of 16 /16
Raport organizacyjny Poznań, 28 kwietnia 2015

Raport organizacyjny - wiph.plwiph.pl/wp-content/uploads/2015/05/FGMP-2015-raport.pdf · Raport organizacyjny Poznań, 28 kwietnia 2015 . 1 ... gospodarczej, poprzez prezentację

  • Author
    vutu

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Raport organizacyjny - wiph.plwiph.pl/wp-content/uploads/2015/05/FGMP-2015-raport.pdf · Raport...

Raport organizacyjny

Pozna, 28 kwietnia 2015

1

Spis treci

Podstawowe informacje ......................................................................................................... 2

Cele VIII FGMP ..................................................................................................................... 3

Przebieg debaty ...................................................................................................................... 3

Uczestnicy Forum .................................................................................................................. 8

Strefa wystawcw .................................................................................................................. 9

Obsuga medialna ................................................................................................................. 10

rodki promocji .................................................................................................................... 10

2

Podstawowe informacje

VIII edycja Forum Gospodarczego Metropolii Pozna odbya si w dniach 21-22 kwietnia

2015 roku, w Centrum Kongresowym Midzynarodowych Targach Poznaskich pawilon 15,

pitro II. Haso przewodnie konferencji brzmiao: Metropolia Pozna dobra marka,

wsplny biznes. W jego ramach uczestnicy pierwszego dnia Forum, w Sali Ziemi, debatowali

na temat wizji przyszoci poznaskiego obszaru metropolitalnego oraz wsppracy biznesu i

samorzdu w promocji gospodarczej regionu.

Uroczysty bankiet po pierwszym dniu Forum 21 kwietnia mia miejsce w Iglicy MTP.

Drugiego dnia konferencji, w foyer przed Sal Ziemi odbya si dyskusja dotyczca sukcesji w

firmach lub majtku rodzinnym oraz warsztat z rozwoju przedsibiorczoci metod

Enterprise Facilitation.

Organizatorzy Forum:

Wielkopolska Izba Przemysowo-Handlowa

Urzd Miasta Pozna

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Stowarzyszenie Metropolia Pozna

Midzynarodowe Targi Poznaskie

3

W ramach VIII FGMP zorganizowano 4 panele tematyczne z udziaem 4 moderatorw i 20

panelistw, wykad inauguracyjny, 3 prezentacje projektw promocji gospodarczej

(Barcelona Global, Konsorcjum Marki Pozna, Marka Lubelskie) i jeden warsztat.

Patronat merytoryczny nad poszczeglnymi czciami konferencji, sprawowali:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Panel pierwszy Jaka Metropolia Pozna?

Panel drugi Samorzd i przedsibiorcy, a promocja gospodarcza Metropolii

dowiadczenia zagraniczne

Panel trzeci Samorzd i przedsibiorcy, a promocja gospodarcza Metropolii

dowiadczenia krajowe

Fundacja Sukcesja oraz Sommerrey & Partners Kancelaria Radcw Prawnych Spka

partnerska

Panel czwarty Scenariusze sukcesji w firmie lub majtku rodzinnym okiem

ekspertw od strony praktycznej, prawnej i teoretycznej

DKA Trening oraz Styki

Warsztat Ernesto Sirolli Enterprise Facilitation w praktyce

Cele VIII FGMP

Wyznaczenie kierunkw dalszego rozwoju Metropolii Pozna, w nowej rzeczywistoci politycznej poznaskiego obszaru metropolitalnego.

Umoliwienie wywarcia realnego wpywu rodowiska gospodarczego na now strategi promocji Miasta Poznania i Metropolii Pozna sporzdzenie i przedstawienie decydentom rekomendacji, w formie oficjalnego dokumentu.

Zachcenie do nawizywania partnerstwa publiczno-prywatnego w promocji gospodarczej, poprzez prezentacj dobrych krajowych i zagranicznych praktyk w tym zakresie.

Integracja rodowiska biznesu, nauki i samorzdu terytorialnego, w nowej sytuacji politycznej w regionie.

Promocja Wielkopolskiej Izby Przemysowo-Handlowej, jako integratora lokalnego rodowiska gospodarczego.

Przebieg debaty

Inauguracja

Pierwszego dnia konferencji, podczas jej uroczystego otwarcia, uczestnikw powitali

przedstawiciele organizatorw, tj.:

4

Jacek Jakowiak Prezydent Miasta Poznania, Prezes Stowarzyszenia Metropolia

Pozna,

Jan Grabkowski Starost Poznaski, Wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Pozna,

Wojciech Kruk Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysowo-Handlowej,

Przemysaw Trawa Prezes Midzynarodowych Targw Poznaskich.

Gos w tej czci wydarzenia zabrali rwnie Mariusz Haadyj podsekretarz stanu w

Ministerstwie Gospodarki oraz Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski. Wszyscy mwcy

zgodnie podkrelali wag wsppracy biznesu z administracj publiczn oraz rol

przedsiwzi, takich jak FGMP, dla rozwoju gospodarczego regionw.

W cz merytoryczn goci Forum wprowadzi dr Ernesto Sirolii zaoyciel dziaajcego w

Stanach Zjednoczonych Sirolli Institute. W swoim krtkim wystpieniu opowiedzia on o

ideach Enterprise Facilitation oraz Trinity of management autorskich metodach

wspierania rozwoju oddolnej przedsibiorczoci. Ostatnim punktem inauguracji VIII FGMP

byo podpisane listu intencyjnego powoania przy Wielkopolskiej Izbie Przemysowo-

Handlowej Akademii Innowacyjnego Biznesu wsplnej inicjatywy WIP-H oraz Politechniki

Poznaskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ktrej gwnym celem bdzie

tworzenie warunkw upowszechniania i wdraania innowacyjnych technologii oraz

najnowszej wiedzy wrd dziaajcych w Wielkopolsce maych i rednich przedsibiorstw.

5

Zasadnicz cz merytoryczn tego dnia konferencji stanowia trzypanelowa dyskusja z

udziaem lokalnych wadz samorzdowych, przedsibiorcw oraz ekspertw brany

marketingu.

Panele dyskusyjne

Podczas pierwszego panelu, pt. Jaka Metropolia Pozna?, wielkopolscy przedsibiorcy,

reprezentowani przez:

Prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysowo-Handlowej Wojciecha Kruka,

Prezesa Spki Volkswagen Pozna Jensa Ocksena oraz

Kanclerza Loy Wielkopolskiej BCC Adama Trybusza,

dyskutowali z samorzdowcami, reprezentowanymi przez:

Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jakowiaka oraz

Starost Poznaskiego Jana Grabkowskiego,

na temat kierunkw dalszego rozwoju Metropolii Pozna. W dyskusji moderowanej przez

prof. dr. hab. Mariana Goryni rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

poruszono wtki m.in. zmiany granic terytorialnych poszczeglnych gmin w ramach

metropolii, potrzeby uchwalenia ustawy metropolitalnej oraz wsplnego planowania

przestrzennego w ramach aglomeracji poznaskiej.

Pozostae dwa panele - Samorzd i przedsibiorcy, a promocja

gospodarcza Metropolii dowiadczenia krajowe i

zagraniczne, byy prezentacjami dobrych praktyk promocji

gospodarczej oraz dyskusj o tym, jak Metropolia Pozna

powinna promowa si na polskim oraz midzynarodowym

rynku. Juan Carlos Belloso wieloletni doradca Rady Miasta

Barcelony zaprezentowa jeden z projektw partnerstwa dla

marketingu miejsc [ang. Place Brand Partnership] Barcelona

6

Global. Ten midzynarodowy ekspert brany opowiedzia, jak wane jest ustanowienie w

miecie apolitycznej organizacji publiczno-prywatnej, lub cakowicie prywatnej, ktra

niezalenie od zmian ekip rzdzcych miejscem, mogaby dba o jego wewntrzny i

zewntrzny, stabilny i spjny image, wpywajc na wszechstronny rozwj caego regionu, w

dugiej perspektywie czasu.

Jakub Krl Zastpca Dyrektora Biura Promocji Miasta Poznania zaprezentowa projekt

Konsorcjum Marki Pozna, a Dariusz Donica Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki

Wojewdztwa Lubelskiego projekt marki Lubelskie.

W dyskusji, ktra nastpia po wspomnianych wyej prezentacjach, zastanawiano si m.in.

nad tym, jaka waciwie powinna by Metropolia Pozna, jaki powinien by sam Pozna, w

przededniu redefinicji strategii promocji miasta. Poszukiwano mocnych stron poznaskiego

obszaru metropolitalnego to z czego synie on obecnie oraz nisz, tj. to, co dopiero mona w

jego regionie odkry. Wsplny wniosek, do jakiego doszli dyskutanci obydwu czci miastu

potrzebna jest nie tyle nowa strategia promocji, co wizja szeroka i konsekwentnie

realizujca obrany pomys na Pozna. Wrd motyww przewodnich na ten pomys,

przewijay si: innowacyjno, nowe technologie, smart city, dorobek naukowy i prny

orodek akademicki oraz tradycyjnie przypisywane poznaniakom cechy, jak rzetelno i

zamiowanie do porzdku. Pojawi si take pomys Poznania, jako miejsca kultury

wysokiej, niszowej oraz masowej miejsca koncertw, sztuk teatralnych, restauracji

czynnych rwnie po 22:00 Uczestnicy powyej dyskusji, w skadzie:

- Moderatorzy: dr Monika Matusiak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i rodowiskowej UEP

oraz Sebastian Bykowski Wiceprezes Zarzdu Splki Press-Service Monitoring Mediw

- Panelici: Juan Carlos Belloso czonek rady nadzorczej Barcelona Global, Adam

Lewandowski Wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Pozna, Mateusz Figaszewski

Zastpca Dyrektora ds. PR Solaris Bus&Coach, Sawomir Jurczyski Czonek Zarzdu ds.

7

Strategii i Regionu Veolia Energia Pozna SA, Dariusz Donica Dyrektor Departamentu

Promocji i Turystyki Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie,

Bartomiej Gola Prezes Zarzdu SpeedUp Venture Capital Group, Jakub Krl Zastpca

Dyrektora Biura Promocji Miasta Poznania, Anna Proszowska-Sala Prezes Zarzdu Citybell

Consulting Sp. z o.o., oraz Tomasz Zmylny - Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju INEA S.A,

zadeklarowali spisanie wnioskw z obydwu czci dyskusji i przedstawienie ich osobom i

instytucjom odpowiedzialnym za przygotowanie i realizacj strategii promocji Metropolii

Pozna, w formie rekomendacji.

Drugiego dnia konferencji, odbya si dyskusja dotyczca sukcesji w firmach lub majtku

rodzinnym, w ktrej udzia wzili:

Moderator: ukasz ak Prezes Zarzdu Fundacji Sukcesja

Panelici: Wojciech Kruk Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysowo-Handlowej, Wojciech

Kruk Syn Prezes Zarzdu Ania Kruk Sp. z o.o., Szymon Pankowski Meneder w F5

Konsulting Sp. z o. o., Hubert Sommerrey Partner Zarzdzajcy oraz radcy prawny w

Sommerrey & Partners Kancelaria Radcw Prawnych Spka Partnerska, Anna Waligra

socjolog, Katedra Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Piotr

Waligra - Czonek Rady Nadzorczej Fundacji Sukcesja. Po dyskusji zosta poprowadzony

warsztat z rozwoju przedsibiorczoci metod Enterprise Facilitation, przez dr. Ernesto

Sirolliego.

8

Uczestnicy Forum

Uczestnictwo w VIII FGMP byo bezpatne, wymagana bya jednak wczeniejsza rejestracja

online na stronie internetowej FGMP. Rejestracja zostaa otwarta z dniem 16 marca, a

ostatnie zgoszenia drog elektroniczn przyjmowano na pierwszy dzie Forum, do 20

kwietnia, na drugi dzie, do 21 kwietnia. Uczestnicy mieli wic 36 dni na elektroniczne

zgoszenie u organizatora swojej chci przybycia na Forum. W bazie odnotowano cznie (na

obydwa dni imprezy) 400 takich zgosze. Rejestracja uczestnikw bya prowadzona rwnie

w dniu konferencji. Z moliwoci tej skorzystay cznie 42 osoby.

Ostatecznie w Forum udzia wzio 300 osb. Liczba ta jest sum wszystkich osb, ktre

uczestniczyy w konferencji niezalenie od liczby dni i paneli, w ktrych wziy udzia oraz

oglnej dugoci pobytu na Forum.

050

100150200250300350400450500

III IV V VI VII VIII

227 257

400 460

290 300

Liczba uczestnikw FGMP, na przestrzeni poszczeglnych edycji

biznes 55%

inne 12%

nauka 9%

organizacje pozarzdowe

9%

samorzd 15%

uczestnicy VIII FGMP wg grup spoecznych

9

Strefa wystawcw

Celem podniesienia atrakcyjnoci wydarzenia, wzmocnienia zainteresowania nim - budowy

lepszej frekwencji poprzez zaangaowanie w proces organizacji konferencji oraz

wygenerowania dodatkowych rodkw finansowych, jako wydarzenie towarzyszce

konferencji, w foyer przed Sal Ziemi, zostay zorganizowane stoiska wystawiennicze

sponsorw, partnerw oraz firm zainteresowanych.

Wrd wystawcw znaleli si:

Wielkopolska Izba Przemysowo-Handlowa

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego

Fundusz Rozwoju i Promocji Wojewdztwa Wielkopolskiego

Urzd Miasta Piy

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Stowarzyszenie Metropolia Pozna

Centrum Pakowania Karol Kudela

Spka Cartrack Polska

Spka Hunters

Spka Verbicom

Fundacja Sukcesja

Stoiska organizatorw, sponsorw oraz parterw merytorycznych byy pozbawione opat z

tytuu udostpnienia moliwoci zaprezentowania swojej oferty. Pozostae (w liczbie trzech)

ureguloway naleno w wysokoci 500 z netto za jedno stoisko. Razem 1500 z. netto.

Wystawa cieszya si umiarkowanym powodzeniem wrd uczestnikw Forum, jednak

wikszym, ni miao to miejsce w ubiegym roku.

10

Obsuga medialna

Konferencja bya obsugiwana medialnie przez fotografa oraz operatora kamery. Na bazie

zdj powstaych w trakcie wydarzenia zmontowany zosta 3-minutowy film, penic rol

relacji dla obecnych na VIII FGMP oraz materiau popierajcego suszno wzicia udziau w

konferencji na lata przysze tak dla suchaczy jak i panelistw, a przede wszystkim

sponsorw.

rodki promocji

Kampania promocyjna VIII FGMP rozpocza si 24 marca 2015 r. i trwaa do 20 kwietnia

2015 r. Intensyfikacja prowadzonych dziaa promocyjnych miaa miejsce na tydzie przed

dat konferencji. Patronat medialny nad wydarzeniem objy: Polska Agencja Prasowa, TVP

Pozna, Gos Wielkopolski, Radio Merkury, naszemiasto.pl, Fundacja Firmy Rodzinne, Gos

Biznesu, Platforma Wspieramy e-Biznes.

Wsparcie w zakresie promocji Forum zaoferowaa Spka Celowa Uniwersytetu

Ekonomicznego w Poznaniu. Zgodnie ze zoon przez prezesa Spki obietnic, w promocj

przedsiwzicia miao by zaangaowanych 15 studentw. W praktyce byo ich dwch.

Spord przedstawionych pomysw na promocj, wybrano trzy, ktrych realizacji w oparciu

o wasne siy, podjli si studenci bya to obsuga Facebooka FGMP, nagranie 3 filmw

promujcych wydarzenie oraz organizacja wolontariatu. W praktyce, organizator

wykonawczy powici duo czasu aby szczegowo zapozna studentw z ide FGMP,

profilem grupy docelowej, kierunkiem obranej strategii promocji Zaangaowanie

https://www.youtube.com/watch?v=sjHjQENpvHQ

11

organizatora wykonawczego jednak nie zostao odwzajemnione ze strony studentw.

Realizacji doczekay si bowiem dwa filmy promujce wydarzenie, ktre ze wzgldu na nisk

jako, nie zostay wykorzystane jako element promocji oraz organizacja wolontariatu

oparta jednak o niezdywersyfikowane zasoby jednego kierunku studiw, z ktrego pochodzili

studenci. W efekcie, drugi dzie Forum, w ktrym wszyscy studenci tego kierunku odbywali

sta, przez co ich zaangaowanie w konferencj nie byo moliwe, organizator wykonawczy,

pod siln presj czasu zmuszony zosta do kompleksowej organizacji wolontariatu wasnymi

siami. Dobrze ocenionym efektem dziaa studentw byo jedynie zorganizowanie wydruku

technik 3D, hashtagu #FGMP2015 oraz - na prob organizatora wykonawczego -

wykonanie zdj z jego prezentacj wrd organizatorw konferencji oraz symboli Miasta

Poznania.

Zdjcia zostay rozesane przez organizatora wykonawczego do potencjalnych uczestnikw

Forum drog mailow, zostay take opublikowane na Facebooku FGMP, a cz z nich take

na stronie internetowej i Facebooku Miasta Poznania.

Cao rodkw promocji, ze wzgldu na ograniczony budet projektu, oraz siln presj czasu

(rozmowy dotyczce programu merytorycznego VIII edycji konferencji przez dugi czas nie

byy wystarczajco konkretne i nie miay one charakteru wicego, przez co wszelka

promocja moga mie przez dugi czas jedynie oglny charakter), zostaa zredukowana do

niskobudetowych gwnie internetowych, z naciskiem na wykorzystanie kanaw

informacji partnerw Forum. Skuteczn metod promocji, byy rwnie spotkania

bezporednie, z potencjalnymi partnerami Forum, prowadzone przez organizatora

wykonawczego oraz bezporednie kontakty telefoniczne. Wrd wykorzystywanych w

promocji narzdzi, znalazy si take:

- Reklama i artykuy sponsorowane w dzienniku Gos Wielkopolski - 3 reklamy, 4

informacje, w tym relacja, oraz jedna strona wkadki Dni Przedsibiorczoci Pozna

12

- Konferencja prasowa w Urzdzie Miasta Poznania,

- E-mail marketing wysyka zaprosze na Forum drog mailow m.in. do uczestnikw

poprzednich edycji Forum, uczestnikw podobnych konferencji, radnych i urzdnikw

Metropolii Pozna, przedstawicieli mediw lokalnych z obszaru Metropolii Pozna, czonkw

WIP-H, absolwentw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, czonkw Klubu Partnera

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, subskrybentw Fundacji Firm Rodzinnych,

subskrybentw Fundacji Pro Progressio.

- Direct mail zaproszenia na Forum wysane poczt tradycyjn do tzw. VIP-w.

- Strona internetowa wydarzenia - www.forumgospodarcze.com

- Fanpage wydarzenia na portalu spoecznociowym https://www.facebook.com/FGMPPoznan,

- YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sjHjQENpvHQ,

- Vimeo: https://vimeo.com/user28552978

http://www.forumgospodarcze.com/https://www.facebook.com/FGMPPoznanhttps://www.youtube.com/watch?v=sjHjQENpvHQhttps://vimeo.com/user28552978

13

- Informacje na stronach internetowych oraz w mediach spoecznociowych organizatorw i

partnerw Forum.

14

15

- informacje w pozostaych kanaach informacyjnych organizatorw i partnerw Forum, np.

Biuletyn Stowarzyszenia Metropolia Pozna

- wywiad w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej

Biuro Forum Gospodarczego Metropolii Pozna

Conference Management Sp. z o.o.

biuro @forumgospodarcze.com