Pwr Point Ar Siti Hajar

 • View
  19

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pembentangan AR

Text of Pwr Point Ar Siti Hajar

 • PEMBENTANGAN KAJIAN TINDAKAN

  Tajuk : Magic Tunnel Meningkatkan Kemahiran Operasi Tambah Dalam Lingkungan 10

  *Disediakan oleh:Siti Hajar binti Mohd Zaki

 • 1.1 PengenalanMatematik dan kemahiran menyelesaikan masalah merupakan keperluan bagi pembelajaran seumur hidup. Menurut Nik Aziz, (1996) di dalam Effandi Zakaria et al., (2007), guru Matematik haruslah mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dengan bijaksana. murid pendidikan khas perlu didedahkan dengan operasi tambah secara konkrit terlebih dahulu bagi mengembangkan kefahaman mereka. Ini kerana murid pendidikan khas perlu diberikan penerangan yang mudah dan ringkas untuk mereka memahami sesuatu arahan.

  1.0PENDAHULUAN*

 • Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu

  *BBM - segi warna, bentuk dan sebagainya.

  PENDEKATAN Kaedah pembelajaran masteri

  Kawalan kelas

 • Pengumpulan Data Awal Ujian DiagnostikPemerhatianSemakan Hasil Kerja MuridTemubual

  *

 • Rajah 1 : Sampel hasil kerja responden*Sambungan

 • Kajian ini difokuskan kepada kemahiran hasil tambah dalam lingkungan 10 murid bermasalah pembelajaran dengan menggunakan Magic Tunnel.

  Faktor pemilihan fokus kajian :3 SAHAJAKebolehtadbiran - dapat diaplikasi dan dilaksanakan dengan baik dalam konteks masa,tempat dan sampelKepentingan - membantu meningkatkan kemahiran hasil tambah dalam lingkungan 10 dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran.Kebolehgunaan - memberi manfaat kepada murid dan guru dalam usaha meningkatkan kualiti Pengajaran dan Pembelajaran

  2.0FOKUS KAJIAN*

 • INTERVENSIciri-ciri seperti Lorong yang digunakan diperbuat daripada paipMenggunakan gulimudah alih

  Rajah 2 : Magic Tunnel*

 • 3.1 Objektif KajianKajian ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 10 dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran menggunakan Magic Tunnel.

  3.2 Soalan KajianAdakah Magic Tunnel dapat menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 10 dalam kalangan murid pendidikan khas bermasalah pembelajan.

  3.0OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN*

 • 4.0KUMPULAN SASARANJadual 1 : Ciri-ciri responden*

  RespondenJantinaKategoriCiri-ciriALelakiSlow Learner dan hiperaktifKurang memberikan tumpuan.Lemah ingatan.Tertarik dengan bahan-bahan maujud.Suka bercakap.BPerempuanSlow LearnerSuka bercakap.Mudah hilang fokus.Lemah ingatan.CPerempuanSlow LearnerTidak aktif.Mematuhi arahan.

 • 5.1 Langkah-langkah Tindakan 5.1.1 Langkah 1 : Menyusun Kad

  5.1.2 Langkah 2 : Memasukkan Objek

  5.1.3 Langkah 3 : Menjumlahkan Objek

  5.0PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN*

 • 5.2 Cara Mengumpul Data5.2.1 Pemerhatian- catatan nota lapangan bagi mencatatkan maklumat- memberikan 4 keping kad ayat matematik dengan menjalankan aktiviti 1, aktiviti 2 dan aktiviti 3 dengan menggunakan Magic Tunnel.5.2..2 Analisis Dokumen- analisis dokumen adalah lembaran kerja. - Lembaran kerja dipilih untuk menguji kemahiran yang telah difokuskan dari aspek kemahiran menjawab soalan menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 10.

  *

 • 5.2.3 Temubual- Temubual yang telah dijalankan ini merangkumi kemahiran hasil tambah dalam lingkungan 10 semasa responden menggunakan intervensi.- Aktiviti pertama murid masih tidak dapat menguasai kemahiran yang diuji. Namun, apabila aktiviti kedua dijalankan murid sudah mulai nampak fungsi penggunaan Magic Tunnel. *Sambungan

 • *6.0DAPATAN: ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA6.1 Analisis Pemerhatiandata pemerhatian.

  Jadual 2 : Senarai semak bagi pemerhatian yang dijalankan

  Bil.SoalanResponden( A )( B )( C )YaTidakYaTidakYaTidak1.4 + 5///2.3 + 2///3.6 + 2///4.1 + 8///Jumlah2/41/43/4

 • *6.2 Analisis Hasil TugasanSebanyak 3 aktiviti diberikan kepada respondenTugasan yang mengandungi10 soalan operasi tambah yang hasilnya adalah dalam lingkungan 10.

  Jadual 4 : Analisis Dokumen Aktiviti 1, Aktiviti 2 dan Aktiviti 3

  BILRESPONDENSKORJUMLAHAktiviti 1(10 M)Aktiviti 2(10 M)Aktiviti 3(10 M)1.A5/108/1010/1023/302.B4/107/109/1020/303.C8/1010/1010/1028/30

 • *Rajah 6 : Graf keputusan hasil tugasan dan purata peratus skor

  Chart1

  548

  8710

  10910

  Responden A

  Responden B

  Responden C

  Tugasan

  Skor

  Keputusan Hasil Tugasan

  Sheet1

  Responden AResponden BResponden C

  Tugasan 1548

  Tugasan 28710

  Tugasan 310910

  To resize chart data range, drag lower right corner of range.

 • 6.3 Analisis Temubual* Sebahagian daripada solan yang diajukan*

  MuridBil.SoalanSoalanA1Adakah murid gembira menggunakan `Magic Tunnel?Ya cikgu..sebab benda ni cantik.2Adakah `Magic Tunnel mudah dan senang untuk digunakan?sikit-sikit.3Adakah `Magic Tunnel dapat membantu dalam aktiviti operasi tambah dalam lingkungan 10?B1Adakah murid gembira menggunakan `Magic Tunnel?Ya..sebab saya boleh masukkan guli. (sambil senyum)2Adakah `Magic Tunnel mudah dan senang untuk digunakan?Mula-mula tak reti pastu ok la.3Adakah `Magic Tunnel dapat membantu dalam aktiviti operasi tambah dalam lingkungan 10?saya boleh dapat jawapan bila guna benda ni.C1Adakah murid gembira menggunakan `Magic Tunnel?Ya cikgu...2Adakah `Magic Tunnel mudah dan senang untuk digunakan?Ya cikgu...3Adakah `Magic Tunnel dapat membantu dalam aktiviti operasi tambah dalam lingkungan 10?Ya cikgu

 • 7.0PERBINCANGAN DAN REFLEKSIKekuatan Magic Tunnel Objektif kajian yang ditetapkan berjaya dicapai. Mudah diguna. Menarik minat. Pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

  Kelemahan Magic Tunnel Hanya boleh digunakan oleh seorang murid pada satu-satu masa.*

 • 8.0CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Membaca jurnal-jurnal kajian yang lepas. Menambah baik saiz Magic Tunnel Mempelbagaikan fungsi.*

 • RUJUKAN

  Amin Senin. (1993). Memahami Matematik Prasekolah & Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.Chua Yan Piaw. (2006). Kaedah Penyelidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill (Malaysia) Sdn.Bhd.Effandi Zakaria. (2007). Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.John L. Marks etc all. (1988). Metode Pengajaran Matematika Untuk Sekolah Dasar. Jakarta: P. T. Gelora Aksara Pratama.K.A Raziyah. (2005). Menjadi Guru Pendidikan Khas. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

  Pasukan Penyelidik. (2013). Penyelidikan Tindakan. Kuala Lumpur: Panduan Penyelidikan Laporan. Freeminds Horizons Sdn. Bhd.

  Sharon MacDonald. (2010). Cepat Matematik. Kuala Lumpur: Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd.Wan Maziah Hamzah. (1997). Bantu Anak Anda Mempelajari Matematik. Kuala Lumpur: Medan Press Sdn. Bhd.*

 • Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

  Penolong Kanan (PPKI) Sekolah Kebangsaan Seri Sentosa(SKSSn).Pensyarah Penyelia Pensyarah-pensyarah Jabatan Pendidikan Khas IPG Kampus Darul AmanKeluargaRakan-rakan seperjuangan.PENGHARGAAN*

  *********