of 46 /46
R R a a p p o o r r t t A A c c t t i i v v i i t t a a t t e e 2 2 0 0 1 1 0 0

Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Raport Activitate 2010 -...

Page 1: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RRaappoorrtt    AAccttiivviittaattee    22001100    

Page 2: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

2  

Al doilea an de LSRS. Al doilea an de succes!

În   2010,   LSRS   i-­‐a   consolidat   re eaua   de  

 

În   prezent,   acoperim   în   întregime  America  

i  

Europene,  dar   i   i  Siria.  

Filiale   noi   au   fost   lansate   recent   i   în  

Austria,   Germania,   Grecia   i   Slovenia.  

Principala   func

la   conferin

i   în  2009,  1  

decembrie.  Mii   de   tineri   români   au   serbat  

Ziua  Na

de  la  Nottingham  la  Würzburg,  de  la  Aarhus  

la   Bruxelles   i   Beijing.   Nu   în   ultimul   rând,  

 

O comunitate aparte: 5.000 de membri, 140 de voluntari

membrilor   LSRS   în   peste   40   de   am  

valorificat   utilitatea   platformelor   de  

comunicare   online.   Site-­‐

acum  func i  unice  precum  Forumul  

LSRS,   Catalogul   Membrilor,   Consultan

,  Revista  Presei  

membrii  LSRS   i  printr-­‐un  blog  propriu,  prin  

Twitter   i   newsletter   lunar,   iar   grupurile  

LSRS   Facebook   au   ajuns   la   peste   5.000   de  

membri  

ii  publice  

pe  probleme  majore:  Ro

enilor   români   din   Fran a   etc.  

celor  peste  140  de  voluntari   activi   ai  LSRS  

care   au   însumat   zeci   de   mii   de   ore   de  

 

Page 3: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

3  

În   2010,   am   implementat   noi   proiecte  

remarcabile   pentru   consilierea   tinerilor  

români   cu   privire   la   studiul   peste   hotare.  

Caravana   s-­‐a   extins   de   la   6   ora e   anul  

trecut   la   21  de   seminarii.  38   de   voluntari,  

studen i   i   absolven i   români   din  

pe   oselele   României   pentru   a   sprijini  

aproape   800   de   tineri   români   în   procesul  

i   de   top   din  

întreaga   lume.  Mentorat   LSRS   a   continuat  

aceste   eforturi,   prin   formarea   a   40   de  

  între   tineri   cu   experien a  

studiului  

i  elevi  de  liceu  din  România  care  î i  doresc  

i   prin  

proiectul  Experience   Sharing   i  extinderea  

portalului   wiki.lsrs.ro,   platforme   online  

i  

ilor  rom

pentru  zeci  de  mii  de  vizitatori  anuali.  Prin  

toate   aceste   programe   gratuite,   LSRS  

contribuie   decisiv   la   solu ionarea   lipsei  

cronice   de   informa ii   despre   admiterea   la  

ansa  unei  educa ii  la  cel  mai  înalt  nivel.  

Viitorul României: Întoarcerea

Am   continuat   i   eforturile   pentru  

României  de  mâine.  La  Business  Consulting  

Case   Study   Event,   echipe   de   studen i  

tru  

consultan

proiectul   Joburi   la   Orizont,   realizat   în  

parteneriat   cu   Funda ia   Dinu   Patriciu,  

hotare   cu   p

i  

partener   principal   la   Forumul   Educa iei  

2010,   primul   eveniment   care   a   vizat  

dezvoltarea  unui  spa iu  na ional  comun  de  

interac iune   i   dezbatere   pentru   reforma  

sistemului   educa ional   românesc.   În   fine,  

Liga   a   demarat   proiectul  

publicarea  a  48  de  interviuri  despre  români  

România  

importan   ii  

tinerilor   ro i   la   cel   mai   înalt  

nivel  peste  hotare   ia  

Page 4: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

4  

dezvoltarea  României.  

Organiza ii   neguvernamentale,   companii  

-­‐au  manifestat  

în   continuare   disponibilitatea   de   a   ne  

sprijini.   Aceasta   s-­‐a   concretizat   în  

parteneriate   de   sprijin   reciproc   cu  ANOSR,  

Institutul   Aspen,   Senatul   Studen esc   ASE,  

Intact   Media   Grup,   Comisia   Fulbright,  

de  suportul  unor  companii  

private   puternice:   Omniasig,   BRD,   Adobe,  

prin   Ambasadele   României   din   întreaga  

lume.   În   fine,   memorandumul   semnat   cu  

 

Mergem înainte! La   numai   doi   ani   de   la   lansarea   din   8  

ianuarie  2009,  Liga  Studen ilor  Români  din  

bazele  solide  ale  principiilor  LSRS    valoare,  

 

vom  respecta  în  continuare  promisiunile  de    

independen i   echi-­‐distan

Vom   continua   extinderea   re elei   de   Filiale  

LSRS   în   toate   i  

ale   studen ilor   i   absolven ilor   români.  

Liga   î i   va   consolida   pozi ia   de  

principal   punct   de   sprijin   i   informare  

i  mai  multe  

eforturi   pentru   sprijinirea   întoarcerii  

elitelor  în  România  pe  termen  lung.  În  fine,  

prin   lansarea   Centrului   pentru   Acces   la  

Expertiza   Studen ilor   i   Absolven ilor  

Români   (CAESAR),   Liga   va   coagula  

 

Page 5: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

5  

Cine suntem noi? Statistici  despre  num  

:  

112%  

 

Rata  de  afiliere:  

în  2009:  

 

în  2010:  

 

 

rata  de  afiliere  

a  înregistrat  o    

 

 

 

 

categoria  România  sunt  

membri  care  au  fost  la  studii  

prin  programe  de  schimb  de  

viitor.  

Page 6: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

6  

Pe  scurt  despre  Proiecte  LSRS  

Ianuarie

Februarie

Mentorat

Finlanda

Martie

Experience Sharing

LSRS la RIUF 2010

LSRS la ExpoRenew Energy de la Romexpo

DANEMARCA: Concu -

NORVEGIA:

mâniei în Oslo

OLANDA:

Întâlniri cu Ambasada României de la Haga

RUSIA: Rusia

Aprilie

LSRS partener al lescu

CANADA: LSRS BBQ Fundraiser SUA

Washington D.C.

Page 7: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

7  

Mai

Caravana LSRS 2010

LSRS partener al Catalyst Solutions la Top Talents 2010

Premiu extra- i Civile 2010

LSRS invitat la aniversarea a 50 de ani ai Principelui Radu

CANADA: Lansare de carte la Toronto GERMANIA

GRECIA:

Iunie

Caravana LSRS 2010

Prezentare LSRS pentru BGF la Institutul Francez

ITALIA: Promovarea LSRS Italia în media (interviuri)

Iulie

Business Consulting Case Study Event

BELGIA

ITALIA: Primul articol despre LSRS într-

SUA: Even

August

Page 8: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

8  

Septembrie

Caravana LSRS 2010

RUSIA

Octombrie

Lansarea Proiectului

LSRS la RIUF 30 - 31 octombrie 2010

LSRS la Higher Education Days

AUSTRIA: Campanie de atragere de membri pe www.lsrs.ro

DANEMARCA

GERMANIA: Petrecere de bu

ITALIA: Studiu de caz despre

MAREA BRITANIE

Marea Britanie

RUSIA

SLOVENIA

SPANIA: Campanie de atragere de noi membri pe www.lsrs.ro

c al României la Atlanta, a

- LSRS-SUA-Making Strides Against Breast Cancer Walk

Page 9: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

9  

Noiembrie

LSRS partener al UNIFEST 2010

CANADA -

DANEMARCA:

- -

RUSIA

SIRIA

Decembrie

AUSTRIA:

CANADA a României

CHINA âniei din Beijing restaurantul Budapesta din Beijing

DANEMARCA: -

GERMANIA:

ITALIA SI MAREA BRITANIE: Concurs Foto-

NORVEGIA: Celebrarea 1 Decembrie la Ambasada României în Oslo

Page 10: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

10  

rare cu Ambasada României din Oslo

Romanian Cultural Night

OLANDA:

RUSIA: - 1 Decembrie în Sankt -

Petersburg

SIRIA

SPANIA: Participare la evenimentul organizat de Ambasada

SUA:

TURCIA:

hotare

Bucure

i la Ambasada României de la Ankara

 

   

Page 11: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

11  

   

  Cu   ocazia  

primului   an   de   activitate,   peste   300   de  

membri   LSRS   din   ,   au  

p

 

De  asemenea,  în  cadrul  evenimentului  a  avut  

loc  Gala  LSRS,  care  a  debutat  cu  prezentarea  

-­‐

 

Principele  Radu,  Principe  al  României;  dl.  dl.  

emiei  

MECI;   dl.   Andrei   Caramitru,   Managing  

perso

-­‐au  manifestat  

LSRS.  

 

Page 12: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

Gala  LSRS  a  marcat  

Liga   a   avut   cea   mai  

neguvernamental   românesc.   LSRS   a   atras  

te  20  

a   încheiat   parteneriate   cu   Ministerul  

 

Momentul   culminant   al   Galei   a  

fost  premierea   celor   mai   buni  

Europa    Andrei   Ilie(Oxford   University),  

Studentul  Anului  în  America  de  Nord   Corina  

 (Harvard   University),   iar   Marele  

Premiu   a   fost   înmânat   lui  Theodor  

 (Princeton   University).   De  

asemenea,  s-­‐

 Andrei   Anghel  (Harvard)  

 Roxana  Radu  (Central  European  University).  

 

 

Page 13: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

13  

Mentorat  

de  cei  care  au  trecut  cu  succes  prin  acest  proces.  

pentru   aproximativ  

-­‐au   axat  

 

Experience  Sharing  Ce   i  student  î  

 

 

fi  diferite  într-­‐  

Aceste  diferen

 

generând  aproximativ  2000  de  vizite  lunare  unice.  

 

   

Page 14: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

14  

Caravana  LSRS  2010    

Caravana  e   interesul  puternic   al   tinerilor   români  

în   a   dobândi   o     în  

  a   acestor   tineri   cu  

 

cu  24  

Canada,  UK,  Franta,  Germania,  Italia,  Olanda,  Austria,  Danemarca,  Suedia,  Norvegia,  Rusia).  

 

  Caravanei   LSRS   2010   s-­‐a  3-­‐9   iunie.  

peste   320    

Arad).      

 

 

 

-­‐28  august.   27   de   membri   LSRS   au   reprezentat  

Germania,   Italia,   Olanda,   Austria,   Norvegia,  Danemarca,  Suedia,  Rusia)  pe  parcursul  a  15  seminarii  

j  

-­‐a  500  de  elevi  în  cea  de-­‐  

 

 

 

rul  

concursul   direct  

miterea   a   cât  

Page 15: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

15  

termen   lung."   a  declarat  Sebastian   Burduja,  

 

"Caravana  LSRS  

studiului   într-­‐

 una  

consiliere   din   partea   membrilor   LSRS   în  

,  Lider   de   proiect   Caravana   LSRS   2010.    

 

   

Page 16: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

16  

Business  Consulting  Case  Study  Event    

Business   Consulting   Case   Study   Event    s-­‐a  

t   în   perioada  8-­‐9   Iulie  la   Casa  

eveniment   a   avut   ca   scop   rezolvarea   unui  

s-­‐a   t   în   felul  

  de   8  

Iulie     s-­‐au   întrunit   pentru   a  

forma   echipele   de   lucru,   iar   pe   9   Iulie,   în  

companiile   invitate   (Accenture,   Contrast,  

KPMG,  PriceWaterhouseCoopers,  

McKinsey)  au   prezentat   companiile   lor,  

urmând  ca  î

au   fost   25   de  

  au   studiat   în  

pentru  o  zi.  

 

 

     

Page 17: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

17  

Conferin a      

În  perioada  27    29  august  2010  a  avut  loc  la  i  

Europene   (CRREDAE).   Evenimentul   s-­‐a  

p

de  lucru,  primul  având  ca  principa

-­‐al  doilea   concentrându-­‐

proiecte   antreprenoriale).Evenimentul   a   fost  e  discursurile  de  

Tomisului,   Muftiul   Yusuf  Murat,   Dna.   Yesim  Oruc     Resident   Representative   a.i.   UNDP  

Theodorescu    

s-­‐c.,   la  

-­‐

cu   cele   mai   bune   eseuri   premiate   în   cadrul  grupului  de  lucru  I,  au  fost:  

Premiul  I    Iulia  Maria  Anescu  Premiul  II    Alina  Homorozean  

Premiul  III    Diana  Rusu    

   

Premiul   pentru   cel   mai   bun   proiect  antreprenorial  la  grupul  de  lucru  II  i-­‐a  revenit  

ect  de  afaceri  

de  lucru,  în  ordine  alf  

 

   Director  General  

al  Institutului  European  in  Romania  

Page 18: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

18  

Dl.   Iulian   Fota     Consilier   Prezidential   pe  Probleme  de  Securitate  Nationala  

 Presedinte   Executiv   al  

Fundatiei  EURISC    Dl.   Vasile   Simileanu     Director   Fondator  

    Head   of   the   Division   for  

Analysis   and   Political   Planning,   Ministerul  Afacerilor  Externe  

  Deputat   Parlamentul  European,   Vicepresedinte   al   Comisiei   de  Transport  si  Turism  in  Parlamentul  European  Prof.  Dr.  Marian  Zulean    Profesor  Asociat  pe  politici   publice   si   politici   de   securitate  nationala  la  Universitatea  Bucuresti    

     

 

Mr.   Lorenzo   Gallinari     Senior   Programme  leader  &  Consultant  in  sustainable  leadership  Prof.  Dr.  Niels  Schnecker  

-­‐  Vicepresedinte  al  Fundatiei  Universitare  a  Marii  Negre          

financiari   ai   evenimentului       Grupul  

  UNDP   România,  Ministerul   Afacerilor   Externe,   Institutul  European   din   România,   Universitatea  Mari

partenerilor  media    Radio  România  Cultural,  

CampusNews,   Cuget   Liber,   Radio  

 

-­‐

-­‐ar   fi   putut  

-­‐

 

Negre.  

 

   

Page 19: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

19  

   

 

-­‐

lume.      

   

 

 Prin  Români   de  

tineri  români.    

 

   este  un  proiect   ce  

ul    

realizarea  pe  plan  profesional.

  -­‐o   serie   de   48   de  

interviuri   cu   români   care   au   studiat   în  

ni   ce   au  

partenerului   principal   al   proiectului,  

   Evenimentul  de  lansare  al  

proiectului   a   avut   loc   vineri,  29   octombrie,  

începând  cu  ora  18.00,  la  Academia  de  Studii  

Economice  

   

Page 20: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

20  

LSRS  Austria  (AT)  Lansarea  Filialei  LSRS  Austria  (17  decembrie  2010).  

 

 

 

 

LSRS  Belgia  (BE)   29.11.2010  -­‐  Participare  în  calitate  de  speaker  la  evenimentul  organizat  de  CARO  (Clubul  Academic  

Român  din  Belgia  -­‐  creat  sub  auspiciile  Ambasadei  României).  

  Popularizarea  LSRS  (ongoing)  -­‐  Facebook,  update  profil  wiki,  consiliere  via  e-­‐mail,  atragere  de  noi  

(CARO).      

LSRS  Canada  (CA)   Aprilie.  LSRS  BBQ  Fundraiser,  eveniment  organizat  pentru  a  strânge  fonduri  pentru  LSRS  Canada.     15  mai.  Lansare  de  carte  la  Toronto,  cu  sprijinul  LSRS.  Catrinel  Ionescu  (PCRE  LSRS  Canada)  a  

.     -­‐

Ontario  (www.acrupo.org)).    României  din  Canada.     8-­‐24  Decembrie.  Donations  Drive  pentru  4  centre  pentru  copii  din  România  (Valea  Plopului,  House  

-­‐mail  pentru  detalii  ([email protected]).  

Page 21: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

21  

LSRS  China  (CN)    

Beijing.  

 

 

Impact  news  -­‐  coresp    

LSRS  Danemarca  (DK)  

-­‐    

 -­‐

-­‐a   axat   pe   lansarea   Filialei   LSRS   Danemarca,  

Decembrie  Românesc  -­‐    

Concluzia  studiul -­‐o    

 Studiul  a  fost  implementat  deoarece  

cesteia   la  timp,   în  

Page 22: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

22  

-­‐stereotipuri.      

îngreunarea   îndeplinirii   obiectivelor   LSRS   prin   proiecte   destinate   în Aceste  

-­‐  Danemarca.   -­‐

 

-­‐itoriul   danez,   pe   termen   lung.   Un   obiectiv   secundar   a   fost   diminuarea   sau   eliminarea   unei  

obiectiv  a  fost   -­‐  Danemarca,  prin  oferirea    

ediul  

-­‐  grupuri,  în  vederea  stabilirii  exacte  a  

-­‐a  

viu  sentiment  

 În   timpul   verii   2010,   LSRS   Danemarca   a   trecut   printr-­‐

-­‐-­‐

 

-­‐  

-­‐  Danemarca  a  organizat  un  eveniment  sub  forma  unui  concurs  online  

e.  

ent  a  fost  de  78.  

Page 23: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

23  

-­‐   -­‐  

-­‐ oiectul  

Danemarca.  

este  o  ocazie  care  îi  poate  

 

Obiectivul   principal   a   fost   serbarea   zilei   de  1  Decembrie   printr-­‐un   eveniment     memorabil,   în  

României,   ceea   ce   le-­‐-­‐a  apropiat  mai  mult  de  România.  

eveniment  a  fost  de  80  de  persoane.  

 

 

 

 

 

 

 a   reunit  

 

ce   s-­‐

 

Page 24: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

24  

 

pagina  de  Facebook  cu  900  de  like-­‐  pe  zi.  

 

concept  de  party  cu  mu  

 

 L -­‐

educated  people  togheter.  Volunteering  for  a  better  worl  

Video-­‐ -­‐  -­‐uri  

 

Pe  YouTube  video-­‐  Pentru  a  vizualiza  video-­‐ul    http://www.youtube.com/watch?v=njZTHFRC0oY    

elitele  României.  Elitele  României  te    

campaniei   de   strâgere   de   fScopul   acestei  

-­‐ul  LSRS.  

Campania   s-­‐   în   media   din  

 

 

Page 25: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

25  

LSRS  Germania  (DE)  

 în  România  în  cadrul  Târgului  Universitar  Würzburg.    

Octombrie  2010:  Petrecere  de  bun  venit  -­‐to-­‐know-­‐each-­‐other-­‐

români  în  Würzburg.     Noiembrie  2010:  Campanie  de  atragere  de  

membri  pe  www.lsrs.ro  comunitatea  de  pe  Facebook.  Rezultat:  

 

au  stabilit  contacte  cde  proiecte  comune.    

-­‐a  sim

   

LSRS  Italia  (IT)  

de  la  Ambasada  României  la  Roma.  

LSRS  Italia.   ri  de  consulul  de  

la  Bologna.  Ne-­‐evenimentului,  consulul  onorific  de  la  Ancona.    

  12  iulie  2010.  http://www.sette-­‐

giorni.ro/index.php?page=detalii&categorie=insieme&id=20100712-­‐2359     Primul  articol  despre  LSRS  într-­‐    

 

Page 26: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

26  

LSRS  Marea  Britanie  (UK)  

Diploma  Ambasadorului,  o  

 

-­‐i  din  Marea  Britanie.  

 

BRCC  LSRS  Work  Experience  Programme  În   parteneriat   cu   British-­‐Romanian   Chamber   of   Commerce,   pe   parcursul   ultimelor   10   luni   LSRS   Marea  

i  de  internship-­‐

 

 

   

Filiala   LSRS   Marea   Britanie,   deoarece   cu   ocazia  

ate  în  UK    

Român.  

 www.rostudent.co.uk    

Page 27: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

27  

 

 

ttingham  s-­‐

 

LSRS  Norvegia  (NO)   RS  Norvegia,  la  BI  Norwegian  School  of  Management,  

Ambasadei  României  în  Oslo.      

 

  Celebrarea  zilei  de  1  Decembrie  la  Ambasada  României  în  Oslo.   2  decembrie  2010.  Co

Bjørnstjerne  Bjørnson  and  the  Romanianscu  Ambasada  României  din  Oslo,  la  BI  Norwegian  School  of  Management,  în  

l  norvegian,  laureat  al  premiului  Nobel  pentru  

-­‐o  cu  românii,  

drepturile  lingvistice  ale  popoarelor  est-­‐Ambasadorul  României  în  Regatul  Norvegiei,  

 

-­‐  s-­‐  

Page 28: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

28  

LSRS  Olanda  (NL)   17-­‐21  martie  2010.  Colaborare  cu  Go  Short  

calitate  de  

tural  Român  din  Olanda.     4  decembrie  2010     Ziua  

Studentului  Român  în  Olanda

în  Haga  -­‐  eveniment  de  real  succes,  ce  a  reunit  80  de  tineri  

Maastricht,  Nijmegen,  Leiden,  Amsterdam,  Rotterdam,  Delft,  Utrecht,  Groningen.  Evenimentul  a  fost  de  tip  networking  informal,  

corpul  diplomatic  român  cu  misiune  la  Haga,  au  putut  

 

LSRS  Rusia  (RU)   Participarea  la   ,  organizat  de  Universitatea  de  Stat  din  

Sankt-­‐Petersburg  -­‐  ai  secstudent),  organizarea  unui  stand  cu  materiale  despre  România.  

"  în  cadrul  evenimentului  Greenpeace  10-­‐10-­‐10  din  data  de  10.10.2010.  

Participarea  la  evenimentul  " "  -­‐  evenimentul  a  fost  organizat  de  clubul  

Sankt-­‐poporul  rus.  

-­‐    

-­‐i  la  gar -­‐  

Page 29: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

29  

de  Stat  din  Sankt  Petersburg  -­‐  

-­‐

noiembrie  2009.   Campanie  de  recrutare  a  membrilor

activ  din  ianuarie  2011.   -­‐  1  Decembrie  în  Sankt-­‐Petersburg.  Evenimentul  a  fost  organizat  în  data  

de   -­‐o  Decembrie  1918,   o),  realizat  de  Violeta  Neagoie,  

gie,  vizionarea  filmului  artistic  ,  p

,  DVD  cu  materiale  despre  România,   -­‐  

 

LSRS  Siria  (SY)   niei  

de  la  Damasc.  

LSRS  Spania  (ES)  

specifice  de  follow-­‐up.    

LSRS  SUA  (US)   17  aprilie  2010,  Washington  D.C.  

lansarea    Filialei  din  Statele  Unite  ale  Americii  printr-­‐Ambasadei  României  din  Washington  D.C.  Evenimentul  a  reunit  memb

Page 30: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

30  

coordonator  adjunct  al  LSRS  SUA   27  iulie  2010,  New  York.  Filiala  LSRS  din  Statele  Unite  ale  Americii  a  organizat  în  seara  zilei  de  27  

-­‐ ineri  -­‐

e  Simona  Miculescu,  doamna  Consul  General  Adjunct  Andreea  Berechet,  domnul  profesor  universitar  Liviu  Iftode  (Universitatea  

din  S.U.A.  Evenimentul  a  fost  organizat  de  Lavinia  Preda,  coordonator  adjunct  al  Filialei  LSRS  din  S.U.A,  în  colaborare  cu  UniversityPrep.  

7  octombrie  2010,  Atlanta,  GA.  LSRS  

Consulatul  Onorific  al  României  la  Atlanta,  a  reprezentat  România  la  evenimentul  

Showcase  and  Governor's  International  

prestigios  eveniment  

prezente  peste  60  de    

17  Octombrie  2010,  Brooklyn,  NY.   -­‐te  echipei  LSRS-­‐SUA-­‐  Making  Strides  Against  Breast    

1  Decembrie  2010,  New  York.  -­‐ -­‐SUA,  

cu  sp

 Celebrate  Romania",  a  avut  loc  

-­‐al  al  

Page 31: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

31  

Dragomir.       Iunie-­‐Iulie  2010.  

[http://studentsforrosiamontana.wordpress.com/]  îm

[http://studentsforrosiamontana.wordpress.com/semnatari/].       Consiliere  studii  în  SUA.  

 

 

LSRS  Turcia  (TR)  

 

    Pr  

   

Page 32: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

32  

LSRS  la  RIUF  13  -­‐  14  martie  2010    

Prin  parteneriatul  cu  Grupul  EDUCATIVA,  LSRS  a  fost  prezent  la  Romanian  International  University  

Fair  din  13    14  martie      a  sustinut  un  workshop  despre  studiile  în  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 33: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

33  

LSRS  la  ExpoRenew  Energy  de  la  Romexpo    11  martie  2010  

 

Romexpo  din  17  martie  2010.  

   15  martie  2010  

oii  

 http://www.noiipasoptisti.ro/    

 

   

Page 34: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

34  

LSRS  partener  al  FDV      

 

 

 Mai  2010  -­‐  http://forumedu.ro/  

 

Fun -­‐      

 

Timp  de  3  zile   (12-­‐

pre-­‐

parteneriate  de  colaborare.      

 

Acesta  a   fost  primul  eveniment  de  acest  gen  prin   care   s-­‐

 

 

     

Page 35: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

35  

LSRS  partener  al  Catalyst  Solutions  la  Top  Talents  2010  

În  perioada  14    15  mai  2010  a  avut   loc   la  Sala  Palatului  din  Buc ,  

organizat   de   Catalyst   Solutions,   constând   într-­‐o   serie   de   workshop-­‐

  edia.    

http://www.toptalents.ro/2010/parteneri/    

 

Premiu  extra-­‐    

Pe  26  mai  2010,   la  Ateneul  Român  a  avut   loc   festivitatea  de  premiere  a  celei  de-­‐a  VIII-­‐  a  

-­‐un  total  de  192  de  proiecte  înscrise  de  

136  de  ONG-­‐  

-­‐concurs   pe

 

 

 

Page 36: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

36  

LSRS  invitat  la  aniversarea  a  50  de  ani  ai  Principelui  Radu    

aniversarea  împlinirii  a  50  de  ani  ai  Principelui  Radu,  eveniment  marcat  printr-­‐

 

   

Prezentare  LSRS  pentru  BGF  la  Institutul  Francez    

Institutul  Francez  cu  Bursierii  Guvernului  Francez  pe  anul  universitar  2010/2011.    

   

 

 

Page 37: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

37  

   

 

 

 

Scheherazade.        

 

   

-­‐ 5    21  august  2010.      

 

   

Page 38: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

38  

LSRS  la  RIUF  30  -­‐  31  octombrie  2010    

ir  din  

30      

 

LSRS  la  Higher  Education  Days    

cu   Florian   Colceag,  

-­‐

 

 

         

 

Page 39: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

39  

  LSRS  partener  al  UNIFEST  2010    

ul   celui  mai  

 

 

   

Faculta

.        

 

 

Page 40: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

40  

 

     

 

-­‐

Paris.  Aceste  evenimente  au  fost  marcate  printr-­‐o  conferin

 

 

-­‐

-­‐Bolyai,   Cluj-­‐Napoca;   Prof.   univ.   Dr.   Dumitru   Preda       diplomat,  

Ministru-­‐

iversité  Paris   IV-­‐ -­‐

Paris.  

 

   

Page 41: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

41  

Vizibilitate  Media  

 

 

Page 42: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

42  

Parteneri  Principali:    

       

   

       

       

     

 

Page 43: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

43  

Partener  Media  Principal  

 

Parteneri  Media:    

                       

         

     

 

 

   

Page 44: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

44  

Sponsori  Principali  în  2010:    

 

 

 

Sponsori:  

     

 

   

 

Sponsori  barter:  

               

Page 45: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

45  

Bugetul  pe  2010    

Cu  un  buget  pentru  2010  de  EUR  17  575   (RON  72  975)   am  reusit  s

 Cheltuielil  

 

 

 

   

Page 46: Raport Activitate 2010 - Hotnews.romedia.hotnews.ro/...2011-08-12-9772754-0-lsrs-raport-activitate-2010.pdf · RAPORT&ACTIVITATE&2010&!!! 7! Mai Caravana LSRS 2010 )RUXPXOXL (GXFD

RAPORT  ACTIVITATE  2010    

 

 

46  

mice,   profesionale,  

României.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoane  de  contact:  

 

Vice-­‐  Proiecte  

+1  484  548  0348.  

[email protected]  

Irina  Scarlat  

Vice-­‐Informare  

+40  720  034  031    

+40  765  784  860  

[email protected]  

Costin  Elefteriu  

Secretar  General  LSRS  

+40  721  588  935  

[email protected]  

 

Echipa  de  redactare:  

 

 Irina  Scarlat,   u,  Tianu  Burduja.  

Design