Click here to load reader

Raport final 2010 judetul Ilfov pt site - România Curatăromaniacurata.ro/documente/Raport IP Ilfov 2010.pdf · 2014. 6. 9. · SC Ocean Fish SRL, SC Parmalat Romania SA, SC Philip

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Raport final 2010 judetul Ilfov pt site - România Curatăromaniacurata.ro/documente/Raport IP Ilfov...

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului

  Ilfov pe anul 2010

  3

  C U P R I N S

  Pag.

  Introducere ........................................................................................................................... 5 I. Situaţia economico-socială a judeţului Ilfov pe anul 2010 evaluată pe baza indicatorilor statistici .......................................................................................................... 7

  &1.1. Industrie ............................................................................................................. 7 &1.2. Investiţii nete realizate ....................................................................................... 16 &1.3. Comerţ internaţional cu bunuri .........................................………..................... 20 &1.4.Agricultură .......................................................................................................... 28 &1.5.Construcţii de locuinţe ........................................................................................ 35 &1.6. Aspecte sociale .................................................................................................. 37 ANEXA nr. 1 (Populaţia stabilă pe localităţile judeţului Ilfov, la 1iulie 2010) .......... 52 NOTE METODOLOGICE .......................................................................................... 53

  II. Raport pe anul 2010 privind stadiul de implementare a PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în PROGRAMUL DE GUVERNARE 2009 – 2012, la nivelul judeţului Ilfov ..................................................... 63

  &3. Politica fiscal -bugetară ........................................................................................ 63 &5. Educaţie ................................................................................................................ 73 &6. Sănătate ................................................................................................................ 87 &7. Piaţa muncii .......................................................................................................... 102 &8. Asigurări sociale.................................................................................................... 116

  &9. Familia, protecţia copilului şi egalitatea de şanse.................................................. 117 &10.Tineret şi sport....................................................................................................... 122 &11. Mediul de afaceri, IMM-urile, concurenţa şi protecţia consumatorului…………………………………………….......................................... 124 &14 Societatea informaţionlă .................................................................................... 126 &15. Agricultură şi dezvoltare rurală .Proprietate şi cadastru ..................................... 129

  &16.Infrastructura de interes local si turism ................................................................. 143 &18. Protecţia mediului înconjurător............................................................................ 146 &19. Reforma administraţiei publice............................................................................ 158 &20. Ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului............................................................ 166 &22. Cultura şi patrimoniu naţional.............................................................................. 187 &24. Afaceri europene.................................................................................................. 190 &25.Politica în domeniul relaţiilor interetnice.............................................................. 198

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  4

  Pag. III. Aspecte privind activitatea desfăşurată de Instituţia Prefectului judeţului Ilfov

  pentru monitorizarea realizării măsurilor cuprinse în Planul de acţiuni pe anul

  2010...............................................................................................................................................

  205

  1. Întocmirea Planului de acţiuni al judeţului pe anul în curs în concordanţă cu prevederile Programului de Guvernare, precum şi monitorizarea realizării acestuia………………………………………............................................................................... 205 2. Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate……………………………………………….......................................................... 207 3. Măsuri de gestionare şi intervenţii în situaţii de urgenţă……………...................................... 211 4. Activitatea comisiilor şi consiliilor organizate la nivel de judeţ precum şi a colectivelor mixte de control constituite prin ordin al prefectului………………………………………………………………....................................... 213 5. Activitatea Afaceri Europene si Cooperare Internationala…………………………………... 218 6. Activitatea Relatii Publice, Informare si Secretariat................................................................. 225 Concluzii ..................................................................................................................................... 228

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  5

  INTRODUCERE

  Raportul anual privind starea economico-socială a judeţului Ilfov, este

  structurat pe 3 secţiuni care vizează:

  I. Situaţia economico-socială a judeţului Ilfov pe anul 2010 evaluată pe baza

  indicatorilor statistici;

  II. Raport privind stadiul de implementare a planului anual de acţiuni pentru

  îndeplinirea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare 2009-2012;

  III. Aspecte privind activitatea desfăşurată de Instituţia Prefectului judeţ Ilfov pentru monitorizarea realizării măsurilor cuprinse în Planul de acţiuni pe anul 2010.

  Programul de guvernare 2009-2012 a fost elaborat într-un context

  internaţional caracterizat printr-o profundă criză financiară şi economică globală. Guvernul şi-a propus să promoveze un set coerent de politici

  macroeconomice şi măsuri de ajustare, corelate cu politica monetară care să asigure o creştere economică sustenabilă, menţinerea atractivităţii investiţionale a României precum şi o evoluţie favorabilă a mediului de afaceri, a pieţei muncii, a nivelului de trai, reforma în educaţie şi sănătate.

  Analiza resurselor judeţului Ilfov şi a problemelor cu care acesta se confruntă, a necesităţilor şi priorităţilor de dezvoltare a făcut necesară identificarea unor obiective strategice menite să constituie cadrul necesar dinamizării şi direcţionării evoluţiei economico-sociale în această perioadă.

  Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov impreună cu Consiliul Judeţean, consiliile locale orăşeneşti şi comunale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale au abordat cu maximă responsabilitate realizarea acestor obiective strategice care să conducă la dezvoltarea economico-socială a judeţului în actualul context.

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  7

  SITUAŢIA ECONOMICO-SOCIALĂ

  A JUDEŢULUI ILFOV ÎN ANUL 2010

  1.1. INDUSTRIE

  Economia judeţului este puternic influenţată de poziţia geografică pe care o ocupă acesta, şi anume, înconjoară capitala ţării. Această poziţie îşi spune cuvântul şi asupra modului de evoluţie al activităţii industriale.

  Astfel, industria ilfoveană se remarcă printr-o gamă variată de produse ce se realizează în aproximativ jumătate din numărul localităţilor judeţului Ilfov, şi anume: aparate şi instrumente de măsură şi control (Otopeni şi Voluntari), fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii (SC Amvic Ferestre SRL – Bragadiru şi alte societăţi din localităţile: Pantelimon, Popeşti Leordeni, Chitila), prefabricate din beton, cărămidă, plăci şi dale din ceramică (Chiajna, Jilava, Popeşti Leordeni, Voluntari), mobilier (Otopeni, Bragadiru, Mogoşoaia, Pantelimon, Tunari), hârtie şi carton (Otopeni, Clinceni, Jilava), încălţăminte (Buftea, Chitila, Jilava, Otopeni, Popeşti Leordeni), produse farmaceutice (Otopeni, Voluntari, Bragadiru), nutreţuri combinate (Buftea, Ştefăneştii de Jos, Voluntari), producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule (Otopeni, Chiajna, Popeşti Leordeni, Buftea, Pantelimon), mase plastice (Otopeni, Buftea, Popeşti Leordeni, Baloteşti, Jilava), jucării şi jocuri (Buftea).

  Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului reprezintă ramura principală, deţinând şi cea mai mare pondere în industria judeţului (SC Coca Cola HBC România SRL, SC Star Foods E.M. SRL, SC Chipita România SRL, SC Angst Ro SA, SC Glina SA, SC TRD TNUVA România Dairies SRL, SC Cafea Fortuna SRL, SC Cream Line România SA, SC Romsuintest Periş SA, SC Prodal 94 SRL, SC Ocean Fish SRL, SC Parmalat Romania SA, SC Philip Morris România SRL). O ramură aparte o reprezintă industria cinematografică, prezentă la Buftea.

  PRODUCŢIA INDUSTRIALĂ

  Indicii producţiei industriale - % -

  1.I. – 31.XII. 2010 faţă de

  1.I. – 31.XII.20091)

  Ţară ILFOV

  Judeţul Ilfov faţă de ţară

  Total 105,5 142,3 +36,8 1) Date provizorii Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială.

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  8

  La nivelul judeţului Ilfov s-a folosit un eşantion de circa 240 de agenţi economici în perioada 1.I-30.XII.2009 şi circa 230 agenţi economici în perioada 1.I-30.XII.2010.

  Indicele producţiei industriale pentru judeţul Ilfov, în perioada 1.I. –

  31.XII.2010, comparativ cu perioada 1.I. – 31.XII.2009, a înregistrat o creştere cu 36,8% faţă de cel înregistrat pe total ţară.

  Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total

  (piaţa internă şi piaţa externă)

  - % -

  1.I. – 31.XII. 2010 faţă de 1.I. – 31.XII.20091)

  Ţară ILFOV

  Judeţul Ilfov faţă de ţară

  Total 112,0 98,9 -13,1 1) Date provizorii

  Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. La nivelul judeţului Ilfov s-a folosit un eşantion de circa 240 de agenţi economici în perioada 1.I-30.IX.2009 şi circa 230 agenţi economici în perioada 1.I-30.IX.2010.

  Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie al judeţului Ilfov în

  perioada 1.I. – 31.XII.2010, comparativ cu perioada 1.I. – 31.XII.2009, a scăzut cu 13,1% faţă de cel înregistrat pe total ţară.

  Indicii producţiei industriale şi indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

  105,5112,0

  142,3

  98,9

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  1.I.-31.XII.2010 faţă de 1.I.-31.XII.2009 Ţară 1.I.-31.XII.2010 faţă de 1.I.-31.XII.2009 ILFOV

  Indicele producţiei industriale Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total

  - %

  -

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  9

  Structura producţiei industriale

  -%-

  Activităţi ale industriei prelucrătoare Anul 20091) Anul 20102) Total 100 100

  Industria alimentară, a băuturilor şi tutunului 57,4 64,8

  Industria construcţiilor metalice 6,2 3,8

  Industria cauciucului şi a maselor plastice 5,4 5,5

  Industria mobilei 2,4 1,8

  Industria pielăriei şi încălţămintei 1,5 1,6

  Edituri, poligrafie 4,0 2,7

  Industria textilă 2,9 2,9

  Alte activităţi 20,2 16,9 1) Date rectificate 2) Date provizorii Nota: Sunt prezentate principalele produse industriale ale judeţului. Datele sunt calculate pe baza unui eşantion de circa 240 de agenţi economici în anul 2009 şi circa 230 de agenţi economici în anul 2010.

  Structura valorii producţiei industriale, în anul 2010

  Luând în considerare valoarea producţiei industriale realizată de către agenţii economici cu activitate industrială a rezultat că cea mai importantă ramură industrială din judeţ este industria alimentară, a băuturilor şi tutunului cu o pondere de 64,8% în anul 2010 faţă de 57,4% în anul 2009, urmată fiind de cea a

  Edituri, poligrafie2,7%

  Industria mobilei1,8%

  Industria pielăriei şi încălţămintei

  1,6%

  Industria cauciucului şi a maselor plastice

  5,5%

  Industria construcţiilor

  metalice 3,8%

  Industria textilă2,9%

  Alte activităţi16,9%

  Industria alimentară, a băuturilor şi tutunului

  64,8%

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  10

  industriei cauciucului şi a maselor plastice (cu o pondere de 5,5% în anul 2010 faţă de 5,4% în anul 2009), a industriei construcţiilor metalice (cu o pondere de 3,8% în anul 2010 faţă de 6,2% în anul 2009), a celei de textile (care a înregistrat în ambii ani aceeaşi pondere de 2,9%) şi de industria de edituri şi poligrafie (cu o pondere de 2,7% în anul 2010 faţă de 4,0% în anul 2009).

  Producţia fizică industrială

  (pentru unele produse reprezentative)

  Anul 2010 comparativ cu anul 2009

  Activităţi ale industriei prelucrătoare

  U.M. 20091) 20102) cantitativ %

  Produse zaharoase de laborator tone 67747 32635 -35112 -51,8 Confecţii metalice uşoare pentru închideri, susţineri la construcţii industriale şi organizare de şantier

  tone 52119 57194 +5075 +9,7

  Confecţii textile şi din înlocuitori mii lei (RON) 69248 82334 +13086 +18,9 Biscuiţi tone 10098 11488 +1390 +13,8 Mobilier mii lei (RON) 83079 93107 +10028 +12,1 Încălţăminte mii perechi 1635 2048 +413 +25,3 Pâine tone 32548 37272 +4724 +14,5 Carne tăiată în abatoare tone 10594 6912 -3682 -34,8 Preparate din carne tone 6892 5384 -1508 -21,9 Legume conservate prin sterilizare tone 11597 8996 -2601 -22,4

  1) Date rectificate 2) Date provizorii Notă: Sunt prezentate principalele produse industriale ale judeţului. Datele sunt calculate pe baza unui eşantion de circa 240 de agenţi economici în anul 2009 şi circa 230 de agenţi economici în anul 2010.

  Analizând producţia fizică industrială, pentru unele din produsele

  reprezentative, se poate observa că în anul 2010 faţă de anul 2009 au existat creşteri la o serie de produse cum ar fi: � cu 25,3% la încălţăminte, � cu 18,9% la confecţii textile şi din înlocuitori, � cu 14,5% la pâine, � cu 13,8% la biscuiţi, � cu 12,1% la mobilier, � cu 9,7% la confecţii metalice uşoare pentru închideri, susţineri la construcţii industriale şi organizare de şantier. S-au înregistrat şi scăderi ale producţiilor la: ♦ produse zaharoase cu 51,8%, ♦ carne tăiată în abatoare cu 34,8%, ♦ legume conservate prin sterilizare cu 22,4%, ♦ preparate din carne cu 21,9%.

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  11

  Principalele destinaţii ale producţiei fizice industriale (pentru unele produse reprezentative)

  Livrări pe piaţa internă

  Anul 2010 comparativ

  cu anul 2009 Activităţi ale industriei

  prelucrătoare U.M. 20091) 20102)

  cantitativ %

  Produse zaharoase de laborator tone 52858 17597 -35261 -66,7 Confecţii metalice uşoare pentru închideri, susţineri la construcţii industriale şi organizare de şantier

  tone 51094 56925 +5831 +11,4

  Confecţii textile şi din înlocuitori mii lei (RON) 321 1643 +1322 +411,8 Biscuiţi tone 9417 9551 +134 +1,4 Mobilier mii lei (RON) 55284 57010 +1726 +3,1 Încălţăminte mii perechi 728 885 +157 +21,6 Pâine tone 32939 36842 +3903 +11,8 Carne tăiată în abatoare tone 10318 6603 -3715 -36,0 Preparate din carne tone 6912 5243 -1669 -24,1 Legume conservate prin sterilizare tone 9790 12461 +2671 +27,3

  1) Date rectificate 2) Date provizorii Notă: Sunt prezentate principalele produse industriale ale judeţului. Datele sunt calculate pe baza unui eşantion de circa 240 de agenţi economici în anul 2009 şi circa 230 de agenţi economici în anul 2010.

  Privind tabloul produselor reprezentative la nivelul judeţului se remarcă faptul că acestea sunt destinate în principal pieţei interne. Evoluţia livrărilor pe piaţa internă, în anul 2010 comparativ cu anul 2009, se prezintă în cele ce urmează în funcţie de creşterile realizate: • de 5,1 ori la confecţii textile şi din înlocuitori, • cu 27,3% la legume conservate prin sterilizare, • cu 21,6% la încălţăminte, • cu 11,8% la pâine, • cu 11,4% la confecţii metalice uşoare pentru închideri, susţineri la construcţii industriale şi organizare de şantier, • cu 3,1% la mobilier, • cu 1,4% la biscuiţi. Livrările produselor pe piaţa internă au înregistrat şi scăderi la: � produse zaharoase cu 66,7%,

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  12

  � carne tăiată în abatoare cu 36,0%, � preparate din carne cu 24,1%.

  Principalele destinaţii ale producţiei fizice industriale (pentru unele produse reprezentative)

  Livrări pe piaţa externă

  Anul 2010 comparativ

  cu anul 2009 Activităţi ale industriei

  prelucrătoare U.M. 20091) 20102)

  cantitativ %

  Produse zaharoase de laborator tone 12967 13465 +498 +3,8 Confecţii metalice uşoare pentru închideri, susţineri la construcţii industriale şi organizare de şantier

  tone 96 182 +86 +89,6

  Confecţii textile şi din înlocuitori mii lei (RON) 7849 - -7849 -100,0 Biscuiţi tone 947 2196 +1249 +131,9 Mobilier mii lei (RON) 1752 1404 -348 -19,9 Încălţăminte mii perechi 650 640 -10 -1,5 Pâine tone 82 384 +302 +368,3 Carne tăiată în abatoare tone - 2 +2 +100,0 Preparate din carne tone 5 110 +105 +2100,0 Legume conservate prin sterilizare tone - 8 +8 +100,0

  1) Date rectificate 2) Date provizorii Notă: Sunt prezentate principalele produse industriale ale judeţului. Datele sunt calculate pe baza unui eşantion de circa 240 de agenţi economici în anul 2009 şi circa 230 de agenţi economici în anul 2010.

  La livrările destinate pieţei externe, condiţionate de comenzile primite de agenţii economici, în anul 2010 comparativ cu anul 2009 se constată unele fluctuaţii. Se remarcă creşteri ale acestora, după cum urmează: � de 22 ori la preparate din carne, � de aproape 4,7 ori la pâine, � de 2,3 ori la biscuiţi, � cu 100% la carne tăiată în abatoare şi legume conservate prin sterilizare, � cu 89,6% la confecţii metalice uşoare pentru închideri, susţineri la construcţii industriale şi organizare de şantier, � cu 3,8% la produse zaharoase de laborator La confecţii textile şi din înlocuitori şi la mobilier s-au înregistrat scăderi ale livrărilor la extern cu 100% şi respectiv cu 19,9%. O uşoară scădere s-a inregistrat şi la încălţăminte (cu 1,5%).

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  13

  PRODUSUL INTERN BRUT

  Produsul intern brut, în perioada 1998 – 2008

  - milioane lei preţuri curente (RON) -

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  Total ţară 37379,8 54573,0 80377,3 116768,7 152017,0 197427,6 247368,0 288954,6 344650,6 416006,8 514700,0 din care: Regiunea Bucureşti-Ilfov

  6178,5 9484,3 16879,2 25071,9 31274,4 40326,8 50573,1 65307,1 77710,5 95798,2 130521,7

  Ilfov 628,4 1023,4 1521,3 2227,6 2714,5 3713,8 5125,3 6515,5 8696,6 10091,0 13231,8 Municipiul Bucureşti

  5550,1 8460,9 15357,7 22844,4 28559,9 36613,0 45447,8 58791,6 69013,9 85707,2 117289,9

  Ponderea produsul intern brut, în total ţară, în perioada 1998 – 2008

  -%-

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  Total ţară 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 din care: Regiunea Bucureşti-Ilfov

  16,5 17,4 21,0 21,5 20,6 20,4 20,5 22,6 22,5 23,0 25,4

  Ilfov 1,7 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,4 2,6 Municipiul Bucureşti

  14,8 15,5 19,1 19,6 18,8 18,5 18,4 20,3 20,0 20,6 22,8

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov

  pe anul 2010

  14

  Produsul intern brut, în anul 2008

  Ponderea în produsul intern brut, în perioada 1998 – 2008

  - m

  ilio

  ane

  lei

  - m

  ilioa

  ne le

  i (R

  ON

  ) -

  514700,0

  130521,7

  13231,8

  117289,9

  0,0

  100000,0

  200000,0

  300000,0

  400000,0

  500000,0

  600000,0

  2008

  Total ţară Regiunea Bucureşti-Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti

  83,5 82,6 79,0 78,5 79,4 79,6 79,5 77,4 77,5 77,0 74,6

  14,8 15,5 19,1 19,6 18,8 18,5 18,4 20,3 20,0 20,6 22,8

  1,7 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,4 2,6

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  Alte regiuni Municipiul Bucureşti Ilfov

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov

  pe anul 2010

  15

  Regiunea Bucureşti – Ilfov este cea mai importantă din cele 8 regiuni de dezvoltare

  ale ţării, contribuţia sa în produsul intern brut naţional în anul 2008 fiind de 25,4%. Analizând această regiune se observă că Municipiul Bucureşti a contribuit cu un

  procent semnificativ la realizarea produsului intern brut al regiunii în anul 2008 (89,9%), în uşoară creştere faţă de anul 2007 (89,5%). În anul 2008 aportul Judeţului Ilfov a fost de 10,1%, mai mic cu 0,4% faţă de anul anterior (10,5%).

  În anul 2008 comparativ cu anul 2007 ponderea în total ţară a produsului intern

  brut din regiunea Bucureşti-Ilfov a crescut cu 2,4%, pe baza creşterii cu 2,2% a ponderii produsului intern brut al Municipiului Bucureşti. Judeţul Ilfov a înregistrat o creştere cu 0,2% a ponderii produsului intern brut în total ţară, de la 2,4% în anul 2007 la 2,6 % în anul 2008.

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov

  pe anul 2010

  16

  1.2. INVESTIŢII NETE REALIZATE

  Investiţii nete realizate, pe elemente de structură

  2009 20101) Anul 2010 comparativ cu

  anul 2009

  mii lei (RON) mii lei (RON) valoric %

  Investiţii nete– total 1437816 1633724 +195908 +13,6

  din care : - Lucrări de construcţii 678489 911606 +233117 +34,4

  - Utilaje cu şi fără montaj 329132 361202 +32070 +9,7

  - Mijloace de transport 289172 227247 -61925 -21,4

  - Alte cheltuieli de investiţii 141023 133669 -7354 -5,2 1) Date provizorii Notă: Investiţiile s-au obţinut dintr-un eşantion de circa 780 agenţi economici în anul 2009 şi circa 790 agenţi economici în anul 2010 şi provin de la cei care au realizat investiţii. În cadrul acestor valori nu sunt cuprinse investiţiile realizate de populaţie în regie proprie şi cele din agricultură.

  Ponderea investiţiilor nete realizate, pe elemente de structură

  - %

  -

  47,2

  55,8

  22,922,1 20,1

  13,9

  9,88,2

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Lucrări de construcţii Utilaje cu şi fără montaj Mijloace de transport Alte cheltuieli deinvestiţii

  2009 2010

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov

  pe anul 2010

  17

  Investiţii nete realizate, pe activităţi ale economiei naţionale

  20091) 20102) Anul 2010 comparativ cu

  anul 2009 mii lei (RON) mii lei(RON) valoric %

  Investiţii nete– total 1437816 1633724 +195908 +13,6

  Industrie*) 358115 275054 -83061 -23,2

  Construcţii 86409 72899 -13510 -15,6

  Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor

  424870 327808 -97062 -22,8

  Transport, depozitare ; informaţii şi comunicaţii

  307215 357117 +49902 +16,2

  Tranzacţii imobiliare, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

  39751 93609 +53858 +135,5

  Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

  135313 283189 +147876 +109,3

  Alte activităţi**) 86143 224048 +137905 +160,0 1) Date rectificate 2) Date provizorii * ) Inclusiv Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare. **) În alte activităţi sunt cuprinse: Pescuitul şi acvacultura, Hoteluri şi restaurante, Intermedieri financiare, Învăţământ, Sănătate şi asistenţă socială, Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, Activităţi de spectacole, culturale şi recreative, Alte activităţi de servicii, Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu, Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale.

  Ponderea investiţiilor nete realizate, pe activităţi ale economiei naţionale

  - %

  -

  24,9

  16,8

  6,04,5

  29,5

  20,121,4

  21,9

  2,8

  5,7

  9,4

  17,3

  6,0

  13,7

  0,0

  5,0

  10,0

  15,0

  20,0

  25,0

  30,0

  Industrie Construcţii Comerţ cu ridicata şicu amănuntul,

  repararea şiîntreţinerea

  autovehiculelor

  Transport,depozitare ;informaţii şicomunicaţii

  Tranzacţii imobiliare,activităţi de servicii

  administrative şiactivităţi de servicii

  suport

  Administraţie publicăşi apărare; asigurărisociale din sistemul

  public

  Alte activităţi

  2009 2010

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov

  pe anul 2010

  18

  Investiţii nete realizate, pe forme de proprietate

  2009 20101) Anul 2010 comparativ cu anul 2009

  mii lei (RON) mii lei (RON) valoric %

  Proprietate majoritar de stat2) 390913 608336 +217423 +55,6

  Proprietate majoritar privată3) 1046903 1025388 -21515 -2,1 1) Date provizorii 2) Include: proprietatea integral de stat, majoritară de stat, publică de interes naţional şi local 3) Include: proprietate majoritară privată, integral privată, integral străină, obştească, cooperatistă

  Investiţii nete realizate, pe forme de proprietate

  În anul 2010 faţă de anul 2009 se constată o creştere a valorii investiţiilor nete

  realizate pe total judeţ cu 13,6% (de la 1437816 mii lei preţuri curente în anul 2009 la 1633724 mii lei preţuri curente în anul 2010). Această creştere se datorează în principal elementului de structură: Lucrări de construcţii care a crescut cu 34,4% în anul 2010 faţă de anul 2009 (de la 678489 mii lei preţuri curente în anul 2009 la 911606 mii lei preţuri curente în anul 2010), urmat de elementul de structură Utilaje cu şi fără montaj care a

  - m

  ii le

  i RO

  N -

  390913

  608336

  1046903 1025388

  0

  200000

  400000

  600000

  800000

  1000000

  1200000

  Proprietate majoritar de stat Proprietate majoritar privată

  2009 2010

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov

  pe anul 2010

  19

  crescut cu 9,7% în anul 2010 faţă de anul 2009 (de la 329132 mii lei preţuri curente în anul 2009 la 361202 mii lei preţuri curente în anul 2010). Scăderi ale investiţiilor nete s-au înregistrat la elementele de structură: Mijloacele de transport care a înregistrat o scădere cu 21,4% în anul 2010 faţă de anul 2009 (de la 289172 mii lei preţuri curente în anul 2009 la 227247 mii lei preţuri curente în anul 2010), şi elementul de structură Alte cheltuieli de investiţii care a scăzut cu 5,2% în anul 2010 faţă de anul 2009 (de la 141023 mii lei preţuri curente în anul 2009 la 133669 mii lei preţuri curente în anul 2010).

  În perioada analizată se observă o creştere cu 7,9% a ponderii în total a investiţiilor

  nete realizate de către cei cu obiectul principal de activitate „Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public” (de la 9,4% în anul 2009 la 17,3% în anul 2010), cu 7,7% a celor cuprinşi în „Alte activităţi” (de la 6,0% în anul 2009 la 13,7% în anul 2010), cu 2,9% a celor cuprinşi în activitatea de „Tranzacţii imobiliare, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport” (de la 2,8% în anul 2009 la 5,7% în anul 2010) şi cu 0,5% a celor cu activitatea de „Transport, depozitare; informaţii şi comunicaţii în defavoarea investiţiilor nete realizate de agenţii economici cu activitatea principală în „Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor” care au înregistrat o scădere a ponderii cu 9,4% (de la 29,5% în anul 2009 la 20,1% în anul 2010), urmată de cei cu activitatea în „Industrie” cu o scădere a ponderii cu 8,1% (de la 24,9% în anul 2009 la 16,8% în anul 2010) şi de cei cu activitatea în „Construcţii”cu o scădere cu 1,5% (de la 6,0% în anul 2009 la 4,5% în anul 2010).

  Analizând investiţiile realizate pe forme de proprietate se observă că agenţii

  economici cu forma de proprietate majoritar de stat deţin o pondere de 37,2% din valoarea totală a investiţiilor nete realizate în anul 2010, faţă de anul 2009 când aceasta a fost de 27,2%. Ponderea valorii investiţiilor nete realizate de agenţii economici cu forma de proprietate majoritar privată a scăzut de la 72,8% în anul 2009 la 62,8% în anul 2010.

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov

  pe anul 2010

  20

  1.3. COMERŢ INTERNAŢIONAL CU BUNURI

  Exporturile FOB, importurile CIF şi soldul balanţei comerciale FOB/CIF

  1.I. – 31.X.2009 1.I. – 31.X.2010 1.I. – 31.X. 2010 comparativ cu

  1.I. – 30.X.2009

  mii EURO mii EURO valoric %

  Export FOB 653447 887146 +233699 +35,8

  Import CIF 2075264 2474404 +399140 +19,2

  Sold FOB/CIF -1421817 -1587258 -165441 +11,6 Datele pentru perioada 1.I-31.X.2009 sunt definitive Notă: Datele pentru perioada 1.I-31.X.2010 sunt provizorii (conform metodologiei de realizare a statisticilor de comerţ exterior).

  Situaţia exporturilor FOB şi a importurilor CIF, pe principalele categorii de produse, în

  perioadele 1.I-31.X.2009 şi 1.I-31.X.2010

  mii Euro

  Exporturi FOB Importuri CIF 1.I-

  31.X.2009 1.I-

  31.X.2010 1.I-

  31.X.2009 1.I-

  31.X.2010 Total 653447 887146 2075264 2474404 Animale vii şi produse animaliere 7415 7270 103838 103105 Produse vegetale 24028 46031 179960 178769 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 896 5888 19266 21103 Produse alimentare, băuturi şi tutun 286347 330289 155659 141141 Produse minerale 31828 67934 87743 157735 Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe

  23553 84093 292027 386793

  Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 33399 46677 171417 208878 Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea

  2539 1527 10182 15655

  Produse din lemn, plută şi împletituri din nuiele 6338 6578 19525 22809 Pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie, carton şi articole din acestea

  7996 14740 55839 63710

  Materii textile şi articole din acestea 22744 39214 84435 100294 Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare 17021 21242 25819 29775 Articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare

  906 1295 30509 33200

  Metale comune şi articole din acestea 43924 54858 152333 178441 Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginea

  84256 107671 286270 397343

  Mijloace de transport 38393 34124 324691 352598 Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, de măsură, de control sau precizie

  11622 5510 21518 23946

  Mărfuri şi produse diverse 9931 11678 52724 53657 Alte produse nenominalizate în altă parte 311 530 1509 5451

  Notă: Diferenţele dintre datele pe total judeţ şi datele obţinute din însumarea secţiunilor sunt datorate rotunjirilor valorilor din EURO în mii EURO. Datele pentru perioada 1.I-31.X.2009 sunt definitive, iar pentru perioada 1.I-31.X.2010 sunt provizorii (conform metodologiei de realizare a statisticilor de comerţ internaţional).

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov

  pe anul 2010

  21

  Structura exporturilor FOB şi a importurilor CIF, pe principalele categorii de produse

  - % -

  Exporturi FOB Importuri CIF 1.I-

  31.X.2009 1.I-

  31.X.2010 1.I-

  31.X.2009 1.I-

  31.X.2010

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Animale vii şi produse animaliere 1,1 0,8 5,0 4,2 Produse vegetale 3,7 5,2 8,7 7,2 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 0,1 0,7 0,9 0,9 Produse alimentare, băuturi şi tutun 43,8 37,2 7,5 5,7 Produse minerale 4,9 7,7 4,2 6,4 Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe

  3,6 9,5 14,1 15,6

  Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

  5,1 5,3 8,3 8,4

  Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea

  0,4 0,2 0,5 0,6

  Produse din lemn, plută şi împletituri din nuiele

  1,0 0,7 0,9 0,9

  Pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie, carton şi articole din acestea

  1,2 1,7 2,7 2,6

  Materii textile şi articole din acestea 3,5 4,4 4,1 4,1 Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare

  2,6 2,4 1,2 1,2

  Articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare

  0,1 0,1 1,5 1,3

  Metale comune şi articole din acestea 6,7 6,2 7,3 7,2 Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginea

  12,9 12,1 13,8 16,1

  Mijloace de transport 5,9 3,8 15,6 14,2 Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, de măsură, de control sau precizie

  1,8 0,6 1,0 1,0

  Mărfuri şi produse diverse 1,5 1,3 2,5 2,2 Alte produse nenominalizate în altă parte

  0,0 0,1 0,1 0,2

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov

  pe anul 2010

  22

  Dinamica exporturilor FOB şi a importurilor CIF

  -%-

  Perioada 1.I-31.X.2010 comparativ cu 1.I-31.X.2009

  Exporturi FOB Importuri CIF

  Total +35,8 +19,2 Animale vii şi produse animaliere -2,0 -0,7 Produse vegetale +91,6 -0,7 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale +557,1 9,5 Produse alimentare, băuturi şi tutun +15,3 -9,3 Produse minerale +113,4 +79,8 Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe

  +257,0 +32,5

  Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea +39,8 +21,9 Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea

  -39,9 +53,8

  Produse din lemn, plută şi împletituri din nuiele +3,8 +16,8 Pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie, carton şi articole din acestea

  +84,3 +14,1

  Materii textile şi articole din acestea +72,4 +18,8 Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare +24,8 +15,3 Articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare

  +42,9 +8,8

  Metale comune şi articole din acestea +24,9 +17,1 Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginea

  +27,8 +38,8

  Mijloace de transport -11,1 +8,6 Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, de măsură, de control sau precizie

  -52,6 +11,3

  Mărfuri şi produse diverse +17,6 +1,8 Alte produse nenominalizate în altă parte +70,4 +261,2

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov

  pe anul 2010

  23

  Structura exporturilor FOB, pe categorii de produse, în perioada 1.I.-31.X.2010

  Structura importurilor CIF, pe categorii de produse, în perioada 1.I.-31.X.2010

  Produse alimentare, băuturi şi tutun

  37,2%

  Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat

  sau de reprodus sunetul şi imaginea

  12,1%

  Alte produse6,2%

  Produse ale industriei chimice şi ale

  industriilor conexe9,5%

  Produse minerale7,7%

  Metale comune ş i articole din acestea

  6,2%

  Materiale plastice, cauciuc şi articole din

  acestea5,3%

  Produse vegetale5,2%

  Materii textile şi articole din acestea

  4,4%

  Mijloace de transport3,8%

  Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole

  similare2,4%

  Maş ini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat

  sau de reprodus sunetul şi imaginea

  16,1%

  Produse ale industriei chimice ş i ale

  industriilor conexe15,6%

  Mijloace de transport14,2%Materiale plastice,

  cauciuc ş i articole din acestea

  8,4%

  Produse vegetale7,2%

  Metale comune şi articole din acestea

  7,2%

  Produse minerale6,4%

  Produse alimentare, băuturi şi tutun;

  5,7%

  Alte produse6,1%

  Animale vii şi produse animaliere

  4,2%

  Pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de

  carton; hârtie, carton şi articole din acestea

  2,6%

  Mărfuri ş i produse diverse

  2,2%

  Materii textile şi articole din acestea

  4,1%

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  24

  Evoluţia exporturilor FOB şi a importurilor CIF

  În perioada 1.I.-31.X.2010, faţă de perioada 1.I.-31.X.2009, valoarea

  exporturilor a înregistrat o creştere cu 35,8% (de la 653447 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 887146 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), iar valoarea importurilor o creştere cu 19,2% (de la 2075264 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 2474404 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010).

  Creşteri ale valorii exporturilor, în perioada 1.I.-31.X.2010 faţă de perioada 1.I.-31.X.2009, s-au înregistrat la următoarele clase de produse: � „Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale” creştere de 6,6 ori (de la 896 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 5888 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” creştere de 3,6 ori (de la 23553 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 84093 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Produse minerale” creştere de 2,1 ori (de la 31828 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 67934 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Produse vegetale” creştere cu 91,6% (de la 24028 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 46031 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie, carton şi articole din acestea” creştere cu 84,3% (de la 7996 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 14740 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Materiale textile şi articole din acestea” creştere cu 72,4% (de la 22744 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 39214 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010),

  - m

  ii E

  UR

  O -

  653447

  2075264

  -1421817

  887146

  2474404

  -1587258

  -2000000

  -1500000

  -1000000

  -500000

  0

  500000

  1000000

  1500000

  2000000

  2500000

  1.I. – 31.X.2009 1.I. – 31.X.2010

  Export FOB Import CIF Sold FOB/CIF

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  25

  � „Alte produse nenominalizate în altă parte” creştere cu 70,4% (de la 311 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 530 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare” creştere cu 42,9% (de la 906 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 1295 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” creştere cu 39,8% (de la 33399 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 46677 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul sau imaginea” creştere cu 27,8% (de la 84256 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 107671 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Metale comune şi articole din acestea” creştere cu 24,9% (de la 43924 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 54858 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare” creştere cu 24,8% (de la 17021 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 21242 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Mărfuri şi produse diverse” creştere cu 17,6% (de la 9931 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 11678 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Produse alimentare, băuturi şi tutun” creştere cu 15,3% (de la 286347 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 330289 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Produse din lemn, plută şi împletituri din nuiele” creştere cu 3,8% (de la 6338 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 6578 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010).

  În perioada 1.I.-31.X.2010 faţă de perioada 1.I.-31.X.2009 valoarea exporturilor a înregistrat scăderi la o serie de categorii de produse după cum urmează: � „Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, de măsură, de control sau precizie” scădere cu 52,6%, � „Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea” scădere cu 39,9%, � „Mijloace de transport” scădere cu 11,1%, � „Animale vii şi produse animaliere” scădere cu 2,0%,

  Pe clase de produse, valoarea importurilor a înregistrat creşteri, în perioada 1.I.-31.X.2010 faţă de perioada 1.I.-31.X.2009, la: � „Alte produse nenominalizate în altă parte” creştere de 3,6 ori (de la 1509 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 5451 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Produse minerale” creştere cu 79,8% (de la 87743 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 157735 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea” creştere cu 53,8% (de la 10182 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 15655 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginea” creştere cu 38,8% (de la 286270 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 397343 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” creştere cu 32,5% (de la 292027 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 386793 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” creştere cu 21,9% (de la

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  26

  171417 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 208878 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Materii textile şi articole din acestea” creştere cu 18,8% (de la 84435 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 100294 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Metale comune şi articole din acestea” creştere cu 17,1% (de la 152333 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 178441 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Produse din lemn, plută şi împletituri din nuiele” creştere cu 16,8% (de la 19525 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 22809 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare” creştere cu 15,3% (de la 25819 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 29775 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie, carton şi articole din acestea” creştere cu 14,1% (de la 55839 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 63710 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, de măsură, de control sau precizie” creştere cu 11,3% (de la 21518 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 23946 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale” creştere cu 9,5% (de la 19266 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 21103 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare” creştere cu 8,8% (de la 30509 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 33200 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Mijloace de transport” creştere cu 8,6% (de la 324691 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 352598 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010), � „Mărfuri şi produse diverse” creştere cu 1,8% (de la 52724 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2009 la 53657 mii EURO în perioada 1.I.-31.X.2010),

  Scăderi ale valorii importurilor s-au înregistrat, în perioada 1.I.-31.X.2010 faţă de perioada 1.I.-31.X.2009, la: „Produse alimentare, băuturi şi tutun” (cu 9,3%) şi o scădere mai uşoară (cu 0,7%) la „Animale vii şi produse animaliere” şi „Produse vegetale”.

  În valoarea totală a exporturilor ponderi importante în perioada 1.I.-31.X.2010 au deţinut următoarele categorii de produse: ♦ „Produse alimentare, băuturi şi tutun” cu o pondere de 37,2%, ♦ „Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginea” cu o pondere de 12,1%, ♦ „Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” cu o pondere de 9,5%, ♦ „Produse minerale” cu o pondere de 7,7%, ♦ „Metale comune şi articole din acestea” cu o pondere de 6,2%, ♦ „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu o pondere de 5,3%, ♦ „Produse vegetale” cu o pondere de 5,2%, ♦ „Materii textile şi articole din acestea” cu o pondere de 4,4%, ♦ „Mijloace de transport” cu o pondere de 3,8%, ♦ „Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare” cu o pondere de 2,4%.

  Comparând perioada 1.I.-31.X.2010 cu perioada 1.I.-31.X.2009 s-au înregistrat

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  27

  creşteri mai importante a ponderii la export la „Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” (cu 5,9%), la „Produse minerale” (cu 2,8%), la „Produse vegetale” (cu 1,5%); scăderi mai importante ale ponderii deţinute de anumite categorii de produse s-au înregistrat la: „Produse alimentare, băuturi şi tutun” (cu 6,6%) şi la „Mijloace de transport” (cu 2,1%), iar scăderi mai mici s-au înregistrat la „Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, de măsură, de control sau precizie” (cu 1,2%). Celelalte categorii de produse au înregistrat mici variaţii între -0,8% şi +0,9% a ponderii deţinute în total exporturi pentru perioada analizată.

  În valoarea totală a importurilor în perioada 1.I.-31.X.2010 ponderi importante au deţinut următoarele categorii de produse: ♦ „Maşini aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginea” cu o pondere de 16,1%, ♦ „Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” cu o pondere de 15,6%, ♦ „Mijloace de transport” cu o pondere de 14,2%, ♦ „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu o pondere de 8,4%, ♦ „Produse vegetale” şi „Metale comune şi articole din acestea”cu o pondere de 7,2%, ♦ „Produse minerale” cu o pondere de 6,4%, ♦ „Produse alimetare, băuturi şi tutun” cu o pondere de 5,7%, ♦ „Animale vii şi produse animaliere” cu o pondere de 4,2%, ♦ „Materii textile şi articole din acestea” cu o pondere de 4,1%, ♦ „Pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie, carton şi articole din acestea” cu o pondere de 2,6%, ♦ „Mărfuri şi produse diverse” cu o pondere de 2,2%.

  Comparând perioada 1.I.-31.X.2010 cu perioada 1.I.-31.X.2009 s-au înregistrat creşteri mai importante a ponderii la import la „Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginea” (cu 2,3%), la „Produse minerale” (cu 2,2%) şi la „Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” (cu 1,5%) şi scăderi ale acesteia la „Produse alimentare, băuturi şi tutun” (cu 1,8%), la „Produse vegetale” (cu 1,5%) şi la „Mijloace de transport” (cu 1,4%). Celelalte categorii de produse au înregistrat mici variaţii între -0,8% şi +0,1% a ponderii deţinute în total importuri pentru perioada analizată.

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  28

  1.4. AGRICULTURĂ Suprafaţa agricolă cultivată cu principalele culturi

  - ha -

  20091) 20102) din care:

  sector privat din care:

  sector privat

  Total din care: gospodăriile populaţiei

  Total din care: gospodăriile populaţiei

  Cereale – total 32825 30399 12414 33320 31994 16643 din care: Grâu şi secară 18593 17719 4762 15433 14634 4210 Orz şi orzoaică 6115 4879 1408 4995 4684 1967 Ovăz 419 419 332 622 597 527 Porumb 7660 7344 5874 12229 11997 9877 Leguminoase pentru boabe – total

  389 136 51 112 101 68

  Plante uleioase – total 14066 13360 3438 17472 16656 4285 din care: Floarea soarelui 8664 8356 3177 10134 9554 3393 Cartofi 789 789 789 748 746 746 Legume - total 5587 5579 5579 5910 5898 5892 Plante de nutreţ - total 9311 8524 7643 11427 10539 8965 din care: Perene vechi şi noi 4254 3775 3305 3940 3257 2590 Porumb pentru însilozare 17 17 - 795 795 70 Vii pe rod 1412 1412 1410 1412 1403 1397 Livezi de pomi si pepiniere pomicole

  558 341 222 579 298 180 1) Date rectificate 2) Date provizorii

  Notă: Datele sunt furnizate de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ilfov

  Suprafaţa judeţului Ilfov (1583 kmp) reprezintă 0,67% din suprafaţa ţării. În anul 2001 suprafaţa agricolă reprezenta 71,4% din suprafaţa judeţului iar terenul arabil 67,5%. Prin scoaterea terenurilor din circuitul agricol, an de an, se constată o scădere a suprafeţei agricole cu 6930 ha (6,1%) în anul 2009 faţă de anul 2001. În anul 2009 suprafaţa agricolă deţinea o pondere de 67,0% din suprafaţa judeţului, iar terenul arabil o pondere de 64,3%. Putem spune deci că aproximativ două treimi din suprafaţa judeţului este reprezentată de terenul arabil, cea ce ar constitui un factor important în dezvoltarea agriculturii însă, datorită apropierii de Muncipiul Bucureşti, a faptului că în judeţ se dezvoltă deja zone rezidenţiale de locuinţe şi a faptului că mulţi agenţi economici îşi construiesc unităţile de producţie/comercializare pe teritoriul judeţului, ponderea agriculturii în economia acestuia se va diminua.

  Analizând situaţia suprafeţei agricole cultivată, pe total, în anul 2010 comparativ cu 2009, la principalele culturi se remarcă creşteri ale suprafeţei cultivate la:

  � plante uleioase cu 24,2% (pe baza creşterii cu 17,0% a suprafeţei cultivate cu

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  29

  floarea soarelui); � plante de nutreţ cu 22,7% (din această categorie suprafaţa cultivată cu porumb pentru însilozare a înregistrat creştere de aproape 46,8 ori, în acelaşi timp înregistrându-se scădere cu 7,4% la suprafaţa cultivată cu perene vechi şi noi); � legume cu 5,8%; � livezi de pomi şi pepiniere pomicole cu 3,8%; � cereale cu 1,5% (din această categorie s-au înregistrat creşteri cu 59,6% la suprafaţa cultivată cu porumb, cu 48,4% la suprafaţa cultivată cu ovăz, în acelaşi timp înregistrându-se scăderi cu 18,3% la suprafaţa cultivată cu orz şi orzoaică şi respectiv cu 17,0% la suprafaţa cultivată cu grâu şi secară.

  Scăderi pe total ale suprafeţelor cultivate s-au înregistrat la următoarele categorii de culturi: ♦ leguminoase pentru boabe cu 71,2%; ♦ cartofi cu 5,2%. Suprafaţa agricolă cultivată cu vii pe rod (1412 hectare), pe total, a fost identică în ambele perioade analizate.

  Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi - tone -

  20091) 20102) din care:

  sector privat din care:

  sector privat

  Total din care: gospodăriile populaţiei

  Total din care: gospodăriile populaţiei

  Cereale – total 90357 82734 38102 110213 105581 52302 din care: Grâu şi secară 42228 40278 11065 49478 46806 13679 Orz şi orzoaică 16269 16066 3380 16001 14815 3552 Ovăz 758 758 754 1110 1072 940 Porumb 31050 29580 23031 43271 42807 34050 Leguminoase pentru boabe – total

  203 203 83 224 202 84

  Plante uleioase – total 18387 17329 4629 26419 25106 5875 din care: Floarea soarelui 12535 12092 4301 13348 12499 4250 Cartofi 13959 13929 13929 11795 11775 11775 Legume - total 102766 102652 102652 83958 83653 78892 Plante de nutreţ - total 128309 121792 108612 197130 180288 152384 din care: Perene vechi şi noi 53994 50557 43542 73748 60596 50104 Porumb pentru însilozare

  255 255 0 15900 15900 1400

  Struguri 5648 5648 5640 4976 4937 3319 Fructe din pomi si pepiniere pomicole

  1591 1097 597 3014 2170 1858 1) Date rectificate

  2) Date provizorii Notă: Datele sunt furnizate de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ilfov

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  30

  În general se remarcă faptul că în anul 2010 producţia agricolă înregistrată la o serie de culturi a crescut în comparaţie cu anul 2009, principalele cauze fiind creşterea suprafeţelor agricole cultivate la respectivele culturi şi lipsa calamităţilor naturale.

  Astfel, producţia de fructe din pomi şi pepiniere pomicole pe total în anul 2010 a înregistrat cea mai mare creştere faţă de anul 2009, respectiv cu 89,4%.

  Producţia de plante de nutreţ pe total a crescut cu 53,6%, din această categorie înregistrându-se creştere de 62,4 ori a producţiei de porumb pentru însilozare şi cu 36,6% a producţiei de perene vechi şi noi.

  La plante uleioase pe total producţia a înregistrat o creştere cu 43,7%, în această categorie producţia de floarea soarelui înregistrând o creştere cu 6,5%.

  Producţia de cereale pe total a crescut cu 22,0%, pe fondul creşterii producţiei de ovăz cu 46,4%, a producţiei de porumb cu 39,4% şi a producţiei de grâu şi secară cu 17,2%, producţia de orz şi orzoaică înregistrând o uşoară scădere cu 1,6%.

  În anul 2010 comparativ cu anul 2009, producţia de leguminoase pentru boabe pe total a înregistrat o creştere cu 10,3%.

  Scăderi ale producţiei agricole vegetale s-au înregistrat la: legume cu 18,3%; cartofi cu 15,5%; struguri cu 11,9%.

  Producţia medie obţinută la hectar a înregistrat în anul 2010, comparativ cu anul 2009, creşteri importante la culturile de:

  fructe din pomi şi pepiniere cu 82,6%; grâu şi secară, care face parte din grupa cerealelor, cu o creştere cu 41,1%; leguminoase pentru boabe cu 26,0%; plante de nutreţ cu 25,2%; orz şi orzoaică, care face parte din grupa cerealelor, cu o creştere cu 20,4%; floarea soarelui, care face parte din grupa plantelor uleioase, cu o creştere cu 4,6%.

  Scăderi ale producţiei medii la hectar s-au înregistrat la culturile de: • legume de câmp şi în solarii cu 22,8%; • din grupa cerealelor producţia de porumb a înregistrat o scădere cu 12,7% şi cea de ovăz cu 1,3%; • struguri cu 12,1%; • cartofi cu 10,9%;

 • Raport privind starea economico – socială a judeţului Ilfov pe anul 2010

  31

  Producţia medie la hectar, la principalele culturi

  2009 20101) Anul 2010 comparativ

  cu anul 2009 - kg/ha - - kg/ha - - % - Grâu şi secară 2271 3205 +41,1 Orz şi orzoaică 2660 3203 +20,4 Ovăz 1809 1785 -1,3 Porumb 4053 3538 -12,7 Leguminoase pentru boabe – total 1573 1982 +26,0 Floarea soarelui 1446 1512 +4,6 Cartofi 17692 15768 -10,9 Legume de câmp şi în solarii 18393 14206 -22,8 Plante de nutreţ – total 13780 17251 +25,2 Struguri 4000 3517 -12,1 Fructe din pomi şi pepiniere pomicole 2) 2851 5206 +82,6

  1) Date provizorii 2) Producţia medie de fructe este exprimată în kg/pom

  Notă: Datele sunt furnizate de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ilfov

  Producţia medie la hectar, la principalele culturi

  - kg

  /ha

  -

  22713205 2660

  3203

  18091785

  40533538

  15731982

  1446 1512

  17692

  15768

  18393

  1420613780

  17251

  40003517

  0

  5000

  10000

  15000

  20000

  Grâu şi secară Orz şi orzoaică Ovăz Porumb Leguminoasepentru boabe

  Floareasoarelui

  Cartofi Legume decâmp şi în

  solarii

  Plante denutreţ

  Struguri

  2009 2010

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  32

  Efectivele de animale, la sfârşitul anului, pe total,

  pe specii şi pe forme de proprietate

  2009 20101)

  -capete-

  Anul 2010 comparativ cu

  anul 2009 - % -

  Numărul de animale, total, pe specii şi pe forme de proprietate Bovine - total 16983 9306 -45,2 -din care: gospodăriile populaţiei 13900 6006 -56,8 Porcine - total 156496 144262 -7,8 -din care: gospodăriile populaţiei 34797 17013 -51,1 Ovine - total 28343 26150 -7,7 -din care: gospodăriile populaţiei 22857 20635 -9,7 Caprine - total 8939 7357 -17,7 -din care: gospodăriile populaţiei 7146 5580 -21,9 Păsări - total 547528 434000 -20,7 -din care: gospodăriile populaţiei 422850 420000 -0,7

  1) Date provizorii Notă: Datele sunt furnizate de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ilfov

  La sfârşitul anului 2010 gospodăriile populaţiei deţineau 96,8% din efectivele de păsări, 78,9% din efectivele de ovine, 75,8% din efectivele de caprine, 64,5% din cele de bovine şi 11,8% din efectivele de porcine.

  Se constată următoarele modificări ale efectivelor de animale în anul 2010 comparativ cu anul 2009:

  � efectivele de bovine au înregistrat o scădere pe total cu 45,2%, iar în gospodăriile populaţiei cu 56,8%;

  � efectivele de porcine au înregistrat o scădere pe total cu 7,8%, iar în gospodăriile populaţiei cu 51,1%;

  � efectivele de ovine au înregistrat o scădere pe total cu 7,7%, iar în gospodăriile populaţiei cu 9,7%;

  � efectivele de caprine au înregistrat o scădere pe total cu 17,7%, iar în gospodăriile populaţiei cu 21,9%;

  � efectivele de păsări au înregistrat o scădere pe total cu 20,7%, iar în gospodăriile populaţiei cu 0,7%.

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  33

  Efectivele de animale, la sfârşitul anului

  Producţia agricolă animală

  u.m. 2009 20101)

  Anul 2010 comparativ cu

  anul 2009 - % -

  Producţia totală de carne (sacrificări)

  tone greutate vie 21616 24597 +13,8

  - bovine tone greutate vie 1121 1278 +14,0 - porcine tone greutate vie 18858 22021 +16,8 - ovine tone greutate vie 315 395 +25,4 - caprine tone greutate vie 151 242 +60,3 - păsări tone greutate vie 1171 461 -60,6 Lapte de vacă hl. fizic 408800 275100 -32,7 Ouă mii buc. 59220 66090 +11,6

  1) Date provizorii Notă: Datele sunt furnizate de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ilfov

  Situaţia producţiilor agricole de origine animală, în anul 2010 comparativ cu 2009, se prezintă astfel:

  ���� Producţia totală de carne (sacrificări) a crescut cu 13,8% pe baza creşterilor înregistrate la carnea de caprine (cu 60,3%), la carnea de ovine (cu 25,4%), la carnea de porcine (cu 16,8%) şi la cea de bovine (cu 14,0%);

  ���� Scădere a producţiei de carne (sacrificări) s-a înregistrat la carnea de pasăre (cu 60,6%);

  - ca

  pete

  -

  169839306

  156496

  144262

  28343 26150

  89397357

  0

  20000

  40000

  60000

  80000

  100000

  120000

  140000

  160000

  Bovine Porcine Ovine Caprine

  2009 2010

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  34

  ���� Producţia de lapte de vacă a înregistrat o scădere cu 32,7% în anul 2010 faţă de 2009, iar cea de ouă o creştere cu 11,6%.

  Producţia de carne

  Producţia de lapte şi ouă

  - to

  ne g

  reut

  ate

  vie

  -

  1121 1278

  18858

  22021

  315 395 151242 1171 461

  0

  5000

  10000

  15000

  20000

  25000

  Bovine Porcine Ovine Caprine Păsări

  2009 2010

  408800

  59220

  275100

  66090

  0

  50000

  100000

  150000

  200000

  250000

  300000

  350000

  400000

  450000

  2009 2010

  Lapte de vacă şi bivoliţă (hl. fizic) Ouă (mii buc.)

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  35

  1.5. CONSTRUCŢII DE LOCUINŢE

  Locuinţe terminate şi locuinţe în curs de execuţie

  20091) 20102) Anul 2010 faţă de

  anul 2009

  număr număr număr %

  Locuinţe terminate 4496 3706 -790 -17,6 - în mediul urban 1885 1519 -366 -19,4 - în mediul rural 2611 2187 -424 -16,2

  din care: Locuinţe terminate din fondurile populaţiei

  4442 3706 -736 -16,6 din care

  - în mediul urban 1831 1519 -312 -17,0 - în mediul rural 2611 2187 -424 -16,2

  Locuinţe aflate în curs de execuţie, la sfârşitul anului

  4947 3583 -1364 -27,6

  din care: - în mediul urban 1671 845 -826 -49,4 - în mediul rural 3276 2738 -538 -16,4

  1) Date rectificate 2) Date provizorii

  Locuinţe terminate şi locuinţe în curs de execuţie

  - nu

  măr

  -

  4496

  4947

  3706 3583

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  4000

  4500

  5000

  2009 2010

  Locuinţe terminate Locuinţe aflate în curs de execuţie, la sfârşitul anului

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  36

  Valoarea locuinţelor terminate

  Numărul locuinţelor terminate a scăzut pe total cu 17,6% în anul 2010

  (3706 locuinţe) faţă de anul 2009 (4496 locuinţe).

  Locuinţele terminate realizate din fondurile populaţiei au înregistrat,

  în anul 2010 comparativ cu anul 2009, scădere atât pe total cu 16,6% (-736

  locuinţe) cât şi pe medii de rezidenţă: în mediul urban cu 17,0% (-312 locuinţe),

  iar în mediul rural o scădere cu 16,2% (-424 locuinţe).

  Locuinţele aflate în curs de execuţie, la sfârşitul anului 2010 (3583

  locuinţe) au scăzut cu 27,6% faţă de locuinţele aflate în curs de execuţie la

  sfârşitul anului 2009 (4947 locuinţe). Majoritatea locuinţelor în curs de execuţie,

  la sfârşitul anului s-au înregistrat în mediul rural, ponderea acestora fiind de

  76,4%, în creştere cu 10,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

  - m

  ii le

  i RO

  N -

  1238304

  959861

  0

  200000

  400000

  600000

  800000

  1000000

  1200000

  1400000

  2009 2010

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  37

  1.6. ASPECTE SOCIALE

  În prezent judeţul Ilfov are în componenţa sa 40 de localităţi, din care: 8 oraşe, 32 de comune şi 91 de sate.

  Este un judeţ cu o suprafaţă totală mică (1583 km2), care reprezintă 0,67% din suprafaţa României şi cu o populaţie stabilă care reprezintă 1,5% din populaţia ţării.

  Populaţia stabilă la 1 iulie - persoane -

  Total Masculin Feminin 2009 2010 2009 2010 2009 2010

  Total 312317 321007 152015 156206 160302 164801

  Mediul urban 133204 137678 64769 66950 68435 70728 Mediul rural 179113 183329 87246 89256 91867 94073

  La 1 iulie 2010 populaţia stabilă a judeţului era de 321007 locuitori, din care 164801 femei, densitatea fiind de 202,8 loc/km2.. Populaţia din mediul rural deţine o pondere de circa 57,0%. Ponderea populaţiei feminine, respectiv masculine în populaţia totală a judeţului pentru ambii ani a fost aceeaşi, respectiv 51,3% pentru populaţia feminină şi de 48,7% pentru populaţia masculină (situaţie asemănătoare cu cea de la nivel naţional).

  La 1 iulie 2010 populaţia stabilă judeţului Ilfov a crescut cu 2,8% faţă de 1 iulie 2009, (+8690 persoane), această creştere datorându-se atât sporului natural pozitiv înregistrat în semestrul II al anului 2009 (+280 persoane) şi a celui înregistrat în semestrul I 2010 (+73 persoane) cât şi soldului pozitiv înregistrat în această perioadă la fenomenul de migraţie internă a populaţiei.

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  38

  Mişcarea naturală a populaţiei

  20091) 20102) Fenomene demografice Date absolute

  Născuţi-vii 4062 3810 Decedaţi 3660 3576 Spor natural +402 +234 Căsătorii 2197 1865 Divorţuri 395 324 Decedaţi sub 1 an 34 35 Rate 3) (la 1000 locuitori) Natalitate 13,1 12,1 Mortalitate 11,8 11,3 Spor natural +1,3 +0,8 Nupţialitate 7,1 5,9 Divorţialitate 1,27 1,03 Mortalitate infantilă4) 8,4 9,2

  1) Date definitive 2) Date provizorii 3) Pentru calcul a fost utilizată populaţia legală la 1 iulie corespunzătoare fiecărui an. 4) Reprezintă decedaţii sub un an la 1000 născuţi-vii Notă: Fenomenele au fost repartizate pe judeţe după domiciliu: născuţii-vii după domiciliul mamei, decesele după domiciliul decedatului şi divorţurile după ultimul domiciliu comun al soţilor.

  Evoluţia mişcării naturale a populaţiei

  - pe

  rsoa

  ne -

  4062

  3660

  402

  38103576

  234

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  4000

  4500

  2009 2010

  Născuţi-vii Decedaţi Spor natural

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  39

  Analizând indicatorii care caracterizează mişcarea naturală a populaţiei

  observăm că, în anul 2010 faţă de anul 2009, ei au avut următoarea evoluţie:

  � rata natalităţii a scăzut de la 13,1 la 12,1 născuţi-vii la 1000

  locuitori;

  � rata mortalităţii a scăzut de la 11,8 la 11,3 decese la 1000 locuitori;

  � rata mortalităţii infantile a crescut de la 8,4 la 9,2 decedaţi sub un

  an la 1000 născuţi-vii.

  � rata sporului natural, calculată ca diferenţă între rata natalităţii şi

  cea a mortalităţii, a scăzut cu 0,5‰ (de la +1,3‰ la +0,8‰);

  � rata nupţialităţii a scăzut de la 7,1 la 5,9 căsătorii la 1000 locuitori;

  � rata divorţialităţii a scăzut de la 1,27 la 1,03 divorţuri la 1000 de

  locuitori;

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  40

  Balanţa forţei de muncă - mii persoane-

  Efectiv la 1 ianuarie Total Bărbaţi Femei

  2009 2010 2009 2010 2009 2010

  A. RESURSE DE MUNCĂ 204,8 212,3 105,3 108,6 99,5 103,7

  POPULAŢIA ÎN VÂRSTĂ DE MUNCĂ 202,0 210,9 105,2 109,4 96,8 101,5

  Pensionari în vârstă de muncă ce nu lucrează 1,4 1,6 0,6 0,7 0,8 0,9 Persoane în vârstă de muncă cu incapacitate permanentă de muncă

  7,1 7,6 3,6 3,9 3,5 3,7

  Salariaţi sub şi peste vârsta de muncă 0,5 0,6 0,2 0,2 0,3 0,4

  Alte persoane sub şi peste vârsta de muncă aflate în activitate

  9,0 8,4 3,0 2,8 6,0 5,6

  Soldul mişcării interjudeţene (±) 1,8 1,6 1,1 0,8 0,7 0,8

  B. POPULATIA OCUPATĂ CIVILĂ - TOTAL 159,6 156,0 90,0 83,7 69,6 72,3

  Agricultură, silvicultură şi pescuit - total 34,0 33,8 16,0 15,7 18,0 18,1

  Industrie - total 40,7 38,0 21,8 20,1 18,9 17,9

  Construcţii - total 8,5 7,8 7,2 6,6 1,3 1,2

  Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor - total

  31,6 32,8 19,9 18,2 11,7 14,6

  Transport şi depozitare - total 11,3 11,8 8,0 8,6 3,3 3,2

  Hoteluri şi restaurante - total 4,0 2,9 2,5 1,2 1,5 1,7

  Informaţii şi comunicaţii - total 2,0 1,9 1,4 1,3 0,6 0,6

  Intermedieri financiare şi asigurări - total 0,9 0,8 0,4 0,2 0,5 0,6 Tranzacţii imobiliare - total 1,6 1,7 1,0 0,9 0,6 0,8 Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - total 6,2 6,6 3,3 3,7 2,9 2,9 Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport – total

  5,6 4,3 3,6 3,2 2,0 1,1

  Administraţia publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public – total

  4,0 3,4 1,9 1,6 2,1 1,8

  Învăţământ - total 3,5 3,5 1,1 0,6 2,4 2,9

  Sănătate şi asistenţă socială – total 4,5 4,3 1,5 1,1 3,0 3,2

  Activităţi de spectacole, culturale şi recreative - total

  0,6 0,8 0,3 0,4 0,3 0,4

  Alte activităţi de servicii – total 0,6 1,6 0,1 0,3 0,5 1,3

  C. ŞOMERI 2,1 3,9 0,9 2,0 1,2 1,9

  D. POPULAŢIA ACTIVĂ CIVILĂ 161,7 159,9 90,9 85,7 70,8 74,2

  E. POPULAŢIA ÎN PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ŞI ALTE CATEGORII DE POPULAŢIE – ÎN VĂRSTĂ DE MUNCĂ

  43,1 52,4 14,4 22,9 28,7 29,5

  La 1 ianuarie 2010, resursele de muncă din judeţul Ilfov erau reprezentate de

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  41

  212,3 mii persoane, din care 159,9 mii persoane populaţie activă civilă (156,0 mii persoane alcătuind populaţia ocupată civilă şi 3,9 mii persoane numărul de şomeri), iar 52,4 mii reprezentau persoanele aflate în pregătire profesională şi alte categorii de persoane aflate în vârstă de muncă, dar care nu lucrează.

  Se poate observa că la 1 ianuarie 2010 resursele de muncă au înregistrat o creştere cu 3,7% faţă de 1 ianuarie 2009, în timp ce populaţia ocupată civilă şi cea activă civilă au înregistrat scăderi cu 2,3%, respectiv cu 1,1%.

  Populaţia ocupată civilă pe activităţi economice a înregistrat în anul 2010 faţă de anul 2009 scăderi în Hoteluri şi restaurante (cu 27,5%), în cea de Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (cu 23,2%), în Administraţia publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (cu 15,0%), în cea de Intermedieri financiare şi asigurări (cu 11,1%), în activitatea de Construcţii (cu 8,2%), în cea de Industrie (cu 6,6%), în Informaţii şi comunicaţii (cu 5,0%), în cea de Sănătate şi asistenţă socială (cu 4,4%) şi o uşoară scădere în Agricultură, silvicultură şi pescuit (cu 0,6%). Creşteri importante a populaţiei ocupate civile au fost înregistrate în Alte activităţi de servicii (de 2,7 ori) şi Activităţi de spectacole, culturale şi recreative (cu 33,3%). Creşteri mai mici ale populaţiei ocupate civile s-au înregistrat în Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (cu 6,5%), Tranzacţii imobiliare (cu 6,3%), Transport, depozitare şi comunicaţii (cu 4,4%) şi Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (cu 3,8%).

  Populaţia ocupată civilă în Învăţământ a înregistrat aceeaşi valoare (3,5 mii persoane) în ambele perioade analizate.

  Rata de ocupare a resurselor de muncă la 1 ianuarie 2010 (proporţia persoanelor ocupate în totalul resurselor de muncă) a fost de 73,5%, cu 4,4 puncte procentuale mai mică decât cea înregistrată la 1 ianuarie 2009.

  Rata de activitate a resurselor de muncă la 1 ianuarie 2010 (proporţia persoanelor active în resursele de muncă) a fost de 75,3%, în scădere cu 3,7 puncte procentuale comparativ cu 1 ianuarie 2009. Rata de activitate la 1 ianuarie 2010 pentru bărbaţi (78,9%) a fost superioară celei corespunzătoare femeilor (71,6%) cu 7,3 puncte procentuale.

  Populaţia ocupată civilă, populaţia activă civilă şi resursele de muncă

  159,6 161,7 159,9

  204,8212,3

  156,0

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  2009 2010

  -mii

  pers

  oane

  -

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  42

  Efectivul salariaţilor (la sfârşitul perioadei)

  Decembrie 2009

  Decembrie1) 2010

  Decembrie 2010 comparativ cu

  Decembrie 2009

  persoane persoane persoane % Total judeţ Ilfov 102383 99632 -2751 -2,7 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură şi Pescuit

  2478 2217 -261 -10,5

  Industrie şi construcţii 37486 34016 -3470 -9,3 Servicii 62419 63399 +980 +1,6

  1) Date estimate Nota 1: Datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetarii statistice lunare asupra castigurilor salariale, completate cu informatiile existente in Registrul Statistic al Intreprinderilor pentru intreprinderile cu 1-3 salariati si au fost repartizate pe judete si sectoare de activitate conform distributiei obtinute din cercetarea statistica anuala asupra costului fortei de munca din anul 2009. Nota 2: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2.

  Efectivul salariaţilor la sfârşitul anului 2010, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, a scăzut cu 2,7%, ceea ce reprezintă o scădere numerică de 2751 persoane (de la 102383 persoane la sfârşitul anului 2009 la 99632 persoane la sfârşitul anului 2010). Scăderi ale efectivului de salariaţi s-au înregistrat şi în ramurile de activitate: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură şi Pescuit (cu 10,5%) şi Industrie şi construcţii (cu 9,3%). O uşoară creştere s-a înregistrat în ramura de activitate Servicii ( cu 1,6%).

  Câştigul salarial mediu brut şi net

  Decembrie 2010 Judeţul Ilfov faţă de ţară Ţară Ilfov valoric %

  Câştigul salarial mediu brut -lei (RON)/persoană- 2067 2813 +746 +36,1

  Câştigul salarial mediu net -lei(RON)/persoană-

  1496 2010 +514 +34,4

  Notă: Începând cu luna iulie 2010 se aplică prevederile legale în vigoare, referitoare la impozitarea tichetelor de masă (O.U.G. nr. 58/26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale), respectiv reducerea cu 25% a drepturilor salariale cuvenite personalului din sectorul bugetar (Legea nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar).

  Câştigul salarial mediu brut şi net pe grupe de activităţi

  - lei (RON)/persoană -

  Decembrie 2010 Brut Net

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  43

  Total judeţ Ilfov 2813 2010 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură şi Pescuit

  1999 1431

  Industrie şi construcţii*) 2356 1694 Servicii*) 3063 2183

  Notă: Începând cu luna iulie 2010 se aplică prevederile legale în vigoare, referitoare la impozitarea tichetelor de masă (O.U.G. nr. 58/26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale), respectiv reducerea cu 25% a drepturilor salariale cuvenite personalului din sectorul bugetar (Legea nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar).

  Câştigul salarial mediu brut şi net pe grupe de activităţi, în luna decembrie 2010

  În judeţul Ilfov salariul mediu brut în luna decembrie 2010 a fost de 2813 lei RON, cu 36,1% mai mare faţă de cel la nivel naţional (reprezentând valoric un plus de 746 lei RON), iar salariul mediu net de 2010 lei RON, cu 34,4% mai mare faţă de cel la nivel naţional (reprezentând valoric un plus de 514 lei RON).

  Ramura de activitate cu cel mai mare salariu mediu net din judeţul Ilfov, în luna decembrie 2010 a fost cea de Servicii (2183 lei RON), urmată de Industrie şi construcţii (1694 lei RON), pe ultimul loc situându-se ramura Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură şi Pescuit (1431 lei RON).

  Rata şomajului înregistrată, la sfârşitul perioadei -%-

  Decembrie 20091) Decembrie 2010

  Decembrie 2010 comparativ cu

  decembrie 2009 Total ţară

  din care: 7,8 6,9 -0,9

  Bărbaţi 8,4 7,5 -0,9

  - le

  i RO

  N/p

  erso

  ană

  -

  2813

  19992356

  3063

  2010

  14311694

  2183

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  Brut Net

  Total judeţ Ilfov Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură şi Pescuit Industrie şi construcţii Servicii

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  44

  Femei 7,1 6,2 -0,9

  Total judeţ Ilfov din care:

  2,4 2,8 +0,4

  Bărbaţi 2,3 2,7 +0,4 Femei 2,6 2,9 +0,3

  1) Date recalculate cu populaţia activă civilă la 01.01.2010 Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

  La sfârşitul anului 2010, comparativ cu sfârşitul anului 2009, situaţia privind şomerii înregistraţi se prezintă astfel:

  � numărul lor a fost de 4409 persoane, în creştere cu 13,1% faţă de anul 2009;

  � 48,1% din numărul total de şomeri înregistraţi era reprezentat de femei, pondere în scădere cu 1,2% faţă de anul 2009.

  Ponderea şomerilor indemnizaţi la sfârşitul anului în numărul total de şomeri înregistraţi a scăzut cu 1,0% (de la 77,2% în anul 2009 la 76,2% în anul 2010). La sfârşitul anului 2010 au beneficiat de ajutor de şomaj un număr de 3360 persoane faţă de 3010 în aceeaşi perioadă a anului precedent.

  Numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul perioadei

  - persoane -

  2009 ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

  Total 2129 2203 2394 2417 2386 2303 2584 2759 3203 3455 3738 3899

  Femei 1182 1226 1352 1388 1229 1181 1297 1374 1556 1698 1847 1923 2010

  ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec Total 4226 4404 4602 4584 4548 4501 4392 4354 4332 4514 4482 4409

  Femei 2027 2112 2174 2161 2177 2144 2107 2089 2078 2168 2141 2121 Sursa datelor: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

  Rata şomajului înregistrată, la sfârşitul perioadei - % -

  2009 ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

  Total 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,6 1,7 2,0 2,1 2,3 2,4

  Femei 1,7 1,7 1,9 2,0 1,7 1,7 1,8 1,9 2,2 2,4 2,6 2,6 2010

  ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep oct nov dec Total 2,6 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  45

  Femei 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 Datele pentru perioada ianuarie - septembrie 2009 au fost recalculate cu populaţia activă civilă la 01.01.2009 Datele pentru perioada decembrie 2009 - august 2010 au fost recalculate cu populaţia activă civilă la 01.01.2010 Notă: Rata şomajului pentru ce doi ani s-a determinat prin raportarea numărului total al şomerilor la populaţia activă civilă la 1 ianuarie corespunzătoare fiecărui an. Sursa datelor: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

  Evoluţia ratei şomajului, în perioada ianuarie 2009 - decembrie 2010

  Rata şomajului la nivelul judeţului, în perioada ianuarie 2009 – martie 2010, a avut o evoluţie crescătoare, tendinţa ei de creştere începând cu luna iulie a anului 2009 (1,6%), atingând în luna martie 2010 cel mai înalt nivel din perioada analizată (2,9%), aceeaşi valoare înregistrându-se şi în luna următoare, după care a avut o evoluţie relativ constantă pe o perioadă de 2-3 luni, cu mici oscilaţii în jurul valorii de 2,8%, pe care o înregistrează şi în prezent.

  Rata şomajului la nivelul judeţului Ilfov a fost întotdeauna printre cele mai mici rate ale şomajului înregistrate la nivel naţional, situând la sfârşitul anului 2010 judeţul Ilfov pe al doilea loc pe ţară cu cea mai mică rată a şomajului, primul loc revenindu-i Municipiului Bucureşti (2,3%).

  Numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul anului

  - %

  -

  1,4

  1,7

  2,1

  2,4

  2,6

  2,92,92,9

  2,82,82,8

  2,92,92,92,9

  2,8

  2,72,62,6

  2,4

  2,2

  1,91,8

  1,71,7

  2,0

  1,9

  1,71,7

  1,6

  2,0

  1,3

  1,4

  2,8

  2,3

  1,51,51,5

  2,82,82,8

  2,72,72,72,8 2,8

  2,92,9

  1,0

  1,1

  1,2

  1,3

  1,4

  1,5

  1,6

  1,7

  1,8

  1,9

  2,0

  2,1

  2,2

  2,3

  2,4

  2,5

  2,6

  2,7

  2,8

  2,9

  3,0

  ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep oct nov dec

  2009 2010

  Femei Total judeţ

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  46

  1976 1923

  2288 2121

  0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

  2009

  2010

  Bărbaţi

  Femei

  4409

  u.m. 20091) 2010 Total şomeri înregistraţi nr. 3899 4409 din care: femei nr. 1923 2121 din care: Şomeri indemnizaţi nr. 3010 3360 Şomeri neindemnizaţi nr. 889 1049 Rata şomajului, total judeţ % 2,4 2,8 Femei % 2,6 2,9

  1) Date rectificate. Sursa datelor: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

  Numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul anului, pe sexe

  - pe

  rsoa

  ne -

  3899

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  47

  Numărul pensionarilor de stat şi din agricultură, pe categorii de pensii

  2009 2010 Anul 2010 comparativ cu

  anul 2009

  persoane persoane persoane %

  PENSIONARI DE STAT

  Pensionari de asigurări sociale - total

  71180 72193 +1013 +1,4

  a. Pensionari pentru munca depusă şi limită de vârstă, din care :

  44413 47520 +3107 +7,0

  - cu vechime integrală 26728 27720 +992 +3,7 - cu vechime incompletă 17685 19800 +2115 +12,0 b. Pensionari pentru pierderea capacităţii de muncă, din care :

  18750 18673 -77 -0,4

  - de gradul I 671 700 +29 +4,3 - de gradul II 6625 6317 -308 -4,6 - de gradul III 11454 11656 +202 +1,8

  c. Beneficiari de pensie de urmaş

  6524 6340 -184 -2,8

  d. Beneficiari de ajutor social 17 14 -3 -17,6 e. Pensionari IOVR 143 120 -23 -16,1

  PENSIONARI DIN AGRICULTURĂ

  Pensionari de asigurări sociale – total

  6508 5980 -528 -8,1

  a. Pensionari pentru munca depusă şi limită de vârstă, din care :

  6136 5630 -506 -8,2

  - cu vechime integrală 1156 1109 -47 -4,1 - cu vechime incompletă 4980 4521 -459 -9,2

 • Raport privind starea economico – socială a

  judeţului Ilfov pe anul 2010

  48

  b. Pensionari pentru pierderea capacităţii de muncă, din care :

  60 58 -2 -3,3

  - de gradul I 12 12 +0 +0,0 - de gradul II 48 46 -2 -4,2 - de gradul III - - - -

  c. Beneficiari de pensi