Click here to load reader

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE -nucleu (denumire, acronim, cod)infim.ro/wp-content/uploads/2018/12/ctr_anexa_15_raport_final...PDF fileRAPORT FINAL DE ACTIVITATE -nucleu (denumire, acronim,

 • View
  5

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of RAPORT FINAL DE ACTIVITATE -nucleu (denumire, acronim,...

 • Anexa nr. 15 la Contract nr. ……../2018 Contractor: INCDFM Cof fiscal: RO9068280

  RAPORT FINAL DE ACTIVITATE privind desfășurarea programului-nucleu

  (denumire, acronim, cod)

  Durata programului: 10 luni Data începerii: martie 2018 Data finalizării: decembrie 2018 1. Scopul programului: Programul continua directiile de cercetare deschise in perioada 2016-2017, incercand o apropiere si mai mare de specializarile inteligente si domeniile de interes national prevazute in Strategia Nationala CDI 2014-2020. In plus fata de programul Nucleu precedent, programul derulat in 2018 si-a propus sa aduca o crestere mai accentuata a gradului de multidisciplinaritate a cercetarilor desfasurate in institut, precum si o crestere a sinergiei tematice cu noile directii de cercetare in domeniu asa cum sunt ele enuntate in strategiile si programele nationale sau la nivel de Comunitate Europeana. Activitatile prevazute in cadrul programului au implicat toate grupurile de cercetare din institut intr-un efort unit de crestere a performantei institutionale si de transformare a INCDFM intr-un actor major la nivel global in ceea ce priveste dezvoltarile fundamentale si aplicative in domeniile abordate in program. Scopul Programului Nucleu a fost de a desfasura activitatile necesare pentru implementarea directiilor strategice de cercetare prevazute in strategia INCDFM pentru perioada urmatoare, inclusiv de a pregati terenul pentru u Program Nucleu mai lung. In definirea principalelor directii tematice din aceasta strategie s-a tinut cont de:

   Strategia Nationala CDI 2014-2020, care focalizeaza cercetarile pe 4 domenii de specializare inteligenta si pe 3 domenii de interes national. INCDFM poate contribui la toate acestea prin dezvoltarea de materiale avansate si de metode specifice de investigare si analiza.

   Tendintele tematice din ultimii 5 ani, care au reliefat un interes din ce in ce mai accentuat catre directii noi de cercetare, legate in special de sanatate, calitatea vietii si a mediului, resurse energetice regenerabile, tehnologii pentru dezvoltare durabila, materiale pentru aplicatii in conditii extreme de lucru

  Structurarea directiilor strategice de cercetare a luat in considerare faptul ca cercetarea fundamentala este cea care sta la baza progresului, indiferente daca este vorba de cunoastere sau de tehnologie. Nu se poate imagina progres economic si social fara o componenta puternica de cercetare fundamentala care sa ofere solutii noi la provocarile prezentului si viitorului apropiat. Cercetarea fundamentala imbina modelari si simulari teoretice cu cercetare experimentala pentru verificarea teoriilor si demonstrarea viabilitatii noilor solutii, in cazul de fata in domeniul materialelor avansate functionale si a metodelor specifice de investigare. Rezultatele sunt apoi valorificate in cercetari aplicative si dezvoltari experimentale, mergand pana la producerea de modele experimentale, prototipuri si chiar transfer tehnologica catre mediul privat. Ca urmare, au fost propuse urmatoarele directii tematice de cercetare pentru perioada urmatoare:

  1. Studii teoretice si experimentale la frontiera cunoasterii in fizica starii condensate; Studiu si formare profesionala avansata in fizica si domenii conexe prin tehnici computationale moderne

  Cuprinde partea de cercetare fundamentala, modelare, simulare teoretica, validare de concepte si idei prin experimente dedicate (fenomene la scala nano in materiale feroice, materiale 2D, fenomene optice neliniare, fizica suprafetelor si interfetelor, defecte structurale si simularea impactului lor asupra fenomenelor fizice, etc.). Rezultatele vor constitui cunoastere utila pentru directia 2, in primul rand, ajutand la proiectarea si realizarea de noi materiale si structuri functionale, dar si pentru directiile 3 si 4, orientate catre aplicatii mai punctuale in domeniile de specializare inteligenta carora le sunt adresate. Aceasta directie va cuprinde si activitati necesare pentru dezvoltarea de algoritmi, programe si infrastructuri computationale necesare calculelor avansate in fizica si formarii profesionale avansate a tinerilor cercetatori din domeniul fizicii si alte domenii conexe.

 • 1. Cercetari experimentale si dezvoltari tehnologice in domeniul Eco-nanotehnologii si Materiale Avansate Cuprinde totalitatea cercetarilor pentru dezvoltarea de materiale avansate, respectiv metode ecologice de preparare, caracterizare structurala avansata, investigarea proprietatilor fizice si a potentialului de aplicatii. Materialele preparate si investigate in acesta directie vor alimenta in continuare aplicatiile dezvoltate in cadrul directiilor 3 si 4, dupa ce se stabileste care este potentialul pentru aplicatii si nisa din economie care ofera o valorificare maximala a rezultatelor cercetarii.

  2. Materiale, structuri si metode cu potential de aplicatii in domeniile Bioeconomie si Sanatate

  Cuprinde cercetarea pe partea de materiale si metode cu utilitate in Bioeconomie (bio-senzori, procesarea catalitica a deseurilor organice, monitorizarea calitatii alimentelor, metode moderne de conservare a alimentelor, metode si dispozitive de combatere a daunatorilor) si Sanatate (materiale biocompatibile, metode si materiale pentru livrarea tintita a medicamentelor, metode si materiale noi pentru terapie neinvaziva, metode aplicate in industria medicamentului, etc.)

  3. Tehnologii emergente, materiale si (nano)structuri functionale pentru domeniile TIC, spatiu si Securitate,

  Energie, mediu si schimbari climatice si Patrimoniu cultural Cuprinde, in principal, cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in domeniul tehnologiilor inovative si al materialelor/structurilor multifunctionale cu potential de aplicatii in domenii de inalta si foarte inalta tehnologie cum sunt TIC, spatiu si securitate (diverse dispozitive electronice, dispozitive de memorare a informatiei, comunicatii fara fir sau prin metode optice, senzorisitica pentru automatizari si monitorizarea diferitelor elemente cu impact asupra confortului si sigurantei personale, etc.), energie (cu aspecte legate de surse regenerabile de energie, stocare, transport si economisire) sau mediu (monitorizarea poluarii, eleminarea sau reciclarea poluantilor, eliminarea gazelor cu efect de sera si altele similare). In ceea ce priveste patrimonial cultural, se au in vedere atat material care sa securizeze bunurile de patrimoniu cat si metode innovative de analiza a materialelor componente. 2. Modul de derulare al programului: Programul s-a derulat prin 2 proiecte componente: Proiect 1: Cercetari de frontiera in domenul materialelor functionale avansate cu impact aplicativ Acest proiect a cuprins 4 teme de cercetare, cu urmatoarea schema de realizare: SCHEMA DE REALIZARE Tematica 1- Studii teoretice si experimentale la frontiera cunoasterii in fizica starii condensate

  Nr. crt.

  Anul Denumire faza Valoare - lei -

  Termen de predare

  1 2018 Faze topologice in structuri bidimensionale

  628988 Aprilie

  2 2018 Interactii inter-moleculare si metal-organice pentru prepararea materialelor functionale

  628988 Iulie

  3 2018 Studiul teoretic al interdependenței dintre curbura de bandă la suprafețe și interfețe feroelectrice, polarizare orientată perpendicular pe plan și dopajul acestora.

  628987 Septembrie

  4 2018 Efecte de corelatie si tunelare in microscopia de forta atomica (AFM) pe baza de sisteme nanometrice

  628988 Octombrie

  5 2018 Evaluarea polarizarii ferroelectrice in cadrul teoriei moderne a polarizarii si a sarcinilor efective in materiale cu structuri perovskitice.

  628988 Octombrie

  6 2018 Proprietatile optice ale materialelor 2D-TMD obținute prin metoda exfolierii în fază lichidă

  628987 Decembrie

  3773926

  Tematica 2-Cercetari experimentale si dezvoltari tehnologice in domeniul Eco-nanotehnologii si Materiale Avansate

 • Nr. crt.

  Anul Denumire faza Valoare - lei -

  Termen de predare

  1 2018 Studiul magnetismului in oxizi diluati magnetic-DMO- nanoparticule de ZnO dopate cu Fe3+ si Nd3+, obtinute prin sinteza hidrotermala.

  741000 Mai

  2 2018 Efectul interactiei magnetice dipolare in sisteme de nanoparticule monodomenii magnetice asupra fenomenelor de relaxare magnetica.

  741000 Mai

  3 2018 Studiul semiconductorilor magnetic diluati ca feromagneti functionali

  482834 Iunie

  4 2018 Tehnologie de depunere straturi subțiri transparente și conductoare pe arii mari

  741000 Iunie

  5 2018 Oxizi nanocristalini nedopati si dopati cu metale de tranzitie obtinuti in conditii de procesare de non- echilibru cu impact asupra proprietatilor magnetice, optice si catalitice.

  741000 Iunie

  6 2018 Studiul proprietatilor electrice si a tranzitii de faza ale unor sistemem anizotrope de tip cristal lichid si composite cu cristale lichide dopate cu nanoparticule

  741000 Iunie

  7 2018 Prepararea de fotoelectrozi hematita-bioxid de titan eficienti in descompunerea apei.

  741000 Octombrie

  8 2018 Sisteme de nanoparticule magnetice oxidice cu aplicatii in hipertermie.

  741000 Noiembrie

  9 2018 Investigarea proprietatilor si a mecanismelor asociate in nanostructuri spinelice de tipul CoFe2O4 obtinute prin green chemistry.

  741000 Noiembrie

  6410834

  Tematica 3-Materiale, structuri si metode cu potential de aplicatii in domeniile Bioeconomie si Sanatate

  Nr. crt.

  Anul Denumire faza Valoare - lei -

  Termen de predare