21
QUEEN MARY QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne Izdelek iz 4. izpitne enote enote Džanan Raković Džanan Raković PTIC PTIC Plovbni tehnik, 4.plt Plovbni tehnik, 4.plt 2011/2012 2011/2012 Portorož, februar 2012 mentor: Rok Sorta, kap.d.pl

QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

  • Upload
    chiko

  • View
    52

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote. Džanan Raković PTIC Plovbni tehnik, 4.plt 2011/2012. Portorož, februar 2012 mentor: Rok Sorta, kap.d.pl. Uvod. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

QUEEN MARYQUEEN MARYIzdelek iz 4. izpitne enoteIzdelek iz 4. izpitne enote

Džanan RakovićDžanan RakovićPTICPTIC

Plovbni tehnik, 4.pltPlovbni tehnik, 4.plt2011/20122011/2012

Portorož, februar 2012 mentor: Rok Sorta, kap.d.pl

Page 2: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

UvodUvod

Zdravo! Jaz sem pa za generalko dobil Zdravo! Jaz sem pa za generalko dobil da sestavim seminarsko o Queen da sestavim seminarsko o Queen

Mary. Predstavil vam bom par Mary. Predstavil vam bom par informacij o tej ladji. Upam da vam informacij o tej ladji. Upam da vam

bo všeč :Dbo všeč :D

Page 3: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Če bi želeli izvedeti vse o ladjah bi bilo najboljše da Če bi želeli izvedeti vse o ladjah bi bilo najboljše da obiščete muzej in hotel Queen Mary. Trajno je obiščete muzej in hotel Queen Mary. Trajno je

zasidrana v Long Beach Harbor ob sidrišču zasidrana v Long Beach Harbor ob sidrišču Carnival Cruises. Na tej ladji imate restavracije, Carnival Cruises. Na tej ladji imate restavracije,

v živo zabave, trgovine, muzeje in celo “duh v živo zabave, trgovine, muzeje in celo “duh turejo” ki jo vodi svetovo znani strokovnjak za turejo” ki jo vodi svetovo znani strokovnjak za

paranormalne. paranormalne.

Page 4: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Nekaj informacij :Nekaj informacij :

Ime: RMS Ime: RMS Queen MaryQueen Mary Ladjar : Cunard White Star LineLadjar : Cunard White Star Line Pristanisce vpisa: Liverpool Pristanisce vpisa: Liverpool Arhitekt: John Brown and Company Arhitekt: John Brown and Company Krščena: 26 september 1934Krščena: 26 september 1934 Upokojena: 1. december 1967 Upokojena: 1. december 1967 Zdaj: hotel / restavracija / muzejZdaj: hotel / restavracija / muzej

Page 5: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Podrobnosti: Podrobnosti:

Tip: prekooceankaTip: prekooceanka Teža: 81.961 tTeža: 81.961 t Širina: 36m Širina: 36m Dolžina: 310,7 m Dolžina: 310,7 m Višina: 55,2 m Višina: 55,2 m Ugrez: 11,9 m Ugrez: 11,9 m Članov posadke: 1101 osebČlanov posadke: 1101 oseb

Page 6: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

PogonPogon

Ladjo queen Mary je poganjalo 24 Yarrow Ladjo queen Mary je poganjalo 24 Yarrow kotlov, 4 parne turbine ki so proizvajale kotlov, 4 parne turbine ki so proizvajale 160.000 konjskih moči. Zaradi take moči 160.000 konjskih moči. Zaradi take moči je ladja dosegla hitrost tudi do 28,5 kn- je ladja dosegla hitrost tudi do 28,5 kn-

vozlov kar je približno 52,8 km/h. Vožnja vozlov kar je približno 52,8 km/h. Vožnja z to ladjo je bila kar čudovita.z to ladjo je bila kar čudovita.

Page 7: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Queen Mary je odplula na svoje prvo Queen Mary je odplula na svoje prvo potovanje dne 27. maja 1936. z potovanje dne 27. maja 1936. z

izbruhom 2.svetovne vojne, je bila izbruhom 2.svetovne vojne, je bila ladja queen Mary spremenjena v ladja queen Mary spremenjena v ladjo za prevažanje zavezniških ladjo za prevažanje zavezniških

vojakov.po vojni se je queen Mary vojakov.po vojni se je queen Mary predelala za vožnjo potnikov in tako predelala za vožnjo potnikov in tako

spet bila potniška ladja.spet bila potniška ladja.

Page 8: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Ladja Queen Mary je po vojni začela z Ladja Queen Mary je po vojni začela z Queen ElizabethQueen Elizabeth prevažati potnike prevažati potnike čez atlantik. Do leta 1950 sta ti dve čez atlantik. Do leta 1950 sta ti dve ladji zelo dobro pluli in poslovali čez ladji zelo dobro pluli in poslovali čez atlantik, dokler nista začeli počasi atlantik, dokler nista začeli počasi

starati. starati.

Page 9: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Po več letih je Queen Mary začela Po več letih je Queen Mary začela slabše delati in dobiček je začel slabše delati in dobiček je začel

padati za Cunard Line tako da so leta padati za Cunard Line tako da so leta 1967 ladjo upokojili. Ladja še zadnjič 1967 ladjo upokojili. Ladja še zadnjič zapusti pristanišče 31. oktobra 1967 zapusti pristanišče 31. oktobra 1967 in odpluje v Long Beach v Kaliforniji in odpluje v Long Beach v Kaliforniji

kjer je se vedno privezana.kjer je se vedno privezana.

Page 10: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Velik del strojev so iz ladije umaknili. Velik del strojev so iz ladije umaknili. Vključno z dvema od štirih motorjev, Vključno z dvema od štirih motorjev, trije od štirih propelerjev in vsi kotli trije od štirih propelerjev in vsi kotli so bili odstranjeni. Ladja sedaj služi so bili odstranjeni. Ladja sedaj služi kot turistična atrakcija ki vključuje kot turistična atrakcija ki vključuje

restavracije, muzej in hotele.restavracije, muzej in hotele.

Page 11: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Ladja Queen mary se je začela graditi Ladja Queen mary se je začela graditi decembra 1930. Gradnja se je ustavila decembra 1930. Gradnja se je ustavila

decembra 1931 ko je zmanjkalo decembra 1931 ko je zmanjkalo denarja. Britanska vlada je odobrila denarja. Britanska vlada je odobrila

kredit in ladja se je do konca končala. kredit in ladja se je do konca končala. Konec gradnje je bilo 10. maja 1934Konec gradnje je bilo 10. maja 1934

Page 12: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Delo in gradnja na Queen Mary je Delo in gradnja na Queen Mary je trajala 3 leta in pol in ladja je takrat trajala 3 leta in pol in ladja je takrat stala 3,5 milijona britanskih funtov.stala 3,5 milijona britanskih funtov.

Velik del notranjosti je zasnoval in in Velik del notranjosti je zasnoval in in izdelal Guild Bromsgrove.izdelal Guild Bromsgrove.

Page 13: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Ladja je Ladja je

poimenovanapoimenovana

po kraljicipo kraljici

Queen Mary. Queen Mary.

Na začetku Na začetku

gradnje gradnje

je ime bilo je ime bilo

skrivnost. skrivnost.

Page 14: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

V svojem času je Queen Mary bila V svojem času je Queen Mary bila največja in najhitrejša ladja na svetu. največja in najhitrejša ladja na svetu.

Dobila je tudi modri trak za Dobila je tudi modri trak za najhitrejso ladjo ki je preplula najhitrejso ladjo ki je preplula

atlantik, v povprečju je plula več kot atlantik, v povprečju je plula več kot 30 vozlov na uro. Preseneča pa s tem 30 vozlov na uro. Preseneča pa s tem

da je bila zgrajena leta 1936 in se da je bila zgrajena leta 1936 in se vedno šteje kot velika ladja.vedno šteje kot velika ladja.

Page 15: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Njena povprečna potovalna hitrost je bila Njena povprečna potovalna hitrost je bila 28,5 vozlov kar je hitreje kot 90% 28,5 vozlov kar je hitreje kot 90%

potniških ladij za križarjenje danes.potniških ladij za križarjenje danes.

Page 16: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Queen Mary je med drugo svetovno vojno Queen Mary je med drugo svetovno vojno prevažala na tisoče ameriških vojakov v prevažala na tisoče ameriških vojakov v

evropo. Queen Mary je bilo ukazano naj se evropo. Queen Mary je bilo ukazano naj se ne ustavlja pod nobenimi pogoji in polno ne ustavlja pod nobenimi pogoji in polno

paro do evrope. V decembru 1942 je paro do evrope. V decembru 1942 je Queen MaryQueen Mary prevozila 16.082 ameriških prevozila 16.082 ameriških vojakov iz New Yorka v Veliko Britanijo.vojakov iz New Yorka v Veliko Britanijo.

Page 17: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Kapitani Queen MaryKapitani Queen Mary

Commodore Sir Edgar T. BrittenCommodore Sir Edgar T. Britten December 1,1935 December 1,1935 December 1,1935 December 1,1935 Captain George GibbonsCaptain George Gibbons Captain George GibbonsCaptain George Gibbons January 29, 1936 29. januar 1936 January 29, 1936 29. januar 1936 Commodore Reginald V. PeelCommodore Reginald V. Peel Commodore Reginald V. PeelCommodore Reginald V. Peel August 4, 1936 4. avgust 1936 August 4, 1936 4. avgust 1936 Commodore Robert B. IrvingCommodore Robert B. Irving Commodore Robert B. IrvingCommodore Robert B. Irving November 11, 1936 11. november 1936 November 11, 1936 11. november 1936 Captain John C. TownleyCaptain John C. Townley Captain John C. TownleyCaptain John C. Townley March 30, 1937 30. marec 1937 March 30, 1937 30. marec 1937 Captain Peter A. MurchieCaptain Peter A. Murchie Captain Peter A. MurchieCaptain Peter A. Murchie April 19, 1938 19. april 1938 April 19, 1938 19. april 1938 Captain Ernest M. FallCaptain Ernest M. Fall April 9, 1941 9. april 1941 April 9, 1941 9. april 1941 Commodore Sir James BissetCommodore Sir James Bisset Commodore Sir James BissetCommodore Sir James Bisset February 23, 1942 23. februar 1942 February 23, 1942 23. februar 1942 Commodore Sir Cyril G. IllingworthCommodore Sir Cyril G. Illingworth Commodore Sir Cyril G. IllingworthCommodore Sir Cyril G. Illingworth August 10, 1942 10. avgust, 1942 August 10, 1942 10. avgust, 1942 Captain Roland SpencerCaptain Roland Spencer Captain Roland SpencerCaptain Roland Spencer July 29, 1944 29. julij 1944 July 29, 1944 29. julij 1944 Commodore Charles M. FordCommodore Charles M. Ford Commodore Charles M. FordCommodore Charles M. Ford March 11, 1946 11. marec 1946 March 11, 1946 11. marec 1946 Commodore George E. CoveCommodore George E. Cove Commodore George E. CoveCommodore George E. Cove December 6, 1946 6. december 1946 December 6, 1946 6. december 1946 Commodore Sir C. Ivan ThompsonCommodore Sir C. Ivan Thompson Commodore Sir C. Ivan ThompsonCommodore Sir C. Ivan Thompson February 15, 1947 15. februar 1947 February 15, 1947 15. februar 1947 Captain John A. MacDonald March 6, 1947 6. marec 1947 Captain John D. Snow Captain John D. Snow July 4, 1947 4. julij 1947 Commodore Harry Grattidge Commodore Harry Grattidge December 31, 1948 31. december 1948 Captain Harry Dixon Captain Harry Dixon July 20, 1950 20. julij 1950 Captain Robert G. Thelwell Kapetan Robert G. Thelwell August 13, 1951 13. avgust, 1951 Captain Donald W. Sorrell Captain Donald W. Sorrell August 19, 1952 19. avgust 1952 Commodore George G. Morris Commodore George G. Morris June 27, 1956 27. junij 1956

Page 18: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Commodore Charles S. WilliamsCommodore Charles S. Williams June 25, 1957 June 25, 1957 25 junij 1957 25 junij 1957

Captain Alexander B. FastingCaptain Alexander B. Fasting Captain Captain Alexander B. PostAlexander B. Post September 11, 1957 11. September 11, 1957 11. september 1957 september 1957

Captain Andrew MacKellarCaptain Andrew MacKellar Captain Andrew Captain Andrew MacKellarMacKellar August 26, 1958 26. avgust 1958 August 26, 1958 26. avgust 1958

Commodore John W. CaunceCommodore John W. Caunce Commodore Commodore John W. CaunceJohn W. Caunce October 22, 1958 22. oktober October 22, 1958 22. oktober 1958 1958

Commodore Donald M. MacLeanCommodore Donald M. MacLean Commodore Commodore Donald MacLean M.Donald MacLean M. June 24, 1959 24. junij June 24, 1959 24. junij 1959 1959

Captain James Crosbie DawsonCaptain James Crosbie Dawson Captain Captain James Crosbie DawsonJames Crosbie Dawson March 30, 1960 30. March 30, 1960 30. marec 1960 marec 1960

Captain Sidney A. JonesCaptain Sidney A. Jones Captain Sidney A. Captain Sidney A. JonesJones May 25, 1960 25. maj 1960 May 25, 1960 25. maj 1960

Page 19: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Commodore Frederick G. WattsCommodore Frederick G. Watts Commodore Commodore Frederick G. WattsFrederick G. Watts August 9, 1960 9. avgust August 9, 1960 9. avgust 1960 1960

Captain Eric A. DiversCaptain Eric A. Divers Captain Eric A. DiversCaptain Eric A. Divers June 19, 1962 19. junij 1962 June 19, 1962 19. junij 1962

Commodore Geoffrey T. MarrCommodore Geoffrey T. Marr Commodore Commodore Geoffrey T. MarrGeoffrey T. Marr May 7, 1964 7. maj 1964 May 7, 1964 7. maj 1964

Captain John Treasure JonesCaptain John Treasure Jones Captain John Captain John Treasure JonesTreasure Jones September 8, 1965 8. September 8, 1965 8. september 1965 september 1965

Captain William E. WarwickCaptain William E. Warwick Captain William Captain William E. WarwickE. Warwick September 15, 1965 15. september September 15, 1965 15. september 1965 1965

Captain William J. LawCaptain William J. Law Captain William J. Captain William J. zakonzakon May 3, 1967 3. maj 1967 May 3, 1967 3. maj 1967

Captain John Treasure JonesCaptain John Treasure Jones Captain John Captain John Treasure JonesTreasure Jones zadolzen za zadnjo voznjo zadolzen za zadnjo voznjo

Page 20: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

Hvala za vaso pozornost. Upam da Hvala za vaso pozornost. Upam da vam je moja seminarska naloga bila vam je moja seminarska naloga bila

usec in da sem vam jo lepo in usec in da sem vam jo lepo in zanimivo predstavil. Hvala!zanimivo predstavil. Hvala!

Page 21: QUEEN MARY Izdelek iz 4. izpitne enote

http://en.wikipedia.org/wiki/http://en.wikipedia.org/wiki/RMS_Queen_MaryRMS_Queen_Mary

http://www.cruisemates.com/articles/http://www.cruisemates.com/articles/ports/queenmarylongbeach.cfmports/queenmarylongbeach.cfm