0 219,4

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

216,1 108,0

62,7 62,7

Subprogramul 14. Armonizarea legislației administrat de Centrul de Armonizare a Legislației

Scopul subprogramului: Expertizarea proiectelor de acte normative/legislative incluse în Planurile Naționale Anuale de Armonizare a Legislației

Obiective de politică pe

termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017

A fost înaintat spre difuzare un spot

publicitar în scopul promovării medierii.

Au fost publicate articole informaționale

pe pagina web a Consiliului de mediere,

- A fost sporit numărul litigiilor

soluționate prin intermediul serviciilor de

mediere de către mediatori.

- A fost semnat protocolul instituțional

între Consiliul de mediere din România și

cel din Republica Moldova la data de 24

decembrie 2017 -

Organizarea a 2 examene de atestare a

mediatorilor. '- -

Organizarea întîlnirilor cu reprezentanții

CEDR care au drept rezultat susținerea

lor în vederea promovării medierii.

Realizarea și difuzarea

materialelor promoționale

referitoare la mecanismele

alternative de soluționare a

disputelor

Campanie de promovare a

medierii

-Sporirea numărului de cauze

soluționate prin intermediul

serviciilor de mediere cu 15 %

către anul 2019

Organizarea și funcționarea

Consiliului de mediere

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017

Total subprogram 13:

Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Page 15: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Numărul de acte

supuse expertizei de

compatibilitate și

declarații de

compatibilitate emise

Pe parcursul anului 2017, Centrul

de Armonizare a Legislatiei a

examinat 67 proiecte de acte

normative, pentru care au fost

întocmite 62 Declarații de

compatibilitate și 5 avize/puncte

de vedere din perspectiva

compatibilității ori conformității

proiectelor de acte normative cu

dreptul european incident.

Proiectele supuse expertizei de

compatibilitate au asigurat

transpunerea în legislația

națională a 90 acte UE (47 acte

UE transpuse integral și 43 acte

UE - parțial).

Numărul de cazuri de

acordare a asistenței

metodologice

Au fost acordate peste 170

consultații metodologice care au

vizat în special mecanismul de

elaborare și promovare a actelor

normative cu relevanță UE,

tehnicile de transpunere a actelor

UE, întocmirea Tabelelor de

concordanță, etc.

2 058,4 1 670,2Facilitarea transpunerii

legislației UE și verificarea

gradului de compatibilitate a

legislației naționale cu

legislația UE asumată prin

Acordul de Asociere RM-

UE și documentul de

politici unic pentru

implementarea AA, precum

și menținerea informației

actualizate privind

proiectele de acte normative

cu relevanță UE expertizate

În vederea realizării acţiunii planificate, a

fost efectuată expertiza de compatibilitate,

cu emiterea declaraţiilor de

compatibilitate, a proiectelor de acte

normative incluse în Planul naţional de

acţiuni pentru implementarea Acordului

de Asociere Republica Moldova –

Uniunea Europeană în perioada

2017–2019 (PNA AA 2017-2019),

precum şi a proiectelor de acte normative

examinate în afara PNA AA 2017-2019.

De asemenea, a fost monitorizat

procesului de armonizare a legislaţiei,

prin întocmirea și prezentarea în adresa

Ministerului Afacerilor Externe și

Integrării Europene a unui raport

semestrial și a unui raport trimestrial

privind gradul de realizare a acțiunilor de

transpunere din cadrul PNA AA 2017-

2019, precum şi au fost întocmite și

prezentate Ministrului Justiției 2 Note

informative privind gradul de realizare a

măsurilor de transpunere a legislației UE,

planificate pentru anul 2017, potrivit

PNA AA 2017-2019. De asemenea, în

adresa Cancelariei de Stat a fost

prezentată o Notă informativă referitoare

la situația privind respectarea de către

autoritățile de linie a procedurilor

prevăzute de legislația în vigoare privind

elaborarea și promovarea actelor

normative cu relevanță UE. Odată cu

emiterea rapoartelor, informația reflectată

în acestea a fost prezentată și în platforma

de raportare on-line

www.monitorizare.gov.md.

Mai mult ca atît, în vederea monitorizării

procesului de armonizare a legislației

naționale, Centrul de Armonizare a

Legislației a asigurat actualizarea

continuă a celor două baze de date

privind legislaţia naţională armonizată cu

legislaţia UE şi cea a actelor UE

transpuse în legislaţia naţională.

Realizarea expertizei de

compatibilitate pentru toate

proiectele de acte normative cu

relevanță UE ce rezultă din

obligațiile aferente AA, alte

acorduri sectoriale cu UE și

documentul național de politici

unic pentru implementarea AA,

precum și acordarea asistenței

metodologice autorităților de

linie în procesul activității de

transpunere a legislației UE;

-Monitorizarea procesului de

armonizare și menținerea

informației actualizate privind

proiectele de acte normative cu

relevanță UE expertizate.

Page 16: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Baza de date a

legislației naționale

armonizată cu

legislația UE

actualizată

Bazele de date a legislaţiei

naţionale armonizate cu legislaţia

UE şi cea a actelor UE transpuse

în legislaţia naţională au fost

actualizate simultan cu emiterea

Declaraţiilor de compatibilitate la

proiectele de acte normative cu

relevanţă UE. Totodată,

concomitent cu publicarea în

Monitorul Oficial, bazele de date

au fost completate și actualizate

cu informația privind actele

normative aprobate/adoptate.

Numărul de

colaboratori instruiți

Numărul activităților

de instruire

2 107,3 1 719,1

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

2 058,4 1 670,2

48,9 48,9 Pe parcursul anului 2017,

colaboratorii CAL au participat la

următoarele seminare de instruire

externă de profil: -2 colaboratori

ai Centrului au participat la 1 curs

de instruire organizat de Institutul

European din România; - 1

colaborator a participat la 1

seminar de instruire organizat de

Colegiul Europei din Bruges

(Belgia); 2 colaboratori au

participat la 1 curs de instruire

organizat de proiectul Twinning

,,Consolidarea capacităților

Parlamentului Republicii Moldova

în procesul de armonizare a

legislației naționale cu legislația

UE” și 1 colaborator a participat

la 1 seminar de instruire organizat

de Institutul pentru politici și

Reforme Europene. Urmează a fi

menționat faptul că, toți

colaboratorii Centrului au

participat la 18 seminare de

instruire internă, care au asigurat

consolidarea capacităților

profesionale.

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017

Continuarea activităților de

consolidare a capacităților

personalului prin

organizarea instruirilor

interne și asigurarea, în

limitele resurselor bugetare

disponibile, a instruirilor

externe în statele membre

ale UE

Facilitarea transpunerii

legislației UE și verificarea

gradului de compatibilitate a

legislației naționale cu

legislația UE asumată prin

Acordul de Asociere RM-

UE și documentul de

politici unic pentru

implementarea AA, precum

și menținerea informației

actualizate privind

proiectele de acte normative

cu relevanță UE expertizate

În vederea realizării acţiunii planificate, a

fost efectuată expertiza de compatibilitate,

cu emiterea declaraţiilor de

compatibilitate, a proiectelor de acte

normative incluse în Planul naţional de

acţiuni pentru implementarea Acordului

de Asociere Republica Moldova –

Uniunea Europeană în perioada

2017–2019 (PNA AA 2017-2019),

precum şi a proiectelor de acte normative

examinate în afara PNA AA 2017-2019.

De asemenea, a fost monitorizat

procesului de armonizare a legislaţiei,

prin întocmirea și prezentarea în adresa

Ministerului Afacerilor Externe și

Integrării Europene a unui raport

semestrial și a unui raport trimestrial

privind gradul de realizare a acțiunilor de

transpunere din cadrul PNA AA 2017-

2019, precum şi au fost întocmite și

prezentate Ministrului Justiției 2 Note

informative privind gradul de realizare a

măsurilor de transpunere a legislației UE,

planificate pentru anul 2017, potrivit

PNA AA 2017-2019. De asemenea, în

adresa Cancelariei de Stat a fost

prezentată o Notă informativă referitoare

la situația privind respectarea de către

autoritățile de linie a procedurilor

prevăzute de legislația în vigoare privind

elaborarea și promovarea actelor

normative cu relevanță UE. Odată cu

emiterea rapoartelor, informația reflectată

în acestea a fost prezentată și în platforma

de raportare on-line

www.monitorizare.gov.md.

Mai mult ca atît, în vederea monitorizării

procesului de armonizare a legislației

naționale, Centrul de Armonizare a

Legislației a asigurat actualizarea

continuă a celor două baze de date

privind legislaţia naţională armonizată cu

legislaţia UE şi cea a actelor UE

transpuse în legislaţia naţională.

Întru consolidarea capacităților

personalului, colaboratorii Centrului au

fost delegați spre participare la cursuri

externe de perfecționare în domeniul

dreptului UE, organizate de instituții de

pregătire profesională a funcționarilor

publici din Uniunea Europeană - Institutul

European din România și Colegiul

Europei din Bruges (Belgia). Simultan, a

fost asigurată participarea la seminarele

de instruire de profil organizate de

proiectul Twinning ,,Consolidarea

capacităților Parlamentului Republicii

Moldova în procesul de armonizare a

legislației naționale cu legislația UE” și

Institutul pentru politici și Reforme

Europene

Realizarea expertizei de

compatibilitate pentru toate

proiectele de acte normative cu

relevanță UE ce rezultă din

obligațiile aferente AA, alte

acorduri sectoriale cu UE și

documentul național de politici

unic pentru implementarea AA,

precum și acordarea asistenței

metodologice autorităților de

linie în procesul activității de

transpunere a legislației UE;

-Monitorizarea procesului de

armonizare și menținerea

informației actualizate privind

proiectele de acte normative cu

relevanță UE expertizate.

Total subprogram 14:

Obiective de politică pe

termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Subprogramul 15. Administrare judecătorească administrat de Departamentul de Administrare Judecătorească

Scopul subprogramului: Funcţionarea eficientă a instanţelor judecătoreşti

Page 17: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Ponderea solicitărilor

parvenite privind

erorile în PIGD de la

instanțele de judecată

soluționate în

comparație cu cele

parvenite

100% Pe parcursul anului 2017 în adresa

Agenției au parvenit 950 solicitări

de la instatnțele judecătorești privind

eroriilor în PIGD dintre ca au fost

soluționate 950 solicitări.

Ponderea petițiilor

soluționate în

comparația cu cele

parvenite

100% Pe parcursul anului 2017 în adresa

Agenției au parvenit 238 petiții

dintre care au fost soluționate 238.

Numărul sesizărilor la

acțiunile judecătorilor

înaintate spre

examinare

Pe parcursul anului 2017 Agenția

de Administrare a Instanțelor

Judecătorești a inaintat spre

examinare 4 sesizări la acțiunile

judecătorilor

Numărul rapoartelor

statistice publicate

Pe parcursul anului 2017 Agenția

de Administrare a Instanțelor

Judecătorești a publicat 53

rapoarte statistice

Au fost generalizate si pulicate

rapoarte statistice privind activitatea

instanțelor judecătorești pentru 12

luni ale anului 2016, 3 luni ale

anului 2017, 6 luni ale anului 2017,

9 luni ale anului 2017.

Numărul de misiuni

de audit intern în

instanțele

judecătorești efectuate

Pe parcursul anului 2017 au fost

efectuate 3 misiuni de audit în 6

instanțe de judecată

Numărul rapoartelor

privind repartizarea

aleatorie a dosarelor

publicate

Pe parcursul anului 2017 au fost

publicate 12 rapoarte privind

repartizarea aleatorie a dosarelor

Numărul de

beneficiari ai

instruirilor a

personalului

secretariatelor

instanţelor

judecătoreşti

desfășurate

Pe parcursul anului 2017 au

benificiat de instruiri 1338

persoane din cadrul secretariatelor

instanțelor

Ponderea hotărîrilor

judecătorești publicate

în comparația cu

hotărîrile judecătorești

emise

93,00% Pe parcursul anului 2017 din

220544 hotărîri și închieri

disponibile în PIGD spre publicare,

au fost publicate 209290 hotărîri și

incheieri.

Ponderea ședințelor

de judecată

înregistrate audio

95,3% Pe parcursul anului 2017 din 55359

de ședințe desfășurate conform

PIGD au fost înregistrate audio

52757 ședințe de judecată

Pentru perioada de raportare au fost

asigurate realizarea tuturor activităților

propuse pentru anul 2017 conform

Planului anual de activitate aprobat la 16

martie 2017.

1 885,5Asigurarea activității

Agenției de Administrare a

Instanțelor Judecătorești

Toate judecătoriile și curțile de

apel beneficiază de suportul

necesar pentru buna

funcționare a acestora

- Asigurarea sistemul

informaţional judiciar cu

serviciile de mentenanţă

- Toate instanțele judecătorești

beneficiază de suportul tehnic

necesar pentru buna

funcționare a Programului

integrat de gestionare a

dosarelor

- Asigurarea funcționalității

Sistemului e-Dosar, precum și

a securității transportului

datelor în toate sediile

instanțelor de judecată

- Portal funcțional, ușor

accesibil și utilizat la scară

largă fără deficiențe

1 455,9

Page 18: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Servicii de

mentenanță asigurate

Servicii de mentenanță au

fostasigurate

Contract de întreținere

și deservire tehnică a

PIGD încheiat

Prin contractul nr. 4CTS-

C/TS/145-17 din 05.05.2017

încheiat între Agenția de

administrare a Instanțelor

Judecătorești cu Î.S. "Centrul de

Telecomunicaţii Speciale" au fost

achiziționate serviciile de

întreţinere şi deservire tehnică a

echipamentului sistemului

informaţional judiciar, a

platformei unice de hostare a

paginilor web, a echipamentului

de înregistrare audio, servicii de

asigurare a mentenanţei PIGD

Contractarea serviciilor de

închiriere a serverului

central pentru prelucrearea

bazelor de date a tuturor

instanțelor judecătorești

Serviciile menționate au fost contractate

și asigurate potrivit planificării.

840,0 630,0 Contract privind

achiziționarea

serviciilor de

închiriere a serverului

încheiat

Prin contractul nr. 4CTS-

C/TS/145-17 din 05.05.2017

încheiat între Agenția de

administrare a Instanțelor

Judecătorești cu Î.S. "Centrul de

Telecomunicaţii Speciale" a fost

achiziționate serviciile de stocare

centralizată a datelor din SRS

FemidaAsigurarea serviciilor

Transport date

Serviciile de transportare date au fost

asigurate de către fiecare instanță separat.

247,0 0,0 Contract privind

transportul de date în

sediile instanțelor de

judecată încheiat

Prin decizia instanțelor de

judecată asigurarea serviciilor

Transport date a fost asigurată

separate de fiecare instanța

Reieșind din faptul ca fiecare

instanță din bugetul propriu a

încheiat contract separat privind

achiziționarea serviciilor de

transport date, din mijloacele

financiare planificate pentru

achiziționarea serviciilor centralizată

suma de 329,0 mii lei a fost

redistribuită în scopul asigurării

securității rețelelor locale prin

instalarea antivirusului la 1787

calculătoare în toate instanțele de

judecată

Obligații contractuale

realizate

210,0 0,0 Reieșind din faptul că sub-sistemul

Informațional e-Dosar din cadrul

PIGD nu a fost predat în exploatare

pe mediul de producție pe parcursul

anului 2017, (ci doar pe mediu de

test), inclusiv din motivul

imposibilității integrării acestuia cu

alte sisteme informaționale

guvernamentale, mentenanța sub-

sistemului Informațional e-Dosar din

cadrul PIGD nu a fost efectuată în

anul 2017.

Pentru anul 2017 au fost achiziționate și

asigurate serviciile de întreținere și

deservire tehnică pentru sistemul

informațional judiciar.

Acțiunea dată nu a fost realizată din

motivul imposibilității integrării

sistemului informațional e-Dosar cu alte

sisteme informaționale guvernamentale.

Toate judecătoriile și curțile de

apel beneficiază de suportul

necesar pentru buna

funcționare a acestora

- Asigurarea sistemul

informaţional judiciar cu

serviciile de mentenanţă

- Toate instanțele judecătorești

beneficiază de suportul tehnic

necesar pentru buna

funcționare a Programului

integrat de gestionare a

dosarelor

- Asigurarea funcționalității

Sistemului e-Dosar, precum și

a securității transportului

datelor în toate sediile

instanțelor de judecată

- Portal funcțional, ușor

accesibil și utilizat la scară

largă fără deficiențe

Complex de servicii de

întreţinere şi deservire

tehnică a echipamentului

sistemului informaţional

judiciar, a platformei unice

de hostare a paginilor web,

a echipamentului de

înregistrare audio, servicii

de asigurare a mentenanţei

PIGD (Contract CTS -

AAIJ)

Mentenanța sub-sistemului

Informațional e-Dosar din

cadrul PIGD

3 329,0 3 329,0 Suma executată a fost majorată din

motivul necesității achiziționării

serviciilor de configurare a PIGD

conform Legii nr. 76 din 24.04.2016

cu privire la reorganizarea

instanțelor judecătorești și Legii nr.

284 din 16.12.2016 pentru

modificarea și completarea Legii nr.

76 din 21 aprilie 2016 cu privire la

reorganizarea instanțelor

judecătorești

Page 19: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Servicii achitate

Administrarea Portalului

instante.justice.md, inclusiv

și a paginilor instanțelor de

judecată

A fost încheiat contract pentru

administrarea portalului instanțelor

342,0 150,0 Contract privind

mentenanța și

administrarea

portalului încheiat

Prin contractul nr. 4 CTS-

C/TS/145-17 din 05.05.2017

încheiat între Agenția de

administrare a Instanțelor

Judecătorești cu Î.S. "Centrul de

Telecomunicaţii Speciale" a fost

achiziționate serviciile de

administrare a portalului

instanțelor judecătorești (www.

instante.justice.md)6 853,5 5 564,9

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Organizarea și coordonarea

activității de probațiune

(Legea nr. 8 din 14.02.2008

cu privire la probațiune)

25 476,7 24 485,6 Gradul de

implementare a

Planului anual de

activitate al

Inspectoratului

Național de

Probațiune

Conform planului de acțiuni al

INP, din 90 acțiuni prevăzute, au

fost:

Realizate-73 (81%);

Parțial realizate-11 (12%);

Nerealizate-6 (7%).

Soldul neexecutat al mijloacelor

financiare reprezinta 891,1 mii lei.

Din acestea, 291,1 mii lei au ramas

neexecutati la fondul de salarizare,

234,8 mii lei neexecutati cauzat de

faptul ca facturile pentru serviciile

comunale nu au fost livrate până la

data limită de prezentare a ordinelor

de plată la Trezorerie), astfel

transferul nu a avut loc. De

asemenea, 127,8 mii lei nu au fost

executați pentru procurarea

combustibilului, pe motiv că agentul

economic a prezentat factură pentru

achitare in afara datei limita de

prezentare a ordinului de plata.

Mijloacele financiare precizate

pentru reparatiile capitale nu au fost

executate pe motiv ca a fost anulata

procedura initiala de achizie a

lucrarilor de reparatie capitala la BP

Taraclia.

Total subprogram 15:

210,0 0,0 Reieșind din faptul că sub-sistemul

Informațional e-Dosar din cadrul

PIGD nu a fost predat în exploatare

pe mediul de producție pe parcursul

anului 2017, (ci doar pe mediu de

test), inclusiv din motivul

imposibilității integrării acestuia cu

alte sisteme informaționale

guvernamentale, mentenanța sub-

sistemului Informațional e-Dosar din

cadrul PIGD nu a fost efectuată în

anul 2017.

Acțiunea dată nu a fost realizată din

motivul imposibilității integrării

sistemului informațional e-Dosar cu alte

sisteme informaționale guvernamentale.

Subprogramul 16. Asigurarea măsurilor alternative la detenție administrat de Oficiul Central al Probațiunii

Scopul subprogramului: Comunitatea protejată de riscul recidivei prin reintegrarea în societate a persoanelor aflate în conflict cu legea penală, asigurarea executării sancțiunilor contravenționale și pedepselor

penale neprivative de liberate

Toate judecătoriile și curțile de

apel beneficiază de suportul

necesar pentru buna

funcționare a acestora

- Asigurarea sistemul

informaţional judiciar cu

serviciile de mentenanţă

- Toate instanțele judecătorești

beneficiază de suportul tehnic

necesar pentru buna

funcționare a Programului

integrat de gestionare a

dosarelor

- Asigurarea funcționalității

Sistemului e-Dosar, precum și

a securității transportului

datelor în toate sediile

instanțelor de judecată

- Portal funcțional, ușor

accesibil și utilizat la scară

largă fără deficiențe

Mentenanța sub-sistemului

Informațional e-Dosar din

cadrul PIGD

Obiective de politică pe

termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017

Consolidarea capacităților

serviciului de probațiune către

anul 2019;

-Sporirea numărului de

persoane supuse probațiunii

implicate în programe

probaţionale, inclusiv cu

obligațiune stabilită de către

instanța de judecată, pînă la

30% către anul 2019

comparativ cu anul 2016;

-Sistem de supraveghere și

control (monitorizare

electronică) a persoanelor

supuse probațiunii implementat

la nivel național către anul

2018;

-Birouri de probațiune

asigurate cu baza tehnico-

materială pentru implementarea

sistemului informațional e-

Probațiune către anul 2018;

-Reducerea riscului de recidivă

pînă la 4% din numărul total de

persoane către anul 2019

-Elaborarea și implementarea

instrumentelor moderne de

lucru în activitatea orientată

spre supraveghere şi

reintegrare socială a

persoanelor supuse probațiunii

către anul 2019

-Îmbunătățirea serviciilor

furnizate către

anul 2019

-Instruirea inițială și continuă

100% a consilierilor de

probațiune către anul

2019;

-Sporirea gradului de informare

și promovare a imaginii

instituției și bunelor practici în

activitatea de probațiune, atît la

nivel național cît și

internațional, către anul 2019.

Page 20: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Crearea centrelor

instructivmetodice Centru,

Nord şi Sud (pct. 1.3.1. a

Planului de acțiuni privind

implementarea Strategiei de

dezvoltare a sistemului de

probațiune 2016-2020,

aprobată prin HG nr. 1015

din 01.09.2016)

Regulamentul privind organizarea şi

funcţionarea centrelor instructiv-metodice

a fost elaborat şi aprobat prin ordinul

Directorului interimar al INP nr.214 din

26.10.2016. Regulamentul a fost plasat pe

site-ul INP

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=19

5.

159,6 0,0 Numărul de centre

instructiv-metodice

create/dotate

Conform statului de personal

avizat de Cancelaria de Stat la 27

octombrie 2017 cu nr.32 în cadrul

Inspectoratelor regionale de

probațiune Centru, Nord și Sud au

fost create Centrele instructiv-

metodice cu următoarele sedii:

Zona Centru – mun. Chişinău, str.

Vasile Alecsandri,1;

Zona Nord – Biroul de probaţiune

Briceni, or. Briceni, str.

Independenţii, 44;

Zona Sud – Biroul de probaţiune

Ceadîr-Lunga, or. Ceadîr-Lunga,

str. Lomonosova, 20.

Centrele instructiv metodice au fost

create in cadrul sediilor birourilor de

probatiune existente. Mijloacele

financiare planificate pentru dotarea

acestora au fost executate din contul

mijloacelor financiare planificate

pentru activitatea de baza

"Organizarea și coordonarea

activității de probațiune (Legea nr. 8

din 14.02.2008 cu privire la

probațiune)". Pentru dotarea

centrelor nu s-au executat resursele

financiare planificate, deoarece

centrele au fost asigurate din contul

mijloacelor/bunurilor proprii

existente..

Numărul de cursuri

desfășurate

5 cursuri desfășurate;

Numărul de persoane

instruite

55 persoane instruite.

Numărul de cursuri

desfășurate

2 cursuri desfășurate;

Numărul de persoane

instruite

32 consilieri de probațiune

instruiți.

0,097,1

Formarea personalului în

domeniul probațiunii

juvenile (pct. 1.8.7. a

Planului de acțiuni privind

implementarea Strategiei de

dezvoltare a sistemului de

probațiune 2016-2020,

aprobată prin HG nr. 1015

din 01.09.2016)

Organizate 2 seminare de instruire cu

tematica: „Întocmirea referatelor de

evaluare psihosocială”, „Probațiunea

presentințială: standardele și procedurile

justiției pentru minori„.

Consolidarea capacităților

serviciului de probațiune către

anul 2019;

-Sporirea numărului de

persoane supuse probațiunii

implicate în programe

probaţionale, inclusiv cu

obligațiune stabilită de către

instanța de judecată, pînă la

30% către anul 2019

comparativ cu anul 2016;

-Sistem de supraveghere și

control (monitorizare

electronică) a persoanelor

supuse probațiunii implementat

la nivel național către anul

2018;

-Birouri de probațiune

asigurate cu baza tehnico-

materială pentru implementarea

sistemului informațional e-

Probațiune către anul 2018;

-Reducerea riscului de recidivă

pînă la 4% din numărul total de

persoane către anul 2019

-Elaborarea și implementarea

instrumentelor moderne de

lucru în activitatea orientată

spre supraveghere şi

reintegrare socială a

persoanelor supuse probațiunii

către anul 2019

-Îmbunătățirea serviciilor

furnizate către

anul 2019

-Instruirea inițială și continuă

100% a consilierilor de

probațiune către anul

2019;

-Sporirea gradului de informare

și promovare a imaginii

instituției și bunelor practici în

activitatea de probațiune, atît la

nivel național cît și

internațional, către anul 2019.

Formarea consilierilor de

probațiune în elaborarea

referatelor presentințiale de

evaluare a personalității

(pct. 1.8.8. a Planului de

acțiuni privind

implementarea Strategiei de

dezvoltare a sistemului de

probațiune 2016-2020,

aprobată prin HG nr. 1015

din 01.09.2016)

Organizate 5 seminare și ateliere de

instruire cu tematica: „Elucidarea

instrumentelor şi metodologiei de lucru

cu copii sub vîrsta răspunderii penale şi

cei în conflict cu legea pentru psihologi

şcolari, psihologi serviciul asistenţă

psihopedagogică şi consilieri de

probaţiune”;

„Probațiunea juvenilă: activități de

resocializare a minorilor în conflict cu

legea penală”;

„ Practici actuale de dejudiciarizare.

Practici pozitive şi deficienţe în aplicarea

mecanismelor de dejudiciarizare”.

7,0 0,0 S-au desfasurat seminare a cate o

singura zi, respectiv pentru

cheltuielile de cazare nu s-au

executat cheltuieli. Cheltuielile

pentru transport/deplasare, precum

si pentru asigurarea pauzelor de

cafea, au fost executate din contul

cheltuielilor de baza.

Seminarele de instruire continua cu

tematica respectiva au fost

organizate in comun cu Institutul

National al Justitiei, care a asigurat

remunerarea formatorilor. S-au

desfasurat seminare a cate o singura

zi, respectiv pentru cheltuielile de

cazare nu s-au executat cheltuieli.

Cheltuielile pentru

transport/deplasare, precum si

pentru asigurarea pauzelor de cafea,

au fost executate din contul

cheltuielilor de baza.

Page 21: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Consolidarea bazei

tehnicomateriale (pct. 1.9.3.

a Planului de acțiuni privind

implementarea Strategiei de

dezvoltare a sistemului de

probațiune 2016- 2020,

aprobată prin HG nr. 1015

din 01.09.2016)

La 03.03.2017 a fost derulată licitația

publică nr. 17/00392 și repetat la

07.04.2017 sub nr. 17/00823 privind

achiziționarea tehnicii de calcul. La

07.04.2017 a fost desfășurată licitația

publică nr. 17/00823

600,0 595,2 Număr de

calculatoare/impriman

te/ scanere procurate

La 03.03.2017 a fost derulată

licitația publică nr. 17/00392 și

repetat la 07.04.2017 sub nr.

17/00823 privind achiziționarea

tehnicii de calcul. La 07.04.2017

a fost desfășurată licitația publică

nr. 17/00823 prin care au fost

procurate blocuri de sistem - 90

buc., scanere - 22 buc.,

multifuncționale - 20 buc.,

computere portabile - 5 buc.,

monitoare - 2 buc, 40

scaune/fotolii, 7 aparate de aer

conditionat.

Centrele regionale de reabilitare

socială a persoanelor liberate din

locurile de detenție au fost create de

iure. De facto, s-au dotat cu bunurile

existente in gestiune, fara a fi

executate mijloace financiare in

acest scop.

Crearea centrelor regionale

de reabilitare socială a

persoanelor liberate din

locurile de detenție (pct.

2.a.2. a Planului de acțiuni

privind implementarea

Strategiei de dezvoltare a

sistemului de probațiune

2016-2020, aprobată prin

HG nr. 1015 din

01.09.2016)

Conform statului de personal avizat de

Cancelaria de Stat la 27 octombrie 2017

cu nr.3.2, Centrele regionale de reabilitare

activează în cadrul Inspectoratelor

regionale de probațiune Centru, Nord,

Sud. Asigurarea funcționării Centrelor de

reabilitare este pusă în sarcina șefilor de

inspectorat, conform sarcinilor fișei

postului.

321,6 0,0 Centre de reabilitare

socială în zona

Centru și Sud

create/dotate

Centrele regionale de reabilitare

vor activa în sediul următoarelor

birouri de probațiune:

Biroul de probaţiune Căuşeni;

Biroul de probaţiune Ceadîr-

Lunga;

Biroul de probațiune Floreşti.

Centrele regionale de reabilitare

socială a persoanelor liberate din

locurile de detenție au fost create de

iure. De facto, s-au dotat cu bunurile

existente in gestiune, fara a fi

executate mijloace financiare in

acest scop.

Informarea grupurilor țintă

cu privire la rolul și

importanța intervenției

probațiunii (pct. 4.3.3.a

Planului de acțiuni privind

implementarea Strategiei de

dezvoltare a sistemului de

probațiune 2016-2020,

aprobată prin HG nr. 1015

din 01.09.2016)

Informarea grupului țintă a avut loc prin

organizarea ședințelor de informare și

sensibilizare al instituțiilor comunitare,

precum și ședințe cu subiecții aflați în

evidența probațiunii, informarea

populației prin intermediul mass-mediei:

radio, TV, articole în presă și ziare, au

fost întocmite și plasate comunicate

privind activitatea de probațiune pe

pagina oficială al INP cît și pe pagina

facebook al INP.

40,0 9,6 Numărul

activităților/eveniment

elor

desfășurate

Numărul materialelor

de informare

distribuite

Desfășurate la nivel local 300 de

ședințe de lucru cu instituțiile

comunitare, mass-media (articole

în presă, ziar, emisiune radio şi

TV) – 32, au fost întocmite şi

plasate 690 comunicate privind

activitatea de probaţiune.

Elaborate 36000 pliante pentru

distribuirea lor în subdiviziunile

teritoriale și informarea publicului

despre rolul și importanța

probațiunii.

Unele actiuni au fost realizare cu

suportul financiar al Proiectului

EUTAP4, restul activitatilor de

mediatizare fiind executate in suma

de 9,6 mii lei, ceea ce s-a incadrat in

suma planificata.

Asigurarea subdiviziunilor

teritoriale ale

Inspectoratului Național de

Probațiune cu mijloace de

transport (pct. 1.9.4. a

Planului de acțiuni privind

implementarea Strategiei de

dezvoltare a sistemului de

probațiune 2016-2020,

aprobată prin HG nr. 1015

din 01.09.2016)

La 28.02.2017 a fost desfășurată licitația

publică nr. 17/00383 și repetat a avut loc

la 28.03.2017 cu nr. 17/00687 în care au

fost procurate 3 unităţi de transport.

616,0 616,0 Numărul

autoturismelor de

serviciu

procurate

Au fost procurate 3 unităţi de

transport.

Numărul de

echipament

achiziționat

În 2017 echipament nu a fost

achiziționat. .

Rapoarte de analiză a necesităţilor

elaborate; Echipament achiziţionat

Achiziționarea

echipamentelor necesare

pentru monitorizarea

electronică (pct. 2.2.1.c.3. a

Planului de acțiuni privind

implementarea Strategiei de

dezvoltare a sistemului de

probațiune 2016-2020,

aprobată prin HG nr. 1015

din 01.09.2016)

Consolidarea capacităților

serviciului de probațiune către

anul 2019;

-Sporirea numărului de

persoane supuse probațiunii

implicate în programe

probaţionale, inclusiv cu

obligațiune stabilită de către

instanța de judecată, pînă la

30% către anul 2019

comparativ cu anul 2016;

-Sistem de supraveghere și

control (monitorizare

electronică) a persoanelor

supuse probațiunii implementat

la nivel național către anul

2018;

-Birouri de probațiune

asigurate cu baza tehnico-

materială pentru implementarea

sistemului informațional e-

Probațiune către anul 2018;

-Reducerea riscului de recidivă

pînă la 4% din numărul total de

persoane către anul 2019

-Elaborarea și implementarea

instrumentelor moderne de

lucru în activitatea orientată

spre supraveghere şi

reintegrare socială a

persoanelor supuse probațiunii

către anul 2019

-Îmbunătățirea serviciilor

furnizate către

anul 2019

-Instruirea inițială și continuă

100% a consilierilor de

probațiune către anul

2019;

-Sporirea gradului de informare

și promovare a imaginii

instituției și bunelor practici în

activitatea de probațiune, atît la

nivel național cît și

internațional, către anul 2019.

2 160,0 0,0 Luand in consideratie ca

nr.subiectilor de probatiune

monitorizati electronic nu era in

crestere in anul 2017, nu au fost

procurate alte bratari de

monit.electronica. Efectivul de 135

bratari la evidenta a fost suficient

pentru acoperirea necesitatilor

curente de monitorizare electronica

Page 22: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Numărul persoanelor

supuse

monitorizării

electronice

Pe parcursul anului au fost

monitorizate 35 persoane, în

prezent se monitorizează 25

persoane.

Numărul zilelor de

monitorizare

365 zile

Coeficient (%) de

utilizare a timpului

supus monitorizării în

decurs de un an

100%

Numărul de cursuri

desfășurate

Organizate 3 mese rotunde, au

participat reprezentanţii birourilor

de probaţiune, judecătoriilor,

procuraturii, poliţiei, din regiunile

centru, nord şi sud a RM. 1

seminar de instruire - 16

persoane instruite.

Numărul de persoane

instruite

1 seminar de instruire - 16

persoane instruite.

Numărul de cursuri

desfășurate

Curs de instruire desfășurat,

Conform ordinului nr. 192 din 19

octombrie 2017 a început

pilotarea programului respectiv în

8 birouri de probaţiune: Ciocana,

Bălţi, Drochia, Edineţ, Criuleni,

Hînceşti, Leova şi Căuşeni.

Cheltuielile aferente acestei actiuni

au fost suportate de catre finantatorii

externi.

Numărul de persoane

instruite

12 persoane instruite.

Numărul de cursuri

desfășurate

Seminar de instruire organizat.

Numărul de persoane

instruite

16 persoane instruite.

2,6 0,0

Instruirea a fost desfasurata de catre

angajatul INP, in calitate de

formator, astfel, nu au fost suportate

careva cheltuieli pentru remunerarea

formatorului. Cheltuielile pentru

deplasarea consilierilor de

probatiune au fost asigurate din

contul mijloacelor financiare de la

activitatea de baza.

42,8 0,0

97,1 0,0

Rapoarte de analiză a necesităţilor

elaborate; Echipament achiziţionat

Au fost organizate 3 mese rotunde în

cadrul cărora a fost prezentă Concepţia

privind dezvoltarea sistemului de

monitorizare electronică.

Au participat reprezentanţii birourilor de

probaţiune, judecătoriilor, procuraturii,

poliţiei, din regiunile centru, nord şi sud a

Republicii Moldova.

Organizat seminar de instruire a

consilierilor de probațiune cu tematica

„Monitorizarea Electronică„ delegați prin

ordinul nr.263 din 21.12.2017.

Organizat un curs de instruiri (27-30

martie, 16-18 mai) a programului „Drink

& Drive pentru Moldova – program

specific de reabilitare a persoanelor

condamnate pentru infracţiuni săvîrşite pe

fondul conducerii autovehicolelor sub

influenţa băuturilor alcoolice” în perioada

27-30 martie şi conform ordinului nr. 57

din 20 martie 2017

Achiziționarea

echipamentelor necesare

pentru monitorizarea

electronică (pct. 2.2.1.c.3. a

Planului de acțiuni privind

implementarea Strategiei de

dezvoltare a sistemului de

probațiune 2016-2020,

aprobată prin HG nr. 1015

din 01.09.2016)

Formarea personalului în

domeniul monitorizării

electronice (pct. 1.8.3. a

Planului de acțiuni privind

implementarea Strategiei de

dezvoltare a sistemului de

probațiune 2016-2020,

aprobată prin HG nr. 1015

din 01.09.2016)

Formarea personalului în

vederea implementării

programului Drink and

Drive (pct. 1.8.4. a Planului

de acțiuni privind

implementarea Strategiei de

dezvoltare a

sistemului de probațiune

2016-2020, aprobată prin

HG nr. 1015 din

01.09.2016)

Instruirea personalului în

vederea utilizării sistemului

e-probațiune (pct. 1.8.6. a

Planului de acțiuni privind

implementarea Strategiei de

dezvoltare a sistemului de

probațiune 2016-2020,

aprobată prin HG nr. 1015

din 01.09.2016)

Consolidarea capacităților

serviciului de probațiune către

anul 2019;

-Sporirea numărului de

persoane supuse probațiunii

implicate în programe

probaţionale, inclusiv cu

obligațiune stabilită de către

instanța de judecată, pînă la

30% către anul 2019

comparativ cu anul 2016;

-Sistem de supraveghere și

control (monitorizare

electronică) a persoanelor

supuse probațiunii implementat

la nivel național către anul

2018;

-Birouri de probațiune

asigurate cu baza tehnico-

materială pentru implementarea

sistemului informațional e-

Probațiune către anul 2018;

-Reducerea riscului de recidivă

pînă la 4% din numărul total de

persoane către anul 2019

-Elaborarea și implementarea

instrumentelor moderne de

lucru în activitatea orientată

spre supraveghere şi

reintegrare socială a

persoanelor supuse probațiunii

către anul 2019

-Îmbunătățirea serviciilor

furnizate către

anul 2019

-Instruirea inițială și continuă

100% a consilierilor de

probațiune către anul

2019;

-Sporirea gradului de informare

și promovare a imaginii

instituției și bunelor practici în

activitatea de probațiune, atît la

nivel național cît și

internațional, către anul 2019.

A fost organizat seminarul de instruire a

consilierilor de probațiune cu tematica

„Utilizarea sistemului e-probațiune„

delegați prin ordinul nr.263 din

21.12.2017.

2 160,0 0,0 Luand in consideratie ca

nr.subiectilor de probatiune

monitorizati electronic nu era in

crestere in anul 2017, nu au fost

procurate alte bratari de

monit.electronica. Efectivul de 135

bratari la evidenta a fost suficient

pentru acoperirea necesitatilor

curente de monitorizare electronica

Mesele rotunde desfasurate au fost

organizate cu suportul financiar al

Proiectului EUTAP4. Seminarul de

instruire, organizat cu consilierii de

probatiune, a fost organizat de catre

angajatul INP, in calitate de

formator. Astfel, nu au fost

executate cheltuieli de la buget.

Page 23: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Crearea Centrului de

Monitorizare Electronică

(pct.2.c.1. a Planului de

acțiuniprivind

implementarea Strategiei de

dezvoltare a sistemului de

probațiune 2016-2020,

aprobată prin HG nr. 1015

din 01.09.2016)

Crearea Centrului de Monitorizare

Electronică (pct. 2.c.1. a C20Planului de

acțiuniprivind implementarea Strategiei

de dezvoltare a sistemului de

probațiune 2016-2020, aprobată

prin HG nr. 1015 din 01.09.2016)

65,0 8,3 Centru creat A fost creat Serviciul monitorizare

electronică și tehnologii

informaționale în cadrul INP.

Centrul de monitorizare electronică

va fi creat prin aprobarea Horărîrii

de Guvern în trimestrul I al anului

2018. Dotarea centrului se va

efectua dupa aprobarea Hotaririi

Guvernului cu privire la organizarea

si functionarea centrului.

Cheltuielile executate au fost

utilizate pentru Serviciul de

monitorizare electronica creat.

29 685,5 25 714,7

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Numărul de dosare

primite

Au fost primite 36862 de cereri;

Numărul actelor

apostilate

Au fost apostilate 112413 de

acte;

Numărul de acte

apostilate online

Ponderea actelor

apostilate online din

numărul total de acte

apostilate

Numărul contractelor

încheiate

A fost încheiat un contract de

mentenata.

Numărul actelor

aprobate ce confirmă

lucrările efectuate în

registru

Au fost semnate 10 procese

verbale de receptionare a

serviciilor.

Numărul de obiecţii

ajustate în raport cu

numărul de obiecţii

înaintate

Au fost inaintate 88 de obiectii

dintre care 85 au fost ajustate

2 000,0 1 812,8

250,0 180,1

Au fost apostilate si legalizate acte

oficiale intocmite pe teritoriul Republicii

Moldova si destinate pentru a fi utilizate

pe teritoriul unui alt stat.

1 750,0 1 632,7

Subprogramul 18: Înfăptuirea justiției Scopul subprogramului:

Crearea condițiilor adecvate pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești.

A fost incheiat contract privind

achizitionarea serviciilor de mentenanta

pentru sistemul informatic e-Apostila.

Aplicarea apostilei şi

legalizăriactelor oficiale

întocmite peteritoriul

Republicii Moldova şi

destinate a fi utilizate pe

teritoriul unui alt stat

(Hotărîrea Guvernului nr.

736 din 3 octombrie 2012)

şi realizarea

”Regulamentului privind

aplicarea apostilei”

(Hotărîrea Guvernului nr.

163 din15.02.2007).

Postimplementarea

sistemului informatic „e-

Apostilă”.

Serviciile publice de calitate

prestate cetăţenilor;

-Creșterea ponderii actelor

apostilate online la 15% din

numărul total de acte

apostilate către 2019.

Obiective de politică pe

termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017

Total subprogram 16:

Subprogramul 17. Apostila administrat de Direcția Apostilă

Scopul subprogramului: Prestarea serviciilor de apostilă

Total subprogram 17:

Consolidarea capacităților

serviciului de probațiune către

anul 2019;

-Sporirea numărului de

persoane supuse probațiunii

implicate în programe

probaţionale, inclusiv cu

obligațiune stabilită de către

instanța de judecată, pînă la

30% către anul 2019

comparativ cu anul 2016;

-Sistem de supraveghere și

control (monitorizare

electronică) a persoanelor

supuse probațiunii implementat

la nivel național către anul

2018;

-Birouri de probațiune

asigurate cu baza tehnico-

materială pentru implementarea

sistemului informațional e-

Probațiune către anul 2018;

-Reducerea riscului de recidivă

pînă la 4% din numărul total de

persoane către anul 2019

-Elaborarea și implementarea

instrumentelor moderne de

lucru în activitatea orientată

spre supraveghere şi

reintegrare socială a

persoanelor supuse probațiunii

către anul 2019

-Îmbunătățirea serviciilor

furnizate către

anul 2019

-Instruirea inițială și continuă

100% a consilierilor de

probațiune către anul

2019;

-Sporirea gradului de informare

și promovare a imaginii

instituției și bunelor practici în

activitatea de probațiune, atît la

nivel național cît și

internațional, către anul 2019.

Au fost recepţionate 9926 de

cereri şi apostilate 22756 de acte

on-line, ceea ce constituie 26,93%

din numărul total de cereri și

20,24% din numărul total de acte

apostilate.

Page 24: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

% micșorării/

majorării cheltuielilor

necesare pentru

întreţinerea

judecătoriilor

Au fost majorate cheltuielile

necesare pentru întreținerea

judecătoriilor cu 8%.

Motivul majorării cheltuielilor se

justifică prin achitarea

indemnizațiilor funcționarilor

publici la încetarea raporturilor de

muncă, în legătură cu reorganizarea,

potrivit legislației în vigoare.

Rata de soluționare a

dosarelor

Au fost soluționate 96% de dosare

parvenite

Costul mediu pentru

un dosar examinat

1,5 mii lei, costul mediu pentru un

dosar examinat

Echipament procurat 730 unități procurate

Costul mediu al

echipamentului

achiziționat

7354,8 mii lei

Costul mediu pentru

întreținerea unei

unități de personal

151,2 mii lei

Numărul de instanțe

nou-create

Au fost create 15 instanțe de

judecată

Numărul de acțiuni

realizate în vederea

optimizării

cheltuielilor

În vederea optimizării

cheltuielilor au fost întreprinse

mai multe acțiuni: - reorganizate

instanțele judecătorești prin

fuzionare, rezultînd 15 instanțe;

au fost lichidate instanțele

specializate; au fost transmise

bunurile materiale, arhivele,

activele și pasivele către instanțele

nou create; au fost avizate și

aprobate noi state de personal

pentru instanțele nou-create;

Numărul spațiilor

special amenajate în

cadrul instanțelor.

Numărul sediilor

instanțelor

judecătorești

amenajate.

Sediul judecătoriei

Ungheni construit

Sediul Judecătoriei Ungheni

construit

În anul 2017 au fost finisate construcția

Palatului Justiției Ungheni și

reconstrucția sediului nou Buiucani a

Judecătoriei Chișinău.

Realizarea acțiunilor în

vederea asigurării funcționării

Legii nr. 76 din 21.04.2016 cu

privire la reorganizarea

instanțelor judecătorești.

-Îmbunătățirea condițiilor de

deținere a inculpaților în cadrul

instanțelor noucreate către anul

2018.

-Asigurarea funcţionării

operaţionale a tuturor

instanţelor judecătoreşti urmare

a fuzionării.

-Modernizarea continuă a

echipamentului TI în instanţele

judecătorești.

Asigurarea funcţionării

operaţionale a instanțelor

judecătorești

Repartizarea alocaţiilor a fost efectuată

reeşind din cadrul de resurse aprobate și

conform necesităţilor legate de asigurarea

activităţii instanțelor judecătorești nou-

create. Suplimentar la rectificarea

bugetului de stat pe anul 2017 alocațiile

instanțelor judecătorești au fost majorate

cu 25858.4 mii lei, inclusiv 10380.7 mii

lei la investiții capitale Ungheni și

10000.0 mii lei pentru reparații capitale la

Jud. Chișinău, fiind acoperite toate

solicitările înaintate la CSM.

Optimizarea cheltuielilor

recurente în legătură cu

fuzionarea, prin contopire, a

judecătoriilor și încetarea

activității Judecătoriei

Comerciale de

Circumscripție (Legea nr.

76 din 21.04.2016 cu

privire la reorganizarea

instanțelor judecătorești)

Instalarea celulelor de

deținere a inculpaților în

sediile principale/ secundare

a instanțelor nou-create, în

vederea realizării

prevederilor Legii nr. 76 cu

privire la reorganizarea

instanțelor judecătorești,

referitor la specializarea

judecătorilor.

Efectuarea lucrărilor de

construcție/reconstrucție a

sediilor instanțelor

judecătorești conform

necesităților reale.

Obiective de politică pe

termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017

364 360,2 347 696,7

-3 000,0

50 841,8 50 053,2

-3 000,0

În vederea optimizării cheltuielilor,

celulele de deținere a inculpaților

urmază a fi amenajate după

unificarea sediilor instanțelor

judecătorești

3 000,0

Urmare reorganizării judecătoriilor s-a

constatat o optimizăre a cheltuielilor,

inclusiv circa 1000.0 mii lei în urma

lichidării JCC și micșorării spațiului luat

în locațiune de către Jud. Anenii Noi

pentru sediul Bender. Suplimentar

economiile formate la alte cheltuieli

recurente în sumă de 2000.0 mii lei au

fost redirecționate pentru plata

îndemnizațiilor la încetarea raportului de

serviciu personalului disponibilizat.

Page 25: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul … · 2018-02-26 · 000 euro), precum şi datorită aprecierii leului moldovenesc faţă de moneda europeană

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică a. 2017 Cheltuieli bugetare în

anul 2017 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2017Obiective de politică pe

termen mediu

Sediul judecătoriei

Buiucani (Chișinău)

reconstruit

Sediul judecătoriei Buiucani

(Chișinău) reconstruit

Total pe subprogram 18 415 202,0 394 749,9

932 785,0 832 430,5

În anul 2017 au fost finisate construcția

Palatului Justiției Ungheni și

reconstrucția sediului nou Buiucani a

Judecătoriei Chișinău.

Realizarea acțiunilor în

vederea asigurării funcționării

Legii nr. 76 din 21.04.2016 cu

privire la reorganizarea

instanțelor judecătorești.

-Îmbunătățirea condițiilor de

deținere a inculpaților în cadrul

instanțelor noucreate către anul

2018.

-Asigurarea funcţionării

operaţionale a tuturor

instanţelor judecătoreşti urmare

a fuzionării.

-Modernizarea continuă a

echipamentului TI în instanţele

judecătorești.

Efectuarea lucrărilor de

construcție/reconstrucție a

sediilor instanțelor

judecătorești conform

necesităților reale.

Total pe program 40 "Justiţia"

50 841,8 50 053,2