8
RADNÓTI MIKLÓS ( Budapest 19O9.május 5. – Abda 1944.nov.9 .)

RADNÓTI MIKLÓS ( Budapest 19O9.május 5. – Abda 1944.nov.9.)

 • Upload
  sevita

 • View
  108

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RADNÓTI MIKLÓS ( Budapest 19O9.május 5. – Abda 1944.nov.9.). RADN ÓTI MIKLÓS 1942 május 30. – Köln éjjeli bombázásával kezdetét veszik a Németország elleni angolszász légitámadások. ÉJSZAKA - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: RADNÓTI MIKLÓS ( Budapest 19O9.május 5. – Abda 1944.nov.9.)

RADNÓTI MIKLÓS( Budapest 19O9.május 5. – Abda 1944.nov.9.)

Page 2: RADNÓTI MIKLÓS ( Budapest 19O9.május 5. – Abda 1944.nov.9.)

RADNÓTI MIKLÓS1942 május 30. – Köln éjjeli bombázásával kezdetét veszik

a Németország elleni angolszász légitámadások.

ÉJSZAKAAlszik a szív és alszik a szívben az aggodalom,

alszik a pókháló közelében a légy a falon;csönd van a házban, az éber egér se kapargál,

alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály,kasban a méh, rózsában a rózsabogár,alszik a pergő búzaszemekben a nyár;

alszik a holdban a láng, hideg érem az égen;fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.

Page 3: RADNÓTI MIKLÓS ( Budapest 19O9.május 5. – Abda 1944.nov.9.)
Page 4: RADNÓTI MIKLÓS ( Budapest 19O9.május 5. – Abda 1944.nov.9.)

Költői képek, eszközök

ISMÉTLÉS KÖLTŐI JELZŐ

ALLITERÁCIÓSZÓTAGSZÁM

RÍMKÉPLETMETAFORA

SZIMBÓLUMMEGSZEMÉLYESÍTÉS

Page 5: RADNÓTI MIKLÓS ( Budapest 19O9.május 5. – Abda 1944.nov.9.)

ÉJSZAKA1942. június 1.

Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom,aalszik a pókháló közelében a légy a falon; acsönd van a házban, az éber egér se kapargál,balszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, bkasban a méh, rózsában a rózsabogár,alszik a pergő búzaszemekben a nyár,alszik a holdban a láng, hideg érem az égen;fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.

ISMÉTLÉS: A szavak szószerkezetek

megismétlése, a nyomaték az erősítés miatt.

SzabályosSZÓTAGSZÁM,RÍMKÉPLET. fokozza a vers zeneiségét, ritmusát

KÖLTŐI JELZŐ: szinte látha-tóvá, szemléletessé teszi azt a szót , amelyik előtt áll.

METAFORA: közös tulajdonságon alapuló szemléltetés, láttatás,

azonosítás. Két fogalom egymásra hatása.

SZIMBÓLUM vagy jelkép : egy elvont gondolatot, másik szóképet jelöl.

MEGSZEMÉLYESÍTÉS: élettelen tárgyat,élő

emberi tulajdonsággal ruház fel.:

ALLITERÁCIÓ: betűrím, fokozza a vers zeneiségét.

MEGSZEMÉLYESÍTÉS: élettelen tárgyat élő emberi tulajdonsággal ruház fel.

Page 6: RADNÓTI MIKLÓS ( Budapest 19O9.május 5. – Abda 1944.nov.9.)

Az éj, mint napszak ↔ Az éj, mint elvont, létbeli fogalom

•sötétség, árnyék - halál, (pergő búzaszemek)•csönd, megnyugvás - kilátástalanság, reménytelenség•béke, pihenés - üldöztetés, bujkálás (bújik)

•NYÁR ↔ ŐSZ•termő erő, elmúlás, levél hullás•megújulás melankólia•meleg hideg•fény, ragyogás sötétbe borulás

Page 7: RADNÓTI MIKLÓS ( Budapest 19O9.május 5. – Abda 1944.nov.9.)
Page 8: RADNÓTI MIKLÓS ( Budapest 19O9.május 5. – Abda 1944.nov.9.)