"Puls UM" nr 112, stycze„ 2009

 • View
  226

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gazeta Studentów "Puls UM", wydawana na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, nr 112, styczeń 2009

Text of "Puls UM" nr 112, stycze„ 2009

 • Witam w 2009 roku! Dla jednych zmiana jednej cyfry w dacie to wielkie wydarze-nie oznacza nowe plany, noworoczne postanowienia, marzenia i zmiany. Innych dziewitka nie mobilizuje, ani nie stresuje a tak bardzo. Pocztek roku (cho akademi-ckiego) przeywalimy prze-cie nie a tak dawno a ten

  (jak wiadomo) wszystkim przynis o wiele wicej zmian i wyzwa. Dla Pulsu UM pocztek nowego roku ozna-cza przede wszystkim przygotowanie styczniowego nume-ru. Po dugiej witecznej przerwie nie byo atwo zabra si do pracy, jednak zapas energii zgromadzony podczas wit okaza si nieocenion pomoc przy tworzeniu tego numeru. Mamy nadziej, e zainteresuje on wszystkich, bez wzgldu na podejcie do tematu noworocznych zmian i postanowie. Dla mocno stpajcych po ziemi mamy wieci z Uczelni, dla zainteresowanych kultur zaprosze-nie do kina i filharmonii, dla przesdnych horoskop na nowy rok! A i to nie wszystkie nasze propozycje. Zachcam zatem do lektury, yczc Wszystkim, aby w nowym roku byo Wam czciej z grki (jak na drodze z naszej okadki), a za kadym z zakrtw czeka chocia fragment prostej drogi.

  Redakcja Pulsu UM wci stoi dla Was otworem. Serdecznie zapraszamy do wsppracy wszystkich, ktrzy pisz, fotografuj, rysuj lub maj wiele ciekawych po-mysw. Warto jest zrobi co dla innych i dla siebie!

  Aleksandra Suchecka

  SPIS TRECIPuls UM

  Drodzy Czytelnicy! Spis treci

  Redaktor Naczelna:Aleksandra Suchecka (a.suchecka@pulsum.pl)Z-ca Redaktor Naczelnej:Maciej Tomczak (m.tomczak@pulsum.pl)Sekretarz:Beata Leszczak (b.leszczak@pulsum.pl)Redaktor Techniczny:Dawid Brudnicki (d.brudnicki@pulsum.pl)@pulsum.pl)

  Puls UM Gazeta Studentw Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

  Grafik: Micha Maliski (m.malinski@pulsum.pl)@pulsum.pl)Rysunki: Agnieszka Gut

  Kolegium Redakcyjne: ukasz Chojnowski, Ewa Kubacka, Agnieszka Leszczyska, Anika Mielewczyk, Marta Mozol, Katarzyna Paczkowska, ukasz WaligrskiWsppracownicy: Piotr Chomiak, Marta Kamiska, Marcin Kordasz, Jan Nowak, Piotr Skrobich.

  Adres redakcji: ul. Przybyszewskiego 39, DS Eskulap, pok. 3 (obok administracji), 60-356 Pozna, tel./faks (061) 658-44-35,www.pulsum.pl; e-mail: pulsum@ump.edu.pl,

  Prosimy o przesyanie tekstw na adres teksty@pulsum.pl. Nadesanych tekstw nie zwracamy.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstw oraz zmiany ich tytuw.

  Druk: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, nakad 4000 egz. Numer zamknito 10.01.2009Projekt okadek: Micha Maliski, foto: Agata Mot; Skad: Dawid Brudnicki, ukasz Chojnowski, Maciej Tomczak

  Mikroskop...............................................................................4 Rozrusznik mzgu skuteczniejszy ni leki Nowa klasa NLPZ? Makrofagi w subie nowotworu Etiologia cukrzycy typu 1 i celiakii podobna Antyoksydanty a bl w PZTWariograf.................................................................................5 prof. nadzw. Wodzimierz SamborskiFina akcji Doktor Mi Dzieciom............................................6Ulotka nie gryzie......................................................................7...to nieprawdopodobna szkoa ycia...................................8 rozmowa z dr. Tomaszem BanasiewiczemMiesic wiedzy o...................................................................11 o tym, kto jest kim na naszej UczelniKilka pyta do.......................................................................12 prof. dr hab. Jadwigi Jodynis-LiebertFajnie robi co dla innych....................................................14 podsumowanie ankietZaproszenie do redakcji IGM................................................15Internet na UMP, cz. 3...........................................................16 zdalne sterowanie komputeremThe Medical Inquirer..............................................................17IFMSA...................................................................................21 ogoszeniaWzbogacajmy si poprzez... muzyk....................................22 rozmowa z W. Nentwigiem dyr. Filharmonii PoznaskiejZ repertuaru Filharmonii Poznaskiej...................................23Wspomnieniem przez wiat...................................................24 W krainie mlekiem i miodem pyncejPoezja....................................................................................26 EksperymentalnieKcik filmowy........................................................................27 Dua mio w Maej MoskwieMuzyka filmowa....................................................................28 Muzyczne Spotkanie z Janem A.P. KaczmarkiemHoroskop na rok 2009...........................................................30O witym Mikoaju..............................................................31 rozwizanie konkursuJolka......................................................................................32Humor....................................................................................33

 • MIKROSKOP Gazeta Studentw

  MIKROSKOPczyli porcja interesujcych nowinek ze wiata nauki

  specjalnie dla Was!!!

  Etiologia cukrzycy typu 1 i celiakii podobna

  Brytyjsko-irlandzko-holenderski zesp wskaza siedem alleli zwizanych z rwnoczesnym wzrostem ryzyka wystpienia cukrzycy typu 1 i celiakii. Badacze konkluduj: Te dane sugeruj, e wsplne biologiczne mechanizmy, takie jak autoimmunologiczne uszkodzenie tkanek i brak tolerancji antygenw obecnych w poywie-niu, mog by czynnikami etiologicznymi w przypadku obu chorb.

  (Todd et al., NEJM z 25. grudnia 2008 r.)

  Nowa klasa NLPZ?Farmakolodzy z Frankfurtu i Tbingen (Niemcy) wy-

  stpili o przyznanie patentu na zidentyfikowane i opisane przez siebie substancje, ktre maj szans w niedalekiej przyszoci sta si popularnymi lekami przeciwzapalny-mi. Jak tumaczy prof. Schubert-Zsilavech: Dla porwna-nia [z aspiryn]: nasza klasa lekw dziaa na pniejszym etapie kaskady kwasu arachidonowego i jest bardziej se-lektywna. Dlatego spodziewamy si, e bdzie miaa istot-nie mniej efektw ubocznych.

  (EurekAlert, 10. grudnia 2008 r.)

  Antyoksydanty a bl w PZTW New Delhi (Indie) przeprowadzono badanie, kt-

  re okrelio wpyw suplementacji antyoksydantami na spadek poziomu blu u chorych na przewleke zapalenie trzustki. W trakcie 6 miesicy trwania eksperymentu pa-cjenci przyjmujcy antyoksydanty zmniejszyli liczb za-ywanych tabletek przeciwblowych i zgaszali mniejszy bl. Publikacja potwierdza wan rol stresu oksydacyjne-go w patofizjologii PZT.

  (Bhardwaj et al., Gastroenterology z 1. stycznia 2009 r.)

  Opracowa: Jan Nowak

  Makrofagi w subie nowotworuAby zrozumie, w jaki sposb komrki nowotworowe

  oddziauj z ukadem immunologicznym, badacze z San Diego (USA) przeprowadzili biochemiczny skrining ze-stawu linii komrkowych. Okazao si, e komrki raka puc Lewisa wydzielaj do najbliszego otoczenia wersy-kan proteoglikan aktywujcy makrofagi. Zwikszenie stenia wersykanu prowadzi do wzrostu wydzielania TNF-alfa i aktywowania kompleksu receptorw immuno-logicznych (TLR2:TLR6). Skutkuje to stanem zapalnym, ktry sprzyja przerzutowaniu.

  (Karin et al., Nature z 1. stycznia 2009 r.)

  Rozrusznik mzgu skuteczniejszy ni leki

  Grupa naukowcw ze Stanw Zjednoczonych po-rwnaa skuteczno leczenia choroby Parkinsona (PD) gbok stymulacj mzgu (DBS) i najefektywniejszymi rodkami farmakologicznymi (BMT). Poprawa funkcji motorycznych nastpia u 32% pacjentw przyjmujcych leki i u 71% poddawanych DBS. Jednoczenie stwier-dzono wysze ryzyko wystpienia istotnych dziaa nie-

  podanych u stymulowanych chorych. Obecnie DBS jest stosowana w zaawansowanej PD; udoskonalenie me-tody pozwoli aplikowa j we wczeniejszych stadiach choroby.

  (Weaver et al., Deuschl, JAMA z 7. stycznia 2009 r.; Benabid et al., The Lancet Neurology ze stycznia 2009)

 • Puls UM WARIOGRAF

  Imi i nazwisko:WoDZIMIERZ SAMboRSkI

  Stopie naukowy, stanowisko, miejsce pracy:prof. nadzw., Dziekan Wydziau Nauk o Zdro-wiu, Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumato-logii i RehabilitacjiSta na Uczelni: 25 lat

  1. Trzy sowa, ktre najtrafniej mnie opi-suj: spontaniczny, pogodny, niemiay

  2. Jestem mistrzem w: Jestem niezy w kil-ku dziedzinach, ale w adnej mistrzem.

  3. Mam sabo do: Wol nie mwi; ale w kadym razie nie jest to alkohol.

  4. Nie potrafi: jedzi na nartach5. Zawsze chciaem si nauczy: jeszcze

  lepiej gra w tenisa6. Chciabym jeszcze: zwiedzi Wysp

  Wielkanocn i zapiewa w chrze7. Autorytetami s dla mnie: ojciec i Na-

  poleon Bonaparte8. Kiedy kami: Czasem trzeba kama w ramach szero-

  ko pojtej polityki.9. Sowa, ktrych naduywam: koncepcja10. Irytuj mnie: nielojalno, bezczelno i nieupraw-

  niona pewno siebie11. Kim lub czym chciabym by, gdybym nie by tym,

  kim jestem? podrnikiem

  12. Studentom zazdroszcz: nieograniczonych moliwo-ci poznawania wiata

  13. Kiedy stoj w korku: piewam, suchajc radia14. Zawsze mam przy sobie: troch pienidzy15. Niezwyka umiejtno, ktr posiadam: such mu-

  zyczny16. Moje ulubione miejsce na Ziemi: Machu Picchu i ru-

  iny zamku w Kole17. Muzyka, przy ktrej si bawi: rock i soul18. Muzyka, przy ktrej odpoczywam: modern jazz19. Energii dodaje mi: gra w tenisa i re-alizacja zaplanowanych zada20. Moja dobra rada dla studentw: Zachcam do dziaalnoci w organiza-cjach studenckich, okazuje si bardziej przydatna w yciu zawodowym, ni bez-namitne przyswajanie wiedzy.

 • WYDARZENIA Gazeta Studentw

  Fina akcji Doktor Mi DzieciomNie moemy robi rzeczy wielkich, ale moemy robi rzeczy mae z wielk mioci

  Matka Teresa z Kalkuty

  17 grudnia tu przed godzin 17:00 prze-kraczam prg Szpita-la Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu, a w holu tum prawie jak na wyprzeday. Bia-e kitle, mikoajowe czapki na gowie to nie zlot jakich fanaty-kw, co sugerowaby zdziwiony wyraz twa-rzy mijajcych nas osb, a fina akcji Doktor Mi Dzieciom.

  Nie mgby si on jednak odby, gdyby nie przygotowania, ktre r