Click here to load reader

Pulitikal Ng Timog-Silangang Asya

  • View
    2.148

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Pulitikal Ng Timog-Silangang Asya

Ang Sistemang Pulitikal ng TimogTimog-Silangang Asya

Sa pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ,ang mga mamamayanng TimogSilangang Asya ay kaagad nagsikilos upang matamo ang kasarinlan.

Ang Sistemang Pulitikal ng Pilipinas

Hulyo 4,1946- pinagkalooban ng Estados kasarinlan. Unidos ang Pilipinas ng kasarinlan. - nagtatag ang bansa ng isang Demokratikong Republika. Republika. Saligang- Saligang-Batas ng Pamahalaang Commonwealth ang naging basehan ng pamahalaan ng bansa.

Ehekutibo-Tagapagpaganap o tagapagpatupad ng batas. Lehislatibo-Tagapagbatas HudikaturaTagapagpaliwanag ng Batas/ Hukom.

Tatlong Sangay ng Pamahalaan

Batasan ng PilipinasLehislaturaMababang KapulunganHouse of Representatives -binubuo ng 200 na kinatawan -Nanunungkulan sa loob ng 3 taon

Mataas na KapulunganHouse of Senate -binubuo ng 24 na kasapi -nanunungkulan ng 6 na taon

Ehekutibo- Pangulo EhekutiboLehislatura- Senado at Lehislatura-

Kongreso Hudikatura- Korte Suprema Hudikaturaat iba pang nakbababang Korte na pinamumunuan ng punong mahistrado at 14 na pangalawang mahistrado.

Ang Sistemang Pulitikal ng Malaysia

1857- ang Pederasyon ng Malaya ay binubuo ng Singapore, Malaya, Sabah at Sarawak. 1965- Humiwalay ang Singapore at naging isang malayang bansa ang Malaysia.

Yang si Pertuan Agong

The Paramount Ruler tawag sa pinuno ng pederasyon ng Malaya. Nanunugkulan ng limang taon. Parlamentaryo ang sistemang pulitikal ng Malaysia.

Parlamento Ang gabinete ng pamahalaan ay pinamumunuan ng punong ministro. Binubuo ng House of Senate at House of Representative.

Sistemang Pulitikal ng Indonesia

Republika ng Indonesia Itinatag

noong Agosto 15,1950. Si Sukarno ang naging unang pangulo ng bansa at si Mohammed Natsir ang unang Prime Minister

Ayon kay Sukarno, ang Demokrasya ay magtatagumpay lamang sa pamamagitan ng pananalig sa maykapal, nasyunalismo, demokrasya, humanitaryanismo at karapatang pantao.

Suharto Inagaw

niya ang pamahalaan mula kay Sukarno at namuno bilang isang diktador. diktador. Ang pumalit sa kanya na si Habibie ay nagbigay ng mga pagbabago sa sistema ng paghahalal sa bansa.

Sistemang Pulitikal ng Thailand

Constitutional MonarchyAng

hari ng bansa ay itinuturing na puno ng estado. Ang hari ang nagdedesisyon sa mga batas na ipinapanukala ng Mataas at Mababang Kapulungan.

Sa

ilalim ng Constitutional Monarchy, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nahahati sa tatlong sangay: -Ehekutibo -Lehislatura -Hudikatura

EhekutiboEhekutibo-

pinamumunuan ng Punong Ministro.( ang punong Ministro.( ministro ang may katungkulang pamunuan ang lahat ng kagawaranb sa pamahalaan. Lehislatura- nakaatang sa LehislaturaSenado at Kongreso. Hudikatura- Korte Suprema at Hudikaturalahat ng iba pang Korte sa bansa.