Question/RAE KERTAS 5.pdfJuml dalam satu litar selari iaiah? a) Terkil dari yang paling kecil b) ... be-siri bekalan b) Menyambangkannya secara selari dengan bekalen kuasa c)

Embed Size (px)