23
Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 1 din 18 RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport pentru anul şcolar 2008-2009, finalizat la data de 29 septembrie 2009 de către Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii ComponenŃa comisiei: Prof. dr. Vasile Nicoară – Director Prof. Lucian Oprea – Responsabil C.E.A.C. Prof. Sorina Plopeanu – Membru C.E.A.C. Prof. Loredana Tănase – Membru C.E.A.C. Prof. Claudia Dobrin – Membru C.E.A.C. Prof. Mihai Contanu – Reprezentantul Sindicatului Prof. Decebal Făgădău – Reprezentant Consiliu Local Adrian Topor – Şeful Comitetului de PărinŃi Daniel Cârstocea – Preşedintele Ligii Elevilor PARTEA I. INFORMAłII GENERALE A. DATE DE IDENTIFICARE: Denumirea unităŃii de învăŃământ: COLEGIUL NAłIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” Localitate/JudeŃ: CONSTANłA/CONSTANłA Adresa: ŞTEFAN CEL MARE NR. 6 Cod poştal: 900726 Telefon – Fax 0341 – 405800, 0341 – 405801 0241 – 550344 Site/e - mail www.cnmb.eu / [email protected] Niveluri de învăŃământ/specializări Nivel GIMNAZIAL Nivel LICEAL (ciclul inferior)/ Matematică-Informatică, ŞtiinŃele Naturii, ŞtiinŃe Socio-umane Nivel LICEAL (ciclul superior)/ Matematică-Informatică, ŞtiinŃele Naturii, ŞtiinŃe Socio-umane

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

  • Upload
    others

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 1 din 18

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII

Raport pentru anul şcolar 2008-2009, finalizat la data de 29 septembrie 2009

de către Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii

ComponenŃa comisiei: Prof. dr. Vasile Nicoară – Director

Prof. Lucian Oprea – Responsabil C.E.A.C.

Prof. Sorina Plopeanu – Membru C.E.A.C.

Prof. Loredana Tănase – Membru C.E.A.C.

Prof. Claudia Dobrin – Membru C.E.A.C.

Prof. Mihai Contanu – Reprezentantul Sindicatului

Prof. Decebal Făgădău – Reprezentant Consiliu Local

Adrian Topor – Şeful Comitetului de PărinŃi

Daniel Cârstocea – Preşedintele Ligii Elevilor

PARTEA I. INFORMAłII GENERALE A. DATE DE IDENTIFICARE:

Denumirea unităŃii de învăŃământ: COLEGIUL NAłIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

Localitate/JudeŃ: CONSTANłA/CONSTANłA

Adresa: ŞTEFAN CEL MARE NR. 6

Cod poştal: 900726

Telefon – Fax 0341 – 405800, 0341 – 405801

0241 – 550344 Site/e - mail

www.cnmb.eu / [email protected] Niveluri de învăŃământ/specializări � Nivel GIMNAZIAL � Nivel LICEAL (ciclul inferior)/ Matematică-Informatică, ŞtiinŃele Naturii, ŞtiinŃe

Socio-umane � Nivel LICEAL (ciclul superior)/ Matematică-Informatică, ŞtiinŃele Naturii,

ŞtiinŃe Socio-umane

Page 2: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 2 din 18

B) INFORMAłII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI

B1 - ExistenŃi la începutul /sfârşitul anului şcolar 2008-2009:

Nr. elevi Nivelul de învăŃământ Nr. clase La început La sfârşit

Forma de învăŃământ

Limba de predare

Clasa a V-a 2 57 57 Clasa a VI-a 2 48 54 Clasa a VII-a 1 33 33 Clasa a VIII-a 1 33 33

Secundar inferior

Gimnaziu Total 6 171 177

Clasa a IX-a 7 208 207 Clasa a X-a 7 211 211

Liceal (ciclu inferior) Total 14 419 418

Clasa a XI-a 7 200 199 Clasa a XII-a 8 233 231

Liceal (ciclu superior) Total 15 433 430

ZI ROMÂNĂ

B2 - DistribuŃia efectivelor de elevi la finalul anului şcolar 2008-2009 în funcŃie de

filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională:

Numărul de elevi Anul de studiu Filiera Profil Specialitatea Număr

clase Total ProveniŃi din repetenŃie

Teoretică Real Mate-Info Bilingv (E+G) 2 63 0 Teoretică Real Mate-Info Intensiv Informatică 1 27 0 Teoretică Real ŞtiinŃele Naturii Intensiv Engleză 2 57 0 Teoretică Real ŞtiinŃele Naturii Bilingv (F+E) 1 29 0 Teoretică Uman ŞtiinŃe sociale 1 31 0

Clasa a IX-a

Total la clasa a IX-a 7 207 0 Teoretică Real Mate-Info Bilingv (E+G) 2 60 0 Teoretică Real Mate-Info Bilingv (F) 1 30 0 Teoretică Real Mate-Info Intensiv Informatică 1 31 0 Teoretică Real ŞtiinŃele Naturii Intensiv Engleză 1 31 0 Teoretică Real ŞtiinŃele Naturii 1 30 0 Teoretică Uman ŞtiinŃe sociale Intensiv Engleză 1 31 0

Clasa a X-a

Total la clasa a X-a 7 211 0 Teoretică Real Mate-Info Bilingv (E) 1 26 0 Teoretică Real Mate-Info Bilingv (F+G) 1 23 0 Teoretică Real Mate-Info Intensiv Informatică 1 29 0 Teoretică Real ŞtiinŃele Naturii Intensiv Engleză 2 59 0 Teoretică Real ŞtiinŃele Naturii 1 30 0 Teoretică Uman ŞtiinŃe sociale Intensiv Engleză 1 32 0

Clasa a XI-a

Total la clasa a XI-a 7 199 0 Teoretică Real Mate-Info Bilingv (E+G) 1 30 0 Teoretică Real Mate-Info Intensiv Engleză 1 28 0 Teoretică Real Matematică-Informatică 2 48 0 Teoretică Real ŞtiinŃele Naturii Intensiv Engleză 1 30 0 Teoretică Real ŞtiinŃele Naturii 2 61 0 Teoretică Uman ŞtiinŃe sociale 1 34 0

Clasa a XII-a

Total la clasa a XII-a 8 231 0

Page 3: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 3 din 18

B3 - Diagrame statistice structurale

Ponderea gimnaziu - liceu în C.N.M.B.

Liceu

83%

Gimnaziu

17%

Profilul claselor de liceu în C.N.M.B.

Mate-Info

48%

ŞtiinŃe

38%

Uman

14%

Studierea limbii străine în C.N.M.B.

Bilingv-Intensiv

62%

Normal

38%

Încărcătura orarului pe zile în C.N.M.B.

219

222

214

220

209

200

205

210

215

220

225

Luni MarŃi Miercuri Joi Vineri

Nr.

to

tal

ore

(Pentru conformitate vezi anexa 1)

Page 4: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 4 din 18

C) INFORMAłII PRIVIND RESURSELE UMANE

C.1 PERSONALUL DIDACTIC DE CONDUCERE

Nume şi prenume director NICOARĂ VASILE, grad didactic DOCTOR ÎN GEOGRAFIE,

vechime în învăŃământ 27 ani, are norma de bază în unitatea de învăŃământ, modalitatea de numire

concurs, fiind director din anul 2007.

Nume şi prenume director adjunct MORARU GHEORGHE, grad didactic I, vechime în

învăŃământ 28 ani, are norma de bază în unitatea de învăŃământ, modalitatea de numire concurs, fiind

director adjunct din anul 2008.

C.2 PERSONALUL DIDACTIC

C.2.1. DistribuŃia personalului didactic grupe de vechime

4

13

7

11

56 6

10

6

43

0-2

ani

2-6

ani

6-10

ani

10-14

ani

14-18

ani

18-22

ani

22-25

ani

25-30

ani

30-35

ani

34-40

ani

40-45

ani C.2.2. Încadrarea personalului didactic

Personalul didactic angajat Total

Cadre didactice titulare 58

Suplinitori 5

DetaşaŃi de la alte unităŃi şcolare 7

Cumul 5

Titulari; 58

Detasati; 7

Suplinitori; 5 Cumul; 5

Page 5: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 5 din 18

C.2.3. DistribuŃia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat - 75

Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definitivat

Număr personal didactic necalificat

3 43 8 17 4 0

Gradul I57%

Doctorat4%

Debutant6%

Definitiv22%

Gradul II11%

C.3 PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Total personal didactic auxiliar 13 persoane din care, calificate pentru postul ocupat 13.

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în

vigoare 100%.

C.4 PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)

Total personal nedidactic angajat 16 persoane din care, calificate pentru postul

ocupat 16. Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în

vigoare 100%.

Didactic

auxiliar; 13

Nedidactic; 16

Page 6: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 6 din 18

D) INFORMAłII PRIVIND SPAłIILE ŞCOLARE DIDACTICE

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" îşi desfăşoară activitatea în 2 sedii:

1. Sediul principal: Str. Ştefan cel Mare, nr. 6

- Corpul Liceal (săli de clasă/grupă, amfiteatre, laboratoare, cabinete, cancelarie, sală de sport,

sală festivă, etc.);

- Corpul Administrativ (directori, secretariat, contabilitate, administraŃie, sală de consilii,

cabinete, etc.)

2. Sediul secundar: Str. N. Iorga, nr. 4

- Corpul Gimnazial (săli de clasă, sală de sport, cancelarie, cabinet director educativ, etc.);

- GrădiniŃa „Academia Piticilor” – aparŃinând de FundaŃia Alumni a Colegiului NaŃional

"Mircea cel Bătrân"

Nr. Tipul de spaŃiu Număr spaŃii* SuprafaŃă* (mp)

1 Săli de clasă / grupă 17 / 6 995 / 150

2 Cabinete 9 290

3 Laboratoare 5 340

4 Săli / terenuri de educaŃie fizică şi sport 2 / 1 495+35/1100

5 Sală pentru consilii 1 20

6 Sală pentru consiliere psiho-pedagogică 1 43

7 Sală festivităŃi 1 115

Alte spaŃii

Cancelarie Corp Principal 1 115 8

Cancelarie Corp Secundar 1 20

23

10

5

23

Clase şi grupe

Cabinete

Laboratoare

Săli de sport

Anexe

SpaŃiul destinat activităŃii didactice total este de aproximativ 3000m2, în scădere cu cca. 30% faŃă

de anul şcolar precedent.

Page 7: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 7 din 18

* Diminuarea numărului de săli de clasă în anul şcolar 2008 – 2009 (şi implicit a suprafeŃei totale

corespunzătoare) este datorată activităŃii de renovare a Aripii Mircea (8 săli de clasă, 2 laboratoare, un

teren de sport, un cabinet, un chioşc, o sală pentru copiator, o toaletă pentru profesori şi 3 toalete

pentru elevi).

La data finalizării acestui raport Aripa Mircea a sediului principal este renovată, toate cele 7 săli

de clasă şi 3 laboratoare sunt funcŃionale, la fel şi cabinetul psiho-pedagogic. Totuşi în evaluarea finală

privind anul şcolar trecut acest aspect nu va fi luat în considerare.

Unitatea funcŃionează în 2 schimburi (nivelul liceal inferior şi superior) şi un schimb (nivelul

gimnazial), durata orei de curs / activităŃilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor / activităŃilor

recreative fiind de 10 minute.

E) INFORMAłII PRIVIND SPAłIILE AUXILIARE

Nr. Tipul de spaŃiu Număr spaŃii SuprafaŃă (mp)

1 Bibliotecă 1 32

2 Centru de informare (MULTIMEDIA) 1 16

3 Arhivă 1 17

4 Cabinet medical 1 21

5 Cabinet stomatologic 1 25

Alte spaŃii

Anexă copiator 1 6

Toalete 7 160

Vestiare 4 80

Chioşc alimentar 1 15

Anexă cancelarie 1 21

Spălătorie 1 20

6

Sală fitness 1 20

F) INFORMAłII PRIVIND SPAłIILE ADMINISTRATIVE

Nr. Tipul de spaŃiu Număr spaŃii SuprafaŃă (mp)

1 Secretariat 2 34

2 SpaŃiu destinat echipei manageriale 3 62

3 Contabilitate/Casierie/Birou administraŃie 1 16

4 Atelier întreŃinere 1 45

5 Vestiar 2 16

Page 8: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 8 din 18

86%

11%3%

Didactice

Administrative

Auxiliare

F) CURRICULUM

Repartizarea orelor pe arii curriculare

38%

15%3%5%

29%

10%Limbă şi comunicare

ŞtiinŃe socio-umane

ArteEducaŃie fizică

Matematică şi ştiinŃe

Tehnologii

Curriculum utilizat de unitatea de învăŃământ este cel naŃional, atât pentru nivelul gimnazial cât

şi pentru cel liceal, la toate profilele şi specializările.

Page 9: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 9 din 18

PARTEA A II-A.

DESCRIEREA ACTIVITĂłILOR DE ÎMBUNĂTĂłIRE A CALITĂłII REALIZATE

I. Rezultate obŃinute la concursurile şcolare

În anul şcolar 2008 – 2009 au participat la concursurile şcolar un număr de 869 elevi care au

obŃinut 358 premii şi menŃiuni:

� Premiul I: 151 elevi

� Premiul II: 95 elevi

� Premiul III: 54 elevi

� MenŃiuni: 93 elevi

� Premii speciale: 6 elevi

� MenŃiuni speciale: 21 elevi

I.1. Olimpiade şcolare

I.1.1. Olimpiade internaŃionale

� Olimpiada InternaŃională de Fizică – Mexic 2009

Medalie de Argint – PETRICĂ GABRIEL, prof. Oprea Sanda

� Olimpiada InternaŃională de Filozofie – Finlanda 2009

Medalie de Bronz – PAŞCA LUIZA, prof. Wild Maria

� Olimpiada InternaŃională de Biologie

CRĂCIUN LUCIAN, prof. Munteanu Doina

I.1.2. Olimpiade NaŃionale (48 premii şi menŃiuni):

Matematică Premiul I: 2

Premiul II: 1

MenŃiuni: 2

MenŃiuni speciale: 6

Fizică: Premiul II: 2

Premiul III: 3

MenŃiuni: 1

Filozofie Premiul I: 1

Limba franceză Premiul I: 1

MenŃiuni: 5

Page 10: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 10 din 18

Limba germană Premiul II: 1

Premiul III: 1

MenŃiuni: 1

Limba engleză Premiul III: 1

MenŃiuni: 1

Limba română Premiul III: 2

MenŃiuni: 2

Limba turcă Premiul I: 2

MenŃiuni: 1

Limba rusă Premiul I: 1

Informatică MenŃiuni: 5

Biologie MenŃiuni: 2

Chimie MenŃiuni: 2

Limba italiană MenŃiuni: 1

Psihologie MenŃiuni: 1

I.1.3. Olimpiade JudeŃene (105 premii şi menŃiuni)

1.2. Concursuri naŃionale şi internaŃionale

Concursul NaŃional de Fizică „EVRIKA”: Premiul I – 1; MenŃiune – 1

Concursul NaŃional de Matematică şi Fizică „Vrânceanu – Procopiu”: MenŃiune – 1

Concursul InternaŃional NASA „Space Settlement Design Contest AMES”: Premiul I – 2;

Premiul II – 3; Premiul III – 1; MenŃiuni – 2

Concursul InternaŃional NASA „Space Settlement Design Competition” Houston: Premiul I

(semifinala europeana); Premiul I la faza finala (USA)

Concursul NaŃional de Matematică Aplicată „Kangourou”: Premiul II – 3; Premiul III – 1

Concursul NaŃional de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”: Premiul II – 1

Concursul NaŃional de Informatică „Marele Premiu PACO”: Premiul I – 1; MenŃiuni – 1

Concursul NaŃional de matematică "LaurenŃiu Duican": Premiul I – 2; MenŃiuni – 2

Concursul Regional "Trecutul, prezentul si viitorul scolii tale": Premiul III – 1

Concursul InternaŃional „Public Speaking” – Londra: Premiul III – 1; MenŃiuni – 3

Cangurul lingvist secŃiunea engleză-germană: Premiul II – 2

Concurs NaŃional de monologuri în limba engleză Speak Out!: MenŃiuni speciale – 2

Concursul InternaŃional de CreaŃie „Marco & Alberto Ippolito” Italia: Premii speciale: 2

(Pentru conformitate vezi anexa 2)

Page 11: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 11 din 18

1.3. Bacalaureat 2009

Sursa: http://bacalaureat.edu.ro/2009/rapoarte/

ToŃi cei 227 de candidaŃi ai Colegiului NaŃional "Mircea cel Bătrân" au absolvit examenul de

Bacalaureat 2009, în sesiunea iunie – iulie, cu medii cuprinse între 8,44 şi 9,98.

Media la examenul de Bacalaureat 2009: 9,61 este în creştere faŃă de anul 2008 cu 0.4%.

SituaŃia statistică a mediilor la BAC 2009

3 2

10 9 10

24

32

41 40 39

17

00

5

10

15

20

25

30

35

40

45

8,00-

8,99

9,00-

9,09

9,10-

9,19

9,20-

9,29

9,20-

9,39

9,40-

9,49

9,50-

9,59

9,60-

9,69

9,70-

9,79

9,80-

9,89

9,90-

9,99

10

Medii

Nu

măr

Facem menŃiunea că un elev a susŃinut examenul de bacalaurat în sesiunea din luna august

deoarece a fost declarat corigent la sfârşitul anului şcolar. Acest elev a obŃinut media de bacalaureat

9,12.

Media generală: 9,61

Page 12: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 12 din 18

1.4. Admiterea în învăŃământul superior

Stu

dii

eco

no

mic

e

Po

lite

hn

ică

Me

dic

ină

Dre

pt

Un

ive

rsita

te

Arh

ite

ctu

Aca

de

mie

na

vală

Te

atr

u-F

ilm

Ma

rea

Bri

tan

ie

Elv

eŃi

a

Ge

rma

nia

Au

str

ia

Fra

nŃa

Ola

nd

a

S.U

.A.

To

tal

12A 11 3 4 2 1 6 1 28

12B 6 9 4 1 1 1 2 1 25

12C 5 8 3 1 2 1 2 3 1 1 27

12D 6 5 4 1 4 2 22

12E 11 6 6 5 2 30

12F 4 8 7 6 2 1 2 30

12G 12 5 8 1 2 1 1 30

12H 5 2 12 6 1 1 5 1 33 Total 60 44 38 29 17 7 1 1 18 3 3 1 1 1 1 225

România 197 Străinătate 28

88%

12%România

Străinătate

DistribuŃia pe Ńări

3

11

1 1

318

Marea Britanie

ElveŃia

Germania

Austria

FranŃa

Olanda

S.U.A.

DistribuŃia pe profile universitare

38

29

177 11

44

60 Studii economice

Politehnică

Medicină

Drept

Universitate

Arhitectură

Academie navală

Teatru-Film

Page 13: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 13 din 18

II. Oferta educaŃionalã

II.1. Programe naŃionale şi internaŃionale

� Programul de educaŃie ecologică “GLOBE”

� Academie locală CISCO

� Unitate ECDL

� Programul LAB VIEW

� Examene atestat CAMBRIDGE

� Examene atestat SPRACHDIPLOM

� Proiecte Europene COMENIUS

� Academie ORACLE

II.2. Parteneriate şi proiecte naŃionale şi internaŃionale

ECE ROMBUL DOBROGEA – parteneriat transfrontalier cu liceele C.D. “Spiru Haret”

Tulcea, “R. Slaveikov” Dobrici (Bazargic) şi “N. Vaptarov” Silistra

(EducaŃie CetăŃenească Europeană Româno – Bulgară în Dobrogea)

Parteneriate locale cu Grupul Şcolar Ostrov şi Liceul Callatis din Mangalia

Proiect interetnic “Diversitatea etnică şi religioasă” cu parteneri: I.S.J. ConstanŃa, C.C.D.

ConstanŃa, Arhiepiscopia Tomisului, Grupul Şcolar “V. Madgearu” ConstanŃa

Parteneriatul “Teatrul ca forma de educaŃie” împreună cu Colegiul NaŃional “Petru Rareş” –

Suceava

Membru fondator al “AlianŃei Colegiilor Centenare din România”

Colaborare cu FundaŃia “Youth for Understanding Romania” pentru schimburi

internaŃionale de elevi

Partener al University of Cambridge – ESOL Examinations

Partener al Ambasadei FranŃei în programul “Bacalaureat francofon”

Liceu partener al Ambasadei Germaniei în programul “Deutsches Sprachdiplom”

Schimb de experienŃă cu Mountain View High School – Idaho, USA

Proiecte Comenius

Partener în programele: ORACLE, ECDL, CISCO şi în programul de educaŃie ecologică

GLOBE

Page 14: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 14 din 18

II.3. ActivităŃi extracurriculare

Ansamblu coral;

Echipe sportive de băieŃi şi fete la volei şi baschet, şah, majorete;

Cercuri de matematică, fizică, chimie; jurnalism;

Redactarea revistei şcolare «Zări albastre»;

Redactarea anuarului şcolii;

Ansamblu de dansuri folclorice «Florile Dobrogei»;

Ansamblu de dans sportiv

Echipă de teatru

Centrul de Cercetãri ŞtiinŃifice

Excursii tematice

ExpediŃii :

- Delta Dunării – august 2009;

Page 15: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 15 din 18

PARTEA A III-A.

DESCRIEREA ACTIVITĂłILOR DE ÎMBUNĂTĂłIRE

A CALITĂłII REALIZATE

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANłĂ*,

CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ

(H.G. nr. 21/18.01.2007) şi STANDARDELOR DE REFERINłĂ

Nr. Indicatori de performanŃă Nesatis-făcător

Satis-făcător

Bine Foarte bine

Exce-lent

DOMENIUL A: CAPACITATE INSTITUłIONALĂ

a) stucturile instituŃionale, administrative şi manageriale

1 ExistenŃa, structura şi conŃinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi proiectul de implementare)

2 Organizarea internă a unităŃii de învăŃământ �

3 ExistenŃa şi funcŃionarea sistemului de comunicare internă şi externă

4 FuncŃionarea curentă a unităŃii de învăŃământ �

5 ExistenŃa si funcŃionarea sistemului de gestionare a informaŃiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaŃiilor

6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi �

7 Asigurarea securităŃii tuturor celor implicaŃi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului

8 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi �

9 ExistenŃa şi caracteristicile spaŃiilor scolare �

10 Dotarea spaŃiilor şcolare �

11 Accesibilitatea spaŃiilor şcolare �

12 Utilizarea spaŃiilor şcolare �

13 ExistenŃa, caracteristicile şi funcŃionalitatea spaŃiilor administrative �

14 ExistenŃa, caracteristicile şi funcŃionalitatea spaŃiilor auxiliare �

15 Accesibilitatea spaŃiilor auxiliare �

16 Utilizarea spaŃiilor auxiliare �

17 Dotarea cu mijloace de învăŃământ şi cu auxiliare curriculare �

18 ExistenŃa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare

19 Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare �

20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăŃământ şi auxiliarelor curriculare

21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii �

b) resurse umane

22 Managementul personalului didactic şi de conducere �

Page 16: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 16 din 18

23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic

DOMENIUL B: EFICACITATE INSTITUłIONALĂ

a) conŃinutul programelor de studiu

24 Definirea şi promovarea ofertei educaŃionale �

25 ExistenŃa parteneriatelor cu reprezentanŃii comunităŃii �

26 Proiectarea curriculumului �

27 Realizarea curriculumului �

b) rezultatele învăŃării

28 Evaluarea rezultatelor şcolare �

29 Evaluarea rezultatelor la activităŃile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare)

c) activitatea de cercetare ştiinŃifcă sau metodică, după caz

30 Activitatea ştiinŃifică �

31 Activitatea metodică a cadrelor didactice �

d) activitatea financiară a organizaŃiei

32 Constituirea bugetului şcolii �

33 ExecuŃia bugetară �

DOMENIUL C: MANAGEMENTUL CALITĂłII

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităŃii

34 ExistenŃa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituŃională �

35 ExistenŃa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităŃii �

36 Dezvoltarea profesională a personalului �

b) proceduri privind iniŃierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităŃilor desfăşurate

37 Revizuirea ofertei educaŃionale şi a proiectului de dezvoltare �

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăŃării

38 ExistenŃa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăŃării �

d) proceduri de evaluare periodică a calităŃii corpului profesoral

39 Evaluarea calităŃii activităŃii corpului profesoral �

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăŃării

40 Optimizarea accesului la resursele educaŃionale �

f) actualizarea sistematică a bazei de date referitoare la asigurarea internă a calităŃii

41 Constituirea bazei de date a unităŃii de învăŃământ �

g) transparenŃa informaŃiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele şi calificările oferite

42 Asigurarea accesului la oferta educaŃională a şcolii �

h) funcŃionalitatea structurilor de asigurare a calităŃii educaŃiei, conform legii

43 Constituirea şi funcŃionalitatea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităŃii

Page 17: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 17 din 18

Nesatis-făcător

Satis-făcător

Bine Foarte bine

Exce-lent TOTAL CALIFICATIVE

0 0 6 24 13

Punctaj obŃinut: 126p

Procent din maxim: 73,25%

CALIFICATIV OBłINUT: FOARTE BINE

Punctaj atribuit: Calificativ:

Nesatisfăcător: 0p Nesatisfăcător: 0 – 22p

Satisfăcător: 1p Satisfăcător: 23 – 64p

Bine: 2p Bine: 65 – 104p

Foarte bine: 3p Foarte bine: 105 – 149p

Excelent: 4p Excelent: 150 – 172p

* Evaluarea a Ńinut cont de situaŃia existentă la sfârşitul anului şcolar 2008 – 2009, când o treime

din clădirea sediului principal era în renovare, ceea ce a condus la diminuarea corespunzătoare a

punctajului acordat. Terminarea acŃiunilor de renovare odată cu începutul anului şcolar 2009 –

2010 conduce la o reaşezare a acestuia pentru momentul actual în jurul valorii de 140 puncte

(81,39%)

PARTEA A IV-A.

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂłIRE A CALITĂłII EDUCAłIEI OFERITE

PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR

IV.1. Resurse umane

IV.1.1. Personal didactic

Încadrarea cu corp profesoral de elită;

ÎmbunătăŃirea performanŃei profesionale prin formare curentă şi continuă în didactici

interactive şi AEL;

Încadrarea unor profesori din Germania şi FranŃa pentru predarea cu precădere la clasele

de bilingv;

Participarea profesorilor la manifestări metodico-ştiinŃifice şi publicarea unor lucrări de

creaŃie proprie.

Page 18: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân" C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2008 – 2009 Pagina 18 din 18

IV.1.2. Elevi

Stimularea participării elevilor în număr cât mai mare la activităŃile Centrului de ExcelenŃă,

cercuri ştiinŃifice, activităŃi culturale, artistice şi sportive; participarea la tabere de vară în

Anglia, FranŃa, Germania pentru perfecŃionarea limbilor străine;

Includerea prin selecŃie a unor elevi în programele de schimburi de elevi, cu an de studii în

şcoli partenere euro-atlantice;

Participarea la proiecte, programe şi parteneriate cu şcoli din regiune (Tulcea, Silistra,

Dobrici) dar şi din Uniunea Europeană (Italia, Portugalia, FranŃa, etc.)

IV.2. Resurse materiale

Finalizarea renovării pe Aripa Mircea a imobilului principal al Colegiului şi demararea

lucrărilor pentru restul imobilului;

Includerea în proiect de reabilitare a imobilului din str. N. Iorga nr. 4;

Amenajarea unui Centru de Documentare şi Informare;

AchiziŃia şi dotarea cu mijloace didactice a cabinetelor şi laboratoarelor şcolare, a

bibliotecii şi a sălii de sport.

Page 19: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Anexa 1 Statistica elevi/clase/orar Anul şcolar 2008-2009

Mate-Info/Științe/Uman Intensiv/Bilingv L1 L2 Luni MarŃi Miercuri Joi Vineri Total1 5A 29 29 4 5 6 5 6 262 5B 28 28 6 5 5 5 5 263 6A 25 29 6 6 6 5 5 284 6B 23 25 4 6 4 6 5 255 7 33 33 7 5 6 6 5 296 8 33 33 7 6 7 6 5 317 9A Matematică-Informatică Intensiv Informatică 27 27 7 7 7 6 7 348 9B Matematică-Informatică Bilingv E G 32 32 7 6 7 7 7 349 9C Matematică-Informatică Bilingv E G 32 31 7 7 7 7 7 35

10 9D Științe ale naturii Bilingv F E 29 29 7 7 7 7 7 3511 9E Științe ale naturii Intensiv Engleză 29 29 6 7 7 7 6 3312 9F Științe ale naturii Intensiv Engleză 28 28 7 7 7 7 5 3313 9G Uman 31 31 7 6 6 7 6 3214 10A Matematică-Informatică Bilingv E G 30 30 7 7 7 7 7 3515 10B Matematică-Informatică Bilingv E G 30 30 7 8 7 7 7 3616 10C Matematică-Informatică Bilingv Franceză 30 30 7 7 7 7 7 3517 10D Matematică-Informatică Intensiv Informatică 29 29 6 7 7 7 7 3418 10E Științe ale naturii Intensiv Engleză 31 31 6 7 6 7 7 3319 10F Științe ale naturii 30 30 7 7 5 7 5 3120 10G Uman Intensiv Engleză 31 31 7 6 7 6 6 3221 11A Matematică-Informatică Bilingv Engleză 26 26 6 8 6 6 6 3222 11B Matematică-Informatică Bilingv F G 22 23 7 6 6 6 7 3223 11C Matematică-Informatică Intensiv Informatică 29 29 6 7 7 6 5 3124 11D Științe ale naturii Intensiv Engleză 29 28 6 6 5 6 6 2925 11E Științe ale naturii Intensiv Engleză 32 31 5 6 5 6 7 2926 11F Științe ale naturii 30 30 6 7 5 7 5 3027 11G Uman Intensiv Engleză 32 32 6 8 5 6 5 3028 12A Matematică-Informatică Bilingv E FG 30 30 6 6 6 6 7 3129 12B Matematică-Informatică 26 26 6 6 6 7 5 3030 12C Matematică-Informatică Intensiv Engleză 28 28 6 6 6 7 6 3131 12D Matematică-Informatică 22 22 6 5 7 5 6 2932 12E Științe ale naturii Intensiv Engleză 30 30 6 6 5 6 5 2833 12F Științe ale naturii 31 30 6 6 5 5 6 2834 12G Științe ale naturii 32 31 6 5 6 6 5 2835 12H Uman 34 34 6 5 6 6 6 29

1023 1025 219 222 214 220 209 1084TOTALURI:

Nr. de ore/săptămână (inclusiv consiliere)

GIMNAZIU

Nr. Clasa Început SfârșitTip clasă

C.E.A.C. Colegiul NaŃional "Mircea cel Bătrân"

Page 20: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

C.N.M.B. Rezultate la concursurile şcolare An şcolar 2008 - 2009

I II III M M spec Pr. spec TotalTotaluri 869 151 95 54 93 21 6 343

1 Olimpiada de matematica locala 184 (M1 + M2)

2 Olimpiada de matematica judeteana 115 (M1+M2) 8 4 1 1 14

3 Olimpiada de matematica nationala 8 (M1) 2 1 2 6 11

4 Olimpiada de matematica nationala 4 (M2) IN DESFASURARE

5 Olimpiada de filozofie nationala 1 1 1

6 Olimpiada de filozofie internationala 1 1 1

7 Olimpiada de informatica nationala 5 5 5

8 Olimpiada a de biologie nationala 2 2 2

9 Olimpiada a de biologie internationala 1

10 Olimpiada de limba romana judeteana 15 4 2 6 3 15

11 Olimpiada de limba romana nationala 3 elevi + 1 echipa 2 2 4

12 Olimpiada de chimie judeteana 13 3 2 4 4 13

13 Olimpiada de chimie nationala 2 2 2

14 Olimpiada de limba germana nationala 3 1 1 1 3

15 Olimpiada de limba engleza judeteana 17 3 4 4 11 22

16 Olimpiada de limba engleza nationala 2 1 1 2

17 Olimpiada de limba franceza nationala 6 1 5 6

18 Olimpiada de limba turca nationala 3 2 1 3

19 Olimpiada de limba italiana nationala 1 1 1

20 Olimpiada de limba rusa nationala 1 1 1

21 Olimpiada de psihologie nationala 1 1 1

22 Olimpiada de fizica judeteana 42 18 3 8 13 42

23 Olimpiada de fizica nationala 18 1 2 3 6

24 Olimpiada de fizica internationala 1 1 1

25 Concurs de informatică PACO nationala 2 1 1 2

26 Concurs international de proiecte NASA - Ames internationala 40 2 3 1 2 8

27 Concurs international de proiecte NASA - Houston internationala 12 1 1

28 Concursul regional "Trecutul, prezentul si viitorul scolii tale" regionala 10 1 3 4

29 Festivalul national de arte pentru liceeni LicArt nationala 1 1 1

30 Concurs naŃional de fizică EVRIKA nationala 6 1 1 2

31 Concurs international de discurs public in limba engleza locala 7 5 2 7

32 Concurs international de discurs public in limba engleza judeteana 81 42 31 5 4 1 41

33 Concurs international de discurs public in limba engleza regionala 70 35 23 8 4 35

34 Concurs international de discurs public in limba engleza semifinala nationala 9 4 3 2 9

35 Concurs international de discurs public in limba engleza finala nationala 3 1 2 1 436 Concurs national de monologuri in limba engleza Speak Out! judeteana 15 5 3 1 5 1437 Concurs national de monologuri in limba engleza Speak Out! nationala 2 1 1 2

38 Concurs international de poezie Marco e Alberto Ippolito Italia internationala 9 1 1 2

39 Concurs judetean "Let's save the Earth together" judeteana 26 1 1

Nr. elevi

participanŃi

Premii obŃinuteConcursul

EtapaNr.

participare faza nationala

2 elev calificaŃi in lot

Anexa 2 - Concursuri şcolare 2008-2009 Pagina 1 din 2

Page 21: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

C.N.M.B. Rezultate la concursurile şcolare An şcolar 2008 - 2009

40 Concurs national de reviste scolare judeteana 16 1 1

41Concurs national de eseuri "Cum va imaginati cetateanul

european al viitorului?"nationala 1 IN DESFASURARE

42 Festivalul international de teatru EUROART internationala 15

43 Sesiunea cercurilor stiintifice studentesti nationala 11 11 11

44 Cangurul lingvist sectiunea engleza-germana judeteana 370 2 3 3 8 16

45 Cangurul lingvist sectiunea engleza-germana nationala 3 2 2

46 Cangurul matematic judeteana 1 1 1

47 Cangurul matematic nationala 1 IN DESFASURARE

48 Concurs de matematica Liga Navala judeteana 1 1 1

49 Concurs de matematica LT Ovidius Constanta locala 1 1 1

50 Concurs de matematica Universitatea Ovidius Constanta locala 12 2 2 2 6 12

51 Concursul interjudetean de matematica "Gheorghe Mihoc" interjudeteana 1 1 1

52 Concursul national de matematica "Laurentiu Duican" Brasov nationala 4 2 2 4

53 Concurs judetean Interschool Challenge judeteana 4 4 4

diploma de participare pentru toate trupele

premiul I faza nationala

Anexa 2 - Concursuri şcolare 2008-2009 Pagina 2 din 2

Page 22: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

Ore

Ore

nor

Ore

PO

Nor

me

bază

Nor

me

PO

To

tal

no

rme

gim

naz

iu

Ore

Ore

nor

Ore

PO

Nor

ma

bază

Nor

me

PO

To

tal

no

rme

liceu

1251 71,99 200 175 24 10,03 1,38 11,47 1051 954 97 54,78 5,74 60,52 71,99

496 28,51 100 88 11 4,99 0,63 5,68 396 371 25 21,33 1,51 22,83 28,51

1 Rizu Laura 16 17 1,06 10 9 1 0,56 0,06 0,63 7 7 0 0,44 0,00 0,44 1,062 Nistorescu Mariana 18 21 1,17 21 18 3 1,00 0,17 1,17 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1,173 Belcin LuminiŃa 18 21 1,17 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 18 3 1,00 0,17 1,17 1,174 Radu LuminiŃa 18 19 1,06 1 0 0 0,00 0,00 0,06 18 18 0 1,00 0,00 1,00 1,065 Ghinea Mirela 18 18 1,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 18 18 0 1,00 0,00 1,00 1,006 Zisu Amalia Maria 18 19 1,06 0 0 0 0,00 0,00 0,00 19 18 1 1,00 0,06 1,06 1,067 Cârligeanu Anca 18 19 1,06 0 0 0 0,00 0,00 0,00 19 18 1 1,00 0,06 1,06 1,06

134 7,56 32 27 4 1,56 0,23 1,85 102 97 5 5,44 0,28 5,72 7,56

1 Niculescu Florina 18 18 1,00 4 4 0 0,22 0,00 0,22 14 14 0 0,78 0,00 0,78 1,002 Matei Bianca 18 18 1,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 18 18 0 1,00 0,00 1,00 1,003 Andrei SteluŃa 16 16 1,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 16 0 1,00 0,00 1,00 1,004 Cheramidoglu Doina 16 16 1,00 4 4 0 0,25 0,00 0,25 12 12 0 0,75 0,00 0,75 1,005 Poşircă Andaluzia 18 20 1,11 4 2 2 0,11 0,11 0,22 16 16 0 0,89 0,00 0,89 1,116 Baltă Venera 16 10 0,63 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 10 0 0,63 0,00 0,63 0,637 Şoşoiu Silvia 18 19 1,06 8 7 1 0,39 0,06 0,44 11 11 0 0,61 0,00 0,61 1,068 Mircea Lavinia 18 10 0,56 4 4 0 0,22 0,00 0,22 6 6 0 0,33 0,00 0,33 0,569 Cernica Răzvan 18 18 1,00 8 8 0 0,44 0,00 0,44 10 10 0 0,56 0,00 0,56 1,0010 Crăciun Daniela 18 18 1,00 4 4 0,22 0,00 0,22 14 14 0 0,78 0,00 0,78 1,0011 Iacob Silvia 18 18 1,00 2 2 0 0,11 0,00 0,11 16 16 0 0,89 0,00 0,89 1,0012 Udrea Anca 18 18 1,00 4 4 0 0,22 0,00 0,22 14 14 0 0,78 0,00 0,78 1,00

199 11,35 42 39 3 2,19 0,17 2,36 157 157 0 8,99 0,00 8,99 11,35

1 Musa Kamel 18 18 1,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 18 18 0 1,00 0,00 1,00 1,002 Grapă Doina 16 6 0,38 2 2 0 0,13 0,00 0,13 4 4 0 0,25 0,00 0,25 0,383 Nicolau Marina 16 17 1,06 0 0 0 0,00 0,00 0,00 17 16 1 1,00 0,06 1,06 1,064 Danilă Aurelia 18 1 0,06 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0,06 0,00 0,06 0,065 FrenŃiu Olivia 16 17 1,06 0 0 0 0,00 0,00 0,00 17 16 1 1,00 0,06 1,06 1,066 Leon Elena 16 14 0,88 2 0 2 0,00 0,13 0,13 12 0 12 0,00 0,75 0,75 0,88

73 4,43 4 2 2 0,13 0,13 0,25 69 55 14 3,31 0,88 4,18 4,43

1 Diamandi LaurenŃiu 18 19 1,06 0 0 0 0,00 0,00 0,00 19 18 1 1,00 0,06 1,06 1,062 Preda Alina 18 6 0,33 2 2 0 0,11 0,00 0,11 4 4 0 0,22 0,00 0,22 0,333 Târhoacă Cora 18 20 1,11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 18 2 1,00 0,11 1,11 1,114 Ignat Daniela 16 19 1,19 0 0 0 0,00 0,00 0,00 19 16 3 1,00 0,19 1,19 1,195 Nicolăescu Roxana 18 20 1,11 20 18 2 1,00 0,11 1,11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1,11

84 4,80 22 20 2 1,11 0,11 1,22 62 56 6 3,22 0,35 3,58 4,80

1 Baltă Venera 16 6 0,38 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6 6 0 0,38 0,00 0,38 0,38

6 0,38 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6 6 0 0,38 0,00 0,38 0,38

349 20,25 40 33 7 1,91 0,42 2,33 309 275 34 15,92 2,01 17,92 20,25

1 Frecuş Viorica 16 22 1,38 4 0 4 0,00 0,25 0,25 18 16 2 1,00 0,13 1,13 1,382 Petrişor Ioan 16 16 1,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 16 0 1,00 0,00 1,00 1,003 Chichirim Nelu 18 19 1,06 0 0 0 0,00 0,00 0,00 19 18 1 1,00 0,06 1,06 1,064 Caragea Carmen 16 6 0,38 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6 0 6 0,00 0,38 0,38 0,385 Contanu Mihai 16 5 0,31 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5 5 0 0,31 0,00 0,31 0,316 Gache Florian 18 18 1,00 4 4 0 0,22 0,00 0,22 14 14 0 0,78 0,00 0,78 1,007 Constantinescu Gabriela 18 21 1,17 8 5 3 0,28 0,17 0,44 13 13 0 0,72 0,00 0,72 1,178 Zârnă Cătălin 18 18 1,00 4 4 0 0,22 0,00 0,22 14 14 0 0,78 0,00 0,78 1,009 Sava Stan 18 4 0,22 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4 0 4 0,00 0,22 0,22 0,2210 Andrei Gheorghe 18 10 0,56 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 0 10 0,00 0,56 0,56 0,56

139 8,06 20 13 7 0,72 0,42 1,14 119 96 23 5,59 1,33 6,92 8,06

1 Oprea Lucian 18 19 1,06 0 0 0 0,00 0,00 0,00 19 18 1 1,00 0,06 1,06 1,062 Oprea Sanda 18 18 1,00 2 2 0 0,11 0,00 0,11 16 16 0 0,89 0,00 0,89 1,003 Băraru Ion 16 18 1,13 0 0 0 0,00 0,00 0,00 18 16 2 1,00 0,13 1,13 1,134 Dobrin Claudia 18 18 1,00 5 5 0 0,28 0,00 0,28 13 13 0 0,72 0,00 0,72 1,005 Nicolescu Adrian 18 19 1,06 0 0 0 0,00 0,00 0,00 19 18 1 1,00 0,06 1,06 1,06

92 5,24 7 7 0 0,39 0,00 0,39 85 81 4 4,61 0,24 4,85 5,24

ÎNCADRARE

2008 - 2009

Total general Colegiu

Total fizică

Matematică şi ştiinŃeMATEMATICĂ

Total matematică

FIZICĂ

Total limba germană

ITALIANĂ

Total limba italiană

Total limba engleză

FRANCEZĂ

Total limba franceză

GERMANĂ

Limba şi comunicareROMÂNĂ

Total la limba română

ENGLEZĂ

LICEU

Verificare norme

Nr.

Ore

tota

l

To

tal n

orm

e

GIMNAZIU

Anexa 3 - Încadrare 2008-2009 Pagina 1 din 2

Page 23: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂłII Raport …media0.webgarden.ro/files/media0:4e901bd11f9b2.pdf.upl/raport ceac...Total la clasa a XII-a 8 231 0 Colegiul NaŃional "Mircea

1 Dumitru Monica 18 18 1,00 2 2 0 0,11 0,00 0,11 16 16 0 0,89 0,00 0,89 1,002 Simion LuminiŃa 16 17 1,06 2 2 0 0,13 0,00 0,13 15 14 1 0,88 0,06 0,94 1,063 Bălaşa Doina 18 14 0,78 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 14 0 0,78 0,00 0,78 0,784 Stan Victoria 16 2 0,13 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2 0 2 0,00 0,13 0,13 0,13

51 2,97 4 4 0 0,24 0,00 0,24 47 44 3 2,54 0,19 2,73 2,97

1 Munteanu Doina 16 20 1,25 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 16 4 1,00 0,25 1,25 1,252 Tănase Loredana 18 18 1,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 18 18 0 1,00 0,00 1,00 1,003 Popescu Adriana 18 11 0,61 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11 11 0 0,61 0,00 0,61 0,614 Timofte Liliana 16 18 1,13 9 9 0 0,56 0,00 0,56 9 9 0 0,56 0,00 0,56 1,13

67 3,99 9 9 0 0,56 0,00 0,56 58 54 4 3,17 0,25 3,42 3,99

170 9,77 26 25 1 1,44 0,06 1,49 144 125 19 7,15 1,13 8,28 9,77

1 Mindirigiu George 18 3 0,17 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3 0 3 0,00 0,17 0,17 0,17

3 0,17 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3 0 3 0,00 0,17 0,17 0,17

1 Lupu Mihai 16 16 1,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 16 0 1,00 0,00 1,00 1,002 Plopeanu Sorina 18 18 1,00 11 11 0 0,61 0,00 0,61 7 7 0 0,39 0,00 0,39 1,003 Petcu NeguŃa 18 18 1,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 18 18 0 1,00 0,00 1,00 1,00

52 3,00 11 11 0 0,61 0,00 0,61 41 41 0 2,39 0,00 2,39 3,00

1 Nicoară Vasile 16 4 0,25 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4 4 0 0,25 0,00 0,25 0,252 Dănilă Aurelia 18 17 0,94 0 0 0 0,00 0,00 0,00 17 17 0 0,94 0,00 0,94 0,943 Ciubotăraşu Niculina 16 17 1,06 7 7 0 0,44 0,00 0,44 10 9 1 0,56 0,06 0,63 1,064 Lungu Marius 18 2 0,11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2 0 2 0,00 0,11 0,11 0,11

40 2,37 7 7 0 0,44 0,00 0,44 33 30 3 1,76 0,17 1,93 2,37

1 Mindirigiu George (Ort.) 18 19 1,06 3 2 1 0,11 0,06 0,17 16 16 0 0,89 0,00 0,89 1,062 Gelal Ferdis (Isl.) 18 3 0,17 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3 0 3 0,00 0,17 0,17 0,17

22 1,22 3 2 1 0,11 0,06 0,17 19 16 3 0,89 0,17 1,06 1,22

1 Fulea Nicolae (Econ.) 18 9 0,50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 9 9 0 0,50 0,00 0,50 0,502 Ciobănel Irina (Psihol.) 18 3 0,17 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3 3 0 0,17 0,00 0,17 0,173 Stan Mădălina 18 16 0,89 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 16 0 0,89 0,00 0,89 0,894 Wild Maria (Filosofie) 16 10 0,63 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 0 10 0,00 0,63 0,63 0,63

38 2,18 0 0 0 0,00 0,00 0,00 38 28 10 1,56 0,63 2,18 2,18

1 Ciobănel Irina 18 15 0,83 5 5 0 0,28 0,00 0,28 10 10 0 0,56 0,00 0,56 0,83

15 0,83 5 5 0 0,28 0,00 0,28 10 10 0 0,56 0,00 0,56 0,83

110 6,45 22 19 3 1,13 0,17 1,30 88 81 7 4,73 0,42 5,15 6,45

1 Banu Dorina 18 10,5 0,58 5,5 5,5 0 0,31 0,00 0,31 5 5 0 0,28 0,00 0,28 0,582 Munteanu Andreea 18 10 0,56 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 10 0 0,56 0,00 0,56 0,56

20,5 1,14 5,5 5,5 0 0,31 0,00 0,31 15 15 0 0,83 0,00 0,83 1,14

1 Stanache Maria 18 20,5 1,14 5,5 2,5 3 0,14 0,17 0,31 15 15 0 0,83 0,00 0,83 1,142 Nicolaină Sabin 16 5 0,31 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5 0 5 0,00 0,31 0,31 0,31

25,5 1,45 5,5 2,5 3 0,14 0,17 0,31 20 15 5 0,83 0,31 1,15 1,45

1 Soare Tudorel Doru 16 16 1,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 16 0 1,00 0,00 1,00 1,002 Egor Valentin 18 20 1,11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 18 2 1,00 0,11 1,11 1,113 Moraru Gheorghe 16 12 0,75 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 12 0 0,75 0,00 0,75 0,754 Hondrilă MărŃişor 16 16 1,00 11 11 0 0,69 0,00 0,69 5 5 0 0,31 0,00 0,31 1,00

64 3,86 11 11 0 0,69 0,00 0,69 53 51 2 3,06 0,11 3,17 3,86

126 7,00 12 10 2 0,56 0,11 0,67 114 102 12 5,67 0,67 6,33 7,00

1 Cutova Jenita 18 12 0,67 6 6 0 0,33 0,00 0,33 6 6 0 0,33 0,00 0,33 0,6712 0,67 6 6 0 0,33 0,00 0,33 6 6 0 0,33 0,00 0,33 0,67

1 Răvoiu Daniela 18 23 1,28 1 0 1 0,00 0,06 0,06 22 18 4 1,00 0,22 1,22 1,282 Andrei Gabriela 18 20 1,11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 18 2 1,00 0,11 1,11 1,113 Dumitrof Gabriela 18 24 1,33 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 18 6 1,00 0,33 1,33 1,334 Gearâp Mihaela 18 19 1,06 5 4 1 0,22 0,06 0,28 14 14 0 0,78 0,00 0,78 1,065 Pantelimon Ioana 18 18 1,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 18 18 0 1,00 0,00 1,00 1,006 Terpovici Iuliana 18 10 0,56 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 10 0 0,56 0,00 0,56 0,56

114 6,33 6 4 2 0,22 0,11 0,33 108 96 12 5,33 0,67 6,00 6,33Total informatică

TehnologiiEDUCAłIE TEHNOLOGICĂ

Total educaŃie tehnologică

INFORMATICĂ

EDUCAłIE MUZICALĂ

Total educaŃie muzicală

EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT

Total educaŃie fizică şi sport

Total consiliere

ArteEDUCAłIE PLASTICĂ

Total educaŃie plastică

Total religie

SOCIO-UMANE

Total socio-umane

CONSILIERE

Total istorie

GEOGRAFIE

Total geografie

RELIGIE

Total biologie

Socio-umane

ISTORIE

Total jurnalism

JURNALISM

CHIMIE

Total chimie

BIOLOGIE

Anexa 3 - Încadrare 2008-2009 Pagina 2 din 2