Click here to load reader

PUTNI NALOG Putni nalog o potrebi putovanja u svrhu ostvarivanja zdravstvene zaštite vrijedi samo za jedno putovanje (odlazak i povratak). U, g. Šifra dg. prema MKB Kat. osig. Spol

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PUTNI NALOG Putni nalog o potrebi putovanja u svrhu ostvarivanja zdravstvene zaštite vrijedi...

 • Obračunao Kontrolirao

  Potvrđuje se da je osigurana osoba dana g. bila u

  na

  OVJERA KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U DRUGOM MJESTU

  Šifra doktora medicine

  Šifra zdrav.ustan., ordinacije priv.prakse

  Broj dnevnika

  M.P.

  ( naziv zdravstvene ustanove, ordinacije priv.prakse, isporučitelja pomagala i mjesto )

  U , g.

  Za isplatu IZNOS

  Broj evidencije

  RU/PS

  kn

  kn

  kn

  iz

  u

  )(slovima

  i povratak, IZNOS

  Prijevoz sa

  Za pratitelja

  Molim da mi se troškovi prijevoza isplate na: tekući račun kućnu adresu

  Broj tekućeg računa otvorenog kod

  iz

  u i povratak, IZNOS

  Prijevoz sa

  Za osiguranu osobu

  OBRAČUN TROŠKOVA PRIJEVOZA

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  ZAHTJEV ZA ISPLATU

  Pratitelj**** potreban zbog

  Vrsta prijevoznog sredstva***

  M.P.

  HZZO-Direkcija, Zagreb PutNalJ1, V5, 04/09/13

  PUTNI NALOG

  U SVRHU OSTVARIVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

  ***navesti vrstu skupljeg prijevoznog sredstva odobrenog od liječničkog povjerenstva RU/PS Zavoda

  **obvezan podatak

  ****Upisati JE ili NIJE

  Potpis doktora medicine

  Potpis osigurane osobe

  MB osigurane osobe - vlasnika tekućeg računa

  Upućuje se u

  Konzilijarna zdravstvena zaštita

  naziv zdravstvene ustanove, ordinacije privatne prakse ili isporučitelja pomagala i mjesto**

  Putni nalog o potrebi putovanja u svrhu ostvarivanja zdravstvene zaštite vrijedi samo za jedno putovanje (odlazak i povratak).

  U , g.

  Šifra dg. prema MKB

  Kat. osig. Spol

  Broj boles. lista INO, broj putovnice, europska kartica zdravstvenog osiguranja

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Regionalni ured: Područna služba:

  Ime i prezime

  Ime i prezime vlasnika tekućeg računa

  Datum rođenja i MB osigurane osobe

  Ulica i broj

  Grad/naselje

  Šifra zdr. ustanove - ordinacije priv. prakse

  Šifra ugovornog doktora

  Zak. o obv. zdr. osig.* Broj evidencije

  prijave ozljede/bolesti

  PN TJO /

  Zahtjevu prilažem: 1. putnu kartu (za odobreno skuplje prijevozno sredstvo) 2. dokaz o uplaćenim doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje (potvrda porezne uprave o stanju duga - za osiguranika obveznika uplate doprinosa)

  Potpis ovlaštenog radnika Zavoda

  ili isporučitelja pomagala

  Potpis doktora medicine/ugovornog isporučitelja

  Evidencijski broj priznate ozljede na radu / profesionalne bolesti

  OR PB

  *zaokružiti potrebno

  OIB

  Šifra doktora specijaliste

  Drž. osig.

  Zak. o obv. zdr. osig.*

  A

  Šifra djelatnosti

  Specijalistička zdravstvena zaštita

  C

  Šifra djelatnosti

  Bolničko liječenje

  Ambulantno liječenje D

  Šifra djelatnosti

  Šifra djelatnosti

  B

 • Obračunao Kontrolirao

  U , g.

  Za isplatu IZNOS

  kn

  kn

  kn

  iz

  u

  )(slovima

  i povratak, IZNOS

  Prijevoz sa

  Za pratitelja

  u i povratak, IZNOS

  HZZO - Direkcija, Zagreb PutNal2, V5, 04/09/13

  Broj evidencije

  RU/PS

  izPrijevoz sa

  Za osiguranu osobu

  OBRAČUN TROŠKOVA PRIJEVOZA

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  Molim da mi se troškovi prijevoza isplate na: tekući račun kućnu adresu

  Broj tekućeg računa otvorenog kod

  ZAHTJEV ZA ISPLATU

  Zahtjevu prilažem: 1. putnu kartu (za odobreno skuplje prijevozno sredstvo) 2. dokaz o uplaćenim doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje (potvrda porezne uprave o stanju duga - za osiguranika obveznika uplate doprinosa)

  Potpis osigurane osobe

  MB osigurane osobe - vlasnika tekućeg računa

  Ime i prezime vlasnika tekućeg računa

  Pratitelj**** potreban zbog

  Vrsta prijevoznog sredstva***

  M.P.

  PUTNI NALOG

  U SVRHU OSTVARIVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

  ***navesti vrstu skupljeg prijevoznog sredstva odobrenog od liječničkog povjerenstva RU/PS Zavoda

  **obvezan podatak

  ****Upisati JE ili NIJE

  Potpis doktora medicine

  Upućuje se u

  Konzilijarna zdravstvena zaštita

  naziv zdravstvene ustanove, ordinacije privatne prakse ili isporučitelja pomagala i mjesto**

  Putni nalog o potrebi putovanja u svrhu ostvarivanja zdravstvene zaštite vrijedi samo za jedno putovanje (odlazak i povratak).

  U , g.

  Šifra dg. prema MKB

  Kat. osig. Spol

  Broj boles. lista INO, broj putovnice, europska kartica zdravstvenog osiguranja

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Regionalni ured: Područna služba:

  Ime i prezime

  Datum rođenja i MB osigurane osobe

  Ulica i broj

  Grad/naselje

  Šifra zdr. ustanove - ordinacije priv. prakse

  Šifra ugovornog doktora

  Zak. o obv. zdr. osig.* Broj evidencije

  prijave ozljede/bolesti

  PN TJO /

  Potpis ovlaštenog radnika Zavoda

  Evidencijski broj priznate ozljede na radu / profesionalne bolesti

  OR PB

  *zaokružiti potrebno

  OIB

  Šifra doktora specijaliste

  Drž. osig.

  Zak. o obv. zdr. osig.*

  A

  Šifra djelatnosti

  Specijalistička zdravstvena zaštita

  C

  Šifra djelatnosti

  Bolničko liječenje

  Ambulantno liječenje D

  Šifra djelatnosti

  Šifra djelatnosti

  B

 • na

  Broj dnevnika Šifra doktora

  medicine Faksimil i potpis M.P.

  Datum Broj dnevnika Šifra doktora

  medicine Faksimil i potpis M.P.Datum

  Šifra zdrav.ustan., ordinacije priv. prakse Potvrđuje se da je osigurana osoba bila u

  OVJERA KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U DRUGOM MJESTU

  ( naziv zdravstvene ustanove, ordinacije priv.prakse ili isporučitelja pomagala i mjesto ) ili isporučitelja pomagala

  Page 1 Page 2 Putni nalog 1.pdf Page 1