Rancangan Tahunan ERT T5 SMKSK 2011

Embed Size (px)

Citation preview

PANITIA ERT SMK SERI KOTA Rancangan Pelajaran Tahunan ERT Tingkatan 5 - 2011MINGGU 1 03/01/11 07/01/11 BIDANG PEMBELAJARAN d. Tujuan kemasan i. Memperbaiki rupa Kemasan berglis Kemasan berkilau Kemasan merserais Kemasan emboss ii. Memberi kemasan tak kecut iii. Memberi kemasan tak renyuk iv.Memperbaiki pengendalian v. Memberi kecemasan untuk perlindungan 2-7 10/01/11 18/02/11 Kemasan Kemasan Kemasan Kemasan kalis kalis kalis kalis peluru angina air api Aras 1 Mendokumentasi perancangan membuat pakaian yang diperlukan dalam bentuk rekod kerja Aras 2 Menghuraikan setiap proses jahitan Menyatakan langkah penyediaan setiap jenis proses jahitan Mengira kos projek Aras 1 Menamakan tanda pola Mengubah suai pola atau melakar pola mengikut ukuran badan sendiri Sumber - Croquis - Alatan jahitan - Bahan jahitan - Buku fesyen - Carta proses menjahit Teknik - Tunjuk cara - Membuat projek/tugasan Aktiviti - Tugasan individu - Hands-on HASIL PEMBELAJARN Aras 1 Menyatakan maksud kemasan fabrik Menyatakan tujuan kemasan fabrik Menyatakan kemasan untuk memperbaiki rupa fabrik Menyatakan kemasan untuk memberi perlindungan pada fabrik CADANGAN/SUMBER/TEKNIK/ AKTIVITI/PENILAIAN

2.4 Membuat Pakaian a. Perancangan ii.Penyediaan rekod kerja Lakaran stail pakaian hadapan dan belakang Contoh fabrik yang digunakan Ukuran badan Proses menjahit Susun atur pola Langkah menjahit Pengiraan kos b. Pelaksanaan i. Menyadiakan pola

SMKSK/ERT/SAR/2011

1

PANITIA ERT SMK SERI KOTA Rancangan Pelajaran Tahunan ERT Tingkatan 5 - 2011MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN ii. Membentang dan menyusun atur pola HASIL PEMBELAJARN Aras 1 Menyatakan peraturan menyusun atur pola di atas fabrik Membentang fabrikdan menyusun atur pola Aras 1 Menyatakan peraturan menggunting fabrik Menggunting fabrik Aras 1 Menyatakan tujuan menekan setiap proses jahitan semasa menjahit pakaian Menjahit pakaian dan menakan pada setiap proses jahitan Aras 1 Menilai hasil kerja mengikut Kriteria yang ditetapkan Membanding beza pakaian yang dijahit sendiri dengan pakaian siap beli Cuti Tahun Baru Cina 29/01/2011 06/02/2011 2.5 Wardrobe a. Maksud b. Perancangan wardrobe i. Prinsip merancang Wardrobe ii.Prinsip menyenggara Wardrobe Aras 1 Menyatakan maksud wardrobe Menyatakan prinsip merancang wardrobe Menyatakan prinsip menyenggara wardrobe Aras 2 Menerangkan prisip menyenggara wardrobe Sumber - Majalah/Risalah - Koleksi pakaian - Cakera padat - Internet - Pita video Teknik CADANGAN/SUMBER/TEKNIK/ AKTIVITI/PENILAIAN Rancangan Tahunan ERT T5 2Penilaian - Menilai hasil pakaian yang diperagakan - Menilai rekod kerja

iii.Menggunting

iv Menjahit dan menekan

a. Penilaian Pakaian yang dijahit sendiri dan pakaian siap beli daripada aspek: i. Stail ii. Warna dan corak iii. Fabrik iv. Proses jahitan v. Kos

5

8 21/02/11 25/02/10

SMKSK/ERT/SAR/2011

2

PANITIA ERT SMK SERI KOTA Rancangan Pelajaran Tahunan ERT Tingkatan 5 - 2011MINGGU iii. BIDANG PEMBELAJARAN Klasifikasi pakaian untuk Wardrobe Pakaian asas V formal Pakaian kasual Pakaian riadah Pakaian tidur HASIL PEMBELAJARN Aras 1 Mengenal pasti klasifikasi pakaian untuk wardrobe yang lengkap Menamakan contoh pakaian bagi setiap klasifikasi Aras 1 Menyatakan maksud aksesori Aras 2 Memilih aksesori yang sesuai dengan pakaian, bentuk badan dan tujuan berpakaian Ujian Berkala 1 28/02/2011 03/03/2011 2.6 Label Jagaan Tekstil Antarabangsa a. Maksud b.Simbol dan maksud i. Mencuci ii. Mencuci kering iii. Meluntur iv. Mengering v. Menyeterika Aras 1 Menyatakan maksud Label Jagaan Tekstil Antarabangsa Melakar dan melabel simbol Label Jagaan Tekstil Antarabangsa Menyatakan maksud simbol Label Jagaan Tekstil Antarabangsa Aras 2 Menerangkan cara penjagaan berdasarkan Label Jagaan Tekstil Antarabangsa pada pakaian Cuti pertengahan semester pertama 12/03/2011 20/03/2011SMKSK/ERT/SAR/2011

CADANGAN/SUMBER/TEKNIK/ AKTIVITI/PENILAIAN - Sumbangsaran - Pembelajaran intergratif - Imagenari Aktiviti - Lawatan - Menghasilkan buku skrap - Memadankan pakaian dan aksesori Penilaian - Lembaran - Tugasan - Kuiz

iv.Aksesori

9

10 07/03/11 11/03/11

Sumber - Buku - Bahan realia - Carta Label Jagaan Tekstil Antarabangsa Teknik - Sumbangsaran - Perbincangan - Mengumpul maklumat daripada komputer Aktiviti - Pembentangan/ pelaporan Penilaian - Lembaran kerja

3

PANITIA ERT SMK SERI KOTA Rancangan Pelajaran Tahunan ERT Tingkatan 5 - 2011MINGGU 11 21/03/11 25/03/11 BIDANG PEMBELAJARAN 3.1 Pengurusan Keluarga d. Belanjawan Keluarga i. Maksud ii. Faktor yang mempengaruhi belanjawan keluarga Pendapatan keluarga Saiz Komposisi Kitaran hidup keluarga Kedaan ekonomi Negara Perubahan social iii. Kategari belanjawan keluarga Makanan Pakaian Tempat kediaman Bahan api, air,telefon dan elektrik Perubatan Pengangkutan Pendidikan Cukai pendapatan Simpanan dan pelaburan Rekreasi Pelbagai iv. Langkah menyediakan belanjawan Menentukan matlamat Menentukan kategori keperluan Menganggarkan pendapatan Menganggarkan kos Mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan Penilaian belanjawanSMKSK/ERT/SAR/2011

HASIL PEMBELAJARN Aras 1 Menyatakan maksud belanjawan keluarga Menyenaraikan factor yang mempengaruhi belanjawan keluarga Aras 2 Menerangkan faktor yang mempengaruhi belanjawan keluarga

CADANGAN/SUMBER/TEKNIK/ AKTIVITI/PENILAIAN Sumber - Kamus - Keratan akhbar - Bil bayaran berkadar Teknik - Mengumpul maklumat - Temubual - Analisis data Aktiviti - Sumbangsaran - Perbincangan - Tugasan Penilaian - Ujian - Hasil tugasan

Aras 1 Menyenaraikan kategori belanjawan keluarga Aras 2 Menerangkan kategori belanjawan keluarga

Aras 1 Mengenal pasti langkah menyediakan belanjawan Aras 2 Membuat anggaran belanjawan keluarga

4

PANITIA ERT SMK SERI KOTA Rancangan Pelajaran Tahunan ERT Tingkatan 5 - 2011MINGGU 13 0404/11 08/04/11 e. BIDANG PEMBELAJARAN Keluarga dan komuniti iii. Bekerja dalam pasukan Ciri pasukan - Matlamat - Struktur organisasi - Spesifikasi tugas/ tanggungjawab - Penerapan nilai murni Kepentingan pembentukan pasukan - Peningkatan produktiviti - Cungkil dan kembang potensi diri - Mempertingkat semangat dan perpaduan - Pengagihan/ meringankan tugas - Pengkongsian pengalaman dan meningkatan kemahiran HASIL PEMBELAJARN Aras 1 Menyatakan ciri bekerja dalam pasukan CADANGAN/SUMBER/TEKNIK/ AKTIVITI/PENILAIAN Sumber - Brosur - Media elektronik - Media cetak Teknik - Main peranan - Perbincangan - Sumbangsaran Aktiviti - Tugasan - Kumpul maklumat - Pembentangan Penilaian - Senarai semak - Hasil tugasan - Laporan

Aras 1 Menyatakan kepentingan pembentukan sesebuah pasukan

Langkah pembentukan pasukan - Kenal pasti matlamat - Tentukan bilangan ahli - Membentuk struktur organisasi - Pembahagian tugas - Penyenaraian tugas iv. Sumbangan: Keluarga kepada komuniti Komuniti kepada keluarga v. Kemudahan dalam komuniti Asas Awam

Aras 1 Menerangkan langkah pembentukan sesebuah pasukan

Aras 1 Menyenaraikan sumbangan keluarga kepada komuniti Menyenaraikan sumbangan komuniti kepada keluarga Menyenaraikan kemudahan asas dan awam dalam komuniti

SMKSK/ERT/SAR/2011

5

PANITIA ERT SMK SERI KOTA Rancangan Pelajaran Tahunan ERT Tingkatan 5 - 2011MINGGU 14 01/04/11 15/04/11 BIDANG PEMBELAJARAN f. Konsumerisme i. Masalah pengguna daripada aspek: Kualiti Harga Kuantiti Keselamatan Perlindungan ii. Pengaruh pengiklanan kepada pengguna Kebaikan Kelemahan iii. Hak dan undang-undang pengguna Akta Pengguna HASIL PEMBELAJARN Asas 1 Mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pengguna CADANGAN/SUMBER/TEKNIK/ AKTIVITI/PENILAIAN Sumber - Bahan relia - Media elektronik - Media elektronik - Risalah Akta Pengguna - Keratan akhbar Teknik - Kajiaan - Kerja kumpulan - Pengumpulan maklumat Aktiviti - Kerja lapangan - Perbincangan - Melaporkan tugasan - Membuat buku skrap Penilaian - Laporan tugasan - Ujian - Kuiz Sumber - Model rumah/ diorama - Media elektronik - Media cetak Teknik - Kajian pergerakan dan masa - Simulasi - Main peranan - Kerja kumpulan

Aras 1 Menyatakan pengaruh pengiklanan kepada pengguna Aras 1 Menyenaraikan hak dan Akta Pengguna Aras2 Menghuraikan hak pengguna dan akta yang boleh melindungi hak pengguna

15 18/04/11 22/04/11

3.2 Tempat Kediaman dan Teknologi b. Pengurusan Ruang i. Jenis ruang Sosial Kerja Persendirian Aras 1 Menyatakan jenis ruang yang terdapat di tempat kediaman Mengenal pasti fungsi setiap ruang Menamakan contoh baga setiap ruang

SMKSK/ERT/SAR/2011

6

PANITIA ERT SMK SERI KOTA Rancangan Pelajaran Tahunan ERT Tingkatan 5 - 2011MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN ii. Ergonomik Maksud Susun atur perabot dan kelengkaptan tempat kediaman Kajian pengerakan dan masa - Tujuan - Aktiviti kajian HASIL PEMBELAJARN Aras1 Menyatakan maksud ergonomic Mengenal pasti prinsip menyusun atur perabot yang sesuai untuk: - ruang sosial - ruang kerja - ruang persendirian Menyenaraikan bentuk ruang dapur Menyatakan maksud kajian pergerakan dan masa Menjelaskan tujuan kajian pergerakan dan masa Aras 2 Mengenal pasti cara menyusun atur perabot dan alatan di: - ruang social - ruang kerja - ruang persendirian Melakar reka bentuk ruang dapur Aras 3 Melakar reka bentuk ruang dapur mengikut kesesuaian CADANGAN/SUMBER/TEKNIK/ AKTIVITI/PENILAIAN Aktiviti - Menyediakan jadual/ aliran kajian pergerakan - Melaporkan kajian - Pameran mimi - Pertandingan Penilaian - Hasil tugasan/ kajian - Folio - Ujian

SMKSK/ERT/SAR/2011

7

PANITIA ERT SMK SERI KOTA Rancangan Pelajaran Tahunan ERT Tingkatan 5 - 2011MINGGU 16 25/04/11 29/04/11 BIDANG PEMBELAJARAN c. Pemilihan, penggunaan dan penjagaan alatan berteknologi di tempat kediaman HASIL PEMBELAJARN Aras 1 Menyenaraikan alatan penjimat masa dalam menguruskan tempat kediaman Menyatakan aspek yang perlu dipertimbangkan semasa memilih alatan penjimat masa Menyatakan peraturan menjaga alatan penjimat masa Aras 2 Mengenal pasti alatan penjimat masa yang sesuai untuk aktiviti tertentu CADANGAN/SUMBER/TEKNIK/ AKTIVITI/PENILAIAN Sumber - Media cetak - Media elektronik - Alatan penjimat masa - Buku panduan pengguna alatan penjimat masa - Brosur - Katalog Teknik - Tunjuk cara - Mengumpul maklumat Aktiviti - Hands-on - Analisis maklumat Penilaian - Kuiz - Cara mengendalikan alatan penjimat masa semasa kerja amali 17 - 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (03/05/11 20/05/11) 1.1 Makanan dan Pemakanan 20 23/05/11 27/05/11 d. Keperluan nutrien Faktor yang mempengaruhi keperluan nutrien Aras 1 Menyatakan faktor yang mempengaruhi keperluan nutrien Sumber - Jadual RDA - Piramid makanan - Buku Komposisi Zat Dalam Makanan Malaysia - Brosur

SMKSK/ERT/SAR/2011

8

PANITIA ERT SMK SERI KOTA Rancangan Pelajaran Tahunan ERT Tingkatan 5 - 2011MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN i. ii. iii. iv. v. Jantina Umur Saiz tubuh badan Aktiviti Kumpulan tertentu (ibu mengandung, ibu yang menyusukananak, kanakkanak, pesakit, si pulih dan vegetarian) HASIL PEMBELAJARN Aras 2 Menerangkan faktor yang mempengaruhi keperluan nutrien CADANGAN/SUMBER/TEKNIK/ AKTIVITI/PENILAIAN Teknik - Simulasi - Main Peranan - Kuiz Aktiviti - Mengumpul resepi - Menggira nilaitenaga - Merekod makanan yang diambil setiap hari Aras 3 Mengira nilai tenaga dalam makanan dengan menggunakan Jadual Komposisi Makanan Membanding bezakan keperluan tenaga mngikut keperluan tertentu CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2011 (28/05/2011 12/06/2011) 21 -23 09/05/11 0107/11 1.3 Pencernaan dan Penyerapan a. Maksud - pencernaan - peristalsis - enzim - rembesan - penyerapan b. Sistem pencernaan - organ pencernaanSMKSK/ERT/SAR/2011

1.2 Diet e. Peruntukan Diet Harian Yang Disarankan(RDA) iii. iv. Peruntukan tenaga yang disarankan Pengiraan nilai tenaga dalam Makanan

Penilaian - Ujian - Latih tubi - Lembaran kerja

Aras 1 Menyatakan maksud: pencernaan peristalsis enzim rembesan penyerapan Menyatakan hasil akhir pencernaan Aras 2 Menamakan organ pencernaan, enzim pencernaan dan rembesan

Sumber - model / modul/ carta /transparensi system pencernaan Teknik - Perbincangan - Simulasi - Kuiz Aktiviti

9

PANITIA ERT SMK SERI KOTA Rancangan Pelajaran Tahunan ERT Tingkatan 5 - 2011MINGGU c. BIDANG PEMBELAJARAN enzim pencernaan rembesan HASIL PEMBELAJARN Aras 3 Melakar dan melabelkan gambar rajah system pencernaan Menghuraikan proses pencernaan Melakar dan melabelkan gambar rajah struktur vilus Menerangkan proses penyerapan hasil akhir pencernaan di usus Aras 1 Menyatakan maksud makanan mudah Menyatakan klasifikasi makanan mudah dan contohnya Menyatakan ciri semasa memilih makanan mudah Menyatakan kebaikan dan kelemahan makanan mudah Menerangkan cara menyimpan makanan mudah CADANGAN/SUMBER/TEKNIK/ AKTIVITI/PENILAIAN - pertandingan melukis - melukis/melabel/ - kuiz tentang system pencernaan dan penyerapan Penilaian - kuiz - Lembaran kerja Sumber - Model/ modul/ carta/ transparensi system pencernaan Teknik - Simulasi - Perbincangan - Kuiz Aktiviti - Pertandingan melukis - Melukis/ melabel/ kuiz tentang sistem pencernaan dan penyerapan Penilaian - Kuiz - Lembaran kerja Sumber Buku rujukan Katalog peralatan Teknik - Sumbangsaran - Perbincangan - Demonstrasi

Proses pencernaan

d. Proses penyerapan di usus

24 04/07/11 08/07/11

1.4 Pemilihan dan penyimpanan makanan c. Makanan mudah - maksud - klasifikasi Makanan separa proses Makanan sedia untuk dimasak Makanan sedia masak untuk dipanaskan Makanan sedia masak untuk disaji - pemilihan dan penyimpanan - kelebihan dan kelemahan

25 & 27 11/07/11 15/07/11 &

1.5 Prinsip memasak b. Prinsip memasak makanan maksud haba kering kaedah membakar kaedah memanggang

Aras 1 Menyatakan tujuan memasak makanan Menyatakan kaedah memasak menggunakan haba kering Menyatakan ciri hasil masakan setiap kaedah memasak

SMKSK/ERT/SAR/2011

10

PANITIA ERT SMK SERI KOTA Rancangan Pelajaran Tahunan ERT Tingkatan 5 - 2011MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARN CADANGAN/SUMBER/TEKNIK/ AKTIVITI/PENILAIAN

22/07/11 28/07/11

c. d.

Ciri hasil masakan yang menggunakan kaedah haba kering kesan memasak ke atas bahan makanan menggunakan haba kering daripada aspek rupa, warna dan tekstur Kelebihan dan kelemahan bagi setiap kaedah memasak

Aras 2 Menyatakan kelebihan dan kelemahan menggunakan setiap kaedah memasak

Aktiviti - Kerja dalam kumpulan - Membuat pemerhatian tentang kesan haba terhadap makanan - Melaporkan hasil pemerhatian Penilaian - Ujian - Latihan bertulis

e.

26

UJIAN BERKALA 2 (18/07/11 21/07/11) 1.6 Pengurusan Sajian b. Pemilihan menu - Sajian keraian hari perayaan hari jadi hari ulang tahun perkahwinan Meraikan tetamu / pelancong - Sajian untuk kumpulan tertentu Vegetarian Kanak-kanak Pesakit Si pulih Ibu hamil Ibu menyusukan anak Aras 1 Menyatakan jenis sajian Aras 2 Merancang menu untuk sajian keraian dan kumpulan tertentu Menyediakan perancangan kerja amali Aras 1 Menyedia, memasak dan menyaji mengikut perancangan Menggunakan alat penjimat masa dalam menyediakan makanan Sumber Buku resipi Media massa Alat penjimat masa Teknik - Demonstrasi Aktiviti - Menyediakan rancangan kerja amali - Menjalankan amali masakan - Koleksi resipi

28-32 02/08/11 09/09/11

SMKSK/ERT/SAR/2011

11

PANITIA ERT SMK SERI KOTA Rancangan Pelajaran Tahunan ERT Tingkatan 5 - 2011MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN c. Penyediaan makanan Menyedia Memasak Menyaji Mengemas Mencuci d. Penilaian hasil masakan Rupa Warna Tekstur Rasa Persembahan 33 12/09/11 15/09/11 Sanitasi Makanan b. Sebab / punca berlaku pencemaran semasa pengendalian bahan makanan dan makanan yang telah dimasak Aras 1 Menyatakan Sebab / punca berlaku pencemaran semasa pengendalian bahan makanan Aras 2 Menerangkan Sebab / punca berlakunya pencemaran makanan Aras 3 Mengaplikasikan prinsip kebersihan semasa menyedia, memasak, menyaji serta menyimpan bahan makanan dan makanan yang telah dimasak Sumber - Buku rujukan - Perpustakaan - Penceramah jemputan Teknik - Sumbangsaran - Perbincangan Aktiviti - Kerja dalam kumpulan - Melaporkan hasil tinjauan Penilaian - ujian - latihan bertulis HASIL PEMBELAJARN Aras 1 Menilai hasil masakan CADANGAN/SUMBER/TEKNIK/ AKTIVITI/PENILAIAN Penilaian - Menilai hasil masakan

SMKSK/ERT/SAR/2011

12

PANITIA ERT SMK SERI KOTA Rancangan Pelajaran Tahunan ERT Tingkatan 5 - 2011MINGGU 34-36 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARN Peperiksaan Percubaan SPM 19/09/11 07/10/11 Latih-tubi Soalan percubaan Negeri Lain Peperiksaan SPM CADANGAN/SUMBER/TEKNIK/ AKTIVITI/PENILAIAN

37 - 42

SMKSK/ERT/SAR/2011

13