rad 2.ppt

 • Upload
  olivera

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Prosena nosivost heterogenog voznog parka za obim prevoza - qQ

  Na osnovu izraza za koeficient statikog iskorienja korisne nosivosti, dobija se izraz za ukupnu koliinu stvarno transportovanog tereta heterogenog voznog parka:

  Kako su korisne nosivosti vozila razliite po grupama vozila

  to se postavlja problem kako odrediti prosenu nosivost vozila u voznom parku za proraune na nivou celokupnog heterogenog voznog parka.

 • Zbog navedenog, uvodi se dinamiki prosena nosivost za obim prevoza kod heterogenog voznog parka koji se jedino moze koristiti pri proraunu, koji predstavlja ustvari prosenu korisnu nosivost vozila pri svakoj vonji sa teretom celokupnog heterogenog voznog parka, i isti iznosi:

  NAPOMENA: Prosena nosivost- qS, sa kojom se najee operisalo u dosadanjoj praksi predstavljala je odnos ukupne nosivosti svih vozila u voznom parku sa brojem vozila u voznom parku, i ista se izraunavala kao statika srednja nosivost, odnosno:

 • Na osnovu navedenih izraza za qQ i qS vidi se da su vrednosti ova dva parametra razliite, tj. .U specijalnom sluaju,dinamika prosena nosivost za obim prevoza celokupnog heterogenog voznog parka- identina je statikoj srednjoj vrednosti qS. Ovaj sluaj nastupa ako su ispunjena sledea dva ogranienja:

  Da je inventarski broj vizila u svakoj od n grupa jednakaDa je svaka grupa vozila ostvarila isti broj vonji sa teretom

  tada je :

 • U praksi, veoma retko nastupa sluaj kada su navedena ogranienja ispunjena.

  ****