of 30/30
1 CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI CAMERA DE CONTURI BUZĂU B-dul Gării nr.18 Tel: (0238)710408 Fax:(0238)720921 e-mail: [email protected] R R A A P P O O R R T T privind FINANŢELE PUBLICE LOCALE pe anul 2008 la nivelul judeţului BUZĂU 29 ianuarie 2010 . BUZĂU

Raport locale Buzau 2008 - CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI locale 2008/BUZAU/Raport... · Bugetele institu ţiilor publice finan ţate integral din venituri proprii 15.323,6 13.206,4

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Raport locale Buzau 2008 - CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI locale 2008/BUZAU/Raport... · Bugetele...

1

CURTEA DE CONTURI A ROMNIEI

CAMERA DE CONTURI BUZU

B-dul Grii nr.18

Tel: (0238)710408 Fax:(0238)720921

e-mail: [email protected]

RRAAPPOORRTT

pprriivviinndd

FFIINNAANNEELLEE PPUUBBLLIICCEE LLOOCCAALLEE

pe anul 2008 la nivelul judeului

BUZU

29 ianuarie 2010

.

BUZU

2

I. Structura i execuia bugetului pe ansamblu judeului Buzu pe anul 2008

La finele anului 2008, la nivelul bugetelor locale, potrivit datelor centralizate de Direcia General a Finanelor Publice a judeului Buzu, n structura acestora, la majoritatea s-a nregistrat excedent bugetar, excepie fcnd:

- Bugetul mprumuturilor externe i interne, n care s-au nregistrat doar pli din sursele ncasate anterior anului curent (2008);

- veniturile nregistrate n afara bugetului local, care au fost mai mici dect cheltuielile aferente cu 17.477,7 mii lei,

conform datelor din tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt. Bugete

Venituri (ncasri)

Cheltuieli (pli)

Excedent/ Deficit

1 Bugetele locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, judeelor i municipiului Bucureti

818.806,7 800.183,0 18.623,7

2 Bugetele instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii din bugetele locale

19.386,3 19.246,7 139,6

3 Bugetele instituiilor publice finanate integral din venituri proprii 15.323,6 13.206,4 2.117,2

4 Bugetele mprumuturilor externe i interne 12.074,3 - 12.074,3

5 Bugetele fondurilor externe nerambursabile 50.397,4 46.978,9 3.418,5

6 Veniturile si cheltuielile evideniate n afara bugetului local

22.002,8 39.480,5 -17.477,7

Dac execuia pe total jude a bugetelor ordonatorilor principali de credite s-a ncheiat n anul 2008 cu un excedent de 18.623,8 mii lei, din cele patru mari categorii de bugete, veniturile cumulate ale celor dou municii au fost mai mici dect cheltuielile aferente cu 1.156,8 mii lei, iar cele trei orae din judeul Buzu au cheltuit aproape n totalitate veniturile ncasate n acest an, astfel:

mii lei

Nr.

Crt BUGETELE Venituri

Realizate Cheltuieli

(pli) Excedent/

Deficit

0 1 2 3 4 TOTAL BUGETE, din care: 818.806,70 800.183,00 18.623,80 I Consiliul Judeean (buget propriu) 164.431,90 151.683,00 12.748,90 II Municipii 290.010,80 291.167,60 -1.156,80 III Orae 34.571,50 34.494,10 77,4 IV Comune 329.792,50 322.838,30 6.954,30

3

II. Execuia sintetic a veniturilor i cheltuielilor bugetelor locale pe anul 2008

2.1. Execuia veniturilor bugetelor locale

a. Contul de execuie al bugetelor locale, la venituri TOTALE, pe ansamblul judeului la 31.XII.2008

Potrivit datelor centralizate de Direcia General a Finanelor Publice judeean, la venituri totale pe anul 2008, prevederile bugetare anuale definitive au nsumat 914.354,2 mii lei, iar ncasrile realizate 818.806,7 mii lei reprezentnd 89,6 % din prevederi, astfel:

mii lei

Nr. Crt. BUGETELE

Venituri TOTALE An 2008

Realizat fa de

programat %

Pondere n total

% Prevederi definitive

ncasri realizate

TOTAL BUGETE (n numr de 88), din care:

914.354,2 818.806,7 89,6 100,0

1. Consiliul Judeean (buget propriu) 167.088,0 164.431,9 98,4 20,0

2. Municipii (2 municipii) 325.846,5 290.010,8 89,0 35,4

3. Orae (3 orae) 39.297,2 34.571,5 88,0 4,2

4. Comune (82 comune) 382.122,4 329.792,5 86,3 40,3

Gradul de ncasare al veniturilor bugetelor locale fa de prevederile bugetare a fost pe total de 89,6%, cel mai mare procent regsindu-se la sumele repartizate de la bugetul de stat, respectiv cele defalcate din taxa pe valoarea adugat, care pe total an 2008 au fost ncasate n procent de 99,3%

mii lei

Nr. crt. Categorii de venituri

Prevederi bugetare anuale

definitive

Drepturi constatate ncasri

% din prevederi

1 Venituri din impozite, taxe, contribuii, alte vrsminte, alte venituri

331.853,3 330.583,7 264.913,9 79,8

2 Cote defalcate din impozitul pe venit 0,0 0,0 0,0 0 3 Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat 458.798,0 455.501,9 455.501,9 99,3

4 Subvenii primite de la bugetul de stat i de la alte bugete

123.235,1 98.216,6 98.216,6 79,7

TOTAL VENITURI 914.354,2

884.476,5

818.806,7

89,6

Ponderea veniturilor proprii n totalul veniturilor realizate repreziint numai 32,4%, din ncasrile totale realizate la bugetele locale n valoare de 818.806,7 mii lei, deficitul bugetelor proprii fiind acoperit n principal cu sumele defalcate din TVA i cu subvenii primite de la bugetul statului. Reprezentarea grafic a structurii veniturilor bugetelor locale, este urmtoarea:

4

32.4%

12.0%

55.6%

0.0%

venituri proprii sume defalcate din TVA subvenii transferuri

ncasrile totale realizate la bugetele locale n valoare de 818.806,7 mii lei, au reprezentat n principal: - sume defalcate din TVA 55,6%

(98,216,6 mii lei) i - venituri proprii care reprezint 32,4%

(264.913,9 mii lei) Diferena de 12% o reprezint subveniile, respectiv 98.216,6 mii lei

n cifre absolute comparaia ntre veniturile ncasate n anul 2007 i 2008 este ilustrat n graficul urmtor:

EVOLUIA VENITURILOR NCASATE LA BUGETELE LOCALE

ncasri 2007 650,591.3 124,210.8 236,037.7 29,048.0 261,294.8

ncasri 2008 818,806.7 164,431.9 290,010.8 34,571.5 329,792.5

Total buget local Consiliul Judeean Municipii Orae Comune

Din comparaia veniturilor realizate n ultimii doi ani, se constat creteri att pe total buget local ct i pentru fiecare categorie administrativ teritorial n parte. Cea mai mare cretere nregistrnd-o veniturile realizate de Consiliul Judeean cu 32,4% n 2008 fa de 2007, iar veniturile realizate de cele trei orae au crescut n proporia cea mai mic, respectiv 19,0%.

componena veniturilor totale realizate n anul 2008 n sum total de 818.806,7 mii lei (anexa nr.3) este redat n graficul de mai jos:

84.2%

1.4%

2.4%

12.0%

venituri fiscale venituri nefiscale venituri din capital subvenii

Suma total de 818.806,7 mii lei reprezentnd ncasrile totale ale bugetului local, a fost format n principal din:

- venituri fiscale care reprezint 84,2% (689.461,8 mii lei) i

- subvenii 12,0% (98,216,6 mii lei).

Diferena de 6,4% o reprezint venituri nefiscale 2,4% (19.778,4 mii lei) i venituri din capital 1,4% (11.349,9 mii lei)

5

b. Execuia veniturilor PROPRII pe categorii de bugete locale Gradul de colectare a veniturilor PROPRII ale bugetelor locale pe ansamblul judeului i pe

categorii de bugete n anul 2008, fa de prevederile definitive, se prezint potrivit datelor de execuie bugetar astfel:

mii lei

Nr. crt. BUGETELE

Venituri PROPRII % col.3/col.2

Pondere n

total %

Prevederi definitive

ncasri realizate

0 1 2 3 4 5 TOTAL BUGETE (n nr. de 88), din care:

331.853,3 264.913,9 79,8 100,0

1. Consiliul Judeean (buget propriu)

43.601,0 41.089,4 94,2 15,5

2. Municipii (2 municipii) 180.211,7 144.606,0 80,2 54,6 3. Orae (3 orae) 11.920,7 8.787,5 73,7 3,3 4. Comune (82 comune) 96.119,9 70.431,0 73,3 26,6

Prevederile bugetare definitive pentru veniturile PROPRII ale bugetelor locale au fost de

331.853,3 mii lei, iar ncasrile realizate au nsumat 264.913,9 mii lei, reprezentnd 79,8% fa de prevederi, n scdere fa de 2007 cnd s-a nregistrat 84,20%.

Ponderea veniturilor TOTALE ale fiecruia dintre bugete, n total venituri totale

40,3%

4,2%35,4%

20,1%

comune orae municipii Consiliul Judeean

Ponderea veniturilor PROPRII ale fiecruia dintre bugete, n total venituri proprii

26,6%

3,3%

54,6%

15,5%

comune orae municipii Consiliul Judeean

Din cele prezentate mai sus rezult c, n condiiile n care veniturile proprii au reprezentat numai

32,4% ca pondere n totalul veniturilor realizate, diferena de 67,6% s-a realizat din alte surse, cu precdere de la bugetul de stat, care n valori nete reprezint 553.892,8 mii lei.

Analiznd datele cuprinse n anexa nr. 8, se observ urmtoarele: de cele mai mari sume (n valori nete), n completarea veniturilor proprii, au beneficiat:

- Consiliul judeean (buget propriu) - suma de 123.342,5 mii lei (75,0% din veniturile totale); - primria municipiului Buzu - suma de 112.173,9 mii lei (47,2% din veniturile totale); - municipiul Rm.Srat 33.230,9 mii lei (63,7% din veniturile totale); etc

de cele mai mici sume (n valori nete),, n completarea veniturilor proprii, au beneficiat: - primria comunei Pardoi 485,6 mii lei (75,2% din veniturile totale); - primria comunei Odile 1.320,1 mii lei (85,8% din veniturile totale)

6

2.2. Execuia cheltuielilor bugetelor locale Potrivit contului de execuie la 31.XII.2008 pe ansamblul bugetelor locale din cadrul judeului, din

creditele bugetare definitive s-au efectuat angajamentele legale n proporie de 95,6%, rmnnd angajamente de pltit n sum de 73.687,5 mii lei, respectiv 8,0% din creditele bugetare ale anului 2008.

mii lei

Nr. crt. Categorii de cheltuieli

Prevederi bugetare anuale

definitive

Angajamente

bugetare

Pli efectuate

% din prevederi

1 Cheltuieli de personal 351.022,3 345.214,3 333.689,6 95,0

2 Bunuri i servicii 250.870,1 236.208,0 206.030,5 82,1

3 Subvenii 28.068,0 28.067,6 27.575,7 98,2

4 Transferuri 19.650,5 19.398,2 17.559,7 89,4

5 Cheltuieli de capital 141.539,8 134.804,9 102.098,7 72,1

6 Dobnzi 1.405,3 1.398,5 1.382,7 98,4

7 Operaiuni financiare 1.276,0 1.270,6 780,5 61,2

8 Alte transferuri 11.829,7 10.708,6 10.330,1 87,3

9 Asisten social 96.704,4 95.395,0 90.413,2 93,5

10 Alte cheltuieli 13.378,7 13.042,0 11.712,9 87,5

11 Pli efectuate n anii precedeni restiutite n anul curent -1.390,6 -1.390,6 -1.390,6 100,0

TOTAL CHELTUIELI 914.354,2 884.117,1 800.183,0 87,5

Plile efectuate n anul 2008 n sum total de 800.183,0 mii lei au reprezentat 87,5% din

creditele bugetare definitive, iar cheltuielile efective n sum de 803.050,3 mii lei au reprezentat 87,8% din creditele bugetare definitive n sum de 914.354,2 mii lei.

Ca ponderi, n totalul plilor efectuate a tipurilor de cheltuieli, se poate reprezenta grafic astfel:

Ponderea fiecrui tip de cheltuial, n total pli

60.64%

12.65%13.17%

11.81%

1.73%

servicii publice generaleaprare, ordine public i siguran naional cheltuieli social-culturale servicii i dezvoltare public, locuine, mediu i ape aciuni economice

Din reprezentarea grafic, se observ c: ponderea cea mai nsemnat, n totalul plilor bugetare au reprezentat-o cheltuielile social-culturale (60,6%); ponderea cea mai redus o reprezint cheltuielile pentru aprare, ordine public i siguran naional (1,7%). Ponderea celorlalte trei tipuri de cheltuieli respectiv: servicii publice generale;servicii de dezvoltare public, locuine, mediu i ape; aciuni economice nsumate reprezint numai 37,6%.

7

n cifre absolute comparaia ntre plile efectuate n anul 2007 i 2008 este ilustrat n graficul

urmtor:

EVOLUIA CHELTUIELILOR PE CATEGORII

2007 84,221.1 10,087.5 393,152.4 70,818.0 92,312.2

2008 101,195.0 13,860.1 485,269.6 94,479.1 105,381.8

Servicii publice generale

Aprare, ordine public,

Ch. social culturale

Dezv public Aciuni ec.

Din comparaia plilor nete efectuate n ultimii doi ani, se constat creteri la fiecare categorie de

servicii n parte. Cea mai mare cretere nregistrnd-o plile efectuate pentru Servicii Publice Generale care au crescut cu 37,4% n 2008 fa de 2007, plile efectuate pentru Aciuni economice au crescut n proporia cea mai mic, respectiv 14,2%.

Gradul de autofinanare. Avnd n vedere c veniturile proprii ale unitilor administrativ teritoriale sunt foarte mici n comparaie cu cheltuielile efective realizate de acestea n cursul anului 2008, media pe jude a gradului de autofinanare (raportul dintre cheltuieli/veniturile propriix100) este de numai 33,1%, majoritatea unitilor administrativ teritoriale situndu-se sub acest procent. Prezentm alturat, o hart cu unitile administrativ teritoriale din judeului Buzu n funcie de gradul de autofinanare:

.

Uniti adm.terit. care realizeaz un grad de autofinanare peste media pe jude

Uniti adm.terit. care realizeaz un grad de autofinanare sub media pe jude

Din reprezentarea grafic, rezult c din cele 88 de uniti administrativ teritoriale, numai 5 au realizat un grad de autofinanare peste media pe jude, de 33,1%, respectiv: - municipiul Buzu 52,8%; - municipiul Rmnicu Srat 36,6%; - comuna Shteni 37,1%; - comuna Berca 36,2%; - comuna Pota Clnu 33,1%. Celelalte 83 de uniti administrativ teritoriale au un grad de autofinanare sub media pe jude (33,1%), i dintre acestea, exemplificm cteva cu cel mai mic grad de autofinanare: - comuna Coli 9,0%; - comuna Vipereti 9,8%; - comuna Murgeti 10,9%; - comuna Mrgriteti 11,0%.

8

III Prezentarea rezultatelor activitii camerei de conturi desfurate la nivelul judeului Buzu

Camera de Conturi a judeului Buzu a planificat, n conformitate cu Programul de activitate pe anul 2009 aprobat de Plenul Curii de Conturi prin Hotrrea nr. 2/04.02.2009, efectuarea de aciuni de control/audit n anul 2009, la un numr de 37 entiti de interes local i a finalizat pn la 22.12.2009 un numr de 36 de aciuni control/audit.

1. Informaii relevante cu privire la rezultatele activitii camerei de conturi

Total din care:

Audit financiar

Aciuni de control

Audit de performan

1.Aciuni desfurate la nivelul judeului 36 26 6 4 2.Certificate de conformitate 0 0 0 0 3.Acte ntocmite pentru aciuni finalizate 69 52 10 7 4.Decizii emise 30 24 3 3 5.Decizii contestate 15 12 2 1 5.Msuri dispuse prin decizii 90 78 8 4

n detaliu menionm c, n urma celor 36 de aciuni de audit/control desfurate de Camera de Conturi Buzu n perioada 01.01 30.10.2009, au fost ntocmite 69 de acte, din care:

26 de rapoarte de audit financiar; 4 rapoarte de audit al performanei; 34 procese verbale de constatare; 2 rapoarte de control. 3 note de constatare

Pn la data prezentului raport, stadiul procesului de valorificare a celor 36 de aciuni efectuate de auditorii publici externi se prezin astfel:

- pentru aducerea la ndeplinire n vederea nlturrii abaterilor constatate, precum i pentru stabilirea ntinderii prejudiciului i dispunerea msurilor pentru recuperarea acestora s-au emis 30 Decizii prin care s-au dispus un numr de 90 de msuri de remediere;

- ntr-un numr de 2 cazuri nu s-au luat alte msuri de valorificare, abaterile constatate fiind remediate n timpul controlului;

- un act, nu a impus emiterea unei decizii fiind ntocmit n urma aciunii de audit al performaei i n care nu s-au constatat abateri.

- un act a fost naintat ctre ANRMAP pentru continuarea verificrii; - nu au fost cazuri de sesizri ale organelor de urmrire penal.

Referitor la msurile cuprinse n cele 30 decizii, prin care s-au dispus 90 de msuri, au existat urmtoarele situaii:

n cazul a 15 decizii, entitile au formulat contestaii mpotriva a 34 msuri dintre cele 44 dispuse, iar Camera de Conturi Buzu, n conformitate cu punctul 100 din Regulamentul privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi, precum i valorificarea actelor rezultate din aceste activiti, a transmis documentaia Comisiei de soluionare a contestaiilor, iar soluionarea este n diferite stadii, respectiv:

- 7 contestaii mpotriva deciziilor prin care s-au dispus 12 msuri, au fost soluionate prin respingere n totalitate a contestaiei de ctre Comisie;

- 1 contestaie a fost admis parial i a fost anulat o msur din cele 3 dispuse prin decizie; - 6 contestaii prin care s-au dispus 29 msuri, sunt n curs de soluionare; pentru 11 decizii, entitile au confirmat aducerea la ndeplinire a celor 26 msuri dispuse, iar

dintre acestea:

9

- n cazul a 9 decizii prin care s-au dispus 20 douzeci de msuri, s-a efectuat verificarea modului de aducere la ndeplinire a msirilor dispuse prin decizii iar, urmare verificrii, Camera de Conturi Buzu a constatat aducerea la ndeplinire a msurilor dispuse.

- n cazul a 2 decizii, prin care s-au dispus 6 msuri, n perioada urmtoare se vor efectua aciuni de verificare a ducerii la ndeplinire a msurilor dispuse prin decizii,

pentru 4 decizii prin care s-au dispus 20 de msuri, se ateapt rspuns de la unitile verificate. 2) Entitile de interes local cuprinse n Planul de control/audit pe anul 2009, structurate pe, categorii de entiti i pe tipuri de aciuni

Numrul total de entiti de interes local, aflate n competena de control a Camerei de conturi Buzu dintre care, cele cuprinse n programul de control/audit n anul 2009, sunt redate mai jos:

difereniate pe CATEGORII DE ENTITI:

Nr. crt. Categorii de entiti verificate

Entiti existente

Entiti verificate

%

1 Ordonatori de credite la nivelul judeului, din care:

109 31 28,4

1.1 ordonatori principali de credite, din care: 88 29 32,9

- Consilii judeene 1 1 100,0 - Primrii municipale 2 2 100,0 - Primrii oreneti 3 2 66,7 - Primrii comunale 82 24 29,3

1.2 ordonatori secundari de credite 0 0 0 1.3 ordonatori teriari de credite 21 2 9,5 2 Regii autonome de interes local 1 0 0 3 Societi comerciale de interes local 10 2 20,0

4 Instituii publice deconcentrate (uniti colare finanate de la bugetul local) 64 2 3,1

5 Club sportiv 1 1 100,0 TOTAL GENERAL 185 36 19,4

difereniate pe TIPURI DE ACIUNI:

Tip aciuni/tipuri de entiti

Nr. total entiti cuprinse n

programul de control/ audit

pe 2009

I. Audit financiar asupra conturilor de execuie bugetar pe anul 2008 Total, din care:

26

1. Bugetele unitilor administrativ-teritoriale, total, din care: 22 1.1. consiliul judeean 1 1.2. municipii 1 1.3. orae 1 1.4. comune 19 2. Instituii i servicii publice de interes local 4 II. Auditul performanei utilizrii sumelor alocate din fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului, Total, din care:

4

1. Bugetele unitilor administrativ-teritoriale, total, din care: 4 1.1. municipii 1

10

1.2. orae 1 1.3. comune 2 III. Aciuni de control, Total, din care: 6 A. Verificarea situaiei evoluiei i modului de administrare a patrimoniului public i privat al statului i unitilor administrativ-teritoriale, din care: 2

1. Regii autonome de interes local 0 2. Societi comerciale la care unitile administrativ - teritoriale sunt acionari majoritari 2

B. Control operativ 4 TOTAL GENERAL (I+II+III) 36

IV. Principalele constatri rezultate din aciunile de control/audit desfurate la nivelul judeului BUZU

1. Structura i valoarea abaterilor constatate Situaia centralizat a veniturilor suplimentare constatate (anexa nr. 1) i a prejudiciilor estimate

(anexa nr.2) este prezentat mai jos: mii lei

Nr. crt.

Categorii Estimri venituri/ prejudicii

Accesorii Total

venituri/ prejudicii

Sume ncasate/

recuperate

% de recuperare din estimri

1 Venituri suplimentare 696 461 1.157 88 7,6 2 Prejudicii estimate 10.725 57 10.782 284 2,6

Total sume 11.421 518 11.939 372 3,1

Principalele constatri rezultate din aciunile de control/audit desfurate de Camera de Conturi

Buzu n anul 2009 sunt redate astfel: - n prima seciune constatrile rezultate din cele 31 de aciuni de audit / control desfurate la

ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unitilor administrativ-teritoriale - n cea de a doua seciune constatrile rezultate din cele 5 de aciuni de audit / control

desfurate la regiile autonome aflate sub autoritatea unitilor administrativ-teritoriale, societile comerciale cu capital integral sau majoritar al unitilor administrativ-teritoriale, ali ageni economici de interes local, precum i filiale, sucursale i alte astfel de structuri ale acestora i alte entiti

11

SECIUNEA I aciunile de control/audit desfurate la

ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unitilor administrativ-teritoriale.

n anul 2009 au fost efectuate 31 de aciuni de audit / control la unitile administrativ tertoriale,

astfel: - 22 aciuni de audit financiar asupra conturilor anuale de execuie ale ordonatorilor principali

de credite, respectiv: Consiliul Judeean Buzu, Primria Municipiului Rmnicu Srat i 13 primrii comunale;

- 2 aciuni de audit financiar ale conturilor anuale de execuie ale ordonatorilor teriari de credite ai bugetului local, respectiv: Direcia de Asisten Social Buzu i Direcia General de Asistena Social i Protecia Copilului Buzu;

- 4 aciuni de audit al performanei la patru primrii respectiv: Primria municipiului Buzu, Primria oraului Nehoiu i 2 primrii comunale -Verneti i Stlpu-, cuprinse n aciunea auditul performanei modului de constituire, alocare i utilizare a fondurilor la dispoziia Guvernului. n aciunea de audit al performanei, s-au mai cules probe, pe baz de chestionar, i de la un eantion selectat, de 19 de uniti administrativ teritoriale reprezentative care au nregistrat excedent la finele anului 2008, precum i din patru aciuni de audit financiar la patru primrii;

- 3 aciuni de control operativ la trei primrii comunale, respectiv: Primria comunei Blceanu, comunei Tisu i comunei Zrneti, verificri efectuate n urma unor reclamaii adresate Camerei de Conturi Buzu

Ponderea veniturilor totale i a veniturilor proprii ale unitilor administrativ teritoriale auditate n totalul veniturilor totale respectiv n totalul veniturilor proprii a fost de 37,0% respectiv 29,4% potrivit reprezentrii grafice de mai jos:

Ponderea veniturilor TOTALE ale entitilor auditate n totalul veniturilor totale ale entitilor administrativ

teritoriale37,0%

63,0%

Veniturile TOTALE ale unitilor adm.terit. AUDITATE

Veniturile TOTALE ale unitilor adm.terit. NEAUDITATE

Ponderea veniturilor PROPRII ale entitilor auditate ]n totalul veniturilor proprii ale entitilor administrativ

teritoriale29,4%

70,6%

Veniturile PROPRII ale unitilor adm.terit. AUDITATE

Veniturile PROPPRII ale unitilor adm.terit. NEAUDITATE

n urma celor 31 de aciuni efectuate, au fost constatate urmtoarele: venituri bugetare suplimentare n sum de 1.157,5 mii lei, din care:

- 23,8 mii lei la bugetul statului, reprezentnd venit suplimentar ncasat n totalitate operativ n timpul aciunii de verificare;

- 871,0 mii lei la bugetele proprii ale municipiilor, reprezentnd 640,3 mii lei venit suplimentar i 230,8 mii lei majorri de ntrziere, din care: ncasat operativ n timpul aciunii de verificare 64,0 mii lei;

- 262,7 mii lei la bugetele proprii ale comunelor, reprezentnd 32,1 mii lei venit suplimentar i 230,4 mii lei majorri de ntrziere, din care: ncasat operativ n timpul de verificare 0,5 mii lei;

prejudicii constnd n pli nelegale, n sum de 5.709,9 mii lei, din care: - 1.094,8 mii lei din bugetul consiliului judeean, reprezentnd prejudiciu estimat din care s-a recuperat n

timpul aciunii de audit suma de 3,7 mii lei; - 3.505,3 mii lei din bugetele municipiilor, reprezentnd prejudiciu estimat din care s-a recuperat n timpul

aciunii de audit suma de 22,2 mii lei;

12

- 129,1 mii lei din bugetele oraelor, reprezentnd prejudiciu estimat, care nu a fost recuperat n timpul aciunii de audit;

- 980,7 mii lei din bugetele comunelor, reprezentnd 924,0 mii lei prejudiciu estimat i 56,7 mii lei dobnzi, din care: ncasat operativ n timpul aciunii de verificare 131,7 mii lei.

abateri financiare care au fost evaluate la 51.346,1 mii lei, din care: - 3.857,6 mii lei la Consiliului judeean - 97,1 mii lei la primria oraului Ptrlagele - 47.391,4 mii lei la primriile comunale

Constatrile menionate mai sus sunt redate sintetic, pe naturi de abateri, astfel:

1) Constatrile rezultate din aciunile de audit financiar reprezentnd venituri suplimentare

n sum de 1.157,5 mii lei, din care 23,8 mii lei la bugetul statului; 871,0 mii lei la bugetele proprii ale municipiilor i 262,7 mii lei la bugetele proprii ale comunelor, pot fi sintetizate n urmtoarele categorii de abateri:

1.1) Nu s-au calculat, nregistrat i urmrit, n vederea ncasrii, veniturile datorate

bugetului local rezultate din concesionarea terenurilor i/sau bunurilor din domeniul public sau privat al unitilor administrativ teritoriale, n sum total de 868,1 mii lei, reprezentnd venituri suplimentare n sum de 631,9 mii lei la care se adaug majorri aferente n sum de 231,2 mii lei. Din totalul veniturilor suplimentare constatate s-au ncasat n timpul auditului, suma de 64,4 mii lei i majorri n sum de 0,2 mii lei.

Abaterea a fost constatat la Primria Municipiului Rmnicu Srat, Primria oraului Ptrlagele i la patru primrii comunale Breti, Grebnu, Loptari i Padina, respectiv:

La Primria municipiului Rmnicu-Srat - n cazul a 873 contracte de concesiune terenuri, dei concesionarii nu au pltit la termen redevenele datorate n sum de 632,4 mii lei, nu au fost luate msuri pentru ncasarea acestora, astfel nct la data auditului majorrile de ntrziere calculate de auditori au fost de 230,8 mii lei. Dei, unele restane proveneau din anul 2007 nu s-a luat nici msura rezilierii contractelor respective conform clauzelor stipulate n acestea.

n timpul auditului s-au ncasat redevene restante n sum de 64,1 mii lei i s-au transmis somaii ctre un numr de 343 concesionari. Pentru remediere s-a emis decizie n vederea recuperrii redevenelor i a majorrilor.

La Primria oraului Ptrlagele nu s-a calculat, nu s-a nregistrat n evidena contabil a primriei i nu s-a ncasat tax pe teren i tax asupra cldirilor nchiriate sau concesionate. Taxele estimate n timpul aciunii de audit a fi ncasate au fost n valoare de 1,1 mii lei. n timpul auditului sumele reprezentnd taxa pe cldiri i taxa pe teren aferent cldirilor i terenurilor concesionate n anul 2008 lei au fost nregistrate n evidena analitic pe pltitori.

La Primria comunei Breti pentru terenurile proprietate public ale comunei, concesionate unor persoane fizice si juridice, n suprafata totala de 5.420 de metri ptrai, nu s-au calculat, urmarit, ncasat si nregistrat n evidena contabil i fiscal, venituri reprezentnd taxa pe teren n sarcina fiscala a concesionarilor n condiii similare cu impozitul pe teren, n valoare estimat de 1,1 mii lei

n timpul auditului entitatea a nregistrat n evidena pe pltitori sumele datorate i majorrile de ntrziere aferente.

La Primria comunei Loptari pentru unele terenuri proprietate public concesionate nu s-au calculat i nregistrat taxa pe teren n valoare de 1,5 mii lei.

La Primria comunei Grebnu nu s-a nregistrat n evidena contabil redevena datorat pentru contractele de concesiune ncheiate n sum de 0,3 mii lei i majorrile aferente de 0,2 mii lei. Nu s-au luat msurile de reziliere pentru neplata la termen a redevenei potrivit prevederilor contractuale. n timpul efecturii auditului au fost nregistrate n evidena contabil i ncasate contravaloarea redevenei de 0,3 mii lei i a majorrilor aferente de 0,2 mii lei.

La Primria comunei Padina nu s-a actualizat contravaloarea redevenelor i respectiv a chiriilor rezultate din contractele ncheiate cu un numr de 9 persoane fizice i juridice, dei prin contractele respective se prevedeau astfel de clauze, n suma de 0,5 mii lei. De asemenea nu s-au calculat, nregistrat i ncasat penaliti de ntrziere aferente veniturilor rezultate din contractele de

13

concesiune i nchiriere neachitate la termenele stabilite, estimate la 0,3 mii lei. Pentru remedierea abaterilor constatate s-a emis Decizie.

Au fost nclcate prevederile art.256, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, art.20 i art.23 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, actualizat i prevederile contractelor ncheiate.

1.2) Autoritile administraiei publice locale nu au acionat n toate cazurile pentru

stabilirea, constatarea, controlul, urmrirea si ncasarea unor venituri ale unitilor administrativ-teritoriale reprezentnd impozite si taxe locale, fapt care a determinat nencasarea unor venituri n sum total de 38,5 mii lei.

Abaterea a fost constatat la Primria Municipiului Rmnicu Srat i la dou primrii comunale: Zrneti i Tisu, respectiv:

La Primria municipiului Rmnicu-Srat nu s-a urmrit ncasarea cotei de 50% din veniturile realizate din nchirierea bunurilor proprietate public a municipiului date n administrarea unor instituii publice subordonate. Astfel, o sal de sport proprietate public a municipiului Rmnicu Srat, a fost dat n administrarea Clubului Sportiv Municipal Rmnicu Srat care a nchiriat-o fr s vireze la bugetul local cota de 50% n sum de 7,9 mii lei aa cum prevede art.16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia.

Pentru remediere s-a emis decizie n sarcina primriei care a formulat contestaie, iar urmare acesteia, comisia de soluionare a contestaiilor, prin Incheiere a stabilit c msura respectiv intr n sarcina Consiliului Local al municipiului Rmnicu Srat, care, prin Hotrre trebuie s stabileasc obligativitatea virrii la bugetul local al unui procent din veniturile ncasate din chirii.

La Primria comunei Zrneti s-a calculat eronat impozitul pe cldiri datorat de un numr de 7 ageni economici aplicndu-se pentru cldirile nereevaluate n ultimii trei ani o cot de impozitare de 1% n loc de 10%, fiind nclcate prevederile art.249, alin.1 i 2 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, abatere ce a determinat ca veniturile bugetului local s fie diminuate cu 14,3 mii lei.

Pentru nlturarea neregulilor constatate n activitatea financiar contabil controlat i corectarea conturilor de execuie s-a emis decizie.

La Primria comunei Tisu s-au identificat cazuri cnd nu s-a ncasat, cota cuvenit din impozitul pe venit datorat de persoane juridice cu sediul social n alte localiti, dar care au puncte de lucru, cu minimum 5 angajai, pe raza comunei i care realizeaz venituri din salarii ns pentru care nu s-a fcut nregistrarea la organul fiscal teritorial, ca pltitoare de impozite pe salarii i venituri asimilate salariilor. n acest fel nu au fost ncasate venituri n valoare total estimat de 16,3 mii lei.

Pentru nlturarea neregulilor constatate n activitatea financiar contabil controlat i corectarea conturilor de execuie, s-a emis decizie.

1.3) Nu s-au calculat, nregistrat i urmrit, n vederea ncasrii, majorrile i/sau

penalitile de ntrziere pentru contribuabilii persoane fizice i juridice care au achitat cu ntrziere impozitele i taxele datorate bugetelor locale, n sum total de 227,1 mii lei.

Abaterea a fost constatat la patru primrii comunale Padina, Zrneti, Mnzleti i Grebnu, respectiv:

La Primria comunei Padina n cazul a 1.670 de contribuabili persoane fizice pentru neplata la termen a impozitelor pe cldirile i terenurile deinute, nu au fost calculate, nregistrate i urmrite pentru ncasare majorri n sum total de 181,7 mii lei.

La Primria comunei Zrneti pentru plata cu ntrziere a impozitelor pe cldiri, terenuri i taxe de concesiune a terenurilor din patrimoniul privat al comunei nu s-au calculat, nregistrat i urmrit majorri i penaliti n sum total de 35,1 mii lei.

La Primria comunei Mnzleti pentru plata cu ntrziere a impozitului pe cldiri datorat de unele persoane juridice nu au fost calculate n toate cazurile majorrile de ntrziere de 0,1 mii lei.

Pentru nlturarea tuturor abaterilor de la legalitate i regularitate, neremediate n timpul controlului s-au emis decizii.

La Primria comunei Grebnu unde valoarea majorrilor de ntrziere pentru neplata la termen a impozitelor datorate, care nu s-au calculat, ncasat i nregistrat n evidena contabil analitic i sintetic au fost de 9,4 mii lei. n timpul auditului entitatea a nregistrat n evidena contabil suma de 9,4 mii lei reprezentnd majorari de ntrziere datorate pentru neachitarea n termenul legal a impozitelor

14

pe cladiri i terenuri i a taxei asupra mijloacelor de transport datorate de persoanele fizice i juridice care le dein i totodat s-au luat msurile legale de executare silit. Au fost nclcate prevederile cap. III, art 119(1) i (3) i art.120 (1) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscal, actualizat.

1.4) La Consiliul Judeean Buzu, nu s-au virat la bugetul de stat garaniile de participare la

licitaii nerestituite creditorilor n termenul general de precripie de trei ani de zile, n sum total de 23,8 mii lei.

n timpul aciunii de audit au fost evideniate n contabilitate sumele prescrise privind creditorii din garanii de participare la procedurile de achiziii publice i virate la bugetul de stat.

2) Constatrile rezultate din aciunile de audit financiar reprezentnd prejudicii generate prin efectuarea de cheltuieli nelegale n sum total de 5.709,9 mii lei, din care 1.094,8 mii lei din bugetul consiliului judeean, 3.505,3 mii lei din bugetele municipiilor, 129,1 mii lei din bugetele oraelor i 980,7 mii lei din bugetele comunelor, pot fi sintetizate grafic n structur, astfel:

205,6

889,144

chelt de personal chelt. Cu bunuri si servicii

In structur plile nelegale constatate n bugetul consiliului judetean n sum total de 1.094,8 mii lei sunt repartizate astfel:

205,6 mii lei cheltuieli de personal; 889,1 mii lei cheltuieli cu bunuri i

servicii din care: - 885,5 mii lei (drepturi CCM); - 3,6 mii lei reparaii curente

1.561,0

1.722,1

200,022,2

chelt de personal chelt. cu asistenta sociala

cheltuieli de capital primite de la BS

In structur plile nelegale constatate n bugetele municipiilor n sum total de 3.505,3 mii lei sunt repartizate astfel:

1.722,1 mii lei cheltuieli pentru asisten social;

1.561,0 mii lei cheltuieli de personal; 22,2 mii lei cheltuieli de capital 200,0 mii lei sume primite de la BS

Plile nelegale efectuate din bugetul oraelor au fost doar din cheltuieli sociale, respectiv n sum de 129,1 mii lei.

377.6

19,7

256.8

202,2124,5

chelt de personal chelt. cu bunuri si serviciichelt. cu asist. social chelt de capitalprimite de la BS

In structur plile nelegale constatate n bugetele comunelor n sum total de 980,7 mii lei sunt repartizate astfel:

256,8 mii lei cheltuieli de personal 202,2 mii lei bunuri i servici 124,5 mii lei cheltuieli cu asistena

social 19,7 mii lei cheltuieli de capital 377,6 mii lei sume primite de la BS

15

2.1) La Cheltuieli de personal au fost constatate prejudicii n valoare total de 1.940,2 mii

lei, reprezentnd pli nelegale ale unor drepturi salariale: prime de joc (sportivi) n sum de 1.263,2 mii lei, sporuri (fidelitate, ncordare psihic, condiii periculoase, spor inut, spor de conducere) n sum de 644,2 mii lei, premii pentru funcii de demnitate public 32,8 mii lei. Totodat s-au calculat i contribuii sociale aferente cheltuielilor de personal acordate n mod nelegal n valoare de 83,7 mii lei. Din totalul prejudiciilor constatate s-a ncasat suma de 14,5 mii lei, n timpul auditului.

Astfel de abateri s-au identificat la Consiliul Judeean Buzu, Primria municipiului Rmnicu Srat, Direcia de Asisten Social Buzu, Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Buzu i la un nr. de 12 primrii comunale, respectiv: Cilibia, Loptari, Calvini, Padina, Glodeanu Srat, Puieti, Grebnu, Vintil Vod, Neni, Blceanu, Tisu i Sgeata .

La Primria Municipiului Rmnicu Srat, Consiliul local a aprobat, cu nerespectarea prevederilor legale, repartizarea de credite bugetare n sum de 1.300,0 mii lei Clubului Sportiv Municipal Rmnicu Srat pentru finanarea cheltuielilor de personal, din care s-au cheltuit efectiv 1.263,2 mii lei pentru plata indemnizaiilor i primelor de joc unor persoane din afara unitii respectiv pentru plata indemnizaiilor i primelor de joc stabilite prin contracte civile ncheiate ntre club i sportivi (fotbaliti, voleibaliti), antrenori, instructori sportivi i personal auxiliar. Plata acestor sume s-a efectuat lunar n baza unor tabele aprobate de conducerea primriei.

Pentru remedierea abaterii s-a emis Decizie. Fa de msurile dispuse prin decizie, conducerea Primriei municipiului Rmnicu Srat a formulat contestaie, prin care s-a exprimat punctul de vedere referitor la utilizarea sumei de 1.263,2 mii lei.

Motivarea a constat n faptul c Clubul Sportiv Municipal Rmnicu Srat, este persoan juridic de drept public i funcioneaz ca instituie public cu buget i conducere proprii, iar responsabilitatea modului de utilizare a acestor sume revine ordonatorului teriar de credite beneficiar al lor.

Prin ncheiere comisia de solutionare a contestaiilor a stabilit competena stabilirii i recuperrii prejudiciului creat ctre Conslilul Local al mun. Rm Srat i ctre Clubului Sportiv Municipal Rmnicu Srat

La Direcia de Asisten Social Buzu s-a constatat plata unor drepturi de personal n afara cadrului legal n sum de 233,6 mii lei, reprezentnd sporuri de fidelitate de 5 25 %, de ncordare psihic de 10% i ajutor pentru inut la nivelul unui salariu de baz i contribuii sociale aferente n sum de 64,2 mii lei, pltite n baza contractului colectiv de munc.

Pentru remedierea abaterii s-a emis Decizie. Fa de msurile dispuse prin decizie, conducerea Direciei de Asisten Social Buzu a formulat contestaie, prin care i-a exprimat punctul de vedere referitor legalitatea acordrii acestor drepturi bneti, justificarea constnd n respectarea prevederilor contractului colectiv de munc.

Prin ncheierea emis de Comisia de solutionare a contestaiilor, s-a meninut msura de recuperare a prejudiciului creat prin acordarea unor drepturi n bani doar n baza contractului colectiv de munc.

La Consiliul Judeean Buzu s-au pltit drepturi salariale necuvenite personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeean Buzu n sum de 161,7 mii lei, reprezentnd sporuri pentru condiii periculoase de munc pentru personalul care lucreaz n faa monitoarelor de calculator, n procent de 7 15% la salariul de baz, fr documentele legale care s ateste existena condiiilor respective de munc. Sporurile au fost stabilite fr suport legal, prin interpretarea eronat i asimilarea cu unele prevederi i norme care nu sunt aplicabile categoriilor de personal n cauz i fr dovada condiiilor deosebite sau speciale de munc, conform cerinelor legale. Dup expirarea termenului de depunere a obieciunilor se va dispune, prin Decizie, stabilirea ntinderii prejudiciului i recuperarea acestora.

La Primria comunei Grebnu - un caz similar, respectiv s-au pltit unor categorii de salariai ncadrai la colile Grebnu, Plevna i Hometi spor pentru condiii speciale i deosebite de munc n sum de 5,6 mii lei, din care 4,4 mii lei - drepturi acordate i 1,2 mii lei - contribuiile sociale aferente.

Pentru stabilirea ntinderii prejudiciului i dispunerea msurilor pentru recuperarea acestora s-a emis Decizie.

16

La Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Buzu s-au pltit sporuri de confidenialitate i de mobilitate n procent de cte 15% consilierilor juridici n sum total de 44,0 mii lei cu nclcarea dispoziiilor legale.

Pentru remedierea abaterii s-a emis Decizie. Fa de msurile dispuse prin decizie, conducerea Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Buzu a formulat contestaie, prin care i-a exprimat punctul de vedere referitor legalitatea acordrii acestor drepturi bneti, justificarea constnd n respectarea prevederilor contractului colectiv de munc.

Prin ncheierea emis de Comisia de soluionare a contestaiilor, s-a meninut msura de recuperare a prejudiciului creat prin acordarea unor drepturi n bani doar n baza contractului colectiv de munc.

La Primria comunei Cilibia au fost aprobate i pltite nelegal sporuri n sum total de 73,8 mii lei, din care 55,5 mii lei sporuri i 18,3 mii lei contribuii, cum ar fi: - spor de dificultate n procent de 50% din salariul de baz, acordat unui numr de 5 salariai n sum de

47,6 mii lei; - spor de confidenialitate i mobilitate n procent de 25% din salariul de baz n sum total de 5,9mii lei - spor de 10% din salariul de baz pentru condiii de munc deosebite n sum total de 3,6 mii lei.

Pentru remedierea abaterii s-a emis Decizie. Fa de msurile dispuse prin decizie, conducerea Primriei comunei Cilibia a formulat contestaie, prin care i-a exprimat punctul de vedere referitor legalitatea acordrii acestor drepturi bneti, justificarea constnd n respectarea prevederilor contractului colectiv de munc.

Prin ncheierea emis de Comisia de soluionare a contestaiilor, s-a meninut msura de recuperare a prejudiciului creat prin acordarea unor drepturi n bani doar n baza contractului colectiv de munc.

La Primria comunie Vintil Vod s-au acordat angajatilor proprii tichete cadou cu ocazia a cinci evenimente, fr a se impozita diferena ntre valoarea tichetelor cadou acordate fiecrui angajat i valoarea minim neimpozabil prevzuta de lege. Prin neimpozitarea acestor cadouri, a fost prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 10,5 mii lei.

n timpul aciunii de audit prejudiciul creat a fost recuperat n totalitate. Primria comunei Loptari a acordat nelegal persoanelor avnd funcie de demnitate

public i alese, premii n sum total de 12,9 mii lei n condiiile n care singura form de retribuire a acestora este indemnizaia stabilit prin actele normative n vigoare, iar salariailor instituiei cu atribuiuni privind aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, s-au mai acordat drepturi salariale reprezentnd spor de dificultate, n sum de total de 24,0 mii lei.

Un caz similar a fost constatat la Primria comunie Blceanu, unde primarul a beneficiat n mod nelegal de un spor de dificultate de pna la 50% din indemnizaia corespunzatoare funciei acordat ca numirii n funcia de preedinte al comisiei constituite n baza Legii nr.10/2001. Valoare total a prejudiciului creat a fost de 2,6 mii lei.

Cazuri similare au fost constatate la Primria comunei Calvini i la Primria comunei Padina unde s-au acordat nelegal persoanelor avnd funcie de demnitate public i alese premii n sum de 3,8 mii lei, respectiv n sum de 9,4 mii lei.

La Primria comunei Glodeanu Srat s-a acordat i pltit nelegal un spor lunar de dificultate de 50% din salariul de ncadrare, membrilor comisiei de aplicare a legii fondului funciar, constituite n baza art.12 din Legea nr.18/1991 republicat, n sum total de 36,3 mii lei

La Primria comunei Puieti s-au platit drepturi salariale necuvenite personalului din aparatul de specialitate al primriei precum i personalului didactic i nedidactic din unitile de nvmnt, n suma totala de 22,2 mii lei, reprezentnd sporuri pentru condiii vtmtoare de munc.

La aceeai primrie s-au platit drepturi salariale necuvenite efului serviciului financiar- contabilitate n valoare de 3,8 mii lei, reprezentnd indemnizaie de conducere, mai mare dect cea prevazut de legislaia n vigoare.

Primarul comunei Tisu a beneficiat n anul 2008 de o indemnizaie de deplasare n strintate, n valoare de 4 mii lei, acordat fr respectarea prevederilor legale. Prejudiciul creat bugetului local a fost recuperat n timpul aciunii de audit.

La Primria comunei Neni n anul 2008 s-au pltit drepturi salariale n mod nelegal, respectiv: - indemnizaie membrilor comisiei de examinare constituit pentru ocuparea unor posturi din cadrul

primriei, n sum de 1,9 mii lei;

17

- sume cu titlu de cadouri cu ocazia srbtorilor de Pate i salariailor care nu ndeplineau condiiile legale pentru a beneficia de acest drept, n valaore de 0,9 mii lei;

- sporuri la salariu acordate funcionarilor publici i personalului contractual n baza contractului colectiv de munc, respectiv spor de fidelitate, spor de ncordare psihic, spor pentru xerox, sporul pentru lucrul la calculator, n valaore total de 22,5 mii lei;

- indemnizaii de delegare ntr+un cuantum mai mare dect prevederile legale precum i contravaloare unor deplasri neefectuate. Prejudiciul adus primriei s-a ridicat la 5,1 mii lei.

La Primria comunei Sgeata s-a au platit drepturi salariale necuvenite personalului din aparatul propriu i din nvmntul preuniversitar de stat reprezentnd sporuri pentru condiii de munc n faa monitoarelor de calculator i a aparatelor de multiplicat, fr documentele legale care s ateste existena noxelor profesionale la locurile de munc respective i fr baz legal, n sum total de 12,6 mii lei.

De asemenea, aceeai unitate a pltit nelegal din bugetul local pe anul 2008, drepturi salariale necuvenite, reprezentnd indemnizaie de conducere pentru funcia de contabil sef, n valoare total de 5,2 mii lei, n condiiile n care aceast funcie nu este aprobat prin tatul de funcii i organigrama instituiei, iar persoana care a beneficiat de indemnizaie nu ndeplinete condiiile legii pentru ocuparea funciei de contabil ef.

Pentru stabilirea ntinderii prejudiciului i dispunerea msurilor pentru recuperarea drepturilor salariale acordate nelegal s-au emis Decizii la primriile comunelor Loptari, Calvini, Padina, Glodeanu Srat, Puieti, Neni i Sgeata.

Aceste categorii de cheltuieli de personal au fost acordate cu nerespectarea prevederilor O.G. nr. 10/2008, H.G nr. 1447/2007, art. 61 din Legea nr. 188/1999 republicat, art.II alin.(1) din Legea nr.263/27 iunie 2006, art. I i II din Legea nr. 263/2006 i art.14, alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

2.2) La Cheltuieli cu bunuri i servicii au fost constatate prejudicii n valoare total de 1.071,0 mii lei, reprezentnd pli nelegale pentru acordarea unor avantaje bneti salariailor instituiilor, drepturi prevzute n contractulele colective de munc ncheiate ntre unitile bugetare i sindicate n sum de 1.025,2 mii lei, pli nelegale pentru acordarea tichetelor cadou personalului din unitile de nvmnt n sum de 19,6 mii lei i lucrri de reabilitare n sum de 26,2 mii lei. Totodat s-au calculat i contribuii sociale, pltite de angajator, aferente cheltuielilor de personal acordate n mod nelegal, n valoare de 16,4 mii lei. Din totalul prejudiciilor constatate s-a ncasat n timpul auditului suma de 20,2 mii lei.

Astfel de abateri au fost constatate la Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Buzu i la un numr de 6 primrii comunale, respectiv: Glodeanu Srat, Padina, Neni, Blceanu, Coli i Tisu, astfel:

Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Buzu a pltit nelegal n cursul anului 2008 pentru vestimentaie i pentru mas cald zilnic suma total de 885,5 mii lei, n baza contractului colectiv de munc.

Pentru remedierea abaterii s-a emis Decizie. Fa de msurile dispuse prin decizie, conducerea Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Buzu a formulat contestaie, prin care i-a exprimat punctul de vedere referitor la legalitatea acordrii acestor drepturi bneti, justificarea constnd n respectarea prevederilor contractului colectiv de munc.

Prin ncheierea emis de comisia de solutionare a contestaiilor, s-a meninut msura de recuperare a prejudiciului creat prin acordarea unor drepturi n bani n baza contractului colectiv de munc.

La Primria comunei Tisu au fost efectuate cheltuieli de la Titlul II cheltuieli materile i servicii cu nerespectarea prevederilor legale, pentru lucrri de reabilitare n valoare de 20,2 mii lei. Suma a fost integral recuperat n timpul auditului.

La Primria comunei Neni s-a pltit nelegal unei firme de construcii suma de 1,3 mii lei reprezentnd situaii de lucrri supraevaluate prin nscrierea unor valori la combustibil mai mari dect cele reale.

La Primria comunei Glodeanu Srat s-a pltit nelegal salariailor instituiei suma total de 78,0 mii lei, n baza acordului colectiv de munc reprezentnd drepturi speciale pentru meninerea sntii i securitii muncii n cuantum de 500 lei lunar net pentru fiecare salariat.

La Primria comunei Padina au fost acordate drepturi speciale pentru protecia muncii, potrivit prevederilor contractului colectiv de munc ncheiat la nivelul primriei, n valoare estimat de

18

61,7 mii lei la care se adaug obligaiile achitate de angajator n sum de 16,4 mii lei. Pe perioada aciunii de audit nu au fost recuperate sume din prejudiciile constatate, drept pentru care a fost emis Decizie.

Au fost nerespectate prevederile art. 12, alin.(1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munc.

La Primria comunei Blceanu au fost efectuate cheltuieli nelegale cu ntreinerea unui apartament, respectiv dei acesta este utilizat de o persoan fizic, au fost suportate din bugetul local att cheltuielile cu energia electric consumat la locuina de serviciu i ct i cele cu chiria acestui imobil. Bugetul primriei s-a estimat c a fost prejudiciat cu suma toal de 4,7 mii lei din care cheltuieli efective de 2,7 mii lei i 2, 0 mii lei majorri de ntrziere.

La Primria comunei Coli i a comunei Neni s-au nregistrat i pltit nelegal cheltuieli cu bunuri i servicii, reprezentnd contravaloarea tichetelor cadou acordate cadrelor didactice, didactice auxiliare i nedidactice din unitile de nvmnt preuniversitar ale comunei Coli, n valoare total de 12,2 mii lei, respectiv de 7,4 mii lei.

Au fost nerespectate prevederile art. 1 din Legea nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cre i pct. 2.3 din H. G. nr. 1.317 din 20 septembrie 2006

Pe perioada aciunilor de audit nu au fost recuperate sume din prejudiciile constatate, drept pentru care au fost emise Decizii la primriile comunelor Glodeanu Srat, Padina, Blceanu, Coli i Neni

2.3) La Cheltuieli cu asistena social au fost constatate prejudicii n valoare total de 1.975,7 mii lei, reprezentnd pli pentru acoperirea reducerilor de pn la 50% din preul cu amnuntul al produselor alimentare distribiute pensionarilor prin magazinul ECONOMAT, n valoare de 1.722, 1 mii lei i pli nelegale de tichete cadou cadrelor din unitile de nvmnt, n valoare de 253,6 mii lei.

Astfel de abateri au fost constatate la Primria municipiului Rmnicu Srat, la Primria oraului Ptrlagele i la un numr de 3 primrii comunale, respectiv: Puieti, Sgeata i Vintil Vod, astfel:

Primria municipiului Rmnicu Srat a pltit, din credite bugetare, suma de 1.722,1 mii lei

unei societii comerciale pentru acoperirea reducerilor de pn la 50% din preul cu amnuntul al produselor alimentare distribuite pensionarilor prin magazinul ECONOMAT.

Primria municipiului Rmnicu Srat n asociere cu S.C ACVATERM S.A Rmnicu Srat (societate cu capital integral aparinnd primriei) a nfiinat un magazin de tip Economat prin care s-au comercializat produse alimentare cu preuri reduse cu pn la 50% fa de preul pieei.

Au fost nclcate prevederile H.G. nr. 1216/2002 pentru modificarea i completarea H.G. nr. 469/2002 privind nfiinarea magazinelor Economat, coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale.

Pentru remedierea abaterilor constatate s-a emis Decizie. Conducerea Primriei municipiului Rmnicu Srat a formulat contestaie la msura dispus prin care s-a exprimat punctul de vedere referitor la nelegalitatea suportrii din bugetul local a sumei de 1.722,1 mii lei.

Motivaia reprezentanilor entiii verificate au constat n aprobarea de ctre consiliul local prin buget la capitolul asisten social, a ajutoarelor n natur, denumite generic n bugetul aprobat ca ECONOMAT

Prin ncheierea comisiei de solutionare a contestaiilor s-a acceptat contestaia formulat de Primria municipiului Rmnicu Srat.

La Primria oraului Ptrlagele s-a pltit nelegal tichete cadou personalului din unitile de nvmnt, n condiiile n care angajatorul este directorul unitii de nvmnt, iar ntre primrie i personalul didactic i didactic auxiliar din colile de pe raza oraului, nu exist relaie contractual de munc. Valoare total a tichetelor cadou acordate a fost estimat la 129,1 mii lei.

Situaii similare au fost constatate i la Primria comunei Puieti, unde valoarea tichetelor cadou acordate nelegal a fost de 18,7 mii lei, la Primria comunei Sgeata, n valoare de 38,5 mii lei, la Primria comunei Vintil Vod, n valoare de 67,3 mii lei (din care 61,1 mii lei tichete acordate i 6,2 mii lei majorri de ntrziere).

Au fost nerespectate prevederile art. 4, art. 26 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, privind finanele publice locale i art. 1 din Legea nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cre.

19

Pe perioada aciunilor de audit nu au fost recuperate sume din prejudiciile constatate, drept pentru care au fost emise Decizii la Primria oraului Ptrlagele i la primriile comunelor Puieti, Sgeata i Vintil Vod.

2.4) La Cheltuielile de capital au fost constatate prejudicii n valoare total de 45,6 mii lei,

reprezentnd pli nelegale prin acceptarea la plat, n situaiile de lucrri la diferite obiective de investiii, a depirea unor tarife sau plata unor lucrri neexecutate. Toate prejudiciile constatate, s-au ncasat n timpul auditului, respectiv suma de 45,6 mii lei.

Astfel de abateri s-au identificat la Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Buzu i la primriile municipiului Rmnicu Srat, comunelor Calvini i Zrneti, astfel:

La Primria municipiului Rmnicu Srat s-au efectuat pli nelegale n sum de 22,2 mii lei pentru cantiti de lucrri mai mari dect cele prevzute n proiectul de execuie i n oferta financiar.

n timpul controlului a fost incasat prejudiciul constatat. La Primria comunei Calvini s-a pltit nelegal manoper pentru articole din deviz care nu au

fost executate la lucrrile de reabilitare a unei coli din comun, n sum de 14,8 mii lei. n timpul auditului s-a recuperat prejudiciul n suma de 14,8 mii lei.

Primria comunei Zrneti a pltit n mod nelegal suma de 4,9 mii lei ctre contractantul lucrrii de reabilitare fr a ine cont de faptul ca lucrrile suplimentare nu trebuie s depeasc 50% din valoarea contractului iniial. n timpul auditului s-a recuperat prejudiciul n suma de 4,9 mii lei.

La Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Buzu s-au constatat cheltuieli nelegale n sum de 3,6 mii lei, reprezentnd contravaloarea unui detector de gaze decontat de dou ori, att ca achiziie distinct ct i prin plata lucrrilor de verificare, refacere i revizie a instalaiei de gaze , fiind nclcate prevederile art. 14, alin. (2) i (3) din Legea nr. 273/2006.

Prejudiciul a fost recuperat prin msurile operative luate de entitate. Au fost nclcate prevederile art. 23 din Legea nr. 273/2006 cu modificrile i completrile

ulterioare, Ordinul MFP nr. 1.792/2002. 2.5) Referitor la utilizarea sumelor alocate din fondurile la dispoziia Guvernului, urmare

efecturii aciunii de AUDIT AL PERFORMANEI (la 4 primrii) i de AUDIT FINANCIAR (la 4 primrii), s-au constatat cazuri de utilizare pe alte destinaii a sumei de 349,3 mii lei precum i cazuri de nerestituire, la finele anului a sumelor rmase neutilizate n valoare de 205,8 mii lei. S-au calculat majorri de ntrziere pentru nevirarea n termenul legal, n sum de 22,1 mii lei. Ulterior finalizrii aciunilor de audit, s-a virat suma de 92,9 mii lei.

Astfel de abateri s-au identificat la primria municipiului Buzu i la ase primrii comunale, respectiv Verneti, Stlpu, Loptari, Mgura, Breti i Calvini, astfel:

Primria municipiului Buzu a utilizat n alte scopuri dect destinaia stabilit sumele alocate din fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului prin H.G. nr. 1711/2008. Suma alocat de 200,0 mii lei cu destinaia exclusiv Lucrri reabilitare Grdinia cu program normal nr. 18 Broteni a fost utilizat nelegal pentru plata cheltuielilor curente i de capital.

Pentru remedierea abaterii s-a emis Decizie. Fa de msurile dispuse prin decizie, conducerea Primriei municipiului Buzu a formulat contestaie, prin care i-a exprimat punctul de vedere, respectiv susinerea considerentului c utilizarea sumei nu era obligatorie pentru un anumit obiectiv de investiii. Contestaia se afl n analiz la Comisia de soluionare a contestaiilor din cadrul Curii de Conturi a Romniei.

Primria comunei Verneti nu a virat la Ministerul Culturii i Cultelor majorrile aferente restituirii cu ntrziere a sumelor rmase neutilizate la finele anului 2007 din subveniile bugetare primite n baza H.G. 1119/2007 i a Ordinului Ministrului Culturii i Cultelor nr. 2596/26.10.2007 pentru obiectivul de investiii Finalizarea cminului cultural, n sum de 7,5 mii lei.

La aceeai primrie s-au efectuat pli nelegale de 15,9 mii lei din subveniile primite de la Ministerul Culturii i Cultelor urmare acceptrii la plat a unor lucrri neexecutate i a unor cantiti de materiale mai mari dect cele efectiv utilizate la obiectivul Finalizare lucrri cmin cultural sat Verneti.

Primria comunei Stlpu nu a restituit la bugetul de stat, n termenul legal, sumele primite n anul 2008 n baza H.G. nr. 1155/2008 din fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului, rmase neutilizate pn la 31.12.2008 de 69,5 mii lei.

20

Primria comunei Loptari nu a restituit la bugetul de stat, n termenul legal, suma de 43,1 mii lei primit n anul 2008 n baza H.G. nr.1155/ 24.09.2008 din fondul de rezerv la dispoziia Guvernului si neutilizat pn la data de 31.12.2008..

Avnd n vedere c n timpul aciunilor de audit entitile (primriile comunelor Verneti, Stlpu, Loptari) nu au luat msuri de restituire la bugetul de stat a sumelor neutilizate, s-au emis Decizii.

Primria comunei Mgura - aceeai constatare, respectiv nu a restituit la bugetul de stat, n termenul legal, suma de 31,7 mii lei n timpul aciunii de audit au fost calculate majorri de ntrziere n sum de 5,0 mii lei iar entitatea auditat a virat la bugetul statului suma total de 36,7 mii lei.

Primria comunei Breti a nregistrat eronat n evidena contabil n contul de furnizori suma de 149,3 mii lei, reprezentnd debite constatate n derularea unui contract de finanare prin Programul SAPARD de 89.6 mii lei la care s-au adugat majorri de ntrziere i penalizi de ntrziere de 59,7 mii lei. Plata sumei de 149,3 mii lei a fost efectuat din suma repartizat Primriei comunei Breti din fondul de rezerv al Guvernului potrivit HG. Nr. 1155/2008. Primria nu a nregistrat debitul n evidena contabil i nu a ntreprins nici un demers legal pentru recuperarea sumei achitate nelegal contractantului lucrrii. n timpul auditului suma de 149,3 mii lei a fost nregistrat corect n contul de debitori urmnd s se iniieze toate demersurile lagale necesare pentru recuperarea sumei de la beneficiar.

Primria comunei Calvini a utilizat nelegal suma de 38,0 mii lei pentru confecionarea unor pori la intrarea n comun din suma de 750,0 mii lei alocat entitii din fondul de rezerv bugetar n baza Hotrrii de guvern 1462/ 06.12.2007 cu obiectiv strict refacere puni calamitate. Pentru utilizarea nelegal a sumei de 38,0 mii lei au fost calculate majorri de ntrziere n sum de 17,1 mii lei. n timpul controlului s-a virat la bugetul de stat suma de 38,0 mii lei utilizat nelegal din fondul de rezerv bugetar mpreun cu majorrile de ntrziere n sum de 17,1 mii lei. Nu au fost respectate prevederile art. 2 din H.G. nr. 1711/2008 i art. 4 din OUG nr. 223/2008.

3) Constatrile rezultate din aciunile de audit financiar reprezentnd abateri financiar-

contabile care nu au determinat producerea de prejudicii, au fost cuantificate la o valoare total de 52.600,8 mii lei, din care 3.857,6 mii lei la Consiliului judeean, 97,1 mii lei la Primria oraului Ptrlagele i 48.646,1 mii lei la primriile comunale, pot fi sintetizate astfel:

3.1) S-a constatat neefectuarea reevalurii patrimoniului dispus prin acte normative,

precum i nereguri privind nerespectarea prevederilor referitoare la inventarierea anual, la un numr de 13 primrii comunale, iar bunurile care la finele anului 2008 nu erau nregistrate la valoarea lor real au fost evaluate la 35.654,4 mii lei

Aceast abatere a fost reinut la 13 primrii comunale, respectiv Breti, Glodeanu Srat, Loptari, Calvini, Mnzleti, Zrneti, Padina, inteti, Movila Banului, Racovieni, Puieti, Neni i Sgeata astfel:

La Primaria Comunei Braeti - de la data trecerii la evidena n partid dubl pn la data auditului, nu s-a efectuat nici un fel de reevaluare a activelor fixe. Contul 105 Rezerve din reevaluare cu ajutorul cruia ar fi trebuit evideniate rezultatele unor operaiuni de reevaluare a activelor fixe nu a fost folosit i nu are sold n balana de verificare la 31.12.2008. Pentru activele fixe necorporale (programe informatice) evidentiate cu ajutorul contului 208 Active fixe necorporale n valoare total de 18,5 mii lei nu s-a calculat nici un fel de amortizare de la intrarea acestora n gestiune i pna la data auditului. Pentru activele fixe corporale amortizarea nu a fost calculat n mod sistematic, n fiecare lun. Astfel pe parcursul anului 2008 au fost nregistrate cheltuieli cu amortizarea activelor fixe n valoare total de 3,4 mii lei integral n luna decembrie a anului 2008.

Valoarea total a bunurilor nereevaluate este n sum de 3.910,7 mii lei. La Primria comunei Glodeanu Srat de la data aplicrii prevederilor Ordonanei Guvernului

nr.81/2003 - privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice, respectiv, 30.12.2003 i pn la data efecturii auditului, nu s-a efectuat nici un fel de reevaluare a activelor fixe necurente n valoare total de 4.328,6 mii lei.

De asemenea, n anul 2008 la aceei primrie nu s-au calculat i nu s-au nregistrat n contabilitate, cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale, estimate de auditorul public la valoarea de 435,8 mii lei

Cazuri similare au fost constatate i la Primriile comunelor Loptari, Racovieni i Calvini unde inventarierea elementelor de activ i pasiv ale instituiei pe anul 2008 nu a fost efectuat pn la

21

data efectuarii auditului. Valoare estimat a bunurilor neinventariate la finele anului 2008 se cifreaz la 5.366,0 mii lei, 5.579,1 mii lei i respectiv 1.855,5 mii lei.

La primriile comunelor Zrneti, Padina, Puieti i Neni inventarierea patrimoniului nu s-a efectuat cu respectarea n totalitate a normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv, n sensul c: nu au fost cuprinse n aciunea de inventariere elemente patrimoniale reprezentnd lucrri de investiii n curs de execuie; nu au fost inventariate n mod distinct bunurile care aparin domeniului privat de natura terenurilor pe baza documentelor care atest proprietatea acestora; nu au fost supuse verificrii i confirmrii pe baza extraselor soldurilor debitoare i creditoare ale creanelor i obligaiilor entitii; nu au fost inventariate disponibilitile din casierie; procesul verbal privind rezultatele inventarierii nu a fost ntocmit n conformitate cu cerinele legii. Valoarea total a bunurilor neinventariate corespunztor a fost evaluat la 2.289,4 mii lei.

Primria comunei Mnzleti nu a nregistrat n contabilitate diferenele rezultate n urma reevalurii activelor fixe corporale, fapt ce a condus la denaturarea datelor raportate prin situaiile financiare ncheiate, cu suma de 126,0 mii lei.

Nici primriile comunelor inteti, Movila Banului, Racovieni, Puieti, Sgeata i Neni nu au efectuat reevaluarea activelor fixe corporale de natura construciilor existente n patrimoniul instituiei i nici nu au calculat /nregistrat corect n contabilitate amortizarea pentru activele fixe aflate n patrimoniu supuse amortizrii. Valoarea total a bunurilor nereevaluate a fost evaluat la 11.763,3 mii lei.

n toate aceste cazuri s-au emis decizii prin care s-au dispus ordonantorilor de credite msuri de intrare n legalitate.

Au fost nclcate prevederile art. 2^2; art.5 i art.19 din O.G. nr.81/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Ordinului MFP nr.3471/2008 i ale Ordinului MFP nr. 1753/2004.

3.2) Nu au fost nregistrate n conturile n afara bilanului, garanii de bun execuie reinute

pentru lucrrile de investiii, n valoare de 4.077,9 mii lei. Aceast abatere a fost reinut la Consiliul Judeean Buzu, la Primria oraului Ptrlagele i la

4 primrii comunale, respectiv Calvini, Zrneti, Racovieni i Padina. La Consiliul Judeean Buzu nu au fost nregistrate n evidena contabil a unitii, n

conturile de ordine i eviden n afara bilantului, 8049 Garanie bancar pentru buna execuie i 8050 -Disponibil din garania constituit pentru buna executie, sumele reprezentnd garanii pentru executarea lucrrilor de investiii i reparaii curente i pentru achiziii de produse. Garania de bun execuie constituit i nenregistrat n evidena contabil n conturile de ordine i eviden la data de 31.12.2008 este de 3.857,6 mii lei, din care : constituit prin scrisori de garanie bancar 2.007,2 mii lei i prin disponibil bancar 1.850,4 mii lei

Dup expirarea termenului de depunere a obieciunilor se va dispune prin Decizie luarea msurilor ce se impun pentru remedierea abaterii constatate.

La Primria oraului Ptrlagele nu s-au constituit i nu s-au reinut garaniile de bun execuie, n valoare total de 97,1 mii lei, care erau obligatorii pentru toate lucrrile de contracii montaj contractate i executate n anul 2008

La Primria comunei Calvini nu au fost nregistrate n evidena contabil a unitii, n contul n afara bilanului, 8050 Disponibil din garania constituit pentru buna execuie, disponibilitile din garania constituit pentru executarea lucrrilor de investiii. Garania constituit a fost nregistrat n timpul aciunii de audit n debitul contului 8050 Disponibil din garania constituit pentru buna execuie n sum de 32,3 mii lei.

La Primria comunei Zrneti i a comunei Racovieni nu au fost nregistrate n evidena contabil n contul n afara bilanului, disponibilitile din garania constituit pentru executarea lucrrilor de investiii i reparaii capitale, conform clauzelor contractuale, n valoare de 43,1 mii lei, respectiv de 9,7 mii lei.

Abatere similar s-a constatat i la Primria comunei Padina unde dei s-a constituit garania de bun execuie n sum de 38,1 mii lei, prin reineri succesive din valoarea lucrrilor efectiv realizate i facturate aceste sume nu au fost evideniate n contul n afara bilanului 8050Disponibil din garania constituit pentru buna execuie, potrivit OMFP nr. 1917/2005.

Pentru cele trei primrii comunale s-au emis decizii prin care s-au dispus ordonantorilor de credite luarea msurilor ce se impun pentru remedierea abaterilor constatate.

22

3.3) Au fost efectuate nregistrri contabile eronate, care au determinat denaturarea

situaiilor financiare ncheiate la 31.12.2008, cu valoarea total de 11.328,2 mii lei. Aceast abatere a fost reinut la 9 primrii comunale, respectiv Zrneti, Braeti, Mgura,

inteti, Neni, Puieti, Racovieni, Padina i Vintil Vod La Primria comunei Zrneti nu s-au nregistrat n contabilitate n conturile

corespunztoare operaiuni privind lucrrile de reabilitare a dou uniti de nvmnt (coala general Fundeni i coala General Pruneni) n valoare de 854,8 mii lei. Dei lucrrile au fost terminate i recepionate n anul 2008, instituia nu a procedat la majorarea valorii activelor fixe corporale (construcii) cu valoarea lucrrilor de reabilitare efectuate. S-a constatat i aspectul referitor la nregistrarea operaiunilor economice privind lucrrile de reabilitare a celor dou coli, n valoare de 854,8 mii lei n mod eronat n debitul contului 231 Active fixe corporale n curs de execuie n loc de contul 682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile. Nu au fost respectate instruciunile de utilizare a conturilor din Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005.

La Primria comunei inteti - o situaie identic, respectiv lucrrile de mprejmuiri terenuri i extindere reea iluminat public au fost nregistrate eronat n contabilitatea instituiei.

La Primria comunei Neni au fost efectuate n cursul anului 2008 mai multe nregistrri contabile eronate care au constat n principal n nenregistrarea n patrimoniul public al primriei a unor investiii finalizate (alimentare cu ap, reabilitare coal) sau efectuarea unor nregistrri fr documente justificative (tornarea unor venituri din amenzi fr borderouri). Valoare estimat a tuturor operaiunilor care au denaturat situaiile financiare anuale a fost de 1.858,6 mii lei.

O situaie similar a fost constat la Primria comunei Puieti unde situaiile financiare ntocmite la data de 31.12.2008 nu reflect realitatea, astfel: exist diferene ntre evidena contabil sintetic a veniturilor bugetului local i evidena contabil analitic pe pltitori, ntre evidena analitic i datele nscrise n evidena sintetic a conturilor de datorii precum i a celor de active fixe. Valoare estimat a tuturor operaiunilor care au denaturat situaiile financiare anuale a fost de 2.747,1 mii lei.

La Primria comunei Racovieni nu au fost analizate i clarificate, conform reglementrilor contabile aplicabile institutiilor publice, soldurile conturilor contabile, operaiuni premergatoare ntocmirii situatiilor financiare la 31.12.2008. Astfel soldul contului 471 Cheltuieli nregistrate n avans nu reflect realitatea n sensul ca nu reprezinta cheltuieli efectuate n avans, chiar dac conform datelor din evidenta contabila, acest cont prezenta un sold de 204,3 mii lei.

La aceeai unitate bugetar nu s-a condus evidena analitic a activelor fixe pe fiecare obiect de eviden, prin care se ntelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele i accesoriile acestuia, destinat s ndeplineasca n mod independent, n totalitate, o funcie distinct. Nu au fost nregistrate n evidena contabil imobilizri corporale n valoare total de 243,6 mii lei.

Pentru remedierea abaterilor constatate la Primriile Zrneti, inteti, Neni i Puieti au fost emise Decizii.

La Primria comunei Mgura lucrrile de modernizare i reabilitare drumuri comunale n valoare de 716,2 mii lei au fost nregistrate eronat n contabilitatea instituiei, n contul 231 Active fixe n curs de execuie, n loc s fie evideniate n contul 211 Terenuri si amenajari de terenuri.

La Primria comunei Breti nu au fost nregistrate n evidena contabil active fixe n curs de execuie i totodat nu au fost nregistrate recepiile lucrrilor respective n valoare de 2.275,1 mii lei. De asemenea, Bilanul contabil nu reflect realitatea fiind denaturat prin nscrierea unor valori mai mici dect cele reale la poziiile de Active i Datorii, ca urmare a nenregistrrii n evidena contabil a sumei de 696,4 mii lei, reprezentnd lucrri de reabilitare a drumului comunal nr. 86 Brei- Ruginoasa- Pinu.

Primria comunei Padina nu a nregistrat n contabilitate n conturile 212,,Constructii i 103,,Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale, contravaloarea lucrrilor de reabilitare a unei uniti colare de pe raza comunei, finalizate i recepionate la finele anului 2008 n valoare total de 405,4 mii lei. Aceste lucrri au fost meninute nelegal n contul 231Active fixe corporale n curs de execuie n loc s fie evideniate ntr-un cont de cheltuieli, fiind vorba despre active fixe care nu se supun amortizrii.

La Primria comunei Vintil Vod situaiile financiare ntocmite la 31.12.2008 nu reflect o imagine fidel i real a activelor instituiei auditate, ca urmare a nregistrrii eronate n contabilitate a contravaluarii unor lucrri recepionate, respectiv amenajarea unor drumuri comunale i a unui pode n contul sintetic de eviden 231Investiii n curs, n loc de contul 211Terenuri i amenajri de terenuri. Valoarea acestor lucrri a fost de 72,0 mii lei

23

n timpul auditului abaterile constatate la Primriile Mgura, Braeti, Padina i Vintil Vod au fost remediate.

Au fost nclcate prevederile art.11 din Legea contabilitii, nr.82/1991, republicat i Cap.III Prevederi referitoare la elementele de bilan, Pct.1.2 Active fixe corporale din Ordinul Ministerului Finanelor Publice nr.1917/2005.

3.4) Exisa unor neconcordane ntre evidena contabil sintetic i cea analitic pentru veniturile bugetului local, a generat diferene n sum total de 1.177,4 mii lei.

Astfel de abateri au fost constatate la 5 primrii comunale, respectiv Loptari, Zrneti, Calvini, Neni i Braeti, astfel:

La Primria comunei Loptari au fost estimate diferene de 143,7 mii lei, ntre datele nscrise, la partea de venituri, n contul de execuie a bugetului local ntocmit de entitate la 31.12.2008 i evidenele analitice pe pltitori conduse n sistem informatizat referitoare la veniturile bugetului local.

La Primria comunei Zrneti nu s-au nregistrat n evidena contabil operaiuni privind impozitele i taxele locale constatate n sum de 50,4 mii lei, urmare necorelrii datelor din evidena contabil cu cele din evidena fiscal pe categorii de venituri i pe contribuabili,

La Primria comunei Calvini nu s-au operat n registrul agricol modificrile intervenite privind suprafeele de terenuri i construcii proprietate, deinute de persoanele fizice i juridice din localitate i nu au fost transmise compartimentului impozite i taxe n vederea stabilirii corecte a bazei de impunere, genernd diferene estimate de 6,6 mii lei

De asemenea evidena contabil sintetic a veniturilor bugetului local al Primriei comunei Neni difer de evidena contabil analitic pe pltitori, cu suma de 298,5 mii lei.

La Primria comunei Breti soldurile la nceputul anului 2008 nscrise n bilanul contabil ncheiat la 31.12.2008 nu coincid cu soldurile la sfritul perioadei nscrise n bilanul contabil al anului precedent. Diferena nscris n posturile de bilan a fost de 571,1 mii lei. Totodat balana de verificare sintetic ncheiat la 31.12.2008 evideniaz solduri diferite la nceputul anului fa de soldurile la sfritul anului nscrise n balana de verificare sintetic ntocmit la data de 31.12.2007.

Tot la aceast primrie s-au constatat diferene ntre sumele nscrise la partea de venituri a contului de execuie i evidenele analitice pe pltitori pentru veniturile din amenzile contravenionale. Exista neconcordantelor ntre evidena contabil sintetica i cea analitic pentru veniturile bugetului local, a generat diferene n sum total de 107,1 mii lei

n toate aceste cazuri s-au emis decizii prin care s-au dispus ordonantorilor de credite msuri de intrare n legalitate.

Au fost nclcate prevederile art (3) i art. (6) din O.G: 28/2008 privind registrul agricol aprobat prin Legea 98/ 8.04 2009, prevederile art. 10, a art. 17 (2) din Legea contabilitii nr.82/1991, republicat Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 i Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 nr. 116/2008.

3.5) Au fost constatate abateri privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la

modul de atribuire a contractelor de achiziie public, n cazul a cinci primrii comunale, care au fost evaluate la 146,6 mii lei, respectiv:

La Primria comunei Calvini nu s-a constituit i reinut garania de bun execuie n sum de 4,4 mii lei pentru lucrri de investiii n valoare de 87,4 mii lei fr TVA, achitate constructorului n noiembrie 2007.

n timpul aciunii de audit s-a virat de ctre constructor n contul deschis n favoarea unitii contractante garania de bun execuie n sum de 4,4 mii lei.

La Primria comunei Breti nu au fost fcute reineri succesive n procent de 5 % din valoarea fr TVA a fiecrei facturi n vederea constituirii garaniei de bun execuie n cuantum de 8,8 mii lei, pentru lucrarea Eliminare puncte periculoase DC 86 Breti Ruginoasa Pinu.

n timpul auditului a fost constituit garania de bun execuie n cuantum de 8, 8 mii lei. La Primria comunei Racovieni nu s-a constituit prin reineri succesive din sumele pltite

garania de bun execuie i nu s-a virat ntr-un cont aflat la dispoziia autoritii contractante, n derularea contractului de lucrri Consolidare coal, n sum de 21,3 mii lei.

La Primria comunei Coli a pltit firmei care a executat lucrri de construcii la obiectivul Realizare sistem de alimentare cu apa comuna Colti valoarea total a contractului de lucrri fr s rein i s constituie garania de bun execuie aferent, n valoare de 112,1 mii lei, reprezentnd 5 % din valoarea situaiilor de lucrri executate.

24

n acest caz s-a emis decizie prin care s-a dispus ordonantorului de credite luarea msurilor necesare de intrare n legalitate.

La Primria comunei Cilibia, s-a constatat c pentru executarea unor lucrri de renovare a unei uniti colare din comun s-a divizat contractul de achiziie public n mai multe contracte distincte de valori mai mici, n scopul de a evita aplicarea prevederilor art.124 din OUG. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii pentru care autoritatea contractant avea obligaia de a aplica procedura de cerere de ofert i nu ncredinare direct.

Pentru continuarea verificrilor specifice i luarea msurilor legale s-a sesizat instituia abilitat, respectiv Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (ANRMAP)

Au fost nclcate prevederile Cap.VII Garanii, SECIUNEA a 2 din H.G. nr.925 din 19 iulie 2006, privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii.

3.6) Alte categorii de abateri financiar contabile la ordonatorii principali de credite ai

bugetelor locale, evaluate la 216,3 mii lei: La Primria comunei Breti nu au fost luate toate msurile legale n vederea executrii

silite a creanelor bugetului local provenind din amenzile contravenionale fapt ce a determinat ca pentru o parte din acestea dreptul de executare silit s se prescrie. Valoarea amenzilor contravenionale pentru care dreptul de a cere executarea silit s-a prescris identificate pe eantionul testat a fost de 7,1 mii lei. Extrapolnd neregularitatea identificat la valoarea total a amenzilor de ncasat la 31.12.2008, a rezultat o valoare estimat a amenzilor prescrise de 20,3 mii lei.

n acelai mod s-a ntmplat i la Primria comunei Sgeata unde nu s-au aplicat toate procedurile de executare silit prevzute de lege de ctre persoanele cu atribuii n domeniu, pentru ncasarea impozitelor i taxelor locale neachitate n termenul legal. Valoarea amenzilor contravenionale pentru care dreptul de a cere executarea silit s-a prescris identificate a fost evaluat la 50,6 mii lei. Luarea msurilor legale pentru nlturarea abaterilor constatate au fost dispuse prin Decizie.

La Primria comunei Calvini la data de 31.12.2008 au fost meninute n eviden venituri ale bugetului local n valoare de 43,9 mii lei, pentru care dreptul de a cere executarea s-a prescris i pentru care nu s-au luat msuri n vederea executrii silite. Luarea msurilor legale pentru nlturarea abaterilor constatate au fost dispuse prin Decizie.

La Primria comunei Zrneti nu s-au luat msurile legale de reziliere a unui contract de concesiune ncheiat n anul 2000 pentru nencasarea redevenelor datorate si a penalitilor n valoare de 94,4 mii lei, ce a determinat ca pentru o parte din acesta dreptul de executare silit s se prescrie. Entitatea audiat a naintat aciune instanelor de judecat pentru recuperatea sumelor datorate bugetului local.

Primria municipiului Rmnicu Srat a transferat dou active evideniate n domeniul public, n sum total de 3.655,9 mii lei ctre Instituia de interes public Piee, trguri i oboare Rmnicu Srat aflat n subordinea sa, fr aprobarea consiliului local municipal. n timpul aciunii de audit Primria municipiului Rmnicu Srat a preluat prin protocol i nregistrat n contabilitate bunurile aparinnd domeniului public. Au fost nclcate prevederile art.131 nceperea termenului de prescripie i art.134 din Ordonana Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal; prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia.

Pn la data finalizrii misiuni de audit, situaiile financiare anuale i contul anual de execuie bugetar ale Primriei comunei Coli, aferente anului 2008, nu au fost aprobate prin Hotarre a Consiliului local comunal Coli, cu toate c termenul legal de aciune n acest sens era de pn la data de 31 mai 2009. Aceasta s-a datorat faptului c ordonatorul principal de credite nu a prezentat spre aprobare autoritatii deliberative situaiile n cauz.

4) Aspecte referitoare la activitatea de control financiar propriu i audit public intern la ordonatorii principali, secundari i teriari de credite ai bugetelor locale ale unitilor administrativ-teritoriale.

Un rol foarte important n evaluarea mediului de control l are activitatea compartimentului de audit intern, avndu-se n vedere modul de organizare i funcionare n conformitate cu prevederile normelor n vigoare.

25

n cadrul tuturor celor 22 aciuni de audit financiar desfurate asupra conturilor de execuie bugetar, respectiv a Consiliului Judeean Buzu, a Primriei municipiului Rmnicu Srat, a Primriei oraului Ptrlagele i a 19 primrii comunale (Cilibia, Tisu, inteti, Zrneti, Padina, Mgura, Mnzleti, Movila Banului, Breti, Calvini, Grebnu, Loptari, Glodeanu Srat, Racovieni, Puieti, Neni, Sgeata, Coli i Vintil Vod), concluziile auditorilor publici externi au fost c auditul intern nu poate constitui o baz pentru formularea concluziilor i opiniei de audit, datorit inexistenei sau ineficienei acestui compartiment.

S-a remarcat faptul c nici una din primriile comunale nu au organizat compartiment de audit intern iar conducatorul institutiei publice nu a instituit cadrul organizatoric i functional necesar desfurrii acestei activii, dei instituiile care au un buget anual care depete nivelul echivalentului n lei a 100,0 mii euro pe o perioada de 3 ani consecutiv sunt obligate aa cum este prevzut la art.2, lit. j Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern.

Aceast abatere a fost consemnat n procesele verbale ntocmite la Primria comunei Tisu, comunei Coli i a comunei Mnzleti.

n cadrul aciunilor de control/audit desfurate la ordonatorii principali, secundari i teriari de credite ai bugetelor locale ale unitilor administrativ-teritoriale, s-a constatat c n majoritatea cazurilor instituiile auditate nu au norme i proceduri scrise pentru asigurarea controlului intern, i nu exist atribuii i competene stabilite n scris att la nivelul compartimentelor funcionale ct i pentru fiecare funcie n parte.

Cu toate acestea n cadrul unitilor bugetare auditate controlul financiar se exercit att preventiv ct i ulterior, fiind organizat n cadrul compartimentelor de specialitate, prin dispoziiile interne ale ordonatorului de credite. Prin aceste dispoziii au fost stabilite procedurile derulrii operaiunilor economice pe fiecare etap, circuitul fiecrui document i responsabilitile persoanelor care exercit controlul financiar.

26

SECIUNEA II

aciunile de control/audit desfurate la regiile autonome aflate sub autoritatea unitilor administrativ-teritoriale, societile comerciale cu capital integral sau majoritar al

unitilor administrativ-teritoriale, ali ageni economici de interes local, precum i filiale, sucursale i alte astfel de structuri ale acestora i

alte entiti

Prezentare general

n anul 2008, sub autoritatea consiliului judeean i a consiliilor locale au funcionat: - o regie autonom avnd ca obiect principal de activitate producerea, transportul i distribuia

energiei termice; - 10 societi comerciale care au desfurat n principal activiti de alimentarea cu ap, canalizare, epurare ape uzate, proiectare, nchiriere maini i echipamente, pompe funebre, spaii verzi, parcuri distractive i plaje, servicii de transport cltori, ntreinere i reparare autovehicule, nchiriere tarabe i administrarea pieelor.

Rezultatele financiare i vrsmintele efectuate la bugetele locale n anul 2008 au fost:

- mii lei -

Ageni economici Nr.

ageni

Realizri 2008 Vrsmintele efectuate la bugetele locale din profit*

Profit impozabil

Pierderi Prevederi Realizat

1. Regii autonome 1 8.466,0 a) cu profit X b) cu pierderi 1 X 8.466,0 X 2. Societi comerciale 10 1.376,6 1.843,1 931,6 67,7 a) cu profit 6 1.376,6 X 931,6 67,7 b) cu pierderi 4 X 1.843,1 X

*Inclusiv din profitul net al regiilor autonome Potrivit situaiei prezentate, din cele 10 societi comerciale aflate sub autoritatea unitilor administrativ-teritoriale, un numr de 6 au realizat n anul 2008 un profit impozabil de 1.376,6 mii lei, iar 4 au nregistrat pierderi de 1.843,1 mii lei. Regia Autonom Municipal Buzu, aflat sub autoritatea Consiliului Local Municipal Buzu a nregistrat pierderi n sum total de 8.466,0 mii lei.

Constatrile redate la aceast seciunie au rezultat din cele 5 aciuni de audit financiar i control, efectuate n anul 2009, la urmtoarele entiti de interes local:

S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzu; Compania de Ap S.A.; Asociaia Sportiv Fotbal Club Gloria Buzu; Club colar sportiv Buzu; Colegiul Naional Alexandru Vlahu Rmnicu Srat.

27

1) Constatrile rezultate din aciunile de control, au reprezentat prejudicii generate prin

efectuarea de cheltuieli nelegale n sum total de 5.071,8 mii lei, din care n timpul controlului au fost ncasate 126,5 mii lei, resepctiv:

1.1)Cheltuieli nelegale ale societilor comerciale cu capital integral al unitilor

administrativ-teritoriale, n sum total de 4.944,4 mii lei, din care n timpul controlului au fost ncasate 99,4 mii lei, resepctiv:

La S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzu, societate comercial cu asociat unic Consiliul Local al municipiului Buzu s-au constatat o serie de abateri de la reglementrile legale generatoare de prejudicii, astfel:

ncheierea unui contract de execuie lucrri, avnd ca obiect de activitate executarea de lucrri de ntreineri i amenajri strzi i trotuare n valoare de 9.850,0 mii lei, fr licitaie, contrar prevederilor OUG nr.34/2006.

URBIS SERV SRL a subcontractat n totalitate aceste lucrri cu o alt societate comercial cu capital integral privat, fr ca prin acest contract s se specifice valoarea lucrrilor ce urmau a fi executate.

Ulterior acest contract a fost modificat printr-un act adiional prin care s-au majorat, fr nici o fundamentare economic, preurile i tarifele practicate de societatea subcontractant, pentru materiale, utilaje i transport.

Situaiile de plat ntocmite pentru aceste lucrri, au fost supraevaluate cu suma de 4.832,9 mii lei, ca urmare a nscrierii unor preuri la materiale i utilaje precum i a unor cote de cheltuieli indirecte i profit mai mari dect cele aprobate i practicate de Primria municipiului Buzu, n relaia cu URBIS SERV SRL, pentru lucrri similare i a cheltuielilor de transport al mixturii asfaltice.

n acest mod s-au mrit nejustificat cheltuielile : - de transport cu suma de 1.819,6 mii lei. - materiale si tarife utilaje cu suma de 1.929,8 mii lei . - indirecte si profit n suma de 1.083,4 mii lei.

Nu au fost ntocmite nici un fel de documente din care s rezulte c s-a efectuat recepia lucrrilor decontate si incasate de ctre subcontractant, pentru fiecare strad, de ctre o comisie de recepie numit de conducerea societii URBIS SERV SRL Buzu.

S-a emis decizie pentru stabilirea ntinderii prejudiciului, luarea msurilor de recuperare i virare a acestuia la Primria municipiului Buzu, entitate care a stabilit costul lucrrilor. Totodat s-a luat msura continurii controlului aspectelor respective, la primria municipiului Buzu, controlul fiind n desfurare.

Conducerea URBIS SERV SRL Buzu a susinut n contestaiile formulate, opinia potrivit creia situaiile de lucrri n baza crora s-au decontat lucrri de asfaltare sunt documentele care au certificat realitatea i exactitatea lucrrilor executate, cu att mai mult cu ct au fost verificate de specialiti n domeniu.

Referitor la aceast constatare s-a pronunat n acelai sens, respectiv recuperarea prejudiciului creat, i comisia de soluionare a contestaiilor prin ncheiere.

Prejudicierea bugetului cu suma de 83,3 mii lei reprezentnd diferene ntre preurile utilizate de firma care a ntocmit situaiile de lucrri i cele utilizate de S.C. URBIS SERV. S.R.L. Buzu pentru lucrri similare, la obiectivul Sistematizare zon cartier locuine Unirii Nord Orizont. Prejudiciul a fost r