of 22 /22
SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Satu Tahun 2013 Minggu Bidang Pembelajaran Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pentaksiran Berasaskan Sekolah Deskriptor Evidens Instrumen Minggu 1 Minggu Orientasi Tingkatan 1 2 NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Tuhan pencipta alam Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan Anggota yang tersusun rapi dan Wajah yang menarik kurnia Tuhan Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota Keunikan alam semesta (Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunung- ganang dan laut) 1. Menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan 2. Memelihara keuniukan alam semesta ciptaan Tuhan 3. Rujuk juga objektif Unit 1 1. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri 2. Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota 3. Lawatan ke hutan simpan atau hutan rekreasi 4. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 1 B1DI Mengetahui nilai- nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri *Kepercayaan Kepada Tuhan B1D1E3 Boleh menyenaraikan contoh ciptaan Tuhan B2D1E1 Boleh menjelaskan keunikan manusia dan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan B3D1E1 Boleh menunjukkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan B4D1E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghargai Menyenaraikan tiga contoh ciptaan Tuhan secara bertulis Menunjukkan cara atau perlakuan seseorang individu menghargai ciptaan Tuhan secara bertulis 1

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

  • Author
    lecong

  • View
    242

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS)...

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Empat 2003

SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Satu

Tahun 2013

Minggu

Bidang Pembelajaran

Kandungan Akademik

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Deskriptor

Evidens

Instrumen

Minggu

1

Minggu Orientasi Tingkatan 1

2

NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Tuhan pencipta alam

Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan

Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan

Anggota yang tersusun rapi dan

Wajah yang menarik kurnia Tuhan

Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota

Keunikan alam semesta

(Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunung-ganang dan laut)

1. Menerima hakikat

bahawa kekurangan

dan kelebihan diri

ialah anugerah Tuhan

2. Memelihara keuniukan

alam semesta ciptaan

Tuhan

3. Rujuk juga objektif Unit

1

1. Perbincangan

tentang kelebihan

dan kekurangan diri

2. Mengumpul

maklumat tentang

pencapaian dan

keunikan golongan

yang cacat anggota

3. Lawatan ke hutan

simpan atau hutan

rekreasi

4. Rujuk juga aktiviti

buku teks Unit 1

B1DI

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

*Kepercayaan Kepada Tuhan

B1D1E3

Boleh menyenaraikan contoh ciptaan Tuhan

B2D1E1

Boleh menjelaskan keunikan manusia dan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan

B4D1E1

Boleh mengamalkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan berlandaskan peraturan agama dengan rela hati

Menyenaraikan tiga contoh ciptaan Tuhan secara bertulis

Menunjukkan cara atau perlakuan seseorang individu menghargai ciptaan Tuhan secara bertulis

3

1.2 Amanah

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Amanah tanggungjawab semua

Amanah dalam setiap urusan

Tugasan dan tanggungjawab yang dilaksanakan di sekolah

Pengurusan wang persatuan atau kelab tanpa penyelewengan

Urusan jual beli barangan

1. Amanah dalam

menjalankan tugas di

sekolah

2. Melaksanakan tugas

seharian dengan

amanah

3. Rujuk juga objektif Unit

2

1. Perbincangan

tentang tugas

yang diamanahkan

dan cara

melaksanakannya

dengan sempurna

agar menimbulkan

kepercayaan dan

keyakinan orang lain

2. Rujuk juga aktiviti

buku teks Unit 2

B1D1

Mengetahui nilai-

nilai berkaitan

dengan

Perkembangan Diri

Amanah

B1D1E1

Boleh menyatakan cara menjalankan tugas dan

tanggungjawab dengan amanah di sekolah

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah

Menyatakan tiga

cara menjalankan tugas di sekolah

secara bertulis

Menjelaskan tiga

kepentingan melaksanakan tanggungjawab di sekolah secara bertulis

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Instrumen

4

1.3 Harga Diri

Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

Kesedaran dan penerima diri untuk mencapai kesejahteraan hidup

Kenali diri sendiri

Maruah diri mesti dipelihara

Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri diperbaiki

Hala tuju kehidupan harus ditentukan

1. Sentiasa menjaga

maruah diri

2. Menerima dan

menghargai

keistimewaan diri

3. Rujuk juga objektif Unit

3

1. Sumbangan tentang

cara memelihara

maruah diri

2. Menghasilkan

karangan kreatif

tentang hala tuju

kehidupan

3. Rujuk juga aktiviti

Buku Teks Unit 3

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Harga Diri

B1D1E1

Boleh menyatakan kekuatan dan kelemahan diri

B2D1E1

Boleh menjelaskan cara memelihara maruah diri

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan menjaga maruah diri di sekolah apabila disuruh

B4D1E3

Boleh menjaga maruah diri di sekolah tanpa disuruh

Menjelaskan tiga cara memelihara maruah diri secara bertulis

Menghuraikan tiga contoh perlakuan menjaga maruah diri secara bertulis

5

1.4 Bertanggungajwab

Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran

Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih

Pemakan yang seimbangan

Penjagaan tubuh badan

Kecergas fizikal

Kebersihan persekitaran

Rumah

Sekolah

Tempat awam

1. Menjaga kesihatan diri

2. Menjaga persekitaran

supaya sentiasa bersih

3. Rujuk juga objektif Unit

4

1. Pemeriksaan

kebersihan tubuh

badan

2. Melukis poster

tentang pemakanan

yang seimbang

3. Menghasilkan buku

Skrap tentang

penjagaan tubuh

badan

4. Gotong-royong/ kerja

amal membersihkan

kelas dan kawasan

sekolah

5. Rujuk juga aktiviti

Buku Teks Unit 4

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Bertanggung jawab

B1D1E1

Boleh menyatakan cara menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran apabila disuruh

B4D1E5

Boleh menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran dengan rela hati

Menyatakan empat cara menjaga kesihatan diri secara bertulis

Menyatakan tiga faedah menjaga kebersihan persekitaran secara bertulis

Menunjukkan tiga contoh perlakuan menjaga kesihatan diri secara bertulis

Menunjukkan cara menjaga kebersihan alam sekitar secara bertulis

6

1.5 Hemah Tinggi

Beradab sopan dan berbudi

pekerti mulia dalam

pergaulan seharian.

Berbudi bahasa budaya hidup kita

Amalan bersopan santun dalam kehidupan seharian

Adab pertuturan yang sopan

Lembut dalam tutur kata

Bertegur sapa

Tingkah laku yang sopan

Adab di meja makan

Adab menyambut tetamu

Adab mengguna-kan kemudahan awam

1. Sentiasa bertutur dan

berkelakuan sopan

dalam semua situasi

2. Rujuk juga objektif Unit

5

1. Lakonan untuk

menunjukkan tingkah

laku yang sopan

dalam pelbagai

situasi

2. Mengumpulkan

gambar tentang

tingkah laku yang

sopan dan

melekatkannya

dalam buku skrap

3. Rujuk juga aktiviti

buku teks Unit 5

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Hemah Tinggi

B1D1E1

Boleh menyatakan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan

B3D1E2

Boleh menunjukkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan apabila disuruh

B5D1E1

Boleh mengamalkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan di sekolah dengan tertib dan ikhlas dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat

Menunjukkan tiga contoh adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan secara bertulis

Menunjukkan tiga contoh adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan secara bertulis

Minggu 7

CUTI TAHUN BARU CINA 2013

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik.

Objektif/Hasil Pempelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Instrumen

8

1.6 ToleransiKesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup.

Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidup

Toleransi menjamin perpaduan

Kepentingan amalan toleransi dalam pelbagai aspek kerana setiap individu mempunyai persamaan dan perbezaan

Kebolehan

Pemikiran

Status Sosioekonomi

Agama/

Kepercayaan

1. Bertolak ansur

terhadap sebarang

perbezaan yang

wujud dalam

masyarakat

2. Rujuk juga objektif Unit

6

1. Membuat perbandingan dalam pelbagai aspek seperti kebolehan, pemikiran, status sosio ekonomi dan agama di kalangan murid dan mempamerkan hasil perbandingan tersebut

di sudut bacaan.

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 6

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Toleransi

B1D1E1

Boleh menyatakan perlakuan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat

B2D1E2

Boleh membuat perbandingan antara rakan sekelas dari pelbagai aspek seperti kebolehan pemikiran, status ekonomi dan agama atau kepercayaan yang wujud dalam masyarakat

Memberikan tiga contoh sikap bertolak ansur dalam masyarakat secara bertulis

Menulis perbandingan antara rakan dari aspek kebolehan pemikiran, status ekonomi, agama dan kepercayaan masyarakat secara bertulis

9

1.7 BerdikariKebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

Sikap berdikari menjamin kejayaan

Amalan berdikari dalam kehidupan seharian

Kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup

Rumah

Sekolah

1. Melakukan sesuatu

tugas atau kewajipan

tanpa bergantung

kepada orang lain

2. Rujuk juga objektif Unit

7

1. Menghasilkan peta

minda tentang

perlakuan yang

menunjukkan sikap

berdikari di rumah

dan sekolah

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 7

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Berdikari

B1D1E2

Boleh memberi contoh tugas di rumah dan di sekolah yang dilakukan tanpa bergantung kepada orang lain

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup

B3D1E3

Boleh melakukan tugas di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain

Memberikan lima contoh tugas di rumah dan di sekolah yang dilakukan sendiri secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan sikap berdikari untuk berjaya dalam hidup secara bertulis

Menamakan empat tugas yang sering dilakukan di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain secara bertulis

10

1.8 KerajinanUsaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan,kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

Amalan kerajinan menjamin kemajuan

Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat hidup

Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu perkara

Cekal

Daya Usaha

Dedikasi

Gigih

Tekun

1. Bersikap rajin untuk

mencapai kejayaan

dalam hidup

2. Rujuk juga objektif Unit

8

1. Mengumpul cerita

dan keratan akhbar

tentang sikap raj in

beberapa orang

murid sehingga

mereka berjaya dan

menjadi terkenal

serta membincang-

kan bagaimana

mereka memperoleh

kejayaan.

2. Rujuk Aktiviti Buku Teks

Unit 8

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Kerajinan

B1D1E3

Boleh menyenaraikan ciri kerajinan untuk mencapai kejayaan dalam hidup

B3D1E2

Boleh menunjukkan sikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup apabila disuruh

Menyenaraikan lima daripada tujuh ciri kerajinan secara lisan

11

1.9 Kasih SayangKepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

Kasih sayang asas kesejahteraan hidup

Nyawa anugerah Tuhan yang amat berharga

Sayang akan nyawa

Diri

Orang lain

1. Menghargai nyawa

dan tidak terlibat

dalam kegiatan yang

membahayakan

2. Rujuk juga objektif Unit

9

1. Perbincangan

tentang gejala yang

membahayakan diri

dan menjejaskan

maruah.

2. Menghasilkan sebuah

sajak yang bertema

sayang akan diri.

3. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 9

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Kasih Sayang

B1D1E1

Boleh menyatakan cara menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain

B5D1E1

Boleh mengamalkan sikap menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain dengan tertib dan ikhlas dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat

Menyatakan tiga cara menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang laing secara bertulis

12

1.10 KeadilanTindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

Keadilan asas keharmonian keluarga

Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan

Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga

Pembahagi-an tugas dan tanggung-jawab

Pembahagi-an barangan

Pendidikan

1. Berlaku adil dalam

setiap tindakan

dengan anggota

keluarga

2. Rujuk juga objektif Unit

10

1. Menghasilkan skrip

berdasarkan satu

situasi tentang

amalan keadilan

dalam sebuah

keluarga dan main

peranan sebagai

salah seorang

anggota dalam

keluarga

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 10

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Keadilan

B1D1E1

Boleh memberi contoh amalan yang adil dalam kalangan anggota keluarga

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga

Memberikan tiga daripada lima contoh amalan yang adil dalam kalangan anggota masyarakat secara bertulis

Menunjukkan tiga contoh perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga secara bertulis

13

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

14

1.11 Rasional

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

Sikap rasional dalam membuat pertimbangan

Ketelitian menilai pelbagai maklumat

Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber

Internet

Khabar angin

1. Menilai dengan teliti

kesahihan sesuatu maklumat

2. Rujuk juga objektif Unit 11

1. Mengumpul dan

Membandingkan

Maklumat daripada

pelbagai sumber

sebelum membuat

sesuatu pertimbang-

an

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 11

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Rasional

B1D1E1

Boleh menyatakan cara menentukan kesahihan sesuatu maklumat

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan menentukan kesahihan sesuatu maklumat

Menyatakan tiga cara menentukan kesahihan sesuatu maklumat secara bertulis

Menjelaskan tiga daripada lima kepentingan menentukan kesahihan sesuatu maklumat secara bertulis

15

1.12 Kesederhanaan

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan hidup

Kesederhanaan sebagai amalan hidup

Cara hidup sederhana walaupun berkemampu-an

Perbelanjaan

Pemakanan

Rekreasi

1. Bersederhana dalam

kehidupan

2. Rujuk juga objektif Unit

12

1. Merancang

perbelanjaan

mingguan

2. Mengenalpasti

seorang rakan yang

bersikap sederhana

dalam perbelanjaan

dan menceritakan

perihal sikapnya

yang boleh dijadikan

teladan

3. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 12

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Kesederhaan

B1D1E1

Boleh menyatakan cara bersikap sederhana dalam kehidupan seharian

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan bersikap sederhana dalam kehidupan seharian

Menyatakan enam cara bersikap sederhana dalam kehidupan seharian secara bertulis

Menjelaskan empat daripada enam kepenting-an bersikap sederhana dalam kehidupan seharian secara bertulis

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Instrumen

NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

16

2.1 Kasih Sayang

Terhadap

Keluarga

Perasaan cinta, kasih dan

sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

Kasih sayang amalan suci

Kasih sayang memupuk hubungan harmonis dengan anggota keluarga

Kepentingan amalan kasih sayang mengikut perspektif pelbagai agama

Islam

Buddha

Kristian

Hindu

Sikh

1. Mengamalkan kasih

sayang terhadap

anggota keluarga

seperti yang dituntut

oleh agama

2. Rujuk juga objektif Unit

13

1. Mencari maklumat

tentang kasih sayang

mengikut perspektif

pelbagai agama

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 13

B1D2

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan

Kasih Sayang

Terhadap

Keluarga

B1D2E1

Boleh menyatakan amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama

B2D2E1

Boleh menjelaskan kepentingan amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama

B4D2E1

Boleh menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga dengan tertib dan rela hati

Menyatakan lima contoh amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama secara bertulis

17

2.2 Hormat dan

Taat Kepada

Anggota

Keluarga

Memuliakan setiap anggota

keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.

Hormat-menghormati asas keluarga harmoni

Hormat-menghormati sesama anggota keluarga

Cara menghormati anggota keluarga

Layanan

Memberi perlindungan

Meraikan

Mendoakan

1. Menghormati setiap anggota keluarga

2. Rujuk juga objektif Unit 14

1. Melakonkan cara

menghormati

anggota keluarga

2. Menghasilkan sajak

yang bertemakan

Hormat-menghormati

antara anggota

keluarga

3. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 14

B1D2

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan

Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga

B1D2E1

Boleh menyatakan cara menghormati setiap anggota keluarga

B2D2E1

Boleh menjelaskan kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

B4D2E1

Boleh memberi layanan secara bersopan kepada setiap anggota keluarga dengan tertib dan rela hati

B5D2E1

Boleh mengamalkan sikap menghormati anggota keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota keluarga

Menyatakan empat daripada enam cara menghormati setiap anggota keluarga secara bertulis

Menjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga secara bertulis

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Instrumen

18

2.3 Mengekalkan

Tradisi Kekeluargaan

Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun

dalam keluarga.

Tradisi keluarga perlu dipelihara

Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan berkeluarga

Amalan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian

Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan

Ziarah-menziarahi

1. Mengenal pasti dan

menerima tradisi yang

diamalkan dalam

keluarga

2. Rujuk juga objektif Unit

15

1. Menyediakan carta

salasilah keluarga

2. Simulasi tentang

amalan tradisi

kekeluargaan

semasa ziarah-

menziarahi

3. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 15

B1D2

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan

Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

B1D2E1

Boleh menyatakan tradisi yang diamalkan dalam keluarga

B2D2E1

Boleh menjelaskan kepentingan tradisi yang diamalkan dalam keluarga

B3D2E1

Boleh menunjukkan perlakuan menerima dan menghormati adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga

Menyatakan tradisi yang diamalkan dalam keluarga secara bertulis

Menjelaskan kepentingan tradisi yang diamalkan dalam keluarga secara lisan

Menunjukkan cara atau perlakuan menerima dan menghormati adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga

19

2.4 Tanggungjawab

Terhadap Keluarga

Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia,meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga.

Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera

Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama

Peranan setiap anggota keluarga

Anak-anak

Ibu bapa

Anggota keluarga lain

1. Melaksanakan

kewajipan sebagai

anggota keluarga

2. Rujuk juga objektif Unit

16

1. Main peranan

sebagai anggota

keluarga dalam

menjaga kebersihan

2. Menghasilkan esei

tentang kewajipan

setiap anggota

keluarga

3. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 16

B1D2

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan

Tanggung- jawab Terhadap Keluarga

B1D2E1

Boleh menyatakan peranan sebagai anggota keluarga

B2D2E1

Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakan peranan sebagai anggota keluarga

B4D2E1

Boleh menjaga maruah keluarga dengan tertib dan rela hati

B5D2E1

Boleh mengamalkan sikap melaksanakan kewajipan terhadap keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota keluarga

Menyenaraikan empat peranan setiap anggota keluarga secara bertulis

Menjelaskan empat daripada lima kepentingan melaksanakan peranan sebagai anggota keluarga secara bertulis

Menyatakan lima cara menjaga maruah keluarga secara lisan

20-21

PEPERIKSAAN

PERTENGAHAN TAHUN

22-23

CUTI PERSEKOLAHAN

SEMESTER PERTAMA

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Instrumen

BIDANG NILAI 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

24

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

Alam sekitar warisan kita

Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan

Kepentingan keseimbang-

an alam sekitar kepada semua hidupan

Manusia

Haiwan

Tumbuh- tumbuhan

1. Menjaga alam sekitar

dengan bertanggung

- jawab

2. Rujuk juga objektif Unit

17

1. Melukis poster /

Mencipta cogan

kata tentang

keseimbangan alam

sekitar

2. Sumbang saran

tentang kepentingan

keseimbangan

alam sekitar

3. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 17

B1D3

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Alam Sekitar

Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

B1D3E1

Boleh menyatakan cara menjaga keseimbangan alam sekitar

B3D3E1

Boleh menunjukkan perlakuan menjaga keseimbangan alam sekitar

Menyatakan empat cara menjaga keseimbangan alam sekitar secara bertulis

25

3.2 Keharmonian

Antara

Manusia

Dengan

Alam Sekitar

Keadaan saling memerlukan

hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.

Persekitaran yang bersih dan selesa mewujudkan suasana harmonis

Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama

Penjagaan persekitaran untuk keselesaan hidup

Rumah

Sekolah

Tempat awam

1. Menjaga persekitaran

supaya bersih untuk

menjamin hidup yang

selesa

2. Rujuk juga objektif Unit

18

1. Sumbang saran

tentang kepentingan

penjagaan

persekitaran

2. Gotong-royong

3. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 18

B1D3

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Alam Sekitar

Keharmonian Antara Manusia Dengan Alam Sekitar

B1D3E1

Boleh menyatakan cara menjaga kebersihan persekitaran rumah atau sekolah atau tempat awam

B2D3E1

Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan persekitaran rumah atau sekolah atau tempat awam

Menyatakan tiga cara menjaga kebersihan persekitaran rumah, sekolah dan tempat awam secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan menjaga kebersihan persekitaran rumah, sekolah dan tempat awam secara bertulis

26

3.3 Kemapanan Alam Sekitar

Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.

Hutan sebagai khazanah kehidupan

Sumbangan hutan kepada kehidupan dan tanggungjawab manusia mengekalkan

Perlindungan terhadap hidupan liar

Pemeliharaan hutan sebagai sumber ekonomi

1. Menyokong pelbagai

usaha melindungi

khazanah hutan

daripada

kemusnahan

2. Rujuk juga objektif Unit

19

1. Sumbang saran

tentang isu-isu alam

sekitar

2. Menyenaraikan cara

mengekalkan hutan

3. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 19.

B1D3

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Alam Sekitar

Kemapanan Alam Sekitar

B1D3E1

Boleh menyatakan cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan

B2D3E1

Boleh menjelaskan cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan

Menyatakan empat daripada lima cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan secara bertulis

Menjelaskan cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan secara lisan

27

3.4 Peka Terhadap

Isu-isu Alam

Sekitar

Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya.

Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar

Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam sekitar

Pencemaran alam

Udara

Air

Darat

1. Prihatin terhadap

kesan pencemaran

alam sekitar

2. Rujuk juga objektif Unit

20

1. Menghasilkan buku

skrap tentang jenis,

sebab dan akibat

pencemaran alam

2. Kajian kes tentang

pencemaran alam

3. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 20

B1D3

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Alam Sekitar

Peka Terhadap Isu-isu Alam Sekitar

B1D3E1

Boleh menyatakan jenis pencemaran alam sekitar

B2D3E1

Boleh menjelaskan kesan pencemaran alam sekitar

B3D3E2

Boleh menunjukkan sikap prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar

Menyatakan lima daripada tujuh jenis pencemaran alam sekitar secara bertulis

Menjelaskan empat kesan pencemaran alam sekitar secara bertulis

Menunjukkan sikap prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar

BIDANG NILAI 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Instrumen

28

4.1 Cinta akan Negara

Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.

Kenali negara, cintai negara

Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita

Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam semula jadi

Sungai dan pantai

Gunung-ganang

1. Berbangga dan

menyayangi

keindahan alam di

negara sendiri

2. Rujuk juga objektif

Unit 21

1. Membuat kolaj / model

tentang keindaha alam

semula jadi

2. Mencipta /

mendeklamasikan

puisi yang

menggambar kan

keindahan alam

semula jadi

3. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 21

B1D4

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Patriotisme

Cinta Akan Negara

B1D4E2

Boleh menyenaraikan tempat-tempat pelancongan yang mempunyai alam semula jadi yang indah

B2D4E1

Boleh menjelaskan cara menunjukkan kebanggaan terhadap keindahan alam semula jadi di negara sendiri

B3D4E1

Boleh menunjukkan sikap bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri

B4D4E1

Boleh menceritakan perasaan sayang dan bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri dengan rela hati dan ikhlas

Menyenaraikan tiga tempat pelancongan yang mempunyai alam semula jadi yang indah secara bertulis

Menceritakan dan melahirkan perasaan sayang dan bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri secara lisan

29

4.2 Taat Setia Kepada Raja dan Negara

Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara.

Identiti negara lambang kedaulatan

negara

Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan kepada raja dan negara

Kepentingan menghormati dan menghayati identiti negeri dan negara

Bendera

Jata

Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri

1. Mengenali lambang

kebesaran negara

2. Menghormati

lambang dan

identiti negara

3. Rujuk juga objektif

Unit 22

1. Menghasilkan buku

skrap tentang gambar-

gambar lambang

kebesaran negara

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 22.

B1D4

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Patriotisme

Taat Setia Kepada Raja dan Negara

B1D4E1

Boleh menyatakan lambang kebesaran dan identiti negara

B2D4E1

Boleh menjelaskan kepentingan menghormati dan menghayati lambang kebesaran dan identiti negara

B3D4E2

Boleh menunjukkan perlakuan menghormati lambang kebesaran dan identiti negara apabila diarah

B4D4E2

Boleh menunjukkan sikap menghormati lambang kebesaran dan identiti negara dengan rela hati

Menyatakan lambang kebesaran dan identiti negara secara lisan

Menjelaskan tiga kepentingan menghormati dan menghayati lambang kebesaran dan identiti negara secara bertulis

Menunjukkan perlakuan menghormati lambang kebesaran dan identiti negara apabila diarah

30

4.3 Sanggup Berkorban Untuk Negara

Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.

Sanggup berkorban demi mempertahankan ibu pertiwi

Rakyat berkorban nyawa demi negara

Tanggungjawab dan peranan pasukan keselamatan

Tentera

Polis

Bomba

Perjuangan tokoh yang mempertahankan negara

Lt Adnan Saidi

Datuk Bahaman

Tok Janggut

1. Sanggup berkorban

jiwa dan raga untuk

negara

2. Rujuk juga objektif

Unit 23

1. Menemuramah

seorang anggota

keselamatan tentang

tanggungjawab dan

peranannya

2. Memilih seorang tokoh

dan menulis tentang

biodata dan

perjuangannya

3. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 23

B1D4

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Patriotisme

Sanggup Berkorban Untuk Negara

B1D4E2

Boleh menyenaraikan tokoh yang sanggup berjuang demi negara

B2D4E1

Boleh menjelaskan peranan pasukan keselamatan dan perjuangan tokoh yang sanggup berkorban untuk negara

Menyenaraikan tiga daripada lima tokoh yang sanggup berjuang demi negara secara bertulis

Menjelaskan tiga peranan pasukan keselamatan dan perjuangan tokoh yang sanggup berkorban untuk negara secara bertulis

NILAI BERKAITAN BIDANG HAK ASASI

Minggu

Bidang Pembelajaran

Kandungan Akademik

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Instrumen

31

5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak

Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna.

Hak kanak-kanak terjaga, generasi akan datang sejahtera

Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama

Tanggung-jawab golongan dewasa memastikan setiap kanak-kanak berhak mendapat dan menikmati keperluan hidup

Makanan

Pakaian

1. Menerima hakikat

bahawa setiap

kanak- kanak

mempunyai hak

untuk menikmati

kehidupan yang

sempurna

2. Rujuk juga objektif

Unit 24

1. Mengumpul dan

Melaporkan maklumat

tentang pencabulan

hak asasi kanak-

kanak di seluruh dunia

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 24

B1D5

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Melindungi Hak Kanak-kanak

B1D5E1

Boleh menyatakan keperluan asas untuk memastikan kanak-kanak hidup sempurna

B2D5E1

Boleh menjelaskan kepentingan keperluan asas kepada kanak-kanak

Menyatakan tiga daripada lima keperluan asas kanak-kanak secara lisan

Menjelaskan tiga kepentingan keperluan asas kepada kanak-kanak secara lisan

32

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

33

5.2 Menghormati Hak Wanita

Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

Wanita berhak mendapat layanan yang baik

Layanan yang baik merupakan keistimewaan untuk anita

Sifat kelembutan wanita bukan penghalang daripada mendapat keistimewaan

Pengagihan tugas

Penjagaan maruah diri

(Tiada gangguan seksual)

1. Memberikan

layanan yang baik

kepada wanita

2. Rujuk juga objektif

Unit 25

1. Memberikan layanan

yang baik kepada

wanita

2. Rujuk juga objektif Unit

25

B1D5

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Menghormati Hak Wanita

B1D5E1

Boleh menyatakan cara memberikan layanan yang baik kepada wanita

B2D5E1

Boleh menjelaskan kepentingan memberi layanan yang baik kepada wanita

B3D5E1

Boleh menunjukkan cara memberi layanan yang baik kepada wanita

Menyatakan tiga cara memberikan layanan yang baik kepada wanita secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan memberi layanan yang baik kepada wanita secara bertulis

Menunjukkan dua cara memberi layanan yang baik kepada wanita

34

5.3 Melindungi Hak Pekerja

Menghormati,

menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan,jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara.

Hak asasi pekerja dipelihara, kebajikan mereka terbela

Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama

Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai kemudahan

Gaji

Cuti

Keselamatan

1. Menerima hakikat

bahawa semua

pekerja

mempunyai hak

yang perlu

dihormati.

2. Rujuk juga objektif

Unit 26

1. Menyenaraikan dan

Membincangkan

Kemudahan yang

diperlukan di tempat

kerja.

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 26

B1D5

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Melindungi Hak Pekerja

B1D5E1

Boleh menyatakan hak pekerja di tempat kerja

B2D5E1

Boleh menjelaskan kepentingan melindungi hak pekerja di tempat kerja

Menyatakan tiga daripada empat hak pekerja di tempat kerja secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan melindungi hak pekerja di tempat kerja secara bertulis

35

5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya

Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.

Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi Pencipta

Hargai golongan kurang berupaya dengan memahami mereka

Kemampuan memahami punca kecacatan seseorang akan menginsafkan diri

Kelahiran

Keturunan

kemalangan

Penyakit

1. Menerima hakikat

dan menginsafkan

diri bahawa tiada

seorang insan pun

dilahirkan dengan

penuh

kesempurnaan.

2. Rujuk juga objektif

Unit 27

1. Menulis esei bertajuk

menghormati hak

golongan kurang

berupaya

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 27.

B1D5

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya

B1D5E1

Boleh menyatakan punca kecacatan golongan kurang berupaya

B2D5E1

Boleh menjelaskan kepentingan menghormati golongan kurang berupaya

Menyatakan tiga punca kecacatan golongan kurang berupaya secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan menghormati golongan kurang berupaya secara lisan

36

5.5 Melindungi Hak Pengguna

Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi.

Konsep pengguna asas kesedaran semua

Hormati hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas

Hak pengguna untuk mendapat barangan dan keperluan asas untuk kehidupan

Makanan

Pakaian

Tempat Tinggal

Kesihatan

Pendidikan

Sanitasi

1. Menerima hakikat

bahawa diri sendiri

adalah pengguna

yang mempunyai

hak dan

tanggungjawab

2. Rujuk juga objektif

Unit 28.

i. Menulis surat kepada

pihak berkenaan

membuat aduan

tentang perkhidmatan

kesihatan / sanitasi

yang kurang

memuaskan

ii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 28.

B1D5

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Melindungi Hak Pengguna

B1D5E1

Boleh menyatakan hak dan tanggungjawab pengguna untuk mendapatkan keperluan asas

B2D5E1

Boleh menjelaskan hak dan tanggungjawab pengguna untuk mendapatkan keperluan asas

Menyatakan dua daripada tiga hak dan tanggungjawab pengguna untuk mendapatkan keperluan asas secara bertulis

Menjelaskan dua hak dan tanggungjawab pengguna secara lisan

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Instrumen

37

6.1 Mematuhi Peraturan dan

Undang-undang.

Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah

ditentukan tanpa

mengira sesiapa dan di mana seseorang itu

berada

Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia

Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah

Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah

Tanggung-jawab mematuhi setiap peraturan

Di rumah

Di sekolah

1. Mematuhi segala

peraturan di rumah

dan di sekolah

2. Rujuk juga objektif

Unit 29.

1. Membincangkan

program yang boleh

dijalankan oleh pihak

sekolah untuk

mengelakkan murid-

murid terlibat dalam

kegiatan salah laku

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 29

B1D6

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi

Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

B1D6E1

Boleh menyatakan peraturan yang perlu dipatuhi di rumah dan di sekolah

B2D6E1

Boleh menjelaskan kesan melanggar peraturan di rumah dan di sekolah

Menyatakan lima daripada enam peraturan yang perlu dipatuhi di rumah dan di sekolah secara bertulis

Menjelaskan tiga kesan melanggar peraturan di rumah dan di sekolah secara bertulis

38

6.2 Kebebasan Bersuara

Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu

bagi menjaga keselamatan

dan ketenteraman.

Kebebasan bersuara asas masyarakat demokrasi

Keperluan kebebasan bersuara memupuk kesejahteraan hidup bermasyarakat

Kebebasan memberi pendapat atau pandangan

Kebebasan menyatakan perasaan

1. Memberikan

pendapat

dan meluahkan

perasaan mengikut

batasan

2. Rujuk juga objektif

Unit 30

1. Simulasi tentang

Parlimen Mini

2.Rujuk aktiviti buku teks

Unit 30.

B1D6

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi

Kebebasan Bersuara

B3D6E2

Boleh memberi pendapat dan meluahkan perasaan apabila disuruh

Memberi pendapat dan meluahkan perasaan secara lisan

39

6.3 Kebebasan Beragama

Kebebasan setiap individu

untuk menganuti dan

mengamalkan agamanya

seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama

Amalan keagamaan membentuk pribadi

Amalan keagamaan dalam kehidupan harian mengikut setiap agama

Cara beribadat

Perihal makanan

1. Menghormati

amalan pelbagai

agama

2. Rujuk juga objektif

Unit 31

1. Mengumpul malumat

dan membincangkan

amalanpelbagai

agama

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 31.

B1D6

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi

Kebebasan Beragama

B1D6E1

Boleh menyatakan amalan pelbagai agama dalam kehidupan seharian

B2D6E1

Boleh menjelaskan kepentingan menghormati amalan pelbagai agama

Menyatakan tiga contoh amalan pelbagai agama dalam kehidupan seharian secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan menghormati amalan pelbagai agama secara bertulis

40

6.4 Penglibatan Diri dalam

Pembangunan Negara

Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan ,undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.

Murid berjaya, sekolah cemerlang

Warga sekolah yang giat cergas menjamin kejayaan sesebuah sekolah

Pangagihan tugas bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah

Hari Guru

Hari Sukan

Minggu Kokurikulum

Hari Anugerah Cemerlang

1. Bertanggungjawab

menjalankan tugas

yang diberi bagi

menjayakan aktiviti

anjuran sekolah

2. Rujuk juga objektif

Unit 32.

1. Membina carta aliran

pelan tindakan bagi

menunjukkan

cara melaksanakan

tugas yang diberi

2. Membuat laporan

kumpulan tentang

tugas yang dijalankan

semasa menjayakan

aktiviti sekolah

3. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 32.

B1D6

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi

Penglibatan Diri Dalam Pembangun-an Negara

B1D6E1

Boleh menyatakan aktiviti anjuran sekolah yang melibatkan diri

B2D6E1

Boleh menjelaskan kepentingan penglibatan semua murid dalam menjayakan aktiviti anjuran sekolah

B4D6E4

Boleh melaksanakan aktiviti anjuran sekolah dengan tertib dan rela hati

Menyatakan lima daripada tujuh aktiviti anjuran sekolah yang disertai secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan penglibatan semua murid dalam menjayakan aktiviti anjuran sekolah

40

6.5 Sikap Keterbukaan

Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

Sikap terbuka membina keyakinan diri

Sikap terbuka dalam tindakan

Setiap pandangan dan keputusan diterima dan dihormati

Mengawal emosi

1. Bersikap terbuka

dan mampu

mengawal

perasaaan

2. Rujuk juga objektif

Unit 33.

1. Menghasilkan dialog

tentang sikap

keterbukaan dan

melakonkan dialog

tersebut.

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 33.

B1D6

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi

Sikap Keterbukaan

B1D6E1

Boleh menyatakan cara mengamalkan sikap keterbukaan

B3D6E3

Boleh menunjukkan sikap keterbukaan apabila menerima teguran dalam sesuatu tindakan

Menyatakan dua cara mengamalkan sikap keterbukaan secara lisan

Minggu

Bidang Pembelajaran

Kandungan Akademik

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Instrumen

41

7.1 Hidup Bersama Secara Aman

Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutama-kan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa,dan budaya.

Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan

Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan

Hubungan yang baik dalam semua peringkat

Sekolah

Masyarakat

1. Menunjukkan sikap

yang mesra demi

keharmonian hidup

2. Rujuk juga objektif

Unit 34.

1. Mengadakan kempen

untuk mewujudkan

hubungan mesra

di kalangan warga

sekolah dan

masyarakat

Contoh : Kempen

Masyarakat

Penyayang peringkat

sekolah.

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 34.

B1D7

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian

Hidup Bersama Secara Aman

B1D7E1

Boleh menyatakan cara menjalin hubungan yang baik dengan warga sekolah dan masyarakat

B3D7E1

Boleh menunjukkan interaksi dan komunikasi dengan warga sekolah atau masyarakat

Menyatakan tiga cara menjalinkan hubungan yang baik dengan warga sekolah dan masyarakat secara bertulis

Menunjukkan interaksi dan komunikasi dengan warga sekolah atau masyarakat

41

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama

Usaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu,komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat.

Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman

Saling membantu untuk kesejahteraan bersama

Hidup ber- masyarakat

Jiran tetangga

Berpersatuan

1. Menunjukkan sikap

suka membantu

untuk kebaikan

bersama

2. Rujuk juga objektif

Unit 35

1. Menyediakan satu

Pelan tindakan bagi

Mengadakan projek

kemasyarakatan

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 35.

B1D7

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian

Saling Membantu dan Bekerja-sama

B1D7E1

Boleh menyatakan amalan saling membantu dalam hidup bermasyarakat

B2D7E1

Boleh menjelaskan kepentingan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat

Menyatakan

empat contoh amalan saling membantu dalam hidup bermasyarakat secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat secara lisan

42

7.3 Saling Menghormati antara Negara

Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.

Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubungan

Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara

Hormati system pemerintahan, ideologi dab kedaulatan undang-undang negara lain (Eksekutif, legislative dan kehakiman)

1. Menghormati

kedaulatan

negara sendiri dan

negara lain demi

mengekalkan

keamanan sejagat

2. Rujuk juga objektif

Unit 36.

1. Mengumpulkan

maklumat tentang

pelbagai ideologi

negara di dunia dan

membincangkannya.

2. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 36

Unit 36.

B1D7

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian

Saling Menghormati Antara Negara

B1D7E1

Boleh menyatakan pelbagai ideologi negara di dunia

B2D7E1

Boleh menjelaskan kepentingan menghormati kedaulatan sesebuah negara

Menjelaskan dua kepentingan menghormati kedaulatan sesebuah negara

43

PEPERIKSAAN AKHIR

TAHUN 2013

Disediakan oleh:

Hjh Rohana bt Adnan

Ketua Panitia Pendidikan Moral,

SMK Raja Perempuan, Ipoh, Perak

PAGE

1