of 16 /16

Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását
Page 2: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását

Radnóti és Fanni

-szerelmes verseinek szinte

egyetlen ihletője Gyarmati

Fanni volt.

-Kapcsolatuk diákszerelemként

indult 1926-ban.

1935-ben házasodtak össze.

Zsidótörvények,II.világháború

kitörése, a költő halála

Page 3: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását

Hitvesi költészete

„A szerelmes versek általában nem a feleségekhez

szólnak… Ritka a hitvesi költészet az irodalomban, hisz a

legnehezebb talán a mindennapokat, az egyformaságot

versbe emelni, s közelről amúgy is minden másképpen

látszik.”

(Fűzfa Balázs)

Page 4: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását

Hitvesi költészete Radnóti költői pályájának minden szakaszán találunk Fanni

által ihletett verseket.

Korai műveiből fiatalos, életteli szerelem és erotika árad.

Verseiben nyomon követhető a szerelem elmélyülése, változása: a versek eleinte az euforikus rajongást közvetítik

(az Újmódi pásztorok éneke kötetben).

Radnóti házasságkötése a költői pályáján is fordulatot jelentő Újhold (1935) című kötet megírásával esik egy időbe.

Szerelmes vers az Istenhegyen című költemény már a korai hitvesi költészet meghatározó érzelemvilágát mutatja, amelynek meghatározója az idill, a harmónia és az

összetartozás bizonyossága.

Később kezdi láttatni verseiben a mindennapok gondjait is

(Szerelmes vers november végén).

Page 5: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását

1940-es évek A hitvesi szerelem legkitűnőbb

alkotásai a negyvenes években

születtek.

A zsidóüldözés közepette a hitves

– Ady Csinszka-élményéhez

hasonlóan – a fenyegető halál és

rettegés ellenpólusa, a lelkierő

forrása (menedék).

Két karodban című költeménye

megrendítő formai játék.

Page 6: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását

Bájoló megzenésített változata Szabó Balázs Bandája

előadásában

https://www.youtube.com/watch?v=PcPmokVbz3A

Page 7: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását

Bájoló című verse 1942-ben keletkezett.

Cím: 1.bájol (ige)-kedvességével vonz,elvarázsol

2.bájoló (melléknév) pozitív érzést kelt,de szomorú hangulatú.

1 szakaszból,1 teljes mondatból áll.

sorai a szerelmi egyesülést egy tavaszi vihar kitöréséhez kapcsolják.

Tartalmilag 2 részre osztható:

1.rész- természet leírása,szemléli,hogy mi történik körülötte: ,,Rebbenő szemmel / ülök a fényben.”

2.rész-a boldogságot megszakítja a jelen.A költő előrevetíti a jövőt:

,,ugrik a fény is, / gyűllik a felleg, / surran a villám,/ s már feleselget’’.

Zárlat: azt kívánja kedvese legyen mellette:

,,mossa az eső/ össze szívünket.’’

Page 8: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását
Page 9: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását

Tétova óda,1943

A hitvesi költészet remeke.

Párba állítható Petőfi: Mineknevezzelek c.versével.

Mi az óda:lírai műfaj,ünnepélyeshangulatú

költemény:nagyszerű,fenségeseszmét,tárgyat dicsőit

(szerelmet,természetet,hősi tetteket).

A vers szerelmi vallomás a feleségnek.

Címértelemzés: a tétova jelző a versszerzőjének bizonytalanságára utal.

A kezdés: nem pillanatnyi fellángolástakar szavakba önteni („Mióta

készülök, …”).

Page 10: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását

Költői hitvallás:a költő vallomása a

költészetről, a költészet lényegéről!

A legtökéletesebb, a legpontosabb kifejezés

megtalálása számára nemcsak szakmai

becsvágy,hanem erkölcsihelytállás,élet-halál

kérdése.

,,mert annyit érek én, amennyit ér a szó

versemben s mert ez addig izgat engem,

míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.”

Page 11: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását

Tétova óda Fanni teremtette meg a költői

ihletet adó otthont.

A hétköznapi életből veszi a hasonlatait és hétköznapi

képekkel dolgozik.

A fél cukordarab zengése, a mézcseppjének hullása, a vizespohárcsendülése mind az asszonnyalvaló együttélés boldogságánakkövetkezménye („Boldog, mert

véled él.”).

• Reménykedik a jövőben („S talán lesz még időm…”).

Page 12: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását

A vers szerekezeteI.rész ( az első 16 sor)

A szerelem és a költői mesterség összefonódása.

II.rész (17-29.sor)

Az otthon világa,közösen töltött hétköznapok.

III.rész (29. sortól kezdődik a végéig)

Vallomás-kettejük összetartozását írja le.

Amikor a felesége alszik,akkor is csodálja őt (,,hajad

kibomlik,szétterül lobogva.”

,,Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág

de benned alszom én is, nem vagy más világ,”

Ők ketten egyek.Biztonságérzetre utal a költő.

Page 13: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását

A vers zárlata:

Feleségével szeretne

megöregedni:

,,S idáig hallom én, hogy

változik a sok

rejtelmes, vékony, bölcs vonal

hűs

tenyeredben.”

Page 14: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását

Radnóti és Fanni

Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a

fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki.

A hazatérés makacs akarását a szerelem életben tartó ereje

teszi lehetővé.

Page 15: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását

KÖNYVAJÁNLÓ

Page 16: Radnóti és Fanni...Radnóti és Fanni Radnóti kivételes hitvesi lírát alkotott, mely a fogolytáborból hazagondoló férj verseiben csúcsosodik ki. A hazatérés makacs akarását

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!