of 50 /50
MINISTERUL EDUCAȚIEI Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova IOSUD Raport de evaluare internă IOSUD Domeniul: MEDICINĂ / MEDICINĂ DENTARĂ / FARMACIE Craiova, 2021

Raport de evaluare internă - umfcv.ro

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Raport de evaluare internă - umfcv.ro

IOSUD
Craiova, 2021
IOSUD
1
Craiova
Învmântul Superior
Telefon: 0742 758934
Responsabil: Prof. Univ. Dr. Adrian Sftoiu
Datele cuprinse în prezentul Raport de evaluare intern sunt complete, corecte i respect
principiile eticii universitare.
IOSUD
2
1. INFORMAII GENERALE
Universitatea de Medicin i Farmacie din Craiova a fost înfiinat prin Legea nr. 119 din 05 iunie 1998,
publicat în Monitorul Oficial al României din data de 9 iunie 1998, prin care au fost reunite într-o instituie
academic unic, dup modelul celor existente deja în România, toate structurile de învmânt superior
medical autorizate i acreditate începând cu anul 1970 în centrul universitar Craiova. Prin Carta proprie,
Universitatea de Medicin i Farmacie din Craiova urmrete afirmarea i respectarea libertilor academice,
autonomia universitar i direciile de dezvoltare a învmântului superior european, aa cum decurg din
litera i spiritul documentelor internaionale de referin ("Magna Charta Universitatum", Bologna, 1988,
Declaraia Minitrilor Educaiei din Europa, Bologna, 1999, comunicatele întâlnirilor europene ale
responsabililor cu învmântul superior, celelalte recomandri i directive sectoriale ale CE privind aria
învmântului superior medical).
Carta respect i garanteaz aplicarea prevederilor Constituiei României, ale Legii Educaiei Naionale
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 18, din 10 ianuarie 2011, precum i alte acte normative
emise de Ministerul Educaiei Naionale. Universitatea de Medicin i Farmacie din Craiova este o instituie
de învmânt superior de stat de interes public, cu personalitate juridic i caracter nonprofit, acreditat
potrivit legii i dispunând de autonomie în conformitate cu prevederile Constituiei României, ale legislaiei
învmântului i ale Cartei UMF Craiova, funcionând independent de orice ingerine ideologice, politice sau
religioase.
Universitatea de Medicin i Farmacie din Craiova cuprinde: faculti, programe de studii, departamente,
discipline, coli doctorale, clinici universitare, centre de cercetare i uniti de prestri servicii, sau alte entiti
pentru activiti de producie, transfer de cunoatere i tehnologie. Universitatea de Medicin i Farmacie din
Craiova are spaiu propriu i dispune de buget format din sumele alocate de Ministerul Educaiei Naionale i
din resurse proprii. Universitatea de Medicin i Farmacie din Craiova constituie o "comunitate universitar"
compus din studenii, cadrele didactice, cercettorii, medicii, farmacitii i cursanii programelor de formare
profesional, precum i personalul tehnic- administrativ i alte categorii specificate în Cart.
Spaiul universitar este constituit din totalitatea terenurilor, cldirilor, spaiilor din învmântul preclinic i
clinic, i din toate celelalte dotri necesare învmântului i activitii de cercetare, spaiilor administrative,
de locuit, cultural-recreative i sportive ale Universitii de Medicin i Farmacie din Craiova. Spaiile i
dotrile aferente care aparin Ministerului Sntii i ministerelor cu reea sanitar proprie, sau sunt
proprietate privat, în care se desfoar activiti de învmânt medical superior, se supun legislaiei i
reglementrilor specifice. În toate spaiile Universitii de Medicin i Farmacie din Craiova sunt interzise
activitile care încalc normele de moralitate sau pot pune în pericol sntatea i integritatea fizic sau
psihic a studenilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic, precum i activitile de
natur politic i prozelitismul religios. Spaiul universitar este inviolabil i este protejat conform legislaiei în
vigoare. Organele de ordine pot interveni în spaiul universitar numai cu permisiunea sau la cererea
Rectorului, a Consiliul de Administraie, a Senatului sau a oricrei persoane împuternicite de organele de
conducere menionate anterior. Camerele de locuit din cmine beneficiaz de aceeai protecie legal.
Intervenia ambulanelor i a pompierilor este permis în caz de urgen. Cu excepia cazurilor de for
major, accesul membrilor comunitii Universitii de Medicin i Farmacie din Craiova în spaiul universitar
nu poate fi interzis sau restricionat.
UMF Craiova - Raport de evaluare intern
IOSUD
3
Patrimoniul Universitii de Medicin i Farmacie din Craiova este constituit din drepturi reale de proprietate
asupra bunurilor mobile i imobile, reprezentând baza material a universitii, din drepturi asupra altor surse
de venituri, din drepturi de proprietate intelectual i din drepturi juridice ale universitii (inclusiv drepturi
de crean izvorâte din contracte, convenii sau hotrâri judectoreti).
Autonomia universitar este garantat de Constituie, de legislaia învmântului i de Carta Universitii
de Medicin i Farmacie din Craiova, i const în libertatea de decizie a universitii fa de organismele
statale sau politice, în probleme care privesc misiunea i strategia instituiei, structura intern, programarea,
organizarea, desfurarea i modernizarea procesului educaional, a activitilor de cercetare,
administrative, financiare, precum i raporturile cu instituiile similare din ar i din strintate. În baza
prevederilor Cartei Universitii de Medicin i Farmacie din Craiova, se elaboreaz i se aprob de ctre Senat
regulamente specifice privind organizarea i funcionarea Universitii de Medicin i Farmacie din Craiova.
În întreaga activitate, Universitatea de Medicin i Farmacie din Craiova are în vedere urmtoarele:
(1) Activitatea didactic i tiinific contribuie la instruirea corespunztoare a studenilor i formarea
continu a cadrelor didactice. Presupune, de asemenea, activitatea de formare a specialitilor prin
rezideniat, precum i reîmprosptarea periodic a cunotinelor medicilor i farmacitilor din reeaua de
asisten sanitar, prin organizarea unor cursuri i stagii postuniversitare, intensive i eficiente.
(2) Activitatea tiinific este realizat prin promovarea noului în toate domeniile, prin asigurarea bazei
materiale i finanrii cercetrii, valorificarea rezultatelor, facilitarea participrii cadrelor didactice la
manifestri tiinifice naionale i internaionale, organizarea doctoratului, editarea de reviste tiinifice i
cri de specialitate.
(3) Activitatea didactic i tiinific se desfoar în condiii de bun practic medical i cu respectarea
normelor i principiilor eticii i deontologiei medicale i a spiritului hipocratic.
Universitatea de Medicin i Farmacie din Craiova îi asum ca elemente fundamentale ale misiunii:
(1) Formarea de baz, universitar, în domeniile medicinii, medicinii dentare i farmaciei, la nivelul actual al
cunoaterii, prin cursurile de zi ale programele de studii din cadrul facultilor componente.
(2) Universitatea de Medicin i Farmacie din Craiova pregtete specialiti cu studii superioare dup
principiul modern al co-participrii directe la alegerea i dezvoltarea traseului profesional, printr-un proces
educaional capabil s stimuleze gândirea i creativitatea, asigurându-le anse reale în competiia de pe piaa
liber a muncii.
studii doctorale i programe postdoctorale.
(4) Formarea i dezvoltarea profesional prin rezideniat, cursuri de perfecionare, cursuri de specializare,
studii complementare în vederea obinerii de atestate, respectiv educaie medical i farmaceutic continu,
organizarea de congrese, conferine, simpozioane tiinifice i ateliere de actualizare.
(5) Promovarea cercetrii tiinifice ca o component a activitii de baz a tuturor cadrelor didactice.
(6) Asigurarea de servicii în profilul competenelor sale atât pentru comunitatea proprie, cât i pentru
societate.
cerinele impuse de procesele de dezvoltare i modernizare.
Principalele obiective ale Universitii de Medicin i Farmacie din Craiova pentru îndeplinirea misiunii
asumate sunt:
IOSUD
4
învmânt, a programelor analitice i a metodologiei didactice în vederea promovrii de forme de pregtire
adaptate competenelor solicitate de sistemul de sntate i de comunitate;
b) continuarea implementrii sistemelor de control managerial intern, atât academic cât i administrativ,
bazat pe principii i standarde de calitate i de finanare global, i compatibil cu sistemul de funcionare a
procesului de învmânt bazat pe credite transferabile;
c) modernizarea metodologiei de apreciere i echivalare a studiilor, prin utilizarea unor sisteme acceptate i
verificate pe plan internaional în învmântul superior;
d) organizarea activitilor de educaie continu destinate specialitilor din sectorul medico-sanitar i
farmaceutic;
e) modernizarea sistemului de pregtire i folosire a personalului implicat în procesul formativ i de cercetare;
f) dezvoltarea cercetrii tiinifice i crearea structurilor de cercetare specifice unei instituii academice
performante;
g) asigurarea cadrului legal în vederea oferirii de servicii de sntate în profilul competenelor sale atât pentru
comunitatea proprie, cât i pentru societate;
h) promovarea programelor de cercetare tiinific, dezvoltare tehnologic, inovare educaional, creaie
tiinific i tehnic, transfer tehnologic realizate cu fonduri proprii, sau prin parteneriat public-privat, prin
cooperare naional i internaional;
i) aezarea criteriilor de competen didactic i tiinific la baza procesului de evaluare i promovare a
cadrelor didactice, cu respectarea principiilor de etic i deontologie profesional;
j) participarea la programe didactice, medicale i de cercetare tiinific internaionale prin granturi, studii
clinice, parteneriate i convenii bilaterale cu universiti sau alte instituii de prestigiu;
k) formele de cooperare se stabilesc prin: acorduri interinstituionale, convenii-cadru de colaborare,
memorandumuri de înelegere, protocoale de cooperare, contracte pentru execuia de proiecte de cercetare
i de formare profesional;
m) modernizarea i diversificarea serviciilor oferite studenilor în procesul de învmânt;
n) pstrarea, dezvoltarea i modernizarea campusului universitar i a condiiilor de învare i de trai a
membrilor comunitii universitare;
Pentru realizarea misiunii sale, Universitatea de Medicin i Farmacie din Craiova poate participa ca membru,
cu avizul Senatului, alturi de alte instituii academice, de cercetare - dezvoltare, ageni economici, din ar
i strintate, constituind – în condiiile legii i al autonomiei universitare – consorii pe baza activitilor de
interes comun. În vederea îndeplinirii misiunii i atingerii obiectivelor instituionale, Universitatea de
Medicin i Farmacie din Craiova poate constitui consorii cu alte instituii de învmânt superior sau cu
uniti de cercetare-dezvoltare, în baza unui contract de parteneriat, cu respectarea legislaiei în vigoare i
cu aprobarea Senatului.
Principalele obligaii ale Universitii de Medicin i Farmacie din Craiova prevzute în contractele de
cercetare sunt urmtoarele:
UMF Craiova - Raport de evaluare intern
IOSUD
5
- s asigure secretul profesional pe durata contractului i, dup caz, s aplice prevederile privind regimul
informaiilor clasificate sau al proteciei datelor cu caracter personal;
- s vegheze la asigurarea constrângerilor privitoare la etica în cercetare;
- s execute în condiii de performan i în termen lucrrile prevzute în contract;
- s asigure valorificarea rezultatelor CDI obinute.
În conformitate cu legislaia în vigoare i cu prevederile contractuale, rezultatele cercetrilor obinute de
Universitatea de Medicin i Farmacie din Craiova prin execuia în mod direct a activitilor prevzute în
contractul de finanare a unui proiect de cercetare - dezvoltare, finanat parial sau total din fonduri publice,
referitoare la titlurile de proprietate industrial i drepturile de autor, aparin acesteia i personalului care a
executat contractul, iar în cazul proiectelor în parteneriat naional sau internaional, rezultatele cercetrilor
comune sunt folosite în conformitate cu prevederile acordului ferm de colaborare.
Universitatea de Medicin i Farmacie din Craiova elibereaz diplome de licen, diplome de studii
aprofundate i diplome de master, diplome de absolvire, diplome de studii academice postuniversitare,
diplome de studii postuniversitare de specializare, diplome de doctor în tiine, certificate i atestate, precum
i suplimentele acestora, acolo unde este cazul, în conformitate cu legislaia în vigoare. Universitatea de
Medicin i Farmacie din Craiova confer diplome, titluri tiinifice i onorifice în conformitate cu legislaia în
vigoare i reglementrile proprii.
Autonomia universitar const în dreptul Universitii de Medicin i Farmacie din Craiova de a se conduce,
de a-i exercita libertile academice fr nici un fel de ingerine ideologice, politice sau religioase, de a-i
asuma un ansamblu de competene, obligaii i responsabiliti în concordan cu opiunile i orientrile
strategice naionale ale dezvoltrii învmântului superior, cu progresul tiinei i tehnicii, al civilizaiei i
culturii româneti i universale. Autonomia universitar se exercit în condiiile asumrii rspunderii publice.
Autonomia Universitii de Medicin i Farmacie din Craiova se materializeaz în:
- autonomia organizrii structurilor didactice i tiinifice;
- autonomia financiar i administrativ;
Reglementarea competenelor Universitii de Medicin i Farmacie din Craiova, facultilor,
departamentelor i colilor doctorale se face de ctre Senat, pe baza legislaiei existente, a Cartei i prin decizii
proprii. În virtutea autonomiei universitare, autoritatea în Universitatea de Medicin i Farmacie din Craiova
nu poate fi exercitat de nici un reprezentant al statului sau al oricrei instituii guvernamentale sau
neguvernamentale, decât cu aprobarea autoritii universitare reprezentat de Senat.
Autonomia didactic i tiinific se manifest i în stabilirea de contacte i alegerea de parteneri, colaboratori
i asociai: universiti, instituii de cercetare - dezvoltare, ageni economici, societi comerciale etc., sau
persoane compatibile ca prestigiu, nivel de pregtire i competene în vederea desfurrii în comun de
activiti, contracte academice, tiinifice, de consultan, realizrii de produse biologice, medicale sau
biotehnologii noi etc., atât pe plan naional cât i internaional, condiiile i modalitile în care se deruleaz
aceste aciuni de cooperare naional i internaional fiind adoptate i implementate de ctre Consiliul de
UMF Craiova - Raport de evaluare intern
IOSUD
6
Administraie al Universitii de Medicin i Farmacie din Craiova cu minimum 30 de zile înainte de începerea
exerciiului financiar anual.
Toate modalitile de cooperare menionate anterior se stabilesc prin: acorduri interinstituionale, convenii
- cadru de colaborare, memorandumuri de înelegere, protocoale de cooperare, acorduri bilaterale sau
contracte pentru execuia de proiecte de cercetare i de formare profesional. Universitatea de Medicin i
Farmacie din Craiova încurajeaz aderarea cât mai multor cadre didactice la societile i asociaiile tiinifice
i profesionale naionale i internaionale, inclusiv ocuparea unor poziii de conducere în cadrul acestor
societi, prin acordarea de puncte în cadrul fielor de evaluare periodic a cadrelor didactice.
Autonomia organizatoric i funcional a UMF Craiova se concretizeaz prin:
a) dreptul de a-i stabili, modifica i îmbunti structurile proprii, inclusiv pe cele de conducere, conform legii;
b) elaborarea de coduri, regulamente i metodologii proprii, cu respectarea legislaiei în vigoare;
c) stabilirea i aplicarea principiilor i standardelor proprii de evaluare a rezultatelor muncii, în vederea
aprecierii, promovrii i recompensrii membrilor comunitii universitare;
d) selecia cadrelor didactice, cercettorilor, studenilor i a personalului didactic auxiliar i nedidactic;
e) alegerea organismelor de conducere în conformitate cu legislaia în vigoare i voina liber exprimat a
comunitii universitare;
f) elaborarea statelor de funciuni i organigramelor în raport cu resursele umane i financiare de care
dispune, cu prevederile planurilor de învmânt i ale legislaiei în vigoare;
g) dreptul de a reglementa i evalua conduita membrilor comunitii universitare;
h) dreptul de a iniia i realiza, cu aprobarea Senatului, orice alt activitate conform cu legislaia în vigoare
i cu acordurile internaionale;
i) de a organiza manifestri i activiti tiinifice, culturale i sportive.
Autonomia administrativ i financiar a Universitii de Medicin i Farmacie din Craiova se materializeaz
prin dreptul:
a) de a-i organiza structuri i servicii administrative i financiare proprii;
b) de a utiliza i gestiona, conform prioritilor i deciziilor proprii, bugetul i resursele financiare de care
dispune;
c) de a realiza venituri proprii, prin activitile de cercetare tiinific i alte prestaii;
d) de a stabili taxe, în conformitate cu prevederile legale;
e) de a accepta donaii, bunuri de orice fel transmise prin dispoziii testamentare, precum i de a beneficia de
sponsorizri, cu aprobarea Senatului;
f) de a acorda burse i a efectua plata acestora;
g) de a administra spaiile disponibile i întregul patrimoniu, conform necesitilor proprii;
h) de a orienta investiiile i dotrile;
i) de-a organiza licitaii publice în condiii de deplin transparen i respectând legislaia în vigoare:
j) de a efectua operaiuni financiar-bancare cu orice parteneri, în funcie de propriile necesiti;
k) de a organiza uniti productive i de servicii de sntate care completeaz veniturile extrabugetare, cu
condiia respectrii prevederilor Cartei Universitii de Medicin i Farmacie din Craiova.
UMF Craiova - Raport de evaluare intern
IOSUD
7
1.1 Capacitatea instituional a IOSUD Organizarea i desfurarea studiilor doctorale în coala Doctoral a Universitii de Medicin i Farmacie
din Craiova (UMF Craiova) din cadrul IOSUD UMF Craiova, acreditat prin aprobarea Consiliului Naional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor Universitare (CNATDCU) din 3.12.1998 i Ordinul Ministrului
Educaiei Naionale nr. 3012/05.01.1999, se realizeaz în temeiul Legii 1/2011 - Legea Educaiei Naionale,
Hotrârii de Guvern nr. 681/03.08.2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, precum i al
Hotrârii de Guvern nr. 134/02.03.2016, Ordinul Ministerului Educaiei Naionale nr. 3482/24.03.2016,
Ordinul Ministerului Educaiei i Cercetrii nr. 5229/17.08.2020 i Ordinul Ministerului Educaiei Naionale nr.
5110/17.09.2018, în conformitate cu Regulamentul IOSUD UMF Craiova i Regulamentul de organizare i
desfurare a programelor de studii universitare de doctorat în cadrul colii Doctorale a UMF Craiova i în
conformitate cu Carta UMF Craiova i a regulamentelor specifice aprobate de Senatul UMF Craiova
(Anexa_A.1.1.1_Regulamente specifice).
- Dezvoltarea profesional avansat dup finalizarea studiilor universitare de licen i masterat prin
intermediul studiilor universitare de doctorat i studiilor postdoctorale;
- Stimularea promovrii cercetrii tiinifice ca activitate de baz pentru studenii doctoranzi i diseminarea
rezultatelor cercetrii, în special în reviste cu factor de impact mare;
- Modernizarea permanent a procesului educaional prin lrgirea ariei curriculare;
- Sprijinirea implementrii sistemului de control managerial intern academic i administrativ;
- Asigurarea unui mediu academic incremental performanei în cercetare.
- Dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin câtigarea unor proiecte majore de infrastructur.
Viziunea i prioritile strategice ale IOSUD au în vedere:
- Promovarea i asigurarea calitii activitii didactice i de cercetare tiinific a conductorilor de doctorat,
prin evaluare periodic i crearea unei baze de date EndNote cu articolele i prezentrile indexate Clarivate
Analytics Web of Science (Core Collection / All Databases);
- Dezvoltarea programelor de cercetare tiinific prin cooperare naional i internaional, cu stimularea
organizrii în cotutel naional i internaional a studiilor de doctorat;
- Promovarea criteriilor de competen profesional bazate pe respectarea principiilor de etic i
deontologie profesional;
Medicin i Farmacie din Craiova prin stimularea conductorilor de doctorat pentru a aplica la granturi de
cercetare prin competiie, respectiv la granturi de dezvoltare instituional / resurse umane;
- Eficientizarea mobilitilor studenilor - doctoranzi i a tinerilor cercettori (pe perioade de minim 6 luni) prin
programele finanate de UE / EEA, cu susinere financiar prin granturi de cercetare sau dezvoltare
IOSUD
8
instituional / resurse umane, în proporie de minim 20%, având drept consecin direct creterea
cheltuielilor de formare profesional a doctoranzilor.
IOSUD UMF Craiova organizeaz i coordoneaz programe doctorale de tip tiinific, cu durata de 4 ani, la
formele cu frecven i cu frecven redus, în conformitate cu legislaia în vigoare. IOSUD UMF Craiova este
condus de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), ca organism colectiv de conducere.
CSUD este alctuit dintr-un numr de 7 membri, dintre care un membru este ales prin votul universal, direct,
secret i egal al conductorilor de doctorat din cadrul colii doctorale din IOSUD, un membru este ales prin
votul universal, direct, secret i egal al studenilor - doctoranzi din cadrul colii doctorale din IOSUD i patru
membri sunt numii de ctre Rector, în temeiul art. 9 alin. (7), din Codul Studiilor Universitare de Doctorat.
Directorul CSUD este funcia de conducere executiv a IOSUD, fiind ales dintre personaliti tiinifice
participante la un concurs public organizat pentru acest post, conform legii. Rectorul semneaz un contract
cu noul director CSUD. Durata mandatului CSUD este de 4 ani, iar poziia directorului CSUD este asociat cu
cea de Prorector.
- Prof. univ. dr Adrian SFTOIU, Director CSUD
- Prof. univ. dr Francisc MIXICH, membru
- Prof. univ. dr Tudorel CIUREA, membru
- Prof. univ. dr Aurel POPA, membru
- Prof. univ. dr Anica DRICU, membru
- Visiting professor Mihai NETEA, membru (Radboud University Nijmegen, Nijmegen, Olanda)
- Victor GHEORMAN, student - doctorand, membru
Pentru mandatul 2016- 2020, componena CSUD a fost urmtoarea:
- Prof. univ. dr Adrian SFTOIU, Director CSUD
- Prof. univ. dr Nicolae CERNEA, membru
- Prof. univ. dr Tudorel CIUREA, membru
- Prof. univ. dr Ion MÎNDRIL, membru
- Prof. univ. dr Laureniu MOGOANT, membru
- Prof. univ. dr Johny NEAMU, membru
- Student-doctorand Victor GHEORMAN, membru (mandat parial 2016 - 2017, încheiat)
- Student-doctorand Lucian Mihai FLORESCU, membru
Pentru mandatul 2021-2025, componena CSUD este urmtoarea:
- Prof. univ. dr Adrian SFTOIU, Director CSUD
- Prof. univ. dr Tudorel CIUREA, membru
- Prof. univ. dr. Horia-Octavian Manolea, membru
- Prof. univ. dr Ion MÎNDRIL, membru
- Prof. univ. dr Laureniu MOGOANT, membru
- Prof. univ. dr Johny NEAMU, membru
- Student-doctorand Victor-Mihai Sacerdoianu, membru
CSUD elaboreaz raportul anual de evaluare intern i-l face public prin afiare i publicare. Totodat, CSD
formuleaz msuri de îmbuntire a calitii educaiei pe care instituia le implementeaz. Structura actual
UMF Craiova - Raport de evaluare intern
IOSUD
9
a CSUD i CSD precum i programul întâlnirilor acestora este prezentat distinctiv în site-ul UMFCV
(http://www.umfcv.ro/scoala-doctorala). Documentele care descriu desfurarea procesului de alegeri
(calendar, liste electorale, candidai i CV-uri ale acestora precum i rezultatele) pentru structurile de
conducere ale CSUD i CSD sunt publice pe site-ul UMF din Craiova.
Funciile CSUD sunt: stabilirea strategiei IOSUD; elaborarea Regulamentului de organizare i desfurare a
programelor de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD / colii doctorale; aprobarea deciziilor privind
înfiinarea i desfiinarea colilor doctorale din cadrul IOSUD; selectarea conductorilor de doctorat care fac
parte dintr-o coal doctoral nou înfiinat; coordonarea parteneriatului, în cazul în care IOSUD este
constituit dintr-un parteneriat, potrivit contractului de parteneriat; alte atribuii specifice, stabilite în cadrul
IOSUD UMF Craiova, potrivit legii.
1.2 coala doctoral
În cadrul IOSUD UMF Craiova funcioneaz în prezent o singur coal doctoral. coala Doctoral a UMF
Craiova organizeaz ciclul superior de studii universitare doctorale (pe scurt, în continuare doctorat) de tipul
doctorat tiinific, în domeniul fundamental ''tiine biologice i biomedicale''. Studiile universitare de
doctorat reprezint ciclul superior de studii universitare a crui finalitate const în dezvoltarea resursei umane
competente în realizarea cercetrii tiinifice, capabile de inserie pe piaa muncii înalt calificate. Ele constau
în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare-inovare i constituie o experien profesional de
cercetare, finalizat, dup susinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor.
coala Doctoral UMFCV, este o structur organizatoric i administrativ constituit în cadrul I.O.S.U.D.
UMFCV i ofer sprijinul necesar pentru desfurarea studiilor de doctorat în domeniile menionate:
MEDICIN, MEDICIN DENTAR I FARMACIE. Are un rang egal cu cel al unui departament i poate exista
numai dac cuprinde cel puin 3 conductori de doctorat. coala doctoral care gestioneaz cele 3 domenii
funcioneaz în cadrul IOSUD UMF Craiova din anul 1999, la scurt timp dup înfiinarea UMF Craiova în anul
1998, i a evoluat continuu prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare, respectiv a resurselor umane înalt
calificate i a programelor de studii de pregtire universitar avansat.
coala Doctoral a UMF Craiova este condus de Consiliul colii Doctorale (CSD) format din cinci membri,
dintre care un director numit de CSUD i un student-doctorand. Membrii CSD se aleg prin votul universal,
direct, secret i egal al conductorilor de doctorat i respectiv al studenilor doctoranzi din coala doctoral.
Membrul care este ales dintre personalitile tiinifice în Consiliului colii Doctorale UMF Craiova i care
provine din afara UMF Craiova este nominalizat de ctre conducatorul IOSUD, în persoana rectorului UMF
Craiova. Durata mandatului este de 5 ani.
Pentru mandatul 2012 - 2017, componena Consiliul colii Doctorale (CSD) a fost urmtoarea:
- Prof. univ. dr Anica DRICU, Director CSD
- Prof. univ. dr Francisc MIXICH, membru
- Prof. univ. dr Adrian SFTOIU, membru
- Prof. univ. dr Irinel POPESCU, membru
- Student - doctorand Irina Florina CHERCIU, membru (mandat parial 2012 - 2015, încheiat)
- Student - doctorand Dan Nicolae FLORESCU, membru (mandat parial 2016 - 2017, încheiat)
- Student - doctorand Silviu Daniel PREDA, membru (mandat parial 2017)
IOSUD
10
Pentru mandatul 2017 - 2022, componena Consiliul colii Doctorale (CSD) este urmtoarea:
- Prof. univ. dr Anica DRICU, Director CSD
- Prof. univ. dr Ion MÎNDRIL, membru
- Prof. univ. dr Irinel POPESCU, membru
- Conf. univ. dr Costin - Teodor STREBA, membru
- Student - doctorand Silviu Daniel PREDA, membru
În prezent, în cadrul colii doctorale a UMF Craiova îi desfoar activitatea 86 conductori de doctorat
(Anexa_A.3.1.1_Conducatori_doctorat). Dintre acetia, 74 sunt asociai domeniului Medicin, 9 sunt asociai
domeniului Medicin Dentar, iar 3 sunt asociai domeniului Farmacie, cu perspectiva mririi numrului în
urmtorii 3 ani deoarece exist i alte cadre didactice abilitate s conduc doctorate sau care sunt
programate pentru obinerea atestatului de abilitare. Majoritatea conductorilor de doctorat sunt cadre
didactice încadrate cu norm întreag pe perioad nedeterminat la UMF Craiova
(Anexa_A.3.1.2_Titulari_IOSUD) i îndeplinesc standardele minimale recomandate de Consiliul Naional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor Universitare (CNATDCU) i aflate în vigoare în acest moment.
Misiunea colii doctorale este aceea de a contribui la dezvoltarea unor resurse umane competente pentru
realizarea cercetrii tiinifice, capabile de inserie pe piaa muncii înalt calificate. Aceasta presupune
asigurarea resurselor umane, materiale i logistice necesare pentru formarea doctoranzilor prin cercetare
pentru cercetare-dezvoltare i inovare i constituie o experien profesional de cercetare, finalizat, dup
susinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor.
IOSUD UMF Craiova pune accent pe prevederile legate de etic i deontologie / integritate academic
(Anexa_C.4.1.1_Etica), respectiv libertate academic, în strâns colaborare cu Comisia de Etic a UMF
Craiova. IOSUD vegheaz în permanen la respectarea regulamentelor interne i a legislaiei în vigoare
privind codul de etic i integritate academic, acionând cu promptitudine în toate situaiile aprute prin
CSD i CSUD. În cadrul cursurilor Programului de pregtire bazat pe studii universitare avansate, studenii -
doctoranzi îi însuesc cunotinele necesare în vederea prevenirii fraudelor, prin disciplinele de: Etica
cercetrii tiinifice - studii experimentale, Etica cercetrii tiinifice - studii clinice, respectiv Etic i integritate
academic. coala Doctoral utilizeaz mecanisme de verificare i control pentru prevenirea fraudelor atât
prin utilizarea sistemului electronic de verificare a gradului de similitudini cu alte creaii tiinifice existente,
cât i prin activitatea Comisiei de dezvoltare curricular, calitate i etica cercetrii care funcioneaz pe lâng
CSD. Toate tezele de doctorat înainte de a fi depuse oficial sunt verificate de ctre Comisia de dezvoltare
curricular, calitate i etica cercetrii. Orice sesizare legat de o posibil fraud academic este atent
evaluat atât la nivelul CSD, cât i la nivelul CSUD, adoptându-se msurile care se impun conform legislaiei
în vigoare.
UMF Craiova dispune de 2 campusuri universitare proprii care asigur condiii adecvate pentru educaie
continu i cercetare tiinific (Anexa_A.2.1.1_Infrastructura_cercetare). Elementele de logistic
universitar corespund domeniilor de doctorat oferite de ctre universitate i se compun din sli de predare,
laboratoare i centre de cercetare, în concordan cu normele tehnice, de siguran i igienico-sanitare în
vigoare. În cadrul UMF Craiova, studenii doctoranzi au la dispoziie o baz material ce cuprinde: spaii
pentru procesul de învmânt, spaii pentru desfurarea proceselor de cercetare, bibliotec, editur i
tipografie, cmin, cantin etc. Universitatea dispune de o reea informatic proprie de peste 450 calculatoare
IOSUD
11
i dispune, de noi spaii de învmânt i cercetare în cadrul noului corp de cldire care a fost finalizat în anul
2010 i cuprinde o bibliotec modern, sli de curs i sli de seminar.
Laboratoarele de cercetare dispun de echipamente moderne, care permit realizarea unor cercetri de înalt
nivel calitativ, multe din slile de curs fiind dotate la standarde europene, existând echipamente mobile de
videoconferin în timp real cu alte centre din ar i strintate. În ultimii 5 ani, prin derularea proiectelor
de cercetare dar i din veniturile proprii ale instituiei au fost achiziionate 17 echipamente de peste
100.000 EURO. Desfurarea activitilor practice la disciplinele de specialitate are loc în laboratoare dotate
cu echipamente moderne calcul i cu sisteme multimedia de învare. Multe discipline dispun de reele de
calculatoare proprii (pe lâng disciplinele de Informatic i Biostatistic), iar anual se înnoiete parcul de
calculatoare. Instituia dispune de software specializat, corespunztor planurilor de învmânt (ex. pachet
soft reconstrucie virtual 3D, Soft Cardiac, soft prelucrare imagini gastroenterologie etc.).
Prin intermediul bibliotecilor se asigur, din fondul de carte propriu, acoperirea necesarului corespunztor
bibliografiilor utilizate pe ciclurile de studii universitare. Cursurile i materialele necesare desfurrii
activitii didactice elaborate de cadrele didactice sunt editate în cadrul Editurii Medicale Universitare i
multiplicate în cadrul propriei tipografii sau la alte tipografii externe. Materialele didactice, în format
electronic, sunt încrcate în platforma proprie student.umfcv.ro de unde pot fi accesate de ctre studeni. În
cadrul universitii funcioneaz Departamentul de Informatizare i Multimedia care dezvolt continuu i
întreine infrastructura de specialitate. Numrul de abonamente proprii dar i cele obinute prin programe
naionale (ANELISplus: http://www.anelisplus.ro/) asigur un fond suficient, atât în format print cât i
electronic, pentru îndeplinirea misiunii asumate.
La nivelul colii Doctorale UMF Craiova exist personal calificat cu experiena necesar pentru derularea
programului de studii doctorale. În perioada 2016-2020 s-au luat msuri în vederea reînnoirii corpului
academic afiliat colii Doctorale UMF Craiova i de orientare spre performan prin:
- stabilirea de noi criterii de de afiliere;
- evaluri individuale anuale;
- accesul la granturi/locuri doctorale în baza performanei;
- stabilirea unui numr optim de studeni - doctoranzi coordonai de un conductor de doctorat.
Dac la nivelul anului 2016, la coala Doctoral UMF Craiova erau afiliai 66 de conductori de doctorat
(56 Medicin, 8 Medicin dentar, 2 Farmacie), la nivelul anului 2020 numrul acestora a crescut la 86 (74
Medicin, 9 Medicin dentar, 3 Farmacie). La nivelul colii Doctorale UMF Craiova s-a urmrit i realizat
alegerea unui corp profesoral cu expertiz probat în domeniul disciplinelor predate pentru Programul de
pregtire bazat pe studii universitare avansate. Vizibilitatea internaional a conductorilor de doctorat
reprezint o preocupare continu a IOSUD UMF Craiova, dat fiind necesitatea acut a internaionalizrii
rezultatelor cercetrii, a accesului studenilor - doctoranzi la oportunitile de cercetare extern, a stimulrii
încheierii contractelor de cotutel, la nivel naional i internaional.
Resursele financiare ale IOSUD UMF Craiova sunt asigurate prin finanare alctuit din granturi doctorale
prevzute în contractele instituionale, respectiv în actele adiionale din perioada 2016-2020 (buget).
IOSUD
12
Nr.
crt.
Denumire
indicator
1 valoare. 2,677,517 2,686,400 2,628,000 2,920,000 3,517,500
2 granturi 90 92 95 100 105
La acestea s-au adugat încasrile din taxele studenilor doctoranzi, care în perioada 2016-202 au fost:
936.418,00 (2016), 1.218.687,44 (2017), 1.598.164,76 (2018), 1.860.805,24 (2019) i 1.945.901,75 (2020).
Admiterea unui doctorand, în cadrul colii Doctorale UMFCV se formalizeaz printr-un Contract de studii
universitare de doctorat încheiat între doctorand, conductorul de doctorat (pentru doctoratul în cotutel,
ambii conductori) i IOSUD UMFCV (în cazul consoriului, toi partenerii) în care sunt prevzute drepturile i
obligaiile fiecrei pri implicate în ciclul de studii universitare de doctorat. În situaia în care programul de
cercetare este finanat prin sponsorizare, se încheie un contract adiional între doctorand, UMFCV, în calitate
de IOSUD, i sponsor. Modelul acestui contractul este elaborat de ctre coala Doctoral, fiind avizat de ctre
CSD i CSUD. Modelul contractului de studii universitare de doctorat este publicat pe pagina oficial a IOSUD
UMFCV. La finalul programului de studii doctorale, studentul-doctorand elaboreaz Teza de doctorat. Aceasta
se elaboreaz conform cerinelor stabilite prin Regulamentul colii doctorale, din cadrul IOSUD, UMF Craiova.
Coninutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu conductorul de doctorat
i va respecta structura cadru i limitrile impuse de Regulamentul colii doctorale.
Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand pân în momentul
finalizrii acesteia în vederea susinerii publice. Teza de doctorat este o lucrare original, fiind obligatorie
menionarea sursei pentru orice material preluat. Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat i îi
asum corectitudinea datelor i informaiilor prezentate în tez, precum i a opiniilor i demonstraiilor
exprimate în tez. Conductorul de doctorat rspunde împreun cu autorul tezei de respectarea standardelor
de calitate sau de etica profesional, inclusiv de asigurarea originalitii coninutului, potrivit prevederilor art.
170 din Legea nr. 1/2011. Art. 61. Tezele de doctorat împreun cu anexele acestora sunt documente publice
i se redacteaz i în format digital. Teza de doctorat i anexele sale se public pe un site administrat de
Ministerul Educaiei Naionale , cu respectarea legislaiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor.
Protecia drepturilor de proprietate intelectual asupra tezei de doctorat se asigur în conformitate cu
prevederile legii.
În perioada 2016 - 2020 au fost susinute un numr de 191 teze de doctorat: 2016 (35), 2017 (47), 2018 (42),
2019 (32), 2020 (35) i tot în aceast perioad CNATDCU a atribuit titlul tiinific de doctor unui numr de 208
absolveni: 2016 (46), 2017 (45), 2018 (39), 2019 (39), 2020 (39). Cercetarea este valorificat de ctre
studenii doctoranzi prin prezentri la conferine tiinifice i publicaii tiinifice (articole).
Dinamica numrului de studeni doctoranzi aflai în evidene la data de 1 octombrie, a fost urmtoarea: 2016
(311 studeni - doctoranzi); 2017 (315 studeni - doctoranzi), 2018 (357 studeni - doctoranzi), 2019 (398
UMF Craiova - Raport de evaluare intern
IOSUD
13
studeni - doctoranzi), 2020 (404 studeni - doctoranzi) . Dinamica locurilor bugetate alocate: 2016 (23 locuri),
2017 (27 locuri), 2018 (31 locuri), 2019 (31 locuri), 2020 (30 locuri).
1.3. Domeniile de studii universitare de doctorat
Misiunea pregtirii doctorale în domeniile Medicin, Medicin Dentar i Farmacie este de a contribui la
dezvoltarea comunitii prin formarea i promovarea valorilor în educaie i cercetare în domeniul
farmaceutic, pe care îi propune s o îndeplineasc prin: (i) formarea continu în domeniu a resursei umane
înalt calificate, în conformitate cu standardele europene i internaionale i potrivit necesitilor actuale i de
perspectiv ale sistemului sanitar naional; (ii) promovarea cercetrii tiinifice menite s asigure progresul
tiinelor medicale i farmaceutice; (iii) contribuia la dezvoltarea cercetrii tiinifice în domeniul tiinelor
vieii.
Susinerea unui învmânt postuniversitar modern;
Formarea de specialiti în domeniul asistenei medico-farmaceutice, al cercetrii i învmântului;
Pregtirea specialitilor în domeniul cercetrii tiinifice prin intermediul studiilor postuniversitare de
tip doctorat, mobiliti de perfecionare în ar i strintate;
Dezvoltarea cercetrii tiinifice fundamentale i aplicative în laboratoare i centre de cercetare
biologic, medical i în domeniul medicamentului la un înalt nivel calitativ;
Promovarea performanei în cercetare, prin dezvoltarea cooperrii interuniversitare cu instituii
academice similare din ar i strintate;
Promovarea libertii de gândire i exprimare i a unui climat de încredere în cadrul comunitii
academice, bazat pe respect i pe recunoaterea meritelor membrilor acesteia;
Susinerea performanei tiinifice a celor implicai în activitatea colii doctorale la manifestri
tiinifice naionale i internaionale;
Evaluarea periodic a activitii didactice i tiinifice în vederea promovrii unui nivel de competen
ridicat.
Planurile de învmânt care stau la baza pregtirii doctorale sunt structurate cu respectarea unei proceduri
clare, pe baza propunerilor venite din partea conductorilor de doctorat i sunt permanent actualizate i
aprobate în cadrul CSD i CSUD. Planul de învmânt este structurat pe dou semestre de câte 14 sptmâni,
cuprinde discipline obligatorii i opionale, doctoranzii trebuind s aleag dou discipline opionale din
pachetul oferit astfel încât s cumuleze 60 de credite la finalul anului de pregtire avansat
(Anexa_B.2.1.1_Plan_invatamint). Disciplinele din programul de pregtire bazat pe studii universitare
avansate aferente domeniilor Medicin, Medicin Dentar i Farmacie sunt susinute de cadre didactice care
au calitatea de conductor de doctorat, profesori i confereniari universitari cu expertiz probat în domeniul
disciplinelor predate. Disciplinele obligatorii le furnizeaz doctoranzilor bazele pentru alegerea metodologiei
adecvate cercetrii tiinifice, elaborarea i proiectarea de lucrri tiinifice i granturi de cercetare,
înelegerea importanei respectrii normelor de etic în cercetare i modul de raportare a diverselor aspecte
etice în materialele întocmite, deprinderea bazelor statistice pentru prelucrarea rezultatelor cercetrii
(Anexa_B.2.1.3_Fise_discipline). Disciplinele opionale sunt variate i pot fi alese de doctorand în funcie de
relaia cu domeniul în care se pregtete, doctoranzii fiind atrai de ”Rolul cercetarii translationale: aplicatii
IOSUD
14
in imagistica medicala”, ”Cercetarea în domeniul celulelor stem: impactul asupra sntii publice”, ”Tehnici
de cercetare în biologia molecular” i ”Modele in vivo utilizate în cercetarea tiinific”.
În prezent în cadrul colii doctorale activeaz un numr de 74 conductori de doctorat pentru domeniul
Medicin, 9 conductori de doctorat pentru domeniul Medicin dentar respectiv 3 conductori de doctorat
pentru domeniul Farmacie. Pentru perioada 2016-2020, a existat o cretere continu a numrului de studeni
doctoranzi, pentru toate cele 3 domenii ale colii Doctorale. Evoluia numrului de studeni - doctoranzi,
respectiv doctori în tiine medicale din ultimii 5 ani este prezentat în tabelul urmtor:
a. Evoluia numrului de studeni - doctoranzi (Figura 1.3.1)
Domeniu/an 2016 2017 2018 2019 2020
Medicin 286 278 309 339 347
Medicin dentar 14 24 29 36 34
Farmacie 11 13 19 23 23
Total 311 315 357 398 404
Figura 1.3.1 Evoluia numrului de studeni doctoranzi în perioada 2016-2020.
UMF Craiova - Raport de evaluare intern
IOSUD
15
b. Evoluia numrului de studeni - doctoranzi care au obinut titlul tiinific de doctor (Figura 1.3.2)
Domeniu/an 2016 2017 2018 2019 2020
Medicin 41 43 35 36 34
Medicin dentar 1 0 1 3 3
Farmacie 4 2 3 0 2
Total 46 45 39 39 39
Figura 1.3.2 Evoluia numrului de doctori în tiine medicale.
La nivelul UMF Craiova sunt încheiate un numr de 9 acorduri inter-instituionale Erasmus pentru ciclul de
studii doctorale cu universiti din strintate (Anexa_C3.1.1A_Acorduri_ERASMUS). O parte dintre studenii
- doctoranzi (21/191 = 11%) au beneficiat de mobilitate / stagii în strintate
(Anexa_C3.1.1B_Mobilitati_doctoranzi). Un numr mare de studeni doctoranzi (45/191 = 24%) au participat
pe perioada studiilor doctorale la conferine internaionale, unde au prezentat rezultatele cercetrii doctorale
sub form de postere / prezentri orale (Anexa_C3.1.1C_Conferinte_doctoranzi). În total, 35% dintre
studenii doctoranzi au efectuat un stagiu de pregtire în strintate sau o alt form de mobilitate,
precum participarea la conferine tiinifice internaionale.
Activitatea tiinific a conductorilor de doctorat este evaluat permanent la nivelul IOSUD UMF Craiova
fiind observat o cretere în dinamic a numrului de conductori de doctorat care îndeplinesc standardele
IOSUD
16
de abilitare. Astfel, majoritatea conductorilor de doctorat care sunt titulari îndeplinesc standardele de
abilitare i au index H peste 6 (Anexa_C.1.1.1C_Standarde_conducatori). Activitatea conductorilor de
doctorat este msurat prin evaluarea cantitii i calitii produciei tiinifice, respectiv a articolelor
publicate în reviste indexate Web of Science (Anexa_C.1.1.1D_Articole_conducatori). Anual, cu ocazia
organizrii concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, coala Doctoral procedeaz la
evaluarea intern a activitii conductorilor de doctorat. Rezultatele evalurii discutate la nivelul conducerii
IOSUD UMF Craiova, stau la baza organizrii competiiei interne pentru alocare de granturi / locuri doctorale.
Dinamica articolelor tiinifiice a înregistrat un trend ascendent (cu excepia anului 2020) (Figura 1.3.3 i
1.3.4).
Figura 1.3.3 Numrul de articole ISI Web of Science, cu factor de impact, publicate de conductorii de doctorat
în perioada 2016-2020.
IOSUD
17
Figura 1.3.4 Numrul de articole indexate ISI Web of Science (All Databases - Pubmed), fr factor de impact,
publicate de conductorii de doctorat în perioada 2016-2020.
O parte dintre conductorii de doctorat (cadre didactice) au beneficiat de mobiliti internaionale (invitaii
ca profesor asociat sau visiting la universiti de prestigiu din strintate, respectiv grupuri de experi
internaionale). De asemenea, majoritatea cadrelor didactice (conductorii de doctorat) au participat la
conferine internaionale, fiind prezentate în ultimii 5 ani peste 500 de lucrri publicate în rezumat i indexate
în reviste WOS (Anexa_C.3.1.1D_Conferinte_conducatori_doctorat_2016-2021) (Figura 1.3.3).
Figura 1.3.3 Numrul de prezentri la conferine internaionale publicate în rezumat i indexate în reviste ISI
Web of Science (Clarivate Analytics)
IOSUD
18
Figura 1.3.4 Numrul TOTAL de articole ISI Web of Science (All Databases)
Per ansamblu dinamica numrului de articole elaborate de conductorii de doctorat în calitate de autor
principal sau co-autor a fost ascendent, cu excepia anului 2020, an în care calitatea i cantitatea tiinific
au sczut semnificativ prin impactul pe care pandemia COVID-19 l-a avut asupra procesului educaional i de
cercetare. Trend-ul cresctor va reveni în mod cert dup 2020, an în care se observ deja o revenire a
numrului mediu de articole raportate la conductorii de doctorat (Figura 1.3.5).
Figura 1.3.5 Media numrului de articole ISI raportate la numrul conductorilor de doctorat.
Activitatea de cercetare în cadrul IOSUD UMF Craiova este caracterizat printr-un numr mare de granturi
de cercetare câtigate prin competiie la nivel naional i internaional, de ctre o mare parte dintre
conductorii de doctorat, în prezent (luna MAI 2021) fiind în derulare un numr de 17 granturi de cercetare
(Anexa_A_2.1.3A_Contracte_cercetare_in_derulare). În cadrul acestor proiecte de cercetare sunt susinui
financiar 25 de studeni - doctoranzi. Suplimentar, în perioada 2016-2020 au fost derulate 7 proiecte Idei
(PCE), 10 proiecte Resurse umane - Tinere Echipe (TE), 16 proiecte Parteneriate, Proiecte Complexe realizate
in Consortii (PCCDI), Proiecte complexe de cercetare de frontier (PCCF), Transfer la operatorul economic
(PTE) i Proiecte Experimental Demonstrative (PED), 3 proiecte Post-Doctorale (PD) (sum total de
743900), TOATE finanate de UEFISCDI, respectiv 2 proiecte ERA-NET finanate prin Orizont 2020 i unul
finanat de Comunitatea European (TANDEM) (Anexa_A.2.1.3B_Contracte de cercetare_2016-2020). În
cadrul acestor proiecte au fost susinui financiar 35 studeni - doctoranzi. În aceeai perioada, au fost
derulate 4 proiecte finanate din fonduri structurale europene, în cadrul competiiilor POC 2014-202, POCU
2014-2020, POR 2014-2020, POCU 2014-2020 (FUSE, PROGENERARE, Centrul de simulare aplicat în
IOSUD
19
medicin, ROCCAS-II). În cadrul acestor proiecte a fost susinut activitatea unui singur doctorand. Tot la
nivelul UMF Craiova s-au derulat, în perioada 2016-2020, 85 de contracte de cercetare cu ageni economici.
Pe lâng aceste competiii care au permis dezvoltarea direct a infrastructurii de cercetare, la nivelul UMF
Craiova au fost în permanen efectuate achiziii din venituri proprii pentru dezvoltarea infrastructurii
educaionale i de cercetare.
1.4. Funcionarea sistemului de asigurare intern a calitii la nivelul IOSUD
UMF Craiova a dezvoltat o politic clar i programe manageriale bine definite prin intermediul crora a fost
trasat cadrul instituional pentru dezvoltarea i monitorizarea efectiv a calitii, pentru consacrarea unei
culturi a calitii i pentru îmbuntirea continu a standardelor de calitate la toate nivelurile de pregtire.
Sistemul de evaluare i asigurare a calitii cuprinde fundamentarea procesului de asigurare a calitii i
procedurile pentru consolidarea i dezvoltarea standardelor academice, inclusiv feedback-urile care
documenteaz, modific i îmbuntesc calitatea i standardele educaionale i de cercetare.
La baza funcionrii sistemului de evaluare i asigurare a calitii stau principiile:
Responsabilitate – UMFCV îi asum responsabilitatea pentru calitatea academic a programelor,
standardele calificrilor i titlurilor acordate, precum i pentru serviciile oferite;
Echitate – membrii comunitii academice, ca i beneficiarii programelor i serviciilor educaionale oferite
de universitate, trebuie s aib parte de un tratament egal în aplicarea reglementrilor i procedurilor
academice, în evaluare i în accesul la informaii corecte i de actualitate;
Externalitate – adoptarea i introducerea sistematic a mecanismelor interne de calitate se face în
corelaie direct cu standardele de referin externe (de ex. standarde ARACIS), cu rapoartele i
recomandrile evaluatorilor externi, cu punctele de vedere ale beneficiarilor etc;
Perfecionare continu – revizuirea permanent a politicilor i a procedurilor, identificarea i diseminarea
regulilor de bun practic;
Personalul implicat în activitatea IOSUD îi propune urmtoarele obiective în domeniul calitii procesului
educaional i de cercetare tiinific:
Asigurarea unui proces educaional de înalt calitate, adaptat cerinelor societii bazate pe cunoatere, în
acord cu achiziiile de ultim or în domeniul Medicin, Medicin dentar sau Farmacie;
Asigurarea i susinerea unui cadru instituional favorabil simbiozei dintre pregtirea academic i
cercetarea tiinific;
Încurajarea participrii tuturor membrilor comunitii academice la dezvoltarea i implementarea unui
sistem modern i eficient de asigurare a calitii în domeniul educaional i al cercetrii tiinifice;
Monitorizarea permanent i evaluarea sistematic a calitii procesului de pregtire i a activitii de
cercetare pe baza unor criterii i standarde bine definite, precum i identificarea i corectarea prompt a
disfuncionalitilor i a neconformitilor;
mai eficient a informaiilor relevante necesare unui management superior al programelor oferite
beneficiarilor;
IOSUD
20
Cooperarea la nivel naional i internaional cu structuri de asigurare a calitii în domeniul învmântului
universitar i postuniversitar farmaceutic.
Obiectivele sistemului de calitate sunt în strâns corelaie cu standardele de referin extern (ARACIS, ENQA).
Anual se elaboreaz un raport de evaluare i monitorizare intern a IOSUD privind calitatea serviciilor
educaionale i de cercetare, raport care este prezentat CSUD i care include msuri de îmbuntire a
procesului de învmânt. Conducerea IOSUD i a colii Doctorale colaboreaz cu Comisia de asigurare a
calitii a Senatului în vederea meninerii standardelor de referin de calitate la cel mai ridicat nivel (în
funcie de legislaia în vigoare), fiind recent elaborat o procedur de evaluare i monitorizare intern a
activitii colii doctorale (Anexa_C.1.1.1B_Procedura_autoevaluare).
Activitatea tiinific a conductorilor de doctorat este evaluat anual la nivelul IOSUD prin completarea
fielor de verificare a standardelor minimale CNATDCU, respectiv a fielor de vizibilitate internaional i
activitate continu de cercetare. Monitorizarea rezultatelor cercetrii studenilor - doctoranzi se realizeaz
permanent prin platforma electronic https://www.phd.umfcvservices.ro/ i prin rapoartele de progres ale
doctoranzilor, i constituie un indice de calitate în evaluarea final a tezei de doctorat pentru acceptarea
depunerii în vederea susinerii publice. Problemele identificate în cadrul IOSUD, cu impact asupra ameliorrii
procesului de calitate, au fost comunicate Senatului i Consiliului de Administraie, care pot influena direct
serviciile de sprijin social i academic ale studenilor doctoranzi.
Întreg personalul implicat în activitatea din cadrul domeniului îi asum responsabilitatea cu privire la
calitatea pregtirii profesionale i la standardele impuse în toate activitile pe care le desfoar. Studenii
- doctoranzi sunt parte în procesul decizional i de management al calitii activitii desfurate, prin
reprezentanii lor, atât la nivelul CSD, cât i la nivelul CSUD.
IOSUD
21
CRITERIILOR, STANDARDELOR I INDICATORILOR DE PERFORMAN, PRE- VZUI
ÎN ANEXA NR. 4 LA GHID, ÎNSOITE DE DOCUMENTE DOVEDITOARE ACCESIBILE ÎN
FORMAT ELECTRONIC.
A.1.1. IOSUD a implementat mecanismele de funcionare eficiente prevzute în legislaia specific
privind organizarea studiilor de doctorat
A.1.1.1. Existena regulamentelor specifice i aplicarea acestora la nivelul IOSUD, respectiv al colii
doctorale (Anexa_A.1.1.1_Regulamente_specifice)
IOSUD UMF Craiova a implementat mecanismele de funcionare eficient prevzute de legislaia specific
privind organizarea studiilor universitare de doctorat. Astfel, IOSUD a asigurat cadrul legislativ i
organizatoric prin regulamente specifice (http://www.umfcv.ro/regulamente-si-metodologii):
- Regulamentul de organizare i desfurare a programelor de studii universitare de doctorat în cadrul
IOSUD UMF Craiova;
- Regulamentul de organizare i desfurare a programelor de studii universitare de doctorat în cadrul colii
Doctorale UMF Craiova;
- Metodologia alegerii Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat i a structurilor de conducere ale
colii Doctorale UMF Craiova;
- Procedura organizare concurs post Director CSUD 2020
- Regulamentul de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul IOSUD UMF Craiova;
- Regulament de finalizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul IOSUD UMF Craiova;
- Metodologie privind recunoaterea automat a calitii de conductor de doctorat obinute anterior în
instituii de învmânt universitar acreditate din strintate;
- Regulamentul de organizare i desfurare a procesului de obinere a atestatului de abilitare în cadrul
IOSUD UMF Craiova;
- Contractul de studii universitare de doctorat;
- Ghid de elaborare a tezei de doctorat în cadrul IOSUD UMF Craiova.
- Procedura intern UMFCV elaborare plan invatamant 2021
De asemenea, au fost asigurate structurile de conducere funcionale ale CSUD i ale colii Doctorale (CSD),
completând componena acestor comisii la încetarea unor mandate. Conducerea operativ s-a materializat
prin regularitatea convocrii edinelor CSUD (8 edine 2016, 15 edine 2017, 12 edine 2018, 12 edine
2019, 14 edine 2020). În aceeai perioada s-au desfurat cu regularitate edine CSD (13 edine 2016, 14
edine 2017, 10 edine 2018, 10 edine 2019, 11 edine 2020). edinele s-au desfurat cu regularitate,
inclusiv în perioada pandemiei COVID-19, prin intermediul platformei Webex, disponibil în UMF Craiova.
IOSUD
22
A.1.1.2. Regulamentul colii doctorale componente include criterii, proceduri i standarde
obligatorii pentru aspectele specificate în art. 17 alin. (5) din Codul studiilor universitare de
doctorat, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare (Anexa_A.1.1.2_Standarde_obligatorii).
- acceptarea de noi membri conductori de doctorat, respectiv modalitatea prin care unui conductor de
doctorat îi poate fi retras calitatea de membru al colii doctorale;
- mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce privete oportunitatea, structura i coninutul programului
de pregtire bazat pe studii universitare avansate;
- procedurile de schimbare a conductorului de doctorat al unui anumit student-doctorand i procedurile de
mediere a conflictelor;
- modalitile de prevenire a fraudei în cercetarea tiinific, inclusiv a plagiatului
- asigurarea accesului la resursele de cercetare
- obligaiile de frecven ale studenilor - doctoranzi, conform unei metodologii elaborate de Ministerul
Educaiei.
*A.1.1.3. colile doctorale componente ale IOSUD sunt organizate pe discipline sau tematici
disciplinare i interdisciplinare, în conformitate cu art. 158, alin. (7) din Legea Educaiei Naionale
nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare (Anexa_A.1.1.3).
La nivelul IOSUD UMF Craiova funcioneaz o singur coal doctoral, organizat separat pentru cele 3
domenii de activitate: Medicin, Medicin dentar, Farmacie. Laboratoarele i centrele de cercetare ale UMF
Craiova sunt de asemenea folosite ca faciliti interdisciplinare de ctre toate disciplinele implicate în
programul de pregtire bazat pe studii avansate, respectiv programul individual de cercetare tiinific.
A.1.2. IOSUD dispune de resursele logistice necesare pentru îndeplinirea misiunii
A.1.2.1. Existena i eficacitatea unui sistem informatic adecvat pentru evidena studenilor
doctoranzi i a parcursului lor academic (Anexa_A.1.2.1_Platforma_PhD)
IOSUD i coala doctoral asigura prin sistemul informatic al universitii evidena studenilor doctoranzi pe
întreg parcursul lor academic monitorizând atât programul de pregtire bazat pe studii avansate cât i
evoluia programului individual de cercetare tiinific. A fost utilizat în plus o platform informatic
(https://www.phd.umfcvservices.ro/) pentru monitorizarea progresului doctoranzilor (articole elaborate i
publicate în reviste indexate PubMed i Web of Science Core Collection / Emerging Source Citation Index
(ESCI), participri la conferine naionale i internaionale, mobiliti / stagii ale studenilor doctoranzi,
granturi de cercetare la care doctoranzii particip în echip).
Pe parcursul ultimilor 5 ani (2016-2020) au fost de asemenea depuse eforturi pentru integrarea studenilor
doctoranzi în cadrul granturilor de cercetare câtigate prin competiie i derulate în UMF Craiova. Astfel,
IOSUD
23
studenii doctoranzi, au fost inclui în echipele de cercetare, participând în mod direct la desfurarea
obiectivelor i activitilor din granturile de cercetare.
A.1.2.2 Existena i utilizarea unui program informatic adecvat i dovezi ale utilizrii sale pentru
verificarea procentului de similitudine în toate tezele de doctorat
(Anexa_A.1.2.2_Platforma_antiplagiat)
TOATE tezele de doctorat depuse în vederea susinerii sunt verificate antiplagiat în site-ul
www.sistemantiplagiat.ro pentru estimarea procentului de similitudine. Rapoartele de similitudine sunt
încrcate, pentru fiecare tez de doctorat, în platforma de evaluare CNATDCU (www.rei.gov.ro), unde sunt
consultate de ctre Comisia de Medicin / Medicin Dentar / Farmacie, respectiv de Ministerul Educaiei
înaintea procesului de evaluare i validare a tezelor de doctorat.
A.2. Infrastructura de cercetare
A.2.1. IOSUD / colile doctorale dein o infrastructur modern de cercetare care susine
derularea activitilor specifice studiilor universitare de doctorat.
A.2.1.1. IOSUD/coala doctoral prezint dovezi privind deinerea sau închirierea spaiilor pentru
activitile de cercetare specifice programelor de studii universitare de doctorat (laboratoare,
terenuri experimentale, staiuni de cercetare etc.) (Anexa_A.2.1.1_Infrastructura_cercetare).
UMF Craiova dispune de dou campusuri universitare proprii care asigur condiii adecvate pentru educaie
i cercetare tiinific pentru membrii comunitii universitare. Elementele de logistic universitar corespund
domeniilor de doctorat oferite de ctre universitate i se compun din sli de predare, laboratoare i centre de
cercetare, în concordan cu normele tehnice, de siguran i igienico-sanitare în vigoare. Pentru buna
desfurare a procesului de instruire i desfurare a activitilor de cercetare, UMF din Craiova se preocup
în permanent de dezvoltarea bazei materiale. În cadrul UMF Craiova, studenii doctoranzi au la dispoziie o
baz material ce cuprinde: spaii pentru procesul de învmânt, spaii pentru desfurarea proceselor de
cercetare, bibliotec, editur i tipografie, cmin, cantin etc. Universitatea dispune de o reea informatic
proprie de peste 450 calculatoare i dispune, de noi spaii de învmânt i cercetare în cadrul noului corp de
cldire care a fost finalizat în anul 2010 i cuprinde o bibliotec modern, sli de curs i sli de seminar.
Laboratoarele de cercetare dispun de echipamente moderne, care permit realizarea unor cercetri de înalt
nivel calitativ, multe din slile de curs fiind dotate la standarde europene, existând echipamente mobile de
videoconferin în timp real cu alte centre din ar i strintate. În ultimii 5 ani, prin derularea proiectelor de
cercetare dar i din veniturile proprii ale instituiei au fost achiziionate 17 echipamente de peste 100.000
EURO, dintre care amintim Microscopul laser cu doi fotoni (primul din ar) sau Simulatoarele pentru
endoscopie digestiv superioar i inferioar, bronhoscopie, ecografie transtoracic sau pentru efectuarea
chirurgiei laparoscopice.
Desfurarea activitilor practice la disciplinele de specialitate are loc în laboratoare dotate cu echipamente
moderne calcul i cu sisteme multimedia de învare. În multe cazuri exist sisteme de transmisie i verificare
simultan. Multe discipline dispun de reele de calculatoare proprii (pe lâng disciplinele de Informatic i
Biostatistic). Anual se înnoiete parcul de calculatoare. Instituia dispune de software specializat,
IOSUD
24
prelucrare imagini gastroenterologie etc.).
Prin intermediul bibliotecii se asigur, din fondul de carte propriu, acoperirea necesarului corespunztor
bibliografiilor utilizate pe ciclurile de studii universitare. Cursurile i materialele necesare desfurrii
activitii didactice elaborate de cadrele didactice sunt editate în cadrul Editurii Medicale Universitare i
multiplicate în cadrul propriei tipografii sau la alte tipografii externe. Materialele didactice, în format
electronic, sunt încrcate în platforma proprie student.umfcv.ro de unde pot fi accesate de ctre studeni. În
cadrul universitii funcioneaz Departamentul de Informatizare i Multimedia care dezvolt continuu i
întreine infrastructura de specialitate. Numrul de abonamente proprii dar i cele obinute prin programe
naionale (ANELISplus: http://www.anelisplus.ro/) asigur un fond suficient, atât în format print cât i
electronic, pentru îndeplinirea misiunii asumate.
Atât oferta de cercetare cât i infrastructura de cercetare sunt prezentate atât publicului larg pe site-ul propriu
http://www.umfcv.ro/cercetare dar i pe platforma european dedicat de infrastructuri de cercetare EERIS:
https://eeris.eu/ (https://eeris.eu/ERIO-2000-000J-0042).
Laboratorul de Genomic Uman are o misiune complex, incluzând implementarea unei viziuni
integrate asupra Geneticii Umane, cu referire la Genetica Medical Clinic i Diagnostic Genetic de Laborator,
cu educaie medical specific i activiti de cercetare-dezvoltare-inovare. Înc de la înfiinare, HGL a devenit
centru regional pentru formarea rezidenilor din cadrul Departamentului de Genetic Medical. Activitile
de diagnostic HGL sunt efectuate în cadrul a trei module principale cu activiti complementare: genetic
molecular, citogenetic i culturi celulare. Completarea acestor module cu sisteme moderne de analiz
genetic avansat permite evaluri cuprinztoare în diverse domenii medicale, cum ar fi: gastroenterologie,
oncologie / hematologie, diagnostic prenatal i neonatal, pediatrie, etc. Metodele genetice disponibile includ:
cariotipare clasic i molecular (hibridizare comparativ genomic), PCR în timp real, Microarray,
secvenierea i analiza fragmentelor de ADN (de exemplu: MLPA). HGL se dezvolt continuu, nu numai prin
echipamente specifice de înalt tehnologie, ci i prin introducerea i optimizarea unor noi metode de evaluare
a genomului uman i de formare a angajailor. Acest proces este îmbuntit prin participarea personalului
laboratorului la peste 20 de proiecte naionale / internaionale de cercetare / dezvoltare a infrastructurii.
Aranjamentul de laborator i achiziionarea de echipamente de înalt performan au fost realizate datorit
TARGET (Centrul de cercetare i tratament în gastroenterologie care utilizeaz metode imagistice i tehnici
moleculare) - finanat de ANCS cu peste 10 milioane de euro.
Infrastructura “Centrului de Cercetare în Gastroenterologie i Hepatologie Craiova” a fost înfiinat
iniial (2008-2012) prin dou proiecte majore de infrastructur (PYRAMID i TARGET), care au structurat mai
multe laboratoare de cercetare, cu scopul major de a crea un centru regional de domeniul patologiei digestive
maligne. Pentru a atinge acest obiectiv, a fost creat un centru de cercetare de excelen format din patru
module care au promovat elucidarea mecanismelor de control molecular ale creterii i diferenierii celulare
în organele digestive, prin integrarea diagnosticului imagistic precoce (Modulul de imagistic digestiv),
tehnici complexe de patologie i imunologie (Modul de patologie i imunologie), precum i mecanisme
genomice i proteomice (Modulul de biologie molecular i biochimie). Acestea au fost interconectate printr-
un modul complex de IT i Inteligen artificial, care a asigurat stocarea i manipularea informaiilor
IOSUD
25
obinute. Mai multe granturi naionale i internaionale de cercetare câtigate prin competiie în perioada
2010-2020 au asigurat sustenabilitatea activitilor de cercetare-dezvoltare ale Centrului de Cercetare în
Gastroenterologie i Hepatologie Craiova. Cele mai importante proiecte de cercetare desfurate în ultimii
ani au inclus proiecte finanate de UEFISCDI (ANGIOPAC, VIP-SYSTEM, GEMINI, META, PANC-NGS, THERRES),
dar i UE (TANDEM, FUSE, ROCCAS-II). În aceast perioad, un numr mare de doctoranzi i postdoctoranzi
au beneficiat de o infrastructur de cercetare de ultim generaie. Mai multe studii clinice europene
multicentrice au fost, de asemenea, efectuate în mod constant în ultimii 10 ani, ducând la recunoaterea
naional i internaional a Centrului de Excelen. Activitile tiinifice au generat publicarea a peste 200
de articole publicate în reviste tiinifice cu impact ridicat indexate în Web of Science Core Collection, cu peste
4000 de citri în literatura tiinific i un index H al Centrului de cercetare de 30 (dup Web of Science Core
Collection).
Înfiinat în 1998, ”Centrul de Cercetare pentru Studii Microscopice de Morfologie i Imunologie” din
cadrul departamentului de histologie, de la Universitatea de Medicin i Farmacie din Craiova, îi propune s
sprijine cercetarea medical clinic i preclinic, s integreze diferite proiecte de cercetare cu diagnosticul, s
contribuie cu cercettori pregtii i s sprijine o dezvoltare continu a personalului didactic i a studenilor.
În prezent, acesta este un centru de diagnostic acreditat pentru leziunile neoplazice i non-neoplazice, în
special pentru sân, sistem respirator i aparat digestiv. Dei centrul este implicat în multe proiecte de
cercetare, unul dintre principalele domenii de interes i expertiz este neuropatologia i neurobiologia
accidentului vascular cerebral ischemic, atât pe pacieni umani, cât i pe modele animale, conducând la
publicaii în reviste precum Brain Pathology, Neurology, Neuropathology, Journal of Histochemistry &
Cytochemistry i PLoS One. Pentru ambele direcii de diagnostic i de cercetare, preocuprile actuale includ
imunohistochimia semi-cantitativ i cantitativ (ultima bazat pe o configuraie unic multispectral,
Nuance FX, Perkin Elmer) i o staie de analiz a imaginii personalizat capabil s efectueze orice activiti
morfologice i de msurare bi- & tridimensionale (bazate pe pachetul complet de procesare a imaginii Image
ProPlus AMS 7, Media Cybernetics, SUA). În cele din urm, suntem printre primele grupuri care utilizeaz un
scaner tridimensional macroscopic în evaluarea volumetric a organelor, cum ar fi evaluarea edemului
cerebral la modelele animale de accident vascular cerebral.
Pe lâng dotrile iniiale, cldirea a beneficiat de dotri de specialitate în urma derulrii proiectului
cu acronimul ARES în valoare de peste 11 mil. lei prin care s-a înfiinat “Centrul de Cercetare Experimental
a Îmbtrânirii Normale i Patologice”, ce funcioneaz parial în cadrul Biobazei UMFCV. Principalul rol al
acestui centru reprezint înelegerea mecanismelor moleculare ale patologiei clinice cauzate de îmbtrânire
prin utilizarea unor tehnici moderne de imagistic optic neinvaziv reprezentat de Modulul Multifuncional
de Imagistic Celular, care se regsete în Biobaza UMFCV. În acestui modul funcioneaz un microscop cu
doi fotoni, primul de acest tip din România, capabil s culeag date de compartiment celular la animalul viu,
evitându-se astfel sacrificarea unui numr mare de animale de experiment pentru înelegerea fenomenelor
studiate. Astfel, practic aici funcioneaz singurul Laborator de cretere a animalelor de laborator din regiune.
Prezentarea pe larg a infrastructurii educaionale i de cercetare a UMF Craiova este descris în
Anexa_A.2.1.1A, biblioteca universitar în Anexa_A.2.1.1B, dotrile cu echipamente soft i IT în
Anexa_A.2.1.1.C, spaiile i dotrile materiale aferente în Anexa_A.2.1.1D, iar biobaza este descris în
IOSUD
26
A.2.1.2. IOSUD / coala doctoral are acorduri de colaborare încheiate cu instituii de învmânt
superior, cu institute de cercetare, cu reele de cercetare pentru exploatarea în parteneriat a
diverselor infrastructuri de cercetare i îi prezint public oferta de servicii de cercetare prin
intermediul unei platforme de profil (Anexa_A.2.1.2).
Atât oferta de cercetare (serviciile de cercetare disponibile) cât i infrastructura de cercetare sunt prezentate
publicului larg pe site-ul propriu http://www.umfcv.ro/cercetare, dar i pe platforma european dedicat
EERIS: https://eeris.eu/ (https://eeris.eu/ERIO-2000-000J-0042). Cele 5 centre de cercetare majore ale UMF
Craiova au descris oferta de servicii de cercetare în cadrul aceste platforme:
- Laboratorul de Genomic Uman
- Centrul de Cercetare pentru Studii Microscopice de Morfologie i Imunologie
- Centrul de Cercetare Experimental a Îmbtrânirii Normale i Patologice
- Centrul de Imagistic
În ultimii 5 ani, UMF Craiova a încheiat contracte de parteneriat i acorduri de colaborare în cadrul
granturilor de cercetare naionale i internaionale câtigate prin competiie de ctre conductorii de
doctorat, detaliate în Anexa_A.2.1.2A_Acorduri_parteneriat
Au fost astfel derulate 16 proiecte câtigate prin competiii naionale i internaionale (sum total de peste
1.8 mil. RON), respectiv încheiate acorduri de colaborare în Parteneriat cu principalele Universiti de
Medicin i Farmacie (Bucureti, Cluj-Napoca, Timioara, Iai) i alte universiti generale (Bucureti, Craiova,
Piteti, Politehnic Bicireti, Patras, GRECIA), dar i spitale (Spitalul Clinic Judeean de Urgen Craiova,
Institutul Clinic Fundeni Bucureti, Spitalul Militar de Urgen Central Dr. Carol Davila Bucureti, Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milan, ITALY), institute de cercetare (Institutul de Biologie
Celular i Patologie “Nicolae Simionescu” Bucureti, Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” Iai,
Institutul de Virusologie “Stefan S. Nicolau” Bucureti, Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Materialelor Bucureti-Mgurele, Institutul Român de tiin i Tehnologie, Institutul de Cercetare-
Dezvoltare pentru pomicultura Constana, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru pomicultura Mrcineni,
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru biotehnologii în Horticultura tefneti-Argeti) sau firme
comerciale care au ca obiect de activitate cercetarea & dezvoltarea (S.C. Delta Health Care SRL - Ponderas
Academic Hospital, S.C. AVITECH CO SRL, S.C. Actamedica SRL-Lotus Life, S.C. Aptus Software SRL, S.C. Blue
Logic S.R.L., S.C. Polipharma Industries SRL, S.C. Biotehnos S.A, Cherry Biotech Rennes, FRANCE).
A.2.1.3. IOSUD / coala doctoral demonstreaz c este preocupat de înnoirea permanent a
infrastructurii de cercetare prin care se asigur studenilor doctoranzi accesul la resurse de
cercetare actuale, prin aplicarea în cadrul diverselor competiii de finanare a infrastructurii de
cercetare i prin achiziii pentru infrastructura de cercetare din veniturile proprii ale IOSUD.
Activitatea de cercetare în cadrul IOSUD UMF Craiova este caracterizat printr-un numr mare de granturi
de cercetare câtigate prin competiie la nivel naional i internaional, de ctre o mare parte dintre
conductorii de doctorat, în prezent (luna MAI 2021) fiind în derulare un numr de 17 granturi de cercetare
(Anexa_A_2.1.3A_Contracte_cercetare_in_derulare). În cadrul acestor proiecte de cercetare sunt susinui
financiar 25 de studeni - doctoranzi. Suplimentar, în perioada 2016-2020 au fost derulate 7 proiecte Idei
(PCE) (sum total 9.096.014 RON), 10 proiecte Resurse umane - Tinere Echipe (TE) (sum total 4.863.202),
de frontier (PCCF), Transfer la operatorul economic (PTE) i Proiecte Experimental Demonstrative (PED)
(sum total 17.830.091 RON), 3 proiecte Post-Doctorale (PD) (sum total de 743900), TOATE finanate de
UEFISCDI, respectiv 2 proiecte ERA-NET finanate prin Orizont 2020 i unul finanat de Comunitatea
European (TANDEM) (suma total 5.007.897 RON) (Anexa_A.2.1.3B_Contracte de cercetare_2016-2020).
În cadrul acestor proiecte au fost susinui financiar 35 studeni - doctoranzi.
În aceeai perioada, au fost derulate 4 proiecte finanate din fonduri structurale europene, în cadrul
competiiilor POC 2014-202, POCU 2014-2020, POR 2014-2020, POCU 2014-2020 (FUSE, PROGENERARE,
Centrul de simulare aplicat în medicin, ROCCAS-II) (suma total 35.362.724 RON). În cadrul acestor
proiecte a fost susinut activitatea unui singur doctorand. Tot la nivelul UMF Craiova s-au derulat, în
perioada 2016-2020, 85 de contracte de cercetare cu ageni economici (sum total 955.976 RON).
Pe lâng aceste competiii care au permis dezvoltarea direct a infrastructurii de cercetare, la nivelul UMF
Craiova au fost în permanen efectuate achiziii din venituri proprii pentru dezvoltarea infrastructurii
educaionale i de cercetare, conform Anexa_A.2.1.3C_Mijloace_fixe_Obiecte_inventar, care detaliaz
mijloacele fixe i obiectele de inventar achiziionate la nivelul UMF Craiova în perioada 2016-2020. Suma
total folosit pentru înnoirea permanent a infrastructurii de cercetare prin care se asigur studenilor
doctoranzi accesul la resurse de cercetare actuale a fost de 36.644.976 RON pentru mijloace fixe, respectiv
1.002.634 RON pentru obiecte de inventar.
A.3. Calitatea resursei umane
A.3.1. La nivelul fiecrei coli doctorale exist suficient personal calificat astfel încât s fie asigurat
un proces educaional de calitate
*A.3.1.1. Ponderea conductorilor de doctorat care coordoneaz concomitent mai mult de 8
studeni doctoranzi, dar nu mai mult de 12, aflai în perioada studiilor universitare de doctorat,
nu depete 20% (Anexa_A.3.1.1_Conducatori_doctorat).
Programul de doctorat se desfoar în cadrul colii Doctorale UMFCV, sub coordonarea unui conductor de
doctorat i cuprinde: a) un program de pregtire bazat pe studii universitare avansate; b) un program
individual de cercetare tiinific. Conductorul de doctorat îndrum i evalueaz activitatea studentului -
doctorand în cadrul programului de studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale i
universitare, urmrind exigenele programului de studii universitare de doctorat i respectând interesele
profesionale ale studentului – doctorand.
Conductorii de doctorat din cadrul colii Doctorale UMFCV pot fi persoane care au dobândit dreptul de
conducere înaintea intrrii în vigoare a Legii nr. 1/2011 sau cele care dobândesc acest drept potrivit
prevederilor legislative în vigoare la data respectiv. În prezent în cadrul colii doctorale activeaz un numr
de 74 conductori de doctorat pentru domeniul Medicin, 9 conductori de doctorat pentru domeniul
Medicin dentar respectiv 3 conductori de doctorat pentru domeniul Farmacie. În cadrul IOSUD Craiova
exist în prezent un singur conductor de doctorat care are 9 doctoranzi în coordonare, în domeniul Farmacie.
În rest, toi ceilali (85) conductori de doctorat au sub 8 doctoranzi în îndrumare, criteriul fiind îndeplinit.
IOSUD
28
A.3.1.2. Cel puin 50% dintre cadrele didactice / de cercetare implicate în activiti didactice i de
cercetare aferente programelor de pregtire de studii universitare avansate sau în programele
individuale de cercetare tiinific sau creaie artistic sunt titulari ai IOSUD, angajai cu
încheierea unui contract de munc pe perioad nedeterminat (Anexa_A.3.1.2_Titulari_IOSUD).
Peste 50% (60 din 86, 70%) dintre cadrele didactice / de cercetare implicate în activiti didactice i de
cercetare aferente programelor de pregtire de studii universitare avansate sau în programele individuale de
cercetare tiinific sau creaie artistic sunt titulari ai IOSUD UMF Craiova.
B. EFICACITATEA EDUCAIONAL
B.1. Numrul, calitatea i diversitatea candidailor care s-au prezentat la concursul
de admitere.
academic, de cercetare i profesional, sunt diversificai ca reprezentare de gen i social.
*B.1.1.1. Admiterea la programele de studii de doctorat se face în baza unor criterii de selecie
care includ: performana academic, de cercetare i profesional anterioar a candidailor, un
interes al acestora pentru cercetarea tiinific sau artistic/sportiv, publicaii în domeniu i o
propunere de tem de cercetare. Un interviu cu solicitantul este o parte obligatorie a procedurii
de admitere (Anexa_B.1.1.1_Admitere_doctorat).
În cadrul IOSUD UMF Craiova se desfoar anual o competiie intern între conductorii de doctorat pentru
alocarea granturilor / locurilor doctorale, fiecare conductor depunând un dosar care include:
a. Fia de evaluare intern a conductorilor de doctorat;
b. Informaiile referitoare la numrul, stadiul i subiectele de cercetare ale studenilor - doctoranzi
aflai în coordonare;
c. Numrul de granturi doctorale solicitate (difereniat buget, cu frecven - cu burs, buget cu
frecven / cu frecven redus - fr burs, cu tax - cu frecven, cu tax - cu frecven redus );
d. Tema doctoratului pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un set de granturi
doctorale solicitate, sub forma descrierii proiectului tiinific în care va fi implicat studentul-doctorand sau
studenii - doctoranzi. Proiectul tiinific poate fi parte a unui proiect de cercetare pe care conductorul de
doctorat îl are în derulare;
e. Coninutul i modul de desfurare al concursului de admitere la doctorat;
Anual, Consiliul colii Doctorale UMF Craiova aprob coninutul i modul de desfurare a concursului de
admitere la studiile universitare de doctorat, în urma consultrii cu conductorii de doctorat (Art. 33, HG
681/2011 ’’Coninutul i forma concursului de admitere sunt stabilite de ctre conductorul de doctorat prin
consultare cu Consiliul colii Doctorale’’). În cadrul IOSUD UMF Craiova, admiterea la studiile doctorat se face
prin interviu: http://www.umfcv.ro/concurs-admitere-sesiunea-septembrie-2020
IOSUD
29
declarând candidatul admis / respins, adresând Consiliului colii Doctorale propunerea de înmatriculare sau
nu a acestuia. Consiliul colii Doctorale verific respectarea criteriilor de performan academic, de
cercetare i profesional, respectiv diversitatea de gen i social.
Dosarul fiecrui candidat la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat conine, printre altele,
documente care atest performana academic, de cercetare i profesional anterioar:
- Diplom de licen (sau echivalent cu aceasta); foaie matricol / supliment la diplom de licen /
adeverina de la punctul anterior pentru absolvenii din promoia 2020;
- Diplom de master (pentru absolvenii cu diplom de licen, ciclul I, cu 180/240 credite) / adeverin
pentru absolvenii din promoia 2020; foaie matricol / supliment la diplom de master / adeverin pentru
absolvenii din promoia 2020;
- Lista lucrrilor publicate, comunicate, prezentate în cadrul congreselor i simpozioanelor;
- Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare, premii, distincii, etc.
B.1.1.2. IOSUD / coala doctoral au o politic de stimulare a înmatriculrii studenilor doctoranzi
provenii din medii sociale dezavantajate, prin alocarea de locuri speciale la admitere i/sau
acordarea unor burse sociale, precum i organizarea unor programe de sprijin care s previn
abandonul universitar (Anexa_B.1.1.2).
Atât IOSUD UMF Craiova, cât i Scoala Doctoral s-au preocupat permanent s soluioneze eventualele cereri
venite din partea candidailor provenii din medii sociale dezavantajate i s ofere sprijinul necesar, analizând
permanent la nivelul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat, respectiv Consiliul colii Doctorale
toate solicitrile venite fie din partea studenilor-doctoranzi, fie a terilor. Nu exist solicitri din partea
candidailor provenii din medii sociale dezavantajate care s nu fi fost soluionate favorabil.
A existat o preocupare permanent privind informarea absolvenilor ciclului I i II de studii cu privire la
continuarea studiilor cu ciclul al III-lea de studii universitare i începerea unei cariere în cercetarea tiinific,
fapt materializat prin ponderea mare a absolvenilor ultimelor trei promoii în totalul candidailor admii pe
locuri finanare de la buget, cu burs.
În ultimii 7 ani Consiliul de Administraie al UMF Craiova a propus ca locurile finanate de la buget s fie
ocupate preponderent de absolvenii ultimelor trei promoii, lucru care s-a i întâmplat. În plus, la finalul
studiilor de licen + master, au fost convocai primii 25% dintre absolveni (indiferent de forma de finanare
de pe parcursul anilor anteriori) pentru a li se prezenta oferta de studii universitare de doctorat i a fi încurajai
s participe la concursul de admitere, indiferent de condiia social a viitorilor absolveni, acetia
reprezentând marea parte a doctoranzilor cu frecven finanai de la buget.
Pe toat durata doctoratului studenii au avut sprijin instituional prin Centrul de Consiliere i Orientare
Profesional, respectiv prin Consiliul colii Doctorale care a mediat eventualele neînelegeri dintre doctorand
i unul din membrii echipei de îndrumtori/ conductorul de doctorat. Diversitatea de gen i social au fost
permanent i atent monitorizate la nivelul Consiliului colii Doctorale, iar toate cererile de prelungire /
întrerupere au fost soluionate pozitiv, în condiiile legislaiei actuale, ca i msur auxiliar de prevenire a
abandonului colar.
IOSUD
30
B.2. Coninutul programelor de studii universitare de doctorat
B.2.1. Programul de pregtire bazat pe studii universitare avansate este adecvat pentru a
îmbunti competenele de cercetare ale doctoranzilor i pentru a întri comportamentul etic.
B.2.1.1. Programele de pregtire bazate pe studii universitare avansate cuprind minimum trei
discipline relevante pentru pregtirea în cercetarea tiinific a doctoranzilor, dintre care cel puin
o disciplin este destinat studiului aprofundat al metodologiei cercetrii i / sau prelucrrii