of 22 /22
23 martie 2009 23 martie 2009 Securitatea site-urilor web Securitatea site-urilor web

Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

Embed Size (px)

Text of Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

Page 1: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

23 martie 200923 martie 2009

Securitatea site-urilor webSecuritatea site-urilor web

Page 2: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

23 martie 200923 martie 2009

CuprinsCuprins

1. Tipuri de ameninŃări

2. Certificate SSL

3. SituaŃia actuală

4. Concluzii

1.1. Tipuri de ameninTipuri de ameninŃŃăăriri

2.2. Certificate SSLCertificate SSL

3.3. SituaSituaŃŃia actualia actualăă

4.4. ConcluziiConcluzii

Page 3: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

23 martie 200923 martie 2009

1. Tipuri de ameninŃări1. Tipuri de ameninŃări

Page 4: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

23 martie 200923 martie 2009

Tipuri de ameninŃăriTipuri de ameninŃări

Phishing-ul creşte alarmant:

In 2006 - 7 601 site-uri clonă cunoscute;

In 2007 - 12 000 site-uri clonă cunoscute;

In 2008 - 27 601 site-uri clonă cunoscute.

Consumatorii au tendinŃa de a-şi pierde încrederea:

84% cred ca mediul de business nu face suficient pentru a-i proteja;

24% refuză să facă tranzacŃii on-line.

Phishing-ul creşte alarmant:

In 2006 - 7 601 site-uri clonă cunoscute;

In 2007 - 12 000 site-uri clonă cunoscute;

In 2008 - 27 601 site-uri clonă cunoscute.

Consumatorii au tendinŃa de a-şi pierde încrederea:

84% cred ca mediul de business nu face suficient pentru a-i proteja;

24% refuză să facă tranzacŃii on-line.

Page 5: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

Tehnici în păcălirea utilizatorilorTehnici în păcălirea utilizatorilor

Lipsa de cunoştinŃe:

Calculatoare;

Securitate;

Frauda in mediul on-line;

CunoştinŃe eronate sau incomplete.

Site-uri phishing identice vizual;

Distragerea atenŃiei.

Lipsa de cunoştinŃe:

Calculatoare;

Securitate;

Frauda in mediul on-line;

CunoştinŃe eronate sau incomplete.

Site-uri phishing identice vizual;

Distragerea atenŃiei.

23 martie 200923 martie 2009

Page 6: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

PercepŃia utilizatorilor – Studiu de cazPercepŃia utilizatorilor – Studiu de caz

Utilizatorilor li s-au prezentat 20 de site-uri web:

7 Legitime, 9 Phishing, 3 Phishing avansat, 1 cu un certificat SSL autosemnat.

Utilizatorii trebuiau să stabilească dacă site-ul accesat este de încredere:

Li s-a permis interacŃiunea completă cu site-urile respective;

S-a înregistrat nivelul de încredere în decizia luată.

Utilizatorilor li s-au prezentat 20 de site-uri web:

7 Legitime, 9 Phishing, 3 Phishing avansat, 1 cu un certificat SSL autosemnat.

Utilizatorii trebuiau să stabilească dacă site-ul accesat este de încredere:

Li s-a permis interacŃiunea completă cu site-urile respective;

S-a înregistrat nivelul de încredere în decizia luată.

23 martie 200923 martie 2009

Page 7: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

Criterii de decizie ale utilizatorilorCriterii de decizie ale utilizatorilor

ConŃinut website (23%)

Nume domeniu (36%)

HTTPS (9%)

Element vizual de securitate în browser (23%)

Certificate SSL (9%)

ConŃinut website (23%)

Nume domeniu (36%)

HTTPS (9%)

Element vizual de securitate în browser (23%)

Certificate SSL (9%)

23 martie 200923 martie 2009

Page 8: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

RezultateRezultate

Fiecare utilizator a fost păcălit cel puŃin o dată;

Majoritar, site-urile contrafăcute au fost identificate ca fiind legitime;

Nici un fel de legătură în decizie legată de:

Vârstă, sex, Nivel de educaŃie, Nivel utilizare calculator;

Încrederea în decizia luată: MARE.

Fiecare utilizator a fost păcălit cel puŃin o dată;

Majoritar, site-urile contrafăcute au fost identificate ca fiind legitime;

Nici un fel de legătură în decizie legată de:

Vârstă, sex, Nivel de educaŃie, Nivel utilizare calculator;

Încrederea în decizia luată: MARE.

23 martie 200923 martie 2009

Page 9: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

SoluŃiiSoluŃii

Educarea utilizatorilor;

Prezentarea elementelor minime de verificare a securităŃii;

Site-uri protejate şi identificate prin certificate SSL.

Educarea utilizatorilor;

Prezentarea elementelor minime de verificare a securităŃii;

Site-uri protejate şi identificate prin certificate SSL.

23 martie 200923 martie 2009

Page 10: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

23 martie 200923 martie 2009

2. Certificate SSL2. Certificate SSL

Page 11: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

Ce este SSLCe este SSL

SSL (Secure Sockets Layer) – protocol dezvoltat de Netscape în 1996 pentru transmiterea informaŃiilor senzitive pe Internet;

SSL funcŃionează criptând informaŃiile ce sunt transmise pe conexiune;

URL-urile accesate prin conexiune SSL încep cu https: în loc de http: .

SSL (Secure Sockets Layer) – protocol dezvoltat de Netscape în 1996 pentru transmiterea informaŃiilor senzitive pe Internet;

SSL funcŃionează criptând informaŃiile ce sunt transmise pe conexiune;

URL-urile accesate prin conexiune SSL încep cu https: în loc de http: .

Page 12: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

ProtocolulSSLProtocolulSSLClientul deschide conexiunea Serverul răspunde trimiŃându-i

clientului identitatea sa digitala.Serverul poate, de asemenea, să ceară identitatea digitală a clientului pentru a-l autentifica.

Clientul verifica identitatea serverului.

Dacă i s-a cerut de către server, clientul transmite identitatea sa

digitală

După încheierea procesului de autentificare clientul transmite

serverului o cheie de sesiune pe care o criptează cu cheia

publică a serverului

După stabilirea conexiunii comunicaŃia dintre client şi server este protejată

Hello

Identitatea digitală a

serverului

Identitatea digitală a clientului

Cheie de sesiune

ServerClie

nt

Page 13: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

Pentru ce este utilizat un certificat SSLPentru ce este utilizat un certificat SSL

Confirmă identitatea unui server web în Internet;

Criptează informaŃia transmisă între client şi server;

InformaŃia transmisă între client şi server este protejată împotriva vizualizării neautorizate şi modificării.

Confirmă identitatea unui server web în Internet;

Criptează informaŃia transmisă între client şi server;

InformaŃia transmisă între client şi server este protejată împotriva vizualizării neautorizate şi modificării.

Page 14: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

Ce conŃine un certificat SSLCe conŃine un certificat SSL

Numele domeniului pentru care certificatul a fost emis;

Numele deŃinătorului legal al certificatului;

Adresa fizică a deŃinătorului;

Perioada de valabilitate a certificatului;

Cheia publică a serverului.

Numele domeniului pentru care certificatul a fost emis;

Numele deŃinătorului legal al certificatului;

Adresa fizică a deŃinătorului;

Perioada de valabilitate a certificatului;

Cheia publică a serverului.

Page 15: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

Certificate SSL - certSIGNCertificate SSL - certSIGN

23 martie 200923 martie 2009

Page 16: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

23 martie 200923 martie 2009

3. SituaŃia actuală3. SituaŃia actuală

Page 17: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

Se întâmplă în zilele noastre - TeribilismSe întâmplă în zilele noastre - Teribilism

23 martie 200923 martie 2009

Page 18: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

Se întâmplă în zilele noastre - NeştiinŃăSe întâmplă în zilele noastre - NeştiinŃă

23 martie 200923 martie 2009

Page 19: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

Se întâmplă în zilele noastre - Abuz de încredere Se întâmplă în zilele noastre - Abuz de încredere

23 martie 200923 martie 2009

Page 20: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

Deci, unde suntem?Deci, unde suntem?

23 martie 200923 martie 2009

Page 21: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

23 martie 200923 martie 2009

Întrebări?

Page 22: Puteţi descărca aici prezentarea :"Securitatea site-urilor web."

23 martie 200923 martie 2009

Adrian Floarea, CISADirector Dezvoltare Afaceri

e-mail: [email protected]

Telefon: 0726 678 375

Fax: 021 31 67 584

ContactContact