of 19 /19
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Delovna verzija OPRAVLJENI IZPITI PO PREDMETIH Za šolsko leto 2004/05, na dan 12.10.2005 Za šolsko leto 2005/06 na dan 19.10.2006 (Komisija za ocenjevanje kakovosti FERI) Stran 1 RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA 2004/05 2005/06 137 147 53% 46% 58% 48% 56% 53% 69% 61% 30% 30% 44% 40% 54% 41% 59% 38% 2004/05 2005/06 70 81 60% 59% 90% 77% 83% 83% 67% 68% 84% 91% 44% 68% 63% 60% 33% 43% 57% 52% 2004/05 2005/06 PO INF PO INF 26 26 27 33 92% 96% 96% 94% 85% 81% 81% 91% 58% 38% 19% 30% 81% 50% 63% 73% 96% 88% 78% 88% 69% 44% 23% 12% 56% 36% 69% 38% 44% 33% 69% 37% 69% 73% 81% 91% 85% 100% 38% 30% PO – programska oprema Univerzitetni študij INF – informatika Letnik 1 Vpisanih: Analiza I Linearna algebra Fizika Programiranje I Analiza II Diskretne strukture Elektrotehnika Programiranje II Letnik 2 Vpisanih: Analiza III Podatkovne strukture Elektronika Preklopne strukture in sistemi Ekonomija Numerična matematika Algoritmi Arhitektura računalnikov Osnove informacijskih sistemov Letnik 3 Vpisanih: Teorija sistemov Računalniška periferija Verjetnostni račun in statistika Umetna inteligenca Podatkovne baze I Računalniška grafika Operacijski sistemi Principi programskih jezikov Mikroračunalniki Angleški jezik Operacijske raziskave Sistemska informacijska analiza Povdarjeno: obvezni predmet programa Podčrtano : izbirni predmet programa (odstotek opravljenih izpitov ni merodajen)

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

Embed Size (px)

Text of RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran1

  RAUNALNITVOININFORMATIKA

  2004/05 2005/06

  137 14753% 46%58% 48%56% 53%69% 61%30% 30%44% 40%54% 41%59% 38%

  2004/05 2005/06

  70 8160% 59%90% 77%83% 83%67% 68%84% 91%44% 68%63% 60%33% 43%57% 52%

  2004/05 2005/06PO INF PO INF26 26 27 3392% 96% 96% 94%85% 81% 81% 91%58% 38% 19% 30%81% 50% 63% 73%96% 88% 78% 88%69% 44%23% 12% 56% 36%69% 38% 44% 33%69% 37%69% 73% 81% 91%

  85% 100%38% 30%

  POprogramskaopremaUniverzitetnitudij INFinformatika

  Letnik1Vpisanih:

  AnalizaILinearnaalgebraFizikaProgramiranjeIAnalizaIIDiskretnestruktureElektrotehnikaProgramiranjeII

  Letnik2Vpisanih:

  AnalizaIIIPodatkovnestruktureElektronikaPreklopnestruktureinsistemiEkonomijaNumerinamatematikaAlgoritmiArhitekturaraunalnikovOsnoveinformacijskihsistemov

  Letnik3Vpisanih:

  TeorijasistemovRaunalnikaperiferijaVerjetnostnirauninstatistikaUmetnainteligencaPodatkovnebazeIRaunalnikagrafikaOperacijskisistemiPrincipiprogramskihjezikovMikroraunalnikiAnglekijezikOperacijskeraziskaveSistemskainformacijskaanaliza

  Povdarjeno:obveznipredmetprogramaPodrtano:izbirnipredmetprograma(odstotekopravljenihizpitovnimerodajen)

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran2

  2004/05 2005/06PO INF PO INF33 41 40 2845% 50%27% 15% 38% 25%9% 28%

  79% 75%45% 90%

  95% 93%66% 64%68% 96%59% 57%

  33% 65%15% 40%21% 50%18% 45%

  34% 68%29% 25%76% 79%71% 46%

  2004/05 2005/06PO INF PO INF16 27 24 3738% 63%13% 58%25% 88%6%

  19% 83%81% 86%93% 89%81% 86%67% 49%

  Letnik4Vpisanih:

  ModeliranjeinsimulacijaRaunalnikekomunikacijeinmreeSistemskaprogramskaopremaRazvojaplikacijObjektnoinfunkcijskoprogramiranjePodatkovnebazeIIGradnjainformacijskihsistemovVodenjeprojektovinformacijskihsistemovMetodekomuniciranjaSistemiCAD/CAMVrednotenjeraunalnikihsistemovPorazdeljeniraunalnikisistemiRaunalnikaanimacijaOrganizacijainvodenjeinformacijskihobdelavModeliinodloitvenisistemiEkspertnisistemiDostopnostinzaitapodatkov

  Letnik5Vpisanih:

  MultimedijiObdelavasignalovinslikRobotizacijaRazvojaplikacijzainternetEvolucijskoprogramiranjeInformacijskadrubaInformatizacijaposlovnihprocesovProizvodniinformacijskisistemiSistemivrealnemasu

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran3

  RAUNALNITVOININFORMATIKA

  2004/05 2005/06

  150 17742% 37%39% 42%69% 71%28% 24%19% 24%37% 33%25% 23%45% 41%

  2004/05 2005/06PO INF LS PO INF LS25 24 11 27 30 956% 42% 73% 81% 53% 56%64% 75% 64% 78% 70% 56%48% 67% 27% 52% 63% 33%52% 52%

  79% 83%64% 89%

  72% 81%44% 25% 36% 52% 57% 44%40% 58% 55% 33% 47% 11%44% 45% 44% 44%80% 67%8% 0% 9% 33% 10% 33%

  75% 80%54% 80%42% 60%

  36% 67%36% 56%

  LSlogikainsistemi INFinformatikaVisokoolskistrokovnitudij POprogramskaoprema

  Letnik1Vpisanih:

  MatematikaIProgramiranjeIDigitalnatehnikaMatematikaIIProgramiranjeIIOsnoveraunalnikearhitektureAlgoritmiinpodatkovnestruktureUporabnikaprogramskaoprema

  Letnik2Vpisanih:

  PerifernenapraveinuprabnikivmesnikiProgramskijezikiOsnoveverjetnostnegaraunainstatistikeNumerinemetodeEkonomikaposlovanjaLoginestruktureinsistemiRaunalnikageometrijaInformacijskisistemiPodatkovnebazeIOperacijskisistemiRazvojprogramskihsistemovOsnovesistemskeprogramskeopremeRazvojaplikacijMetodekomuniciranjaOrganizacijaodbelavepodatkovMikroraunalnikiSistemivrealnemasu

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran4

  2004/05 2005/06PO INF LS PO INF LS15 24 8 19 19 613% 0% 38% 42% 53% 67%33% 0% 42% 33%47% 74%40% 13% 21% 50%33% 13% 21% 33%60% 42% 100% 53% 53% 67%

  38% 53%42% 21%79% 68%54% 37%92% 63%

  100% 67%13% 13% 16% 17%13% 26%27% 58%27% 42%33% 88% 37% 83%33% 47%

  17% 21%0% 16%

  58% 68%58% 74%46% 79%

  25% 50%88% 67%

  100% 50%

  100% 100%

  Letnik3Vpisanih:

  RaunalnikekomunikacijeinomrejaMetodeumetneinteligencePrevajalnikiOsnovemodeliranjainsimulacijeDigitalnaobdelavasignalovinslikAnglekijezikInformacijskisitemiIIOdloitvenisistemiOperacijskeraziskaveZaitapodatkovProjektiinorganizacijaISSnovanjeraunalnikihsistemovRaunalnikagrafikaPorazdeljeniraunalnikisistemiSistemiCAD/CAM/CIMSistemiznanjaPreizkuanjeopremeMultimediainnavideznaresninostPodatkovnebazeIIPoslovnoraunovodstvoOrodjazarazvojaplikacijSistemiznanjaStandardiinkakovostISParalelnoprocesiranjeRazpoznavanjevzorcevAnalizazmogljivostiraunalnikeopremeSvetovanjeprinakupuinuporabiraunalnikihsistemov

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran5

  TELEKOMUNIKACIJE

  2004/05 2005/06

  33 3345% 48%39% 55%55% 73%52% 48%18% 52%18% 36%33% 55%52% 64%

  2004/05 2005/06

  18 978% 22%89% 67%61% 56%78% 56%50% 44%78% 56%0% 22%

  72% 44%50% 56%

  Univerzitetnitudij

  Letnik1Vpisanih:

  AnalizaIFizikaIOsnoveelektrotehnikeLinearnaalgebraDiskretnestruktureAnalizaIIFizikaIIProgramiranje

  Letnik2Vpisanih:

  AnalizaIIISignaliPreklopnestruktureinsistemiTeorijavezijVerjetnostnirauninstatistikaOsnoveelektronikeDigitalnestrukturePodatkovnestruktureinalgoritmiPodatkovnebaze

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran6

  2004/05 2005/06

  19 1974% 84%95% 74%68% 74%74% 74%5% 16%

  63% 37%5% 11%

  79% 58%63% 53%16% 5%5%

  2004/05 2005/06

  10 1650% 50%90% 81%60% 50%

  100% 88%10% 31%

  100% 88%100% 94%60% 56%

  Letnik3Vpisanih:

  NakljunisignaliinumiTeorijainformacijinkodiranjeElektronskavezjaDigitalnoprocesiranjesignalovVrednotenjetelekomunikacijskihsistemovDigitalnekomunikacijeMikroraunalnikisistemiProgramskoinenirstvoRazvojaplikacijzainternetOptinekomunikacijeSnovanjetelekomunikacijskihstoritev

  Letnik4Vpisanih:

  TelekomunikacijskaomrejaIMultimedijskisistemiSnovanjetelekomunikacijskeprogramskeopremeAnteneinrazirjanjevalovTelekomunikacijskaomrejaIIPraktikumMobilnetelekomunikacijeObdelavaslikingovora

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran7

  MEDIJSKEKOMUNIKACIJE

  2004/05 2005/06

  44 4593% 93%93% 82%68% 56%77% 73%95% 93%91% 91%84% 80%86% 89%2% 4%

  2004/05 2005/06

  44 4675% 89%82% 98%80% 91%70% 91%52% 78%64% 85%59% 43%59% 26%36% 7%16% 4%30% 4%

  RTVRTVprodukcijaUniverzitetnitudij IGKinteraktivnagrafinakomunikacija

  Letnik1Vpisanih:

  TeorijainzgodovinakomunikacijTujijezikIUvodvmnoinemedijeProfesionalnaetikaTelekomunikacijeinradiodifuzijaInformatikavmedijihIKomunikolokeraziskovalnemetodeZnanost,miljenjeinkomunikacijaMatematikaI

  Letnik2Vpisanih:

  TeorijamedijevinmnoinimedijiTujijezikIIInformatikavmedijihIIMedijskopravoEkonomijamedijevOsnovenovinarstvaMultimedijskipraktikumTiskanimedijispraktikumomRaunalnikaperiferijaTeorijasistemovDostopnostinzaitapodatkov

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran8

  2004/05 2005/06RTV IGK RTV IGK16 18 11 3094% 72% 64% 77%38% 50% 64% 67%94% 67% 91% 3%

  10%94% 61% 82% 50%

  67% 90%94% 94% 91% 83%81% 73%

  56% 9%50% 83%72% 93%89% 90%

  56% 33% 64% 27%81% 91%6% 18%

  Letnik3Vpisanih:

  TujijezikIIIInformatikavmedijihIIIOsnoveorganizacijeavdiovizualneprodukcijeGrafinakomunikacijaMedijiindemokracijaAlternativnetiskaneoblikeMedijskeinprogramskezvrstiRTVtehnologijaReijainrealizacijaPraktikumpisanjezaradiointelevizijoPripravagrafinihoblikGrafinonartovanjezamedijePraktikumgrafikazamedijePolitikapodjetjainstratekimanagementPisanjezaelektronskemedijeDostopnostinzaitapodatkov

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran9

  2005/06RTV IGK14 1793% 88%93%

  47%71%

  43% 53%79%7%

  65%71%

  71%7% 6%

  57% 6%24%

  64% 65%

  Letnik4Vpisanih:

  TujijezikIVRadijskaprodukcijaRadijskiprogramiGrafinimarketingGrafinaanimacijaInformatikavmedijihIVTelevizijskaprodukcijaPraktikumradiointelevizijaUmetnostingrafikaGrafinooblikovanjePraktikumgrafinosnovanje,oblikovanjeintiskaneoblikeMedkulturnokomuniciranjeEstetikamedijevDigitalnatehnikainglobalnekomunikacijeVodenjeprojektovISPrincipiuenjanadaljavoEstetika

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran10

  GOSPODARSKOINENIRSTVOELEKTROTEHNIKA

  2004/05 2005/06

  17 1576% 60%76% 47%59% 47%24% 27%71% 47%47% 47%18% 13%41% 47%53% 20%

  2004/05 2005/06

  9 1144% 45%56% 36%56% 55%89% 100%

  100% 100%78% 73%

  0% 27%67% 55%11% 9%33% 55%33% 9%

  AavtomatikaEelektronika

  Univerzitetnitudij MEmonostnaelektrotehnika

  Letnik1Vpisanih:

  InformatikaIOsnoveekonomsketeorijeMatematikaIFizikaOsnoveelektrotehnikeAnglekijezikNemkijezikInformatikaIIEkonomikapodjetja

  Letnik2Vpisanih:

  MatematikaIIMeritveTeorijavezijElektrotehninimaterialiOrganizacijainmanagementAnglekijezikIINemkijezikIIOsnoveelektronikeElektromehanskipretvornikiStatistikaOsnoveraunovodstvazbilanciranjem

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran11

  2004/05 2005/06A E ME A E ME5 0 3 5 1 0

  100% 100%20% 67% 60%

  100% 100% 100%20% 67% 80%60% 100%

  67%67%

  100% 67% 100%

  40% 100%80% 100%

  100% 100%100% 100%80% 100% 60%

  Letnik3Vpisanih:

  KrmilnatehnikaStrokovnoraunovodstvoGospodarskopravoOperacijskeraziskavePreizkuanjeinzanesljivostMeritvevelektronikiDigitalnatehnikaSplonaenergetikaPreizkuanjeelektrinihstrojevMehanskisistemiRegulacijskatehnikaAnglekijezikIIINemkijezikIIIEnergetskaelektronikaSignalivmerilnitehnikiRegulacijeIMikroraunalnikisistemiOsnovemarketingaPraktikumizinformatikeElektronskavezjaITelekomunikacijeKrmilnoregulacijskisistemi

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran12

  2004/05 2005/06A E ME A E ME3 0 3 5 267%67%0% 33% 40% 50%0% 33% 20% 100%

  67% 50%67% 50%

  100%100%

  0% 40%100%67%

  67%

  Letnik4Vpisanih:

  GradnikisistemovvodenjaSnovanjesistemovvodenjaOsnovefinancProjektnimanagementSenzorjiMikroraunalnikisistemiIVmesnikiinpretvornikiRegulacijeElektronskavezjaIIOsnovefinancHidroelektrarneElektrinipogoniIZaitaSimulacijeOsnoverobotikeProgramskoinenirstvoVrednostnaanalizaSistemidaljinskegavodenjaPraktikumIIntegriranavezjaTermoelektrarneObratovanjeelektroenergetskihsistemovNapravezatransformacijoinprenosProjektiranjeelektromagnetnihnaprav

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran13

  ELEKTROTEHNIKA

  2004/05 2005/06

  89 8265% 61%72% 62%72% 66%71% 68%53% 50%55% 52%46% 49%47% 54%

  2004/05 2005/06

  50 5776% 70%90% 91%38% 60%14% 11%68% 77%36% 26%88% 88%24% 51%64% 67%

  Aavtomatika MEmonostnaelektrotehnikaUniverzitetnitudij Eelektronika Mmehatronika

  Letnik1Vpisanih:

  MatematikaIFizikaIOsnoveelektrotehnikeIInformatikaIMatematikaIIFizikaIIOsnoveelektrotehnikeIIInformatikaII

  Letnik2Vpisanih:

  MatematikaIIIElektrotehninimaterialiDigitalnatehnikaSignaliMeritveMatematikaIVOsnoveelektronikeElektromehanskipretvornikiSignalivmerilnitehniki

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran14

  2004/05 2005/06A E ME M A E ME M13 14 13 10 12 10 15 1154% 58%85% 92%

  100% 100%92% 75%54% 67%

  64% 60%36% 50%93% 80% 60% 82%93% 70%

  69% 93%100% 100%

  46% 47%85% 67%

  100% 93%40% 45%

  90% 64%90% 82%

  62% 64% 38% 70% 75% 30% 33% 55%38% 14% 23% 10% 8% 20% 20% 18%

  100% 100%92% 100%77% 100%69% 83%

  SeminarI 100% 100%50% 10%57% 80%7%

  64% 70%92% 87%38% 53%15% 33%38% 53%

  80% 82%80% 82%60% 55%60% 55%30% 27%

  Letnik3Vpisanih:

  TeorijasistemovIndustrijskaelektronikaIKrmilnatehnikaGradnikisistemovvodenjaSenzorjiNelinearnaelektronikaTeorijavezijRegulacijeMeritvevelektronikiRegulacijskatehnikaPrenoselektrineenergijeNumerinemetodevelektrotehnikiMehanskisistemiPreizkuanjeelektrinihstrojevProjektnimanegementMehatronikaSistemimehatronikeKrmilnatehnikaAnglekijezikNemkijezikRegulacijeIIndustrijskaelektronikaIISimulacijeModeliranjeprocesov

  ElektronskavezjaIRaunalnikonartovanjevezijDigitalnestrukturePraktikumizinformatikeEnergetskaelektronikaKrmilnoregulacijskisistemiTeoretskaelektrotehnikaSplonateorijaelektrotehninihstrojevProizvodnetehnologijeGonilainprenosnikiStrojnielementiRobotizacijaMikroraunalniki

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran15

  2004/05 2005/06A E ME M A E ME M14 13 16 12 16 13 20 9

  8% 38%79% 56%86% 81%64% 56%86% 88%

  31% 23%54% 54%54% 77%85% 100%

  44% 50%100% 100%

  19% 25%25% 40%

  83% 89%100% 67%92% 33%50% 67%8% 33%

  71% 38%71% 88%71% 100% 63% 33%36% 94%

  SeminarII 93% 81%62% 8%54% 31%23% 62%31% 77%

  69% 45%19% 30%25% 50%88% 85%

  50% 44%58% 78%25% 56%75% 56%

  Letnik4Vpisanih:

  RegulacijeIIIdentifikacijeProcesnisistemivodenjaInteligentnisistemiKomunikacijalovekraunalnikMikroraunalnikisistemiIElektronskavezjaIIDigitalnoprocesiranjesignalovEnergetskaelektronikaVisokonapetostnatehnikaHidroelektrarneElektrinistrojiElektrinipogoniIRobotskisistemiTehnologijasporazumevanjaSistemiCAE/CIMRazvojaplikacijzainternetServosistemiRegulacijeIIIProgramskoinenirstvoSistemidaljinskegavodenjaOsnoverobotike

  IntegriranavezjaMikroraunalnikisistemiIITelekomunikacijePraktikumIElektrinipogoniIIObratovanjeelektroenergetskihsistemovNapravezatransformacijoinprenosTermoelektrarneMehanizmiRazvojizdelkovInteligentneregulacijsketehnikevmehatronikiIndustrijskaelektronikaII

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran16

  2004/05 2005/06A E ME A E ME18 9 8 12 13 1467% 83%67% 83%

  100% 92%83% 83%39% 33%

  67% 69%100% 77%

  56% 85%100% 69%

  78% 46%75% 43%88% 79%50% 93%75% 71%

  Letnik5Vpisanih:

  ServosistemiPreizkuanjeinzanesljivostAvtomatizacijaproizvodnihpostopkovSnovanjesistemovvodenjaSenzorskisistemiMedprocesorskekomunikacijeKomunikacijalovekstrojVmesnikiinpretvornikiMultimedijskisistemiPraktikumIIZaitavEESAvtomatizacijavenergetikiProjektiranjezraunalnikomSplonaenergetika

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran17

  ELEKTROTEHNIKA

  2004/05 2005/06

  257 28043% 34%46% 20%39% 31%18% 16%7% 6%

  28% 18%23% 20%

  40% 38%

  Aavtomatika MEmonostnaelektrotehnikaVisokoolskistrokovnitudij Eelektronika Ttelekomunikacije

  Letnik1Vpisanih:

  MatematikaIOsnoveelektrotehnikeIRaunalnitvoTehnikamehanikaFizikaMatematikaIIOsnoveelektrotehnikeIIMeritveMaterialivelektrotehniki

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran18

  2004/05 2005/06A E ME T A E ME T19 21 24 11 22 25 28 1016% 19% 25% 0% 18% 36% 21% 10%63% 67% 71% 55% 82% 72% 82% 90%95% 86% 79% 82% 91% 84% 86% 70%16% 17% 5% 21%89% 96% 86% 96%79% 50%

  90% 100% 92% 90%81% 36% 76% 70%90% 91% 88% 90%

  92% 93%100% 91%100% 95%42% 32%68% 77%89% 86%84% 82%

  57% 64% 80% 80%90% 96%14%90% 84%95% 8% 80% 21%

  58% 64%67% 89%83% 89%92% 86%

  45% 20%73% 20%82% 90%

  Letnik2Vpisanih:

  MatematikaIIIMeritvepraktikumElektronskielementiElektromehanskipretvornikiKonstruiranjezraunalnikomInformacijskatehnikaDokumentiranjeRaunalnikvelektronikiPrenossignalovUporabaelektrineenergijeDigitalnatehnikaMikroelektronikaObdelavaprocesnihsignalovIndustrijskaelektronikaKrmilnatehnikaMikroraunalnikisistemiVezjainsignaliKomponenteinsestaviElektronikaIVmesnikiinpretvornikiRegulacijskatehnikaElektroenergetskenapraveinpostrojiElektroenergetskaomrejaEnergetskaelektronikaTehniniinpravninormativiOsnovetelekomunikacijElektronikaGradnikikomunikacijskihsestavovDigitalnisistemi

 • Fakultetazaelektrotehniko,raunalnitvoininformatiko Delovnaverzija

  OPRAVLJENIIZPITIPOPREDMETIHZaolskoleto2004/05,nadan12.10.2005Zaolskoleto2005/06nadan19.10.2006(KomisijazaocenjevanjekakovostiFERI)

  Stran19

  2004/05 2005/06A E ME T A E ME T20 18 18 10 22 18 19 1135% 32%45% 41%35% 41%10% 27%50% 77%45% 27%

  89% 78%94% 94%61% 17%83% 72%33% 6%

  17% 68%0% 11%

  22% 47%11% 79%17% 21%

  70% 18%40%50% 64%90% 91%90% 36%

  40% 39% 17% 40% 36% 22% 21% 18%0% 22% 6% 10% 22% 16%

  30% 32%5% 59%0% 5%

  45% 50%10% 18%40% 41%50% 41%20% 50% 11% 50% 45% 56% 32% 64%

  83% 89%11% 6%72% 94%56% 80% 83% 73%94% 80% 94% 73%

  11% 32%0% 32%

  11% 26%28% 47%28% 42%

  0%20% 18%70% 45%

  100% 91%

  Letnik3Vpisanih:

  RegulacijskatehnikaIAktuatorskatehnikaRobotikaISenzorskatehnikaIEnergetskaelektronikaAvtomatizacijaprocesnihobratovElektronikaIIMeritvevelektronikiDigitalnisistemiTelekomunikacijskatehnikaMikroprocesorskisistemiIProizvodnjaelektrineenergijeZaitnatehnikainavtomatizacijaElektrinipogoniVodenjeelektromehanskihsistemovNumerinemetodevelektrotehnikiProcesiranjegovornihinslikovnihsignalovMikroinsignalniprocesorjiRaunalnikaomrejaMobilnekomunikacijeMultimedijskisistemiAnglekijezikNemkijezikAvtomatizacijaproizvodnihobratovModeliranjeinsimulacijeRegulacijskatehnikaIIRobotikaIISenzorskatehnikaIIKomunikacijevavtomatikiIzdelavnetehnologijeEkonomijaIntegriranavezjaMikroprocesorskisistemiIIProcesiranjesignalovPraktikumAkustikaIndustrijskakrmiljaProjektiranjeelektromagnetnihnapravRaunalnikovodenjeprocesovVisokonapetostnatehnikaPrehodnipojavivenergetskihsistemihOptinekomunikacijeProtokolivtelekomunikacijahMeritvevtelekomunikacijahVrednotenjeTKsistemov

  RI_UN_1RI_UN_2RI_VS_1RI_VS_2TK_UNI_1TK_UNI_2MK_1MK_2MK_3GING_1GING_2GING_3E_UNI_1E_UNI_2E_UNI_3E_UNI_4E_VS_1E_VS_2E_VS_3